Czyżby drugie zwierzę to był i bedzie… Apostoł Paweł????

W dyskusji z Henrykiem w tym temacie:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/wszystko-o-apostole-pawle,1467-60.html

Henryk naprowadził mnie na ciekawy trop. Otóż jego ostatni post stawia kilka ciekawych wniosków:

1. Paweł okazuje się większym bluźniercą niż fałszywi prorocy. Gdyż fałszywi prorocy kłamią, ale powołują się na to, że owe proroctwa przekazał im Bóg. Natomiast Paweł swoje proroctwa powołuje na samego siebie.

2. Proroctwa może wypowiadać Bóg i jego Syn, prorocy czy aniołowie to tylko POSŁOWIE PROROCTW BOŻYCH.

3. Zacytuje:

„Ze słów Pawła emanuje niezwykła inteligencja i duża wiedza. Nie zapominajmy że kontrolowani przez szatana przywódcy Chrześcijaństwa także dysponują i wiedzą i inteligencją. Niemnie Paweł przewyższa ich wszystkich.

Nie zapominajmy także, ze inteligencja nie oznacza mądrości, która bierze się z bojaźni Bożej!”

http://www.zbawieniecom.fora.pl/rozwazania-biblijne,23/wszystko-o-apostole-pawle,1467-60.html

Otóż moim zdaniem, Paweł nie musi być szatanem, może być wysokiej rangi upadłym aniołem, który pełni rolę drugiego zwierzęcia z rozdz. 13 Apokalipsy.

Zobaczmy jakie cechy owo zwierzę posiada:

„(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi  podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono  to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu,  którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na  oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach  zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które  ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia  przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia,  zostaną zabici.

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i  niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to  jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.” Ap. 13

oraz:

„(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim  czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali  pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego,  gorejącego siarką.” Ap. 19

Otóż moim zdaniem opis drugiego zwierzęcia pasuje bardzo do Pawła.

Drugie zwierzę to fałszywy prorok a Paweł jest fałszywym prorokiem. Paweł jest największym z fałszywych proroków, gdyż swoje proroctwa autoryzuje swoją osobą.

Paweł głosi swoją ewangelie i swoje proroctwa czyli ma rogi podobne do rogów Baranich. Baranek symbolizuje Isusa, dwa rogi symbolizują ewangelie i proroctwa Isusa. Słowa Pawła jak i Słowa Isusa znajdują się w tej samej księdze – Biblii. Paweł mówi jak smok, czyli jego nauki są naukami szatana. Zobaczcie artykuły o Pawle na stronie zbawienie.com.

Drugie Zwierzę zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda. Otóż Paweł podczas swojej działalności czynił cuda i wypowiedział proroctwa. Jego proroctwo odnosiło się do postawienia trzeciej świątyni Jerozolimskiej na górze Syjon. Czyli wykona on władzę, pierwszego zwierzęcia na jego oczach, poprzez zwiedzenie mieszkańców ziemi aby ci postawili ową świątynie na świętej górze. Otóż owa 3 świątynia będzie owym posągiem Bestii.

Zobaczmy pierwsza świątynia Jerozolimska stała się posagiem Bestii, ponieważ dokonywano w niej bałwochwalczych obrzędów włącznie z ofiarowywaniem ludzi. Dlatego Bóg zniszczył rękami króla Babilonu ową świątynie.

Druga świątynia, tez została zniszczona ponieważ to z niej wyszedł rozkaz do zabicia Syna Bożego.  Pamiętajmy, Piłat starał się o uniewinnienie Isusa, ale władza kapłanów była większa od władzy cesarza Rzymu. Nie zapominajmy, Rzym był czwartą Bestią z księgi Daniela i szóstą głową zwierzęcia z Apokalipsy. Judejczykom pozwalano kultywować swoją wiarę, ponieważ rządzący nimi Edomici byli w sojuszu z Rzymem. Herod, Edomita był przyjacielem i wiernym sługa Rzymu. Isus słusznie ich nazwał plemieniem żmijowym.

Postawienie 3 świątyni którą opisuje Paweł, było by ogromnym cudem, którym by zwiódł mieszkańców ziemi. Zwłaszcza, że owa rana śmiertelna to zniszczenie 2 świątyni Jerozolimskiej.

Nauki drugiego zwierzęcia mają na celu ożywienie pierwszego zwierzęcia. Wbrew pozorom nauki Pawła, właśnie tak robią. Otóż przytoczę inny rodział:

„(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na  czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem  głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona  złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen  obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki  Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników  Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę  kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z  otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których  imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że  zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków,  na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie,  będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych  siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze  nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze  zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem  panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.” Ap. 17

Otóż ożywione zwierzę jest ósmym królem które idzie na zatracenie. Pięciu upadłych króli to królestwa takie jak:

1. Egipt

2. Asyria

3. Babilon

4. Persja

5. Grecja

Wszystkie one uciskały bądź to cały Izrael bądź to Judę. Otóż w Biblii to król jest tym który sprawuje władzę nad danym narodem. Czasy Królestwa Izraela, a potem Królestw Izraela i Judy. To czasy kiedy Izrael był pod władzą Boga.

Szóste królestwo to Rzym. Istniało ono w czasach Jana. Siódme Królestwo to 3 Rzesza. Istniało krótko ale uciskało tereny zaginionego Izraela czyli niemal całą Europę.

Otóż być może, okaże się, że „apostoł Paweł” ożyje namówi mieszkańców ziemi do postawienia 3 świątyni na górze Syjon. Zobaczcie owo drugie zwierzę wykonuje władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach co to może znaczyć???

Bardzo wiele.

Nauki Pawła mają na celu ożywienie Bestii, poprzez ZWIEDZENIE MIESZKAŃCÓW ZIEMI. Zobaczcie Wielka Nierządnica, za cel postawiła sobie realizacje nauki Pawła o postawieniu 3 świątyni. Watykanowi nie udało się tego dokonać, ale samo to, że próbuje on zrealizować postulat Pawła, pokazuje jedno:

WIELKA NIERZĄDNICA TAKŻE JEST ZWIEDZIONA PRZEZ FAŁSZYWEGO PROROKA.

Zobaczmy, to Paweł ustanowił hierarchie kościoła katolickiego i prawosławnego. I tak hierarchia funkcjonuje w kościołach protestanckich. A polega ona na absolutnej bo duchowej i materialnej władzy księgowych zborów jakimi byli: Biskupi i diakoni. Tak naprawdę, Apokalipsa pisze jasno drugie zwierzę wykonuje władzę pierwszego zwierzęcia. Pierwsze zwierzę jest praktycznie przez większość czasu bezczynne i ma panować jedynie na krótką chwilę, jedną godzinę. Owa władza ma na celu ożywienie pierwszego zwierzęcia i dania mu władzy. Zobaczcie otóż:

NAUKI PAWŁA FUNKCJONUJĄ OD CZASÓW APOSTOŁÓW AŻ DO DZISIAJ.

Otóż zapewne, Paweł namówi 10 królów aby oddali władzę pierwszej Bestii a ta zniszczy Watykan. Co więcej Paweł znowu zacznie zwodzić mieszkańców ziemi. W jaki sposób???

Otóż nauki Pawła w bardzo wielu punktach pokrywają się z islamem. Paweł głosi w zasadzie to co głosi islam czyli, że:

ZBAWIENIE ZALEZY TYLKO OD WIARY A NIE OD UCZYNKÓW!!!!

Zobaczcie przecież to samo głoszą islamiści. W islamie możesz, gwałcić, mordować, kłamać, a i tak zbawi ciebie wiara w Boga. Wiara wyrażona w deklaracjach a nie w uczynkach. To samo głosi Paweł.

Dlaczego ludzie po sześciu trąbach:

„(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od  uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i  srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani  słyszeć, ani chodzić,

(21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od  wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich.” Ap 9???

Ponieważ drugie zwierzę całkowicie ich zwiodło. Któż na świecie jak nie zagorzali islamiści, pomimo tylu klęsk, zacofania i jawnego dowodu, że islam to religia szatana tkwi w tym kulcie??? A pomyślcie teraz jak islamistów zacznie cudami przekonywać drugie zwierzę. Nawet 6 trąb może nie zrobić na nich wrażenia.

Otóż Talmud głosi to samo co Koran. Islam to w zasadzie Talmud dla mas. Paweł, w zasadzie w swoich naukach stosuje ten sam pokrętny sposób myślenia co prezentują żydzi – synagoga szatana, czy islamiści.

Nauki Pawła są tak skompilowane, sprzeczne ze sobą jak Koran i Talmud. Zarówno nauki Pawła jak i Koran czy Talmud roszczą sobie pretensje do bycia tym czym są Słowa Boga i Jego Syna.

Zapewne zniszczenie Watykanu, to będzie efekt dogadania się 10 króli aby ci oddali władzę pierwszej bestii. A ten kontrakt sfinalizuje druga Bestia.

Paweł ma niesamowitą zdolność do ekumenizmu. Zapewne owa 3 świątynia połączy islam z synagogą szatana.

http://cyryl.blox.pl/2014/11/Pawel-promuje-mieszanie-ras-i-narodow.html

Paweł w swoich naukach, ma na celu połączenie całego pogaństwa.

Interesująca jest kwestia śmierci Pawła. Otóż męczeńska śmierć Pawła, uwiarygadniałaby jego „Apostolstwo”. Jednak czy obywatel Rzymu, mógł zostać zabity w Rzymie za głoszenie jakiegoś nowego kultu??? Przecież, w naukach Pawła nie było nic niezgodne z polityką Rzymu.

Dla Pawła można było jeść mięso składane bałwanom, można było żenić się z poganami. Paweł był żydem dla żyda, i poganinem dla poganina. Paweł nawet, kłamał „na chwałę Bożą’ co sam przyznaje.

Czy za takie nauki Paweł mógłby zostać zamordowany w Rzymie???? Przecież po zapoznaniu się z nimi, każdy Rzymski prokurator nie wniósłby oskarżenia, zaś jeśli by nawet. to sędziowie by go uniewinnili. Przecież te nauki nie godziły w interesy Rzymu ale je raczej zabezpieczały.

Zobaczmy co o śmierci Pawła pisze Wikipedia:

„Gdy latem 64 roku Rzym nawiedził pożar, winą za jego spowodowanie opinia publiczna obarczyła Nerona. Ten, chcąc uwolnić się od oskarżeń, jako winnych wskazał chrześcijan. Tradycja jednogłośnie stwierdza, że Paweł zginął w Rzymie właśnie za panowania Nerona, jest jednak wątpliwe, czy jego męczeństwo można łączyć bezpośrednio z prześladowaniami rzymskich chrześcijan po pożarze Rzymu w 64 roku. Z treści 2. Listu do Tymoteusza wynika, że Paweł został aresztowany w Azji Mniejszej (prawdopodobnie w Efezie lub Troadzie) na skutek zatargu z brązownikiem Aleksandrem, o którym Paweł wspomina, że wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków (2 Tm 4, 14). Według Klemensa Rzymskiego Paweł został „wskutek zazdrości” uwięziony i skazany na śmierć.

Ścięcie Pawła

W pierwszej rozprawie Paweł zdołał tak poprowadzić obronę, że udało mu się uniknąć skazania. W oczekiwaniu na drugą Apostoł Narodów miał napisać Drugi List do Tymoteusza – choć jego autentyczność bywa kwestionowana, nawet krytyczni badacze są zgodni, że zawiera reminiscencję prawdziwych wydarzeń. Z listu wynika, że – oprócz Łukasza – opuścili go wszyscy uczniowie. Wspomina jednak, że odwiedził go w więzieniu Onezyfor z Efezu, którego w tym liście pozdrowił.

W wyniku drugiej rozprawy Paweł został skazany na śmierć i ścięty (taki rodzaj egzekucji przysługiwał mu ze względu na rzymskie obywatelstwo). Data i miejsce śmierci Pawła nie są pewne.

Co do daty wydarzenia, to wiadomo, że nastąpiło ono jeszcze za panowania cesarza Nerona (zmarł w 68 roku). Zwykle datuje się je na rok 66 lub 67. Data przekazana przez apokryficzne Dzieje Piotra i Pawła29 czerwca 67 – nie ma historycznej wartości.

Według tradycji kościelnej Paweł został stracony za Bramą Ostyjską. Pod ołtarzem znajdującej się tam Bazyliki świętego Pawła Za Murami odnaleziono inskrypcję z IV wieku (PAVLO APOSTOLO MART.). Oprócz tego taką lokalizację ma potwierdzać brak jakiejkolwiek tradycji konkurencyjnej.”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Tarsu#Uwi.C4.99zienie

Zobaczmy, nie wiadomo czy Paweł zginął. Jest kilka wersji jego śmierci, i każda ze sobą sprzeczna. Pomyślmy jakim cudem w imperium Rzymskim, obywatela Rzymu, można było aresztować na skutek zatargów na tle różnic wiary czy religii z chrześcijanami??? Efezjanie, oprócz odrzucenia Pawła i Łukasza, nie mogli fizycznie nic zrobić obywatelowi Rzymu. Gdyż za obywatelem Rzymu stali legioniści. Efezjanie jako chrześcijanie nie mogli kłamać na temat Pawła więc nie mogli go fałszywie oskarżyć. Zaś spory religijnie nie interesowały Rzymian.

Zobaczmy dla Piłata, oskarżenia Isusa przez żydów to nic nie znaczące spory religie żydów nie naruszające interesu Rzymu. Piłat zapewne został zapoznany z poglądami Isusa i stwierdził, że nie szkodzą one Rzymowi.

Tym bardziej poglądy Pawła nie szkodziły Rzymowi ale wręcz były na rękę Rzymowi. To dzięki naukom Pawła, Konstantyn Wielki stworzył Wielką Nierządnicę. Czyli nauki Pawła umocniły prymat Rzymu nad światem tylko w innej formie, już nie Bestii ale niewiasty.

Czyżby możliwe, że Paweł nie umarł tylko czeka na swój czas???

Czas pokaże…

3 uwagi do wpisu “Czyżby drugie zwierzę to był i bedzie… Apostoł Paweł????

  1. Pingback: Moja hipoteza o tym czym może być drugie zwierzę z Apokalipsy!!! – Blog Cyryla

  2. Pingback: Pawłościaństwo – Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

  3. Pingback: CZYŻBY DRUGIE ZWIERZĘ TO BYŁ I BEDZIE… APOSTOŁ PAWEŁ???? – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s