Korwin to „wilk w owczej skórze”… strzeżmy się go…

Oto cytat Mikke po wyborach:

„Ja w każdym razie z prawdziwą przyjemnością dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali w tych wyborach. Imię ich – legion”

http://nczas.com/publicystyka/trzy-razy-wieksze-poparcie-niz-w-poprzednich-wyborach-sukces-nie/

Otóż legiony to była formacja wojskowa Rzymu. Jednak Korwin Mikke użył innego sformułowania, które występuje w ewangeli Marka. A mianowicie „Imię ich legion”. Zobaczmy:

„(7) I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Isusie, Synu Boga  Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył.

(8) Albowiem powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka!

(9) I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: Na imię mi Legion, gdyż  jest nas wielu.” Mr 5

Sama wiki podaje, że legion to biblijna postać demona:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Legion_(posta%C4%87_biblijna)

Otóż Mikke zna doskonale Biblie i ewangelie, sam atakując socjalizm i zasiłki dla bezrobotnych podawał za przykład przypowieść o talentach. Czy chociażby, Mikke cytował prawo Boże w dyskusji o karze śmierci, czy też przywoływał wiele fragmentów z Biblii. Otóż, to pokazuje, że Mikke czytał i być może czytuje Biblie. To pokazuje, że Mikke użył tego sformułowania celowo. Otóż moim zdaniem, jego celem jest odciąganie młodych ludzi, którzy buntują się przeciwko światowi szatana, i mogliby by odejść do Isusa od Syna Bożego.

Komu Korwin dziękuje, zatem po wyborach???? Otóż jest kilka opcji. Korwin dziękuje demonowi – demonom, które Isus wygnał, lub swoim zwolennikom których ów biblijny demon kontroluje. Moim zdaniem, Mikke już naprawdę otwarcie deklaruje w jakie bóstwo wierzy i komu służy.

Zobaczmy Korwina popierają młodzi ludzie, wierzący w każde wypowiedziane słowo prezesa jako prawdę objawioną. Mass Media atakując Korwina wzmacniają jego wiarygodność. Jednak Mass Media pokazują Korwina, w debatach. Na debatach, jego oponenci to ludzie pozbawieni rozumu i inteligencji, używających przeciwko Korwinowi tych samych argumentów dlatego Korwin błyszczy na ich tle. To tak samo jakby jakiś promotor zestawił walkę jakiegoś bokserskiego „kelnera” z mistrzem bokserskim. Taka walka byłaby jednostronnym widowiskiem.

Zobaczcie od Korwina odchodzą starsi doświadczeni ludzie, mężczyźni. Przykładem jest Marian Kowalski, człowiek który odchodząc od Korwina, stoi na czele Ruchu Narodowego i błyszczy charyzmą. Tak naprawdę, wg kryteriów Biblijnych to poparcie dorosłych sprawiedliwych i ideowych mężów świadczy o klasie polityka, króla a nie poparcie młodzieńców.

Inne cechy Mikkego jako „wilka w owczej skórze” to:

1. Mikke krytykuje naukę o nastawianiu drugiego policzka. Podczas Marszu Niepodległości w 2011 roku chciał sprowokować zamieszki młodych ludzi z Policją. Tylko interwencja Mariana Kowalskiego uchroniła uczestników od tej prowokacji Korwina. Tak Korwin został wyłączony z Marszu Niepodległości, ponieważ Ruch Narodowy widział, że jego celem jest prowokacja tłumu. Nauka o nastawianiu drugiego policzka, to nauka Isusa o tym aby nie dać się sprowokować. Mikke, w krytyce tej nauki, przeinacza ją w naukę o całkowitym niestawianiu oporu wobec jawnego bandytyzmu. Mikke rozumie doskonale naukę o nastwianiu drugiego policzka, ale wśród swoich zwolenników przeinacza ja celowo.

2. Korwin Mikke – Lichwa jest wysoce moralna. Doktryna sprzeczna z prawem Boga.

http://detektywprawdy.blogspot.de/2013/07/korwin-mikke-lichwa-jest-wysoce-moralna.html

3. Korwin-Mikke: Sojusz z islamem przeciw Lewicy:

http://nczas.com/publicystyka/korwin-mikke-sojusz-z-islamem-przeciw-lewicy/

Dla Mikke islamiści wierzą w tego samego Boga co chrześcijanie czy zydzi uznający Torę. „zastępcą Korwina Mikke i jednocześnie tzw „prawą ręką”jest przechrzta Muzułmanin Mieczysław Burchert”

http://detektywprawdy.blogspot.de/2013/10/korwin-mikke-sojusz-z-islamem-przeciw.html

Mikke wielokrotnie wyraża się pochlebnie o islamie.

4. Mikke eksponuje symbole masońskie satanistyczne, hymn jego Nowej prawicy stworzył satanista:

http://detektywprawdy.blogspot.de/2013/02/hymn-nowej-prawicy-korwina-mikke.html

5. Mikke twierdzi, że nie jest masonem ale zobaczcie na ten wywiad:

http://niniwa22.cba.pl/masoneria_wywiad_z_tadeuszem_cegielskim.htm

W nim Mikke rozmawia z masonem wysokiego szczebla, jakby był masonem. Pamiętajmy masoni, nie ujawniają ludziom spoza swego grona swych tajemnic. Mikke wyraża się pochlebnie o najgorszej masonerii, która jest czystym kultem szatana czyli o :

Masonerii klasycznej – Masonerii Rytu Szkockiego.

Masoneria Francuska przy Masonerii Angielskiej czy Szkockiej to dosłownie niewinne dzieci przy bandziorach. Mikke nie musi być masonem rytu Szkockiego, ponieważ może być JEZUITĄ. Pamiętajmy jezuici sterują masonerią i znają ją doskonale, dlatego Mikke ma taką wiedze.

Dla Mikke wzorem do naśladowania jest :

„Ignacy Loyola hiszp. Iñigo López de Oñaz y Loyola (ur. przed 23 października 1491, zm. 31 lipca 1556) – święty Kościoła katolickiego, duchowny, teolog, prezbiter i założyciel zakonu jezuitów. „

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Loyola

To wskazuje na to, że Mikke jest jezuitą.

Mikke tak pisze o masonerii:

„Ja zresztą nie uważam masonerii za diabelski pomiot. Masonerię klasyczną uważam za Molocha, naprawiającego nieusuwalną wadę d***kracji – czyli brak dziedzicznego Monarchy; Molocha mającego liczne wady – ale izalety. Natomiast „Wielki Wschód” uważam za przebiegłego, inteligentnego przeciwnika politycznego – ale całkiem ziemskiego chowu. O tyle bardziej niebezpiecznego, niż MiędzynarodówkaSocjalistyczna, że działa tajnie i dość sprawnie.”

http://korwin-mikke.blog.onet.pl/2008/10/10/skandale-masoni-i-metodologia-naukowa/

Kim jest Moloch:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Moloch

A oto co Bóg mówi o Molochu:

„(21) Z potomstwa swego nie będziesz oddawał żadnego na ofiarę dla  Molocha i nie będziesz przez to bezcześcił imienia Boga swojego; Jam jest Pan.” Kap. 21

„(2) Powiedz do synów izraelskich: Ktokolwiek z synów izraelskich i z  obcych przybyszów mieszkających w Izraelu odda kogoś ze swego potomstwa  Molochowi, poniesie śmierć; miejscowa ludność ukamienuje go.

(3) Ja zaś zwrócę się przeciwko mężowi temu i wytracę go spośród jego  ludu, gdyż oddał Molochowi jedno ze swego potomstwa i skalał moją świątynię, i  zbezcześcił moje święte imię.

(4) A jeśliby miejscowa ludność nie zwróciła uwagi na tego męża, że  oddał Molochowi kogoś ze swego potomstwa, i nie zabiła go,

(5) To Ja sam zwrócę swoje oblicze przeciwko temu mężowi i przeciwko  jego rodzinie i wytracę go oraz wszystkich spośród ich ludu, którzy go naśladują  cudzołożąc z Molochem.” Kp. 21

„(10) Kazał też zbezcześcić palenisko znajdujące się w Dolinie Synów  Hinnoma, aby już nikt nie oddawał swego syna czy swojej córki na spalenie dla  Molocha.” 2 ks. Kr. 23

Otóż wg Biblii Izraelici składali ofiary z ludzi, dzieci ku czci Molochowi. Wiecie teraz jakie bóstwo czci Masoneria, Mikke sam to powiedział. Mikke powiedział prawdę, że państwami rasy białej rządzi masoneria.  I dla swojego bóstwa, Molocha składa w ofierze dzieci. Jak myślicie czym jest promowanie aborcji i dopuszczanie jej w prawodawstwie państw białej rasy??? Składaniem czci Molochowi przez masonerie.

Mikke uważa większość ludzi za idiotów, to są jego poglądy. Dlatego bezczelnie w mass mediach i na swoich stronach podaje nauki szatańskie. Tak naprawdę, prawda jaką głosi o gospodarce, rodzinie, tradycyjnych wartościach to zasłona dymna. Szatan wie, że ludzie poszukują Boga, dlatego posyła rozmaitych agentów, aby ci odwodzili ludzi od Boga i jego Syna Isusa Chrystusa. Moim zdaniem Mikke uważa swoich zwolenników za większych idiotów, ale musi im schlebiać. Wszak zwykli ludzie nie interesują się polityką (i jest to naturalne, większość ludzi zostało przez Boga stworzonych jako owce, które potrzebują pasterza), natomiast jego zwolennicy interesują się nią i wieloma innymi dziedzinami życia, a i tak wierzą ślepo Korwinowi.  

Zobaczmy zresztą na czym polegają poglądy Mikke i do czego prowadzą. Otóż Mikke chce wprowadzić wolność gospodarczą, aby ludzie mieli więcej pieniędzy, oraz wolność do grzeszenia. Owszem Mikke chce wprowadzić surowe prawo dla ludzi którzy mordują, kradną, gwałcą czy naruszają czyjąś wolność osobistą. Ale jego poglądy polegają, na daniu ludziom ogromnej ilości gotówki i możliwości grzeszenia. Otóż narody rasy białej – Izrael, są przez szatańskie mass media tak zdemoralizowane, tak przyzwyczajone do różnych nałogów (alkohol, narkotyki, seks, gry, i inne używki), że danie im ogromnej ilości gotówki spowodowałoby śmierć wielu z ludzi. Dla Mikke oczywiście, śmierć grzesznika to korzyść dla społeczeństwa – jest on wszak EWOLUCJONISTĄ. A dla Boga????

 

„(32) Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi Wszechmocny  Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie! ”

http://bibliamesjanska.com/Ez/18.html

Cały rozdział 18 z Ezechiela mówi, o tym jak miłosierny Bóg, cierpliwie znosi, toleruje grzechy ludzi, w nadziei aż grzesznik się nawróci. Bóg jest wstanie zapomnieć wszystkie grzechy, jeśli tylko ludzie powrócą do praworządności. Zobaczmy, leczenie alkoholików czy narkomanów polega na drastycznym ograniczeniu ich wolności osobistej na pewien okres. Ci ludzie pod kluczem i strażą personelu medycznego, są odcięci od możliwości dostarczania im używek, na pewien okres, kiedy ich organizm się oczyści i przestanie pragnąć tych używek. I dopiero człowiek po tym okresie, jest wstanie korzystać z wolności. Zobaczcie Izraelici, jak mieszkali w Egipcie to przejęli od Egipcjan BAŁWOCHWALSTWO i inne grzechy. Bóg wpierw wypuścił Izraelitów na pustynie i na niej zastosował KURACJE ODWYKOWĄ OD GRZECHU I BAŁWOCHWALSTWA. Dla Mikke największą niewolą jest brak wolności do grzeszenie dla grzesznika. Dla Isusa największą niewolą jest grzech:

„(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w  słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u  nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?

(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto  grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.” Jana 8

 Isus także nauczał o kuracji odwykowej od grzechu czyli o POKUCIE:

„(20) Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego  cudów, że nie pokutowały.

(21) Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i  Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele  pokutowały.

(22) Ale powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam.

(23) A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do Hadesu  zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u  ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy.

(24) Ale powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli  tobie.” Mat 11

Dawid pokutował i każdy kto odwracał się od grzechu. A na czym polega pokuta, na poście i odstawieniu tych rzeczy od których człowiek jest uzależniony. Czyli dany człowiek przez Pokutę, sam ogranicza swoją wolność na pewien okres czyli na czas pokuty. Zobaczcie:

http://www.zbawienie.com/wybawienie-ludu-Bozego.htm

W tym artykule jest opisany: JEDYNY REALNY PLAN POLITYCZNY DLA BAŁWOCHWALCZEGO IZRAELA. I polega on na tym, że Bóg uratuje Izrael i na pustynie zastosuje kuracje odwykową dla swojego narodu. Bóg, będzie sądził Izrael na pustyni. A wiadomo, że w sądzie oskarżony ma ograniczoną wolność osobistą. Nawet dla mnie taka kuracja od Boga, jest wskazana. Pamiętajmy, każdy z nas żyje w świecie rządzonym przez szatana. Nasza sytuacja jest podobna do sytuacji Izraelitów w Egipcie. Nawet Mojżesz był pod wpływem Egipcjan i ich zwyczajów. Henryk napisał:

„Ta rodzina dotarła do Egiptu i większość zapomniała o Bogu i razem z Egipcjanami wielbiono egipskich bogów.

Wjs 3:6  Rzekł też: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga.
Wjs 3:7  Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i [b]słyszałem krzyk ich
z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego.
[/b]

Pośrednio mamy dowód, ze nawet Mojżesz nie znał Boga i Bóg przedstawił mu się kim jest.

Podejrzewam, że na dworze faraona Mojżeszowi nie pozwolono by, abu czcił kogokolwiek innego niż bóstwa Egiptu z faraonem włącznie.

Także krzyk ludu Bożego nie był wołaniem do Boga o pomoc, ale był to po prostu krzyk rozpaczy i pomocy do kogokolwiek.

Wjs 3:9  Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą.

Z pewnością nie były to modlitwy do Boga.”
http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/cudowne-wybawienie-ludu-bozego,2773-15.html

Zobaczcie, nawet Mojżesz był pod potężnym wpływem PRANIA MÓZGU JAKIE ZAFUNDOWALI MU EGIPCJANIE. Tak, że musiał on także poznawać Boga. I obecnie jest tak samo.

Natomiast, plan Mikke w praktyce to:

DANIE ZNIEWOLONEMU PRZEZ GRZECH IZRAELOWI OGROMNEJ ILOŚCI GOTÓWKI ABY TEN MÓGŁ DALEJ I BARDZIEJ GRZESZYĆ!!!!

Dlaczego Isus powiedział:

„(24) A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż  bogatemu wejść do Królestwa Bożego.” Mat 18???

Ponieważ, bogatszy narkoman szybciej się wykończy niż biedny narkoman. Ponadto biedny człowiek szybciej odczuje negatywne skutki swojego nałogu niż bogaty. Biedny człowiek, ma zatem więcej czasu na OPMIETANIE SIĘ I ZAWRÓCENIE Z DROGI GRZECHU KTÓRA PROWADZI DO ŚMIERCI.

I teraz widzimy, jaki jest plan Boga o jaki plan Mikke.

Niestety trzeba być naiwniakiem, aby wierzyć, że Mikke, człowiek oczytany, który ma czas na sprawdzanie informacji (zajmuje się publicystyką), nie wiedział co głosi. On dokładnie wie co głosi. Mi znalezienie informacji o Korwinie i pokazanie czym są jego informacji, nie zajęło dużo czasu. A pamiętajmy, że ja pracuje fizycznie, uprawiam sporty siłowe, mam rodzinę więc czasu mam na pisanie mniej niż Mikke i dodatkowo jestem młodszy, więc moja wiedza od Korina jest mniejsza a wielu dziedzinach.

Uważamy na Mikke…

 

Jedna uwaga do wpisu “Korwin to „wilk w owczej skórze”… strzeżmy się go…

  1. Pingback: KORWIN TO „WILK W OWCZEJ SKÓRZE”… STRZEŻMY SIĘ GO… – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s