Nie sądzcie, że przyszedłem znieść prawo i proroków….

„(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie  przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna  jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

(19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i  nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a  ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

(20) Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza  niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa  Niebios” Mat 5

Te słowa Isusa traktowane są jako argument za niezmiennością Tory, prawa danego Mojżeszowi. Jednakże, sam Isus w ewangelii Mateusza mówi coś takiego:

„(3) I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Czy wolno odprawić  żonę swoją dla każdej przyczyny?

(4) A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku  stworzył mężczyznę i kobietę?

(5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.

(6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek  niechaj nie rozłącza.

(7) Mówią mu: Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić?

(8) Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na  zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było.

(9) A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny  wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił,  cudzołoży.

(10) Rzekli mu uczniowie: Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie  warto się żenić.

(11) A On im powiedział: Nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest  dane.” Mat 19

No własnie. Isus wspomina o tym samym, Tora jest prawem programem naprawczym dla ludzkości, aby ta mogła powrócić do stanu jedności z Bogiem.

Oto do kiedy będzie obowiązywała Tora???

„Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna  jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.”

A kiedy przeminie to niebo i ta ziemia?? Po 1000 letnim panowaniu Isusa na ziemi, i zniszczeniu szatana w jeziorze ognia i siarki:

„(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza  ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,  przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między  ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z  nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani  krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi:  Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe.” Ap 21

Zobaczmy Tora przestanie obowiązywać kiedy pomiedzy naprawianą ludzkością zamieszka razem z Synem sam Bóg.

Przecież logiczne jest, że po przeminięciu pierwszego nieba i ziemi, przestaną obowiązywać prawa fizyki odnoszace się do tego obecnego świata. Powstanie nowa ziemia, nowe niebo czyli nowy wszechświat czyli powstanie szereg nowych praw.

Wiele z praw Bożych obowiązujących dzisiaj zostanie zachowanych, ponieważ znajdą zastosowanie w nowym niebie i nowej ziemi.

Otóż tak na dobrą sprawę Tora to system prawny obowiązujący określony naród w określonym państwie w określonych granicach. Królwestwo Boże natomiast obejmie całą ziemię, dlatego bedziemy świadkami nowego Bożego ładu na całym świecie.

Będziemy poznawać nowe doskonałe rozwiązania prawne w zakresie przyrody, fizyki, biologii, relacji międzyludzkich.

Tak naprawdę, owe Boże projekty nie zostały zrealizowane jeszcze z powodu buntu, Szatana, części aniołów i części ludzkości, wobec Boga.

Tak naprawdę pogląd, że Tora w takim kształcie jaką dał ją Mojżesz będzie obowiązywała zawsze to była i jest: NAUKA FARYZEUSZY.

Paweł nie rozumiał prawa tak jak rozumiał to Syn Boży i Bóg, czyli, że prawo czemuś służy. Szabat służy człowiekowi a nie na odwrót. Paweł, rozumiał nauki Isusa jako zaprzestanie obowiązywania prawa w całości. Natomiast Isus wyjaśnił prawo w słowach:

„(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im  czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy” Mat 7

Otóż prorocy informowali Izraelitów w proroctwach, że skoro bezcześcili prawo Boga to dostaną się pod panowanie i prawo Szatana, czyli jego Bestii.

W sytuacji gdy Izraelici i Judejczycy znajdowali się pod panowaniem 4 Bestii, Tora jako całość prawa nie mogła być wypełniona.

Faryzeusze natomiast wmawiali żydom, że oni wypełniają w całości Torę. Otóż jak mogli oni wypełniać w całości Torę, skoro na króla Juda był dysygnowany z woli Rzymu Herod???

Jak mogli wpełniać Torę, skoro w Judei stacjonowali żołnierze Rzymscy i dla nich żydzi chodowali świnie, zaś te zwierzeta były zakazane???

Zresztą władza nad Judeą czwartej Bestii Rzymu, była także prawem Boga. Tylko, że to prawo miało charakter kary dla Judejczyków.

Prorocy w proroctwach informowali zatem o zmianie prawa, jakie Bóg zastosuje wobec Izraelitów – ludu o twardym karku.

Skoro Izraelici chcieli czcić bałwany to Bóg wydał ich na pastwę Bałwanów i stojących za nimi demonów. Izraelici, pomimo przestróg Bożych proroków swoimi czynami i uporem sami sprowadzili na siebie nieszczęścia.

A owe nieszczęscie polegało na zmianie systemu prawnego w jakim oni żyli.

Po śmierci i zmartwychwstaniu Isusa, prawo odnoszace się do ofiar zostało także zmienione przez Syna Bozego i Ojca. Po tak doskonałej ofierze, Bóg stwierdził, że nie ma sensu aby dalej ofiarowywać mu zwierzęta. Rękami czwartej Bestii, zostało zniszczone miasto Jerozolima i świątynia po raz drugi.

Jednak szereg innych praw z Tory nadal obowiązuje. Tylko, że po ofierze z Isusa Chrytusa, jego ewangelie zmieniają serca kamieniste na serca mięsiste i tak Bóg zaszczepia swojemu ludowi nowe serce i nowego ducha:

„(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce  kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.

(27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich  rozporządzeń,  będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je.” Ez 36

Ewangelie Isusa to słowa Syna Bożego które zmieniają serca Izraelitów.

Zobaczcie tego nie rozumiał Paweł. Otóż Isus włożył prawo Boga w serca Izreala i nie tylko bo innych narodów. Prawo Boga, zostało skierowane bezpośrednio do kazdego człowieka:

„(25) W tym czasie odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie  nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je  prostaczkom.” Mat 11

Tego nie rozumiał żaden faryzeusz, Paweł na nawet nie rozumiał tego zadufany w sobie szatan.

Słowa, czyny, ofiara i zmartywstanie Isusa Chrytusa nadały nie tylko większą moc naszemu zbawicielowi ale nadały jeszcze większą moc jego Słowom.

Tak ewangelie zawierają przepisy prawa Bożego, które obowiązują uczniów Isusa.

Zobaczcie:

„(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z  resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o  Isusie.” Ap. 12

Przecież świadectwem o Isusie jest wypełnianie słów Isusa oraz wypełniania przykazań Boga. Owe przykazania aby mogły być automatycznie wypełnianie przez ludzi prostych, to muszą być już nie tyle zrozumiane co sumienia prostych ludzi nakazują im owe prawa wypełniać.

Zobaczcie tylu naszych braci chrześcijan, wypełnia owe prawo bez dogłębnej znajomości Biblii, pomimo czytania listów Pawła (prosci ludzie i tak ich nie rozumieją, więc argumety Pawła dla prostaczków to kula w płot). Zobaczcie jak nasi bracia w Iraku w Syrii odają życie dla Isusa.

Paweł w swoich listach stwierdził, że prawo nie obowiązuje. Otóż Bóg zmienił po prostu metodę przekazywania swojego prawa. Zobaczcie pasterze Izraela okazali się zdjacami. Owi pasterze, faryzeusze, sadyceusze, obecnie księża, biskupi, pastorzy okazali zdrajcami ludu Bożego i Boga, którzy oddali swe usługi szatanowi. Dlatego Bóg poprzez swojego Syna, zainstalował ludziom sumienia. Czyli objawił swoje prawo ludziom prostym, którzy słuchają swojego sumienia zaś zakrył je przed mądrymi którzy olewają swoje sumienie a kierują się intelektem.

Paweł w swoim kombinatorstwie (w zasadzie szatan), nie połapał się, że Bóg po prostu zmienił formę przekazywania swojego prawa.

3 uwagi do wpisu “Nie sądzcie, że przyszedłem znieść prawo i proroków….

  1. Pingback: ( NIE) apostoł Paweł – zbiór artykułów – Liksar-naśladowca Chrystusa.

  2. Pingback: Pawłościaństwo – Nr.1 Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

  3. Pingback: NIE SĄDZCIE, ŻE PRZYSZEDŁEM ZNIEŚĆ PRAWO I PROROKÓW…. – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s