Paweł i Łukasz…. czyli Bestia druga co wychodzi z ziemi.

Ten artykuł to nawiązanie do mojego wcześniejszego artykułu:

http://cyryl.blox.pl/2014/11/Czyzby-drugie-zwierze-to-byl-i-bedzie-Apostol.html

Otóż w tym artykule pisze ciekawa rzecz:

Paweł posunął się najdalej ze wszystkich proroków uzurpując sobie prawo wypowiadania WŁASNYCH proroctw!

Fałszywi prorocy ze Starego Testamentu nie odważali się wypowiadać własnych proroctw;  po prostu kłamali, że Bóg im to czy tamto objawił. Czasami demon (Baal) mógł im także coś ujawnić, a oni kłamliwie twierdzili, że otrzymali owe proroctwo od samego Boga.

          Z Pawłem jest znacznie gorzej.

          Paweł wypowiadał SWOJE proroctwa, nie uwzględniając Boga jako ich Autora, czyli czynił się równym Bogu.

Publiczny pokaz cechy samego szatana

http://www.zbawienie.com/kolejne-problemy-z-Pawlem.htm

Otóż z prawo Boga tak mówi:

„(20) Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo,  którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych  bogów, taki prorok poniesie śmierć.” Ks. Powt. Prawa 18

Otóż Paweł wypowiadał proroctwa we własnym imieniu, a nie w imieniu Boga czy obcych bogów. Czy zatem Pawłowi groziła śmierć????

Otóż zauważmy cechę Łukasza:

Z Łukaszem mamy jeszcze większy problem. Nikt go na Ewangelistę nigdy nie wybrał i Duch Boży najwyraźniej nim nie kierował podczas pisania swych dzieł.

Sam Łukasz wyjaśnia nam to tak:

Lukasza 1:1  Skoro już wieli podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały,  2  Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa,  3  Postanowiłem i ja, który wszystko do początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, 4  Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.

Łukasz nie wspomina o Duchu Bożym, natchnieniu czy o tym, że kiedykolwiek widział Isusa czy jakikolwiek cud. Przyznaje otwarcie, że ‚zbadał’ to wszystko dla jakiegoś Teofila, który być może był także naśladowcą Chrystusa.

Dzieje 1:1  Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Isus czynił i czego nauczał od początku

Obie księgi są więc wynikiem badań badań Łukasza a nie są wynikiem świadectwa naocznego świadka. Według informacji samego Łukasza jego prace to sprawozdania historyczne, oparte na zeznaniach naocznych świadków.

Zwrócimy uwagę na to, że Łukasz nie przedstawił ani jednej osoby jako świadka wydarzeń. Nigdzie nie wspomniał o tym, że jakikolwiek apostoł czy uczeń Chrystusa dostarczył mu jakichkolwiek informacji.

http://www.zbawienie.com/ewangelista-lukasz.htm

Łukasz Ewangelista – wierny towarzysz i współpracownik Pawła Apostoła, któremu towarzyszył w wielu podróżach misyjnych

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_Ewangelista

Łukasz podobnie jak Paweł swoje nauki i proroctwa wypowiada w swoim imieniu. A zatem nie wypowiada on ewangelii w imieniu Boga czy obcych bogów. C

Czy zatem Łukaszowi i Pawłowi groziła wg prawa śmierć????

Moim zdaniem NIE. Paweł i Łukasz mieli świadomość i wiedzę o prawi Bożym, dlatego w swoich naukach powoływali się na swoje imię a nie na Boga czy obce bóstwa. Gdyby którykolwiek z nich powołał się w swoich naukach na Boga czy obce bóstwa to zapewne zaraz ponieśliby śmierć. Jednakże Paweł i Łukasz głosili swoje nauki wśród chrześcijan bardzo długo!!!!

W moim poprzednim artykule na temat Pawła:

http://cyryl.blox.pl/2014/11/Czyzby-drugie-zwierze-to-byl-i-bedzie-Apostol.html

Pokazałem, że informacje o śmierci Pawła są tak samo niewiarygodne i sprzeczne jak informacje o nawróceniu Pawła. Otóż męczeńska śmierć Pawła czy Łukasza uwiarygadniała ich w oczach późniejszych chrześcijan. Tak naprawdę, nie powinniśmy do tych informacji przywiązywać wagi.

Otóż wygląda na to, że Paweł jak i Łukasz to najprawdopodobniej jacyś upadli aniołowie. Którzy byli instruowani przez samego szatana. Zwykli ludzie, nie odważyliby się ani nie wypowiadali by z taką pewnością fałszywych nauk o Isusie w swoim własnym imieniu.

Paweł i Łukasz także nie mogli być, moim zdaniem, opętani przez demony, bowiem mieli swoje nauki wypowiadać wśród 7 zborów założonych przez Apostołów Isusa. A przecież, żaden demon po zmartwychwstaniu Isusa nie był wstanie wytrzymać w zgromadzeniu które spotykało się w imieniu Isusa.  

„(18) Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie  związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i  w niebie.

(19) Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby  o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.

(20) Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem  pośród nich.” Mat 18

Czyli ryzykowania wpadki polegające na wysłaniu do zboru dwóch opętanych ludzie przez demona aby zwieść wybranych, było zbyt duże.

Do tej roboty wysoce prawdopodobne musieli być zatem wysłani upadli aniołowie.

Zobaczmy co pisze Apokalipsa:

„(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi  podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono  to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu,  którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na  oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach  zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które  ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia  przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia,  zostaną zabici.

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i  niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to  jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę  zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset  sześćdziesiąt sześć.” Ap 13

 Zobaczcie Apostoł Jan widzi inne zwierzę które wychodzi z ziemi. Otóż zobaczmy skąd wychodzi pierwsze zwierzę:

„(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i  siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze  imiona.” Ap 13

„(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z  otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których  imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że  zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.” Ap 17

Otóż pierwsze zwierzę w rozdz. 13 wychodzi z morza, a w rozdz. 17 wychodzi z otchłani. W tym temacie:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc,2079.html

Wynika, że jeśli ziemia jest płaska, to otchłań jest jedna i jest położona w Arktyce. Czyli otchłań leży w morzu. Pierwsze zwierzę, to upadli aniołowie, którzy są zamknięci w otchłani, nie mają świadomości co się działo zarówno w niebie jak i na ziemi. Zapewne zostaną oni uwolnieni z otchłani i przybędą na ziemie przez morze.  Dlatego smok czeka na owe zwierzę na plaży przy morzu:

„(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z  resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o  Isusie.

(18) I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim.” Ap 12.

Natomiast drugie zwierzę, pochodzące z ziemi, to muszą być upadli aniołowie, którzy:

CAŁY CZAS OD ZMARTWYCHWSTANIA DZIAŁAJĄ NA ZIEMI I INFLINTRUJĄ ZBORY CHRZEŚCIJAŃSKIE.

To właśnie przez drugim zwierzęciem ostrzegał Isus w swojej ewangelii:

„15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu  owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z  ostu figi?

(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe  owoce.

(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych  owoców.

(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

(20) Tak więc po owocach poznacie ich.” Mat 5

A teraz zobaczcie wyraźne ostrzeżenie Isusa odnoszące się do drugiego zwierzęcia:

„(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie  zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest  Chrystus, i wielu zwiodą.” Mat 24 

„(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie  znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

(25) Oto powiedziałem wam.

(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie  wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie.” Mat 24

A oto co pisze o drugim zwierzęciu:

„(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na  oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach  zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które  ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.” Ap 13

 Isus ostrzega przed zwiedzeniem nawet swoich uczniów, wybranych!!!!

Isus mówi, że fałszywi prorocy będą czynić wielkie znaki i Cuda.

I TE WSZYSTKIE CECHY WYMIENIONE PRZEZ ISUSA POSIADA DRUGIE ZWIERZĘ!!!!

Zobaczmy tylko Paweł i Łukasz do dziś zwodzą wielu wybranych przez Isusa ludzi – chrześcijan. Większość chrześcijan jest do dziś zwiedzionych przez Pawła i Łukasza. Większość chrześcijan do dziś broni Pawła i Łukasza.

Na islam czy syjonizm daje się nabrać niewielka garstka chrześcijan. Natomiast na Pawła i Łukasza zdecydowana większość.

To Paweł i Łukasz dają podstawę władzy nad chrześcijanami zarówno Wielkiej Nierządnicy – kościoła katolickiego jak jej córkom – czyli innym organizacjom chrześcijańskim. 

To Paweł i Łukasz swoimi naukami usprawiedliwiają i sankcjonują islam oraz syjonizm.

Paweł głosi:

upadek prawa Bożego – to samo głosi islam. Pedofilia, mordy na niewinnych (które są łamaniem prawa danego całej ludzkości przez Boga Noemu), kłamstwa, rabunki, gwałty oraz inne zbrodnie które sankcjonuje islam są łamaniem prawa Boga.

zbawienie tylko z wiary i łaski, uczynki czyli wypełnianie prawa Bożego – to samo głosi islam. W islamie nie są ważne uczynki, zbawionym jest się przez akt łaski i wiarę.

Nie zapominajmy islam to tak naprawdę syjonizm, talmudyzm dla mas. Tak naprawdę zasady jakie naucza Talmud i islam są takie same.

Paweł i Łukasz symbolizują dwa rogi Baranka, czyli fałszywych Apostołów. Owszem pierwsze zwierzę ma 10 rogów prostych i symbolizują one króli. Ale owa symbolika rogów jako króli odnosi się do zwierzęcia z siedmioma głowami, które jest opisane w dwóch rozdziałach. Symbolika rogów baranka jest zupełnie inna.

Otóż rogi baranka moim zdaniem symbolizują fałszywych Apostołów, a także symbolizują m fałszywą męczeńską śmierć tych Apostołów. Dlatego tak bardzo w kościele katolickim mówi się o męczeńskiej śmierci Pawła. Ciekawe, że relacje co do męczeńskiej śmierci Łukasza są także niejasne:

„Po męczeńskim zgonie świętego Pawła działał        święty Łukasz jeszcze kilkanaście lat na chwałę         Jezusa Chrystusa. Głosił podobno Ewangelię we        Włoszech, Galii, Dalmacji, Macedonii i w Egipcie.        Podanie mówi, że dożył przeszło 80 lat, a święci        biskupi Grzegorz Nazjanzeński i Paulin opowiadają, że        poniósł śmierć męczeńską w Patras w Grecji”

http://www.ruda_parafianin.republika.pl/swi/l/lukasz.htm 

Inne informacje co do Łukasza:

Święty Łukasz miał też wykonać obraz        Najświętszej Dziewicy, którą znał osobiście. Obraz        ten dostał się później na własność cesarzowej św.        Pulcherii, a później do Rzymu, gdzie go umieszczono w        kościele „Świętej Maryi Większej”.        Wizerunek ten kazał papież Grzegorz Wielki uroczyście        obnosić podczas zarazy po wszystkich ulicach Rzymu, i        pomór natychmiast ustał.”

http://www.ruda_parafianin.republika.pl/swi/l/lukasz.htm

Zobaczmy Paweł i Łukasz są filarami większości doktryn Kościoła Katolickiego.

Nauki Pawła i Łukasza to nauki samego szatana. Oni mówią jak smok. Paweł i Łukasz stworzyli organizacje drugie zwierzę, której:

PODSTAWOWYM CELEM JEST OŻYWIENIE PIERWSZEGO ZWIERZĘCIA Z SIEDMIOMA GŁOWAMI.

Zobaczmy rozdz. 13 i 17 opisuje pierwsze zwierzę jednak w obydwu rozdziałach opisane są organizacje które owe zwierzę przywracają do życia i władzy. W rozdz. 13 drugie zwierzę ma władzę pierwszego zwierzęcia aby go ożywić. W rozdz. 17 Wielka Nierządnica, wykorzystuje władzę pierwszego zwierzęcia, ujeżdża je, aby władać całą ziemią.

Moim zdaniem drugie zwierzę wykorzystuje Wielką Nierządnice, aby ta nieświadomie ożywiła pierwsze zwierzę. Drugie zwierzę, zwodzi Watykan – Wielką Nierządnicę, aby ta w zamian za władzę nad ziemią, stopniowo ożywiała pierwsze zwierzę i jednocześnie zwalczała chrześcijaństwo:

http://proroctwa.com/glowny-wrog-chrzescijanstwa.htm

 Zobaczmy stopniowo przez politykę Watykanu wzmacniany jest syjonizm i islam. W planach 3 wojen światowych:

http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

Watykan chce aby syjonizm i islam się wzajemnie wyniszczyły. Jednakże, nad Watykanem zbliżają się ciemne chmury, ponadto Watykanowi nie idzie wywołanie 3 wojny światowej.

Natomiast druga Bestia zaczyna działać w kierunku, zbliżenia chrześcijaństwa do nauk pierwszej Bestii.  Wpierw wśród chrześcijan w USA stworzono chrześcijański syjonizm popierający powstanie państwa Izrael. A teraz powstaje chrześcijańskie islam:

http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

Zobaczmy, pomimo ogromnych środków i pracy jakie daje Watykan islamiści masowo nie atakują chrześcijan. Sprowadzono ich masę do państw chrześcijańskich i co??? Nic.

W zasadzie są sporadyczne ataki, nagłaśniane przez prasę. ISIS owszem działa, ale dlatego, że pachołek Watykanu Obama, ją po cichu wspiera. Jednak Obama nie ośmiela się wspierać ISIS oficjalnie. Ponadto rośnie międzynarodowa i wewnątrz USA opozycja dla Obamy.

Watykan traci władzę, czyli wpływ na narody i szatan doskonale o tym wie. Jednak o dziwo, Watykan działa nadal w kierunku ekumeny chrześcijaństwa i islamu.

To chyba nie ma sensu. z jednej strony Watykan chce wywołać 3 wojnę światową a z drugiej czyni ruchy pojednawcze wobec islamu.

Przypominam jakie wrzenie wśród islamistów wywołały słowa papieża Benedykta XVI wobec islamistów, gdzie zacytował on cesarza Bizantyjskiego.

http://papiez.wiara.pl/doc/729044.Benedykta-XVI-dialog-z-islamem

Jeśli Watykan chciałby 3 wojny, to wystarczyłoby aby papież Franciszek powiedział więcej słów prawdy o islamie. Jednak Watykan tego nie czyni dlaczego???

Moim zdaniem odpowiedzią na to jest Apokalipsa. Rozdz. 17 opowiada o władzy jaką sprawuje Wielka Nierządnica na ziemi, ale rozdz. 13 mówi, że tak naprawdę po cichu poczynaniami Wielkiej Nierządnicy kieruje drugie Zwierzę.

Być może owo drugie zwierzę już przyjęło nawet swoją nazwę czyli:

JEZUICI.

Zobaczmy, obecnie jest to najpotężniejsza organizacja w kościele katolickim. Obecnie papież to jezuita, i czyni on ruchy w kierunku ekumeny z islamem. Jezuici stopniowo przejmowali władze nad Wielką Nierządnicą.  Jezuici, wiedzą kto stworzył islam, są zakonem syjonistycznym posiadającym największą wiedze o historii. Ponadto Jezuici stosują nauki Pawła w 100 %.

Zobaczmy być może, Benedykt XVI chciał wywołać wojnę z islamem, ale powstrzymała go jezuicka opozycja i po kilka latach zmusiła go do abdykacji i oddania władzy jezuicie.

Obecnie papież Franciszek czyni najwięcej ruchów w kierunku ekumeny z islamem. Czyni te ruchy pomimo zbrodniczej działalności ISIS w Syrii czy Iraki, czy pomimo zbrodni jakie islamiści popełniają na świecie już niemal otwarcie.

Takie ruchy, przecież szkodzą wizerunkowi kościoła katolickiego i są krytykowane przez wielu katolików. Jednak te ruchy, stanowią umocnienie dla przyszłej władzy zwierzęcia pierwszego.

4 uwagi do wpisu “Paweł i Łukasz…. czyli Bestia druga co wychodzi z ziemi.

  1. Pingback: Moja hipoteza o tym czym może być drugie zwierzę z Apokalipsy!!! – Blog Cyryla

  2. Pingback: Pawłościaństwo – Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

  3. Pingback: ( NIE) apostoł Paweł – zbiór artykułów – Liksar-naśladowca Chrystusa.

  4. Pingback: PAWEŁ I ŁUKASZ…. CZYLI BESTIA DRUGA CO WYCHODZI Z ZIEMI. – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s