Paweł promuje mieszanie ras i narodów…

„(11) W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania,  cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we  wszystkich.” Lista Pawła do Kolosan rozdz. 3

Zobaczcie na powyższe słowa Pawła. Otóż z tych słów wiele wynika. Paweł w liście do Kolosan, obarczył winą za grzechy swoich uczniów, to że pochodzili oni z różnych narodów. Tak Paweł, obwinął za grzechy przynależność do danego narodu. Przyczajcie wersy wcześniejsze:

„(8) Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość,  bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;

(9) Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego  człowieka wraz z uczynkami jego,

(10) A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz  tego, który go stworzył.

(11) W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania,  cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we  wszystkich.” List do Kolosan 3

Zobaczcie, Paweł nakazuje swoim uczniom aby ci wyrzekli się swojej TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ, gdyż wg niego to ona powoduje grzech.

A co na Bóg??? Otóż Bóg to SKRAJNY NACJONALISTA. W Biblii pisze jasno, że to co robi Bóg, jest dobre.

Bóg zniszczył Babilon poprzez pomieszanie języków i stworzenie narodów. W Biblii podawane są ściśle linie genealogiczne. Bóg Od Abrahama tworzy inne narody. Co więcej Bóg ma nawet wybrany przez siebie naród IZRAEL. Bóg obiecują Jakubowi, że z Izraela powstaną inne narody.

Zobaczmy obecny Izrael, rasa biała składa się z wielu narodów.

„(10) I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie  będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem  Izrael.

(11) Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj  się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów,  i królowie wywodzić się będą od ciebie.

(12) A ziemię, którą dałem Abrahamowi i Izaakowi, dam tobie, i  potomstwu twemu po tobie dam tę ziemię.” Ks. Rodz. 35

Zobaczmy niemal każdy naród rasy białej posiadał króli. Czyli historia Europejskich ludów to wypełnienie proroczych słów Boga.

Syn Boga, Isus został posłany do rozproszonego narodu Izraelskiego. Jego ewangelia miała być głoszona Izraelowi – niewieście, a ta głosiła ewangelie innym narodom.

Narodowość to obok rodziny komórka społeczna ustanowiona przez Stworzyciela. Apokalipsa pisze, że narodowość nie zostanie zlikwidowana ale narody będą istnieć:

 „(2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące  dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do  uzdrawiania narodów.” Ap. 22

 Otóż, Paweł stworzył podwaliny pod mieszanie się narodów i tym samym zaatakowanie kody genetycznego Izraelitów, rasy białej.

Mieszanie się ras promują wszystkie kościoły uznające Pawła. Wg nauk Pawła, Izrael fizyczny nie istnieje tylko jakiś Izrael duchowy. I kościoły Pawłowa powołują się na ten werset.

W ten sposób, na zachodzie promowane są małżeństwa międzyrasowe. Jest to po prostu inna forma wyniszczenia Izraela. Tak naprawdę, ślub Polaka i Angielką czy Niemką jest po prostu ślubem Izraelity z Izraelką. Natomiast ślub Anglika z Nigeryjką jest ślubem Izraelity z kobietą obcego narodu. I jak Salomon, który brał żony spoza narodu Izraelskiego i dlatego wprowadził do Izraela BAŁWOHWALSTWO.

Dzieci ze związków mieszanych posiadają takie cechy, które utrudniają im zbawienie. Oczywiście jeśli owi rodzice są chrześcijanami to nawet taki mulat ma szanse na zbawienie.

Problem jest inny, Paweł to był etap w szatańskim planie. Kościół Katolicki promuje EKOMENIZM, a zwłaszcza z ISLAMEM:

http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

A za kościołem ten ruch promują inne kościoły Pawłowe. Dodatkowo sam Paweł dopuszcza małżeństwo z islamistami:

„(12) Pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę  pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi;

(13) I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z  nią, niech się z nim nie rozwodzi.

(14) Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka  uświęcona jest przez wierzącego męża; inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a  tak są święte.

(15) A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w  takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju  powołał was Bóg.

(16) Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża? Albo skąd wiesz, mężu, że  zbawisz żonę?

(17) Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim  stanie, w jakim powołał go Bóg; tak też zarządzam we wszystkich zborach.” 1 list do Korytian 7

 Powoduje to, że chrześcijanki wychodzą za islamistów. Dodajmy zatem że taka Polka wychodzi za Araba – czyli Izraelitka za cudzoziemca, plus chrześcijanka za poganina. Paweł taki związek aprobuje i uświęca.

A jak jest w praktyce, taka kobieta prędzej czy później przyjmuje szatański islam, a newet jak nie to jej dzieci zostaną islamistami. Jednym słowem potomstwo tej kobiety pozbawione są szansy na zbawienie.

Zobaczcie w takim Libanie, arabki – chrześcijanki, w życiu nie wyjdą za islamistę pomimo że są jednym narodem – potomstwem Ismaela. Podobnie w Egipcie czy innym państwie islamskim. Tak kobiety się porywa i zmusza do ożenku z islamistą.

A u nas pierze się kobietom mózgi. Owszem istnieje niewielka szansa, że islamista się nawróci. Ale szczerze są to wyjątki gdyż, zobaczcie te słowa Boga:

„(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą.” Ks. Rodz. 3

Tak drogie siostry, Bóg ustanowił wpisaną w waszą kobieca naturę uległość wobec męża. Paweł pisząc o uświęceniu przez chrześcijankę ślubu z poganinem nie znał chyba tych słów Boga, skierowanych po Edenie do Ewy. A wynika z nich jasno, że poganin będzie panował nad chrześcijanką i, że najprawdopodobniej on ją odwiedzie od Boga.

Zobaczcie, większość konwersji z chrześcijaństwa na islam to po prostu kobiety które są w małżeństwie z islamistą. Większość konwersji z islamu na chrześcijaństwo dokonują mężczyźni lub całe rodzony. Zobaczcie ten film:

http://www.youtube.com/watch?v=fzk-nnECPSs

Jak ta Polka ma wyprany mózg. Owa pani nie ma, żadnej wdzięczności dla swoich przodków, swojego narodu, oraz chrześcijaństwa za to, za to jako islamistka to wszystko nienawidzi. Ona jest gotowa odcinać głowy swoim dzieciom jeśli te przeszłyby na chrześcijaństwo.

Zobaczcie czy ślub z islamistą ową panią uświęcił??? Jak powiada Paweł??? Raczej ślub z islamista uczynił z tej pani potwora, czcicielkę Bestii i jej imienia.

Ktoś powie, że idzie za porywem serca. Wbrew pozorom, wybór na małżonka to powinna być przemyślana sprawa. I powinni ten wybór akceptować rodzice. Zobaczcie na to co powiedział Izaak do Jakuba:

„(1) A Izaak wezwał Jakuba, pobłogosławił go i dał mu taki rozkaz: Nie  bierz sobie żony spośród córek Kananejczyków,

(2) Ale wstań, idź do Paddan-Aram, do domu Betuela, ojca matki twojej,  i weź sobie stamtąd żonę spośród córek Labana, brata matki twojej.

(3) A Bóg Wszechmogący niechaj ci błogosławi, niechaj cię rozrodzi i  rozmnoży, abyś stał się zgromadzeniem ludów.” Ks. Rodz. 28

I Jakub posłuchał ojca w przeciwieństwie do Ezawa. Biblia jasno mówi, że słuchanie tylko serca:

„(12) Nakłoń swoje serce do karności, a swoje ucho do mądrych słów.”

„(19) Słuchaj, synu mój, i bądź mądry! Skieruj swoje serce na prostą  drogę!”

(„17) Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze  zabiega o bojaźń Pana”,Ks. Prz. 23

Czyli to serce ma nas słuchać a nie my serca. Tak proces wyboru małżonka powinien być procesem dokonanym w oparciu o rozum i wolną wolę, a nie w oparciu o poryw serca. Gdyż jeśli człowiek kieruje się tylko sercem to:

„(18) A co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka.

(19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta,  kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.” Mat 15

Owszem, jeśli ktoś zawrze małżeństwo z kimś z innej rasy to musi w tym związku trwać. Jednak w takim związku potrzeba więcej pracy. Zobaczcie, śluby z członkami własnego narodu są trwalsze, od ślubów z członkami obcych narodów. A już mniej trwałe są śluby z przedstawicielami innych ras czy religii. Gdyż ilość różnic pomiędzy małżonkami wzrasta.

Dla szatana, im więcej jest związków mieszanych tym lepiej. Gdyż osłabiane są narody i rodziny. I zapewne Paweł miał taki cel.

Reklamy

4 myśli na temat “Paweł promuje mieszanie ras i narodów…

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s