Pentagram szatańskiej władzy nad człowiekiem!!!

(8) Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.

(9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.

(10) Wtedy rzekł mu Isus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Mateusza 4


W powyższym fragmencie widzimy ciekawą sprawę. Otóż diabeł kusząc Isusa powiedział nam – o dziwo – prawdę!!! A mianowicie diabeł powiedział, że rządzi całą ziemią!!! Isus temu nie zaprzeczył, a przecież gdyby to było kłamstwo to by tak zrobił, ale odrzucił ową propozycje szatana. Co ciekawe zauważmy inną rzeczy, otóż prawo Boga – Tora – mówi jednak co innego…

Kto wg prawa Bożego może rządzić ziemią – która to ziemia jest jak wszystko własnością Boga???

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!

(29) I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelkie siewne zioła wydające nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewo, które ma owoc nasienia, które się sieje: będzie to dla was pokarmem! Księga Rodzaju 1


(7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną! Księga Rodzaju 9


Jak widać wg prawa Bożego, to człowiek jest panem ziemi. Tak Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo aby podobnie jak Bóg panuje w niebie i w całym stworzeniu tak człowiek panował na ziemi!!! Co ciekawe księga Henocha także to potwierdza:

1 Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.

2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.

3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.

4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.

5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew.

6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

8.

1 Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie.

2 Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.

3 Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczył] odklinania, Barakiel [ wychował] astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Asradel nauczył dróg księżyca.

4 Ludzie ginąc wołali, a głos ich doszedł do nieba. Księga Henocha


Co jest ciekawe aniołowie – którzy zaczęli sypiać z kobietami – w jaki sposób władali ziemią??? Otóż poprzez naukę ludzkości łamania prawa Boga, czyli czynienia zła. To potomstwo upadłych aniołów, czyli skażeni genetycznie ludzie – gignaci – tak naprawdę władali ziemią i innymi ludźmi. Upadli aniołowie tylko uczyli ludzi aby w ten sposób ludzie łamali prawo Boga i niszczyli ziemię. Czy upadli aniołowie dokonywali tych rzeczy których uczyli ludzi czyli – mordowali innych ludzi czy dokonywali innych zbrodni przeciwko ludziom, zwierzętom i roślinom??? Nie, oni te rzeczy dokonywało ich potomstwo – gignaci, którzy mieli takie skłonności w genach – oraz nauczeni przez nich inni ludzie!!!

To nam wiele mówi zresztą o upadłych aniołach i samym szatanie. Otóż szatan sprawuje władzę na ziemi poprzez – zwodzenie ludzkości – czyli poprzez nakłanianie ludzi, kuszenie ich do czynienia zła. Tak czynili w księdze Henocha upadli aniołowie i tak czyni sam szatan co pisze w objawieniu:

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Apokalipsa 12


Oto w jaki sposób szatan i jego słudzy czyli – upadli aniołowie, nasienie węża, demony – sprawują władzę nad ludzkości i poprzez ludzi władają całą ziemią!!! Tak szatan doskonale zna prawo Boga i poprzez kuszenie ludzkości a przedtem oskarżanie ludzi przed Bogiem sprawuje od tysięcy lat władzę nad ziemią:

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Apokalipsa 12


Prosta wymowna jest władza szatana nad nami!!! Otóż zauważmy jedno celem szatana jest zamordowanie całej ludzkości – lub maksymalnej ilości ludzi – rękoma Boga, ponieważ tylko Stworzyciel może nas ostatecznie zniszczyć!!! Szatan i upadli aniołowie nienawidzą całej ludzkości łącznie ze swoim potomstwem ponieważ, otrzymali oni wyrok śmierci od Boga!!!

http://www.zbawienie.com/cel-szatana.htm

Co ciekawe sam Isus mówi wielokrotnie abyśmy nie dali się zwieść:

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Mateusza 24


Jest to kolejny dowód na to, że szatan poprzez oszukiwanie i zwodzenie całej ziemi sprawuje nad nią władze… ale szatan tej władzy by nie miał gdybyśmy my ludzie poprzez słuchanie szatana do łamania praw Boga mu tej władzy nie dali. Co ciekawe szatan tę metodę władzy wykorzystał po raz pierwszy w Edenie i od tej pory rządzi cały czas na ziemi:

(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

(…)(13) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam. Księga Rodzaju 3


Zobaczmy tłumaczenie Ewy, otóż zwiódł ją szatan. Ale zapominamy o jednym, otóż gdyby Ewa miała odrobinę odwagi to przecież mogłaby z mężem Adama spytać Boga czy prawda jest to co mówi wąż, czyli szatan. Skoro Bóg mówi jedną wersję a szatan dugą i obydwie wersje sobie zaprzeczają to wystarczyło skonfrontować świadków ze sobą. Ta metoda jest wykorzystywana w sadzie w przypadku gdy dwóch świadków twierdzi coś innego. W ten sposób karę dostałby tylko szatan, a Bóg nie miałby pretensji do ludzi, że pytają go o pewne rzeczy. Sam Abraham pytał Boga w sprawie Sodomy i Gomory o Stworzyciel cierpliwie i uczciwie mu odpowiadał.

Czyli zauważmy jedno, otóż tak naprawdę my ludzie z własnej woli oddajemy władzę nad ziemią – która jest naszą własnością z mocy prawa Bożego – szatanowi, upadłym aniołom i ich potomstwu!!! A w jaki sposób?? Poprzez nasze łamanie prawa Bożego czyli grzesznie:

(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jana 8


A teraz zauważmy jedno… otóż cały ten coraz bardziej szatański świat nakłania nas do coraz większego grzechu przez pranie mózgu , czyli poprzez szatański system nakłania nas co coraz większego grzeszenia!!! Co ciekawe, nasienie węża, które zajmuje się czarami, Kabałą i Talmudem, doskonale o tym wie. Przykładem jest pentagram. Otóż przedstawiciel szatańskich mass mediów Max Kolonko to nam pokazał:

POLAND’16 – Max Kolonko Mówi Jak Jest


W tym filmie od 5: 42 sekundy Max pokazuje nam szatański system władzy nad narodami, w formie pentagramu. Pięć rogów pentagramu oznacza kolejny rodzaj władzy czyli:

  1. Władza wykonawcza (rząd, Prezydent)
  2. Władzy ustawodawcza (Parlament)
  3. Sądy
  4. Mass Media oraz oficjalna nauka (czyli obok mediów są to uniwersytety i inne szkoły które głoszę szatańskie nauki typu ewolucja, heliocentryzm i inne)
  5. Internet, czyli kontrolowana opozycja.

Zauważyliście wszystkie 5 elementów tworzą ludzie. Parlament i rząd wybieramy w demokratycznych wyborach, Mass Media – bazują na popularności czyli też demokracji, Internet podobnie – gdyż on jest po to aby ludzie którzy widzą oszustwa władz monitorować prawdziwe poglądy ludzi i nimi sterować poprzez odpowiednie kłamstwa w internecie. Sądy no cóż to też ludzie, którzy są pośrednio wybierani przez rząd, a w wielu państwach sędziowie też są wybierani przez ludzi, a opinie sędziów kształtują uniwersytety – czyli wylęgarnie kłamstw. Co ciekawe pentagram władzy nad światem, jest znany od wieków w formie człowieka w pentagramie:

600px-Vitruvian_macrocosm

Makrokosmos – rysunek pochodzący z Oedipus Aegyptiacus którego autorem był Athanasius Kircher.

The Vitruvian Man

Człowiek witruwiański – rysunek Leonarda da Vinci

Heinrich Cornelius Agrippa pent

Pentagram który zamieścił Heinrich Cornelius Agrippa w swoim dziele Libri tres de occulta philosophia.

„Jeśli okrąg podzielimy na 10 równych części po 36 stopni każda otrzymamy połączymy każdą z cięciw tego okręgu między sobą otrzymamy figurę zwaną dekagonem. Jeśli w tej figurze dowolny wierzchołek połączymy z drugim wierzchołkiem oddalonym o 144 stopnie, potem ten z następnym oddalonym o 144 stopnie i tak dalej aż ostatni połączymy z pierwszym, otrzymamy pentagram. Bardzo ciekawa jest też liczba 144 .W okręgu podzielonym na 10 równych części „są ukryte” inne ważne liczby.
duopentagram

1) 36- to liczba tzw Lamed Wawników LW i kwadrat liczby 6 https://nnka.wordpress.com/2014/04/27/36-ratuje-swiat-kim-sa-lamedwawnicy/
2) 72-to liczba precesji ( ok.72 lata trwa jeden stopień precesyjny))
3) 108 jest liczbą świętą w Indiach http://www.joga-joga.pl/pl98/def37/
4) 144 to 144000 opieczętowanych i kwadrat liczby 12
5) 180 to połowa
6) 216 jest liczba Boga
7) 252 to 7×36
8) 288 to liczba z ciagu Fibonacciego
9) 324 to kwadrat liczby 18

Można dodatkowo zauważyć ,że suma numerologiczna każdej z tych liczb wynosi 9 bo jest to wielokrotność liczby 36.
Z kolei 360 to liczba stopni w kole , ale niektórzy twierdzą że 360 to Święta mantra OM, gdzie „0” to po prostu niedokończona „9” bo mantra „OM” to 3,6,9, gdzie część niedokończonej „9” stanowi stałą więź Ziemi z Kosmosem(Absolutem).
Podwójny pentagram to w zasadzie dwa pentagramy jeden przy jeden to „Człowiek Witruwiański” a drugi „Bahomet” .Talmudżyści twierdzą z kolei że jeden, ten pozytywny to Adam i Ewa, a drugi to Samael i Lilith.

samael_lilith

Dwa pentagramy jeden obrócony wierzchołkiem do góry i drugi obrócony wierzchołkiem do dołu. Oba tworzą 10 wymiarową przestrzeń – wymiary zgodne z „Różą Wiatrów” i góra z dołem.

Dwa pentagramy jeden obrócony wierzchołkiem do góry i drugi obrócony wierzchołkiem do dołu. Oba tworzą 10 wymiarową przestrzeń – wymiary zgodne z „Różą Wiatrów” i góra z dołem.”

rozeta_dziesieciowymiarowa

https://nnka.wordpress.com/2015/04/28/tajemnica-pentagramu-podwojny-pentagram/


Jak zatem widzimy, Max Kolonko pokazał nam w swoim filmie całą prawdę o sposobie władzy nad człowiek jaką sprawuje szatan, upadłe anioły i ich potomstwo. Otóż internet, czyli kontrolowana opozycja jest swego rodzaju monitoringiem prawdziwych opinii ludzi a także w internecie działa hasabra która to poprzez system kłamstwa stara się zmieniać opinie ludzi aby nie poznawali oni więcej prawdy. Owszem w Internecie jest sporo prawdy, ale w większości jest tam więcej kłamstw. Szukanie prawdy w internecie przypomina szukanie złota w piasku. Zobaczmy ile to poszukiwacz musi ton piasku przerobić aby znaleźć odrobinę złota!!!
Internet także, ma inny cel, otóż jest on narzędziem do wprowadzenia planu 3 wojen światowych Alberta Pike , a w jaki to sposób?? Otóż zobaczmy cele tego planu:

„Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.” (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm  EN)”

Otóż zauważmy jedno kto sprowadza do państw chrześcijańskich islamistów i inne mniejszości etniczne?? Dwa rogi pentagramu czyli: władza ustawodawcza – parlament i władza wykonawcza – rząd. Kto chroni owe mniejszości etniczne, islamistów czy żydów kosztem rdzennych mieszkańców, poprzez przyzwalanie na przestępstwa i inne czyny karalne wobec obywateli?? Dwa inne rogi pentagramu szatańskiej władzy czyli sądy i mass media – poprzez politykę politycznej poprawności, czyli politykę rodem z Indii – „świętych krów”, tyle że owymi krowami są islamiści i inne mniejszości etniczne. Ale najciekawszy jest piąty róg, czyli Internet z którego to rogu pentagramu tworzą się grupy niezadowolonych obywateli. I jak na zamówienie rośnie popularność wśród ludzi polityków którzy wykorzystują owe niezadowolenie typu Donald Trump, Putin i inni. Co ciekawe ów pentagram władzy jest to pentagram człowieka czyli te cztery rogi pentagramu mogą szybko zmienić swoją politykę wspierania mniejszości etnicznych na rzecz ich zwalczania. A dlaczego?? Ponieważ cała władza opiera się na najgorszym z ustrojów czyli demokracji. Tak ludzie poprzez ową sprytną manipulacje sobą pomiędzy pozornie się zwalczającymi siłami tak naprawdę są zachęcania do Lucyferianizmu, czyli łamania wszelkich przykazań Boga. Każda informacja prawdziwa czy kłamliwa ukazania w odpowiednim czasie, miejscu może skłonić ludzi do rzeczy których by nigdy nie byli skłonni uczynić… czyli do masowych zbrodni.

Bulwersują nas islamiści i ich zbrodnie dokonywane w Europie, ale zapominamy, że wcześniej państwa NATO na czele z USA, zniszczyło takie państwa jak: Afganistan, Irak, Libia, Syria i nowych państw ogarniętych wojną przybywa. To USA stworzyło ISIS i wiele innych organizacji terrorystycznych w ten sposób „zachęcając” islamistów do podróży do państw chrześcijańskich. Oczywiście wcześniej szatan stworzył sam islam aby wywołać reakcje nienawiści wśród chrześcijan. Krucjaty to był przecież efekt wcześniejszych wojen islamistów z chrześcijaństwem. Obecnie wojny NATO są efektem islamizacji Europy. Co ciekawe obydwie strony są szczute poprzez Internet. W ten sposób poprzez internet (który to wywołał słynną „Arabską wiosnę” czyli zryw islamistów w państwach bliskiego wschodu i Afryki Północnej) stworzono armie islamistów obecnie także poprzez internet tworzy się armie anty -islamską, czyli ruchy prawicowe ludów północy. Obydwie armie poprzez pentagram władzy nad człowiekiem przez szatana tworzy szatan – który w ten sposób zwodzi cały świat. Co ciekawe prorctwa zapowiadają ekspansje islamistów i ich pogrom przez ludy północy:
http://zbawienie.forumotion.com/t136-czy-habakuk-prorokuje-o-najezdzie-wyznawcow-islamu
Zauważmy „pentagram władzy nad człowiekiem przez szatana”, jest odpowiednią grą szatana i jego sług akcji i reakcji na całej ludzkości poprzez zasadę dziel i rządź, wymyśloną przez szatana już w czasach antycznego Rzymu. Tak rządzi światem Wielka Nierządnica – Watykan. Owa zasada dzil i rzadź polega na stworzeniu odpowiedniej grupy reakcyjnej. Np. Isus zapoczątkował chrześcijaństwo, nawet Paweł nie mógł tego ruchu zniszczyć wiec szatan stworzył poprzez Watykan islam. W ten sposób ludzkość podzielona na islamistów i innych (wg islamu nie islamiści to wrogowie którym należy wypowiedzieć wojnę i je podbić dla Allacha), przez wieki wytwarza określone akcje i reakcje. Islamisci podejmują akcje przeciwko „giaurom” i przeciwko nim powstaje reakcja. Nieislamisci także podejmują akcje wobec islamistów i islamiści są zmuszeni do reakcje. Szatan wykorzystuje tutaj prawo Boga, które brzmi tak:
(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy Mateusza 7

czy

(23) Jeżeli zaś poniesie dalszą szkodę, to wtedy da życie za życie,

(24) Oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę,

(25) Oparzelinę za oparzelinę, ranę za ranę, siniec za siniec. Wyjścia 21

a którą też na skutek studiowania Biblii podał Izzak Newton w trzech prawach dynamiki : III zasada dynamiki (zasada akcji i reakcji) Jeśli ciało A działa na ciało B siłą F (akcja), to ciało B działa na ciało A siłą (reakcja) o takiej samej wartości i kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie.

A zatem widzimy jak to działa… Nie dajmy się zatem zwieść szatanowi ale bądźmy roztropni jak węże a niewinni jak gołębie bracia i siostry!!!!

Reklamy

5 uwag do wpisu “Pentagram szatańskiej władzy nad człowiekiem!!!

  1. Pingback: Kłamstwo Pawła nr 6… czyli Bóg nakazuje nam posłuszeństwo wobec władz?? – Blog Cyryla

  2. Pingback: Demo(n)kracja !!!! – Blog Cyryla

  3. Pingback: PENTAGRAM SZATAŃSKIEJ WŁADZY NAD CZŁOWIEKIEM!!! – Kompendium Prawdy

  4. Pingback: Prawo Boga cz. 5 Zakaz złorzeczenia. – Blog Cyryla

  5. Pingback: Czym się różni prawdziwe czuwanie od fałszywego…. – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s