Moja hipoteza o tym czym może być drugie zwierzę z Apokalipsy!!!

„Jedną z największych zagadek proroctw a szczególnie Objawienia Isusa do Jana jest identyfikacja nie tylko pierwszego zwierzęcia o siedmiu głowach ale także, zidentyfikowanie drugiego zwierzęcia o rogach baranka. Jednak wpierw zobaczmy 13 rozdział:

„(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.

(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

(8) I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

(9) Jeśli kto ma uszy, niechaj słucha.

(10) Jeśli kto jest przeznaczony do niewoli, do niewoli pójdzie; jeśli kto zabija mieczem, musi sam zginąć od miecza. Tu się okaże wytrwanie i wiara świętych.

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.”

 

Ciekawa sprawa z tym drugim zwierzęciem. Zauważmy jedno czym jest Apokalipsa:

(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,

Czyli moim zdaniem zagadkę drugiej Bestii wychodzącej z ziemi pomogą nam rozwiązać nie tylko księgi ze Starego Przymierza, ale wszystkie księgi Nowego Testamentu!!!!

 

Tak, tak dobrze widzicie, wszystkie księgi Nowego Testamentu. Czyli dwie prawdziwe ewangelie Mateusza i Jana, listy uczniów Isusa Jana, Judy i Jakuba, sama Apokalipsa oraz listy fałszywego Apostoła Pawła (Saula) a także dwie ewangelie uczniów Pawła czyli ewangelia Marka i Łukasza. Dlaczego?? Ponieważ Bóg celowo zezwolił na umieszczenie w Biblii (w której zawarte są Jego słowa które są święte podobnie jak słowa Jego Syna) słów i nauk jego wrogów, abyśmy mogli w miarę rozwoju zwiększali nasze poznanie.

 

Napisze od razu:

Moim zdaniem (i jest to moja hipoteza) to Apostoł Paweł jest zwierzęciem wychodzącym z ziemi o dwóch rogach baranka a mówiący jak smok!!!!

Wcześniej pisałem o tym tutaj:

https://cyryl27.wordpress.com/2015/12/06/pawel-i-lukasz-czyli-bestia-druga-co-wychodzi-z-ziemi/

http://zbawienie.forumotion.com/t82-zwierze-drugie-wychodzace-z-ziemi

A teraz zastanówmy się czym jest Bestia. Już prorokowi Danielowi,  Bóg pokazał, że Bestią są Królestwa założone przez upadłych potężnych książąt Anielskich. zobaczmy te słowa anioła który został posłany Danilowi przez Boga:

„(19) I rzekł: Nie bój się, mężu miły, pokój ci! Bądź mężny, bądź mężny! A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: Niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś.

(20) Wtedy on rzekł: Czy wiesz, dlaczego przyszedłem do ciebie? Lecz teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki.

(21) Doprawdy! Oznajmię ci, co jest napisane w księdze prawdy. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego.” Daniela 10

Zobaczmy anioł powiedział Danielowi, że musi walczyć z księciem anielskim perskim czyli drugą Bestią która aktualnie panowała w królestwie w którym żył prorok Daniel:

(1) Trzeciego roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi, zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. Daniela 10

Po nim miała się zjawić książę Grecji. Zauważmy jedno te upadłe anioły były tak potężne, że anioł dopiero po pomocy samego księcia Michała ustępowały czy traciły władze. Zobaczmy książę Michał jak wiemy z Objawienia pokonuje samego smoka, czyli Lucyfera i jego armie, więc pokazuje nam jak bardzo potężni i wpływowi się upadli książęta anielscy którzy tworzyli cztery Bestie z proroctw danych przez Boga Danielowi.

Zobaczmy Bestia o siedmiu głowach to będzie siedmiu potężnych upadłych książąt anielskich uwolnionych z otchłani a na ich czele będzie stał inny upadły anioł w randze króla.

A zatem z księgi Daniela widać, ze Bestie są to Królestwa założone i rządzone przez samych upadłych książąt anielskich na ziemi. Tak samo pierwsza Bestia jest królestwem rządzonym przez upadłych książąt anielskich.

Ale samo drugie zwierzę jest interesujące, gdyż nie tworzy ono Królestwa jak Bestie z księgi Daniela czy pierwsza Bestia. Drugie zwierzę, raczej stara się czynić przygotowania pod przyjście i objęcie władzę przez zwierzę pierwsze o siedmiu głowach. Władz drugiego zwierzęcia polega na zwiedzeniu mieszkańców przez cuda które czynił w interesie pierwszego zwierzęcia. Co ciekawe tutaj mamy inną ciekawą informacje na temat drugiego zwierzęcia:

 

(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. Apokalipsa 19

Czyli drugie zwierzę jest fałszywym prorokiem. A zatem drugie zwierzę musi być wysokiej rangi upadłym aniołem także fałszywym prorokiem. Kim jest prorok wg Biblii, jest to osoba wypowiadająca proroctwa na temat przyszłości ale jednocześnie wypowiadająca się w kwestii prawa Bożego. Np prorocy Boży zapowiadali dla Izraela kary które miały nastąpić w przyszłości ale jednocześnie mówili, że te kary są za łamanie prawa Bożego i wymieniali te przepisy prawa które Izraelici łamali. Prorocy też zapowiadali, że te kary zostaną wstrzymane jeśli Izraelici zaczną przestrzegać prawa Bożego. Ponadto prorocy mówili, że Bóg w wypadku wypełniania jego prawa zmieni ową złą przyszłość w przyszłość dobrą.

Natomiast w kwestii proroków prawdziwych i fałszywych Bóg w swoim prawie tak się wypowiedział:

(14) Gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił.

(15) Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie.

(16) Według tego, jak prosiłeś Pana, Boga twego, na Horebie, w dniu zgromadzenia, mówiąc: Nie chciałbym już słyszeć głosu Pana, Boga swego, i patrzeć nadal na ten wielki ogień, abym nie zginął,

(17) Pan rzekł do mnie: Słusznie powiedzieli.

(18) Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę.

(19) Ktokolwiek nie usłucha jakichkolwiek słów proroka, które on będzie wypowiadał w moim imieniu, to Ja wywrę zemstę na nim.

(20) Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć.

(21) A jeśli powiesz w swoim sercu: Po czym poznamy słowo, którego Pan nie wypowiedział?

(22) Jeżeli słowo, które wypowiedział prorok nie w imieniu Pana, nie spełni się i nie nastąpi, jest ono słowem, którego Pan nie wypowiedział, lecz w zuchwalstwie wypowiedział je prorok; więc nie bój się go. Powt. Prawa 18

Czyli mamy powiedziane kto może być prorokiem Bożym. Może nim być Izraelita lub też anioł Boga. Dodatkowo proroctwa takiego proroka muszą się wypełnić. Natomiast proroctwa fałszywego proroka nie wypełniają się wcale ponadto taki prorok jest przez Boga skazany na śmierc. Zauważmy jedno, drugie zwierzę w rozdziale 19 zostało nazwane fałszywym prorokiem dlaczego??? Ponieważ w tym rozdziale opisane jest jak na drugim zwierzęciu wykonano wyrok śmierci w postaci wrzucenia do jeziora ognia i siarki.  Czyli Apokalipsa pokazuje nam, na jakiej podstawie prawnej skazano drugie zwierzę na karę śmierci, za wypowiadanie fałszywych proroctw w ieminiu innych bogów – czyli smoka i Bestii o siedmiu głowach. Natomiast mamy tutaj inną informacje, otóż najwyraźniej niemożliwe było zabicie owego drugiego zwierzęcia przy pomocy śmierci pierwszej ale dopiero zabito go przy pomocy śmierci drugiej (gdyż jezioro ognia i siarki posiada dopiero moc zabijania aniołów najwyżej rangi oraz dusz ludzkich). Czyli jest to kolejny dowód, że drugie zwierzę jest wysokiej rangi upadłym aniołem.

Co ciekawe Isus jako Izraelita i syn Boga jest także prorokiem Boga. Wypowiada on proroctwa oraz podobnie jak inni prorocy Boży nakazuje wypełniać prawo Boga. Ponadto Isus wielokrotnie ostrzegał ludzi przed fałszywymi prorokami. Zobaczmy:

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.(…)

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.(..)

(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie.

(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

(25) Oto powiedziałem wam.

(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie.

(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego,

(28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy.

(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Mat 24

Czy tutaj:

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?

(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

(20) Tak więc po owocach poznacie ich. Mat 7

W Apokalipsie zaś Isus poprzez wizje pokazuje Janowi drugie Zwierzę, które jest fałszywym prorokiem.

I tutaj dochodzimy do konkluzji jaka osoba, istota, może być jednocześnie fałwyszym prorkiem i zwierzęciem, Bestią czyli wysokiej rangi upadłym aniołem???

Apostoł Paweł!!!

Tutaj Henryk Kubik napisał wiele o Apostole Pawle:

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm

Proszę się zapoznać z tym materiałem. Natomiast tutaj:

https://cyryl27.wordpress.com/2015/12/06/czyzby-drugie-zwierze-to-byl-i-bedzie-apostol-pawel/

Pokazałem dowody na to, że nie ma dowodów na śmierć Pawła. Jakim cudem obywatela Rzymu można było skazać na śmierć przez władze Rzymu z powodu kłótni religijnych pomiędzy żydami??? Złwaszcza, że Paweł deklarował w swoich pismach że wśród żydów zachowuje się jak żyd, a wśród Greków, Rzymian jak Grek i Rzymianin. Czy tak funkcjonujący człowiek mógł zginąć z rąk Rzymu??? Nie. Zauważmy inną sprawę, otóż Wielka Nierządnica – Watykan upiera się, że Paweł zginął w Rzymie (nawet ma swój grób i świątynie poza murami Rzymu), czyli:

Śmierć Pawła jest kolejnym dogmatem Kościoła Katolickiego w który wierzą wszystkie odłamy chrześcijaństwa!!!

Tak samo jak dogmat o tym, że Maria – matka Isusa – nie umarła ale została żywcem – niczym Henoch- wzięta do nieba. Tylko, że w przypadku Pawła mamy dogmat odwrotny!!! W czasie gdy przyjmowano ten dogamt – czyli początki chrześcijaństwa – ludzie nie wierzyli w ewolucje, uznawali, że ziemia jest płaska i wierzyli, że Maria umarła. Czyli ludzie nie wierzyli w wiele obecnych fałszywych szatańskich nauk. Natomiast wierzyli w śmierć Pawła z Tarsu!!!

Dogmat o śmierci Pawła z Tarsu jest jednym z pierwszych dogmatów kościoła katolickiego!!! 

Ale zauważmy jedno, z pism Pawła emanuje ogromna inteligencja dzięki której każdy łyka ogromną ilość kłamstw a szczególnie poganie – którzy nie znali prawa Bożego oraz ksiąg Starego Testamentu. Paweł należał do Faryzeuszy czyli znał dokładnie prawo Boże. Paweł żył w czasie gdy nauczał Isus, był najbardziej inteligentnym faryzeuszem, dlaczego nie polemizował nawet z Synem Bożym. Przecież ewangelie Jana i Mateusza zawierają przykłady tych dyskusji??? Czego obawiał się w tamtym okresie Paweł (a właściwie Saul)?? Być może Saul, doskonale wiedział kim jest Isus, i że syn Boga posiada ogromną wiedzę na temat nie tylko ludzi ale nawet aniołów. Dlatego Saul unikał spotkań z Isusem z obawy aby ten nie wydał jego prawdziwej tożsamości. Szczególnie jeśli był wysokiej rangi upadłym aniołem. Zauważmy jedno, do polemik z Isusem – którego nie było sposób złapać w mowie i czynach- wysyłano najlepszych z faryzeuszy, czemu zatem nie było tam Saula??? Przecież listy Pawła emanują „nieludzką” inteligencją…

To mamy dylemat, czy Paweł aby na pewno był człowiekiem??? Zobaczmy jego życiorys:

„Dokładna data urodzenia Szawła nie jest znana. Określa się ją na lata między 5 a 10 rokiem[4], niektórzy badacze podają tylko, że urodził się przed rokiem 10[1]. Dwie przesłanki co do daty urodzenia, na których opierają się badacze to:

 • fragment Dziejów Apostolskich[5], który mówi, że w momencie śmierci Szczepana Szaweł był „młodzieńcem” (gr. neanias), mógł mieć najwyżej dwadzieścia kilka lat.
 • wypowiedź Pawła z Listu do Filemona[6], w której nazywa siebie presbytes, czyli „stary”; tak wówczas określano ludzi po 50. roku życia[7].”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Tarsu#M.C5.82odo.C5.9B.C4.87_i_nawr.C3.B3cenie

No tak nie wiadomo kiedy Saul się urodził. Nie znani się jego rodzice… ale jest jedna ciekawostka, otóż Paweł podkreśla z dumą, że pochodzi z Tarsu. Jakim miastem był Tars??

Na temat dzieciństwa i młodości Szawła można mówić raczej na podstawie pewnych domysłów czy też nielicznych aluzji w księgach nowotestamentowych. Autor Dziejów Apostolskich kilkakrotnie wspomina o jego pochodzeniu z greckiego miasta Tars:

„Ananiasz, otrzymując od Chrystusa nakaz, by udał się na ulicę Prostą, do domu Judy, dowiaduje się, że jest tam Szaweł z Tarsu (zob. Dz 9,11).

Pochodzenie Pawła ze stolicy Cylicji – krainy leżącej w dzisiejszej Turcji – zostaje przypomniane, w rozmowie uwięzionego Pawła z trybunem rzymskim. Apostoł stwierdza: jestem „Żydem z Tarsu, obywatelem znacznego miasta w Cylicji” (Dz 21,39).

Również kiedy Paweł przemawia do tych, którzy zamierzali go zgładzić, dumnie przedstawia się jako: „Żyd, urodzony w Tarsie, w Cylicji” (zob. Dz 22,3).

Potwierdzeniem tego, że Paweł pochodził z Tarsu może być również i to, że w chwilach niepowodzeń, trudności, wszelkich kłopotów, w początkach swojej działalności, zawsze udaje się, czy też zostaje przez Apostołów odesłany, do Tarsu (zob. Dz 9,30; 11,25)[1].

A zatem lata dziecięce i czas lat młodzieńczych, aż do wyruszenia na studia w Jerozolimie, Paweł spędził prawdopodobnie w Tarsie. Było to zatem dla niego miasto szczególne, z tego względu warto poświęcić mu większą uwagę. Historia tego miasta sięga epoki Hetytów (około 1200 lat przed Chrystusem)[2]. Przez długie wieki pozostawało ono pod szczególnym wpływem satrapów perskich. Kiedy zajął je Aleksander Wielki, Tars stał się miastem w pełni hellenistycznym[3]. Wielu uważa, że od tamtego czasu – trzy wieki przed narodzeniem Szawła, miasto to stało się swoistym centrum filozofii greckiej. O zamiłowaniu mieszkańców miasta do filozofii i dyscyplin naukowych wspomina również wielu starożytnych autorów. Według nich w Tarsie istniały liczne szkoły kształcące retorów. W mieście tym przez dwa lata rezydował największy starożytny mówca rzymski Cyceron, pełniący wówczas funkcję gubernatora Cylicji. Do dziś świadkami świetnych czasów Tarsu są Brama Kleopatry, most Justyniana czy studnia zwana studnią św. Pawła.”

Czyli zobaczmy Paweł czym się chlubi??? Ano, że jest mieszkańcem miasta w które słynęło z pogańskiej filozofii i pogańskich religii i innych nauk. Paweł też powołuje się na swoje obywatelstwo rzymskie. Paweł też oczywiście twierdzi, że jest z pokolenia Beniamina. Dosłownie jakim cudem w mieście pełnym pogan, uchowała się czysta genetycznie rodzina z pokolenia Beniamina??? Dodatkowo ta rodzina był szczególna:

„Urodził się jako Szaweł (Saul) w Tarsie (obecnie Tarsus) w Cylicji w żydowskiej rodzinie, posiadającej rzymskie obywatelstwo. Był synem faryzeusza z pokolenia Beniamina.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Tarsu#M.C5.82odo.C5.9B.C4.87_i_nawr.C3.B3cenie

Czyli ojciec Saula był obywatelem Rzymu i faryzeuszem, z rodu Beniamina. Pomyślmy, który czysty genetycznie Izraelita znający prawo mógł być faryzeuszem i dodatkowo mieszkali w pogańskim mieście??? Przecież faryzeuszami byli Edomici którzy kolaborowali z Rzymianami przez co zyskali wpływy polityczne w Judei (król Herod był Edomitą) , oraz wielu z nich dostawało obywatelstwo Rzymu!!! Tutaj macie dowody:

http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htm

To o faryzeuszach czyli Edomitach którzy zdobyli w Judei władze i gnębili dwa pokolenia Izraela czyli Judę i Beniamina Isus mówił plemię żmijowe. A co robili farzyeusze czyli Edomici w jaki sposób zdobywali wpływy w cesarstwie Rzymskim??? Poprzez pozyskiwanie współwyznawców:

(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami. Mat 23

Kto mógł nauczać retoryki, filozofii i innych szatańskich nauk w Tarsie jak nie upadłe anioły??? Czy problemem było podrobienie ludzkiej tożsamości, biografii dla upadłego anioła w Tarsie??? W mieście gdzie rezydowali zaprzyjaźnieni z poganami rodziny Edomitów – faryzeuszy???

Nie zapominajmy całej biografii Pawła, jego śmierci i zasług bronią wszystkie odłamy chrześcijaństwa!!! Tego samego chrześcijaństwa którego przywódcy łamią prawa Boga… tak tak.. owi przywódcy uwikłani są w pedofilie, homoseksualizm, kłamstwa i inne grzechy. Wszyscy oni bronią Pawła i jego „Apostolstwa”.

Ale idźmy dalej. Drugie zwierzę, ma rogi podobne do baranka, czym są owe rogi??? Tutaj:

http://zbawienie.forumotion.com/t82-zwierze-drugie-wychodzace-z-ziemi

Zauważyłem, że dwa rogi podobne do baranich to są ewangelie Łukasza i Marka. Tak przecież ewangelie te pisali uczniowie Pawła jakimi byli Łukasz i Marek. Te dwie ewangelie zaatakowały ewangelie Mateusza która była ewangelią Isusa i miały one na celu zniwelować skutki tej ewangelii. Jednak w odpowiedzi na nie mamy inną ewangelię Isusa głoszoną przez umiłowanego apostoła baranka Jana. Mamy zatem dwa rogi baranka Isusa – ewangelie Mateusza i Jana oraz dwa rogi podobne do baranich drugiego zwierzęcia (Pawła) – ewangelie Łukasza i Marka.

Drugie zwierzę ma mowę smoka, czyli szatana. Otóż mowa szatana czyli smoka jest odwrotnością mowy Boga i jego Syna Isusa. Jakie są słowa Boga i Jego Syna???

Słowa Boga są proste, jednocześnie bardzo mądre oraz związku z czym są pełne mocy i prawdy!!! Słowa Boga zawierają życie:

(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mat 4

Isus nakazał swoim uczniom mówić prosto dlaczego??

(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Mat 5

 

Sam Dawid wspomina, że Bóg daje rozum prostaczkom:

(130) Wykład słów twoich oświeca, Daje rozum prostaczkom. Ps 119

No właśnie ponieważ, skomplikowana mowa pochodzi od szatana czyli od smoka. Isus powiedział jasno, ze Bóg swoją mądrość przekazuje ludziom prostym, prosto myślącym a zakrywa ją przed intelektualistami:

(25) W tym czasie odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Mat 11

Natomiast mowa smoka czyli szatana jest skompilowana, jest to mowa prawników, faryzeuszy. Zobaczmy tutaj przykład mowy smoka:

(5) Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił na szczycie świątyni

(6) I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: Aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.

(7) Isus rzekł mu: Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Mat 4

Zobaczmy mowa i myślenie smoka jest pokrętne. Szatan zna doskonale prawo Boże ale nie rozumie jego istoty, dlatego faryzeusze nie mogli pochwycić Isusa gdy ten nauczał prawa Bożego i wypominał im obłudę!!!

Oto co Isus powiedział o faryzeuszach ale też o mowie i sposobie myślenia smoka, szatana czyli węża:

„(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.

(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.” Mat 23

A teraz zobaczcie czym są listy Pawła jak nie mową i nauką smoka??? Co głosił Paweł??? Podam tylko kilka jego kłamstw w skrócie tutaj macie całą resztę:

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm

 

 1. Paweł głosił, że prawo Boga przestało obowiązywać. http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-2.htm. Tak Paweł neguje ważność prawa Bożego. Tak Paweł nie był pierwszym, który głosił unieważnienie prawa Bożego, kto pierwszy ogłosił, ze prawo Boga nie obowiązuje jak nie szatan, smok czyli wąż w Edenie:(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Rodz. 3 Zauważmy jedno. Bóg dał prawo, że ludzie jeśli zjedzą ów owoc poznania dobra i zła umrą, wąż stwierdził, że to prawo już nie obowiązuje i ludzie na pewno nie umrą. Paweł głosił to samo co wąż. Czyli unieważnienie prawa Bożego. Zobaczmy na cmentarze i pomyślmy kto miał racje wąż czy Bóg?? Dlaczego zatem chrześcijanie wierzą Pawłowi???
 2. Paweł głosił inną ewangelię od ewangelii Isusa i jego Apostołów http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-3.htm.  Dodam ewangelia Isusa jest ewangelią o ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi, pod berłem Isusa i zjednoczeniu zaginionego i rozproszonego Izraela (czyli Słowian)
 3. Paweł głosił powstanie Izraela duchowego, w którym to wystarczy deklaracja wiary w jego Chrystusa i człowiek staje się Izraelitą. Paweł zatem stwierdził pokrętnie, że wszelkie proroctwa Boga wobec Izraela fizycznego już nie obowiązują, podobnie jak nie obowiązuje już wg prawa prawo Boga!!  http://cyryl.blox.pl/2014/11/Pawel-promuje-mieszanie-ras-i-narodow.html.  
 4. Paweł i jego uczeń Łukasz głosili naukę, że syn Boga Isus jest samym Bogiem a zatem należy go czcić jako Boga. szczegóły tego kłamstwa mamy tutaj: http://zbawienie.forumotion.com/t121-czy-jezus-jest-bogiem
 5. Paweł naucza o tym, że Bóg i tak zbawi żydów – czy tego chcą czy też nie chcą –  czyli synagogę szatana – Edomitów, Chazarów. Ta nauka jest podstawą syjonizmu oraz ustanowienia fałszywego syjonistycznego Izraela oraz wspiera żydów w ustanowieniu trzeciej świątyni w Jerozolimie na wzgórzu Syjonie.
 6. Kult krzyża

  To Paweł zaczął kultywować symbol szubienicy Jezusa — krzyża. „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.” — mówił do Galatów (6, 14). Od tego symbolu możemy nazwać jego całą doktrynę „szaleństwem Krzyża” (jak sam to nazwał — 1 Kor 1, 18).

 7. Paweł twierdzi, że uczynki czyli wypełnianie prawa nie zbawiają ale zbawia za to sama wiara czyli pustosłowna deklaracja wiary w Isusa. https://cyryl27.wordpress.com/2016/02/11/klamstwa-pawla-cz1-czyli-zbawienie-z-wiary/
 8. 7.2. Predestynacja

  „Nauka o przeznaczeniu, tak, jak rozumieli ją Augustyn, Luter czy Kalwin głosi, że Bóg nie tyle z góry wie, czy człowiek zdecyduje się żyć z Nim czy nie, co raczej sam określa, kto osiągnie zbawienie, a nawet kto nie będzie zbawiony (tak wierzył Kalwin). ” No tak teraz wiemy czym była t.z.w. reformacja była ona ruchem syjonistycznego chrześcijaństwa Pawłowego skierowanego przeciwko władzy Wielkiej Nierządnicy.

  W ten sposób uznaje się człowieka za niezdolnego do podejmowania decyzji, a jego wolną wolę za teorię. Jednak odpadnięcie od Boga jest wyrazem wolnej woli człowieka. Stąd każdy, kto uczy, że człowiek pozbawiony jest w rzeczywistości wolnej woli, w konsekwencji musi również zaprzeczyć możliwości odejścia od Boga; jak i odwrotnie.

  Z tych i z wielu innych powodów, których przytoczenie przekroczyłoby ramy tego tekstu, jesteśmy przekonani, że w sprawie nieutracalności zbawienia chrześcijanie muszą zająć jednoznaczne stanowisko.

  Jednak ten, kto ma bojaźń Bożą i żałuje za swoje grzechy, wyznaje je i porzuca, nie potrzebuje obawiać się utraty zbawienia.

 9. Paweł wypowiada fałszywe proroctwa, które się nie spełniły, czyli o nastaniu w drugiej świątyni Jerozolimskiej Antychrysta. Druga świątynia została zniszczona przez Rzymian więc to jest do”wód na fałszywość tego proroctwa. Paweł wypowiada proroctwa w imieniu swoim a nie w imieniu Boga. Paweł wypowiadał SWOJE proroctwa, nie uwzględniając Boga jako ich Autora, czyli czynił się równym Bogu.” Henryk Kubik więcej o tych fałszywych proroctwach tutaj: http://www.zbawienie.com/kolejne-problemy-z-Pawlem.htm Co ciekawe owe fałszywe proroctwa są podstawą wiary chrześcijańskiego syjonizmu do ustanowienia 3 świątyni przez żydów (których wg nauk Pawła Bóg i tak zbawi), czyli całe chrześcijaństwo wierzy nadal w fałszywe i niewypełnione proroctwa Pawła z Tarsu.

Zobaczmy wszystkie listy Pawła są zawiłe, trudne do zrozumienia, które zaprzeczają słowom Boga i słowom Isusa a także mają na celu unieważnieniu prawa Bożego, Bożych proroctw czyli listy Pawła mają na celu unieważnienie słów Boga i jego syna Isusa Chrytusa.

Listy Pawła są przykładem mowy smoka, węża. Są także dowodem na to, że Paweł jest fałszywym prorokiem. Ale Isus wspomina w ewangelii Mateusza o tym, że ma nastać wielu fałszywych proroków i fałszywych Chrystusów. Słowa te Isus wypowiadał przed działalnością Pawła z Tarsu. Natomiast Isus przekazał Janowi proroctwo Objawienia po działalności Pawła z Tarsu i jego uczniów. Otóż w Apokalipsie jest mowa o szczególnym fałszywym proroku, który stanie się Bestią, czyli organizacją obejmującą swoimi wpływami cały świat.

Czy nauki Pawła nie kontrolują całego chrześcijaństwa. Zauważmy jedno co pisze Apokalipsa o Władzy Wielkiej Nierządnicy???

„(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.” Ap. 17

Zauważmy jedno, Wielka Nierządnica to miasto które panuje nad królami ziemi, natomiast narody i języki to wody które otaczają Wielką Nierządnicę co to oznacza??? Oznacza to, ze owa Nierządnica kieruje narodami za pomocą władzy jaką sprawuje nad królami ziemi czyli rządami, państwami – które to dopiero rządzą narodami. Oznacza to, że Wielka Nierządnica nie panuje bezpośrednio nad narodami. Ponadto Wielka Nierządnica nie sprawuje władzy duchowej nad narodami. Władza Wielkiej Nierządnicy to władza brutalna, która przy pomocy ziemskich rządów tłumi bunty  poszczególnych narodów. Zobaczmy historie Kościoła Katolickiego, otóż on przez wieki od początku swej historii przy pomocy przemocy ze strony posłusznych jej królów sprawował władzę nad narodami. Wpierw Kościół Katolicki zyskał władze Królewską przy pomocy cesarza Konstantyna. Potem ją utrzymywał przy pomocy cesarzy Niemieckich i różnych królów, czy przy pomocy islamu – który to przecież Watykan stworzył –  a ostatnio utrzymuje ją przy pomocy USA, Anglii NATO, przez co stał się Wielkim Babilonem:

http://www.zbawienie.com/tajemniczy-babilon.htm

Natomiast władza drugiego zwierzęcia – fałszywego proroka, to władza nad narodami duchowa, władza polegająca na zwodzeniu i okłamywaniu narodów przez wieki. Władza ta omija władzę królów nad którymi sprawuje rządy Wielka Nierządnica i celem tej władzy jest przywrócenie do życia i pełni władzy zwierzęcia pierwszego o siedmiu głowach, który ma zniszczyć Wielką Nierządnicą (która to zwierzę ujeżdża) i przejąć władzę nad królami ziemi i całą ziemi pod koniec:

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. Ap 13

Zauważmy jedno, czy nie Paweł i jego listy nie są owa ogromną władzą duchową nad narodami. Porównajmy władzę Pawła i Wielkiej Nierządnicy. Otóż od katolicyzmu po prawosławie przez protestantyzm po wszelkie odłamy chrześcijaństwa nie wierzą w nauki Pawła i jego ewangelie??? Zauważmy jedno w przypowieści o kąkolu http://www.bibliamesjanska.com/Mt/13.html, Isus mówił, że jego nauki i słowa Boga zostaną wymieszane z naukami szatana w Biblii. Dopiero pod koniec świata okaże się co jest nauką Boga w Biblii a co jest nauką szatana i jego sług. Zobaczmy czym była reformacja??? https://pl.wikipedia.org/wiki/Reformacja jak nie tylko walką z niebiblijnymi dogmatami kościoła katolickiego. Otóż przecież przywódcy reformacji tacy jak Luter czy Kalwin bronili sprzecznej z prawem Boga nauki Pawła o predestynacji!!! Tymczasem o dziwo kościół katolicki posiadający sporo dogmatów sprzecznych z Biblią jednak nie uznają, że do zbawienia wystarczy sama wiara, czy też nie uznają doktryny predestynacji tak jak głosili to reformatorzy czyli odrzucali jedną z nauk Pawła!!! Co to pokazuje???

Ukryty konflikt pomiędzy Wielką Nierządnicą a Drugim Zwierzęciem. Ten konflikt pokazują odpowiednio rozdziały 13 i 17 Apokalipsy jeśli te rozdziały porównamy oraz tacy prorocy jak Habakuk i Jeremiasz:

http://zbawienie.forumotion.com/t136-czy-habakuk-prorokuje-o-najezdzie-wyznawcow-islamu

Otóż islam czyli Chaldejczycy jako naród i ideologie wymyślił Watykan. Były jezuita  Alberto Rivera to potwierdził:

https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/06/17/watykan-stworzyl-islam-koran-bukhari-historia-bizantyjska/

Ale po co Watykanowi było stworzenie islamu??? Otóż dlatego ponieważ narody będące pod wpływem nauk Pawła, czyli chrześcijaństwo wpierw w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie nie uznawało władzy królewskiej Watykanu. Więc Watykan stworzył wiarę, religię i naród o nazwie islam, którego celem była i jest walka nie tylko z ewangelią Isusa Chrytusa czy ze Słowami Boga w Biblii ale także z wyznawcami Pawła. Zauważmy jedno, prawosławie także miło i ma problemy z islamem. Zobaczmy jedno państwa protestanckie mają obecnie problemy z islamistami. Zauważmy też inną rzecz, otóż chrześcijaństwo Pawłowe potrafi co roku w samej Afryce północnej na swoją wiarę przyciągnąć do 6 milionów islamistów. http://wpolityce.pl/polityka/152753-co-roku-w-afryce-ok-6-mln-muzulmanow-przechodzi-na-chrzescijanstwo-radykalny-islam-moze-unieszkodliwic-wylacznie-religia-monoteistyczna

Mamy zatem konflikt którego tło opisują prorocy Habakuk i Jeremiasz. Zobaczmy jedno czy reformacja Pawłowa nie przyniosła milionów ofiar. Przecież wojna pomiędzy drugim zwierzęciem i Nierządnicą na tle religijnym przyniosła w Europie miliony ofiar. Wojna trzydziestoletnia w Niemczech https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzydziestoletnia przyniosła do 8 milionów ofiar. Potop to była krucjata protestantów przeciwko Słowianom Polakom (inspirowana przez Cromwella a realizowana przez Szwedów)   przyniosła śmierć ponad 4 milionów ofiar. Zresztą ta wojna nigdy nie ustała. W skutek tego konfliktu Nierządnica zdobyła władzę nad królami – czyli rządami państw – na całej ziemi. Ale Drugie zwierzę umocniło rząd dusz nad narodami.

Zobaczmy obecnie trwa wielki bunt przeciwko Watykanowi oraz jego Wielkiemu Babilonowi (czyli NATO, USA, i islamistom). Ten wielki bunt inspiruje zapewne drugie zwierzę (czyli Paweł i jego nauki). Buntownicy to Putin – który ogłosił się obrońca chrześcijaństwa Pawłowego, Chiny. Dodatkowo ten bunt wspiera przeciwko Obamie – pachołkowi Watykanu – Pentagon i Trump – który zapewne zdobędzie prezydenturę. Dlaczego moim zdaniem Trump zdobędzie prezydenturę USA?? Ponieważ Trump prowadzi skuteczną kampanię wyborczą przeciwko Watykanowi i islamowi i deklaruje się jako Pawłowy chrześcijanin.

Zauważmy jedno, otóż utworzenie państwa Izrael, jest spełnieniem się jednego z fałszywego proroctwa Pawła. Czyli jest to wielkie zwycięstwo drugiego zwierzęcia. Jest dosłownie o krok o ustanowieniu trzeciej światyni w Jerozolimy czyli ohydy siejącej spustoszenie w Judei o której wspominał Isus i prorok Daniel:

(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa –

(16) Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; Mat 24

Nie zapominajmy, ze to Paweł w swoich proroctwach zapoczątkował syjonizm czyli ruch dążący do ustanowieniu na świętym dla Boga wzgórzu Syjon świątyni wbrew woli Boga!!! To Paweł zapowiedział, że synagoga szatana bez względu na ich uczynki i wolę zostaną zbawieni!!!

Czyli mamy dosłownie wiele przesłanek aby twierdzić, ze drugie zwierzę to Apostoł Paweł!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 uwag do wpisu “Moja hipoteza o tym czym może być drugie zwierzę z Apokalipsy!!!

 1. Wróg kozłów

  Bardzo ciekawa hipoteza.
  Chyba pokrywa się to z moimi (dosłownie wczorajszymi) przemyśleniami, gdy genezy powstania pierwszego zwierzęcia szukałem tutaj: 2 Król. 17 (7-41).

  To nie krk połączył wiarę w Boga z bałwochwalczymi wierzeniami.
  Stało się to znacznie wcześniej !
  Kiedy Izraelici zostali wygnani w niewolę; na tereny Izraela król asyryjski sprowadził babilończyków, sefarwejczyków i inne ludy, razem z ich bożkami. Za to Bóg nasyłał na nich lwy, które ich rozszarpywały.

  Wtedy król asyryjski sprowadził kapłana izraelskiego i doszło do powstania tego bałwochwalstwa, które trwa „i to po dzień dzisiejszy”.

  Czyli wychodzi na to, że Saul/Paweł, a później sobór nicejski i Konstantyn dokonali manipulacji i fałszerstw, które pozwoliły im zwodzić potomnych do tego, co już było – starożytnego bałwochwalstwa.

  Prawdopodobnie po zmartwychwstaniu Chrystusa tłumy chciały naśladować Jezusa i faryzeuszom strach zajrzał w oczy, bo nie pomagały im nawet prześladowania. No i zmienili taktykę. Skutecznie. Mam wrażenie, że to już było takie wprowadzanie nwo ówczesnego i teraz będzie jakiś podobny scenariusz.

  Jeśli rzeczywiście byłoby to zwierzę to oznaczałoby to, że ranę (która już jest wyleczona) zadał mu sam Chrystus!
  Podkreślam, że piszę to jako hipotezę, na dodatek jeszcze nie do końca przemyślaną.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Wróg kozłów

  Zapomniałem dodać 7 ewentualne głów:
  2 Król. 17 (30) „Ludzie babilońscy sporządzili sukkot-benot [1], ci z Kut sporządzili nergala [2], a ci z Chamath sporządzili aszymę [3].
  (31) Awwici sporządzili nibchaza [4] i tartaka [5], zaś Sefarwejczycy palili swoje dzieci na cześć adrammelecha [6] i anammelecha [7].”

  Polubione przez 1 osoba

 3. Pingback: Kłamstwa Pawła nr 2 czyli moja analiza rozdz. 9 listu do Rzymian. – Blog Cyryla

 4. Pingback: Pawłościaństwo – Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

 5. Pingback: CZYM MOŻE BYĆ DRUGIE ZWIERZĘ Z APOKALIPSY!!! – Kompendium Prawdy

 6. Ventura

  Mam poważne obawy, ze zwierzę to obraz Matki Boskiej Czestochowskiej. Prosze zwrócić uwagę na genezę powstania tego obrazu oraz na ranę na policzku zadaną właśnie mieczem oraz na powszechny kult balwochwalczy i ilość CUDOW jakie sie dokonaly przy obrazie.
  ”Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

  Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie.
  Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi.
  Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu — tych, którzy Mnie nienawidzą, a który okazuje łaskę w tysiącznym pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.

  Maryja Matka owszem jest kochana za to, ze dala zycie Jezusowi, lecz bądźmy rozważni. To Bog jest jedynym Absolutem tego swiata on jest naszym stwórca, jemu nalezy się cześć.

  Apokalipsa 13:14 I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

  Obraz ten powstal prawdopodobnie namalowany przez Łukasza Ewangeliste.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s