Kłamstwa Pawła nr 3. Analiza rozdz. 7 listu do Rzymian… czyli „mowa smoka”

Tym razem zacytuje znowu zacytuje cały rozdział 7 z listu Pawła do Rzymian: (1) Czyż nie wiecie, bracia mówię przecież do tych, którzy zakon znają że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? (2) Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z …

Czytaj dalej Kłamstwa Pawła nr 3. Analiza rozdz. 7 listu do Rzymian… czyli „mowa smoka”