Królem Babilonu Wielkiego… jest szatan!!!

Wielu interpretatorów Biblii a szczególnie Apokalipsy jako króla Wielkiej Nierządnicy czy Wielkiego Babilonu, stawia papieża oraz całe papiestwo.

Tymczasem jak doszedłem do innych wniosków.  Zacytuje wam moje posty z forum zbawienie, ponieważ w nich wyłożyłem wiele moich przemyśleń:

Re: Watykan – Wielka Nierządnica

Pisanie by Cyryl on 16th Maj 2016, 11:47

Zaciekawiły mnie te słowa, które Bóg dał Izajaszowi:

Iz 14 napisał:(1) Gdyż Pan zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela, i osadzi ich we własnej ziemi. Wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz i przystanie do domu Jakuba.

(2) I wezmą ich ludy, i przyprowadzą ich na ich miejsce, a dom izraelski będzie nimi władał w ziemi Pana jako niewolnikami i niewolnicami. I będą mieli w niewoli tych, u których byli w niewoli, i będą panowali nad swoimi ciemięzcami.

(3) I stanie się w owym dniu, gdy Pan da ci odpoczynek po twoim znoju i udręce, i po ciężkiej niewoli, w którą popadłeś,

(4) Że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie!

(5) Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów.

(6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie.

(7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem.

(Cool Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie; mówią: Odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas.

(9) Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów,

(10) Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś!

(11) Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem.

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

(15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

(16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?

(17) Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność?

(18) Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu,

(19) A ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo.

(20) Z tymi, którzy zstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. Ród złośników niech nigdy nie będzie wspominany!

(21) Zgotujcie jego synom rzeź z powodu winy ich ojców, aby nie powstali i nie posiedli ziemi, i ruinami nie pokryli powierzchni lądu!

(22) Powstanę przeciwko nim – mówi Pan Zastępów – wygubię imię Babilonu i resztkę, i dziecię, i wnuka – mówi Pan.

(23) Uczynię go siedliskiem jeżów, bagnem sitowia. Wymiotę go miotłą zagłady – mówi Pan Zastępów.

Otóż zauważcie jedno, kto jest prawdziwym królem Wielkiego Babilonu???

Papież???

Nie.. otóż prawdziwym królem Wielkiego Babilonu jest szatan, smok, diabeł!!!

Papież jest jedynie zastępcą owego króla, jego namiestnikiem.

Zresztą, papieże określają się zastępcami „Chrystusa”, tylko, że tym „Chrystusem” czy Pomazańcem, jest dla papieży szatan, Lucyfer.

Izajasz wspomina jasno o tym samym o czym mówi Apokalipsa:

Ap 12 napisał:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(Cool Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.

(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Dlaczego smok zapałał wielkim gniewem??? Moim zdaniem nie tylko dlatego, że z powody małej ilości czasu ale z powodu wielkiego upokorzenia.

Otóż Bóg Ezechielowi powiedział, że smok po strąceniu na ziemię będzie powodem drwin i upokorzany przez kogo???

Ez 28 napisał:(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,

(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.

(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.

(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.

(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.

(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.

(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.

(19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki.

Króli… ale jakich króli???

Ap 12 napisał:(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

(Cool Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Przez króli tworzących Bestie, przez Bestie która jest królem i 10 króli którzy oddadzą władzę Bestii. Czyli smok będzie powodem drwin i będzie upokarzany przez upadłych aniołów z otchłani!!!

Musimy zrozumieć jedno, to nie papież Franciszek rządzi Wielką Nierządnicą ale smok.

Zobaczmy co smok pokazał Isusowi:

Mat 4 napisał:(Cool Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.

(9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.

(10) Wtedy rzekł mu Isus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.

Otóż Wielka Nierządnica to miasto które panuje nad królami ziemi i tak samo czyni to szatan.

Wygląda na to, że czołowi przywódcy tak całują rękę papieża i go się słuchają ponieważ mają świadomość, ze każdy papież to tak naprawdę ambasador smoka.

Czyli papieżowi z rozkazu smoka mogą służyć upadli aniołowie.

Dlatego tak otwarte występowanie przeciwko Watykanowi Rosji czy Chin oraz innych polityków, co może oznaczać???

Ano tyle, że władza na ziemi smoka się kurczy kosztem władzy Bestii.

Zauważmy jedno, Merkel – która jest ślepym wykonawcą rozkazów Watykanu – stwierdziła, że przed islamem Europę może uratować tylko Rosja.

Kto stoi za Rosją jak nie Bestia, która zrywa z siebie władzę smoka i Wielkiej Nierządnicy.

Kto stoi za Trumpem jak nie Bestia???

Przecież ktoś wpływowy musi zapewniać temu politykowi ochronę.

Bóg zapowiedział jasno, władcy Babilonu, smokowi, że wykorzysta przeciwko niemu jego własne narzędzia!!!

Powiedział, to chociażby Jeremiaszowi:
http://zbawienie.forumotion.com/t136-czy-habakuk-prorokuje-o-najezdzie-wyznawcow-islamu

Czy Jan w Apokalipsie widział, jak Bestia którą ujeżdża Wielka Nierządnica w koncu zniszczy nią!!! Z rozkazu Boga.

 

Re: Watykan – Wielka Nierządnica

Pisanie by Cyryl on 16th Maj 2016, 16:43

Obserwatorze, popełniasz moim zdaniem podstawowy błąd w intepretacji, mianowicie bazujesz na naukach ludzkich a nie prostym przekazie Boga i jego Pomazańca – Isusa.

Teza, antyteza i synteza to nauki kogo???

wikipedia napisał:Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ur. 27 sierpnia 1770 w Stuttgarcie, zm. 14 listopada 1831 w Berlinie) – niemiecki filozof, twórca nowoczesnego systemu idealistycznego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel

O co chodziło Heglowi w swojej nauce o syntezie???

portal wiedzy napisał:Hegla dialektyczna metoda, Hegel za naczelne prawo logiki uznał prawo dialektyczne, zgodnie z którym każdemu prawdziwemu twierdzeniu odpowiada prawdziwe przeczenie, każdej tezie antyteza, z których później wyłania się synteza.

Np. twierdzenie, że byt jest absolutem, prowadzi do antytezy, że jest niczym. Ponieważ żadne twierdzenie nie osiąga całości bytu, przeto żadne nie jest całkowicie prawdziwe. Prawda i fałsz zespalają się więc i nie są stanowczymi przeciwieństwami. Sprzeczności w myśleniu prowadzą przez dialektyczny proces do prawdy.

http://portalwiedzy.onet.pl/45831,,,,hegla_dialektyczna_metoda,haslo.html

Ksiądz Tischner też filozof tak określił metodę Hegla:

cytaty.info napisał:Józef Stanisław Tischner
Przyznaj fiszkę
Góral­ska teoria poz­na­nia mówi, że są trzy praw­dy: Świen­ta prow­da, Tyż prow­da i Gówno prowda.

http://www.cytaty.info/autor/ksjozefstanislawtischner.htm

Owa metoda Hegla to nic innego jak ciekawa metoda kontroli umysłów.

Prawda jest tylko jedna, i Tischner w tym góralskim powiedzeniu doskonale wyśmiał wymysły Hegla.

W matematyce masz tylko jeden prawdziwy wynik i nieskończoną ilość wyników fałszywych.

Hegel to kolejny faryzeusz.

Oczywiście Hegla i jego metodę syntezy jako intepretacje proroctw Biblijnych wypromował kto???

Prof. Walter Veith pisałem o nim tutaj:
https://cyryl27.wordpress.com/2015/12/06/prof-walter-j-veith-czyli-kolejny-przyklad-abysmy-sie-strzegli-uczonych-w-pismie/

Otóż Isus nam nakazuje używać prostych słów i myśleć prosto:

Mat 5 napisał:(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.

Bazować tylko na słowach Boga:

Mat 4 napisał:(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

I mamy strzec się nauk faryzeuszy i saduceuszy:

Mat 16 napisał:(6) A Isus rzekł im: Miejcie się na baczności i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!
(11) Jakżeż to jest, że nie rozumiecie, iż wam nie o chlebie mówiłem? Strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów.(12) Wtedy zrozumieli, że nie mówił, aby się wystrzegali kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów.

Isus jasno powiedział komu Bóg objawi prawdę:

Mat 11 napisał:(25) W tym czasie odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.

Obserwatorze zauważ co Bóg powiedział Izajaszowi o szatanie:

Iz 14 napisał:(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

(15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

Otóż szatan ambicją szatan, smoka było zrównanie swojej pozycji z samym Bogiem!!!

W jaki sposób, przecież Bóg posiada największą moc i panowanie???

Otóż smok za wszelką cenę chce udowodnić, że jest mądrzejszy od Boga!!!

Dlatego smok nie tylko ludzi uważa za nic ale także inne anioły uważa za półgłówków.

O czym pisze księga Henocha???

Hen 54 napisał:5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.

6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi.

Otóż tutaj jest mowa o tym, że szatan zwiódł upadłe anioły które są obecnie w Otchłani. Czyli szatan zwiódł Bestie.

Świadczy o tym także Apokalipsa:

Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Zauważ jedno co oznacza cały świat???

Nie tylko oznacza niebo.

Oznacza także niebo – czyli aniołów, czego dowodem jest przekabacenie przez smoka na swoją stronę jedną trzecią aniolów.

Oznacza także otchłań – czyli Bestie, o czym mówi Henoch.

Cały świat oznacza wszystkie miejsca które stworzył Bóg.

Zobaczmy te słowa:

Ap 17 napisał:(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

W jaki sposób Bóg może natchnąć serce Bestii i 10 króli aby ci zniszczyli królestwo smoka na ziemi czyli Wielki Babilon???

Poprzez przekazanie Bestii prawdy o tym, ze smok ją także zwodzi.

Jak myślisz Obserwatorze, czy smok z chęcią odda swoją władzę nad upadłymi aniołami Bestii???

Smok, który uważa, że należy mu się miejsce na równi z Bogiem???

Nie. Ale wskutek przegranej wojny w niebie oraz z powodu fiaska jego planu zniszczenia Niewiasty, będzie do tego zmuszony.

Jego autorytet wśród upadłych aniołów będzie żaden.

Szczególnie gdy Bestia zniszczy na dokładkę królestwo smoka czyli Wielki Babilon.

Zauważmy te słowa Isusa:

Mat 12 napisał:(24) A gdy to usłyszeli faryzeusze, rzekli: Ten nie wygania demonów inaczej jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów.

(25) A Isus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.

(26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?

Otóż Isus nie tylko obalił zarzut Faryzeuszy. Nasz nauczyciel mógł nam przekazać w jaki sposób upadnie Królestwo Szatana czyli Babilon Wielki. To Królestwo upadnie w skutek wewnętrznych walk upadłych aniołów w czasie gdy Królestwo Boże zacznie zbliżać się do ziemi.

Zobaczmy te proroctwo Daniela o złotym posągu:

Dan 2 napisał:(36) Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi:

(37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę,

(38) W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo spod nieba, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,

(39) Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię.

(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.

(41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną.

(42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.

(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną.

(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

(45) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny.

Zobaczmy ostatnie czasy Wielkiego Babilonu, to będą czasy wewnętrznych kłótni w władzę w królestwie Smoka.

Co może oznaczać termin, że z góry oderwie się kamień bez udziału rąk rozbije owo królestwo????

Otóż oznaczać to może, że upadli aniołowie z otchłani sami zniszczą królestwo Smoka – Babilon.

Dlaczego???

Ponieważ smok, szatan swoją pozycje wśród upadłych aniołów zbudował na kłamstwie i intrygach. Więc to samo musi się rozpaść.

Skoro szatan uważa inne anioły za idiotów, to czy inne upadłe anioły nie mają takich samych uczuć wobec smoka???

Mat 12 napisał:(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy

Przecież prawo Boże mówi jasno o tym, ze jak chcesz aby ciebie traktowano tak ty traktuj innych. To prawo tyczy się także aniołów.

Aniołowie posłuszni Bogu nie podważają hierarchii którą ustalił Bóg.

A aniołowie zbuntowani, jak podważyli hierarchie Boga to jak mają nie podważać – przy pierwszych kłopotach – hierarchie którą ustalił smok, szatan???

Skoro szatan jest pełen pychy to też inni upadli aniołowie są także pełni pychy.

Dlatego zniszczenie Wielkiego Babilonu bez udziału rąk, może oznaczać, że Babilon nie zostanie zniszczony bezpośrednio przez Boga ale na skutek swojej własnej słabości i wewnętrznych pretensji upadłych aniołów.

 

Re: Watykan – Wielka Nierządnica

Pisanie by Cyryl on 17th Maj 2016, 21:24

Otóż mnie ciągle zastanawiają słowa Boga jakie ten dał Izajaszowi, mówiąc o szatanie:

Iz 14 napisał:(4) Że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie!

(5) Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów.

(6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie.

(7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem.

(Cool Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie; mówią: Odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas.

(9) Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów,

(10) Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś!

(11) Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem.

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

(15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

(16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?

(17) Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność?

(18) Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu,

(19) A ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo.

(20) Z tymi, którzy zstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. Ród złośników niech nigdy nie będzie wspominany!

(21) Zgotujcie jego synom rzeź z powodu winy ich ojców, aby nie powstali i nie posiedli ziemi, i ruinami nie pokryli powierzchni lądu!

(22) Powstanę przeciwko nim – mówi Pan Zastępów – wygubię imię Babilonu i resztkę, i dziecię, i wnuka – mówi Pan.

(23) Uczynię go siedliskiem jeżów, bagnem sitowia. Wymiotę go miotłą zagłady – mówi Pan Zastępów.

(24) Przysiągł Pan Zastępów, mówiąc: Jak pomyślałem, tak się dzieje, i jak postanowiłem, tak się staje.

Otóż zauważmy jedno.

Kto wg słów Boga jest królem Babilonu???

Papież???

Nie.

Królem Wielkiego Babilonu jest szatan, smok, wąż, Lucyfer!!!!

Co jest celem owego króla i jego królestwa???

Zniszczenie całej ludzkości rękoma Boga:
http://www.zbawienie.com/cel-szatana.htm

Już parę razy się to mu udało.

W potopie zginęła niemal cała ludzkość. Tylko Noe sprawiedliwy i jego rodzina ocaleni zostali przez Boga!!!

Potem w jaki sposób chciał szatan zniszczyć ludzkość???

Poprzez zjednoczenie ludzkości przeciwko Bogu poprzez budowę wierzy Babel!!!

Bóg w jaki sposób uratował ludzkość znowu???

Otóż Bóg uratował ludzkość poprzez podzielenie jej na narody.

Zatem jaki jest cel Wielkiego Babilonu – który jest królestwem szatana???

Pokonanie wszelkich narodowości – które są potężną barierą w zniszczeniu całej ludzkości dla szatana!!!!

Dlatego Bóg Izajaszowi powiedział, ze szatan to król Babilonu i pogromca narodów!!!

A zastanowiło was dlaczego szatan chce zniszczyć ludzkość???

Ponieważ chce zrównać się w mądrości z Bogiem. Szatan chce udowodnić Bogu przed całym stworzeniem, że człowiek jest pomyłką Stwórcy wszystkiego!!!

W tym celu szatan – jak opisuje Henoch – zwiódł nawet inne anioły, poprzez namówienie ich na seks z kobietami!!!

Tak upadli aniołowie mieli świadomość, ze postąpili źle i że szatan ich oszukał:

Hen 13 napisał:1 Henoch poszedł i powiedział Azazelowi: „Nie zaznasz pokoju. Wydano na ciebie surowy wyrok, aby cię związać.

2 Nie zaznasz ani spoczynku, ani zmiłowania, ani [wysłuchania jakiejkolwiek] prośby, z powodu zła, którego nauczałeś, i z powodu wszystkich bluźnierstw, zła i grzechów, które pokazałeś synom ludzkim”.

3 Wówczas poszedłem i im wszystkim powiedziałem to. Bardzo się zmartwili. Ogarnął ich strach i drżenie.

4 Poprosili mnie, abym wystosował za nich pisemną prośbę, aby mogli otrzymać przebaczenie i żebym zabrał ich pisemną prośbę do Pan w niebie.

5 Albowiem odtąd oni sami nie byli zdolni mówić i nie podnosili swoich oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za które zostali skazani.

6 I wówczas napisałem ich pisemną prośbę i ich błagania odnośnie ich duchów i czynów każdego z nich, i odnośnie tego, o co prosili, [mianowicie] żeby otrzymali odpuszczenie i przebaczenie.

A teraz z rozumny jedno, na czym polega potęga Wielkiego Babilonu, Nierządnicy???

Otóż po potopie szatan zapewne nadal namawiał inne anioły na schodzenie na ziemię w celu płodzenia z kobietami potomstwa!!!

Zauważmy jedno, w Egipcie Bóg odbył sąd na bogami Egiptu. Czyli skazał i wysłał do otchłani inne upadłe anioły.

Tak samo jak Bestie z księgi Daniela, upadały kolejno ponieważ Bóg wysyłał ich władców – upadłych aniołów którzy dali się oszukać szatanowi – do otchłani.

Natomiast upadli aniołowie regularnie skażali rodzaj ludzki, w ten sposób Babilon dzięki Bestiom trwał przez ten czas.

Zobaczmy u proroka Daniela mamy proroctwo o wielkim posągu, czyli Babilonie i potem o czterech Bestiach.

Oznacza to, że Babilon poprzez ujeżdżanie Bestii sprawuje od wieków władzę nad światem!!!

Celem Babilonu jest zniszczenie wszelkich narodowości, a szczególnie narody Boga – Izraela.

Dzięki temu szatan będzie miał otwartą drogę do ponownego namówienia ludzkości do zjednoczenia się przeciwko Bogu.

Przecież plan Watykanu to NWO. A nowy porządek świata polega na negacji praw Boga!!!

Co się stanie gdyby powstało NWO???

Bóg byłby zmuszony zniszczyć całą ludzkość.

Czy zauważyliście bracia coś jeszcze???

Bóg Izajaszowi przysiągł, ze zniszczy Babilon i upokorzy jego króla szatana!!!

Czyli Bóg nie dopuści do NWO!!!

Bóg Jeremiaszowi zapowiedział, że wykończy Babilon przez potężny bunt narodów północy.

Ezechielowi powiedział, że królowie – czyli upadli książęta anielscy – będą kpić z upadku szatana!!!

Bóg zapowiada, że upokorzy szatana i zniszczy jego królestwo – Wielki Babilon w spektakularny sposób!!!

Cyryl
Liczba postów : 435
Points : 785
Reputacja : 322
Join date : 21/03/2015
Zobacz profil autoraWyślij prywatną wiadomośćhttps://cyryl27.wordpress.com/

 

Re: Watykan – Wielka Nierządnica

Pisanie by Cyryl Yesterday at 11:15

Obserwatorze, zauważ jedno, Bóg odnośnie czasów końca panowania szatana opisuje całą sytuacje w wielu proroctwach.

Dlatego nie tylko sama Apokalipsa ale też inne proroctwa czy księgi Biblijne są tutaj ważne.

Otóż zauważ tutaj:

Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć.

(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

Wyrzucenie smoka i jego upadłych aniołów z nieba to tak naprawdę upadek Wielkiego Babilonu.

Mówi o tym Bóg zarówno Izajaszowi jak i Ezechielowi. Gdzie szatan zostaje wyrzucony z nieba a na ziemi też jego plany są pokrzyżowane.

Zobaczmy tutaj:

Ap 13 napisał:(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami.

Bestia otrzymuje władzę nad wszystkimi narodami. Od kogo???

Kto stworzył narody jak nie Bóg!!!

Oznacza to, że cel zniszczenia wszystkich narodów czyli NWO nie powiedzie się.

Dlatego Bestia, może wykorzystać ową władzę nad narodami do zniszczenia Wielkiej Nierządnicy i upadku Babilonu.

http://zbawienie.forumotion.com/t136-czy-habakuk-prorokuje-o-najezdzie-wyznawcow-islamu

Czyli znowu Bóg Jeremiaszowi mówi, że pobudzi gniew narodów północy, aby zniszczyć Babilon.

Jan widzi jak z wyroku Boga Bestia niszczy Wielką Nierządnicę.

Dlaczego Bestia chce wykonać wyrok Boga???

Z wielu powodów. A jednym z nich może być ten:

Ap 1 napisał:(1) I zatrąbił piąty anioł; i widziałem gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię; i dano jej klucz od studni otchłani.

(2) I otwarła studnię otchłani. I wzbił się ze studni dym jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni.

Otóż kto ma klucz do otchłani jak nie Bóg.

Tak zatem to z rozkazu Boga Bestia ma być uwolniona. Zapewne Bestia z tego powodu wykona wyrok na Babilonie.

Nie zapominajmy o jednym, upadli aniołowie w otchłani mają ogromną pretensje do smoka za to, że ich oszukał. Henoch o tym wyraźnie pisze.

Ale zauważmy jedną ciekawą rzecz.

Prorok Daniel to ciekawa postać. Dlaczego???

Ponieważ żyje on w Babilonie, na dworze królewskim i wie jak funkcjonuje to królestwo.

Daniel jest nie tylko prorokiem jest także kronikarzem historii Babilonu.

Co Daniel opisuje???

Otóż historie króla Nabuchonodozora i jego syna króla Belsazara.

Co uczynił król Nabuchonodozor??? Otóż był on czcicielem smoka i upadłych aniołów. Jednak pod wpływem Daniela i cudów jakie zobaczył, ów król zaczął czcić Boga Izraela, także tak musiał uczynić jego dwór.

Oznacza to, że Nabuchonodozor odwrócił się od szatana i upadłych.

Natomiast jego syn Belsazar z powrotem zacząć czcić smoka i upadłych aniołów:
http://www.bibliamesjanska.com/Dn/5.html

Czyli król Belsazar dokonał nierządu, zdrady Boga. Dlatego jego królestwo zostało przejęte przez Persów i Medów.

A teraz zobaczmy ten wers:

Ap 17 napisał:(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

Otóż tutaj mamy historie odwrotną. Jeden ze zborów, odwrócił się od Boga i pomazańca Boga – Isusa i zaprzedał się smokowi i padłym. Pisałem o tym tutaj:

https://cyryl27.wordpress.com/2015/12/06/o-zborze-w-tiatyrze/

W innym zborze smok nawet ma swój tron:

https://cyryl27.wordpress.com/2015/12/06/zbor-w-pergamonie-czyli-ci-ktorzy-trwaja-przy-isusie-tam-gdzie-szatan-ma-swoj-tron/

Jednym słowem Wielka Nierządnica to miasto Rzym, które wywodzi się z dwóch zborów i zaprzedało się smokowi. Watykan przejął kontrolę nad całym chrześcijaństwem i utworzył królestwo smoka Wielki Babilon!!!

Czyli wiemy dlaczego Apokalipsa określa ową niewiastę jako Nierządnicę!!!

Jest to kreślenie kobiety, która była zaślubiona przez Isusa a potem zdradziła go dla smoka.

Czyli historia odwrotna od tej jaką mamy u Daniela.

Dzięki tej zdradzie smok mógł odbudować swój Babilon Wielki!!!!

Co więcej zauważmy jedno. Dwa zbory czyli Tiatyra – katolicyzm i Pergamon czyli prawosławie to nie tylko Wielka Nierządnica, to także zbory do których należy cała Słowiańszczyzna, czyli zaginiony Izrael!!!

Zobaczmy ten wers:

Ap 17 napisał:(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

Wśród tych narodów jest rozproszony lud Boga – Izrael czyli Słowianie.

Pamiętajmy Rzeczpospolita to nie tylko katolicyzm to było państwo wielu odłamów chrześcijańskich (czyżby wszystkich zborów) w tym prawosławia.

Czyli niewiasta Słowiańszczyzna poprzez siedem zborów dała potomstwo czyli chrześcijan.

Zobaczmy ten film:
Egzotyczni poddani polskiego króla. Historia Bez Cenzury
https://www.youtube.com/watch?v=ElSPmFS5Z9M

Rzeczpospolita miała kolonie. Tylko, że mieszkańcy owych koloni byli traktowani przez Rzeczpospolitą jako pełnoprawni jej obywatele.

A przecież potęgi kolonialne takie jak Anglia, Francja, Hiszpania, Portugalia czy inne mieszkańców koloni traktowały jak niewolników.

Czyli Słowianie traktowali ludzi z innych narodów czy ras sprawiedliwie!!!

Niesamowite…

 

Re: Watykan – Wielka Nierządnica

Pisanie by Cyryl Yesterday at 21:38

Zauważmy jedno, Apokalipsa nam tak określa diabła:

Ap 12 napisał:(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Otóż diabła określa Apokalipsa jako kogo?? Smoka i węża starodawnego.

Co uczynił wąż ???Zwiódł ludzkość. A co wynika z 12 rozdziału na temat smoka????

Otóż smok zwiódł, oszukał jedną trzecią aniołów w niebie, dlatego ma nad nimi władzę.

Z księgi Henocha wiadomo, że przed potopem szatan oszukał inne anioły, aby te uprawiały seks z ziemskimi kobietami i płodzili z nimi potomstwo.

W ten sposób owe upadłe anioły skaziły tak genetycznie ludzkość, że Bóg musiał potopem zniszczyć całą ziemię.

Szatan w ten sposób wykorzystał do swojego celu zniszczenia całej ludzkości upadłe anioły. W nagrodę za „pomoc szatanowi” upadłe anioły zostały zamknięte w otchłani w oczekiwaniu na wyrok śmierci.

Apokalipsa oraz inne księgi proroków, w tym księga Henocha pokazują jak bardzo niebezpieczny jest szatan.

Apokalipsa jasno mówi, że szatan zwodzi cały świat czyli nie tylko ludzi ale także inne anioły.

Ale zastanówmy się jedno, dlaczego po potopie, kiedy anioły w niebie widziały jaka kara spotkała 200 aniołów za swoje zbrodnie na ludzkości smok nadal zwodził inne anioły w niebie aby te ponownie płodziły z kobietami nefilimy i zanieczyszczały genetycznie ludzkość???

Czym jest Babilon??? Próbą wskrzeszenia miasta i wieży Babel przez diabła!!!

Czym było miasto i wieża Babel???

Drogą do nieba!!!!

Rodz. 11 napisał:(1) Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.

(2) Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.

(3) I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.

(4) Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!

(5) Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.

(6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.

(7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!

(Cool I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.

Otóż na czele budowniczych stał Nimrod nefilim potomek upadłych aniołów.

W jakim celu Nimrod chciał zbudować wieżę do nieba???

Moim zdaniem Nimrod chciał zbudować drogę powrotną do nieba dla upadłych aniołów którzy spłodzili jego i jemu podobnych nefilimów!!!!

Najprawdopodobniej uczynił to według poleceń szatana.

Otóż jaki jest inny cel Babilonu???

Wybudowanie drogi do nieba dla upadłych aniołów.

Tak szatan jako wąż obiecał ludzkiej parze, że jak zjedzą owoc poznania dobra i zła to staną się jak Bóg i na pewno nie umrą. Oczywiście ludzie pomarli.

Co obiecuje upadłym aniołom którzy spłodzili – za namową smoka – potomstwo z kobietami???

Że, jak będą pracowali na rzecz jego królestwa Wielkiego Babilonu, czyli obudują wieżę Babel to wybudują sobie drogę do nieba!!!!

Tym samym smok mami upadłych aniołów z otchłani i tych aniołów którzy są na ziemi ale nie mogą dojść do nieba.

Dlaczego aniołowie mu wierzą???

Ponieważ jak wspomina Apokalipsa smok ma (lub miał) dostęp do nieba aby oskarżać ludzkość przed Bogiem.

Aniołowie pokładają nadzieję w istocie – która z jakiś powodów – ma dostęp do nieba i do Boga.

Ta wiara spowodowała, że jak opisywał to prorok Daniel, Cztery Bestie budowały potęgę Babilonu – czyli posągu ze snu Nabuchudonazora – przez wieki.

Tak Babilon Wielki i Bestie to dwa żyjące ze sobą w symbiozie królestwa czy systemy władzy.

Dlatego Apokalipsa mówi nam, że Wielka Nierządnica, Babilon Wielki ujeżdżała Bestie.

Natomiast zauważmy jedno. Kiedy owa nadzieja upadłych aniołów czy to będących w otchłani czy też na ziemi – że powrócą do nieba przy pomocy smoka – pryśnie???

Kiedy smok zostanie strącony na ziemię i sam straci ostatecznie dostęp do nieba!!!

To wtedy owa symbioza Bestii i Wielkiego Babilonu straci sens!!!

To wtedy owa Bestia zniszczy Wielką Nierządnicę, Babilon Wielki, ponieważ jej król smok, nie będzie wstanie spełnić swojej obietnicy powrotu upadłych aniołów do nieba!!!

Obrazu upokorzenia smoka dopełni uratowanie niewiasty przez Boga!!!

Wtedy rozczarowani upadli aniołowie uwolnienie z otchłani zniszczą Babilon Wielki.

Bóg w ten sposób natchnie serce Bestii poprzez pokazanie im prawdy, że droga do nieba dla upadłych aniołów jest raz na zawsze zamknięta zaś kara śmierci jest dla nich pewna!!!

Bóg jasno powiedział prorokom, że złapie Babilon i jego króla w jego własne sidła.

 

Re: Watykan – Wielka Nierządnica

Pisanie by Cyryl Today at 09:56

Zauważmy jedno, cechą Wielkiego Babilonu co jest????

Oferta tego, że mieszkańcy ziemi (czy to ludzie czy też upadłe anioły – które w skutek seksu z kobietami stracili prawo do zamieszkiwania nieba) pójdą do nieba.

Wielki Babilon nie tylko ofiaruje powrót do nieba upadłym aniołom ale także ludziom.

Jakie religie czy wiary ofiarują ludziom powrót do nieba???

1. Islam
2. Hinduizm buddyzm
3. Kulty New Age.
4. Niemal większość religii chrześcijańskich.

A zatem zasięg Wielkiej Nierządnicy – której tajemnicze imię to Wielki Babilon nie ogranicza się tylko do chrześcijaństwa, ale do niemal wszystkich kultów, religii czy wiar na ziemi!!!

Tylko w Biblii wg słów Boga ludzie są mieszkańcami ziemi i cała ludzkość jest w Bożym planie przeznaczona do zamieszkiwania na ziemi!!!

Rodz. 1 napisał:(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka, zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!

Rodz. 9 napisał:(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.

Ap 21 napisał:(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

Bóg w pierwotnym planie miał przebywać nie tylko w niebie wśród aniołów ale także na ziemi wśród ludzi.

Bóg oczywiście zabierał do nieba ludzi wyjątkowych takich jak Henoch. Ale to są wyjątki.

Tymczasem Wielki Babilon oferuje swoim wyznawcom to, że zaprowadzi ich do nieba.

Oczywiście tutaj mamy ciekawy list Pawła:

2 list do koryntian 12 napisał:(1) Muszę się chlubić, choć nie ma z tego żadnego pożytku; toteż przejdę do widzeń i objawień Pańskich.

(2) Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba.

(3) I wiem, że ten człowiek czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie

(4) Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać.

I inna nauka Pawła o tym, że jego Chrystus oferuje ludzkości drogę do nieba:

1 Tes. 4 napisał:(14) Albowiem jak wierzymy, że Isus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Isusa przywiedzie z nim tych, którzy zasnęli.

(15) A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.

(16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,

(17) Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

Zauważmy jedno, Paweł służy Wielkiemu Babilonowi i jego królowi czyli – szatanowi!!!

Isus głosił nastanie królestwa Bożego na ziemi dla ludzi!!!

Paweł głosił porwanie ludzi do nieba dzięki jego „Chrystusowi”!!!

A zatem Apostołowie i Paweł głosili dwóch innych Chrystusów. Ponieważ obydwaj głosili dwie przeciwstawne obietnice!!!

Dodatkowo zauważmy jedno, jeśli Paweł to upadły anioł, a jego „Chrytus” – to król Biblonu, smok to zacytujmy to stwierdzenie:

„Znałem człowieka w Chrystusie (..)”

Człowieka… a może upadłego anioła którego smok próbował zabrać do nieba???

stwierdzenie: „został uniesiony w zachwyceniu”, pokazuje, że owego anioła próbował do nieba zanieść smok.

Z listu Pawła do Koryntian wychodzi na to, że ten „człowiek” był w niebie tylko na chwilę. Paweł mówi, ciekawą rzecz ” został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba.”

Czyli wskazuje to na to, że smokowi udało się tą istotę przemycić w miarę daleko ale na chwilę.

Zapewne ten list Pawła to pewien przekaz do upadłych aniołów, że skoro smokowi udało się przemycić upadłego anioła bądź człowieka do trzeciego nieba to jest możliwy powrót do nieba dla upadłych aniołów.

Dlatego Bestia z otchłani czy z ziemi pracują na rzecz Wielkiego Babilonu.

U Teseloniczan Paweł mówi o tym, że droga do nieba zostanie ukończona na sygnał trąby jakiegoś archanioła. Wygląda to na to, że na sygnał smoka upadli aniołowie mają dostać się z powrotem do Nieba.

Zobaczmy jedno, Wielki Babilon to gigantyczne kłamstwo którymi smok zwodzi:

Ap 12 napisał:(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

Cały świat, ludzi i aniołów.

Wraz z wyrzuceniem smoka i jego aniołów z nieba zapoczątkowany zostanie upadek Wielkiej Nierządnicy.

 

 • Select/Unselect multi-quote
 • Odpowiedz z cytatem
 • Zmień/Usuń ten post
 • Usuń ten post

Re: Watykan – Wielka Nierządnica

Pisanie by Cyryl Today at 14:36

Henryku dzięki za radę, rzeczywiście muszę napisać ten artykuł.

Jeszcze inna ciekawostka.

Otóż zastanowiło was dlaczego upadli aniołowie – pomimo ogromnej inteligencji – dali się zwieść i namówić szatanowi do zejścia na ziemię w celu seksu z kobietami i płodzenia dzieci???

Moim zdaniem, znowu, Biblia i zawarta w niej historia daje nam wyjaśnienie tego problemu.

Kto był najmądrzejszym człowiekiem na ziemi wg słów Boga???

Salomon.

1 Król. 3 napisał:(6) Salomon odrzekł: Ty okazałeś twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu, wielką łaskę, dlatego że postępował przed tobą wiernie, sprawiedliwie i w prawości serca i zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna, który zasiadł na jego tronie jak to jest dzisiaj.

(7) Teraz tedy Panie, Boże mój, Ty ustanowiłeś królem twego sługę w miejsce Dawida, mojego ojca, ja zaś jestem jeszcze bardzo młody i nie wiem, jak należy postępować.

(Cool A twój sługa jest pośród twojego ludu, który wybrałeś, ludu licznego, który trudno dokładnie zliczyć z powodu wielkiej jego ilości.

(9) Daj przeto twemu słudze serce rozumne, aby umiał sądzić twój lud, rozróżniać między dobrem i złem, inaczej bowiem któż potrafi sądzić ten twój ogromny lud?

(10) I podobało się to Panu, że Salomon prosił o taką rzecz.

(11) Toteż rzekł Bóg do niego: Dlatego że o taką rzecz prosiłeś, a nie prosiłeś dla siebie ani o długie życie, ani nie prosiłeś dla siebie o bogactwo, ani nie prosiłeś o śmierć dla twoich wrogów, lecz prosiłeś o rozum, aby umieć być posłusznym prawu,

(12) Przeto uczynię zgodnie z twoim życzeniem: Oto daję ci serce mądre i rozumne, że takiego jak ty jeszcze nie było przed tobą i takiego jak ty również po tobie nie będzie.

(13) Oprócz tego daję ci to, o co nie prosiłeś, a więc bogactwo, jako też sławę, tak iż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni twoje.

(14) A jeżeli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę twoje dni.

Co oznaczają te słowa Boga???

Otóż mądrość Salomona przekraczała nawet mądrość pierwszych ludzi czyli Adama i Ewy!!!!

Oznacza to, zapewne, że Salomon posiadał inteligencje jakiej nie powstydziliby się sami aniołowie!!!

Jednak jaki czynnik sprawił, że Salomon pomimo ogromnej mądrości czy inteligencji oraz innych darów od Boga splamił się grzechem bałwochwalstwa????

Kobiety!!!!

1 Król. 11 napisał:(1) Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki,

(2) Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością.

(3) Miał on siedemset żon prawowitych i trzysta nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce.

(4) Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca.

(5) Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Ammonitów.

(6) Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu jak Dawid, jego ojciec.

(7) Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Ammonitów.

(Cool Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom.

(9) Toteż Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od Pana, Boga izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał

(10) I to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami. Lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał.

Zobaczmy, kobiety potrafią omamić i zgubić nawet najmądrzejszych ludzi a nawet aniołów!!!

Od kogo zaczął kuszenie ludzi szatan w Edenie???

Od kobiety, Ewy.

Jak myślicie czemu tej strategii wypróbowanej na Adamie (którego inteligencja równała się tej jaką posiadali aniołowie) czy Salomonie (który był inteligentniejszy od Adama) nie miałby smok zastosować wobec innych aniołów???

Okazuje się, że kobiety to potężna pokusa nawet dla aniołów.

Widocznie smok nawet anioły kusi ziemskimi kobietami. Bóg mówi o tym Henochowi:

Hen 54 napisał:5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.

6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi.

W jaki sposób aniołowie mogli ulec szatanowi???

Otóż ulegli oni swoim pożądliwościom czy emocjom jakie wzbudził w nich szatan wobec ziemskich kobiet.

Tak samo uległ wobec kobiet najmądrzejszy z ludzi jaki chodził na ziemi Salomon.

Dlatego zauważmy jedno, to wyjaśniałoby dlaczego Isus nie miał żony.

Otóż Isus pokazuje, że jako człowiek i jako istota pochodząca z nieba nie jest podatny na tą ogromną pokusę jaką jest kobieta.

Isus był wyłącznie skoncentrowany na swojej misji ratowania Izraela i całej ludzkości.

Zobaczmy dzięki temu, dla szatana Isus był po jego zasięgiem. Szatan stracił jedną z najgroźniejszych pokus, kobietę.

Zauważmy też inną rzecz. Król Babilonu szatan, dla aniołów nigdy nie znalazł powrotnej drogi do nieba. Ale za to, sprowadził aniołów z nieba na ziemię poprzez kobietę.

http://zbawienie.forumotion.com/t3p275-watykan-wielka-nierzadnica

Polecam przyjrzeć się całości tej dyskusji.

Zauważmy jedno, księga Daniela i sen o posągu Nebukadnesara, wspomina o czym??? Otóż jest to historia Wielkiego Babilonu, który jest pierwszym królestwem po wieży Babel, któe za cel stawia sobie zbudowanie drogi do nieba.

To królestwo ma trwać od czasów króla Nebukadnesara do końca czasów, kiedy to Wielki Babilon zostanie zastąpiony przez Królestwo Boga na ziemi!!! Oznacza to, ze królem Wielkiego Babilonu nie może być człowiek, gdyż ludzie umierają, ale istota nieśmiertelna. Tą istotą jest smok szatan. Co ciekawe sam Bóg mówi o tym, że to diabeł jest królem Babilonu:

Izajasz 14

(4) Że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie!

(5) Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów.

(6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie.

(7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem.

(8) Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie; mówią: Odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas.

(9) Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów,

(10) Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś!

(11) Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem.

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

(15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

(16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?

(17) Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność?

(18) Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu,

(19) A ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo.

(20) Z tymi, którzy zstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. Ród złośników niech nigdy nie będzie wspominany!

(21) Zgotujcie jego synom rzeź z powodu winy ich ojców, aby nie powstali i nie posiedli ziemi, i ruinami nie pokryli powierzchni lądu!

(22) Powstanę przeciwko nim – mówi Pan Zastępów – wygubię imię Babilonu i resztkę, i dziecię, i wnuka – mówi Pan.

(23) Uczynię go siedliskiem jeżów, bagnem sitowia. Wymiotę go miotłą zagłady – mówi Pan Zastępów.

(24) Przysiągł Pan Zastępów, mówiąc: Jak pomyślałem, tak się dzieje, i jak postanowiłem, tak się staje.

Zauważmy jedno, jak człowiek może spaść z nieba i pomyśleć, ze może zrównać się z Bogiem??? Jak człowiek może być pogromcą narodów??? Jak człowiek może być postrachem całej ziemi i trząść królestwami???

Bóg jasno nam mówi, że królem Babilonu nie może być człowiek. Królem Babilonu musi być anioł, a nawet nie anioł ale cherub. Zobaczmy te proroctwo o czterech Bestiach od proroka Daniela:

http://www.bibliamesjanska.com/Dn/7.html

W tym proroctwie, jasno jest mowa, że czterema Bestiami rządzą czterej królowie, ale owi królowie to również są upadli aniołowie. Swiadczą o tym te słowa jakie wypowiedział anioł Danielowi:

Daniela 10

(11) I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie, i stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie! A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc.

(12) Wtedy rzekł do mnie: Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów!

(13) Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego,

(14) I przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych.

(15) Gdy on mówił do mnie tymi słowy, opuściłem twarz ku ziemi i zaniemówiłem.

Otóż książę Persji był królem drugiej Bestii z proroctwa Daniela czyli niedźwiedzia. Proroctwa Danila pokazują nam szczególną rzecz. Otóż te cztery Bestie służą wyraźnie Wielkiemu Babilonowi – posągowi ze snu Nebukadnesara. W swoich postach z forum zbawienie, wyjaśniłem, że owi książęta anielscy służą smokowi i jego królestwu Babilonowi Wielkiemu. Otóż Bestie, w zamian za obietnicę powrotu do nieba budują Babilon Wielki… czyli wielką drogę do nieba dla upadłych aniołów. Tą nadzieją powrotu do nieba i uniknięcia kary śmierci, upadłe anioły służą smokowi. Dlatego to wyjaśnia wszelkie informacje dlaczego upadli aniołowie tym wysokiej rangi służą także zastąpcy króla Babilonu Wielkiego papieżowi!!!

Księga Daniela pokazuje także inną ciekawą rzecz. Otóż królowie Babilonu wpierw służyli szatanowi a potem z powodu pokazu mocy Boga, zaczęli służyć Bogu. Dlatego Apokalipsa określa Wielkie Babilon jako Wielką Nierządnicę. Ponieważ Wielka Nierządnica wpierw służyła Bogu a potem zaczęła służyć szatanowi.

Otóż zauważmy jedno Bóg opisuje Wielki Babilon także jako Tyr, i pokazuje ciekawy schemat władzy Ezechielowi:

Ezechiel 28

(2) Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz – a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły –

(3) Czy jesteś mądrzejszy niż Daniel? Czyż nie mędrcy napełnili ciebie swoją wiedzą?

(4) Dzięki swojej mądrości i swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę: Zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach,

(5) Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa,

(6) Przeto tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże,

(7) Dlatego Ja oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe narody; te dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej twojej mądrości i zhańbią twoją świetność,

(8) Strącą cię do dołu i umrzesz śmiercią gwałtowną pośród mórz.

(9) Czy jeszcze wówczas będziesz mówił w obecności tych, którzy cię będą zabijali: Jestem bogiem, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i w mocy tych, którzy cię kładą trupem?

(10) Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, bo Ja to powiedziałem – mówi Wszechmocny Pan.

(11) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,

(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.

(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.

(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.

(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.

(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.

(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.

(19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki.

 

Zauważmy jedno książę Tyru to namiestnik króla Babilonu Wielkiego papież!!! To papieże określają siebie jako Bóg (dogmat o nieomylności papieża).  Natomiast król Tyru to król Babilonu Wielkiego smok, wąż, szatan!!! Zobaczmy opis króla Tyru. Pokazuje on wszystkie cechy smoka. Jest to nie zwykły anioł czy nawet archanioł ale cherub. Król Tyru prowadzi rozległy handel czyli zwodzi innych mieszkańców nieba upadłych aniołów. Bóg Ezechielowi pokazuje także inną ciekawą rzecz w jaki sposób upadnie Babilon Wielki!!! Zapewne sam Tyr to Watykan, Rzym, który stanowi ważny element Babilonu Wielkiego. O ile Anglia czy USA to Babilon Wielki to Tyr – Watykan to głowa Babilonu.

Księże Tyru zginie z rak ludzi, wskutek buntu narodów, natomiast król Tyru zostanie wyrzucony z nieba. Przecież o upadlu Babilonu na skutek buntu narodów Północy, Bóg mówi Jeremiaszowi:

 

Jeremiasz 50 napisał:(1) Słowo, które wypowiedział Pan przez proroka Jeremiasza o Babilonie, o kraju Chaldejczyków:

(2) Zwiastujcie między narodami i głoście, podnieście sztandar, głoście, nie ukrywajcie, mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity, zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany.

(3) Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy, i ten obróci jego ziemię w pustynię, tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek jak i bydło ucieknie w popłochu.

(4) W owych dniach i w owym czasie – mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synami judzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana, swojego Boga.

(5) Będą się pytać o Syjon, ku niemu zwrócą swoje spojrzenie: Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane!

(6) Mój lud był trzodą zabłąkaną; ich pasterze wiedli ich na manowce, tak że tułali się po górach, schodzili z góry na pagórek, zapomnieli o swoim legowisku.

(7) Wszyscy, którzy ich spotykali, pożerali ich, a ich wrogowie mówili: Nie my jesteśmy winni, że zgrzeszyli przeciwko Panu, niwie sprawiedliwości i nadziei ich ojców.

(Cool Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą.

(9) Bo oto Ja pobudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej; i staną do walki przeciwko niemu, stamtąd będzie zdobyty. Ich strzały są jak u wprawnego rycerza, żadna nie wraca bez skutku.

(10) Chaldea stanie się łupem, wszyscy, którzy ją złupią, nasycą się – mówi Pan.

(11) Tak, weselcie się! Tak, wykrzykujcie radośnie, wy, łupieżcy mojego dziedzictwa, tak, podskakujcie jak cielęta na łące i rżyjcie jak ogiery!

(12) Zhańbiona będzie bardzo wasza matka, wstydem okryta wasza rodzicielka; oto jako ostatnia wśród narodów stanie się pustynią, ziemią suchą, stepem.

(13) Z powodu gniewu Pana będzie nie zamieszkana i cała stanie się pustynią; ktokolwiek będzie przechodził koło Babilonu, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami.

(14) Stańcie do boju wokół Babilonu, wszyscy łucznicy, strzelajcie do niego, nie żałujcie strzał, gdyż zgrzeszył przeciwko Panu!

(15) Wznieście wokoło przeciwko niemu okrzyk bojowy! Poddał się, runęły jego narożniki, jego mury rozwalone! Gdyż taka jest zemsta Pana, Mścijcie się nad nim! Jak on czynił, tak wy czyńcie jemu!

(16) Wytępcie z Babilonu tego, kto sieje, i tego, kto chwyta sierp w czasie żniwa; przed mieczem okrutnym zwraca się każdy do swojego ludu i każdy ucieka do swojej ziemi!

(17) Jagnięciem spłoszonym był Izrael, lwy je spłoszyły. Najpierw pożarł je król asyryjski, a teraz, jako ostatni, obgryzł jego kości Nebukadnesar, król babiloński.

(18) Dlatego tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Oto Ja nawiedzę króla babilońskiego i jego kraj, jak nawiedziłem króla asyryjskiego.

(19) I przywrócę Izraela na jego niwę, i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie, i nasycał się na górach Efraima i Gileadu.

(20) W owych dniach i w owym czasie – mówi Pan – będzie się szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie, oraz grzechów Judy, ale się ich nie znajdzie, gdyż odpuszczę tym, których pozostawię.

(21) Wypraw się przeciwko ziemi Merataim, wyrusz przeciwko niej i przeciwko mieszkańcom Pekod! Wybij mieczem i wytęp ich doszczętnie jako przeznaczonych na zagładę – mówi Pan – i zrób dokładnie tak, jak ci kazałem!

(22) Wrzawa wojenna jest w kraju i wielkie zniszczenie.

(23) Jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi! Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów!

(24) Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym; zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem.

(25) Pan otworzył swoją zbrojownię i wydostał narzędzia swojego gniewu, gdyż Wszechmocny, Pan Zastępów ma wykonać dzieło w kraju Chaldejczyków.

(26) Ruszcie nań ze wszystkich krańców: Otwórzcie jego spichlerze, zrzućcie wszystko na jedno miejsce jak snopy i zniszczcie go doszczętnie, niech nie zostanie po nim nawet resztka!

(27) Wybijcie wszystkie jego cielce, niech idą na rzeź! Biada im, gdyż nadszedł ich dzień, czas ich kary!

(28) Słuchaj! Uchodźcy i zbiegowie z ziemi babilońskiej zwiastują na Syjonie pomstę Pana, naszego Boga, pomstę za jego świątynię.

(29) Wezwijcie przeciwko Babilonowi strzelców, wy, wszyscy łucznicy, oblegajcie go dokoła! Niech nikt z niego nie ujdzie! Odpłaćcie mu według jego uczynków, tak samo jak on uczynił, jemu uczyńcie, gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec Świętego Izraelskiego.

(30) Dlatego padnie jego młódź na jego placach i wszyscy jego wojownicy zginą w owym dniu – mówi Pan.

(31) Oto Ja jestem przeciwko tobie, zuchwalcze – mówi Wszechmocny, Pan Zastępów, gdyż nadszedł twój dzień, czas, kiedy cię ukarzę.

(32) I potknie się zuchwały, i padnie, i nikt go nie podniesie; i rozniecę ogień w jego miastach, i pochłonie wszystko, co jest dokoła niego.

(33) Tak mówi Pan Zastępów: Gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy; wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić.

(34) Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan Zastępów; poprowadzi On gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a niepokój mieszkańcom Babilonu.

(35) Miecz niech się zwróci przeciwko Chaldejczykom – mówi Pan – i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom, i przeciwko jego mędrcom.

(36) Miecz przeciwko wróżbitom, aby zgłupieli, miecz przeciwko jego rycerzom, aby upadli na duchu.

(37) Miecz przeciwko jego rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli; miecz przeciwko jego skarbcom, aby były zrabowane.

(38) Posucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów i przez owe straszydła zgłupieli.

(39) Dlatego osiądą tam dzikie zwierzęta z szakalami i zamieszkają w nim strusie; i już nigdy nie będzie zamieszkany ani zaludniony po wszystkie pokolenia.

(40) Jak Bóg zburzył Sodomę i Gomorę, i sąsiednie miasta – mówi Pan – tak nikt tam nie osiądzie i żaden człowiek nie będzie tam przebywał.

(41) Oto lud nadciąga z północy i naród potężny z wieloma królami rusza z krańców ziemi.

(42) Trzymają łuk i włócznię, są srodzy i nie znają litości. Ich wrzawa szumi jak morze, cwałują na rumakach: Każdy gotowy do boju przeciwko tobie, córko babilońska.

(43) Gdy król babiloński usłyszy wieść o nich, opadną mu ręce; ogarnie go trwoga, bóle jak kobietę rodzącą.

(44) Oto jak lew wypada z gęstwiny Jordanu na soczystą niwę, tak Ja w okamgnieniu wypłoszę ich stamtąd i ustanowię nad nimi swojego wybrańca. Bo któż jest mnie równy? I któż mnie wyzwie, i któryż pasterz może się ostać przed moim obliczem?

(45) Dlatego słuchajcie postanowienia Pana, które powziął przeciwko Babilonowi i jego zamysłu, jaki powziął przeciwko ziemi Chaldejczyków: Zaprawdę, nawet najmniejsze owce zostaną wywleczone, zaprawdę, ich niwę przejmie o nie groza!

(46) Na wieść: Babilon wzięty, ziemia zadrży i krzyk rozejdzie się wśród narodów.

http://zbawienie.forumotion.com/t136-czy-habakuk-prorokuje-o-najezdzie-wyznawcow-islamu

Zobaczmy Apokalipsa oraz inne proroctwa powoli pokazują nam sytuacje czasów końca świata. Czyli spektakularny upadek Wielkiego Babilonu oraz upadek jego króla czyli smoka.

Apokalipsa rozdział 12 mówi nam o czym??? O wyrzuceniu smoka i jego aniołów z nieba!!! Moim zdaniem jest to kluczowe wydarzenie, które spowoduje, że Babilon Wielki zostanie zniszczony przez Bestie i 10 króli oraz będące pod okupacją Watykanu, narody północy…. czyli rasę białą oraz rasę żółtą!!!! Te dwie rasy znajdują i zamieszkują tereny na Północ od Rzymu. Co ciekawe państwa islamu zajmują tereny na południe od Rzymu, czyli zapewne narody islamu to Chaldejczycy. Pamiętajmy Watykan stworzył islam :

https://radtrap.wordpress.com/2010/07/27/swiadectwo-alberto-riviera/

Bóg wyraźnie zapowiada, że zniszczy Babilon Wielki i upokorzy króla Babilonu – smoka, na oczach całego świata!!! Bóg zapowiada, że wykorzysta przeciwko Babilonowi kogo???

Jego własne narzędzia, czyli upadłe anioły – dwie Bestie, oraz narody północy!!!!

 

Czyli Bóg zapowiada, ze zastawi na smoka jego własne sidła, które ten zastawił na inne narody.

Zauważmy inną sprawę Biblia nam mówi, że światem rządzi szatan. Natomiast prorok Daniel nam wyjaśnia, że posąg o złotej głowie – czyli Babilon, sprawuje nam przez wieki władzę nad światem. To pokazuje, że tylko dibałe może być królem Babilonu. Zobaczmy diabeł pokazał Isusowi, że rzadzi całym światem:

 

(8) Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.

(9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.

(10) Wtedy rzekł mu Isus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Mat 4

Isus mówi o tym, że diabeł to władca tego świata:

(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Jana 12

Zauważmy jedno, w czasach Isusa takze istniał Babilon Wielki – które zbrojnym ramieniem była czwarta Bestia z księgi Daniela Rzym. A zatem to Babilon Wielki rządził i do dziś rządzi światem.

W tym artykule:

http://www.zbawienie.com/tajemniczy-babilon.htm

Henryk zauważył czym jest Tajemniczy Babilon. Otóż to nie jest tylko Watykan ale także państwa takie jak Anglia czy szczególnie USA.

Zauważmy jedno, historie USA. Jest to państwo powstałe na skutek przelewu krwi ponad 100 milionów Indian Północnoamerykańskich. Państwo to, powstało na skutek pracy niewolniczej nie tylko czarnych ale początkowo też Słowian. Państwo USA to twór masoński. Państwo USA przez całą swoją historie rosło w potęgę. Państwo USA, rządzone przez masonów wspierało wywołanie dwóch wojen światowych, rewolucji bolszewickich oraz wiele wojen na świecie – przez co urosło do największej potęgi militarnej i gospodarczej.

A zatem USA jak pokazuje historia to twór samego Szatana!!!! To jego królestwo Babilon Wielki, wspierane i zarządzane przez Wielką Nierządnice czyli Watykan i papieży.

Zobaczmy co o królu Babilonu mówi Bóg Izajaszowi:

(6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie. Iz 14

Czy USA przez swoją całą historie, szczególnie ostatnią historie, tak nie czyniło??? Rzezie w Iraku i innych państwach mord na Indianach, czy krwawe przewroty w innych państwach czy nie jest to nieustanne tratowanie, deptanie i chłostanie innych narodów???

 

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! Iz 14

Czy USA nie było przez swoją historię pogromcą narodów???

(16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?

(17) Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność? Iz 14

Czy USA nie niszczyło miast, jeńców nie wypuszczało na wolność, nie było i nie jest nadal postrachem ziemi??? Oczywiście, że tak. Ponieważ królem USA jak i Watykanu jest szatan!!!

Czy zauważyliście coś ciekawego. Otóż Amerykanie to dziwny naród gdyż jest to mieszanka różnych narodów i ras. Amerykanie to nie naród ale mieszanka narodów, czyli swoisty Babilon. Pamiętajmy Babilon jest przeciwko narodom.

 

Sam język angielski, którymi posługują się Amerykanie czym jest??? Jest jednym z najprostszych języków świata, a odmiana angielskiego w wydaniu Amerykanów jest jeszcze prosta. Ma to swoje plusy, ten język jest językiem świata z powodu prostoty. Dla króla Babilonu szatana, język angielski ma tą zaletę, że niestety ludzie posługujący się i znający tylko angielski są ludźmi łatwymi do kontroli i oszukiwania. Dlaczego??? Ponieważ im prostszym językiem się człowiek posługuje tym jego intelekt ma mniejszy bodziec do rozwoju. To tak samo jak z ciężarami im wyższy ciężar podnosimy tym większą mamy siłę i mięśnie. Co ciekawe języki Słowiańskie a szczególnie Polski są najbardziej trudnymi i złożonymi językami świata. Dlatego Słowian tak trudno kontrolować i są mniej podatni na pranie mózgu jakie smok funduje innym narodom. Owszem Polski jest trudniejszy do nauczenia ale ludzie się nim posługujący mają z reguły wyższy intelekt.

 

Jak widać król Babilonu – szatan, stworzył przy pomocy Nierządnicy i Bestii swoje własne mocarstwo!!!!

7 uwag do wpisu “Królem Babilonu Wielkiego… jest szatan!!!

 1. Pingback: Kłamstwo Pawła nr 4 kim jest „bóg tego świata”???? – Blog Cyryla

 2. Pingback: Ewangelia Mateusza…. czyli przygotowanie zaginionego Izraela do sądu Boga na Pustyni. – Blog Cyryla

 3. Pingback: Kłamstwo Pawła nr 6… czyli Bóg nakazuje nam posłuszeństwo wobec władz?? – Blog Cyryla

 4. Pingback: Narody a religie…. czyli wyjaśnienie problemu z perspektywy prawa Boga!!! – Blog Cyryla

 5. Pingback: Jak szatan Bogu…. tak Bóg szatanowi!!!! – Blog Cyryla

 6. Pingback: KRÓLEM BABILONU WIELKIEGO… JEST SZATAN!!! – Kompendium Prawdy

 7. Pingback: Nieznane proroctwa Cz. 1.Proroctwo Nahuma o Nierządnicy i ziemi murzyńskiej…. – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s