Kłamstwo Pawła nr 4 kim jest „bóg tego świata”????

Listy Pawła są bardzo niebezpieczne. Dlaczego, jak myślicie??? Ponieważ Paweł w tych listach tak naprawdę zwalcza Boga i Jego Słowa, czyli zakon Boży!!!! Podam wam jeden werset który pokazuje nam stosunek Pawła do Boga Izraela!!! "(4) W których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest …

Czytaj dalej Kłamstwo Pawła nr 4 kim jest „bóg tego świata”????

Reklamy