Ewangelia Mateusza…. czyli przygotowanie zaginionego Izraela do sądu Boga na Pustyni.

Do bardzo ciekawych wniosków doszedł nasz brat efraimita (niech Bóg mu błogosławi ):


(…)

Z powyższego należy zrozumieć, że to co się teraz z nami dzieje, to nie jest efekt zerwania przymierza. Gdyby Bóg po prostu zerwał przymierze, to najprawdopodobniej los Izraela byłby mu obojętny. Po prostu nie interesowałby się co się z nim dzieje. Ale tak nie jest. Bóg nie pozostaje obojętny. Bóg sprowadza zło na Izrael, który nie zachowuje praw Boga!

To zło które Bóg sprowadził na odstępczy Izrael nie jest skutkiem zerwania przymierza, ale skutkiem wypełniania jego zapisów. Jak czytamy wyżej, Bóg zastrzegł, że jeśli Izrael będzie przestrzegał Jego praw i uznawał Go za Boga to Bóg musi mu błogosławić i wywyższyć Izrael ponad wszystkie narody ziemi, NATOMIAST JEŚLI IZRAEL NIE ZACHOWA PRAW BOŻYCH LUB BĘDZIE SZUKAŁ INNYCH BOGÓW, WTEDY BÓG NIE ZRYWA PRZYMIERZA, ALE ZGODNIE Z PRZYMIERZEM SPROWADZA ZŁO NA IZRAEL!!!! Izraelici zgodzili się na takie zapisy i były one sprawiedliwe, tak więc Bóg nie do końca wywiera tylko pomstę na Izraelitach, On po prostu wypełnia zapisy przymierza. Zgodnie z zapisami przymierza, Izrael w przypadku odstępstwa od prawa (nie od przymierza) spotyka nieszczęście. To jest zapisane w „umowie” między Bogiem a Izraelem czyli w zawarciu przymierza. Tak więc sytuacja jaka trwa obecnie, czyli rozproszenie Izraela i nasza niewola, owszem jest karą za nie zachowywanie prawa Bożego, ale ta kara jest podyktowana umową jaką zawarli nasi ojcowie z samym Bogiem. TAK WIĘC TO CO NAS SPOTYKA DZIŚ DAJE NAM ZNAK, ŻE PRZYMIERZE SIĘ WYPEŁNIA!!!!!!!!

(…)

Podsumowując:
1. Przymierze obowiązuje
2. Przymierze wypełnia się a dowodem na to jest sytuacja w jakiej się znajdujemy, gdyż nasza niewola jest zapisem przymierza. Jest skutkiem odwrócenia się od Boga naszych ojców.
3. Przymierze ma zapis o tym, że jeśli zwrócimy się na powrót do Boga, to On sam osobiście jest gotów spowrotem wziąć nas pod swoją opiekę i błogosławić nam i wywyższyć nas ponad inne ludy.

Tak więc zgodnie z zawartym przymierzem, które nie zostało zerwane możemy popracować nad odwróceniem naszej niedoli.

http://zbawienie.forumotion.com/t206-przymierze-z-izraelem-zerwane


Brat efraimita (gorąco polecam przeczytanie wszystkich jego postów w tym temacie), słusznie zauważył, że przymierze Boga z Izraelem nie zostało zerwane ale nadal obowiązuje. Otóż zaginiony Izrael (czyli Słowian) obecnie także obowiązuje przymierze tylko, że inne jego zapisy. Otóż obecnie Słowiańszczyznę obowiązują przekleństwa Tory a nie jej błogosławieństwa.

Szatan doskonale o tym wie i wiedział wcześniej. Dopóki diabeł – król Babilonu – posiada władzę nad zaginionym Izraelem dopóki ten łamie przykazania i jest pod przekleństwem Tory. Dlatego szatan dba by narody Słowiańskie praktykowały bałwochwalstwo i łamanie Tory:

http://www.zbawienie.com/balwochwalstwo.htm

http://www.zbawienie.com/krolowa-niebios.htm

Jednak zauważmy jedno, otóż Bóg także ma problem z powodu bałwochwalstwa Izraela czyli Słowian. Otóż Bóg, uczynił Izrael swoim narodem wybranym, na nim oparł swoje imię czyli „Święty Bóg Izraela”!!! Otóż gdyby szatanowi udało się doprowadzić do zniszczenia Izraela rękoma Boga – w skutek łamania Tory przez Słowian – oznaczałoby to klęskę Boga i zwycięstwo smoka. Gdyż Bóg swoją reputacje oparł o Izrael!!!

 

Zobaczmy co mówi Bóg Ezechielowi:

 (16) I doszło mnie słowo Pana tej treści:

(17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety.

(18) Dlatego wylałem mój gniew na nich.

(19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.

(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię.

(21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli.

(22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

(23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach .

(24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi,

(25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę.

(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.

(27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń,  będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je.

(28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie dla mnie ludem, a Ja będę dla was Bogiem

(29) I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu.

(30) Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów.

(31) Wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre; i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości.

(32) Nie ze względu na was to czynię – powiedział Pan Bóg – niech to wam będzie wiadome, wstydźcie się i rumieńcie się z powodu swojego postępowania, domu Izraela! Ezechiela 36

Więcej w tych artykułach:

http://www.zbawienie.com/wybawienie-ludu-Bozego.htm

http://www.zbawienie.com/dobra-nowina.htm

http://www.zbawienie.com/dobra-nowina-2.htm

Zobaczmy jedno, Bóg mówi jasno, że gdyby nie jego reputacja to by dawno zniszczył bałwochwalczy Izrael (Słowian). Zrozummy jedno, Izraelici byli pod wiekową niewolą u Egipcjan z której Bóg wyrwał ich mocną ręką. Co robili Izraelici na pustyni??? Co chwilę się buntowali. Potem Bóg na ziemi obiecanej utworzył dla Izraela „królestwo Boże” i Sam był królem dla Izraela. Co zrobili Izraelici łamali każde przykazanie Tory, choć zobowiązali się je wypełniać.

Izrael zatem bardzo mocno nadszarpnął reputacje Boga!!! Dlatego Bóg tak surowo ukarał Izrael – zresztą tak kara jest także wypełnianiem prawa Bożego.

Zrozummy jedno, Bóg zapowiedział prorokom odnowienie Królestwa Bożego na ziemi i ponowne zjednoczenie Izraela. Ponieważ, Bóg oparł swoją reputacje na narodzie Izraela. Jednak, Bóg tym razem zapowiedział, że tym razem Izrael nie odejdzie od Stworzyciela – jak to uczynił wcześniej.

I tutaj dochodzimy do kwestii Syna Człowieczego, Mesjasza i króla Izraela z ramienia Boga. Otóż Bóg wysłała Isusa w w celu, aby ten poprzez swoją ofiarną śmierć odkupił winy Izraela i w ten sposób Bóg zyskał prawo do ponownego zjednoczenia Izraela. Jednak zauważmy jedno Bóg od razu po zmartwychwstaniu Isusa nie zjednoczył Izraela. Isus sam powiedział, że o ponownym zjednoczeniu Izraela wie tylko Ojciec:

(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Mat 24

Dlaczego Bóg tak długo zwleka ze zjednoczeniem Izraela??? Czy was to zastanowiło??? Otóż moim zdaniem, Bóg swój naród chce bardzo wiele nauczyć, aby ten nie powtórzył błędów swoich przodków. Izraelici także byli pod kilku pokoleniową niewolą u Egipcjan ale obecnie Słowianie są pod jeszcze dłuższą niewolą Wielkiej Nierządnicy i smoka. Dlaczego??? Aby Słowian nauczyć pokory. Zauważmy też inną sprawę Słowianie w swojej historii są także pod wpływem ewangelii Isusa Chrystusa – czyli Mateusza i Jana oraz innych ksiąg Biblii. Wszystkie narody Słowiańskie są chrześcijańskie czyli są pod naukami Isusa Chrystusa (pomimo nauk Pawła).  Ponadto z powodu przywiązania do tych nauk, narody Słowiańskie są w nienawiści i niewoli u innych narodów. Dlaczego??? Ponieważ Isus w ten sposób przygotowuje Słowian do czego???

Do ponownego zjednoczenia i osadu Boga na pustyni!!!

(19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i opamiętaj się. Ap 3

Zauważmy jedno, Isus po swojej śmierci wysyła siedem aniołów aby te dla Słowian zorganizowały 7 zborów – które to zbory mają na celu naukę Słowian a także najlepszych ludzi z innych narodów. Czym jest ewangelia Mateusza??? Przygotowaniem dla Izraelitów przed spotkaniem na pustyni i osądem Boga. O tym jakie będzie na pustyni mówi sam Bóg:

(3) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana. Sofioniasza 2

Bóg na pustyni będzie dokonywał swoistej selekcji. Zapewne na pustyni obok tego prawa które jest w księgach Biblijnych, Bóg da Izraelitom inne prawa, czyli zakazy, nakazy i oczywiście pewne swobody. Dlaczego tak sadzę??? Ponieważ w niewoli u Egipcjan Izraelici nie znali takich szatańskich wynalazków jak telewizja i inne narzędzia którymi szatan ogłupia narody. Zobaczcie ten film:

Pranie mózgu

Obecnie Słowianie są pod potężniejszą formą kontroli szatańskiej niż kiedyś z powodu technologii czy innych szatańskich nauk które narody demoralizują. Jak myślicie dlaczego Tora nie zawierała zakazów oglądania Telewizji?? Ponieważ Izraelici nie znali takiego wynalazku. Jak myślicie dlaczego Tora nie zawierała zakazu „ulepszania żywności”, jak obecnie jest to stosowane w rolnictwie dla większego zysku??? Ponieważ wcześniej takich metod ludzkość nie znała. Ale najprawdopodobniej takie i inne zakazy będą obowiązywać na pustyni. Brein Breaker popełnia ten moim zdaniem błąd, że traktuje Torę jako niezmienne prawo Boga. Owszem ono jest niezmienne ale do tego prawa Bóg z powodu wielu nowych grzechów dodać może nowe przepisy. A teraz zacytuje samego Isusa:

 

(1) W owym czasie przystąpili uczniowie do Isusa, pytając: Kto też jest największy w Królestwie Niebios?

(2) A On, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich

(3) I rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

(4) Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios.

(5) A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje.

(6) Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza.

(7) Biada światu z powodu zgorszeń! Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi.

(8) Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego.

(9) A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do ognia Gehenny.

(10) Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

(11) Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło.

(12) Jak się wam wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkałaby się czyż nie zostawi w górach dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie szukać zbłąkanej?

(13) A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zabłąkały.

(14) Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Mat 18

Te słowa wiele wyjaśniają jaką misję od Ojca dostał Isus. Otóż Isus miał na celu przygotować Izrael do ponownego spotkania z Bogiem i osądu na pustyni. Bóg doskonale wiedział i wie kiedy uwolni Izrael. Zobaczmy jedno przez około 2000 lat od zmartwychwstania Isusa Słowianie (zaginiony Izrael) byli poddawani przez smoka coraz nowocześniejszym technikom manipulacji i prania mózgu. Obecnie nowoczesna technologia jaką posiadamy ma na celu nakłanianie nas do łamania praw Boga. Isus powiedział w tych słowach o odcięciu ręki co??? Aby odrzucić to co skłania nas do grzechu. Czyli jeśli filmy erotyczne skłaniają nas do pożądliwości to powinniśmy przestać je oglądać. Jeśli wiadomości skłaniają nas do nieuzasadnionych wybuchów gniewu czy nienawiści to powinniśmy przestać je oglądać. Jeśli kawa czy alkohol skłaniają nas do grzechu to powinniśmy przestać je pić i tak dalej. Many stać się jak dzieci czyli co to oznacza?? Isus nakazał nam nazywać Boga swoim Ojcem. Oznacza to, że jak spotkamy Boga na pustyni to powinniśmy być jak dzieci czyli posłusznie słuchać wszelkich słów Boga i je wypełniać. Przecież na pustyni Bóg będzie nam wydawał nowe polecenia które będziemy musieli wypełnić jeśli będziemy chcieli wejść do Królestwa Bożego do ziemi Obiecanej. Ci którzy nie będą mentalnie nastawieni na pustyni do Boga jak dzieci, tylko będą podważać słowa Boga i je nie wypełniać do nie wejdą do owego Królestwa!!!

Zamiarem Boga jest to aby maksymalna ilość Izraelitów przeszła test na pustyni i weszła do owego Królestwa. Jednak wielu Słowian zapewne odrzuci ową hojną propozycje Boga. Jednak Bóg poprzez swojego syna Isusa i jego nauki oraz czyny daje nam maksymalną szanse na przejście tego testu.

 

Zobaczmy jak ważne są słowa Isusa w ewangelii Mateusza. Znowu w rozdziale 5 u Metusza Isus drugi raz powtarza słowa o odcięciu ręki:

(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny.

(30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehenny. Mat 5

Widać ewidentnie, że te słowa Isusa są bardzo ważne dla nas, skoro są powtórzone dwukrotnie. Ale w rozdziale 5 Mateusza mamy jeszcze inne ciekawe słowa Isusa:

(27) Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.

(28) A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Mat 5

Zauważmy jedno, tutaj w kwestii pożądania kobiet mamy zaostrzenie Tory, dlaczego??? Ponieważ Isus szykuje Izraelitów na spotkanie ze swoim Ojcem na pustyni. A na tej pustyni będzie ogromna ilość kobiet stłoczonych w małym miejscu. Isus zatem nasz trenuje do tego spotkania. Syn Boży zauważa coś ciekawego:

(1) Wtedy przystąpili do Isusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc:

(2) Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą.

(3) On zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej?

(4) Wszak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć.

(5) A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę.

(6) Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej: tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją.

(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach:

(8) Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie.

(9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

(10) I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i zrozumiejcie.

(11) Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka.

(12) Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się?

(13) A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec który jest w niebie, wykorzeniona zostanie.

(14) Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

(15) A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo.

(16) A On rzekł: To i wy jeszcze nie rozumiecie?

(17) Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala?

(18) A co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka.

(19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.

(20) To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie kala człowieka. Mat 15

Zauważmy, Tora którą dał Bóg Mojżeszowi polegała na ścisłym wykonywaniu poleceń, ale w miarę czasu Izraelici nie chcieli i tak wypełniać prawa Bożego. Tymczasem to od chęci czy woli człowieka tak naprawdę zależy. I właśnie słowa Isusa Chrystusa – które są pełne mocy – mają moc zamiany serc kamienistych na mięsistych:

 

(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.

(27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń,  będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je. Ez 36

Zauważmy jedno, nauki Syna powodują zamianę serc kamienistych na mięsiste czyli wytworzenie nawet u nefilimów sumień. Czyli Bóg poprzez swojego Syna wypełnia swoje obietnice.

 

Wniosek jest takie, słowa Isusa Chrystusa są przygotowaniem nas do spotkania z Bogiem na pustyni!!!

 

 

 

Reklamy

11 uwag do wpisu “Ewangelia Mateusza…. czyli przygotowanie zaginionego Izraela do sądu Boga na Pustyni.

 1. Wróg kozłów

  To bardzo krzepiące, gdy słyszymy, że Słowianie to Izraelici.
  Niestety prawda jest chyba nieco bardziej brutalna:
  Pwt 4
  (27) I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi.
  Ten werset wprost wyklucza, by Słowianie, czy choćby Polacy byli w całości Izraelitami.
  „POZOSTANIECIE TYLKO NIELICZNĄ GARSTKĄ wśród narodów”.
  Czyli bardziej prawdopodobne jest, że w każdym z narodów, do którego nas Pan zaprowadził żyje dzisiaj tylko niewielka liczba przedstawicieli prawdziwego Izraela.
  Nie ma więc co liczyć na Zbawienie za samo pochodzenie, bo można się przeliczyć 😉
  Lepiej zastosować się do tego, co zauważyłeś na końcu:
  „Zauważmy jedno, nauki Syna powodują zamianę serc kamienistych na mięsiste czyli wytworzenie nawet u nefilimów sumień. Czyli Bóg poprzez swojego Syna wypełnia swoje obietnice.”
  Po prostu słuchajmy uważnie nauk Boga i Syna.
  Pozdrawiam.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Wróg kozłów

  A co sądzisz o tym?
  1Krn 6
  (15) Wspominajcie po wieki przymierze jego, Słowo, które nakazał tysiącu pokoleń,
  (16) Przymierze, które zawarł z Abrahamem, I przysięgę, daną Izaakowi,
  (17) Którą ustanowił dla Jakuba prawem, A dla Izraela przymierzem wieczystym.

  Otóż wszyscy uważamy, że Judejczycy muszą wcześniej czy później przyjąć Jezusa Chrystusa.
  Ale Nowy Testament to Nowe Przymierze z Izraelem.
  Tymczasem w wielu miejscach w Biblii mamy wyraźnie zaznaczoną różnicę między Judą, a dziesięcioma pokoleniami Izraela.
  Czy możliwe zatem, że to rozróżnienie wskazuje, iż Nowe Przymierze zawarte zostało TYLKO z dziesięcioma zaginionymi pokoleniami, a Judy nie dotyczy?
  Może Judejczycy bardziej wypełniali Prawo, mniej chętnie oddawali się bałwochwalstwu… Zresztą nie ma co gdybać, o przyczynach, wystarczy, że taki byłby zamysł mądrego Boga.
  Faktem jest, że to rozróżnienie występuje w wielu miejscach, więc musi być ku temu bardzo ważny powód!
  Faktem jest też, że Judejczycy do dzisiejszego dnia mają oczy zamknięte na Jezusa Chrystusa.
  Ale jeśli nie dotyczyłoby ich Nowe Przymierze to wystarczy, że będą przestrzegali Zakonu.

  Bardzo śmiała hipoteza ale zacytowany fragment ją wspiera!

  Polubione przez 1 osoba

  1. Nie mam pojęcia. Jednak zniszczenie 2 świątyni spowodowało, że także Juda nie może do końca wypełniać Przymierza. Zrozummy jedno Prawo Boże jest czymś innym niż Przymierze. Wiele aktów prawa Bożego jest takich samych w Nowym jak i Starym Przymierzu. W księgach Starego Testamentu mamy kilka przymierzy odnoszącymi się do różnych grup ludzi w różnych okresach czasu. I tak w przymierzu z Noem jest kara śmierci dla morderców tak samo jak w prawie jakie dał Bóg Izraelitom przez Mojżesza.

   Polubienie

   1. Wróg kozłów

    No właśnie o to mi chodzi, że:
    ” (17) Którą ustanowił dla Jakuba prawem, A dla Izraela przymierzem wieczystym.”
    wraz z wyraźnym oddzielaniem w wielu miejscach Judy i Binjamity od pozostałych 10 pokoleń może teoretycznie oznaczać, że Nowe Przymierze jest dla Izraela, podczas gdy Juda ma tylko przestrzegać Prawa, bo „zniszczenie 2 świątyni spowodowało, że także Juda nie może do końca wypełniać Przymierza”.
    Te rozróżnienie Judy od Izraela jest w tylu miejscach podkreślone, że musi to być niezwykle istotne.
    Np. może to oznaczać, że dla nich zaplanowana jest „inna droga” do Królestwa i przez to dopiero, w którymś z końcowych momentów (przed nastaniem Królestwa) odkryją i uznają naszego Króla – Jezusa Chrystusa.
    W takim przypadku podejrzliwie wypadałoby patrzeć m in. na tzw. żydów mesjańskich.

    Polubione przez 1 osoba

 3. Wróg kozłów

  „Niech ludzie nie dają się nabrać temu demonowi”
  Masz 100 % rację.
  Nie wciągać się w takie zabawy, bo na pewno nie są one mile widziane przez Boga.
  Dzisiaj porozsyłałem swoją opinię do osób, które zaangażowały się w tym temacie:

  „Bracia i siostry, ciekawość to pierwszy stopień do piekła 😉
  Zastanówcie się czy warto (czy w ogóle wolno nam) zajmować się wypocinami tego „horusa”.
  To jest ktoś z poważnymi problemami psychiatrycznymi, albo też ktoś opętany przez demona/y.
  W obu wypadkach nie warto go słuchać. W pierwszym przypadku przekazuje swoje urojenia, a w drugim będzie wami manipulował.
  Jeśli byłby opętany to mało prawdopodobne, że to „horus” czy „ra”, bo to by byli upadli wyższego sortu.
  Szukajmy Prawdy i Mądrości w Słowie Bożym!
  A za tego biednego człowieka można się pomodlić, a nie rozpowszechniać jego wypociny!
  Przepraszam za szczerość, ale wydaje mi się, że cały ten wątek jest wyjątkowo szkodliwy.
  Pozdrawiam,
  Krzysztof

  Oczywiście to OT do usunięcia, ale cały ten wątek wywiadu jest „wpółokultystyczny” dla mnie, tzn. nie jako ciekawostka Bushiego, ale zbytnia ekscytacja tematem przez innych i dlatego postanowiłem jakoś stanowczo zareagować.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Wróg kozłów

  Nie ma za co dziękować.
  Boję się, że w „tych czasach” coraz częściej różne upadłe bydlaki będą starały się wpuścić nas w przysłowiowe maliny. Osobiście uważam, że teraz nawet ważniejsze jest by się nawzajem pilnować i w porę ostrzegać, niż głosić Prawdę „rzucając perły przed wieprze” głuchym na Słowo.
  Przypowieści Salomona 9:
  (7) Kto karci szydercę – sam sobie przyczynia wstydu, a kto napomina niegodziwca – sam ściąga na siebie zmazę.
  (8) Nie przyganiaj szydercy, by cię nie znienawidził, przyganiaj mądremu, a będzie cię miłował.
  (9) Dodaj mądremu, a będzie jeszcze mędrszym; naucz sprawiedliwego, a jeszcze przybierze wiedzy.

  Jest nas garstka i będziemy pod coraz większą presją, bo idą takie czasy 😉
  Myślę, że ostrożnie trzeba podchodzić też do słowiańskich Wed, pamiętając, że napisane zostały przez wygnanych bałwochwalców, o ile w ogóle są autentyczne.
  Słabym argumentem jest, że o ich autentyczności świadczą fragmenty prawdy w nich zawarte, znane tylko niewielkiej liczbie ludzi, bo wystarczy sobie przypomnieć jak pisała Blawacka, której wszystko dyktowała istota duchowa.
  Ja jestem za szukaniem Prawdy wyłącznie w Biblii i unikaniem podejrzanych źródeł.
  Pozdrawiam.

  Polubione przez 1 osoba

 5. Pingback: Przymierze Boga z narodem Izraelskim trwa do dziś !! | Edwedere

 6. Yanek

  Cyrylu, kawał naprawdę dobrego artykułu. Uzmysłowiłeś mi wiele naprawdę istotnych kwestii w tym temacie i zmieniłeś mój pogląd na to co jest w życiu naprawdę ważne. Chwała Bogu Ojcu za ludzi takich jak Ty, Obserwator i Henry Kubik, bo to dzięki waszej pracy poprzez ujawnianie prawdy i opisywanie jego Słowa postanowiłem skierować swoje życiowe drogi w stronę Boga i jego Prawa.

  Polubione przez 1 osoba

 7. Pingback: Demony i kozły.. – Blog Cyryla

 8. Pingback: EWANGELIA MATEUSZA…. CZYLI PRZYGOTOWANIE ZAGINIONEGO IZRAELA DO SĄDU BOGA NA PUSTYNI. – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s