Isus Chrystus mówi nam o kłamstwie Pawła nr 5 czyli… kto ma być zbawiony!

Czy zauważyliście jedno, otóż co nam mówi Isus:

(8) Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.

(9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

(10) Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Mat 23

Czyli to Isus jest naszym najważniejszym nauczycielem…. tak. Wielu zwolenników „apostolstwa” Pawła musi się z tym zgodzić. Ewangelia Mateusza jasno dowodzi, że to racje muszą mieć słowa Isusa nad słowami Pawła.

No to zobaczmy co mówi Isus:

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?

(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

(20) Tak więc po owocach poznacie ich.

(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Mat 7

Ciekawe słowa, co one oznaczają??? Otóż wolą Boga co jest??? Wypełnianie Prawa Bożego, gdyż to prawo jest wolą Boga wobec człowieka. Tak samo wypełnianie każdego słowa Boga jest wypełnianie woli Boga. Proste. A co głosi Paweł, jak nie anulowanie woli Boga czyli prawa Boga przez jego Chrytusa!!!!

Zobaczmy co mówi Isus o swojej misji jaką dostał od Boga:

(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

(19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

Mat 5

Czyli Isus wyjaśnił nam co jest wolą Boga. Jest nią wykonywanie prawa jakie Bóg dał ludzkości a szczególnie Izraelowi dopóki istnieje ta ziemia i to niebo. Paweł tymczasem neguje ważność prawa Bożego:

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-2.htm

Ale Isus mówił także w swoich słowach o tym, że ten wejdzie do królestwa Bożego kto pełni wolę – czyli prawo – Boga, o czymś ciekawym… otóż nasz nauczyciel obalił kolejne kłamstwo Pawła.

Co Paweł twierdzi:

(9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Isus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

(10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.

(11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

(12) Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.

(13) Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. List do Rzymian 10

Zobaczmy Isus mówi, że nie każdy kto woła imienia Pana będzie zbawiony, Paweł zaś twierdzi, że każdy. Co ciekawe ta nauka Pawła to konsekwencja jego nauki zanegowania prawa Bożego – Tory – którą wg niego zanegował Chrystus. Natomiast Isus mówi jasno, że prawo Boga będzie obowiązywało dopóki istnieje ta ziemia i to niebo. Oczywiste jest, że prawo Boże będzie w pewnej częsci zmienione jak powstaną nowa ziemia i niebo. Mówi o tym sam Bóg:

(22) Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Iz 66

czy w Apokalipsie widzi to Jan:

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. Ap 21

Ale Paweł twierdzi, że prawo Boga zostało zniesione od czasów ofiary i zmartwychwstania Isusa!!! Tymczasem Isus mówi coś przeciwnego, prawo Boże obowiązuje dopóki istnieje ta ziemia i to niebo. Dlatego wypełnianie tego prawa jest warunkiem koniecznym do zbawienia czyli do czego???

Otóż zbawienie oznacza, dostanie przepustki do życia wiecznego na nowym świecie (nowym niebie i ziemi) którą stworzy Bóg!!!!

Natomiast Paweł w swojej nauce, ze każdy kto wzywa imienia Pana (czyli jego Chrytusa) będzie zbawiony osiąga takie strategiczne cele jak:

1. Ludzie nie przykładają uwagi do doskonalenia się w wypełnianiu praw Boga i pracy nad swoimi słabosciami i grzechami. Przez co ich szanse na zbawienie maleją.

2. Paweł daje szerokie drzwi do akceptacji agentów szatana, których Isus w tym samym rozdziale 7 Mateusza określa „fałszywymi prorokami czyli wilkami w owczej skórze”. Zobaczmy u Mat 7 Isus przestrzega nas i opisuje nam główne doktryny Pawła i jego zwolenników. Wilk w owczej skórze czyli fałszywy prorok to jak najbardziej Paweł, o tym mówi Isus. Owoce Pawła to współczesne chrześcijaństwo które obraża Boga:

http://www.zbawienie.com/chrzescijanstwo-wrogiem-Boga.htm

http://www.zbawienie.com/chrzescijanstwo-wrogiem-Boga-2.htm

Ten sam rozdział to sam Isus mówi, że nie każdy kto woła imienia Pana będzie zbawiony ale ten kto wypełnia prawo Boga!!! Tymczasem Paweł twierdzi, że każdy kto woła imienia Pana będzie zbawiony!!! Paweł twierdzi jasno, że prawo Boże jest nieważne. Isus mówi, że „wilka w owczej skórze czyli fałszywego proroka” po czym poznać, jak nie owocach czyli jego uczynkach. A uczynki Pawła – do których sam się przyznaje to co jest jak nie kłamstwo:

Rzymian 3:7 Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik?

Paweł przyznaje się do okłamywania!!! I co ciekawe Paweł jawnie się tym chełpi gdyż wg jego jest to na chwałę Bożą!!! Inne owoce Pawła, to przyznanie się do bycia fałszywym prorokiem który stosuje metodę „wilka w owczej skórze”:

1 Koryntian 9:19 Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. 20 I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. 21 Dla tych, którzy są bez zakonu jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. 22 Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić.

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel-5.htm

Tak Paweł się chwali, że podszywa się pod kogoś kim nie jest, czyli niczym wilk przywdziewa owczą skórę!!! Paweł to robi jawnie w swoich oficjalnych listach. Paweł wypełnia w 100% wszystkie warunki – o jakich mówi Isus -bycia fałszywym prorokiem czyli wilkiem w owczej skórze!!!

Ponadto co ciekawe to ewangelia Mateusza pokazuje najwięcej dowodów na to, że Paweł to fałszywy prorok. Co przeczy poglądom Mariusza Szczytyńskiego czy Brein Breakera. Gdyby nie ewangelia Mateusza to sporo dowodów przeciwko Pawłowi nie istniałaby by!!! Ale to mała uwaga autora.

 

Wnioski końcowe są takie:

Sam Isus u Mateusza 7 udowadnia, że Paweł to fałszywy prorok wilk w owczej skórze!!!

 

20 uwag do wpisu “Isus Chrystus mówi nam o kłamstwie Pawła nr 5 czyli… kto ma być zbawiony!

 1. Wróg kozłów

  Ja cały czas powtarzam, że już samo imię Saul niesie nam wyraźne ostrzeżenie.
  Tak jak starotestamentowy Saul „zastąpił” Boga na stanowisku Króla, tak nowotestamentowy Saul „zastąpił” Chrystusa w funkcji nauczyciela.
  Dla mnie Paweł to po prostu taki… Antychryst!
  Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

 2. Shots

  ” (…) dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić.” Czyli to Paweł będzie zbawiał ? Chyba się ktoś tu zapędził . 😉

  Pozdrawiam i życzę trafienia do jak największej ilości Braci i Sióstr nie potrafiących dostrzec otaczających nas kłamstw.

  Polubione przez 1 osoba

 3. Pingback: Pawłościaństwo – Paweł Marek Łukasz, Czyli Nieświęta Trójca Doktrynalna – Ewangeliusz Nathanielski

 4. perceptio

  Przerabiam ten temat drugi raz, zawsze wchodzę drugi raz do tej samej wody wbrew powiedzeniu.
  Potrzebuję z kimś otwarcie pogadać.
  Potrzebuję również chrztu, jestem przekonany, że jego brak nie pozwala mi wielu rzeczy rozumieć.
  Wszystkie dowody za czy przeciw – w wielu kwestiach, nie tylko Pawłowej – są tak przekonujące, że doznaję rozszczepienia jąder w moich neuronach. Czuję się jakbym sam ze sobą grał w szachy.
  Bojaźń Boża skłania mnie ku Prawu dlatego wracam na twój blog.
  Za pierwszym razem potraktowałem temat jako coś nowego i fascynującego – potem zostałem wyprostowany.
  Tak jest ze wszystkim jestem jak PING-PONG i zaraz pęknę.
  Jestem z Zielonej Góry, znasz kogoś w okolicy. Mogę też przyjechać w dowolne miejsce w Polsce.
  Jak się z kimś na żywo nie spotkam to zacznę się staczać duchowo. internet mi nie wystarcza – to klatka.
  Czekam na pomoc.
  Z góry dziękuje
  Daniel

  Polubione przez 1 osoba

 5. Piotr w swoim 2 liście (3, 16) ostrzegał przed „naukami” Pawła:
  Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie (2 List Piotra 3,16).

  Polubione przez 1 osoba

  1. TPNW

   GEORGE WALEWSKI, jeżeli cytujesz jakiś fragment to cytuj go w całości a nie wyrwany z kontekstu.
   „A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do Was;”
   Gdyby Piotr chciał ostrzec przed Pawłem to raczej nie pisałby o nim „umiłowany brat”.
   Właśnie o takim przekręcaniu ostrzegał Piotr.

   Polubienie

 6. Pingback: ( NIE) apostoł Paweł – zbiór artykułów – Liksar-naśladowca Chrystusa.

 7. Pingback: ISUS CHRYSTUS MÓWI NAM O KŁAMSTWIE PAWŁA NR 5 CZYLI… KTO MA BYĆ ZBAWIONY! – Kompendium Prawdy

 8. Megi

  Ludzie jesteście pożalowania godni. Za Was to się mogę tylko pomodlić oby was Bóg zachował. Brak zaufania do Słowa Bożego to jest jak choroba. Wydaje się Wam że macie dużo a bosy, ślepi i goli jesteście.

  Polubienie

 9. asia

  Dziekuje za artykul i przyklady. Sama jestem nowonarodzona w Chrystusie od grudnia i nadal ucze sie. Kilka tygodni temu odrzucila calosciowo temat ze Pawel jest falszywym prorokiem, teraz czytam tu i na zbawieniu dot com. Mam metlik w glowie, jak na niemowlaka w Chrystusie przystalo. Jak skomentujecie to, ze Biblia jest podzielona na czesc odnoszaca sie do Zydow (ST i NT do smierci Jezusa) i odnoszaca sie do chrzescijan? Owszem Pawel pisze ze przez laske i wiary jestesmy zbawieni, ale takze ze musimy odrzucic starego czlowieka i przyoblec sie w nowego, w Chrystusie? W dziejach apostolskich widac jak wiele wyrzeczen i cierpien przechodzil Pawel dla ewangelii…porsze o komentarz, i serdecznie dziekuje, z Bogiem. asia

  Polubione przez 1 osoba

  1. Asiu z Biblii z części Starego Testamentu wyrzucono kilka ksiąg (np. 2 pierwsze księgi Henocha) i dodano księgę Estery. Co do Nowego Testamentu to do ewangelii Mateusza, Jana czy Apokalipsy dodano pisma Pawła i jego uczni oraz dwie ewangelie Łukasza i Jana. A uczyniono to po to aby stworzyć religie.

   Tymczasem Biblia jest skierowana do narodów a szczególnie do narodu wybranego przez Boga Izraela. Jak pisałem we wcześniejszym artykule religie wymyślił diabeł zaś narody Bóg.

   Zauważ obecnie żydzi to religia tak samo chrześcijanie. A zatem podział na Nowy i Stary Testament poprzez dodanie pewnych ksiąg i odrzucenie kilku wymyślił szatan aby z Biblii uczynić kolejną księgę religijną. Tymczasem Biblia to księga skierowana do narodu wybranego a nie religii.

   Pozdrawiam.

   Polubienie

 10. antybolszewista

  Isus to jest od Iisus spowodowanego jotacją słowa Iesus a wcześniej Iesous , to wszystko dlatego że sowieci zamienili literę eta „e” w sowieckie „i”, i to wszystko.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s