Ewolucja, czyli jaki jest cel tego kłamstwa????

Coraz więcej osób uważa, że ewolucja to kłamstwo. Czym jest owa ewolucja??? Najogólniej pojęcie to wywodzi się z filozofii i przyznaje to sama Wikipedia:


Ewolucja – najogólniej proces zmian zachodzących w czasie. Pojęcie ewolucji najpierw sformułowano na gruncie filozofii i nauk społecznych, później zastosowane zostało w biologii i innych naukach przyrodniczych. Obecnie najczęściej utożsamiane jest z ewolucją biologiczną, czyli procesem biologicznym (najczęściej za główny, ale nie jedyny czynnik odpowiedzialny za ewolucję uważany jest dobór naturalny). Ewolucja ta polega na zmianach organizmu w czasie prowadząc do powstawania nowych gatunków. Ewolucja wyjaśnia różnorodność form biologicznych oraz ich przystosowanie do środowiska (zobacz też adaptacjonizm).

Szeroko rozumiane zmiany zaobserwowane są w różnorodnych dziedzinach, dlatego pojęcie ewolucji jest wieloznaczne i odnosi się m.in.:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucja


Czyli widać już tutaj, że ewolucja to jest czysta spekulacja oparta na czyiś wywodach i opiniach filozoficznych. Sam termin ewolucji przeniesiono sprytnie na nauki biologiczne.

Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalnylub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.

Przebieg i mechanizm procesu ewolucji opisywany jest przez teorię ewolucji, udokumentowaną obserwacjami wywodzącymi się z paleontologii, biochemii, biologii molekularnej,genetyki, anatomii porównawczej, embriologii i biogeografii. Teoria ta wyjaśnia mechanizmy powstawania nowych gatunków i przyczyny różnorodności form biologicznych, a zarazem ich jedność, objawiającą się chociażby w powszechności występowania kwasów nukleinowych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ewolucja_(biologia)


Co ciekawe wielu naukowców jest sceptycznych wobec samej teorii ewolucji i uważają ją za mit:


Ponad 500 naukowców podpisało dokument wyrażający sceptycyzm, co do poprawności teorii ewolucji

Naukowcy, sygnatariusze dokumentu, mają wątpliwości, co do prawidłowości teorii doborunaturalnego. Uważają za swój obowiązek zwrócenie się do społeczności naukowej do przeprowadzenia szeregu dodatkowych, bardziej szczegółowych badań teorii Darwina.

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/ponad-500-naukowcow-podpisalo-dokument-wyrazajacy-sceptycyzm-co-poprawnosci-teorii-ewolucj


Ogromne zasługi w uświadamianie szerokiej masie ludzi, że ewolucja to kłamstwo ma dr Kent Hovind. Za jego działalność władze skazały go na więzienie z powodu podatków:


„Kent Hovind w więzieniu

22 maja 2009

Prawdopodobnie niektórzy z Was już wiedzą, że Kent Hovind od kilku lat znajduje się w więzieniu. Został oskarżony o unikanie płacenia podatków. Wiedzieliśmmy o tej sytuacji zanim rozpoczęliśmy pracę nad publikacją wykładów. Odczuwaliśmy jednak, że powinniśmy opublikować te materiały.

Oto jak wygląda oskarżenie Kenta Hovinda. Ponieważ prowadzi dużą służbę o nazwie CSE, pracowało tam 30 osób. IRS (urząd podatkowy Ameryki) oświadczył, że praca tych 30 osób powinna zostać opodatkowana i że przypuszczalnie nigdy do tego nie doszło.

Czekaliśmy aby najpierw zapoznać się z sytuacją z możliwie wszystkich stron. Grupa zajmująca się publikacją materiałów Hovinda w języku holenderskim złożyła wizytę Pani Hovind oraz synowi Eric’owi Hovind w 2007 roku. Ich wyjaśnienia okazały się dla nas bardzo istotne. Kent Hovind nadal uważa się za niewinnego. Każda osoba pracująca dla CSE uznawana była przez Hovinda za misjonarza, włącznie z nim samym. Nikt więc nie znajdował się na tak zwanej liście płac. Pieniądze, które wpływały od ludzi jako wsparcie dla służby, były dzielone pomiędzy Hovinda i wszystkich pracowników. Każdy osobiście wypełniał zeznania podatkowe deklarując otrzymane kwoty, włącznie z Hovindem. Tak więc podatki były płacone. Jednakże wymiar sprawiedliwości uznał, że nie było to prawidłowe i załóżono sprawę. Rozpoczęto odpowiednie procedury. Kent przyjaźnił się z ludźmi, którzy wspierali go finansowo i udzielali porad prawnych. Zawsze twierdzili, że jego sposób rozliczania podatków jest prawidłowy.

Ten kto orientuje się w rozwoju tendencji do kontroli społeczeństwa w Stanach Zjednoczonych, łatwo może zrozumieć, że tak wpływowy człowiek jak Kent Hovind był dla wielu osób przeszkodą. Dlatego też uważamy, że świadomie dążono do tego aby wyeliminować Hovinda w jego usługiwaniu i to jest głównym powodem dla którego otrzymał surowy wyrok 10 lat pozbawienia wolności. Wypowiadał się bowiem nie tylko w kwestii kreacjonizmu i ewolucji, ale także w sprawie Wolnomularstwa (Masonerii) i Nowego Porządku Świata.

Aktualnie służba CSE jest prowadzona przez syna Kenta Hovinda Erica. Sprzedaż wykładów w Ameryce i w Holandii nadal jest kontynuowana. Eric Hovind takżę przejął na siebie pracę mówcy na wszystkich zaplanowanych spotkaniach.

Z przykrością również dowiedzieliśmy się, że żona Kenta Jo, także otrzymała wyrok 1 roku pozbawienia wolności. Powodem dla którego została skazana był fakt, że jej pismo znajdował się na niektórych czekach (które były częscią ‚dowodów’) co wskazuje, iż pomagała w ‚przestępstwie’.”

http://www.drdino.pl/O_nas.html


W tej sprawie co wiadomo??? Wiadomo, że Hovind jest wyjątkowo skutecznych człowiekiem w obalaniu kłamstwa ewolucji dlatego władze skazały go na więzienie z powodu podatków. Wiadomo, że systemy podatkowe wielu państw w tym USA są tak skonstruowane aby każdego opornego móc skazać na więzienie.

Dr Hovind jednak pomimo głoszenia takich prawd, że ewolucja jest kłamstwem, że ziemia nie ma milionów lat, wierzy w inne kłamstwa świata szatana, takie jak:

1.Ziemia jest kulą


Hovind twierdzi, że podręcznikach ziemie kula jest doskonale udowodniona ale dowodów nam nie podaje. Narrator kwestionuje jego pogląd, który nie jest spójny z metodologią naukową. Czyli Hovind nie stosuje znanej twardej zasady, że liczą się dowody czy wielokrotnie powtórzone eksperymenty, a nie opinie. W tematach o ewolicji doskonale to pokazywał ale w przypadku płaskiej ziemi Kent nagle mówi nie jak znany naukowiec, ale jako przypadkowy człowiek spotkany na ulicy.

http://zbawienie.forumotion.com/t5p200-plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc


2. Wieży w Apostolstwo i nauki Pawła.

Jednym słowem Hovind odkrył zaledwie jedno z kłamstw szatana tymczasem zapomina on, że szatan nas karmi tysiącami kłamstw.

Hovind jest zwolennikiem kreacjonizmu młodej ziemi.


„Kreacjonizm młodej Ziemi[edytuj]

Kreacjonizm młodej Ziemi zakłada, że Ziemia według interpretacji Biblii ma od ok. 6 do ok. 10 tysięcy lat i wtedy też powstało życie oraz człowiek.

Zasadnicze twierdzenia kreacjonizmu młodej Ziemi można przedstawić następująco:

 • Wszechświat został stworzony przez Boga z niczego (creatio ex nihilo).
 • Podstawowe „rodzaje” roślin i zwierząt – baraminy – mają osobne pochodzenie, tj. nie wywodzą się od wspólnego przodka.
 • Ziemia, podstawowe rodzaje żywych organizmów i człowiek stworzeni zostali w ciągu sześciu 24-godzinnych dni.
 • Stworzone niezależnie „rodzaje” (baraminy) roślin i zwierząt mogą się pod wpływem nacisków środowiska i mutacji zmieniać tylko w ograniczonym zakresie.
 • Ludzie i małpy nie wywodzą się od wspólnego przodka.
 • Pewne fakty geologiczne oraz wyginięcie wielu gatunków zwierząt (np. dinozaurów) może być najlepiej wyjaśnione przez katastrofizm, przede wszystkim ogólnoświatowypotop i jego następstwa.

Ta postać kreacjonizmu, mająca spore wpływy wśród ortodoksyjnych protestantów w USA, jest sprzeczna z obowiązującymi współcześnie ustaleniami nauk przyrodniczych iarcheologii.”

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kreacjonizm_(pseudonauka)#Kreacjonizm_m.C5.82odej_Ziemi


Ta teoria jest jak najbliższa prawdy. Jednak w swoich wykładach:

http://www.drdino.pl/Multimedia.html

Dr Hovind co robi???

(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Mat 23

W odkrywaniu prawdy, moim zdaniem powinniśmy skupić się na słowach Boga i jego syna Isusa. Kreacjonizm młodej czy starej ziemi zakłada co??? To, że życie na świecie powstało jako inteligentny projekt. I tutaj jest pełna zgoda. Dr Hovind jednak idzie tym torem i uważa, że wszelkie życie na ziemi – które istniało kiedyś i jest obecnie ma tego samego projektanta czy Boga????

Czy aby jest tak na pewno???

A może projektantów jest więcej??

Zobaczmy co na ten temat mówi nam Biblia.

(1) Na początku Bóg uczynił  niebo i ziemię.

(2) Ale ziemia była niewidoczna i nie zabudowana i ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży poruszał się nad wodą.

(3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światło. i powstało światło.

(4) I widział Bóg światło, że było dobre i oddzielił Bóg światło od ciemności.

(5) I nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nazwał nocą. I przyszedł wieczór i poranek pierwszy dzień.

(6) Potem Bóg rzekł: Niech powstanie firmament w środku wody i niech środek odzieli wody, i tak się stało.

(7) I uczynił więc Bóg firmament, i podzielił Bóg pomiędzy wodą pod firmamentem, a wodą, która była nad firmamentem.

(8) I nazwał Bóg firmament niebem, i widział Bóg, że to było dobre, i tak nastał wieczór, i nastał poranek – dzień drugi.

(9) Potem rzekł Bóg: Niech wody, które są pod niebem zbiorą się na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. I wody, która były pod niebem zebrano na swoje miejsca, i suchy ląd się pojawił.

(10) Wtedy nazwał Bóg suchy ląd, a zgromadzenie wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre.

(11) Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia ziele trawy wydających nasienia, według swego rodzaju i według swego podobieństwa, a drzewo owocowe wydające owoc, w którym jest jego nasienie, zgodnie ze swym rodzajem na ziemi, i tak się stało.

(12) I wydała ziemia ziele trawy, wydające nasienie zgodnie według rodzajów jego, i drzewo owocowe rodzące owoc, w którym jest nasienie zgodnie z rodzajem swoim. I widział Bóg, że to było dobre.

(13) I tak upłynął wieczór i nastał poranek – dzień trzeci.

(14) I rzekł Bóg: Niech się staną światła w firmamencie niebios, aby świeciły nad ziemią, aby oddzielały dzień i noc, i niech będą znakami pór, dni i lat!

(15) Niech będą światłem na firmamencie nieba, aby świecić nad ziemią! I tak się stało.

(16) I Bóg uczynił dwa wielkie światła: większe światło, aby zarządzało dniem, i mniejsze światło, aby zarządzało nocą, także gwiazdy.

(17) I umieścił je Bóg na firmamencie nieba, aby świeciły na ziemię.

(18) I rządziły dniem i nocą oraz aby rozdzielały pomiędzy światłem i ciemnością. I widział Bóg, że to było dobre.

(19) I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień czwarty.

(20) I powiedział Bóg: Niech wody przyniosą żywe gady i skrzydlate stworzenia latające nad ziemią pod firmamentem niebios. I tak się stało.

(21) I stworzył Bóg wielkie wieloryby i wszelkie żyjące gady, które przeniosły wody według ich rodzajów, i każde stworzenie fruwające według rodzajów jego; i widział Bóg, że one były dobre.

(22) I błogosławił im Bóg mówiąc: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie wody w morzach, i niech wszelkie stworzenia, które latają, niech się mnożą na ziemi!

(23) I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień piąty.

(24) Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia istotę żywą według jej rodzaju: czworonogi i gady i dzikie zwierzęta ziemi zgodnie z ich  rodzajem. I tak też się stało.

(25) I uczynił Bóg dzikie zwierzęta ziemi według ich rodzajów, i bydło według rodzaju swego, i wszelkie gady ziemi zgodnie z ich rodzajami, i widział Bóg, że były one dobre.

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!

(29) I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelkie siewne zioła wydające nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewo, które ma owoc nasienia, które się sieje: będzie to dla was pokarmem!

(30) Dla wszystkich dzikich zwierząt ziemi i dla wszystkich latających stworzeń niebios, i wszelkim gadom pełzającym po ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie zielone rośliny. I tak się stało.

(31) I widział Bóg wszystkie rzeczy, które uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień szósty. Rodz. 1

Zobaczmy jedno, cały Rozdział 1 księgi Rodzaju opisuje, że Bóg stworzył cały świat w tym rośliny, zwierzęta i ludzi. Jednak jest jedna ciekawostka otóż Bóg dał na pokarm dla wszystkich zwierząt oraz ludzi co??? Rośliny. Zauważmy zatem, że w doskonałym świecie Boga nie było miejsca na mięsożerców. Taki świat jest określany jako dobry czyli doskonały. Kiedy zatem ów świat, stał się zły??? Po buncie w Edenie pierwszych ludzi i węża czyli diabła. Zauważmy rzecz ciekawą:

(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! Rodz. 3

Ziemia stałą się przeklęta z powodu Adama, dlatego na tej ziemi zapanowała śmierć. Co uczynił Bóg???

(21) I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. Rodz. 3

Zobaczmy, po grzechu pierwszych ludzi, zwierzęta zostały zabite w celu dania odzienia pierwszym ludziom. W jaki sposób?? Otóż najprawdopodobniej Adam i Ewa musieli złożyć za swój grzech w ofierze Bogu zwierzę. Dlaczego to jest prawdopodobne??? Ponieważ potomek Adama i Ewy Abel, dał ofiarę ze zwierzęcia Bogu iten tę ofiarę przyjął:

(2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.

(3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych;

(4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.

(5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Rodz. 4

Logiczne jest, ze to rodzice nauczyli swoje dzieci jakie ofiary przyjmuje Bóg, i tą ofiarą jest pierwotne zwierzę. Zobaczmy konsekwencje grzechu pierwszych ludzi są widoczne na ziemi zaczęło się mięsożerstwo. W miarę upływu czasu, zło to zostało spotęgowane przez kogo???

Upadłych aniołów i ich potomstwo gigantów. Zobaczmy co pisze w księdze Rodzaju:

(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki,

(2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

(3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.

(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim.

(7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem.

(8) Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.

(9) Oto dzieje rodu Noego: Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem.

(10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

(14) Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą.

(15) A zrobisz ją tak: Długość arki niech wynosi trzysta łokci, szerokość jej pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej trzydzieści łokci.

(16) Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi. Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory.

(17) Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.

(18) Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą.

(19) Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica.

(20) Z ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego, i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów jego, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu.

(21) Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i dla nich.

(22) I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił. Rodz. 6

Zobaczmy w tym rozdziale jest opisane jak upadli aniołowie skazili genetycznie rodzaj ludzki. Co jest jednak ciekawsze Bóg postanowił skrócić życie do 120 lat skażonej genetycznie ludzkości. Dlaczego??? Otóż giganci – którzy czerpali swoją wiedzę od ojców czyli aniołów- zaczęli sami skażać genetycznie zwierzęta (wraz z upadłymi aniołami) a także rośliny. Zobaczmy na te słowa Boga:

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią. Rodz. 6

Pomyślmy, te słowa które mówią, ze wszelkie ciało skaziło swoją drogę na ziemi co oznaczają??? Otóż nie oznaczają one człowieka ale zwierzęta i rośliny, których DNA zostało zmienione przez upadłych aniołów i ich potomstwo. Powstały nowe gatunki zwierząt i roślin, które były mięsożerne. Wiele zwierząt stworzonych przez Boga zostało nauczonych mięsożerstwa ale wiele organizmów zostało zmodyfikowane lub stworzone jako mięsożerne. Wyobraźmy sobie jak giganci i upadli aniołowie zmienili ziemię – stworzoną przez Boga jako raj dla ludzi i zwierząt- w piekło dla ludzi i zwierząt. Pająki i inne owady polowały na trzody ludzi czy na małe dzieci a nawet na dorosłych ludzi.

Ciekawa w tej kwestii jest księga Henocha.

7.

1 Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.

2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.

3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.

4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.

5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew.

6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych.

8.

1 Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki: bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki [rodzaj] kolorowych barwników. I świat uległ zmianie.

2 Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute.

3 Amezarak wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni, Armaros [nauczył] odklinania, Barakiel [ wychował] astrologów, Kokabiel złowieszczów, Tamiel wyuczył astrologów, Asradel nauczył dróg księżyca. Ks. Henocha

Zobaczmy upadli aniołowie uczyli ludzi różnych rzeczy w tym modyfikacji genetycznych na zwierzętach i roślinach. Tak samo DNA zwierząt i roślin zmieniali giganci. Sformowania: odklinanie, zaklinanie,  czy inne dziedziny które nauczali upadli aniołowie oznaczają wiedzę o modyfikowaniu i grzebaniu w genetyce organizmów. Co wiadomo jeszcze z księgi Henocha??? Otóż Bóg nakazał Gabrielowi:

9 Pan powiedział do Gabriela: „Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.

10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat”. Hen. 10

Giganci zaczęli toczyć przeciwko sobie wojny a zatem zaczęli tworzyć zwierzęta i organizmy które by zabijały ludzi. Zrozummy, wojny powodują wyścig zbrojeń. Otóż zmiany w genetyce zwierząt miały na celu tworzenie z nich biologicznej broni, przeciwko ludziom a szczególnie przeciwko gigantom. Zresztą już, wcześniej giganci zaczęli zapewne tworzyć takie organizmy aby te polowały na ludzi. A zatem jeśli jedni giganci i drudzy toczyli ze sobą wojny to zaczęli zmieniać genetykę zwierząt aby te były zdolne zabić i zjeść nie tylko człowieka ale giganta. Tak naprawdę broń biologiczna czyli zmiana w genetyce zwierząt i roślin aby te zabijały i polowały na ludzi i inne zwierzęta jest bronią niezwykle skuteczną. Otóż czołg potrzebuje paliwa a co jest paliwem dla gigantycznego skorpiona??? Upolowane zwierzę, człowiek bądź gigant. Makabra???

Bóg poprzez potop miał na celu zniszczyć wszystkie skażone genetycznie zwierzęta, rośliny oraz ludzi ponieważ zagrażały one jego stworzeniu. Co znajdowało się w Arce obok czystego genetycznie Noego i jego rodziny jak nie po jeden parze z danego rodzaju zwierząt nieczystych i po siedem par danego rodzaju zwierząt czystych:

(1) Rzekł Pan do Noego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu.

(2) Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po siedem, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samicę.

(3) Także z ptactwa latającego po niebie po siedem, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi.

(4) Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. Rodz. 7

Zauważmy inną ciekawą przesłankę. Otóż jakie prawo dla zwierząt dał Bóg po potopie???

(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.

(2) A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.

(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.

(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

(7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną!

(8) Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc:

(9) Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was,

(10) I z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi.

(11) I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.

(12) Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy;

(13) Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią.

(14) Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk,

(15) Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało.

(16) Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi.

(17) I rzekł Bóg do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi.Rodz. 9

Zobaczmy, dlaczego Bóg dał – po potopie – każdej żywej istocie, każdemu zwierzęciu żyjącemu na ziemi, w morzu i na niebie strach przed człowiekiem???

Ponieważ, przed potopem zwierzęta nie odczuwały tego strachu i polowały na człowieka. Szczególnie te zwierzęta których genotyp został zmieniony przez upadłych i ich potomstwo. Te zwierzęta zostały zniszczone, ale Bóg wiedział, że inni aniołowie – zwiedzeni przez smoka – będą na ziemi nie tylko płodzić swoje potomstwo ale także zmieniać genetykę zwierząt…. dlatego na wszystkie te zwierzęta, Bóg nałożył prawo strachu przed człowiekiem aby te nie mogły posłużyć jako broń przeciwko człowiekowi jak to miało miejsce przed potopem. Ponadto Bóg dał prawo aby to ludzie ograniczali populacje owych groźnych stworzeń poprzez zjadanie ich.

Zobaczmy jedno w chinach je się larwy szerszeni, Indianie jedzą duże pająki….to oznacza, że owe narody realizują prawo Boga jakie zostało dane ludzkości po potopie.

Dzięki temu prawu Bóg ograniczył pole manewru szatanowi i upadłym aniołom gdyż zwierzęta nie mogły już zostać wykorzystane jako broń biologiczna przeciwko ludziom. Strach przed człowiekiem został nałożony na każde zwierzę nawet te ze zmienioną genetyką.

Co mówi Isus o szatanie, upadłych aniołach i ich potomstwie???

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8

Otóż diabeł od początku gdy został stworzony człowiek był i jest człowiebójcą cel smoka jest znany:

Rzeczywistym celem szatana jest zniszczenie człowieka rękami Boga.

http://www.zbawienie.com/cel-szatana.htm

Szatan wykorzysta każda istotę do zabicia człowieka – który jest obrazem Boga. Wykorzysta do tego zwierzęta, rośliny, ludzi czy nawet anioły…. tak anioły, które dały się zwieść – czyli oszukać szatanowi – i stały się Bestią, mówi o tym księga Henocha:

5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.

6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi. Hen 54

Jak myślicie dlaczego Bóg zamknął upadłych aniołów w otchałni??? Dlaczego Jan opisuje owych upadłych aniołów, jako Bestię o siedmiu głowach – będącą hybrydą zwierząt, lwa, lamparta, niedźwiedzia – zamkniętą w otchłani??? Ponieważ to sugeruje nam czym zajmowała się Bestia przed potopem. Tworzyła maszyny z ludzi – gigantów, zwierząt – hybrydy i inne potworzy, oraz roślin które zabijały człowieka i inne zwierzęta stworzone przez Boga. Wyobrażacie sobie dlaczego Bóg, nie przebaczył upadłym aniołom – które zaczęły prosić Henocha aby ten wstawił się za nimi u Boga??? Ponieważ te bezczelna istoty za namową szatana zaczęły niszczyć dom który stworzył Bóg. Co byście zrobili gdyby jakiś człowiek wszedł na waszą posesję i zaczął na waszych oczach niszczyć wasz dobytek??? Zabilibyście faceta. Teraz wiecie dlaczego Bóg skazał upadłe anioły na śmierć!!!!

 

Co ciekawe w Egipcie kolejne anioły dały się zwieść szatanowi i zaczęły się bawić w genetykę. Zaczęły tworzyć hybrydy zwierząt i ludzi, ich potomkowie – giganci – faraonowie ten proces nadzorowali. Oto co czcili Egipcjanie:

antyczny-egipt-27574960

bóstwo egiptu 2

bóstwo 3

Image of the various gods of ancient Egypt - Ra, Khensu, Bastet
Image of the various gods of ancient Egypt – Ra, Khensu, Bastet

bóstwo egiptu 4

God of Ancient Egypt - Hathor - Hethert - among the oldest of Egyptian deities - often depicted as the cow, a cow-goddess, sky-goddess and tree-goddess who was the mother to the pharaoh and earlier to the universe - an Ancient Egyptian goddess who personified the principles of feminine love, motherhood and joy.

Przecież to są hybrydy ludzi i zwierząt. A oto słynna hybryda Egiptu Sfinks:

sfinks-4

 

Jak myślicie dlaczego Bóg powiedział do Mojżesza takie słowa:

(12) Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan. Wyjść 12

Ponieważ, Bóg upadłych aniołów którzy po potopie – przez namowę szatana – zaczęli znowu bawić się w krzyżowanie genetyczne zwierząt i ludzi, osądził i zamknął w otchłani do ich kompanów. Zobaczmy jeszcze raz wszystkie bóstwa Egiptu:

Various themes of ancient Egypt: Illustration of the gods and goddess of ancient Egypt - Ra, Anubis, Bastet, Hathor, Khensu, Hathor, Horus, Seth and various demon and creatures of ancient Egypt.

A teraz zobaczmy, że bóstwa Egiptu mające wygląd w pełni ludzki to tak naprawdę giganci:

bóstwa egiptu 3

 

Zobaczcie są to obrazy przedstawiające gigantów.

A zatem Bóg miał ogrom powodów dlaczego ukarał Egipcjan i ich bóstwa plagami. Otóż Egipcjanie nie byli ukarania tylko z powodu zbrodni dokonanych na Izraelitach, otóż Egipcjanie uczestniczyli w eksperymentach na ludziach (swoich rodakach Egipcjanach) wraz z upadłymi aniołami i ich potomstwem gigantami. Potem czcili jako bogów, upadłych aniołów, gigantów oraz te krzyżówki genetycznie. Dlaczego upadli aniołowie krzyżowali genetycznie ludzi i zwierzęta oraz różne rodzaje zwierząt??? Moim zdaniem chcieli znowu stworzyć broń biologiczną przeciwko człowiekowi i chcieli obejść prawo Boga jakie ten dał każdemu zwierzęciu – czyli strachu przed człowiekiem. Tak upadli aniołowie to zwyczajni sadystyczni mordercy na czele z szatanem.

Mają oni czelność oskarżać Boga o zbrodnie:

http://www.zbawienie.com/oskarzenia_Boga.htm

A przecież Bóg tak naprawdę wykonuje słuszne wyroki na zwyrodniałych sadystycznych mordercach  – którzy dodatkowo są wandalami ponieważ niszczą Bożą własność:


Istnieje wielka potrzeba zrozumienia FUNDAMENTALNEJ PRAWDY, która z olbrzymim trudem dociera do wielu stworzeń Bożych – tak w niebie jak i na ziemi.

Ową PRAWDĄ jest to, że Bóg jest Stworzycielem oraz Właścicielem WSZYSTKIEGO, włącznie z żywymi istotami, czyli mieszkańcami nieba i ziemi.

http://www.proroctwa.com/fundamentalna-prawda.htm


Tak nasz wspaniały Bóg wszystko co uczynił, czynił aby ocalić człowieka i wszystko to co stworzył!!!

Zobaczmy co mówi sam Isus o tym, że upadli oraz ich potomstwo ingerowali w genetykę ludzi, zwierząt i roślin:

(13) A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec który jest w niebie, wykorzeniona zostanie. Mat 15

Zobaczmy, te słowa proste zawierają jednak wieloraki przekaz. Otóż Isus powiedział jasno, że te stworzenie (zwierzęta, rośliny) które zostało zaprojektowanie przez Boga ocaleje. Te słowa oznaczają także, że po potopie i przed potopem powstały rośliny i zwierzęta które tworzyli upadli aniołowie. Zobaczmy też inne słowa Isusa:

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Mat 24

No właśnie jak było za czasów Noego było coraz więcej zwierząt ze skażonymi genami. Zacytuje artykuł Henryka Kubika:


„Najprawdopodobniej także zwierzęta posiadały skażone geny. Znane są nam z wielu fresków pół ludzie, pół konie, pół ludzie, pół węża. Znając skłonność niektórych ludzi do bestialstwa czyli seksu ze zwierzętami nietrudno się domyślać, kto był autorem takich pomysłów i najprawdopodobniej pierwszym wykonawcą.

Jeżeli istniała możliwość łączenia genów zmaterializowanych aniołów z genami ludzkimi, nie jest błędem sformułować przypuszczenie, że seks owych istot ze zwierzętami także przynosił nieprzewidziane rezultaty w formie najdziwniejszych hybryd. Mitologie wielu narodów mówią o związkach tzw. bogów z ludźmi i zwierzętami. Polakom znana jest legenda o warszawskiej Syrence.

Z tej właśnie przyczyny Bóg postanowił rozpocząć niemal wszystko od nowa. 

Cała Jego praca z człowiekiem a nawet ze zwierzętami została kompletnie zrujnowana. Szatan spowodował olbrzymie nieszczęścia.”

http://www.zbawienie.com/oskarzenia_Boga.htm


Ale moim zdaniem Henryk pisząc ten artykuł nie zdawał sobie sprawy, ze skali skażenia genetycznego jakie zapanowało na ziemi.Na forum zbawienie napisałem dwa posty w tej kwestii:


Re: Podobno dinozaury to także kłamstwo!

Pisanie by Cyryl on 11th Maj 2016, 06:05

Jest jeszcze inna możliwość drodzy bracia i siostry.

Czym mogą być dinozaury??? A raczej czego dowodem mogą być dinozaury???

Rodz. 6 napisał:(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

Otóż dinozaury lub ich część jest dowodem na skażenie genetyczne zwierząt!!!!

Upadli aniołowie nie tylko skazili genetycznie ludzkość, oni nauczali ludzkość manipulowania DNA całego stworzenia!!!

Owe skamieliny to może być żywy dowód zbrodni jaką dokonali upadli aniołowie i ich potomstwo na ziemi!!!

Tyranozaur to moim zdaniem jakaś hybryda zwierzęca.

Co ciekawe owe hybrydy zwierzęce mogły polować na ludzi!!! Dlaczego???

Ponieważ po potopie Bóg na wszystkie stworzenia kładzie lęk przed człowiekiem:

Rodz. 9 napisał:(2) A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.

Od tej pory każde zwierzę ma wbudowany przez Boga lęk przed człowiekiem!!!

Przed potopem tego lęku zwierzeta nie miały.

Wyobrażacie sobie jakie zło panowało przed potopem???

Księga Henocha nam to podaje, ale oszczędza nam wiele drastycznych szczegółów.

Przecież owe – dinozaury – to mogły być hybrydy zwierzęce stworzone przez hybrydy i nefilimy aby polować na innych ludzi!!!

Zobaczmy współcześnie, co się dzieje???

Znowu szatańskie rządy w swoich podziemnych lub innych bazach krzyżują DNA ludzi, roślin i zwierząt.

I znowu pojawiają się hybrydy zwierzęce – które to hybrydy mają im służyć jako broń!!!

W internecie aż się roi id filmów jak pokazywane są dziwne stwory!!!

Czyżby dinozaury miały przygotować ludzkość do akceptacji hybryd zwierzęcych???

Re: Ewolucja bronią masowego rażenia armii szatana

Pisanie by Cyryl on 6th Lipiec 2016, 06:06

Ewolucja moim zdaniem zataiła pewną prawdę.

Otóż ewolucja zataiła prawdę o tym, że szatan, upadli aniołowie skazili genetycznie nie tylką ludzkość ale całe ciało na ziemi.

Oto co mówi Biblia:

Rodz. 6 napisał:(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

Zobaczmy księga Henocha mówi więcej na ten temat, nic dziwnego, ze usunięto ją w Biblii.

Zauważmy jedno na początku co wg słów Boga miały jeść zwierzęta???

Rodz. 1 napisał:(29) I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelkie siewne zioła wydające nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewo, które ma owoc nasienia, które się sieje: będzie to dla was pokarmem!

(30) Dla wszystkich dzikich zwierząt ziemi i dla wszystkich latających stworzeń niebios, i wszelkim gadom pełzającym po ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie zielone rośliny. I tak się stało.

Co miały jeść zwierzęta nawet gady???

Rośliny. Skąd się wzięło drapieżnictwo???

Z Biblii wiadomo, ze wszelkie ciało skaziło swoją drogę, czyli ktoś mieszał w genetyce zwierząt.

A tym kimś był szatan, upadli aniołowie i ich potomstwo.

A teraz pomyślmy czy pająki mógł stworzyć Bóg, wg Biblii???

Dlaczego odczuwamy naturalne obrzydzenie i wstręt przez pająkami???

Oczywiście ewolucja tuszuje istnienie wielu stworzeń, które powstały w wyniku ingerencji upadłych aniołów.

Co do pająków, to przed potopem te stworzenia osiągały ogromne rozmiary i zapewne były stworzone do tego aby polować na zwierzęta stworzone przez Boga a nawet ludzi.

Dlatego Bóg potopem zniszczył całą ziemię.

Co ciekawsze ogromne pająki widziano do dziś oto dowody:

paranolamlne.pl napisał:Mogą istnieć na świecie pająki, które wypełzły wprost z koszmaru. W środkowej Afryce nazywane są „J’ba FoFi” (ogromy pająk, wym. „cz-ba fu fi”) Wielu ludzi może określać gigantycznego pająka jako takiego, który jest większy od ich dłoni. Niektórzy mogą myśleć o jeszcze większym, jak przerażający Goliath „pająk zjadający ptaki”, który ukrywa się w ciemnych zakątkach starożytnej Amazonii. Ten ośmionogi potwór może osiągać nawet 14 cali (ok. 36cm przyp. Tłum.).
Niestety, ci ludzie nie myślą w odpowiednio dużych kategoriach.
Rozmiar Kongijskiego Giganta jeśli wliczyć jego nogi może dochodzić do pięciu stóp (ok. 1,5 metra przyp. Tłum.) w poprzek ciała.
Według krypto zoologów (badaczy zajmujących się nieznanymi stworzeniami, które nie zostały rozpoznane przez ortodoksyjną naukę), większość J’ba FoFi żyje w Kongo. Tubylcy opowiadają historie o gigantycznych sieciach budowanych przez pająki, podobnych do tych, które buduje trapdoor spider (brak polskiej nazwy, łacińska klasyfikacja gatunku to Ctenizoidea Ctenizidae przyp. Tłum.) Większość historii opisuje pająki kopiące tunel pod korzeniami drzewa i kamuflujące go olbrzymim posłaniem z liści. Tworzą prawie niewidzialną sieć pomiędzy swoją kryjówką, a najbliższym drzewem, tak aby złapać całą ofiarę w sieć. Niektóre bezbronne stworzenia – które niedługo skończą w menu – pociągną za linkę alarmując pająka. Ofiara będzie złapana w sieć. Ten rodzaj łapania ofiar jest podobny do niektórych gatunków tarantuli.Prawdopodobnie, jaja J’ba FoFi są jasne, żółto-białe i mają kształ orzeszka ziemnego. Tubylcy zapewniają, że młode są jasnożółte z fioletowym brzuchem. Ich ubarwienie ciemnieje i staje się brązowe z wiekiem. Niektórzy miejscowi w tych regionach Kongo gdzie J’ba FoFi był widziany twierdzą, że pająk ten był kiedyś całkiem pospolity, ale teraz występuje bardzo rzadko.
Poza świadectwami miejscowych, w świadomości zachodu J’ba FoFi pojawia się w krypto zoologicznej książce George’a Eberharta. Na stronie 204 Eberhart relacjonuje przerażające doświadczenie angielskiej pary podróżującej po dżungli w regionie znanym dzisiaj jako Kongo.
„R. K. Lloyd i jego żona jeździli po Belgijskim Kongo w 1938 kiedy nagle zobaczyli wielki obiekt przekraczający drogę przed nimi. W pierwszej chwili pomyśleli, że to małpa albo dziki kot, ale szybko zorientowali się, że to pająk o rozpiętości nóg prawie na 3 stopy”
Znany krypto zoolog William J. Gibbons, polował na afrykańskiego dinozaura, zwanego Mokele-mbembe, w którego istnienie wierzyli niektórzy. Na swojej trzeciej ekspedycji w poszukiwaniu stworzenia przybył do miejscowych, którzy relacjonowali swoje doświadczenia z gigantycznymi pająkami. Podzielił się tymi relacjami z czytelnikami, kiedy wrócił do Kanady:
„Na tej trzeciej ekspedycji do Równikowej Afryki, miałem okazję sprawdzić czy tubylcy wiedzą o takiej istocie jak gigantyczny pająk i faktycznie wiedzą o niej! Mówili o Jba Fofi, co znaczy gigantyczny albo olbrzymi pająk. Opisywali pająka jako brązowego z fioletowym brzuchem. Dorasta on do niezwykłych rozmiarów, z rozstawem nóg na co najmniej pięć stóp. Ogromne pająki budują razem gniazdo z liści, podobne kształtem do tradycyjnego afrykańskiego kapelusza, przędą okrągłą sieć (podobno bardzo mocną) pomiędzy dwoma drzewami z nicią rozpiętą w poprzek. „
To jest dokładnie ta sama relacja jaką słyszeli inni badacze. Chociaż pająk zdaje się być widywany głównie w Kongo, są też relacje o takim samym – lub podobnym – pająku zamieszkującym Ugandę i Republikę Środkowej Afryki.
„The ogromne żyjące na ziemi pająki polują na małe antylopy, ptaki i inne małe łupy, podobno są bardzo niebezpieczne, nie wspominając o jadowitości” twierdzi Gibbon. „Mówi się, że składają białe jaja, rozmiaru orzeszka ziemnego. Tubylcy pozwalają im się wykluwać jeśli je znajdą, ale zabijali je w przeszłości. Gigantyczne pająki były kiedyś bardzo powszechne, ale dziś to rzadki widok.
Wielu miejscowych opisuje populacje pająków jako bardzo liczną w przeszłości, ale teraz to już ginący gatunek. Wpływ cywilizacji w postaci przekształcania lasów deszczowych w pola uprawne wypłoszył pająki z ich naturalnego środowiska.
Chociaż ich liczba się zmniejsza, wciąż są widywane od czasu do czasu. Przywódca Baka, Timbo, przypadkowo powiedział nam o gigantycznym pająku który zamieszkał w lesie zaraz za jego wioską w listopadzie 2000, kiedy ja i Dave Woetzel z New Hamshire pojechaliśmy do niego w odwiedziny! Nie sądził, że będziemy zainteresowani tym stworzeniem, skoro byliśmy wtedy skupieni na Mokele-mbembe! Cenny dowód ominął nas.”
Kryptozoolodzy – jak wszyscy inni badacze – czasami dostają tylko te informacje, o które pytają!
Jeśli te giganty istnieją, ich fizjologia jest niezrozumiała. Niektórzy entomolodzy wytknęli nam, że pająki tej wielkości przekroczyłby limity ich exoszkieletów. Dodatkowo wiele mniejszych pająków ma prymitywny układ oddechowy, złożony z samych płucotchawek . Współcześnie niektóre pająki mają zarówno płucotchawki jak i tchawki. Taka kombinacja pozwala na mniejsze serce, lepszy przepływ krwi i większą szybkość i siłę. Jeśli Kongijski Gigant istnieje, najprawdopodobniej miałby i płucotchawki i tchawki.
„Przepytywaliśmy sześciu przewodników z Baka” kontynuuje Gibbon „wszyscy widzieli te pająki raz czy dwa i wszyscy twierdzili, że byłyby one zdolne zabić człowieka. Według Baka (i łowców z Bantu, którzy polowali na nie) gigantyczne pająki były kiedyż niespotykanie powszechne i często budowały gniazda blisko wiosek ludzi. Teraz stały się dość rzadkie, głównie dzięki wycince lasów w Centralnej Afryce, ale sądzę, że ciągle można znaleźć wiele z nich w dziczy, i ciągle zamieszkują lasy dawnego Belgijskiego Kongo i Zairu, gdzie Lloyds widział jednego w 1938.”
Gibbon znał Lloydów osobiście i dodaje, że Lloyd próbował zrobić zdjęcie pająka, podczas gdy pani Lloyd była tak sparaliżowana strachem, że wszystko czego chciała to wrócić do domu.
Niektóre historie o gigantycznych pająkach to coś więcej niż tylko legendy opowiadane w wioskach o nieznanych misjonarzach których pomocnicy zostali zabici przez pająki.
Angielski misjonarz, o nazwisku Arthur Simes, relacjonuje incydent który miał miejsce w Ugandzie w latach ’90 XIX stulecia. Podczas spacerów niedaleko wybrzeża jeziora Nyasa, jego pomocnicy zostali złapani w wielką sieć. Kilka gigantycznych pająków natychmiast znalazło się przy nich wpuszczając im trujący jad. Później, wszyscy oni bardzo spuchli, dostali gorączki, drgawek i zmarli.
Simes twierdził że odpędził pająki przy pomocy pistoletu.
Niezależnie od tego czy Kongijski pająk jest prawdziwy, czy to tylko mit, pozostaje widywany. I miejmy nadzieję, że ktokolwiek będzie go poszukiwał, zobaczy pająka zanim pająk zobaczy jego.

http://www.paranormalne.pl/tutorials/article/510-pajaki-ktore-wypelzly-z-koszmaru/

Kryptozoo napisał:J’ba Fofi, nazwa odnosząca się do gatunku lub gatunków wielkich pająków obserwowanych na całym świecie (głównie w afryce) .
Znane relacje:
1938, Kongo
Reginald i Margurite Lloyd jadąc ciężarówką zaobserwowali pająka który przebiegł przed ich pojazdem, długość jego nóg ocenili na 3 stopy (około 90 cm). Ich córka Maurgurite Lloyd opowiedziała tą historię w 1990 roku badaczowi Mokele Mbembe Williamowi Gibsonowi.1942, Papua Nowa Gwinea:
Australijski żołnierz na szlaku Kokoda napotkał pająka wielkości szczeniaka, zamieszkującego ponad 3 metrową sieć. Według opisu pająk miał grube ciało, był czarny i włochaty jak tarantula.1948, Leesville, Luizjana, Stany Zjednoczone
William Slaydon wraz z wnukami szli na północ od autostrady 171 do kościoła, gdy usłyszeli szelest w krzakach z których wyszedł ogromny pająk (świadkowie porównali jego rozmiary z Balią). Jeden z wnuków Williama opowiedział historię swojemu synowi Toddowi Partainowi reżyserowi filmu dokumentalnego o wielkiej stopie.2001, Kamerun.
Timbo, wódz plemienia Baka powiedział Williamowi Gibsonowi że w listopadzie 2000 r. J’ba Fofi zbudował gniazdo w okolicy ich wioski.

2011, Amazonia
Richard Terry wyruszył na wyprawę do Amazonii by w ramach programu dla National Geographic „Man V Monter” zbadać doniesienia o obserwacji gigantycznych pająków. W jednej wiosce został poinformowany że w głębi dżungli żyją ponad metrowe pająki, zamieszkujące podziemne nory (podobnie jak większość ptaszników).

Według opisów plemienia Baka pająki te tworzą legowiska z liści i przędzą ogromne sieci między dwoma drzewami w którą łapią ptaki a nawet ssaki (w tym Dujkery), twierdzą też że obecnie owe pająki są rzadkie gdyż ich naturalne siedliska kurczą się.

Artykuł na Cryptomundo:
http://www.cryptomundo.com/cryptozoo-news/giantspiders/

http://www.kryptozoologia.pl/forum/viewtopic.php?f=34&t=2895

Zobaczmy co większe pająki polują jak im się uda na małe ssaki czy małe gady. Czyli na stworzenia stworzone przez Boga.

Co ciekawe, Bóg dał nowe prawo zwierzętom po potopie:

Rodz. 9 napisał:(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.

(2) A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.

(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.

Wszystkie zwierzęta w swoim DNA dostały strach przed człowiekiem. Dlatego owe gigantyczne pająki gdy tylko zbliża się do nich cywilizacja człowieka to uciekają przed nim.

Wyobraźmy sobie życie przed potopem gdy owe gigantyczne pająki czy inne zwierzęta stworzone przez upadłych nie odczuwały strachu przed człowiekiem????

Teraz chyba rozumiecie dlaczego usunięto księgę Henocha i tak zaciekle wtłoczono ludziom ewolucje do głów.

Ewolucja tuszuje nam ogrom dowodów na zbrodnie szatana na zwierzętach i ludziach!!!!


 

Czy ktoś zauważył, że wiele gatunków owadów czy innych zwierząt i roślin powstało na skutek ingerencji w geny zwierząt i roślin upadłych aniołów i ich potomstwa???

Zobaczmy, obecnie wiele drapieżnych pająków, owadów ma mniejsze rozmiary z powodu mniejszej ilości tlenu niż przed potopem oraz z powodu panującego zimniejszego klimatu. Ale przed potopem żyły olbrzymie pajęczaki, skorpiony czy inne owady które mogły polować nie tylko na zwierzęta ale tez na ludzi, szczególnie, że nie miały jeszcze wbudowanego przez Boga, strachu przed człowiekiem. Zobaczmy ten dowód:


Prehistoryczny skorpion większy od człowieka

Monstrualne robaki, wielkie karaluchy, olbrzymie ważki nie są wymysłem literatury. Naukowcy udowodnili, że panowały na Ziemi przed dinozaurami

W kamieniołomie niedaleko Prum w zachodniej części Niemiec naukowcy wydobyli ze skamieniałego mułu olbrzymi, prawie półmetrowy fragment szczypiec skorpiona. Zachowany w warstwie sprzed 390 mln lat. Znalezisko opisane zostało w najnowszym wydaniu magazynu „Biology Letters” wydawanego przez Royal Society.Na niezwykłe znalezisko natrafił Markus Poschmann. – Odłupałem kawałek skały młotkiem i zobaczyłem czarny kawałek organicznej materii. Po oczyszczeniu zdałem sobie sprawę, że to, co widzę, to fragmenty olbrzymich szczypiec. Oczyściłem te kawałki, osuszyłem i połączyłem i włożyłem w gips – relacjonuje. Jalekelopterus rhenaniae, jak go nazwali naukowcy, zamieszkiwał rzeki lub rozlewiska. – Gigantyczne rozmiary skorpiona sugerują, że pająki, kraby i owady żyjące na Ziemi przed milionami lat były znacznie większe, niż przypuszczaliśmy – powiedział Soimon Braddy, paleontolog z Uniwersytetu w Bristolu w Wielkiej Brytanii, jeden z autorów raportu. Na podstawie wielkości fragmentów szczypiec naukowcy oszacowali wielkość całego skorpiona na ok. 2,5 metra! Największe wymarłe morskie skorpiony liczyły sobie zaledwie 50 cm długości. Według dzisiejszej wiedzy te wymarłe skorupiaki wodne były przodkami dzisiejszych skorpionów i prawdopodobnie pajęczaków. Największe obecnie żyjące skorpiony mają zaledwie 30 cm.

– Od czasu do czasu dowiadywaliśmy się o jakichś skamieniałych pozostałościach wielkich wijów, kolosalnych karaluchów czy ważek. Ale do dziś nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak wielkie mogły być te stwory – uważa Braddy.Prof. Jeorg W. Scheider, niezaangażowany w badania paleontolog z Akademii Górniczej z Freiburga, powiedział, że ten gatunek skorpiona nie miał naturalnych wrogów do czasu aż pojawiły się wielkie ryby drapieżne. Gatunek gigantycznego skorpiona istniał przez 10 mln lat i około 390 mln lat temu wymarł. Istniał w okresie, kiedy w atmosferze Ziemi było znacznie więcej tlenu niż obecnie. Według niektórych paleontologów to właśnie wyższe, niż obecnie stężenie tlenu w atmosferze pozwoliło na życie bezkręgowców gigantycznych rozmiarów. Naukowcy nie wiedzą, z jakich powodów zeszły ze sceny dziejowej i ustąpiły miejsca kręgowcom.


Zauważmy jedno ewolucja i wiara w to, że ziemia ma miliony lat pozwala szatańskim władzom ukryć ogrom zbrodni jakie na ludziach dokonywali upadli aniołowie i ich potomstwo – giganci!!! Oto jak duży był ten skorpion:

 

prehistoryczny-skorpion

A tutaj pokaże wam film co robi skorpion z japońskim szerszeniem który ma pancerz, szczęki i kolec jadowy:

Obecnie owe zwierzęta które stworzyli upadli nie osiąga dużych rozmiarów, a jak są one duże (jak w przypadku kongijskich pająków) to owe stworzenia mają strach przed człowiekiem i chowają się w odludnych miejscach. Jak to wyglądało przed potopem???

Gigantyczne owady, skrzyżowane gady – takie jak tyranozaur – polowały na ludzi.

Ale nie zapominajmy o tym, że te stworzenia pomimo, że dziś nie osiągją dużych rozmiarów też są groźne dla człowieka. Kleszcze, czarne wdowy, wałęsak brazylijski czy inne stworzenia istnieją do dziś i mają bądź zabójczy jad bądź żywią się naszą krwią przenosząc wiele groźnych chorób.

Tak nie jesteśmy skali skażenia życia biologicznego jakie dokonały upadłe anioły i ich potomstwo.

Czy zastanawiało was dlaczego Bóg w swoim planie znowu stworzy nową ziemie i nowe niebo???

(22) Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja stworzę, ostaną się przede mną – mówi Pan – tak ostoi się wasze potomstwo i wasze imię. Iz 66 

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Ap 21

Dlaczego Bóg ponownie ma zamiar stworzyć ziemię i niebo??? Ponieważ skala skażenia ziemi i nieba jaką dokonali upadli aniołowie spowodowało, że obecny świat przeznaczony jest do rozbiórki przez Boga!!! A co za tym idzie, wiele stworzeń obecnie nie zostało stworzonych przez Boga ale przez upadłych aniołów i ich potomstwo.

Wszelkie stworzenia wymyślone przez Boga są dobre czyli pożyteczne, natomiast te stworzone przez upadłych są złe i szkodliwe. Zobaczmy taka pszczoła ile dale korzyści a taki szerszeń, tylko zabija pożyteczne pszczoły i żywi się nimi oraz ich miodem. Oto co ludzie robią z szerszeniami:

Ten mądry pszczelarz czyli – pasterz pszczół – czyni to samo co ma zamiar uczynić Bóg.

Co najciekawsze jak Biblia opisuje upadłych aniołów??? Jako dziwaczne zwierzęta czyli jako hybrydy zwierząt.

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(…)

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. Ap 13

(3) I cztery wielkie zwierzęta wychodził z morza, każde inne.

(4) Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce.

(5) Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia; było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra, i powiedziano mu: Wstań, jedz dużo mięsa!

(6) Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę.

(7) Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów.

(8) Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa. Dan 7

Zobaczmy owe wizje od Boga upadłych aniołów coś nam sugerują. Mianowicie mówią nam one wiele o tym, że upadłe anioły uwielbiają ingerować i zmieniać doskonałe stworzenia Boga wg swoich chorych pomysłów. Dlatego opisy Bestie wyglądają jak opisy mutantów i hybryd zwierzęcych.

Zobaczmy jedno Hovind i kreacjoniści młodej ziemi, zaledwie dotykają skali problemu. Czy każdy dinozaur – czyli wielki gad – był stworzony przez Boga??? Jeśli przed potopem grzeszyli tylko ludzie to dlaczego Bóg postanowił zniszczyć wszelkie ciało na ziemi???

Zobaczmy czy obecnie wszystkie rośliny powstały z woli Boga. A co z GMO??? A co z tą rosliną:


Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.) – gatunek rośliny zielnej z rodziny selerowatych (Apiaceae).

Pochodzi z rejonu Kaukazu, skąd został przeniesiony do środkowej i wschodniej części Europy, gdzie stał się rośliną inwazyjną i rozprzestrzenił na rozległych obszarach. Sklasyfikowany w 1944[3], nazwany od nazwiska rosyjskiego botanika, badacza flory Kaukazu,Dmitrija Iwanowicza Sosnowskiego i opisany w 1970[4] przez gruzińską i radziecką botaniczkę Idę Panowną Mandenową (1909–1995), od lat 50. do 70. XX wieku wprowadzany był do uprawy w różnych krajach bloku wschodniego jako roślina pastewna. Po niedługim czasie, z powodu problemów z uprawą i zbiorem, głównie ze względu na zagrożenie dla zdrowia, uprawy były porzucane. Gatunek okazał się przybyszem bardzo kłopotliwym, gdyż w szybkim tempie zaczął się rozprzestrzeniać spontanicznie. Jest to agresywna roślina inwazyjna, niezwykle trudna do zwalczenia (blisko spokrewniona z równie uciążliwym barszczem Mantegazziego). Powoduje degradację środowiska przyrodniczego i ogranicza dostępność terenu. Sok wydzielany przez świeże rośliny wywołuje zmiany skórne. Barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na terenie Polski.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Barszcz_Sosnowskiego


Dlaczego wpaja nam się ewolucje i długi wiek ziemi??? Aby zakryć ogrom zbrodni. A co najciekawsze kreacjoniści biblijni nie zauważają, że wiele obecnych organizmów na ziemi nie stworzył Bóg ale upadli aniołowie i ich potomstwo!!!

Dlatego zapewne w razie ujawnienia kłamstwa ewolucji i długiego wieku ziemi upadli aniołowie chcą zwalić winę na Boga. A sam dr Hovind myśli, że jak zwalczy ewolucje to problem załatwi. Wręcz przeciwnie.

Zobaczmy szatan wmówił ludziom, że żyjemy na małej kuleczce o nazwie ziemia, pomimo, że prawda jest inna:

http://www.zbawienie.com/plaska-ziemia.htm

A zatem dla szatana nie jest problemem abyśmy wiele zwierząt – które stworzyli upadli – zaakceptowali jako element natury. Zobaczmy co powiedział Joseph Goebbels:

Im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą.

Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą.

Jak kłamliwe są wpajane nam nauki przyrodnicze??? Dlaczego szatańskie władze chronią w swoim prawie wiele szkodliwych dla ludzi i innych zwierząt gatunków roślin i zwierząt???

 

Pomyślmy nad tym…

 

Ps. Oto dwa komentarze moje i Wroga Kozłow, bardzo ciekawe i wiele wnoszące do mojego artykułu:


2 THOUGHTS ON “EWOLUCJA, CZYLI JAKI JEST CEL TEGO KŁAMSTWA????”

 1. Witaj,
  „Otóż dinozaury lub ich część jest dowodem na skażenie genetyczne zwierząt!!!!”
  Jeśli tak to raczej tylko ich część.
  Psalm 104:
  (25) To wielkie morze, rozległe na wszystkie strony; gdzie są płazy bez liczby, zwierzęta duże i małe.
  (26) Tam krążą okręty oraz POTWÓR, którego Ty stworzyłeś, aby się w nim rozkoszował.
  Izajasz z kolei wspominał o bazyliszku.
  Bardziej do mnie przemawia poniższa konkluzja:
  „Zobaczmy owe wizje od Boga upadłych aniołów coś nam sugerują. Mianowicie mówią nam one wiele o tym, że upadłe anioły uwielbiają ingerować i zmieniać doskonałe stworzenia Boga wg swoich chorych pomysłów.”
  To niestety możemy potwierdzić przez samodzielną obserwację otaczającego nas świata😦

  Liked by you

  1. Słowo Dinozaur: Nazwa pochodzi od greckich słów δεινός (deinos, co znaczy „straszny”, „potężny” ,”wzbudzający lęk”) oraz σαῦρος (sauros, oznaczającego „jaszczurkę” lub „gada”).
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Dinozaury
   Czyli Dinozaury to zwykłe gady tylko wielkich rozmiarów. Bóg stworzył gady jako stworzenia dobre, ale jako pożywienie dał im rośliny a nie mięso. Więc te dinozaury które jedzą mięso łamały -czy nadal łamią- prawo Boga. Logiczne jest zatem, że mięsożerne dinozaury mogą być skażonymi genetycznie gadami. Oczywiście wyjątkiem są stworzenia morskie. Ale na niebie i na ziemi zgodnie z planem Boga nie miało być mięsożerców.
   (30) Dla wszystkich dzikich zwierząt ziemi i dla wszystkich latających stworzeń niebios, i wszelkim gadom pełzającym po ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie zielone rośliny. I tak się stało. Rodz. 1

   Czyli zwierzęta morskie – w tym gady ssaki morskie mogły być mięsożercami. Gdyż Bóg nie wymienia – wśród innych zwierząt – które miały jeść rośliny.

   Inna ciekawsza sprawa:
   (1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. Ap 21

   Dlaczego morza w nowym świecie stworzonym przez Boga już nie ma??? Ponieważ, zapewne zwierzęta morskie od początku stworzenia świata mogły być mięsożerne i to na podstawie ich DNA upadłe anioły dokonywały modyfikacji i skrzyżowań genetycznych ze zwierzętami żyjącymi na ziemi aby w ich DNA zaszczepić mięsożerstwo.

   Dlaczego Bóg w nowym świecie który stworzy nie zrobi więcej morza??? Ponieważ w planie Boga nie będzie miejsca na mięsożerstwo czyli na śmierć, smutek, strach czy krzyk (czyli wszystko to co wiąże się z polowaniem i pożeraniem jednego organizmu przez drugi):

   (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Ap 21


    

65 uwag do wpisu “Ewolucja, czyli jaki jest cel tego kłamstwa????

 1. [url=https://glitterstoriedibambole.itworlds.info/opGwhN2Qkdxlg4Q/-tutto-troppo-bello-unboxing-lol-surprise-lights-glitters-pets-.html][img]https://i.ytimg.com/vi/q_yTyWYx0LQ/hqdefault.jpg[/img][/url]

  🥳 Tutto TROPPO belloUnboxing LoL Surprise Lights Glitters & [url=https://glitterstoriedibambole.itworlds.info/opGwhN2Qkdxlg4Q/-tutto-troppo-bello-unboxing-lol-surprise-lights-glitters-pets-.html]Pets🥳[/url]

  Polubienie

 2. [url=https://filipdikmen.seworld.info/nnmVmtq0nKF625M/reagerar-p.html][img]https://i.ytimg.com/vi/hA15uPfnHvc/hqdefault.jpg[/img][/url]

  REAGERAR PГ… HEMLIGA BEUNDRARE – BORTSKГ„MD [url=https://filipdikmen.seworld.info/nnmVmtq0nKF625M/reagerar-p.html]SNOBB[/url]

  Polubienie

 3. [url=https://lockpickinglawyer.uzworld.info/1154-missile/qbO3ZdiXerS8dKI.html][img]https://i.ytimg.com/vi/pzR-uaJSZBo/hqdefault.jpg[/img][/url]

  1154 Missile Control [url=https://lockpickinglawyer.uzworld.info/1154-missile/qbO3ZdiXerS8dKI.html]Key[/url] Switch Picked

  Polubienie

 4. [url=https://srsmediavisioncomedy.paworld.info/nam-appa-olle-jambuvanthana-raasi-iddahange-badkotha-irthane-nanagu-hendthi-beku-vinod-raj/dZVn2Kul2KCiZm0][img]https://i.ytimg.com/vi/D_1wtDtij04/hqdefault.jpg[/img][/url]

  Nam Appa Olle Jambuvanthana Raasi Iddahange [url=https://srsmediavisioncomedy.paworld.info/nam-appa-olle-jambuvanthana-raasi-iddahange-badkotha-irthane-nanagu-hendthi-beku-vinod-raj/dZVn2Kul2KCiZm0]Badkotha[/url] IrthaneNanagu Hendthi Beku Vinod Raj

  Polubienie

 5. [url=https://jadenhossler.depost.info/jxdn-angels-demons-acoustic-behind-the-scenes/Y5hmyGiFdpRnpHk.html][img]https://i.ytimg.com/vi/3d1d5QF35BI/hqdefault.jpg[/img][/url]

  Jxdn – Angels & Demons Acoustic (Behind [url=https://jadenhossler.depost.info/jxdn-angels-demons-acoustic-behind-the-scenes/Y5hmyGiFdpRnpHk.html]The[/url] Scenes)

  Polubienie

 6. [url=https://jolly.nopost.info/tM24gXyzq4CaicU/british-gentleman-horrified-by-twinkies.html][img]https://i.ytimg.com/vi/OgWNGNGKjYc/hqdefault.jpg[/img][/url]

  British Gentleman HORRIFIED by [url=https://jolly.nopost.info/tM24gXyzq4CaicU/british-gentleman-horrified-by-twinkies.html]Twinkies[/url]

  Polubienie

 7. [url=https://corycotton.fiworld.info/ZWGX1a3T2Ixyf3k/farthest-throw.html][img]https://i.ytimg.com/vi/5-3ouosW9IA/hqdefault.jpg[/img][/url]

  Farthest Throw from Giant Tower [url=https://corycotton.fiworld.info/ZWGX1a3T2Ixyf3k/farthest-throw.html]Wins[/url]

  Polubienie

 8. [url=https://lukaszbudowlaniec.plthrow.info/wszystko-ma/v5ufdYLIlrZ8iKM.html][img]https://i.ytimg.com/vi/ZfoEPc2PFVo/hqdefault.jpg[/img][/url]

  Wszystko ma swГіj czasKolejny dach na pГіЕ‚metku#budowlaЕ„cy #domza150tysiecy.pl [url=https://lukaszbudowlaniec.plthrow.info/wszystko-ma/v5ufdYLIlrZ8iKM.html]#abcbudowlanki[/url]

  Polubienie

 9. [url=https://pcaxe.nlzone.info/view/YmRrNTBhT3JKN3M.html][img]https://i.ytimg.com/vi/bdk50aOrJ7s/hqdefault.jpg[/img][/url]

  Falila je SAMO Wi-Fi KARTICA – [url=https://pcaxe.nlzone.info/view/YmRrNTBhT3JKN3M.html]Upgrade[/url] Lenovo M93P

  Polubienie

 10. [url=https://andjelanadja.hrpost.info/YteJjN6Wn5d8gY4/sta-se-desava-sa-mojom-skolom-lagala-sam-vas-izvinite.html][img]https://i.ytimg.com/vi/0tXZz5m4DNY/hqdefault.jpg[/img][/url]

  STA SE DESAVA SA MOJOM SKOLOM? lagala [url=https://andjelanadja.hrpost.info/YteJjN6Wn5d8gY4/sta-se-desava-sa-mojom-skolom-lagala-sam-vas-izvinite.html]sam[/url] vas? izvinite..

  Polubienie

 11. [url=https://dragonforceofficial.kgpost.info/dragonforce-herman-li-the-hero-music-video-rog-art-of-the-duo/rKK5zauNsX2VnJY.html][img]https://i.ytimg.com/vi/JlUjyTKMal0/hqdefault.jpg[/img][/url]

  DragonForce Herman Li – The Hero (Music [url=https://dragonforceofficial.kgpost.info/dragonforce-herman-li-the-hero-music-video-rog-art-of-the-duo/rKK5zauNsX2VnJY.html]Video[/url] – ROG Art of the Duo)

  Polubienie

 12. [url=https://skatergiirlgothiic.svpost.info/carlos-rivera/mappeZjYj6WifK4.html][img]https://i.ytimg.com/vi/6I1G4v_tiJM/hqdefault.jpg[/img][/url]

  Carlos Rivera – Por Tu [url=https://skatergiirlgothiic.svpost.info/carlos-rivera/mappeZjYj6WifK4.html]Amor[/url] (Letra)

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s