Płaskość ziemi, heliocentryzm a niebocentryzm….

Prawda na temat tego jak wygląda ziemia i czym jest… jest banalnie prosta:

Ziemi jest płaska:

http://www.zbawienie.com/plaska-ziemia.htm

http://zbawienie.forumotion.com/t5-plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc

http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc,2079.html

Kiedyś Henryk, ja i inni forumowicze z forum zbawienie zostaliśmy przekonani przez Mariusza Szczytyńskiego, że ziemia jest kulą w której wewnątrz żyjemy:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/teocentryzm-czy-mieszkamy-we-wnetrzu-ziemi,1583.html

Mariusz Szczytyński swoją pozycje i reputacje na forum zbawienie i później na swoim blogu:

https://redoctobermsz.wordpress.com/tag/mariusz-szczytyski/

Zbudował na teorii Niebocentryzmu, która zakłada, że ziemia jest kulą w której wnętrzu jest całe biologiczne życie, czyli żyją w niej zwierzęta i ludzie. Niebo i Bóg zaś są we wnętrzu tej ziemi, obserwując życie jej mieszkańców.  Tak po krotce brzmi ta teoria.

Teoria Niebocentryzmu, jest bardzo ważna dla Mariusza Szczytyńskiego z uwagi na to, ze na niej opiera swoją reputacje i autorytet wśród swoich zwolenników (sam kiedyś nim byłem).

Mariusz zatem broni teorie Niebocentryzmu i atakuje inne teorie budowy ziemi i świata, takie jak: heliocentryzm i ziemi płaskiej.

O ile heliocentryzm to ewidętne kłamstwo i najbardziej rozpowszechniona teoria na świecie to dziwić może, że Mariusz zaatakował teorie płaskiej ziemi w tych filmach:

Skupmy się na drugiem filmie i zarzutach Mariusza wobec płaskiej ziemi. Mariusz tam stwierdza, że zarówno heliocentryzm jak i płaska ziemia powodują, że Bóg jest dla człowieka daleki i odległy, że nie zajmuje się ziemią tak jak ma to miejsce w Niebocentryźmie, gdzie Bóg jest w centrum ziemi.

I tutaj mamy pierwszy zabieg socjotechniki polegający na wrzuceniu do jednego worka heliocentryzmu i płaskiej ziemi. Otóż heliocentryzm i płaska ziemia zasadniczo się różnią. Czym jest heliocentryzm:

Heliocentryzm (gr. ἡλιος helios – słońce, κέντρον kentron – centrum) – teoria budowy Układu Słonecznego, według której w wersji historycznej Słońce znajduje się w środku Wszechświata, zaś w jego współczesnym wydaniu w centrum Układu Słonecznego jest Słońce, a wszystkie planety, łącznie z Ziemią, je obiegają.

Otóż współczesny heliocentryzm zakłada, że ziemia jest jedną z dziewięciu planet które otaczają i obracają się wokół Słońca które jest centrum. Owe słońce i te planty tworzą układ gwiezdny jeden z wielu milionów czy nawet miliardów galaktyki zwanej „Drogą Mleczną”. Oczywiście innych galaktyk jest wiele milionów jeśli nie więcej (a każda z nich ma od kilka milionów do nawet bilionów gwiazd, które otaczają jakieś planety). W tak skonstruowanym świecie, rzeczywiście Bóg jawi się gdzieś daleko i mający gdzieś sprawy marginalnej planety ziemi i jej mieszkańców która jest zaledwie pyłkiem tak stworzonego wszechświata. Dlatego taki heliocentryzm  współczesny, rzeczywiście powoduje, że ludzie są ateistami i wierzą w ewolucje.

Co ciekawe w starszej wersji heliocentryzmu było zaledwie 9 planet i słońce jako centrum dlatego, klasyczny heliocentryzm nie powodował ateizmu czyli braku wiary w Boga, ale powodował kult diabła, czyli kult Słońca – Lucyfera. Gdyż Słońce w klasycznym heliocentryzmie było centrum całego wszechświata.

Już dwa rodzaje heliocentryzmu powodują odmienne skutki. Dlaczego???

Ponieważ tutaj działa prawo podaży i popytu. Czym jest podaż jak nie ilością dóbr oferowanych na rynku a popyt to ilość chcących kupić dane dobra. Jak to działa w przypadku wiary w Boga u ludzi???

Otóż Bóg jest stworzycielem wszystkiego. Bóg poświęca swoją uwagę temu co stworzył. A zatem jeśli Bóg stworzył wg nowoczesnego heliocentryzmu ogromny wszechświat z liczbą planet i gwiazd liczonych w astronomicznych liczbach (trylionach i więcej) to jego uwaga wobec ziemi i ludzkości jak może być duża???

Czy w takim układzie jest sens poświęcać swoją uwagę – czy też wiarę – w Boga, który nawet jeśli istnieje to ma ważniejsze problemy do rozwiązania niż pyłek zwany ziemią?? Odpowiedź brzmi nie!!! I tak działają ludzkie umysły, które z tego powodu wybierają ateizm lub politeizm czyli wiarę w liczniejsze bóstwa.

Natomiast w klasycznym heliocentryzmie, ziemia jest jednak ważniejsza jednak ona nie jest centrum stworzenia ale tym centrum jest słońce. Tutaj ludzie zgodnie z prawem podaży są bardziej skłonni wierzyć w jednego Boga, którego uwaga skoncentrowana na ziemi. Ziemi, która nie jest drobnym pyłem we wszechświecie ale ważnych elementem tego wszechświata.

Różnica pomiędzy dwoma heliocentryzmami, jest taka z punktu widzenia praw podaży i popytu. Tak samo jak sto złotych jest więcej warte dla człowieka zarabiającego 2000 złotych miesięcznie niż dla człowieka zarabiającego dwa miliony złotych miesięcznie. Czy też kobieta czuje się bardziej ważna kiedy jest jedyną żoną mężczyzny zaś kobieta w haremie Sułtana czuje się o wiele mniej ważna niż kobieta w związku monogamicznym.

Jednak tutaj mamy problem w jakiego Boga ludzie zaczynają wierzyć?? Cz tego z Biblii?? Otóż nie… oni zaczynają wierzyć w ciało niebieskie, które jest centrum tego wszechświata jakim jest Słońce. Jak wiadomo Słońce to symbol Lucyfera:

„Jest on także nazywany Lucyferem

Oko w trójkącie na tle słońca to jego główny symbol.

Wszechwidzące oko Lucyfera (Horusa) jest powszechne tak w Watykanie jak i pośród Masonów.

ANNUIT COEPTIS – WEDŁUG JEGO WOLI
NOVUS ORDO SECLORUM – NOWY PORZĄDEK WIEKÓW

LUCYFERIAŃSKI NOWY PORZĄDEK ŚWIATA – N.W.O.

Napisy w języku łacińskim – języku liturgicznym Kościoła Katolickiego, głównego wykonawcy tego szatańskiego planu.

Piramida symbolizuje społeczeństwo świata. Pełna piramida symbolizuje społeczeństwo pod bezpośrednim rządem Boga. Piramida z uciętym szczytem czyli trapez jest symbolem ludzkości pozbawionej Bożego kierownictwa.

Szczyt (mała piramida) odseparowany od trapezoidu oznacza oko Lucyfera, który rządzi pośrednio i nie chce on mieć niczego wspólnego z ludzkością. Stąd separacja Lucyfera od ludzkości. Tak była sprawowana władza w jego imieniu i to się nie zmieni. Słońce za piramidą to symbol iluminizmu doktryną Lucyfera, która praktycznie nie istnieje.”

http://www.zbawienie.com/tabela.htm

No tak, zobaczmy zatem Mariusz w swoim filmie zarzuca płaskiej ziemi promowanie kultu ziemi. Tymczasem o dziwo taki kult diabła może promować tylko klasyczny heliocentryzm. Natomiast współczesny heliocentryzm promuje bardziej ateizm. Dlaczego??? Ponieważ we współczesnym heliocentryzmie takich słońc – czyli gwiazd- są tryliony jeśli nie więcej. A zatem nasze Słońce i sam Lucyfer wypada tutaj blado.

Opieram się oczywiście na argumentacji Mariusza, która głosi, że Bóg w heliocentryzmie jest daleko. We współczesnym heliocentryzmie Bóg jest daleko z uwagi na ogrom wszechświata i maleńkość ziemi a nawet Słońca.

Ale jak Bóg jest tak daleko to po co w niego wierzyć??? Dlatego współczesny heliocentryzm albo promuje ateizm albo politeizm lub w to, że stworzyła nas obca cywilizacja (czyli taki nowoczesny politeizm).

Natomiast klasyczny heliocentryzm nie czyni Boga wcale tak oddalonego od nas. Klasyczny heliocentryzm raczej zwalcza Boga znanego z Biblii ( gdzie to ziemia jest centrum i koroną stworzenia zaś, Słońce jest służącym ziemi i jej mieszkańcom obok księżyca ciałem niebieskim).  Klasyczny heliocentryzm zwalcza Boga z Biblii i promuje kult diabła, Lucyfera czyli kult słońca.

Wnioski są zatem zdumiewające. Otóż klasyczny heliocentryzm – zakładający, że wszechświatem jest tylko słońce i planety, prowadzi do kultu diabła czyli kultu Lucyfera. Współczesny heliocentryzm zakładający, że gwiazdy to inne słońca i wszechświat jest gigantyczny prowadzi do ateizmu bądź politeizmu w formie wiary, że życie na ziemi stworzyły wyższe i odległe cywilizacje we wszechświecie – czyli upadli aniołowie.  Wygląda na to, że inni upadli aniołowie zarządzali za swoją „prace” u szatana też tego aby ludzie oddawali im boską cześć, dlatego klasyczny heliocentryzm poszedł w stronę gigantycznego wszechświata. 

Mariusz zatem jest:

(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Mat 23

Co ciekawe z pewnego punktu widzenia płaska ziemia i niebocentryzm mają cechę wspólną, jaką???

Otóż obydwie nauki czynią z ziemi centrum stworzenia i centrum uwagi Boga – Stwórcy. W obydwu naukach Słońce i księżyc są ciałami niebieskimi służącymi ziemi i jej mieszkańcom. Obydwie nauki czynią z ziemi nie jakąś planetę czy ciało niebieskie ale część świata czy wszechświata. W obydwu systemach świat czy wszechświat składa się z nieba i ziemi. Każda część ma swoich mieszkańców , ziemia – to ludzie, zwierzęta i rośliny, niebo to anioły, ciała niebieskie.

Obydwa systemy skłaniają zatem do wiary w Boga Biblii. Tak dlatego swego czasu Mariusz przekonał Henryka, mnie i wielu członków forum zbawienie do niebocentryzmu – zwłaszcza, że heliocentryzm a szczególnie jego współczesna forma jest całkowicie sprzeczna z Biblią.

Skoro zatem niebocentryzm i płaska ziemia opierają się na Biblii to oznacza to, że jedynym wyznacznikiem która teoria jest prawdziwa a która fałszem jest Biblia i zawarte w niej słowa Boga i Syna!!!

Otóż Biblia opisuje kształt ziemi i nieba poprzez twierdzenia, że ziemia i niebo mają krańce. Otóż zauważmy jedno, krańce może mieć tylko figura geometryczna, czym ona jest???


Figura geometrycznapodzbiór danej przestrzeni, zwykle przestrzeni euklidesowej, afinicznej lub rzutowej.

Figurę homeomorficzną z prostą lub jej częściami nazywamy linią lub krzywą (figurą jednowymiarową), z płaszczyzną lub jej częściami – powierzchnią (figurą dwuwymiarową), zprzestrzenią lub jej częściami – bryłą (figurą trójwymiarową)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Figura_geometryczna


Otóż żadna bryła geometryczna nie ma krańców, dlaczego. Otóż figura geometryczna istnieje w przestrzeni dwuwymiarowej, jest to koło, trójkąt, kwadrat i inne linie. Natomiast bryła geometryczna funkcjonuje w przestrzeni trójwymiarowej i składa się ona z połączonych ze sobą figur geometrycznych które mają krańce. Np kwadrat to figura mające krańce, natomiast romb to bryła złożona z 6-ściu kwadratów. Co ciekawe koło jest figurą geometryczną mającą krańce natomiast kula jest bryłą geometryczną która w żaden sposób nie może mieć krańców!!!!

Tutaj mamy ciekawą cechę wspólna heliocentryzmów i niebocentryzmu   jaką??? Obydwa systemy zakładają że ziemia jest kulą niebocetryntryzm zakłada ponadto, że niebo jest kulą zaś heliocentryzm zakłada, że słońce, księżyc i inne planety są kulami.

A zatem obydwie nauki, heliocentryzm i niebocentryzm zaprzeczają Biblii i zawartych w niej słowach Boga i Syna. Zobaczmy co na ten temat mówi Biblia:

Ps 46 napisał:(10) Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali.

Iz 62 napisał:(11) Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto twój zbawiciel przyszedł do ciebie, mając swoją nagrodę i jego dzieło przed jego twarzą.

Hioba 38 napisał:(13) Aby ogarnęła krańce ziemi, z której bezbożni zostaną strząśnięci?

Iz 41 napisał:(5) Widziały to wyspy i ulękły się, krańce ziemi przeraziły się, zbliżyły się i zeszły.

Ps 67 napisał: Niech nam Bóg błogosławi, A niech się go boją wszystkie krańce ziemi!

Iz 26 napisał:(15) Rozmnożyłeś naród, Panie, rozmnożyłeś naród, objawiłeś się w chwale, rozszerzyłeś wszystkie krańce ziemi.

Ps 22 napisał:(28) Wspomną i nawrócą się do Pana Wszystkie krańce ziemi. I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan.

ps 65 napisał:(6) Cudowny w sprawiedliwości, Wysłuchaj nas Boże nasz Zbawicielu, nadziejo wszystkich krańców ziemi i tych z dala na morzu.

Hen 1 napisał:5 Wszyscy ulegną przerażeniu, a Czuwający zadrżą i strach oraz wielkie drżenie zapanuje aż po krańce ziemi.

Hen 18 napisał:5 Zobaczyłem wiatry na ziemi, które podtrzymują obłoki, i ujrzałem drogi aniołów. Na krańcu ziemi ujrzałem u góry firmament nieba.

Hen 18 napisał:14 anioł powiedział mi: „To jest miejsce krańca nieba i ziemi. To jest więzienie gwiazd nieba i zastępów niebieskich.

Hen 23 napisał:1 Stamtąd udałem się na inne miejsce po stronie zachodniej aż do krańców ziemi.

Hen 33 napisał:1 Stamtąd poszedłem na krańce ziemi i ujrzałem olbrzymie różniące się od siebie zwierzęta, jak również ptaki, które różniły się kształtem, wyglądem i głosem. Każdy z nich różnił się jeden od drugiego.

2 Na wschód od tych zwierząt ujrzałem krańce ziemi, na których spoczywa niebo oraz otwarte bramy nieba.

Hen 341 Stamtąd udałem się na północ, na krańce ziemi. Zobaczyłem tam wielką, wspaniałą i cudowną rzecz na krańcach całej ziemi.

Hen 35 Stamtąd poszedłem na zachód na krańce ziemi i ujrzałem tam, jak to widziałem na wschodzie, trzy otwarte bramy – tyle samo bram ile wyjść.

Hen 36 1 Stamtąd udałem się na południe na krańce ziemi i tam ujrzałem trzy otwarte bramy niebios. Wychodziły stamtąd południowy wiatr, rosa, deszcz i wiatr.

2 Stamtąd udałem się na wschód na krańce nieba i tam ujrzałem trzy otwarte wschodnie bramy nieba, a ponad nimi były mniejsze bramy.

Hen 65 2 Wyruszył stamtąd, udał się na krańce ziemi i zawołał do swego pradziada Henocha. Zbolałym głosem Noe trzykrotnie zawołał: „Posłuchaj mnie, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie!”

Hen 9312 [lub okazać] chwałę, którą [się chełpią]. Lub kto może widzieć jego tchnienie lub ducha i zdolny jest wrócić i o nim powiedzieć? Lub kto może wstąpić i zstąpić na wszystkie krańce [niebios] i pojąć je lub stworzyć coś do nich podobnego?

Hen 1068 I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego syna, przyszedł do mnie na krańce ziemi, bo usłyszał, że tam się znajduję. Zawołał i usłyszałem jego głos i podszedłem do niego. Powiedziałem mu: „Tu jestem, synu mój, po co przyszedłeś do mnie?”

Zach 9 napisał:(10) I zniszczy wozy wojenne z Efraima i rumaki z Jeruzalemu, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie od morza do morza i od Eufratu aż po krańce ziemi.

1 Sam 2 napisał:(10) Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi I da moc królowi swemu, I wywyższy róg Pomazańca swego.

Mi 5 napisał:(3) Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi.

Pow Pr 4 napisał:(32) Zapytaj się dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, kiedy stworzył Bóg na ziemi człowieka, i od krańca aż po kraniec niebios, czy stało się już coś tak wielkiego albo czy słyszano kiedy o czymś podobnym?

Ps 2 napisał:(Cool Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.

Iz 5 (26) I wywiesi chorągiew dla narodu z daleka, i świstem zwabi go od krańców ziemi, a oto ten śpiesznie i szybko nadejdzie.

Iz 24 (16) Od krańca ziemi słyszeliśmy pieśni pochwalne: Chwała Sprawiedliwemu! Lecz ja rzekłem: Zginąłem! Zginąłem! Biada mi! Rabusie rabują, drapieżnie rabują rabusie!

Co ciekawe, nawet uczeń Pawła – Łukasz, w czasach kiedy głosił nauki Pawła nie podważał płaskości ziemi, aby zyskać wiarygodność wśród słuchających go żydów i innych narodów:

Dz. Ap. 1 (8) Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Sam Paweł nie podważał płaskości ziemi aby być zyskać na wiarygodności:

Rzym. 10 (18) Ale mówię: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi Rozległ się ich głos, A słowa ich dotarły Aż do krańców ziemi.

Nie zapominajmy Paweł był faryzeuszem a ci doskonale znali Słowo Boże, nie mogli więc otwarcie zaprzeczać prawdom zawartym w Biblii!!!

Co mówi nam Isus o kształcie ziemi???

(42) Królowa z Południa stanie na sądzie wraz z tym pokoleniem i potępi je; bo przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tutaj więcej niż Salomon. Mat 12

Inne słowa o kształcie ziemi:

 Ps 135(7) On sprowadza chmury z krańców ziemi, Wywołuje błyskawice z deszczem, Wypuszcza wiatr ze swoich komór.

Co mówi Bóg o kształcie ziemi:

Iz 40 (6) Do Północy powiem: Wydaj! A do Południa: Nie zatrzymuj! Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi!

Iz 49 (6) I powiedział do mnie: [jest to] wielka rzecz dla ciebie byś nazwanym moim sługą aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić rozproszonych synów Izraela; dałem cię jako przymierze dla trzody, jako światło dla narodów, abyś był zbawieniem do krańców ziemi.

Cały świat ma swoje krańce:

Ps 19 (5) A jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk I do krańców świata dochodzą ich słowa… Tam na nich słońcu postawił namiot,

Niebo też ma krańce:

Iz 13 (5) Ciągną z dalekiej ziemi, od krańców nieba, Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię.

Apokalipsa mówi nam, że ziemia ma krańce:

Ap 20 (8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.

Ap 7(1) Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo.

Co ciekawe, wg Biblii ziemia jest okręgiem a niebo jest nad nią rozpostarte jak namiot:

Iz 40 (22) Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze; rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny.

Jak zatem widać Biblia i zawarte w niej słowa Boga, jego syna, proroków i inne świadectwa pokazują, że ziemia jest płaska a niebocentryzm to… lipa!!!

Jednak skoro Mariusz zarzuca nam zwolennikom płaskiej ziemi kult diabła to zobaczmy ten obrazek, przestawiający model płaskiej ziemi:

Zobaczmy tutaj ziemia jest okręgiem zaś niebo jest rozpostarte jak namiot mieszkalny. Ale sama otchłań jest w koncepcji płaskiej ziemi i Biblii ciekawym miejscem. Czym jest otchłań wg Biblii a szczególnie księgi Henocha??? Więzieniem dla upadłych aniołów pod ziemią, na samym środku ziemi w Arktyce. Otóż jako więzienie jest to miejsce zamknięte. Otchłań zatem może mieć kształt kuli wewnątrz której są zamknięte upadłe anioły!!! Dokładnie, niebocetryzm jest bardzo bliski opisowi otchłani. Niebocentryzm może być zakamuflowanym kultem Bestii. Gdyż niebocentryzm zakłada, ze otchłań to wnętrze kuli wewnątrz której jest inna kula czyli zamknięta w otchłani Bestia!!!  

Zauważmy rzecz ciekawą niebocentryzm czci Boga w zamknięciu!!! Tak w nauki niebocetryzmu, Bóg siedzi zamknięty we wewnętrznym świecie. Otoczony kulą jako barierą!!!

Zobaczmy Mariusz przytacza jako dowód niebocetryzmu modele satanistycznych kultów:

Mandala hinduska: motyw wszechswiata w kuli gdzie w srodku znajduje się Bóg – przedstawiany jako mieszkający w światyni.

https://redoctobermsz.wordpress.com/tag/mariusz-szczytyski/#jp-carousel-1869

Co czci hinduizm jak nie bóstwa które zapładniały ziemskie kobiety i płodziły z nich potomstwo??? Potem jak wiadomo z księgi Henocha owe „bóstwa” Bóg zamknął w otchłani!!!

Słowiańska mandala jest najbardziej konstrukcyjnie zbliżona do rzeczywistości, albo w pełni odzwierciedla rzeczywistość.

https://redoctobermsz.wordpress.com/tag/mariusz-szczytyski/#jp-carousel-1870

Wiadomo Słowianie to zaginiony i wygnany Izrael. A za co Izrael został wygnany??? Za czczenie bóstw pogan i przyjmowanie ich wierzeń. Ta mandala jest dowodem, na to co zaczęli czcić Izraelici i dlaczego zostali wygnani!!!

Aborygeńska mandala, motyw życia w kuli gdzie w środku mieszka Bóg

https://redoctobermsz.wordpress.com/tag/mariusz-szczytyski/#jp-carousel-1871

 

Od kiedy pogańscy Aborygeni – politeiści jak hindusi czcili Boga Izraela??? Przecież ta Mandala to koleny dowód na czczenie upadłych aniołów zamkniętych w otchłani!!!

Mandala , motyw życia wewnątrz ziemi z otworami na biegunach , jako kalendarz majów.

https://redoctobermsz.wordpress.com/tag/mariusz-szczytyski/#jp-carousel-1872

Majowie tak samo byli politeistami i tak samo czcili upadłych zamkniętych w otchłani!!!

Zobaczmy Mariusz podaje nam nieświadomie dowody na to czym może być niebocentryzm. Sam atakuje płaską ziemię wrzucająć ją do jednego worka z heliocetryzmem. Chociaż jedynie płaska ziemia nie czyni z ziemi planty, zaś w przypadku niebocetryzmu ziemia nadal jest planetą:


Planeta (późnołac. planeta, od gr. πλανήτ- planét-, πλανής planés, nowogr. πλανήτης planétes; dosł. „wędrowiec” od πλανάσθαι planásthai, wędrować) – zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznejobiekt astronomicznyokrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje termojądrowe[1], wystarczająco duży, aby uzyskać prawie kulisty kształt oraz osiągnąć dominację w przestrzeni wokół swojej orbity[2]. W odróżnieniu od gwiazd, świecących światłem własnym, planety świecą światłem odbitym

https://pl.wikipedia.org/wiki/Planeta


Tak planeta jest kulą i tutaj niebocentryzm jak i heliocentryzm zakładają, że ziemia jest kulą czyli planetą.

Zauważcie, podaje konkretne dowody. Biblia jednoznacznie stwierdza że ziemia jest płaska. Natomiast pogańskie, politeistyczne kulty promowały bądź niebocentryzm – czyli, że żyjemy we wnętrzu ziemi- kuli, lub heliocentryzm, czyli, że żyjemy na zewnątrz ziemi – kuli!!!

Mariusz atakuje płaską ziemię bez dowodów tylko na podstawie swoich sofizmatów czyli:


Sofizmat (z gr. σόφισμα, sophisma – wybieg, wykręt)[1] czyli sztuka „wykręcania kota ogonem„, jest to nazwa funkcjonująca w co najmniej trzech znaczeniach:

 1. zwodniczy „dowód” matematyczny, pozornie poprawny, lecz faktycznie błędny, zawierający rozmyślnie wprowadzony błąd logiczny, trudny do wykrycia na pierwszy rzut oka;
 2. wypowiedź lub sformułowanie, w którym świadomie został ukryty błąd rozumowania nadający pozory prawdy fałszywym twierdzeniom;
 3. wszelka próba dowiedzenia swoich racji, bez względu na poprawność logiczną przedstawionej argumentacji.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sofizmat


Zastanówmy się dlaczego Mariusz tak zaciekle broni niebocentryzmu i atakuje płaską ziemię!!!

11 uwag do wpisu “Płaskość ziemi, heliocentryzm a niebocentryzm….

 1. Szary człowiek

  Świętny artykuł Cyrylu. Obalasz kłamstwa, widać w tym pomoc jedynego i prawdziwego Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba i również naszego Boga. Trzymaj tak dalej. Jesteśmy coraz bliżej wyzwolenia. Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

 2. perceptio

  Tylko mała korekta, 6 kwadratów to sześcian – nie romb – choć mogą taki sam cień rzucać.
  Ale ja potrafię wypatrzeć wypalony piksel na 50″ ekranie no i maturę z matmy pisałem 🙂
  Cieszę się, że trafiłem na twój blog Cyrylu. Mariusz jest dla mnie podejrzany (choć zaczynałem mu wierzyć), potwierdzasz jedynie moje przeczucia. Widzę również, że wiele przeszedłeś i przebadałeś na drodze do Prawdy. Prawdą jest, że Prawda wyzwala. Lecz choć w ustach jest słodka jak miód to wewnątrz wypełnia goryczą, bo tylu najbliższych nic nie chce o tym słuchać – tak sobie to skojarzyłem.
  Życzę powodzenia. Ja też robię co mogę, ale poprzez muzykę. Choć odradzano mi to, bo muzyka to narzędzie szmatana, ale jak się dowiaduję, on nawet współczesną Biblią się posługuje do swoich celów.
  Pozdrawiam.
  Daniel.

  Polubione przez 1 osoba

 3. adi

  Witaj Cyrylu. Co do płaskości ziemi nie mam wątpliwości za dużo tego. Więcej dowodów namacalnych na płaskość. Jednej rzeczy jeszcze nie rozumiem chodzi mi o satelity których rzekomo nie ma. W mojej ocenie chyba jakieś są.Myślę że w małej ilości.Pytanie tylko na jakiej zasadzie działają. Bo to co nam serwują to jest pewne że to blef. Wczoraj naszła mnie taka myśl. Oglądając tv- tak zwaną satelitarną skierowaną w niebo:) naszły zakłócenia z uwagi gęstość chmur tak zwane oberwanie chmury silne opady. Zawsze tak mam na krótko przed ulewą. Co ciekawe przełączając odbiornik na tzw . antenę naziemną nie miałem zakłóceń. I to dało mi do myślenia.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Pingback: PŁASKOŚĆ ZIEMI, HELIOCENTRYZM A NIEBOCENTRYZM…. – Kompendium Prawdy

 5. Ewangelios Nathanielski

  Tak zauważyłem że dezinformatory, agenty i inne ściemniacze dla przykładu – mogą mieć kanały YT usuwane i nagle są przywracani stając się przyjaciółmi innych ściemniaczy

  Hasbara pozornie działa nielogicznie, a istnieje możliwość że niektórzy Yuduperzy celowo kombinują coś z kanałami żeby grać rolę wielce pokrzywdzonych przez system – owszem YT kasuje kanały
  Generalnie hasbarowcy działają po to żeby neutralizować, wzniecać konflikty i nakręcać oglądalność
  Na YT to wyraźnie widać kiedy jeden z drugim nakręca sztuczną wojnę jak w mediach a później się godzą jak gdyby nic
  Oczywiście to nie jest tak że ktoś jest agentem ze względu na poglądy czy wygląd, opłacaną opozycję można rozpoznać po owocach sami się demaskują

  Tak trochę nie daje mi spokoju pewien kolega, a też pojawiały się uwagi że prawdopodobnie naczelny Pustoziemca zgłaszał komentarze na YT….
  Oczywiście każdy może wierzyć w NC, HC, PZ a nawet w ziemie romb.. ale nazywać tych ludzi agentami czy nieświadomymi satanistami ?
  No chyba że ktoś bezpodstawnie zwalcza jedną z wersji np. PZ i nie daje żadnych dowodów.. troche tego jest w mediach alternatywnych
  I nawet Sanjaya gdzieś tam napisał że Mariusz prawdopodobnie ma powiązania z KGB… może tak a może nie

  Osobiście mam takie wrażenie, może tak być a nie znam szczegółów
  Że całe te akcje z Joroszem i to co promuje Mariusz… czy nie chodziło o wpuszczenie Henryka w maliny żeby stracił wiarygodność, to też taka agenturalna robota
  Księga Estery opisuje nam metodę jak pozbywano się zagrożenia w postaci wrogo nastawionego polityka czy monarchy
  Nie wiesz jak ? Ano podrzuć mu żonę żydówkę albo skompromituj gościa a metod jest mnóstwo

  Wracając do osoby, sam Mariusz spopularyzował elementy znane w Rosji czyli u Słowian uciskanych przez Bestię, Lubawiczów, Putina
  Może mason a może nie… ale kiedy trzeba to umie pomóc
  Te tematy to Pusta Ziemia, Chronologia Fomienko, Is Ra El, Jorosz

  Jak wiadomo mamy trzy teorie kształtu ziemi – Heliocentryzm, Geocentryzm, Uranocentryzm – Kulista, Płaska, Wklęsła
  Babilon generalnie promuje HC z milionami planet, panowie którzy wiedzą o NWO a zwalczają Biblie także promują gorliwie HC

  Mamy do wyboru NC I PZ
  Nie można jednak w nieskończoność trzymać HC jako słusznej tezy i kiedyś ta teoria może upaść, sądzę że Grigori tworzący Bestię będą promować albo PZ albo NC
  Chociaż NC jest atrakcyjniejszy dla Bestii – krzyże, mandale, Himmler,
  Hitler z Hitlerem jak wiadomo szukali otworów do wnętrza ziemi czy do ?
  AGARTHY

  I tu jest klucz, jeśli HC padnie to nie będzie można mówić o plejadianach a o cywilizacji zza lodu albo o podziemnej cywilizacji mającej super technologię.
  Zatem Agartha to nic innego jak Otchłań (nie jestem pewien czy można to nazwać Lochami Tartaru) w której są trzymani w uwięzi zbuntowani aniołowie z Semjazą na czele
  O tym dawno pisałem że jak Heliocentryzm upadnie w tym także Kosmici to rozpocznie się propaganda Niebocentryzmu z cywilizacją podziemną z Agarthy albo Atlantydy
  Generalnie znowu chodzi o to żeby odciągnąc od Boga

  Na koniec:

  Raczej ta sama paczka:)

  Polubienie

 6. Marion

  Panie autor.a zastanawiałeś się czemu w objawieniach Jezusa jest o niebocentryzmie i małym kosmosie? A otóż te objawienia przeczą PZ i kuli kopernika.w środku spotyka się prawda tzw niebocenrtyzm tylko bez pojęcia czasoprzestrzeni tego nie zrozumiesz. Nie będę przytaczał argumentów skoro sam ich niestarasz się znaleźć. Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

 7. Pingback: Moje (nie)krótkie przemyślenia cz.3. Rzecz o znaczeniu wiarygodności i skutkach jej utraty…. – Blog Cyryla

 8. Pingback: Moje (nie)krótkie przemyślenia cz.4… czyli o kulcie Biblii, niebocetryźmie i szukaniu dalej Boga i prawdy….. – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s