Narody a religie…. czyli wyjaśnienie problemu z perspektywy prawa Boga!!!

Czy zastanawialiście się czym są tak naprawdę wszystkie religie??? A czym są narody?? Odpowiedzi jest wiele, ale prawdziwą odpowiedź znajdziemy w Biblii a szczególnie w prawie Bożym.

Otóż czym jest naród?? Podaje definicje z Wikipedii:


Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Chociaż naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości, to jednak nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. W socjologii nie ma jednej definicji tego pojęcia, istnieją też rozbieżności między stanowiskiem socjologów, antropologów i historyków.


Jednak tak naprawdę twórcą narodów jest sam Bóg. To on stworzył nowe prawo rządzące ludzkością, że będzie się ona dzielić na nowe organizacje społeczne – zwane narodami. Narody to ogromne zbiorowisko rodów czyli rodzin – podstawowej komórki społecznej ludzkości wg prawa Bożego:

(24) Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Rodz. 2

(4) A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?

(5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.

(6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mat 19

Wg początkowego planu Boga i jego pierwotnego prawa, ludzkość miała dzielić się tylko na rodziny. Jednak w Biblii Bóg został zmuszony do ponownego podziału ludzkości na narody. Dlaczego??? Zobaczmy na tę historie:

(1) Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.

(2) Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.

(3) I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.

(4) Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!

(5) Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.

(6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.

(7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!

(8) I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.

(9) Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Rodz. 11

Zauważmy jedno stworzenie przez Boga narodów było podyktowane tym, że ludzkość zjednoczyła się aby wybudować miasto i wieżę będącą drogą do nieba gdzie jest mieszkanie samego Stworzyciela. Babel było zatem drogą ludzkości do nieba, gdy wg prawa Bożego mieszkaniem ludzi jest ziemia a nie niebo. Oczywiście był to jawny bunt całej ludzkości przeciwko Bogu za który to groziło całemu rodzajowi ludzkiemu śmierć. Ten pomysł z wieżą Babel podał ludziom szatan – ponieważ jego celem jest zniszczenie całej ludzkości – wcześniej w Edenie sprowadził na ludzkość śmierć a potem spowodował, że Bóg sprowadził na ziemię potop. Bóg aby nie zniszczyć całej ludzkości podzielił ją na narody.

Zauważmy jedno o mały włos a szatan by spowodował zniszczenie całej ludzkości. Tylko dzięki mądremu posunięciu Boga polegającemu na stworzeniu nowego prawa – które podzieliło ludzkość na narody (każdy naród mówi własnym językiem), uratowało ludzkość.

Jednak skupmy się na działaniach ludzi chcących zbudować miasto i wieżę do nieba:

(4) Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!Rodz. 11

Otóż motywy budowniczych były znane, chcieli oni złamać prawo Boga które mówiło:

(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.

(…)

(7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną! Rodz. 9

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi! Rodz. 1

Otóż Bóg nakazał ludzkości mówiącej jednym językiem aby ta właśnie rozproszyła się po całej ziemi i przez to ją napełniła, aby w ten sposób ludzie panowali nad zwierzętami i roślinnością. Tymczasem celem budowniczych wieży Babel było aby ludzie na napełniali ziemi czyli nie rozproszyli się po niej. Celem budowniczych wieży Babel było ponowne zjednoczenie ludzkości przeciwko Bogu i jego prawom!!!! Co motywowało tych budowniczych???

 

Wiara, że złamanie prawa Bożego czyli koncentracja ludzkości przyniesie im więcej korzyści niż wypełnianie tego prawa!!!! Jak wiadomo pierwsi ludzie czyli Adam i Ewę wykazali podobną wiarę. Adam i Ewa uwierzyli  zamiast Bogu to szatanowi:

(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Rodz. 3

Jak wiadomo budowniczy Babel podobnie jak pierwsi ludzie uwierzyli znowu szatanowi który kim jest, jak nie człowiekobójcą:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8

Zobaczmy Isus opisuje nie tylko kim jest szatan ale w jaki sposób on zabija. Szatan zabija przez kłamstwo. Każdy kto uwierzy w słowa szatana musi umrzeć, nie tylko ludzie ale nawet anioły o czym pisze w księdze Henocha:

5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.

6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi. Hen 54

A zatem wiara w słowa szatana – smoka – powoduje śmierć, zaś wiara w słowa Boga daje życie:

(4) A On odpowiadając, rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mat 4

Dlaczego ponieważ słowa Boga to słowa prawdy zaś słowa diabła to słowa kłamstwa. To tak samo jak jeden człowiek ostrzega nas, ze drażnienie niedźwiedzia spowoduje jego śmierć, a drugi człowiek mówi, że drażnienie niedźwiedzia – to dobra zabawa i nic się nie stanie.  Gdy posłuchamy drugiego człowieka i zaczniemy drażnić niedźwiedzia to zginiemy, ponieważ uwierzyliśmy kłamstwu.

No właśnie to wiara w kłamstwo powoduje naszą śmierć. Ale co powoduje, że wierzymy w dane kłamstwo na przekór faktom???

Religia każda religia!!!!

Oto czym jest religia:


Religia system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kultczy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka).


Jest systemem wierzeń w kłamstwa. Pierwszymi wyznawcami religii byli Adam i Ewa którzy na przekór faktom – czyli wiedzy o mocy i prawdomówności Boga – uwierzyli na słowa szatanowi!!! Po tym oczywiście umarli ze starości, zamiast cieszyć się życiem wiecznym.

Zauważmy jedno, w Biblii tylko raz występuje słowo religia, w księdze Daniela:

(3) Nad nimi ustanowił trzech ministrów, z których jednym był Daniel. I owi satrapowie mieli przed nimi zdawać sprawę, aby król nie był poszkodowany.

(4) Tenże Daniel wyróżniał się wśród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch, i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem.

(5) Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi ani winy, gdyż był godny zaufania i nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy.

(6) Wtedy rzekli owi mężowie: Nie znajdziemy u tego Daniela żadnego pozoru do skargi, chyba że znajdziemy przeciwko niemu coś na punkcie jego religii. Dan 6

Otóż w Babilonie mieszkało wiele podbitych narodów które miały wiary w rozmaite bóstwa i miały rozmaite obrzędy i prawa. Tak się składało, że wśród podbitych przez Babilończyków narodów byli Judejczycy. Jak wiadomo Judejczycy wierzyli w prawdziwego Boga – Stwórcę całego świata – jednak dla Babilończyków była to tylko religia, czyli kolejny system wierzeń i praw w dane bóstwo. Satrapowie wiedzieli, że wiele z tych religii to wiary w kłamstwa, dlatego uknuli przeciwko Danielowi spisek, wierząc, że wiara  Daniela to kolejne kłamstwo. Oczywiście okazało się, ze Daniel wierzy w prawdziwego Boga a nie w jakaś religie dlatego spisek się nie udał!!! Jednak cała historia pokazuje naprawdę jaki pogląd o religii czym ona jest i była w oczach elity Babilonu!!! Dla elity Babilonu religia była tylko wiarą w kłamstwa!!!! Dlatego owa elita nie mogąc znaleźć haka na Daniela uderzyła w jego wiarę.

Zrozummy jedno czym jest Babilon???

Babilon (z akadyjskiego babilani – ,,brama bogów”)  

Otóż Babilon składał się z wielu podbitych narodów, jedyne co scalało to imperium była religia Babilonu, czyli wiara, że Babilon jest bramą bogów do nieba!!!! To Babilon rozpowszechnił wiarę, że człowiek ma śmiertelne ciało i nieśmiertelną duszę, która w zależności od uczynków po śmierci idzie do raju czyli do nieba lub do miejsca wiecznej kaźni czyli do piekła!!! Tak samo zresztą wcześniej wierzyli Egipcjanie. Sam władca zresztą był bóstwem i namiestnikiem tych bóstw na ziemi. Co potwierdzają te słowa Satrapów:

(7) Wówczas owi satrapowie i ministrowie wpadli do króla i tak odezwali się do niego: Żyj wiecznie, królu Dariuszu!

(8) Wszyscy ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, zwierzchnicy i doradcy doradzają, aby król wydał zarządzenie i nadał mu moc obowiązującą: Kto w ciągu trzydziestu dni o cokolwiek będzie się modlił do jakiegokolwiek boga albo człowieka oprócz ciebie, królu, będzie wrzucony do lwiej jamy. Dan 6

Babilon pozwalał wyznawać wiele religii ale dla każdego mieszkańca Babilonu najważniejszą religią była  religia Babilonu. Ale zauważmy jedno czy Izraelici i Judejczycy wyznawali religie???

Nie ponieważ, Izraelici i Judejczycy wierzyli i wypełniali prawo dane narodowi wybranemu przez Boga zwane Torą!!!!

 

Zauważmy też rzecz ciekawą Tora jaką dał Bóg Mojżeszowi nie mogła być religią z jeszcze jednego ważnego powodu.

Otóż wyznawcą danej religii może być każdy tymczasem Tora – jaką Bóg dał Mojżesz-  była skierowana do wybranego przez Boga narodu Izraela czyli 12 pokoleń Jakuba!!!!

Zauważmy jedno, księga Rodzaju czy Wyjścia są nie tylko księgami prawa Boga ale księgami historii tworzenia nowych praw Boga dla określonych narodów.

Po potopie Bóg daje takie prawa całej ludzkości:

(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.

(2) A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.

(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.

(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego.

(6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka.

(7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną!

(8) Nadto rzekł Bóg do Noego i do jego synów, którzy byli z nim, mówiąc:

(9) Oto Ja, Ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was,

(10) I z wszelkimi istotami żyjącymi, które są z wami, z ptactwem, z bydłem i z wszystkimi dzikimi zwierzętami, które są z wami, z tymi wszystkimi, które wyszły z arki wraz z wszystkimi zwierzętami ziemi.

(11) I ustanawiam przymierze moje z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię.

(12) Potem rzekł Bóg: To będzie znakiem przymierza, które Ja ustanawiam między mną a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami, po wieczne czasy;

(13) Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią.

(14) Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk,

(15) Wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało.

(16) Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi.

(17) I rzekł Bóg do Noego: To jest znak przymierza, które ustanowiłem między mną a wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Rodz. 9

Potem Bóg daje nowe prawa narodom z rodu Abrahama a szczególnie prawa narodom z linii Abrahama i Sary:

(1) A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały!

(2) Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo.

(3) Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił:

(4) Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów.

(5) Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów.

(6) Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie.

(7) I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie.

(8) Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich.

(9) Nadto rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego.

(10) A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochować: obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna.

(11) Obrzeżecie mianowicie ciało napletka waszego i będzie to znakiem przymierza między mną a wami.

(12) Każde wasze dziecię płci męskiej, po wszystkie pokolenia, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane; podobnie też wszystkie inne dzieci, zarówno urodzone w domu jak i nabyte za pieniądze od jakiegokolwiek cudzoziemca, który nie jest z potomstwa twego,

(13) Obrzezany ma być; zarówno urodzony w domu twoim jak i nabyty przez ciebie za pieniądze. I będzie przymierze moje na ciele waszym jako przymierze wieczne.

(14) A nieobrzezany mężczyzna, który nie będzie miał obrzezanego ciała napletka swego, będzie wytępiony z ludu swego, bo złamał przymierze moje.

(15) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.

(16) Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów.

(17) Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić?

(18) I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem!

(19) Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.

(20) Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.

(21) Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym. Rodz. 17

Potem Bóg błogosławił i dawał nowe prawa narodom z linii Izaaka i Jakuba. Jakubowi Bóg zapowiedział, że z niego nie będzie się wywodził jeden naród ale nawet mnóstwo narodów:

(10) I rzekł do niego Bóg: Imię twoje jest Jakub; lecz odtąd nie będziesz się nazywał Jakub, ale imię twoje będzie Izrael. I nazwał go imieniem Izrael.

(11) Potem rzekł do niego Bóg: Jam jest Bóg Wszechmogący! Rozradzaj się i rozmnażaj się. Od ciebie pochodzić będzie naród, a nawet mnóstwo narodów, i królowie wywodzić się będą od ciebie. Rodz. 35

Im dalej idziemy w karty ksiąg Biblii tym widzimy więcej praw jakie daje Bóg narodom a najwięcej praw od Boga dostał Izrael!!!! Zauważmy jedno, każdy naród rządzi się swoimi określonymi prawami – każdy język rządzi się innymi prawami!!!

Każdy naród zatem tworzy własne prawa przez co szatanowi zajmuje sporo czasu opanowanie tego narodu swoimi kłamstwami. Największą trudnością dla szatana było skuszenie swoimi kłamstwami Izraelitów gdyż oni otrzymali najwięcej praw od samego Boga!!!

Jaka zatem była strategia szatana dla narodów??? Stworzenie dla nich religii czyli wiary w kłamstwa szatana. Twórcami religii byli zapewne upadli aniołowie i ich potomkowie giganci. Twórcą religii był przecież Nimrod:

(8) A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym gigantem na ziemi.

(9) Był on gigantem myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Nimrod gigant myśliwy przed Panem.

(10) A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear. Rodz. 1o

Przecież to Nimrod namówił ludzkość do budowy Babelu czyli Bablionu – drogi do nieba:

(1) Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.

(2) Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. Rodz. 11

Co spowodował upadek Babilonu i religii??? Powstanie narodów!!!!

Zauważmy jedno, szatan opanował naród Egipcjan poprzez religie, twórcami religii dla Egiptu byli upadli aniołowie i ich potomstwo!!!!

Kolejne narody przez określone upadłe anioły i ich potomstwo tworzyły religie – czyli wiarę w kłamstwa szatana. Przykładem są narody Kanaanu.


Aby wielbić szatana i demony musiano sporządzać im posągi i przed nimi składano hołdy i ofiary. Spalano także ludzkie ofiary demonom, które owe figury i posągi reprezentowały.
Styl życia byłych mieszkańców Kanaanu przechodził wszelkie nasze wyobrażenia. Uprawiano seks świątynny, zatrudniano w świątyniach cudzołożników świątynnych, nie było żadnego poszanowania dla człowieka, małżeństwa ani dla życia. Królował wszelkiej maści seks. Symbole falliczne i obeliski były przedmiotami czci i uwielbienia.  Spalano żywcem ku czci owych ‚bóstw’ własne dzieci, niemowlęta i dziewice, często obdzierając je przedtem na żywo ze skóry.
Bezprawie było prawem. Gwałcono i mordowano własne dzieci, okradano się i mordowano się wzajemnie. Odbierano sobie żony, nałożnice, córki i synów. Jedynie najsilniejszy miał szansę na przeżycie. Uprawiano seks w najdzikszym możliwych formach – z pedofilią i seksem ze zwierzętami włącznie.
Panował krwawy i okrutny terror. Kanaan był po Egipcie drugim centrum światowego lucyferianizmu.
Czary i magia stanowiły specjalnie wartościową część życia mieszkańców Kanaanu. Parano się  wróżbiarstwem, astrologią, okultyzmem i wywoływaniem duchów osób zmarłych.

Sporą część tych ludzi stanowiły rody olbrzymów. Żył także w tym czasie olbrzym – król Og w Baszanie. Z olbrzymów znanych jako Anak i jego synowie wywodził się późniejszy Goliat, którego zabił kamieniem z procy późniejszy król Izraela, Dawid.

Biblia niedwuznacznie daje do zrozumienia, że owe olbrzymy były rezultatem łączenia się fizycznego zmaterializowanych upadłych aniołów z rodzajem ludzkim.
Czyli olbrzymy były rezultatem seksu ziemskich kobiet ze zmaterializowanymi aniołami, czyli… demonami.

http://www.zbawienie.com/oskarzenia_Boga.htm


Zobaczmy, upadłe anioły zorganizowały owym narodom religie – które to nakazywały – łamać prawo Boga. Bóg po potopie dał całej ludzkości prawo zakazujące mordowania drugiego człowieka – tymczasem religia narodów Kanaanu, zachęcała do składania niewinnych ludzi – szczególnie dzieci, w ofierze bóstwom!!!!

Tak samo w Egipcie faraon dzięki religii nakazał mordowanie pierworodnych synów Izraelitów.

Księga Daniela jako jedyna w Biblii używa słowa religia…. dlaczego???

Ponieważ księga Daniela opisuje dokładnie system władzy Babilonu. Był to system represji i władzy nad wieloma narodami przy pomocy religii. W tym artykule opisałem:

WIEŻA BABEL TO CEL BABILONU…..

fakt, że królestwo Babilonu dążyło do ponownego zjednoczenia ludzkości poprzez odbudowę miasta i wieży Babel poprzez zniszczenie narodów. Zauważmy jedno, po co Babilończycy i imperia po Babilonie – które kontynuowały to królestwo, podbijały inne narody??? Aby je zjednoczyć i jednocześnie je zniszczyć.

W tym artykule udowodniłem, że prawdziwym królem Babilonu jest sam szatan:

KRÓLEM BABILONU WIELKIEGO… JEST SZATAN!!!

Oto co Bóg mówi o szatanie jako królu Babilonu:

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! Iz 14

Szatan jest niszczycielem narodów, każdego narodu. Babilon jest systemem władzy, który powstał po zniszczeniu przez Boga projektu szatana Babel przez stworzenie narodu. Celem Babilonu – jako narzędzia szatana – jest zniszczenie narodów aby ludzkość ponownie przemienić w jedną masę, którą szatan chce zbuntować przeciwko Stworzycielowi. Zauważmy jedno:

(19) A ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo.

(20) Z tymi, którzy zstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. Ród złośników niech nigdy nie będzie wspominany! Iz 14

Szatan w realizacji swoich celów co robi??? Stworzył religie którą dał Babilończykom. Owa religia spowodował, że Babilończycy podbili wiele narodów i nad nimi panowali. Jednak przy okazji szatan spowodował, że sam Babilon został doszczętnie zniszczony zaś sami Babilończycy zginęli jako naród. Oto jest przykład co się dzieje z narodem który zaufał największemu kłamcy i mordercy Lucyferowi.

Samo proroctwa Daniela odnośnie snu króla Babilonu Nebukadnesara jest ciekawe:

(31) Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd.

(32) Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi,

(33) Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny.

(34) Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je.

(35) Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię.

(36) Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi:

(37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę,

(38) W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo spod nieba, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota,

(39) Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię.

(40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze.

(41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną.

(42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.

(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną.

(44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki,

(45) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Dan 2

Otóż ten proroczy sen opisuje historie władzy szatańskiego systemu religii nad narodami, jak powoli ten system słabnie, aż zostanie on zniszczony przez zbliżające się Królestwo Boga!!!!

Głowa posągu ze złota to królestwo Babilonu. Dlaczego ono jest ze złota??? Ponieważ władza religijna w tym królestwie jest absolutna. Król Babilonu traktowany jest jako bóstwo a jego prawo jest bezwzględnie wymagane wobec wszystkich narodów bez względu na religie jaką wyznają. Był to potężny system religijny to w nim wielu Judejczyków nauczyło się Kabały i stworzyło Talmud w oparciu o szatański kult Babilonu. Jaka jest cecha złota??? Jest to metal szlachetny czyli nie wchodzi on w reakcje z innymi pierwiastkami. Tak samo religia Babilonu, była złota czyli narzucała swoje wierzenia innym narodom zaś nie na odwrót.

Potem nadchodzi Królestwo Persów, które jest częścią posągu ze srebra. Dlaczego??? Ponieważ władza religijna jest w tym państwie słabsza. Zauważmy jedno Persowie pozwalają wyznawać podbitym w nich narodom swoje religie o ile nie zagrażają one religii państwowej. Srebro to metal półszlachetnym, czyli jest bardziej od złota skłonny wchodzić w relacje z innymi pierwiastkami chemicznymi ale nie jest to znowu tak łatwe. Dlatego satrapowie mogli uknuć spisek na Daniela. Gdyby Danielowi nie pomógł Bóg to srebrny system religijny Persów by zwyciężył ale w obliczu mocy Boga, to system religijny Persów poddał się wierze Daniela.

Potem nadchodzi królestwo Greków które jest z miedzi, czyli co to oznacza. Zauważmy jedno Grecy pozwalali wyznawać narodom swoje religie i co więcej do swojej religii przyjmowali religie innych narodów. Owszem Grecy w niektórych okresach narzucali siłą swoje poglądy religijne… ale zauważmy jedno to w czasach Greków Biblia z języka Izraelitów została przetłumaczona na grekę – Septuaginta. Zauważmy jedno miedź wchodzi w relacje z innymi pierwiastkami o wiele chętniej niż srebro czy tym bardziej złoto. Wierzenia Greków czerpały wiele z wierzeń Egipcjan, Judejczyków, Babilończyków Persów i innych ludów.

Następnie nadchodzi królestwo Rzymu czyli z żelaza.  Żelazo jest twarde ale wchodzi najłatwiej od miedzi, srebra czy złota w relacje z innymi pierwiastkami – czyli religiami. Dla Rzymu liczyło się tylko respektowanie władzy Rzymu, jego prawa oraz płacenie podatków. Rzymianie mieli gdzieś wierzenia innych narodów o ile się one nie buntowały. Ale jak się buntowały to no cóż cały naród szedł w niewolę lub pod rzeź. Zauważmy jedno, wysokiej rangi oficerowie armii Rzymu wyznawali Torę. Isus był pod wrażeniem wiary i wypełniania Tory przez jednego setnika Rzymu!!!

Wreszcie władza z gliny i żelaza to władze Wielkiej Nierządnicy – czyli Watykanu. Zauważmy jedno, Watykan nigdy nie stworzył imperium ale za to tworzył i tworzy systemy religijne których celem była władza nad narodami. Watykan stworzył chrześcijaństwo, islam i obecnie pod swoje skrzydła stara się zjednoczyć wszystkie szatańskie religie. Jest to władza po części gliniana po części złota nad narodami.

 

Apokalipsa pięknie opisuje ten system władzy:

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. Ap 17

Zauważmy czym jest ów Wielki Babilon jak nie posągiem ze snu  Nebukadnesara!!!! Wielka Nierządnica…. przecież to opisuje system władzy z jednej strony gliniany – czyli miękki niewieści – z drugiej strony żelazny – czyli oparty na sile Bestii, którą kontroluje wszetecznica ponieważ jest uwięziona w otchłani!!!! Natomiast wody to narody które są pod taką władzą Nierządnicy ale ciągle się tej władzy buntują przez co ta władza jest gliniana i żelazna czyli chwiejna.

Zobaczmy na historie Watykanu!!! Watykan stworzył chrześcijaństwo potem islam aby zapanować nad narodami. Obecnie Watykan zdobywał kontrolę przy pomocy jezuitów nad wszystkimi religiami aby zapanować nad narodami i je zniszczyć jednocząc je w szatański projekt Babel!!!!

Zauważmy jedno, w tym artykule pisałem o jednej z nauk Pawła:

PAWEŁ PROMUJE MIESZANIE RAS I NARODÓW…

Zacytuje jeden z jego listów:

(8) Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych;

(9) Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego,

(10) A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył.

(11) W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich.

(12) Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość,

(13) Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak

(14) A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości.

(15) A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele: a bądźcie wdzięczni. Kol 3

Paweł tak naprawdę realizuje cel króla Babilonu – szatana – który polega na zniszczeniu każdego narodu!!!! Pomyślmy Bóg zawsze tworzy rzeczy dobre, czyli naród obok rodziny jest doskonałą jednostką organizacyjną ludzkości. Tymczasem religia to jednostka organizacyjna ludzkości stworzona przez szatana!!! Paweł promuje zniszczenie narodu, poprzez swego Chrystusa, który to jest też Chrystusem Watykanu. A przecież Isus był posłany do jendego narodu Izraela, ponieważ był jego królem:

(5) Tych dwunastu posłał Isus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.

(6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela.

(7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. Mat 10

(22) I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona.

(23) On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami.

(24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.

(25) Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi!

(26) A On, odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom.

(27) Ona zaś rzekła: Tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Mat 15

Isusa ewangelia miała być głoszona narodom w tym rozproszonym wśród nich zaginionemu narodowi Izraelowi (Słowiańszczyźnie):

(18) A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi.

(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię moje,

(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Mat 28

Tymczasem w ewangelii ucznia Pawła Marka co mamy???

(14) Na koniec ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli u stołu, i ganił ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego.

(15) I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.

(16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Mk 16

Porównajmy te dwa sformowania!!! Isus u Mateusza uznaje, ze ewangelia ma być głoszona wśród narodów które to narody stworzył Bóg. Tymczasem Isus Pawła (czyli też Marka) nie uznaje słowa naród tylko używa sformowania STWORZENIE!!! Czy was to nie ciekawi??? Isus u Marka nie mówi nawet słowa ludzie, ale Stworzenie czyli kto?? Ewangelia ma być głoszona upadłym aniołom, zwierzętom, hybrydom i gignatom (wszak nie jest tu mowa o stworzeniu Boga ale o każdym Stworzeniu). Zauważmy jedno Isus Pawła pomija taki zwroty jak naród czy człowiek ale mówi o Stworzeniu!!!! Komu ma być w czasach ostatecznych zwiastowana ewangelia o Królestwie:

(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem:

(7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Ap 14

Zobaczmy ewangelia zarówno u Mateusza jak i w Apokalipsie ma być głoszona narodom we wszystkich językach.

 

Czy Tora to religia?? Oczywiście, ze nie!!!

Tora to prawo Boga skierowane do wybranego przez Niego narodu. Prawo to dla owego wybranego narodu Izraela, tworzy państwo które jest doskonałym wzorem i modelem do naśladowania dla innych narodów!!!! Proroctwa o tym mówią:

21 Wszyscy synowie ludzcy będą sprawiedliwi i wszystkie narody błogosławić i służyć mi będą. Hen 10

(11) Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów – mówi Pan Zastępów. Mal 1

(29) Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami. Ps 22

(12) Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Ps 33

lampą jego jest Baranek.

(24) I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją.

(25) A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie;

(26) I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. Ap 21

Bóg stworzył narody aby uratować ludzkość. Bóg wybrał sobie jeden naród któremu dał swoje prawo Tory aby ocalić ludzkość czyli narody!!!

Tymczasem czym jest religia??? Jest to system wiary w jakieś dogmaty, wymysły, kłamstwa smoka.

 

Zauważmy ciekawą rzecz posag ze snu  Nebukadnesara ma jeszcze inną ciekawą wymowę. Otóż w miarę historii tworzone są coraz to nowe narody, które to sprawiają, że posąg od głowy jest złoty,  potem staje się  srebrny, miedziany, żelazny a na końcu gliniany pomieszany z żelazem. Oznacza to, że Babilon traci swoją władzę religijną czyli Babilon musi wymyślać coraz to nowe religie – czyli nowe kłamstwa, aby niszczyć nowo powstające narody!!!!

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Ap 17

Otóż Wielka Nierządnica to system religijny, jako matka przez swój nierząd płodzi kolejne religie – czyli kłamstwa, dlatego jest matką wszetecznic ponieważ ma córki – inne religie i kulty.

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. Ap 17

Wielka Nierządnica próbuje ponownie zyskać złotą władzę religijną nad narodami, które są niczym wzburzone wody i buntują się owej Nierządnicy!!!!

Zauważmy jedno Tora jest skierowana do wybranego przez Boga narodu Izraela!!! Ten naród obecnie jest ukarany przez Boga i wygnany na Północ, rozproszony wśród innych narodów (Słowianie). Ale znowu wynika to z Tory i jest realizacją tych jej punktów dotyczących sankcji karnych za nieprzestrzeganie Tory przez Izrael:

https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2016/08/29/przymierze-boga-z-narodem-izraelskim-trwa-do-dzis/

A zatem Tora którą ma wypełniać naród wybrany przez Boga – Izrael jest prawdą. To tak jak w matematyce jest jedna prawda i nieskończona ilość kłamstw. Tymczasem religie to tak naprawdę kłamstwa. Zobaczmy Torę może wykonywać tylko Izrael, czynności dotyczące kultu Boga może wykonywać tylko jeden z 12 pokoleń Izraela pokolenie Lewiego!!! Tora to prawo państwowe dla Izraela a nie żadna religia.

Tymczasem zauważmy coś ciekawego król Babilonu – szatan, zrobił z Tory kolejną religie. Otóż w czasach Isusa królestwem Judei rządzili nie Judejczycy, Lewici czy Beniamici ale Edomici:


Żyd – pojęcie wyjątkowo mylące, ponieważ Żyd nie nie powinien być utożsamiany z Izraelitą.
Jakub, czyli Izrael miał dwunastu synów. Jeden z nich miał na imię Juda, a jego pokolenie to Judejczycy. Chrystus urodził się w pokoleniu Judy, w Judei z pokolenia Judy – tak ze strony Marii, matki Jego jak i przybranego ojca, Józefa. Teoretycznie można by Go nazwać Judejczykiem. Jest jednak kwestia, która wyklucza tę opcję. Jego Ojcem jest Bóg, więc Isus nie był Judejczykiem ale jest i był zawsze Synem Bożym.
Nie był On nigdy Żydem.
Według Biblii to mężczyzna zrodził tę osobę  czy inną. Adam zrodził Seta, Jesse zrodził Dawida – typowe biblijne wersety, które są w konflikcie żydowskiej percepcji, że matka stanowi o pochodzeniu swego dziecka. Biblia mówi, że ojciec!
Mateusza 1:2 Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. 3 A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zerę, a Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. 4 A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona, a Naason ojcem Salmona. 5 A Salmon zrodził z Rahab Booza, a Booz zrodził z Ruty Jobeda, a Jobed był ojcem Jessego.
Wszelkie rodowody przedstawiają ojca, jako sprawcę urodzin oraz kontynuację rodu. Trzeba także wyraźnie podkreślić, że Isusnie przyszedł do Żydów, ale do zagubionych owiec z domu Izraela. Dlatego do większości z nich mówił jedynie w przypowieściach.
Od syna Izraela – Judy wzięła się nazwa Żydzi, ale i to nie jest prawdą. Nazwa ta jest zniekształcona. Współcześni Żydzi nie są Judejczykami. Przeważająca ich część to potomkowie Chazarów, reszta to Edomici, którzy zostali podbici przez Judejczyków około 125 lat przed narodzeniem Isusa. Edomici zostali zmuszeni do przejścia na Judaizm. Zniekształcili go z czasem oraz aktywnie zwalczali wszelkie formy Chrześcijaństwa. Król Herod był Edomitą (syn Idumejczyka) oraz znaczna część faryzeuszy.
Ok. 163 p.n.e. terytorium Edomu zostało podbite przez Judę Machabeusza, władcę żydowskiego. Ostatecznie ok. 125 p.n.e. podbił Edomitów Jan Hirkan I, który zmusił ich do przyjęcia religii żydowskiej. Od tej pory Edomici stanowili część narodu żydowskiego. Źródło –http://pl.wikipedia.org/wiki/Idumea
Ich religia…
The nature of Edomite religion before their conversion to Judaism is largely unknown. As close relatives of other Levantine Semites, they may have worshiped such gods as El, Baal, Kaus and Asherah. The oldest biblical traditions place Yahweh as the deity of southern Edom, and may have originated in „Edom/Seir/Teman/Sinai” before being adopted in Israel and Judah.[41] Źródło – ^ Mark S. Smith, „The origins of biblical monotheism”, (Oxford University Press, 2001) pp.140–145
Tłumacząc luźno – Edomici wielbili (zgodnie z Biblią) El, Baala, Kaus i Aszerę. Najstarsze tradycje wskazują na Yahweh jakogłówne bóstwo południowego Edomu. Takich informacji jest znacznie więcej w literaturze i staje się jasne, że Yahwe był bogiem Kanaanu oraz Idumei – z pewnością nie był bogiem Izraela! Yahweh jest także utożsamiany z Baalem. I w tym miejscu mamy problem.
Imię Yahweh jest manipulacją. Żydzi twierdzą, że Tetragram to imię. Jest to nieprawdą. Tetragram  jest rzeczownikiem – znaczy – Bóg. To właśnie o Edomitach podających się za Żydów mówi nam Objawienie:
Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.
Werset ten wskazuje niedwuznacznie, że ludzie nazywani Żydami są wielbicielami szatana. Isus określił ich także w ten sposób:
Mateusza 23:33 (NWT PL) „Węże, pomiocie żmijowy, jakże uciekniecie przed sądem Gehenny?”
Rzeczywisty naród – Izrael zawierał 12 pokoleń synów Izraela. Tymczasem dzisiejszy fałszywy Izrael posiada zaledwie niewielką cząstkę ludzi, których można nazwać Judejczykami. A gdzie reszta z 11-ciu pokoleń?
Narodem wybranym przez Boga był 12 pokoleniowy Izrael – nie tylko Judejczycy czy Żydzi!
Niemal wszystkie oficjalne informacje o Żydach to stek kłamstw. Tzw. język hebrajski jest także wielkim kłamstwem.
Język hebrajski
Język nazywany obecnie hebrajskim jest w rzeczywistości językiem judeo-aramejskim, czyli jednym z dialektów języka aramejskiego, odziedziczonego przez Żydów podczas niewoli w Babilonie. Babilon i Asyria posługiwały się właśnie tym językiem. Za czasów Heroda  alfabet aramejski – spółgłoskowy uproszczono i tak powstał obecnie używany kwadratowy alfabet aramejski, nazywany dzisiaj kłamliwie alfabetem hebrajskim.
Herod Wielki
Nowoczesny język i alfabet hebrajski to w rzeczywistości język i alfabet judeo-aramejski.
Oryginalnym językiem Starego Testamentu jest tzw. paleo-hebrajski, który według dzisiejszejnomenklatury nie jest językiem semickim. Dlatego mamy w tej kwestii wielki problem. Jeżeli paleo-hebrajski sklasyfikujemy jako język semicki oraz jako hebrajski – nowoczesny hebrajski czyli judeo-aramejski nie jest ani językiem semickim, ani hebrajskim.
Używany obecnie przez Żydów judeo-aramejski nie jest więc ani hebrajskim, ani semickim.

http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htm


Zobaczmy judaizm to kolejna religia. Kim byli saduceusze – kapłanami w 2 świątyni, kim byli faryzeusze – ludźmi uczącymi mieszkańców Judei Tory, ale oni nie byli Lewitami ani nawet Judejczykami czy Beniamitami, w większości byli oni Edomitami. Swoje wpływy poszerzali ponieważ czynili Judejczykiem – czyli wyznawcą swojej religii bazującej na Torze – członka innego narodu. Isus przecież to zarzucił faryzeuszom:

(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami. Mat 23

Dlaczego Isus zarzucił faryzeuszom, że oni robią wszystko aby uczynić Judejczykiem każdego człowieka??? Przecież wypełnianie Tory jest dobre!!! Otóż wg Tory, Izraelitą się jest się z powodu urodzenia i genów a nie z powodu wyznawania danej religii. Owszem przedtawiciel danego narodu mógł zostać Izraelitą ale po długich i trudnych zabiegach. Tymczasem faryzeusze czynili Judejczykiem każdego ich zwolennika który się obrzezał. Zobaczmy tutaj mamy opis ksiąg Tanachu:

Kanon Biblii hebrajskiej stanowią 24 księgi:


Prawo – Tora (Pięcioksiąg Mojżesza)
1. Księga Rodzaju – Be-reszit (בראשית)
2. Księga Wyjścia – Szemot (שמות)
3. Księga Kapłańska – Wa-jikra (ויקרא)
4. Księga Liczb – Ba-midbar (במדבר)
5. Księga Powtórzonego Prawa – Dwarim (דברים)
Prorocy – Newiim
Prorocy Dawniejsi
6. Księga Jozuego – Jehoszua (יהושע)
7. Księga Sędziów – Szoftim (שופטים)
8. Księgi Samuela (1 i 2) – Szemuel (שמואל)
9. Księgi Królów (1 i 2) – Melachim (מלכים)
Prorocy Późniejsi
10. Księga Izajasza – Jiszaja (ישעיה)
11. Księga Jeremiasza – Jiremija (ירמיה)
12. Księga Ezechiela – Jichzekel (יחזקאל)
13. Dwunastu Proroków Mniejszych – Trej Asar (תרי עשר)
Księga Ozeasza – Hoszea (הושע)
Księga Joela – Joel (יואל)
Księga Amosa – Amos (עמוס)
Księga Abdiasza – Owadija (עובדיה)
Księga Jonasza – Jona (יונה)
Księga Micheasza – Micha (מיכה)
Księga Nahuma – Nachum (נחום)
Księga Habakuka – Chawakuk (חבקוק)
Księga Sofoniasza – Cfanija (צפניה)
Księga Aggeusza – Chagaj (חגי)
Księga Zachariasza – Zcharija (זכריה)
Księga Malachiasza – Malachi (מלאכי)
Pisma – Ketuwim
14. Księga Psalmów – Tehilim (תהלים)
15. Księga Przysłów – Miszlej (משלי)
16. Księga Hioba – Ijow (איוב)
17. Pieśń nad pieśniami – Szir ha-szirim (שיר השירים)
18. Księga Rut – Rut (רות)
19. Lamentacje Jeremiasza – Ejka (איכה)
20. Księga Koheleta – Kohelet (קהלת)

21. Księga Estery – Ester (אסתר)

22. Księga Daniela – Daniel (דניאל)
23. Księgi Ezdrasza i Nehemiasza – Ezra we-Nechemija (עזרא ונחמיה)
24. Księgi Kronik (1 i 2) – Diwrej ha-jamim (דברי הימים)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tanach

 

Zaznaczyłem księga Estery która opisuje, że wpływy na dworze króla Asyrii i uratowanie żydów, zawdzięczają oni kobiecie a nie Bogu. Jest to księga Edomitów, w jaki sposób zdobywają oni wpływy polityczne – jest to książka instruktażowa w jaki sposób mają oni zdobywać władzę. Zauważcie jedno, żydzi liczą swoje pochodzenie od matki tymczasem Biblia mówi, że pochodzenie liczy się od ojca.

Czyli zobaczmy jedno Isus trafnie zauważył, że faryzeusze powoływali się na Torę tak naprawdę unieważnili prawo swoimi naukami:

(2) Dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą.

(3) On zaś, odpowiadając, rzekł im: A dlaczego to wy przestępujecie przykazania Boże dla nauki waszej?

(4) Wszak Bóg powiedział: Czcij ojca i matkę, oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć.

(5) A wy powiadacie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę.

(6) Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej: tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją.

(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz w słowach:

(8) Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie.

(9) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi.

(10) I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i zrozumiejcie.

(11) Nie to, co wchodzi do ust, kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka.

(12) Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy to słowo, zgorszyli się?

(13) A On odpowiadając rzekł: Wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec który jest w niebie, wykorzeniona zostanie.

(14) Zostawcie ich! Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną.

(15) A odpowiadając Piotr, rzekł mu: Wyłóż nam to podobieństwo.

(16) A On rzekł: To i wy jeszcze nie rozumiecie?

(17) Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala?

(18) A co z ust wychodzi, pochodzi z serca, i to kala człowieka.

(19) Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.

(20) To właśnie kala człowieka; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie kala człowieka. Mat 15

Przecież na tym polega judaizm na unieważnieniu Tory. Paweł z Tarsu tworząc religie chrześcijańską kontynuował naukę faryzeuszy i religie judaizmu polegającą na całkowitym nieważnieniu prawa Bożego i proroctw!!!!

No właśnie Paweł kontynuował politykę faryzeuszy czyli politykę Babilonu polegającą na tworzeniu określonej religii która swoim wpływem obejmowała by wiele narodów i te narody niewoliła!!!!

Czym jest chrześcijaństwo, jak nie religią która niewoli całe narody a która bazuje na Torze, Biblii ewangelii i unieważnia słowa Boga i Pomazańca zawarte w Biblii???

Islam to kolejny Babiloński kult:

https://uderzwfalsz.wordpress.com/2015/06/17/watykan-stworzyl-islam-koran-bukhari-historia-bizantyjska/

A hinduizm czy buddyzm bazują na naukach Babilonu z okresu złotek głowy, reinkarnacja nauka że za dobre uczynki nagrodę dostaje się w zaświatach, człowiek ma duszę i ciało ludzkie jest przyczyną zła!!! To nauki z Babilonu czyli posągu o złotej głowie.

Oto słowa władcy Watykanu papieża Franciszka:

Papież w Sri Lance: Nie wolno pozwolić, aby religia była przyczyną wojny

Przecież religia jest najlepszą przyczyną do wojny, przemocy i najlepszym szatańskim narzędziem do niszczenia narodów!!!!

Co zrobił Islam z narodami je wyznającymi, jak je zniewolił i zniszczył dowodów jest mnóstwo. Zobaczmy na Serbów i Bośniaków, przecież Bośniacy to z islamizowani Serbowie, dziś są to dwa niewidzące siebie narody. Do wojny w Jugosławii doprowadziła religia. Wojna religijna w Niemczech w XVII wieku doprowadziła do śmierci milionów Niemców i podziału Niemiec na Landy:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_trzydziestoletnia

Islam przecież nakazuje wojnę z każdym nie islamskim narodem (a zresztą z innymi islamistami też).

Demokracja przecież jest także religią, podobnie komunizm i socjalizm. Każda wiara w szatańskie kłamstwa to jest religia, która doprowadza do wojny.

Oto co mówi Isus o religiach:

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. Mat 24

Otóż co będzie przyczyną, że powstanie naród przeciwko narodowi jak nie religie – które będzie tworzył król Babilonu Szatan!!!

Oto jaki jest plan Babilonu w tworzeniu religii – które są powodem do wojen i konfliktów pomiędzy narodami:

„Każda teza zawiera już w sobie antytezę, obydwie zaś zostają zniesione w syntezie”. – Hegel

Zobaczmy na plan trzeciej wojny światowej:


„Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agenturyIlluminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael)wzajemnie się zniszczą.
W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.
Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.
Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.
To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczeniechrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.”(http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm


Zobaczmy celem Babilonu jest zniszczenie religii które sam stworzył i zastąpienie go jedną religią króla Babilonu – Lucyfera!!! Czyli zrobienie z glinianych i żelaznych nóg nogi ze złota!!!!

Zauważmy coś ciekawego – celowo zaznaczyłem to na niebiesko. Plan zakłada pokazanie efekty nihilizmu i ateizmu narodom…. ale później jest coś ciekawszego… otóż plan nie mówi już o narodach ale o masach które niszczą wszelkie religie i akceptują czystą religię Lucyfera!!!!

Czyli plan 3 wojen zakłada zniszczenie narodów, które zostaną przemienione w masę akceptujące Lucyferianizm. Plan 3 wojen zakłada, że ludzkość powróci do planu odbudowy miasta i wieży Babel!!!! Czyli plan 3 wojen zakłada, że ludzkość ponownie zjednoczy się przeciwko Stworzycielowi!!!!

Jest jeszcze coś ciekawszego… otóż Bóg powiedział Izajaszowi co???

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! Iz 14

Ano to, że w tym planie coś nawali. Bóg nie pozwoli królowi Babilonu – Lucyferowi, aby ten odbudował swoje królestwo jak to było za czasów Nimroda. Ciekawe ile z tego planu 3 wojen zostanie zrealizowane???

 

 

Tak naprawdę każda religia należy do szatana!!!!

Zapamiętajmy twórcą narodów jest sam Bóg, zaś twórcą każdej religii jest szatan!!!!

Oto co o religii mówił twórca innej religii – socjalizmu – Karol Marks (także satanista):

 Religia jest opium ludu

Zobaczmy religia jest narkotykiem dla narodu, jest trucizną dla każdego narodu!!! Oto co szatan oferuje narodom – truciznę!!!! Każdy narkotyk otumania i niszczy zdrowia oraz uzależnia od siebie. A jak zachowują się narody wyznające daną religię??? Jak stado narkomanów!!!!

Oto inne cytaty o tym czym jest religia. Czy wiecie, ze dla tyranów religia jest najlepszą metodą zachowania władzy nad narodami:

„Dla ludu religia jest prawdą, dla mędrców fałszem, a dla władców jest po prostu użyteczna”Seneka Młodszy

„Ci, którzy dzierżą władzę powołują się na prawa boskie. Jest to najlepszy środek zachowania tyranii” John Toland

Czy wiecie, że demokracja też jest religią – którą wymyślił szatan:

„Demokracja jest formą religii: polega ona na oddawaniu czci szakalom przez osły.”Henry Louis Mencken

Tutaj jest więcej cytatów o religii:

https://pl.wikiquote.org/wiki/Religia

Jedna są mniej trafione inne bardziej….ale zauważmy coś ciekawego, religia czym różni się od Boga Biblii???

Otóż Bóg Izraela dawał jawne dowody Izraelitom kim jest kiedy dawał im Torę. Bóg czynił na oczach Izraelitów i innych narodów cuda. Tylko wtedy gdy pokazałem Izraelitom swoją moc, gdy ich chronił Bóg rzadał od nich – słusznie – aby wypełniali oni jego prawo na które sami się zgodzili!!!!Dlatego Tora nie jest religią. Tora jest prawem dla Izraela, jest prawdą – opartą na jawnych dowodach mocy Boga!!! Proroctwa jasno mówią, ze to Bóg w mocy i chwale ponownie zbierze zaginiony Izrael z powrotem!!! Tymczasem religie, wydają swoim wyznawcom polecenia na podstawie ślepej wiary!!!! 

Inną cechą religii jest to, że niszczy ona każdy naród. Tymczasem Tora wzmacniała wybrany naród Izrael gdy ten wypełniał zawarte w niej prawo. Zobaczmy jak chrześcijaństwo, islam, hinduizm, socjalizm i demokracja – czyli religie zniszczyły narody które wyznają te religie!!!!

 

 

 

Reklamy

40 uwag do wpisu “Narody a religie…. czyli wyjaśnienie problemu z perspektywy prawa Boga!!!

 1. Witaj, artykułu na razie całego nie przeczytałem. Zwróciłem uwagę na wybudowanie Babelu po to by ludzie zamieszkali w Niebie, a nie rozproszyli się po ziemi tak jak Bóg powiedział.

  Czyż jedna z doktryn Pawła nie mówi ostatecznie o tym, że wszyscy ludzie zamieszkają w Niebie bo dusza ludzka jest uwięziona w ciele ludzkim? Paweł rozpowszechnia w ten sposób to co się wcześniej nie udało.

  Polubione przez 1 osoba

 2. zyta

  Jak zwykle Cyrylu sama esensja pięknie wyjaśnione.Calkowicie się z tobą zgadzam.Ja wszystkie religie nazywam sitem szatana.Czytając was utwierdziłam sie w przekonaniu że dobrze myślałam.Od dawna czytam H.Kubika. Dziękuje wam.

  Polubione przez 1 osoba

 3. Wróg kozłów

  Brawo, wspaniały artykuł.
  Z jedną drobnostką mam problem: „króla Babilonu – Lucyfera!!!”.
  Szatana (rozumianego jako przeciwnik Boga) zgoda, ale czy samego lucyfera stać by było na wychwalanie Boga, po tym jak uratował z pieca trzy ufające Bogu osoby?

  Polubione przez 1 osoba

  1. Chyba nie rozumiesz. Królestwo Babilonu to posąg ze snu króla Nebukadnesara. Ten posąg dzieli się na różne okresy historyczne w których panują różni władcy i królestwa. Ale wszyscy królowie z tych okresów podlegają prawdziwemu królowi Babilonu czyli szatanowi. Ludzcy królowie to tak naprawdę przykrywki dla prawdziwego króla – diabła.
   (8) Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich.

   (9) I rzekł mu: To wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon.

   (10) Wtedy rzekł mu Isus: Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz. Mat 4
   Zobacz Isusowi, diabeł pokazał, że jest naprawdę królem tego świata czyli Babilonu.

   Jakim cudem szatan rządzi wszystkimi królestwami tego świata??? Przy pomocy religii. Każdą religie tworzy szatan aby władać nad królestwami i narodami.

   Ludzi władca Babilonu Nebukadnesar, służył szatanowi…. ale jak zobaczył pokaz mocy prawdziwego Boga to oddał mu cześć. W ten sposób władza diabła została mocno osłabiona. Podobnie jak we śnie o posągu władza diabła staje się coraz słabsza nad narodami. Wpierw jest złota a na końcu staje się gliną pomieszaną z żelazem. Oznacza to, że diabeł jest zmuszony tworzyć nowe religie, kulty, wiary nowe kłamstwa aby zakryć prawdę o Bogu i jego prawie, przed narodami.

   Polubienie

 4. Wróg kozłów

  Sabat. Akurat dyskutowałem niedawno na ten temat z Obserwatorem.
  Argumenty jakie znalazłem bardziej za sobotą niż niedzielą:
  „Czy to będzie nasza sobota, czy niedziela, to raczej nie jest ważne”.
  Hm, nie byłbym taki pewny, bo:
  1. w naszym (jaki by nie był) kalendarzu siódmy dzień tygodnia to sobota,
  2. normą iso dokonali fałszerstwa i uczynili niedzielę dniem siódmym. Bez powodu?,
  3. krk każe święcić naszą niedzielę (choć przyznaje, że to dzień pierwszy),
  4. rządy (także nasz) przymuszają nas do świętowanie niedzieli – zauważ, że zakaz handlu w niedzielę automatycznie ZMUSZA wielu ludzi do pracy w sobotę,
  ale:
  Ale dla mnie sabat to tylko dzień, a nie żadne poprzedzające wieczory:

  Ezechiela 46: Tak mówi Pan, WIEKUISTY: Brama wewnętrznego dziedzińca, zwrócona ku wschodowi, niech będzie zamknięta przez sześć dni roboczych; ale będzie otwierana w dzień szabatu; również będzie otwierana w dzień nowiu. (…) Zaś brama nie będzie zamykana do wieczora.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Zauważ jedno, cały problem czy sabatem jest niedziela czy sobota to tak naprawdę ściema Babilonu, sztuczny problem.

   Wszelkie religie stworzył król Babilonu: Lucyfer. A zauważ rzecz ciekawą jak religie różnią się co do kalendarza i ile ziemia ma lat:
   1. Katolicy mają swój kalendarz.
   2. Prawosławni mają swój kalendarz.
   3.Judaiści, żydzi mają swój kalendarz.
   4. Chińczycy (którzy też mają swoje religie) mają swój kalendarz.
   5. Islamiści mają swój kalendarz.
   6. Ewolucjoniści mają swój kalendarz- który się ciągle zmienia.
   7. i wiele innych religii ma swoje kalendarze.

   Jeśli zatem jedna osoba upiera się przy sobocie zaś druga osoba upiera się przy niedzieli TO OZNACZA TO, ŻE SIÓDMY DZIEŃ POWINIEN BYĆ LICZONY OD PIERWSZEGO DNIA STWORZENIA PRZEZ OKRESY TYGODNIOWE SIEDMIODNIOWE!!!! JAK ZATEM MOŻNA OKREŚLIĆ CZY SOBOTA LUB NIEDZIELA JEST DNIEM SIÓDMYM OD PIERWSZEGO DNIA STWORZENIA, SKORO KAŻDE RELIGIE MAJĄ RÓŻNIĄCE SIĘ OD SIEBIE KALENDARZE????

   Co do niedzieli, to zauważ, że syjonistycznym Izraelu dniem wolnym jest sobota. U islamistów dniem wolnym jest piątek.

   Tymczasem skoro szatan zafałszował kalendarz to jaką masz pewność, ze dzień siódmy to nie jest środa???

   Polubienie

   1. Wróg kozłów

    Cyrylu, myślę, że masz rację.
    Zauważ, że napisałem „bardziej za sobotą niż niedzielą”, kiedy oba dni mam wolne i mogę jeden z nich sobie wybrać (co ciekawe w sobotę prawie zawsze będzie trudniej, ze względu na nasz kalendarz).
    Musimy po prostu zgodnie ze swoim zrozumieniem i sumieniem wybrać jeden dzień, by pokazać Bogu wolę uczczenia dnia sabatu.
    Myślę też, że do końca naszej niewoli Bóg ze względu na swoje Imię nie wyjaśni nam daty sabatu.
    Ten szatański świat natychmiast rozpocząłby bezczeszczenie tego dnia!
    Z tego względu nie można nikomu narzucać, żadnego konkretnego dnia, wprowadzając go potencjalnie w błąd „ludzkiej nauki”.
    Ja, mając do wyboru 7 dni tygodnia, rozważając wszystkie za i przeciw wybrałem sobotę do świętowania, ale nikomu nie sugeruję nawet by mnie naśladował.
    Wręcz przeciwnie uważam, że każdy powinien rozpatrzyć to we własnym sumieniu i wybór konkretnego dnia nie ma wielkiego znaczenia, gdyż chodzi o pokazanie Bogu naszej tęsknoty za tym świątecznym dniem.
    Jeśli chodzi o modlitwę, by ucieczka nie wypadła w dzień sabatu.
    Dla mnie tu nie ma żadnego problemu, bo co prawda nie wiemy kiedy wypada dzień sabatu, ale przecież… Bóg to wie z całą pewnością.
    Pozdrawiam,

    Polubione przez 1 osoba

 5. Wróg kozłów

  Nie wiem czy zakończyłeś już temat Saula, a może już nawet o tym pisałeś.
  Czasami nie trzeba nawet komentarza, wystarczy suche zestawienie cytatów:

  Rzymian 13: „1 Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga. 2 Kto więc przeciwstawia się władzy – przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie wyrok potępienia. 3 Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. 4 Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, [prowadzącym] ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest bowiem narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu, który czyni źle. 5 Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. 6 Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. 7 Oddajcie każdemu to, mu się należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło, komu uległość – uległość, komu cześć – cześć.”
  oraz:
  Ozeasza 8: „4 Ustanawiali królów, lecz nie wychodziło to ode Mnie, wybierali panów, ale Ja o tym nie wiedziałem”.

  Może takie suche cytaty dadzą do myślenia „wyznawcą” Saula komu należy wierzyć?
  Pozdrawiam,

  Polubione przez 1 osoba

 6. Wróg kozłów

  Trafiłem na poważny problem i nie wiem czy ja mam błąd w moim tłumaczeniu, czy we wszystkich Bibliach znajduje się coś tak podejrzanego:
  Amosa 4:10 „…jednak nie nawróciliście się do Mnie – mówi WIEKUISTY.11 Pośród was burzyłem, jak Bóg burzył niegdyś Sodomę i Gomorę…”.
  Chyba mam jakiś błąd w Nowej Biblii Gdańskiej, bo to by przecież znaczyło, że Bóg i WIEKUISTY z Amosa to dwie różne osoby!

  Polubione przez 1 osoba

  1. Ponieważ Nowa Biblia Gdańska bazuje całkowicie na tekście masoretów, gdzie zamiast słowa Pan (które to słowo masoreci jako imię Boga wcisnęli jako kit ojcom kościoła którzy wg ich wskazówek przetłumaczyli Septuagintę).

   Stara Biblia Gdańska mówi o Bogu jako Pan. Tutaj możesz porównać sobie tłumaczenia:
   http://biblia-online.pl/Nowa-Biblia-Gdanska.html

   Tutaj masz czysty tekst masoretów – przedwojenny – gdzie zamiast słowa Pan mamy słowo Wiekuisty:
   http://tora.dekalog.pl

   Plik w PDF.

   Zobaczmy te słowa Pawła:

   (20) Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę, List do Rzymian 1.

   Pokazuje to, że masoreci nazywali swego Boga – wiekuistym, natomiast gojom – ojcom kościoła – wcisnęli do Septuaginty słowo Pan. Wszystko opisane jest tutaj:

   http://www.proroctwa.com/hebraizacja.htm

   Polubienie

   1. Wróg kozłów

    Dzięki za informacje!
    Na dodatek WIEKUISTY zawsze pisany jest wielkimi literami.
    A co to dla nich oznacza (szok!):
    Cytat z filmu Esoteric Agenda:
    „Kiedy pierwsza litera twojego imienia i nazwiska jest zapisana na dokumencie dużą literą to stanowi to ‚Capitis Deminutio Minima’ i oznacza zmiane pozycji w rodzinie.
    Jes to minimalna utrata praw.
    Gdy twoje nazwisko jest napisane dużymi literami to stanowi to ‚Capitis Deminutio Media’ i oznacza utratę obywatelstwa.
    To oznacza że możesz być karany ale nie zniewolony lub uwięziony.
    Ale gdy imię i nazwisko jest napisane dużymi literami na dokumencie to stanowi to „Capitis Deminutio Maxima’i oznacza utratę wolności.
    Wszystkie prawa obywatelskie i rodzinne zostają zawieszone.
    Oznacz to że możesz być karany wieziony i zniewolony tak długo jak zechce władza.”
    Zaintrygowany postanowiłem sprawdzić w paszporcie litery…No i mi wyszło Capitis Deminutio Maxima.
    Spojrzałem na kartę od bankomatu i moja pozycja prawna według tego cytatu to także Capitis Deminutio Maxima.
    Sprawdziłem w wikipedii to Capitis Deminutio Maxima i pisze że to stare i nie aktualne rzymskie prawo.
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_osobowe_w_prawie_rzymskim
    Ale skoro jest ono nie aktualne to czemu w ameryce i w Polsce raz się pisze imię i nazwisko dużymi literami a raz tylko pierwszą litere imienia i nazwiska pisze się z dużej litery, nie wierzę że tu chodzi o wygodę.
    W niemieckim paszporcie jest Bafomet symbolizujący władze satanistów nad plebsem i myślę że pisanie imienia i nazwiska dużymi które określa zdolnośc prawną jako Capitus Deminutio Maxima jest też symbolem władzy satanistów.
    Moim zdaniem to może oznaczać ciągłość władzy satanistów którzy mają nieprzerwanie władze co najmniej od czasów starożytnego Rzymu.
    Widzieliście film Gladiator?To było okrutne czasy i one się tak naprawdę nieskończyły…
    Jak się nazywają dokumenty które są fundamentem Unii Europejskiej które zostały podpisane w latach 50-tych??TRAKTATY RZYMSKIE!!
    UE to Imperium Rzymskie rządzone przez satanistyczne rodziny arystokratyczne.Nawet Leo Zagami mówi że Imperium Rzymskie nigdy tak naoprawdę nie upadło.
    Jordan Maxwell twierdzi w filmie Esoteric Agenda że jeśli przyjdzie tobie wezwanie do sądu i na tym wezwaniu twoje imię i nazwisko jest napisane dużymi literami to nie musisz iść do sądu bo duże litery nie reprezentują ciebie.
    Może to prawo w Polsce jest nieaktualne ale myślę że to może być jakaś aluzja do starożytengo Rzymy gdzie niewolnictwo było powszechne.
    Zresztą czy zastanawiał się ktoś z was dlaczego na niektórych dokumentach wasze nazwisko i imię napisane jest z tylko samych dużych liter?
    Źródło: http://davidicke.pl/forum/capitis-deminutio-maxima-t5310.html

    Polubione przez 1 osoba

 7. Wróg kozłów

  P.S. Dobrze, ale czy ten fragment: „11 Pośród was burzyłem, jak Bóg burzył niegdyś Sodomę i Gomorę” nie jest dziwny?
  Tutaj WIEKUISTY czy Pan mówi, że burzył, tak jak niegdyś Bóg, czyli nie mówi tego Bóg albo też wystąpił tu jakiś błąd we wszystkich tłumaczeniach?

  Polubione przez 1 osoba

  1. Wszystkie tłumaczenia Biblii bazują na kodeksie Leningrackim – czyli tekście masoretów. Sama Septuaginta została przerobiona w pewnym zakresie przez ojców kościoła, wg wskazówek masoretów. Więc wszystko jest możliwe.

   Ponadto pewne wersy to idiomy – którego sensu obecnie nie rozumiemy.

   Polubienie

   1. Wróg kozłów

    Natrafiając na taki podejrzany fragment nasuwa się więc pytanie czy jest on przyczynkiem, by taką Księgę (w tym przypadku Amosa) traktować z większą ostrożnością (przyznam, że u mnie wzbudziło to podejrzliwość), czy też raczej uznać, że pojedynczy cytat to za mało, by cokolwiek kwestionować (choćby ze względów jakie wymieniłeś w poprzednim komentarzu)?
    Druga sprawa to taka robocza hipoteza:
    Co do zarzucenia tekstów słowami Pan i WIEKUISTY to obawiam się, że jednym z motywów mogło być dodanie do Pisma Św. tekstów niebędących Słowami Boga, jednocześnie sugerując, że Bóg jest ich autorem.
    Chodzi mi o taką konsekwencję logiczną:
    Księga A: ball mówi „2+2=12”,
    Księga B: Bóg mówi „2+2=4”,
    jeśli ball = Pan i Bóg = Pan to w konsekwencji mamy tekst:
    Księga A: Pan mówi „2+2=12”,
    Księga B: Pan mówi „2+2=4”.
    Jeśli więc dodano księgi nie będące autorstwa Boga i zarówno w nich, jak i w tych prawdziwych użyto słowa „Pan” to nam skutecznie utrudnili drogę do Prawdy.

    Całe szczęście, że Bóg niewiele od nas wymaga i wiemy co mamy czynić.

    Polubione przez 1 osoba

 8. Wróg kozłów

  „Zobaczmy duchowny luterański, czyli wyznawca apostoła Pawła i jego uczniów Marka i Łukasza”.
  Odkryłem niesamowity filmik, na którym pełny pychy zwodziciel pokazuje na czym polega protestantyzm i z czego się wywodzi jego geneza (czysty saul) i to w stylu znacznie odbiegającym od miłości bliźniego.
  Film jest niesamowity: osoby, które nawet nie chciały słuchać o Pawle, po jego obejrzeniu zaczynają się mocno zastanawiać nad tekstami i „owocami”, które wydał.
  Zwodziciel strzelił sobie przysłowiowego „samobója”. Oto ten filmik:

  Polubione przez 1 osoba

 9. Wróg kozłów

  Tożsamość dwóch świadków.
  Czy ktoś już rozważał poważnie hipotezę, że dwóch świadków to mogą być… sam Bóg i Syn Boży?
  Sofonjasza 3:8 „Dlatego mnie wyczekujcie – mówi Wiekuisty, do dnia w którym powstanę jako ŚWIADEK.
  Bowiem postanowiłem zebrać narody, zgromadzić królestwa i wylać na nie Mój gniew, całą Mą zapalczywość. Przez ogień Mojej żarliwości pochłonięta będzie cała ziemia.”

  Polubione przez 1 osoba

  1. W Setpuagincie masz:
   (8) Dlatego oczekujcie dnia – mówi Pan – w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości.Sof 3.

   Masz określenie jako oskarżyciel a nie świadek… więc mamy poważną sprzeczność w tłumaczeniach.

   Polubienie

 10. Wróg kozłów

  Dzięki. Wygląda na to, że przez te wszystkie sprzeczności w tłumaczeniach, nie mówiąc już o ewentualnych fałszerstwach i celowym wprowadzaniu „kąkolu” nie będziemy wstanie odczytać proroctw ze 100% pewnością. Pozostaje nam czekać w bojaźni Bożej na wypełnianie się Planu Boga.
  Pozdrawiam,

  Polubione przez 1 osoba

 11. Pingback: Demo(n)kracja !!!! – Blog Cyryla

 12. Pingback: Potrzeba bycia ważnym a pycha i pokora…. – Blog Cyryla

 13. andreess

  „Wody” z Apokalipsy to narody świata, Bestia to rządy państw zjednoczone w organizacjach, które stworzyła Bestia traktując je jak obraz Bestii, któremu mają się wszyscy kłaniać i przyjąć na rękę albo na czoło znak Bestii (organizacje znane pod nazwami LG potem ONZ). Babilon Wielki- Tajemnica- Wielka Nierządnica to imperium religii fałszywych, których przywódcy dopuszczają się przestępstw, niegodziwości, grzechów przeciwko Bogu. Bóg spowoduje, że Bestia „jednego dnia’ czyli nagle zaatakuje i zniszczy wszelkie religie których grzechy sięgają do Nieba.. tak jak kiedyś chciano wybudować wieżę sięgającą do Nieba i urągającą Bogu. Główne siły ONZ to Król Południa i Król Północy. Atak na Nierządnicę nastąpi wtedy, gdy Bóg podda Bestii taka myśl. Wtedy główne siły Bestii- Król Południa (USA i GB – zadziwiające jak bardzo oba te kraje zawsze trzymają się razem) oraz król północy (Rosja) wyjątkowo jednomyślnie zaatakują i zniszczą religie. Będzie to początek Wielkiego Ucisku który nie będzie miał precedensu, dlatego jego dni zostaną skrócone. Szatan nie do końca przeprowadzi swój plan, bo zrobi tylko tyle na ile pozwoli mu Bóg, niemniej dał mu Bóg władzę, dlatego napisano „biada Ziemi, bo zstąpił do was Szatan, pałający wielkim gniewem, wiedząc że mało ma czasu.. Jedna z organizacji Szatana- religia fałszywa- Babilon Wielki upadnie w pierwszej fazie Wielkiego Ucisku. Drugi etap to atak na „tych co się Bestii nie pokłonili ” i zachowywali prawo Boga i nauki Chrystusa, któremu Bóg dał wszelka władzę na Niebie i na Ziemi. W czasie ataku na garstkę wiernych, Boga gniew sięgnie zenitu, bo to tak jakby się dotknęli prześladowcy źrenicy Boga i Bóg da sygnał Chrystusowi i Jego aniołom, żeby wykonali wyrok na tych co ciemiężyli ludzkość i niszczyli Ziemię.. Wtedy zostaną poruszone moce niebios, a Bestia razem z Fałszywym Prorokiem, obrazem Bestii, zostanie zmieciona z Ziemi na zawsze. Szatan ze swoimi aniołami (demonami) zostanie uwięziony na tysiąc lat. Po Armagedonie, nastąpi tysiącletnie panowanie Chrystusa, oczyszczenie Ziemi, która ponownie stanie się Rajem, doprowadzenie tych co przeżyli Armagedon do doskonałości, wzbudzenie z martwych tych co „zasnęli”, nastąpi bowiem zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Sprawiedliwi będą mieli łatwiej, bo znając Boga i Jego wolę szybciej dostosują się do nowych praw, natomiast „niesprawiedliwi postaną na „sąd”, który oznacza, że dana im będzie szansa poznania Boga i Jego praw. Jeśli się dostosują, zostaną uznani za „sprawiedliwych”. Część osób Chrystus powołał do życia w Niebie, żeby sprawowali rządy nad Nową Ziemią. Reszta ludzi przez tysiąc lat będzie mogła nauczyć się sprawiedliwości i poznać dobrze Boga oraz Chrystusa. Wszyscy zostaną poddani ostatecznej próbie pod koniec tysiącletniego panowania Chrystusa. Szatan zostanie wypuszczony, żeby namówić ludzi do buntu i znajdą się tacy którzy za nim pójdą, ale ci zostaną razem z Szatanem wrzuceni do „jeziora ognia” co oznacza śmierć drugą z której już nie ma zmartwychwstania. Ci którzy wytrwają do końca, będą zbawieni i otrzymają nieśmiertelność, Chrystus przekaże władzę swojemu Ojcu, i nikomu już nigdy ani na Ziemi ani w Niebie nie przyjdzie do głowy żeby próbować innych metod rządzenia nad Ziemią bo wszystkie zostały wypróbowane, czego i my teraz jesteśmy świadkami i nie jest za wesoło na Ziemi. Gdyby się jednak później zdarzył bunt, Bóg już nie będzie czekał tak jak teraz przez tysiąclecia, bo dał Szatanowi możliwość wypróbowania wszelkich możliwych form rządzenia, co sprowadziło na ludzkość cierpienia, wojny, śmierć, wszystko co najgorsze, dlatego potencjalnych buntowników później Bóg usunie natychmiast. Co dalej???Być może Bóg udostępni ludziom do zamieszkania inne planety, kiedy się skończy siódmy dzień odpoczynku Boga od stwarzania..ale to już tylko spekulacje. Na razie Ziemia jest w stanie wyżywić wszystkich, jeśli będą panowały rajskie warunki…reszta to nie nasze zmartwienie… teraz jak najszybciej trzeba poznać czego tak naprawdę Bóg od nas wymaga..to minimum, które pozwoli przetrwać Wieki Ucisk i Armagedon..reszta później…Jeśli ktoś chce uzyskać więcej informacji, proszę pisać…ceedart@protonmail.ch

  Polubione przez 1 osoba

 14. andreess

  PS. Fałszywy Prorok to część Bestii- anglo amerykański potwór wraz z tymi co oficjalnie czczą Szatana a od kilkuset lat podają się za oświeconych, którzy mają panować nad światem i stworzyć substytut Królestwa Bożego (Królestwo Boże to NW, ich królestwo to NWO; Bóg kiedyś wybrał Żydów, potem odrzucił, oni wybrali tych co udają Żydów a nimi nie są). Ostrzeżenie Chrystusa dotyczyło zburzenia Jeruzalem, ale potem Chrystus nawiązał do Księgi Daniela i Ezechiela, opisując wydarzenia z „czasów końca” – gdy ujrzycie „obrzydliwość spustoszenia” stojącą na miejscu świętym, uciekajcie w góry. Były to wojska rzymskie, które z niewiadomego powodu odstąpiły od oblężenia, a po 4 latach zniszczyły Jeruzalem wraz z ludźmi tam przebywającymi. Teraz obrzydliwością spustoszenia będzie ONZ i analogicznie…kiedy „stanie na miejscu świętym’ wówczas będzie to ostatni sygnał, żeby wyjść z Babilonu Wielkiego, żeby nie mieć udziału w jego grzechach.

  Polubione przez 1 osoba

 15. Bartek

  Według moich wyliczeń dzisiaj był 1 dzień ósmego miesiąca (skończył się po zachodzie slonca)
  A Zatem szabat wychodzi 8 mego dnia licząc od drugiego dnia miesiąca wzorując się na informacji z Tory ze szabat wypada 15 abib zaraz po 14 czyli początku Paschy ,tak więc pierwszy szabat w tym miesiacu wypada 8 dnia tego miesiąca czyli 25 listopada po zachodzie słońca rozumiejąc ze pierwszym dniem miesiaca jest dzień nowiu a 4 Szabaty w miesiącu przypadają kolejno na pierwszą kwarte księżyca czyli 8 dzień miesiąca pierwszy szabat, drugi szabat 15 dnia tj podczas pełni, 3 szabat ostatnia kwarta tj 22 dzień miesiaca i 4 szabat 29 dnia miesiąca przed 30 dniem miesiaca Dniem Nowiu czyli 1 Dniem następnego miesiąca.
  Wiadomo że Bóg stworzył Księżyc i Słońce do odmierzania dni godzi i lat w myśl ksieci Henocha
  To moje prywatne dociekania i Powtarzam próby ustalenia Świętego 7 Dmego Dnia by móc go Świecić .Wiadomo komu zależy by konkretna data nie była nam znana
  Według tych moich skromnych dociekań w następnym miesiącu tj 9 tym pierwszy szabat będzie wypadał 25 grudnia po zachodzie słońca kolejne 1 ,8,15 styczeń
  Mogę się mylić cały tydzien próbowałem dociec bo Uważam Święcenia Szabatu za Bardzo Ważny Aspekt Naszego Prawa a przynajmniej by mieć świadomość kiedy wypada bo w Obecnej Niewoli nie jest prosta Rzeczą by go Świecić jak należy. Dlatego wyczekuje Owego Dnia Wyzwolenia Swojego Ludu przez Naszego Boga i Poznania Nareszcie Imienia Naszego Boga
  Ezechiel cały rozdial 39 a tu dwa wersety
  7) I ujawnię moje święte imię wśród mojego ludu izraelskiego; i już nie dopuszczę, aby moje święte imię było bezczeszczone, aby poznały ludy, że Ja jestem Pan, Święty w Izraelu.
  (8) Oto nadchodzi to i spełnia się mówi Wszechmocny Pan; jest to ten dzień, o którym mówiłem.

  Polubione przez 1 osoba

 16. Pingback: NARODY A RELIGIE…. CZYLI WYJAŚNIENIE PROBLEMU Z PERSPEKTYWY PRAWA BOGA!!! – Kompendium Prawdy

 17. Pingback: Biblia kontra trzy religie judaizm, chrześcijaństwo i islam…. – Blog Cyryla

 18. Alicja

  1.
  Naród, w Piśmie Bóg uznaje za swój jeden, tj. wybrany; nie znajdzie się człowiek, który zdefiniuje co Bóg miał/ma na myśli; wiemy, że Jego prawo jest wyryte w ich sercach i do końca przestrzegane .. bo wasze myśli nie są moimi myślami, a drogi wasze nie są drogami moimi. Stąd, Tajemnica Boża działa i ma się dobrze.
  2.
  Religia żywa tworzy wspólnotę, nie jest po to żeby była dla samego bycia. Człowiek jest istotą społeczną i zawsze będzie szukać jakiejś przynależności. Religia jest odpowiedzią na szukanie niewidzialnego, na szukanie odpowiedzi kim jestem, jest szukaniem tożsamości. Nie jest kłamstwem, to mit.
  3.
  Anioły, demony są bezpłodne. Tylko Bóg daje człowiekowi płodność i rozród. Człowiek ma narządy rozrodcze, ale byty niematerialne nigdy ich nie mają, nigdy nie zostały stworzone do rozmnażania się i budowania rodzin. Nie mieszajmy pojęć bo i materia i duch mają swoje odrębne atrybuty.
  4.
  Paweł apostoł, nie promuje mieszanie ras i narodów. Ostatecznie znosi wszelkie podziały wynikające z UPRZEDZEŃ, kto jest lepszy, kto ma pierwszeństwo do Królestwa Bożego. Już nie tylko Żydzi, ale i poganie, już nie tylko bogaty, ale i biedny, już nie tylko biały ale i czarny, już nie tylko kobiety rodzące, ale i bezdzietne, już nie tylko „święci” w oczach świata, ale i zabójcy, którzy dostąpią zbawienia bo Bóg przebacza, itd. Bóg znosi etykiety, które utwierdzili źli w Jego oczach.
  5.
  Religia nie burzy, diabeł burzy.

  Polubienie

 19. Rafał32

  Witam. Od wczoraj jestem zaczytany w Twoich tekstach. Sam jestem chrześcijaninem i szukam odpowiedzi na wiele pytań związanych z moją religią. Tak, uważam, że wyznaję religię, tak samo jak Ty Cyrylu, ale może wyprowadzisz mnie z błędu.

  Po pierwsze nie rozumiem Twojego toku myślenia w kwestii przeciwstawiania religii do narodów. Uważasz, że Tora nie jest religią? Dlaczego? Czymże jest Tora jeśli nie „SYSTEMEM WIERZEŃ I PRAKTYK, OKREŚLAJĄCYM RELACJĘ POMIĘDZY RÓŻNIE POJMOWANĄ SFERĄ SACRUM (ŚWIĘTOŚCIĄ) I SFERĄ BOSKĄ…itd?

  Moim zdaniem jeśli wyznajesz jakikolwiek światopogląd, to wyznajesz religię. Nawet ateizm (uwzględniający ewolucjonizm) jest religią, czyli systemem wierzeń. Jedyna NIEreligia to agnostycyzm.

  Wracając do Tory, w jednym masz faktycznie rację. Tora jest skierowana do jednego narodu, ale… Po potopie Bóg zawarł przymierze z ludzkością – CAŁĄ. Dał prawa Noemu, które my wszyscy mamy respektować. Może coś pominąłem? Czy po potopie nadal jesteśmy w oczach Boga różnymi narodami, czy może jedną ludzkością i wszyscy mamy jednakowe przykazania? Jeśli nadal liczą się narody, to skąd mam wziąć listę praw skierowaną do mojego narodu? Czy nie powinienem wyznawać tego samego co Chińczyk i na odwrót? Jeśli zaś po potopie Bóg dał prawa całej ludzkości i z całą ludzkością zawarł przymierze, tzn że każdy jeden człowiek na Ziemi powinien te prawa respektować a wówczas mamy do czynienia z jedną religią.

  Moim zdaniem zaprzeczanie religii jest tak samo niebezpieczne jak multikulturowość. Nazwij ateizm religią w obecności ateisty a szybko zobaczysz jego oburzenie. „Nie, ja nie wyznaję żadnej religii” – odpowie. Brak tożsamości religijnej jest tym samym co brak tożsamości narodowej. Ateizm właśnie dlatego jest niebezpieczny ponieważ „nie wyznaje” nic. Dziś, głośne mówienie o tym że jest się Polakiem i jest się dumnym ze swojej narodowości, wiąże się już z nacjonalizmem. Tak samo jest z orientacją seksualną, rasą, paglądami politycznymi. Czy nie o to chodzi szatanowi? Byśmy nie mieli konkretnej narodowości, konkretnej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej (gender), konkretnej kultury i wreszcie… konkretnej religii?

  Polubienie

  1. Rafale Tora to prawo dla narodu Izraelskiego, czyli społeczności która ma wspólne DNA, pochodzenia po to aby ta społeczność mogła stworzyć sobie państwo narodowe. Od kiedy królestwo Izraela a potem królestwo Judy przestało istnieć wraz ze świątyniami na wzgórzu Syjon a narody te zostały wygnane i rozproszone to Tora nie może zostać wykonana. Tora została dana tylko 12 pokoleniowemu Izraelowi a nie żadnemu innemu narodowi. I tylko jak Bóg zjednoczy ponownie naród Izraelski pod swoim berłem to wtedy Tora zacznie obowiązywać ponownie.
   Natomiast religie swoje prawa i wierzenia, dogmaty nie kierują do danego narodu ale do swoich wyznawców, których rekrutują spośród różnych narodów.
   Biblia (bez fałszywych nauk Pawła i jego listów oraz ewangelii i pism jego uczniów Marka i Łukasza) mówi jasno, że zbawienie przyjdzie przez rozproszony Izrael czyli grupę mającą wspólne DNA a nie przez żadną religie.
   Religie – każdą – wymyślił diabeł aby zakryć prosty fakt, że Biblia jest wpierw kierowana do zaginionego Izraela a nie do wyznawców religii. Pozdrawiam

   Polubienie

   1. Rafał32

    Znowu sprzeczność Cyrylu. Skoro w Starym Testamencie prawo Boże kierowane jest do konkretnych narodów, to i Dekalog nie jest dla nas. Koniec końców zaczyna się słowami „Jam jest Pan Bóg twój który cię wywiódł z ziemi egipskiej”. Dlaczego więc uważasz, że powinniśmy przestrzegać dekalogu? Napisałeś: „Biblia jest wpierw kierowana do zaginionego Izraela”, czyli nie do Ciebie, nie do mnie. Oczywiście my powinniśmy wzorować się na Ewangelii, a niektóre nauki Chrystusa niebezpośrednio nakazują przestrzeganie dekalogu. „Nie zabijaj” i „Nie kradnij” zawiera się właściwie w nauce „Czyńcie innym to co chcecie aby wam czyniono”. Jednakże powoływanie się bezpośrednio na słowa dekalogu w kwestii np bałwochwalstwa chyba nie jest do końca właściwe, prawda?

    Polubienie

   2. Nie napisałem, że nie powinniśmy przestrzegać dekalogu. Napisałem tylko, że Tora czyli cały zakon dany Mojżeszowi przez Boga czego Dekalog to jedynie niewielki procent jest skierowany do zaginionego Izraela.
    Sami żydzi twierdzą, że chcą wypełniać Torę choć doskonale wiedzą, że obecnie bez 2 świątyni nie mogą tego prawa wypełniać.
    Dekalog trzeba wypełniać a najważniejsze w dekalogu jest zakaz bałwochwalstwa.

    Chyba nie rozumiesz Biblii. Biblia to nie jest księga religijna. Isus został posłany do zaginionych owiec z domu Izraela czyli rozproszonego Izraela. Proroctwa jednoznacznie mówią, że Bóg w końcu na pustyni zbierze zaginiony Izrael i da im ponownie Torę, którą trzeba będzie wypełniać jeśli się będzie chciało wejść do Królestwa Izraela.

    Tymczasem Paweł z Tarsu uczynił z Biblii kolejną księgę religijną, w której unieważnił zakon Boga i uczynił kolejną religie w postaci t.z.w. duchowego Izraela.

    Problem obecnie z wypełnianiem Tory jest taki, że jak nie obowiązują nas ścisłe reguły Tory to Bóg posłał nam swego Syna Isusa, który pokazał nam jak wypełniać owe prawo Boga w postaci swojej ewangelii szczególnie Mateusza. I tutaj sami musimy wystrzegać się zła jakie oferuje nam szatański świat oraz przygotowywać się na ponowne zjednoczenie Izraela (być może zostaniemy porwani na pustynie gdzie Bóg da nam inne zakazy niż te które zostały dane Mojżeszowi).

    Tu jest cały problem, który żaden przywódca chrześcijańskich odłamów czy żydzi nie rozumieją. Biblia nie zawiera starego testamentu ale księgi prorocze które zapowiadają ponowne zjednoczenie zaginionego Izraela. To przez Izrael który będzie wypełniał prawo Boże i je ustanawiał na całym świecie dokona się zbawienie innych narodów a nie przez religie.

    Polubienie

 20. Rafał32

  Wciąż nie mogę zrozumieć dlaczego uważasz że powinniśmy przestrzegać Dekalogu. Skierowany został do zaginionego Izraela, jak cała Tora. Napisałeś „To przez Izrael który BĘDZIE wypełniał prawo Boże i je ustanawiał na całym świecie dokona się zbawienie innych narodów”. Tak, będzie. Ale ja żyję tu i teraz. Zanim to nastąpi umrę i chcę wiedzieć jak wygląda prawo, którego JA mam przestrzegać. To o czym piszesz wydaje mi się bardzo sensowne. Jednak skoro uważasz, że Ewangelia to nie wszystko i oprócz niej powinniśmy się liczyć także z Dekalogiem, to równie dobrze może być coś jeszcze, co zawarte jest w Biblii i czego powinniśmy przestrzegać. Cyrylu, albo uważamy że te księgi przeznaczone są dla tamtych narodów (łącznie z Dekalogiem), albo przestrzegajmy wszystkich praw Starego Testamentu. Dlaczego jedne prawa odrzucamy, a inne przyjmujemy poza Ewangelią?

  Polubienie

  1. Rafale nie możesz zrozumieć ponieważ masz małą wiedzę i oczekujesz tu wykładu.
   Sprawa jest prosta cała Tora to prawo państwowe skierowane do określonego narodu Izraela. jak nie ma Królestwa Izraela to nie może ono byc przestrzegane.

   Natomiast dekalog może być przestrzegany pomimo nieistnienia tego państwa i rozproszenia Izraela. Tak samo jak wiele przepisów Tory może być przestrzegane np. kwestia diety czy inne.

   Isus w ewangelii Mateusza wyłożył jakie przepisy Tory można przestrzegać pomimo nieistnienia Królestwa Izraela i jakie prawo jest fundamentem tego Królestwa.

   Pisząc:”albo przestrzegajmy wszystkich praw Starego Testamentu” pokazujesz, że nie rozumiesz Tory i Biblii czy to czym jest prawo i jakie ma ono podziały. Nie rozumiesz i piszesz mi ogólniki typowe dla Pawła z Tarsu.

   Pytasz:
   „Dlaczego jedne prawa odrzucamy, a inne przyjmujemy poza Ewangelią?”

   To kwestia twojego sumienia. Jednak bez istnienia Królestwa Izraela przepisy karne z Tory są martwe. Wiesz, że wg Tory morderca czyli człowiek który podstępem umyślnie zabił drugiego człowieka musi być ukarany śmiercią przez każdego człowieka. Jak można egzekwować ten przepis gdy obecnie maksymalną karą dla morderców jest dożywcie, a sam za zabicie mordercy można trafić do więzienia????

   Widzisz na jakim poziomie ogólnych pytań które nie prowadzą do niczego operujesz????

   Zresztą czy Biblia mówi o całym prawie Bożym??? Nie jest to zaledwie ułamek jego. Wszak prawo Boga to wszelkie prawa rządzące naszym światem duchowym i materialnym. Dodatkowo Biblia pokazuje jak Tora czyli prawo Boga dla narodu Izrael się zmieniało. I tak z ustroju sędziowskiego w którym królem był Bóg Izrael zmienił się w ustrój królów ludzkich. Co oznacza, że w ponownym królestwie Izraela mogą obowiązywać oprócz starcy praw też nowe prawa. I tak obok zakazu jedzenia wieprzowiny może być zakaz jedzenia sztucznych słodyczy. Wszak obecna cywilizacja diabła wymyśliła przez technologie wiele rzeczy które nam szkodzą i nas uzależniają.

   Dlatego to kto i ile praw Tory przstrzega to jego prywatna sprawa którą reguluje jego sumienie gdyż nie wiadomo kto jest Izraelitą, ale dekalog obowiązuje moim zdaniem każdego ponieważ tak nauczał Isus. Sprawa moim zdaniem jest prosta. Unikać bałwochwalstwa jako wyraz miłości do Boga) i miłować bliźnich jak siebie samego… tu nie trzeba mieć doktoratu z prawa.

   Polubienie

 21. Rafał32

  Moim zdaniem nie zadałem ogólnych pytań. Spytałem konkretnie o to jaki powinien być stosunek nas do Dekalogu. I dostałem odpowiedź: „To kwestia twojego sumienia. Jednak bez istnienia Królestwa Izraela przepisy karne z Tory są martwe”. O te słowa mi chodziło Cyrylu i dziękuję Ci za tę odpowiedź.

  Polubienie

  1. Rafale napisałem: „Natomiast dekalog może być przestrzegany pomimo nieistnienia tego państwa i rozproszenia Izraela. Tak samo jak wiele przepisów Tory może być przestrzegane np. kwestia diety czy inne.

   Isus w ewangelii Mateusza wyłożył jakie przepisy Tory można przestrzegać pomimo nieistnienia Królestwa Izraela i jakie prawo jest fundamentem tego Królestwa.”

   „Dlatego to kto i ile praw Tory przstrzega to jego prywatna sprawa którą reguluje jego sumienie gdyż nie wiadomo kto jest Izraelitą, ale dekalog obowiązuje moim zdaniem każdego ponieważ tak nauczał Isus.”
   Wiec bądź uczciwy i pisz co rzeczywiście napisałem a nie wyrywaj z kontekstu mojej wypowiedzi jednego zdania.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s