Metody jakie nasienia węża stosuje na nas….

Ludzkość od czasu grzechu w Edenie znalazła się pod władzą szatana i jego upadłych aniołów. Jednak owa władza ma swoją hierarchię. I tak szatan i upadli aniołowie sprawują ową władzę nad ludzkością przez swoje potomstwo czyli przez nasienie węża czy plemię żmijowe.

Tak szatan znajdując się w niebie musi powierzyć kontrolę nad ludzkością potomstwu upadłych aniołów. W ostatnim swoim artykule, omówiłem w jaki sposób szatan zwodzi nie tylko ludzkość ale i anioły, aby te schodziły na ziemię tworzyły mocarstwa i płodziły potomstwo z ziemskimi kobietami. Te potomstwo sprawuje rządy nad ludzkością nad wszystkimi narodami.

Brein Breaker napisał ciekawą rzecz:


„W tym filmie Juliusz Cezar trzykrotnie chwali się tym, że jego ród to potomstwo bogów. Postanowiłem sprawdzić sobie te informacje. Rzeczywiście…
Wystarczy sobie sprawdzić drzewo genealogiczne owego jegomościa w poczciwej wiki, aby się przekonać, że to prawda.
Czasem warto obejrzeć sobie film tego rodzaju, bo to naprowadza człowieka na ciekawe wnioski.
W tamtych czasach ludzie się szczycili tym, że są potomkami bogów i stanowiło to ogromne ułatwienie w dojściu do władzy.
Ród Juliuszów wywodzi się od pewnego Eneasza. Ich praprzodkiem jest sam… Zeus:
Zeus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zeus
Dardanos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dardanos
Erichtonios
https://pl.wikipedia.org/wiki/Erichtonios_(syn_Dardanosa)
Tros
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tros_(syn_Erichtoniosa)
Assarakos
https://pl.wikipedia.org/wiki/Assarakos
Kapys
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kapys_(syn_Assarakosa)
Anchizes
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anchizes
Eneasz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eneasz_(syn_Anchizesa)
Askaniusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Askaniusz
(…) Według legendy od Askaniusza pochodzi sławny ród Julijski, którego przedstawicielami byli patrycjusze oraz znamienici obywatele Rzymu, m.in. Juliusz Cezar i Oktawian August.”
Bo wiecie, to tylko taka legenda…🙂 Juliusz Cezar wymyślił to sobie na kolanie…
W poprzedniej części pisałem o dynastiach faraonów, a w tym filmie była taka piękna scena, jak Kleopatra, córka jednego z nich, kusi Juliusza Cezara “swoim wdziękiem” i nie chodzi tylko o urodę, ale o to, że ona wiedziała, że jest potomkinią Izydy.
Mówi do Juliusza Cezara: “Ty jesteś potomkiem Wenus, a ja Izydy, połączmy się, a połączymy Rzym i Egipt”.
Wiemy z historii, że ich związek scalił Rzym i Egipt na krótki czas (jak wiadomo, Cezar został szybko zamordowany).  Badanie historii pod tym kątem jest fascynujące.
Niby taki głupi film, a jak wiele wnosi informacji, które po zweryfikowaniu dają kolejną porcję wiedzy.
W tamtych czasach potomstwo upadłych, których nazywali bogami, wiedziało, że są “nadludźmi” i bardzo chętnie się ze sobą wiązali przekazując swoje geny i zachowując czystość krwi.
Pomyśl teraz.
Z jakiego powodu dzisiaj miałoby być inaczej?
Dlaczego niektórzy mają niesłychaną łatwość w dojściu do wpływowych stanowisk, a dla innych jest to niemożliwe?
Czy słyszeliście o tym, że noworodkom robi się badanie krwi na obecność bardzo rzadkich chorób?”

https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2016/08/27/nasienie-szatana-wsrod-ludzi-cz-3-juliusz-cezar-badania-przesiewowe-i-mity/


A zatem mamy niepodważalne dowody, na to że nasienie węża sprawuje władzę nad ludzkości i narodami z ramienia szatana od czasów Edenu czyli tysiącleci. Zobaczmy na te słowa Boga:

(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę. Rodz. 3

Zauważmy jedno, potomstwo niewiasty – czyli nieskażona genetycznie ludzkość – jest traktowana jako wróg przez potomstwo węża. To wyjaśnia dlaczego przez całą historie ludzkości większość władających narodami władców i polityków z taką nienawiścią traktowała swoich poddanych.

Wyjątkiem był Izrael pod wodzą i nadzorem samego Boga. Tylko Izrael do czasu wygnania go z ziemi obiecanej przez Boga, był narodem który nie był pod niewolą nasienia węża. Był to jedyny naród wolny i dobrze traktowany przez swojego władcę i króla Boga!!!

Inne narody były pogardliwie, bestialsko, nieludzko wyzyskiwane ponad swoje siły przez władające nimi potomstwo upadłych aniołów. Dlaczego tak narody były i są nadal traktowane???

Ponieważ jak Bóg zapowiedział, potomstwo węża będzie nienawidzić potomstwa niewiasty…. z wzajemnością. Dlaczego???


(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy Mat 7


Ponieważ nasienie węża nie ma sumień i ma upodobanie w łamaniu prawa Bożego, oni uwielbiają przemoc, gwałt, zabijanie i inne złe uczynki, dlatego nawet najspokojniejszy człowiek w końcu by takich ludzi znienawidził. Bóg wiedział, że potomstwo upadłych aniołów będzie powodować ogrom nienawiści zła i przemocy na świecie. Ponieważ złe istoty będą dawać złe uczynki:


(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8


Otóż celem szatana jest zabicie całej ludzkości w tym potomstwa upadłych aniołów rękoma Boga. Szatan to człowiekobójca. A zatem logiczne jest, że potomstwo upadłych aniołów będzie także miłowało zabijanie innych ludzi. Isus jasno powiedział na czym ma polegać sąd nad nasieniem węża:


(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Jana 3


Zauważmy, Isus powiedział jasno, że potomstwem szatana jest każdy człowiek który z własnej woli umiłował łamanie prawa Bożego!!!! Sąd Boga zatem jest sprawiedliwy i doskonały. Nawet bezpośredni potomek upadłych aniołów jeśli umiłuje światłość i prawo Boga to ma szanse na życie wieczne, przykładem może być Poncjusz Piłat:

http://www.zbawienie.com/Ewangelia-Nikodema.htm

Był on potomkiem upadłych i sprawował jedne z najwyższych stanowisk w Rzymie. Jednak wybrał on Boga i dlatego został przez szatana zamordowany. To jeden z powodów dlaczego ewangelia Nikodema została zmarginalizowana, gdyż pokazuje ona wyjątkową sprawiedliwość Boga do każdej istoty!!!!

Tak samo jak czyści genetycznie Izraelici jak zaczęli łamać Torę, ponieważ umiłowali ciemność zostali przez Boga surowo ukarani.

Ale zastanówmy się w jaki sposób potomstwo upadłych aniołów sprawuje władzę nad ludzkością i każdym narodem!!!

Odpowiedź jest bardzo prosta. Otóż Isus powiedział, że szatan jest kłamcą i Ojcem kłamstwa, czyli plemię węża to notoryczni kłamcy. Isus powiedział, że szatan jest mordercą który człowiek zabija przez kłamstwo, czyli przez pokusę:


(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Rodz. 3


Zobaczmy inną rzecz, szatan to wąż, który jest najchytrzejszym ze wszystkich zbuntowanych aniołów!!! Czym jest chytrość:


chytry

1. «przebiegły, podstępny, też: świadczący o takich cechach»
2. «chciwy, skąpy»
3. pot. «pomysłowo zrobiony»

Chytrość zatem oznacza przebiegłość i podstępność. A zatem szatan posiada wyjątkowo wysoką inteligencje która służy do zabijania.

Logiczne jest, że potomstwo węża jest notorycznymi kłamcami dodatkowo są oni są zwyczajnie przebieglejsi i bardziej podstępni od reszty ludzkości. Nasienie węża, z chęcią tworzy spiski i intrygi, dzięki czemu mają ogromną przewagę nad nieświadomą ludzkością.

Dzięki tym cechom nasienie węża może stosować szatańską zasadę sprawowania władzy:


Dziel i rządź (łac. divide et impera) – stara i praktyczna zasada rządzenia polegająca na wzniecaniu wewnętrznych konfliktów na podbitych terenach i występowaniu jako rozjemca zwaśnionych stron. Jako pierwsi zastosowali ją Rzymianie na Półwyspie Apenińskim (podpisywali umowy z podbitymi ludami, zwanymi odtąd „sprzymierzeńcami”, a sprzymierzeńcom nie wolno było podpisywać umów między sobą, przez to prowincje nie mogły się zjednoczyć, aby pokonać Rzymian). Przykład: bitwa na Polach Katalaunijskich.

Zasadę tę stosowano także w sprawach wewnętrznych państwa. Czynili tak już cesarze rzymscy, ale jednym z najlepszych przykładów był król Francji Ludwik XIV, który wygrywał ambicje jednych ministrów przeciwko innym, by żaden z nich nie zajął zbyt silnej pozycji i stał się dla monarchy niezastąpionym. Ogólnie rzecz biorąc, jest to taktyka silniejszych i zwierzchnich ośrodków władzy, które bronią swej pozycji, osłabiając walkami opozycję. We współczesnych, demokratycznych systemach politycznych zasada ta jest postrzegana negatywnie, ze względu na jej destrukcyjne efekty i antysolidarystyczne oblicze.


Zauważmy jedno, tę zasadę nasienie węża stosowało zawsze. Aby ją stosować trzeba mieć w genach zakodowaną nienawiść i umiłowanie do kłamstwa i intryg.

Tę metodę podboju każdego narodu nauczyli nasienie węża ich ojcowie czyli upadli aniołowie.

Ta metoda polega na wzniecaniu konfliktu wewnątrz danego narodu, poprzez tworzenie jakiegoś sztucznego problemu lub rozdmuchiwaniu jakiegoś błahego problemu. Potem gdy ów konflikt przybiera na sile i ludzie zaczynają być zmęczeni tym konfliktem to nasienie węża występuje jako rozjemca. Isus poinformował nas o tej metodzie:


(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi?

(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce.

(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców.

(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

(20) Tak więc po owocach poznacie ich.

(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Mat 7


Zobaczmy nasienie węża – czyli żydzi wyznający Talmud – przybierają zawsze nazwiska członków danego narodu, czyli niczym wilki przywdziewają owczą skórę. Tą metodę znamy chociażby z naszego narodu Polskiego, gdzie żydzi przybierali Polskie nazwiska i dzięki temu zajęli oni najwyższe stanowiska państwowe, kościelne i narodowe w Polsce.

Lista prawdziwych żydowskich nazwisk tzw. polskiej elity

A zatem żydzi, przybierając nazwiska i imiona – które są właściwe danemu narodowi – przywdzieli owczą skórę. Potem zaś żydzi – nasienie węża – powoli zajmuje najwyższe stanowiska w polityce, administracji, organizacjach społecznych, kościelnych i religijnych i innych czołowych funkcji aby w ten sposób tworzyć problemy dzielić dany naród i napuszczać go na siebie. Oczywiście nasienie węża odgrywa rolę rozjemcy. Nasienie węża nawet napisało podręcznik instruktażowy o tym jak mają wykonywać metodę walki przeciwko narodom zwaną „dziel i rządź”:

PROTOKOŁY MĘDRCÓW SYJONU

Isus ostrzegał nas przed nimi nie bez powodu, gdyż te „wilki w owczej skórze” napuszczają na siebie członków danego narodu czy jedne narody przeciwko drugim od tysiącleci:


(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą.

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(8) Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mat 24


Zauważmy jedno fałszywi prorcy czy nauczyciele stosują zasadę dziel i rządź czyli napuszczają na siebie narody. To dlatego Isus tak wypowiedział się o nasieniu węża:


(6) Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza.

(7) Biada światu z powodu zgorszeń! Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Mat 18


Co oznacza gorszyć maluczkich jak nie dawać im złego przykładu czy napuszczać ich na siebie!!! A nasienie węża napuszcza na siebie ludzi. Zobaczmy wybory w USA, jak Cilnton i Trump podzielili Amerykanów i napuścili ich na siebie. Każdy rząd napuszcza na siebie ludzi i w ten sposób ludzie walczą ze sobą zamiast walczyć z nasieniem węża. Isus tak powiedział o nasieniu węża:


(30) Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Mat 12


Otóż kto nie zbiera z Isusem a rozprasza??? Szatański Apostoł Paweł, to na podstawie jego nauk powstało setki jeśli nie tysiące odłamów chrześcijaństwa,  które to odłamy rozproszyły owczarnię Boga!!!!

A kto stoi na czele tych odłamów Pawłowego chrześcijaństwa, katolicyzmu i innych religii świata??? Nasienie węża. Tak nasienie węża rozprasza. Rozproszyli oni Słowian. Zobaczmy Słowianie zostali podzieleni przez religie Pawłowe czyli prawosławie, katolicyzm i protestantyzm. Słowianie przez wieki zabijali się z powodu religi Pawłowych. Polacy przeciwko Rosjanom i inne konflikty.

Zauważmy jak bardzo nasienie węża jest bezczelne:


(3) Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią.

(4) Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć.

(5) A wszystkie uczynki swoje pełnią, bo chcą, aby ich ludzie widzieli. Poszerzają bowiem swoje rzemyki modlitewne i wydłużają frędzle szat swoich.

(6) Lubią też pierwsze miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach,

(7) I pozdrowienia na rynkach, i tytułowanie ich przez ludzi: Rabbi.

(8) Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi.

(9) Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim; albowiem jeden jest Ojciec wasz, Ten w niebie.

(10) Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus.

(11) Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym,

(12) A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał będzie wywyższony. Mat 23


Zobaczmy nasienie węża nakłada na ramiona zwykłych ludzi ciężary nie do uniesienia a sami nie chcą ich placem ruszyć. Czy zauważyliście jak politycy chętnie wywołują wojny w których każą walczyć zwykłym ludziom oni natomiast nie walczą na linii frontu. A przecież kiedyś chrześcijańscy królowie stawali na czele armii zaś w armii walczyła szlachta czyli rycerstwo. Król Jan 3 Sobieski wielokrotnie walczył na czele swojej armii i raz o mały włos nie straciłby życia. Tymczasem obecnie nie widać Obamy, Putina czy innych aby walczyli w jakieś bitwie.

Oni uwielbiają być chwaleni. Ich uczynki są na pokaz. Zobaczmy obecnych polityków jak ich nie pochwalisz to oni bez przerwy sami się chwalą. Uwielbiają być na pierwszym miejscu zajmować jak najwyższe stanowiska choć nie mają ku temu umiejętności, wiedzy czy charakteru.

Oni uwielbiają być nauczycielami i uczyć innych choć nie mają nic pożytecznego do przekazania ludziom.

Oni chcą być przewodnikami, choć jak pisałem powyżej na wojnie każą walczyć na linii frontu zwykłym chłopom. Oni nieustannie się wywyższają ponieważ są pełni pychy jak ich ojciec diabeł.


(13) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.

(14) (Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że pożeracie domy wdów i to pod pokrywką długich modlitw; dlatego otrzymacie surowszy wyrok).

(15) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem Gehenny dwakroć gorszym niż wy sami.

(16) Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie: Kto by przysiągł na świątynię, to nic; ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą.

(17) Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto?

(18) Oraz: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą.

(19) Ślepi! Cóż bowiem jest większe? Dar czy ołtarz, który uświęca dar?

(20) Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim.

(21) I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka.

(22) I kto przysięga na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada.

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać.

(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda.

(25) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości.

(26) Ślepy faryzeuszu! Oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest wewnątrz niego, stało się czyste.

(27) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości.

(28) Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia.

(29) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych,

(30) I mówicie: Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelewaniu krwi proroków.

(31) A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków.

(32) Wy też dopełnijcie miary ojców waszych.

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

(34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

(35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

(36) Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Mat 23


Zobaczmy plemię żmijowe zna prawdę o wejściu do Królestwa Boga, czyli o przestrzeganiu prawa Bożego. Jednak sami tego prawa nie wypełniają i sami ponadto zachęcają zwykłych ludzi do łamania prawa Bożego. Zauważmy plemię żmijowe zajęło cały świat nauki, uniwersytety. A co głoszą owe uniwersytety i „naukofcy” profesorowie i inni??

Homoseksualizm i inne zboczenia to normalność , ewolucja i inne szatańskie kłamstwa oraz zachęta do łamania prawa Bożego.

Nasienie węża stara się zdobyć jak najwięcej zwolenników, którzy są tak przesiąknięci ich szatańskimi naukami, ze są oni gorsi niż oni sami. Dlatego ich zwolennicy, są tak pod silnym praniem mózgu, że są zdolni do wszystkiego.

Zobaczmy co mówi sam Bóg o fałszywych prorokach, wilkach w owczej skórze czy złych pasterzach:


(1) Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan!

Jer 23


Zobaczmy Bóg pokazuje nam jak nasienie węża gubi  owce, czyli stosuje wobec nich mordy i wyniszczenie duchowe, jak rozprasza owce Boga, czyli stosuje wobec nich zasadę dziel i rządź, czyli napuszcza je na siebie i zostawia wilkom.

Poczytajcie cały rozdział Jeremiasza 23 i tam Bóg zapowiada ogromną karę dla takich pasterzy.

Zobaczmy te słowa:


74 W owym czasie oczy tych owiec były ślepe, tak że nie mogły widzieć, podobnie jak i ich pasterze. Nie widziały. Zostały one przeznaczone pasterzom na zagładę. Ci zaczęli deptać owce swoimi stopami i je pożerać.

Hen 89

26 Jednocześnie zobaczyłem, jak otwarto pośrodku ziemi podobną (do tamtej), otchłań również pełną ognia. Doprowadzono tam ślepe owce. Wszystkie zostały osądzone, uznane za winne i również wrzucone na spalenie do otchłani ognia. Ta otchłań była od południowej strony domu.

Hen 90


Zauważmy jedno, owce były ślepe ponieważ zamiast wierzyć Bogu zaczęły wierzyć fałszywym pasterzom, zamiast wypełniać prawo Boga zaczęły je łamać. Dlatego Bóg przeznaczył je pod władze tych pasterzy.

Zauważmy jedno wielu ludzi daje się napuszczać politykom i różnym osobom z plemienia żmijowego. Dzieje się to na tle polityki, religii, nauki czy innych dziedzin życia. Dlaczego???

Ponieważ pasterzami, czyli przewodnikami owiec są członkowie nasienia węża i upadłe anioły. Dzieję się tak dlatego ponieważ wiele owiec jest ślepych.

Dlatego są one podatne na zasadę dziel i rządź. Tymczasem sam Isus nam daje rady jak nie dać się podzielić i rzadzić satanistom:


(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Mat 5 


Wprowadzajmy pokój pomiędzy zwaśnionymi stronami, ponieważ wiele osób po obydwu stronach barykady to zaślepione naukami fałszywych pasterzy owce.


(21) Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.

(22) A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd, a kto by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień Gehenny.

(23) Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,

(24) Zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy, złóż dar swój.

(25) Pogódź się rychło z przeciwnikiem swoim, póki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.

(26) Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.Mat 5 


Nasi bracia czyli Słowianie, są kłótliwi jednak my nie zmuszajmy ich do gniewu i agresji, sami też nie popadajmy w gniew. Każdy nasz spór to realizowanie szatańskiej zasady dzień i rządź.


(38) Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.

(39) A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.

(40) A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.

(41) A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.

(42) Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.Mat 5


W tych słowach nie chodzi o to aby nie bronic życia, zdrowia czy majątku swojego i swoich bliskich. Nadstawienie drugiego policzka, oznacza nie uleganiu prowokacji. Nasienie węża stara się nas sprowokować abyśmy stali się jedną ze zwaśnionych stron konfliktu. Oni stale używają prowokacji przy realizacji zasady dziel i rządź. Słowa o zostawianiu płaszczu oznaczają po prostu aby nie wdawać się z nasieniem węża w pyskówki ale zamiast się kłócić mamy odejść od nich. Oni uwielbiają wszczynać konflikty i w ten sposób realizują swoją zasadę dziel i rządź.


(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.

(44) A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

(45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

(46) Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

(47) A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

(48) Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały jest. Mat 5


O co chodzi w tych słowach?? Otóż jak wiadomo z księgi Henocha wiele owiec jest ślepych. My im przebaczając, dajemy im szansę aby przestali być oni ślepi. Nawet wiele osób z nasienia węża ma szanse widzieć naszą postawę sami powrócić do Boga. Sama księga Henocha mówi o tym, że genetycznie skazona ludzkość poprzez owce zacznie wypełniać prawo Boga i się odmieni:


33 Ci wszyscy, którzy zginęli i rozproszyli się, wszystkie dzikie zwierzęta i wszystkie ptaki niebieskie zebrały się razem w tym domu i Pan owiec radował się bardzo, ponieważ wszyscy byli dobrzy i powrócili do jego domu.

34 Zobaczyłem, że złożono miecz dany baranom. Zaniesiono go do domu i opieczętowano w obecności Pan. Zwołano do tego domu wszystkie owce, tak że dom ten nie mógł ich pomieścić.

35 Wszystkim otwarły się oczy, tak że widzieli dobrze i nie było wśród nich ślepych.

36 Widziałem, że dom ten był wielki, szeroki i wypełniony po brzegi.

37 Widziałem, jak narodził się biały byk. J ego rogi były wielkie i wszystkie dzikie zwierzęta, wszystkie ptaki niebieskie bały się go i nieustannie zanosiły do niego prośby.

38 Zobaczyłem, że wszystkie ich rodzaje odmieniły się i stały się białymi bykami. Pierwszy z nich był Słowem i to Słowo stało się wielkim zwierzęciem o wielkich, czarnych rogach. Pan owiec ucieszył się z jego powodu i z powodu wszystkich byków. Hen 90


Zobaczmy księga Henocha informuje nas, że Bóg w swojej ogromnej sprawiedliwości, wierności i miłosierdziu tym skażonym genetycznie ludziom, którzy jednak wypełniają prawa Boga da wielką nagrodę. Sam Isus wspominał, o tym:


(10) Gdy Isus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem.

(11) A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios.

(12) Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mat 8


Zobaczmy każdy kto odwróci się od niesprawiedliwości i zacznie wypełniać prawo Boga będzie członkiem Królestwa Boga. Pochodzenie czy nawet bycie dzieckiem upadłych aniołów nie ma tutaj znaczenia, Bóg ocali każdego człowieka który pomimo swojego DNA zacznie wypełniać prawo Boga.

Dlatego nie wolno nam nienawidzić naszych nieprzyjaciół, gdyż nie wiemy kto może powrócić do Boga.

Isus niczym wytrawny generał czy hetman dał w rozdziale 5 Mateusza, najlepsze rozkazy jak pokonać wroga. Isus w swoich naukach rozszyfrował metodę walki szatana i jego potomstwa. Pamiętajmy o tym, dyskutując z innymi ludźmi.

5 uwag do wpisu “Metody jakie nasienia węża stosuje na nas….

 1. Wróg Kozłów

  Piękny tekst Cyrylu.
  Tu się tylko nie do końca zgodzę:

  „Nasi bracia czyli Słowianie, są kłótliwi jednak my nie zmuszajmy ich do gniewu i agresji, sami też nie popadajmy w gniew. Każdy nasz spór to realizowanie szatańskiej zasady dzień i rządź”.

  To nie spór jest zły, a to popadanie w gniew i agresję.
  Spór jest korzystny, bo wielość różnych poglądów przybliża do Prawdy.
  Natomiast jednomyślność jest niebezpieczna, gdyż może doprowadzić do błędnych wniosków.
  Oczywiście chodzi mi o spór, w którym jego uczestnicy mają dobre intencje.
  Pozdrawiam,

  Polubione przez 1 osoba

 2. @100

  Witam!
  Nie wiem gdzie umieścić tę wiadomość, bo chciałbym rozpropagować ją na forum zbawienie
  którego od lat jestem systematycznym czytelnikiem, prawie uzależnionym.
  Jeśli jednak uznasz, że nie kwalifikuje się do rozpowszechniania , nie będę mieć nic przeciwko temu aby wykasować nawet cały ten komentarz.
  Znalazłem to w komentarzach na miziaforum, które uważam za całkiem ciekawe i w miarę prawdziwe forum społeczno-polityczne.
  Ponieważ nie umiem wstawić całego ponadgodzinnego filmu zamieszczam tylko link/
  Niestety, ale film jest po rosyjsku.

  marek said
  Grudzień 22, 2016 @ 4:42 AM

  1 Vote

  zobaczcie przez kogo sa odbierane modly do Jezusa…

  2 Votes

  i wszystko jasne dlaczego mamy na Ziemi jak mamy…
  Odpowiedz

  Polubione przez 1 osoba

 3. Krzysztof

  „Ludzkość od czasu grzechu w Edenie znalazła się pod władzą szatana i jego upadłych aniołów. Jednak owa władza ma swoją hierarchię. I tak szatan i upadli aniołowie sprawują ową władzę nad ludzkością przez swoje potomstwo czyli przez nasienie węża czy plemię żmijowe.”

  Nie ma, nigdy nie było i nigdy nie będzie upadłych aniołów! Żaden anioł nigdy nie zgrzeszył, bo nie może zgrzeszyć! Aniołowie nie są zdolni do prokreacji, nie rozmnażają się, są istotami niematerialnymi, więc nie są zdolni do cielesnego współżycia. Aniołowie są święci i objawiają się ludziom tylko wówczas gdy zostaną przez Boga posłani.

  Polubienie

  1. Księga Henocha, Rodzaju i Biblia mówią inaczej. Apokalipsa także jest tego dowodem.
   Krzysztofie, na swoje wymysły nie podałeś ani jednego dowodu.
   Twoje poglądy na temat aniołów mnie nie interesują.
   Pozdrawiam.

   Polubienie

 4. Pingback: METODY JAKIE NASIENIA WĘŻA STOSUJE NA NAS…. – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s