Prawo Boga cz.1 Podatki i lichwa….

Prawo Boga stanowi wszelką podstawą naszego życia. Biblia zawiera jedynie niewielki ułamek praw Boga, jednak zawarte w niej informacje o tych prawach pokazują nam jak mądry jest Bóg. Mógłbym się sporo rozpisywać o tych prawach jednak ja skupię się na dwóch poważnych zagadnieniach czyli na podatkach i lichwie.

 

Zacznę od podatków zobaczmy ten ciekawy rozdział z księgi Samuela który zawiera słowa i ostrzeżenia Boga do Izraelitów:


(1) A gdy się Samuel zestarzał, ustanowił swoich synów sędziami nad Izraelem.
(2) Starszemu jego synowi było na imię Joel, młodszemu zaś Abiasz. Byli oni sędziami w Beer-Szebie.
(3) Lecz jego synowie nie chodzili jego drogami, gonili raczej za zyskiem, brali datki i naginali prawo.
(4) Zebrali się tedy wszyscy starsi izraelscy, przyszli do Samuela do Ramy
(5) I rzekli do niego: Oto zestarzałeś się, a twoi synowie nie chodzą twoimi drogami, ustanów więc nad nami króla, aby nas sądził, jak to jest u wszystkich ludów.
(6) Ale Samuelowi nie podobało się to, że mówili: Daj nam króla, aby nas sądził. I modlił się Samuel do Pana.
(7) A Pan rzekł do Samuela: Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi.
(8) Zgodnie ze swoimi postępkami, jak postępowali ze mną od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego, porzucając mnie, aby służyć innym bogom, tak postępują oni także z tobą.
(9) Otóż teraz usłuchaj ich głosu. Ostrzeż ich jednak uroczyście i podaj im do wiadomości uprawnienie króla, który będzie nad nimi królował.
(10) I powiedział Samuel wszystkie te słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla.
(11) Rzekł więc: Takie będzie uprawnienie króla, który będzie nad wami królował: Będzie zabierał waszych synów i sadzał ich na swoich wozach i rumakach, aby biegali przed jego wozem,
(12) Aby byli mu dowódcami nad tysiącami i dowódcami nad pięćdziesiątkami, aby uprawiali jego rolę, sprzątali jego żniwo, sporządzali oręż i przybory do jego wozów wojennych.
(13) Będzie zabierał wasze córki, aby sporządzały wonne maści, aby gotowały i piekły.
(14) Najlepsze wasze pola i winnice, i gaje oliwne zabierze i da swoim sługom.
(15) Z waszych plonów i winnic będzie pobierał dziesięcinę i dawał z niej swoim dworzanom i sługom.
(16) Najlepsze wasze sługi i służebnice, i najlepsze wasze bydło, i osły zabierze i zatrudni w swojej gospodarce,
(17) Na wasze trzody nałoży dziesięcinę, a wy będziecie mu za sługi.
(18) A jeśli kiedyś będziecie narzekali z powodu króla, którego sobie obraliście, Pan wam wtedy nie odpowie.
(19) Lud jednakże nie chciał słuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: Nie tak, ale niech król będzie nad nami!
(20) I my chcemy być takimi, jak wszystkie ludy, niech nas sądzi nasz król, niech nam przewodzi i niech on prowadzi nasze wojny!
(21) Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przedstawił je Panu.
(22) Pan zaś rzekł do Samuela: Usłuchaj ich głosu i ustanów im króla! Samuel rzekł więc do mężów izraelskich: Idźcie każdy do swego miasta! 1 Sam 8

Zobaczmy Izraelici w czasach sędziów kiedy to Bóg był królem Izraela nie pobierał wcale podatków. Oczywiście Izraelici utrzymywali Lewitów czyli administracje królestwa Izraela oraz składali ofiary Bogu z pierwocin swoich jednak to nie były podatki jako procent od ich dochodów. Podatek dochodowy w czasach sędziów wynosił dokładnie 0%.

Dopiero gdy Izraelici wzgardzili Bogiem jako królem, i zechcieli aby królem został człowiek to co się stało. Bóg się zgodził ale ustanowił podatek dochodowy należny królowi Izraela jaki winni co roku płacić Izraelici w wysokości 10% ich dochodów. Zauważmy jednak był to podatek stały, który żaden król nie mógł podnosić. Jednak ten podatek stanowił uciążliwość dla Izraelitów.

Dlaczego jednak Bóg wcześniej nie pobierał podatku dochodowego a potem gdy przestał był królem na rzecz człowieka to ustanowił ten podatek ale tylko w wysokości 10%???

Oczywiście wielu powie, że Bóg nie pobierał podatków ponieważ nie są one mu potrzebne gdyż wszystko nalezy do Niego. I mają oni racje. Jednak jest jeszcze inny powód. Ten problem poruszyłem w moim komentarzu na blogu Detektywa Prawdy:


Piotrze pisze jasno zakaz jedzenia zwierząt nieczystych dotyczy Izraelitów, nie tylko wieprzowiny ale np królików.
Jednak oczywiście ten przepis dotyczący zakazu jedzenia wieprzowiny może stosować nie Izraelita.
Nie przeczę też, że wieprzowina to najgorszy rodzaj mięsa.
Piotrze zakaz lichwy podobnie jak fakt, że Bóg nie pobierał w ogóle podatków (dopiero dziesięcinę zaczęli pobierać ludzcy królowie Izraela) ma małe powiązanie z bogactwem ale ma inne zastosowanie.
Otóż wysokie podatki i lichwa pobudzają człowieka do nadmiernej produkcji czyli niszczenia ziemi z której człowiek żyje, poprzez nadmierne jej eksploatowanie.
Zauważ im wyższy podatek to tym firma musi więcej dóbr wyprodukować. Im wyższy dług i wyższy odsetek od tego długu to firma musi także wyprodukować więcej dóbr.
Nadmierna produkcja niszczy naszą ziemię i napędza konsumpcje i materializm. Gdyż firmy je produkujące są zainteresowane aby ludzie byli bardziej chciwi na ich dobra.
Dlatego Bóg nie pobierał od Izraelitów – jak był królem – podatków, zaś królom ludzkim nakazał pobierać góra 10% podatku. Dlatego Bóg kategorycznie zakazał lichwy. Aby nie powodować nadmiernej produkcji i związanego z nim materializmu i konsumpcjonizmu.
Obecnie mamy wysokie podatki plus lichwę. Ponadto banki pożyczają ogromne pieniądze bez opamiętania ponieważ ich długi gwarantuje państwo.
Zobacz jaki dług mają Niemcy:
„Długi Deutsche Bank z tytułu samych tylko derywatów wynoszą ok 55 bln. EUR, a więc znacząco więcej, niż roczne budżety wszystkich krajów UE razem wzięte (razem z Anglią). A gdzie jeszcze tzw. „złe kredyty” i inne straty?”
http://naszeblogi.pl/63063-tak-upadna-niemcy-i-zachod-nie-potrzeba-wojny
Zobacz Piotrze jest gigantyczny dług Niemiec, gigantyczne podatki i Niemcy są jednym z czołowych producentów świata. Niemieckie koncerny wraz z Chińskimi i innymi prowadzą rabunkową politykę wobec ziemi.
Bogactwo nie ma tutaj nic do rzeczy…. ponieważ taka ogromna produkcja – jak mówi,ą proroctwa – będzie prowadzić do głodu, wojen i innych plag, jakie spotkać ma ludzkość.
Dlatego Bóg zakazał lichwy i wysokich podatków Piotrze. Pozdrawiam 🙂

Poruszyłem w tym komentarzu kwestie także lichwy. Jednak zauważmy, Królestwo Izraela zajmowało relatywnie mały obszar zaś naród Izraela był bardzo liczny, dodatkowo głównym źródłem produkcji było pasterstwo i rolnictwo. Dodatkowo w tym państwie był wysoki wyż demograficzny.Co to oznacza??? Każda podwyżka podatku powodowałaby  impuls do większej produkcji w postaci większej ilości produktów rolnych czy zwierząt. A to z kolei w pewnym momencie spowodowało by, że ten teren nie nadążył by się regenerować i stawał by się pustynią. Zwierzęta i ludzie potrzebują wody ponadto produkują toksyny (odchody) które dany obszar musi mieć a toksyny zutylizować i przekształcić. Dodatkowo ludzie potrzebują drewna i innych zasobów naturalnych, które odnawiają się jednak w określonym czasie.
Sprawa jest banalnie prosta. Po co człowiek produkuje czy też posiada określoną ilość zwierząt i ziemi, roślin??? Aby zaspokoić swoje potrzeby. Dodatkowo człowiek nie znając przyszłości stara się mieć jakiś zapas na trudne czasy swojego dobytku. Dlatego człowiek produkuje. Kiedy zwiększymy produkcje drastycznie???
Otóż człowiek zwiększa wtedy drastycznie produkcje jeśli musi dodatkowo zaspokoić oprócz swoich potrzeb potrzeby innych ludzi. Oczywiście małżeństwo musi tym więcej produkować im więcej mamy dzieci. Jednak znowu, poziom produkcji się drastycznie zwiększy jeśli dana rodzina oprócz zaspokojenia potrzeb swoich dzieci musi zaspokoić potrzeby kogo???
No właśnie potrzeby króla czyli władzy państwowej. Zobaczmy, Bóg jako król doskonały nie pobierał podatków żadnych. Dlatego Królestwo Izraela było doskonałym państwem. Królowie Izraela zaczęli pobierać dziesięcinę czyli 10% dochodów każdej rodziny. Czyli powoli teren państwa Izraela był zmuszony do większej produkcji.
A zobaczmy ile płacimy obecnie podatków (w Polsce i państwach białej rasy i Słowian):

Rzymski niewolnik oddawał 90% swoich zarobków dla swojego pana. W najświetniejszych czasach USA podatki wynosiły 3%. Hitler nakładał na Polaków 40% podatki. Obecnie w Polsce płacimy około 80% podatków, więc powiedzcie mi, do kogo jest bliżej Polakowi: do niewolnika,, czy do wolnego człowieka?
Porównajmy stawki podatków płacone w przeszłości. Zacznijmy od Ameryki XIX wiecznej do 1905 roku, gdzie płacono podatki w wysokości około 3% (nie było jeszcze podatku dochodowego). W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii podatki wynosiły około 5% i były dwa razy wyższe niż w USA. Stąd też między innymi wielka emigracja do Ameryki. W Prusach wynosiły około 7%, a w Austro-Węgrach 12,5% i były to najwyższe podatki na świecie, stąd też słynna bieda Galicyjska, słynna nieudolność Armii Austriackiej. To było państwo sparaliżowane wysokimi podatkami jak i biurokracją.
Niepodległa Polska w 1926 roku kiedy to sanacja wygrała wybory podatki wynosiły równo 25%. Za Hitlerowskich Niemiec podatki wynosiły 33%. I na koniec za Starożytnego Rzymu kiedy rządził Senat – NIEWOLNIKOWI przysługiwało tylko 10% zarobku czyli płacił 90% podatku. To teraz porównajcie sobie te liczby i powiedzcie gdzie my teraz jesteśmy, a właściwie kim jesteśmy?
Do tego trzeba dodać słowa p.dra Roberta Gwiazdowskiego: „Chłop pańszczyźniany pracował więc dla pana feudalnego na początku XVI wieku 52 dni w roku, a później 104 dni. I to był feudalny wyzysk. My na początku XXI wieku pracujemy dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 164 dni. I to jest sprawiedliwość społeczna.”


Zobaczmy płacimy ponad 80% podatków. Co to powoduje???
1. Państwa produkują coraz więcej i coraz szybciej niszczą ziemię. Taka ogromna produkcja jest rabunkowa i niszcząca dla ziemi, która jest domem dla ludzi i zwierząt. Dlatego w Apokalipsie pisze:

(18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Ap 11

Widać to jak niszczone są tereny zielone ponieważ produkuje się mnóstwo niepotrzebnego papieru – pomimo istnienia internetu. Zamiast do produkcji papieru używać konopie indyjską to używa się drzew. Jest to działanie celowe satanistów. Produkuje się do opakowań różnych szczególnie żywności plastiku. Tylko po to aby utrzymywać wysokie wydobycie ropy naftowej. A wysokie podatki tylko napędzają ową niszczącą wszystko produkcje.

Wysokie podatki powodują, że produkcja rolna i zwierząt nie opłaca się pojedynczym rolnikom i osobom i zajmują się tym koncerny. I tak, powstają ogromne zakłady przetwórstwa drobiu czy innych zwierząt, które pochłaniają ogromne ilości wody (stąd są niedobory wody) i produkują mnóstwo zanieczyszczeń. Dodatkowo pakują one swoje produkty w plastikowe pojemniki. Czyli znowu powstają szkodliwe zakłady produkcji plastiku.
Takich przykładów jest mnóstwo. A wszystko to jest efekt wysokich podatków.
2. Wysokie podatki obniżają dzietność rasy białej. Tak to prawda, płacić wysokie podatki to odkładasz założenie rodziny i mniejszą ilość dzieci. Rodzina zamiast być utrzymywana przez męża musi także być utrzymywana z pracy kobiet. Dzieci nie mają matek i dlatego łatwiej ulegają demoralizacji. Kobieta pracująca zawodowo nie ma ochoty na urodzenie dużej ilości dzieci.
Zakaz lichwy także jest bardzo ciekawy. Oto co mówi Bóg:

(35) Jeżeli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie.
(36) Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga, aby twój brat mógł żyć obok ciebie.
(37) Nie dasz mu swoich pieniędzy na odsetki, a swojej żywności mu nie dasz, aby więcej odebrać. Ks. Kapł. 25
( 12) U ciebie przyjmują łapówki za przelew krwi. Bierzesz odsetki i dopłatę, i krzywdzisz gwałtem swojego bliźniego, a mnie zapomniałoś – mówi Wszechmocny Pan. Ez 22
(12) Uciska ubogiego i biednego, dopuszcza się gwałtu, zastawu nie zwraca i podnosi oczy swoje ku bałwanom, popełnia ohydne czyny,
(13) Pożycza na lichwę i bierze odsetki – na pewno nie będzie żył, ponieważ popełnił wszystkie te ohydne czyny. Na pewno poniesie śmierć; jego krew będzie na nim. Ez 18
(8) Kto powiększa swój majątek przez lichwiarskie odsetki, gromadzi go dla tego, który lituje się nad ubogimi. Przys 28

Dlaczego lichwy Bóg także zakazał???

Ponieważ lichwa także działa jak podatek. Lichwa jest podatkiem jaki płacimy na rzecz instytucji prywatnej z racji pożyczonej sumy pieniędzy. Np im wyższy procent od pożyczonej kwoty to tym dłużnik jest zmuszony więcej wyprodukować dóbr.

Zobaczmy sprawa podatków i lichwy jest bardzo prosta dlaczego???


 

(25) W tym czasie odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom.
(26) Zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. Mat 11

Zobaczmy zatem państwa które pożyczają od banków na lichwiarskie odsetki są zmuszone do podwyższania podatków. Dodatkowo owe pożyczki jakie państwa pożyczają od banków jak w przypadku Deutsche Bank i Niemiec powodują tak gigantyczny dług, że same Niemcy nie mogą go spłacić i stają się czołowym producentem czyli czołowym niszczycielem ziemi.

Ludzie zmuszeni przez ten szatański system wysokich podatków i lichwy do jak największej produkcji, stają się niczym pozbawione dusz roboty które są nastawione na produkcje i coraz większą konsumpcje. Lichwa i wysokie podatki powodują, ze ludzie są zmuszeni do przebywania w wielkich miastach czy wiecie, że:


Re: Co jest prawdziwym celem Szatana????
Pisanie by Cyryl on 14th Maj 2016, 06:09
 
 
Oto ciekawy artykuł:

Liga Świata napisał:Populacja, niewygodna prawda.

Przeludnienie, jakie przeludnienie.

50% ludności ziemi, mieszka w miejskich towarzystwach przemysłowych zajmujących tylko 1% powierzchni planety.
Powierzchnia Ziemi wynosi 510 065 600 km², z czego 148 939 100 km² (29,2%) to grunty, podzielone na 192 krajów handlowych w których mieszka łącznie 7,125 miliarda ludzi – niewolników.

http://ligaswiata.tumblr.com/post/136762643217/cywilizacja-jaka-cywilizacja-jak-być

NASA w porozumieniu z firmą Maxa Galka, na zlecenie rządu światowego, tworzy mapę informacyjną, określająca położenie każdego człowieka na powierzchni ziemi. Katalog niewolników, określający bogactwo danego państwa.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/do-kogo-nalezysz-niewolniku.html

Do istniejących miejskich towarzystw przemysłowych, w niedługim czasie zostaną dokooptowani nowi mieszkańcy z krajów rozwijających się, tworząc mega obozy pracy przymusowej.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/fema-100-miast-ktore-zostana.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/paneuropejska-unia-czyli-unia.html

Dane o rozmieszczeniu ludności pokazują, że ludzie pomimo umieszczenia ich w komórkach granic administracyjnych, zbyt często wymykają się administracji, poszerzając krąg naszych poszukiwań…”

Tutaj znajdziecie wytłumaczenie poszukiwania zbiegłych, z systemu niewolników:

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/szara-strefa-wolnosci.html

Dla celów niniejszego badania przeanalizowano 28 mln komórek administracyjnych, każda o rozmiarach około trzech mil (4,8 km).

Komórki, zajmujące ponad 8000 mieszkańców, są oznaczone w kolorze żółtym, co oznacza, że ​​gęstość zaludnienia w tych obszarach wynosi około 900 osób na kilometr kwadratowy.

Czarne obszary, odzwierciedlają populacje mniejszą niż 8000 mieszkańców przy mniejszej gęstości zaludnienia na kilometr kwadratowy, niż 900 osób.

Żółte obszary zajmują tylko 1% powierzchni ziemi. Obecnie, największe miejskie towarzystw przemysłowe, będą powstawały na terenie Afryki. ONZ buduje nowe miasta, według schematów zatwierdzonych przez FEMA, licząc na bum urodzin w 2100 roku.

Wszystko to zostało przeanalizowane i zaprojektowane :
http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/kapitalistyczna-utopia-dnia.html

Najbardziej zatłoczonym miastem świata jest Kair, na powierzchni 14,4 kilometra, żyje ponad milion osób.

Z drugiej strony, najbardziej ruchliwą wyspą na świecie, wydaje się być Java, będąca domem dla 140 milionów ludzi.

Europa charakteryzuje się brakiem otwartych przestrzeni i równomiernym rozłożeniem populacji, co sugeruje stworzenie idealnego mega państwa handlowego. Wszystko to ze szkodą dla ludzi, przyrody i bogactw naturalnych.

W 2100 roku, rozmiar populacja osiągnie 9,7 mld osób, ale liczba mieszkańców Afryki mającej obecnie 1,2 mld osób, eksploduje do 5,5 mld ludzi. Oznacza to znaczne zmniejszenie populacji Europy i Ameryki.

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/paneuropejska-unia-czyli-unia.html

Ludności USA, rośnie, i będzie utrzymywany wzrost emigrantów z Afryki, Azji i Ameryki północnej i południowej, kosztem białej populacji europejskiej. Tempo wzrostu wyniesie 1,5 mln osób rocznie, co przekłada się na wzrost populacji z 322 mln do 450 mln osób.

Największe Metropolie – Miejskie Towarzystwa Przemysłowe :

1. Tokio, Japonia – 38 mln mieszkańców;
2. Delhi, Indie – 25 milionów, ale ONZ ogłosiło, że liczba ludności w tym obszarze wyniesie 36 mln do 2030 r;
3. Mexico City (Meksyk), Bombaj (Indie) i Sao Paulo (Brazylia) – około 21 milionów mieszkańców każda;
4. Osaka, Japonia – około 20 milionów ludzi;
5. Pekin, Chiny – nieco mniej niż 20 milionów ludzi;
6. Nowy Jork (USA), Kair (Egipt) – około 18,5 mln mieszkańców każde.

A teraz ciekawostka, 94 % ludzi ma telefony komórkowe, na bazie tej technologii, zlokalizowano nieświadomie osoby, biorące udział w badaniach.

Skatalogowanie i kontrolowanie ludzi, za pomocą łatwo namierzanych (dla krajów rozwijających powstały smartphony z GPS za niecałe 14 dolarów.), telefonów komórkowych, jest lepszym rozwiązaniem niż spisy powszechne …

Integracja biometrii, odbiornika fal o niskiej częstotliwości, GPSu, karty bankowej, mikrofonów, kamer … , czyni z telefonu, nowego spowiadającego cię i kontrolującego twoje myśli i słowa boga, mogącego podpowiadać tobie co masz mówić, myśleć, kupować i kogo czcić i adorować.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/faszywe-wieze-bts-przechwytuja-twoje.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/czestotliwosci-pracy-mozgu-czyli-jak.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/dowody-zastosowania-broni.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/bron-neuro-elektro-magnetyczna.html

http://depopulacja.blogspot.com/2016/03/bron-samozagady.html

A kiedy, już was zamkną w więzieniach, obozach, miejskich towarzystwach przemysłowych, sami zamieszkają tam gdzie ich poprzednicy – panowie bogowie wsród mórz, oceanów i obłoków.

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/03/oceaniczne-miasta-elit.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/03/elysium-orbitalne-miasta-elit.html

Liga Świata
Dydymus

http://ligaglobu.blogspot.de/2016/03/populacja-niewygodna-prawda.html

Moim zdaniem autor jest blisko prawdy. Otóż to szatan przy pomocy elit (upadłych aniołów oraz ich potomstwa) od wieków koncentruje ludność.

Obecnie jego plan jest zrealizowany niemal w 100%.

W jakim celu jest owa koncentracja ludności???

Otóż w jednym celu, wymordowania całej ludzkości w jak najszybszym czasie.

Jest jedno miejsce gdzie jest bardziej niż w miastach skoncentrowana ludzkość i w najszybszym czasie giną najlepsi ludzie, czyli zdrowi w sile wieku mężczyźni… tym miejscem jest pole bitwy!!!

Oto jedna z nich:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Kircholmem

W ciągu pół godziny zginęło w tej bitwie nawet do 9 tysięcy Szwedów. A wtedy metody zabijanie były prymitywne w porównaniu z tym co mamy dzisiaj (muszkiety, prymitywne armaty i broń biała).

Otóż celem Boga jest dobro ludzkości i ochrona jej populacji. Dlatego Bóg nakazał rozprzestrzeniać się po ziemi i napełniać ziemię ludziom:

Rodz. 1 napisał:(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!
Rodz. 9 napisał:(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.
(7) Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i czyńcie ją sobie poddaną!
Zobaczmy Bóg w swoim prawie nakazuje ludzkości rozprzestrzeniać się po całej ziemi…. natomiast szatan ową ludzkość – poprzez koncentracje – zakazuje napełniać ziemię ludziom!!!

W ten sposób widać co jest celem szatana. Wyniszczenie całej ludzkości!!!

Ten artykuł jest ponadto żelaznym dowodem, że świat jest rządzony przez szatana i jego sługi – Wielką Nierządnicę i potomstwo upadłych aniołów.

Gdyż świat pod rządami Boga wyglądałby inaczej, ludność nie byłaby tak skoncentrowana.

Pokazuje to także, że nie ma przeludnienia.

Inne skutki skoncentrowanej ludności to skoncentrowany masowy przemysł który niszczy ziemię i przyrodę. Otóż gdyby ludzkość nie była tak skontrowana to nie istniałyby koncerny i ogromne fabryki niszczące ziemię.

Ten temat moim zdaniem jest rozwojowy.


Jak widać Bóg nie pobierał podatków a jak stworzył system podatkowy to określił go do maksymalnej kwoty 10% i zakazał kategorycznie stosowania lichwy. A szatan na odwrót na świecie którym rządzi stworzył system wysokich podatków i lichwy. Co widać gołym okiem jak niszczona jest ziemia!!! Ziemia którą stworzył Bóg!!!
P.S Bardzo ciekawe komentarze Wroga Kozłów:

A co powiesz o podatku 100% i to pod groźbą utraty życia?
„(1) A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość
(2) I za wiedzą żony, zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów.
(3) I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?
(4) Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.
(5) Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.
(6) Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
(7) A po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało.
(8) I odezwał się do niej Piotr: Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: Tak jest, za taką.
(9) A Piotr do niej: Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą.
(10) I upadła zaraz u nóg jego, i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża.
(11) I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli”.
http://www.bibliamesjanska.com/Dz/5.html
Niestety możliwe, że stworzony nam system ucisku podatkowego nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
WRÓG KOZŁÓW
Tutaj mamy zapowiedź utopijnego systemu komunistycznego:
„(34) Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży
(35) I kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.
(36) I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru,
(37) Sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów”.
http://www.bibliamesjanska.com/Dz/4.html
Gdzie ta idea była praktycznie zastosowana – w SYJONISTYCZNYCH KIBUCACH.

Tutaj mamy pewne wyjaśnienie problemu. Zwolennicy Pawła będą powoływać się na przykład bogatego młodzieńca:


(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?

(17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.

(18) Mówi mu: Których?

(19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.

(20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje?

(21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

(22) A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności

(23) Isus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios.

(24) A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.

(25) A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż tedy może być zbawiony?

(26) A Isus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Mat 19


Jednak zauważmy jedno, Isus zapytany o to co trzeba zrobić aby wejść do Królestwa Bożego, odpowiedział, że należy przestrzegać przykazań Boga. Bogaty młodzieniec te prawa przestrzegał, jednak chciał on być doskonały w przestrzeganiu prawa Bożego niczym Abraham (który był skłonny złożyć w ofierze Bogu swojego syna Izaaka), dlatego Isus powiedział mu o tym aby oddał cały swój majątek ubogim i poszedł za nim aby go naśladować. Isus zatem zaproponował owemu młodzieńcowi bycie swoim uczniem. Czyli wyjątkowy przywilej. Jednak to, ze młodzieniec nie oddał swojego majątku nie oznacza, że nie osiągnął zbawienia. Przecież te wszystkie prawa które wymienił mu Isus wypełnił. Po prostu ów bogaty młodzieniec chciał osiągnąć w Królestwie Bożym wysokie stanowisko a to wymaga głębszych poświęceń. Isus potem stwierdził, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Bożego…. jednak nie odnosił się on do tego bogatego młodzieńca, ale do innych bogaczy którzy dla swojego majątku łamią wiele przykazań Boga.

Natomiast Wróg Kozłów podał dwa ciekawe przykłady jak działał Paweł i jego uczniowie, otóż nakazywali oni oddawanie sobie całego swojego majątku. Dlatego Pawłowi i jego uczniom niczego nie zbywało. Pamiętajmy Paweł był obywatelem Rzymu a tam pan niewolnika miał 90% jego przychodów. Paweł zatem uznawał członków swoich zborów za niewolników jego czy jego Chytrusa.

Wróg Kozłów pokazał, że Paweł STWORZYŁ JAKO PIERWSZY SYSTEM KOMUNISTYCZNY. Zauważmy jedno, Bóg gdy był Królem Izraela nie pobierał od swojego narodu żadnego podatku dochodowego (poza ofiarami). Ludzkim Królom Izraela, Bóg nakazał pobieranie góra 10% dochodów. W Rzymie (jednej z Bestii z księgi Daniela) pan niewolnika zabierał mu 90% jego dochodów. Natomiast Paweł z Tarsu przebił wszystkich nakazując oddawać swoim wyznawcom cały swój dorobek życia i wszelki dochód do komuny czyli Pawłowych zborów.

 

Czy to nie jest kolejny dowód na to, że Paweł jest drugą Bestią wychodzącą z ziemi???? Zobaczmy Niewolnicy Rzymu mieli zabierane 90% swojego dochodu. Obecnie ludzie mają zabierane około 85% swojego dochodu. Paweł zaś stworzył komunistyczny system który zabierał 100% dochodów ludzi i cały ich majątek. Co robi druga Bestia???


(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. Ap 13


Zobaczmy druga Bestia stworzy system totalnego komunizmu w którym zniknie pojęcie prywatnej własności, wszystko będzie własnością Bestii Pierwszej, której jej zwolennicy (przyjmujący znamię) będą mieli dostęp do dóbr.

Jak wiadomo, Bestia to upadli aniołowie oraz ich potomstwo nefilimowie czy też giganci. Co robili giganci???


1 Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Nauczyli je czarów i zaklęć i pokazali im, jak wycinać korzenie i drzewa.

2 Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ich wysokość wynosiła trzy tysiące łokci.

3 Pożerali oni wszelki znój ludzki, a ludzie nie potrafili ich utrzymać.

4 Giganci obrócili się przeciwko ludziom, aby ich pożreć.

5 I grzeszyli przeciw ptakom, zwierzętom, gadom i rybom. Pożerali mięso jedni drugich i pili zeń krew.

6 Wtedy ziemia poskarżyła się na nieprawych. Hen 7


Zobaczmy giganci pożerali wszelką produkcje ludzi co to oznacza?? Ano to, ze giganci zabierali 100% dochodu ludzi 100% ich dobytku. Paweł zabierał 100% dobytku swoich wyznawców!!!! Paweł stworzył ideologie komunizmu, której celem jest to aby ludzie oddawali 100% swoich dochodów państwu. Paweł nakazał bezwzględne posłuszeństwo każdej władzy – ponieważ wg Pawła każda władza pochodzi z nadania Boga.

Teraz widzimy poważną różnicę pomiędzy Bogiem a Pawłem z Tarsu!!!

 

14 uwag do wpisu “Prawo Boga cz.1 Podatki i lichwa….

 1. Wróg Kozłów

  A co powiesz o podatku 100% i to pod groźbą utraty życia?

  „(1) A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość
  (2) I za wiedzą żony, zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów.
  (3) I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?
  (4) Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.
  (5) Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.
  (6) Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
  (7) A po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało.
  (8) I odezwał się do niej Piotr: Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: Tak jest, za taką.
  (9) A Piotr do niej: Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą.
  (10) I upadła zaraz u nóg jego, i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża.
  (11) I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli”.

  http://www.bibliamesjanska.com/Dz/5.html

  Niestety możliwe, że stworzony nam system ucisku podatkowego nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

  Polubione przez 1 osoba

 2. Wróg Kozłów

  Tutaj mamy zapowiedź utopijnego systemu komunistycznego:

  „(34) Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży
  (35) I kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.
  (36) I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru,
  (37) Sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów”.

  http://www.bibliamesjanska.com/Dz/4.html

  Gdzie ta idea była praktycznie zastosowana – w SYJONISTYCZNYCH KIBUCACH.

  Polubione przez 1 osoba

 3. Wróg Kozłów

  MPOC.
  Czy pomyślałeś, że zgodnie z Twoją teorią w postępie logarytmicznym LUD BOŻY stałby się niewolnikami Rzymian?
  Pomijając już fakt, że to nie Jezusa, a uczniów Pawełka pomysł.

  Polubione przez 1 osoba

 4. Wróg Kozłów

  Uczą różnych bredni 😉

  Zauważ na czym polega „przekręt”:
  1. Sprzedajesz cały swój majątek, by utrzymywał się z uzyskanej kwoty zbór.
  2. Od tego momentu też pozostajesz na utrzymaniu zboru, wraz z innymi którzy postąpili podobnie.
  Logiczne, że by utrzymał się powiększony zbór (który nie ma własnej ziemi) coraz większa ilość „wiernych” musi
  wyzbywać się swojego majątku. Czyli klasyczna piramida. Po pewnym czasie wszelki majątek przechodzi w ręce
  nie-zboru. Wtedy wszyscy zostają niewolnikami nie-zboru i to już nie z własnej woli.

  To tak w największym uproszczeniu.

  Polubione przez 1 osoba

 5. Pingback: Czy wszelka władza pochodzi od Boga??? czyli Paweł kłamca cz. 1 – Blog Cyryla

 6. Pingback: PRAWO BOGA CZ.1 PODATKI I LICHWA…. – Kompendium Prawdy

 7. Pingback: Czym jest prawdziwy patriotyzm ??? – Blog Cyryla

 8. Pingback: Dlaczego wysokość podatków jest taka ważna….. – Blog Cyryla

 9. Pingback: Jak powstanie socjalny kataklizm… – Blog Cyryla

 10. Pingback: Socjalizm, komunizm wyjaśnienie tematyki… – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s