Budowanie domu na skale…

Najbardziej znana przypowieść Isusa która nie jest trudna do intepretacji, ale jest najtrudniejsza do realizacji to przypowieść o budowaniu domu na skale bądź na piasku:

 

(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie.

(22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów?

(23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce.

(25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale.

(26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.

(27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki.

(28) A gdy Isus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego.

(29) Ponieważ uczył je jako mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. Mat 7

Zauważmy coś ciekawego tę przypowieść Isus powiedział ale po tym jak wcześniej ostrzegał przed fałszywymi prorokami, którzy co czynią???

Otóż wypowiadają się w imieniu Isusa ale czynią bezprawie. Czyli nie naśladadują oni Isusa i nie czynią jego nauk ale powołują się na autorytet Syna Człowieczego. Jeszcze przed tą przypowieścią oraz przed ostrzeżeniem przed fałszywymi prorokami Isus mówi dokładnie na czym polega wypełnianie jego słów:

 

(1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.

(2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą.

(3) Dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz?

(4) Jakże więc powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, skoro belka jest w oku twoim?

(5) Hipokryto, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.

(6) Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, aby was nie podeptały nogami swoimii i obróciwszy się, was nie rozszarpały.

(7) Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam.

(8) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą.

(9) Czy jest wśród was człowiek, który dałby synowi kamień, gdy prosi o chleb?

(10) Albo, gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża?

(11) Jeżeli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ile bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą.

(12) A więc wszystko, co chcielibyście, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; takie bowiem jest prawo i prorocy

(13) Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zniszczenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Mat 7

O czym wspomina Isus w tych słowach??? Aby nie oceniać innych ludzi wypominać ich błędów ale skoncentrować się na swoich grzechach i słabościach. Wyciągnie wpierw belki z własnego oka po prostu oznacza usunięcie grzesznego nawyku z własnego życia, skoncentrowaniu się na walce z własnymi słabościami zamiast wypominać błędy innych naszych braci. Jest to bardzo rozsądne, wypominając błędy innym czujemy się lepsi od nich i nie czujemy potrzeby aby walczyć z naszymi słabościami. No i te słowa o tym abyśmy czynili innym wszystko to co chcielibyśmy aby nam inni ludzie czynili, jako podstawa Tory. Znowu bez „wyciągnięcia belki z własnego oka” a tylko szukaniu jakiejś niedoskonałości u bliźniego, nie będziemy wstanie czynić to co chcielibyśmy aby czynili względem nas. Gdyż inni także będą wypominać nasze słabości, a ponadto nasz grzeszny nawyk będzie powodował, że będziemy czynili innym zło. Np. alkoholizm wyrządza wiele zła nie tylko osobie pijącej ale jej rodzinie. Rodzina alkoholika cierpi niewyobrażalne cierpienia.

Dlatego budowanie na skale oznacza ciężką mozolną pracą nad odejściem od własnych grzesznych nawyków.

Isus powiedział te słowa jako mający moc a nie jako uczeni w Piśmie. To oznacza moim zdaniem, ze ta przypowieść i te słowa w tym rozdziale są bardzo ważne. Uczeni w piśmie bowiem:

 

(2) Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.

(3) Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią.

(4) Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Mat 23

Otóż uczeni w Piśmie nigdy nie wykonywali nauk które głosili ale sami kazali je wykonywać innym. Dlatego czynili oni bezprawie i dlatego ich wiara w Isusa była bardzo słaba i była budowaniem domu na piasku. Tymczasem Isus swoje słowa czynił i oddał za swoje słowa własne życie. Dlatego słowa Isusa miały moc.

 

Dlaczego o tym pisze???

Ponieważ, wbrew pozorom pisanie artykułów o Isusie czy Biblii jeśli nie wykonuje się słów Isusa jest budowaniem domu na pisaku. Dom na pisaku jako pierwsi budowali faryzeusze czy uczeni w Piśmie, ludzie doskonale znający treść Tory oraz proroków. Budowanie domu na piasku polegało na tym, że głosili oni szczytne hasła i nakazali przestrzegać prawa jednak sami tego nie czynili. Dlatego z biegiem czasu uczeni w Piśmie, zaczęli zmieniać prawo wg swoich chwiejnych charakterów:

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Mat 23

(4) Przecież Bóg przykazał: Czcij ojca swego i matkę: a kto złorzeczyłby ojcu lub matce, niech śmiercią umrze.

(5) Ale wy mówicie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się tobie jako pomoc ode mnie należy, jest darem na ofiarę Bogu; nie musi już czcić ani ojca swego, ani matki swojej:

(6) Tak więc unieważniliście Przykazania Boże przez naukę swoją.

(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz mówiąc:

(8) Lud ten czci mnie wargami i ustami, ale serce ich jest dalekie ode mnie.

(9) Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są przykazaniami ludzkimi. Mat 15

Zobaczcie unieważnili oni naukę Boga poprzez to, że przestrzegali skrupulatnie różne przepisy zakonu ale odrzucili najważniejsze prawa zakonu czyli sprawiedliwości – gdyż wydali oni niewinnego Isusa na śmierć – miłosierdzia – gdyż swoimi bezdusznymi zakazami i nakazami gnębili oni prosty, biedny lud, i wierności – gdyż wybrali za swego króla nie Boga i Jego Pomazańca ale Cesarza Rzymu!!!!

Dlaczego o tym pisze???

Ponieważ ja jak i każdy kto studiuje i rozważa słowa Boga i jego Syna musi wpierw zacząć je starać się wypełniać. Musi w tym być pełen wiary i wytrwałości inaczej byle Biblijny problem – którego nasz ułomny rozum może nie pojąc – zniszczy całą naszą wiarę.

Zobaczmy przykład Brein Breakera:

 

Ten psalm to była aluzja do chrześcijańskiej miłości, którą usiłujecie praktykować, a nie do tych pań. Moja reakcja wobec tych pań była aktem rozgoryczenia i zmęczenia głupotą i ignoranctwem ludzi.
Ja narodziłem się na nowo, nawet się ochrzciłem w imię Isusa. I potem zacząłem realnie słuchać Jezusa. Był to pewien etap w moim życiu, na szczęście nie trwał zbyt długo. Także nie możesz mi zarzucić, że nie przeszedłem przez chrześcijaństwo, ja wiem co to jest.

http://detektywprawdy.pl/2015/08/25/dokad-prowadzi-odrzucanie-ksiag-nt/

Jak widać Brein Breaker jest niczym uczony w piśmie, który jak sam przyznaje na krótki okres zaczął realnie słuchać Isusa, jednak krótko. Dlaczego??? Nie mnie to oceniać…. jednak z tego co wiem, swego czasu Brein Breaker pisał na blogu Mariusza Szczytyńskiego w temacie prawdziwości ewangelii Mateusza. Dał się on przekonać Mariuszowi o tym aby odrzucił tą ewangelii. Z jakiego powodu??? Otóż jak wiadomo Mariusz odrzucił tą ewangelie z powodu nakazu miłości do nieprzyjaciół i podobnie uczynił Brein Breaker. Czyli oni nie potrafili – czy nie chcieli –  wykonywać wytrwale słów i nauk Isusa i dlatego przy byle problemie ich wiara była niczym dom na piasku.

Pdobnie było z Moniką, o czym pisał Henryk tutaj:

http://zbawienie.forumotion.com/t18p525-zwalczanie-biblii-blogi-promujace-falszywe-doktryny-i-klamstwa

Jak wiadomo Brein Breaker odrzucił całego Isusa łącznie z ewangeliami Mateusza i Jana oraz Apokalipsą. Monika wpierw była z Mariuszem potem przejęła poglądy Brein Breakera a na końcu odrzuciła całą Biblie i ją zaciekle zwalcza.  Sam Mariusz też odrzucił Biblie i wybiera tylko te fragmenty z niej które pasują do jego poglądów. Jednak oni wszyscy mają tą samą wspólną cechę czyli mają oni ogromną wiedzę Biblijną czyli są oni uczonymi w piśmie jednak nie zaczęli oni wypełniać nauk Isusa ponieważ uznali je za niewygodne. W ten sposób zbudowali oni sobie domy na piasku, które szybko zostały zniszczone przy byle wątpliwościach.

 

Zrozumiałem jedno tak, naprawdę to wybaczanie bliźnim czy budowanie dobrych relacji z bliźnimi to fundament Tory najtrudniejszy do wykonania o którym wspominał Isus. Wiele razy jesteśmy przez własnych bliskich lub też osoby obce niesprawiedliwie i krzywdząco traktowani. Dlatego wybaczanie im jest najtrudniejszym zadaniem ale też najwyżej cenionym w oczach Boga.

 

 

Reklamy

19 myśli na temat “Budowanie domu na skale…

 1. Do takiego zrozumienia doszedłeś właśnie przez kierowanie się chęcią pozytywnego zbliżenia do ludzi i podejrzewam że nie tylko chęcią.Tamci tego nie potrafią.Po pewnym czasie mówienie o miłości i potrzebie kierowania się nią przechodzi w czyny.Nie ma innej alternatywy dla tych którzy pragną i poznają Pana Boga.
  Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

 2. Kazanie na Górze -Wspaniałe Słowa
  Od jakiegoś czasu mam stałe w telefonie w zakładce otwarta Biblię Mesjanska z Mateuszem właśnie i w każdej chwili wolnej czy to w pracy czy w drodze poza domem czytam Słowa Syna Bożego bo stałe umacniają mnie one w postanowieniach „gromadzenia skarbów w niebie ” czyli czynienia dobrych uczynków bo za nie otrzymamy zaplate od Ojca .
  Potrzeba czujności jest niezwykle potrzebna a uważanie na to co się mówi szalenie istotne bo czas już bliski…
  Niech Bojaźń Boga Będzie z Tobą

  Polubione przez 1 osoba

 3. Takie pytanko, czy dało by się przenieść na ten blog stare dobre arty aby wszystko zachować w jednym miejscu ?
  Na przykład:
  http://cyryl.blox.pl/2014/08/Dlaczego-Watykan-tak-nienawidzi-Polske-i-Polakow.html
  http://cyryl.blox.pl/2014/11/O-tym-jak-Edomici-zaczeli-kontrolowac-islam.html

  Miałem coś napisał o panu Ziębie, czy jest agentem czy nie jest ale zdecydowałem się umieścić to w jednym dziale
  Przy okazji miałem coś o Henryku napisał, dlaczego nikt nie obalił tego co mówi. Obronił ktoś porządnie Pawła ? Zanegował ktoś porządnie Eksodus, Potop, Septuagintę itd ? Odpowiedź jest prosta…
  A jeszcze jedno, w ciągu ostatniego roku zdemaskowało się mnóstwo panów z kontrolowanej opozycji

  Polubione przez 1 osoba

  1. One są na moim nowym blogu tutaj:
   https://cyryl27.wordpress.com/2015/12/06/dlaczego-watykan-tak-nienawidzi-polske-i-polakow/
   https://cyryl27.wordpress.com/2015/12/06/o-tym-jak-edomici-zaczeli-kontrolowac-islam/

   Co do pana Zięby to widać ewidentnie, że gość podaje skuteczne naturalne metody w celu reklamowania metody wywoływania duchów, demonów zwanym hipnozą. Sam Isus powiedział:
   (26) Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi w zamian za duszę swoją? Mat 16.

   Pozyskać świat to również pozyskać zdrowie. Zieba daje porady zdrowotne ale jednocześnie daje też pułapkę na duszę zwane hipnozą. I nie jest ważne czy jest tego świadomy czy nie, ten człowiek jest niebezpieczny właśnie z powodu tego, że daje ludziom skuteczne porady zdrowotne.

   Pozdrawiam Ciebie bracie!!

   Polubione przez 1 osoba

 4. (1) Pan Zięba albo jest nieświadomy zagrożeń wynikających z Hipnozy/Darów Ducha
  Już chyba kapuję, Hipnoza przypomina Charyzmaty Pawła, tamci ludzie też są masowo zahipnotyzowani przez X Hipnotyzera gadającego o Miłości, Jezusie itd.
  W najgorszym wypadku został wypromowany poprzez atak (Mediów) na zasadzie dialektyki heglowskiej oraz wzrastającej potęgi Bestii
  No właśnie, ludzie atakowani przez System albo przekazujący mnóstwo prawdziwych informacji aby po zniszczeniu Babilonu otrzymać władze
  Tak jakby słudzy bestii po zniszczeniu Babilonu (głównego nurtu kontroli Słowian)… oni staną się celebrytami i nastanie krótki okres złotego wieku co zresztą Biblia zapowiada
  Aż tu nagle ”albo bierzesz na rece stempelek albo padaj z głodu”
  Może to być (stawiam) najpierw tatuaż (taki stempel) a później czip albo na odwrót

  Polubione przez 1 osoba

 5. Obecnie mam niewiele czasu a staram się napisać aż 3 artykuły naraz i Sanjayi coś chciałem ale w delikatny sposób.

  Temat orbsów pamiętam był poruszany w tym poście:
  http://zbawienie.forumotion.com/t5p480-plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc#6085
  Ten post ostatecznie skłonił mnie do zakwestionowania Heliocentryzmu
  Zamieńmy Gnostycki Kosmos na Wszechświat czyli Niebo i Ziemia i wszystko staje się jasne.
  Najprawdopodobniej te same orbsy widziałem kiedyś pod domem sąsiada, zazwyczaj niedaleko jeziora albo lasu widywałem coś co określałem ”Ufo albo błędny ognik”.
  Były to albo bardzo małe latające wokół światełka blisko nas albo daleko zapieprzający hałaśliwy ”statek ufo” który potrafił się dzielić na mniejsze części i potem się łączył w całość. Teraz wiem że UFO=Duchy Przodków > Demony.

  Widać u tamtych dwóch panów brak konsekwencji – jeśli ziemia jest okręgiem płaskim, to nie może być innych wymiarów i planet. Jedyne wymiary to: Ziemia, Niebo, Agartha (otchłań).
  Nie ma Heliocentryzmu = nie ma galaktyk więc te latające piłeczki nie są naszymi kumplami. Najwyraźniej jest to inny rodzaj demonów (dusze gigantów) ponieważ je widzimy.

  Co do Sanjaya, oglądałem większość filmów z pana kanały z tego roku i zdziwił mnie temat Orbsów (demonów), Romana Nachta o którym pisałem ostatnio (nie wiem czy gdzieś to przesłałem czy tylko zostawiłem u siebie w notatniku.. [Ach no tak umieściłem podcast w artykule…]), pana Zięby itd.
  Jeśli orbsy według tych panów to istoty z wyższych wymiarów to oznacza że albo wierzą w Kusmitów albo wierzą że demony istnieją. Jeśli istnieją demony to musi istnieć ich stwórca oraz ich Wróg.
  Jak mogą to być istoty z innych wymiarów jeśli Heliocentryzm i gnostycki kosmos to niewypał itd ?
  Zwiadowcy mocno przypominają Obserwatorów/Strażników/Czuwających/Grigori/Egregorów z 1 oraz 2 Księgi Henocha

  Polubione przez 1 osoba

 6. Myślę, że za dużo uwagi przywiązuje się do niejakiego sanjaja. Widać, że to człowiek z problemami psychicznymi. Jeśli kogoś interesują tematy związane z szamanizmem, „jasną stroną mocy” to lepiej posłuchać prawdziwych wyznawców powyższego niż you tubowego błazna. Poniższy (uwaga kontrowersyjny!) filmik pokazuje na czym polegają rytuały i sakramenty i dlaczego są stosowane. Można wiele wyczytać „między wierszami”.

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Dzięki za ciekawy materiał Wrogu Kozłów. Moim zdaniem temat Sanjayi jest ważny ponieważ celem tego zwodziciela są młodzi naiwni ludzie…. dlatego trzeba takiego delikwenta opisać i pokazać kim on jest młodym ludziom.

   Polubione przez 1 osoba

 7. Tylko, że mało kto da się nabrać takiemu narwańcowi. Mnie wystarczył sam wygląd, żebym nawet nie zaczął go słuchać. Dla mnie najgorszymi zwodzicielami są ci, którzy polują na poszukujących Prawdy i zrażonych do religii.
  Popatrz na przykład na tego kolesia (wystarczy od 21:20):

  Polubione przez 2 ludzi

 8. Możliwe, że się mylę, ale nie bardzo wyobrażam sobie jak można pomóc ludziom aż tak głupim. Przecież nawet słynny Kononowicz wygląda bardziej wiarygodnie od tego „wioskowego Gandalfa”! Jakimi argumentami można dotrzeć do wyznawców takiego pajaca? Boję się, że to będzie tylko rzucanie pereł przed wieprze. Kiedyś próbowałem rozmawiać z podobnym „mędrcem”. Na moje argumenty odpowiadał złośliwościami, a co gorsze również bluźnił Bogu.

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Po prostu ostrzegasz tych ludzi i masz czyste sumienie gdyż ich poinformowałeś o zagrożeniu. Co zrobią z twoim ostrzeżeniem to już ich sprawa.
   Jednak zawsze mogą powrócić do Boga tym bardziej, po kontakcie z demonem którego zaprosił do swojego życia praktykami okultystycznymi. Oczywiście uwolnienie się spod władzy demona wymaga sporo czasu i pokuty oraz powrotu do Boga… ale to dobrze tym potem owi ludzie będą wierniejsi Bogu i Torze. A ponadto takie ostrzeżenie zawsze w przyszłości zaowocuje powrotem do Boga.
   Na początku taki młody człowiek w swojej głupocie i pysze zawsze ciebie czy kogokolwiek będzie atakował jednak jakiś czas obcowania z demonem spowoduje, że zacznie on działać w myśl zasady „kiedy trwoga to do Boga”. I wtedy twoje ostrzeżenie zaowocuje w postaci powrotu do Boga danego delikwenta.

   Polubienie

 9. Tacy mędrcy są zyzwyczaj uznawani za dziwaków a jak taki na zadane niewygodne pytanie odpowiada oskarżeniami o agenture (wszystkich) w dodatku uważa że ciemne siły najbardziej boją się tej koronacji…
  Młodzi ludzie, ich można podzielić na dwie grupy. Jedni wyśmieją takiego wariata a inni będą wręcz ubóstwiać
  https://www.youtube.com/channel/UCGXSAS089LUdJI9fPUdQrng

  Zakłamany człowiek ale jaki idol dzieci i młodzieży – d czyli energia w dół!

  Z mojego zaktualizowanego luźnego artykułu wynika jasno że ten człowiek wie doskonale że kłamie. O Edomitach, Pawle, Septuagincie i Słowianach także wie
  Dietę Kwaśniewskiego także zwalcza z wiadomych względów…

  Zastanawiam się czy dać krótką analizę z filmów w których robi ze mnie agenta… Królestwa Bożego

  Polubione przez 1 osoba

 10. Nathaniel. Wygląda więc, że sprawa jest bardziej skomplikowana. Osobiście sądziłem, że to wariat/opętany. Z tego co piszesz, to istnieje także możliwość, że to on jest czyimś agentem i swoim wizerunkiem ma dyskredytować pewne tematy,

  Dlaczego to mu się udaje?
  Bo znalazł współpracowników, którzy go wypromowali, wspierając go własnym autorytetem.
  Zrobili to, bo podobało im się, jak byli początkowo komplementowani (pycha).
  A przecież on do niczego sam nie doszedł, powtarzał tylko slogany, które znalazł w internecie.
  Teraz tych, którzy do niego jeździli (i ważne tematy zarazem) skompromitował jednym filmikiem i koronacją.
  Nie żal mi tych inteligentnych (?) ludzi, którzy jeździli nagrywać filmy z pajacem, a potem zostali przez niego zniesławieni.
  żal mi za to doktora Jaśkowskiego, który społecznie dzieli się swoim doświadczeniem, a tv internetowa, która to filmuje realizowała też nagrania z przedmiotowym pajacem.
  Przez takie „zabawy” różni propagandyści będą teraz mogli w jednym rzędzie postawić dr Jaśkowskiego z pajacem.
  Będą też mogli ośmieszać inne osoby i ważne tematy.
  Wystarczy wyemitować filmiki, na których pajac będzie mówił np. te same argumenty, co zwalczani przez mainstream naukowcy.
  Młoda matka będzie mogła zaufać panu profesorowi od szczepionek, albo szaleńcowi w czapce czarodzieja i koronie z folii aluminiowej.

  Ja uważam, że należy ignorować takich szkodników, bo każda polemika z nim zwiększa mu popularność (zasięg).

  Polubione przez 2 ludzi

 11. Bardzo ciekawy temat Pan podjął; oto moje spotkanie z Bogiem:

  nie jest tym za kogo się podaje
  ma za długie włosy
  gardzi ludźmi i wtyka nos w nieswoje sprawy
  to wścibski zbereźnik
  oczekuje podług siebie, to egoista i idiota
  nie można Go znaleźć w kościele a już na pewno nie w katolickim
  sakramenty [spowiedź, komunia] to ciemnota i zaścianek
  katole do ostatnie debile
  Jego imię brzmi jeszcze inaczej
  to kłamca i oszust, jego uczniowie też nie są lepsi

  … i in. mówią to ludzie, którzy jak twierdzą znają BOGA, ja pytam JAKIEGO??????????????????? JAKIEGO???????????

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s