Biblia kontra trzy religie judaizm, chrześcijaństwo i islam….

Zauważyłem coś ciekawego. Otóż plan 3 wojen światowym ma na celu wprowadzenie kultu Lucyfera poprzez niszczenie trzech religii czyli judaizmu(który inaczej zwiemy syjonizmem), islamu i chrześcijaństwa. Szczegóły tego planu tutaj.  Generalnie zauważmy jedno, ten plan jest dosyć prosty:

 

„Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmuobydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.” (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

 

Zobaczmy, wojna zaczyna się od konfliktu pomiędzy syjonizmem (judaizmem) a islamem, i ma ona być prowadzona w sposób aby obydwie strony się wzajemnie wyniszczyły. Zauważmy celem tej wojny jest zniszczenie religii a nie ich wyznawców. Co to oznacza??? Oznacza to, że zniszczenie religii ma polegać na zniszczeniu wiary ich wyznawców w te religie. Co jeszcze ciekawsze inne państwa będą podzielone w kwestii popierania którejś ze stron tego syjonistycznego – konfliktu. Otóż zatem strategią tej wojny stosowaną przez islamistów i syjonistów ma być pokazywanie zbrodni oraz okrucieństwa tych religii. islamiści przez swoje wpływy mają pokazywać okrucieństwa syjonizmu zaś syjoniści islamistów. Natomiast co jeszcze ciekawsze obywatele mają w reakcyjnym ruchu zniszczyć chrześcijaństwo i ateizm dlaczego???

Zauważmy jedno obecnie chrześcijaństwo popiera bądź islamistów i ich inwazje na państwa białej rasy (jest to katolicyzm i spora kościołów protestanckich) bądź syjonistów (potężny ruch chrześcijaństwa syjonistycznego w USA i wielu państwach). Co ciekawe sam ateizm zwany lewactwem czy „marksizmem kulturowym” także popiera bądź islamistów (wiele organizacji lewackich popiera inwazje islamistów) czy też syjonistów (wielu lewaków zwalcza t.z.w. antysemityzm, który jest ich urojeniem i ma na celu powiększanie sfery władzy syjonistów). Co jeszcze ciekawsze w państwach białej rasy te dwie ideologie czyli chrześcijaństwo i ateizm (czyli lewactwo) mają obecnie największy posłuch w społeczeństwach. Skoro zatem te obydwie ideologie wspierają bądź syjonistów bądź islamistów to oznacza to, że każde państwo obecnie jest podzielone w kwestii popierania syjonistów lub islamistów. Zobaczmy to na przykładzie naszego państwa Polski. Zwycięski Pis popiera bezwarunkowo syjonistów czyli państwo Izrael i USA, natomiast główna partia opozycyjna PO popiera islamizacje Polski. Zobaczmy Pis sprzeciwił się islamizacji Polski ale obecnie ma problemy z protestem Izraela w sprawie marginalnej poprawki do ustawy o IPN. Oznacza to, że Pis to partia popierająca syjonistów gdyż syjoniści mają w niej ogromne wpływy.

Tymczasem Isus powiedział coś ciekawego:

 

(24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Mat 23

 

Otóż dlaczego plan 3 wojen chce zniszczyć te trzy religie monoteistyczne???

Ponieważ zarówno judaizm jak i chrześcijaństwo i islam powołują się na to, że są religiami pochodzącymi od Boga z Biblii czyli Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Te trzy religie zatem głoszą, że pochodzą od konkretnego Boga i roszczą sobie prawo do tego, że one jedyne są prawdziwe. Otóż czy aby te religie mówią prawdę???

 

Otóż wszystkie kłamią, jak pokazałem tutaj Bóg nie stworzył żadnej religii, Bóg stworzył narody i wybrał jeden naród który ma być jego reprezentantem na ziemi czyli Izrael. Bóg stworzył narody zaś diabeł stworzył religie.

Co ciekawe dlaczego diabeł stworzył m.in  trzy religie czyli judaizm, chrześcijaństwo i islam które to te trzy powołują się na Biblie i autorytet Boga??? Aby maksymalnie zniszczyć autorytet i obraz Boga w oczach ludzi. Plan 3 wojen ma na celu aby obraz Boga został zniszczony w oczach ludzkości poprzez umiejętnie wykorzystanie trzech religii powołujących się na Biblie (judaizmu, islamu i chrześcijaństwa)…. tak aby ludzkość sama wybrała Lucyfera na swoje bóstwo.

A jakie są dowody na to, że te religie są od Boga???

Zobaczmy co mówi Isus o tym jakie słowa są najważniejsze w Biblii:

(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mat 4

Czyli w Biblii są słowa wielu osób ale najważniejsze są słowa Boga i jego pomazańca Isusa. A teraz zobaczmy czy te trzy religie uważają, że słowa Boga i jego pomazańca są najważniejsze czy nie:

 1. Judaizm czyli syjonizm. Jego najważniejsze księgi to:

Biblia Hebrajska (Tanach)

Gemara (hebr. גמרא; pol. uzupełnieniezakończenie) – aramejskojęzyczny zbiór rabinicznych komentarzy i objaśnień uzupełniających Misznę, czyli kodeks prawa obyczajowego w judaizmie. Obie księgi tworzą razem Talmud. Z tego względu, iż Gemara była tworzona i w Jerozolimie i w Babilonii istnieją dwie wersje Talmudu – babilońska i palestyńska (Gemara palestyńska zawiera mało opowieści i legend; Gemara Babilońska jest zwięzła i znalazły się w niej szeroko dyskutowane przez Żydów problemy dotyczące zasad prawa – Halacha, obejmujące Palestynę).

Miszna (hebr. משנה miszna „powtarzanie”, „badanie”, od hebr. שנה szana „powtarzać”, „badać”) – jeden z podstawowych tekstów rabinicznych, zawierający głównie rozstrzygnięcia halachiczne, czyli prawne normy postępowania oparte na Torze i z niej wyinterpretowane. Były one systematycznie zbierane przez uczonych żydowskich, zwanych soferim. Ostateczną postać pisaną nadał jej po powstaniu Bar Kochby około roku 220 Juda ha-Nasi. Uważana jest za pierwsze dzieło judaizmu rabinicznego, część Talmudu.

Miszna składa się z sześciu porządków (seder l.m. sederim), z których każdy dzieli się na zmienną liczbę traktatów (łącznie 63), a te na rozdziały i lekcje:

Komentarze do Miszny zawarte są w Gemarze.

Talmud (hebr. תלמוד talmud – nauka) – jedna z podstawowych (choć nie jest uznawana za świętą) ksiąg judaizmu. Został napisany językiem judeo-aramejskim. Talmud jest komentarzem do biblijnej Tory, w którym wyjaśniono, jak przestrzegać prawa zawartego w Torze w warunkach, jakie zapanowały wśród Żydów wypędzonych z Palestyny w II wieku. Dla wyznawców tradycyjnego judaizmu Talmud jest czymś w rodzaju obowiązującego katechizmu.

Tora (hebr. תורה – wskazówka, pouczenie, wtórnie prawo) – pięć pierwszych ksiąg Biblii (stąd także Pięcioksiąg, Pentateuch), najważniejszy tekst objawiony judaizmu. Głównym tematem Tory jest Przymierze pomiędzy Bogiem a narodem Izraela za pośrednictwem Mojżesza zawarte podczas wędrówki z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Opis kształtowania się narodu i kultu za czasów Mojżesza poprzedzony jest znajdującymi się w Księdze Rodzaju opowieściami o prapoczątkach ludzkości (od Stworzenia do Potopu i Wieży Babel) oraz pradziejach Izraela (dzieje Patriarchów: AbrahamaIzaaka oraz Jakuba i jego synów).

W szerszym znaczeniu – cała Biblia hebrajska (Tora pisana, Tanach)[potrzebny przypis] oraz tradycja teologiczno-prawna judaizmu (Tora ustna).

Jak widać Tora to nie tylko pięcioksiąg Mojżesza ale takze tradycja ustna o której mówił Isus:

(9) Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są przykazaniami ludzkimi. Mat 15

 

Otóż cały judazim jest tak skonstruowany, że ważniejsze są nauki ludzi a nie słowa Boga. Nawet Tora zaierwa nauki ludzi, rabinów zaś najważniejszą księgą judaizmu nie jest Tora czy Tanach ale Talmud a oto prawda o nim:

Baba Mezia 59b.
Rabin debatuje z Bogiem i pokonuje Go. Bóg przyznaje, że rabin wygrał debatę.

http://www.zbawienie.com/talmud.htm

Jak widać z Talmudu to ludzie czyli rabini mają racje a nie Bóg. W ten sposób judaizm czyni słowa Boga nieważnymi powołując się przy tym na autorytet Boga. Co jeszcze ciekawsze wyznawcy judaizmu odrzucili księgę Henocha zawierającą słowa Boga a dodali do Biblii księgę Estery która wychwala kobietę.

http://zbawienie.forumotion.com/t157-ksiega-henocha-zawiera-slowa-boze

http://zbawienie.forumotion.com/t79-ksiega-estery-powinna-byc-usunieta-z-biblii

2. Chrześcijaństwo 

Otóż ta religia uczyniła Isusa Bogiem… Tymczasem sam isus jasno mówił, że nie jest Bogiem ale tylko pochodzi i jest wysłannikiem Boga dowody zobaczcie tutaj:

http://zbawienie.forumotion.com/t121-czy-jezus-jest-bogiem

Chrześcijaństwo uznaje nauki fałszywego apostoła Pawła:

http://www.zbawienie.com/apostol-Pawel.htm

Paweł który zwalczał słowa Boga, stwierdził, że prawo Boga jest powodem grzechu i wraz z przyjściem Chrystusa stało się nieważne. Chrześcijaństwo dodało do Biblii listy Pawła oraz pisma jego uczniów Łukasza i Marka  czyli Dzieje Apostolskie oraz ewangelie Marka i Łukasza. Co jeszcze ciekawsze większość wyznań chrześcijańskich odrzuciło księgę Henocha (oprócz kościoła koptów Egipskich) a jeden z twórców protestantyzmu Luter usunął kilka ksiąg Biblijnych i chciał usunąć z Biblii Apokalipsę oraz listy Judy i Jakuba:

http://zbawienie.forumotion.com/t276-sprawa-lutra-czyli-moja-polemika-z-detektywem-prawdy

 

Dla chrześcijaństwa ważniejsze nauki człowieka Pawła niż słowa Boga. Dla chrześcijaństwo prawo Boga jest nieważne gdyż przyznało racje Pawłowi.

3. islam 

Ta religia powołuje się na Biblie ale uznaje inne księgi za swoje prawo głównie są to nauki człowieka Mahometa czyli:

Koran (arab. ‏القُرْآن‎Al-Qur’ān) – święta księga islamu. Według tradycji muzułmańskiej powstawał w latach 610–632, objawiany fragmentami prorokowi islamu, Mahometowi (zm. 632) przez Archanioła Dżibrila (identyfikowanego w islamie z biblijnym archaniołemGabrielem). Słowo „Koran” pochodzi od arabskiego słowa al-kur’ān, które oznacza „recytację”, ponieważ pierwotnie Koran przekazywano ustnie. Według islamu i samego Koranu jego twórcą jest Allah.

Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów), które z kolei dzielą się na aje (wersety). Rozróżnia się 90 sur mekkańskich i 24 sury medyńskie, ze względu na miejsce ich objawienia. Sury są w Koranie ułożone przeważnie według długości, od najdłuższej do najkrótszej.

Sunna (arab. as-sunnah, droga, ścieżka) – w islamie sunnickim jest to zbiór opowieści z życia Mahometa, jego opinie dotyczące wiary oraz prowadzenia życia. W innych odłamach, np. w szyizmie, do podstawowej sunny dodane zostały opowieści związane z jego następcami, uznawanymi przez dany odłam islamu. Ze względu na niechronologiczną strukturę Koranu oraz zasadę unieważnienia (zawartą w Koranie w wersie 2:106) znajomość sunny jest wymogiem niezbędnym do znajomości prawa islamu.

Sunna (dalej rozumiana jako sunna podstawowa) składa się z hadisów, opowiadających o wybranych epizodach z życia Mahometa, jego pojedynczych wypowiedzi itp. Nie istnieje jedna, prawowierna i oficjalna sunna, co islam doświadczył już na wczesnym etapie. W IX wieku miały powstać już tysiące sprzecznych ze sobą hadisów, a różne ugrupowania i organizacje tworzyły je na własną potrzebę. Tak wielka fala spotkała się z intelektualną reakcją muzułmanów, chcących trzymać się tradycji – powstała nauka krytycznie oceniająca hadisy. Za najbardziej prawowierne uznano sześć zbiorów autorstwa al-Buchariego (zm. 870), Muslima (zm. 875), Abu Dawuda (zm. 888), At-Tirmiziego (zm. 892), Ibn Madża (zm. 896) oraz An-Nasa’ika (zm. 915), inne uznano za mniej lub bardziej prawdziwe. Mimo prób nadal nie powstała jedna sunna (a więc i jedna tradycja islamska), co bywa wykorzystywane przez środowiska skrajne lub modernistyczne do reinterpretacji wersetów lub stawiania jednych nad drugimi.

Hadis (arab. الحديث al-hadith, w liczbie mnogiej أحاديث ahadith) – przypowieści, wypowiedzi proroka Mahometa, jego czyny lub milczącą aprobatę. Każdy hadis składa się z tekstu (matn) i łańcucha przekazicieli (isnad). Hadisy tworzą sunnę (Tradycję) – najważniejsze po Koranie źródło muzułmańskiego prawa szariatu.

Fikh (arab. فقه, fiqh, ‚zrozumienie’) – nauka prawa muzułmańskiego, termin tłumaczony najczęściej jako jurysprudencja muzułmańska. Specjalistą w dziedzinie fikhu jest fakih bądź usulita. Obecnie w ramach islamu sunnickiego istnieją cztery szkoły prawne (mazhaby). Różne odłamy islamu szyickiego mają odrębne systemy prawne.

Szariat, szari’at (arab. شريعة, šarīʿa – droga prowadząca do wodopoju) – prawo normujące życie wyznawców islamu, zarówno w jego odmianie sunnickiej, jak i szyickiej. Islam nie uznaje rozdziału życia świeckiego od religijnego i dlatego reguluje zarówno zwyczaje religijne, organizację władzy religijnej oraz codzienne życie wszystkich obywateli państwa, który wprowadził prawo szariatu.

Kalam (arab. „dyskurs”, „rozprawa”) – w islamie dyskusja, a także teologia dogmatyczna, odwołująca się do danych spisanych, lecz również rozumowych.

Ilm al-kalam – teologia dialektyczna, dawała podstawy wiary, na których mogło się oprzeć prawo muzułmańskie (fikh).

Różne szkoły w różny sposób odnosiły się do spekulacji religijnych. Hanbalici sprzeciwiali się kalamowi, podobnie jak niektórzy szafiʾici i szkoła malikicka w Maghrebie. Z biegiem czasu nastąpiło zbliżenie kalamu do filozofii, o czym Ibn Chaldun powiedział: „pytania kalamu i filozofii tak się pomieszały, że nie można ich rozróżnić”.

Mutakallim – osoba stosująca metodę kalam.

Mazhab – (arab. مذهب‎‎ maḏhab, l.mn. مذاهب maḏāhib, pl. „doktryna”) szkoła prawa islamskiego. Na przestrzeni wieków powstało kilka oddzielnych szkół, które w inny sposób interpretują funkcjonowanie prawa i przepisów.

Jak widać ta religia powołuje się na Biblie ale uznaje całkowicie inne księgi i czci innego Allacha a nie Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Uznaje ona autorytet wielu postaci z Biblii ale jak widać islam kieduje się innymi księgami.

 

Jak zatem widać gołym okiem żadna z tym trzech religii nie uznaje autorytetu Boga z Biblii pomimo powoływanie się na autorytet tegoż Boga!!!!

Te religie wszystkie bez wyjątku ponad słowa Boga stawiają słowa zwykłych ludzi. Rabini, Paweł czy Mahomet nieważne. Widać wyraźnie, że wszystkie trzy religie tak naprawdę ubliżają Bogu i znieważają Stworzyciela. Zobaczmy jak można dziwić się ludziom które stają się ateistami i odchodzą od tych religii przecież te religie przecież taki mają cel. Ich celem jest zniszczenie reputacji Boga z Biblii. Każda z tych religii przez wieki swojego istnienia czyniła ogrom zbrodni i zbudowana jest na ogromnej górze kłamstw i manipulacji oraz nauk słabych i śmiertelnych ludzi.

18 uwag do wpisu “Biblia kontra trzy religie judaizm, chrześcijaństwo i islam….

 1. Wróg Kozłów

  „Projekt zainicjowały i przejęły nad nim pieczę berlińska gmina żydowska, szkoła rabinacka Abraham-Geiger-Kolleg, muzułmańskie Forum Dialogu Interkulturowego i berlińska parafia ewangelicka St. Petri i St. Marien.”

  „O tym przekonani są wszyscy trzej duchowni: Kim jest „One”, ten jeden Bóg? – Twórca różnorodności, w przeciwnym wypadku byłoby nudno – lakonicznie stwierdza rabin Ben Chorin.”

  http://www.dw.com/pl/house-of-one-w-berlinie-trzy-religie-buduj%C4%85-wsp%C3%B3ln%C4%85-%C5%9Bwi%C4%85tyni%C4%99/a-17739334

  Polubione przez 1 osoba

 2. Ewangelios Nathanielski

  Ostatnio z ”Drugiej Fali” przerzuciłem się na ”Apokryfy”
  I co mogę stwierdzić ?

  1) 3 Księga Henocha – nie trzeba czytać żeby zauważyć kabalistyczne źródło. Za dużo tam Iszmaela, Metatrona i Yhvh

  2) 2 Henocha czytałem ze dwa razy i jedyne co kluło w oczy to wzmianka o Lucyferze pozornie sprzeczna z 1 Henocha, mam na myśli zwalanie winy na jedną osobę – rozdział 31. 31 Rozdział wygląda jak dla mnie na interpolacje albo ktoś ten fragment dodał. Lucyfer i to jeszcze demonem, coś tu nie gra…
  Po pierwsze w Biblii nie może występować łacińskie imię… Lucifer, jak już to np. Azazel, Beliar. Nawet Fosfora (niosący świątło) nie powinno być no chyba że jest to Septuaginta.
  Jakby co to tę księgę można podzielić na 5 częsci (ja tak zrobiłem). 68 przez cztery plus jako piątka Wychwalanie Melchizedeka.

  A 18 rozdział który znalazłem mówi coś takiego: ”są Grigori, którzy wraz ze swym księciem Satanail odrzucili Jasnego Pana”
  I to ma sens że jednym z głównych był Satanael (przeciwnik Boga) potocznie Fosfor/Lucyfer albo Azazel ? I to współgra z 1 Henocha

  Bardziej spodobały mnie się tam inne rzeczy:
  – Geocentryzm oraz plane-ty jako gwiazdy. I to przekonuje nawet do Geocentryzmu/PZ że te plane-ty NIE muszą być dowodem na Heliocentryzm. Coś czuję że te dzieła tłumacz nieco zmasakrował nowoczesnym słownictwem a ja robię na odwrót tj. używam nieco archaicznych wyrazów w poetycki i w jednocześnie zrozumiały sposób
  – Henoch jako najstarszy pisarz na ziemi, napisał ponad 360 ksiąg
  – Feniks, powiązanie z 3 Księgą Barucha
  – Stosunek do prawa i ”zbawienia z czynów”
  – Najważniejsze, stosunek Boga do zwierząt. Dzięki tej księdze nie mam o co już oskarżać Boga, bo o co ? Jeśli zwierzęta mają dusze to znaczy że to Bóg jest wspaniały a ci co krzywdzą zwierzęta to normalni sataniści są
  – Rozróżnienie pojęć – zwierzęta hodowlane albo ofiarne i zwierzęta domowe albo dzikie.

  3) 2 Księga Barucha
  Zajmowałem się ostatnio 2 i 3 Księgą Henocha oraz 2 i 3 Barucha, i co mogę dodać ?
  Czuję że 2 Księga Barucha może być jedną z ważniejszych ksiąg Biblijnych, być może pochodzi od Boga a są na to poważne przesłania
  Ta księga mocno przypomina 2/4 Ezdrasza, z tego co widziałem to Baruch popełnia podobny błąd co Salatiel i jest on oznaką dobrych intencji proroka wobec drugiego człowieka i Boga.
  https://basileia785.wordpress.com/2016/03/02/2-ksiega-barucha/
  Do tej pory przetłumaczyłem luźno dopiero całą pierwszą część .
  I jak do tej pory czytałem ze trzech źródeł, ta księga jest jak narazie dziwna (trochę jak 2/4 Ezdrasza)

  Polubione przez 1 osoba

 3. Wróg Kozłów

  Cyrylu, sam zauważyłeś cytat:
  „2 Hen 2 napisał:
  Gabriel uniósł mnie jak liść porwany przez wiatr. Przeniósł mnie i postawił mnie przed obliczem Pana. I ujrzałem ósme niebo, które jest nazwane w języku hebrajskim Muzaloth, zmiennikiem pór roku, suchym i mokrym, i 12 zodiakami, które są nad siódmym niebem. Widziałem dziewiąte niebo, które w języku hebrajskim nazywa się Kukhavim, gdzie znajdują się niebiańskie domy 12 zodiaków”.

  „niebiańskie domy 12 zodiaków” to CZYSTA astrologia! Czy Henoch mógł coś takiego napisać? Przecież on najlepiej wiedział kto dał ludziom astrologię.

  Byłbym bardzo ostrożny z 2 Hen.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Wrogu Kozłów twój komentarz opublikowałem na forum tutaj:
   http://zbawienie.forumotion.com/t321-2-ksiega-henocha-slowianska-ksiega-henocha

   Jestem ostrożny… jednak 2 księga Henocha moim zdaniem jest natchniona przez Boga dlaczego, tak uważam??

   1. Została ona wyrzucona niemal od razu z niemal wszystkich kanonów ksiąg Biblijnych.
   2. Została ona zachowana w języku starosłowiańskim, co oznacza, że kanon Biblijny Słowian był najbliższy prawdzie i dlatego tak jest zwalczana historia Słowian.

   Zrozumiałem jedno. Wpierw 2 księga Henocha została poddana próbom sfałszowania jednak i tak została ona szybko usunięta z kanonów Biblijnych… dlaczego???

   Ponieważ akcentuje ona te prawa Tory, na które zwraca szczególną uwagę Isus w ewangelii Mateusza. Dlatego pomimo zawartych w niej fałszerstw masoretów ta księga kieruje ludzi na drogę zbawienia, gdyż mówi ona o najistotniejszych prawach Tory czyli:

   1. Zakazie bałwochwalstwa.
   2. Nakaz miłowania bliźniego który jest obrazem stwórcy.
   3. Szacunek do zwierząt. Człowiek jest władcą na ziemi dla zwierząt i musi się nimi opiekować a ie się nad nimi znęcać.

   Czyli ta księga nawet z rozmaitymi fałszerstwami masoretów i innych ludzi (o fałszowaniu ksiąg Boga wspomina 1 księga Henocha) została szybko usunięta.

   Pozdrawiam i dziękuje za cenne uwagi bracie.

   Polubione przez 1 osoba

 4. Wróg Kozłów

  Tu mamy mowę nie tylko o zodiaku, ale też o domach. To dwa odrębne zagadnienia.

  „Zauważmy, że znaczenia kolejnych domów urobiono od odpowiednich znaków zodiaku. A przez dwa tysiące lat nauka o domach wysubtelniała i współcześni astrologowie widzą w nich zapis tematów życia”.

  https://www.astromagia.pl/zodiak/astroslownik/1540-domy-astrologiczne

  Domy astrologiczne wykorzystują też w tarocie.

  „Tutaj znajdziecie dokładny opis dwunastu domów horoskopu. Ponieważ opisy tego rozkładu są szeroko dostępne na stronach ezoterycznych i innych blogach, nie będę niepotrzebnie mnożyć opisów, a zajmę się przedstawieniem interpretacji konkretnego rozkładu, który kilka miesięcy temu, zrobiłam dla pewnego mężczyzny”.

  https://tarotmargo.wordpress.com/2015/11/18/kolo-astrologiczne/

  Nie czytałem tej Księgi, więc nie będę się odnosił co do jej wartości, jednakże pewne sprzeczności z 1Hen są oczywiste. Oczywiście możliwe, że doszło do fałszerstwa nie całości, a tylko fragmentu/ów.

  Pozdrawiam.

  Polubienie

 5. Wróg Kozłów

  P.S. O domach bardziej profesjonalnie:

  „Domy astrologiczne, podobnie jak znaki zodiaku, są czynnikiem ukierunkowującym działanie planet. Przesuwanie się planet przez znaki zodiaku wiąże się z ich ruchem na tle ekliptyki, natomiast pozycja planet w domach związana jest z ruchem Ziemi wokół własnej osi.

  Ziemia dopełnia swój obrót w ciągu 24 godzin, a planety w tym samym czasie przesuwają się przez wszystkie domy. Jest to więc ten element astrologicznej mapy nieba, który zmienia się najszybciej. Planeta znajduje się w jednym z dwunastu domów około dwóch godzin, natomiast ze względu na jej ruch w paśmie ekliptyki pozostaje w jednym znaku zodiaku o wiele dłużej (Słońce przez miesiąc). Właśnie dlatego punkt, od którego rozpoczyna się rachubę domów, określono grecką nazwą horoskopos, czyli „pokazujący godzinę”. Określenie to dopiero później zaczęło obejmować całą astrologiczną mapę nieba, w której punkt ten pełnił chyba najbardziej istotną rolę”.

  Czyli zgodnie z tym słońce przebywa w jednym znaku zodiaku 30 dni, a w jednym domu 2 godziny (3 w starożytności, bo stosowali 8 domów),

  „W starożytności znany był jeszcze podział na osiem domów, obecnie zaś stosowany jest powszechnie system podziału na dwanaście”.

  http://www.astrolabium.pl/astrologia/podstawy/354-domy-astrologiczne

  Polubione przez 1 osoba

 6. Ewangelios Nathanielski

  2 Hen 65:
  ”Pan ustanowił wszystko ze względu na człowieka i stworzył całe stworzenie ze względu na niego”

  Ta księga jasno wykazuje hierarchię stworzenia. Rozróżnia także zwierzeta na hodowlane, ofiarne dzikie i domowe. Te hodowlane są przeznaczone na obiad, ofiarne dla Boga, a domowe dla człowieka 🙂 Zwierzęta które nie są przeznaczone na ofiarę, przysługuje im prawo bezpieczeństwa i człowiek jest odpowiedzialny za to co się wokół niego dzieje – przyroda.

  Przeczytałem całą księgę, ona jest również niesamowita i zastanawia mnie jedno
  Co się działo z Melchidezekiem podczas potopu i potem, przebywał z Noem ?
  Na podstawie księgi Rodzaju ta postać wydaje się być bardzo dziwna, ale

  2 Hen 71:”Ale w odniesieniu do dziecka nie martw się, Nirze, ponieważ w krótkim czasie wyślę mojego archanioła Gabriela, a on weźmie dziecko i umieści go w raju w Edenie”
  ”Melchizedek będzie Moim kapłanem dla wszystkich świętych kapłanów, Ja go uświęcę i ustanowię go, aby był on głową kapłanów przyszłości”

  Jeszcze te słowa Isusa kiedy dyskutował z Idumejczykami
  Jana 8:
  (37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.

  (56) Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się.
  (57) Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
  (58) Odpowiedział im Isus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.

  Polubione przez 1 osoba

 7. Ewangelios Nathanielski

  https://vimeo.com/263499689
  Od 8:40 nareszcie odniósł się o treści i naturalnie niczemu nie zaprzeczył !
  https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/2018/02/19/jasna-i-ciemna-strona-medalu/

  Dobrze pisałem że Sandzia manipuluje treścią i przekręca czyjeś cytaty 🙂
  A najlepsze jest to że swoimi działaniem
  1) Ukręca sobie bata skoro myli nazwy i wmawia komuś coś czego nie powiedział,
  2) Reklamuje strony w których znajdują się wyjaśnienia których facet nie podaje bo oficjalnie o czymś takim jak Pranie Mózgu, Edom, Giganci nie słyszał.
  3) Jeśli tak manipuluje cytatami to czy w innych rzeczah nie przekręca,
  4) Warto dodać że ”Chrystus XXI Wieku” ani razu nie poruszył planu III Wojen
  5) Facet skupia się na pozornych sprzecznościach zbywając esencję wypowiedzi oponenta
  6) Na tego rodzaju polemikach traci jedyna ta stroną która posługuje się fałszywą argumentacją oraz metodą nic nie widziałeś nic nie słyszałeś – to jest metoda psychologiczna. Jak takiego krula zaora w logiczny sposób ze sto osób to taka osoba będzie nadal udawała że nic się nie stało, i politycy w ten sposób są także szkoleni aby nie wypadać z roli 🙂

  Polubione przez 1 osoba

 8. Ewangelios Nathanielski

  Jakby nie patrzeć to jeszcze nikt na poważnie nie zanegował:
  – lucyferyzmu Pawła, Septuaginty, Zjednoczenia ludu Bożego czy też ksiąg Henocha, Ezdrasza i tak dalej

  Co do naszego wiernego czytelnika, nie warto ciągnąć dłużej temat bo to jest jak widać człowiek zakłamany. Po co dyskutować jak jeszcze przekręci cytat ?
  Dlatego lepiej wyjaśniać jak to wszystko działa, a reklamę tego typu osoby dają dobrą 🙂

  Tak na koniec audycja Etera

  Eteru zebrał większość informacji do kupy, pominął tylko tezę ”Łowców Dusz”

  I odpowiedź Sanjaya [polecam 23-24 minuta]
  https://vimeo.com/258401188

  Hmm i sam facet przyznaje się że jest w kontakcie z tzw ”Niebianinami”
  Opis tych postaci przypomina ten z ksiąg Henocha tak zwanych Strażników (Grigori).
  I ta ich stanowczość wyjaśnia dlaczego miłościwie panujący król zachowuje się jakby działał pod presją (zakładanie nowych kanałów które YT i tak usuwa)
  Po prostu w tym układzie te ”jasne duchy” mają Sanjaye w garści pokazując swojemu wybrańcowi dużo prawdy aczkolwiek jak to bywa w ich zwyczaju skażonej.
  I wyjasniło się dlaczego u krula nie ma wolnej woli, bo w przypadku gdyby krulu odmówiłby współpracy z ”jasnymi duchami” te mogły się zemścić i wyssać sporo energii, która działa jak narkotyk.

  Tak więc temat można spokojnie zakończyć, nie ma co dalej drążyć.
  Opisałam to jednak tak na koniec u ”siebie” w trzeciej i ostatniej części.

  Znalazlem taki oto ciekawy rozdział w 2 Ks Barucha
  2 Bar 25:
  (1) A On odpowiadając, rzekł mi: „Będziesz zachowany do tego czasu aż stanie się znak, który Najwyższy uczyni dla mieszkańców ziemi pod koniec dni.
  (2) Znak będzie wyglądał następująco.
  (3) Gdy otępienie ogarnie ludzi, którzy zamieszkują ziemię i wpadną w wiele ucisków, i znowu, gdy wpadną w wielkie udręki.
  (4) I stanie się tak, gdy powiedzą w swoich myślach z powodu ich wielkiego ucisku: „Wszechpotężny nie pamięta już tej ziemi”, tak, to się stanie, gdy porzucą nadzieję, ten czas nadejdzie

  Ogólnie księga bardzo przypomina 2/4 Ezdrasza – też są pytania i odpowiedzi.

  Polubienie

 9. Ewangelios Nathanielski

  Miałem już tego nie robić, przypadkiem dostałem kolejny dowód jakim hipokrytą jest nasz krul
  Film Etera zniknął, a przecież nie obrażał tam Sanjayi, Zebrał jedynie to co ludzie mówią (i być może nawet z tych linków), i nawet po przyjacielsku doradzał (a przynajmniej tak to wygląda).
  Wchodzimy na film i co mamy ?
  „KRÓL SANJAYA – CHRYSTUSEM P…” Ten film jest już niedostępny z powodu roszczenia dotyczącego praw autorskich zgłoszonego przez użytkownika Sanjaya Jaraszek.

  Najwyraźniej Sandziego to zabolało bo gdyby miał honor czy tam jaja – nie donosił by na byłego kompana do Youtuba, chociaż twierdzi że YT jest zarządzany przez okupanta.
  Dobre nie, jak krulu mówi o innych że są agentami to jest spoko, a jak ktoś wspomni więcej na temat krula to włącza się mentalność Kalego.

  I kto tu ”niszczy króla” skoro człowiek sam siebie torpeduje tego typu akcjami, wielka szkoda bo podobnie jak wielu innych blogerów czy jutuberów utrzymuje ten poziom w przekazywaniu prawdy. Szkoda, że te prawdziwe rzeczy są odbierane jako wariactwo.

  Tak więc i ja staję się niedostępny dla Krula, część zbędnej zawartości usunę i poświęcę więcej czasu na inne sprawy.

  Polubione przez 1 osoba

 10. Ewangelios Nathanielski

  Jak narazie to są tylko domysły co tam się działo w Edenie,
  ale teza że było 2 bogów – Bog i Pan, jest mi dobrze znana
  1 Mojż 4:(1) Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana.
  Równie dobrze może chodzić o błogosławieństwo (pomoc w porodzie) a Bóg i Pan to ta sama osoba.

  W międzyczasie wstawiłem kilka tekstów o Gigantach, w tym te z Qumran i przyznam się że coraz bardziej cenie sobie niektóre znaleziska z Qumran poza zwojem Izajasza (równie dobrze ktoś mógł go tam podrzucić)
  https://basileia785.wordpress.com/2018/04/20/ksiega-gigantow/

  Wstawiłem także cytaty z Jana, i Jan jest chyba najbardziej zmanipulowaną przez Pawłościan cześćią z NT.
  I Jan wspomina o wierze, ale łączy on wiarę z czynami. Pamiętamy 3:16, ale dalej jest o uczynkach.
  I Jan nie powiedział wprost że Kain był gigantem czy czymś takim, a osobą która świadomie wybrała zło.
  Dlatego wspomniał o miłowaniu.

  Np. tutaj
  1 Jan 2:
  (9) Kto mówi, że jest w światłości a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal.
  (10) Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia.
  (11) Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy.

  To też Pawłościanie w ohydny sposób zmanipulowali
  (15) Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
  [że wszędzie Illuminaci i najlepiej w gnostycki sposób opuścić ten świat, polecam w odpowiedzi psalm 37. Tu bardziej chodzi o to co jest poniżej]

  (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.
  (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki,

  [Że to co jest ziemskie np. sława, kasa, seks ściąga w dół.

  Gdyby usuniemy raka którego sieją listy Pawła i jego uczniowie (Marek, Barnaba, Łukasz), ponadto pozbędziemy się kościelnego slangu tego co daje wrażenie ogromnej wiedzy i mądrości…
  Tak na chłopski rozum te księgi bez ingerencji Pawłościańskiej wyglądają zupełnie inaczej.

  Kain, według ks Jaszera został zabity pobajże przez wnuka.
  Muszę chyba powrócić do Ks Jubileuszów i ponownie odszukać informacje który to anioł jako pierwszy zszedł na ziemię za czasów Enosza.

  Ps.
  Ten artykuł od Kaina Do Chazarii, dziwne że dopiero teraz do niego powrócono ale ta sprawa że potop miał charakter lokalny i część gigantów ocalało jest sprzeczny. Ci Chamici z Egiptu czy Kananu, to była nowa mniejsza grupa.
  CDN

  Polubione przez 1 osoba

 11. Bartek Bartosz

  Jestem wrogiem religii w każdej postaci…
  Czytałem Bracie Twój post
  http://zbawienie.forumotion.com/t293p75-liczba-zwierzecia-666
  Myślę że trafiłeś w samo sedno bo wszyscy oglądają Marvela… Odkąd poznałem Prawdę nienawidzę tego typu produkcji a kiedys uwielbiałam. Nie oglądam bo się brzydze tak jak pomników Królowej Niebios
  Czas najwyższy by zwrócić oblicze ku Naszemu Bogu a nie ku tym co nas krzywdzą. .
  Izajasz 10
  20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim.
  (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza.
  (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości.
  (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

  Polubione przez 2 ludzi

 12. Alicja

  Kiedy wybuchła II WŚ, wielu myślało, ba było przekonanych, że to już koniec świata, a koniec nie nadchodził. Co się stało?? Dlaczego?? Dużo by pisać.

  Gdyby teraz miała wybuchnąć wojna to różnica byłaby taka, że wówczas nie ‚pojawił’ się żaden wybawca, a teraz już kogoś by sobie podłożyli. Nie zniosą różnic między ludami, narodami bo to niemożliwe. Musieliby wypełnić puste miejsce dla swojego „Zbawiciela”, po to by miękko kontynuować nauki 3 religii, stopniowo mieszając je do możliwie jedynej. [Wg mnie to nie jest możliwe] Bóg tymczasem idzie swoimi drogami i właśnie znajduje kolejnych dwóch ostatnich świadków [patrz: apokalipsa], którym daje władzę do kontynuowania swojego dzieła – budowanie Królestwa Bożego. I żadne pomysły złych nie osiągną zaspokojenie żądz na trwałe. Głód powróci i miara zła osiągnie swoją miarę, tylko tyle.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s