Prawo i przykazania Boga… czyli jak pokonać szatański system.

Na forum zbawienie napisałem pewien post na temat różnicy pomiedzy prawem Boga a przykazaniem:

„Aby pokazać czym są i czym od siebie się różnią prawo od przykazań napisze tak.

Słowo przykazanie oznacza przykaz  czyli Bóg coś nam nakazuje czy zakazuje nam czegoś.

Dekalog zawiera zakazy i nakazy. Np. Zakaz „Nie kradnij”, Nakaz „Czcij Ojca i matkę swoją”.

Przykazania są częścią prawa.

Natomiast czym jest prawo???

Prawo zawiera przykazania ale nie tylko, prawo także zawiera przepisy w których jest napisane jakie nam kary grożą za łamanie tych przykazań.

Czy obecnie można stosować całe prawo Boże???

Nie, ponieważ aby można było stosować całe prawo Boże to na ziemi lub w jakimś państwie musiało by powstać Królestwo Boże. W tym królestwie prawo by karało lub nagradzało za łamanie lub wykonywanie przykazań Boga.

Obecnie nie można wypełnić prawa Boga, ponieważ stosuje się prawo szatana, które to prawo łamie prawo Boga.

Zobaczmy przykład:

http://nczas.com/2018/06/05/czas-sie-wynosic-unia-europejska-zmusi-kraje-czlonkowskie-do-uznania-malzenstw-jednoplciowych/

Prawo Boże nie tylko zakazuje homoseksualizmu ale także karze ten typ zboczenia śmiercią.

Kap 18 napisał:(22) Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością.

 

Kap 20 napisał:(13) Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich.

Czyli w prawie Boga mamy nie tylko zakaz homoseksualizmu ale także karę za złamanie tego zakazu czyli śmierć.

Natomiast szatańskie władze nie karały homoseksualizmu śmiercią – czyli nie stosowały prawa Boga od długiego czasu –  a teraz chcą aby homoseksualizm nie była nawet zakazem – czyli zwalczają przykazanie.

Czyli w obecnej sytuacji nie można stosować prawa Bożego ale można stosować samemu ważny element tego prawa czyli przykazania. Czyli obecnie jest np. przyzwolenie na homoseksualizm i inne zboczenia ale ludzie pomimo tego przyzwolenia szatańskiego prawa nie czyni tego ponieważ Bóg zakazał tego czynić.

Tak samo jest okazja do bezkarnego okradania ale my tego nie czynimy ponieważ Bóg tego w swoim przykazie zakazał.

Stosując przykazania pomimo faktu, że prawo szatana zezwala nam na łamanie przykazań pokazujemy Bogu, że chcemy żyć w Jego Królestwie  pod rządami Jego prawa.

Tak to wygląda najprościej.”

http://zbawienie.forumotion.com/t171p175-prawo-boze-co-nas-obowiazuje-a-co-nie

W tym temacie doszło do sporu pomiędzy Odrodzony a Henrykiem oraz Bushim. Gdzie Odrodzony twierdził, że do zbawienia nie wystarczy 10 przykazań, natomiast Henryk i Bushi stali na stanowisku, że przykazania czyli dekalog wystarczą do zbawienia. Spór był tak ostry (Odrodzony atakował Henryka), ze Odrodzony został pozbawiony prawa pisania na forum zbawienie.

W tym sporze uświadomiłem sobie jedno.

Henryk ma 100 % racji, że wypełniając przykazania Boga czyli dekalog – który to na tablicach kamiennych napisał sam Bóg – wystarczą do zbawienia. I sam Isus to potwiedził. Napisłem nawet jeden post jako odpowiedz na argumenty Odrodzonego:

„2. Odrodzony:

Odrodzony napisał:W ten sposób obaj moi bracia publicznie pokazaliście, jak wielką „braterską miłością” do mnie pałacie….

I zapewne te sugestie nie mają absolutnie nic wspólnego z tym, że często, a zwłaszcza ostatnio mam inne zdanie, niż ty Henryku.

Henryk i Bushi pokazali tylko błędy jakie Odrodzony popełniłeś w swoich postach. Bushi to fajnie pokazał, a Isus powiedział o tym dosadniej:

Mat 23 napisał:(2) Na mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
(3) Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią.
(4) Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć.

Kim są uczeni w Piśmie jak nie my także Odrodzony badający Biblie i słowa Boga oraz pomazańca???

Czy z twojej strony stwierdzenie, że przestrzeganie 10 przykazań nie wystarczy do wejścia do Królestwa Bożego, nie jest kładzeniem dla zwykłych ludzi ciężkiego brzemienia???

Czy twoje tezy nie zniechęcą zwykłych ludzi do Boga i wypełniania jego przykazań??? To tak jak z treningiem siłowym inaczej wygląda trening osoby trenującej rekreacyjnie a inaczej trening zawodowca.

Tak samo w Torze Bóg wymagał od Lewitów a szczególnie kapłanów przestrzegania większej ilości przepisów Tory niż u zwykłych Izraelitów.

Oto co powiedział Isus młodzieńcowi:

Mat 19 napisał:(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?
(17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.
(18) Mówi mu: Których?
(19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.
(20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje?
(21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.
(22) A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności
(23) Isus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios.
(24) A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.
(25) A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż tedy może być zbawiony?
(26) A Isus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe.

Isus powiedział jasno, że życie wieczne zależy od przestrzegania przykazań.

To jest fundament. Dalsza część rozmowy Isusa dotyczyła tego na jak wysokim stanowisku w Królestwie młodzieniec zasłuży. Isus znał ambicje młodzieńca  i powiedział mu, że skoro wysoko mierzy a administracji Królestwa Bożego to musi oddać cały swój majątek biednym.

Proste.

Jeśli zaczniemy te słowa Isusa rozumieć, że przestrzeganie przykazań nie wystarczy do zbawienia to oznaczało by, że Zbawiciel sam sobie zaprzecza. I do takich wniosków Odrodzony ty skłaniasz wielu ludzi swoją nauką o tym, że przykazania nie wystarczą do Zbawienia.

Pisałem w tym temacie czym się różni prawo Boga od przykazań.

Otóż obecnie mamy szatański system praw a nie Boży, gdyż nie ma na ziemi Królestwa Boga. A zatem całego prawa Boga nie można przestrzegać, jednak można przestrzegać przykazań Boga.

Na czym polega szatański system prawa???

Na tym aby nas zachęcić przez system pokus jakie dają diabelskie prawa do łamania tych przykazań.

Zobaczmy obecny system podatkowy i prawny sprzyja okradaniu innych, oszukiwaniu, nierządowi a nawet mordowaniu (tak leczenie np raka to tak naprawdę mordowanie ludzi).

I dlatego w tym systemie jest naprawdę ciężko dla wielu ludzi przestrzegać przykazań Boga.

Zobaczmy przeglądam internet i wyskakują mi reklamy pięknych kobiet w bieliznach czyli jest to zachęta do pożądania innej kobiety i cudzołóstwa!!!!

Aby opanować popęd seksualny w tym szatańskim świcie czyli zacząć przestrzegać jednego przykazania z dekalogu trzeba poświecić dużo pracy nad sobą i modlić się!!!!

A Izraelici żyjący za czasów Dawida czy Salomona mieli komfort w przestrzeganiu dekalogu ponieważ tam nie było powszechnej pornografii i erotyki w postaci obrazów. Zobaczmy królowi Dawidowi wystarczył jeden widok nagiej Batszeby aby złamał trzy przykazania czyli, pożądaniu żony bliźniego (Batszeba była żoną Uriasza Hetyty), cudzołóstwa (miał z nią seks) i zabójstwa (zamordował jej męża poprzez wydanie mu rozkazu do samobójczego ataku).

Wiec takie pisanie o tym, ze przestrzeganie przykazań nie daje zbawienia to gołosłowne pisanie które pokazuje, że  Odrodzony nie zna realiów w jakich żyjemy.

I proponowałbym Odrodzonemu aby nie traktował krytyki do jego pisania jako brak braterskiej miłości. Otóż pokazywanie błędów bratu swemu jest wyrazem braterskiej miłości.”

http://zbawienie.forumotion.com/t171p200-prawo-boze-co-nas-obowiazuje-a-co-nie

Ten post oraz spór pomiędzy Henrykiem i Odrodzonym uświadomił mi jedno. Szatański system możemy pokonać tylko w jeden sposób wypełniając przykazania Boga. Prawo Boga nie można na razie wypełnić gdyż nie ma jeszcze  nie nastało Królestwo Boga ani nie nastało nawet 1000 letnie Królestwo Isusa. Jak wspomniałem w pierwszym poście prawo zawiera nie tylko przykazania ale także inne przepisy w tym przepisy karne dotyczące sytuacji w których te przykazania są łamane. Zresztą zobaczmy jedno obecnie mamy kalendarz Babiloński, który uniemożliwia nam wypełnianie sabatu wg prawidłowej daty. Szatański system także stworzył prace w których pracuje się nieregularnie. Co do innych przykazań szatan tworzy takie prawo w których aż roi się zachęt do łamania wszystkich przykazań. Tymczasem w prawie Boga są zachęty do przestrzegania przykazań oraz się zniechęca przez system karny do łamania tychże przykazań a zatem:

Szatański system prawny będzie polegał na tworzeniu przepisów prawa które zachęcają do łamania przykazań Boga. Natomiast Prawo Boga polegają na stworzeniu przepisów które zachęcają do przestrzegania przykazań Boga oraz zniechęcają do łamania przykazań Boga czyli dekalogu!!!

Zobaczmy zatem coś ciekawego!!!! Cały wysiłek szatana czyli  Smoka oraz cały wysiłek Bestii w tym także wysiłek Wielkie Nierządnicy czyli Watykanu czyli cały wysiłek wszelkich sił tworzący szatański system władzy na ludzkością na czym polega????

Odpowiedź daje Apokalipsa Jana:

(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie. Ap 12

 

Otóż smok zwalcza tych którzy wypełniają przykazani Boga czyli dekalog. Na tym polega cały wysiłek szatana. Zauważyłem coś ciekawego. W internecie jest wielu głosicieli którzy radzą jak zwalczać szatański system.

Jedni system chcą zwalczać śmiechem:

No cóż co jest śmiesznego w tym, że rodzajowi ludzkiemu grozi zagłada??? Czy jak atakuje ciebie np niedźwiedź to kto w takiej sytuacji się śmieje??? tylko wariat, któremu odebrało kompletnie rozum.

Co jest śmiesznego w tym, że rodzaj ludzki zachęcany przez szatański system władzy łamie przykazani Boga czyli sam siebie zabija. Kto się śmieje z takiego stanu rzeczy, jak nie twórca tego systemu czyli szatan. Czy Bóg widząc jak zdegenerowała się ludzkość za czasów Noego będąc zmuszonym do zagłady niemal całego życia na ziemi przez potop śmiał się z tego powodu??? Czy raczej:

 

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe,

(6) Smucił się Pan Bóg, że uczynił człowieka na ziemi i rozważał głęboko nad tym w sercu swoim. Rodz 6

Inni radzą aby:

 

Czyli znaleźć jakieś zajęcie w którym podróżuje się po świecie i cieszy się życiem, ponieważ i tak życie na ziemi niedługo zaginie. Tylko co to nam da?? Nic. Inni w internecie jako zwalczanie szatańskiego systemu dają rady jak zachować zdrowie, czy jak należy organizować się w jakieś partie i ruchy oporu.  Tylkom, że ludzkość jest na takim poziomie degeneracji moralnej i fizycznej, że na jakiś polityczny czy inny opór jest za późno. Jedyną receptę jak nie być niewolnikiem systemu daje tylko Isus:

(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie

(32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.

(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?

(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.Ew Jana 8

Zauważmy jedno, jaka prawda nas wyzwoli?? Taka, że kazdy kto grzeszy jest niewolnikiem Szatańskiego Systemu Władzy na Światem!!!!

Prosta ale brutalna prawda. A na czym polega grzech????

Na łamaniu najważniejszego elementu prawa Boga jakim są przykazania Boga czyli Dekalog!!!

Jak widzicie prawda jest prosta i brutalna. Bóg nie bez powodu swoje przykazania czyli dekalog napisał własnoręcznie na kamiennych tablicach a potem te tablice zostały umieszczone w najświętszej rzeczy dla Izraelitów czyli Arce Przymierza!!!!

Jak Arka Noego uratowała ludzkość od zagłady tak Arka Przymierza czyli dekalog może uratować człowieka przed zagładą. I o tym mówi sam Bóg prorokom:

 

(3) Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo! Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dniu gniewu Pana.Sof 2

Czyli wypełniania przykazań Boga zapewni ocalenie przed gniewem Boga.

(20) Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, nie przestając oddawać czci demonom Oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić,

(21) I nie odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani od kradzieży swoich. Ap 9

Zobaczmy po tych plagach Boga, które miały na celu aby ludzie odwrócili się od grzechu czyli zaczęli przestrzegać dekalogu wielu z tych ludzi będzie wolało zginać niż to uczynić. I takich wezwań Boga do wypełniania jego prawa czyli dekalogu jest mnóstwo. Sam Isus zauważa jedno, że jedynym ocaleniem dla ludzkości jest nawrócenie się do Boga czyli rozpoczęcie wypełniania prawa Boga, przykazań które to przykazania zakazują grzeszyć:

(20) Wtedy zaczął napominać miasta, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie nawróciły się.

(21) Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się u was działy, od dawna pokutowały by w worze i w popiele.

(22) Dlatego powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam.

(23) A ty, Kafarnaum które aż do nieba jest wywyższone, aż do Hadesu zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się działy u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Mat 11

Sam Bóg deklaruje prorokowi Ezechielowi jasno:

 

(7) Ciebie więc, synu człowieczy, ustanowiłem stróżem domu izraelskiego; gdy usłyszysz słowo z moich ust, przestrzeżesz ich w moim imieniu.

(8) Gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz – a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od ciebie.

(9) Lecz gdy ostrzeżesz bezbożnego, aby się odwrócił od swojego postępowania, a on się nie odwróci od swojego postępowania, to umrze z powodu swojej winy, lecz ty uratujesz swoją duszę.

(10) A ty, synu człowieczy, mów do domu izraelskiego: Tak mówiliście: Zaiste, ciążą na nas nasze występki i nasze grzechy i z powodu nich giniemy. Jakże mamy żyć?

(11) Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?

(12) A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy.

(13) Gdy mówię do sprawiedliwego: Na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił.

(14) Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość,

(15) Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze.

(16) Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił; będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; na pewno będzie żył.

(17) Lecz twoi rodacy mówią: Postępowanie Pana nie jest słuszne – tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne.

(18) Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego.

(19) A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył.

(20) A wy mówicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne. Każdego z was będę sądził według jego postępowania – domu izraelski. Ez 33

Zobaczmy kto jest synem człowieczym przestrzegającym dom Izraelski??? Nie tylko Ezechiel ale sam Isus. Którego misja polegała na tym aby ludzi nauczać jak zacząć wypełniać przykazania czyli dekalog oraz odwracać się od grzechu!!!!

Isus nie tylko nauczał ale także dokonywał cudów aby ludzie się nawrócili do Boga, czyli zaczęli przestrzegać przykazań!!!!

 

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego.

(38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki,

(39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Mat 24

Co było szczególnego za czasów Noego??? Dlaczego potop zmiótł wszystkich jak wspominał Isus???

Ponieważ potop był zesłany przez Boga za to, że ludzie łamali prawo czyli przykazania Boga. Tak ludzie za czasów Noego łamali przykazania Boga. A od potopu ocalał tylko Noe i jego rodzina ponieważ oni jedyni spośród ludzi wypełniali prawo Boga!!!!

 

I tylko wypełnianie prawa Bożego czyli dekalogu może nam zapewnić zbawienie. Szatański system jest skazany na zagładę przez Boga. Nic nie ocaleje z dzieł diabła gdy Bóg rozpocznie swój osąd. Ocaleją tylko ci ludzie którzy zaczną wypełniać przykazani Boga!!!!

A zatem masz wybór wypełniaj przykazania lub pozostań częścią szatańskiego systemu który zostanie zniszczony przez Boga. Wybór należny do ciebie!!!!

Reklamy

83 myśli na temat “Prawo i przykazania Boga… czyli jak pokonać szatański system.

 1. Podstawowym źródłem jest Talmud spod pióra Amoraitów przebywających w Babilonie, później w jakiś sposób Edom przedostał się na północ do Słowian
  Ja te bajki Celsjusza kiedyś czytałem, jego zwalczał Orygenes..
  Ten orygenes co fałszował Septuagintę i wymyślił Królestwo Boże w naszych sercach że i tak Bóg się nad wszystkimi zlituje
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Kelsos
  Jakiś żydek albo szabesgoj 🙂
  Ale potwierdził że pisma wielokrotnie edytowano – Listy Pawła przedostały się do Chrześcijaństwa dzięki ojcom kościoła i Marcjonistom

  A. Crowley nie miał aż takiej najgorszej biografi, zniechęcili go jednak od Biblii poprzez wymuszanie by nauczył się wersetów na pamięć
  Później zajął się czarami i związał się z
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Hermetyczny_Zakon_Z%C5%82otego_Brzasku

  Te pojęcia ciągle się powtarzają: alchemia, hermetyzm, astrologia, numerologia, kabała, różokrzyżowcy, magia, magiczne zabiegi
  Nie tylko Crowley 🙂

  Jak wiadomo Crowley był propagatorem Thelemy czyli Woli, a także bezprawia
  Ta uniwersalna miłość promowana w New Age czy w Ekumenii to jest właśnie ogłupianie, bezprawie
  Wola czy Wolność w tym wydaniu to jest chęć uwolnienia się od Boga i Przykazań,

  Takoż i ty cały; nie masz żadnego prawa poza czynieniem swej woli. Czyń tak, a nikt nie powie nie. Albowiem czysta wola, nieukojona celem, wolna od żądzy wyniku, jest na każdy sposób doskonała. (AL I:42-44)[6]
  Bądź silny, o człecze! pożądaj, raduj się wszelkimi rzeczami zmysłu i zachwytu i nie obawiaj się, iż jakiś Bóg za to cię odrzuci. (AL II:22)[6]

  Jeszcze używał określenia ”aha”
  Crowley też jeszcze zajmował się Goecją – Klucze Salomona, przywoływanie demonów itp.

  Doktryny Crowleya to nic innego jak dobrze zakamuflowany satanizm ale w teorii, olej bliźnich sam bądź bogiem.
  Po prostu stare śmieci przemalowane w kolorowych barwach, bo kto by normalny kupił czysty satanizm ?
  Gdyby Paweł pisał wprost to niewielu by przekonał, dlatego pisał ładne teksty o Chrystusie a potem jakie to Przykazania są złe, prowadzą do śmierci a pomazaniec wymazaniec wyzwolił nas ze złych praw i dał Ewangelię Miłości

  Lubię określenie Eon i dość często je uważam w literackim znaczeniu jako wieczność a magiki jako okres dosłowny 500 mld lat

  Cały ten darwinizm z wielkim wybuchem to przemalowane stare kabalistyczne śmieci
  Nadają jednak symbolom czy terminom własne interpretacje tak jak z Hipnozy czyli snu kiedy organizm czuje i się regeneruje zrobili technikę która myślenie blokuje przez hipnotyzera

  Polubione przez 1 osoba

 2. Ostatnio wykopałem sobie materiał szkalujący Septuagintę od agenta Bestii
  Owszem jest tam sporo manipulacji zamierzonych bazujących na niewiedzy
  Ludzie którzy atakują Septuagintę najczęsciej albo Syjoniści albo Protestanci

  Zawdzięcie ci ludzie bronią:
  https://web.archive.org/web/20170716065129/http://radtrap.wordpress.com/2012/06/24/septuaginta-lxx-jedno-wielkie-lgarstwo/
  – Pawła
  – Usprawiedliwienia z wiary
  Twierdząc że LXX czy zbawienie z czynów to robota gnostyków i w ogóle masonów
  Zwalczają LXX a co dają w nam w zamian ?
  Syjonistyczny Tanach i masoński KJV…

  Gorzej że podstawową dla NT była Septuaginta i mamy pełno wersetów cytujących Septuagintę a nie Tanach
  No chyba że celowo według tego myślenia najpierw był Nt później LXX a następnie przerabiano wersety do LXX, przecież to nie ma sensu
  Więcej wskazuje na fałszowanie proroctw w Tanachu
  Ciekawe że w Polsce Septuagintą zajmowali się Katolicy nie Protestanci którzy stawiają na Tanach
  Inaczej mówiąc nie ma wyboru pomiędzy KRK a Lutrem
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblia_pierwszego_Ko%C5%9Bcio%C5%82a

  Chociaż nie…
  Popowski lepszy

  Fragment z tej nowszej LXX:
  Gen 10:
  Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Eliszaj, Tubal, Meszek i Tiras.
  3
  Synowie Gomera: Aszkanaz, Rifat i Togarma.
  4
  Synowie Jawana: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim

  To już nawet Popowski za życia nie dał takich przekrętów, ja rozpoznaje wartość danego przekładu tylko po dwóch rozdziałach – Rodzaju 10 i Izajasza 9
  Jak występuje imię Gomer zamiast Gamer – nie LXX
  Jak w Izajasza jest Bóg Mocny – Tanach

  Co do Talmudu….

  Polubione przez 1 osoba

  1. Talmud nie nie tylko przeczy Torze ale i Zoharze (podręcznik do Kabały).

   Istnieją jednak dwa Talmudy – Babiloński spod pióra Amoraitów (nastepy Tanaaitów jak Paweł) i Palestyński
   O tym się nie mówi że najpierw byli Tannaici później Amoraici a następnie Masoreci

   10Tomów Talmudu Babilońskiego z IV-V wieku
   https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/FullTalmud.pdf

   Sądzę że jest to zaledwie fragment z oryginalnego Talmudu Babilońskiego, może nawet nie połowa

   A oto fragment z Talmudu
   21 R. Abin powiedział: Nasza Miszna jest zgodna z poglądem, że kult Molecha nie jest bałwochwalstwem. Gdyż nauczono go, [jeśli ktoś powoduje, że jego nasienie przechodzi przez ogień,] czy to Molochowi, czy jakiemukolwiek innemu bożkowi, który ponosi odpowiedzialność [na śmierć]. R. Eleazar, syn R. Simeona, powiedział: „Jeśli do Molecha, on ponosi odpowiedzialność; jeśli do innego bożka, nie jest.

   Próbowałem naturalnie szukać tych wersetów które nam są przedstawiane ponieważ wolę wiedzieć kto ma rację niż cytować coś od kogoś bez potwierdzenia
   i fragment z Zoharu o którym mówił Leo Zagami na temat dwóch wież też sprawdzę

   Mnie tylko ciekawi skąd te Brauny znają tak dobrze Talmud ?
   Jakby sami studiowali 🙂

   Braun to akurat wyjątek (teoretycznie powinien robić dla Bestii) ponieważ mówi o wielu spiskach jak Chasydzi a nie widzi że KRK jako instytucja z to lipa i niewiele ma wspólnego z Bogie ?

   Jednakże Braun ma przynajmniej klasę i nie można oskarżyć czy ośmieszanie, jedynie o zbieżność z interesami Hezuitów.
   Cieżko oskarżyć tego typu ludzi o notoryczne posługiwanie się kłamstwem

   Jak wiemy z komiksów ex-Hezuity Rzym od zawsze eliminował konkurencję – Protestanci, Prawosławni, Apostołowie, Judejczycy, Żydzi, Katarzy, Gnostycy
   Link 7 Książek
   http://www.alberto.pl/rozne-artykuly/alberto-rivera.html

   W przypadku Chrabjego sądziłem że jest to polski trumpek tymczasem najwyraźniej chodzi o ośmieszanie pewnych tematów i przyklejanie Polakom łatki ”antysemitów” być może jakaś prowokacja się szykuje jak Kielce 2.0
   W przypadku Brauna wzmacniany jest Jezuityzm w Polsce, czyli taka ostatnia zapora

   I Prawdopodobnie taki jest cel – zwalić winę ogólnie na żydów, masonów, illuminatów a później w ramach planu Pike’a na Religie które wierzą w jakiegoś pustynnego jaszczura który pragnął krwi wymordował miliony biednych Kananejczyków w sumię to są mity ale ”my jesteśmy waszymi stwórcami tylko schowaliśmy się w Agarthcie”
   * Sprytne, to nie my to masoni
   – No ale masoneria to religia
   * To nie my to żydzi
   – no ale nie wszyscy wyznają Talmud i znają go tak dobrze jak Braun
   * To nie my to Illuminaci
   – no ale illuminaci to fikcyjna organizacja, na internecie znajdziemy setki stron o tej nazwie a przecież żadna tego typu mafia nie tworzyła by stron o treści cześć to my illuminati

   O tym trzeba pamiętać że siły anielskie chcą zmusić narody albo do wojen czyli do wywołania szkód na ciele albo do kontaktów z istotami z wyższych wymiarów czyli do szkodzie na duszy poprzez opętanie.
   Nie wiadomo w jaki sposób zakończy się obecnie trwająca od WTC, III Wojna Światowa, na ile Bóg pozwoli
   Sam plan jest niezwykle elastyczny i nie uwzględniał rzezi Ormian czy Wołynia
   https://basileia785.wordpress.com/2018/07/17/apologia-nr-50-ujawnienie-okultyzmu-wielce-oswieconych/
   O tym nawet Leo Zagami kiedy jeszcze mógł wyjawił że grigori realizują fałszywe proroctwa jak np. 1948 czy Tel Aviv

   Przykre że w Septuagincie nie ma nazwy Tel Aviv w Księdze Ezechiela 3:15 tym czasem jakimś dziwnym trafem w Biblii Mesjańskiej i w tanachu jest!
   Wiele rzeczy nie ma w Septuagincie: Megiddo, Jehoszafat, Hiskiasz, Joszua, Jahwe, Habakkuk, Jeszurum i wiele innych Arameizmów

   Co do Talmudu Jerozolimskiego, jest o wiele dłuższy niż Babiloński
   Musiałem się sporo nasilić żeby wyszukać a znając życie większość tomów z obu Talmudów nie została przetłumaczona na angielski i ”zacni rabini” nadal studiują talmud w swoim ojczystym języku

   Śmierdzi mi trochę jak taki Braun zna Talmud lepiej niż niejeden oficjalny żyd i lekko zwala winę ogólnie na wszystkich żydów
   Jako zaletę można podać wiele elementów prawdy, inteligencję i mówienie o Chasydach a niewielu poszukiwaczy prawdy wspomina o Chasydach
   Paradoksalnie najwięcej informacji o Chasydach znalazłem u agenta Radtrapa, bo z innych źródeł Chasydzi są traktowani na równi z Syjonistami
   https://basileia785.wordpress.com/2018/03/13/apologia-nr-11-chasydzi-kontra-syjonisci/

   Tak sądzę że Chasydzi stoją bliżej Bestii dlatego Putin czy Trump udają przyjaciół ludu i stawiają na Pawłościaństwo
   Mówią dużo prawdy lecz uważam to co Mariusz mówił w kwestii Łowców Dusz – ważne to czego nie mówią

   I na to bym zwracał uwagę czy taki poszukiwacz prawdy dlaczego atakuje Watykanus czy Syjonistów czy generalizuje i wymienia same wady czy pokazuje zarówno dobre przypadki i złe przypadki (np. są żydzi którzy mówią otwarcie iż Syjonizm jest sprzeczny z Torą)
   Dlatego działa pełno prowokatorów jak to dziadowstwo

   Inteligencja stoi pod znakiem zapytania o osoby która w to wszystko wierzy
   Naprawdę tylko naiwniak da się nabrać że Petru to David Wexler albo Duda to Aaron
   O co chodzi ?

   Pisałem o tym kiedyś
   https://basileia785.wordpress.com/2018/06/26/apologia-nr-33-agientura-hasbara-opozycja-licencjonowana-mit-czy-rzeczywistosc/
   że tego typu materiały nie przedstawiają żadnych dowodów tylko bazują na emocjach (niechęci polaków do syjonistów) a na takie listy można wrzucić każdego i wymyślić sztuczne nazwisko
   Może inaczej, dlaczego na jednej liście pewien osobnik jest a na drugiej nie ma ?
   Ponieważ te stare listy są jeszcze wiarygodne (Stoltzman, Kalkstein, Kohne) ale te nowe to jest czysta fantazja prawdopodobnie te kłamstwa pomieszane z prawdami mają na celu wyciągnąć ludzi na powstanie czyli realizacja III Wojen trwa,

   Dlatego powinno się pokazywać dowody a nie jakieś Chrabjowskie obliczenia że 75% rządzących to żydzi

   Tak wygląda osoba które bazuje na dowodach a nie wymysłach i epitetach
   Prawde mówiąc to każdy może zrobić listę kryptomasonów, illuminatów 33 stopnia i żydów… problem jest taki że nie możemy tego potwierdzić
   I Braun wpisuje się tego typu bajki, dlatego mnie podpada
   https://marucha.wordpress.com/2015/03/29/metody-manipulacji-polakami-grzegorz-braun-jako-przyklad/

   Zapomniałbym dodać że tego typu wariactwa wpisują np. Mickiewicza jako żyda ze względu na matkę czyli co Talmud mówi prawdę….
   Podsumowując ogólne ataki na konkretną grupę sprzyjają w realizacji III Wojen

   Polubione przez 1 osoba

 3. Prawo rabiniczne jest niezwykle proste
  – Nie wolno zabijać, okradać, okłamywać innych ludzi
  – Nieżydzi to nie ludzie czy bydło więc ich można

  – Cudzołożenie jest grzechem
  – No chyba że jest to dzień po sabacie, ma 3 latka i coś tam

  Tak jak u Pawła, wszystko można usprawiedliwić dlaczego ?
  Po to jest aby uciszać sumienie i wybielać się
  Dlatego wielu mówi nam że żyjemy w Matrixie, chodzi o to by pokazać aniołów zbuntowanych oczywiście jako Prometeusza dającego zakazane światło wiedzy
  Ciekawe tylko skoro dwa Talmudy były pisane w dwóch językach i żaden rabin nie ma z tym problemów (czytaniem)
  Też ciekawe dlaczego język Aramejczyków (Syryjczyków) został przejęty przez Assyrię, Chaldejczyków i Edom
  Przecież Edom porzucił swój język podobny do Izraelitów na rzecz Aramejskiego poprzez Chaldejczyków

  Język Hebrajski nie jest więc językiem Hebrajskim a totalnym nieporozumieniem
  Język Hebrajski znany Mojżeszowi miał zupełnie inny alfabet z niego powstał Fenicki > Grecki > Łaciński

  Sądzę że ten Talmud który mamy w języku angielskim to jest zaledwie fragment (10 tomów z powiedzmy 40 albo więcej)

  Ciekawe, Koran czy Biblię zdobędziesz bez problemów a Talmud Babiloński jedynie w internecie, nie wiem w jaki sposób znalazłem Talmud Jerozolimski….

  Coś mi zdaję że Bestia ukaże nam się albo jako Annunaki albo jako goście z Agarthy
  Prawdopodobnie będą mówić że przybyli po to by walczyć przeciwko NWO
  Jedna z opcji – pojawi się dwóch wielkich Annunaki – Enlil Pan i Enki Jhvh itp.
  Pytanie jak się przedostaną, czy może z tymi portalami o których mówił Leo Zagami jest coś na rzeczy… Cern itp ?

  Podobnie Paweł nauczał, tak tak bałwochwalstwo jest złe ale jak pomodlisz się do Zeusa jako Boga i weźmiesz coś na ząb co jest poświęcone dla Baala… nie gadaj jedz ważne byś mówił że jest to na chwałę Bożą wyznaj wszystkim jak kochasz Jezusa i z głowy
  Ostatnio usuwam stare materiały, już wiem skąd stary znajomy wymyślił że Jezus to JeZus….

  Ciekawe że do tej pory jeszcze żaden obrońca Pawła czy nauk świetlistego Lucyfera nie podjął się podważenia wprost wiele tych rzeczy jak Królestwo Boże na ziemi
  Nikt także nie obalił zbawienia z czynów
  https://basileia785.wordpress.com/2018/03/21/apologia-nr-17-odnowa-duszy-i-umyslu/

  Owszem są jakieś małe pokwiki hasbary, Bestia czy zabieracze czasu
  Nikt jednak nie odniósł się w sposób merytoryczny, odskakują wszyscy od tematu jakby miał kolce
  Prawdę mówiąc zaczepki, wyzwiska czy stosowanie cenzury jedynie potwierdza słuszność proroctw jednocześnie dobija chwasty….

  Polubione przez 1 osoba

 4. Sprytnie to sobie Edomici wymyślili proroctwami o Edomie, nie wymazali tych proroctw ale do pojęcia Seir utworzyli kod oznaczający Rzym
  Inaczej mówiąc rabin powie że proroctwa Edomu dotyczą Rzymu, sprytne to nie my to oni.
  Sądzę że Edom jest elementem składowym Bestii, lecz Syjoniści stoją najniżej w hierarchi – albo mali wychudzeni albo mali grubi pokraczni.

  Oczywiście Rzym to nie Therion ale wszystkie te kulty Bestii kontroluje w podstępnej Ekumenii co nam udowodnił stary znajomy adwentysta
  Przede wszystkim Bestia posługuje się czarami i okultyzmem – Hermetyzm/Heliocentryzm i Kabała.
  Przecież Darwinizm, Heliocentryzm i inne bajki wyszły z Kabały oraz religii wschodnich jak Buddyzm czy Hinduizm (mam to na myśli święte krowy. Trochę to śmieszne bo z jednej strony jest system kastowy a z drugiej strony człowiek to wyżej rozwinięte zwierze i na odwrót).

  Z tego co zauważyłem to Skandynawia jest mocno przepełniona… Kabałą i Satanizmem (Swedenborg, Mayhem – tam satanista wybija innego satanistę).
  Szwecja jest masońska (jezuicka) tak gdzieś od 1721 roku…
  Nie chce mi sie wierzyć że jest to od zimna, skoro są jest tam również pełno ludzi normalnych.
  Są jednak trzy czyniki:
  – Luteranizm, Neopogaństwo, Lewactwo
  Takie Breiviki to kontrolowana opozycja żeby pokazać wszystkich prawicowych jako takich zwyroli.

  Na początku poszukiwań główne tematy jakie znajdziemy to prawdopodobnie pochodzą od Bestii (Icke, Atlantyda, Reptiliany, Blavacky, Lemuria, Indie, Kosmici)

  Stary komentarz:
  Mamy jednak sporo poszlak na to Jest jednak dowodem na to że władza 4 zwierzęcia z Proroctwa Daniela powoli upada i Rzym jest coraz bardziej ogołacany (obnażany).
  Sam Rzym zgania winę ogólnie na Żydów i Arabów. Muzułmanie i Islamiści zganiają winę na Syfoniarzy ponieważ widzą przede wszystkim ich w pierwszym szeregu jako ”sąsiadów”
  A żydzi ? Jest wiele grup określanych dzisiaj żydami: Syjoniści, Chasydzi, Mesjańscy itd.
  Tak jak KRK (nie tyle kościół jako księża) kontroluje ponad 90% Chrześcijańskich grup tak Lubawicz kontroluje sekty Judaistyczne. Logiczne.

  I te grupy mogą się przyłączyć na krótki okres podczas prorockiego szturmu na Chaldeę. Babilon – Rzym, Londyn, Waszyngton. Ogólnie chodzi o upadek cywilizacji łacińskiej a jej miejsce wskoczy…. Behemoth (w tak zwanym hebrajskim to znaczy Bestia)
  Ci którzy wcześniej tak na Rzym nadawali (że niby żydzi kontrolują kościół tak jak to napisał Paweł).
  Druga Fala będzie ukazywała sporo elementów Prawdy w umiejętny sposób skażonych trucizną. Ser = Mówienie o NWO, trudnej sytuacji np. Słowian, Spiski, WTC, Płaska Ziemia albo Pusta Ziemia,

  Na suchu bez źródeł bardzo trudno jest wykryć sługi Bestii ponieważ przekazują jednocześnie prawdy jak i kłamstwa
  Ale jest coś co zdradza, na przykład Icke’a nie złapiem na notorycznych kłamstwach czy ”złym pochodzeniu”. Zdradzają pewne kwestie doktrynalne:
  – Podszepty od istot ”bogów” z wyższych wymiarów
  – Czary, Kabała, Wróźby, Alchemia, lucyferyczne idee

  Zaskakujące że tego pokroju osobniki unikają tematy Septuaginty czy Listów Pawła
  a na Pawła i jego uczniów mnoży się coraz więcej dowodów obciążających

  Polubione przez 1 osoba

 5. Cyrylu Twój ostatni post

  http://zbawienie.forumotion.com/t326-hydra-a-uklad-limfatyczny

  Jestem w szoku . Czytając się czuje ze to prawda .
  Bóg odsłonił kolejną tajemnice smoczą, czyzby wyrzucenie tego starożytnego Smoka zwanego diabłem i Szatanem było już bliskie .
  Niech zapłacą za swój grzech i skazenie całego pięknego świata stworzonego przez Naszego Kochanego Boga , za swój Plugawy Bunt przeciw Wielkiemu Planowi Pana Duchów za to ze nie uznali Człowieka stworzonego na obraz Boży !!!

  Niech Tak Się Stanie

  Chwała Świętemu Izraela Teraz i Na Wieki.

  Polubione przez 1 osoba

 6. Swoją drogą Mariusz to też niezłe ziółko, mam takie wrażenie że promowanie tych jezuickopradzieckich produkcji (Fomienko, modlitwa ślepca, Jorosz) miało na celu podważyć wiarygodność Septuaginty ?
  Ale jako pozytyw można uznać wyjawianie planów Bestii

  Może celowe może nie, ale jakby nie patrzeć Pusta Ziemia jest kultem grześków z Tartaru
  No bo niby czego szukali naziści w Tybecie ?

  Otworów na biegunach prowadzących do Agarthy gdzie żyła sobie podziemna wysoko rozwinięta cywilizacja jako zbiedzy z Atlantydy i Lemurii które zostały zalane przed potop.

  New Age’owcy nie wierzą że 10-12 tys lat temu doszło do zlodowacenie a później potopu
  Tak zwana epoka lodowcowa to odpowiedź na ogólnoświatowy potop, takie wytłumaczenie że najpierw było ciepło później zimno a następnie ciepło według cykli później potop….

  Zatem naziści szukali pozostałych Nefilimów i Egregorów w religiach stworzonych przez Bestię
  Ta bo Buddyzm i Hinduizm to religie Bestii
  Jedna róźnica,

  Hinduizm to politeizm a Buddyzm to ateizm uznający diabła i demony
  Zarówno w Ateizmie jak i Buddyzmie z oczywistych powodów nie ma Teocentryzmu, Ateizm gloryfikuje egoizm natomiast Buddyzm atakuje egoizm że dobrze jest porzucić wszelkie oznaki cielesności… takie przerobione listy Pawła

  W Ateizmie nie ma po co żyć a w Buddyzmie ciało jest złe ale duchowość dobra… zresztą New Age czerpie garściami z Buddyzmu

  Słuchałem ostatnio kilka wykadów Veitha i z tego co widzę ADS im bardziej atakują KRK tym większą zyskują wiarygodność, taka kontrolowana opozycja

  Tylko że ADS identyfikuje Bestię jako Jezuitów czy KRK które jest kontrolowane przez Rzym
  Ale Veith podobnie jak Hovind jest kreacjonizmem i uznaje Atlantydę w Biblijny sposób – wysoko zaawansowana cywilizacja która przeprowadzała eksperymenty genetyczne

  Z tego co widzę większość legend to nie do końca legendy
  Hydry mogą istnieć, Jednoroźce według Septuaginty jak najbardziej istnieją a dinozaury ?
  Wierzę w dinozaury ale nie w wyjaśnienia Darwinistów
  Traktuję dinozaury jako wielkie jaszczurki (smoki)..

  Prawdopodobnie każdy ma swoje demony tylko że jeden potrafi to kontrolować a innemu wystarczy impuls do popadnięcia w nałóg
  Izraelici jak wiadomo nie grzeszyli z powodu genów a z niewiedzy bądź z buntu
  Zarówno w Egipcie jak i teraz Izraelici nie byli świadomi swego pochodzenia oraz Prawa ale nie byli źli
  Ale zaczęli naśladować ubyczaje Nefilimów których to podbili i czcili te same bóstwa.

  Owszem większość ma usprawiedliwienie z bałwochwalstwa z powodu niewiedzy czy z obrzezania
  Inaczej mówiąc ofiara Chrystusa (nie nazwę Chrystusa zmazańcem) zmazuje katastrofalne efekty indoktynacji i ludzie otrzymają nowe 100% mózgi

  Zastanawiałem się w nocy czy włożenie symbolicznie nowych serc dotyczy świadomości Prawa (takie czucie jak dziś mamy że to jest dobre a to złe) czy będzie wpływem na świadomość
  Raczęj sądzę że Bóg zamierza usunąć te złe programy ale nie świadomość człowieka (odmienność)

  Dużo osób nam mówi że nie ma wolnej woli a w sumie jest tylko sie ją wypracowuje i jest jeszcze Predestynacja
  Ja uznaję ”wolną wolę” jako możliwość wyboru ścieżki jaką podążamy i to nawet nie jest do końca swobodny wybór

  Inaczej mówiąc nieświadomy grzech jest usprawiedliwiany a świadomy już nie
  Niestety większość wie czego nie wolno a co wolno czyli nie ma taryfy ulgowej
  A z drugiej strony zbawiony ma zostać tłum narodów który powróci do Ojca

  Księga Izajasza 30: (15) Gdyż tak mówi Wszechmocny, Pan, Święty Izraelski: Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc; lecz wy nie chcieliście.

  Pamiętam jak na jednym z wykładów Veitha wielkim bluźnierstwem było zbawienie z uczynków chociaż sam wspomina o Przymierzu z Bogiem i o Sabacie jako znaku przymierza

  Czy może można przykazania olać, lenić się w Sobotę głosić jak się kocha Jezusa i zbawienie mam w kieszeni ?
  Listy Pawła to istne mistrzostwo, są w taki sposób zaprojektowane żeby każdy mógł wybrać to co mu odpowiada bo Paweł pisał w sposób pokrętny ”niby tak niby nie”

  Cóż, diabelskie maninacje zostały opisane przez Crowleya – wszystko wspak
  Zamiast Diety Izraela opartej na białku mamy dietę hinduską opartą na warzywkach, sądzę że lucyferyści promują wegetarianizm ponieważ bez tego nie ma wejścia do duchowości czyli do świata demonów
  Zresztą cały ten ruch duchowości z Pawłem włącznie, tam ciągle pojawiają się ”jasne istoty z wyższych wymiarów”
  I oni dają się demonom kierować
  Normalni ludzie potrafią śpiewać czy przyznawać się że są kontrolowani przez demony
  Trochę jest to zwalanie winy na nasze demony ale to dotyczy normalnych ludzi
  Jak ktoś pobawił się w Sci Funa to ma o wiele gorsze problemy niż swoje demony – demony dodatkowe i brak ochrony ze strony Boga
  Hmm, jakby porównać człowieka do Pałacu a Hydrę do oblężenia a Błogosławieństwa i TeoNomię do bramy chroniącej przed wrogiem… to ma sens
  A ludzie dają się opętać demonom z niewielkim zyskiem

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Plan 3 Wojen nie zakłada wywyższenia jednej z religii a jednoczesne zniszczenie wszystkich
  Najpierw mamy ChrześcIslam czy Syjonizm a później Pawła czy prowokatorów który mylą Jihad z Kital, mówią błędnie że Jihad oznacza rzezie… tumany
  Generalnie chodzi o to że stawia się tezę czyli lewiznę i antytezę czyli prowokatorów wojennych nawołujących do rewolucji przeciwko Islamistom, Syjonistom, Banderowcom stawiając znak równości pomiędzy dobrymi a złymi (że wszyscy są tacy)
  Ale wszystkie te twory promują obłędne nauki z Listów Pawła:
  – Nie wolno krzywdzić… tylko swoich, reszta to nie ludzie
  – Kto nie jest z nami ten idzie do piekła
  – Uwierz a będziesz święty w oczach Boga (zbawiony) i pójdziesz do nieba bo wyznajesz Pana za pomocą pustych deklaracji

  Judaizm, wiadomo bez listów Pawła nie ma Prawa bytu chociaż sami rabini preferują swoich ”ojców kościoła” oraz ich pisma
  Islam, wiadomo że czerpie garściami z wcześniejszych tworów Rivera to przekazał że Mahomet był tresowany dziełami Augustyna…
  Chrześcijaństwo, Protestantyzm jest bardziej radykalną wersją polega na Listach Pawła. W KRK mamy jeszcze pokutę, dekalog a jako wadę… więcej pogaństwa
  Hinduizm, politeizm
  Buddyzm, to nawet nie jest religia tylko styl życia ale dużo zawiera nauk z listów Pawła

  Generalnie wszystkie religie muszą zawierać nieco prawdy aby mieć siłę kontroli, Islam czy Judaizm zawiera niewiele prawdy dlatego nie jest atrakcyjny

  Sądzę że paczka Pawła to element Bestii, ich doktryny mają ogromną siłę przebicia nie tylko do Chrześcijan
  Paweł był typowym spirytystycznym medium dla demonów, i zachęcał aby ludzie dawali się pod ich kontrolę w zamian za supermoce jak leczenie rękami czy wypędzanie demonów…
  Ale nie wierzę że Szaul czy Łukasz to byli jacyś przypadkowi oszuści… za dużo wiedzieli
  Ludzie demonów nie są tak inteligentni, albo są opętani albo działają na własną rękę jak wielu mistyków, ich tam ściemniają że są to dobre duchy a oni są tak genialni i sami wahadełkują czy co tam robią

  Ale, nawet z Pawła można wybrać te najlepsze nauki i takich ludzi szanuję którzy traktują takiego Pawła jako podpowiedź a nie źródło doktrynalne
  Chrześcijaństwo pomimo wielu błędów nie ścina za odmienne poglądy, głównie kończy się na awanturze a w Islamie za pierdnięcie w Meczecie można stracić głowę….

  Zauważyłem że wielu poszukiwaczy prawdy mówi nam jedynie o Illuminatach, żydach, masonach czyli o kozłach ofiarnych
  Niektórzy zrzucają winę tylko na Watykan
  Czasem ktoś powie o drugiej fali ale to niewiele,
  o Trzeciej sile złożonej z upadłych jest bardzo mało, a jak już to podaje nam się w kontekście kosmitów czy reptilian albo Annunaki czyli dobrych bogów…CDN

  Polubione przez 1 osoba

 8. Ktoś postanowił przerobić artykuł o płaskiej ziemi w Ivonie

  Zarówno Paweł jak te wszystkie teorie z Darwinizmem na czele wyglądają na dobrze uzgodnioną akcję
  Zorientowałem się że właściwie nazwa Nowy czy Stary Testament jest… niepoprawna ponieważ dogmat Nowego Przymierza jest oparty tylko na listach Pawła,

  Nie chcę wywoływać wilka z lasu od od dłuższego czasu nie czuć jadu kolegi któremu sam Chrystus-Bóg się objawił…
  Generalnie większość osób mających kontakty z bliżej nieokreślonymi postaciami duchowymi mocno podpadają, zwłaszcza kiedy nie oni pokazują na swoim przykładzie jak powinniśmy postępować….

  Znalazłem kolejny ważny werset
  Malachiasza 3:
  (18) Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy.

  (19) Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, – mówi Pan Zastępów – tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki.

  To wiele tłumaczy dlatego mamy wysyp ”kolegów”
  Po prostu trwa proces segregacji owiec od kozłów / roślinek od chwastów. Także tych którzy usprawiedliwiają złe uczynki…
  Mnóstwo nagłych i cudownych nawróceń ma jednak charakter demoniczny dlatego raczej unikam takich osobników – albo zmyślają albo nie sprawdzili źródła które ich okłamało, zresztą ci wielce uduchowieni nie są uduchowieni, mamy mnóstwo przykładów

  Polubione przez 1 osoba

 9. „Drogi bracie, w Indiach jest około 200 milionów muzułmanów.”

  To prawda.
  Na dodatek od wielu lat wiadomo, że za większością mordów i prześladowań chrześcijan w Indiach stoją hinduiści.

  https://www.pch24.pl/indie-dla-hinduizmu-czy-dla-chrzescijanstwa-,4385,i.html

  Jest zresztą jeszcze jedna rzecz, w której hindusi ścigają się z muzułmanami:

  https://www.newsweek.pl/styl-zycia/indie-spoleczna-epidemia-gwaltow-i-pedofilii/ws7nvjg

  Pozdrawiam,

  Polubione przez 2 ludzi

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s