Paweł z Tarsu czyli Bestia druga dowody i analiza.

Zauważyłem, jedno im bardziej badam temat Pawła z Tarsu tym bardziej zauważam, że jest to najbardziej wpływowa postać w dziejach świata służąca interesom upadłych aniołów. W internecie pojawiają się kolejni kandydaci którzy są przedstawiani jako szare eminencja czyli  «osoba mająca wpływ na ważne decyzje lub kierująca czymś z ukrycia, nie zajmując oficjalnie wysokiego stanowiska», a które są ponoć, przedstawiani jako najbardziej wpływowe osoby na świecie.  Tymczasem przy Pawle z Tarsu te postacie to jedynie co najwyżej pionki w szatańskiej szachownicy. Dosłownie, siła Pawła z Tarsu wynika z faktu, że jego listy i nauki oraz pisma jego uczniów Marka i Łukasza są w Biblii gdzie jak wiadomo są słowa Boga i jego Syna Isusa Chrytusa. Siła Pawła z Tarsu przypomina siłę fałszywego pieniądza który jest podobny do prawdziwego pieniądza (czyli słów Boga i Pomazańca) ale którego celem jest popsucie siły prawdziwego pieniądza (czyli zaszkodzeniu planom Boga poprzez zniwelowanie mocy słów Boga i Pomazańca).

Pomyślmy dlaczego Bóg pozwolił na zamieszczenie obok swoich słow i słów Isusa słów Pawła z Tarsu i jego uczniów??? Otóż zobaczmy w księdze Rodzaju gdy Bóg ostrzega ludzi przed zjedzeniem owocu poznania dobra i zła pojawiają się także słowa węża, które zachęcają ludzi do zjedzenia owego owocu. A zatem Bóg poprzez swego Syna Isusa głosił ewangelie (Mateusza i Jana) oraz Apokalipsę, zapewne pozwolił diabłu aby ten głosił swoją ewangelie (czyli Łukasza i Marka) oraz swoje nauki czyli listy Pawła i Dzieje Apostolskie. Sam Isus mówił w tej przypowieści o naukach Pawła z Tarsu:

(24) Inne podobieństwo podał im, mówiąc: Podobne jest Królestwo Niebios do człowieka, który sieje dobre nasienie na swojej roli.

(25) A kiedy ludzie zasnęli, przyszedł jego nieprzyjaciel i nasiał kąkolu między pszenicę, i odszedł.

(26) A gdy zboże podrosło i wydało owoc, wtedy się pokazał i kąkol.

(27) Przyszli więc słudzy gospodarza i powiedzieli mu: Panie, czyż nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc ma ona kąkol?

(28) A on im rzekł: To nieprzyjaciel uczynił. A słudzy mówią do niego: Czy chcesz więc, abyśmy poszli i wybrali go?

(29) A on odpowiada: Nie! Abyście wybierając kąkol nie powyrywali wraz z nim i pszenicy.

(30) Pozwólcie obydwu  rosnąć razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zawieźcie do mojej stodoły.

(36) Wtedy rozpuścił lud i przyszedł do domu. I przystąpili do niego uczniowie jego, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o kąkolu na roli.

(37) A On odpowiedzał: Ten, który sieje dobre nasienie, to Syn Człowieczy.

(38) Rolą jest świat, a dobre nasiona to synowie Królestwa, a kąkol to synowie Złego.

(39) A nieprzyjaciel, który go posiał, to diabeł, a żniwo to koniec świata, żeńcy zaś, to aniołowie.

(40) Tak, jak zbiera się kąkol i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata.

(41) Syn Człowieczy pośle swoich aniołów a oni zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy popełniają nieprawość,

(42) I wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mat 13

Zauważmy jedno czym jest świat??? Jest on zbiorem praw Boga dzięki któremu on jeszcze istnieje oraz także jest on zbiorem praw diabła przez które ten świat umiera. Obecny świat po grzechu pierwszych ludzi w Edenie to mieszanina praw Boga i praw diabła. A czym jest Biblia??? Największym spisanym zbiorem praw Boga i Pomazańca oraz także zawiera ona nauki diabła czyli słów węża w Edenie oraz nauki Pawła z Tarsu i jego uczniów.  Czyli Biblia to taki świat spisany w jednej książce. Tora zawiera najdoskonalsze i najmądrzejsze prawa a nauki Isusa w ewangeliach dosłownie naprawiają ludzkie życie i wyciągają ludzi z grzechu. Tak samo listy Pawła i jego uczniów Łukasza i Marka mają na celu to aby ludzie umierali w grzechu. A zatem w tej przypowiesci wynika jasno. Dopóki żyli Apostołowie Baranka to głoszono ewangelie Isusa czyli owe ziarna zboża. A jak Apostołowie zasnęli czyli pomarli to do kanonu Biblii podczas I soboru w Nicei włączono listy Pawła i oraz Dzieje oraz ewangelie Łukasza i Marka, czyli zły posiał swój kąkol swoje nauki. I teraz chrześcijanie dzielą się albo na zboża czyli ludzi przestrzegających Tory i nauk Isusa oraz kąkol czyli ludzi którzy wypełniają nauki Pawła z Tarsu.

A teraz zobaczmy jedno, jeden z największych zwolenników nauk Pawła z Tarsu czyli Marcin Luter chciał z Biblii wyrzucić Apokalipsę Jana i listy Jakuba i Judy a także udało mu się wyrzucic kilka ksiąg z kanonu Starego testamentu:

To tyle na temat Listu Sw.Jakuba. Przy okazji zajrzyjmy jednak do komentarza Marcina Lutra (także pochodzącego z 1522 roku) do Ksiegi Apokalipsy (Objawienia św Jana):
[…]
Widzę w tej księdze niejeden brak, tak że nie uznaję jej ani za apostolską, ani prorocką.
[…]
W Starym Testamencie, a cóż dopiero w Nowym, nie ma również żadnego proroka, który by przez cały czas posługiwał się widzeniami i obrazami, tak że traktuję to prawie na równi z Czwartą Księgą Ezdrasza i nie mogę znaleźć niczego, co by wskazywało, że jest to ułożone przez Ducha Świętego.
[…]
Ponadto zdaje mi się przesadą, że tak bardzo poleca swoją księgę, bardziej niż robią to inne święte księgi (które zawierą o wiele więcej), i grozi, że gdyby ktoś z niej coś ujął, to i Bóg jemu ujmie itd. Natomiast błogosławieni mają być ci, którzy zachowują to, co jest tam napisane (Obj [Ap] 22,14.18 nn). Jednakże nikt nie wie, co to jest, a co dopiero, żeby miał to ktoś zachowywać. Tyle więc z tego jest, jakbyśmy tej księgi nie mieli isnieją też chyba o wiele cenniejsze księgi, które należy zachowywać.
[…]
W końcu niech każdy o niej sądzi, jak każe mu jego duch; mój duch nie może się z tą księgą zgodzić, a wystarczającą przyczyną, aby nie cenić jej wysoko, jest dla mnie to, że Chrystus nie jest w niej ani nauczany, ani poznawany. A to przecież apostoł powinien robić przede wszystkim, jak mówi Chrystus w Dz 1,8: „Będziecie moimi świadkami”. Dlatego pozostaję przy księgach, które przedstawiają mi Chrystusa jasno i czysto.
Co jak co, ale samopoczucie to miał Luter niezłe, Prawda ?
Przytoczone wyżej cytaty nie są jakimś wymysłem kontrreformacji – czytelnik może je znaleźć w wydawanych przez Kościół Luterański pismach Reformatora.
W późniejszym czasie Marcin Luter wprawdzie opamiętał się nieco3 (poprzestał na usunięciu ksiąg deuterokanonicznych Starego Testamentu i zamieścił kwestionowane przez siebie księgi Nowego Testamentu – co Prawda jedynie jako aneks). Za to w wydanym przez siebie tłumaczeniu Biblii4posunął się do zafałszowania tekstu Listu do Rzymian zastępując sformulowanie „sprawiedliwosc Boza” na „sprawiedliwosc, ktora jest wazna wobec Boga” a „usprawiedliwienie przez wiare” na usprawiedliwienie tylko przez wiare” /Rz 3, 26/.
Marcin Luter deklarował, iż Jego nauka zgodna jest z nauką Pisma – ale przystosowywał Pismo do nauki, a nie odwrotnie.
http://www.analizy.biz/marek1962/wybiorczosc.htm

Jak myślicie dlaczego Luter chciał usunąc szczególnie Apokalipsę??? Ponieważ ona dokładnie definuje kim jest Paweł i jaką rolę pełni w Biblii. Zobaczmy:

„(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.”Ap 13

Jak wiadomo morze to w Apokalipsie symbol, narodów, społeczeństw miejsc zaludnionych zatem ziemia to symbol miejsca bezludnego. A zatem Owo drugie zwierzę wychodzi z miejsca bezludnego i stamtąd głosi swoje nauki. A oto jaka jest historia Pawła i od kiedy on zaczął swoją  „działalność Apostolską”:

Bab Kisan, miejsce, w którym Paweł uciekał z DamaszkuW Damaszku został ochrzczony przez Ananiasza. Po chrzcie udał się na krótko do „Arabii” (kraju Nabatejczyków). Powróciwszy do Damaszku, przez trzy lata w synagogach głosił, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Paweł_z_Tarsu#Młodość_i_nawrócenie

(16) Żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi,
(17) Ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku.
(18) Potem, po trzech latach, poszedłem do Jerozolimy, żeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni piętnaście; Gal 1

Zobaczmy Paweł zaczął swoją działalność po powrocie z Arabii czyli miejsca pustynnego bezludnego. Co jeszcze ciekawsze Paweł twierdzi, że nie radził się ani prze chwilę ciału i krwi tylko duchowi. Czyli nie skonfrontował swoich objawień z apostołami Baranka a ponadto jak wiadomo, sam Isus zmartwychwstał w ciele i krwi. Ewangelia jana mówi wyraźnie, że Isus podsiadał rany po ukrzyżowaniu kiedy zmartwychwstał a sam apostoł Jan mówi:

(2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Isus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.

(3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Isus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie. 1 Jana 4

No proszę Pawłowi nie mógł objawić się sam Isus ani duch który był od Mesjasza dlaczego??? Ponieważ sam Paweł przyznaje, że ani razu nie radził się ciała i krwi!!! A tymczasem Isus przyszedł w ciele i zmartwychwstał w ciele. W ciele nowym lepszym ale w ciele. Dlaczego??? Ponieważ miejscem Isusa jest Królowanie razem z Bogiem i przebywanie na ziemi która jest miejscem dla ciała a nie dla duchów. Miejscem dla istot duchowych jest niebo. O tym mówi jasno Biblia. A to jeszcze nie wszystko!!!!

Owa Bestia ma rogi podobne do baranka. Czyli Paweł podaje się za apostoła baranka aby zwodzić i daje dwie ewangelie swoich uczniów Marka i Łukasza włączone do kanonu Biblii. Rogi są symbolem ataku słownego, czy też propagandy. Isus jako baranek miał swoje rogi w postacie swoich Apostołów, których mu wybrał osobiście Ojciec i których szkolił przez 3,5 roku. Tak samo Paweł szkolił swoich uczniów Łukasza (czarownika) i Marka w swoich naukach.

Mowa smoka, oto kolejny dowdów:

Paweł z Tarsu głosił gnostycyzm, czyli mowę smoka. Na czym polega gnostycyzm???

wikipedia napisał:Zgodnie z przesłaniem gnostyckim człowiek egzystuje w nieprzyjaznym świecie, do którego został „wrzucony”. Świat jest obcy Prawdziwemu Bogu i nie jest jego dziełem, lecz dziełem sił niższych zwanych Archontami (których przywódcą jest Demiurg).

Człowiek jest niespójnym konglomeratem ciała, duszy oraz ducha (pneumy). Jego prawdziwą jaźnią jest pneuma, równie obca światu, jak Bóg. Prawa natury zniewalają człowieka, a jego ciało i dusza (w tym psychika) aktywnie mu się przeciwstawiają, ograniczają i upokarzają.

Celem życia jest przebudzenie odrętwiałej pneumy i uwolnienie jej z więzów Losu i świata, aby wrócić do Boga. Potrzebne są do tego: wiedza, objawienie, iluminacja co do natury „ja”, Boga i świata[2].

Przed pojawieniem się oświecającego doświadczenia (uzyskania gnozy) jedyną etyczną formą aktywności jest dążenie do owego doświadczenia.

Czyli jest to nauka, że świat materialny który stworzył Bóg, jest zły. Gnostycyzm jest to typowa mowa smoka. Otóż smok oskarża Boga o to, że stworzył zły świat i jest niższy zaś gnostycy dążą do tego aby być porwanym do świata wyższego czyli duchowego. A w tym świecie jest najwyższe bóstwo czyli smok.

Zauważmy co głosi Paweł jak nie fakt, że ludzie cieleśni staną się duchami i zostaną przeniesieni do nieba:

1 Kor 15 napisał:(46) Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe.

(47) Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski; drugi człowiek jest z nieba.

(48) Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie; jaki jest niebiański człowiek, tacy są i niebiańscy.

(49) Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebiańskiego człowieka.

(50) A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone.

(51) Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni

(52) W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni, a my zostaniemy przemienieni.

(53) Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność.

(54) A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: Pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie!

(55) Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło twoje?

(56) A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon;

(57) Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Isusa Chrystusa.

Czyli Paweł promował gnozę na całego i uznawał on jasno, że źródłem grzechu jest zakon i stworzenie cielesnego człowieka!!!!

http://zbawienie.forumotion.com/t320p275-czasy-konca

Wszelkie nauki Pawła są antytezami nauk Boga i Pomazańca. Zbawienie z wiary a nie z uczynków oraz wiele innych nauk Pawła. Jednak co ciekawe nauki Pawła umożliwiły synkretyzm czyli łączenie chrześcijaństwa z innymi religiami, wymyślonymi przez diabła. Dlatego buddyzm, hinduizm czy nawet islam tak pasują do nauk Pawła. Zobaczmy gnostycyzm to nauka uznająca, że świat materialny od początku został stworzony jako zły, niedoskonały przez złego Boga. A co mówi Biblia jaki był świat materialny, ziemia i jej stworzenia stworzone na początku???

(31) I widział Bóg wszystkie rzeczy, które uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień szósty. Rodz. 1

Czyli Biblia jasno mówi, ze na początku cały świat materialny był stworzony jako dobry doskonały. Tymczasem szatan w religiach dharministycznych:

Religie dharmiczne – religie wiążące się z dharmą. Zaliczamy do nich: hinduizmbuddyzmdźinizmsikhizmoraz adźiwików. Wszystkie religie dharmiczne wywodzą się z braminizmu oraz rozpoczęły się na subkontynencie indyjskim. Wspólna dla religii dharmicznych jest także wiara w reinkarnację oraz karmę. Niektórzy zaliczają do religii dharmicznych również taoizm, pomimo całkowicie odrębnej genezy tej religii, ze względu na zbieżność niektórych koncepcji teologicznych i praktyk.
Religie dharmiczne stanowią drugą co do wielkości grupę religii (po religiach abrahamowych). Są drugą grupą wyznań pod względem liczby wyznawców.
Religie dharmiczne najpowszechniejsze są w IndiachAzji Południowo-Wschodniej oraz na Dalekim Wschodzie.

uznaje się naukę nirwany czyli:

buddyzmie nirwana to nieuwarunkowany stan (skt asamskṛta dharma) wyzwolenia od cyklu narodzin i śmierci, czyli samsary.

Zauważmy, nasz mowa ma być prosta, czyli nirwana to uznanie życia cielesnego jako przyczynę zła. Jak wiadomo z Biblii całe stworzenie czyli istoty materialne i duchowe są podległe prawu czyli zakonowi. Jeśli ten zakon owe istoty wypełniają to stają się one doskonałe i dobre, nie cierpią one ale są szczęśliwe i w doskonałej harmonii. Jeśli owe istoty duchowe czy materialne ów zakon łamią to są niedoskonałe, upadają, są złe i są nieszczęśliwe oraz cierpią. A co głosi Paweł??? Ano, że przyczyną cierpienia i zła nie jest łamanie owego zakonu przez istoty duchowe i materialne (aniołów i ludzi), ale, że sam zakon jest przyczyną cierpienia ludzi i jak zostanie on zlikwidowany to ludzie staną się duchami i będą szczęśliwe. Czyli Paweł obiecuje swoim wyznawcom, że pójdą w stan niebytu czyli nirwany (wg Biblii ta nirwana to jezioro ognia i siarki śmierć druga ostateczna anihilacja). Tylko pełen pychy diabeł mógł stwierdzić, że to nie jego wina czyli jego bunt wobec prawa Boga jest powodem jego cierpienia oraz innych zbuntowanych istot ale zakon Boga. Dlatego nauka Pawła koncertuje się na zwalczaniu zakonu Boga. Dlatego nauki Pawła to tak naprawdę nauki religii dharmistycznych czy czysta doktryna Lucyfera. Dlatego jak sobór w Nicei przyjął do kanonu Biblii nauki Pawła to na chrześcijaństwo przeszło tyle pogan i nadal na chrześcijaństwo przechodzi miliony pogan z innych religii. Gdyż nauki Pawła mają pewną przewagę nad religiami dharmistycznymi, otóż dla Pawła wystarczy aby zostać zbawiony deklaracja wiary w jego Chrystusa oraz ślepa wiara i nic więcej. Natomiast w takim buddyzmie to trzeba katować się medytacjami, klepać biedę i spełniać inne wyśrubowane wymogi. Podobnie w hinduizmie. Jednak pamiętajmy nauki Pawła są najniebezpieczniejsze ponieważ muszą one konkurować ze słowami Boga i Pomazańca dlatego musiał je wymyślić upadły anioł a nie byle demon. Kto wie może nauki Pawła to listy samego Lucyfera, smoka????

 

Oto co o Pawle mówi sam Isus:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ew Jana 8

,,Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć arcykapłan, jak i cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udawałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary (Dz 22. 4-.5); ,,biczowałem w synagogach, a kiedy przelewano krew Szczepana, Twego świadka, byłem przy tym i zgadzałem się i pilnowałem szat jego zabójców” (Dz 22,19-20). Szawel ,,niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety» (Dz 8, 3); [byłem) bluźnierca, prześladowcą i oszczercą” (1 Tm 1, 13); „wtrąciłem do więzienia wielu świętych, głosowałem przeciwko nim, gdy ich skazywano na śmierć, i często przymuszałem ich karami do bluźnierstwa we wszystkich synagogach. Prześladowałem ich bez miary i ścigałem nawet po innych miastach” (Dz 26, 10-11).

https://www.salon24.pl/u/iktotuzmysla/531705,porwanie-szawla-z-tarsu-do-3-go-nieba-historyczne-w-100

Czyli Paweł mordował świętych, poprzez fałszywe oskarżenie ich, i wspieranie fałszywych oskarżeń. Czyli wg słów Isusa Paweł za ojca miał diabła, ponieważ był od początku swojej działalności mężobójcą i mordował świętych poprzez kłamstwo. Paweł był oskarżycielem świętych naszych braci a czym jest mowa smoka jak nie oskarżaniem braci naszych???

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ap 12

Czyli widać jak na dłoni, mowa Pawła to mowa smoka. Ma on rogi podobne do baranich czyli dwie swoje ewangelie Marka i Łukasza, które miały fałszować prawdziwą ewangelie Mateusza, zaś rogi baranka to dwie ewangelie Mateusza i Jana. Co do rogów baranka no właśnie Paweł przeciwstawił dwie swoje ewangelie czyli Marka i Łukasza ewangeliom apostołów baranka czyli Mateusza i Jana w tych słowach:

(6) Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej ewangelii,

(7) Chociaż innej nie ma; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić ewangelię Chrystusową.

(8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty!

(9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!

(10) A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym.

(11) A oznajmiam wam, bracia, że ewangelia, którą ja zwiastowałem nie jest pochodzenia ludzkiego;

(12) Albowiem ja nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Isusa Chrystusa. Gal 1

Jakim cudem ewangelia Pawła jeśli by była prawdziwa nie jest pochodzenia ludzkiego?? Przecież ewangelie prawdziwą Isusa głosili jego Apostołowie a sam Isus był i jest Synem Człowieczym Boga czyli człowiekiem!!!! Isus Chrystus zmartwychwstał czyli objawiał się nawet po swojej śmierci w ciele, ciele doskonałym ale ciele o czym informował apostoł baranka Jan. No właśnie Apokalipsa czyli objawienie Isusa Chrystusa do swego Apostoła Jana mówi:

(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: A14

Czyli Paweł przeklął nawet anioła z Apokalipsy. Czyli znowu Paweł ma rogi podobne do rogów baranka gdyż używa swoich rogów czyli swoich ewangelii przeciwko prawdziwym ewangeliom rogom baranka już od setek lat. Czym jest owa ewangelia Pawła??? To są nie tylko ewangelie Łukasza i Marka ale także dzieje oraz listy Pawła, głownie listy Pawła zawierające najbardziej niebezpieczne i ukryte satanistyczne nauki.

Zauważmy jedno, nauki Pawła czyli Paulinizm pozwala jednoczyć i łączyć z chrześcijaństwem każdą szatańską religie. W sile zwodzenia żadna szatańska religia czy nauka nie może się równać z Paulinizmem. Islam, Judaizm (czyli Kabała i Talmud) czy religie dharmistyczne (buddyzm, hinduizm) czy inne to nic przy naukach Pawła z Tarsu. Tak naprawdę chrześcijaństwo Pawłowe nawet prześladowane potrafi przyciągać na swoją stronę miliony wyznawców innych religii. A co by się stał gdyby owo chrześcijaństwo Pawłowe nagle zaczęło być wspierane przez szatańskie władze i rządy????

Im głębiej myślę na temat nauk Pawła tym więcej znajduje oczywistych dowodów na to, ze jednak Paweł z Tarsu to owo drugie zwierzę. Szczególnie gdy Henryk odkrył, że krzyż to nie symbol śmierci Isusa ale znak Kaina i zapewne znamię Bestii.

Cyryl napisał:Filtom postawiłem tylko hipotezę.

Co do posagu Bestii który ma  „przemówić”, to co za problem aby na tym Krzyżu wisiał Pawłowy Chrystus który by z tego krzyża zszedł, lub wyszedł z tego krzyża????

Napisze tak to co pisze to tylko hipoteza. Jednak znowu skoro wiemy, że Paweł to fałszywy apostoł, prorok a z drugiej strony Apokalipsa głosi, że druga Bestia to fałszywy prorok, to znowu Bóg nie bez powodu pozwolił aby nauki Pawła obok słów jego Pomazańca Isusa były w Biblii. W ten sposób jest możliwość, aby w miarę możliwości zrozumieć proroctwa i to co się dzieje wokół nas. A teraz zobaczmy co mówi Paweł o krzyżu:

Rzym 6 napisał:(6) Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
(7) Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.
( Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy,
(9) Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje.
(10) Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga.
(11) Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Isusie, Panu naszym.
(12) Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego,
(13) I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.
(14) Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.

Zobaczmy Paweł mówi, że aby nie być pod zakonem(czyli prawem Boga), ale pod łaską (czyli wiarą czy raczej deklaracją w Pawłowego Chrystusa ) należy się ukrzyżować. Jeśli krzyż to symbol Kaina to czy Paweł nie pokazuje nam znaku Bestii, czy krzyża????

Ap 13 napisał:(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Jest to liczba człowieka, a wg Pawła aby nie żyć pod prawem Boga ale pod łaską jego Chrystusa człowiek musi zostać ukrzyżowany!!!!

1 Kor 1 napisał:(23) My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,

Znowu Chrystus ukrzyżowany, czyli wiszący na symbolu Kaina!!!!

Gal 2 napisał:(15) My jesteśmy Żydami z urodzenia, a nie grzesznikami z pogan,
(16) Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Isusa, i myśmy w Chrystusa Isusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.
(17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie.
(18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.
(19) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu.
(20) Z Chrystusem jestem ukrzyżowanyżyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
(21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.

Znowu ukrzyżowany Paweł został aby jego Chrystus był w nim i miał nad nim kontrolę (tak jak Bestia będzie mieć kontrolę nad tymi którzy przymną jej znamię) ….

Dlaczego Paweł został ukrzyżowany i dlaczego jego Chrystus został ukrzyżowany ponieważ po to aby nie być pod zakon Boga!!!!!

Czyli znamię Bestii nie jest największą manifestacją człowieka, że nie chce życ pod zakonem Boga!!!!

Paweł mówi jasno, że jeśli przez zakon Boga jest sprawiedliwość to jego nauki są kłamstwem (gdyż taki ma sens 21 wersu listu do Galacjan rozdz. 2)

2 do Kor 13 napisał:(3) Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was.
(4) Choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w nim, lecz będziemy żyć z nim z mocy Bożej wśród was.

Znowu Paweł został ukrzyżowany czyli przyjął znamię Bestii i dlatego Bestia czyli jego Chrystus głosi swoje nauki o tym, że nie z zakonu Bogu ale z łaski  kogo????

Zauważmy skoro Bóg twierdzi, że zbawienie jest tylko z wypełniania zakonu i posłuszeństwa to w czyim imieniu przemawia Paweł????

Zobaczmy co mówi Apokalipsa o znamieniu Bestii:

Ap 13 napisał:(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Zobaczmy liczbę Bestii można obliczyć, czyli to oznacza, że większość informacji o tej liczbie mamy w Biblii i dlatego Bóg zezwolił w Biblii na tyle listów Pawła i jego uczniów. Wystarczy tylko w obliczu nowych odkryć ponownie przeanalizować pewne zapisy w Biblii.

Co moim zdaniem jest ciekawe????

Zauważmy te słowa Pawła jeszcze raz:

Rzym 6 napisał:(1) Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była?
(2) Przenigdy! Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy?
(3) Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Isusa, w śmierć jego zostaliśmy ochrzczeni?
(4) Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili.
(5) Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo jego zmartwychwstania,
(6) Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
(7) Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu.
(Cool Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy,
(9) Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad nim już nie panuje.
(10) Umarłszy bowiem, dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga.
(11) Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Isusie, Panu naszym.
(12) Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego,
(13) I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości.
(14) Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską.
(15) Cóż tedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem lecz pod łaską? Przenigdy!

Zobaczmy jak Paweł kluczy w swoich wywodach a wnioski z jego słów są przerażające.

Chrystus Pawła umarł abyśmy nie żyli już pod zakonem Boga który to zakon  jest powodem do grzechu.

Warunkiem zbawienia według Pawła to bycie jak jego Chrystus czyli zabicie swojego ciała poprzez akt ukrzyżowania.

A przecież co mówi Apokalipsa o skutkach przyjęcia znamienia Bestii???

Ap 14 napisał:(9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,
(10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka.
(11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmuje znamię jego imienia.
(12) Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Isusa.

Czyli karą za przyjęcie znamienia Bestii będzie śmierć druga ostateczna.

Jesli zatem krzyż to znak Kaina czyli znak Bestii to co obiecuje Paweł swoim wyznawcom????

Paweł obiecuje to co obiecuje Bóg ludziom którzy przymną owo znamię, czyli śmierć!!!!

Paweł stwierdza, że jego wyznawca musi się ukrzyżować (czyli przyjąć znak krzyża na rękę lub czoło) co spowoduje śmierć ale z ręki Boga. Potem Paweł kłamie, że po tej śmierci i unicestwieniu ciała łaskawie Bóg pozwoli jego wyznawcom żyć (ciekawe gdzie gdyż ludzie po to mają ciała ponieważ nasze życie zostało przez Boga od początku zaprojektowane do życia na ziemi a nie w niebie)!!!!

Oto co napisał wróg Kozłów a w zasadzie zacytował Thelemę:

Wróg Kozłów napisał: napisał:„21.Mój wizerunek umieść na Wschodzie; nabędziesz ten, który ci wskażę, szczególny, nie taki, co znasz. Nagle uczynisz to z niezwykłą łatwością.
22.Inne wizerunki zgromadź wokół mnie, by mnie wspierały; niech wszystkie będą czczone, albowiem wzrosną w swej sile, aby mnie wywyższyć. Jestem widzialnym przedmiotem czci; inni stanowią tajemnicę; są oni dla Bestii & jego Małżonki, i dla tych, którzy zwycięsko przeszli Próbę x. Cóż to jest? Dowiesz się.”

Otóż co jest i było przez  widzialnym przedmiotem czci jak nie Krzyż!!!!!

Nawet broń białą czyli miecze płatnerze czynili na kształt krzyża!!!! Nie tylko miecze ale i szable!!!!

Każdy chrześcijanin nosi krzyż.

Oto ciekawe słowa Isusa:

ew Jana 3 napisał:(14) I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
(15) Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

W jaki sposób wąż na pustyni został wywyższony przez Mojżesza???

Jak zauważył słusznie efraimita przez powieszenie węza na słupie aby wszyscy Izraelici mogli węza zobaczyć!!!

Czyli Isus jasno powiedział, że zostanie on powieszony na słupie a nie na żadnym krzyżu!!!!

Fraza „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni” nie oznacza dosłownie wywyższenia węża ale jak zauważył efraimita:

efraimita napisał:Otóż skoro z tego co widzimy z powyższych postów wywyższenie na słupie (drzewie, palu) jakkolwiek by to nazwał jest widzialnym znakiem zagłady i przekleństwa to wywyższenie węża na słupie nie było znakiem czci dla węża, ale widzialnym znakiem jego zagłady.

Czyli szatan wybrał dla Isusa śmierc która byłaby symbolem zagłady syna Bożego. Tymczasem słup okazał się symbolem wywyższenia Isusa gdyż on zmartwychpowstał. Dlatego diabeł sfałszował narzędzie śmierci Isusa na krzyż – symbol Kaina – aby ukryć, swoją porażkę.

Narzędziem śmierci Isusa, był słup a nie krzyż. Gdy Isus zmartwychwstał ten słup stał się symbolem wywyższenia Isusa, gdyż Bóg przekuł narzedzie śmierci Isusa w jego zwycięstwo poprzez zmartwychwstanie. Szatan widząc swoją kompromitacje ten symbol zamienił na symbol Kaina czy też Baala czyli krzyż.

Tymczasem w ewangelii Jana jest jasno napisane, że na słupie zginął Isus.

http://zbawienie.forumotion.com/t331-znak-kaina

Zobaczmy:

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. Ap 13

Zwodzi mieszkańców ziemi aby ci sami ożywili Bestie. Zobaczmy spuszczanie ognia na oczach ludzi, co mówią o tym Dzieje Apostolskie czyli pismo ucznia Pawła Łukasza:

(1) A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.

(2) I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.

(3) I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.

(19) I uczynię cuda w górze na niebie, I znaki na dole na ziemi, Krew i ogień, i kłęby dymu.dzieje Apostolskie 2

Z nieba zstąpił na wyznawców Pawła ogień. Czy ten sam numer Paweł nie może użyć w czasach końca?? Wszak Apokalipsa i proroctwa np. o Bestiach opisują także prawa i mechanizmy kontroli, władzy i manipulacji jakie stosują wobec ludzi upadli aniołowie. A zatem  ten sam numer ze zstąpieniem ognia z nieba na głowy ludzi jakie zastosował Paweł w dziejach może użyty zostać po raz kolejny, aby zwieść ludzi. Zobaczmy pełen kontekst tego wydarzenia z dziejów:

(1) A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.

(2) I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli.

(3) I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich.

(4) I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

(5) A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem;

(6) Gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku.

(7) I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami

(8) Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się?

(9) Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji,

(10) Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy,

(11) Zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże. Dz. Ap 2

Po zstąpieniu ognia mówili oni w różnych językach. A jak wiadomo Bóg podzielił ludzkość na narody i różne języki aby zapobiec utworzeniu wierzy Babel czyli pierwszego Babilonu czyli drogi do nieba poprzez zjednoczenie ludzi w wysiłkach aby ci wybudowali powrotną drogę do nieba dla upadłych aniołów. A zatem zauważmy przeszkodą do otworzenia Babilonu są języki a zatem dla Pawła głównym charyzmatem jest mówienie językami aby wszyscy mieszkańcy Babilonu mogli się komunikować i wspólnie spiskować przeciwko Bogu:

Wśród charyzmatów spektakularnych „mówienie językami” (1 Kor 12,30) budzi najwięcej zainteresowania i kontrowersji. Dar ten nazywa się glossolalią (od greckiego glossa – język, i lalein – mówić).

Występuje on w Nowym Testamencie w dwojakim kontekście: w kontekście modlitwy (1 Kor 12-14) i ewangelizacji (Dz 2,1-47; Mk 16,17). Istnieją między nimi podobieństwa i różnice, dlatego nie można ich ze sobą utożsamiać. I jedne, i drugie są darem Ducha Świętego (Dz 2,4; 1 Kor 12,3-11); obydwa sposoby wyrażają się w artykulacji i odbiorze. Różnice natomiast dotyczą tak ich nazwy, jak i treści. Paweł używa formuły „mówić językami” (1 Kor 12,30; 14,5.6.18.23.29), Łukasz zaś dodaje przymiotnik „obcymi”: „mówić obcymi językami”. Słuchacze rozumieją tę mowę (Dz 2,6n). Cel tej zrozumiałej mowy jest oczywisty – ewangelizacja.

http://www.odnowa.jezuici.pl/szum/animatorzy-i-liderzy-mainmenu-34/biblia-mainmenu-77/93-charyzmat-mowienia-jzykami-w-biblii

 

Zauważmy jedno tylko w ewangelii ucznia Pawła Marka, Chrystus daje charyzmat mówienia językami:

(17) A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą. nowymi językami mówić będą, Mar 16

Tylko u Pawła mowa innymi językami jest charyzmatem i darem od Boga. Tymczasem po co Bóg podzielił ludzkość na narody i języki skoro potem ma dawać cudowną bez wysiłkową zdolność rozumienia wszystkich języków świata???? Wg ewangelii Mateusza i Jana Isus został posłany ze swoją ewangelią tylko do narody wybranego zaginionego Izraela. Więc dlatego nie ma potrzeby aby dawać jego Apostołom charyzmatu mówienia innymi językami. Apostołowie nie zostali posłani do pogan ale do rozproszonych owiec Izraela zaś Paweł sam wymyślił swoje posłannictwo do innych narodów i potrzebę daru mówienia językami.

 

Widzicie jak wiele jest dowodów na to, ze Paweł to Bestia druga??? A to nie są wszystkie dowody ale zaledwie garstka….

 

Ps. 1. Dowód na to, że Paweł to Bestia Druga gdyż mówi jak smok dał w komentarzu czytelnik Dawid:

Powtórze. Listy Pawła są zawiłe aby dały sposobność do upadku, dzięki temu ludzie na sądzie ostatecznym nie będą mieli usprawiedliwienia przed tym, że nie słuchali głosu Jezusa odnośnie przykazań i tego co On głosił. Ale nie tylko. Zastanów się dlaczego Bóg powołał apostoła Pawła. Dlaczego jego listy są tak zawiłe, że wielu na ich podstawie uważa, że przykazania boże przestały obowiązywać? Bo te listy mają takie być z woli Boga,a nie dlatego, bo to bestia.

Bóg poddaje nas próbie i sprawdza za kogo głosem pójdziemy.
Jest to część boskiego planu. Dawid

A oto opis Zwierzęcia drugiego:

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. Ap 13

Smok mówi zawile nie prosto aby zwodzić cały świat:

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12

Czyli smok przez swoją zawiłą mowę zwodzi cały świat. A Isus jak polecił mówić swoim uczniom??? Prosto a dlaczego???

(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Mat 5

Czyli Apostołowie mieli mówić prosto i nic ponadto co powiedział Bóg oraz Pomazaniec Isus, gdyż reszta mowy, jest od złego czyli smoka. Paweł mówił i pisał wiele oraz zawile dlatego jego mowa jest mową smoka. Mamy zatem kolejny dowód na to, że Paweł mówi jak diabeł i jest Zwierzęciem drugim. A oto komu Bóg objawia rzeczy zakryte:

(25) W tym momencie odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom (prostaczkom). Mat 11

Czyli prostota myślenia rozjaśnia nam zakryte rzeczy w proroctwach i ewangeliach oraz w Biblii. A skoro Isus tak powiedział:

(8) Ale wy nie pozwalajcie się nazywać Rabbi, bo jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Mesjasz, a wy wszyscy jesteście braćmi.

(10) Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Namaszczony.Mat 23

Znowu moim przewodnikiem i nauczycielem jest Isus a nie Paweł więc oceniam Pawła wg nauk Isusa!!!! A z tych nauk wynika jasno, Paweł z Tarsu to drugie zwierzę które mówi jak smok i ma rogi baranka.

 

66 uwag do wpisu “Paweł z Tarsu czyli Bestia druga dowody i analiza.

 1. Dawid

  W żadnej mierze apostoł Paweł nie może być bestią. To był boży człowiek. On nigdzie nie kwestionuje prawa bożego, a znajduje się w kanonie biblijnym m.in. dlatego, że Bóg testuje dzięki Pawłowi wiarę ludzi w to co głosił Jezus i sprawdza kto pójdzie za Jezusem, a kto za Pawłem, który tylko z pozoru głosił coś odmiennego od tego co głosił Jezus. Na tym polega cały myk.

  Pwt 13:1-6
  1. Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz.
  2. Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud,
  3. i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: Chodźmy do bogów obcych – których nie znałeś – i służmy im,
  4. nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy.
  5. Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego.
  6. Ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan, Bóg twój, głosił odstępstwo od Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, wybawił cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie.

  Słowa Jezusa:

  Mat. 5:18-19
  18. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.
  19. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

  Paweł nie głosił, że przykazania nie obowiązują, ale jego listy sprawiają takie wrażenie. Jest to najprawdopodobniej zagranie Boga mające sprawdzić, kto posłucha słów Jezusa i pójdzie za nim, a kto potknie się na listach Pawła ktore są zawiły, i odrzuci to co głosił Jezus, że m.in. Sabat nas nie obowiązuje.

  Paweł nie głosił, że przykazania przestały obowiązywać, ale jego listy miały być takie jakie w istocie są. Dzięki temu bardzo dużo ludzi przed Bogiem udowodniło, że za nic mieli słowa Jezusa o tym, że żadnych przykazań nie zniósł. Uwierzyli innemu człowiekowi, który przyszedł po Jezusie. Apostoł Paweł jest twoim bratem w wierze, nie żadną bestią. Nie dostrzegasz tego?

  1 Kor. 7:18-20
  18. Był ktoś w chwili powołania obrzezany? Niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany? Niech się nie obrzezuje.
  19. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych.
  20. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany.
  (BW)

  Powtórze. Listy Pawła są zawiłe aby dały sposobność do upadku, dzięki temu ludzie na sądzie ostatecznym nie będą mieli usprawiedliwienia przed tym, że nie słuchali głosu Jezusa odnośnie przykazań i tego co On głosił. Ale nie tylko. Zastanów się dlaczego Bóg powołał apostoła Pawła. Dlaczego jego listy są tak zawiłe, że wielu na ich podstawie uważa, że przykazania boże przestały obowiązywać? Bo te listy mają takie być z woli Boga,a nie dlatego, bo to bestia.

  Bóg poddaje nas próbie i sprawdza za kogo głosem pójdziemy.
  Jest to część boskiego planu.

  Polubienie

  1. Dawidzie twój komentarz udowadnia jedno, Paweł z Tarsu to Bestia druga czyli zwierzę o mowie smoka i rogach baranka. Oto nakaz Isusa do nas i do jego Apostołów:
   (37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Mat 5

   Czyli mowa Pawła nie jest prosta ale zawiła, co wg słow Isusa pokazuje, że mowa Pawła pochodzi od złego czyli od smoka. Dziękuję ci za kolejny dowód na to, że Paweł to Bestia Druga!!!!

   Polubienie

   1. Dawid

    Czy każde słowo Jezusa jest zrozumiałe? Gdyby tak było, to miliony katolików nie twierdziłby, że Jezus mówił o spożywaniu prawdziwego ciała i krwi. Słowa Jezusa też są zawiłe i niekoniecznie zrozumiałe.

    Mat. 13:14-15
    14. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie,
    15. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, i sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, a Ja żebym ich nie uleczył.

    Powyższe słowa o niezrozumieniu niekoniecznie muszą dotyczyć tylko wypowiedzi Jezusa, ale ogólnie rozumienia całości pisma. O Pawle.

    2 Ptr 3:16
    16. jak również we wszystkich listach, w których mówi o tym. Są w nich trudne do zrozumienia pewne sprawy, które ludzie niedouczeni i mało utwierdzeni opacznie tłumaczą, tak samo jak i inne Pisma, na własną swoją zgubę.
    17. Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku.
    (BT)

    To są kierowane słowa przede wszystkim do tych, którzy na podstawie listów Pawła twierdzą, że jakiekolwiek z przykazań Bożych zostało unieważnione (czyli do bardzo, bardzooo znacznej części chrześcijaństwa). Tym samym przyznają, że nie słuchają głosu Jezusa w tej sprawie, lecz innego człowieka który przyszedł po nim. I nie, nie chodzi o to, że Paweł głosił coś innego, ale o to, że ludzie opacznie to rozumieją i przekręcają na swoją zgubę twierdząc, że przykazania Boże przestały obowiązywać.

    W tych słowach nie ma mowy o tych, którzy odrzucają Pawła, ale o tych, którzy odrzucają prawo Boże na podstawie listów Pawła, w których to Paweł sam stwierdza, że obrzezanie nie jest ważne, lecz ważne jest samo przestrzeganie przykazań Bożych.

    Biblia chyba nigdzie nie potępia za odrzucenie listów Pawła, pytanie tylko dokąd to prowadzi? Do jakich wniosków? Do odrzucenia innych listów, które bronią tego co mówił Paweł?

    Polubienie

 2. Wróg Kozłów

  „W sile zwodzenia żadna szatańska religia czy nauka nie może się równać z Paulinizmem.”

  Niestety może. Transhumanizm chce połączyć wszystkie religie, zlikwidować narody, języki, a nawet rasy. „Wyrównać” wszystkich i za pomocą biotechnilogii, informatyki, SI doprowadzić do nieśmiertelności.

  Ta szatańska ideologia opiera się na… naukach Pawła.

  Wprost potwierdzają to rosyjscy transhumaniści:

  Polubione przez 1 osoba

  1. Marcin

   To jest kolejna wieża babel. Doruwnanie Bogu, tylko szatan ma takie ideologie i nimi zwodzi ludzkość. Wystarczy że zrobią cyborga który będzie zachowywał się jak człowiek i wielu będzie chciało mieć nieśmiertelność nawet w postaci robota. Wystarczy że zniosą jażmo które sami wywoali w zamian za znamię. I teraz dodajmy do tego zniszczenie nierzadnicy, reszta kościółów poprzez nauki Pawła zacznie kierować w ten nurt i zwiedzenie gwarantowane. Wszystkie protestackie kościoły jako swoje oreże mają nauki Pawła. Żaden z kościołów nie ostrzega przed wzięciem zamienia.
   Czyżby bestia zaczyna się ukazywać?

   Polubienie

 3. NathanieLysandeR

  Osobiście uważam że projekt ”Apostoł Paweł” starannie opracowaną mistyfikacją
  Dodajmy do tego baśnie naukowe, fałszerstwa LXX, stworzenie Islamu, kradzież tożsamości przez pewien lud z nazwy Czerwony od Ezawa

  https://en.wikipedia.org/wiki/Pauline_Christianity
  Czyli Chrześcijaństwo Pawłowe tylko ż Chrześcijaństwo od samego początku jest Pawłowe a postacie dodatkowe jak Apollos tworzyły sztuczny tłok zagłuszający prostotę
  Pozornie temat wydaje się być przesadzony sam miałem hipotezy dotyczących Pawła jakoby był Hermesem, co do związków Pawła/Szymona/Apolloniosa jest więcej poszlak nie jasne do końca jak było oryginalnie ile % Pawła czy Szymona było w oryginalnej postaci ”projekt Pawła”
  Dzisiejsi dezinformatorzy przy Szaulu to są małe pionki Szaul potrafił w miarę normalne rzeczy obrócić w satanizm

  https://basileia785.wordpress.com/2018/07/21/pawloscianstwo-nr-15-filar-wszelkich-herezji/

  Nie ma mowy że Paweł nie wiedział był wprowadzony w błąd, kolega czarownik go pogrążył
  Dzieje 1:
  (6) Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi?
  (7) Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił,

  Łukasz także się pogrążył interpretacją proroctw Joela pomijając celowo kluczowe fragmenty
  Jl 3:
  (5) I to się spełni, [że] każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie zbawiony każdy, tak jak to Pan zapowiedział, i ci, których powołał Pan a którym głoszono dobrą nowinę.

  (6) Bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmienię los Judy i Jeruzalemu,
  (7) Zgromadzę wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Józafata, i tam się z nimi rozprawię z powodu mojego ludu i mojego dziedzictwa, Izraela, ponieważ rozproszyli je między ludy pogańskie i podzielili mój kraj.
  (22) I poznacie, że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem, który mieszkam na Syjonie, świętej mojej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święte, a obcy już nie będą przez nie przechodzili.

  Ciężko wskazać który z listów Pawła jest najbardziej satanistyczny
  Dla Galacjan Paweł sprzedał Negację Prawa, programowanie na cierpienie oraz doktrynę jesteś bogiem ”potomkiem Abrahama według obietnicy
  Dla Rzymian Paweł sprzedał doktrynę nowego przymierza czyli Edom jako starsi bracia w wierze od Biblii a Chrześcijanie jako nowy lud Boży a także neutralizację wszelkich teorii spiskowych bo przecie każda władza pochodzi od Boga
  ……

  Tytusa 1:
  (14) I nie słuchali żydowskich baśni i nakazów ludzi, którzy się odwracają od prawdy.

  (15) Dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie.

  (16) Utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swymi zapierają się go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni, i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni.

  Przecież Szaul sobie zaprzecza skoro nagle uznaje Prawo Boże a także nazywa źródło z którego czerpie wybiórczo i garściami ”judejskimi bajkami” bo przecież z Pawłem Sanhedryn problemów nie miał a raczej Apostołowie czy ludzie którzy przykazania znali.
  Szaul cytował ”żydowskie bajki” wybiórczo na przykład te powrzechnie znane i zmanipulowanewersety
  Ambakuma 2:(4) Gdyby się odwrócił, moja dusza nie ma w nim upodobania, ale sprawiedliwy żyć będzie w mojej wierze.

  2 Barucha 14:(8) O Panie, Suwerenny Władco, któż może zrozumieć twój sąd? Albo kto może odkrywać głębię Twoich dróg?
  2 Barucha 20:(4) A oznajmię wam Mój wszechmocny sąd i drogi moje, które są niedoceniane.
  2 Barucha 15:(5) To prawda, że człowiek nie zrozumiałby Mojego sądu, gdyby nie otrzymałby Prawa i gdybym nie pouczyłbym go w zrozumieniu.
  (6) Ale teraz, ponieważ zgrzeszył, mając zrozumienie, będzie ukarany, ponieważ ma zrozumienie. (7) W odniesieniu do sprawiedliwych, o których powiedziałeś, że świat zaczął się dla nich, tak, ten, (świat) który nadejdzie jest z ich powodu. (8) Albowiem ten świat jest dla nich walką i trudem wielkim, ale nadchodzący świat, będzie koroną połączoną z wielkim blaskiem.

  vs
  Rzymian 11:(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.
  (33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!

  Czyli Paweł rozmydlił istotę Boga oraz proroctw.

  Nie wiem czy o tym wspominałem
  Efezjan 6:(10) W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego.
  (11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi.
  (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebiańskich.

  Czy nie jest to odniesienie do….
  Ap 12:(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i [Aniołowie Jego],
  (8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

  Uważam że tematu ”’apostolstwa Pawła” nie można pomijać dlatego wracam do niego co jakiś czas dzięki temu poznałem jak działają chociażby agenci mieszający bzdury z prawdami.

  Polubione przez 2 ludzi

 4. Marcin

  Nauki Pawła już zwiodły duża rzesze chrześcijan. Jak sprubujesz jakiś temat, ludzie zawsze będą się zasłaniać werstami Pawła, nawet jak im dasz 5 wersetów np ze starego testametu. To oni będą przy jednym Pawłowym. Dlatego chrześcijanstwo wygląda jak wygląda.
  Ale wystarczy porównać kazanie Isusa na górze z naukami Pawła i widać jak na dłoni że to fałszywy prorok. Myślę że to także silny wpływ kontroli umysłu uprawiany przez starszych, kapłanów itp, zależy od kościoła. Dlatego ludzie ufają temu co im podadzą wyższsi rangą.

  Polubione przez 1 osoba

 5. Marta Siwy

  Odniosę się teraz do znaku x ‚ krzyża.
  Dlaczego kosciol zielonoswiatkowy, ma krzyż w swoich zborach? Bez Jezusa jak rzymski ale jednak nadal jest to przeciwstawienie sie przykazaniu Bożemu o nie czynieniu sobie zadnych figur i wizerunków itp. !!! Tak samo jest z obrazem „matki boskiej” która w moich snach jest symbolem demona religii.
  Wiem, ze w okuktyzmie znak x jest jakby zaprzeczeniem tego, co sie mówi i robi. Np. wykonanie ‚znaku krzyża’ jest zaprzeczeniem słów: w imię ojca itd.
  Także dziękuję za Twoją pracę włożoną w szerzenie prawdy i ewangelii.
  Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi i strzeże!

  Polubione przez 1 osoba

 6. NathanieLysandeR

  Listy Pawła są tak zrobione żeby każdy mógł wybrać co mu się podoba:
  Tak wygląda cała fałszywa religia – Chrześcijaństwo choć nazwa nie najgorsza lecz została spopularyzowana przez wrogów w myśl zasady jeśli nie możesz pokonać wroga…
  Pierwszymi Chrześcijanami byli wyznawcy Pawła, nie Boga Bóg stoi na dalszym planie i to nawet nie gdyż jest Isos czy ”Duch Święty” Chrześcijaństwo uwielbia wspominać o Duchu Świętym nie tłumacząc co to jest podobnie z hasłami typu Miłość tymczasem Grecy używali kilka określeń jak Eros, Agape, Filia
  Paweł używał wyrazu Agape czyli miłość (braterska) taka hipnotyzerka słowna. Inaczej mówiąc nawet następcy fałszowali pokrętną logikę listów Pawła na sucho Paweł sobie zaprzeczał jednak w tym są zawarte kłamstwa wielowarstwowe. Jedno kłamstwo uwiarygadnia następne

  Efezjan 2:
  (15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka (16) I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;

  Żeby było śmieszniej później raptem uznaje Prawo
  Efezjan 4:(28) Kto kradnie, niech kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu.

  A skąd to wziął ?
  Pwt 5:(19) Nie kradnij.

  Czyli Paweł dobiera/ł tak argumenty do słuchacza, wyrachowana źmija
  Kiedy pasuje Szaul promuje bezprawie a kiedy Szaulowi pasuje to powołuje się nagle na jakieś prawo.

  A im bardziej gorliwa religia tym bardziej Pawłościańska, cytaty Lutra są dobrym dowodem na to czym jest Protestantyzm – druga strona medalu
  Przecież Luter wykreślił więcej ksiąg niż Henryk 🙂 Bo dobierał się do ST ale ostatecznie postanowiono na kanon Tanachu (tylko że zamiast 22 ksiąg jest 39 ST i 27 NT, Rabini liczą dwie księgi na przykład jako jedną 12 proroków jako jedność szkoda że nic z tego nie rozumieją nie tylko ze względu na kananejskie pochodzenie)

  Najbardziej skryte herezje kryją się w liście do Filipian może dlatego że najbardziej go zanalizowałem jeden z najbardziej podstępnych fragmentów doktrynalne NWO czyli obietnica powrotu do nieba. Hmm jeśli religie przekazują dwie doktryny dla elit i mass to dla elit jest to pójście do nieba sprzeczne z wieloma wersetami (sprawiedliwi posiąda ziemię na wieki) a dla elit obietnicę powrotu do nieba werset 16 tylko jest to skierowane do nefilimów i ich rodziców…
  Szkoda że Henryk nie czytnął tego listu ponieważ jest w nim dużo manipulacji oprócz obrażania apostołów
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/05/01/satanista-pawel-z-tarsu-cz-10-kim-byl-piotr-jan-i-pozostali-apostolowie-wedlug-pawla-psami/
  https://basileia785.wordpress.com/2017/02/02/pawloscianstwo-nr-4-list-pawla-do-filipian/

  Cóż Paweł wielokrotnie przewiduje dla apostołów karę
  Filipian 1
  (28) I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga;
  (29) Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w niego wierzyć, ale i dla niego cierpieć,
  (30) Staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam.

  To nie jest przypadkowy zbitek słów gdyż Paweł programuje podświadomie na cierpienie w imię Boga czyli syna Bożego że skoro wierzysz w Boga to pewnie skończysz jak On
  Możliwe że Paweł w wersecie 30 chciał się pochwalić, oni lubią się chwalić swymi złymi uczynkami a skoro Chrześcijanie/Pawłościanie czyli sataniści (co innego mówić o Chrześcijaństwie jako o zbiorze ludzi a co innego kiedy mowa o chwastach) od początku zwalczali lud Boży.

  Przecież to Paweł jako jedyny wspomina o krzyżu w szerszym znaczeniu, hmmm
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2015/10/10/mariusz-szczytynski-krzyz-jest-symbolem-boga-kim-jest-bog-mariusza-baalem/
  Niom, w ten sposób można powiedzieć że jest to model płaskiej ziemi bądź symbol płodności zbuntowanych aniołów (krzyż wpisany w koło oznacza akt płciowy wiele opcji jest możliwych.
  Chociaż Paweł może nie promował otwarcie ziemi okręgu ale też nie atakował.

  Filipian 3:
  (14) Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Isusie. (15) Ilu nas tedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy; a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi;
  (16) Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy.

  (17) Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. (18) Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego;
  (19) Końcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich.

  (20) Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Isusa Chrystusa,

  (21) Który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może.

  Dawno temu znalazłem dowody że jednak zagranicą są ludzie negujący Pawła chociaż tu nie chodzi o samą negację Pawła dla negacji ale o odrzucenie fałszywych nauk powodujących

  Zapomniałbym

  Ciekawe gdyż wcześniej ten pan wcześniej mówił iż pan z którym będzie przeprowadzał wywiad za chwilę jest oficerem politycznym inaczej mówiąc wielka szycha za komuny widzę to brak konsekwencji albo desperację gdyż pan Bednarz jest kierowany do niewłaściwych ludzi a kiedy miał możliwość to kazał usunąć filmy z usuniętego kanału sławniejszego jutubera Caleiba w celu wyłudzenia 3 tysięcy

  Cóż to tak jak pacyfista na ringu albo dziewica w domu publicznym

  Wiele nielogicznych działań może być spowodowane jednak kontrolą umysłów ilu jest osób które mówią jak to są odporne na wpływy tymczasem wystarczy impuls żeby wywołać taką reakcje a nie inną (reklamy czy religie specjalizują się w tym)
  Gorzej gdy ktoś zna prawdę ale ją zwalcza z pełną świadomością….

  Polubienie

 7. Bartek Bartosz

  Ja to na przykład bardzo się ucieszyłem gdy dowiedziałem się prawdy na temat Pawła z Tarsu .. i dalej dowiaduję coraz bardziej radosnych faktów. ☺
  Myślę że aby dojrzeć do odrzucenia tej fałszywej ewangelii to Bóg musi najpierw pobudzić serce człowieka na prawdę i otworzyć oczy i uszy.
  Bez tego ani rusz .
  Bez słów tego oszczercy i kłamcą Biblia wkońcu sens jako Słowo Boże.

  Polubione przez 1 osoba

 8. Bartek Bartosz

  Galacjan 3:
  27) Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.

  (28) Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, NIE MASZ MĘŻCZYZNY NI KOBIETY ; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Isusie Chrystusie.

  (29) A jeśli jesteście Chrystusowi, tedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy

  .Paweł mówi ze nie ma mężczyzny ni kobiety …
  Typowa ohyda gender!!

  Paweł -schizofrenik z rozdwojeniem jaźni. ..opetaniec? ? A może ktoś większy? ? lub był to „projekt Paweł ”

  Cokolwieg to nie było jest kontratakiem Smoka na Prawdziwą Ewangelię i jego nauki to „baza”do wszystkich wypaczeń i zakrywaania prawdziwego Planu Naszego Boga .
  Niech Nasz Bóg nas wszystkich prowadzi w tych ciężkich, ohydnych czasach!

  Polubione przez 2 ludzi

 9. Marta Siwy

  Nie znajduje kontaktu do autora, wiec czas ten moj komentarz tutaj, który jest kopią z yt pod tym nagraniem:

  :
  „Pierwszy raz nie zgadzam się z interpretacja Słowa. Kościół to wspólnota ludzi w Bogu. „Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje tam jestem pośród nich” mówi Jezus 🙂 , więc nie można twierdzić, ze jeśli nie ma zboru lub budynku,w ktorym gromadza sie ludzie to przestajemy być kościołem. Czy rodzina lub wspólnota domowa to nie Kościół ? Jezus żyje i jest obecny wszędzie, zawsze taki sam. Skoro Słowo Boga i Jezusa jest fundamentem to po co mi zbór? Tym bardziej, ze kiedy byłam w kz to Bóg mi pokazał Prawdę o ludziach, którzy podobno przyszli na spotkanie z Bogiem.. nie mówiąc o tym, ze toleruje się w nich okultyzm, zniewolenia demoniczne i promuje się dary, które rzekomo są od Ducha sw. Po pierwsze Duch sw. To nie osoba tylko moc Boga Ojca, która jest w Jezusie Chrystusie i którą dał nam nasz Zbawca: „wezmijcie Ducha” czyli moc, a Bóg rozdziela moc jak chce udzielając łaski.
  Gdyby Duch sw. Byl osobą to ukazalby mi się, a mnie Bóg dotknal swoją mocą tak jak w ST. Bog jest niezmienny. Przepraszam, ze odbieglam po części od sedna tematu, ale obrzydly mi systemy religijne, które nie służą Bogu tylko szatanowi. Chcę przypomnieć, ze każdą religią stoi demon religii właśnie. Bog mnie dotknął swoją mocą i najpierw wyrwał mnie z kościoła rzymskiego a niedawno z zielonoświątkowego także prawda broni się sama. Po doświadczeniach w zborze stwierdzam fakt: Bóg nie jest tam na pierwszym miejscu, bo Gdyby był w sercach przede wszystkim tzw. autorytetu kościelnego, to idąc za słowami Mesjasza: „demony wypedzajcie, chorych uzdrawiajcie” to byłaby rzeczywistość. A jest dokładnie odwrotnie. Mnie to już nie dziwi, bo poza prawdziwymi prorokami i Bożymi sługami, którzy otrzymali łaskę bycia w mocy Bożej – zgadzam się z tym, co ma potwierdzenie w tym, co mi objawił Bóg przez swojego ducha, że większość tych „darów )” „charyzmatów” jest podrabianiem przez szatana mocy Boga. Zresztą wszystkie ruchy charyzmatyczne mają swoje źródło w spirytyzmie, magii czyli w naukach szatanskich. Zauważmy, ze tylko Paweł z Tarsu (którego nawrócenia nim poza nim samym nie potwierdza) wspomina o darach, nie nazywa opętania jak Mateusz ‚po imieniu’ ( a mowa nasza ma być oparta na słowa Boga i prosta ‚tak, tak..nie,nie’) ale tworzy nowe pojęcia jak. Np. Duch wieszczy zamiast demon, ewentualnie zły duch (idąc za Henochem wiemy, ze jest między tymi dwoma stworzeniami różnica). Moje doświadczenia z demonami w kz pokazują, ze coś tu jest nie tak.. A jeśli nawet jedna rzecz się nie pokrywa ze Słowem (a nie są to jakieś szczegóły tylko np. złe proroctwa, przekleństwa i magia) to znaczy, ze łapę trzyma tam szatan i tak jest w każdym kościele !!!! Nikt mnie przekona do zwodniczych argumentów,bo sam BÓG mnie dotknął prawdą i wyzwolil mnie z 2 kościołów, a właściwe 2 systemów religijnych, którymi rządzą demony, bo za każdą niezgodność z prawem Bożym/ kłamstwo odpowiedzialny jest osobny demon/zły duch. Po to mamy rozum by szukać Boga !! Bo bez Niego właśnie jesteśmy zwodzeni nawet nie wiemy kiedy. Pisze z własnego doświadczenia, bo Po raz drugi !! I mam nadzieje ostatni Bóg wyrwał mnie osobiście z „synagogi szatana” 😊 Bóg Jedyny jest dobry i wierny !! Cala chwała dla Niego, bo Gdyby nie Jego ingerencja to dzisiaj bylabym pod działaniem demonów, które by mnie wyniszczyly! Ale moja historia i doświadczenia to materiał na niezłą książkę o miłości Boga do człowieka bez wzgledu na wszystko. Kocham naszego Boga w niebie i on mnie zna, więc wie, ze piszę prawdę, bo po to mnie wyrwał z grzesznego życia i spod działania szatana/demonow, by po raz kolejny POKAZAC mi prawdę, ze ufać możemy tylko Bogu i Jego Synowi :)) ku przestrodze: nie dajcie się zwodzic naukom, tylko opierajcie na SLOWACH BOGA I JEZUSA, który mówi : ” Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, KTÓRE WYCHODZI Z UST BOŻYCH”.
  „kto ma uszy, niech słucha” co mówi Bóg !! ” kto szuka [Boga], ten znajduje”
  TYLKO PRAWDA DAJE PRAWDZIWĄ WOLNOŚĆ I POZNANIE BOGA, bo tylko to, co jest od Boga jest prawdziwe reszta jest kłamstwem szatana/ iluzją, magią. .
  Także mówię NIE synagogom szatana !!
  Poza tym teksty, które słyszę typu: „chce być kanałem dla Ducha” to czysty channeling -bycie przekaźnikiem demonów/ szatana !!
  Albo tekst: „zsynchronizujmy się z częstotliwością miłości Boga” – to nauka rodem z ‚new age’ . Ośmielę się pójść dalej i stwierdze, ze PRZEBUDZENIE W DUCHU pokrywa się z dążeniem New age’owcow a więc narzędzi szatana do zestrojenia się w jedności z jego duchami !! Straszne.
  „KTO ma uszy niechaj słucha”

  Polubione przez 1 osoba

 10. dennisnatalia

  kiedys czytalem twoj artykow odnosnie liczby imienia bestii , w imie Allah. Nie pamietam tylko jakim sposobem to obliczyles moglbys pokazac jak to obliczyles. pozdrawiam Dennis   W dniu 2018-10-27 22:33:49 użytkownik Blog Cyryla napisał: WordPress.com cyryl27 posted: „Zauważyłem, jedno im bardziej badam temat Pawła z Tarsu tym bardziej zauważam, że jest to najbardziej wpływowa postać w dziejach świata służąca interesom upadłych aniołów. W internecie pojawiają się kolejni kandydaci którzy są przedstawiani jako szare emi”

  Polubione przez 1 osoba

 11. jeszurun

  Piszę nie na temat Pawła.
  Mój wpis dotyczy wpisów na forum Henryka dot. przymusu szczepień http://zbawienie.forumotion.com/t47p50-szczepionki
  Nie mam wstępu na to forum, a chcę się podzielić moimi spostrzeżeniami w tej sprawie i proszę cyrylu o udostępnienie tam moich spostrzeżeń.

  Nie ma obowiązku prawnego szczepień, a tym bardziej nie ma nikt nakazanego prawem obowiązku pisania pism o wyrażaniu lub nie wyrazaniu zgody na szczepienie lub inne czynności czy zabiegi, i nie ma obowiązku podpisywania jakichkolwiek oświadczeń w tych sprawach, że się zgadza, czy nie zgadza i dlaczego.

  Ponadto radzę: Nie wdawajcie się w żadną dyskusję. Absolutnie w żadną, z lekarzem, pielęgniarką, urzędnikiem: sanepidu, wydziału zdrowia, policją, prokuraturą, szkołą, przedszkolem, czy nawet Panem Prezydentem – na temat szkodliwości bądź dobroczynności szczepień – to nic nie da i nic nie pomoże, a może zaszkodzić i szkoda waszych nerwów.

  Wręcz przeciwnie – udawajcie „głupa’:
  „Panie dochtorze jak toto takie dobre to niech pon podpisze i po znajomości zaszczypi nawet i czy rozy”
  „Panocku jo nie umie pisać, podpiszcie toto za mnie i róbta co chceta”
  Możecie też normalnie mu uzmysłowić, że nic nie będziecie podpisywać – bo nie ma takiego obowiązku i wy nie będziecie brać na siebie odpowiedzialności moralnej za podpisanie „cyrografu” na kalectwo lub śmierć własnego, kochanego dziecka. Jeśli tak mu zależy na tym szczepieniu to niech sam podpisze oświadczenie, że szczepionka jest bezpieczna i po jej zastosowaniu nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka. Jeśli to go nie przekona to poradźcie mu szczepił swoje własne dzieci – jeśli je ma.
  jeszurun

  Polubione przez 1 osoba

 12. NathanieLysandeR

  I już przestał mi się podobać ex-ksiądz za Magma Mater Kybele… świadomie lub nie jak większość chociaż osoby z jakimi się otacza/ł – Rybak, Podlecki nie dają kredytu zaufania zwłaszcza że ten drugi jest dla mnie przykładem typowego agenta hasbary który najpierw coś promuje a później ośmiesza swoim jestestwem

  https://www.tuwroclaw.com/wiadomosci,marsz-polski-niepodleglej-rozwiazany,wia5-3266-45204.html#

  Pierwsza strona, dawno zdemaskowana natomiast druga tam też nawrzucano chamów, cebulaków opłacanych krzykaczy agentów
  W każdym razie cel osiągnięty ludzie przegrali:
  ”Przemawiający Jacek Międlar nie robi sobie nic z rozwiązania zgromadzenia i dalej zwraca się do uczestników Marszu. – Zróbmy znak krzyża i pokażmy, że zaczynamy wielką świętą wojnę przeciwko złu i wrogom ojczyzny – mówił.
  Następnie uczestnicy odmówili wspólnie modlitwę
  „Pod Twoją Obronę”.’

  Do kogo jest to inwokacja ?
  Do anioła zbuntowanego a nie do Boga,
  Oczywiście nikt nie krytykuje obrazu matki z dzieckiem (Iset i Horos) ale to co się pod tym kryje a kryje się znów kult płodności upadłych Nefilimim Helios boski potomek bogów… tak w skrócie

  Znalazłem coś lepszego, ich szczerze intencje
  Jest to wspaniałe gdyż oni się ze swoimi poglądami nie kryją ponieważ nawet taki bandzior dla kontrastu lubi się pochwalić swymi czynami i tak tutaj w myśl zasady agent krzyczy łapać agenta w tym przykładzie
  https://www.pch24.pl/skandaliczne-slowa-gronkiewicz-waltz–haslo-my-chcemy-boga-bylo-demoniczne,56250,i.html

  Przeszkadza im nie KRK który wmawia poczucie winy oraz programuje na to że człowiek kiedy chce służyć Bogu to musi umrzeć męczeńsko w nędzy bez pieniędzy jak to Łukasz i Paweł promowali, w nocy o tym myślałem przecież to Łukasz był głównym propagatorem kodowania na generalizację – biedny=dobry a bogaty=zły

  I cytacik z tego artykułu

  – To jest podszywanie się. Hasło używane niemalże w sposób diabelski, demoniczny. To nie ma racji bytu, przecież jest wolność religijna – powiedziała w absurdalnym wywodzie prezydent Warszawy.”

  Przeszkadza im Bóg ponieważ w przypadku Stwórcy nie ma ekumenizmu nie ma oszustw, mordów, wyzysku, dewiacji, manipulacji i tak dalej
  Teonomia dla nich jest ciężarem ponieważ nie potrafią żyć normalnie bez wyrządzania krzywdy więc za wszystkie swe zbrodnie zrzucają winę na Boga że nie zainterweniował kiedy ci drudzy po fachu krzywdzili, ohydne aczkolwiek na wielu to działa
  Jak oni uwielbiają zamieniać pojęcia dobro nazywają zło zło dobrem…
  Boga nazywają jaszczurem bydlakiem jhwh (ich jest pełno) natomiast diabła nazywają wężem, logosem, zbawicielem (Bławacky)

  Nie udało się….przynajmniej widać co ich tak bardzo boli

  Polubione przez 1 osoba

 13. NathanieLysandeR

  Znalazłem kolejną perełkę między wierszami
  Nie chodzi o to że ludzie ci bredzą ale właśnie to że ci ludzie wiedzą że kłamią
  24:13 Minuta z Jahwe, Jehowa.. o tetragramie i tożsamości tego ludu cichutko 🙂
  Ja już pomijam że ten człowiek dawno zdemaskowany, nie rozumie a być może udaje że nie rozumie kwestii sabatu, kary śmierci i obrzezki czy kiedy na przykład wspomni o wampirach wężach że reptiliany ja wspomnę o nagach, powstaniu reptilian i jaki to ma związek z resztą to też świadczy o człowieku czy podchodzi do tematu profesjonalnie czy rzuca hasełka z których na dłuższą metę nic nie wynika jeśli nie wiem skąd się to wzięło jak to działa i jaki to ma związek z pozostałymi tematymi
  ale ja nie o tym co jest oczywiste ale o tym co nie jest do końca oczywisty
  https://vimeo.com/300580081

  Po prostu nie wierzę że ci ludzie zostali oszukani przecież skoro ten człowiek bierze masowo nawet z naszych stron nawet filmy ze trzy wziął żywcem od henia pokazywałem ten sam bład co zrobił z nazwiskiem Stalina tak ten człowiek nie chodzi czy się dął nabrać przecież ludzie takich drobnostek nie szukają bo po co ale jeśli ktoś nas masowo ściemnia z drobnostkami czy w sprawach życia możemy takiej osobie zaufać ?

  Mogę się śmiać jeśli nazywa mnie chrześcijaninem albo sugeruje że uznaje Chrystusa jako Boga co jest oczywistą nieprawdą, człowiek który twierdzi że Heliocentryzm to piekłocentryzm (brak wiedzy o języku i mitologii skandynawskiej czyli byle co jem byle co gadam) a wikipedii jest że słowianie pochodzą od niewolnika

  ”Roman Jakobson i wielu innych językoznawców nawiązuje do prasłowiańskiego rdzenia slovo (słowo), dopełniacz slovese, i powiązanego slava (sława), oraz sluxъ (słuch, czyli „sława, która się niesie”, porównaj „chodzą słuchy”), które pochodzą z praindoeuropejskiego *k’leu̯-os (być znanym, sława), pokrewnym starogreckiemu przyrostkowi -κλῆς (kles, słynny), który składa się na imię Peryklesa, łacińskiemu clueo (być nazwanym, słynnym), angielskiemu loud (głośny), awestyjskiemu sravah- („sława”), oraz sanskryckiemu श्रवस् – śrávas-[5].

  Słowianie byliby to zatem ludzie „znający słowa”, czyli potrafiący mówić (zrozumiale) – w odróżnieniu od innych ludów, z którymi Słowianie się zetknęli, a którzy posługiwali się językami dla nich niezrozumiałymi (por. Niemcy – „niemi, ludzie nie mówiący zrozumiałym językiem”)[a]. Potwierdza to tezę, że ukształtowanie się etnicznej świadomości i samookreślenie Słowian nastąpiło w momencie zetknięcia się ich z innymi ludami. Silnym argumentem za tą hipotezą jest fakt, iż wszystkie ludy słowiańskie używają tej nazwy do samookreślenia i nie istnieje żadne samookreślenie alternatywne.

  I każdy może te wszystkie źródła sprawdzić dlatego jestem spokojny
  Od jakiś czterech lat temat numer 1 i żadnego odzewu żadnej krytyki za wyjątkiem drobnych błazenad w postaci obrony Pawła ?
  Wszyscy udają że problemu nie ma, nadal wierząc w boskie pochodzenie Edomu, medialne kłamstwa
  Czy ktoś nie licząc Nachta do którego z jednej strony mam szacunek a z drugiej daje prawdę by ją uwalić, wspomniał chociażby o Itccs a przecież pan Annett żyje ma swój kanał YT i nie mówią że jakiś wariat wymyśla niestworzone rzeczy

  Z innej beczki kolejny kwiatek ja sam kiedyś myślałem że Mariusz i Sanjaya to koledzy Henryka że razem współpracują dopiero później się okazało że była to typowo agentowa zagrywka tak jak podstawiono Hrabiego do posła Winnickiego, w sensie by ludzie myśleli że Henryk też wierzy w ruskie bajki i sobie sam zaprzecza

  Tutaj Mariusz z tego wynika znacznie zmienił swe poglądy do teraz i podobnie, bierze te argumenty które pasują do założonej tezy jeśli coś jest sprzeczne z ogólnym założeniem out!
  Jest Mariusz którzy odrzucił nawet LXX bo nie pasowało do wklęsłej ziemi a krzyż i mandale już pasowały pasował kabalistyczny zwrot Maxwella is ra el po tym można rozpoznać agenta, pasował masoński gest… wiadomo o co chodzi

  Generalnie jest to bardzo dobry znak tak jak powiedzieć księdzu przykro mi ale zupełnie nie rozumiesz tego co mówisz i tak mamy pełno księży, pastorów, uduchawiaczy, hasbarowców a nawet ludzi zakłamanych
  Z jednej strony wyjaśnianie tej ogłuszającej ciszy oraz falę dezinformacji można wyjaśnić
  Dlatego ten post daje czytając między wierszami można dojść do zaskakujących wniosków dlaczego niewielu porusza ważne tematy i praktycznie większość łobuzów podpiera się Tetragramem czy Kabałą licząc na niewiedzę słuchacza
  Inaczej mówiąc można spać spokojnie tak samo póki Nasa prezentuje marnej jakości zdjęcia w dobie jakości 4K
  Nie bójmy się, niech oni poczują strach za wszystkie medialne kłamstwa nie bójmy się szukania prawdy niech się zagotuje pod koszulkami tym którzy tę prawdę zwalczają oni nawet tego nie ukrywają jak wyżej że hasło my chcemy Boga stanowi zagrożenie dla wolności, dla ich wolności….

  Polubione przez 1 osoba

 14. NathanieLysandeR

  Trzeba to sobie powiedzieć takiego imienia jak Lucyfer w Septuagincie nie ma, jest owszem ale Fosfor (phos-phoros) czyli niosący światło

  Dołuje mnie ignorancja powinien Henryk sprawdzić koniecznie w Septuagincie – Izajasza 14:12, Ezechiela 3:16 i oczywiście rodzaju 10 🙂
  Bez tego można popełniać głupie błędy do których zostaliśmy przyzwyczajeni przykład Izajasza 9:5-6 sugerujący że Chrystus jest Bogiem

  Inaczej mówiąc wszelkie gadaniny o Lucyferze to wymysły z Tanachu i Wulgaty
  Lucyfer to nazwa łacińska, skąd więc łacińskie wyrazy w LXX jeśli LXX nie mówi o żadnym synu jutrzenki
  Zarówno język Aramejski, Asyryjczyków jak i Chaldejczyków oraz Łacina idą do kosza… unikajmy żydowskich i łacińskich rozwiązań

  Podobnie u Izajasza Tanacha używa słowa CHUWG które oznacza również kulę, drobne wtrącenie a zmienia sens zdania a Kabała naucza o wielkiej kulce we wszechświecie

  Werset Izajasza u synu jutrzenki ma naprowadzać nas do syna lucyfera czyli czarnego mesjasza tylko kto sprawdzi te rzeczy albo kto wie że w magii już samo wspomnienie diable wypad… przywołuje diabła i tak Chrystus może oznaczać zarówno Krzewiciela Prawa jak i bezprawia dobro będzie złem a zło dobrem i taki jest sens manipulacji Izajasza 14:12 o synu jutrzenki
  O Tel Aviv…. także w LXX nie występuje a jednak taki ś.p. Radtrap wykorzystał tę manipulacje do wykopania Ezechiela chociaż Septuaginta tej nazwy nie używa (państwa Rotszyldów bo Roth znaczy czerwony czyli Edom a Szyld to tarcza jak Shield)

  A przecież język Starohebrajski a język Assyrii czyli Aramejski (Syria, Assyria dwa osobne ludy wspólny język) wiernym odzwierciedleniem Starohebrajskiego są jego kolejne etapy – Fenicki > Grecki, dlatego Septuaginta wygrywa

  Staram się nie używać łacińskich wzrotów czy katolickich określeń ”szatański” jak słyszę że ktoś mówi szatański ja mówie Chrześcijaństwo jest religią fałszywą i wyjaśniam dlaczego
  Nie tylko łacińskich ale także Tannaickich jak Habakkuk, Aggeusza, Jeszu, Megiddo, Hiskiasz
  Nie lepiej na podstawie Septuaginty ? Aczkolwiek mam dylemat czy używać imion według Septuaginty nowszej czy starszej znaczy się Hambakum czy Ambakum, Ozeasz czy Hozeasz (Auses czyli Isus)
  Dla mnie jest problemem konsekwentie przestawić się na imiona i nazwey Greckie aczkolwiek nie każdy zrozumie podstępu w imieniu Lucyfer czy Habbakuk albo JEHOszafat albo JESZUrum

  Nie każdy zrozumie ten werset choć w Septuagincie się nie pojawia i pozornie jest spójny z resztą
  Jeremiasza 30
  (10) Dlatego nie bój się ty, mój sługo, Jakubie – mówi Pan – i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.
  (11) Gdyż Ja jestem z tobą – mówi Pan – aby cię wybawić. Albowiem wygubię wszystkie narody, między którymi cię rozproszyłem, lecz ciebie nie wygubię; będę cię karał według prawa, lecz cię nie zostawię całkiem bez kary. (Występuje tylko w TM)

  Taki sposób na zmylenie przeciwnika który dalej pociska o lucyferze daje sentencje łacińskie z NT a ja na przekór wracam do korzeni i mówie o Fosforze i nawet to nie jest adekwatny termin ponieważ ten anioł (mam tylko przeczucie że jest to Azazel) nie jest światłodzierdżcą dlatego pozostaję przy określeniach Jahbel, Diabeł, Jahbolos byle nie Lucyfer bo to imię wymyślone przez nic

  Polubione przez 1 osoba

 15. NathanieLysandeR

  Czytałem nieco tamten blog i generalnie i można ujechać facet ma ten bilet stawiając na Prawo
  choć neguje Henocha i ja sam nie wiem czy uznaje Krzewiciela za Boga czy za co a zakładam że są to pewne braki
  A mnóstwo osób albo nie rozumie Prawa Bożego albo nie chce zrozumieć na przykład hasbara straszy nas okrutnym jaszczurem pustynnym który chciał tylko ofiar
  W sumie dzięki Krystianowi zrozumiałem że 613 przykazań powielają się z Dekalogiem co prawda w Dekalogu nie ma nic o zoofilii ale też nie wykluczają się nadal pozostaje ten sam sens tylko że są przykazania ważne i opcionalne czy wręcz niemożliwe do wykonania

  Dlatego w NT mamy aktualizację gdyż całe prawo obowiązywało 12 plemion w państwie pod panowaniem Króla, za czasów okupacji Rzymu i Edomu Judejczycy już wtedy mieli problem z przykazaniami wojennymi czy świątynnymi przecież urzędy zostały zabrane przez obcych którzy poprzez obrzezkę weszli wskład narodu
  Kara śmierci za czasów istnienia państwa Dawida była stosowana ponieważ ci ludzie świadomie przed Bogiem łamali prawo, Onan nie został przecież ukarany za stosunek przerywany ale za to dostał zadanie od Boga i nawet nie zająknął nawet nie zaprotestował oszukał więc Boga w czasach okupacji przez te dwa ludy nie było zbyt wielu proroków ponadto faryzeusze manipulowali kodeksem słynny przykład rzekomem jawnogrzesznicy znaczy się prowokacji mającej na celu zmusić do wykonania nieuczciwego wyroku bo do tanga trzeba dwojga a chłopaka nie przyprowadzili
  Z czasem jeden z nich ułatwić sprawę i znióśł cały Zakon przecząc sobie kiedy podpierał się właśnie Zakonem mówiąc nie róbcie tego róbcie to
  Tak to jest albo nam się mówi że całe prawo obowiązuje albo że prawo zostało zniesione

  https://nawracajciesiealbowiembliskiejestkrolestwoniebieskie.wordpress.com/jedyna-prawdziwa-ewangelia-ksiegi-prawa-i-prorokow-zawierajace-slowa-boga/
  ”Jezus nie odrzucał Przymierza ani proroków, on podkreślał jego nieprzerwane trwanie. Przymierze z prawdziwym Izraelem czyli Polską trwa nadal. Odrzucilismy swojego Boga na rzecz kościołów chrześcijańskich i jego bożków – różańców, krzyży ze stali i z drewna, posążków i obrazów, ikon, setek świętych i „bogini niebios” Maryi. ”

  A tego nie zauważyłem co znacznie utrudnia sprawę w pozytywnym sencie 🙂

  Niepodoba mi się jedynie podejście do Jana czy Henocha
  Może to wynikać z nadinterpretacji sam się pogubiłem z tym kim jest Chrystus w tym przypadku

  https://nawracajciesiealbowiembliskiejestkrolestwoniebieskie.wordpress.com/ksiegi-falszywe/apokalipsa-jana-falszywa-ksiega-analiza-w-swietle-praw-przymierza-pism-prorokow-i-ewangelii-mateusza/
  I autor także mówi o Fosforze, choć cytuje Tanach Henryk też w niektórych kwestiach czy w nazwach czy w rodowach ufa Tanachowi przez co wychodzą takie rzeczy

  I o tym dałem powyżej
  ”Autor apokalipsy Jana, uzurpując rzekomemu Jezusowi miano „pierwszego i ostatniego” i nazywając go „gwiazdą poranną”, mówi o Lucyferze a nie o naszym Panu, Jezusie.”

  Choć jest tam używany wyraz aster czyli gwiazda, lampros czyli lśniąca i orthrinos czyli poranna

  Nawet w Wulgacie 22:16
  16 Ego Iesus misi angelum meum testificari vobis haec super ecclesiis. Ego sum radix et genus David, stella splendida matutina ”.

  Stella a nie Lucifer
  Mamy dowód na to czym jest Tanach mówiący o Synu Jutrzenki…
  Ogólnie podobne błędy co u Brejkera ale nie są one celowe a przynajmniej nie mam takich podstaw

  Hmm, jeśli używają łaciny dla imienia swego boga a łacina to język Rzymu a Rzym jest nazywany Babilonem do tego związki pomiędzy Rzymem a Edomem można powiedzieć pomiędzy Bestią a Nierządnicą to po co powielać ich kłamstwa ?

  Polubione przez 1 osoba

  1. Sprawa tego bloga jest moim zdaniem prosta. Autor bloga nie rozumie jednego, Tora została dana Izraelowi na pustyni i obowiązywała ona cały Izrael do czasu istnienia Izrael oraz potem królestwa Izraela i królestwa Judy. Potem zaś Tora obowiązywała Królestwo Judy, gdyż Izrael został wygnany i zapomniał swoją tożsamość.
   Gdyby jak sugeruje Brein Tora obowiązywała Izrael cały czas to Bóg powinien karać Izraelitów już kiedy byli w Egipcie, gdyż tam uprawiali także bałwochwalczy kult Egipcjan.
   Obecnie zapomina się o jednym na pustyni będą zapewne nowe przepisy prawa z uwagi na nowe grzechy jakie popełniamy w obecnej niewoli. Ponadto nie wiadomo kto jest na 100% Izraelitą więc całe te gadanie o wypełnianiu całej Tory to typowa kula w płot. Ewangelia Mateusze akcentuje słusznie wypełnianie prawa na miłości do bliźniego oraz przestrzeganiu szabatu i poszukiwaniu Boga.
   Natomiast nakazywanie przestrzeganie całej Tory jest naprawdę typowym faryzeizmem.

   Polubione przez 1 osoba

 16. NathanieLysandeR

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosfor

  Fosforos (Wenus, Fosforus, Eosforos, gr. Phosphoros, łac. Phosphorus) – planeta Wenus widoczna nad horyzontem przed wschodem Słońca
  Fosforos (Fosforus, Eosforos, gr. Phosphoros, łac. Phosphorus) – w mitologii greckiej bóg i uosobienie planety Wenus (Gwiazdy Porannej)

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosforos_(mitologia)

  Bafomet jest swego rodzaju nawiązaniem do Wenus czyli kobiety a tu mamy Fosfora/Lucyfera czyli chłopa, obojniak ?
  Podobnie w Islamie mamy bożka księżyca Hubala chociaż Baal był bogiem słońca,

  Nawet nazwa Fosfor (do powównania Teofor ksywka Ignacego z Antiochii) czyli niosący światło jest także niewłaściwa a wymyślanie nowego imienia zamiast Fos wstawić coś nowego co znaczyło by jak po łacinie zamiast Lucyfer to Lucyper a łacińskich słów w stosunku do Biblii nie ma sensu używać, NT nie był pisany po łacinie nawet Piłat używał greki
  Prawo naturalnie obowiązuje ucisk ze strony Rzymu i Edomu wynika w właśnie z zerwanego przymierza do którego mamy powrócić tego samego co apostoł gojów zanegował, póki nie wiemy kto jest kim obrzezkę czy święta możemy sobie darować zresztą to były i są dodatki do najważniejszych przykazań 613 strzeszcza się w 10 a 10 w 2…
  Dzisiaj Prawo zostało mocno skrócone do panujący realiów już za czasów Heroda Judejczycy nie mogli się zbuntować ponadto nie każdy mógł wiedzieć co się dzieje przecież Sanhedryn pozował na organizację złożoną z czystych Izraelitów

  613 w pełni mogłoby obowiązować gdyby kapłanami byli wyłącznie Lewici a także gdy Syjon zostanie oczyszczony z Edomu
  Abdiasza
  (17) Lecz na górze Syjon będzie wybawienie, jest ona przecież święta, i dom Jakuba przejmie w posiadanie tych, którzy go posiadłości pozbawili.
  (18) A dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą; podpalą go i strawią; i z domu Ezawa nikt nie ocaleje bo tak rzekł Pan.
  (19) I posiądą Negeb, kraj górzysty Ezawa, i Szefelę, kraj Filistyńczyków. Posiądą też kraj Efraima i kraj Samarii, a Beniamin zajmie Gilead.
  (20) Pierwsi wygnańcy, z synów Izraela, ci w Chelach, posiądą kraj Kananejczyków aż do Sarepty, a wygnańcy z Jeruzalemu, którzy są w Sefaradzie, posiądą miasta Negebu.
  (21) Potem ocaleni na górze Syjon wyruszą, aby sądzić górzysty kraj Ezawa; lecz panowanie będzie należało do Pana.

  Werset 17 i 21 są kluczowe ponieważ wskazują na tożsamość tych którzy zabrali Bogu święte wzgórze
  Jakiś czas temu znalazłem zagraniczną ksiązkę o Edomie

  Click to access Esau-Edom.pdf


  Czytałem stronę 12 i 120 według tego Chazarowie a przynajmniej elity to nadal ten sam lud który parł na północ najprawdopodobniej po podbojach Arabów a przynajmniej jest to sensowne

  Potwierdzenie:
  http://www.jewishencyclopedia.com/articles/4279-chazars


  Takingasdai błaga króla, aby przekazał mu szczegółową relację z geografii swojego kraju, jego wewnętrznej konstytucji, obyczajów i okupacji jej mieszkańców, a zwłaszcza z tego, co się dzieje w królestwie Chazarów. historia jego przodków i państwa. W tym liście Ḥasdai mówi o tradycji, zgodnie z którą Chazarowie mieszkali kiedyś w pobliżu gór Seir (Serir); odnosi się do opowieści o Eldad ha-Dani, który myślał, że odkrył Zaginione Dziesięć Plemion; i pyta, czy Chazarowie wiedzą cokolwiek o „końcu cudów” (przyjściu Mesjasza). Jeśli chodzi o nieuwierzytelnione relacje Eldada ha-Dani z Zaginionych dziesięciu plemion na rzece Sambation, to może być interesujące, że według Idrisi miasto Sarmel (Sarkel-on-the-Don) znajdowało się na rzece Al-Sabt (Sambat), która jest rzeką Don. Nazwa dla Kijowa, podana przez Constantine Porphyrogenitus, to także Sambatas (Σαμβάτας). Te apelacje rzeki Don i miasta Kijowa wyraźnie wskazują na wpływy żydowsko-chazarskie (Westberg, „Reisebericht über die die Slavenlande aus dem Jahre 965″, s. 134, St. Petersburg, 1898).”

  Czyli najpierw był plan by przedstawić Chazarów jako zaginione plemiona Izraela z czasem wepchnięto Żydów jako Judę a Judę jako pełne 12 plemion

  Ta góra należała do Ezawa polska wikipedia oczywiście milczy
  https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Seir

  Tam jest takie coś ”Seir kraj ludu Szasu”
  Szasu właśnie wielbili Jahwe/Yhvh

  Po pierwszym upadku Jerozolimy naciskali w kierunku północnym a po zniszczeniu II świątyni rozprzestrzenili się na wiele kierunków ci co zostali na zachodzie są to sefardyjscy zmieszani z Arabami, Berberami, Afrykańcami natomiast aszkenazyjscy są zmieszani z Mongołami, Tatarami, Słowianami, Turkami niepotrzebne skreślić

  Polubione przez 1 osoba

 17. NathanieLysandeR

  Sprawdziłem w dwóch przekładach LXX – Brytyjska i oryginał grecki a mamy kilka przekładów:
  Brenton, Thompson, Popowski, NETS, Grecki z czego tylko jeden praktyczny
  Problem z całym Lucyferem leży że Lucyfer to nazwa Łacińska po drugie ‘’syn’’ wciska nam syna lucyfera antychrysta czarnego mesjasza albo Chrystusa czyli powinno być o zbuntowanym aniele o nazwie gwiazda poranna czemu wszystkie przekłady dają Lucyfera i syna… no tak Tanach z tego samego powodu niemalże wszystkie przekładu mówią (Izajasza 9:5-6) o Bogu
  Edit: znalazłem tak powinien werset wyglądać

  Click to access 33-esaias-nets.pdf


  Przekładu nie można wykorzystywać prawa autorskie
  ‘’How is fallen from Heaven the Day Star, which used to rise early in the morning’’

  Żadnego sztucznego imienia, żadnego syna ponadto trzeba dodać że ten przekład… miałem przez to dylemat czy powinien być Ambakum czy Hambakum, Ezajasz czy Izajasz, Ozeasz czy Hozeasz, Micheasz czy Michajasz, Angajos czy Hangajos (Angajosz gorzej wygląda) co prawda nie można wszystkiego zmienić jedynie ten Joszua z 3 Ks Ezdrasza, Septuaginta dużo ukróciła względem Tanachu a na pierwszą 9-cio rozdziałową nie mam chęci choć istnieją dwie polskie wersje szkoda że nikt nie mówi o 1 Księdze Ezdrasza nawet w BM nie ma 1 Ezdrasza jest tylko Ezdrasza i 2 Ezdrasza

  U Brentona jest także imię Jesus ale jest wina tłumaczenia a nie samej LXX oczywiście grecką LXX stawiam ponad Brentona problem że nie znam greki co najwyżej pojedyncze słowa znalezione podczas poszukiwań
  https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=43&page=14
  12 pós exépesen ek toú ouranoú o eosfóros o proḯ anatéllon? synetrívi eis tín gín o apostéllon prós pánta tá éthni

  Eosforos hmm to gwiazda poranna a na to nie zwróciłem uwagi że jest Fosforos i Eosforos
  https://en.wiktionary.org/wiki/%CE%95%CF%89%CF%83%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82

  Inaczej mówiąc gwiazda poranna a wszystkie przekłady nam mówią o synu niosącym światło by współgrało z proroctwami Pawła o Chrystusie czy Antychrystusie jako pomazańcu wymazańcu a przecież Isus nie jest jakimś pomazańcem, ani proroctwa nie mówią o Antychryście w świątyni etc
  jeden Watykan, jeden Paweł a jak sporo namieszał…..

  Polubione przez 1 osoba

  1. Bartek Bartosz

   LXX Popowskiego
   Izajasz 14:
   9) A tam na dole ,źle się poczuł Hades ,zetknowszy się z tobą, a wszyscy przebywający tam olbrzymi ,którzy ongiś władali ziemią, powstali przed tobą i wezwali do powstania ze swych tronów wszystkich królow rządzących kiedyś narodami.
   10)I WSZYSCY ,zwracając się do ciebie, będą ci uragać : Ty również ,jak my,umarleś i do nas już się zaliczasz.
   11)Twoja dostojność zastąpiła do OTCHŁANI i wielkie twoje rozkosze .Dadzą ci tu teraz za podściółke TWOJĄ ZGNILIZNE a robactwo będzie twoim przykryciem
   12)Jak mogłeś spaść z nieba ty, Jutrzenko Wschodząca o Świcie?.ROZBIŁEŚ SIĘ O ZIEMIĘ TY, KTÓRY WYPRAWIAŁEŚ SWE WOJSKA PRZECIW WSZYSTKIM NARODOM.
   13) Wyrażając swe myśli, mówiłeś : WSTĄPIE NA FIRNAMENT NIEBA ; POSTAWIE MÓJ TRON WYŻEJ NIŻ GWIAZDY NA NIEBIE ;zasiąde na wysokiej górze, na szczytach wzniosłych, WZNOSZĄCYCH SIĘ NA PÓŁNOCY;
   14) WYJDĘ PONAD CHMURY ; PODOBNY STANĘ SIĘ DO NAJWYŻSZEGO.
   15) A tymczasem MUSIAŁEŚ ZEJŚĆ DO OTCHŁANI, DO SAMEGO DNA PODWALIN ZIEMI

   Nic o żadnym synu- Szatan jest nazwany JUTRZENKĄ WSCHODZACĄ O ŚWICIE myślę że ten Syn to manipulacja i fałszersrwo jakich pełno w tekście masoreckim ,których wyłapuje dość sporo .
   Podałem większy fragment by można było porównać z tekstami masoreckimi.

   Zauważyłem że w takich ważnych kluczowych fragmentach jest najwięcej różnic.

   Np ten fragment z Izajasza
   Wg LXX
   Izajasz 18:7
   „W owym czasie przyniesione zostaną dary Panu Zastępów przez lud udręczony i odarty z wszystkiego ,przez lud wielki od owej chwili i po wieczne czasy .To naród żyjący nadzieją, choć stratowany, znajdujący się w regionie nadrzecznym swojej krainy.Przyniosą je do miejsca ,gdzie przyzywane jest imię Pana Zastępów : na Syjon.”
   Ten sam werset wg Bibli Warszawskiej :
   Izajasz 18:7
   W owym czasie przynosić będzie Panu Zastępów dary lud rosły z gładką skórą, lud daleko i szeroko budzący grozę, naród znany z siły i podboju, którego kraj przecinają rzeki, do miejsca, gdzie mieszka imię Pana Zastępów, na górę Syjon.
   Taka diametralna różnica oto dlaczego używam LXX a Wam pozostawiam interpretacje o jakim narodzie mówił prorok …☺

   Polubione przez 1 osoba

 18. jeszurun

  jeszurun
  Cyrylu jeszcze raz nie w sprawie Pawła, a toczącej się dyskusji na blogu Henryka

  Proszę o wykorzystanie poniższego wpisu na forum Henryka w wątku
  http://zbawienie.forumotion.com/t47p75-szczepionki

  PAMIĘTAJCIE
  Nie podpisujcie żadnej zgody na swoje szczepienie, czy szczepienie swojego dziecka.
  Nie piszcie sami, ani nie podpisujcie żadnych oświadczeń o niewyrażaniu zgody na te szczepienia.

  Nie dyskutujcie z medykami, urzędnikami na temat szczepień. Nie podpisujcie na siebie żadnych cyrografów w tej sprawie, żadnych pism. /w przychodniach, szpitalach, urzędach, sądach – odmawiajcie podpisu/.
  Nikt was do takiego podpisu nie zmusi, a niepodpisanie go, nie jest karane

  Na żądania osób i instytucji domagających podpisu lub oświadczenia dot. szczepień odpowiedzcie, że wy NIE jesteście p-ko szczepieniom, ale NIE będziecie obciążać swojego sumienia i brać na siebie odpowiedzialności za ewentualne ujemne następstwa tych szczepień. Jeśli ktokolwiek będzie bezczelnie dalej domagał się powyższego i groził konsekwencjami za brak zgody, oświadczcie mu, że niech podejmuje sam decyzję w tej sprawie i bierze na siebie ewentualną osobistą SĄDOWĄ odpowiedzialność za negatywne następstwa, za które to następstwa wy będziecie dochodzić odpowiedzialności wobec tej osoby w sądach. Żądajcie od takich osób ich danych personalnych. Napewno wtedy zmienią swoje nastawienie i „spuszczą trochę powietrza z balonu”
  Nie domagajcie się żadnych odpowiedzi od instytucji, ALE OD OSOBY REPREZENTUJĄCĄ TĘ INSTYTUCJĘ. Każdą korespondencję adresujcie IMIENIEM I NAZWISKIEM /DUŻYMI LITERAMI/ – osoby, która podpisała pismo w imieniu instytucji i przesyłajcie listem poleconym na adres urzędu, w imieniu, którego występuje, z adnotacją „DO RĄK WŁASNYCH”. Jeśli jesteście w posiadaniu adresu miejsca zamieszkania takiej osoby – wysyłajcie drugie takie samo pismo na ten adres. Niech wiedzą, że nie są „anonimami”, i że grozi im OSOBISTA SĄDOWA odpowiedzialność, jeśli podejmą jakieś kroki odwetowe wobec was i podpiszą jakieś pismo ze szkodą dla was.
  Oczywiście będą napewno podejmowane jakieś kroki pozasądowe, administracyjne, ale złapcie tego „dmuchanego byka za rogi”. PISMA ADRESUJCIE DO OSOBY, KTÓRA PODPISAŁA do was pismo w imieniu urzędu czy instytucji i uświadamiajcie ICH, że ICH CZYNICIE PRAWNIE ODPOWIEDZIALNYMI ZA DECYZJE PODJĘTE WOBEC WAS.

  Taki tryb postępowania przyjmijcie we wszelkich kontaktach formalnych i urzędowych.
  Pisma adresujcie IMIENIEM I NAZWISKIEM OSOBY, która podpisała pismo z instytucji lub urzędu do was, z adnotacją „DO RĄK WŁASNYCH”.
  jeszurun

  Polubione przez 2 ludzi

 19. NathanieLysandeR

  Zięba jak dla mnie jak już to człowiek bestii dlatego został zgnojony w mediach by uchodzić za nowego celebrytę przecież Bestia/Therion/Behemot w trakcie zniszczenia Babilonu musi mieć swój główny nurt mediów i możliwe że część z obecnych sługusów Chaldejskich przejdzie na stronę Bestyji
  Albo mają na niego haka albo nie jest groźny (nie ma wiedzy) albo chciwy – takich ludzi pokazują w mediach jeśli nie współgrają z systemem
  Większość dowodów już dawno było przedstawianych – Hipnoza, Parlament, pomieszanie kilku tematów by je podciągnąć pod Hipnozę, podczepianie się pod pseudo-duchowość
  Dobrze że mówi o szczepieniach, chemioterapii, podświadomości (np. że małe dzieci chłoną wzorce zachowań z otoczenia jak gąbka po to indoktrynuje się religijnie i naukowo od dziecka w mediach czy w kościele), wifi ale jednak miesza hipnozę z programowaniem ‘’wewnętrznego ja’’ to już mi śmierdzi, miesza pojęciami a poddanie się autorytetom to nie hipnoza tylko autosugestia kiedy nam mówią że lekarz ma wiedzę i to Zięba powiedział tylko czemu wiąże to z hipnozą ?

  Drugi pan pod pewnym kątem kopia Jaśkowskiego mam pewne negatywne odczucia i raczej na nich bazuję (podczepianie się pod politykę, Słowian, Ziębę)

  Trzeci pan najbardziej wiarygodny choć skolegowany z Tagen TV reklamujące Narine które nie działa trzej panowie wciskający się w ruch prawicowy i ruch duchowości a jednocześnie lekarze
  swoją drogą większość tych kanałów prowadzi biznes – koszulki, cuda niewidy, suplementy, odpromienniki, lek na wszystko

  żeby nie było Eter też reklamuje analizator kwantowy gdyby nie wcześniejsza wspólpraca i Orbsy może bym patrzył na człowieka inaczej a tak czuję niesmak –
  przez gościa który pokazuje chłopaka mówi że śmieją się z niego w szkole przez gadanie o płaskiej ziemi, o przekrętach farmaceutycznych a ten radzi że ma ich okłamywać i nie nadstawiać drugiego policzka dlatego czasem nie mogę przestać o tym wspomnieć żal kiedy widzę jak przez pryka człowiek staje się szkolnym obiektem kpin.

  [[https://www.youtube.com/watch?v=uhGJniu2Te0]]
  Do tego to samo co robił ś.p. Radtrap czy Detektyw czy wielu innych – spiski dla spisków tu diabeł tam diabeł ale wyjaśnień wytłumaczeń od kuchni brak

  Co nie zmienia faktu że coś prawdziwego zgodnego z faktami muszą w jakikolwiek sposób przedstawić aby zyskać zaufanie
  Ostatnio znalazłem książkę Sitchina i on o Gigantach (There Were Giants Upon The Earth) mówił lecz w kontekscie Annunaków, kosmistów itp. Znając ich motywy jesteśmy wstanie wyczytać co nie co.
  To trzeba przyznać jak nie agenci pierwszej czy drugiej fali to zakłamani naciągacze albo chorzy ludzie… witajcie w internecie
  Ja już sam się gubię kto swój kto System kto Bestia, lepiej mi odpowiada kwalifikator czy dana osoba robi więcej szkód niż pożytku

  Izajasza 56:
  (1) Tak mówi Pan: Przestrzegajcie prawa i kierujcie się sprawiedliwością, gdyż bliskie jest nadejście mojego zbawienia i objawienie się mojej sprawiedliwości.
  (2) Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który się tego trzyma, który przestrzega sabatu, nie bezczeszcząc go, i który strzeże swojej ręki, aby nie czyniła nic złego.
  (3) Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana: Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu, i niech nie mówi trzebieniec: Patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem.
  (4) Bo tak mówi Pan: Trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie, i trzymają się mojego przymierza,
  (5) Przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam im imię lepsze niż mają synowie i córki, imię wieczne, które nie będzie starte.
  (6) Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go, i trzymają się mojego przymierza,
  (7) Wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów.
  (8) Tak mówi Wszechmocny, Pan, który zgromadza rozproszonych Izraela: Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni.
  (9) Wy, wszystkie zwierzęta polne, przyjdźcie na żer, wy, wszystkie zwierzęta leśne!
  (10) Wszyscy jego strażnicy są ślepi, wszyscy są nierozumni, wszyscy oni, to nieme psy, które nie umieją szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać.

  (11) Psy to żarłoczne, nienasycone. A są nimi pasterze, którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej korzyści, wszyscy bez wyjątku.
  (12) Chodźcie, mówi każdy, ja przyniosę wino i upijemy się mocnym napojem, a jutro będzie tak jak dziś – wystawnie i bardzo dostatnio.

  Jer 50:
  (4) W owych dniach i w owym czasie – mówi Pan, przyjdą synowie izraelscy wraz z synami judzkimi, pójdą z płaczem i będą szukać Pana, swojego Boga.
  (5) Będą się pytać o Syjon, ku niemu zwrócą swoje spojrzenie: Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane!
  (6) Mój lud był trzodą zabłąkaną; ich pasterze wiedli ich na manowce, tak że tułali się po górach, schodzili z góry na pagórek, zapomnieli o swoim legowisku.

  Przy Pawle większość łobuzów to amatorzy co prawda Szaul także kopiował wybiórczo jak leci udając że nic z tego nie rozumie, tak nie rozumiał a wirusy w postaci zaszczepiania męczeństwa w imię każdej władzy, nienawiści do Boga siebie i świata plus negacja proroctw przecież gdyby nie Paweł nie powstało by Chrześcijaństwo wywyższające się jako Nowe Przymierze nad Starym (Judaizm) mocne kłamstwa choć na pozór są logiczne. Mało który przeciwnik Syjonizmu mówi skąd się Syjonizm wziął jakie są cele i kim ten lud jest

  Polubione przez 1 osoba

 20. NathanieLysandeR

  Gdyby nie listy Pawła, Chrześcijaństwo (+Islam) a także Judaizm nie powstałby ponieważ Chrześcijaństwo powstało jako opozycja dla Edomizmu w roli kozłów ofiarnych
  https://www.preteristarchive.com/ChurchHistory/0248_cyprian_jews.html
  Mnie wystarczy wstęp tego dzieła Cypriana Z Kartaginy
  5. Aby Żydzi nie mogli zrozumieć Pisma Świętego, chyba że najpierw uwierzyli w Chrystusa.
  6. Żeby stracili Jeruzalem i opuścili ziemię, którą otrzymali.
  7. Żeby również stracili Światło Pana.
  8. To, że pierwsze obrzezanie ciała zostało unieważnione, a zamiast tego obiecano drugie obrzezanie ducha.
  9. Że dawne prawo, które zostało wydane przez Mojżesza, wkrótce miało się skończyć.
  10. Że należy ustanowić nowe prawo.

  To samo pisał Paweł że Edom+Juda=Izrael oni utracili przywilej na rzecz Jafeta czyli gojów, a i że nadeszło nowe przymierze tylko jeśli Prorocy nie obowiązują to dlaczego powołuje się na proroków odnośnie zapowiedzi Króla ?
  Do tego naucza że Chrystus jest Bogiem a z drugiej strony pośrednikiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem, logiki w tym brak a oni w to wierzą…
  Co prawda niewielu Pawła czci oficjalnie lecz Chrystusa w wykonaniu Pawła a w okultyzmie Chrystusem czy Światłodzierżcą może być istota zła albo na odwrót
  Paweł nawet wykorzystał proroctwa (w tym 2 Barucha) aby udowodnić że Bóg nagle nawróci Syjonistów na Chrześcijaństwo czyli znowu na fałszywą religię, możliwe że pojawi się Paweł jako nie ostatni król ale jako fałszywy prorok a Chrześcijaństwo jest bardziej atrakcyjne niż Islam czy Talmudyzm, sprawdzałem te cytowane wersety Babiloński w sposób pokrętny pozwala na formy kontaktu z dajmonami czy bezpośrednie z dziećmi
  Samo Chrześcijaństwo także traci ale Chrześcijaństwo połączone ze starożytnymi naukami (taki Chrześcijański New Age) miks wielu rzeczy lepiej działa jest uniwersalny
  Listy Pawła podobnie dają dużo prawdy ale w te dobrze rzeczy wplątują wirusy np. nienawiść do siebie, nienawiść do kobiet bez wyjaśniania psychologicznych mechanizmów, nienawiść do świata, nienawiść do Boga (matrix) i… ucieczkę z tego świata w sposób duchowy duchowy człowiek, Dary ducha

  https://gloria.tv/video/21XugTz8TvMfCfCPZpeURFrKD
  Od 29 minuty z filmu pośrednio możemy wywnioskować że historia Pawła i Szymona brzmi bardzo znajomo sądzę że Łukasz celowo wspomniał o jakimś znanym Szymonie by odciągnąć uwagę od Pawła, może to jedna i ta sama osoba a może współpracownicy a może relacje mają 0% wiarygodności choć mamy 1 Jana, List Jakuba, 2 Piotra
  2 P 2
  (1) Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę.
  (2) I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona.
  (3) Z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści; lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie.
  (4) Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do Tartaru, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd;
  (5) Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych;
  (11) Chociaż aniołowie siłą i mocą są więksi od nich, nie wydają na nich przed Panem wyroku potępienia.
  (13) I poniosą karę za nieprawość. Oddawanie się w dzień rozpuście uważają za rozkosz, a gdy współbiesiadują z wami, są zakałą i hańbą, ponieważ nurzają się w swoich pożądliwościach.
  (14) Oczy ich wypatrują tylko cudzołożnic i nigdy im nie dość grzechu; nęcą dusze słabe, serce mają wyćwiczone w chciwości, synowie przekleństwa.
  (19) Obiecując im wolność, chociaż sami są niewolnikami zguby; czemu bowiem ktoś ulega, tego niewolnikiem się staje.
  (20) Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela, Isusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostateczny jest gorszy niż poprzedni.
  (21) Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.

  Nie bez powodu wspomniano o Grigorich, Tartarze, kobietach i obietnicy wolności możliwe że postać Pawła to sztuczna biografia dla anioła

  Gal 5:
  (1) Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli.
  (2) Oto ja, Paweł, powiadam wam: jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże.
  (3) A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić.
  (4) Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia; wypadliście z łaski.
  (5) Albowiem my w Duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary,
  (6) Bo w Chrystusie Isusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości.

  (7) Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie?
  | Apostołowie ?
  (9) Trochę kwasu całe ciasto zakwasza.
  (10) Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie; a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę.

  (11) A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża.

  (12) Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają.

  (13) Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości.

  (14) Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.

  | Inaczej mówiąc Szaul wykazuje brak zrozumienia kwestii Prawa Bożego, grzechu i tak dalej ale obiecuje wolność od Prawa/Zakonu co gorsza w wersecie 10 no takie rzeczy Apostołom obiecywać
  Ponadto Paweł jako jedyny wspomina o Krzyżu kodując pojęcie Chrystus z poczuciem winy

  (18) A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem.

  Żeby było śmieszniej nagle uznaje Prawo lecz w wersecie 24 programuje na codzienne krzyżowanie ”Boga” swymi grzechami, z tego mamy księży drogi krzyżowe, piekło, strach przed Bogiem:
  (19) Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta,
  (20) Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo
  (21) Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą.
  (22) Owocem Ducha zaś są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
  (23) Łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu.
  (24) A ci, którzy należą do Chrystusa Isusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami.

  (25) Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy.
  (26) Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.

  Ps. Templariusze i Joannici podobno (według Zagami kiedy jeszcze mógł mówić) się z Jezuitami (obecnie Jezuici=Watykan) się gryzą walczą o wpływy

  Ostatnio coś złego się dzieje z Annetem podobno ześwirował, wariat kontaktuje się z Ickiem i Jonesem chociaż jak dla mnie oni mogli się podczepić by zyskać wiarygodność podobnie było u nas

  https://kevinannettmustbestopped.wordpress.com/

  Nie wiem co sądzić, zaszamtażowali, ośmieszają czy co ?
  W każdym razie komuś bardzo zależy na uwalenie tematu przecież papcia też jest w to zamieszany to co się działo w Irlandii ciągle ten sam temat

  Polubione przez 1 osoba

 21. Wróg Kozłów

  Bartek Bartosz.
  Witaj, widzę że korzystasz z przekładu Popowskiego. Pytanie: czy „Biblia Pierwszego Kościoła” zawiera PEŁNY tekst Septuaginty, w przekładzie Popowskiego (wydanej wcześniej przez to samo wydawnictwo)?

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Bartek Bartosz

   A tego to nie wiem ale porównałem z tą LXX
   http://ecmarsh.com/lxx/Esaias/index.htm
   I werset 18:7 bardziej pasuje niż do warszawki i innych masoreckich tłumaczeń
   Co do „Syna Jutrzenki”
   11. Thy glory has come down to Hades, and thy great mirth: under thee they shall spread corruption, and the worm shall be thy covering. 12 How has Lucifer, that rose in the morning, fallen from heaven! He that sent orders to all the nations is crushed to the earth. 13 But thou saidst in thine heart, I will go up to heaven, I will set my throne above the stars of heaven: I will sit on a lofty mount, on the lofty mountains toward the north: 14 I will go up above the clouds: I will be like the Most High. 15 But now thou shalt go down to hell, even to the foundations of the earth.
   Nic o żadnym synu poza fałszywą nazwa Lucyfer która powinna brzmieć Lucyper juz jak coś. ..no ale to łacińska nazwa wiec nijak ma się do wersji greckiej .

   Polubione przez 1 osoba

   1. Wróg Kozłów

    Bartek Bartosz.
    Dzięki za odpowiedź. Moje przypuszczenia są takie
    1. W Bibli Pierwszego Koscioła są TYLKO księgi Starego Testamentu, zawarte w kanonie KK + Nowy Testament. Można ją kupić w miarę rozsądnej cenie,
    2. Septuaginta to ST + księgi deuterokanoniczne + apokryfy, ale bez NT. Cena detaliczna 280 zł.
    Można znaleźć starsze wydania nieco taniej.

    Podejrzewam, że ciekawsza będzie ta droższa alternatywa pomimo braku (chyba) NT.
    Z drugiej strony to tylko podejrzenia, a opinii użytkowników nigdzie nie ma i jeśli się mylę to głupio byłoby wydać trzy razy więcej kasy za to samo 🙂
    Pozdrawiam,

    Polubione przez 1 osoba

  2. Bartek Bartosz

   We wstępie do Bibli Pierwszego Kościoła jest napisane że zmieniono jedynie kolejność księgi (taka sama jak w warszawce czy BT ) oraz zmieniono imiona na znane nam z przekładów rodzimych.
   Taka ciekawostka w NT nie ma uzytego słowa Żyd tylko Judejczyk .
   W ogóle NT w tym przekładzie czyta się inaczej może dlatego że jest tłumaczony z Greki, nie wiem ale różni się od przekladu z warszawki .

   Wersety podane wcześniej pochodzą właśnie z Bibli Pierwszego Koscioła która zawiera LXX Popowskiego .

   Polubione przez 1 osoba

  3. Bartek Bartosz

   https://pl.scribd.com/document/323052117/Biblia-Pierwszego-Kosciola-Fragment
   Jest tutaj spis treści oraz pierwsze kilka rozdziałów z księgi Rodzaju
   https://pl.scribd.com/doc/165379770/Septuaginta-Fragment
   A tutaj septuaginta .
   Aha i jeszcze Biblia Pierwszego kościoła zawiera Zuzanna oraz Belgii i Wąż jako 13 i 14 rozdział księgi Daniela przynajmniej tak wersja z linku bo teraz pojawiła się jakaś nowa wersja ale o niej nic nie wiem .Ja posiadam tą
   https://vocatio.com.pl/pl/p/Biblia-pierwszego-Kosciola/1017
   Również pozdrawiam ☺

   Polubione przez 1 osoba

   1. Wróg Kozłów

    To już wszystko wiemy. „Septuaginta” różni się tym:

    1. Ma oryginalną kolejność ksiąg,
    2. ma obszerny wstęp do każdej księgi, zapewne z punktu widzenia nauki KK,
    3. zawiera kilka ksiąg więcej,
    4. nie zawiera Nowego Testamentu,
    5. kosztuje 2-3 razy więcej.

    Polubione przez 1 osoba

 22. NathanieLysandeR

  Róźnie mówią co się dzieje z Kevinem Annett podobno po wywiadzie zaczęło mu odbijać i tak dalej
  Szukałem nieco na szybko i jeśli facet byłby obłąkany, kłamał itd dawno zostałby pokazany i ośmieszony na maksa tymczasem cisza jedynie się mówi że Annett nic nie robi albo jest szkalowany nic dziwnego wszakże mówi o kontrowersyjnych rzeczach
  https://kevinannettmustbestopped.wordpress.com/
  co ciekawe włoska i watykańska wikipedia
  https://it.wikipedia.org/wiki/Kevin_Annett
  https://la.wikipedia.org/wiki/Coemgenus_Annett

  Jego kanał na YT może Henryk coś z tego wykrzesa 🙂
  https://www.youtube.com/user/hiddenfromhistory100

  Nie mam do końca wyrobionego zdania na ile to jest prawda co zarzucają krytycy a ile z tego zwykły jazgot w każdym razie ktoś chce bardzo uciszyć temat w Polsce było podobnie
  http://ripsonar.pl/konferencja-pragi-2016-kevin-annett-napisy-pl/

  Podobnie było z Zagamim w sensie że po wywiadzie obniżył loty choć w tym przypadku istnieją poszlaki że dał się kupić a dał informacji dużo z tego by wynikało że góra Hermon jest czymś w rodzaju portalu z którego przedostali się aniołowie
  Z tego co widzę to praktycznie nikt albo większość nie mówi prawdy ogólnej co najwyżej kilka podpunktów wystarczy zobaczyć ile produkcji przeciwko ”Jahwe” i nic w zamian
  https://basileia785.wordpress.com/2018/08/13/apologia-nr-71-wszechogarniajaca-ignorancja-czy-celowe-rozsiewanie-zametu/#comment-1966

  Internet jest więc kolejną formą kontroli i bardzo niewielu znajduję szerszą wiedzę internet jest pełen agentów, oszustów czy ludzi omotanych przez mendia, religie, tych pierwszych
  Niewielu te rzeczy rozumie a podejrzewam że częściej przeglądają ci pierwsi ale nie po to by zrozumieć czy przedyskutować, czy ktokolwiek obronił na poważnie Pawła, Edomitów i wiele innych rzeczy nie licząc opinii ?

  Polubione przez 1 osoba

 23. NathanieLysandeR

  Sanja to raczej uważa Jezusa za reptilianina chociaż w co w rzeczywistości wierzy trudniej określic Sci Fun może też nie wierzy w ziemię kulę a udaje kuloziemca a powód sam przedstawił a nawet potwierdził swoim DNA. Jeden i drugi praktycznie ośmiesza to co głosi w oczach oponentów
  Dla mnie to że ktoś nazywa innych idiotami bo wierzą w Heliocentryzm albo nie wierzą w Heliocentryzm jest czystym fanatyzmem w dialekcie Pawła ich owoce nie pochodzą od Ducha Świętego.
  Takie mam przeczucie że celowo podsyca się ten temat by odciągnąć uwagę ludzi od rzeczy ważnych na które mamy wpływ (chociażby pójscie na siłownie) na rzecz czegoś co nie jesteśmy w 1000% udowodnić w sposób praktyczny nie wiem wystrzelić w kosmos/firmament rakietę albo wysłać ekspedycję do wielkiej ściany lodu…
  Chociaż w przypadku Kulistej czy Wklęsłej Ziemi Bóg jest przedstawiony nie jako wszechmocny w przypadku pustej ziemi Bóg znajduje się w Agarhcie czyli w otchłani nie znam wiekszych zasad Niebocentryzmu poza tym że krzyż jest tego symbolem.
  Mnie bardziej ciekawi czy jest to przypadek że Mariusz najpierw przedstawił ciekawą teorię a następnie wyskoczył z Iz Ra El, wymysł Jordana Maxwella. Jorosz, chronologia Fomienki, masoński gest i tak dalej jakby chciał wyśmiać to wszystko
  https://steemit.com/polish/@tartsak/2-teorie-spiskowe-niebocentryzm
  W każdym razie jest to alternatywa dla Geo i Heliocentryzmu
  Zaciekawił mnie komentarz pod filmem

  Link do tego samego filmu który niedawno wykopałem 🙂 A na poważnie to cięzko stwierdzić w co w rzeczywistości ci ludzie wierzą co uznają czego nie uznają

  Przypomniałem sobie, mówi się że konspiracja 440Hz i 332Hz to ściema i w moim odczuciu ten propagowany strój jest męczący, toporny nie czuć tego czegoś
  Co innego strój 528Hz gdzie czuć różnice
  http://miejscemocy.org/528-hz-wibracja-naprawiajaca-dna-wystarczy-cyklicznie-sluchac/
  Wszystko ładnie wygląda choć wątek New Age mnie odpycha szukałem nieco o tym i cisza tylko ten zamulacz 432Hz do Hipnozy Ziębowej idealny
  Z drugiej strony czym innym jest ideologia New Age a czym innym muzyka New Age czy w ogóle muzyka. nie może być zła sama w sobie lecz może być nacechowana negatywnym wzorcem czy powiedzmy melodyjnością jak np. dubstep mega rycie beretu

  Polubione przez 1 osoba

 24. Bartek Bartosz

  Kolejna furtka Pawła do dywagacji i snucia filozoficznych rozważań :
  1 Kor. 6:
  (19) Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?

  (20) Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym.

  Można dojść do wielu wniosków łącznie z tym ze „Jestem Bogiem tylko uświadom to sobie sobie..”
  Warto zapoznać się z całym listem , dopiero zacząłem zgłębiać nauki „największego pisarza NT” , wcześniej nie miałem na to ochoty .
  Jest to mowa smoka ; z podwójnym dnem , pełna aluzji i niewypowiedzianych gróźb które powodują stałą atmosferę strachu i poczucia winy …. i tak jest we wszystkich religiach chrześcijańskich a te które bazują na naukach Pawła najbardziej jak np ŚJ gdzie każde niemal zdanie na wykładzie brata starszego zaczyna się od „Apostoł Paweł powiedział , napisał …”
  Tam najbardej odczuwa się ta atmosferę niepodobna do żadnej innej…
  Lub taki werset z tego samego rozdziału

  (4) Jeśli macie do osądzenia zwykłe sprawy życiowe, to czemu powołujecie na sędziów tych, którzy w zborze się nie liczą?

  (5) Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi?

  Dzielenie braci na lepszych i gorszych , mądrych i głupich oczywiście według poziomu uduchowienia i darów ducha które dany brat posiada .
  Paweł -Edomita faryzeusz
  Mając w pamięci ostrzeżenie naszego króla Isusa Chrystusa – „Strzeżcie się kwasu faruzeuszy”

  Polubione przez 2 ludzi

 25. Wróg Kozłów

  Ciekawe informacje (między wierszami).
  Zadałem nawet pytanie:
  „Bardzo ciekawy film. Zabrakło mi tylko jednej, jakże istotnej informacji: Czy mógłby Pan napisać, którego z 12 pokoleń Izraela potomkami są zatem Żydzi Aszkenazyjscy?”

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Próbowałem znaleźć Twój komentarz pod tym filmie ale go nie było, czyli został najprawdopodobniej skasowany. Sam autor tego kanału pisze:

   „Tajemniczy Świat Żydów
   5 godzin temu
   Juz ponad 500 komentarzy usunietych 🙂 Najbardziej lubie te dlugie i soczyste, jakiez musi byc rozczarowanie autora kiedy ten komentarz sie nawet nie pojawia dla publicznosci :)”

   Czyli ten żyd stosuje typową dla jego nacji taktykę, czyli długie wywody aby ukryć prawdę jak w tym filmie o Talmudzie:

   Polubienie

 26. Wróg Kozłów

  Żyd-manipulator usunął. Widocznie to pytanie było czystą „mową nienawiści” i „antysemityzmem” 🙂

  On manipuluje i mataczy w swoich filmikach. W tym chciał ludziom wmówić, że żydzi aszkenazyjscy to nie chazarzy, ale… chcąc to uczynić szeroko udowodnił istnienie Chazarii. Tyle dobrego.

  Natomiast komentarze niektórych oglądających załamują:

  „19 godzin temu

  Jak Żyd wytłumaczy to każdy zrozumie nawet Polak.”

  Polubione przez 1 osoba

 27. NathanieLysandeR

  Jakby co ”Jorosz” także pochodzi od Fomienko, więcej śmiechu wywołuje modlitwa ślepca która nie istnieje jedynie wspominają o tym Pujol i Ruskie strony
  Ciekawy link http://szerlowski.apologetyka.info/upload/articles/pdfs/64/db47456/975_chrzescijanstwo-nie-jest-kopia-religii-egipskiej.pdf

  W Brytyjskim Muzeum nie ma żadnej modlitwy ślepca w Księdze Umarłych także jedynie te 42 zaprzeczenia Maat ale nawet to nie świadczy że Pentateuch pochodzi od faraonów jeśli wątki z Dekalogu znajdziemy na całym świecie wielu porównuje Prawo Boże do Prawa Hammurabiego wystarczy jednak przyjrzeć się bliżej i okazuje się że Hammurabi dostał prawa od Szamasza/Utu czyli słońce a Słońce jest symbolem upadłych tylko dlatego że symbolizuje ich ”boskiego potomka” a nie dlatego że jest to dzieło Boże. U Hammurabiego goj/niewolnik pozostaje nadal niewolnikiem i tak dalej
  To że w Egipcie mówi się o panu chleba itd to oznacza że chleb był popularnym pożywieniem w tamtych czasach podobnie wino a diabliści zrobili z tego mistyczny symbol nie wiadomo czego, podobnie Kościół… nie chodzi o chleb i wino ale o to że było powrzechne w tamtych czasach
  Na całym świecie znajdziemy teksty w rodzaju Zaprzeczeń Maat, Dekalogu lecz róźnią się one kontekstem co ciekawe te zaprzeczenia Maat pochodzą z tekstu (wierząc źródłom) z okresu XIX dynastii czyli po wyjściu Izraelitow z Egiptu
  Geralnie chcą nam wmówić że Eksodusu nie było (bardzo mało ludzi wierzy w eksodus) albo że Izraelici przejęli kult od Egipcjan. Tymczasem teksty typu Lamentacja Ipuwera czy reformy Amenhotepa IV (Echnatona) wskazują na coś odwrotnego że to upokorzeni Egipcjanie naśladowali Izraelitów, jest parę wykładów na ten temat od ”Polskiego Waltera Veitha” 🙂
  Większość cytowanych źródeł nie istnieje albo jest tworzone przez kryptojezuitów jak Pujol, masoni wyższego szczebla też są zamieszani choć łatwiej dostrzec jezuickie wpływy bo przecież uniwersytety były zakładane przez jezuitów a nie masonów ale zganianie na masonów, żydów, illuminatów i tak dalej jest na rękę
  Wychodzi na to że duża częśc tych Ruskich bajek pochodzi wprost od Jezuitów. Heliocentryzm też pochodzi od Jezuitów choć Kopernika ciężko oskarżyć o bycie Jezuitą choć czasy się zgadzają to czasowo by musieli w ciągu kilku lat się zadomować w bardzo krótkim okresie czasu w każdym razie Kopernik w swojej pracy powoływał się na Hermesa Trismegistosa a Słońce nazwał Bogiem, i tym był renesans odrodzeniem się starożytnych kultów.
  Później to Jezuici wzbogacili potworzyli masonerię i pozostałych…

  A swoją drogą śmieszne a zarazem smutne kiedy Mariusz z Samjayą sami się orają niemiłosiernie ukazując czystą amatorkę kilka linków na krzyż i oto cała wiedza w umysle przeciętnego człowieka maluje obraz teoretyka spiskowego jako oszołoma nie wiem ale coś musi być z ludźmi zajmującymi się tematem kształtu ziemi albo są bardzo naiwni łykają wszystko czy pełno rożnych trolli ?
  Ale nawet Jorosz/Jerozolima/Troja czy Ra albo Anglicy wymawiający God jako gad nie pobije nie istnienia Australii
  To przebija wszystko inne że posyłają swoich ludzi jako antysystemowców by głosili przy okazji kompletne idiotyzmy
  Henryk hologramem wygenerowanym komputerowo nie mogę z tego że też muszą się posuwać do takich bredni

  Podobnie podcinają muzułmanom skrzydła Ewangelią Barnaby (ucznia Pawła) która to krytykuje Pawła a także nauki Islamu czyli co to za muzułmanin który jest przeciwny naukom Islamu, no idiotyzm żaden normalny Muzułmanin nie strzeli sobie w głowe tym dziełem które obala zarówno Katolicyzm jak i Islam tylko dlatego że średniowieczny czy nawet nowożytny autor przeszedł na Islam…
  Czy powoływanie się na Ewangelię Judasza czyli dzieło jakiejś sekty która przelała swoje nauki w mowę Judasza w formie literackiej a oni wywyższają dzieło drobnej sekty od wiarygodnego źródła ? To tak jak KRK wywyższa nielogiczne wizje maryjne czy piekielne, kolejny idiotyzm

  Przy okazji wykopałem czternastą księgę Flawiusza w której ładnie został opisany Herod który po dojściu do władzy wybił cały Judejski Sanhedryn i wsadził tam Edomitów
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/06/apologia-nr-27-tozsamosc-falszywego-narodu-wybranego/#comment-2217
  Konieczne by zrozumieć podłoże konfliktu z Faryzeuszami

  Polubione przez 1 osoba

 28. Wróg Kozłów

  „w której ładnie został opisany Herod”.
  Czy jest tam coś istotnego o Cezarei?

  Zawsze mnie zastanawiało, czy ma jakieś symboliczne znaczenie, że Rothschildowie właśnie od Cezarei zaczęli budowę współczesnego Izraela. Do tej pory mają właśnie tam swoje rezydencje.

  „Ostatni spis ludności przeprowadzony w 1948 w Palestynie, wykazał w Cezarei 1148 mieszkańców. Podczas wojny domowej w Mandacie Palestyny większość arabskich mieszkańców uciekła ze strachu przed pogromem ze strony żydowskich oddziałów Hagany. W lutym 1948 wioskę zajęli Żydzi. Wypędzono wówczas pozostałych arabskich mieszkańców, a ich domy wyburzono[8].

  Wraz z powstaniem w 1948 niepodległego państwa Izrael, rodzina Rotschildów przekazała żydowskiemu państwu swoje ogromne dzierżawy gruntów w Palestynie. Wśród tych ziem znajdowały się także grunty w rejonie Cezarei. W 1952 powstała fundacja pod nazwą The Caesarea Edmond Benjamin de Rothschild Development Corporation (hebr.: החברה לפיתוח קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד), której celem jest rozwój i promocja Cezarei. Baron Edmond James de Rothschild zastrzegł sobie, że nowa osada powstała w 1977 będzie rozwijać edukację, sztukę i kulturę dla dobra Izraela[9]. ”

  Tam się sporo działo, np. „W Cezarei przez dwa lata był więziony Apostoł Paweł[2].”, a także zburzenie Świątyni zostało zainicjowane wydarzeniami w Cezarei: „W 66 roku w Cezarei doszło do buntu ludności żydowskiej przeciwko panowaniu rzymskiemu w Judei. Wybuch powstania został sprowokowany przez Greków, którzy podczas szabatu ofiarowali w pogańskim obrządku ptaki przed wejściem do lokalnej synagogi. Starcia bardzo szybko rozprzestrzeniły się na cały kraj, doprowadzając do wybuchu wojny rzymsko-żydowskiej (66-73)[4]. Gdy Rzymianie stłumili powstanie i zburzyli Jerozolimę, wówczas nadmorska Cezarea stała się stolicą prowincji Palestyna[2]. Również w 135 roku, po stłumieniu powstania Bar-Kochby, Rzymianie torturowali i stracili w Cezarei rabina Akiva ben Josefa[2]. ”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Cezarea_(Izrael)

  Polubione przez 2 ludzi

 29. Wróg Kozłów

  O esseńczykach:

  https://prawy.pl/72464-jezus-essenczycy-qumran-poganskie-i-zydowskie-teksty-o-chrystusie/

  W zwojach z Qumran (pisanych w aramejskim) nie ma śladu rewelacji Szekelego.
  Osobiście zgadzam się z Lotionem, że to tekst uwielbiany przez wegan i wielbicieli lewatyw:

  http://weganizm.com/ewangelia-pokoju.html

  „W roku 1923, węgierski filolog i lingwista, Edmond Szekely, natrafił w bibliotece Watykanu na oryginalne teksty w języku aramejskim The Essene Gospel of Peace (Esseńska Ewangelia Pokoju) i The Essene Book of Revelation (Esseńska Księga Objawienia). Ponadto odkrył w klasztorze Benedyktynów w Monte Cassino (zniszczonym podczas drugiej wojny światowej) Esseńską Ewangelię Pokoju w języku hebrajskim.

  Edmond Szekely przetłumaczył teksty i opublikował je najpierw w jęz. francuskim, a następnie w angielskim. (wg wikipedii)

  Niektórzy zarzucają Szekely’owi oszustwo, a Watykan zaprzecza, że Szekely miał dostęp do oryginalnych tekstów aramejskich (gdyby nie zaprzeczył, to musiałby przyznać, że dotychczasowy dogmat jest oszustwem), ale dlaczego filolog, filozof, lingwista i psycholog, o ogromnej wiedzy, miałby sfabrykować teksty dowodzące, że Esseńczycy byli wegetarianami? ”

  Moim zdaniem to zostało napisane w 1936 roku i kontrowersyjne są nie tyle twoje rozważania, co uznawanie przez Henryka tego tekstu jako (choćby w części) natchnionego.
  Przyznam, że i mnie „kopara opadła”.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Wrogu Kozłów nie chodzi o to czy ten tekst jest natchniony czy też nie. Ja połapałem się, że ten tekst to dowód na to, że w czasach Isusa wszyscy uczeni w piśmie dyskutowali i dzielili się jakie to prawa obok dekalogu przyniósł Mojżesz z góry Synaj od Boga. Diabeł chciał ten fakt wykorzystać, i stworzył w swoim stylu fałszywkę która niby te prawa objawiała a tak naprawdę skłaniała ku fałszywym naukom.
   Jednak gdyż przybył Isus i objawił te prawa to w interesie diabła było aby zataić ową informacje o istnieniu tej księgi. Aby osłabić wiarygodność ewangelii Mateusza.

   Mało kto połapał się, że faryzeusze chcieli pochwycić w mowie Isusa podając kwestie małżeństw i rozwodów. A Isus stwierdził, jasno, odpowiadając na zarzut faryzeuszy, że Mojżesz dał szeroką możliwość rozwodów, że na początku tak nie było. I ta odpowiedź dosłownie obaliła argumenty faryzeuszy, tak, że ci siedzieli cicho. Dlaczego siedzieli cicho???

   Sprawa jest prosta na początku obok dekalogu Bóg dał Mojżeszowi całą księgę praw regulujących życie Izraelitów. Ta księga była pierwotnym prawem dla Królestwa i narodu Izraela.

   W czasach Isusa kazdy uczony w piśmie wiedział, że taka księga istniała ale nikt nie znał jej treści gdyż z powodu kultu złotego cielca została ona zapieczętowana.

   Dlatego były dywagacje w tej kwestii a esseńczycy szukali porad zapewne u demonów i dlatego produkowali sami własne księgi.

   Sprawa esseńczyków jest marginalna. Wystarczy przeanalizować ewangelie Mateusza aby zobaczyć, że coś tutaj jest nie tak.

   Polubienie

 30. Wróg Kozłów

  Powtórzę to co napisałem wyżej:

  „kontrowersyjne są nie tyle twoje rozważania, co uznawanie przez Henryka tego tekstu jako (choćby w części) natchnionego.”

  Uważam, że stawianie pytań, hipotez jest jak najbardziej właściwe. Sam to robię, a co więcej nie waham się szukać informacji nawet w źródłach masońskich, talmudycznych, okultystycznych czy wręcz satanistycznych.

  Ale ogłaszanie jakiegoś tekstu (tu ewidentnej fałszywki) jako natchnionego przez Boga, ponieważ tak „pasuje” do własnej wizji to GRUBA przesada.
  To zrobił Henryk.
  Myślę, że tak ostra krytyka na forum spadła na ciebie, z powodu powyższego oświadczenia Henryka.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Masz racje. Jednak ja szybko zaznaczyłem, że owa Apokalipsa Mojżesza to fałszywka którą wyprodukowali esseńczycy.
   Czyli przyjąłem krytykę, jednak wielu z forumowicz ma problem ze zrozumieniem samej ewangelii Mateusza. Zobaczmy te słowa:
   „(3) I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny?

   (4) A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?

   (5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.

   (6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.

   (7) Mówią mu: Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić?

   (8) Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było.
   (9) A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży.” Mat 19

   Znowu oto jak prawo do rozwodów traktuje Tora a szczególnie Księga Prawa Powtórzonego:
   (1) Jeżeli ktoś pojmie kobietę za żonę, a potem zdarzy się, że ona nie znajdzie upodobania w jego oczach, gdyż on odkrył w niej coś odrażającego, to wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu,

   (2) Jeżeli ona odejdzie z jego domu i wyjdzie za mąż za innego,

   (3) A także ten drugi mąż znienawidzi ją i również wypisze jej list rozwodowy, wręczy jej go i odprawi ją ze swego domu, albo też jeżeli ten drugi mąż, który ją pojął za żonę, umrze,” Ks PP 24

   Znowu u Mateusza powód do rozwodu jest ścisły czyli zdrada żony, w księdze Powtórzonego Prawa powód rozwodu jest szerszy znalezienie coś odrażającego a co nie jest ściśle zdefiniowane.

   Co jeszcze ciekawsze sam Bóg prorokowi Malachiaszowi tak mówi:

   „(14) A wy mówicie: Dlaczego? Dlatego że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem.

   (15) Czy nie Jeden (Bóg) uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten Jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości!

   (16) Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją – mówi Pan, Bóg Izraela – plami swoją szatę występkiem – mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni!” Mal 2

   Czyli Isus potwierdza zakaz rozwodów tak samo jak Bóg mówił Malachiaszowi. Co pokazuje, że tak jak opisałem Prawo Powtórzone Mojżeszowi nie jest tym samym prawem które na początku dał Bóg Mojżeszowi przez 40 dni na górze Synaj. Ten sam jest tylko dekalog czyli przykazania, ale to jest za mało na stanowienie prawa dla państwa i narodu.

   Wielu braci i sióstr ma problem ze zrozumieniem tego prostego faktu.

   Gdyby prawo powtórzone było takie same jak te co na początku dostał Mojżesz, to odpowiedź faryzeuszy byłaby by taka:
   „Zaraz nauczycielu, mówisz, że żonę można odprawić tylko z powodu jej wszeteczeństwa…. ale przepis z ks prawa powtórzonego mówi inaczej i tych powodów jest więcej!!!!”

   Jednak faryzeusze milczeli jak grób. Oznacza to, że sami oni musieli wiedzieć o istnieniu tej pierwotnej księgi prawa.

   Forumowicze pytają mnie o twarde dowody…. tylko, ze te twarde dowody znajdują się w niebie u Boga oraz twardym dowodem jest właśnie ewangelia Mateusza, która te prawa pierwotne z góry Synaj głosi.

   A sama Apokalipsa Mojżesza, nawet jako fałszywa księga jest dowodem na to, że ówcześnie uczeni w piśmie czyli faryzeusze, saduceusze, esseńczycy czy zeloci wiedzieli o tym fakcie jak wszyscy dlatego powstały takie księgi i powstawały różne stronnictwa spierające się o to co było w tej księdze.

   Tylko Mesjasz czyli Isus mógł te sprawy objawić gdyż pochodził prosto od Boga.

   Natomiast jeśli jak wielu forumowicz się zapiera, że księga powtórzonego prawa jest tym samym co pierwotne prawo na górze Synaj, to okazuje się, że logika Brein Breakera jest poprawna. I tu leży sedno problemu.

   Polubione przez 2 ludzi

   1. Wróg Kozłów

    To jest ciekawe spostrzeżenie.
    Ale chyba bez odpowiedzi, bo nie wiemy czy 2000 lat temu faryzeusze nie mieli dostępu do nieznanych nam dziś ksiąg.
    Nie znamy szczegółów jakie Prawo obowiązywało za czasów Henocha, Noego…

    Zauważ, że gdyby esseńczycy sfałszowali księgę to byłaby ona znaleziona w Qumran.
    Problem jest taki, że to sfałszował „miłośnik lewatyw” w latach 30-tych XX wieku.

    Na forum bezpieczniej krytykować ciebie, a nie Henryka 😉
    Tak się niestety kończy polityka cenzury i usuwania użytkowników o odmiennych poglądach w jakiejś sprawie.

    Polubione przez 2 ludzi

 31. Bartek Bartosz

  Bóg na Horebie dal nie tylko Prawo ale także wyjawił historie ludzkości oraz stwarzanie co mamy w księdze Rodzaju .
  Co ciekawe to np księga Jubileuszy podaje ze Abraham miał dostęp do ksiąg Henocha a Noe miał mieć dane informacje na temat ziół które leczą oraz odganiaja demony z którymi był wielki problem po potopie …ale Bóg go rozwiązał …
  Ponadto Prawo na Horebie nie było pierwszym Prawem bo Abraham tez dostał Prawa a także Noe i Bóg widząc zachowanie ludzi „na bieząco” je nadawał .
  Różnica jest taka ze Prawo na Horebie było swego rodzaju konstytucją ….
  Myślę że w swoim czasie wszystko zrozumiemy gdyż jak objawił na Król Isus Chrystus -„Wszystko ma swoje miejsce i czas „

  Polubione przez 2 ludzi

 32. NathanieLysandeR

  Nawet nie fałszowali Esseńczycy tylko napisali swoje dzieło, podobnie ”Ewangelia Judasza” ona została napisana na potrzebę wierzeń jakiejś lokalnej sekty a nie walki z prawdą, Watykan po prostu użył jej do walki podobnie Zeitgeist, Pujol czy Kod Da Vinci
  Po drugie wątpię by w tamtych czasach znano lewatywę czy uznawano matkę ziemię, nawet Faryzeusze musieli trzymać pewien poziom a przynajmniej pozór służenia Bogu przy ludziach chwalili Boga a gdy nie patrzą Kabała, Astrologia, Numerologia i to co możemy znaleźć w New Age
  Są teksty literackie i są teksty natchnione

  Znane wówczas miasto, Antiochia z której pochodził podobno Łukasz była dużym miastem
  Nie ma co jednak wierzyć panom którzy wierzą że Twierdza Antonia a dokładnie jego pozostałości (Ściana Płaczu) jest pozostałością po II Świątyni Salomona…
  Żydzi mają wszystko na odwrotnie zresztą diabeł zrobił z nich tłuków nieuków którzy ”swoją interpretacją” zrażają ludzi do Biblii,
  https://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/2014/09/06/czy-rabini-judaizmu-robia-sobie-celowe-jaja-z-tory/

  Podobnie katolicy wierzą w świętość Watykanu i papieża który…………….

  Polubione przez 1 osoba

 33. Wróg Kozłów

  „Co jeszcze ciekawe ten młodzieniec odrzuca Isusa i czyni z niego syna Lucyfera”.

  Cyrylu, kiedyś Nathaniel już tu zwrócił uwagę na sprawę Lucyfera.
  Szukanie odkryć i sensacji na siłę często prowadzi w ślepy zaułek.

  Wygląda na to, że Henryk odłożył na bok Septuaginte (tam nie ma Lucyfera) i korzysta z Wulgaty.
  Za „Ojcami Kościoła” zaczął zabawę w tłumaczenia łaciny i zmienił we wszystkich tekstach to słowo na Lucypera.
  Krk już to przechodził i kolejny wniosek był taki:

  „Podobnie jest w brewiarzowym hymnie na jutrznię Aeterne rerum Conditor św. Ambrożego. A więc paradoksalnie sam Jezus Chrystus do dziś bywa nazywany w łacińskich tekstach liturgicznych Lucyferem. Jezus przynosi jednak światło prawdziwe; szatan, przybierający postać anioła światłości (por. 2 Kor 11, 14-15), mami nas jedynie złudzeniami i pozorami dobra.”

  To fragment ciekawego artykułu:

  https://prasa.wiara.pl/doc/1096136.Tozsamosc-Lucyfera

  Polubione przez 1 osoba

  1. Zgadza się…. oto dowód modlitwa w Watykanie: https://www.youtube.com/watch?v=hSTp6ltT9LY dla nich Lucyfer ma syna Chrytusa. Jak wiadomo, Bóg zakrył swoje imię tak, że żaden człowiek nie zna imienia Boga. A zatem Lucyfer to diabeł, którego czci Watykan.
   Co jeszcze ciekawe Watykan a szczególnie jezuici wykonali majsterszyk zwiedzenia. Otóż każdy badacz prawdy wie, że Watykan czci diabła, a zatem Brein Breaker doszedł do wniosku, że Isus to syn Lucyfera, ponieważ to go czci Watykan. Tymczasem diabeł rządzący w Watykanie przez wieki celowo tak kierował zmianami w dogmatach aby uczynić, ze swego największego wroga Isusa swojego syna w świadomości ludzi.
   W tej modlitwie z Watyaknu jest mowa o tym, że Lucyfer ma syna ale nie pada imię Isus ale tytuł Chrystus. Czyli tutaj chodzi o Chrystusa Pawła.
   Brein Breaker nie zauważył, że diabeł przez wieki może jak chce manipulować dogmatami i wierzeniami oraz zacierać wiele dowodów czy je zniekształcać czy fałszować. A jak Brein Breaker korzystał z Tanachu czyli działa masoretów i ponadto jako dowody traktował książki typu: „Jezus. 3000 lat przed Chrystusem
   Claude-Brigitte Carcenac Pujol” poważnie, to wyszedł mu tak idiotyczny wniosek.
   Brein Breaker nie docenił diabła i myśli, że rozpoznał jego strategię. To był błąd, a teraz wielu jego naśladowców Sanjaya czy Mariusz powtarza te brednie.
   Pozdrawiam!

   Polubione przez 1 osoba

   1. Bartek Bartosz

    Mateusza 24:
    29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebios zostaną wstrząśnięte.

    (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą rozpaczać wszystkie narody ziemi. I ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

    (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

    (32) A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato.

    (33) Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi.

    Apokalipsa 6:

    (12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew,

    (13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;

    (14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.

    (15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich,

    (16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie,

    (17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

    Jak powróci Nasz Król Isus Chrystus to będą mieli swojego syna lucka tak będą trześć portkami ze pochowaja się w swoich podziemnych norach ze strachu a ludzią otworzą się oczy .
    Niech Tak Się Stanie

    Polubione przez 1 osoba

 34. Wróg Kozłów

  Jest jeszcze jedna „ciekawostka”.
  W Septuagincie nie ma „syna jutrzenki”.

  Iż 14(12) „Jak mogłeś spaść z nieba ty, Jutrzenka Wschodząca o Świcie? Rozbiłeś się o ziemię ty, który wyprawiałeś swe wojska przeciw wszystkim narodom”.

  Cytat z wydania, polecanego przez Bartka 😉

  Polubione przez 2 ludzi

 35. wybacz Bartku przez przypadek skasowałem twój komentarz. Oto on:
  Bartek Bartosz skomentował we wpisie Paweł z Tarsu czyli Bestia druga dowody i analiza.

  Cyrylu s porownywales z LXX
  Izajasz 53 Brenton :
  53:1 O Lord, who has believed our report? and to whom has the arm of the Lord been revealed? 2 We brought a report as of a child before him; he is as a root in a thirsty land: he has no form nor comeliness; and we saw him, but he had no form nor beauty. 3 But his form was ignoble, and inferior to that of the children of men; he was a man in suffering, and acquainted with the bearing of sickness, for his face is turned from us: he was dishonoured, and not esteemed. 4 He bears our sins, and is pained for us: yet we accounted him to be in trouble, and in suffering, and in affliction. 5 But he was wounded on account of our sins, and was bruised because of our iniquities: the chastisement of our peace was upon him; and by his bruises we were healed.

  LXX Popowskiego
  Izajasz 53:
  1) O Panie , kto dał wiarę naszej nowinie ? Komu się objawiło ramię Pana ?
  2) Wyrósł przy nim jako chłopiec , jak korzeń ze spragnionej wilgoci ziemi .Nie ma na Nim urody ani chwały. Gdy Go ujrzeliśmy , nie miał krasy ani piękna .
  3) Jego wygląd był szpetny , bardziej ohydny niż u kogokolwiek z ludzi .Był jak jakiś człowiek pod chłostą . Wydawało się , że dźwiga jakaś chorobę bo twarz Jego była wykrzywiona .Był wzgardzony , nie liczono się z Nim.
  4) On dźwiga nasze grzechy i za nas cierpi , a my uznaliśmy , że dręczy Go utrudzenie , bóle chłosty lub jakaś nieszczęśliwa choroba .
  5) On przyjął na swym ciele rany z powodu naszych nieprawości i liczne sińce z powodu naszych grzechów .Jego dosięgła chłosta dla naszego pojednania ; obrażeniami Jego ciała my zostaliśmy uzdrowieni

  Isus cierpiał z powodu grzechów ludzi , tak cierpiał ze aż odbijało to się na jego wyglądzie .
  Wybraźmy sobie jak On musiał cierpieć CAŁE SWE ŻYCIE a nie tylko podczas swej męki którą promuje odstępcze chrześcijaństwo.
  Misja Jego to było ciągle cierpienie gdy widział i czuł osobiście jak nasienie węża uciska Lud Boży .Dlatego powiedziane jest że cierpiał za nasze grzechy …Nie zdawałem sobie sprawy ile WYCIERPIAŁ NASZ KOCHANY KRÓL .Zwyciężył ten świat , dzięki jego ofierze możemy dostapic zbawienia .WYGRAŁ i został uwielbiony przez Swego Ojca .
  Największy ze wszystkich ludzi i nikt nie jest godzien władzy jaką On otrzymał od Ojca .

  Dodam jeszcze ostatni werset z tego odkrywczego rozdziału

  22)
  22) I z tej racji weźmie On w dziedzictwo wielu i On rozdzieli łupy możnych za to , że Jego życie wydane zostało śmierci i że zgodził się być zaliczony do popełniajacych czyny sprzeczne z Prawem .Poniósł On grzechy wielu i za ich grzechy został skazany .

  Niech Tak Się Stanie”

  Polubione przez 1 osoba

  1. Bartek Bartosz

   Nic nie szkodzi Cyrylu 🙂
   Ważne byśmy dalej poznawali Jedynego Prawdziwego Boga oraz Tego którego Posłał Isusa Chrystusa Króla Izraela i juz niebawem całego świata z ramienia swego Ojca.

   Polubione przez 1 osoba

 36. Bartku dodam świetna analiza. Rzeczywiście, widząc ogrom cierpienia i zła na pewno to dobiło się na jego wyglądzie, ponadto przed swoją misją, a pamiętajmy ciężka praca fizyczna w Judei na terenie słonecznym i pustynnym, wyniszcza ciało i sprawia, ze skóra starzeje się szybciej. Ciekawa analiza bracie twój komentarz opublikowałem na forum zbawienie tutaj:
  http://zbawienie.forumotion.com/t230p150-zwiedzenie-czasy-ostateczne#16398

  Polubione przez 1 osoba

 37. Pingback: Prawo Boga. cz. 3. Bałwochwalstwo i czczenie obrazu, czyli dlaczego Biblia to zakazuje… – Blog Cyryla

 38. Pingback: Góra Synaj… – Blog Cyryla

 39. Bartek Bartosz

  Czytam ostatnio 2 Ezdrasza i natknąłem się na ciekawy fragment który przypomniał mi niedawną dyskusje na temat co Bóg powiedział Mojżeszowi na Horebie.

  14 :
  (1) W trzecim dniu, kiedy siedziałem pod dębem, usłyszałem  głos z krzaka na przeciw mnie który rzekł: „Ezdraszu, Ezdraszu.”

  (2) I rzekłem: „Tutaj jestem Panie.” I powstałem na nogi swoje.

  (3) Wtedy powiedział do mnie: „Ujawniłem się w krzaku i rozmawiałem z Mojżeszem, kiedy moi ludzie byli w niewoli w Egipcie;

  (4) i posłałem go i wyprowadziłem lud mój z Egiptu; i sprowadziłem go na Górę Synaj, gdzie trzymałem go obok siebie przez wiele dni. 

  (5) i opowiedziałem mu wiele cudownych rzeczy, i pokazałem mu tajemnice czasów oraz oświadczyłem mu czas końca. Wtedy nakazałem mu, mówiąc,

  (6) ‚Te słowa jawnie opiszesz, ale te będziesz trzymał w tajemnicy.’

  Wynika z tego ze Bóg objawił Mojżeszowi wiele rzeczy w tym koniec czasie ale … nakazał trzymać mu TO W TAJEMNICY .

  Podobnie rzecz się miała z Abrahamem któremu Bóg tez wyjawił koniec czasów w nocy między polowkami zwierząt.
  I tu ponownie wkraczamy w świat tzw apokryfów.
  Jakiś czas temu czytałem tzw Apokalipse Abrahama i wywarła na mnie spore wrażenie ( Mam apokryfy zebrane w książce która kupiłem )
  https://basileia785.wordpress.com/2017/01/15/apokalipsa-abrahama/
  U Nataniela jest nazwana „Objawienie Abrahama wersja dłuższa”
  Jakbyś miał czas i ochotę bracie to dosyć ciekawe dzieło …

  Wracając do tematu to czytając ponownie 2 Ezdrasza to naprawdę wiele ciekawych rzeczy się dowiadujemy , zwłaszcza proroctwa.
  Te o Isusie z rozdziału 13 jest bardzo ciekawe
  http://www.bibliamesjanska.com/2_Ez/13.html
  Nie będę cytował całego rozdziału .Jest w nim parę cennych wskazówek , nie mówiąc już jak pokrzepiające to proroctwo dla Nas 🙂

  Polubione przez 1 osoba

 40. Bartek Bartosz

  Napisałeś Cyrylu ciekawa rzecz na forum :
  by Cyryl on 5th Kwiecień 2019, 10:48

  Moim zdaniem technologia 5 G to może być ramię Bestii zobaczmy:

  Ap 13 napisał:
  (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.

  Czyli technologia 5 G pokazuje każdemu obraz Bestii który będzie ustanowiony na miejscu świętym, a ci ludzie którzy odmówią mu oddania czci zostaną uśmierceni dzięki technologii 5G, która ma możliwość emitowania morderczych częstotliwości.

  http://zbawienie.forumotion.com/t10p475-moj-blog-i-nowy-wpis

  Jakiś czas też mi się skojarzyło ze 5 G będzie miało związek ze zamienieniem Bestii napisałem wtedy u Nataniela :
  Bartek Bartosz
  27 LUTEGO 2019 O 07:28
  Wczoraj W teleexpresie oficjalnie ogłoszono ze za 3lata technologia 5g będzie standardem w naszym kraju ….

  A jeśli znamię 666 będzie częścią tego .Wyobraźmy sobie człowieka który może być częścią sieci , serfowac wirtualnie poprzez to znamię …
  A z drugiej strony człowiek może być nośnikiem demonów żyjących w sieci .. Demony pragną ciał które utracili .
  Promieniowanie 5 G ma niszczyć nawet DNA …
  Myślę że znamię będzie miało związek z siecią oraz technologią która można nazwać juz magią w naszych czasach gdyż służy ona do kontaktów z demonami i innymi nieprzyjaznymi nam bytami .Tak więc Technologia= Magia
  Przed Potopem magia była jawna teraz sytuacja jest taka sama tylko ze magia jest ukryta i nazywana technologią.
  Skutek ten sam – Niszczenie rodzaju ludzkiego oraz ten sam głupi bunt przeciwko Bogu niemożliwy do wygrania .

  https://basileia785.wordpress.com/2018/01/26/druga-fala-mitomanii/comment-page-1/#comment-4837

  5G to myślę że ostateczna broń och as w rękawie ponieważ prócz tego ze może zabić na odległość to może o wiele więcej nawet nie wiemy co ale związek ze zamienien Bestii może mieć wiele wspólnego .
  Myślę że warto a nawet trzeba bacznie obserwować co Oni kombinują .
  A dla nas to dobra wiadomość gdyż czas wybawienia jest coraz bliższy i przyspiesza to coraz szybciej i Henryk wcale nie panikuje pisząc ze Znak Syna Człowieczego może się pokazać w każdej chwili. ..

  Mnie tu nic nie trzyma , nienawidzę tego świata i będę szczęśliwy gdy nadejdzie czas by to wszystko zostawić (prace i tą całą tą imitacje życia w której tkwimy) chociaż ostatnio żyje mi się lepiej pod względem materialnym itp najlepiej odkąd żyje na tym świecie .Lecz jedyne czego pragnę to ustanowienie Królestwa i Jego sprawiedliwości bo juz nie mogę patrzeć na ten świat wiedząc czym tak naprawdę jest .

  Bądźmy czujni i czekamy na nasze zbawienie od Naszego Boga Świętego Izraela !

  Polubione przez 1 osoba

 41. Pingback: Ile lat miał Isus gdy nauczał i umarł…. czyli jakiego Chrytusa opisuje ewangelia Łukasza… – Blog Cyryla

 42. Pingback: Gnoza z Babilonu przeciwko Biblii i Słowom Boga… – Blog Cyryla

 43. Pingback: Tolerancja…. czyli jak definicja zła stała się dobrem…. – Blog Cyryla

 44. Marta

  Na początku chcę zaznaczyć, że jakiś czas temu napisałam, że dziękuję Duchowi św, że trafiłam na tego bloga, że zgadzam się z autorami.
  JESTEŚCIE ZWIEDZENI: Słowo Boże w CAŁOŚCI jest natchnione przez DUCHA ŚWIĘTEGO i 7-KROĆ OCZYSZCZONE !!!!!!!!!!!!! zatem jest święte !!!!!!!!!
  Piszę o tym dlatego, że musiałam POKUTOWAĆ, ponieważ Jezus mi pokazał, że nie wierzę w Jego Słowo, że je podważam tak jak WY.
  BRACIA, SIOSTRY zawsze pytajcie się DUCHA PRAWDY, skoro on jest autorem Słowa !!!!!!!!!!
  Modlę się za Was: Duchu święty, Duchu wszelkiej mądrości i poznania prowadź każdego kto czyta tego bloga do PRAWDY przez Ciebie objawionej w imię Jezusa Chrystusa.
  Błogosławię Was, ale to jest czas pokuty, odwrócenia się od kłamstwa, które diabeł zasiał w naszych umysłach!
  W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa duchu zwodniczy, duchu kłamstwa związuję Ciebie, idź precz.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s