C.D. artykułu „OSTATNIA WIECZERZA…. CO TYGODNIOWA EUCHARYSTIA A MOŻE COROCZNA PASCHA???

Sprawa jaką poruszyła i zauważyła siostra Elwira Ciesielska ma swój ciąg dalszy. Chciałbym podziękować nie tylko samej Elwirze ale także osobom które na moim blogu i na forum zbawienie komentowały ten temat i go ruszyły czyli: NATHANIELYSANDER, BARTEK BARTOSZ, WRÓG KOZŁÓW, NORBERT, MEF, Lotionowi, Henrykowi Kubikowi, Efraimicie, Odrodzonemu czy Andrzejowi oraz innym. 

Sprawa jest ciekawa na forum zbawienie teraz zacytuje ciekawe posty z tej dyskusji:


Cyryl: „Lotionie podzielam w tej kwestii zdanie Nathaniela:

Nathaniel napisał:Pasha jest świętem, rocznicą wyjścia Izraelitów z Egiptu póki lud Boży żyje w niewoli celebrowanie święta na cześć wyzwolenia nie ma większego sensu, co innego sabat
Eucharystia po grecku oznacza dziękczynienie, najlepszą formą Eucharystii jest… modlitwa
https://basileia785.wordpress.com/2018/07/18/eucharystia/
Nawet Didache (gr. nauka) mówi o składaniu dziękczynienia a nie o zjadaniu Boga i piciu jego krwi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teofagia

https://cyryl27.wordpress.com/2019/02/07/ostatnia-wieczerza-co-tygodniowa-eucharystia-a-moze-coroczna-pascha/
Również się zgadzam.

Paschę ustanowił Bóg, jako podziękowanie Izraelitów za wyprowadzenie z niewoli Egiptu i ustanowienie im państwa.

Obecnie owo święto gdy ponownie jesteśmy pod niewolą Egiptu (Watykanu) nie większego ma sensu.

Można świętować, czyli dziękować Bogu za wyzwolenie nas z jakiegoś grzechu czy jakąś pomoc dla nas w formie modlitwy.

Natomiast Pascha była świętem narodowym, w określonych warunkach. Czyli Izraelici a potem Judejczycy posiadali świątynie oraz swoje państwo i tożsamość narodową.

Obecnie moim zdaniem jest czas pokuty i postów z powodu niewoli w jakiej znalazł się zaginiony Izrael. Święto takiej rangi jak pascha pojawi się dopiero kiedy Izrael zostanie ponownie zebrany przez Boga na pustynie.

Natomiast świętowanie sabatu ma ogromny sens. Gdyż jest to odpoczynek dla naszego ciała i ducha w czasach tej niewoli i rozproszenia Izraela.


Thewordwatcher: Odrodzony

Oczywiście jak ktoś chce, to może przestrzegać Paschy wg. Tory, a może też łamać się co roku chlebem i pić wino tego dnia, ale ani jednego, ani drugiego Isus nie przykazał czynić swoim uczniom, bo nie taki jest sens Jego słów o piciu Jego krwi i spożywania Jego ciała.

Częściowo trzeba się z tym zgodzić.
Ale są dwa aspekty.
1. Literalny, czyli obowiązek przestrzegania 10-ciu Przykazań. O tym wiedział Syn Boży i wiedzieli Jego uczniowie jeszcze przed ową paschą.
Ale jest druga możliwość.
Wielu obchodzi ucztę weselną. Czy jest to w Prawie? Raczej nie! A czy Isus był na uczcie weselnej?
Wiemy  że tak.
Jeżeli miłujemy Boga i Prawo, staramy się je stosować i z naszej chęci także chcielibyśmy stosować się do przykładu Isusa i raz w roku z NASZEJ chęci celebrować Paschę z udziałem przaśników i czerwonego wina – nie widzę żadnej przyczyny aby Bóg czy Syn potraktował to negatywnie.
Robimy często rzeczy nie znane nam z Biblii, ceremonie pogrzebowe czy radujemy się z urodzin dziecięcia, w tym nie ma nic zdrożnego i to wielu z nas pomaga utrzymywanie naszego postrzegania życia z soczewką na Bogu. Chcemy Go uczcić w sposób dla nas zrozumiały aczkolwiek nie wymagany.
Jeżeli nie grzeszymy – nie jest to grzechem i każda czynność zgodna z wolą Bożą, która powoduje, ze robimy więcej w danym momencie niż nam nakazano, a robimy to z całego naszego serca, na pewno nie spowoduje naszego potępienia ale może spowodować Boże błogosławieństwo.
Dlatego uważam, ze ktokolwiek zacznie w ten sposób naśladować Isusa Mesjasza, będzie to mile widziane przez Boga.
Mamy także inne kwestie. Nie każdy posługuje się biegle Internetem, komputerem, nie każdy ma dar mówienia, pisania, formułowania myśli, poznawania Prawa itp.
I jeżeli ktoś nie mając zbyt wiele albo nie mając wielkiej wiedzy czy zrozumienia, zacznie w tym dniu naśladować Mesjasza, będzie mu to poczytane jako miłość do Boga i do Syna.
Dlatego myślę, że każdy powinien uczynić to, co mu sumienie nakazuje i w ten sposób wyrazić swoją czystą miłość do Boga i Syna. Nie publicznie czy na pokaz ale prywatnie czy nawet w samotności, we własnym domu, czcząc w ten sposób Boga i Syna.
Zgoda, ze Bóg tego nie wymaga. Ale ochotne serce Bóg zawsze ceni i nagradza.


Thewordwatcher: Muszę to skorygować, co napisałem powyżej.
Jest to niezbyt właściwe zrozumienie tzw. ostatniej wieczerzy. Teraz wszystko sobie przypomniałem, jak dwa lata walczyłem z wyjaśnieniem tego tematu i nigdy nie mogłem sobie dać z tym rady. Ale kiedy obchodziłem Ostatnią Wieczerzę z żoną, przeżyliśmy coś nadprzyrodzonego i dopiero teraz mnie się to przypomniało.
Świadkowie Jehowy mieli to prawie dobrze wyjaśnione. Co było błędem i u nich i u mnie, to fakt, ze ‚apostoł’ Paweł wszystko zepsuł.
Szatan doskonale zdawał sobie sprawę z ważności owego polecenia Isusa i je celowo zmasakrował listami Pawła i Łukasza Dziejami Apostolskimi itp.
Najważniejszy czynnik: owa wieczerza nie jest nigdzie powtórzona, nie ma o niej w Objawieniu. Żaden człowiek spoza… rządu Isusa nie brał w niej udziału.
Co to oznacza?
Że była to wieczerza dla apostołów i najprawdopodobniej ten cytat dotyczy tylko 144.000 współkroli Isusa.
Nie chodzi o Przykazania, które współkrólowie muszą przestrzegać jak wszyscy inni. Chodzi o 144.000 dlatego szatan tak to straszliwie zamotał.
Ponieważ apostołowie, prorocy oraz 144.000 tysiące to rząd Isusa który zmiecie z ziemi siły szatana i upadłych aniołów.
Dlatego szatan zaciekle zwalcza 144.000 i będzie gorzej do tego stopnia, ze nastąpi ich porwanie do nieba.
Tam zostaną przygotowani do walki i wykonania wyroku na szatanie i upadłych aniołach w bitwie Armagedonu.
Tak to mniej więcej wygląda.
Muszę posprawdzać wiele wersetów i swoje dwa poprzednie artykuły i porównać z tym, co już wiem i zaczynam pisać nowy artykuł.
Nie zapominajmy, ze 144.000 będzie śpiewać pieśń, której nikt nie może się nauczyć.

Objawienie14:1 I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. 2  I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. 3  I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi.

Dlatego Ostatnia Wieczerza nie dotyczy wszystkich Słowian ale 144.000 wybranych i dlatego Isus spożywał ją ze swymi wybranymi 11 apostołami.


Thewordwatcher: Hmmm… prawie dobrze.
Ja to rozumiem tak.
Isus jadł i pił ze swymi uczniami. Miał to czynić ponownie  po zmartwychwstaniu w niebie.
Mnie się wydaje, ze trzeba napisać artykuł omawiający to dokładnie i każdy z braci osobiście zadecyduje, czy przygotuje się do takiej Paschy spożycia – nazwę to tak – z obecnym Isusem.
On nie mówił abyśmy sami to czynili. Sam nie wiem dokładnie co z tym zrobić ale widzę że sprawa jest niezwykle poważna i nie mamy za wiele czasu.

Mt 26:(26) A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje(27) Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, (28) bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. (29) Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy, w królestwie Ojca mojego.

Przeczytałem cały rozdział 6 Jana ale on mówi o czymś innym. Nie poleca spożywania Jego ciała ale mówi:
Jana 6:57  Jak mię posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.
Ten tekst mówi o posłuszeństwie wobec przykazań. Najwyraźniej Isus chciał, przesiać słuchaczy

Jana 6:50  Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. 51  Ja jestem chlebem żywota, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata. 52  Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: Jakże Ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? 53  Na to rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. 54  Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55  Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. 56  Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.

Jego mowa jest podobna do mówienia za pomocą przypowieści ale je On tłumaczył tylko swoim uczniom.
I ten przypadek to celowe odseparowanie Żydów od apostołów, którzy przy Isusie pozostali i nie zgorszyli się Nim.
Muszę to dobrze przestudiować z modlitwą.


Odrodzony: Ja jednak pozostaję przy tym, co napisałem wcześniej, że Isus nie nakazał nam teraz powtarzania tego gestu z chlebem i winem dokonanego podczas ostatniej wieczerzy, bo gest ten miał jedynie podkreślić znaczenie słów Isusa o spożywaniu Jego ciała i piciu Jego krwi, które są jedynie metaforą oznaczającą kierowanie się codziennie Jego słowami płynącymi z Jego nauki, czyli Jego przykazaniami w postaci co najmniej dekalogu.Gest ten natomiast, będący od czasu jego wykonania przez Isus częścią wieczerzy paschalnej, będzie moim zdaniem powtarzany dopiero w królestwie Bożym, które nastanie na ziemi dopiero po powrocie Isusa na ziemię.
Być może będzie on adresowany wyłącznie do apostołów, proroków i 144.000 wybrańców.
Zaś domniemanie, że Isus polecił jednak dzisiaj powtarzanie tego gestu, choć z pewnością nie powiedział On słów podanych jedynie przez Pawła i Łukasza, jest moim zdaniem bezpodstawne, bowiem ono nie znajduje wyraźnego potwierdzenia w Ewangeliach Jego prawdziwych apostołów Mateusza i Jana.


Lotion: Andrzej, jeden z braci którego znam z grupy Prawo Boże którą zakładałem, na fb napisał coś takiego:

Isus nie jadł w wiadomym czasie paschy .Gdyby to zrobił w dniu 14 Kłosów naruszyłby nakaz zakonu Mojżesza. Starałem się dokładnie przebadać ten temat i jeżeli się mylę proszę natychmiast mnie skorygować.(Bez Łukasza I Marka)

Święto przaśników i pascha zostało ustanowione na zapamiętanie zdarzenia wyjścia z Egiptu i w tym także złożenie Panu corocznej należnej ofiary.W dzień 14 Kłosów Izraelici dostali nakaz przygotowania a następnie przed wieczorem zbliżającego się dnia 15 Kłosów zabicia ofiary dla Pana( Wjs 12:6 )której krwią pomalowali odrzwia swoich domów(Wjs12:7). Po zmierzchu rozpoczynał się następny dzień i w nocy dnia 15 Kłosów ofiarę należało upiec i zjeść do rana tegoż samego dnia 15 Kłosów(Wjs12:8 ). To dzień 15 stawał się dla Izraelitów dniem uroczystego święta w którym nie wolno było pracować do rana zjedzono baranka i rozpoczynał się 7 dniowy okres świąt zwany przaśnikami w którym składano ofiary ogniowe.(Liczb28;24)Ofiarę spożywano z ziołami i chlebem bez zakwasu których składniki również należało przygotować w dniu 14 Kłosów.(Liczb28;24) Tak więc Pascha rozpoczynała się 14 dnia przygotowaniem zabiciem i złożeniem ofiary i toczyła się dalej15 dnia- do rana należało zjeść ofiarę Nie muszę chyba mówić że dzień u Izraelitów zaczynał się nie tak jak u nas o północy.Gdybyśmy chcieli używać terminów z biblii to dzień zaczynał się od tego co zaczyna się po zmierzchu a więc wieczora(początek nocy)nocy ,poranka (początek dnia)i dnia aż do zmierzchu. Sprawdźmy teraz co się stało w czasach Isusa.W dniu 12 Kłosów Isus mówi do uczniów Mat 26:2 “Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. “Co jeszcze wiemy że nie przypadnie to na dzień 15 ponieważ było to święto w którym do rana jadło się baranka lub koziołka.Mat 26:5 Mówili jednak: Tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem.

Dalej mamy taki cytat Mat 26:17 A w pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną?

Jest to oczywiste zakłamanie tłumaczenia ponieważ pierwszy dzień przaśników przypadał 15 i było to już święto a Isus leżal wtedy w grobie. Sprawdziłem tekst grecki i okazuje się że pada tam słowo prote-πρωτη I jest to celownik a nie dopełniacz co znaczyłoby że uczniowie chcieli CZYNIĆ przygotowania wieczerzy PIERWSZEMU dniowi przaśników tj nadal 15 dniowi Kłosów po zmierzchu. Zakonu się nie wypełniało .Językiem greckim Zakonu się strzegło i czyniło.Jest to ważne ponieważ zawsze jak pada stwierdzenie dotyczące np co robić w stosunku do zakonu to używane jest właśnie słowo czynić a nie wypełniać .Wypełnia się proroctwa albo morze rybami w biblii .W septuagincie są to dwa inne słowa. Piszę to dlatego aby uciąć spekulacje na temat co Isus miał na myśli kiedy w Mateuszu powiedział że chce czynić paschę ze swoimi uczniami.

Isus nie zaprzeczył i posłał aby mu przygotować salę po to aby mógł CZYNIĆ paschę.Nie jeść tylko czynić. Co dalej? Kiedy rozpoczął się dzień 14 Kłosów był to tzw. dzien przygotowania Isus usiadł przy stole ale nie po to żeby jeść paschę bo ofiara miała być zabita dopiera przed zmierzchem dnia który miał nastąpić a zjedzona w nocy następnego dnia tj 15 Kłosów: Mat 26:20 A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z dwunastoma uczniami. W tekście tym ani teraz ani potem nie pada słowo że jedli paschę . Był to dzień przygotowania i to co czynił Isus było czynieniem nakazu Mojżeszowego związanego z przygotowaniem ofiary Wjs 12:5 Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek.

Wjs 12:6 Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. Zapewne uczniowie Isusa już przygotowali na wieczór jakiegoś baranka ale zdziwieni byli kiedy Isus mówi Mat 26:26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i, odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje”.
Mat 26:27 Następnie wziął kielich i, odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: „Pijcie z niego wszyscy;
Mat 26:28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Isus w dzień przygotowania przygotował w ten sposób dla nich ofiarę która dopiera ma być zabita a krew wylana .

Co dalej? Po pojmaniu Isusa w nocy zaprowadzono go do Annasza I Kajfasza a wczesnym rankiem do pretoerium .Jan 18:28 Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Żydzi sami jednak nie weszli do pretorium, aby się nie skalać, lecz aby móc czynić Paschę. Pamiętacie że aby móc czynić paschę trzeba było być nie skalanym .Pewni Izraelici w biblii kiedy skalali się zwłokami mogli ją czynić dopiero po miesiącu.A więc wg Jana był to nadal 14 dzień Kłosów rano przed paschą. Następnie Jan pisze że Jan 19:14 Był to dzień przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I rzekł do Żydów: „Oto król wasz!” Zaś po śmierci Jezusa mamy taki przekaz Jan 19:31 Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat — ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem — Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. “Dzień szabatu przypadał właśnie na pierwszy dzień wielkiego święta przaśników 15 Kłosów w którym do rana spożywano ciało ofiary paschalnej i rozpoczynał się 7 dniowy okres świat w którym składano ofiary ogniowe i jedzono przaśniki do 21 dnia .Wjs 12:18 Moim więc tokiem rozumowania Isus nie jadł ofiary z baranka przyjadając chlebem nie zakwaszonym tylko normalną wieczerzę na rozpoczęcie dnia 14 Kłosów podczas której czynił przygotowania do paschy której celem sam się stał.


Cyryl:

Lotionie pogratuluj Andrzejowi kolejnego świetnego odkrycia. Bartek dał również ciekawą odpowiedź:

Wygląda bardziej na to, że Isus nie tyle chciał aby na jego pamiątkę odprawiano paschę, ale aby tak jak on czynić przygotowanie.
A co było sensem przygotowań?
ZACHOWANIE SIEBIE W CZYSTOŚCI.
Czyli mamy się przygotowywać, dbać o czystość duszy aż się dokona to co Bóg zapowiedział.
Przed świętami Izraelici musieli również prać swoje szaty. Teraz odnieście to do tego co pisze apokalipsa o ludziach którzy wyprali swoje szaty.

No właśnie, wygląda na to, ze cała pascha i przygotowania do niej jakie wykonywali Izraelici były także przygotowaniami do przyjścia Mesjasza Isusa, który dokonał doskonałej dla Boga ofiary.

Zobaczmy te słowa:

Mat 26 napisał:(27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy;
(28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.

Zobaczmy pascha była świętem starego przymierza. Tymczasem Isus wykonał innego rodzaju paschę, bowiem sam został złożony w ofierze, czyli dokonał nowego przymierza z Izraelem.

No właśnie te nowe przymierze, polega na duchowej, wewnętrznej przemianie aby wykonywać prawa Boga.

Czy zatem jest sens obchodzić Paschę wg starego przymierza, czyli spożywać przez 7 dni zioła i chleb bez zakwasu a potem zabić i zjeść baranka lub kozła bez skazy???

Przypominam przymierza to nie to samo co prawo.

Prawo jest niezmienne ale przymierza można zawierać zrywać oraz odnawiać.

Przymierze to umowa pomiędzy Bogiem a Izraelem. Przymierze zawiera zapisy tej umowy czyli prawo i przykazania oraz inne zapisy, dotyczące świąt i innych zapisów.

Zobaczmy te słowa Boga:

Izajasza 1 napisał:(1) Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich: Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza.
(2) Słuchajcie, niebiosa, i uważnie przysłuchuj się, ziemio! Gdyż oto Pan mówi: Synów odchowałem i wypiastowałem, lecz oni odstąpili ode mnie.
(3) Wół zna swego właściciela, a osioł żłób swego pana, lecz Izrael nie ma rozeznania, mój lud niczego nie rozumie.
(4) O narodzie grzeszny, ludu pełen grzechów; opuściliście Pana, i prowokowaliście Świętego Izraela.
(5) W co jeszcze można was bić, gdy nadal trwacie w odstępstwie? Cała głowa chora i całe serce słabe.
(6) Od stóp do głów nic na nim zdrowego: tylko guzy i sińce, i świeże rany; nie opatrzone ani nie przewiązane, ani nie zmiękczone oliwą.
(7) Wasz kraj pustynią, wasze miasta ogniem spalone, plony waszej ziemi obcy na waszych oczach pożerają; spustoszenie jak po zniszczeniu Sodomy.
(Cool I pozostała córka syjońska jak szałas w winnicy, jak budka w polu ogórkowym, jak miasto oblężone.
(9) Gdyby Pan Zastępów nie był nam pozostawił resztki, bylibyśmy jak Sodoma, podobni do Gomory.
(10) Słuchajcie Słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory!
(11) Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę.
(12) Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptali moje dziedzińce?
(13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
(14) Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je.
(15) A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi.
(16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!
(17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową!
(18) Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.
(19) Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać,
(20) Lecz jeżeli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana tak powiedziały!

Zobaczmy sam Bóg powiedział, dlaczego znienawidził nawet obchodzenia paschy przez Izraelitów!

Ponieważ ich uczynki względem bliźnich były złe.

A co głosi Isus???

Mat 5 napisał:(17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić.
(18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie.
(19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.
(20) A mówię wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Niebios
(21) Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd.
(22) Ale ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd, a kto powiedziałby bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień Gehenny.
(23) Gdybyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie,
(24) Zostaw dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem wróć, złóż dar swój.
(25) Pojednaj się szybko z przeciwnikiem swoim, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia.
(26) Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz.
(27) Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył.
(28) A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim.
(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny.
(30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, jeżeli zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehennie.
(31) Powiedział też: Ktokolwiek by opuścił żonę swoją, niech jej da list rozwodowy.
(32) Ale Ja wam mówię, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, popełnia cudzołóstwo.
(33) Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: Nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich.
(34) Ale Ja wam mówię, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga,
(35) Ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla;
(36) Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym.
(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego.
(38) Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.
(39) Ale Ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
(40) A temu, kto chce się z tobą sądzić i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz.
(41) A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie.
(42) Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się.
(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.
(44) Ale Ja wam mówię: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.
(45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
(46) Bo gdybyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?
(47) A gdybyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
(48) Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały.

Zobaczmy Isus głosi aby wpierw zmienić postępowanie wobec naszych bliźnich i przestać im czynić źle aby potem móc dawać ofiary Bogu.

Zobaczmy sam Isus zanim siebie złożył w ofierze wypełniał prawo Boga, uzdrawiał ludzi, przebaczał i czynił inne dobra.

Czyli pokazał nam od jakiej osoby Bóg przyjmie ofiarę czyli jej świętowanie.

Czyli jak można świętować, dawać ofiarę Bogu mając konflikt z bratem ????

Tymczasem eucharystia jaką promuje Paweł polega na cotygodniowym składaniu ofiary bez patrzenia się czy ktoś jest pojednany z bratem czy nie.

Isus promował czystość ducha a nie ciała, i świętowanie w duchu i prawdzie:

ew Jana 4 napisał:(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
(24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.

No właśnie o taką cześć i świętowanie Bogu od zawsze chodziło. Te wszystkie święta Izraelitów, Isus doskonale wyjaśnił ich prawdziwe znaczenie swoją misją i ofiarą.


Efraimita: Tak Cyrylu, napisałem o tym bo samo się narzuca to porownanie. Aby lepiej sobie to zobrazować, zobaczmy te fragmenty:

Wj 19
(9) Potem rzekł Pan do Mojżesza: Oto Ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą i aby uwierzył ci na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu.

(10) I rzekł Pan do Mojżesza: Idź do ludu i nakaż im, by przygotowali się na święto dziś i jutro i wyprali swoje szaty,

(11) By byli gotowi na trzeci dzień, gdyż trzeciego dnia zstąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synaj.

(12) I zakreślisz ludowi granicę dokoła, mówiąc: Strzeżcie się wstępować na górę albo dotykać się jej podnóża. Każdy bowiem, kto się dotknie góry, zginie.

(13) Niechaj nikt nie dotyka jej ręką, bo na pewno będzie ukamienowany albo przeszyty strzałą; czy to zwierzę, czy człowiek, nie pozostanie przy życiu. Gdy odezwie się róg barani, wtedy niech wstąpią na górę.

(14) Mojżesz zstąpił z góry do ludu i kazał się ludowi przygotować na święto i wyprać swoje szaty.

(15) I rzekł do ludu: Bądźcie gotowi na trzeci dzień; nie dotykajcie kobiet.

(16) Trzeciego dnia, z nastaniem poranku, pojawiły się grzmoty i błyskawice, i gęsty obłok nad górą, i doniosły głos trąby, tak że zadrżał cały lud, który był w obozie.

(17) Mojżesz wyprowadził z obozu lud naprzeciw Boga, a oni ustawili się u stóp góry.

(18) A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu. Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo.

(19) A głos trąby wzmagał się coraz bardziej. Mojżesz przemawiał, a Bóg odpowiadał mu głosem.

(20) A gdy Pan zstąpił na górę Synaj, na szczyt góry, wezwał Pan Mojżesza na szczyt góry i Mojżesz wstąpił.

Ap 7
(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

(10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.

(11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu,

(12) Mówiąc: Niech się stanie! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Niech się stanie.

(13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?

(14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

(15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją.

(16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał,

(17) Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Widzimy kolejną korelację miedzy czasami przeszłymi a tym co nastąpi. Izraelici aby przygotować się na spotkanie z Bogiem musieli wyprać swe szaty w wodzie i się oczyścić. Wielki ucisk będzie kolejnym oczyszczeniem i wypraniem szat aby oglądać oblicze Boga.
Isus również nawiązywał do tego w dając jeszcze inne wytyczne. Mówił on o osobach którym należy umyć jedynie nogi, ponieważ są oni czyści. Były to słowa skierowane do uczniów. Isus zachęca aby utrzymywać się w czystości, a wtedy jedyne co będzie dla nas konieczne to obmycie stóp, które siłą rzeczy Syrię ubrudzą z racji chodzenia po ziemi.

J 13
(1) Przed świętem Paschy, Isus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.

(2) A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go,

(3) Wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi,

(4) Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się.

(5) Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany.

(6) Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje?

(7) Odpowiedział Isus i rzekł mu: Co Ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz.

(8 ) Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich! Odpowiedział mu Isus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną.

(9) Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę.

(10) Rzecze mu Isus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy.

(11) Wiedział bowiem, kto ma go wydać; dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści.

(12) Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje, i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem?


Zobaczmy, jakie są wnioski z tej dyskusji????
Ciekawe.
1. Ostatnia wieczerza, jak zauważył Henryk, była przeznaczona tylko dla uczniów baranka i ona się powtórzy dla owych 144 tysięcy wybranych współkróli, czyli porwanego przez Boga chłopczyka urodzonego przez Niewiastę – zaginiony Izrael:

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną; dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu.

(6) I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego,

(8) Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.

(10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

(11) A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Ap 12

Zobaczmy owi współkrolowie kim są??? Kim są owi 144 tysięcy wybranych??? Pomyślmy. Ostania wieczerza była przygotowaniem do paschy w której Isus złożył siebie jaką ofiarę dla Boga za nasze grzechy, jako baranek. Isus powiedział, że ową wieczerzę jego uczniowie będą pili z nim w królestwie jego Ojca czyli gdzie???
W niebie, gdy zostanie porwany chłopczyk (czyli między innymi apostołowie Baranka) i zostanie usunięty smok. Wtedy w niebie nastąpi wielka uczta weselna na rzecz powitania chłopczyka czyli owych 144 tysięcy współkróli. Dlatego kim są owi współkrólwie???
Są to ludzie którzy po w skutek nauk Isusa, Baranka oczyszczali swoje życie swoje szaty z grzechów doskonaląc się w wypełnianiu prawa Boga, i potem oddali swoje życie za Isusa i Boga. Pierwszymi którzy oddali swoje życie za Isusa byli Apostołowie a potem na przestrzeni wieków wielu ludzi z zaginionego Izraela czyli Słowian żyło i potem oddało męczeńską śmierć za Isusa.  Chłopczyk zatem to zmartwychwstali jako pierwsi do życia wiecznego owi ludzie z rozproszonych pokoleń Izraela.

(1) I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.

(2) I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach.

(3) I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi.

(4) Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka.

(5) I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy. Ap 14

Zostali oni wskrzeszeni przez Boga kiedy ich liczba dopełni się.

(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli.

(10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi?

(11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Ap 6

Zobaczmy to jest ów chłopiec czyli święci zabici dla Słowa Bożego.

(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Ap 17

Zobaczmy jedno. Wielka Nierządnica czyli Watykan aby zdobyć władzę królewską używała Bestii. W tym celu likwidowała owa Nierządnica świętych którzy byli w opozycji do niej i sprzeciwiali się jej nierządowi. pomyślmy Watykan i jej córki inne religie zamordowały tysiące ludzi którzy bronili świadectwa Isusa i prawa Bożego i głosili jej nierząd czyli obłudę i łamanie prawa. Zostali oni zabici przez ową Bestie, któa od wieków była na służbie Wielkiej Nierządnicy.

(7) I dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. Ap 13

Zobaczmy. Owa Bestia miała pozwolenie od Boga aby walczyć ze świętymi, którzy byli w opozycji do Nierządnicy i ich zabijać czyli zwyciężać. Dlatego Nierządnica była pijana krwią owych świętych. Dlatego też, owi święci jako chłopiec dokonają aktu zemsty na Bestii która ich zabiła i ją pokonają pod dowództwem Isusa w bitwie pod Armagedonem.

Dlatego porwanie chłopczyka to będzie porwanie wskrzeszonych przez Boga świętych do Boga i wyrzucenie smoka z nieba. Zobaczmy zmartwychwstały Isus zyskał od Boga ogromną moc i władzę, logiczne jest, ze ogromną moc i władzę zyskają także aby pokonać Bestie i panować razem z Isusem. Owi święci dawali świadectwo takie, że pociągneli za sobą innych ludzi, tak że ci:

(9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.

(10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.

(11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu,

(12) Mówiąc: Niech się stanie! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Niech się stanie.

(13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?

(14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. Ap 7

Zobaczmy zatem widać, że owa Wieczerza jest przygotowana powtórnie ale w niebie a nie na ziemi dla wskrzeszonych świętych, czyli chłopczyka. Tak jak Isus po zmartwychwstaniu poszedł do nieba tak oni po swoim zmartwychwstaniu zostaną porwani do nieba na ucztę weselną Baranka.

 

Widać zatem, że Eucharystia cotygodniowa czy coroczna nie mają umocowania w naukach Isusa.

2. No właśnie przed świętem paschy Izraelici prali swoje szaty jako oznakę czystości. Zobaczmy te słowa Isusa:

(1) Wtedy przystąpili do Isusa faryzeusze oraz uczeni w Piśmie z Jerozolimy, mówiąc:

(2) Dlaczego uczniowie twoi przestępują prawo starszych? Nie myją rąk swoich, kiedy mają jeść chleb.

(3) A on odpowiedział im: Dlaczego i wy przestępujecie przykazania Boże dla waszego prawa?

(4) Przecież Bóg przykazał: Czcij ojca swego i matkę: a kto złorzeczyłby ojcu lub matce, niech śmiercią umrze.

(5) Ale wy mówicie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się tobie jako pomoc ode mnie należy, jest darem na ofiarę Bogu; nie musi już czcić ani ojca swego, ani matki swojej:

(6) Tak więc unieważniliście Przykazania Boże przez naukę swoją.

(7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz mówiąc:

(8) Lud ten czci mnie wargami i ustami, ale serce ich jest dalekie ode mnie.

(9) Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są przykazaniami ludzkimi.

(10) I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i rozumiejcie.

(11) Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co z ust wychodzi, to czyni człowieka nieczystym.

(12) Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli mu: Wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy tę mowę się zgorszyli?

(13) A On odpowiadając rzekł: Wszelki szczep, którego nie wszczepił Ojciec mój niebiański, wykorzeniony będzie.

(14) Zostawcie ich: ślepi prowadzą ślepych, a jeżeli ślepy ślepego poprowadzi, obaj w dół wpadną.

(15) A odpowiedział Piotr, i rzekł mu: Wyjaśnij nam to podobieństwo.

(16) A On rzekł: To i wy nadal jesteście bezrozumni?

(17) Nadal nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i do wychodka bywa wydalone?

(18) Ale co z ust wychodzi, wychodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym.

(19) Ponieważ z serca wychodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.

(20) To właśnie czyni człowieka nieczystym; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie czyni człowieka nieczystym.Mat 15

Zobaczmy pamiętacie, że Izajasza w pierwszym rozdziale mówił, że Bogu obrzydły święta jakie Izraelici czynili bogu nawet pascha??? Dlaczego?? Przecież Izraelici myli szaty. No właśnie ponieważ, Izraelici myli szaty czyli czcili Boga tylko ustami i wargami oficjalnie w sferze deklaracji, wiary. Tymczasem ich uczynki wobec bliźnich były złe. Tymczasem przygotowanie do paschy powinno dotyczyć oczyszczenia serca czyli naszych uczyc, myśli i uczynków. Takie oczyszczanie trwa nawet latami. Jak myślicie dlaczego Paweł twierdził, że do zbawienia wystarczy tylko wiara a nie uczynki??? Ponieważ Paweł chciał by ludzie dalej jak za czasów Izajasza Izraelici tak czcili Boga czyli poprzez systematyczne święta nie zmieniając swoich uczynków, myśli i serc. Dlatego Paweł stworzył dla swoich zborów cotygodniową Eucharystie jako symbol ostatniej wieczerzy Isusa. Aby zaciemnić nam prawdziwy cel tej wieczerzy i nauk Isusa. Paweł chciał aby ludzie dalej czcili Boga tylko ustami, wargami a nie sercem.

(23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.
(24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. ew Jana 4

Zobaczmy Bóg cały czas szuka takich ludzi aby ci oddawali mu cześć w duchu i prawdzie czyli jak??? Poprzez pranie swoich szat czyli codzienną wieloletnią walkę z własnymi grzechami. Zobaczmy te słowa:

(11) Widząc to faryzeusze mówili do jego uczniów: Dlaczego Nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami?

(12) A Isus to usłyszawszy rzekł: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają.

(13) Idźcie i nauczcie się, co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników.

(14) Wtedy przyszli do niego uczniowie Jana i pytali: Dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą?

(15) I rzekł im Isus: Czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. Mat 9

Zobaczmy jedno, Isus dał jasną deklaracje, że jego ewangelia jest skierowana do grzeszników aby ich wyrwać z mocy diabła. I ponadto Isus powiedział, jasno, że czas gdy jego nie będzie na ziemi nie jest czasem świętowania ale czasem postu. A zatem grzesznicy walczący z własnymi grzechami przez wiele lat nie świętują ale poszczą piorąc swoje szaty. Dlatego przebaczenie naszym winowajcom jest takie ważne ponieważ sami nie wiemy ile mamy jeszcze w sobie grzechu.

Tymczasem u Pawła było świętowanie w postaci Eucharystii czyli powtórzenia wieczerzy Isusa i uczniów. Zobaczmy te słowa:

(20) Wtedy zaczął napominać miasta, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie nawróciły się.

(21) Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które się u was działy, od dawna pokutowały by w worze i w popiele.

(22) Dlatego powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu niż wam.

(23) A ty, Kafarnaum które aż do nieba jest wywyższone, aż do Hadesu zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się działy u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy.

(24) Ale powiadam wam o dniu sądu: łatwiej będzie ziemi sodomskiej aniżeli tobie.

(25) W tym momenci odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.Mat 11

Otóż pranie szat czyli nawracanie się to pokuta która polega na:

(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny.

(30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, jeżeli zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehennie. Mat 5

No właśnie na tym aby zwalczać nasze grzeszne nawyki. Czyli ciężko pracować nad sobą aby być doskonałym. Starac się wypełniać prawo w szczególności do bliźnich. Np. jak ktoś ma pociąg do alkoholu to trzeba przestać go pic gdyż jest on przyczyną grzechów danego człowieka. Jak ktoś lubi obgadywać innych to starać się trzymać język za zębami.  By jak ci błogosławieni:

(2) Otworzył swe usta, nauczał ich, mówiąc:

(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ ich jest Królestwo Niebios.

(4) Błogosławieni, którzy się smucą, gdyż oni będą pocieszeni.

(5) Błogosławieni cisi, ponieważ oni posiądą ziemię.

(6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nią nasyceni.

(7) Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni miłosierdzia dostąpią.

(8) Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni Boga oglądać będą.

(9) Błogosławieni pokój czyniący, ponieważ oni synami Bożymi będą nazwani.

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, ponieważ ich jest Królestwo Niebios.

(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Mat 5


Podsumujmy. Eucharystia została wymyślona przez Pawła aby ludzie czcili Boga za pomocą tylko ust i warg a nie serc. Isus tymczasem głosił potrzebę nawrócenia się z grzechów i dlatego świętowanie i dyskusja na temat jakie święta powinni obchodzić naśladowcy Isusa jest bezcelowa. Zobaczmy chrześcijaństwo stworzyło obok Eucharystii wiele świąt, czy to Narodzin Isusa jego Zmartwychwstania tylko po to aby ludzie nie zwrócili uwagi na potrzebę ustawicznej walki ze swoimi grzechami.

13 uwag do wpisu “C.D. artykułu „OSTATNIA WIECZERZA…. CO TYGODNIOWA EUCHARYSTIA A MOŻE COROCZNA PASCHA???

 1. Bartek Bartosz

  Czyli wracamy do tego ze życie to walka z grzechem który rodzi się w naszych grzecznych sercach .
  Obchodzenie świąt w niewoli nie może się odbyć prawidłowo zgodnie z Prawem , chociażby dlatego ze kalendarz jest fałszywy a Nierzadnica watykanska poprzez nauki smoczej mowy Pawła wszystko przeklamala.

  Dobrze to ujołeś Kamilu że walka ze swoimi słabościami trwa nawet latami i to jest „pranie swych szat”.
  Ta walka nasza będzie trwała aż do końca tego systemu i objęcia władzy przez Isusa .

  Chwała Świętemu Izraela za to że po raz kolejny nie dał nam błądzić lecz dał zrozumienie w tak ważnym dla Nas temacie !

  Czekamy na chwile , kiedy Nasz Bóg
  Ezechiel 11:

  (17) Dlatego mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię izraelską.

  (18) A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości,

  (19) Wtedy Ja dam im NOWE SERCE i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała SERCE KAMIENNE i dam im SERCE MIĘSISTE,

  (20) Aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem.

  NIECH SIĘ TAK STANIE !

  Polubione przez 1 osoba

 2. NathanieLysandeR

  Od środka nie ma różnicy czy świętujemy Saturnalię, Święta Mitry czy 25 Boże Narodzenie jeśli wszystkie odnoszą się do narodzin boskiego potomka, Nefilima.
  Na tym polega synkretyzm, przyjmujemy to czego nie dało się usunąć jako swoje pod innymi nazwami
  Kościelna Eucharystia jest rytuałem białej magii (czy raczej drugiego aspektu czarnej magii) gdzie kapłan cyklicznie przyzywa Boga na ziemię aby zabić i zjeść.
  I nie ważne jakie jest tego wyjaśnienie, ludzie kodują sobie nielogiczny obraz Stwórcy którego codziennie MY zabijamy a to rodzi kolejne wirusy typu strach przed piekłem i poczucie winy.

  No właśnie, nie święta lecz posłuszeństwo
  Ozeasza 6:(6) Gdyż miłosierdzia chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, nie całopaleń.
  Mt 12:(7) I gdybyście zrozumieli co to znaczy: Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych.

  O dziwo Tanach oraz BM mówi o miłości, pytanie do czego…
  Tak zwana uniwersalna miłość jest miłością Hedonisty – żyj, żryj rób co chcesz olej sumienie

  Tak zwane niebo za free w Biblii oraz piekło dla oszukanych oferuje wyłącznie Paweł
  Proroctwa natomiast cały czas podkreślają ważność Przykazań czy Jihad (celowo używan tego terminu gdyż pierwotnie dżihad oznaczał właśnie walkę ze sobą nastomiast walka zbrojna to Kital no ale skoro plan Pike’a zakłada zniszczenie największych religii to musiano powołać zwolenników i przeciwników)
  https://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%BCihad

  Podobnie Chrystus zachęca do ”dźwigania własnego krzyża” sam Islam czy Chrześcijaństwo raczej zachęcają do lenistwa, uwierz że Jezus cię kocha kto wierzy jest po naszej stronie kto nie wierzy trzeba go zlikwidować żeby go nie było.

  Jeden z lepszych ”apokryfów” jakie znam właśnie to opisuje
  https://basileia785.wordpress.com/2018/05/24/egzegeza-o-duszy/
  Jako że nie jestem Chrześcijaninem łatwiej jest mi patrzeć na kanon Biblijny po prostu mnie w tych tekstach nie interesuje to co wszyscy wiedzą bo przecież to oczywiste że rożne dzieła tak jak dzisiaj były pisane przez lokalne grupy w celach doktrynalnych mnie interesuje to że ów tekst po części opisuje prawdę Biblijną w której nie ma miejsca na zbawienie za darmo.
  Akurat autor ma co innego na myśli jednakże w Biblijnej terminologii kobieta w tym przypadku Juda i Irzael oznacza niewierność względem męża Boga oraz zdrada z Baalem.

  Śmieszą mnie Chrześcijanie którzy naskakują na Ewangelię Judasza że to niby sataniści pisali z premedytacją i w ogóle jesto kolejny dowód dlaczego z tą grupą tak ciężko się rozmawia ponieważ powierzyli swój rozum ”Jezusowi”
  Takie dzieła były po prostu pisane dla lokalnych sekt a wszystkie miały swoje wierzenia które przelewały na papier, są to teksty o charakterze alegorycznym i religijnym a nie historycznym. To ludzie popełniają błąd kiedy zaczynają traktować takie dzieło dosłownie. W tego typu dziełach Isus całujący Marię Magdalenę miłuje Sophię czyli mądrość i tak dalej. Hmm, sami Jezuici podsyłają tego typu bajki np. Isus w Indiach czy w Galii a ludzie rzekomo walczący z Kościołem biorą to na poważnie jako broń przeciwko oponentom. Przecież gdyby tak było to nie organizowano by cyklicznych rytuałów drogi krzyżowej czy przemiany wody w wino.
  Pomiędzy Eucharystią Pawła a Chrystusa występują ogromne różnice, kontekst jest zupełnie inny. Pierwsza wersja celebruje śmierć a druga życie, czy jest coś złego w dzięki Ci Panie za ten posiłek ? Paweł i Łukasz najwyraźniej forsowali doktrynę Nowego Przymierza oraz nowego prawa i narodu wybranego.

  Hmm

  Dopiero za 100 dni, szkoda że tak późno a tak przez całą wiosnę różni karierowicze, agenci, szabesgoje będą płakać na YT jaki to YT jest zły.
  Przecież doskonale wiedzą że YT jest syjonistyczną witryną i czego ci wszyscy bohaterowie internetowi oczekiwali że będą na żydowskiej witrynie bluzgać na swojego mocodawcę i jego naród. Trzeba nie mieć honoru albo mieć coś z głową aby przyjść do kogoś w gości dostać ”zabawki” a następnie publicznie bluzgać na gospodarza. Dla mnie jest to oczywiste skoro YT oraz Fb jest syjonistyczną firmą więc przekaz ma iść taki jaki sobie zażyczą właściciele i każdy z tych krzykaczy przychodząc do żyda pracować zaakceptował regulamin YT. Żyd ten ma pełne prawo aby wyrzucić wszystkich niewdzięcznych pracowników, też bym tak zrobił gdyby jakiś pracownik zaczyłby mnie oczerniać na forum publicznym. To nie jest tajemnica że YT usuwa masowo filmy o Adamowiczu, Płaskiej Ziemi i wielu innych w efekcie czego Sci Fun omawiał filmy niedostępne na YT a po drugie YT to jest biznes, zarobki z reklam i walk juduperów. FB także nie jest lepszym źródłem, jawnie prosyjonistycznym, CIA-owskim, lewackim i tak dalej…. i jeszcze ktoś wierzy że można na witrynie sponsorowanej przez Zuckerberga i CIA propagować poglądy speczne z wizją świata FB ?
  Gdyby ci wszyscy krzykacze, agenci, antysystemowcy złożyli się na własny serwer poza Europą i tam mogliby narzekać na YT i Fb do woli ponieważ posiadaliby własne źródła przekazu. Ok, jest wordpress do pisania to teraz serwer do wrzucania filmów ale nikt o tym nie pomyślał. Obawiam się że wszystkim tym tak zwanym antysystemowcom jest ta sytuacja po prostu na rękę, założyć kanał na syjonistycznym YT, FB a następnie płakać jak to ich szef cenzuruje później opowiadają jakie to walki toczą z zaborcą.
  Gdyby tak było szukaliby alternatywnych rozwiązań no ale tam nie dają aż tyle pieniędzy z reklam.
  Dlatego przekaz tych ludzi jest zanieczyszczony i muszą pomijać pewne rzeczy, Gorzej ponieważ sami siebie cenzurują

  Odkopałem za to pewien artykuł
  https://basileia785.wordpress.com/kopiowanki-nr-19-trzecia-sila/
  O Trzeciej Sile czyli Bestii niewiele osób mówi
  oryginału nie ma, lecz odzyskałem tłumaczenie
  Wystarczy połączyć ze sobą kilka kwestii i wychodzi na to że Trzecia Siła to nic innego jak Bestia.

  Z punkty psychologicznego, cytat z artykułu
  ”Termin „czysty socjopata” został zastosowany w celu opisania tych ludzi w oparciu o ich widoczny brak jakiejkolwiek widocznej ludzkości, a niektórzy duchowni postawili hipotezę, że ci ludzie albo nie mają duszy, albo są demonem lub dżinem.”

  Śmieszą mnie kiedy ludzie wrzeszczą Illuminati, psychopaci itp. Aniołowie czy Nefilimowie mają IQ o wiele wyższe od przeciętnego człowieka, nie mogą więc być psychopatami
  Psychopatami to może być lewizna czy bohaterowie internetowi którzy pełnie rolę pożytecznych narzędzi ”nie myślę więc jestem”
  Jak mogą być psychopatami jeśli plan Pike’a jest realizowany….. przypadki nie istnieją
  Po pierwsze psychopaci nie myślą tylko działają a Plany Ylluminackie nie są przed nami ukrywane, są realizowane z precyzyjną dokładnością co nie oznacza że Bóg pozwoli na eskterminację rodzaju ludzkiego.

  Polubione przez 1 osoba

 3. NathanieLysandeR

  Przypomniałem sobie o ciekawym materiale, najlepiej przeczytać od deski do deski, tak zwana sekta Antrovis
  http://www.himavanti.org/pl/c/dewiacje-wypaczenia/antrovis-edward-mielnik-shoko-asahara-projekt-cheops-ufo-swiry-ntv-koniec-swiata-reptilianie-i-zaburzenia-psychiczne
  Szczególnie interesują mnie doktryny, metody kontroli życia wyznawców co ciekawe wychowankami tej ekipy było mnóstwo znanych nam dziś miszczuf duchowych – Nacht, Popko i ten złodziej co twierdzi że miss znaczy tracić albo że Helio(S)centryzm to pieklocentryzm chociaż Hel odnosi się do mitologii nordyckiej a Grecy nie używali języków współczesnych, no ale cóż można zrobić póki ci wszyscy ludzie walczą między sobą na ubliżając przy tym właścicielowi platformy na której siedzą, albo chcą prowokacji zwrócić na siebie uwagę albo są naiwni i wierzą że właściciele YT, FB i Twittera nagle zaczną działać wbrew swoim Syjonistycznym założeniom zaczną wspierać swoich przeciwników, albo taka forma walki jest wygodna czerpać zyski z reklam i na retoryce antysyjonistycznej na witrynie żydowskiej przecież to oczywiste że do wiosny YT powyrzuca większość tych kanałów będzie płacz i zgrzytanie zębów chociaż witryny zagraniczne Acta 2 i rodo nie dotyczy dotyczy tych z europejskich.

  Ciekawe jest to że poprzez straszenie szarakami czy końcem świata można skutecznie kontrolować ludzi albo poprzez stosowanie znanych technik rodem z barwnych Amerykańskich sekt.
  Warto o tych wszystkich rzeczach wiedzieć aby zrozumieć w jaki sposób jesteśmy kontrolowani nawet jeśli ludzie wychodzą ze ŚJ czy KRK… oni dalej te nauki mają w głowie i albo je natychmiastowo w całości odrzucają albo nadal się nimi karmią.
  Na przykład nawet gdyby ktoś wykrył setki żydów, masonów co z tego skoro nadal jest nieszczęśliwy boi się piekła wierzy w jakieś kosmiczne energie czy wierzy że on jedyny jest godny żywota a resztę niewierzących należy zgładzić ponieważ nie wierzą w coś albo w coś wierzą albo nie powtarzają pewnych formułek.

  Polubione przez 1 osoba

 4. NathanieLysandeR

  Do tej pory miałem Podleckiego za takiego typowego agenta który ma się przykleić do pewnych osób aby je skompromitować a przy okazji wybić się na nich, ale to co teraz wyprawia to przechodzi ludzkie pojęcie
  Dla mnie jest to kolejny dowód na szkodliwość wahadełkowania które jak widać ogłupia, uzależnia i demonizuje


  Troche smutne że robią z człowieka pośmiewisko, nie jest mi szkoda ponieważ sam ma swoje za uszami.
  Facet zachowuje się już jak typowy schizofrenik plącze fikcje z rzeczywistością, dla przeciętnego człowieka kompletny bełkot jednakże problem może wystąpić kiedy sobie uroi że Deparchatory to za mało i najlepiej ich eliminować fizycznie a wtedy media zrzucą winę na internet który rodzi antysemitów, wariatów i tak dalej więc trzeba wprowadzić kolejną cenzurę.

  Niestety za dużo rozumiem z tego bełkotu (Parchy) i mimo śmieszkowania martwi mnie to że za pomocą takich wariatów pozostali otrzymują łatkę piewców mowy nienawiści i innych lewackich bzdetów
  Zresztą różnym służbom czy demonom tacy pozornie niegroźni wariaci są bardzo na rękę, dezinformacja i neutralizacja w szeregach wroga to podstawowy cel każdej organizacji a tak nie muszą się wysilać wystawiają na pierwszy plan oszołoma bądź osobę która robi z siebie oszołoma ośmieszając przy tym kontrowersyjne tematy jak np. szkodliwe substancje w szczepieniach czy operacje fałszywej flagi
  Nie zawsze trzeba szkolić wystarczy wieloletni wegetarianin 🙂
  Nawet jeśli taka osobe powie prawdę (w mniej oszczędny sposób) i stanie obok człowiek który mówi to samo innymi słowami to 99% osób uzna to za objaw wariacji mózgu i na tym polega wojna informacyjna, ośmieszyć pewne inicjatywy czy tematy. Obecnie coraz więcej ludzi poznaje tak zwane teorie spiskowe lecz przez ”oszołomów” zostaje zniechęcona.

  Większość tak zwanych płatnych agentów, przeceniamy ich. Oni mają za zadanie wprowadzać na niewłaściwe tory i przyswajać innym negatywne wzorce. Hasbara przekonuje nas że większość wierzy w medialną propagandę,
  Jeszcze inni pokazują problem strasząc różnymi pojęciami a tak tworzy się zaprogramowanego robota który uznaje że coś jest dobre albo złe ale nie rozumie dlaczego i w jaki sposób jest kontrolowany

  Aa prawdopodobnie istnieją dwie księgi Estery, jedna to Syjonistyczna bajka (”żyd z plemienia Beniamina”) a druga wersja to greckie dodatki szukać przekładu Jezuity Wujka, w tej drugiej wersji przynajmniej pamiętają o Bogu bo pierwsze 10 rozdziałów przedstawia Kserksesa jako nieudacznika a także myli pojęcia – Beniaminici, Judejczycy (żydzi)
  Wiele także wskazuje na konflikt pomiędzy Syjonistami a Chasydami
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Wajoel_Mosze
  Jak wiadomo Syjoniści nie odnoszą się do Boga czy Jego Prawa. Chasydzi przynajmniej na pokaz celebrują święta Izraela czy dokokują konwersji, mają więc pewien mandat zaufania do tego byli wybijani podczas II WŚ
  Chasydzi pomimo krytyki Syjonizmu nie krytykują Talmudów a nawet mają swoją wersję Talmudu Babilońskiego (spisanego przez Amoraitów w IV wieku) – Tanya.
  Można powiedzieć że Chasydyzm jest drugą stroną medalu, taki Prawicowy Syjonizm znaczy się druga fala diablizmu
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Chasydyzm_polski

  Polubione przez 1 osoba

 5. NathanieLysandeR

  Już wcześniej straciłem całkowicie sympatię do Brauna który z jednej strony wie że wybory to fikcja a mimo to kandyduje na urząd szefa ”masońskiego miasta, chociaż nie zamierza likwidować masonerii” dostaje 12% poparcia i płacze na witrynie żydów przeciwko którym jawnie występuje jako zatwardziały Katocholik.

  Logika, jeśli wiem że właścicielami YT są żydzi, gadając na ICH stronie przeciwko nim tak jakby proszę ”usuńcie konto” YT i FB posiada pełne prawo na podstawie swojego pseudoregulaminu do usuwania materiałów przeciwko właścicielom czyli nim, to takie proste.no chyba że taki jest cel tych ludzi skupić na siebie uwagę prowokacją kontrowersją
  W przypadku Brauna, wiadomo człowiek Watykanu już bez honoru chce się dopchać do koryta a Watykan zawsze dążył do monopolu – eliminował zarówno ludzi normalnych (Waldensi) jak i pozostałych łajdaków a także doktrynalnych satanistów (Katarów czy Jazydów) w sensie wierzeń nie czynów. ”Nie ważne jak czynią ważne czy akceptują nasze nauki wierzą w to co my jak nie to na stos na listy heretyków”

  Możliwe że chodzi o podsycanie emocji przeciwko Syjonistom, realizacja III WŚ w wykonaniu Rzymu. Chociaż mam wrażenie że III WŚ nie zakończy się pod sztandarem Rzymu a Bestii która poprzez swoich ukarze nam publicznie Syjonistów i złoty okres na ziemi, bogowie z Agarthy, uciekinierowie z Agarthy , trzecia fala i tak dalej bo przecież muszą się jakoś przedstawić a skoro jawny satanizm pójdzie w odstawkę

  * Księga Estery oficjalnie została spisane w 2 wersjach językowych – Tanach i oraz dodatki z Septuaginty, wersja Grecka zawiera pewne dodatki rozdziały 10-16 z Biblii Wujka,
  https://basileia785.wordpress.com/2017/02/25/ksiega-estery/

  Problemem tego dzieła jest zamieszanie z imieniem Perskiego władcy – Kserksesa czy też Artakserksesa, Tanach używa nazwy Achaszwerosz a LXX Aswerus, mnie to nie dziwi skoro Idumejczycy używali dialektu Aramejskiego to przetłumaczyli imiona na dialekt Aramejskiego czyli ”starosyryjskiego”’ .

  Samo dzieło ewidentnie potępia Persów czy ogólnie podsyca negatywne emocje wobec nie-żydów
  Est 10:(8) A narody to połączone razem aby zniszczyć Judejczyków i ich imię.
  Cały czas przypominają o wybijaniu tak zwanych Judejczyków, antysemityzm 2500 lat temu i ten zły Haman…
  Kolejna kwestia to sprzeczności z pozostałymi księgami, jak wiadomo 9,5 narodów Izraela uprowadzili Asyryjczycy do terenów (gór) Medyjskich inaczej mówiąc w kulturze Medów i Persów ukrywa się element scalający rzekomo zaginione plemiona Izraela.
  Pozostałe księgi raczej nie potępiają Persów, ba! Cyrus został nazwany Chrystusem (nie ważne czy swój chłop czy natchnięty przez Boga by wypuścił Judejczyków, Lewitów i Galilejczyków znaczy się Beniaminitów)
  Pozostałe księgi wyrażają się o narodzie wybranym w niepochlebnym tonie:
  Iz 1:(11) Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę.
  (12) Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptali moje dziedzińce? (13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości.
  (14) Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je.
  (15) A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. (16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić!

  Czyli naród wybrany jest narodem grzeszników a Ks Estery oskarża Persów o antysemityzm i bezpodstawne ataki chociaż sami rzekomi Judejczycy (Mardocheusz z plemienia Beniamina, imię ku czci Marduka albo jest się z narodu Judy albo Beniamina albo pół na pół) podstępem zdobywają władzę w państwie manipulując władcą poprzez płeć piękną.
  Typowa Syjonistyczna księga jedynie co w niej ciekawe to opis w jaki sposób podbija się obce państwa. W tym samym miejscu powinna znajdować się 1 Ks Henocha, wydalona z oczywistych względów wydalona a Protestanci nie protestują dla nich ważne jest to co powie pan rabin a pan rabin mówi że oryginałem są teksty niejasnego pochodzenia.

  Polubione przez 2 ludzi

  1. No właśnie, dla mnie księga Estery to księga Edomitów, którzy za czasów panowania Persów i Medów, stracili tereny Judei na rzecz Judejczyków i Beniamitów.
   Sprawa Edomitów, jest ciekawa, ponieważ oni nigdzie nie zniknęli ale moim zdaniem przez organizacje Chabad dowiadują się o swoim pochodzeniu (na pewnym stopniu wtajemniczenia). Dlatego Chabad poświęca innych żydów, czyli nie dośc czystych Edomitów. Ponieważ inni żydzi nie posiadają czystej krwi Edomitów.
   Sprawa z Edomitami jest moim zdaniem ciekawa.

   Polubione przez 2 ludzi

   1. Bartek Bartosz

    Dokładnie o Edomie nie mówi się prawie nic za to trąbi się o jezuitach , iluminatti , masonach a temat Edomitów jest w ogóle nieznany podobnie jak temat tożsamości Słowian czyli Izraela , może dlatego że te dwa tematy stanowią tak naprawdę jeden temat

    Polubienie

 6. Bartek Bartosz

  Dokładnie o Edomie nie mówi się prawie nic za to trąbi się o jezuitach , iluminatti , masonach a temat Edomitów jest w ogóle nieznany podobnie jak temat tożsamości Słowian czyli Izraela , może dlatego że te dwa tematy stanowią tak naprawdę jeden temat.

  W ogóle ludzie nie wiedzą nic ze takie królestwo kiedyś istniało podobnie rzecz ma się z Moabem czy Ammonem. Tylko Biblia daje szczegóły dotyczące Edomu .
  Co ciekawe to Edom ma istnieć aż do samego końca i zostać unicestwiony z wyroku Boga rękoma Izraelitów jak to mamy u Abdiasza czy Ezechiela.

  Mi osobiście przypomniał się ciekawy fragment z 2 Ezdrasza
  6:
  (7) I odpowiedziałem i rzekłem: „Kiedy nastąpi podział czasów? Albo kiedy nastąpi koniec pierwszego wieku i kiedy  nastąpi następny wiek?”

  (8) I rzekł do mnie: „Od Abrahama aż do Izaaka, gdyż są zrodzeni od niego Jakub i Ezaw, ponieważ ręka Jakuba trzymała na początku piętę Ezawa.

  (9) bo Ezaw jest końcem wieku tego, a Jakub początkiem przyszłego wieku.

  Jasno wynika ze koniec TEGO WIEKU ma należeć do Ezawa a przyszły NOWY WIEK będzie należał do Jakuba .
  Widać to od ok 200 lat – władze Ezawa nad światem i teraz mamy apogeum JEGO WŁADZY – czasy końca .
  Czyli Edom jest kluczem bo ma być u władzy aż do końca kiedy to jako naród obłożony klątwa Pańską zostanie całkowicie zniszczony z powierzchni ziemi na podobieństwo narodów obłożony klątwą przez Boga a zniszczonych przez Izrael pod przywództwem Jozuego.

  Polubienie

 7. NathanieLysandeR

  Niom, Chasydzi z tego co wynika siedzą głównie w USA, Palestynie i na terenach byłego bloku wschodniego
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_dynastii_chasydzkich

  A Praw Chasydzkich to nie chciał nam prowadzić specjalista od czarnej magii 🙂 ”Hrabia” Potocki ?
  W zamian za reparacje nie-żydzi mieli stać się obywatelami drugiej kategorii znaczy się Muzułmanie, Chrześcijanie, Buddyści mieliby pójść miecz za bałwochwalstwo (nie tylko za kierowanie energii w stronę posągów)
  Sam Chrabju jest już raczej spalony, okazało się że ta walka z Chazarami była zasłoną dymną skoro trzyma sztamę z Chasydami którzy kontrolują Rosję, Ukrainę i ostatnio Polskę (PiS)
  Cóż, Chasydzi to tacy prawicowi syjoniści którzy pozornie odnoszą się do Boga
  Zresztą w Islamie czy w Chrześcijaństwie czczenie innych bóstw jest zabronione a przynajmniej jawne
  O Chasydach niewiele się mówi, głównie mówią ludzie Watykanu którzy ostatnio się zdemaskowali – Braun, Krajski
  Pierwszy płacze że YT mu usuwa filmy itd. (skoro YT jest żydowski ma prawo a czy to jest moralne to już inna kwestia taki Sławjaya zgłasza innym filmy chociaż sam robi z siebie ofiarę żydowskiego YT) a Krajski cóż narzeka w POLSCE na… masonów, a czemu nie na Kościół czy na Syjonistów tylko na masonów rozumiem na zachodzie ale nie w Polsce czy w Rosji, śmierdzi na kilometr
  sam KRK chętnie zrzuca winę na masonów, żydów, illuminatów, gnostyków, protestantów, Waldensów, czarownice i kogo tam jeszcze można dodać wszyscy tylko nie oni typowa zagrawka no trudno szkoda marnować na ”bohaterów” czas
  O Chasydach pisał także śp. Radtrap zanim jeszcze zanegował NT
  Chasydzi podobnie do Syjonistów czerpią wiedzę z Kabały czy Talmudów a także ze swojego Talmudu o nazwie Tanya
  Lecz podczas wojen to Chasydzi gineli a nie Syjoniści
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Chasydyzm_polski
  ”I wojna światowa przyniosła chasydyzmowi dezintegrację i rozproszenie m.in. w wyniku zmian politycznych, jakie nastąpiły po wojnie, kiedy to granice państw znacznie się pozmieniały. Wtedy też dużo zwolenników chasydyzmu wyemigrowało do USA, dając tam początek dalszej egzystencji w innych warunkach. W ZSRR chasydyzm został w zasadzie wyeliminowany. Funkcjonował na terenie II RP, ale tylko do czasów II wojny światowej, kiedy to w efekcie Holocaustu całkowicie zniknął z terenów Europy Środkowo-Wschodniej.”

  —–
  A samą Ks Estery dyskwalifikuje porównanie z 1 Ks Ezdrasza której w BM niestety nie ma, jedynie w przekładzie Popowskiego
  Na przykład jak Ezdrasz przedstawia Kserkesa z 300 Spartan (Aswerusa, Artakserksesa) a jak Ks Estery

  Tak jak powyżej, nie za wiele to zmienia po prostu
  W 1 Ks Ezdrasza której nie ma w BM jest także Artakserkses czyli Kserkses I, tak namieszano z imionami a Estera czy Mardocheusz… takie mąciwody zresztą to jest syjonistyczna bajka a to znaczy że zmanipulowano wydarzeniami z Kserksesa uczyniono Dudę 2.0 a z Estery….. żonę
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/29/1-ksiega-ezdrasza/
  1 Ks Ezdrasza 2:
  (12) Za czasów Artakserksesa, króla Persów, Beslemos, Mithradates, Tabellios, Raumos, Beelteemos, pisarz Samsajos i inni będący razem z nimi urzędnikami sprawującymi władzę w Samarii i w innych miejscowościach napisali do niego list oskarżający mieszkańców Judei i Jeruzalem następującej treści’
  (13) Do króla Artakserksesa, pana, twoi słudzy: Raumos, kronikarz spraw bieżących. pisarz Samsajos i pozostali sędziowie ich rady, rezydujący w Dolinnej Syrii’ i Fenicji
  (14) Otóż niech pan, król, zechce przyjąć do wiadomości, że ci Judejczycy, którzy odeszli od was i przybyli do nas. do Jeruzalem, odbudowują to buntownicze i niebezpieczne miasto. Zajęli się jego placami targowymi i obronnymi murami, a pod świątynię kładą już fundamenty
  (15) Jeżeli to miasto zostanie odbudowane i mury obronne będą w palni wykończone, to oni nie tylko przestaną wywiązywać się z danin, ale wprost wystąpią przeciw królom
  (16) A skoro podjęto działania w sprawie świątyni, uznaliśmy, że dobrze będzie nie lekceważyć tego, ale zaproponować panu, królowi, aby, jeśli wyda ci się to właściwe, przeglądnięto księgi po twoich przodkach
  (17) Odkryjesz z pewnością w kronikach zapiski na ten temat dowiesz się z nich, że to miasto zawsze buntowało się, że sprawiało kłopoty królom i różnym krajom, że Judejczycy od dawna byli rebeliantami i że potrafili w nim z uporem znosić oblężenie. I dlatego to miasto zostało zamienione W pustkowie
  (18) My zatem ostrzegamy ciebie, panie, królu, ze jeśli to miasto zostanie odbudowane i jego mury obronne postawione na nowo, nie będziesz miał dojścia do Dolinnej Syrii i do Fenicji

  A tutaj nikt nie gnębi biednych Judejczyków, nie ma żadnego Hamana czyli kozła ofiarnego.
  A co do nazwy żydzi, Septuaginta używa nazwy ”Judejczycy” i to samo mamy w Ks Estery Z banalnego powodu, tylko Ks Estery popełnia ten sam ”bład” co Szaul czyli Judejczyk z plemienia Beniamina a to że Polscy tłumacze zamiast Judejczyka wstawili Żyda to inna sprawa
  Większość Żydów to mieszanina ludów Kanaanu czyli Idumejczycy, Kananejczycy, Hetyci, Filistyni (nie-Kananejczycy lecz spokrewnieni w Egipcjanami pół-ludzie pół-aniołowie dosłownie), do tego dochodzą jacyś Mongołowie, ludy Tureckie i inne niezidentyfikowane narody. Mówi się także o słowiańskich cechach wśród żydów w wyniku mieszania się genów (uprowadzenia, gwałty, małżeństwa)

  Cała ta księga Estery na pierwszy rzut oka wygląda na syjonistyczny produkt propagandowy musiał więc na logikę powstać w czasach kiedy powszechnie używano przekładu Greckiego bo skąd te greckie dodatki być może nawet z okresu wczesnego Bizancjum kto ich tam wie, porównanie Ks Estery z księgami Ezdrasza dyskwalifikuje to dzieło podobnie proroctwa dyskwalifikują ekipę Pawła, Łukasza dyskwalifikuje proroctwo Joela itd.

  Polubione przez 1 osoba

 8. Bartek Bartosz

  Myśle że Chabad (elita edomu , sanchedryn) jest przeciwko watykanowi i gnozie .
  Rzym zniszczył w 70 roku ich władze -Edomu- a teraz oni chcą zniszczyć Rzym za pomocą praw noachickich
  . Uzurpuja sobie Prawo Boże by zniszczyć swych wrogów i Słowian czyli Jakuba swego śmiertelnego wroga i brata.
  Ezaw uważa że prawo pierworództwa należy do niego pomija fakt ze Bóg wybrał Jakuba i dlatego nienawidzi Izraela i WMAWIA CAŁEMU ŚWIATU ŻE TO ON JEST LUDEM BOŻYM .
  Edom nie jest gnostykiem .Bóg odrzucił Edom więc on wybrał Szatana na swego boga .Edom wie że Gnoza to ściema Szatana i przynęta , dlatego Edom czuje się najwyżej w hierarchii świata bo ma pozycję narodu wybranego przez samego władcę świata Szatana i ta pozycja jest niekwestionowana przez resztę stronnictw królestwa smoczego. Im pewnie szatan obiecał co innego Coś ekstra jako „swemu narodowi wybranemu” …Lecz Edom zapomniał o jednym -Szatan nienawidzi ludzi i jest KŁAMCĄ I OJCEM KŁAMSTWA . A oni uwierzyli ze on ma szansę na wygraną z Bogiem Izraela .
  W pewnym sensie Edom zna prawdę o buncie Szatana i go popiera .
  Tak mi się to wszystko klei .

  Polubione przez 1 osoba

 9. NathanieLysandeR

  Hmmm, ale coś teraz te rzekome prawa Noego nie wypaliły znaczy się Hrabia się wypalił
  Paradoksalnie przed Chasydzko-Bestyjną ekspansją chroni nas Watykan znaczy się nie dochodzi do otwartych rzezi Muzułmanów i Chrześcijan czy innych generalnie ludzi za bałwochwalstwo a idolatrią w przypadku tych praw może być nawet nie czczenie Sabatu po myśli Adwentystów albo traktowanie Boga jako źródła gnozy a nie rebe
  Równie dobrze mogą nas straszyć gdyż plany Boga nie zakładają zakończenia III WŚ według po ich myśli znaczy się zagłada ludzkości
  Jedyne co można to pokazać pomazańca który nawet za Chrystusa może się nie podawać tylko za reinkarnacje Isusa, arcykapłana za czasów Ezdrasza możliwości jest mnóstwo pytanie jaki % ludzi w to uwierzy a jeśli uwierzy to co…. religie mówią że ci którzy zostali oszukani zginą straszy się dezinformacją 666 która już była wielokrotnie wyjaśniana że nie chodzi o łacińskie 666 a o charagmę znaczy się człowiek będzie musiał dokonać wyboru czy bierze znamię czy pieczęć

  Coraz bardziej potwierdzają się moje obawy

  https://www.cda.pl/video/3184153bc

  Obawiam się że to może być w dużej mierze prawda i nie jest to przypadek że tak nagle dowiadujemy się o wielu rzeczach niestety głównie od strony zewnętrznej mało który tłumaczy chociażby jak z tym żyć
  Trzeba być naiwnym aby uwierzyć że siły diabelskie pozwolą aby człowiek poznał całą prawdę a zdrugiej strony jest to taka furtka Boża
  Cóż, ta cała moda na Lehię czy duchowość jest także dobrze przygotowanym projektem
  Polska scena alternatywna (patriotyczna, duchowa), została opanowania przez Zielonych, byłych Czerwonych i diablistów czyli wojsko i komunistów znaczy się ludzi z poprzedniego systemu
  Dlaczego jaki jest cel tego by komunista stał się propagatorem wrzechsłowiaństwa ?
  Scentralizować, pokazać fałsz Nierządnicy i natychmiastowo przekierować ludzi na stronę Lehuickiego satanizmu
  Gdyby nie YT nie poznałbym aż tylu ”wariatów” wróżek, czarowników, krzykaczy którzy mają po miliony wyświetleń plus własny sklepik
  https://www.cda.pl/video/3184153bc
  Trochę prawdy a następnie mieszanie prawd z bzdurami a zazwyczaj półprawdy
  Czy nie jest to dziwne że większość łączy Słowiaństwo z atakiem na Rzym i obcymi cywilizacjami ?
  Dziwna sprawa jeden major, drugi chasydzki-hrabia, oficer polityczny, partyjniak, cham-fetyszysta, socjopata oraz sekta Antrovis,
  przecież dużo argumentów prezentowanych przez tych ludzi można z łatwością obalić dziwne tak jakby sami podawali amunicje wrogom wymieniają Nierządnice na Lehicki satanizm kult płodności upadłych,
  Choć z drugiej strony wielu może zwyczajnie pełnić rolę pożytecznych narzędzi czy takich pospolitych bez kręgosłupa moralnego – Bieszk, Sanjaya no kapusie, mów o cenzurze Watykańskiej sam stań się ceznorem to tyle po wiarygodności kontrolowanej opozycji co nie oznacza że temat Lehistanu jest fikcją fikcję przedstawiają ci ludzie to co nauczali Naziści przenieśli na Słowian, dodali elementów Annunaki (taki słowiański Sithin), reagują agresją not cały Wielkolehityzm czyli druga fala

  Polubione przez 1 osoba

 10. NathanieLysandeR

  I zapowiadany film o agencie donosicielu Bieszku i kolegach
  Bbardzo dziwna sprawa że opowiadaniem o Lehistanie i Słowianach zajmują się systemowcy z poprzedniego systemu, agenci, partyjniacy, majorowie, oficerowie i tak dalej

  Trochę prawdy ale też mnóstwo bzdur jak ta sfałszowana mapka Lechina Empire,
  Pytanie, jaki jest cel wysyłania agentów którzy mówią o Watykanie, Lehistanie, Syjonistach, Chasydach do tego te informacje są albo bardzo ogólnikowe albo niepraktycznie a sami promotorzy po czasie zaczynają kreować się na wariatów bądź dzielą na mniejsze grupy czy zwyczajnie idą w politykę
  Hmm, jeśli oś Rzym-Londyn-Waszyngton ma zostać zniszczony USA przez Trumpa, UK przez Brexit a Watykan w tracie buntu narodów do tego największe religie mają pójść na straty no ale Grześki nie pójdą na straty czyli ci którzy to wszystko stworzyli ”ojcowie”
  W przypadku poświęcenie Syjonistów oraz Rzymu w grze pozostaną aniołowie, Lubawicze (generalnie Chasydzi) oraz ci którzy podawali się za poszukiwaczy prawdy jak Icke.
  W przypadku zniszczenia cywilizacji Łacińskiej upadłe bestie muszą szybko zamienić jedną religię na drugą muszą także podać nieco prawdy
  Stawiam właśnie na miks starowierstwa z New Age, nie trzeba za wiele zmieniać przedstawią się ponownie jako antyczni bogowie co nie oznacza że Bóg pozwoli im na oszukiwanie społeczeństwa
  Mamy telewizje rzekomo niezależne które atakują Kościół oraz Syjonim a mimo to nie stoją za Bogiem, wygadują bzdury które chwytają mniej rozpoznanych w temacie
  Skoro wcześniej włorzono sporo pracy w promocję uniwersalnej miłości, ekumenizmu i wiele innych podstępnych działań tak teraz te ruchy będą powoli ujawnianie a konkretnie ich ciemne strony niestety teraz następuje atak na Drugą Falę, lecz jak wiadomo Druga Fala diablistów ma wygrać w populistycznym stylu
  Do tej pory zapraszano Islam do Europy wysłano pożytecznych idiotów aby wychwalali Islam czyli religię dla Arabów, a kiedy Muzułmanie i Islamiści + Banderowcy i Ukraińcy dla nas zadomowili się w Europie, możemy oczekiwać mnóstwo prowokatorów nawołujących do wybijania Muzułmanów, normalnych ludzi jako rzekomych Islamistów ekstremistów będą podawać głupoty albo my albo oni, Allah/Yhwh to szatan (bez zrozumienia Tetragramu to dezinformacja a ci ludzie nie stoją za Bogiem wiadomo).
  Plan Pike’a zresztą zakłada walki religijne po części jest to zgodne z planami Boga ponieważ Palestyna ”sama” oczyści się z nie-Izraelitów, taka zamiana miejsc 🙂

  Jak widać miałem rację co do ”naszych przyjaciół”, nie sądziłem tylko że na taką skalę jak chociażby znany plagiator, donosiciel i obłudnik tak dobrze zna się na niszczeniu ludzi poprzez wmawianie im poczucie niższości czy winy, straszenie, groźby, wyzwiska, napuszczanie ludzi, insynuacje morderstwa innymi słowy…. Antysystemowcy, których należy unikać jak dżumy aby się nie zarazić
  Pożyteczne do obserwacji aczkolwiek ohydne
  Dla mnie nie jest problemem to że kradnie ode mnie czy od innych jako swoje, problem kiedy tak podle traktuje się ludzi zagubionych w celu karmienia democznego ego


  Argument siły pokazuje bezsilność oraz silną aktywność demoniczną, szkoda czasu na donosicieli chociaż te osoby wiele mi pomogły z zakresu w jaki sposób jesteśmy kontrolowani w Kościele także kontroluje się ludzi za pomocą strachu, poczucia winy i wiele innych
  Po to się czyta techniki manipulacji aby się przed nimi chronić nie da się być ponownie narodzonym bez wiedzy w jaki sposób jesteśmy kontrolowani nie tylko straszenie Illuminatami ale i wyjaśnianie jak to wszystko działa

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s