Gnoza z Babilonu przeciwko Biblii i Słowom Boga…

Bushi w tym filmie:

 

Wyjaśnił istotę gnozy. A istota gnozy jest taka, że zakłada ona, że są wyżsi bogowie od Boga Izraela, Stworzyciela świata (nieba i ziemi), którego to gnostycy nazywają Demiurgiem czyli głupcem. Proponuje obejrzeć cały film Bushiego o gnozie aby zrozumieć czym ona jest. Jak podaje Apokalipsa, diabeł:

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12

Sprawa jest prosta. Diabeł, zwodzi cały świat czyli nie tylko ludzi ale także aniołów. Księga Henocha jasno o tym pisze:

5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi. 1 Hen 54

Jest jasne, że aniołowie którzy zeszli na ziemie aby spłodzić z kobietami potomstwo czyli gigantów, nefilimów, zostali zwiedzeni przez diabła, przez niego oszukani. W jaki sposób??? No właśnie, poprzez nauki gnostyczne które wpierw były głoszone w niebie. Nauki diabła, że nad Bogiem, Stworzycielem nieba i ziemi istnieją wyżsi bogowie a diabeł się z nimi komunikuje. Oto co Bóg mówi Ezechielowi:

(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.(19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. Ez 28

Sprawa moim zdaniem jest prosta. Diabeł w niebie podważał mądrość Boga i głosił innym aniołom, że istnieją inni wyżsi bogowie, z którymi ma kontakt. Aby udowodnić swoje nauki gnostyczne, zwiódł pierwszych ludzi i w ten sposób skaził życie materialne na ziemi. Ale jeszcze ciekawsze potwierdzenie, tego, że diabeł nauczał gnozy jest tutaj:

(2) Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz – a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły -(3) Czy jesteś mądrzejszy niż Daniel? Czyż nie mędrcy napełnili ciebie swoją wiedzą?(4) Dzięki swojej mądrości i swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę: Zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach,(5) Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa,(6) Przeto tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże, (7) Dlatego Ja oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe narody; te dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej twojej mądrości i zhańbią twoją świetność, (8) Strącą cię do dołu i umrzesz śmiercią gwałtowną pośród mórz.(9) Czy jeszcze wówczas będziesz mówił w obecności tych, którzy cię będą zabijali: Jestem bogiem, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i w mocy tych, którzy cię kładą trupem?(10) Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, bo Ja to powiedziałem – mówi Wszechmocny Pan. Ez 28

Zobaczmy diabeł, każdej istocie czy to człowiekowi czy aniołowi, wmawia nie tylko, że istnieją wyżsi bogowie od Boga Prawdziwego tego który Jest, ale także, że może owa istota stać się bogiem. O tym mówi film Bushiego i o tym Bóg mówi Ezechielowi. Gnostycy to są książęta Tyru, żyją oni pośród mórz czyli pośród narodów i ludów:

(3) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto wystąpię przeciwko tobie, Tyrze! Wywiodę przeciwko tobie liczne narody, jak morze, gdy podnosi swoje fale. Ez. 26

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. Ap 17

Gnostycy są inteligentni i sprawują władzę nad narodami, to są ludzie władzy i uważają się za bogów…. czy raczej, że za pomocą swoich przewodników duchowych, demonów (kabała i inne praktyki magiczne, okultystyczne) staną się bogami. Zobaczmy w jakim obłędzie i gigantycznym kłamstwie żyją gnostycy, umierają oni ponieważ są śmiertelni i nawet są zabijani od tysięcy lat a pomimo to wierzą w te kłamstwo węża. No właśnie, kim byli pierwsi gnostycy???

To byli Adam i Ewa:

(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Rodz. 3

Zobaczmy gnoza dla ludzi powstała w Edenie. Diabeł w ten sposób chciał przekonać inne anioły, do niedoskonałości Boga oraz, ze istnieją inni wyżsi bogowie. Diabeł był odbiciem doskonałości jak podaje Ezechiel, czyli posiadał niewyobrażalną inteligencję dzięki której zwiódł nie tylko ludzi ale i inne anioły:

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.(…)(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12

Zobaczmy diabeł zwiódł jedną trzecią aniołów w niebie!!!! W jaki sposób mógł to uczynić?? Podważając fakt, że jest tylko Jeden Bóg, Jeden Stworzyciel całego świata. A aby podważyć ten fakt, to trzeba stwierdzić, nie tylko że są inni bogowie ale także, że są oni wyżsi i potężniejsi od prawdziwego Boga. W ten sposób zwodząc aniołów i ludzi, diabeł chciał się stać bogiem i się zrównać z Bogiem:

(4) Że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie!(5) Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów.(6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie.(7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem.(8) Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie; mówią: Odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas.(9) Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów,(10) Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś!(11) Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem.(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.(15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.(16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?(17) Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność?(18) Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu,(19) A ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo.(20) Z tymi, którzy zstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie, bo zniszczyłeś swój kraj, wymordowałeś swój lud. Ród złośników niech nigdy nie będzie wspominany! Iz 14

Zobaczmy, diabeł chciał sam stać się równym Bogu. Aby to uczynić, chciał udowodnić Bogu, że ten się mylił stwarzając świat, pokazać jakie jego zdaniem Stwórca popełnił błędy. Dlatego nakłonił do buntu inne istoty. Jednak ciekawe, jest coś innego. Diabeł to Lucyfer jak podaje Izajasz, Syn Jutrzenki. W gnozie jeden z Eonów to Lucyfer. Czyli diabeł uważa się za boga. To jest przyczyna buntu wobec Boga diabła. I dlatego każdy z buntowników czy to anioł czy człowiek musi uważać się za boga, czyli motyw buntu wobec Boga zawsze jest ten sam. Zobaczmy Lucyfer to król Babilonu. A co oznacza nazwa Babilon???


Babilon (sum. ká.dingir.raki „brama boga”; akad. Bāb-ilim „brama boga” lub Bāb-ilāni „brama bogów”; gr. Βαβυλών Babylōnbibl.בָּבֶל Bābelarab. بابل Bābil)


No właśnie Babilon to „Brama bogów”, czyli Babilon to symbol gnostycyzmu. W tym artykule pisze:


Język nazywany obecnie hebrajskim jest w rzeczywistości językiem judeo-aramejskim, czyli jednym z dialektów języka aramejskiego, odziedziczonego przez Żydów podczas ich niewoli w Babilonie. Babilon i Asyria posługiwały się właśnie tym językiem. Za czasów Heroda  alfabet aramejski – spółgłoskowy uproszczono i tak powstał obecnie używany kwadratowy alfabet aramejski, nazywany dzisiaj kłamliwie alfabetem hebrajskim.

Czyli zauważmy jedno, aramejski czy współczesny hebrajski jakim posługują się żydzi i obywatele Izraela to język Babilonu. W tym języku powstała Kabała, czyli najpotężniejsza magia. Dlaczego jak pisze tutaj:


Powstanie jej nazwano – legendą. Jej powstanie jest także opisane w Talmudzie.
Powstanie jej nazwano – legendą. Jej powstanie jest także opisane w Talmudzie. Tłumaczenie Ksiąg Mojżeszowych odbyło się w roku 285 p.n.e. w Egipcie, w Aleksandrii pod nadzorem Ptolemeusza II. Król Ptolemeusz II zebrał 72 tłumaczy, umieścił ich w osobnych pomieszczeniach i polecił każdemu z osobna przetłumaczenie Pentateuchu, bez możliwości konsultowania się z pozostałymi tłumaczami. Po 72 dniach okazało się, że wszystkie 72 kopie tłumaczeń były identyczne i bezbłędne.
Owa rzekoma legenda jest doskonale udokumentowana w zachowanych do dzisiaj 22 manuskryptachlistu Aristeasa do Filokratesa. List ten opisuje ową historię. Mało tego, inne zachowane manuskrypty także potwierdzają list Aristeasa! Dowód nadzoru Boga nad tłumaczeniem Ksiąg Mojżeszowych.
Wiele kopii owych dowodów istniej do dzisiaj! http://en.wikipedia.org/wiki/Letter_of_Aristeas [EN]

Księgi Starego Testamentu, były przetłumaczone z języka rzeczywistych Izraelitów na grekę a nie na język Babilonu czyli aramejski lub hebrajki???? Ponieważ, ten język Babilończyków jest językiem gnostyków.

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (…) (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie.Ap 13

Otóż Lew to symbol Babilonu. Paszcza Lwa oznacza, język Babilonu Aramejski, hebrajski. W tym języku powstała kabała, która jest magią dla gnostyków!!!! To właśnie w tym języku zwalczano Septuagintę, poprzez tworzenie fałszywego tekstu ksiąg Starego Testamentu, tekstu masoreckiego t.z.w. „Kodeksu Leningradzkiego”. Bóg widocznie nie życzył sobie aby na ten język tłumaczono z Izraelskiego Jego słowa i wolę. Ponieważ ten język to paszcza Lwa Bestii o siedmiu głowach.

A teraz zauważmy coś ciekawego. W jaki sposób i z czego diabeł stworzył – czy raczej wymyślił – wyższych bogów od Boga Izraela??? Otóż moim zdaniem sprawa jest prosta. Diabeł to wszystko wymyślił, bądź z tego co stworzył Bóg bądź z atrybutów Boga. I tak, w gnozie jak podaje Bushi najwyższym bogiem jest „Pneuma” czyli „Światłość” „Prawdziwy Bóg”. A co pisze w księdze Rodzaju co na początku stworzył Bóg???

(1) Na początku Bóg uczynił  niebo i ziemię.(2) Ale ziemia była niewidoczna i nie zabudowana i ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży poruszał się nad wodą.(3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światło. i powstało światło.(4) I widział Bóg światło, że było dobrei oddzielił Bóg światło od ciemności.(5) I nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nazwał nocą. I przyszedł wieczór i poranek pierwszy dzień. Rodz. 1

Zauważmy, Bóg przed stworzeniem aniołów i istot duchowych stworzył światło, logiczne jest, że anioły jako istoty które powstały po stworzeniu światła, są skłonne uznać, że światło jest „Prawdziwym Bogiem – Pneumą”. Tymczasem światło, to twór Boga, jest ono dobre ale stworzeniem. Dalej inna bogini gnostycyzmu, to „Ennoia” czyli „Myśl” czy raczej zamysł. Jest to kolejny atrybut Boga, otóż Bóg myśli a czym jest myśl:

Myślenie – ciągły proces poznawczy polegający na skojarzeniach i wnioskowaniu, operujący elementami pamięci takimi jak symbolepojęcia, frazy, obrazy i dźwięki.

Otóż Bóg, stworzył swoje stworzenie w tym ludzi na obraz swoje i podobieństwo. Ludzie są stworzeni aby poznawać, podobnie Bóg, dając wolną wolę nam i aniołom poznaje kto jest mu wierny a kto nie. Myśl to kolejny atrybut Boga, który ten atrybut podarował swoim stworzeniom:

(6) Gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. Prz. 2

Ponadto myśl, to także zamysł to pomysł, pierwotna idea; plan; bądź też stan zatopienia się w myślach; zaduma. Bóg, posiada największą myśl, dlatego w swoich proroctwach wypowiada się ze 100% pewnością jaka będzie przyszłość tego co stworzył.

(10) Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę.(11) Przywołuję ze Wschodu ptaka drapieżnego, a z ziemi dalekiej męża, który wykona mój zamysł; jak powiedziałem, tak to wykonuję, jak postanowiłem, tak to czynię. Iz 46

(6) Wiele cudów uczyniłeś, Panie, Boże mój, A w zamysłach twoich wobec nas nikt ci nie dorówna. Gdybym je chciał oznajmić i ogłosić, Są liczniejsze, niż zdołałbym opowiedzieć. Ps 40

Znowu Bóg posiada atrybut myśli :

(8) Bo myśli moje, to nie myśli wasze, a drogi wasze, to nie drogi moje – mówi Pan,Iz 55

Zobaczmy diabeł, wiedział, że myśl to atrybut Boga oraz, że każda istota rozumna myśli, gdyż stwórca z istotami rozumnymi podzielił się atrybutem myślenia. A zatem diabieł z tego atrybutu myśli uczynił boginię „Ennoia czyli Myśl”. W ten sposób mamy dwa bóstwa. A Eony??? No właśnie eon „Logos czyli Słowo” to atrybut mocy Boga. Bóg wypowiadając słowo tworzy nowe stworzenie czy nowe prawo rządzące światem lub wypowiada proroctwa które mają się spełnić. Na początku jak Bóg stworzył świat??? Przez słowo:

(3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światło. i powstało światło.(6) Potem Bóg rzekł: Niech powstanie firmament w środku wody i niech środek odzieli wody, i tak się stało.(9) Potem rzekł Bóg: Niech wody, które są pod niebem zbiorą się na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd. I tak się stało. I wody, która były pod niebem zebrano na swoje miejsca, i suchy ląd się pojawił.(11) Potem rzekł Bóg: Niech wyda ziemia ziele trawy wydających nasienia, według swego rodzaju i według swego podobieństwa, a drzewo owocowe wydające owoc, w którym jest jego nasienie, zgodnie ze swym rodzajem na ziemi, i tak się stało.(12) I wydała ziemia ziele trawy, wydające nasienie zgodnie według rodzajów jego, i drzewo owocowe rodzące owoc, w którym jest nasienie zgodnie z rodzajem swoim. I widział Bóg, że to było dobre. i.t.d Rodz. 1

Zobaczmy o atrybutach Boga, pisze Jan uczeń i apostoł Isusa.

(1) Na początku była myśl, a myśl była u Boga, a myśl była Boża.(1) (2) Ona była na początku u Boga. (3) Wszystko przez nią powstało, a bez niej nic nie powstało, co powstało. (4) W niej było życie, a życie było światłością ludzi.(5) A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Jana 1

Znowu ewangelię tę, uważa się za gnostyczną dlaczego??? Ponieważ, diabeł tworząc gnozę, oparł ją o atrybuty Boga. Znowu atrybut Słowa, jako rzeczy twórczej ma Bóg oraz ten atrybut Bóg dał swoim prorokom, Mojżeszowi oraz swojemu synowi Isusowi, aby jego słowa miały moc zmieniania ludzi i poruszania ich sumień.

(31) Mówił więc Isus do Żydów, którzy uwierzyli w niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim,prawdziwie uczniami moimi będziecie (32) I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi.(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.(35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.(36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.(37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.(38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego.(39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Isus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.(40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił.(41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.(42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.(43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.(45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi.(46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi?(47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście.(48) Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: Czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona?(49) Isus odpowiedział: Ja nie mam demona, ale czczę Ojca mego, a wy mnie znieważacie.(50) Ja zaś nie szukam własnej chwały. Jest taki, kto jej szuka i sądzi.(51) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Jana 8

Znowu, Isus jest Słowem Boga a gnostycy twierdzą, że Isus z ewangelii Jana to Eon „Logos”. Tymczasem Isus mówił nie jak uczeni w Piśmie, ale niczym jak ktoś mający moc:

(28) A gdy Isus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego.(29) Ponieważ uczył je jako mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. Mat 7

Znowu moc słów Isusa, wynikała, z tego, że to co mówił Pomazaniec to mówił tak naprawdę Ojciec, Bóg który go posłał. Czyli Isus otrzymał od Boga atrybut mocy słowa Bożego!!!! Gnostycy zaś uznali, że Isus – szczególnie z ewangelii Jana  – to ich bóstwo „Logos”, dlatego wielu ludzi odrzuca Isusa z uwagi na powiązania z naukami gnostycyzmu. Tymczasem gnostycyzm to po prostu zrobienie ze Stworzenia Boga i Jego Atrybutów kolejnych bogów wyższych. Pamiętajmy diabeł zwodzi cały świat. Oto kolejny Eon czy raczej Eonka „Zofia czyli mądrość”. Mądrośc to znowu kolejny atrybut Boga i ludzi mu posłusznych. Oto co mówi Biblia na temat mądrości Boga:

(6) Gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum. Prz 2

(24) O, jak liczne są dzieła twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił: Ziemia jest pełna dóbr twoich!Ps 104

(2) I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. Iz 11:3

Jak widać, znowu gnostycyzm to uczynienie z atrybutu Boga i Stworzeń mu posłużeń mądrości bogini gnostycyzmu. Mądrość to ponoć matka Boga. W ten sposób diabeł zwodzi cały świat. Sprawa jest tutaj prosta. Umysł ludzki (czy nawet aniołów), ma tendencje do tego, że generalizuje. czyli uogólniać, pomijać mniej ważne szczegóły by najważniejsze były bardziej widoczne. I tutaj ludzie, widząc ewangelie Jana generalizują i przypisują jej fakt, że Isus w tej ewangelii jest Logosem czyli bóstwem eonem. Tymczasem Bóg, uczynił ludzi czy anioły na swój obraz i podobieństwo, czyli stworzonym przez siebie istotom myślącym dał swoje atrybuty, takie jak, mądrość, słowo, zamysł czy myśli. I tak Bóg poprzez nadanie części swoich atrybutów stworzonym przez siebie istotom uczynił je podobnymi do Siebie, stworzonymi na swój obraz. Diabeł to wykorzystał i z tych atrybutów Boga uczynił wyższe bóstwa które ponoć stworzyły Boga. W te kłamstwa gnozy diabła, uwierzyły nawet cześć aniołów…. dlatego Bóg po tym buncie aniołów i ludzi dał diabłu władzę nad ziemią i możliwość przebywania w niebie aby co udowodnić???

Udowodnić całemu stworzeniu, że nie ma żadnego Boga oprócz Niego, nie ma żadnych eonów, i innych wyższych stanów to wszystko jest wymysłem diabła. I Bóg dając diabłu możliwość władzy na ziemi i możliwość oskarżania dzieł Boga, pokazuje na rządach diabła na ziemi i skutków tych rządów, że szatan nie ma żadnego kontaktu z owymi wyższymi bogami, i że oni nie istnieją. Gdyby owi bogowie istnieli to diabeł by na ziemi uczynił raj.

Zobaczmy na jednego z Eonów o nazwie Lucyfer czyli Niosący Światło. Gnostycy nazywają diabła, Lucyferem, ponieważ ten wg ich wiary diabeł przynosi im światło w postaci oświecenia czyli przynosi im rozum czy mądrość. Nazwa Lucyfer oznacza przynoszący mądrość. Znowu diabeł był Lucyferem ponieważ miał mądrość ale po buncie mądrość czyli atrybut Boga stracił:

(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, (17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. Ez 28

Czyli diabeł, przestał być Lucyferem niosącym mądrość, ponieważ się zbuntował przeciwko Bogu, który daje ową mądrość. Sama Biblia mówi kto daje mądrość:

(4) Pouczał mnie i mówił do mnie: Niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył!(5) Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu! Nie zapominaj słów moich ust i nie uchylaj się od nich!Przys 4

Otóż wypełnianie słow Boga, jego przykazań jest ową mądrością:

(8) Czy podsłuchiwałeś na radzie Bożej i stamtąd zaczerpnąłeś mądrości? Hioba 15

A zatem kto jest realnie niosącym światło czy niosącym rozum mądrość jak nie Abraham, prorocy, Mojżesz czy Isus???? Ponieważ oni obok nauczania wypełniali wolę Boga, szczególnie Isus który poświęcił z woli Boga swoje życie. Znowu, co mówi Izajasz:

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! Iz 14

Diabeł na początku był synem Boga, dopóki był posłuszny i wypełniał wolę Boga, dopóty był mądry i niósł mądrość. Jednak kiedy się zbuntował i przestał wykonywać wolę Boga to tą mądrość stracił skutkiem tego, że zyskał świetność czyli poparcie innych aniołów w swoim buncie.

Znowu eon Lucyfer, to po prostu nazwa dla istot które niosą mądrość, czyli wypełniają prawo i wolę Boga. Znowu Mojżesz uwalniając Izrael i dając prawo i wypełniając wolę Boga był niosącym mądrość, czy też światło. Ponownie gnostycy uważający Boga Izraela za głupca, uważają zatem, że kłamstwa diabła to jest niesienie mądrości. A zwykli ludzie, z uwagi na fakt, że słowo Lucyfer to nazwa z innego języka, te słowo uważają za negatywne, zaś gnostycy za słowo pozytywne. Tylko, ze ta nazwa z punktu widzenia Biblii to określenie dla ludzi czy aniołów czyniąc wolę Boga.

Znowu, musimy myśleć prosto.

(25) W tym momencie odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom (prostaczkom).Mat 11

Nasz umysł generalizuje i pomija ważne szczegóły. Gnostycy dla zdobycie swoich wyznawców uczynią z ewangelii Jana ewangelie gnostyków a Isusa eon zwany „Logos”. Tymczasem cały gnostycyzm to prosta sztuczka diabła aby uczynić z atrybutów Boga i ze światła wyższe bóstwa. Każdy zbutowany człowiek pełen pychy, będzie uważał swoje myśli za mądrość i będzie podatny na kłamstwa gnozy, że jakaś tam eonka „Zofia” chce go wyzwolić od Demiurga i jego złego świata materii.

Sama zatem nazwa Babilon czyli „brama bogów” oznacza po prostu kłamstwo diabła, ze czy to anioł czy człowiek może stać się bogiem wyższym od Demiurga. Zobaczmy wszystkie religie cechuje nienawiść do świata materii czyli świata w którym żyją ludzie i który stworzył Bóg. Hinduizm czy buddyzm dąży do nirwany czyli wyzwolenia się ze świata materii. Chrześcijaństwo czy islam dążą do aby człowiek wszedł  do nieba, raju i przestał żyć na ziemi. Judaizm podobne głosi tezy…. nienawiść do ziemi i do człowieka, stworzonego tutaj na ziemi na obraz i podobieństwo Boga. Jednak żadna z tych religii nie wprowadziła swoich celów nie uczyniła z ziemi raju czy nie doprowadziła swoich wyznawców do innych wymiarów. To wszystko jest kłamstwem. Dodatkowo diabeł tworzy kolejne kłamstwa aby ludzie zaczęli wieżyc, że mogą być bogami. Te kłamstwa zaprzeczają same sobie. Jednak znowu zauważmy coś ciekawego. Gnoza to podstawowe kłamstwo diabła. Kłamstwo, że można być boga w jakimś wyższym świecie którego świata nie stworzył Bóg. gnoza jest nam wbijana do głów poprzez system edukacji, tak mocno, że np taki Sławek atakuje postać Isusa na podstawie generalizowania. Owszem Isus nakazał wiarę w siebie, a Sławek zawsze wyszuka fragment w ST aby pokazać, ze Bóg nie nakazuje wierzyć. Jednak Sławek pomija przykład np Abrahama  który wykazał się wiarą. To pokazuje, że Sławek generalizuje gdyż pomija ważny szczegół przeczący jego pomysł. A to oznacza, że jak ktoś ma wyższe wykształcenie to wzrasta w nim pycha i arogancja. Czyli cechy gnozy jakie przez system edukacji naucza nas diabeł. Zobaczmy ludzie w szkołach zostali nauczeni teorii heliocentryzmu którą traktują jak fakt i naśmiewają się z ludzi głoszących płaską ziemię choć na heliocentryzm nadal nie ma dowodów. To pokazuje, że obecny system edukacji promuje gnostycyzm czyli pychę, ze posiada się jakaś widzę, a ta wiedza to tak naprawdę wielkie kłamstwo. Zobaczmy te słowa:

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.Jana 3

Znowu, dla Sławka owa wiara w Isusa to dowód na sprzeczność Isusa z ST. Tymczasem Isus nauczał wypełniania prawa Bożego, gdyż przez wypełnianie tegoż prawa ludzie zdobywają mądrość. Diabeł – poprzez Pawła i innych swoich posłańców – naucza aby to prawo nie tylko nie wypełniać ale aby to prawo łamać. Tutaj zatem słowo Lucyfer co znaczy??? Zależy co dla kogo jest mądrością, czy wypełnianie tego prawa i pokazanie, ze się wierzy Bogu czy łamanie tego prawa i pokazanie, ze się wierzy diabłu. Słowo Lucyfer to tak naprawdę uczynienie z atrybutu ludzi wypełniających Torę kolejnego boga, który to bóg nakazuje łamać Torę.

To pokazuje jak niebezpieczna i zwodnicza jest gnoza.

Podsumowanie rozdz. I.

Gnoza to wynalazek diabła. Polega on na podważeniu autorytetu Stwórcy jako jedynego Boga. Dlatego Bóg w swoim dekalogu jako najważniejsze przykazanie dał zakaz bałwochwalstwa:

(2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.(3) Nie będziesz miał innych bogów poza mną.(4) Nie czyń  dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią.(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Wyjśc 20

Zobaczmy, gnoza nakazuje czczenie innych bogów oraz służenie im. Gnoza to także czynienie dla samego siebie bożka, wszak bogów gnozy jest wiele a ponadto w gnozie każdy wyznawca czyni z siebie samego bożka. Zobaczmy na przykładzie węża na pustyni, jaki Mojżesz nakazał z polecenia Boga uczynić. Izraelici z tego symbolu uczynili sobie boga. Dopiero król Judy Ezechiasz, nakazał tego bożka zniszczyć. To pokazuje jedno, diabeł wykorzystywał przez wieki nawet cuda czy czyny Boga i jego proroków aby nakłonić ludzi do bałwochwalstwa. Ponieważ gnoza jest bałwochwalstwem. Zobaczmy ten fragment Biblii;

(2) Miał dwadzieścia pięć lat, gdy objął władzę królewską, a dwadzieścia dziewięć lat panował w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza.(3) Czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec.(4) On to zniósł świątynki na wyżynach, potrzaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz; do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nechusztan.(5) Na Panu, Bogu Izraela, polegał, tak że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników.(6) Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. 2.Kr 20

Tutaj widać wyraźnie, że diabeł wykorzysta każdą metodę aby doprowadzić ludzi do bałwochwalstwa. Zobaczmy Bóg wielokrotnie powtarza na łamach Biblii, że obok Niego nie ma innego boga:

(5) Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz,(6) Aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Iz 45

(27) I poznacie, że Ja jestem wśród Izraela i że Ja, Pan, jestem waszym Bogiem i nie ma innego; i lud mój nigdy nie zazna wstydu. Joela 2

(9) Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Iz 46

(35) Tobie to ukazano, abyś poznał, że Pan jest Bogiem. Oprócz niego nie ma innego. KS. Pow.Pr. 4

(10) Bądźcie moimi świadkami, a ja też jestem świadkiem, powiedział Pan Bóg i mój sługa którego wybrałem, abyście wiedzieli i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną nie było innego Boga i po mnie nie będzie żadnego.Iz 43

(20) Panie, nie ma takiego jak Ty i nie ma Boga oprócz ciebie, według wszystkiego, co na własne uszy słyszeliśmy. 1.Krn 17

Zobaczmy gnostycy próbowali uczynić z atrybutów Boga jakiś bogów, aby skłonić ludzi do bałwochwalstwa. Dlatego z Biblii najważniejszym przykazaniem jest zakaz bałwochwalstwa!!!! Dlatego Bóg w Arce Przymierza umieścił przykazania zaś największe przykazanie to zakaz bałwochwalstwa. Dlatego Bóg wielokrotnie powtarzał swoim prorokom, że nie ma innego Boga oprócz Niego!!!! Dlatego Bóg takie dał imię swojemu słudze Mojżeszowi:

(14) A Bóg rzekł do Mojżesza:Ja istnieję. I dodał: Tak powiesz do synów izraelskich: Istniejący posłał mnie do was! Wyjść. 3

Otóż to imię Boga jest całkowitym przeciwieństwem gnozy. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba istnieje naprawdę, a innych bogów zwyczajnie nie ma. Tymczasem gnoza zakłada, że oprócz Boga z Biblii są inni wyżsi bogowie. Zobaczmy Bóg od początku wiedział, że diabeł będzie ludziom tak jak aniołom wmawiał, że są inni bogowie. Dlatego w księgach ST wyraźne jest zaznaczone, że nie ma innego Boga!!!! Diabeł twierdzi, ze są inni bogowie, i jego słudzy gnostycy też tak twierdzą. Dlatego Bóg tak nienawidzi Babilonu, który głosi ukryta doktrynę gnostyczną we wszystkich religiach świata, gdyż wszystkie religie świata są podporządkowane Babilonowi.

Zobaczmy na czym polegała próba Isusa na pustyni:

(1) Wtedy Duch zaprowadził Isusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.(2) A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął.(3) I przystąpił do niego kusiciel, mówiąc: Jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz słowo, aby kamienie te stały się chlebem.(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.(5) Wtedy zabrał go diabeł do miasta świętego i postawił na ganku świątynnym.(6) I rzekł mu: Jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, ponieważ napisano: aniołom swoim polecił o tobie, że będą cię nosili na rękach, abyś nie zranił o kamień nogi swojej.(7) Isus odrzekł mu: ale również jest napisane: Nie będziesz kusił Pana, Boga twego.(8) Zabrał go wtedy diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę.(9) I rzekł do niego: To wszystko tobie dam, jeżeli upadniesz i oddasz mi pokłon.(10) Wtedy odpowiedział mu Isus: odejdź stąd szatanie! ponieważ napisano: Panu Bogu swemu będziesz pokłon oddawał i tylko jemu służyć będziesz.(11) Wtedy pozostawił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Mat 4

Zobaczmy ta rozmowa diabła z Isusem polegała na tym, że diabeł chciał zmusić Syna Bożego aby ten dokonał aktu bałwochwalstwa wobec Boga!!! Co Isus powiedział diabłu??? Ano, że człowiek żyje tylko dzięki słowom Boga jego prawu, przykazaniom, a także, że tylko Bogu należy oddawać pokłon i cześć. Znowu zauważmy jedno, najważniejsza pokusa diabła polega zawsze na zmuszeniu człowieka do aktu bałwochwalstwa. Adam i Ewa zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła ponieważ chcieli być jak Bóg, chcieli być bogami…. czyli byli pierwszymi gnostykami. Dlatego odmowa przez Isusa czyny bałwochwalczego pokazuje jasno Tora, prorocy oraz ewangelie Mateusza, Jana czy Apokalipsa koncentrują się na tym aby ludzie nie dokonali aktu bałwochwalstwa. Znowu Bóg jasno wspomina, że:

(4) Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!(5) Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej.(6) Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu.(7) Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając.(8) Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Ks. Powt. Pr 6

Znowu Isus powtarza te słowa jako największe przykazanie Boga:

(37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej.(38) To jest największe i pierwsze przykazanie.Mat 22

Zobaczmy te przykazanie, ma być przywiązane do naszych rąk i czół!!!! A co mówi Apokalipsa o znaku Bestii gdzie ma być umieszczony???

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, Ap 13

Znowu bałwochwalstwo, czyli gnoza polega na tym, że łamie się pierwsze przykazanie i czyni się z bogiem Bestie.

Jednak znowu, są w Biblii pisma które są pismami gnostycznymi. I są to oczywiście listy Pawła, ewangelie szczególnie Łukasza, Dzieje Apostolskie. Dlatego religie chrześcijańskie powołują się na nauki Pawła. Ponieważ nauki Pawła są naukami gnostycznymi. Zobaczmy te słowa Pawła:

(1) Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha.(2) Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Isusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.(3) Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele,(4) Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.(5) Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe.(6) Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój.(7) Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może.(8) Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą.(9) Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.(10) Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przezusprawiedliwienie. List do Rzym 8

Zobaczmy tutaj Paweł podał doktrynę gnostycyzmu, czy też, czystą doktrynę Lucypera. Czyli, jak w filmie Bushiego. Gnoza uważa, że życie na ziemi, ludzie i całe ciało na ziemi jest złe gdyż całe prawo wg której powstała ziemia i życie cielesne, materialne na ziemi jest tak naprawdę złe. Dopiero, w ludziach jak zamieszka duch, czy Chrystus Pawła, to zostaną oni zbawieni z cielesnego życia i zaczną żyć w światach wyższych – gdzie żyją inne Eony, bogowie. Paweł tutaj nie wprost, ale stwierdza, że zakon Boga to zakon grzechu czyli, Paweł stwierdza nie wprost ale to widać, że Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg który dał zakon jest dla Pawła demiurgem. Gnostycy twierdzą, że jak  ludziach zamieszka duch, czyli eon i będą oni postępować wg tego ducha to przejdą oni do świata duchowego czyli nieba. Oto inna nauka Pawła:

(15) A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli.(16) Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,(17) Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.(18) Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. 1 Tes. 4

Czyli co Paweł głosi, że celem jego wyznawców nie jest zmartwychwstanie aby życ na ziemi, ale celem jego i jego wyznawców jest zmartwychwstanie i życie w niebie czyli w wyższym wymiarze. Tymczasem Apokalipsa jasno wspomina, że Ci którzy zmartwychwstają jako pierwsi, będą panować z Chrystusem na ziemi przez 1000 lat i nie będą oni w niebie na zawsze jak twierdzi Paweł:

(4) I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Isusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.(6) Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.(8) I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski.(9) I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. Ap 20

Paweł zresztą podaje nam, gdzie mają udać się jego wyznawcy do trzeciego nieba:

(2) Znałem człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty czy to w ciele było, nie wiem, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie został uniesiony w zachwyceniu aż do trzeciego nieba.(3) I wiem, że ten człowiek czy to w ciele było, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie(4) Został uniesiony w zachwyceniu do raju i słyszał niewypowiedziane słowa, których człowiekowi nie godzi się powtarzać.(5) Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich. 2 Kor 12

Otóż w filmie Bushiego, pojawia się informacja, że wg gnostyków, pierwsze niebo zajmuje demiurg i jego anioły, drugie niebo zajmuje Eonka Zofia a trzecie niebo zajmuje ponad 30 eonów. Każdy człowiek, jak podda się duchowi Zofii, to sam dostanie ducha eona który potem dostanie się do trzeciego nieba w którym są inne eony. Paweł tutaj widać, pokazuje doktrynę Lucypera doktrynę gnostycyzmu i ją promuje. Zobaczmy te słowa Apokalipsy:

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici.(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, Ap 13

Zobaczmy pisałem już, że Paweł z Tarsu to Bestia Druga ponieważ, Paweł ma rogi Baranka, czyli pozornie głosi ewangelie Isusa (Łukasza i Marka uczniowie Pawła) a tak naprawdę w swoich listach głosi gnozę czyli mówi jak smok!!!!

Pisałem też artykuł, o tym czym jest hymn o miłości Pawła, otóż ponownie Paweł tutaj ukazuje miłość jako kolejnego boga eona, który żyje w trzecim niebie. Jak wykazałem w moim artykule, miłość zdefiniowana przez Pawła jest całkowitym zaprzeczeniem miłości Boga oraz miłości jaką czują ludzie. Wg Pawła proroctwa przeminą, czyli prawo Boga też ale miłość nie przeminie. Widać ewidentnie, że Paweł w tym hymnie ukazuje kolejnego boga – eona – gnostycyzmu, czyli miłość. Znowu, ludzie szukają ideologii gnostycznej w ewangelii Jana tymczasem ową ideologie głosi Paweł i to całkiem otwarcie, tylko należy spojrzeć na to pod innym kątem. A teraz zobaczmy co głosi ewangelia Łukasza:

(20) Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie,(21) Ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was.  Łuk 17

I zobaczmy te słowa:

a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację,otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok. Albert Pike

Zobaczmy wg Łukasza, Królestwo Boże, ma przyjść niedostrzegalne, ponieważ owo królestwo jest już pośród nas…. a jakie to królestwo ma przyjść niedostrzegalnie ponieważ w zasadzie ono jest wśród nas??? Oczywiście rządy Bestii, w postaci tego, ze ludzie sami zwodzeni przez Bestie drugą oddadzą władzę Bestii Pierwszej:

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. (…)(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Ap 13

No proszę, Paweł głosi pod płaszczykiem głoszenia ewangelii Isusa i oddawania czci Bogu, religie gnostycyzmu i pogardy dla Boga i Jego Prawa!!!! Podatni na nauki Pawła kto jest najbardziej???

Nefilimy i hybrydy czyli ludzie ze sporą domieszką genów upadłych aniołów. To hybrydy zajmują czołowe stanowiska w chrześcijaństwie i posiadają zamiast ludzkich dusz demony, które są dla gnostyków eonami. To oni zatruwają dodatkowo ludzi naukami gnostycznymi. Dla nich gnoza to miód na uszy, gdyż wiedzą oni, ze na ziemi stworzonej przez Boga nie ma dla nich miejsca, ponieważ nie są wstanie lub nie chcą przestrzegać przykazań Boga. Dla nich wg słów Pawła, zakon Boga jest powodem grzechu, ponieważ nie mogą hamować swoich ciał od łamania praw Boga, od czynienia zła i potwornych zbrodni. Dlatego głoszą oni z największą gorliwości nauki Pawła. A sam Paweł przyznał wielokrotnie, że jego uczynki są złe i nie jest wstanie wypełniać zakonu Boga:

(5) Z takiego chlubić się będę, ale z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich.(7) Bym się więc z nadzwyczajności objawień zbytnio nie wynosił, wbity został cierń w ciało moje, jakby posłaniec szatana, by mnie policzkował, abym się zbytnio nie wynosił.(8) W tej sprawie trzy razy prosiłem Pana, by on odstąpił ode mnie.(9) Lecz powiedział do mnie: Dość masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. 2 Kor 12

Paweł się chlubi ze swoich słabości, czyli z grzechów jakie popełniał, dlatego demon w nim zamieszkał i panował nad ciałem Pawła.

(7) Jeśli przez moje kłamstwo prawda Boża tym bardziej przyczynia się do chwały jego, to dlaczego jeszcze i ja miałbym być sądzony jako grzesznik? Rzym 3

Paweł kłamie, jak każdy przedstawiciel nasienia węża. Kłamstwo to cecha synów diabła:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8

Paweł kłamie i przyznaje to po raz drugi:

(19) Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał.(20) I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać; dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać.(21) Dla tych, którzy są bez zakonu jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu.(22) Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać; dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. 1 Kor 9

Gnostycy tak postępują, wykorzystują dogodne dla siebie fragmenty Biblii czy nawet słowa Boga, aby pozyskać innych ludzi dla swoich nauk swojej ewangelii. Ewangelia gnostyków to wiara jaką dał wąż pierwszym ludziom:

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Rodz. 3

Oto idea gnostycyzmu, ludzie na pewno nie umrą – choć każdy z nas umiera i to nie tylko ze starości ale z tysiąca powodów – i ludzie będą bogami, choć ludzie a nawet anioły nie stworzyły żadnego świata w przeciwieństwo do Boga Jedynego. Diabeł ludziom obiecuje jakieś wyższe wymiary, po śmierci, a wielu ludzi to łyka.  Gnoza działa jak piramida finansowa. Piramida finansowa polega na tym, że oszust obiecuje ludziom, że jak ci oddadzą m swoje oszczędności to zarobią bez pracy – bez uczynków – wielokrotność tej sumy, niewyobrażalny majątek. Tak samo diabeł przez gnoze, obiecuje ludziom, ze cie bez wykonania prawa Bożego uzyskają życie wieczne…. ale oczywiście diabeł daje te życie nie na ziemi…albowiem to Bóg obiecuje,  że życie wieczne na ziemi będą mieli ludzie posłuszni jego prawu i je wypełniający… ale diabeł obiecuje życie wieczne w jakimś nieistniejącym trzecim niebie eonów. A najlepiej jak człowiek przyjmie do swego ciała eona, czyli demona, to wtedy dostanie się do tego nieba. Oto co powiedział Isus:

(26) Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi w zamian za duszę swoją? (27) Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.Mat 16

Otóż to przyjęcie do swego ciała eona czyli demona jest uszczerbkiem na swojej duszy, i złamaniem prawa Bożego, gdyż taki gnostyk nie dość, że wierzy w innych bogów to sam chce być bogiem.  Nie zapominajmy Bóg w swoim prawie zakazywał wszelkich kontaktów ze wszelkimi duchami, demonami:

(10) Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej,(11) Ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych;(12) Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą.(13) Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim,(14) Gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. Powt Prawa 18

(27) A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. Kapł 20

(31) Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Kapł 19

(18) Nie będziesz chronił czarowników. Wyjść 22

Znowu gnoza zachęca do kontaktów z duchami i rozwijanie t.z.w. trzeciego oka, które jest odpowiedzialne za kontakt a duchami. I do tego zachęcają wszystkie religie. Chrześcijaństwo także zobaczcie mój artykuł o tym jak Paweł zachęca do kontaktów z duchami zobaczcie 1 List do Koryntian rozdz. 12. Owe dary ducha, to nowe moce wyznawców Pawła, dzięki którym chrześcijaństwo Pawłowe pozyskuje cały świat. A przez te dary, jak mówi Isus, człowiek zyskuje cały świat poprzez moce demonów ale doznaje przez to uszczerbku na swoje duszy???. Zobaczmy na Pawła, który przez swoje dary duchowe był opętany przez demona i nie mógł się z jego władzy uwolnić, tak samo uczniowie Pawła którzy mieli podobne „dary od demonów”.

Znowu widać, że ewangelie Isusa i Tora oraz prorocy stoją w jawnej opozycji do gnostycznych nauk Pawła.

A teraz zobaczmy jedno, czym jest tłumaczenie Biblii wg masoretów, t.z.w „Kodeks Leningradzki” :


Najbardziej znanymi tekstami biblijnymi w dzisiejszym świecie chrześcijańskim są judeo-aramejskie teksty wrogów Chrystusa, Masoretów, które pojawiły się około VI-X wieku naszej ery, głównie znany jest Kodeks Leningradzki.
Oto, co na temat tego kodeksu mówi Wikipedia: Kodeks Leningradzki (Codex Leningradiensis) – uważany za najważniejszy i najwierniejszy rękopis hebrajskiego tekstu Biblii hebrajskiej pochodzący z około roku 1008 roku n.e.[1] Zawiera tekst masorecki i jest podstawą tłumaczenia tekstu Starego Testamentu na inne języki. Od połowy XIX wieku przechowywany jest w Petersburgu (Rosja). Nazwa kodeksu nawiązuje do starej nazwy miasta. W czasie gdy Ancient Biblical Manuscript Center and West Semitic Research wykonało fotokopię kodeksu w 1990 roku nazywało się ono jeszcze Leningrad. Kodeks ten został prawdopodobnie sporządzony w Kairze a później sprzedany komuś mieszkającemu w DamaszkuŹródło artykułu Wikipedii – http://www.biblia.wortale.net/68-Co-to-jest-Kodeks-Leningradzki.html Zwróć uwagę na to, że według tych źródeł nie wiadomo gdzie został sporządzony i komu został on sprzedany. Na dokładkę mamy po lewej zdjęcie okładki tego kodeksu, z wyraźną gwiazdą szatańską, stosowaną masowo w magii Kabały. Oczywiście tekst ten jest powszechnie i błędnie uważany za tekst w języku hebrajskim. Najwyraźniej Kodeks ten jest… koszerny! Czy Kodeks Leningradzki – podstawa do tłumaczeń większości Biblii budzi nasze zaufanie oraz szacunek? Teksty tego Kodeksu są co najmniej 1285 lat młodsze, niż tekst Greckiej Septuaginty, która jest datowana na rok 285 p.n.e.

Dlaczego tłumaczy się Biblię ze skażonych tekstów judeo-aramejskich (teksty masoretów – wrogów Chrześcijaństwa), skoro istnieją znacznie starsze i dokładniejsze kopie greckiej Septuaginty LXX, której używał sam Isus Chrystus ?

Współcześni teologowie uznają 1000 lat młodsze od Septuaginty teksty masoreckie w języku aramejskim Starego Testamentu jako ten sam hebrajski język, którym posługiwał się Mojżesz i prorocy. Jest to świadome oszustwo!

Paleo hebrajski a nowoczesny ‚hebrajski’, czyli aramejski to dwa zupełnie odmienne języki i alfabety. Języki te nie mają ze sobą nic wspólnego, a ich alfabety są także zupełnie odmienne. Brew powszechnej opinii paleo hebrajski posiada samogłoski a judeo-aramejski także je posiada.

Otóż Henryk zadał pytanie dlaczego tłumaczy się Biblie na języki narodowe ze skażonego kodeksu Leningradzkiego który jest ponad 1285 lat młodszy od Septuaginty. Odpowiedź moim zdaniem jest prosta i banalna. Otóż tekst masorecki, promuje w swoich Bibliach gnoze i jej nauki, że istnieje wielu bogów. Zobaczmy Wikipedia:


Elohim (dosł. Bogowiehebr. אֱלֹהִים) – występujący około 2700 razy w Biblii hebrajskiej jeden z tytułów Boga Jahwe. W odróżnieniu od tetragramu JHWH, który jest imieniem własnym Boga, określenie to pochodzi od rzeczownika pospolitego bógElohim jest dłuższą formą rzeczownika El (אל) i jego rozszerzenia Eloah (אלוה), określających Boga w Biblii[1].Samo słowo El być może pochodzi od najwyższego boga w mitologii ugaryckiej – Ela[2]. W takim wypadku można by tłumaczyć jego znaczenie jako „mocny”, „silny”. Choć słowo „Elohim” występuje często jako określenie bóstw (w znaczeniu „bogowie”), z przedimkiem ha- oznacza ono jedynego Boga i w tej formie (jako ha-Elohim) występuje w Tanachu ponad 2 tysiące razy gdy JHWH ponad 6800 razy. Izraelici prawdopodobnie używali tytułu „Elohim” dla oddania majestatu osoby (podobnie gdy król, mówiąc o sobie, używał liczby mnogiej – tzw. pluralis maiestatis). W liczbie mnogiej dopatrywano się także śladów pierwotnego politeizmu Izraelitów[3]Teoria źródeł wyodrębnia fragmenty Pięcioksięgu, w których używana jest ta forma imienia Boga, jako należące do redakcji (tradycji) tzw. elohistycznej (częstsze użycie formy Elohim – Bogowie) w odróżnieniu od tradycji tzw. jahwistycznej, w której przeważa użycie imienia własnego Boga – JHWH (Jahwe). Słowo Elohim z punktu widzenia gramatyki hebrajskiej jest rzeczownikiem występującym w liczbie mnogiej (świadczy o tym sufiks -im nadający znaczenie: Bogowie). W tłumaczeniach Biblii, w odniesieniu do Boga Stwórcy, jest ono jednak używane jako wyraz w liczbie pojedynczej (np. w Rdz 1,1: „בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים” [„Na początku stworzył Bóg”], czasownik bara „בָּרָא” oznacza „[on] stworzył”, nie zaś „stworzyli”).
Wyjątkiem od tego jest psalm 82. Słowo Elohim jest tam używane dwukrotnie, przy czym z gramatyki tego wersetu wynika, iż raz odnosi się do Boga Stwórcy, za drugim razem do bogów.
Występowanie w Biblii
Poniżej podano liczbę występowań ’elōhîm w poszczególnych księgach, według tekstu masoreckiego[4].


Zobaczmy ładnie to żydzi tłumaczą, że przedrostek ha, oznacza jednego boga, to moim zdaniem blef jak powiada jeden rabin, że bogiem judaizmu był i jest Lucyfer, tak więc jest to ściema. Słowo Elohim występujący w Biblii masoretów, Tanachu,  ponad 2700 razy oznacza bogów. Przecież Lucyferianizm to tak naprawdę gnostycyzm.

Odpowiedź na pytanie Henryka dlaczego Biblie są tłumaczone z tekstu masoreckiego a nie ze starszej i wiarygodniejszej Septuaginty jest prosta. Ponieważ, Biblia masorecka podaje, że zamiast jednego Boga istnieje wielu bogów, Elohim. Nie zapominajmy, język masoretów to język aramejski, hebrajski czyli język Babilonu. A to z Babilonu wywodzi się gnostycyzm. Logiczne jest, że teks masorecki powstał tylko po to aby w Biblii stworzyć wrażenie, że nie istnieje jeden Bóg ale wielu bogów tworzyło ten świat. Zobaczmy Apokalipsę:
(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc. (5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące.(6) I otworzyło paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. Ap 13
Sprawa znowu jest prosta. Wg księgi Daniela bestia pierwsza to był Lew. Paszcza Lwa oznacza język Babilonu czyli obecnie aramejski czy hebrajski. Bluźnierstwo przeciwko Bogu, jego imieniu i przybytkowi to masoreckie tłumaczenie Biblii. Przecież tłumaczenie w Biblii masoretów zamiast podawać, że świat stworzył czy prawo dał jeden Bóg podaje, że to uczynili jacyś Elohim, czyli bogowie. Przecież skoro najważniejszym przykazaniem jest aby czcić tylko jedynego prawdziwego Boga, i żadnych innych….. to największym bluźnierstwem jest umieszczenie w Biblii masoreckiej informacji, że zamiast Boga dane czyny robili bogowie, czyli w domyśle wielu bogów stworzyło świat i dało Torę i proroctwa. Przecież Bóg wielokrotnie twierdzi, że tylko on jest Bogiem, Istniejącym i żadnych innych bogów nie ma!!!! Więc jak można tłumaczyć w Biblii słowo Bóg na bogowie???? Zresztą masoreci tłumaczyli swój tekst z Septuaginty, gdzie nie ma słowa bogowie ale Bóg. Oczywiste jest, że masoreci to byli gnostycy. Oczywiste jest, że esseńczycy i inni tłumacze Biblii z greki na hebrajski to byli gnostycy.
No dobrze a teraz zobaczmy jak chrześcijaństwo interpretuje gnostycyzm:
„Gnostycy, idąc za Platonem (428-347 p.n.e.), postrzegali materialny świat jako więzienie niematerialnej duszy, co zrodziło wśród nich dwie postawy. Część żyła niemoralnie w przekonaniu, że skoro ciało jest grzeszną skorupą, która więzi ducha, to można folgować jego żądzom, bo i tak skazane jest na zniszczenie. Większość jednak obierała ascetyzm, umartwiając ciała, traktując seks, małżeństwo i macierzyństwo za rzeczy zbędne, które nawrócony odrzuci, gdyż należą do świata materialnego, a więc złego. Wśród późniejszych sekt gnostyckich popularność zyskała magia oraz pseudonaukowe spekulacje powiązane z numerologią i astrologią, które często przewijają się w ruchach ezoterycznych.”
Zauważcie, Paweł uważał świat materialny, jako zło, jako więzienie dla niematerialnej duszy:
(1) Czyż nie wiecie, bracia mówię przecież do tych, którzy zakon znają że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje?(2) Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem; ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem.(3) A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśliby jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża.(4) Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga.(5) Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci;(6) Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery.(7) Cóż więc powiemy? Że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: Nie pożądaj!(8) Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy.(9) I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył.(10) A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci.(11) Albowiem grzech otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił.(12) Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre.(13) Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy! To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności.(14) Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi.(15) Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię; gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię.(16) A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry.(17) Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie.(18) Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak;(19) Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię.(20) A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie.(21) Znajduję tedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe;(22) Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym.(23) A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich.(24) Nędzny ja człowiek! Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci?(25) Bogu niech będą dzięki przez Isusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu Rzym 7
Zobaczcie Paweł promuje tutaj na tacy ideologie gnostycyzmu. A chrześcijanie czy teolodzy nie zauważają tego oczywistego faktu. Paweł uważa, oczywiście zakon i życie materialne które reguluje zakon Boga za coś złego tak samo jak to twierdzili gnostycy. Paweł tutaj przyznaje, że nie jest wstanie opanować się od grzechu i łamania zakonu i wszystko zwala na zakon Boga, który wg niego jest powodem dla  grzechu. I dlatego tak jak w sektach gnostycznych jedni gnostycy folgowali przyjemnościom ciała i łamali wszelkie normy moralne a inni z kolei szli w drugą skrajność, wyniszczali się dietami wegańskimi i nie żenili się tylko żyli w celibacie jako wyraz pogardy dla świata który stworzył Bóg…. tak samo chrześcijaństwo Pawłowe tak, wygląda. Jedni chrześcijanie folgują swoim żądzom stwierdzając, ze zakon to głupota a inni idą w ostrą ascezę i dlatego powstawały i istnieją różne zakony chrześcijańskie.
„Jedną z najbardziej rzucających się w oczy różnic między pismami gnostyków i Pismem Świętym jest odrzucenie Boga Stwórcy. Najbardziej wpływowy gnostyk – Walentyn (II w. n.e.), wielki zwolennik Platona, od którego przejął część poniższych poglądów – pouczał o istnieniu hierarchii duchowych istot zwanych „eonami”. Jeden z niższych eonów, imieniem Sophia, upadł i przez to zrodził Demiurga. Gnostycy utożsamiali Demiurga ze starotestamentowym Bogiem Jahwe, który według nich stworzył zły świat, ponieważ duchowe istoty (dusze) są w nim uwięzione w materialnych ciałach. Gnostycy uważając, że Bóg Jahwe trzyma ludzkość w niewoli, gardzili Nim i Jego Prawem. Stworzone przez Niego życie na ziemi uważali za błąd, spychając na Niego odpowiedzialność za grzech i jego skutki. W upadku Adama i Ewy doszukiwali się wyzwolenia, zaś w wężu, który zwiódł pierwszych ludzi – źródła gnozy, a więc swej mądrości.
Paweł także poucza podobnie czy tak samo. Dla Pawła zakon który Bóg dał Mojżeszowi i prorokom to głupota i taki zakon stworzył głupiec. Paweł nie twierdzi tego bezpośrednio, ale do takich wniosków trzeba dojść. Paweł promuje eona „Miłość” która wszystko wybacza i wszystko znosi, czyli ta miłość jest przeciwieństwem miłości Boga Izraela. Paweł też głosi innego eona, swojego Chrystusa który:
(16) Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Isusa, i myśmy w Chrystusa Isusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.(17) A jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Z pewnością nie.(18) Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.(19) Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu.(20) Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.(21) Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł. Gal 2
Zobaczmy. Gnostycy głoszą, że dzięki poznaniu i wierze, w nich samych żyje ich bóstwo eon. To samo głosi Paweł, że w nim żyje Chrystus ukrzyżowany. Paweł twierdzi, że jeśli przez zakon jest sprawiedliwość to wtedy jego Chrystus na darmo umarł. Zobaczmy Paweł otwarcie głosi gnozę.

Kwestia grzechu i odkupienia była największą różnicą między nimi a chrześcijanami. Według biblijnego chrześcijaństwa główny problem ludzkości tkwi w grzechu, natomiast według gnostyków w braku sekretnej wiedzy. Widać to choćby w Ewangelii wg Tomasza, która zaczyna się słowami: „Kto odnajdzie znaczenie tych słów, nie zakosztuje śmierci”. Chrystus według gnostyków był eonem, który wszedł w ludzkie ciało Jezusa po to, by uwolnić ludzi ze świata materii, ale nie dokonał tego przez niewinną śmierć za nas na Golgocie, jak uczy Biblia, lecz przynosząc ludziom gnozę. Znajomość gnozy, a więc tajemnej wiedzy, a nie Jego ofiara, przywróci ludziom utraconą boskość – uczyli gnostycy. Przesłanie to znajdziemy w gnostyckiej Ewangelii wg Tomasza, która głosi, że człowiek ma światłość w sobie i musi ją tylko odkryć. Jezus natomiast nauczał, że duchową światłość możemy znaleźć tylko i wyłącznie w Bogu: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (J.8:12).Według gnozy królestwo Boże i duchowy wzrost są ugruntowane na człowieku, a nie na Chrystusie, jak czytamy w Nowym Testamencie. Zbawienie jest w człowieku, a nie w ofierze Chrystusa – uczyli gnostycy. W Ewangelii wg Tomasza czytamy: „Jeśli dasz to, co jest w tobie, to co jest w tobie zbawi cię. Jeśli nie dasz tego, co jest w tobie, to czego nie dasz, zniszczy cię.” Ludzie nie potrzebują zbawienia z grzechu, ale z niewiedzy, a skoro do zbawienia konieczna jest gnoza, to znaczy, że zbawienie osiągną tylko gnostycy. Według nich chrześcijanie mieli tylko podrzędne zrozumienie duchowe, dlatego żyli na niskim poziomie religijności starotestamentowej, która jest domeną złego Demiurga. Reszcie ludzkości gnostycy nie dawali żadnych szans na zbawienie, co pokazuje jak wielka była elitarność i arogancja ich religijności.”

Naprawdę??? Moim zdaniem ten artykuł pomija ważną rzecz. Gnostykom udało się umieścić Pawła i jego nauki. Paweł w zasadzie głosi, ze zbawienie nie zależy od uczynków ale wiary w jego Chrystusa, tymczasem Isus, głosił, że zbawienie zależy od wypełniania zakonu. Paweł głosił, że mieszka w nim Chrystus, czyli jego bóg. Takich rzeczy nie głosił Isus. Tak więc chrześcijaństwo które uznaje Apostolstwo Pawła jest gnozą. I takie są realia. Kościół i inni teolodzy nas pocieszają, że chrześcijaństwo nie ma nic wspólnego z gnostycyzmem, ponieważ nie przyjęło ewangelii gnostycznych powstałych po czterech ewangeliach….. jednak problem w tym, że Paweł głosił gnozę na długo przed tymi ewangeliami gnostycznymi. Po co przyjmować ewangelii gnostyczne jak ma się listy Pawła.

Zauważmy jedno, gnostycyzm to ideologia rodem z Babilonu, która miała na celu zanieczyścić słowo Boga, poprzez fałszowanie przez Masoretów ksiąg ST, i poprzez dodanie do ewangelii Mateusza, Jana, Apokalipsy oraz listów jego uczniów (Jana, Judy i Jakuba) litów Pawła, dziejów Ap i ewangelii Łukasza i Marka.

6 uwag do wpisu “Gnoza z Babilonu przeciwko Biblii i Słowom Boga…

 1. Dobra robota Cyrylu, sam powód buntu aniołów musiał być poważniejszy niż samo płodzenie potomstwa, aniołowie ot tak nagle nie postanowili by sobie łamać prawo Stwórcy. Latanie na ziemie po dziewczynki i poluźnienie dyscypliny musiało być skutkiem podważenia autorytetu Stwórcy. Podważenia : „tytułu jedynego boga”
  Aniołowie którzy uwierzyli w to, automatycznie stracili wiarę, ich rozumowanie i mozliwości nie mogły zweryfikować czy słowo szatana jest prawdziwe. Podobnie jak my dzisiaj nie możemy zweryfikować jaki ziemia ma prawdziwy kształt. Podobnie aniołowie musieli uwierzyć w „Nowinę Szatana”. Automatycznie zapragnęli wszystkiego co było im zakazane i popłynęli w buncie!
  Teraz wiadomo dlaczego Bóg na każdym kroku wspomina o swoim zszarganym Imieniu.
  Myślę że pradawne cywilizacje dokładnie wiedziały kim jest Stwórca, a mimo nie bały się go, nawet kiedy miotał w nich plagami. … Co idioci?, ślepcy?
  NIe.. oni byli GNOSTYKAMI WIERZĄCYMI ŻE TO TYLKO ŚLEPY DEMIURG. Dlatego składali cześć gwiazdom i bogom z kamienia i drewna ( eonom ), którzy mieli ich wybawiać od demiurga! Tylko tak to wszystko się zazębia i zaczyna się ukazywać ten kurewski świat. Ale to będzie ujawniane!

  Polubione przez 3 ludzi

 2. Pingback: Róg z oczami i ustami mówiącymi rzeczy zuchwałe…. czyli Edomici – Blog Cyryla

 3. Johannes

  Czy naprawdę uważasz, że plemienne bóstwo ognia Hebrajczyków zwane Jahwe jest stwórcą tego świata? Ten miłosierny Starotestamentowy Jahwe zazdrosny lubiący całopalne ofiary, znęcający się nad ludźmi sadysta…..ciekawe.

  Polubienie

  1. Po co mi to piszesz???
   Mój blog ma określone poglądy i jak ci się to nie podoba….. ponieważ nie wierzysz w to co pisze to twoja sprawa.
   Mnie twoje poglądy i twoje zdanie w tej kwestii zupełnie nie interesuje.

   Polubienie

 4. Pingback: Ziarno od Boga czyli kim jest człowiek i jak ważne jest małżeństwo…. – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s