Niebieski Kot i jego „Wesoła Kompania”….

Ostatnio, w internecie niejaki bloger „Niebieski Kot”  (Sławomir Mitczak) na swoim blogu zaczął publikowac materiały, które zwalczają Isusa Chrytusa i podważają jego jako Mesjasza. Te poglądy są podobne do poglądów Brein Breakera. Jednak one idą dalej. Oczywiście „Niebieski Kot” działa nie tylko na swoim blogu ale działa on i głosi swoje poglądy głównie na fecebooku, jest to jego grupa „Żydzi – potomkowie Ezawa” czy dużo informacji o jego poglądach jest na profilu jego zwolennika Lu Casa czy byłej uczestniczki starego forum Estery ja również swoje poglądy umieszcza rzadko na swoim profilu Facebookowym .

Otóż co jest ciekawego w Sławku i jego zwolennikach???? Otóż fakt, że ich poglądy czy teorie są tak sprzeczne z Biblią i historią, co w połączeniu z powoływaniem się na logikę, zdrowy rozum czy historie sprawia, że Sławek jego zwolennicy tworzą naprawdę wesołą kompanie. Postaram się teraz pokazać na czym polegają ich coraz to nowe teorie, poglądy…. których nie powstydził by się żaden pisarz fantasy. Sławek synagodze jako gogu 1Sławek synagodze jako gogu 2Sławek synagodze jako gogu 3Sławek synagodze jako gogu 4

Wg Lu Casa i Sławka synagoga to Syn Goga z proroctwa Ezechiela. Synagogi wg naszych „ekspertów”, Sławka powstała 150 lat przed n.e. No to zobaczmy czy aby na pewno:


Pierwsze synagogi powstały prawdopodobnie w czasie wygnania babilońskiego w VI w. p.n.e. Pewne jest, że istniały w starożytnym Izraelu, przed zburzeniem drugiej Świątyni Jerozolimskiej w roku 70. Pierwsze synagogi w starożytnym Izraelu służyły jako miejsca codziennej modlitwy i nauki, i istniały równolegle ze Świątynią – jedynym miejscem kultu starożytnego judaizmu. Najstarszą pisemną wzmiankę o synagodze odnaleziono w egipskim dokumencie z III w. p.n.e[2]. Pozostałości najstarszej znanej synagogi, pochodzącej II w. p.n.e., zachowały się na greckiej wyspie Delos[3].
Pierwsze synagogi miały kształt prostokątnej sali z wewnętrzną kolumnadą. Główne wejście znajdowało się na wschodniej ścianie, skierowanej w stronę Jerozolimy. Pod pozostałymi ścianami znajdowało się kilka rzędów kamiennych ław. Być może synagogi te posiadały jakieś inne wyposażenie, prawdopodobnie wykonane z drewna. Bożnice budowane w okresie panowania rzymskiego (I w. p.n.e. – IV w. n.e), np. synagoga w Kfar Baram z III w n.e. lub Biała Synagoga w Kafarnaum z IV w. n.e., posiadały dekoracje zewnętrzne odwołujące się do rzymskiego stylu klasycznego. Późniejsze synagogi z okresu bizantyjskiego panowania na Bliskim Wschodzie posiadały bogate mozaikowe dekoracje wnętrz (np. synagogi Bet Alfa i w Bet Sze’an z VI w.). Ostatnie antyczne synagogi na terenie Palestyny powstały w początkach VII w. Po opanowaniu regionu przez Arabów w 637 budowanie synagog zostało zakazane, a większość Żydów zmuszona do opuszczenia Palestyny[4][5].

Czyli wzmianki o synagogach mamy z dokumentu Egipskiego z III wieku przed naszą erą. Pozostałości z najstarszej synagogi z greckiej wyspy Delos są z II wieku p.n.e. Jak zatem widać, historia obala z łatwością teorie Sławka i Łukasza. Ale oczywiście, chłopaki są tak zachwyceni swoim „odkryciem”, ze dla nich takie szczegóły jak fakty historyczne nic nie znaczą…. wszak oni działają w myśl zasady „Jeśli fakty przeczą naszej teorii to tym gorzej dla faktów”. Nie wiem skąd chłopaki wzięli sobie do głowy, że synagogi powstały wraz z judaizmem… przecież logiczne jest, że synagogi czyli miejsce modlitwy Judejczyków i Beniamitów musiały powstać w czasie niewoli Babilońskiej, gdy zniszczono pierwszą świątynie i wzięto do niewoli z ziemi Judei te dwa pokolenia. Gdzieś te dwa pokolenia plus trochę Lewitów musiało się modlić i walczyć o zachowanie swojej tożsamości narodowej i pamięć o Bogu. Chłopaki znowu uważają, że to Antioch IV wymyślił synagogi. Jednak co ciekawe historia przeczy ich teoriom. Jednak chłopaki mają w zapasie inne ciekawe Teorie…. oto kolejna z nich:

Lucas o arcykapłanach i kapłanach Edomitach

Tutak Łukasz i Sławek dosłownie promują teorie, że są arcykapłani, Boży Pomazańcy i Arcykapłani z linii Judaistów Edomitów. Wszak nazwa ich grupy to Żydzi – potomkowie Ezwawa, więc do tej teorii podali oni listę, aby fakty się zgadzały z ich teorią. Niestety, fakty, historia po raz kolejny obalają ich teorie i co ciekawe Sławek być może posługuje się logika ale chyba marksistowską. Pomyślmy jakim cudem owi arcykapłani na Czerwono są z lini Edmotów skoro… Jezus Jazon to brat Oniasza III, czyli są z jednego ojca potomka Aarona.


 Około 180 roku p.n.e. arcykapłan Oniasz III został pozbawiony urzędu wskutek oskarżenia o zamiar wykorzystania świątynnych oszczędności na rzecz przywrócenia władzy Ptolemeuszy. Jego brat Jezus Jazon, zwolennik panującego Antiocha IV, wkupił się w łaski władcy i został mianowany następcą Oniasza, po czym podjął kroki ku hellenizacji Jerozolimy.

A ponadto zobaczmy na listę arcykapłanów, z jakiej oni są linii:

 1. Aaron /brat Mojżesza/
 2. Eleazar /syn/
 3. Pinchas /syn/
 4. Abiszua /syn
 5. Bukki /syn/
 6. Uzzi /syn/
 7. Heli /potomek Itamara brata Eleazara/
 8. Pinchas /syn/
 9. Achitub /syn/
 10. Achimelek /inaczej Abimelek, Achiasz; syn/
 11. Abiatar /syn; usunięty; zmarł ?/
 12. Sadok /w 5. stopniu potomek Uzziego/
 13. Achimaas /syn/
 14. Azariasz /syn lub brat/
 15. Jochanan /syn/
 16. Azariasz /syn/
 17. Amariasz /inaczej Amazjasz; syn/
 18. Jojada Barachiasz /potomek Sadoka; także regent Królestwa Judy/
 19. Sudajasz /potomek Sadoka/
 20. Juelos /syn/
 21. Azariasz /potomek Sadoka/
 22. Uriasz /wnuk Juelosa/
 23. Azariasz /potomek Sadoka/
 24. Odajasz /wnuk Uriasza/
 25. Szallum /inaczej Meszullam; syn, potomek Amariasza/
 26. Chilkiasz /syn/
 27. Azariasz /syn/
 28. Serajasz /syn/
 29. Josadak /syn; arcykapłan tytularny w niewoli babilońskiej/
 30. Jozue /syn; arcykapłan tytularny
 31. Jojakim /syn/ (ok.490 p.n.e.-ok.470 p.n.e.)
 32. Eliaszib /syn/ (ok.470 p.n.e.-ok.430 p.n.e.)
 33. Jojada /syn/ (ok.430 p.n.e.-ok.410 p.n.e.)
 34. Jochanan /syn/ (ok.410 p.n.e.-ok.370 p.n.e.)
 35. Jaddua /inaczej Ezechiasz; syn; także namiestnik – tirszatta Judy, namiestnik – eparcha Judei od 332 p.n.e./ (ok.370 p.n.e.-ok.330 p.n.e.)
 36. Oniasz /syn; także eparcha Judei/ (ok. 330 p.n.e.-ok. 300 p.n.e.
 37. Szymon Sprawiedliwy /przydomek według J. Flawiusza; syn; także eparcha Judei/ (ok. 300 p.n.e.-ok. 280 p.n.e.)
 38. Eleazar /brat; także eparcha Judei/ (ok. 280 p.n.e.-ok. 260 p.n.e.)
 39. Manasses /prawdopodobnie stryj; także eparcha Judei/ (ok. 260 p.n.e.-ok. 245 p.n.e.)
 40. Oniasz /syn Szymona Sprawiedliwego; także eparcha Judei/ (ok. 245 p.n.e.-ok. 220 p.n.e.)
 41. Szymon Sprawiedliwy /przydomek według Talmudu; syn; także eparcha Judei/ (ok. 220 p.n.e.195 p.n.e.)
 42. Oniasz /syn; usunięty; zmarł 170 p.n.e.) (195 p.n.e.175 p.n.e.)
 43. Jezus Jazon /brat; także eparcha Judei; usunięty; zmarł po 170 p.n.e./ (175 p.n.e.172 p.n.e.)
 44. Oniasz Menelaos /potomek Eleazara, syna Aarona; także eparcha Judei/ (172 p.n.e.162 p.n.e.)
 45. Jakim Alkimos /potomek Eleazara, syna Aarona; także eparcha Judei/ (162 p.n.e.159 p.n.e.)
 46. Jonatan Machabeusz zwany Apfus /potomek Eleazara, syna Aarona; także eparcha Judei/ (152 p.n.e.142 p.n.e.)
 47. Szymon Machabeusz zwany Tassi /brat; także władca – etnarcha Judei/ (142 p.n.e.134 p.n.e.)
 48. Jan Hirkan I /syn; także etnarcha Judei/ (134 p.n.e.104 p.n.e.)
 49. Juda Arystobul I/syn; także król Judei/ (104 p.n.e.103 p.n.e.)
 50. Jonatan Aleksander Trakidas /inaczej Aleksander Jannaj; brat; także król Judei/ (103 p.n.e.76 p.n.e.)
 51. Jan Hirkan II /syn; także król Judei w 67 p.n.e; usunięty/ (76 p.n.e.67 p.n.e.)
 52. Juda Arystobul II /brat; także król Judei; usunięty; zmarł 49 p.n.e./ (67 p.n.e.63 p.n.e.)
  Jan Hirkan II /brat; ponownie; także etnarcha Judei; usunięty; zmarł 30 p.n.e.) (63 p.n.e.40 p.n.e.)
 53. Matatiasz Antygon /bratanek, syn Judy Arystobula; także król Judei/ (40 p.n.e.37 p.n.e.)
 54. Ananel potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty / (37 p.n.e.36 p.n.e.}
 55. Juda Arystobul III /bratanek Matatiasza Antygona/ (36 p.n.e.35 p.n.e.)
  Ananel /potomek Eleazara, syna Aarona; ponownie; usunięty; zmarł ?/ (35 p.n.e.30 p.n.e.)
 56. Jezus syn Fabiego /potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty; zmarł ?/ (30 p.n.e.23 p.n.e.}
 57. Szymon syn Boetosa /potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty/ (23 p.n.e.5 p.n.e.)
 58. Mattias syn Teofila /potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty; zmarł ?/ (5 p.n.e.4 p.n.e.)
 59. Józef syn Ellemosa /potomek Eleazara, syna Aarona; arcykapłan zastępczy; abdykował; zmarł ?/ (4 p.n.e.)
 60. Joazar syn Boetosa /brat Szymona syna Boetosa; usunięty; zmarł ?/ (4 p.n.e.)
 61. Eleazar syn Boetosa /brat; usunięty; zmarł ?/ (4 p.n.e.-ok. 1 p.n.e.)
 62. Jezus syn See/potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty; zmarł ?/ (ok. 1 p.n.e.3)
  Joazar syn Boetosa /brat Eleazara syna Boetosa; ponownie; usunięty; zmarł ?/ (36)
 63. Annasz syn Setiego /potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty; zmarł po 30 lub 33/ (615)
 64. Izmael syn Fabiego /brat Jezusa syna Fiabiego; usunięty; zmarł ?/ (1516)
 65. Eleazar syn Annasza /syn Annasza syna Setiego; usunięty; zmarł ?/ (1617)
 66. Szymon syn Kamitosa /potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty; zmarł ? (1718)
 67. Józef Kajfasz /inaczej Józef syn Kajafy; zięć Annasza syna Setiego; usunięty; zmarł przed 66/ (1836)
 68. Jonatan syn Annasza/w Nowym Testamencie Jan; brat Eleazara syna Annasza; usunięty/ (3637)
 69. Teofil syn Annasza /brat Jonatana syna Annasza; usunięty; zmarł ?/ (3741)
 70. Szymon Kanteras /potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty/ (4142)
 71. Mattias syn Annasza /syn Annasza syna Setiego; usunięty; zmarł przed 66/ (4243)
 72. Elioneusz syn Kanterasa /syn Szymona Kanterasa; usunięty; zmarł przed 66/ (4344)
 73. Józef syn Kamei (vel Kamita) /brat Szymona syna Kamita; usunięty; zmarł przed 66/ (4447)
 74. Ananiasz syn Nebedeusza /potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty; zmarł 66/ (4759)
 75. Izmael syn Fabiego /potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty; zmarł po 61/ (5961)
 76. Józef Kabi /syn Szymona syna Kamitosa; usunięty; zmarł po 70/ (6162)
 77. Annasz syn Annasza /brat Jonatana syna Annasza; usunięty; zmarł 68/ (62)
 78. Jezus syn Damnajosa /potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty; zmarł po 70/ (6263)
 79. Jezus syn Gamaliela /potomek Eleazara, syna Aarona; usunięty; zmarł 68/ (6365)
 80. Mattias syn Teofila /bratanek Annasza syna Annasza/ (6568)
 81. Fanni syn Samuela /inaczej Pinchas; potomek Sadoka/ (6870)
 82. Eleazar syn Charsoma /inaczej Eleazar z Modin; potomek Jonatana Apfusa; arcykapłan podczas powstania Bar Kochby/ (132135)

Na czerwono zaznaczyłem, od Jezusa Jazona wszystkich arcykapłanów będących z linii męskiej Aarona. Wg Biblii, pochodzenie liczy się od linii męskiej, więc jak któryś z nich miał matkę Edomitkę to się nie liczy. Nie wiem więc skąd Sławek i Łukasz wymyślili dla swojej teorii taki podział arcykapłanów??? Ponadto kiedy zostaje podbity Edom i wcielony do królestwa Judy???


W roku 126 p.n.e. żydowska dynastia Hasmoneuszy ostatecznie podbija Edom i przyłącza ją do państwa izraelskiego. Hasmoneusze narzucili pokonanym swoje obyczaje i wierzenia.

Edom zostaje podbity za czasów arcykapłana Jana I Hirama (który ma na liście arcykapłanów nr 48 zaś Jezus Jazon ma nr 43). Więc znowu mamy ośmiu arcykapłanów, którzy żyli w czasach gdy nie podbito i nie wcielono Edomu do Judy a którzy są uznawania za „Wesołą Kompanie” za czasy arcykapłanów Edomitów!!!! Dosłownie chłopaki za nic mają chronologię, logikę tylko w kilku krótkich postach na Facebooku tworzą teorie, którą obalają fakty. No cóż nie na darmo ś.p. Lem rzekł:”„Dopóki nie założyłem konta na facebooku, nie wiedziałem że na świecie jest tylu idiotów” .

Znowu tutaj Sławek wymyślił kolejną teorie:

Lucas o tym, że nie ma rozproszonego Izraela tylko jest on w niebie 1

Sławek w tej kwestii ma inne zdanie:

Lucas o tym, że nie ma rozproszonego Izraela tylko jest on w niebie 2Lucas o tym, że nie ma rozproszonego Izraela tylko jest on w niebie 3Lucas o tym, że nie ma rozproszonego Izraela tylko jest on w niebie 4Lucas o tym, że nie ma rozproszonego Izraela tylko jest on w niebie 5Lucas o tym, że nie ma rozproszonego Izraela tylko jest on w niebie 9

Sławek zauważył, że Lucas, popełnił potężny błąd historyczny. Przecież co najwyżej Antioch IV gnębił tylko dwa pełne pokolenia Izraela, czyli Judę i Beniamina oraz część pokolenia Lewiego. Lucas zganiony przez swojego guru, twierdzi, że myśli podobnie tylko „skrócił post”…. ale to nie jest żaden skrót tylko zwyczajny błąd w faktach. Izrael to nie dwa pokolenia ale pełne 12. Sławek „ratuje sytuacje”, i wspomina, że Izrael zostanie połączony z Judą i porwany w Nocy. Sławek potem pisze tutaj:

Niebieski Kot jednak uznaje rozproszony Izrael 1

Niebieski Kot jednak uznaje rozproszony Izrael 2Niebieski Kot jednak uznaje rozproszony Izrael 3

No właśnie i tutaj Estera jako jedyna zauważa, sama, ze chłopaki pogubili się w swojej teorii. Lucas uważa, że nie maj już rozproszonego Izraela jest on od czasów Antiocha IV w niebie u Boga, Sławek uważa, że on jednak nadal jest. Jednak nie zapominajmy, samą teorie, że oto święci Boga już są w niebie i panują wraz z Isusem obecnie 1000 lat, a szatan jest już uwięziony w otchłani na ten czas, kiedyś na starym forum zbawienie promowała sama Estera:

Estera o panowaniu w niebie Isusa i świętych 1000 lat 1Estera o panowaniu w niebie Isusa i świętych 1000 lat 2

http://www.zbawieniecom.fora.pl/proroctwa,3/dwoch-swiadkow-ap-11,2333.html

Czyli ta teorię o panowaniu świętych w Niebie wymyśliła Estera kiedy była ona członkinią forum zbawienie i wierzyła w Isusa. Potem tą teorie podchwycił Sławek i ją dostosował do swoich nowych poglądów. O czym to świadczy??? Otóż owa „kompania Sławka” promuje stare kotlety w nowym wydaniu. Sławek tą teorie ratuje tym, ze teraz Juda panuje w niebie i czeka na zjednoczenie Izraela aby ponownie powstało królestwo Izraela….. jednak znowu, ta teoria jest tak cienka, że sami kompani nie są zgodni jaką wersję ludziom sprzedać.

Jak się jednak okazuje, Sławek i Lukas nie znają nawet treści Tory przy produkcji coraz to nowych teorii:

Łuc cas o Brein Breaker i Kot o szatanie 1Łuc cas o Brein Breaker i Kot o szatanie 2Łuc cas o Brein Breaker i Kot o szatanie 3Łuc cas o Brein Breaker i Kot o szatanie 4Łuc cas o Brein Breaker i Kot o szatanie 5

Otóż Sławku, jak to Tora nie wspomina nic o ponad naturalnych istotach ??? Kogo gościł Abraham jak nie aniołów którzy mieli zniszczyć Sodomę i Gomorę??? Kto zniszczył Sodomę i Gomorę, jak nie aniołowie Boga??? Z kim walczył Jakub jak nie z aniołem Bożym??? Kto wyjaśniał wizje Danielowi (na księgę Daniela powołuje się często i gęsto Sławek ) jak nie anioł??? A kto wystawiał na próbę Hioba jak nie szatan???

(6) Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli aniołowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan.(7) I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Hioba 1

Sławek pisze, że że synowie Boga to Setyci….. tymczasem tutaj Sławek powołuje się na księgę Henocha:

Sławek potwierdza księgę Henocha

Sławek 9 marca 2019 roku powołuje się na 1 księgę Henocha, w której jasno pisze, że Synowie Boga to byli upadli aniołowie, którzy za namową szatana, zeszli na ziemię i spłodzili z córkami ludzkimi gigantów. Oto jaka jest wiedza Biblijna Sławka. Produkuje Sławek nowe teorie, które przeczą nawet naukom Brein Breakera (który uważał, ze szatan i upadli aniołowie istnieją) a potem Sławek się dziwi się, że Krystian nie chce mu odpisywać. Bądźmy poważni nie dziwię się, ze Brein Breaker nie chce korespondować ze Sławkiem. Kto by chciał polemizować, z człowiekiem który wymyśla teorie które obalić można w kilka minut????

Sławek atakuje nauki Isusa o nierozerwalności małżeństwa tutaj:

Niebiański kot, przeciw NT 1Niebiański kot, przeciw NT 2

Sławek oczywiście podaje przykłady dla siebie wygodne. Tylko Sławek zapomina, ze zatwardziałe serce pokazał nawet Dawid, idąc do łóżka z Batszebą i potem mordując jej męża Uriasza Hetytę, gdy ta zaszła z nim w ciąże. Zatwardziałe serce miał Juda, który poszedł do łóżka z własną synową Tamar, ponieważ myślał, że jest to prostytutka. Zatwardziałe serce miał w pewnym sensie Jakub ponieważ kochał najbardziej Rachelę przez co cierpiała jego pierwsza żona Lea, dlatego sam Bóg dał więcej synów Lei niż Racheli. Izraelici pokazywali wiele razy, ze mieli w stosunku nie tylko do Boga ale do kobiet zatwardziałe serca. I sam Bóg co powiedział Ezechielowi:

(25) Dałem im również przykazania, które nie były dobre, oraz prawa, dzięki którym nie mogli życia zachować, Ez 20

czyli o tym wspomniał Isus tutaj:

(3) I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny?(4) A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę?(5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.(6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza.(7) Mówią mu: Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić?(8) Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było.(9) A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży. Mat 19

Isus nie negował Tory Sławku. Bóg na pustyni dał wiele przepisów, które były dostosowane do Izraelitów, ich twardego karku i kamiennych serc, dlatego Bóg dopuścił rozwody. Jednak znowu tutaj co mówi Bóg:

(14) A wy mówicie: Dlaczego? Dlatego że Pan jest świadkiem między tobą i między żoną twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była twoją towarzyszką i żoną, związaną z tobą przymierzem.(15) Czy nie Jeden (Bóg) uczynił ją istotą z ciała i ducha? A czego pragnie ten Jeden? Potomstwa Bożego. Pilnujcie się więc w waszym duchu i niech nikt nie będzie niewierny żonie swej młodości!(16) Gdyż kto jej nienawidzi i oddala ją – mówi Pan, Bóg Izraela – plami swoją szatę występkiem – mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni! Malachiasza 2

Znowu Sławek tak ponoć, świetnie zna Torę. Jednak czy aby na pewno??? Jak się okazuje nie za bardzo, ale pomimo to Sławek i jego „weseli kompani” produkują nowe teorie.

 

Niebieski kot i jego hipokryzja

No tak Sławek tak „rozważą zakon Boga dniem i nocą”, że nie wie nic o aniołach i szatanie w Biblii, nie widzi tego, ze celem Boga nie jest rozwód ale trwałość małżeństwa. Ponadto sam Sławek sam jest szydercą:

Niebieski Kot i jego agresja i kpiny 1Niebieski Kot i jego agresja i kpiny 2Niebieski Kot i jego agresja i kpiny 3

Niebieski Kot i jego agresja i kpiny 4

To teraz widzimy jak wygląda, realizacja Tory przez Sławka w praktyce. No tak pani Antonina jest osobą starszą o oto co mówi Bóg na ten temat:

(32) Przed siwą głową wstaniesz i będziesz szanował osobę starca; tak okażesz swoją bojaźń Bożą; Jam jest Pan. Kapł 19

Tak Sławek i Lukas pokazują „szacunek do osoby starszej”!!!! Widać Sławek i Lukas pokazują jak wypełniają „Torę” w praktyce. Rozumiem można się z kimś nie zgadzać, ale zamiast wyśmiewać, osobę starszą to można przecież kulturalnie uciąć dyskusje, czy po prostu zablokować daną osobę na swoim profilu i tyle.

Oto kim jest Niebieski Kot i jego kompani. Co gorszą pozyskali oni sporo zwolenników. Mam nadzieję, że ludzie ich popierający obudzą się i zobaczą kim oni są. Dla Sławka mam te słowa Isusa:

(1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni.(2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Mat 7

Osadzam was chłopaki taką miarą jaką wy osądzacie innych i wg własnych kryteriów na które się sami powołujecie. Mój osąd jest na podstawie waszych pism i nauk. Także, nie mam do was jakieś specjalnej urazy czy pretensji, po prostu, jak wy krytykujecie innych tak samo ja mam, prawo podsumować wasze nauki i teorie, które zwyczajnie nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością czy faktami.

 

7 uwag do wpisu “Niebieski Kot i jego „Wesoła Kompania”….

 1. Bartek Bartosz

  Się namnożyło ostatnio tych fałszywych proroków .
  Lecz ten tutaj jak poczytałem to nie ma żadnej wiedzy biblijnej , uprawia żonglerke wersetami i „łowi duszę” ludzi którzy czegoś chcą się dowiedzieć , podobnie było z tym magiem Sanjajem .
  A ten niebieski kot pachnie mi świadomym dezinfitmatorem , oszczercą i jawnym antychrystem czyli jest to sługa szatański .
  Do tego porusza temat 12 pokoleń Izraela i świadomie przekręca , zwodzi i zwyczajnie kłamie .Jakby został wytypowany by zamglić temat tożsamości naszego narodu .

  Takie to moje zdanie na temat tego człeka po przeczytaniu bzdur przez niego wypisywanych a które zacytowaleś Cyrylu .
  W przeciwieństwie do Brain Breakera który moim zdaniem żadnym agentem nie był i szczerze wierzył co pisał więc pewnie nie chce brać udziału w tym szatańskim projekcie pt ” Niebieski Kot” .

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Bartek zgadzam się, Brein Breaker pisał szczerze. Obecnie nic nie pisze, zapewne wycofał się z działalności w internecie. Natomiast Sławek no cóż, dalej z Lucasem udzielają się na facebooku. Sam Lukas podziękował mi za ten artykuł, ponieważ jego zdaniem go promuje. Sam Sławek tak, odniósł się do mojego artykułu:
   „Sławomir Mitczak sługasy . diabła ; jezusa. Chrzescijanie nie ścierpią nauki Pomazańca”
   No cóż, wychodzi na to, ze Sławek uważa się za Pomazańca i każdego kto go krytykuje określa sługusem diabła…. chociaż wg Sławka nie ma istot nadnaturalnych czyli diabła także….jak widać Lukas ma chociaż poczucie humoru w przeciwieństwie do Sławka…

   Polubione przez 1 osoba

 2. Bartek Bartosz

  Tak mi się teraz skojarzyło -Niebieski Kot to postać z „Alicji w Krainie Czarów ” a ta książka pachnie demonizmem na kilometr nie trzeba czytać wystarczy obejrzeć film Disneya .. .

  Polubione przez 1 osoba

 3. NathanieLysandeR

  O ekspansji Edomitów dobrze opisał Flawiusz,
  https://basileia785.wordpress.com/2016/10/06/tozsamosc-falszywego-narodu-wybranego/#comment-2217
  On o tym wiedział, Jan II Hirkan jako władca chciał dobrze myślał że te bestie da się udomowić i się pomylił….

  Tymczasem przedniejsi Judejczycy z obawą patrzyli na Heroda, który był człowiekiem skorym do gwałtów, zuchwałym i zdradzał dyktatorskie zapędy. Przyszli tedy do Hirkana i otwarcie poczęli oskarżać Antypatra:
  „Jak długo — mówili — będziesz biernie przypatrywał się temu, co się dzieje? Czyż nie widzisz, że Antypater i jego synowie zagarnęli całą władzę, a dla ciebie pozostał tylko czczy tytuł królewski? Nie wolno ci na to zamykać oczu i nie myśl, że nie grozi ci żadne niebezpieczeństwo, gdy nie dbasz ani o siebie, ani o królestwo. Bo Antypater i jego synowie nie są już tylko zarządcami z twojego ramienia — nie miej złudzeń co do tego — bo ich otwarcie za prawdziwych władców mają. Przecież syn jego Herod zabił Ezechiasza i wielu jego towarzyszy gwałcąc nasze prawo, które zabrania zgładzić człowieka, choćby nawet był złoczyńcą, zanim nie skaże go na tę karę sanhedryn. A jednak on odważył się na taki czyn, choć nie miał upoważnienia cd ciebie”.

  Jak widać to Herod jako agent Rzymu wytłukł oryginalny Sanhedryn złożony z czystej krwii Judejczyków a w ich miejsce wstawił Edomitów że niby wzbogacenie kulturowe tak jak dzisiaj.

  Oczywiście Herod chwalił tych którzy byli u władzy a Hirkana skazał na śmierć (skąd ja to znam)
  ”Gdy bowiem Herod osiągnął władzę królewską, zamordował wszystkich, którzy zasiadali w sanhedrynie, a także samego Hirkana”

  Antioch IV to przecież ”Bóg Objawiony” Paweł wielbił ”Boga objawionego w ciele” ponadto przyczynił się do wyroku na apostołach jak Jakub, brat Chrystusa.

  * To i tak lepsze niż Jorosz i nazywanie nie swoich od hybryd.
  A Brejn z tego co wiem wykazał jak ważne są Tory oraz 1 Henocha, czym właściwie jest to całe pogaństwo – kultem płodności upadłych aniołów.
  Dezinformatora kryteriów nie spełnia trzeba mieć wtedy albo posłuch albo być bezczelnym i manipulatorskim

  To jest bardzo popularny pogląd że upadli aniołowie to tak na prawdę synowie Kaina albo Seta, kościelna propaganda.

  Nie podoba mi się ta mania określania wszystkich nie swoich (niewierzących) jako parchy, reptilianie, agenci, hybrydy i co tam jeszcze można. W ten sposób można każdego nawet niesłusznie uwalić a skoro to nie człowiek….
  Zapewne przynosi to korzyści dla diablistów zamiast dyskutować zgłębiać wiedzę to każdy każdego oskarża o bycie podludziem.

  Niebieskie koty, takie hipnotyzujące jak to koty potrafią ugryźść.
  Nie wszyscy a jednak Sławki lubiejo na internecie rżnąć głupa, o Bezjayu to już mi nawet szkoda słów ostatnio nawet już nie groził śmiercią ale wręcz namawiał suggestywnie do wzięcia sprawy w swoje ręce na ex-członkach ale to tylko pokazuje jak prowadzi dyskusje że jak nie wygra to musi się zemścić żeby się dowartościować
  Generalnie większość olewa temat uważa człowieka za kogoś kto robi sobie jaja albo za niegroźnego schizofrenika z papierami, chociaż istnieją powiązania schizofreni z opętaniami demonicznymi taka osoba jest nękana przez demony to nawet układa się wszystko w jedną całość dlaczego postępuje tak podle w stosunku do inspiratorów, ex-członków, kobiet, niepełnosprawnych, dzieci, rodziny… z tego co widziałem wszystkie groźby i żarty bierze na serio więc skoro już kiedyś był zdolny do niszczenia ludzi od strony psychicznej co uważam za najwyższą formę satanizmu nieformalnego, sprzedać duszę to czynić zło/ przedstawiać zwłaszcza młodym zło jak narkotyki w kolorowym opakowaniu albo doprowadzić do stanu myśli samobójczych a do tego często doprowadzają pedofile, liderzy religijni.
  Henryk o tym sporo KIEDYŚ mówił jak świadkowie Rutherforda po zaprzestaniu ośmieszania prawdziwych idei tracą grunt pod nogami, rodzinę znajomych nie wiedzą co robić i….
  Nie ma większej perfidii i nawet psychologia nie nazywa tych ludzi ludźmi co krzywdzą dla zwyczajnej przyjemności
  ”Trochę dziwne” jeśli prowokatorów system uwala albo pod publikę albo wcale a normalnych ludzi uwala pod byle pretekstem
  Sanja to wiadomo, czuje się bogiem z powodu żółtych papierów (nawet nie ukrywa swoich demonicznych znajomości dość często się nimi chwalił w okresie ostrej rekrutacji) do tego pozostałości z kultu Antrovis, prowokacyjny charakter, żebractwo, mieszanie prawd z kłamstwami przez co większość jak wyżej traktuje całość jako oszołomstwo. Generalnie mnie rusza przekręcanie czyiś słów, najeźdzanie na tych od który bierze jako swoje i straszenie karmą (np. nie pochwalasz JSM to rozjedzie cię ciężarówka albo za to że nie pochwalisz to należy ci się śmierć) cóż, i to mnie martwi ponieważ nie ma ani dystansu do siebie ani zdrowego rozsądku na szczęście chłopak którego oskarżał o morderstwa hitleryzm okazał się być silniejszym. Gorzej jak trafi na kogoś kto uznaje czarnoksiężnika za autorytet, coś nie pyknie ten będzie wykorzystywał wszelkie techniki znane w religiach jak wywoływanie poczucia winy ofiara weźmie to do serca że jest śmieciem bez niego i tak dalej.
  Dopiero wtedy by ludzie zobaczyli do czego zdolny jest ten mściwiec, kurde jeśli nie ma hamulców by pluć na własne dzieci publicznie oraz na młodych gniewnych….
  Dowód ?

  Dlatego uważam że nie wolno pobłażać złemu, nie dać się sprowokować ale też nie udawać że nie ma problemu chociaż…
  Sanja to wiadomo wszystko obraca na swoją korzyść od 14 minuty jako dowód

  Nie szkoda mi dorosłych, tak zwanych samców beta którzy są zdradzani przez żony później mówią kobiety są gupie tak chcą być traktowani jako nudni darczyńcy tak są traktowani. Szkoda jest mi osób młodych czy też tych którymi teraz straszy a wcześniej wychwalał jacy to uduchowieni teraz wymyśla różne oszczerstwa namawia do linczu a wyznawców ma bardzo zatumatyzowanych niestety jeden z tych przypadków którym się kara należy a przynajmniej w łagodnym tonie typu objaśnianie obłudnika. Szczerze gorszą mnie tacy ”ludzie” bez honoru i godności, ściągają innych na dno byle tylko sobie zapewnić dobrobyt.
  Tak to wygląda, środowisko alternatywne jest przeładowane pijawkami teraz to co drugi będzie się podpinał pod krytykę zboczeńców bo modne.

  Polubione przez 2 ludzi

 4. NathanieLysandeR

  Pedofilia jest czymś wrodzonym, albo jest się nim z urodzenia albo pod wpływem czegoś w rodzaju ”syndromu sztokholmskiego” ofiara pedofila sama staje się pedofilem, fajnie było to pokazane w Klerze a także to że pingwiny są o wiele gorsze od księży, o wiele gorsze
  To już można się domyślić że ten ten temat będzie ośmieszany że niby ich uczą tego, to jest celowe itd.
  Ta sama ekipa dąży do ośmieszania tematu szczepień, zamiast powiedzieć wprost o co chodzi pozują na oszołomów, tego dowodu szukałem przez jakiś czas
  I Eteru też w tej farsie brał udział, niby to się działo kiedy stracił mózg a jednak haniebne działanie na szkodę dzieci. Jegomość z agresyjnym nastawieniem to pewnie by jeszcze wyzwał te dzieci..

  Co gorsza nic nie można z tym zrobić, można informować ale jak ktoś pod wpływem ”’oszołoma” da sobie wstrzyknąć rtęć i aluminium albo będzie uznany za idiotę bo krzyknie że nie chce żadnych szczepień wrr! albo targnie się na życie bo… .religie
  Eh, Herod Paweł Bezjaya i wielu innych postępują według tych samych schematów trochę prawdy potem bzdury mściwość i bezwzględność.

  ——-
  Ten argument z Rabbim to pierwszy używał Szydłoś, który ma talent do wymyślania bzdur jak prostytutki krążące wokół Isusa, Piotr=Szymon Mag, może nie taki agent jak Bieszk ale na pewno ”bardzo kulturalny”
  Miriam rodowód królewski, Józef także Bóg….
  A żydzi liczą od matki
  Ale jeśli nie Isus jest synem to ?
  Izrael to raczej małżonka Boga, o tym mówi np. Ks Jezekiela

  Reset… o tym mówi 2 Barucha że historia jest podzielona na ileś okresów u Ruskich jest jednak inny kontekst z zabarwieniem Darwinizmu, nie zdziwiłbym się gdyby sami diabliści podsuwali Ruskim te teorie tak aby przeginali w drugą stronę

  Zresztą, większość tych teorii należy traktować z przymrożeniem oka mówią np. że cała historia jest kłamstwem co jest kłamstwem z ich strony albo totalną naiwnością by wierzyć we wszystko alternatywne potem media pokazują takich jako buntowników co chcą za wszelką cenę zanegować rzeczywistość.
  Skoro kroniki Flawiusza definitywnie potwierdzają konspiracje Edomitów przeciwko Judejczykom, Herod gnida która schlebiała zwycięzcom (Oktawian August) tylko o rzezi niewiniątek nie wspominają gdyby napisał o tym Łukasz….
  Herod był ponadto słaby psychicznie, nie wiem czy wynika to z genów (inna psychika, przejęcie przez demona bywa łatwiejsze) taki weganizm po prostu ułatwia opętanie dlatego jest promowany przez okultystów do tego osłabia cukry i węglowodany organizm a słaby organizm łatwiej zaatakować demonom co nie oznacza że taka osoba jest ubezwłasnowolniona to są skrajne przypadki.

  Polubione przez 2 ludzi

 5. Pingback: Tonący się brzytwy chwyta… czyli o Baruchu….i o braku logiki u kotów… – Blog Cyryla

 6. np

  Sławek, którego poznałam kilka lat temu byl zupelnie innym czlowiekiem. słuchal,czuł i myslał. Pisze to dla przestrogi dla innych ludzi aby baczyli na swoje serce. Ten czlowiek mial zyciowe problemy, mozna powiedziec ze kazdy z nas jakies ma , byl otwarty na Boga ale nie potrafil wybaczyc i nie umial zaufac nikomu, weszyl spisku i bal sie zostac oszukany i byc w zwiedzeniu, kiedys uznawal cala biblie, cytował Pawła i zachwycal Boza miloscia, a potem ludzie obok , teorie spiskowe i upor coraz dalej pchaly go w ten straszny stan. Zaczyna sie od negowania jednej kwestii, wersetu, potem jednej ksiegi, potem juz wszystkiego. I tak w przeciagu okolo 4 lat diabel go sobie „ugral”. Jego zanizone poczucie wartosci i krzywdy z przeszlosci przeszly w hiper manie na temat swojej madrosci, i wielkosci by sobie zrekompensowac swoje braki .jest godny politowania, 😦

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s