Tora czyli dlaczego Isus musiał dać nam Torę….

Zauważyłem coś ciekawego. Ostatnio w internecie, następują ataki na osobę Mesjasza Isusa Chrystusa. Wielu ludzi daje się złapać. Podstawowym zarzutem, jest to, że niby Isus w ewangelii Mateusza czy Jana zmienił Torę. Pierwszym, który atakował w tym polu Isusa, był Mariusz Szczytyński, za nim poszedł Brein Breaker - który zanegował Isusa całkowicie - a potem …

Czytaj dalej Tora czyli dlaczego Isus musiał dać nam Torę….