2 księga Ezdrasza, czyli ważne proroctwa….

Kiedyś napisałem artykuł o 2 księdze Ezdrasza tutaj. Znowu Henryk jednak dał mi dobry trop:

2 Ezdrasza zbawienie.forumotion.2

http://zbawienie.forumotion.com/t360-henryk-posty

Napisze tak. Diabeł, w przypadku księgi Daniela zastosował strategię, aby po prostu obok fałszowania wielu wersów napisać dwa fałszywe proroctwa w rozdz. 8 i 11 ks. Daniela. Ten proceder opisałem w tych artykułach:

Księga Daniela…. czyli pomieszanie prawdziwych proroctw z fałszywymi w jednej księdze Daniela….

Tajemnica małego rogu z ustami, który mówi rzeczy zuchwałe i czwartej Bestii….

Róg z oczami i ustami mówiącymi rzeczy zuchwałe…. czyli Edomici

Podsumowanie proroctwa o posągu i czterech Zwierzętach.

W przypadku księgi Ezdrasza to diabeł zastosował inną strategię. Podzielił tę księge na cztery jak nie więcej części i po prostu zostawił w kanonie masoretów, Tanach, tylko dwie księgi pierwsze Ezdrasza (1 księga Ezdrasza i t.z.w. księga Nehemiasza) i wywalił 3 księgę Ezdrasza i 4 księgą Ezdrasza zawierające bardzo ważne proroctwa. Te pozostałe księgi Ezdrasza są pozostawione w kilku kanonach Septuaginty różnych kościołów prawosławnych czy obrządku greckiego. W ten sposób owe ważne proroctwo zostało przed większością ludzi ukryte dlaczego????

Ponieważ w tym proroctwie jak pokazał Henryk, Bóg zapowiada wielki ucisk dla całego świata, oraz pokazuje jak ten ucisk będzie wyglądał (czyli zapanuje nagle głód i wojna, która wyludni ziemię). Jednak w tym proroctwie jest coś ciekawego….. otóż Bóg daje wskazówki co należy czynić aby się uchronić, aby nie zostać uratowanym z tego wielkiego ucisku. A oto te słowa:

(63) Oczywiście on zna twoją wyobraźnię i wie, co myślisz w sercu swoim. Biada tym, którzy grzeszą i chcą ukrywać swe grzechy. (64) Ponieważ Pan dokładnie przejrzy ich wszystkie dzieła i uczyni publiczny pokaz was wszystkich, (65) i kiedy twoje grzechy ukażą się przed ludźmi, będziesz się musiał wstydzić i twoje nieprawości powstaną jako twoi oskarżyciele w tym dniu. (66) Cóż więc uczynisz? W jaki sposób ukryjesz swoje grzechy przed Bogiem i jego aniołami? (67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków.(68) Oto płonący gniew wielkiej rzeszy rozpali się nad tobą, zabiorą część z was i będą was karmić tym, co było poświęcone bałwanom. (69) A ci, którzy zgodzą się aby jeść, będą trzymani w kpinie i pogardzie i będą zdeptani pod stopą. (70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) „Słuchajcie moi wybrani,” mówi Pan. „Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem.(76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów” mówi Pan Bóg, ” nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami.”(77) Biada tym, którzy są zadławieni i przytłoczeni swoimi nieprawościami, tak jak pole jest zadławione krzakami i ścieżka przytłoczona cierniami i nikt nie może tam przejść. (78) Taki jest wyłączony  i oddany na pochłonięcie ogniem. 2 Ezd 16 (BM)

Zobaczmy, Bóg jasno mówi, że warunkiem wyratowania jak najszybszego z ucisku jest zaprzestanie grzechów i wypełnianie prawa Bożego. Nie nauka surwiwalu, czy szykowanie się do stanu kryzysowego, przez różne szkolenia wojskowe, kupowanie broni i zapasów żywności, nas może uchronić ale wypełnianie prawa Bożego!!!!

Szatan ukrył te proroctwo z powodu jego ogólności ale także jednocześnie szczegółowości. Zobaczmy te proroctwo, które uzupełnia i wyjaśni proroctwo daniela o czterech Bestiach z rozdz. 7 ks. Daniela:

(37) I widziałem, a oto stworzenie jak lew podniosło się z lasu rycząc; i słyszałem, jak on wypowiedział ludzkim głosem do orła, i mówił: (38) „Słuchaj a będę mówić do ciebie. Najwyższy mówi do ciebie, (39) `Czyż nie jesteś jedynym, który pozostał z czterech bestii, które uczyniłem panującymi w moim świecie tak, że koniec moich czasów mógł przyjść podczas ich rządów? (40) Ty, czwarty, który przyszedłeś, zwyciężyłeś wszystkie zwierzęta, które przeminęły wcześniej; i ty panowałeś nad całym światem z wielkim terrorem i nad całą ziemią, z bolesnym uciskiem tak długo mieszkałeś na ziemi z oszustwem. (41) A ty sądziłeś ziemię, ale nie prawdą. (42) To ty szkodziłeś cichych i raniłeś spokojnych; nienawidziłeś tych, którzy mówią prawdą i kochałeś kłamców; zniszczyłeś mieszkania tych, którzy przynosili owoc, i kładłeś niskie mury tym, którzy nie zrobili ci nic złego. (43) I twoja bezczelność doszła przed Najwyższego i twoja duma do Mocnego.(44) I Najwyższy wejrzał na jego czasy, a oto one skończyły się, a jego wiek został zakończony! (45) Tak więc na pewno znikniesz ty orle, i twoje przerażające skrzydła i twoje najbardziej złe małe skrzydełka i wasze złośliwe głowy i twoje najbardziej złe szpony, i całe twoje bezwartościowe ciało (46) tak, że cała ziemia uwolniona od twej przemocy, może być odświeżona i uwolniona, a może mieć nadzieję na sąd i miłosierdzie Tego, który ją uczynił „. 2 Ezdrasza 11

Zobaczmy jedno, opis proroctwa Ezdrasza na niebiesko. Przecież to opis dzisiejszego świata. W taki sposób państwa w których mieszkamy traktują ludzi sprawiedliwych. Przecież obecne mass media i politycy kochają kłamców i same kłamią zaś atakują ludzi głoszących prawdę. Zobaczmy mass media i politycy kłamią niemal we wszystkich sprawach…. np. głoszą, że szczepionki nie są szkodliwe i nas chronią. Ludzie którzy głoszą prawdę są wyszydzani, karani a nawet wsadzani do więzień. Czy obecnie nie rani się spokojnych poprzez sprowadzanie ogromu chorób, w postaci zatrutej żywności, produktów i szczepień, oraz kłamstw???? Zobaczmy czy obecnie nie niszczy się mieszkań czyli państw białej rasy, narodów które są pracowite i są najbogatsze poprzez wysokie podatki??? Czy nie kładzie się obywatelom państw narodów białej rasy, niskich murów czyli nie sprowadza się ogromnej rzeszy islamistów, których potem trzeba utrzymywać z socjalu??? Zobaczmy dokładność tego proroctwa które realizuje się na naszych oczach. Zobaczmy na to proroctwo:

(21) Oto zaopatrzenie będzie takie tanie na ziemi, że ludzie będą myśleć, że pokój jest dla nich pewny i wtedy nieszczęścia powstaną na ziemi. 2 Ezdr. 16

Przecież, ponownie, jest to opis naszych czasów. Obecnie mamy największy dobrobyt w dziejach. Jedzenie jest rozdawane za darmo. A technologia sprawia, że tanie jest niemal wszystko. Zobaczmy jak wyglądają nasze domy a jak wyglądały domy naszych dziadków. Ja jeszcze pamiętam jak w latach 90 tych, rzadkim produktem był komputer…. a dziś, mamy laptopy czy komórki dotykowe.

Zobaczmy, szatan ukrył tę proroctwa, ponieważ one dokładnie opisują nasze czasy. Zauważmy, w przypadku księgi Daniela dodano dwa fałszywe proroctwa aby zmylić nas co do tożsamości czwartej Bestii i małego rogu. W przypadku tego prorctwa Ezdrasza, diabeł wiedział, że musi je wyrzucić z największej ilości kanonów Biblii. Ponieważ nie dość, ze te proroctwa są dokładne w opisie naszych czasów to zwierają wskazówki, jak uniknąć wielkiego ucisku. Ponadto, księga Ezdrasza głosi wypełnianie prawa Bożego, czyli nauki które są sprzeczne z naukami Pawła z Tarsu o tym, że nie uczynki ale wiara nas zbawi. W 2 księdze Ezdrasza mamy dokładnie napisane, że to nie wiara ale uczynki nas zbawią od wielkiego ucisku. Czyli ta księga to zagrożenie dla „autorytetu” Pawła z Tarsu.  Zobaczmy te słowa z 1 księgi Henocha:

12 Znam jeszcze inną tajemnicę: księgi te zostaną wręczone sprawiedliwym i mądrym, [którzy będą źródłem] radości, prawdy i wielkiej mądrości. 13 Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, radować się będą. 1 Hen 104

Zobaczmy, 2 księga Ezdrasza zawiera moim zdaniem najcenniejszą informacje. Otóż należy, wypełniać dalej pomimo trudności prawo Boga. Zobaczmy jeszcze te proroctwo Isusa:

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Mesjasz, i wielu zwiodą. (6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. (7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mat 24

Zobaczmy Isus mówi to samo co Ezdrasz o rządach Bestii Orła. Czyli celem rządów Orła jest to aby poprzez jawne akty bezprawnych swoich rządów, karania ludzi za sprawiedliwość i wypełnianie prawa Boga, sprawić aby miłość w nich oziębła i aby zaczęli oni czynić bezprawie.

(66) Cóż więc uczynisz? W jaki sposób ukryjesz swoje grzechy przed Bogiem i jego aniołami? (67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków.(74) „Słuchajcie moi wybrani,” mówi Pan. „Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem.(76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów” mówi Pan Bóg, ” nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami.” 2 Ezdr. 16

Zobaczmy Isus nakazuje nam wytrwać w wypełnianiu prawa i tak samo mówi Bóg Ezdraszowi. Zobaczmy rządy Orła, mają nas skłonić do odejścia od prawa Bożego. Diabeł nie mogąc wyrzucić z Biblii ewangelii Mateusza czy Jana wyrzucił z większości kanonów Biblii te proroctwa Ezdrasza. Ponieważ, te proroctwa Ezdrasza dają nam kolejną radę jak przetrwać zbliżający się ucisk!!!

 

 

 

 

 

 

Reklamy

6 uwag do wpisu “2 księga Ezdrasza, czyli ważne proroctwa….

 1. Bartek Bartosz

  Ta księga jest niesamowita .
  Mówi ona co dzieje się z duszami ludzkimi po śmierci

  2 Ezdrasza 7:

  (78) Teraz odnośnie śmierci nauka jest taka: Kiedy Najwyższy Pan wyda decydujący rozkaz, że człowiek umrze, kiedy duch opuszcza ciało, aby wrócić do tego, kto go najpierw dał, przede wszystkim uwielbi on chwałę Najwyższego.

  (79) I jeżeli jeden z tych, którzy ukazali pogardę i nie trzymali się drogi Najwyższego i pogardzali Jego prawem, oraz ci, którzy nienawidzili tych, którzy się boją Boga,

  (80) takie dusze nie wejdą do mieszkania ale będą natychmiast rozmyślać o udręce, zawsze żałując i się smucąc na siedem sposobów.

  (81) Pierwsza droga, ponieważ pogardzili Prawem Najwyższego.

  (82) Druga droga, ponieważ nie mogą niczego uczynić, aby się poprawić aby żyć.

  (83) Trzecia droga, będą widzieć nagrodę położoną przed tymi, którzy zaufali przymierzom Najwyższego.

  (84) Czwarta droga, będą rozważać cierpienie przygotowane dla nich na dni końca.

  (85) Piąta droga, oni zobaczą zamieszkanie innych, chronione przez aniołów w głębokim pokoju.

  (86) Szósta droga, oni ujrzą jak niektórzy z nich pójdą na tortury.

  (87) Siódma droga, która jest gorsza niż wszystkie wymienione, ponieważ oni się dosłownie zmarnują w zamieszaniu będąc pochłoniętymi przez wstyd i będą marnieć ze strachu widząc chwałę Najwyższego, przed którym oni grzeszyli podczas swego życia i będą przed Nim sądzeni w czasie końca.

  (88) Teraz jest porządek tych, którzy trzymali się drogi Najwyższego, kiedy zostali odseparowani od śmiertelnego ciała.

  (89) Podczas czasu swego życia oni pracowicie służyli Najwyższemu i wytrwali niebezpieczeństwo w każdej godzinie, aby móc trzymać się doskonale prawa Dającego owo Prawo.

  (90) Tak więc tutaj jest nauka odnośnie ich:

  (91) Przede wszystkim oni będą widzieć z wielką radością chwałę tego, który ich przyjmuje, ponieważ otrzymali odpoczynek w siedmiu porządkach.

  (92)  Pierwszy porządek, ponieważ byli drążeni z wielką siłą aby przemóc złe myśli, które się w nich formowały, aby nie prowadziły ich do zatracenia życia ku śmierci.

  (93) Drugi porządek, ponieważ widzieli rozterki, w których dusze bezbożnych błądziły oraz karę, która na nich czeka.

  (94) Trzeci porządek, oni widzą świadectwo Tego, który ich ukształtował i raduje się odnośnie ich, że podczas ich życia oni zachowali prawo, które było im dane w zaufaniu.

  (95) Czwarty porządek, oni rozumieją resztę, która teraz ich raduje, będąc zgromadzeni w swych komorach i strzeżeni w głębokiej ciszy i chwale, która ich oczekuje w ostatnich dniach.

  (96) Piąty porządek, oni się cieszą, że uciekli od tego, co jest skorumpowane i odziedziczą to, co nadejdzie; po za tym widzą kłopoty i trudy, z których zostali uwolnieni oraz przestrzenną wolność, którą otrzymają i będą się nią radować w nieśmiertelność.

  (97) Szósty porządek, kiedy jest im ukazane, jak ich twarze jaśnieją jak słońce i jak są uczynieni jako światło gwiazd, będąc od tego momentu nie skażonymi.

  (98) Siódmy porządek, który jest większy niż wszystkie pozostałe wymienione, ponieważ będą się radować z odwagą i będą pewni bez wątpliwości i będą weseli bez strachu ponieważ oni pospieszyli ku Temu, któremu służyli w życiu i od którego oni otrzymają nagrodę, kiedy będą chwalebni.

  (99) Oto porządek dusz sprawiedliwych i odtąd jest ogłoszone i poprzednio wymienione drogi kaźni tych, którzy nie zwracali uwagi i będą cierpieli w późniejszym czasie.”

  (100) I odpowiedziałem mu i rzekłem: „Czy w takim przypadku będzie dany czas duszom, kiedy zostały odseparowane od ciał, aby zobaczyć to, co mnie teraz opowiedziałeś?”

  (101) Odpowiedział mnie, „Oni będą mieli siedem dni i podczas owych siedmiu dni oni będą mogli widzieć rzeczy o których ci opowiedziałem. i potem będą oni zgromadzani w swych miejscach zamieszkania.”

  Czytałem ją juz parę razy i rozumiem czemu ja wyrzucono podobnie jak księgi Henocha .

  Warto zwrócić uwagę na rozdział 13 który mówi o okolicznościach powrotu Naszego Króla Isusa .

  Księgi zostały nam wręczone i się nimi cieszymy jam przepowiedział siódmy po Adamie Henoch pisarz sprawiedliwości !

  Polubione przez 1 osoba

 2. Jacek Glapa

  Witaj Cyrylu. Mam do Ciebie pytanie.Wydaje mi sie , ze rozdzialy 15,16 2Ezdrasza mowia o wojnie na Bliskim Wschodzie , czyli 3cia wojna swiatowa , ktora sie rozleje rowniez na Europe , gdzie beda przesladowani chrzescijanie i to bedzie wielki ucisk. Apokalipsa opisuje Armagedon , czyli bitwe armii szatana z armia Baranka.Ezechiel 38 opisuje bitwe jaka stoczy Bog z Gogiem ale wtedy , gdy 12 pokolen Jakuba bedzie mieszkac na gorach izraelskich .Napisz mi prosze , czy moje przewidywania sa logiczne , czy moze sie myle.Pozdrawiam Jola

  Polubione przez 1 osoba

  1. Jolu mi także wygląda na to, że owe proroctwa są o trzeciej wojnie światowej…. jednak znowu niekoniecznie one muszą być o trzeciej wojnie, ale raczej mogą mówić, że trzecia wojna wymknie się spod kontroli i pochłonie więcej ofiar niż się spodziewają nie tylko iluminacji ale nawet upadli. Ta sprawa moim zdaniem jest do zbadania. Pozdrawiam.

   Polubienie

 3. NathanieLysandeR

  Henryk wkońcu wraca na właściwe tory,
  Dodam jeszcze informacje że posiadam skany I & II Ezdrasza, katolickiej wersji tak zwany przekład Mariawitów
  http://bibliepolskie.pl/przeklady.php?tid=66#prz1
  Plik sporo waży mnie obchodzą jedynie te dzieła (28 stron) które zostały albo odrzuce i nie weszły do kanonu 66 Ksiąg.
  Po polsku mamy ze trzcztery y wersje 1 Ezdrasza (Popowski, Wojciechowski, Ekumeniczna, Wujek z XVI wieku ) oraz dwie profesjolnalne wersje (Mariawici, Wujek)
  Po angielsku mamy także co najmniej dwie wersje – stara i nowa a nowsze wersje oznaczają więcej naleciałości z Tanachu, tłumacze dostają wytyczne aby wstawiać Tetragram jako imię, imiona z końcówką iah.
  Większość problemów ze zrozumieniem/tłumaczeniem wynika z archaiczności te przekłady powstawały między XVI a XVII wiekiem, ewentualnie przed wojną tak więc minęło sporo czasu.

  Duży problem miałem ze znalezieniem najlepszej wersji II Barucha i Ks Jubileuszów, na ogół znajdowałem niepełne wersje albo nieprzychylne rekomendacje no ale skoro 1 Henocha to dzieło okultystyczne według tych samych źródeł…. Cuda Pawła są ok, nie ma co się przejmować kiedy ludzie po dotknięciu padają na ziemię albo bredzą językami
  Aczkolwiek 2 Barucha oraz list do 9,5 narodów Izraela…. nic dziwnego że nie ma w kanonie.

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Bartek Bartosz

   2 księga Barucha oraz Jubileuszów myślę że to ważne dzieła.
   List do 9.5 plemion Izraela jest już wystarczającym powodem do walki szatana i nasienia węża z 2 Barucha .

   Wystarczy przeczytać 1 rozdział
   Jubileuszów by dowiedzieć się że nie potwierdza on pozerstwa żydów na naród wybrany czyli 12 pokoleń Izraela syna Izaaka syna Abrahama.
   Innym powodem jest potwierdzenie buntu aniołów znanym z ksiegi Henocha oraz zapis decyzji Boga o uwięzieniu 9/10 demonów w otchlani i pozostawieniu dziesięciu ich część na ziemi i oddaniu ich pod władzę szatana na jego prośbę- Tak! Szatan prosił o to Boga .
   Było to po potopie gdy Noe jeszcze żył.
   Pojawił się problem demonów które wcześniej nie istniały gdyż przed potopem miały ciała i były gigantemi znanymi z ksiegi Henocha.

   Szatan nie chce byśmy za dużo wiedzieli dlatego od wieków fałszuje Słowa Boga i ukrywa przed nami księgi.

   Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s