Dlaczego wysokość podatków jest taka ważna…..

Kiedyś napisałem ten artykuł, o podatkach w prawie Boga i zakazie lichwy:

Prawo Boga cz.1 Podatki i lichwa….

Otóż jak ktoś nie zna tego artykułu, to zachęcam do jego przeczytania oraz także zachęcam do przeczytania ciekawych komentarzy pod tym artykułem „Wroga Kozłów”.

Jak wiadomo, za czasów Sędziów, gdy królem Izraelitów był sam Bóg, podatki wynosiły zero procent. Owszem Izraelici składali ofiary dziękczynne i utrzymywali Lewitów, którzy byli obok stanu kapłańskiego także administracją tegoż królestwa, ale to nie były żadne wysokie obciążenia. Jednak gdy Izraelici zamienili króla z Boga na ludzi, to Bóg zapowiedział, że od tej pory podatki od ich dochodów będą wynosić do 10%. Znowu Bóg w swojej mądrości wiedział, że bez tego maksymalnego progu ludzcy królowie by podnosili podatki aż do stanu gdy Izraelici stali by się niewolnikami we własnym państwie. A zatem maksymalną stawką podatkową było to 10%. Gdy następca Salomona jego syn Roboam, doprowadził do rozpadu Izraela i utraty władzy nad 10 pokoleniami Izraela z powodu chęci podwyższenia podatków powyżej 10%!!!!!

Znowu kwota podatku z naszych dochodów powyżej 10% to jest ustrój który przybliża nas do ustroju satanistycznego. I tutaj napisze jedną stanowczą rzecz. Socjalizm to jest ustrój satanistyczny ponieważ promuje maksymalnie wysokie podatki w okolicach 90% (w Rzymie niewolnicy płacili 90% swoich dochodów panu a ten miał obowiązek ich utrzymywać zapewnić im pożywienie i dach). Socjalizm może być dobrym i sprawnym ustrojem co wykazał przykład Jugosławii. Jednak znowu, nie ważne jak sprawny i dobry  może być socjalizm, gdyż podważa on prawo Boga które zakłada brak podatków w przypadku bezpośrednich rządów Boga, lub do 10% podatków w przypadku rządów ludzi upoważnionych przez Boga. Wysokie podatki pomimo pozornych korzyści i tak generalnie są złe, ponieważ zmuszają ludzi do cięższej pracy i większego wyniszczania ziemi na której żyją oraz samych siebie. To jest proste im większy jest podatek na dany towar to tym więcej dana osoba musi wyprodukować aby osiągnąć zysk. W ten sposób wyniszczani są ludzie coraz cięższą praca i sama ziemia poprzez nadmierne pobieranie jej zasobów. Co powodują wysokie podatki????

Otóz wysokie podatki sprawiają, że mamy coraz mniej wolnego czasu i coraz więcej czasu poświęcamy na zarabianie pieniędzy. W ten podstępny sposób naszym Panem staje się nie Bóg ale mamona. Gdyż mamonie poświęcamy więcej czasu niż Bogu. Służba Bogu to życie w rodzinie i poświęcanie czasu dla żony, męża i małżonka. Tymczasem wysokie podatki sprawiają, że nie tylko mężczyzna ale także kobieta musi pracować. Oto co powiedział Isus:

(24) Nikt nie może służyć dwum panom, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim będzie pogardzał. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Mat 6

Zobaczmy diabeł to sprytnie urządził, pod jego rządami służyć musimy mniej lub bardziej nie Bogu ale mamonie. Jako przykład sukcesu są ludzie którzy zarabiają ogromne pieniądze, ale też praktycznie cały czas swój poświęcają zdobywaniu pieniędzy. Promowany jest t.z.w. „wyścig szczurów”, czyli w danej firmie pracownicy łamią wszelkie zasady i prawa aby tylko zdobyć jak najwięcej pieniędzy. Pamiętajmy służba Bogu to wypełnianie prawa Bożego zaś służba mamonie to łamanie tych praw aby zdobyć bogactwo. Szatan przez wysokie podatki robi tak celowo, gdyż przy tak wysokim opodatkowaniu osoba która oszukuje i czyni wiele zła innym ludziom zwykle zdobywa ogromne bogactwa. Dodatkowo ogromne spustoszenie w kwestii moralności poczynił właśnie socjalizm. W jaki sposób???? Otóż Konfucjusz zapytany od czego zacząć naprawiać państwo odpowiedział „Od naprawy pojęć”. Tutaj socjalizm zniszczył jedno z podstawowych pojęć czyli słowo „GODNOŚĆ”. Kiedyś godność oznaczało człowieka który miał honor i wypełniał prawa Boga oraz nigdy pod żadnym pozorem nie łamał tego prawa. Przykładem człowieka o wielkiej godności był Hiob. Który pomimo ogromnych nieszczęść, utrata bogactwa, śmierć rodziny i choroba nie złamał prawa Bożego i nie odszedł od Boga. Tymczasem, socjalizm sprawił, że pod pojęciem „GODNOŚĆ” dziś uważa się kogoś kto zarabia pieniądze im większe tym lepsze. Zobaczmy ludzie strajkujący, walczą o większe pieniądze i podwyżki, i argumentują to tym, ze walczą o „Godne, życie” , „Godne pieniądze”. Tutaj zobaczmy jak szatan mistrzowsko zmienił naszą definicje wolności. Przecież żebrak może wypełniając prawo Boga, posiadać godność, zaś bogacz który uzyskał bogactwo łamiąc prawo Boga, jest osobą bez godności. Jednak znowu taka zmiana definicji godności, powoduje, ze wzorcami do naśladowania jest nasienie węża, które łamie prawo Boga, na każdym kroku i jest nagradzane przez diabelskie system bogactwem. Ludzie widząc, jak bogacą się kłamcy, złodzieje, bandyci, mordercy a uczciwi ludzie za uczciwą i ciężką prace nie dostają wielkich pieniędzy zaczynają się gorszyć. A jeszcze jak socjalizm spowodował, ze pojęcie godność, oznacza po prostu człowieka bogatego to demoralizacja idzie na całego.

(6) Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. (7) Biada światu z powodu zgorszeń! Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Mat 18

Zobaczmy ludzie którzy bogacą się publicznie łamać prawo Boga i uważają się za godnych szerzą zgorszenie. Owa głupota jaką spowodował socjalizm jest zatrważająca. Zauważmy syjonistyczny a raczej satanistyczny rząd Pis, rozdaje na lewo i prawo pieniądze, przy tym są to pieniądze nie ich ale ludzi z podatków. W Polsce i innych państwach zatem jak rosną wydatki socjalne to rosną też podatki. A ludzie w Polsce np. nauczyciele, policjanci, lekarze, pielęgniarki, czyli osoby które są na utrzymaniu budżetu państwa, żądają czego???? Podwyższenia ich pensji. Pozornie ich żądania są rozsądne, za swoją ciężką prace nie są wstanie się utrzymać, ponieważ no właśnie rosną ceny czyli inflacja i życie staje się droższe. Jednak znowu gdy ich żądania rząd jakikolwiek spełni choć w części to podatki i koszty życia będą szybciej rosły. A ci sami ludzie z takimi samymi, żądaniami podważenia ich pensji pojawia się za rok czy dwa.  Politycy o tym wiedzą i się z tego śmieją. Gdyż ludzie zamiast żądania aby obniżyć podatki aby w ten sposób koszty życia spadły na korzyść całego narodu a nie tylko ich grup oraz w ten sposób ludzie by się zjednoczyli oraz zaczęli by żądać wypełnienia przez polityków jednego z praw Boga. No właśnie, żądanie aby całość podatków wynosiła maksymalnie 10% to postulat ustanowienia jednego z praw Królestwa Bożego.  Jednak politycy świadomie wolą podwyższyć jakiejś grupie zawodowej choć część ich pensji, dlaczego???

  1. Ludzie są podzieleni, gdyż inne grupy z zawiści chcą też więcej zarabiać. Ponadto część narodu która pracuje w strefie prywatnej a nie budżetowej widzi, że te podwyżki są z ich podatków i zaczyna nienawidzić ludzi pracujących w budżetówce. Naród jest podzielony i skłócony.
  2. Podwyżka pensji dla osób pracujących w budżetowce (emerytur też ponieważ jest to także część budżetu) oznacza podwyższenie podatków. Zaś podwyżka podatków to głosowanie za dalszymi rządami diabła na ziemi. Pamiętajmy postulat obniżki podatków to głosowanie za rządami Boga na ziemi.
  3. Następuje szybsza realizacja planu 3 wojen światowych Alberta Pike, gdyz wyższe podatki powodują szybsze spowodowanie socjalnego kataklizmu:”Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.”. Zobaczmy podwyżka podatków prowadzi do socjalnego kataklizmu.

Dlaczego ludzie nie protestują i nie żądają obniżki podatków???? Podstawowego prawa Królestwa Bożego???? Niskie podatki lub ich brak to cecha królestwa Bożego!!!!

Pamiętajmy żądajmy obniżki podatków do 10%!!!!! Nie głosujmy na żadnego polityka który jest za podatkami wyższymi niż 10% wszystkich podatków. A takich polityków w zasadzie nie ma, więc sami żądajmy takich podatków. Jak ktoś pracuje w jakimś stopniu w sferze budżetowej to niech rzadka obniżki podatków a nie podwyższenia swojej pensji. I lepiej niech nie uczestniczy w żadnym strajku, w którym żąda się podwyższenia pensji. Gdyż praca w sferze budżetowej i podwyżki pensji będą zawsze prowadziły do podwyżki podatków i większego wyzysku wszystkich ludzi.

Ponadto wysokie podatki powodują, że politycy mają interes nas zabijać:

„Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy.” ALEXIS DE TOCQUEVILLE czy:” „Trzeba szczegółowo poznać historię administracyjną i finansową dawnego ustroju, by zrozumieć, do jak bezprawnych i nieuczciwych praktyk może brak pieniędzy skłonić rządy łagodne, ale działające tajnie i bez kontroli, kiedy czas ostatecznie usankcjonuje ich władzę i uwolni je od strachu przed rewolucją, tą ostatnią ucieczką ludów.”

Zobaczmy większe pensje dla strefy budżetowej czy większe podatki powodują, że dochody budżetowe stają się mniejsze, gdyż firmy płacące podatki upadają w coraz większej liczbie. A zatem rząd ma interes aby np realizować szatańskie doktryny np, „eutanazji”, zobaczmy rak i chemioterapia zabija najwięcej osób starszych głównie emerytów. Pomimo, ze wiadomo oficjalnie, ze chemioterapia zabija, szybciej chorych na raka, to rządy dalej tą metodę opłacają z budżetu. Dlaczego??? Ponieważ zabijanie emerytów jest opłacalne. Aborcja też się opłaca, gdyż na każde dziecko z programów socjalnych płaci się określona stałą kwotę i tak mniej dzieci to mniej wydatków, lepiej sprowadzać dorosłych imigrantów z państw trzecich aby ci pracowali. Zobaczmy w Niemczech płaci się duże kwoty na każde dziecko i tam jest szokująca wysoka liczba aborcji wspierana przez tamtejszy rząd. Logiczne jest, że wysokie podatki są sprzeczne z prawem Boga i zgodne z planem diabła.

Teraz zobaczmy dlaczego Bóg, jest przeciwnikiem wysokich podatków i za Swoich rządów nad Izraelem podatków nie było zaś za czasów rządów ludzi podatki wynosiły maksymalnie 10%???

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!(29) I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelkie siewne zioła wydające nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewo, które ma owoc nasienia, które się sieje: będzie to dla was pokarmem! (30) Dla wszystkich dzikich zwierząt ziemi i dla wszystkich latających stworzeń niebios, i wszelkim gadom pełzającym po ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie zielone rośliny. I tak się stało. Rodz. 1

(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną. (2) A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Rodz. 9

Zobaczmy, Bóg w swoim pierwotnym planie dał każdemu człowiekowi prawo do panowania nad ziemią i jej zasobami. Dlatego dawanie części swoich dochodów czy wypracowanego majątku, oznacza po prostu, ze człowiek coraz mniej panuje nad ziemią i jej zasobami. Im wyższe są podatki tym bardziej człowiek nie panuje nad ziemią i jej zasobami a bardziej jest niewolnikiem. A przecież podstawowym prawem i zadaniem jakie Bóg dał człowiekowi było panowanie nad ziemią i jej stworzeniami zasobami. Dlatego Bóg za swoich rządów nad Izraelem nie pobierał żadnych podatków. Ponieważ podatek oznacza, że prawo panowania nad ziemią i zasobami jej zostaje w jakimś stopniu odebrane ludziom. Podatki zatem są sprzeczne z podstawowym prawem Boga. Bóg dał w Biblii podatki ponieważ Izraelici odrzucili Boga jako króla, i te 10% podatków to była po prostu kara, za głupi wybór Izraelitów.

Zatem obecne wysokie podatki oznaczają, że światem rządzi diabeł, i w zasadzie wszyscy politycy to sataniści, ponieważ nie protestują przeciwko tak wysokim podatkom. Modląc się w modlitwie „Ojcze Nasz” słowami” Niech się stanie Wola Twoja, niech przyjdzie Królestwo Twoje” modlimy się także o niskie podatki lub całkowite zniesienie podatków. I dlatego nasze oczekiwania powinny koncertować się na radykalnej obniżce wszystkich podatków do góra 10%!!!!

 

 

 

 

 

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Dlaczego wysokość podatków jest taka ważna…..

  1. Pingback: Jak powstanie socjalny kataklizm… – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s