Nieznane proroctwa Cz. 1.Proroctwo Nahuma o Nierządnicy i ziemi murzyńskiej….

Zauważyłem coś ciekawego. Biblia, szczególnie księgi Starego Testamentu zostały bardzo mocno sfałszowane. Zauważyłem to przy okazji badania proroctw z księgi Daniela, gdzie okazało się, że oprócz fałszowania w tej księdze określonych wersów dodano do niej po prostu dwa fałszywe proroctwa w rozdz. 7 i 11. Nie dziwi mnie, to poprzez fałszowanie proroctw diabeł stara się zmniejszyć autorytet Boga w oczach ludzi. Jednak znowu pomimo tych fałszerstw Biblia to nadal jedyne źródło prawdy i poznania. Trzeba tylko oddzielić ziarno od plew. Ciekawym proroctwem jest proroctwo Nahuma w rozdziale 3 o którym wspominał Bartek Bartosz w swoim komentarzu. Oto te proroctwo:

(1) Biada krwawemu miastu! Wszystko w nim jest oszustwem, pełno w nim łupu, nie ma końca grabieży. (2) Słuchaj! Trzask bicza. Słuchaj! Stukot kół, tętent koni i podskakujące rydwany. (3) Rumaki stają dęba, iskrzą się miecze, lśnią dzidy, jest wielu zabitych, dużo trupów, bezkresna ilość zwłok, potykają się o trupy. (4) Z powodu wielkiej rozpusty nierządnicy, powabnej, uroczej, czarownej, oszałamiającej narody swoim nagim ciałem, a ludy swoimi czarami, (5) Oto Ja wystąpię przeciwko tobie – mówi Pan Zastępów – podniosę poły twoich szat na twoją twarz i pokażę ludom twoją nagość, a królestwom twoją sromotę. (6) I obrzucę cię brudami, zelżę cię i uczynię cię widowiskiem. (7) Ktokolwiek cię zobaczy, będzie uciekał przed tobą, mówiąc: Niniwa jest zburzona! Któż jej będzie żałował? Nie mogę znaleźć dla ciebie pocieszycieli. (8) Czy jesteś lepsza niż No-Ammon, które leżało nad Nilem, otoczone zewsząd wodami? Morze było jego wałem, wody jego murem. (9) Jego siłą była ziemia murzyńska i Egipt bezkresny, Put i Libijczycy byli jego pomocą. (10) Lecz i ono poszło na wygnanie, wzięte w niewolę: także jego niemowlęta roztrzaskiwano na rogach wszystkich ulic, o jego znakomitych rzucano losy, wszystkich jego wielkich zakuto w kajdany. (11) Także ty będziesz upojona i omdlała, także ty będziesz szukała schronienia przed nieprzyjacielem. (12) Wszystkie twoje twierdze są jak drzewa figowe z wczesnymi owocami; gdy się nimi potrząśnie, wpadają do ust jedzącego. (13) Oto wojownicy wśród ciebie zniewieścieli: bramy twojej ziemi otworzą na oścież twoim nieprzyjaciołom, ogień pożre twoje zawory. (14) Naczerp sobie wody na czas oblężenia, wzmocnij swoje obwarowania, wejdź w błoto i depcz glinę, weź do rąk formę do cegieł. (15) I tak strawi cię ogień, wytnie cię miecz, pożre cię jak szarańcza. Rozmnażaj się jak szarańcza, rozmnażaj się jak koniki polne! (16) Namnożyłaś swoich handlarzy więcej niż gwiazd na niebie; jak szarańcza rozciąga skrzydełka i odlatuje, tak odlecą. (17) Twoi urzędnicy są jak szarańcza, a twoi pisarze jak roje koników polnych, które leżą na murach w czas chłodu; lecz gdy słońce wschodzi, odlatują i nie wiadomo, gdzie są. (18) Zasnęli twoi pasterze, królu asyryjski, zdrzemnęli się twoi bohaterowie; twój lud jest rozproszony po górach, a nikt ich nie zgromadza. (19) Nie ma lekarstwa na twoje zranienie, nieuleczalna jest twoja rana. Ktokolwiek słyszy wieść o tobie, klaszcze w dłonie nad tobą. Bo kogóż nie dotykało ustawicznie twoje okrucieństwo? Nahuma 3

Zauważyłem jedno. Te proroctwo zostało moim zdaniem sfałszowane w zakresie adresata. Otóż owa Nierządnicą która:

(4) Z powodu wielkiej rozpusty nierządnicy, powabnej, uroczej, czarownej, oszałamiającej narody swoim nagim ciałem, a ludy swoimi czarami Nahuma 3

która:

(19) Nie ma lekarstwa na twoje zranienie, nieuleczalna jest twoja rana. Ktokolwiek słyszy wieść o tobie, klaszcze w dłonie nad tobą. Bo kogóż nie dotykało ustawicznie twoje okrucieństwo? Nahuma 3

To moim zdaniem islam, czyli córka Wielkiej Nierządnica Watykanu. Jak wiadomo były jezuita Alberto Rivera powiedział, że Watykan stworzył islam. A Watykan ma na imię:

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Ap 17

Zobaczmy Wielka Nierządnica ma córki inne nierządnice, czyli inne religie. Proroctwo Nahuma odnosi się zatem do islamu. Dowody na to są nie do poważnienia. Islam promuje „ustawiczne okrucieństwo”, przez wieki islam wojował i zmuszał swoich wyznawców do wojny i nieludzkiego okrucieństwa.

(19) Nie ma lekarstwa na twoje zranienie, nieuleczalna jest twoja rana. Ktokolwiek słyszy wieść o tobie, klaszcze w dłonie nad tobą. Bo kogóż nie dotykało ustawicznie twoje okrucieństwo? Nahuma 3

Zobaczmy to np.:


Największa w historii maszyna do zabijania
Mike Konrad
Kiedy myślimy o masowych mordach, do głowy przychodzi nam Hitler. A jeśli nie on, to Tojo, Stalin albo Mao. Totalitaryści XX wieku są określani jako najgorsi tyrani, jacy kiedykolwiek żyli.
Alarmujące jest jednak to, że islam zabił więcej ludzi niż każdy z nich – a liczba ofiar mordów i okrucieństw islamu może być ostatecznie większa niż wszystkich tyranów razem wziętych. Potworność zbroni „religii pokoju” tak dalece wykracza poza ludzkie wyobrażenia, że nawet prawdomówni historycy nie dostrzegli jej skali. Gdy przestajemy patrzeć krótkowzrocznie, islam jest bez wątpienia największą maszyną do zabijania w historii ludzkości.
„Islamski podbój Indii jest prawdopodobnie najkrwawszą historią w dziejach”, napisał Will Durant, cytowany na stronie Daniela Pipesa.
Umiarkowane szacunki mówią o 80 milionach zabitych Hindusów.
„Według niektórych kalkulacji, populacja subkontynentu indyjskiego zmniejszyła się o 80 milionów pomiędzy rokiem 1000 (podbój Afganistanu) a 1525 (upadek Sułtanantu Delhijskiego)”. (Koenrad Elst, cytowany na stronie Pipesa).
80 milionów? Zbrodnie konkwistadorów bledną przy takiej liczbie. Nic dziwnego, że Hitler podziwiał islam jako religię walczącą. To wyznanie, którego masakrom nie był w stanie dorównać, budziło jego respekt.
110 milionów czarnoskórych zostało zabitych przez islam.
„Co najmniej 28 milionów Afrykanów zostało zniewolonych na muzułmańskim Bliskim Wschodzie. Według szacunków, co najmniej 80 procent ludzi złapanych przez handlarzy ginęło przed dotarciem na rynek niewolników. Uważa się zatem, że przez 1400 lat najazdów arabskich i muzułmańskich w Afryce mogło zginąć 112 milionów osób. Gdy dodamy do tego ludzi sprzedanych w niewolę, całkowita liczba afrykańskich ofiar saharyjskiego i wschodnioafrykańskiego handlu niewolnikami może przewyższać 140 milionów.” (John Allembillah Azumah, autor „The Legacy of Arab-Islam in Africa: A Quest for Inter-religious Dialogue”).
Sumując, liczba ta przekracza wszystkie ofiary totalitaryzmu XX wieku. Ale to nie koniec. Trzeba jeszcze dodać miliony ludzi, którzy zginęli z rąk muzułmanów w Sudanie w czasach nam współczesnych.
Duża część niewolnictwa islamskiego miała naturę seksualną – preferowano w nim kobiety. Schwytanych mężczyzn kastrowano. Dzieci niewolnic były często zabijane, co wyjaśnia, dlaczego demograficznie islam nie rozprzestrzenił się na rasę czarną. Inaczej było w przypadku potomstwa niewolników na Zachodzie, które utworzyło klasę mieszańców. Dodając zabijane dzieci, otrzymujemy wynik ponad 200 milionów ludzi.
Pamiętajmy, że w VII wieku Afrykę Północną zamieszkiwali prawie sami chrześcijanie. Co się z nimi stało?
„W roku 750, sto lat po podbiciu Jerozolimy, co najmniej 50 procent chrześcijan na świecie znalazło się pod hegemonią muzułmanów… Dziś w regionie [Afryki Północnej] chrześcijaństwo rodzime nie istnieje, nie ma społeczności chrześcijańskich, których historię można by prześledzić od czasów starożytnych”. – („Christianity Face to Face with Islam”, Catholic Education Resource Center).
Co się stało z tymi milionami chrześcijan? Część z nich nawróciła się na islam. Ale reszta? Zgubiła się na kartach historii. Wiemy, że ponad milion Europejczyków zostało złapanych w niewolę przez piratów berberyjskich. Ilu z nich zmarło, pozostaje zagadką.
„Przez 250 lat, między rokiem 1530 a 1780, liczba ta mogła sięgnąć 1 250 000”. (BBC).
W średniowieczu zaś „Wielu niewolników wywożono do Armenii i tam kastrowano, żeby nadążyć za muzułmańskim zapotrzebowaniem na eunuchów”. (“Slavery in Early Medieval Europe”).
To samo praktykowano w islamskiej Hiszpanii. Północni Europejczycy, pojmani w najazdach sięgających czasem Islandii albo kupieni, byli kastrowani. Wielu zmarło na skutek tego trwającego wieki procederu.
Liczba zabitych w wyniku muzułmańskiego podboju Bałkanów i południowej Italii jest nieznana. Jednakże, przez stulecia na pewno można liczyć ich w milionach. Nie zapominajmy też o 1,5 miliona ormiańskich chrześcijan, zamordowanych przez Turków podczas I wojny światowej. Wiemy, że w ciągu pięciu wieków porwano wielu chrześcijańskich chłopców, którzy stali się islamskimi janczarami. Doliczmy i ich.
Blondynki były cennymi nabytkami w haremach; złapane w niewolę Słowianki były sprzedawane na bazarach w Chanacie Krymskim. W muzułmańskiej Hiszpanii Kantabria była zobowiązana co roku dostarczyć jako daninę 100 Wizygotek (blondynek). „Przez wieki muzułmańscy władcy Hiszpanii wymagali dostarczenia od podbitej ludności co roku 100 dziewic. Zaprzestano tego dopiero, kiedy Hiszpanie zaczęli walczyć”. (“Jihad: Islam’s 1300 Year War Against Western Civilisation”)
Kiedy dodamy całkowitą liczbę zabitych podczas rekonkwisty, suma rośnie dalej.
Według badań „wieki ciemne” nie zostały spowodowane przez Gotów, którzy ostatecznie zasymilizowali się i schrystianizowali. „Prawdziwymi niszczycielami cywilizacji klasycznej byli muzułmanie. To inwazje arabskie… złamały jedność świata w basenie Morza Śródziemnego – wcześniej jednej z najważniejszych dróg handlowych świata – i zamieniły go w pole bitwy. Dopiero po pojawieniu się islamu miasta Zachodu, zależne od handlu środziemnomorskiego, zaczęły upadać”. (Islam Caused the Dark Ages)
Dodajmy nieznaną liczbę milionów ludzi, którzy zginęli z tego powodu.
Ilu z nas zna okropieństwa podboju Malezji? Buddyści Malezji zostali masowo wymordowani. „Kiedy buddyści byli atakowani i masakrowani przez muzułmanów, początkowo nie próbowali nawet uciekać przed swoimi oprawcami. Akceptowali śmierć w aurze fatalizmu i przeznaczenia. Z tego powodu nie ma ich tu dzisiaj, żeby opowiedzieć swoją historię”. (History of Jihad.org)
„Po tym, jak muzułmanie zdobyli władzę na początku XV wieku, animiści ostatecznie zniknęli w wyniku zniewolenia oraz ‚inkorporacji’ muzułmanów z ludnością Malezji, Sumatry, Borneo oraz Jawy. Działo się to przez najazdy, płacenie trybutów oraz sprzedaż – w szczególności dzieci. Jawa była największym eksporterem niewolników około roku 1500”. (Islam Monitor)
W taki sam sposób islam dotarł na Filipiny. Jedynie obecność tam Hiszpanów zapobiegła całkowitemu upadkowi i ograniczyła zasięg islamu do wysp południowych. „Przybycie Hiszpanów ocaliło Filipińczyków przed islamem, oprócz południowych krańców, gdzie ludność nawrócono na islam”. (History of Jihad.org)
Znowu, liczba zabitych nie jest znana, ale mimo wszystko dodajmy ich do naszej sumy.
Animiści z Filipin chętnie sprzymierzali się z Hiszpanami przeciwko islamowi. Tak naprawdę, w dużej części Azji Południowo-Wschodniej preferowano Hiszpanów i Portugalczyków, a nie islam. „Od XVII wieku kolejni królowie Tajlandii sprzymierzali się z potęgami morskimi Zachodu – Portugalczykami i Holendrami, odsuwając zagrożenie islamskie ze strony muzułmańskiej Malezji i jej arabskich suzerenów”. (History of Jihad.org)
Kilka galeonów i muszkietów nie wystarczyło, żeby podbić Azję. Islam sprawił, że Europejczycy wydawali się być na początku wybawcami – i do pewnego stopnia tak było. Kim byli więc prawdziwi imperialiści? Nawet dziś „…dżihadyści malezyjscy planują zamienić wieloetniczną Malezję w kalifat islamski i podżegają do niepokojów w południowej Tajlandii”, (History of Jihad. org)
Zsumujmy to wszytko. Ofiary afrykańskie. Ofiary indyjskie. Ofiary europejskie. Dodajmy ludobójstwo Ormian. Następnie, mniej znane, ale bez wątpienia liczne ofiary Azji Wschodniej. Doliczmy jeszcze dżihad muzułmanów w Chinach, napadniętych w 651 r. Dodajmy grabieże Chanatu Krymskiego na Słowianach, szczególnie na ich kobietach.
Liczba nie jest jasno określona, ale wyraźnie widać, że islam jest bez wątpienia największą maszyną do zabijania w dziejach, a liczba ofiar sięga 250 milionów. Prawdopodobnie między jedną trzecią a połową wszystkich zabitych w wyniku wojen i niewolnictwa można przypisać islamowi, a to tylko pobieżne szacunki.
Teraz weźmy pod uwagę ponad 125 milionów kobiet, które są dziś obrzezane w imię islamskiego honoru. Wbrew temu, co mówią apologeci, praktyka ta jest ograniczona prawie całkowicie do terytoriów muzułmańskich. „Nowe informacje z irackiego Kurdystanu dowodzą, że problem jest bardziej rozpowszechniony na Bliskim Wschodzie niż uważano wcześniej, a obrzezanie kobiet dużo bardziej związane z religią, niż przyznaje to wielu zachodnich uczonych i aktywistów”. (“Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?”, ME Quarterly)
Kiedyś uznawano, że obrzezanie kobiet ma miejsce głównie w Afryce. Ostatnio powszechne jest jednak wszędzie tam, gdzie spotkać można islam. Istnieją przesłanki, że obrzezanie kobiet może być zjawiskiem o rozmiarach epidemii na arabskim Bliskim Wschodzie. Hosken zaznacza na przykład, że tradycyjnie wszystkie kobiety z obszaru Zatoki Perskiej były okaleczane. Arabskie rządy odmawiają zajęcia się tym problemem.
Pamiętajmy, że to wszystko ma miejsce od 1400 lat i zostało narzucone ludności, która wcześniej była pogańska lub chrześcijańska.
Obrzezanie kobiet praktykowane jest na dużą – i wciąż rosnącą – skalę w islamskiej Indonezji. „Obrzezanie kobiet w Indonezji uległo wyraźnej eskalacji. Masowe ceremonie w Bandung są z każdym rokiem coraz większe i bardziej popularne”. (The Guardian). Przerażony Brytyjczyk, autor tego artykułu w “Guardianie”, nadal się oszukuje, że islam nie popiera obrzezania kobiet – chociaż uznaje się je za rdzennie islamską praktykę. Muzułmanki poddano praniu mózgu, żeby popierały okaleczanie samych siebie.
Jaka inna tyrania robi coś takiego? Nawet naziści nie okaleczali swoich kobiet!
W przeciwieństwie do totalitarystów XX wieku, których zabójcza furia zniszczyła ich samych, skracając im życie, islam kroczy wolniejszym tempem. W efekcie – chociaż trwało to dłużej – odpowiedzialny jest on za śmierć i tortury większej liczby ludzi niż jakakolwiek inna grupa religijna czy świecka. Inaczej niż tyrania świecka, islam pomnaża swoje szeregi za sprawą poligamii i niewolnictwa seksualnego.
Inne rodzaje tyranii są jak ostre stany zapalne – dają silne objawy, ale organizm szybko je pokonuje. Islam jest jak powolny, śmiertelny nowotwór, rozprzestrzeniający się po całym ciele i przejmujący nad nim kontrolę. Nigdy się nie cofa. Jego metody są bardziej zdradzieckie, długo ich nie widać, a wszystkim kieruje demografia. Jak w przypadku nowotworu, jedynym lekarstwem może być wycięcie zakażonych tkanek.
Więc kiedy czytacie o oburzaniu się na Izrael za to czy za tamto – nawet jeśli jest w tym prawda – umieszczajcie te informacje w kontekście. Spójrzcie, z kim walczą Izraelczycy – w całej historii nie ma drugiego takiego przypadku, jak islam.
Veronica Franco, na podstawie: http://www.americanthinker.com/2014/05/the_greatest_murder_machine_in_history.html#.U4mDhJYczfU.blogger
Mike Konrad to pseudonim Amerykanina, który nie jest Żydem, Latynosem ani Arabem. Prowadzi stronę http://latinarabia.com, na której pisze o subkulturze Arabów w Ameryce Łacińskiej.

 

Islam słynie z rozpusty wielkiej, w islamie dozwolona jest pedofilia, homoseksualizm czy zoofilia oraz powszechne i nakazane związki kazirodcze:

Porównajmy te proroctwo :

(4) Z powodu wielkiej rozpusty nierządnicy, powabnej, uroczej, czarownej, oszałamiającej narody swoim nagim ciałem, a ludy swoimi czarami Nahuma 3

z tym:


Wkraczamy w ciemny i zamknięty świat, gdzie kobiety są zmuszane do utrzymywania przez lata stosunków seksualnych z bliskimi członkami rodziny. Tutaj znęcanie się nad kobietami jest niezwykle powszechne, a dziewczynki i kobiety muszą ukrywać swoje piękno za oszpecającymi chustami czy burkami. W tym świecie mężczyźni mają ciche przyzwolenie na gwałt, ponieważ i tak kobieta jest postrzegana jako prowodyr.
GWAŁT I ZMUSZANIE DO WSPÓŁŻYCIA
W artykule” The Independent” pod tytułem „Question of Honor”, na temat przestępczości związanej z seksem w środowiskach muzułmańskich, przytoczone zostały dane policji brytyjskiej, według których prawie 17 000 kobiet każdego roku staje się ofiarami agresji związanej z „honorem”, włącznie z morderstwami. Jak mówią szefowie policji, liczba przymusowych małżeństw również jest bardzo duża, a oficjalne statystyki to tylko „wierzchołek góry lodowej”.
Vib Klarup Voetmann, dyrektor schroniska dla kobiet Dannerhuset w Kopenhadze, na łamach gazety „Kristelig Dagblad” stwierdził, iż 70% z 1400 kobiet zgłaszających się do centrum co roku, ma korzenie bliskowschodnie. Donnerhuset jest tylko jednym z czterdziestu takich schronisk w Danii, więc istnieje prawdopodobieństwo, że aktualna liczba maltretowanych kobiet szukających pomocy terapeuty jest zdecydowanie większa, a możliwe, że przekracza nawet kilka tysięcy, bo należy również wziąć pod uwagę fakt, że wiele muzułmanek milczy, bojąc się zemsty ze strony rodziny.
PRZYMUSOWE MAŁŻEŃSTWO TO FORMA NAPAŚCI
Jeśli chodzi o zmuszanie do małżeństwa, dziennikarze oraz media nadal nie potrafią pojąć, że jest to nie tylko pogwałcenie podstawowych praw człowieka, ale jednocześnie „zamach” na kobiecą seksualność. W takich związkach kobieta musi utrzymywać stosunki płciowe z mężczyzną, którego sama nie wybrała. Co więcej, taki stan rzeczy utrzymuje się przez wiele lat, bowiem rozwód jest dla kobiet rzadko dostępny.
Jeszcze bardziej odrażającą cechą takich małżeństw jest to, że kobiety są zmuszane do poślubienia członka swojej wielopokoleniowej rodziny. W Pakistanie na przykład, blisko 70% (wg badań duńskiej gazety Jyllands-Posten) wszystkich małżeństw to tzw. związki wewnątrzrodzinne, natomiast w Turcji liczba ta waha się między 25-30%.
Tego rodzaju związki są nie tylko traumatycznym przeżyciem, ale są także nienaturalne w sensie biologicznym. Zgodnie z artykułem z duńskiego dziennika „BT”: „Endogamia wśród emigrantów pochłania miliony”, konsekwencją takich stosunków są często dzieci z upośledzeniami fizycznymi i umysłowymi. „Kiedy kuzynostwo ma potomstwo, ryzyko upośledzenia dziecka wzrasta dwukrotnie, a koszty leczenia pokrywa państwo”. I dalej: „Tylko w roku 2000 obliczono, że 13% dzieci w Kopenhadze pochodzi z rodzin imigranckich i stanowią one 24% dzieci poważnie upośledzonych.”
W wielu takich muzułmańskich małżeństwach panna młoda jest wyjątkowo młoda. Dziewczynki nie mają realnej szansy na odmowę, tak więc wniosek, że wykorzystywanie seksualne jest wkalkulowane w małżeństwo, nasuwa się sam. Szwedzka badaczka Pernilla Ouis, która sama jest muzułmanką, sporządziła raport, dotyczący tzw. przemocy usprawiedliwianej obroną honoru. Badania przeprowadziła na Bliskim Wschodzie, a w konkluzji napisała: „Wczesne zawieranie małżeństw może być postrzegane jako wykorzystywanie seksualne z uwagi na bardzo młody wiek dziewczynek.” Jej wnioski były tak obciążające, że artykuł został ocenzurowany przez organizację Save the Children, która zajmuje się ochroną praw dzieci (!) i która zamówiła raport.
KULTURA MUZUŁMAŃSKA TO RAJ DLA PODNIECONYCH SEKSUALNIE MĘŻCZYZN
Według „Koranu”, jeśli muzułmański mężczyzna odda życie za wiarę, zostanie wynagrodzony 72 dziewicami, których błona będzie odtwarzać się po każdej penetracji. Z perspektywy zachodniej psychologii jest to dość żenujące i niedojrzałe, że jedna ze światowych religii obiecuje seks, w dodatku z dziewicą, jako nagrodą główną. Większość ludzi, którzy mają już za sobą burzę hormonów i osiągnęli choćby minimum dojrzałości, najpewniej zgodzi się, że taki cel został stworzony przez bardzo prymitywny typ ludzki oraz do takiego jest skierowany odbiorcy.
Islamski raj jest głównym celem dla napalonych i bezdusznych mężczyzn, którzy czują się niepewnie w towarzystwie kobiet wyzwolonych seksualnie. Powszechne wychwalanie tego raju w środowiskach muzułmańskich wskazuje na to, że kultura ta osiągnęła niemały sukces jeśli chodzi o stwarzanie tego typu mężczyzn.
Niestety wizja tego seksualnego edenu, gdzie każdy mężczyzna może wziąć kobietę i zrobić z nią co mu się podoba, jest bardzo powszechna również wśród współczesnych muzułmanów, którzy bynajmniej nie oddali życia za swoją religię. W wielu przypadkach muzułmanin może zgwałcić muzułmankę i nie poniesie za to kary, ponieważ w tej kulturze istnieje przeświadczenie, że to kobieta sprowokowała gwałt.
Trzeciego sierpnia 2009 roku duńska telewizja „Danmarks Radio”podała komunikat, że gwałty dokonane przez zorganizowane grupy, to rozpowszechniające się zjawisko w kręgach imigranckich: „Młodzi mężczyźni o innym niż duńskie pochodzenie byli odpowiedzialni za gwałty na dziewczynkach ze swojego środowiska. Mężczyźni ci byli świadomi faktu, iż dziewczęta będą tak przerażone reakcją rodziny, że nie powiedzą o gwałcie nikomu.”
Kristina Aamand, która jest pielęgniarką z Centrum Ofiar Gwałtu, również pochodzi z muzułmańskiej rodziny i pracowała z wykorzystywanymi seksualnie dziewczętami. Dziś jest kierowniczką w poradni terapeutycznej „New Virginity” („Nowe Dziewictwo”), z którą każdego miesiąca kontaktuje się jedna lub więcej młodych emigrantek zgwałconych przez swoich pobratymców. Aamand tak komentuje to zjawisko: „Jako muzułmańska dziewczynka jesteś wychowana w wierze, że jeśli dopuścisz się przedmałżeńskiego seksu to Allach Cię ukarze. Seks przedmałżeński jest, zgodnie z islamem, najbardziej haniebnym aktem jakiego możesz dokonać. Niektórzy chłopcy wykorzystują ten pogląd przeciwko dziewczynkom, ponieważ to one będą się wstydzić i to one poniosą karę.”
Postrzeganie dziewcząt jako winnych gwałtu jest cechą rodzin o fundamentalnych poglądach religijnych. Taka rodzina nie pozwoli kobiecie, aby samotnie przebywała w obecności mężczyzny, który nie należy do jej rodziny. Ponadto, za każdym razem, gdy wychodzi z domu musi jej towarzyszyć męski członek rodziny. Zatem pojawia się przypuszczenie, że potencjalnym gwałcicielem może być ktoś z rodziny, jak wujek, brat, kuzyn, ojciec czy dziadek.
Islamski raj dla napalonych i zboczonych muzułmanów doczekał się legalnego paragrafu wiosną 2009 raku w Afganistanie. Hamid Karzai, prezydent Afganistanu, zatwierdził prawo mężczyzn do gwałtu na swoich żonach, jeśli nie uprawiali seksu przez ponad cztery dni. Na szczęście prawo to zostało wycofane ze względu na międzynarodową presję. Jednakże media i literatura są pełne przykładów dotyczących muzułmańskiego znęcania się nad kobietami.
Somalijka Ayaan Hirsi Ali opisała to szczegółowo w swojej książce „The Caged Virgin”, przedstawiającej życie w społeczeństwie muzułmańskim. Równocześnie media dostarczają bardziej absurdalnych przykładów; jeden dotyczy szesnastoletniej jordańskiej dziewczyny, która została zabita przez swojego wuja. W jej ciele znaleziono osiem kul. Wszystko dlatego, że została zgwałcona. Okolicznością łagodzącą, jeśli można tak w ogóle spojrzeć na tę sytuację, było to, że wujek chciał zabić dziewczynę zanim urodzi się dziecko gwałciciela. Inna historia opowiada o ośmioletniej dziewczynce porzuconej przez muzułmańskich rodziców, ponieważ chcieli uratować honor rodziny po tym jak ich córka go splamiła, zostając zgwałcona przez czterech chłopców.
Organizacja schronisk dla kobiet w Danii doświadczyła czterokrotnego wzrostu liczby dzieci i młodych ludzi poszukujących ochronny przed przemocą domową. Lene Johannesson, kierowniczka sekretariatu stwierdza: „Pomimo stałego, kilkuletniego wysiłku włożonego w integrację, młode dziewczyny nadal padają ofiarą tzw. ataków w imię honoru.” Możliwe, że muzułmańskie przekonanie dotyczące kobiet jest powodem tego, że 100% gwałtów w Oslo (gdzie sprawca i ofiara wcześniej się nie znali) w latach 2006, 2007 i 2008 były popełniane przez emigrantów o tzw. niezachodnich korzeniach. Szczególnie gorzką wersją tego zjawiska jest historia pewnej Irakijki, która zorganizowała gwałty na przynajmniej osiemdziesięciu różnych kobietach. Jej celem było, aby pokrzywdzone odczuły, że teraz nie mają po co już żyć, więc dokonanie zamachu samobójczego to jedyna możliwość ocalenia honoru rodziny.
Zgodnie z prawem szariatu islamu, kobiety muszą przedstawić przynajmniej dwóch męskich świadków napaści, aby ich sprawa w ogóle dostała się do sądu. Nawet jeśli kobieta będzie mieć na tyle determinacji, żeby w kraju muzułmańskim, z sędzią kierującym się prawem szariatu, wnieść sprawę dotyczącą gwałtu, to i tak niemożliwe jest, aby wygrała, bo jedynymi męskimi świadkami tragedii będą najprawdopodobniej sami gwałciciele.
Rzeczywistość jest taka, że większość światowej populacji muzułmanek, czyli około 700 milionów kobiet, pozostaje bez jakiejkolwiek ochrony przed seksualnymi napaściami, których dopuszczają się członkowie ich rodzin lub mężczyźni z ich środowisk.
Co gorsza, jeśli chodzi o przyjemność kobiet z seksu, to fakt, że kobieta może w ogóle ją mieć, nie jest akceptowany w krajach muzułmańskich, więc łechtaczka zostaje usunięta, najlepiej jeszcze przed osiągnięciem dojrzałości płciowej. Dwudziestego stycznia bieżącego roku w „New York Timesie” pojawił się artykuł „A cutting Tradition” podający, że 96% dziewczynek z Indonezji, najgęściej zaludnionego kraju muzułmańskiego, jest poddanych obrzezaniu jeszcze przed czternastym roku życia.
ISLAM WYPACZA SEKSUALNOŚĆ SWYCH WYZNAWCÓW
Dlaczego w Islamie i w kulturze muzułmańskiej kobiety i ich prawo do decydowania o swoim ciele znaczą mniej niż mężczyźni i ich prawa? Dlaczego muzułmańskie kobiety są bite, gwałcone i obrzezane dużo częściej niż kobiety innych kultur? Jest wiele możliwych odpowiedzi; bardzo konkretną podaje „Koran”: według Allacha i jego proroka Mahometa, kobiety zwyczajnie mniej znaczą od mężczyzn („Koran”, 4;34). Abstrahując od świętej księgi, należy stwierdzić, że z psychologicznego punktu widzenia zazwyczaj boimy się tego, czego nie lubimy. Po zbadaniu ponad stu muzułmańskich mężczyzn odebrałem wrażenie, że mężczyźni ci odczuwają strach i niepewność przed kobiecą seksualnością, która pod wieloma względami jest silniejsza od męskiej. Kobiety mogą kochać się dłużej niż mężczyźni, którzy często czują się zażenowani, gdy nie potrafią kontrolować wytrysku i tym samym zaspokoić kobiety. Poprzez pominięcie jej potrzeb mężczyzna walczy z faktem, że kobieta w tej podstawowej sferze życia jest mocniejsza od niego.
Należy również nadmienić, że ten mechanizm psychologiczny w innych kulturach występuje jako cecha charakterystyczna dla męskich szowinistów. Jednak żadna inna religia czy kultura nie stworzyła tak wyraźnej sekciarskiej rytualności związanej z żeńskim seksualizmem, jaka obecna jest w islamie; to podejście skupia się na stłumieniu i ukryciu seksualności oraz kobiecych pragnień. W wywiadzie przeprowadzonym przeze mnie z Kristiną Abu-Khader Aamand pod tytułem „Project New Virginity” (2009), Aamand mówi: „Kontrola społeczna kobiet ma na celu zabezpieczenie rdzenia muzułmańskiej kultury, której większa część skupia się wokół kobiecej seksualności. Nie ma tu znaczenia czy kobiety same zdecydowały się nosić szal, chustę oraz burkę – sam fakt, że dzielą z mężczyznami ten pogardliwy pogląd na swój temat, tylko pogarsza sytuację.”
Muzułmańskie stanowisko wobec kobiet oraz przewrażliwione podejście do ich seksualności są szkodliwe nie tylko dla muzułmanek, ale również dla psychicznego rozwoju samych mężczyzn. Seksualność muzułmanów jest wypaczona z powodu braku możliwości przeżycia spokojnego i pełnego miłości związku z kobietą. Tym samym pozbawieni zostają radości i rozwoju, które niesie ze sobą czułe i pełne wspólnego szacunku uczucie miedzy mężczyzną a kobietą. Mężczyźni stają się bezduszni, a podczas aktu seksualnego są niewrażliwi i skupieni na sobie.
Rozmawiałem z dwiema prostytutkami, które potwierdziły, że seks z muzułmańskimi mężczyznami trwał zdecydowanie krócej i dał im mniej satysfakcji niż stosunki z innymi mężczyznami. Te same przekonania odnajdziemy, wkraczając w głębszą psychologiczną analizę, którą jako pierwszy zajął się Carl Gustav Jung: jeżeli przez mężczyznę zdławiona jest kobiecość w świecie zewnętrznym, to automatycznie tłumione są jego żeńskie właściwości, tzw. „amina” i staje się mniej wrażliwy, mniej kreatywny, intuicyjny, towarzyski i spokojny.
Pozostali mężczyźni – ci którzy szanują kobiety i cenią rzeczy, których się od nich uczą otwierając się na nie, oraz chcą, aby mały one wolną rękę w wyborze partnera, stroju, czy stylu życia – czują się w obowiązku chronić je, gdy są atakowane i wykorzystywane przez takich mężczyzn, którzy nie pozwalają swoim kobietom żyć tak jak one tego chcą i którzy nie dostrzegają ich wartości. Mężczyźni nie potrafiący stworzyć związku z kobietą to emocjonalnie niedojrzali szowiniści, niegotowi na doświadczenie cudownego seksu. Podczas terapii okazuje się, że ten typ mężczyzn posiada chory obraz swojej własnej atrakcyjności.
W STRONĘ DZIECIĘCEJ PORNOGRAFII
Wypaczenie seksualności i brak doświadczenia związanego z równą i odwzajemnioną miłością mogą być przyczyną coraz większego zainteresowania żarliwych muzułmanów dziecięcą pornografią. W artykule z 17 października 2008 roku zatytułowanym „Związek pomiędzy dziecięcą pornografią a muzułmańskimi terrorystami odkryty podczas policyjnych obław”, „Times Online” podaje jak brytyjskiej policji udało się znaleźć mnóstwo materiałów dotyczących dziecięcej pornografii w komputerach ludzi podejrzanych o terroryzm. Policja zauważyła wyraźny związek między zwolennikami teokracji czy też fundamentalizmu islamskiego, a korzystaniem z tego rodzaju pornografii. Ich pedofilskie zapędy nie odbiegają od czynów ich proroka Mahometa; bowiem poślubił on sześciolatkę i zaczął z nią współżyć gdy miała lat dziewięć. Nie tylko terroryzował okolice dziesiątkami bitew, lecz dodatkowo dał zezwolenie swoim poplecznikom na gwałty na niemuzułmankach.
Fakt, że ponad połowa panien młodych w Afganistanie w chwili zawarcia małżeństwa ma poniżej piętnastu lat, odbiega od biologicznego uwarunkowania i zachodniego przekonania, że dziewczyna nie powinna uprawiać seksu przed osiągnięciem dojrzałości seksualnej. Jednym z najbardziej groteskowych przykładów jest historia ośmiolatki z Arabii Saudyjskiej, która została zmuszona do poślubienia czterdziestosiedmioletniego mężczyzny. Z pomocą matki dziewczynka złożyła pozew o rozwód, ale w świetle prawa saudyjskiego (opartego na szariacie) musiała pozostać ze starszym od niej sześciokrotnie mężem.
CHOMEINI POCHWALA PEDOFILIĘ I SODOMIĘ
Ajatollah Chomeini, nieżyjący już przywódca polityczny i religijny Iranu, który przeprowadził tam rewolucję islamską w 1979 roku, napisał książkę „Tahrirolvasyleh”, która jest spisem zasad dotyczących zachowania muzułmanów. Cytat: „Mężczyzna może ugasić swoje seksualne pragnienie za pomocą dziecka. Jedynym warunkiem jest to, aby nie penetrować waginy, seks analny jest dopuszczalny”. Gdzie indziej Chomeini napisał: „Jest wskazane, aby dziewczynka została poślubiona na tyle wcześnie, żeby jej pierwsze krwawienie miało miejsce w domu jej męża, a nie ojca. Każdy ojciec, który wyda córkę w tak wczesnym wieku, uzyska miejsce w raju.” I dalej: „Mężczyzna może uprawiać seks ze zwierzętami takimi jak owce, krowy czy wielbłądy, jednakże po wytrysku powinien je zabić.”
A teraz kilka słów dotyczących praw kobiet: „Kobieta, która przyjmuje sakrament małżeństwa, nie ma prawa opuścić domu bez zezwolenia męża – musi być mu dostępna, aby zaspokajać wszystkie jego potrzeby i nie może odmówić oddania mu się, chyba że istnieją ku temu uzasadnione religijnie powody.”
Co istotne, Chomeini nie uważa również, że seks analny męża z własnym synem jest wystarczającym powodem do rozwodu: „Jeśli żonaty mężczyzna uprawia seks analny ze swoim synem, bratem czy ojcem, to jego małżeństwo trwa nadal.”
Z psychologicznego punktu widzenia utrzymywanie stosunków seksualnych dorosłych mężczyzn z nastolatkami, czy z kobietami, które nie oddają im się dobrowolnie, jest przykładem zboczenia i to bez względu na to, co mówią prorocy, przywódcy religijni, „Koran”, czy generalnie kultura. Mamy tu do czynienia z patologicznymi cechami charakteru, a przez to, że kultura muzułmańska tak szybko się rozrasta, cechy te stają się coraz to bardziej powszechne. Wiele wskazuje na to, że kultura muzułmanów wypacza męskie libido i zapewnie dlatego spotykamy się z tak wieloma przypadkami napaści na tle seksualnym w środowisku islamistów.
Największa wyszukiwarka internetowa Google zdaje się tylko potwierdzać to, że świat muzułmański zainteresowany jest najbardziej perwersyjnym rodzajem seksu. Google Trends to program, który pokazuje w jakim najczęściej kraju i języku określone słowa są wyszukiwane. I tak wpisując „seks z dzieckiem”, Google Trends wskazuje, że kraje muzułmańskie zajmują cztery na pięć miejsc, a język to przeważnie indonezyjski i arabski. Natomiast jeśli poszukamy słowa „gwałt,” kraje islamu wyskakują na trzech miejscach z czterech i tu ponownie indonezyjski i arabski są w czołówce. Wpisując dla żartu „seks z osłem” otrzymamy dość poważny wynik: muzułmanie zajmują znowu cztery z pięciu miejsc, ale jednocześnie zmienia się język poszukujących – tym razem pojawia się turecki i arabski. Chomeini zapewne nie uniósłby brwi ze zdziwienia.
Bez wątpienia istnieje mnóstwo wytłumaczeń dlaczego poszukiwanie tego rodzaju seksu jest tak popularne w największych krajach muzułmańskich, lecz wiele do myślenia daje w tym kontekście fakt, iż w świetle islamu i kultury muzułmańskiej miłość i wolny seks są czymś złym i chorym.
PODSUMOWANIE
Umiejętność otwarcia się na zdrowy, pełen miłości seks pomiędzy kobietą i mężczyzną, to podstawa, na której opiera się nasze zdrowie psychiczne. Dopóki w kulturze muzułmańskiej kobiety nie będą postrzegane jako równe, dopóty muzułmańscy mężczyźni i muzułmańskie społeczeństwa pozostaną zapóźnione psychologicznie. Na podstawowym ludzkim poziomie islam i kultura muzułmańska mogą być bardzo niezdrowe dla ludzkiego rozwoju. A konkluzja jest taka: efektem tej sytuacji psychologicznej jest to, że napaści na tle seksualnym rozpowszechniają się wśród muzułmanów w niepokojącym tempie.
Autorstwo: Nicolai Sennels
Tłumaczenie: EmKa
Źródło oryginalne: EuropeNews.dk
Źródło polskie: Euroislam.pl

1400 lat kazirodztwa w islamie


Zoofilia i nekrofilia w islamie
Każdy z nas słyszał o Islamie. Większość z nas wie z dostępnych źródeł, czym jest Islam. Wielokrotnie słyszymy, że jest to monoteistyczna religia wywodząca się z Judaizmu i z Chrześcijaństwa. Do końca tak jednak nie jest. Islam zaadoptował tylko pewne elementy, a dużą część wypaczył.
Wyobrażamy sobie, skoro mówi nam się, że  Islam ma korzenie Judeochrześcijańskie, to musi pojmować moralność w podobny sposób, co nasza kultura. Czy tak jest? Zajrzyjmy do Islamskich źródeł, a stwierdzimy, że muzułmańska moralność w znacznym stopniu odbiega od naszej. Muzułmanie starają się pokazać światu, jacy są pobożni, modlą się pięć razy dziennie, chodzą w białych szatach, muzułmańskie kobiety zasłaniają przynajmniej swoje włosy a Islam zabrania np. cudzołóstwa.
Sięgnijmy, więc do księgi Sahih Muslim, Shaarh al- Nawawi ( Link do tekstu islamweb.net , skorzystaj z tłumacza google), lub wejdźmy na oficjalną stronę Arabii Saudyjskiej hadith.al-islam.com ( skorzystaj z tłumacza google) gdzie znajdziemy ten sam hadis. Warto podkreślić, że osobą, która jest odpowiedzialna za redagowanie tej strony jest saudyjski minister ds. Islamu, co daje wiarygodność zawartym tam tekstów. Możemy również przeczytać w wersji angielskiej na stronie wikiislam.net
Hadis ten opisuje wiele hańbiących i perwersyjnych praktyk stosowanych w Islamie. Wielu muzułmanów stara się przeinaczyć zawarte tam słowa by ukryć hańbiącą prawdę.
Kiedy zagłębimy się w lekturze, to przeczytamy o Mahomecie, który uprawiał seks z czymś, co ma cztery nogi. Ci, co chcą ukryć prawdę powiedzą, że mowa jest tu o seksie z kobietą, tylko czy kobieta ma cztery nogi? Użyto tu słowa „shu’biha”, „shu’biha al–arba”, które oznacza cztery rozgałęzienia. Jeśli przyjrzymy się ludzkim kończynom, stwierdzimy, że mamy parę rąk i parę nóg. Kiedy mówimy o człowieku nie możemy powiedzieć o czterech rękach lub o czterech nogach. Jeśli człowiek nie ma czterech identycznych kończyn, to nie możemy mówić o seksie z człowiekiem. Zastanówmy się, jakie stworzenie ma cztery identyczne kończyny? Jedyną możliwą istotą, która ma identyczne kończyny jest zwierzę.
Aby udowodnić hipotezę o seksie Mahometa ze zwierzętami, musimy przeczytać wyjaśnienie tego hadisu przez samych muzułmanów.
Zobaczmy na interpretacje tego tekstu przez jednego z najważniejszych uczonych Islamu, na interpretacje imama Shaarh al-Nawawi. W trakcie czytania dojdziemy do wniosku, że sami muzułmanie do końca nie są jednoznaczni, co do znaczenia „shu’biha al–arba”. Jedni mają na myśli ręce i nogi, jako cztery części, inni mówią, że odnosi się to do nóg i ud, a jeszcze inni interpretują to, jako nogi i brzeg kości łonowej. Czy nie nasuwa się myśl, że wymyśla się abstrakcyjne interpretacje by ukryć hańbiące znaczenie tekstu.
Przypatrzmy się interpretacji tego hadisu. Pamiętajmy, że są to interpretacje samych muzułmanów. Czytając widzimy, o czym mówi tekst. Mowa jest tu o seksie analnym między ludźmi hetero i homoseksualnymi a także o zoofilii.
„ Nasi towarzysze powiedzieli, że gdy penis spenetruje ODBYT KOBIETY lub MĘŻCZYZNY.” Zastanówmy się, jeśli muzułmanie mówią, co należy zrobić z penisem po seksie analnym z kobietą lub mężczyzną, czy to nie oznacza, że homoseksualizm jest usankcjonowany przez Islam? Pamiętajmy o tym, że całe to opowiadanie o myciu penisa dotyczy czynności, którą należy wykonać przed modlitwą.
Czytając to, dochodzimy do wniosku, że Islam to naprawdę wyjątkowa religia, tylko czy aby w tym pozytywnym sensie tego słowa. Tego wszystkiego, co należy zrobić z penisem po stosunku analnym, uczy bogobojnych muzułmanów apostoł Allaha, prorok Mahomet.
Jednak to nie wszystko. Jeszcze nie osiągnęliśmy dna. Czytajmy dalej, a znajdziemy jeszcze więcej „ciekawych” informacji. Przeczytamy nawet o zwierzęcych penisach, które mogą używać kobiety. Czy nie uważacie Państwo, że jest to odrażające?
Muzułmanie w swojej obronie powiedzą nam „ to nie tak, to nie Mahomet. To Imam nam to mówi”. Czy jednak nie jest to komentarz Imama do tekstu zawartego w Hadisie, a więc są to wyjaśnienia islamskiego uczonego, który wyjaśnia słowa Mahometa. Dodatkowo należy podkreślić, że tekst zaczyna się słowami „ Nasi towarzysze powiedzieli….”, a pamiętamy, że Hadisy są to opisy wydarzeń związanych z prorokiem i jego towarzyszy. Więc to nie tylko jeden człowiek myśli w ten sposób, lecz większość pierwszych muzułmanów miała takie przekonania. Przypomnijmy, że Hadisy są tak samo ważne w Islamie jak słowo Allaha w Koranie.
Wróćmy jednak do Hadisu i czytajmy dalej. Widzimy tekst o odbycie zwierzęcia i jego pochwie. Czy nie jest to dla nas zdumiewające? Przecież tyle razy słyszeliśmy, że muzułmanie to tylko nasi młodsi bracia w wierze!
Czytajmy dalej, gdyż to jeszcze nie koniec, ale co jeszcze może nas zaskoczyć?
„ trzeba koniecznie się umyć niezależnie od tego, czy istota, która została spenetrowana, żyje czy też nie”. Powoli zagłębiając się w tekst, dochodzimy do wniosku, że zahaczamy już problemu nekrofilii. W tym kontekście warta przypomnienia jest historia o Mahomecie, który przespał się z Fatimą Bint Asad w jej własnym grobie. Oczywiście i w tym przypadku muzułmanie będą się bronić i powiedzą, że ich prorok nie uprawiał z nią seksu. Tylko, po co z nią spał w jej własnym grobie? Fatima leżała w grobie naga. Mahomet zdjął z siebie ubranie i przykrył nim zarówno siebie jak i ją, kiedy leżeli obok siebie. Usłyszymy, że było to spowodowane w celu uśmierzenia bólu rozstania. Brzmi to w naszych uszach nieco dziwnie. Wielu z nas straciło kogoś bliskiego, męża czy żonę, ale czy słyszeli państwo o kimś, kto poszedł spać nago ze swoją zmarłą bliską osobą. Ja nie słyszałem i myślę, że również Państwo nie zna nikogo takiego.
Dalej możemy przeczytać w tekście zalecenia w stosunku do kobiet. Jeśli muzułmanka włoży sobie do pochwy…. Tylko, na co zezwala islam kobiecie by wkładała sobie do pochwy. Wydaje mi się, że każdy normalny człowiek uzna to za odrażające. Nie będzie to na pewno ogórek czy banan lub inny przedmiot, który mógłby normalnie służyć do masturbacji. Nie, w hadisie mowa jest o zwierzęcych penisach. Po użyciu tego, w celu zaspokojeniu swych żądz, kobieta musi się bezwarunkowo umyć. Jeśli zastosuje odcięty penis… Trudno to się czyta, prawda. Jednak nie są to moje słowa. Wszystko możecie Państwo przeczytać sami w islamskich źródłach. Powróćmy jednak do tekstu. Więc jeśli kobieta wsadzi sobie odciętego penisa, może być zwierzęcy lub mężczyzny (Użyto tu słowa Thakaran maktu-an, słowo to dokładnie oznacza odciętego penisa), według jednej z opinii powinna się umyć. Rozpatrywanym problemem jest wyłącznie tylko to czy należy umyć się czy nie.
Powtórzmy jeszcze raz, na co islamskie źródła zezwalają kobiecie. Kobieta może skorzystać ze zwierzęcego penisa, oraz z odciętego penisa należącego do zwierzęcia lub mężczyzny. Pamiętajmy jednak, że są dwie opinie, co muzułmanka powinna zrobić po takim seksie. Jedna opinia jest taka, że należy się umyć, jednak według tej drugiej opinii nie jest to konieczne. Cóż za wspaniała religia. Pomyśleć, że pewne opiniotwórcze źródła starają się zrównać Islam z Judaizmem i Chrześcijaństwem.
Przemyślmy wszystko, co przeczytaliśmy i myślmy samodzielnie. Na podkreślenie zasługuje fakt, o którym pisałem już kilkakrotnie. Faktem jest to, że wiele nowo budowanych meczetów w Polsce finansowanych jest przez Arabię Saudyjską. Obecnie pojawia się również problem muzułmańskich uchodźców z Sudanu. Jeśli Islam jest tak wspaniałą religią to, dlaczego Arabia Saudyjska nie przygarnie tych biednych ludzi do siebie. Wystarczy popatrzeć na mapę polityczną świata a stwierdzimy, że jedyną barierą oddzielającą Arabię od Sudanu jest Morze Czerwone, które jest na pewno łatwiejsze do przebycia niż Morze Śródziemne do Europy. Może jednak chodzi o coś innego, może chodzi o zwiększenie islamskiej populacji na starym kontynencie, a zatem o szerzenie Islamu na Świecie. Jest to jednak temat do poruszenia w innej części.
Pod niżej podanym linkiem polecam do obejrzenia film ze zwiadowczego drona nad Afganistanem. Film pokazuje jak afgańscy muzułmanie stosują się do nauk swojego proroka, a dokładnie pokazuje islamską zoofilię.

Zobaczmy kolejne elementy tego proroctwa:

(15) I tak strawi cię ogień, wytnie cię miecz, pożre cię jak szarańcza. Rozmnażaj się jak szarańcza, rozmnażaj się jak koniki polne! Nahuma 3

Jak wiadomo muzułmańska populacja mnoży się jak szarańcza i zachowuje się jak szarańcza, gdyż niczym szarańcza niszcząca uprawy dla ludzi, tam muzułmanie na zachodzie wyniszczają białą rasę poprzez pobieranie socjalu. Islam nakazuje żyć islamistom z pracy nie islamistów. W tym celu w islamie jest specjalny podatek Dżiżja, który nieislamiści musieli płacić muzułmanom. Obecnie socjal w państwach białego człowieka muzułmanie traktują jako należny im haracz. Zobaczmy islamska społeczność jest pokojowa na danym terenie dopóki jest nieliczna, gdy zaś staje się liczniejsza to staje się coraz bardziej agresywna, aż gdy osiągnie wystarczającą większość to sięga po władzę siłą. I tak samo zachowuje się szarańcza, jak jest nieliczna to owe owady są niegroźne, jednak gdy na danym terenie jest ich coraz więcej to zaczynają one atakować każdy kawałek zieleni. I co ciekawe kolor islamu to kolor zieleni…. czyli kolor pokarmu szarańczy. A tutaj jeszcze mamy inny ciekawy dowód:

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/plaga-szaranczy-w-arabii-saudyjskiej-osiaga-monstrualna-skale

 

Zauważmy, islamskie narody zwiększyły swoją liczebność kosztem narodów białych. Państwa islamskie są najbiedniejsze i mało produktywne nie bez powodu. Islam nakazuje swoim wyznawcom zachowywać się jak szarańcza. Zobaczmy te słowa:

(1) Biada krwawemu miastu! Wszystko w nim jest oszustwem, pełno w nim łupu, nie ma końca grabieży. Nahuma 3

Zobaczmy w islamie są usankcjonowane kłamstwo zwane Taikija ,


W takim przypadku musimy sobie uświadomić, że muzułmaninowi wolno nas okłamać. Praktyka ta ma na celu ochronę Islamu. Pamiętajmy, że mieszkając w Europie mieszkamy w Dar al-Harb, czyli na terytorium wojny.
Koran 3:28
Zobaczymy tu jak Allah uczy by kłamać – „Niech wierzący nie biorą sobie obłudników ‘Abdullah Ibn Ubayy’a i jego towarzyszy oraz niewierzących żydów jako przyjaciół tak aby stać się silnym i czcigodnym.”
Jak widzimy w powyższym wersie z Koranu, muzułmanin ma zabronione zaprzyjaźniać się z nie muzułmanami. Jednak wielu wyznawców Allaha twierdzi że przyjaźni się z Chrześcijanami. Czy oznacza to, że ta osoba nie podąża za naukami swojego proroka, który kategorycznie zakazuje brać sobie za przyjaciół ludzi księgi ( Żydzi i Chrześcijanie ).
Koran 5:51
„O wy którzy wierzycie w Mahometa i Koran. Nie bierzcie Chrześcijan i Żydów za przyjaciół, ani nawet nie szukajcie u nich wsparcia i pomocy. Oni są przyjaciółmi jedni dla drugich.” – Czy nie wygląda to na nauczanie nienawiści i nietolerancji? Jeśli muzułmanin nie może się z nami zaprzyjaźnić, to jaka jest alternatywa? Może uznać nas za wroga! Allah grozi muzułmanom, że jeśli zaprzyjaźni się z ludźmi księgi, sam będzie jednym z nich i nie może liczyć na ochronę.
Koran 3:28
„kto zaprzyjaźnia się z Chrześcijanami i Żydami, ten nie ma honoru, temu nie przysługuje miłosierdzie Allaha i jego ochrona.”
Więc, według tych słów, takiej osobie nie przysługuje miłosierdzie i ochrona Allaha. Osoba taka, może być upokorzona, można mu zgwałcić jego żonę, a także zadać mu śmierć. Jest to bardzo wyraźna groźba. Allah mówi, jeśli się zaprzyjaźnicie z Chrześcijaninem; odbiorę wam ochronę! Stracicie honor, miłosierdzie i ochronę. Wszystkie te groźby padają pod adresem muzułmanina, który szczerze bierze sobie nas za przyjaciół. Pamiętajmy, chodzi tu o szczerą przyjaźń. Jednak wielu ludzi może wciąż powiedzieć, że przyjaźni się z muzułmaninem. Więc coś jest tu nie tak. Koran mówi nie przyjaźnij się z Chrześcijaninem i Żydem a znajdujemy muzułmanów którzy się „przyjaźnią” z innymi. Koran jednak w tym samym wersie mówi, że muzułmanin może się z nami „przyjaźnić”, okłamując nas o swojej szczerości, oszukując nas, dopóki muzułmanie nie osiągną siły, by wprowadzać Islam na zajmowanym przez nich terenie.
„Nie możecie tego robić, chyba, że chcecie się ochronić przed nimi. Chcecie się uratować przed nimi, uznając to jako działanie ochronne”
Jak widzimy w powyższym tekście, Koran zezwala na kłamstwo. Możemy się z tym liczyć, że zostaniemy oszukani. Jest to uznawane działanie ochronne. Niektórzy muzułmanie mieszkający na zachodzie, nie mogąc otwarcie powiedzieć, że nas nienawidzą, że nienawidzą naszej kultury, mogą nas okłamywać mówiąc że nas lubią, do czasu dopóki nie staną się większością i nie zaczną dominować.
„Ochraniając się przed nimi poprzez mówienie do nich w przyjazny sposób, podczas gdy wasze serca tego nienawidzą.”
Jest to jawne nauczanie kłamstwa. Jest to nauka płynąca od Allaha spisana w Koranie. Nauka za którą musi podążać prawowierny muzułmanin.
Koran 60:1
„Nie bierzcie sobie przyjaciół, z pośród moich wrogów” „nie bierzcie sobie moich wrogów w religii” – jak widzimy chodzi tu o wrogów religii – „Nie wysyłajcie do nich listów potajemnie aby ich wspierać oraz im pomagać”- Muzułmanin nie może pomóc, nawet w tajemnicy, dlatego, że innowiercy są wrogami w religii. Każdy kto odrzuca Islam, jest wrogiem. Islam opiera się na walce, na zwalczaniu niewiernych. Nie trzeba walczyć przeciw Islamowi na wojnie z mieczem w dłoni by być wrogiem. Wystarczy, że nie uznajesz Allaha za Boga a Mahometa za jego proroka i odrzucasz nauki płynące z Koranu by automatycznie stać się wrogiem Allaha.
Po przeczytaniu powyższych wersów Koranu, możemy brać pod uwagę, że jeśli jakiś muzułmanin złoży przysięgę wierności po uzyskaniu np. polskiego obywatelstwa, może kłamać i nie traktować tego poważnie, może kłamać, ponieważ nie wolno mu brać protektorów czy przyjaciół wśród Chrześcijan czy Żydów. Musi być lojalny w pierwszej kolejności Islamowi.
Koran 5:14
„Mamy szerzyć (wrogość) zabijanie i niszczenie (i nienawiść) w sercach (wśród nich) między Żydami a chrześcijanami”- Tak miłosierny Allah nakazuje szerzyć nienawiść między Chrześcijanami i Żydami, a kiedy przeczytamy dalej ten wers dowiemy się że bóg wyznawany przez muzułmanów nakazuje szerzyć nienawiść między wszystkimi ludźmi, co pokazuje kim tak naprawdę jest Allah.
Podsumowując muzułmanin może okłamywać w trzech przypadkach; ochrony życia rodzinnego, w przyjaźni i wrogów. Szyici, jak i sunnici mogą kierować się Tuqyah ( takiję ). Takija jest częścią Islamu praktykowaną przez obydwa najważniejsze odłamy tego systemu politycznoreligijnego.
Źródłem powyższych cytatów jest oficjalna strona Królestwa Jordanii – © 2013 Royal Aal al-Bayt Institute for Islamic Thought, Amman, Jordan (www.aalalbayt.org) – jest to strona rządowa króla Jordanii, który twierdzi, że pochodzi z rodziny proroka Mahometa. Na stronie są komentarze takich autorytetów jak ibn Abbas, kuzyn Mahometa, którego prorok uznał za osobę, która może wyjaśniać wiernym Koran.

Zobaczmy zatem w islamie usankcjonowane jest oszustwo, a islam nakazuje swoim wyznawcom łupić nie islamistów i w historii islamu nie ma końca grabieży. Sam Allah jest największym oszustem:

„ Oni knuli podstęp, i Bóg knuł podstęp; a Allah jest najlepszy z pośród knujących podstępy” – Koran 3:54


 

Zobaczmy teraz te mapy starożytnej Asyrii:

 

 1. Okres staroasyryjski. Zasięg terytorialny królestwa Szamszi-Adada I (1814-1781 p.n.e.).

Asyria 1

 2.Okres średnioasyryjski. Zasięg terytorialny Asyrii w okresie średnioasyryjskim (koniec XIII – początek XI w. p.n.e.)

Asyria 2

 3. Okres nowoasyryjski. Rozwój terytorialny imperium asyryjskiego w okresie nowoasyryjskim.

Asyria 3

Zobaczmy z pozoru Nahum prorokuje przeciwko Niniwie. Tylko, że mamy mały problem, owo miasto ma zostać zniszczone gdy Bóg przywróci świetność Izraela, czyli zjednoczmy ponownie rozproszony Izrael.

(2) Nadciąga przeciwko tobie pogromca, wzmocnij więc straże! Przepatrz drogę! Przepasz biodra! Zbierz wszystkie swoje siły! (3) Gdyż Pan przywróci wspaniałość Jakuba, jak wspaniałość Izraela; grabieżcy bowiem ograbili ich i zniszczyli ich latorośle. Nahuma 3

Czyli widać wyraźnie, że tak naprawdę te proroctwo nie jest przeciwko Asyrii, gdyż zniszczenie tego imperium musi spowodować zjednoczenie Izraela przez Boga. Znowu tutaj wychodzi na to, że Asyria i Niniwa tak naprawdę nie upadły i cechy tego proroctwa wskazują, że Asyrią i Niniwą jest islam i jego stolica Mekka. Znowu zobaczmy te słowa:

(8) Czy jesteś lepsza niż No-Ammon, które leżało nad Nilem, otoczone zewsząd wodami? Morze było jego wałem, wody jego murem. (9) Jego siłą była ziemia murzyńska i Egipt bezkresny, Put i Libijczycy byli jego pomocą. Nahuma 3

Otóż czy siłą Teb czyli stolicy górnego Egiptu, była ziemia murzyńska, czyli czy Tebańczycy byli murzynami??? Otóż moim zdaniem nie. Te słowa raczej pokazują, że Asyria czyli islam czerpie swoją siłą do gnębienia rozproszonego Izraela, czyli Słowian którzy są rozproszeni wśród państw rasy białej, wśród murzynów wyznających islam. Zobaczmy w roku 2015 trwająca do dziś migracja milionów islamistów jest z państwa Afryki Północnej czyli murzynów, Libijczyków czy Egipcjan, Arabów. Gdyż te tereny są główna siłą islamu. Henryk słusznie zauważył, że u Ezechiele także sfałszowano adresata:


Wiem bardzo niedokładnie o tym, że pewne proroctwa Ezechiela są także sfałszowane.
Proroctwa ujawniające Lucyfera mieszają się z królem Tyru. (O ile dobrze pamiętam). – thewordwatcher

Dokładnie u Ezechiela gdy chodzi o Lucyfera, to adresata zamieniono na jakiegoś króla Tyru. W Przypadku Nahuma moim zdaniem jest podobnie. Nahum opisywał jedną z nierządnic, córek Wielkiej Nierządnicy – Watykanu czyli islamu. Islam przejawia wszelkie cechy dawnego imperium Asyrii. Dawne imperium Asyrii nakazywało swoim wyznawcom ustawiczny podbój i tak samo czyni islam dziś. Co ciekawsze, dziś państwa rasy białej i Słowian przez system podatkowy płacą na utrzymanie i płodzenie potomstwa islamistów, czyli islam niemal oficjalnie rządzi czy raczej okupuje na spółkę z syjonistami rozproszony Izrael. Ludzie się dziwią dlaczego rodzina islamistów nie pracując ma duży socjal a pomocy socjalnej obecne państwa odmawiają ludziom rasy białej, którzy muszą pracować na utrzymanie islamistów.

Tymczasem sprawa jest oczywista, Wielka Nierządnica Watykan, dba o swoją córkę Nierządnicę czyli islam i jej wyznawców.

Kolejną cechą islamu jako nierządnicy jest fakt, że islam powołuje się na Boga Izraela i Biblie oraz wypełnia kilka praw Tory np. obrzezanie mężczyzn czy zakaz jedzenia wieprzowiny. Jednocześnie wyznawcy islamu – wg tych nauk – łamią większość praw Tory odnośnie sprawiedliwego postępowania wobec drugiego człowieka. Czyli mordują, napadają, okradają, okłamują, gwałcą i czynią wiele zła innym ludziom.

Zatem proroctwo Nahuma się jeszcze nie wypełniło. Logiczne jest, że diabłu zależy na tym aby ludzie uważali, że proroctwo Nahuma uznano za wypełnione. Tymczasem co wiadomo o Niniwie???


Za czasów Sanheryba i Aszurbanipala Niniwa przeżyła największy rozkwit. To miasto zostało zdobyte i zniszczone przez MedówPersów i Babilończyków w roku 612 p.n.e. Na podstawie wykopalisk ustalono, że walki toczyły się niemal na całej długości murów, ale najbardziej zacięte u północno-zachodniej części miasta, gdzie też siły medyjsko-persko-babilońskie przełamały mury na odcinku między bramami Nergala i Adada, wdzierając się do środka. Chociaż Niniwa nigdy się nie podniosła z poczynionych wtedy zniszczeń i nie osiągnęła już takiej świetności jak dawniej, to jednak miasto dalej funkcjonowało. Władca państwa nowobabilońskiego Nabopolasar w jego murach przyjmował poselstwa podbitych krain. Król perski Cyrus II przywrócił świątyniom posągi bóstw, a w okresie hellenistycznym i partyjskim wznoszono tam jeszcze świątynie. Zapewne widoczne liczne reliefy w czasach perskich i późniejszych inspirowały artystów pracujących dla nowych władców, a ślady takich wpływów można znaleźć w dekoracjach miast imperium perskiego i to nawet w okresie sasanidzkim.

Zobaczmy teraz proroctwo:

(7) Ktokolwiek cię zobaczy, będzie uciekał przed tobą, mówiąc: Niniwa jest zburzona! Któż jej będzie żałował? Nie mogę znaleźć dla ciebie pocieszycieli. Nahuma 3

Zobaczmy wg proroctwa Niniwa powinna zostać doszczętnie zniszczona, tymczasem ona nadal funkcjonowała. Ten wers pokazuje, że prorok Nahum nie atakował miasta Niniwy ale jego proroctwo było raczej skierowane przeciwko jednej z córek Wielkiej Nierządnicy czyli islamowi.

Zobaczmy prorok Nahum precyzyjnie opisuje cechy islamu, zatem ponownie w tym proroctwie sfałszowano adresata tego proroctwa podobnie jak sfałszowano u Ezechiela adresata proroctwa.

P.s. 1 Czyli Wielkie odkrycie Henryka Kubika.

 

Dostałem od Henryka ciekawe info dotyczące dwóch wersów Nahuma z rozdz. 3. Henryk zadał sobie trud, aby prawidłowo przetłumaczyć te wersów:

Na 3:18 Pańscy pasterze spali, król asyryjski położył Twych potężnych ludzi: lud twój odszedł w góry i nie było nikogo, kto by je przyjął.
19 Nie ma uzdrowienia dla twojego siniaka; rana twoja zadrżała; wszyscy, którzy słuchają raportu o tobie, klaskać będą na ciebie; albowiem na kogo nie przyszła twoja niegodziwość?

Porównajmy te wersy z tymi zafałszowanymi:

(18) Zasnęli twoi pasterze, królu asyryjski, zdrzemnęli się twoi bohaterowie; twój lud jest rozproszony po górach, a nikt ich nie zgromadza. (19) Nie ma lekarstwa na twoje zranienie, nieuleczalna jest twoja rana. Ktokolwiek słyszy wieść o tobie, klaszcze w dłonie nad tobą. Bo kogóż nie dotykało ustawicznie twoje okrucieństwo? Nahuma 3

Chciałbym podziękować Henrykowi. Paradoksalnie te wersy wskazują, że te proroctwo o królu Asyryjskim odnosi się do islamu. Dlaczego??? Otóż wers 18 sfałszowany sugeruje, że zasnęli pasterze króla Asyryjskiego i zdrzemnęli się jego bohaterowie, oraz, że chodzi o lud Asyryjczyków. Tymczasem ponownie, prawidłowy wers pokazuje kompletnie inne znaczenie tego proroctwa. Otóż chodzi o to, że potęga Asyrii rozrośnie się gdy pasterze czy raczej odnowi gdy pasterze Izraela zasną, dodatkowo potężni ludzie zostaną położeni prze króla Asyryjskiego a lud Izraela zmuszony brakiem przywódców chroniących ich przed Asyryjczykami odejdą w góry. Zobaczmy jeszcze raz ten prawidłowy wers i go zinterpretujmy:

Na 3:18 Pańscy pasterze spali, król asyryjski położył Twych potężnych ludzi: lud twój odszedł w góry i nie było nikogo, kto by je przyjął. Nahuma 3

Pańscy pasterze zasnęli, co znaczy ten termin???? Moim zdaniem oznacza on królów którzy rządzili narodami Słowiańskimi i podczas ich panowania walczyli i zwyciężali Asyrie – czyli islam. Otóż pamiętajmy o jednym, wielu królów którzy rządzili na ziemi, pomimo swoich słabości czy tkwienia w bałwochwalczych kultach, jednak wypełniało wolę Boga i jego Pomazańca Isusa. Zobaczmy te słowa Apokalipsy:

(5) I od Isusa Chrystusa, który jestświadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, Ap 1

Zobaczmy wielu królów Słowian było poddanymi Isusa, który był ich władcą. Pamiętajmy, najwierniejszy król Izraela Dawid, także popełnił parę grzechów (mord na Uriaszu Hetycie, cudzołóstwo z jego żoną Batszebą, czyli liczenie i spisanie Izraelitów)  a i tak był on pomazańcem Boga, ponieważ król Dawid zwalczał także wrogów Izraela i chronił jak mało który król naród Izraela przed wrogimi mu narodami np. Filistynami. Tutaj pasterzami którzy zasnęli byli np. Sobieski, który zwycięstwo nad islamem pod Wiedniem całą zasługę przypisał Bogu (Veni, vidi, Deus vicit. – Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężył Bóg), tak jak Dawid zasługę zwycięstwa nad Goliatem przypisał także Bogu. A takich królów czy dowódców rządzących Słowianami było dużo. Generalnie królowie wierni Isusowi chronili przez wiele wieków narody Słowian i inne narody przed islamem.

Co oznacza termin „król Asyryjskie położył Twych potężnych ludzi”???? Otóż jest to symbol, ze pomimo zwycięstw tych królów w czasach końca islam i tak podbije narody rasy białej i zniewoli narody Słowiańskie. Zobaczmy obecnie pomimo ogromnej przewagi technologicznej i potęgi polityków Europy, USA i wielu państw rasy białej, islam w zasadzie już panuje nad narodami rasy białej. W zasadzie wszyscy ludzie rasy białej wymierają z powodu niewolniczej pracy i płacenie ogromnych podatków na socjal (czyli Dżiziji podatki jacy nie islamiści muszą płacić islamistom) dla islamistów. I tak zwycięski islam płodzi niczym szarańcza swoje dzieci dzięki pieniądzom zniewolonych narodów rasy białej i Słowian. W zasadzie to w państwach Europy dzielnice wielu miast są pod panowaniem islamistów, islamskie gangi rządzą i stopniowo przejmują nowe tereny. Europejskie kobiety są bezkarni gwałcone a sądy w zasadzie nie skazują za gwałty, rozboje, mordy, napady islamistów zaś policja wielu państw w zasadzie nie łapie islamistów. Dosłownie islam dosłownie na naszych oczach „położył potężnych Twoich ludzi” . W Unie Europejskiej dyskutuje się nad wprowadzaniem oficjalnie szariatu:

https://wpolityce.pl/swiat/330461-prawo-szariatu-w-europie-tarczynski-dla-wpolitycepl-dlaczego-rada-europy-rozmawia-na-taki-temat-wideo

Zobaczmy na naszych oczach, córka Wielkiej Nierządnicy, islam wprowadza swoje rządy. W Rosji jest niewiele lepiej gdzie jest coraz więcej islamistów. Na Bałkanach powoli władze przyjmują islamiści z powrotem. Turcja zaś odradza swoją potęgę militarną i grozi terenom południowych Słowian. W Polsce jest niewiele lepiej, tutaj podziemie przestępcze zajmuje mafia Czeczeńska i także systematycznie sprowadza się poprzez Caritas wielu islamistów.  Na naszych oczach islam, Asyria w zasadzie pokonała rasę białą i Słowian.

Zobaczmy o co chodzi z tym zwrotem: lud twój odszedł w góry i nie było nikogo, kto by je przyjął.” otóż sprawa jest prosta. Lud odchodzący w góry, to narody Słowiańskie, które emigrują w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków przez wysokie podatki do państwa zachodnich gdzie panuje oficjalnie islam czyli Asyria. Zauważmy coś ciekawego po migracji Słowian niewielu nawet islamistów chce migrować do państw Słowiańskich  w miejsce Słowian. Zobaczmy w Polsce ubyło przez 20 lat ponad 4 miliony ludzi, którzy wyemigrowali a i tak w Polsce mało kto chce migrować do niej z innych narodów w tym narodów islamskich.  

Zauważmy inne podobieństwa Asyrii starożytnej do islamu:

1.Asyria przez cały czas swego istnienia była państwem które prowadziło wojny i  podboje i taki cel w swojej doktrynie ma islam.  Wbrew pozorom dżihad nigdy nie ustał, jest on toczony ciągle w wielu miejscach na świecie, w tym tam gdzie przebywają Słowianie.

2.U Asyryjczyków długość brody wyznaczała miejsce w hierarchii – im niższa pozycja, tym krótsza broda. Najdłuższą nosił król. Ucięcie komuś brody było uważane wśród ludów starożytnego Wschodu za  obrazę, która mogła doprowadzić do wojny. To zobaczmy tutaj:

A Prorok Muhammad, sal allahu alejhi ła sallam, powiedział między innymi:

„Wyróżniajcie się od ludzi księgi (Żydów i Chrześcijan). Przycinajcie wąsy i zapuśćcie brody.” (Sahih Muslim. Przekazane od Abu Umâmah (radhî Allâhu ‚anh))

„Wyróżniajcie się od politeistów (Mushrikîn). Skracajcie wąsy i zapuśćcie brody.” (al-Buchârî i Muslim. Przekazane od Ibn ‚Umar (radhî Allâhu ‚anh))

„Mój Pan nakazał mi zapuścić brodę i przycinać wąsy.” (at-Tabarî, Ibn Sa’d i Ibn Bishrân. Przekazał Abu Hurayrah (radhî Allâhu ‚anh)). https://euroislam.pl/muzulmanska-broda-wrozy-klopoty/. Zauważmy słynny czeczeński zawodnik Mamed Khalidow nosi brodę i jego krewni także. Zobaczmy broda w islamie podobnie jak u Asyryjczyków im dłuższa tym osoba ją nosząca ma wyższy status. Tureccy sułtani, armia i szlachta nosiła brody. Czyli znowu widać tutaj, że Asyria to islam.

3. Armia Asysryjska słyneła z okrucieństwa i z obcinania głów:

Asyryjscy żołnieze słynęli z okrucieństwa. Na rycinie przedstawiono formację łucznika i tarczownika w towarzystwie wyższej rangi oficera, ktory trzyma obcietą glowę pokonanego przeciwnika.
Trzeba przyznać, że kultura asyryjska była wyjątkowo brutalna. Asyryjczycy rzadko wyruszali w pole. Woleli terroryzować pokonanych przeciwników, torturując, gwałcąc, ścinając głowy, obdzierając ze skóry i wystawiając potem ich ciała na widok publiczny. Palili domy, posypywali solą pola i wycinali sady.
Zobaczmy tak samo zachowywali się i zachowują nada islamiści. Zobaczmy ten głośny przykład:
Nie wiadomo, czy to zdarzenie miało miejsce, z uwagi na wiele fałszu płynących z mass mediów. Ale wg tych informacji obie kobiety przed śmiercią zgwałcony a potem obcięto im głowy. Wbrew pozorom takie zachowanie było przez wieki normą dla wszystkich islamskich armii w historii. Czytałem, ze sam turecki kronikarz opisywał, jak janczarzy podczas oblężenia Wiednia w XVII wieku zabijali nawet niemowlęta szablami na oczach ich matek.
4. „Społeczeństwo asyryjskie miało całkowicie wojskowy charakter, a wszyscy mężczyźni musieli być nieustannie gotowi do służby w armii. Również instytucje państwowe były kontrolowane przez wojsko.” I tak naprawdę każdy mężczyzna wyznający islam musi zabijać i umierać dla swego boga Allaha.

Arabskie słowo dżihad znaczy „oddawać swe siły dla Allaha”. Rozumie się przez to całkowite zaangażowanie słowem i czynem, mobilizację swoich sił, swojego czasu, swojego mienia i stanowczo również broni. Dżihad jest też tłumaczony jako „święta wojna” ponieważ to Allah dał rozkaz do tej „misja miecza”, on jej towarzyszy i prowadzi do zwycięstwa. W islamskim prawie pojęcie to dotyczy walki przeciw niewiernym, nie-muzułmanom.
Koran zna wiele różnych pojęć na określenie walki i wojny. 33 razy mówi on o „qui tal” czyli „walce z bronią”. „Qui tal ma na celu rozprzestrzenianie przemocą islamu na cały świat. 95 wersów Koranu tworzy fundament islamskiego prawa wojennego:
„Ci, którzy wierzą (w Allaha), walczą (qui tal- z bronią) na drodze Allaha, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie więc z poplecznikami Szatana.”(Koran 4,76)
„Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra.” (Koran 2,216)
„I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Allaha gorliwością, na jaką On zasługuje! On was wybrał.” (Koran 22,78)
Dwanaście razy Koran przytacza stanowczy nakaz Allaha krwawej walki.
Wojna jest obowiązkiem każdego zdrowego muzułmanina i każdy muzułmanin musi ją wspierać. Kto się nie udziela, nie wspiera wojny przynajmniej finansowo, ściąga na siebie gniew Allaha i będzie ukarany torturami i mękami w wieczności. Ponad 320 razy grozi się wygodnym muzułmanom ciężkimi karami, aby uczynić ich uległymi, posłusznymi. Muzułmanina, który nie walczy, ani nie zbroi wojowników, tego Allah dotknie nieszczęściem w Dniu Ostatecznym. (Hadis według Ibn Madża).
Sam Allah prowadzi walkę z przeciwnikami islamu: „To nie wy ich zabijaliście, lecz Allah ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzucałeś, lecz to Allah rzucił.” (Koran 8,17).
Allah pomaga swoim wojownikom: „Oto mówiłeś do wiernych: ‘Czyż wam to nie wystarczy, że pomaga wam Pan wasz trzema tysiącami zesłanych aniołów?’ Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni i jeśli oni zaatakują was niespodziewanie, to dopomoże wam Pan wasz pięcioma tysiącami aniołów, wyróżnionymi.”(Koran 3, 124-125)”

Zobaczmy Watykan to spadkobierca Babilonu, czyli Babilon Wielki. Watykan w zasadzie odtworzył wszystkie religie jakie były w czasach przed Isusem, w nowych nazwach. I tak islam to kontynuacja imperium Asysryjskiego, któe Watykan spłodził z ujeżdzającą ją Bestią aby niczym dawne imperium Asysryjskie dalej zwalczać lud Izraela czyli Słowian. I do tego są szykowani od wieków islamiści do walki z Izraelem tak jak kiedyś walczyli z nimi Asyryjczycy.
Zobaczmy te słowa Apokalipsy:

(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów. Ap 17

Otóż kim są królowie ziemi, którzy uprawiali nierząd z Wielką Nierządnicą??? O tym mówi sam anioł:

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie. Ap 17

No właśnie owymi królami są głowy Bestii, z którymi Nierządnica czyli Watykan płodziła różne dzieci, czyli córki które także są nierządnicami. Jedną z tym córek islam, którego ojcem jest upadły anioł który rządził królestwem Asyryjskim, dlatego islam posiada cechy matki czyli Watykanu oraz ojca czyli Asyrii. imię Nierządnicy to:

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Ap 17

Zobaczmy Watykan swój kościół nazywa katolickim czyli powszechnym, gdyż ta nazwa pokazuje, że wszystkie religie świata to jej córki czyli nierządnice. I tak obok islamu inne córki to judaizm, syjonizm, prawosławie, protestantyzm czy inne wyznania chrześcijańskie. Dlatego Watykan to Wielka Nierządnica???? Ponieważ on spłodził z Bestią czyli królami którzy zostali zamknięci w otchłani i przez to ich imperia upadły córki, czyli różnorakie religie. Owa nierządnica była:

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. Ap 17

Zobaczmy nie tylko sam watykan ale także jej córki mordowały i mordują nadal ludzi wyznających Isusa. Do dziś nieustannie córa Watykanu, islam morduje wielu sprawiedliwych w tych chrześcijan. Co ciekawe owe córki Watykanu jako siostry mają wiele cech wspólnych. I tak judaizm czy syjonizm ma tą cechę wspólną z islamem:

Koran zawiera cytat z Talmudu. Oto on:

„Z tego to powoduprzepisaliśmy synom Izraela: „Ten, kto zabił człowieka, który nie popełnił
zabójstwa i nie szerzył zgorszenia na ziemi, czyni tak, jakby zabił wszystkich
ludzi. A ten, kto przywraca do życia człowieka, czyni tak, jakby przywracał do
życia wszystkich ludzi.” Przyszli do nich Nasi posłańcy z jasnymi
dowodami, potem jednak wielu z nich popełniało przestępstwa na ziemi Koran 5;32

http://www.poznajkoran.pl/koran/altruizm/

A teraz cytat z Talmudu:

Człowiek został stworzony pierwotnie jako jedna osoba ku pouczeniu, że ktokolwiek ratuje jedno
życie, to jakby ocalił cały świat a ktokolwiek unicestwia jedno życie,niszczy cały świat. Źródło: Sanhedryn
4,5http://pl.wikiquote.org/wiki/Talmud

Zauważmy jak każda matka, nawet nierządnica. Watykan chroni swoje córki czyli religie, które powstały po nierządzie z Bestią. I tak Watykan wmawia największe kłamstwo, ze religia nie jest źródłem zła i przemocy:

https://www.tvp.info/41163657/papiez-nie-ma-przemocy-ktora-moze-byc-uzasadniona-religijnie

Naprawdę??? Napisałem w tym artykule:

Królem Babilonu Wielkiego… jest szatan!!!

Że, religia każda jest najlepszym usprawiedliwieniem przemocy i wojen od wieków.

Jak zatem widać, Bóg odsłania nam wiele tajemnic w czasach końca.

 

 

 

 

10 uwag do wpisu “Nieznane proroctwa Cz. 1.Proroctwo Nahuma o Nierządnicy i ziemi murzyńskiej….

 1. Bartek Bartosz

  Dokładnie tak samo w proroctwach jest mowa że Babilon także zostanie całkowicie zniszczony a wiadomo że Babilon jako miasto istniał długo po pobiciu ich przez Persów i Mężów.

  Szatan chce byśmy wierzyli że proroctwa już się wypełniły gdy tymczasem-Co REWELACYJNIE pokazałeś Cyrylu na przykładzie Niniwy i Islamu-wiele jeszcze się nie wypełniło.

  Objawienie 17:
  (4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

  (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi

  Dokładnie matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi -Watykan.
  Czytając Nahuma rozdział 3 nigdy nie przyszło mi do głowy że chodzi o Islam a przecież wiedziałem że został on stworzony przez Watykan .
  Bóg machnął Cię zrozumieniem Cyrylu po raz kolejny !
  Chwała Mu za to !

  Co do przekłamań w tekście razi mnie przełamywanie nazwy Świętego Miasta Jeruzalem .Dlaczego nazywa się je Jerozolimą?
  Należy zwrócić uwagę że Jerozolima jest stolicą dzisiejszego fałszywego Izraaela i taka nazwa jest p9dana wszędzie…poza Biblią… Może Edom nie ma prawa używać nazwy Świętego Miasta Boga Izraela tak samo jak nie mogą nazywać się Izraelitami lecz tytułują się Izraelczykami?
  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Nazwy_Jerozolimy

  Za czasów Abrahama nazwane było Salem.

  Polubienie

 2. Bartek Bartosz

  Sofoniasza 2 :
  (13) Wyciągnie swoją rękę przeciwko północy i zniszczy Asyrię, Niniwę obróci w pustkowie, w kraj suchy, jak pustynię.

  (14) I wylegiwać się będą na niej trzody, wszelkie zwierzęta polne, pelikan i sowa będą nocować na głowicach kolumn, a puszczyk będzie krzyczał w oknach, kruk zaś na progu, Gdyż wiązanie cedrowe będzie zawalone.

  (15) Oto wesołe miasto, które czuło się bezpieczne i które mówiło do siebie: Tylko ja i nikt inny! Jakim stało się pustkowiem, legowiskiem zwierząt! Każdy, kto będzie przechodził koło niego, zagwiżdże i machnie ręką.

  Jak to pasuje do islamu -„Tylko ja i nikt inny ” -tak jak to opisałeś Cyrylu, wiele faktów było mi nieznane na temat ludobójstwa i obrzydliwości tej religii…
  Zobacz proszę na resztę proroctwa z księgi Sofoniasza

  Rozdział 2:
  (4) Bo Gaza będzie opuszczona, a Aszkalon spustoszony, w biały dzień wyrzucą obywateli Aszdodu, Ekron zaś będzie do szczętu zburzony.

  (5) Biada wam, mieszkańcy kraju nadmorskiego, narodzie Kreteńczyków! Przeciwko wam odzywa się słowo Pana. Zniszczę cię, Kanaanie, kraju Filistynów, tak że będziesz bez mieszkańców.

  Gaza,Aszkelon, Aszdod te miasta istnieją do dziś i leżą nad brzegiem morza podobnie jak Tel Awiw stolica Kaananu (dzisiejszego fałszywego Izraela)
  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Aszdod
  https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Aszkelon
  W Ostanim zdaniu Bóg mówi:”Zniszczę cię, Kanaanie, kraju Filistynów, tak że będziesz bez mieszkańców.”
  Bóg nazywa fałszywy Izrael po imieniu czyli Kaanan i że go zniszczy i będzie bez mieszkańców. Tak musi się stać by prawdziwy Izrael mógł posiąść ziemię Jakuba .

  (6) I stanie się kraj nadmorski wygonami dla pasterzy i szałasami dla trzód,

  (7) I przypadnie kraj nadmorski resztce domu Judy, aby popasali w nim, wieczorem zaś odpoczywali w domach Aszkalonu, gdyż Pan, ich Bóg, nawiedzi ich i odmieni ich los.

  Niech tak się stanie !
  Chwała Świętemu Izraela Naszemu Bogu !

  Polubione przez 1 osoba

 3. NathanieLysandeR

  (H)Ierosolima albo Ierusalem
  Salem to także imię kanananejskiego ”bóstwa”
  https://en.wikipedia.org/wiki/Shalim
  Salim…
  Z wyrazu Bóg na przykład uczyniono imię własne – El, Al-Lah, i tak dalej
  Jahwe/Yhwh czyli Baal jest bogiem Edomitów

  Kościelni tamtych czasów niby zwalczali żydów a jednak zmacniali ich przekaz,
  Przypomniałem sobie o przekrętach Euzebiusza z Cezarei, dzięki m.in. niemu wiemy o Łukaszu, kanonie 22 ksiąg odpowiadających liczbie liter w alfabecie syjonistów.

  Taki fragmencik z Historii Kościelnej Euzebiusza, ich bezczelność jest powalająca złodziej krzyczy łapać złodzieja

  ”Wszystkie te przekłady zebrał w jednej księdze, podzielił je kolometrycznie, zestawił obok siebie razem z tekstem hebrajskim i tak pozostawił nam rękopis, zwany Hexaplą. Osobne prócz tego w Tetraplacb opracował wydanie Akwilasa, Symmachosa i Teodotjona razem z Septuagintą. I

  Trzeba wiedzieć,że jeden z tych tłumaczów, Symmachos, był Ebionitą. Do herezji ebjonickiej należą ci, którzy mówią, że Chrystus był synem Józefa, uważają Go tylko za człowieka i żądają, by Zakon ściśle po żydowsku zachowywać, jak to już wiemy z wyżej podanego opowiadania. Istnieją jeszcze po dziś dzień zapiski Symmachosa, w których, jak się zdaje, usiłuje na podstawie Ewangelii Mateusza oprzeć co dopiero wymienioną herezję. Origenes opowiada, że te jego pisma razem z innymi jego objaśnieniami ksiąg świętych otrzymał od niejakiej Julianny, która znowu, jak mówi, dostała je w spadku po samym Symmachosie.”

  Przecież Septuaginta nie wyraźne rozdziela pomiędzy Chrystusem a Bogiem, stawiając przy tym na Prawo.
  Tanach stawia na Pomazańca-wymazańca Boga który będzie rządził poganami a żydzi będą rządzić światem, to samo promują nauki rabinów…
  A kościelni ? To samo co ich inspirator, prawo cielesne przybite na krzyża witaj prawo łaski uwierz a będziesz zbawiony.
  Euzebiusz, Augustyn, Tertulian, Orygenes i inni… oni bronili nauczania Pawła, można ich porównać do dzisiejszych agentów antysystemowców co z jednej strony straszą a z drugiej strony przemycają oczywiste kłamstwa.
  Wydają się być tak głupi, dają takie wrażenie że wystarczy jedynie wychwalać Jezusa zaprosić do serca i już jesteś po ich stronie.

  Septuagintę fałszowali zakłamani kopiści syjonistyczni, Idumejczycy a nie Judejczycy, Izraelici.
  Moim zdaniem celowo żydzi przyswoili sobie 613 przykazań na pokaz, oni swoimi interpretacjami ośmieszają ”Stary Testament” przeciętny człowiek automatycznie kojarzy Biblię z syjonistami a po drugiej stronie znajduje parchów którzy sprzedają cudowne wynalazki na raka….

  Łojcowie kościoła atakowali każdego kto nie stawiał na inteligentne półprawdy-półkłamstwa Pawła
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Ebionici
  ”lecz także jako wierniej trzymających się nauk Jezusa niż zwolennicy Pawła z Tarsu”
  Co nie znaczy że postępowali właściwie,
  ”posiadając własną angelologię, według której Chrystus był wielkim archaniołem, który przez wcielenie został adoptowanym Synem Bożym”
  ”odrzucając doktryny i tradycje dodane do Prawa Mojżeszowego, dokonując zmian w tekście Pisma[13] i praktykując religijny wegetarianizm”

  Chodziło o przestrzeganie Prawa Bożego, ci durnie chrześcijańscy z jednej strony negowali Prawo czysto teoretycznie, trochę jak sataniści Prawo działa jedną stronę….

  Jeśli tacy ludzie decydowali w jaki sposób interpretować Boga, księgi, proroctwa, historię to nie dziwię się że 99% nie zna głównego tematu całej Biblii.
  Przecież oni uwiarygadniają Tanach który wywyższa Chrystusa jako Boga a tych którzy mówią o tych fałszerstwach przezywają od heretyków, agentów itd.
  Ludzie nadal wierzą w te wszystkie brednie jak piekło, łaska, niebo, księżokracja itd. Odrzucają nauki Pawła, do Boga nie wracają.

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Bartek Bartosz

   Rodzaju 14
   (18) Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego.

   (19) I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi!

   (20) I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje! A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.

   Potem dodano Jeru do Salem i mamy Jeruzalem.

   W Apokalipsie także jest Jeruzalem
   22:
   (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

   To skąd ta Jerozolima. Mi ta nazwa kojarzy się z Limą stolicą Peru .
   W ogóle sprawa z Melchisedekiem wspomnianym w księdze Rodzaju jest bardzo tajemnicza a jeżeli weźmiemy pod uwagę historię opisaną w 2 Henocha …. Przecież syn Henocha także był kapłanem Boga Najwyższego

   2Henocha
   70:
   Matuzalem zaczął stawać przed ołtarzem i przed obliczem Pana i całego ludu od tego dnia przez 10 lat, mając nadzieję na wieczne dziedzictwo i dokładne nauczanie całej ziemi i całego ludu.

   Nie znaleziono ani jednej osoby, która odwróciłaby się w próżności od Pana podczas wszystkich dni życia Matuzalema. Pan błogosławił Matuzalemowi i był wdzięczny z Jego ofiar i darów oraz wszelkiego rodzaju posług, które wykonywał on przed obliczem Pana.

   Kiedy nadszedł czas odejścia Matuzalema, Pan ukazał mu się w nocnym widzeniu i rzekł do niego: „Słuchaj, Matuzalemie, jestem Panem, Bogiem twojego ojca, Henocha, chcę, abyś wiedział, że dni twego życie dobiegły końca, a dzień twego odpoczynku się zbliżył. Zawołaj Nira, drugiego syna Lamecha, i ubierz go w szaty waszego uświęcenia. Spraw, aby stał przy moim ołtarzu i powiedz mu wszystko, co się stanie w jego dniach, ponieważ czas zniszczenia całej ziemi, każdej ludzkiej istoty i wszystkiego, co żyje na ziemi, jest coraz bliższy.

   Gdyż za jego dni nastanie wielkie zamieszanie na ziemi, bo każdy zazna zazdrościć bliźniemu, a ludzie będą grzeszyć przeciwko ludziom. Naród będzie prowadził wojnę przeciwko narodowi. Cała ziemia będzie wypełniona krwią i wielce złym zamieszaniem. Co więcej, oni porzucą swego Stwórcę i będą kłaniać się temu, co jest umocowane na niebie, temu, co porusza się na ziemi i falom morza. A przeciwnik uczyni się wielkim i będzie zachwycony ich uczynkami, które Mnie prowokują.

   Cała ziemia zmieni porządek, każdy owoc i każde ziele zmieni swe nasiona, ponieważ przewidują czas zniszczenia. Wszystkie narody zmienią się na ziemi z powodu mego płomienia.

   Wtedy wydam rozkaz. Otchłań wyleje się na ziemię, a wielkie magazyny wody z nieba spadną na ziemię w wielkiej masie, zgodnie z pierwszą masą.

   Cały układ ziemi zginie i ziemia będzie trzęsła się i od tego dnia zostanie pozbawiona swej siły. Wówczas zachowam syna twojego syna Lamecha, jego pierwszego syna, Noego. Z jego nasienia wzbudzę inny świat, a jego nasienie będzie istniało na zawsze, aż do drugiego zniszczenia, kiedy ponownie ludzkość popełni grzech przed moim obliczem „.

   Kapłanem po Matuzalemie został Nir jego syn a brat Noego.Historie związaną z narodzinami Melchizedeka dobrze znamy a tutaj mamy ciekawe informacje:
   71:
   Pan posłuchał Nira i ukazał mu się w nocnej wizji i rzekł do niego: „Oto już Nirze wielkie bezprawie, które zaszło na ziemi, którego nie będę już dłużej tolerował: Oto, nie zamierzam zsyłać wielkiego zniszczenia na ziemię. Ale w odniesieniu do dziecka nie martw się, Nirze, ponieważ w krótkim czasie wyślę mojego archanioła Gabriela, a on weźmie dziecko i umieści go w raju w Edenie.

   On nie zginie wraz z tymi, którzy muszą zginąć. Jak to już objawiłem, Melchizedek będzie Moim kapłanem dla wszystkich świętych kapłanów, Ja go uświęcę i ustanowię go, aby był on głową kapłanów przyszłości „.

   Nir powstał ze swego snu i pobłogosławił Pana, który ukazał mu się, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Pan, Bóg moich ojców, który nie potępił mojego kapłaństwa i kapłaństwa moich ojców, ponieważ przez swoje Słowo stworzył wielkiego kapłana w łonie Sopanim, mojej żony. Bo nie mam potomków. Niech to dziecko zastąpi moich potomków i stanie się jak mój własny syn, a Ty wliczysz go w liczbę twoich sług. ”

   „Dlatego oddajcie mu cześć razem z waszymi sługami i wspaniałymi kapłanami, a także ze sługą waszym, Nirem. A oto Melchizedek będzie głową kapłanów innego pokolenia, wiem, że przyszło wielkie zamieszanie i w zamieszaniu to pokolenie się skończy, i wszyscy zginą, z wyjątkiem Noego, mojego brata, który zostanie zachowany dla prokreacji. Z jego plemienia powstanie wielu ludzi, a Melchizedek stanie się głową kapłanów panujących nad królewskim ludem, który służy Tobie, Panie „.

   Kiedyś Henryk poruszył ten temat na forum przy okazji dołączenia 2 Henocha do Bibli Mesjanskiej polecając przemyśleć i rozważyć temat Melchizedeka m.in tutaj
   http://zbawienie.forumotion.com/t321-2-ksiega-henocha-slowianska-ksiega-henocha#14285

   Tak więc Jerusalem a nie żadna Jerozolima którą to nazwę promuje Rzym -przekład BT.

   Polubione przez 1 osoba

 4. Bartek Bartosz

  Jako uzupełnienie teorii którą postawił Henryk tutaj http://zbawienie.forumotion.com/t321-2-ksiega-henocha-slowianska-ksiega-henocha#14285
  że Isus Chrystus =Melchizedek
  Jana 8 :
  (56) Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się.

  (57) Wtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?

  (58) Odpowiedział im Isus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.

  Rodzaju 14:
  (18) Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. A był on kapłanem Boga Najwyższego.

  (19) I błogosławił mu, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stworzyciela nieba i ziemi!

  (20) I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje! A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego.

  Polubione przez 1 osoba

 5. Bartek Bartosz

  Izajasza 10
  (12) I stanie się, że gdy Pan dokona całego swojego dzieła na górze Syjon i w Jeruzalemie, wtedy ukarze owoc pychy serce króla asyryjskiego i chełpliwą wyniosłość jego oczu.

  (13) Rzekł bowiem: Uczyniłem to mocą swojej ręki i dzięki swojej mądrości, gdyż jestem rozumny; zniosłem granice ludów i zrabowałem ich skarby, i jak mocarz strąciłem siedzących na tronie.

  (14) I sięgnęła moja ręka po bogactwo ludów jakby po gniazdo, a jak zagarniają opuszczone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię, a nie było takiego, kto by poruszył skrzydłem albo otworzył dziób i pisnął.

  (15) Czy siekiera puszy się przed tym, który nią rąbie? Czy piła wynosi się nad tego, który nią trze? Jak gdyby laska wywijała tym, który ją podnosi, jak gdyby kij podnosił tego, który nie jest z drewna.

  (16) Dlatego Pan, Pan Zastępów, ześle na jego tuszę suchoty, a pod jego potęgą zapłonie ogień jak pożar.

  (17) I światłość Izraela stanie się ogniem, a jego święty płomieniem, który w jednym dniu spali i pochłonie jego ciernie i oset.

  (18) Zniszczy doszczętnie wspaniały jego las i sad, i będzie tak, jak gdyby umierał śmiertelnie chory.

  (19) A pozostałych drzew lasu będzie tak niewiele, że chłopiec będzie mógł je spisać.

  (20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim.

  (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza.

  (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości.

  (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

  Micheasza 5:
  (1) I ty, Betlejemie, domu Efrata, nieliczny spośród tysięcy z Judy, ale z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela; i jego dzieła trwały od początku [nawet] od nieskończoności.

  (2) Dlatego wyda ich aż do czasu, gdy ta, która ma porodzić, porodzi. Potem reszta jego braci wróci do synów Izraela.

  (3) Będzie stał mocno i będzie pasł w mocy Pana, w chwale imienia Pana, swojego Boga. Wtedy będą mieszkać w spokoju, gdyż jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi.

  (4) I On będzie pokojem. Gdy Asyryjczycy wpadną do naszego kraju i wkroczą do naszych pałaców, wtedy wystawimy przeciwko nim siedmiu pasterzy i ośmiu książąt z ludu.

  (5) Ci ogołocą kraj asyryjski mieczem i kraj Nimroda dobytą bronią. Tak wyratują nas od Asyryjczyków, gdy ci wtargną do naszej ziemi i będą stąpać w naszych granicach.

  Polubione przez 1 osoba

 6. NathanieLysandeR

  Jeszcze trzeba poczekać na Akta 2, i tak wprowadzą po cichu tak jak Acta 1.
  Nie mogę się doczekać aby zobaczyć miny tych wszystkich sekciarzy, wariatów, cwaniaczków, satanistów plujących na swojego szefa na YT czy FB,
  Trzeba nie mieć honoru żeby narzekać na YT i FB na cenzurę, albo usuwać swoje i zrzucać winę na innych. Wyjątkiem jest Podlecki ponieważ on prawdopodobnie może mieć rozszczepienie osobowości powiedzmy rano jest parchem a w nocy wypróżnia się w krzakach.
  Reszta to zwykła prowokacja przecież wszyscy wiedzą że na YT i FB siedzą syjoniści i nie pozwolą sobie aby jakiś wariat im ubliżał (łamał regulamin) na ich kanale.
  Tak samo ci sami ludzie wprowadzają cenzurę na krytykę odpowiadają sofistyką, bluzgami, groźbami.
  Dlaczego mam mieć pretensje do YT, FB czy Twittera że prowadzają swój regulamin mam jedynie pretensje do szpiegowania przez YT/FB poprzez Google. Ich witryny ich zasady chociaż częściej sami siebie cenzurują kapusie niż roboty tak zwane zwalczanie konkurencji.
  Do tego wchodzi oskarżanie każdego o agenturę, każdy kto myśli inaczej albo podważa nieomylność.

  Mam taką nadzieję że ludzie zrozumieją że witryny zarządzane przez syjonistów mają swój regulamin i mają pełne prawo do cenzurowania wariatów albo ich promowania, a oni myślą że mówią prawdę bo są banowani albo ludzie mają ich dosyć albo jeden na drugiego donosi.
  No smutne, zamiast założyć własne serwery poza Europą to robią z siebie prowokatorów bez honoru. A kubel zimnej wody niektórym naprawdę przydałby się.

  Takie mam wrażenie że obecnie forsowana jest strategia wpychania takich oszołomów w środowiska alternatywne ponieważ coraz więcej ludzi widzi zakłamanie polityków, mendiów i księdzy. Swoją drogą najbardziej podoba mi się promowanie Antygenderyzmu przez TVN, im bardziej atakują genderyzm promując ”trzecią płeć” i inne dziwadła tym bardziej zniechęcają od tego ludzi. Heh nawet normalni geje odcinają się od tego dziwacta. Swoją drogą tak uważam że należy odcinać się od szaleńców jak przykład spalenia kukły Sorosa czy internetowe płaczki Sanjajaki i tak dalej.
  A tak postawią obok siebie człowieka który mówi dużo prawdy i wariata który będzie gadał swoje i przytakiwał.

  To mnie wkurza, większość Jutuberów, Blogerów, Patriotów, Nauczycieli duchowych nie stawia na ideę a na pieniądze i werbunek. Coraz mniej takich praktycznych porad a coraz więcej marketingu, reklamy magicznych środków na wszystkie choroby oraz metody przeciągania na swoją stronę.
  Jedynie Podlecki walczy dla idei, ale on w to wierzy że wszyscy znajomi zostali podmienieni a on ma misję uratowania ludzkości. Moim zdaniem albo ofiara programów wojskowych (hipnoza?) albo mocno zatruty organizm przez związki metali ciężkich (miedź) które dają objawy schizofrenii do tego znajomi którzy go najpierw wykorzystali a teraz odcinają się.
  Oczywiście ma prawo prowadzić po pijaku bez prawa jazdy nie dlatego że jest niezniszczalny, niestety tym rzeczywistym agentom jest na rękę ktoś taki jak Marek czy Sanjaja skutecznie ośmieszają wszystkie tematy alternatywne. Sieją zniechęcenie, wystarczą sekundy osoba niezapoznana w temacie odrzuci wszystko skoro tematy te są omawiane przez wariatów.
  Po co wydawać miliony na kampanie dezinfomacyjne wystarczy jeden ”wariat” nieźle wygadany zacznie mówić nieco prawdy przyklei się do znanych osób niech mówi o jedności, miłości, różnorodności i w pewnym momencie podsuwa kłamstwa albo promuje prawdę w taki sposób że trzeba wszystko odkręcać.
  Przykład Podleckiego wiele mnie nauczył, że nie każdy kto ma odmienne zdanie musi być tym złym (pranie mózgu robi swoje) oraz to jakie jest to całe środowisko alternatywne. Nic tylko oskubać człowieka, nastawić przeciwko rodzinie a na koniec wystawić na żer.
  Wielu fałszywych nauczycieli tak robi, najpierw odciąga od Boga a potem zostawia samemu
  To że ktoś mówi nieco prawdy nie oznacza że stoi po tej samej stronie barykady, żeby tak znaleźli się ideowcy który mówią co mówią bo chcą pomagać nie dlatego że chcą wyssać tych biedaków z pieniędzy, energii a nawet zdrowia.

  Moim zdaniem atmosfera wzajemnej wrogości nie jest przypadkiem, kiedy każdy każdego oskarża o agenturę można wiele ukryć sprowadzić na niewłaściwy trop.
  W zasadzie większość nie mówi jak jest, trochę prawdy o systemie a dalej to straszenie Illuminatami i dalej nic, ewentualnie brednie o innych wymiarach czakrach aurach…
  Co z tego że wiem że istnieje zło jak nie dostałem rozwiązań praktycznych które dotyczą życiom codziennego.
  Na logikę, jeśli istnieje zło to musi istnieć dobro
  Idiotyzmem jest wielbienie diabła który nie istnieje, po tym powinna zapalić się czerwona lampka.

  Polubione przez 2 ludzi

 7. Bartek Bartosz

  Najgorszym złem, myślę jest religia ponieważ kłamie o Bogu .
  Trzyma ludzi w niewiedzy i grzechu nie ucząc jak mają postępować by uzyskać zbawienie .
  Religie tworzą podziały , podzialy rodzą konflikty, konflikty rodzą wojny i przemoc a te powodują śmierć ludzi .
  Grzech doprwadza do śmierć .
  Religia doprowadza do grzechu bałwochwalstwa i śmierci .
  Religie oślepia ludzi do tego dochodzi indoktrynacja szkolna i medialna i Polak staje się ateistą lub zwraca się w stronę New Age a najczęściej niestety najzwyczajniej IGNORANTEM .
  A Bóg zapowiedział że tak właśnie będzie i że naród wybrany pozna Swego Boga dopiero gdy On go wyzwoli i wyprowadzi na pustynię za pomocą cudów i mocy .
  http://www.bibliamesjanska.com/Ez/16.html

  32) I nie stanie się to, co wam na myśl przychodzi, gdy mówicie: Będziemy jak narody, jak plemiona ziemi, będziemy wielbić przedmioty i kamienie.

  (33) Jak żyję – mówi Wszechmocny Pan – będę królował nad wami, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

  (34) I wyprowadzę was spośród narodów, i zgromadzę was z ziem, w których zostaliście rozproszeni, ręką mocną i ramieniem wzniesionym oraz wylewem gniewu.

  (35) I zaprowadzę was na pustynię ludów, i tam będę was sądził twarzą w twarz;

  (36) Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi egipskiej, tak będę was sądził – mówi Wszechmocny Pan.

  (37) I spowoduję wasze przejście pod rózgą, i dokładnie was przeliczę.

  (38) I oddzielę od was bezbożnych i buntowników; wyprowadzę ich z miejsc w których przebywają, lecz do ziemi izraelskiej nie wejdą – i poznacie, że Ja jestem Pan.

  (39) Lecz wy, domu izraelski – tak mówi Wszechmocny Pan – odrzućcie od siebie wasze ohydne praktyki. Lecz potem na pewno będziecie mnie słuchać i mojego świętego imienia już nie będziecie bezcześcili swoimi darami i swoimi bałwanami.

  (40) Gdyż na mojej świętej górze, na wysokiej górze izraelskiej – mówi Wszechmocny Pan – tam służyć mi będzie cały dom izraelski na wieczność, wtedy was zaakceptuję. I będę łaskawie przyjmował ich pierwociny i pierwociny waszych darów wraz wszystkie wasze święte dary.

  (41) Przyjmę was łaskawie wraz z przyjemnie woniejącą ofiarą, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z państw, w których zostaliście rozproszeni; i uświęcę się pomiędzy wami na oczach narodów.

  (42) Wtedy poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wprowadzę was do ziemi izraelskiej, do ziemi, co do której uniosłem moją rękę aby dać ją waszym ojcom.

  (43) I tam przypomnicie sobie swoje drogi i wszystkie swoje czyny, którymi się splamiliście; i będziecie opłakiwać siebie za wszystkie wasze niegodziwości.

  (44) I poznacie, że Ja jestem Pan, gdy w taki sposób postąpię z wami,  gdyż moje imię nie może być znieważane przez wasze złe postępowanie oraz przez wasze haniebne czyny, domu izraelski – mówi Pan.

  Bóg kilkakrotnie powtarza: ” I poznacie że Ja Jestem Pan ” przy okazji przysięgi która składa na samego Siebie że wyprowadzi cały dom Izraela z rozproszenia tak jak to uczynił ongiś w Egipcie .
  Naród polski i reszta slowianstwa nie pozna Swego Boga dopóki On się nie ukaże w całej swej chwale , tak silna jest kontrola religijna , naukowa i medialna że ludzie nie uwierzą póki nie zobaczą.
  Na chwilę obecną uwierzą tylko Ci którym będzie i jest to dane od Ojca .

  Bądź błogosławiony Boże Nasz za to że nie zaniechałes swego ludu i wkrótce okażesz świętość Swego Imienia na oczach całego świata gdy nas wprowadzisz z rozproszenia i niewoli w której się znaleźliśmy za porzucenie przymierza z Tobą o Święty!
  Niech tak się stanie !

  Polubione przez 1 osoba

 8. NathanieLysandeR

  Hmm, nigdy wcześniej nie byłem aż tak zgodny z Sanją z

  Do pewnego momentu… bo przecież robi to samo

  Dość ciekawe są metody Etera to znaczy zapraszanie kogoś i promowanie w taki sposób żeby ośmieszyć, do tego manipulowanie wypowiedzią i pokazywanie jako wariata….
  Z jednej strony robi dobrą robotę bowiem w ten sposób można obnażyć wielu oszustów a z drugiej strony udawać kolegę…
  Ale jest też rzecz którą muszę przyznać Sanji poza Illuminatami i wojskiem nie ma nic innego do zaoferowania co pomaga w życiu codziennym nie licząc analizatora kwantowego za 2500, badziewia które nie działa….
  Nawet jeśli usunęliby Watykan, religie, agentów co z tego jeśli dalej te dogmaty mają w głowie które czynią z człowieka niewolnika oraz śmiecia.
  Zawsze potrzebna jest idea, coś co ludzi jednoczy i prowadzi do działania, a przecież można używać różnych zarobkowiczów jako punkt zaczepienia by pomagać ludziom…
  Wychodzi cała prawda o środowiskach alternatywnych,
  środowisko bardzo naiwne i łase na kasę, pełne nie tyle agentów co zwykłych spryciarzy żerujących na ludzkiej głupocie i naiwności

  Nie trzeba się wysilać żeby ośmieszyć całe środowisko, wystarczy podstawić jednego superwariata i niech mówi najwięcej prawdy
  W zasadzie każdy cwany powyciągał te tezy które mu pasują i cyk otworzyć sklepić założyć lożę wtajemniczonych albo inny kult siebie.
  Nie ma gdzie pójść, albo naciągacze albo chorzy.
  Gdyby te walki miały na celu doprowadzić do jakiegoś rozwiązania a tak powstają mniejsze grupki każda ułożone ma dogmaty oraz guru.
  Nawet jeśli ktoś tam obnaża innych to przede wszystkim dlatego że sam chce stanąć na podium i zarabiać pieniążki
  Zarabiać na walce z systemem…
  A co do Etera, oprócz szyderstwa i nie dawania rozwiązań nie pasują mi dwie rzeczy które można przykleić większości
  Utożsamianie Edomitów z Izraelitami, Tetragram, ateizacja, dramatyzowanie i wiele innych
  I szukanie argumentów na siłę…

  Ciekawe skąd Eteru wziął informacje o wyschnięciu wód 🙂
  Izajasza 11:
  (15) I osuszy Pan zatokę Morza Egipskiego żarem swojego tchnienia, i wywinie swoją ręką nad rzeką Eufrat, dzieląc ją na siedem strumieni, tak iż w sandałach będzie się je przechodzić.
  (16) I będzie droga bita dla resztki jego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii, taka, jaką Izrael miał w dniu, gdy wychodził z ziemi egipskiej.

  Jest jednak możliwe że diabliści będą próbowali zrzucić winę na siebie albo na drugich satanistów np. ukazanie Chrystusa to powiedzą że Blue Beam


  Heh, aby wejść w ten biznes trzeba być sprytniejszym i cwańszym nie mieć oporów przed wyzyskiwaniem naiwnych

  Polubione przez 1 osoba

 9. Pingback: Arka Przymierza czyli największa zagadka…. – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s