Prawo Boga cz. 5 Zakaz złorzeczenia.

Zauważyłem jedno, podstawą porządku prawnego każdego społeczeństwa a szczególnie prawa Bożego, są reguły prowadzenia rozmowy. Tutaj szczególnej mocy nabiera zakaz złorzeczenia innym ludziom, którzy nam nie zawinili i nie złamali prawa Bożego. Złorzeczenie to źle komuś życzyć; wymyślać komuś; przeklinać kogoś. Dlaczego złorzeczenie jest wielkim grzechem??? Ponieważ przeklinanie kogoś, obrzucanie wyzwiskami, grożenie i inne słowa, mają ogromną moc destrukcji. Osoba wobec której są stosowane złorzeczenia, zwyczajnie czuje nie tylko strach, ale słuszną chęć odwetu. Oto co powiedział Isus:

(21) Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. (22) Ale ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd, a kto powiedziałby bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień Gehenny. (23) Gdybyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, (24) Zostaw dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem wróć, złóż dar swój. (25) Pojednaj się szybko z przeciwnikiem swoim, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. (26) Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Mat 5

Zobaczmy, tutaj Isus tutaj mówił o złorzeczeniu bratu swemu czy nawet innym ludziom, bez poważnej przyczyny. Isus jasno tutaj powiedział, że każde złorzeczenie wobec niewinnych ludzi będzie przez Boga surowo karane, łączenie ze skazaniem go na śmierć drugą. Isus tutaj jasno zaostrzył Torę, dlaczego??? Ponieważ, mordy czy walki zaczynają się zawsze od złowrogich wobec drugiej osoby słów. Szatan o tym doskonale wie, dlatego moim zdaniem tutaj diabeł postarał się usunąć wiele zapisów w Torze, które takowe złorzeczenie wobec niewinnej osoby surowo karało. Zobaczmy obecnie w Torze mamy taki zapis wobec złorzeczenia:

(17) Kto złorzeczy ojcu swemu albo matce swojej, powinien umrzeć. Wyjść 21

(9) Ktokolwiek złorzeczy swemu ojcu i swojej matce, poniesie śmierć. Złorzeczył swojemu ojcu i swojej matce, przeto krew jego spadnie na niego. Kap. 20

(14) Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego; Jam jest Pan. Kap 19

Zobaczmy wbrew pozorom, Tora musiała zawierać więcej zapisów karnych odnoszących się do złorzeczenia. Wszak Isus jasno w swoim zakazie o gniewaniu się na brata po prostu omówił jedno z podstawowych prawa Tory jakim jest złorzeczenie. Wszak Isus:

(17) Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić prawo albo proroków; nie przyszedłem unieważnić, lecz wypełnić. (18) Bo zaprawdę mówię wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko to się stanie. (19) Ktokolwiek unieważnił by jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.Mat 5

Zobaczmy kto unieważnił wiele praw czy przykazań zakazujących złorzeczyć??? Faryzeusze, i znowu tutaj co głosił Isus:

(3) A on odpowiedział im: Dlaczego i wy przestępujecie przykazania Boże dla waszego prawa?(4) Przecież Bóg przykazał: Czcij ojca swego i matkę: a kto złorzeczyłby ojcu lub matce, niech śmiercią umrze. (5) Ale wy mówicie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się tobie jako pomoc ode mnie należy, jest darem na ofiarę Bogu; nie musi już czcić ani ojca swego, ani matki swojej: (6) Tak więc unieważniliście Przykazania Boże przez naukę swoją. (7) Obłudnicy! Dobrze prorokował o was Izajasz mówiąc: (8) Lud ten czci mnie wargami i ustami, ale serce ich jest dalekie ode mnie. (9) Na próżno mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są przykazaniami ludzkimi. (10) I przywoławszy do siebie lud, rzekł im: Słuchajcie i rozumiejcie. (11) Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co z ust wychodzi, to czyni człowieka nieczystym.Mat 15

Zobaczmy tutaj widać, że faryzeusze unieważnili czy wręcz usuwali zapisy Tory które surowo karały złorzeczących wobec niewinnych osób. Pomyślmy, faryzeusze nawet złagodzili prosty zapis, który nakazywał karać śmiercią złorzeczącym swoim rodzicom, poprzez dawanie faryzeuszom pieniędzy. Logiczne jest, że faryzeusze i inni „uczeni w piśmie” zmieniali w tej kwestii (oraz w stosunku do innych praw) przepisy prawa lub je usuwali. Isus sam powiedział, że to co czyni człowieka nieczystym to nie jest to czy jemy nieumytymi rękoma czy nawet to co wkładami do ust, jakie jedzenia ale nasze słowa nie tylko wobec Boga ale wobec bliźnich. Zobaczmy te słowa:

(33) Uprawiajcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły; ponieważ drzewo zostaje poznane po owocu.(34) Nasienie węża! Czyż możecie mówić dobre rzeczy sami będąc złymi, skoro z obfitości serc usta mówią. (35) Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.(36) A mówię wam, że z każdego próżnego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu. (37) Ponieważ na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz osądzony. Mat 12

Zobaczmy, znowu Isus mówi głośno i jasno, o podstawie prawa Bożego jakim jest dobór słów wobec naszych bliźnich. Nasienie węża, po tym m.in. się je poznaje, że nie panuje nad językiem i ich złe serca powodują, że oni chętnie złorzeczą innym ludziom.  Teraz pomyślmy, Tora musiała surowo karać większość złorzeczących niewinnym. Jeśli nie była to kara śmierci to były to baty lub ostre kary cielesne, to była to praca kilka lat w niewoli aby opracować wysokie odszkodowanie na rzecz osoby której się niesłusznie złorzeczyło. Dlatego Isus wspomniał, że złorzeczącego po prostu wtrącano do więzienia aby tam odpracowywał dług w niewoli (Mat rozdz. 5 wersy 25 i 26).  Zresztą Isus radzi:

(37) Niechaj więc mowa wasza będzie: Tak – tak, nie – nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Mat 5

Tutaj jasno, jest napisane, że wszelkie dłuższe wdawanie się w dyskusje ze złorzeczącym nam powodują, że upodabniamy się do niego. W tym psalmie jest mowa o tym jak mocno złorzeczącymi istotami jest nasienie węża:

(6) Ty, Panie, Boże Zastępów, Boże Izraela, Ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody! Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy! Sela. (7) Wieczorem wracają, ujadają jak psy I kręcą się po mieście. (8) Oto pianę mają na ustach, Zniewagi są na wargach ich: Któż bowiem to słyszy? (9) Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich, Szydzisz ze wszystkich narodów. (10) Mocy moja, ciebie trzymać się będę, Gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją. (11) Bóg mój wyświadczy mi łaskę swoją, Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich. (12) Nie pobłażaj im, by nie zapomniał o tym lud mój, Rozpędź ich mocą swoją i powal ich, Ty, Panie, który jesteś tarczą naszą. (13) Słowa ich warg to słowa grzeszne, Niech uwikłają się w pysze swej Zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią! Ps 59

Zobaczmy ten psalm pokazuje jak mocno w Torze surowo karał Bóg i nadal karze złorzeczących wobec niewinnych. To nie są przelewki. Złe i agresywne wobec drugiego człowieka budzą w nim nie tylko strach ale i gniew i to powoduje co??? Stres który powoduje nawet szybszą śmierć a na pewno powoduje to:


Stres niszczy neurony ludzkiego mózgu, zwłaszcza te zgromadzone w częściach odpowiedzialnych za emocje i pamięć. To jedna z przyczyn powstawania depresji, która może być następstwem długotrwałego stresu – ostrzega uczestnicząca w badaniach Uniwersytetu w Utrechcie Sylwia Koricka.
To, w jaki sposób różne części ludzkiego mózgu reagują i radzą sobie ze stresem – wraz z uczonymi reprezentującymi różne dziedziny nauki – sprawdza magistrantka Sylwia Koricka. Swoje badania prowadzi na holenderskim Uniwersytecie w Utrechcie.
Koricka bada przede wszystkim, jak podczas sytuacji stresowych zachowuje się hipokamp, czyli część mózgu odpowiedzialna m.in. za proces uczenia się oraz regulację nastroju. Właśnie z tego powodu może być ona tak ważna przy powstawaniu depresji.
– Patrzymy też na ciało migdałowate, które jest centrum emocji. Badamy również przednią część mózgu, odpowiedzialną za planowanie i decyzje. Bierzemy pod uwagę różne aspekty stresu w wielu miejscach mózgu – powiedziała PAP Sylwia Koricka.
Jak wyjaśniła, uczeni zaobserwowali, że podczas sytuacji stresujących gorzej zapamiętujemy obiekty „zwyczajne”, a pamięć obiektów wzbudzających emocje utrzymuje się na wysokim poziomie. – Na przykład bardzo dobrze zapamiętywane są wtedy krwawe sceny – powiedziała.
Uczeni sprawdzili takie zachowanie ludzkiego mózgu stawiając badanych w jednej z najbardziej stresujących dla człowieka sytuacji: konieczności wystąpienia publicznego. – Zapraszaliśmy ochotników do badania, ale nie mówiliśmy im, że będą musieli się zaprezentować. W badaniu musieli opowiedzieć o sobie nieznanym osobom – opisała młoda uczona.
Jak wyjaśniła, badani są wtedy bardzo zestresowani, zwłaszcza, że publiczność nie daje im żadnych oznak akceptacji. – Sprawdzamy wtedy ciśnienie, poziom kortyzolu (tzw. hormonu stresu – przyp. PAP) i potem dajemy do rozwiązania różne testy na pamięć emocjonalną i pamięć obiektów– opisała młoda uczona.
Naukowcy badają także efekty stresu u samic i samców szczurów. Zaobserwowali, że niektóre jego rodzaje negatywnie wpływają na samice, a na samców pozytywnie lub nie wpływają wcale.
– Budujemy przeźroczyste klatki i do jednej wkładamy szczura, a do drugiej węża lub kota. Klatki mają też kilka dziurek tak, by zwierzę mogło wyczuć, co jest w drugiej klatce – wyjaśniła Sylwia Koricka. Uczeni zaobserwowali, że w efekcie tego stresu hipokamp u samic zmniejsza się co – jak sądzą – jest przyczyną częstszego występowania depresji u kobiet.
– Na pewno taki rodzaj uszkodzenia powoduje stres chroniczny, np. stresująca praca. Innym stresorem (bodźcem wywołującym stres – przyp. PAP) tego typu jest traumatyczne przeżycie – dodała rozmówczyni PAP.
Zapowiedziała, że badania powinny się zakończyć jeszcze w 2012 roku.
Wyniki swoich badań Sylwia Koricka zaprezentowała podczas konferencji „Science. Polish Perspectives”, która między 19 a 21 października odbyła się na Uniwersytecie Oksfordzkim. Jednym z patronów medialnych spotkania był serwis Nauka w Polsce – Polskiej Agencji Prasowej.
PAP – Nauka w Polsce

A pamiętajmy stres powoduje choroby serca, krążenia i choroby psychiczne. Tak złym słowem się zabija tylko powoli i dlatego Bóg Izraela to widząc tak kategorycznie swojemu Synowi Isusowi, nakazał wyłożyć ten surowy zakaz. Bóg nakazywał karać śmiercią tych którzy złorzeczyli rodzicom. I jest to słuszne. Rodziców najbardziej boli gdy ich własne dziecko im złorzeczy. Dla rodziców przekleństwa dziecka to największy psychiczny ból, który właśnie ich najszybciej może zabić. Jednak znowu innych ludzi złe słowa także dotykają. Dlatego Isus w ewangelii Mateusza wielokrotnie porusza temat złorzeczenia, tylko trzeba mieć uszy do słuchania. Znowu zobaczmy ten zakaz Tory:

(14) Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego; Jam jest Pan. Kap. 19

Zobaczmy o ile kładzenie przed ślepym przeszkody jest czynem szkodliwym i niebezpiecznym, to jaki sens jest zakazu aby nie złorzeczyć głuchym??? Głuchy nie słyszy naszych słów. Moim zdaniem widać tutaj, że pierwotnie ten zakaz złorzeczenia nie odnosił się do głuchych ale do osób niewinnych, które nic nam nie uczyniły. Jednak znowu nasienie węża te słowa Tory wypaczyły, jak stwierdził sam Bóg w księdze Henocha:

2 Biada wam, którzy zmieniacie słowa prawdy, zniekształcacie odwieczne prawo i uważacie się za bezgrzesznych. Zostaniecie pochłonięci przez ziemię. 1 ks Hen 99

Otóż nasienie węża zniekształciło odwieczne prawo dotyczące zakazu złorzeczenia niewinnym osobom. Pomyślmy, jak ktoś złorzeczy obcokrajowcowi, który nie zna danego języka to raczej nie rozumie naszych słów. Tymczasem rodak te słowa rozumie i go te słowa ranią. Dlaczego diabeł zadbał aby w jak największym stopniu zniekształcić zakaz złorzeczenia w prawie Boga, gdyż człowiek żyje:

(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mat 4

Diabeł doskonale zdaje sobie sprawę, że człowiek, który nie ma świadomości, że złorzeczenie jest surowym przestępstwem wobec nie tylko bliźnich ale Boga, będzie bardziej skłonny złorzeczyć. Znowu wielu zauważa, że Isus złorzeczył faryzeuszom…. owszem ale Isus tak czynił ponieważ Bóg mu tak nakazał czynić:

(7) I wygłosił swoją wyrocznię, mówiąc: Z Aramu sprowadził mnie Balak, Król Moabu, z gór Wschodu: Przyjdź, przeklinaj mi Jakuba, Przyjdź, złorzecz Izraelowi! (8) Jakże mam przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? I jak mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy? Liczb 23

Zobaczmy prorocy złorzeczyli ponieważ tak im nakazał Bóg. Prorocy i Isus złorzeczyli osobom winnym, dla nich te złowrogie słowa miały służyć do opamiętania się. Zobaczmy te słowa Isusa:

(49) Bo Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. (50) I wiem, że przykazanie jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co Ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Jana 12

Zobaczmy prawa i przykazania Boga są żywotem wiecznym. Dlatego Isus nawet jak złorzeczył to czynił to z polecenia Boga Izraela i dodatkowo czynił to w stosunku do osób winnych członków nasienia węża, w języku które to nasienie węża stosowało i rozumiało.

Wracając do tematu. Po tym poznać, że we wszystkich narodach i przez większość czasu panował diabeł (poza czasem istnienia królestwa Izraela i Judy), że złorzeczenie było powszechną formą zobaczmy:


Agresywne zachowania językowe nie są wyłącznie domeną współczesności. Od początku rozwoju cywilizacji wszelkie formy obrażania czy przeklinania istniały w języku ludzkim przyjmując mniej lub bardziej oficjalny charakter. Istnienie przekleństw historycy języka wiążą z wiarą ludzi w moc słowa, zwłaszcza rozpatrywaną w kontekście magicznym. W starożytnej Mezopotamii wierzono, że złorzeczenie nie jest jedynie formą agresji werbalnej, ale jednym z działań mających osłabić wroga. Sądzono, iż każde przekleństwo realnie oddziałuje na człowieka i pozbawia go nie tylko dobrego samopoczucia, ale także sił witalnych.
Użycie wulgaryzmu miało więc nie tylko wymiar czystej ekspresji, ale pojmowane było jak każde możliwe działanie człowieka krzywdzące innego. Uderzenie pięścią lub mieczem powalało przeciwnika, ale taką samą moc mogło mieć słowo wypowiedziane gniewnymi ustami. Dosadne słownictwo było zatem zaklęciem, magiczną formułą, której ze względu na rzekomą siłę starano się unikać. Stąd zapewne bierze się patrzenie na wulgaryzm jako na nieprzyzwoity i niezgodny z normami etycznymi element naszego słownictwa. Dodatkowo użycie przekleństwa wiązało się zazwyczaj ze złamaniem pewnego tabu – powołaniem się na istotę pozaziemską lub podważeniem obowiązującego ładu społecznego. Bano się więc, że przeklinanie ściągnąć może nieszczęścia i kary boskie. Z tego właśnie powodu w starożytnym Izraelu zakazywano używać boskiego imienia, uważając, że właściwy wymiar może ono uzyskać tylko w sytuacjach sakralnych.
Przekleństwo czy wulgaryzm jest więc nie tylko złamaniem zasad językowych. Można wręcz powiedzieć, że uważanie go za błąd językowy wynika z okoliczności kulturowych, a nie z samego faktu, że takim błędem faktycznie jest. To, że we współczesnym świecie słowa „bluźnierstwo”, „kalumnia”, „złorzeczenie” uważamy często za synonimy – pomimo, że w historii oznaczały bardzo konkretne rzeczy – wynika m.in. z tego, że wszystkie pochodzą od wiary w siłę wypowiadanych dźwięków – zarówno pozytywną jak i negatywną.
Przekleństwo czy wulgaryzm jest więc nie tylko złamaniem zasad językowych. Można wręcz powiedzieć, że uważanie go za błąd językowy wynika z okoliczności kulturowych, a nie z samego faktu, że takim błędem faktycznie jest. To, że we współczesnym świecie słowa „bluźnierstwo”, „kalumnia”, „złorzeczenie” uważamy często za synonimy – pomimo, że w historii oznaczały bardzo konkretne rzeczy – wynika m.in. z tego, że wszystkie pochodzą od wiary w siłę wypowiadanych dźwięków – zarówno pozytywną jak i negatywną.
Po pierwsze przeklinano więc używając imion boskich i świętych. Spoglądano więc w niebiosa krzycząc „przebóg”, „dalibóg”, lub – co bardziej wykształceni „sancte Deus”. O ile taki sposób przywoływania Boga można było uznać za w miarę akceptowalny, to nasi przodkowie lubowali się w tworzeniu konstrukcji, w których sacrum łączono z profanum. Żartowano więc z kropideł nazywając je „trzmielowym kijem”, bądź też wołano na intymne części ciała różnych świętych. Równie chętnie wysyłano kogoś „do diabła”, życzono rychłej śmierci czy pochłonięcia przez piekielne ognie. Krzyczano „bogdaj cię zabito”, „bogdaj mu zaległ na usta wrzód”, „bogdaj nogę przy samej przyłaziła dupie”. Czasem – w akcie desperacji – odnoszono te słowa do samych siebie, przeklinając dzień, w którym przyszło się na świat. Z religii korzystano też chcąc pokazać swoją wyższość nad innymi. W staropolskim kręgu kulturowym obraźliwe mogło być wyzwanie od „Mahometa”, „psa bisurmańskiego”, „pohańca sprośnego” czy „heretyka”. Ceremonie katolickie protestanci wszelkiej maści uwielbiali nazywać „gusłami” lub „kuglarstwem”, czym katolicy rewanżowali się nazywając protestantów „kacerzami”.
Aby wzmocnić swoją niechęć do jakiejś osoby, albo jej zachowania najczęściej używano słów związanych z fizjologią człowieka. Można było więc na kogoś „rzygać” lub „plwać”, bądź też „oblewać gnojem”, a w najgorszym przypadku kazać komuś„żreć gnój” albo „świże gówno brać w zęby”. Chętnie także pozbawiano godności ludzkiej przyrównując do zwierząt. I tak „chrapano jak świnia”, lub było się zwyczajnym „psem”. Nazwanie kogoś imieniem przyjaciela człowieka uważano za zniewagę okrutną, choć z dzisiejszego punktu widzenia dużo gorszy wydawał się nakaz „niechaj pije psia gówna”. W modzie było też używanie takich pojęć jak „niemota dzika”, „padalec”, czy „borsuk”. Gdy już zbesztano innego porównując do zwierząt, uprzednio „wylewając na niego pomyje”, to sięgano oczywiście do kontekstów i podtekstów seksualnych.
Z pewnością najwcześniej w polskim języku pojawiła się „kurwa”. Powszechnie twierdzi się, że słowo to mogło pochodzić od romańskiego pojęcia oznaczającego zakręt i oznaczać kobietę, która znalazła się na „życiowym zakręcie” czyli prostytutkę. Słowo może jednakże etymologicznie pochodzić od greckiego słowa „kurios” czyli „silny pan”. W językach słowiańskich miało się ono przekształcić w pojęcie oznaczające po prostu dojrzałą kobietę, a następnie kobietę lekkich obyczajów. Wobec prostytutek używano także takich słów jak „wyleganica”, „murwa”, „kortyzanka”, „małpa”, „nęta”, „przechodka”, „klępa”, „larwa”, „suka”. Takimi słowami określano jednak nie tylko kobiety wykonujące najstarszy zawód świata, ale także tego nie robiące. Różne rodzaje słowa „kurwa” przeszły do języka po prostu jako obelżywe wyzwisko stosowane wobec płci pięknej zaraz obok „szwajcarskiej krowy”, „ożralichy” czy… „przewalonej kaczycy”. Pozostając przy kobietach, niezwykle obraźliwym słowem określającym tę płeć było słowo… „kobieta”, gdyż oznaczało tyle co „kobyła”. Dopiero w XIX wieku weszło ono do słowników jako określenie płci. Co ciekawe, odwrotny proces dotyczył słowa „dziwka”, który jeszcze w XVI wieku oznaczał po prostu młodą dziewczynę, lub córkę.
O ile niewiasty nazywano czasem „kurwami” o tyle dużo pospolitsze było wyzywanie mężczyzn od „kurwich macierzy synów”, lub po prostu „skurwysynów”. Uważano to za tak poważne przekleństwo, że publiczne używanie karane było grzywną. Podobnie traktowano wszelkie sugestie dotyczące pochodzenia z nieprawego łoża. Ogromne kary (sięgające nawet 40 grzywien) mogły spotkać tego, kto wyzwałby kogoś od „wylegańca”, „pokrzywnika”, „bękartka”, „bajstruka”, czy „błędnego dziecia”. Mężczyźni nazywani byli najczęściej „szelmami”, „hundsfotami”, „kurewnikami”, „psiarzami”, „świniarzami”, „szalbierzami”, „tłukami” lub „machlerzami”. Dla szlachcica, na równi ze „skurwysynem” stało zaś słowo „cham” oznaczające chłopa. Wiązało się bowiem nie tylko z chęcią obrażenia, co wręcz zakwestionowania szlachectwa!
Oczywiście używano także słów określających intymne części ludzkiego ciała. U kobiet mówiono więc o „sromie” (a „sromota” była wulgarnym określeniem zupełnej porażki), a u mężczyzn o „kutasie”, „wale”, „kuśce” czy „pale”. Pierwotnie słowo „srom” oznaczało tyle co wstyd. Dość późno wulgarnym słowem stała się „dupa” wcześniej oznaczająca po prostu dziurę. Co ciekawe w XVI wieku słowo „ruchać” nie oznaczało wcale czynności seksualnej lecz zwyczajne poruszanie się. Dlatego np. może zlać nas rumieniec, gdy w Biblii Jakuba Wujka przeczytamy, że „zwierzęta ruchały się w raju”.
Obrażano się także na słowa nawiązujące do pewnych narodowości. Przekleństwem nie było jednak wyłącznie nazwanie kogoś „Niemcem” (choć faktycznie na takie stwierdzenie się obrażano) ale także „Mazurem” a nawet, w niektórych częściach kraju „Polakiem”. Oczywiście Polacy, dla których słowo „Polak” nie było obraźliwie wyzywali innych od „Szląskich mieszkańców”, „mieszkańców Czeskich i Cygańskich”, lub „wygnańców”.
Katalog wulgarnych słów używanych przez naszych przodków był więc niezwykle długi i finezyjny. Choć powszechnie uważano te słowa za obelżywe, najwięcej możemy ich znaleźć w… księgach sądowych. Ludzie nagminnie używali ich bowiem w sytuacjach zupełnie oficjalnych, nie krępując się faktem, że już wtedy uznawano je za niestosowne. Oczywiście po porządnym obrzuceniu się wyzwiskami ze sprawą natychmiast biegnięto przed oblicze Temidy, gdzie…również nie szczędzono sobie kąśliwych uwag. W czasie spraw sądowych można było się więc nasłuchać o „małpach” i „skurwysynach” i pokręcić głową nad upadkiem moralnym świata tonącego w wulgarności…

Zobaczmy, diabeł zawsze dąży do śmierci człowieka poprzez zachęcenie go do mordu na drugim człowieku. I tak osoba złorzecząca zazwyczaj walczyła w pojedynku a jeszcze częściej została zabijana podstępnie (czyli z zasadzki co jest złamaniem Tory) przez osobę której złorzeczono. Dawniej władze surowo karały za złorzeczenie, np. za Kazimierza Wielkiego za nazwanie kogoś skurwysynem skazywano na wiele lat lochów. I czyniły to z prostej przyczyny, ponieważ w narodzie wzrastała agresja i lała się krew. Dlatego dla diabła złorzeczenie to idealne pole do działania i oskarżania nas. Tak naprawdę diabeł  chce śmierci obydwu osób czyli złorzeczącego oraz osoby do której się złorzeczy. Teraz zobaczmy znowu te słowa Isusa:

(3) A on odpowiedział im: Dlaczego i wy przestępujecie przykazania Boże dla waszego prawa?(4) Przecież Bóg przykazał: Czcij ojca swego i matkę: a kto złorzeczyłby ojcu lub matce, niech śmiercią umrze. (5) Ale wy mówicie: Ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce: To, co się tobie jako pomoc ode mnie należy, jest darem na ofiarę Bogu; nie musi już czcić ani ojca swego, ani matki swojej: (6) Tak więc unieważniliście Przykazania Boże przez naukę swoją. Mat 15

Otóż pomyślmy, to w czasach Machabeuszy rozpoczęto proceder fałszowania słów Boga i jego praw. A interes w fałszowaniu tych praw mieli Edomici, którzy zostali wcieleni siłą do królestwa Machabeuszy. Edomici którzy systematycznie zdobywali wpływy wśród władz państwa Machabeuszy (gdyż Edomici to róg mówiący rzeczy zuchwałe ). I dzięki tej wzrastającej władzy fałszowali prawo Boga czy je zamieniali na swoją naukę, o czym wspominał Isus.  A dla Edomitów, którzy słynęli z tego, ze złorzeczyli na potęgę, na rękę było fałszowanie czy wymazywanie tych zapisów Tory, które surowo zabraniały i karały za złorzeczenie niewinnym. Pomyślmy dopiero Isus w ewangelii Mateuszy kładł ogromny nacisk na zakaz złorzeczenia. Zobaczmy te słowa Pomazańca:

(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. (44) Ale Ja wam mówię: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.(45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. (46) Bo gdybyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? (47) A gdybyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? (48) Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały. Mat 5

Tutaj ewidentnie chodzi o to aby powstrzymać się przed złorzeczeniem wrogim, czy odpowiadaniem na obelgi i zniewagi tym samym językiem. Tak samo ta nauka:

(38) Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb. (39) Ale Ja wam mówię: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Mat 5

Ponownie tutaj chodzi o to aby powstrzymać się przed złorzeczeniem wyzywającej i wrogiej nam osoby. Natomiast te słowa nie mówią o zakazie obrony siebie czy innych osób. Zauważmy Piotr nosił miecz i go użył, czyli każdy ma prawo do obrony. Isus zakazywał nam złorzeczyć aby po prostu nie dać satysfakcji diabłu który nas oskarża. Ponadto jeśli złorzeczymy to powoli zaczynamy upodabniać się do nasienia węża. Przecież trzeba być „nieskazitelnym jak gołąb i roztropnym jak wąż” czyli nie odpowiadać na złorzeczenia, złorzeczeniem. Nasienie węża stosuje złorzeczenia aby nas sprowokować do walki czy do ataku. Temu służą wyzwiska i złorzeczenia do prowokowania nas.

No właśnie możliwość złorzeczenia to był jeden z głównych powodów założenia przez diabła mass mediów a w szczególności internetu. To mass media łącznie z internetem promują złorzeczenie przez coraz bardziej agresywne wiadomości, filmy, programy, wiadomości czy muzykę (np. rock czy pełen bluzgów rap). Zobaczmy młodzi oglądają pełne agresji mass media a potem w internecie dają upust swojej agresji w postaci komentarzy pełnych złorzeczeń często do niewinnych pomówinych osób. Wiele osób czytają komentarze pełne złorzeczeń popełnia nawet samobójstwo lub też zapada na choroby psychiczne typu depresja. Internet tak naprawdę demoralizuje młodych ludzi, którzy zamiast uczyć się od starszych kultury słowa to uczy się chamstwa. Naprawdę potem diabeł ma uciechę gdy tłumy zdemoralizowanych młodych czy nawet starszych osób występuje przeciwko ograniczeniu im wolności wypowiadania złorzeczeń w internecie przy pomocy takiego ACTA czy innych metod cenzorskich. Przecież nikomu nie przyjdzie na myśl, że diabeł ma prawo robić z internetem co chce przecież to jego wynalazek. Internet to doskonałe narzędzie do deprawowania młodzieży przez zaniżanie kultury słowa, aby na ulicy panowały słowa pełne złorzeczeń. Tak zwana „wolność słowa i wypowiedzi” w świecie diabła oznacza wolność do złorzeczenia innym osobom. Tak naprawdę sporadycznie i to głównie przeciwko szatańskim władzom sądy surowo karzą za  komentarze czy wypowiedzi zawierające złorzeczenia. Dlaczego policja jest tak brutalna??? Ponieważ policjanci codziennie stykają się z złowrogimi komentarzami czy raczej słowami. Potem wielu z nich pod wpływem tych słów katuje ludzi. Każdy człowiek ma wytrzymałość psychiczną. Taką wolność słowa czyli prawo do złorzeczenia promuje i wprowadziło w narodach rasy białej oraz na niemal całym świecie USA, czyli Babilon Wielki. Tymczasem co pisze apostoł Baranka Jakub:

(1) Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymamy surowszy wyrok. (2) Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień; jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. (3) A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. (4) Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. (5) Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień! (6) I język jest ogniem; język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości; kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez Gehennę.(7) Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. (8) Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. (9) Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo (10) Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. (11) Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? (12) Czy drzewo figowe, bracia moi, może rodzić oliwki albo winna latorośl figi? Tak też słony zdrój nie może wydać słodkiej wody. (13) Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. (14) Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. (15) Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. (16) Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. (17) Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta, następnie miłująca pokój, łagodna, ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców nie stronnicza, nie obłudna. (18) A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jakuba 3

Zobaczmy cały rozdział Jakub poświęcił nad podstawą nauczania Isusa czyli panowania nad językiem. Zresztą w Biblii jest wiele razy mowa o panowaniu nad językiem:

(1) Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. (2) Język mędrców rozsiewa wiedzę, lecz usta głupców tryskają głupotą. Przys. 15

(17) Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, (18) Serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, (19) Składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi.Prz 6

(17) Kto dba o karność, jest na drodze życia, lecz kto gardzi karceniem, schodzi na manowce. (18) Nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego, lecz kto rozsiewa oszczerstwa, jest głupi. (19) Gdzie dużo słów, tam nie brak występku; lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. (20) Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, lecz serce bezbożnych jest niewiele warte. (21) Wargi sprawiedliwego pokrzepiają wielu, lecz głupcy umierają z powodu braku rozsądku. Prz 10

(15) Cierpliwością można przekonać sędziego, a łagodny język łamie kości. Prz 25 (4) Niech Pan wytępi wszystkie wargi schlebiające, Język mówiący przechwałki! (5) Oni mówią: Przez język nasz jesteśmy mocni, Wargi nasze są z nami: Któż panem naszym?Ps 12

W psalmie 12 słowa „Któż panem naszym” oznaczają słowa pełne złorzeczeń, gdyż ludzie bogobojni nie wypowiadają słów pełnych złorzeczeń. Dalej:

(4) On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. (5) Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, Zęby ich są jak włócznie i strzały, A język ich jak miecz ostry. Ps 57

(4) On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. (5) Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, Zęby ich są jak włócznie i strzały, A język ich jak miecz ostry. Ps 52

(8) Szydzą i mówią przewrotnie, Wyniośle przechwalają się grabieżą. (9) Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, A język ich pełza po ziemi.Ps. 73

Sam Bóg tak mówi o złorzeczeniu:

(13) Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste, będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. Sof 3

(8) Bo Jeruzalem się chwieje, a Juda upada, gdyż ich język i uczynki są przeciwko Panu, aby urągać pełnym chwały jego oczom. Iz 3

(4) Z kogo się naigrawacie? Przeciwko komu rozdziawiacie usta, wywieszacie język? Czy to nie wy jesteście dziećmi odstępstwa, potomstwem kłamstwa? Iz 57

(16) Zwracają się do Baala, stali się jak łuk zawodny. Toteż ich książęta padną od miecza z powodu swego zuchwałego języka i będą pośmiewiskiem w ziemi egipskiej.Oz 3

Zobaczmy, ukryta doktryna Lucyfera, to także i głównie nie panowanie nad językiem i głoszenie słów czy pisanie komentarzy pełnych złorzeczeń. Ta doktryna której motto brzmi „Wolność wypowiedzi i słów pełnych złorzeczeń przeciwko niewinnym ludziom” tak naprawdę władzę wspierają. Pisałem o pentagramie władzy diabła nad człowiekiem, która składa się wg Maxa Kolonko:

 1. Władza wykonawcza (rząd, Prezydent)
 2. Władzy ustawodawcza (Parlament)
 3. Sądy
 4. Mass Media oraz oficjalna nauka (czyli obok mediów są to uniwersytety i inne szkoły które głoszę szatańskie nauki typu ewolucja, heliocentryzm i inne)
 5. Internet, czyli kontrolowana opozycja.

Zobaczmy władze rządzą tak nieudolnie i źle, że mass media to opisują czy pokazują. Jednak mass media wiele razy pomawiają o te rzeczy także niewinne osoby. A ludzie potem piszą czy głoszą w internecie komentarze czy słowa pełne złorzeczeń, także przeciwko niewinnym osobom. W ten sposób władze dzielą ludzi. I tutaj mamy pokazaną jak promowana jest w podstępny sposób doktryna Lucyfera. Nie dajmy się zwieść i panujmy nad językiem i pisaniem. Gdyż Bóg w dekalogu tak naprawdę zakazał złorzeczenia osobom niewinnym:

(12) Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. Wyjść 20

Czyli chwal rodziców a nie ich obmawiaj czy mów im słowa pełne złorzeczeń.

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Wyjść 20

Znowu nie złorzecz drugiemu niewinnemu człowiekowi.

 

 

14 uwag do wpisu “Prawo Boga cz. 5 Zakaz złorzeczenia.

  1. Jolu. Niebieski Kot ma prawo publikować co chce i co mu wyobraźnia podpowie. Natomiast niestety, t.z.w. księga Daniela zawiera obok prawdziwych proroctw także proroctwa sfałszowane, więc cały nowy artykuł Niebieskiego Kota to kula w płot. Natomiast wnioski Niebieskiego Kota odnośnie tego, że obecnie panuje noc ponieważ, wszystkie proroctwa się wypełniły to po prostu podanie dawnej teorii Anny Estery (tam dowodziła, że żyjemy w czasach kiedy szatan został zamknięty na 1000 lat a potem uwolniony) w nowej szacie. Ja już Sławkiem się nie zajmuje. Okazuje się, że księgi Starego Testamentu, prorocy a nawet przepisy prawa (odnośnie złorzeczenia) są najbardziej sfałszowanymi dokumentami, przez wieki. Tutaj jedynie ewangelie Mateusza i Jana pokazują skalę fałszerstw. A co ciekawe o prawdziwości ewangelii świadczą liczne listy Pawła i pisma jego uczniów (Marka i Łukasza). Gdyż nikt nie zadaje sobie tyle trudu i pisze tyle polemicznych pism jeśli by ewangelie były sfałszowane.
   Sławkiem nie mam ochoty się już zajmować. To strata czasu. Sławek swoje wywody bazuje na cytatach proroków, które są sfałszowane. W całym tym zamieszaniu Sławek zapomina, że nie o samą świątynie i ofiary tutaj chodziło ale o prawo które było zamknięte w Arce Przymierza i która ta Arka była w świątyni. No właśnie Jolu, Arka zaginęła bezpowrotnie wraz ze zniszczeniem I świątyni i nie była w drugiej świątyni. Więc tutaj koncentrowanie się na samej świątyni nie ma sensu. Zauważmy w czasach sędziów nie było świątyni ale była Arka czyli świątynia nie była potrzebna dla istnienia królestwa Izraelitów ale potrzebna była Arka. A zatem jaki to z Cyrusa Mesjasz, skoro nie oddał podczas odbudowy 2 świątyni najważniejszej rzeczy czyli Arki Przymierza zagarniętej przez Babilończyków???? Jak widzisz Jolu Sławek, jest męczący.

   Polubienie

   1. Jacek Glapa

    Wiem,Cyrylu,ze z nimi nie ma co dyskutowac.Estera to zrobila zlosliwie.Majac te wiedze, w moim przypadku podstawowa czasem sie zastanawiam ,ze ci ,ktorzy sa nieswiadomi wlasnych grzechow maja sie lepiej od nas.Jak mamy zyc w dwoch swiatach, jak mamy sobie radzic z wloasna grzesznoscia?Nie moge niesc ewangelii , bo sama nie zyje w zgodzie z prawda.Jestem juz tym zmeczona ,bo nic mi sie w zyciu osobistym nie udaje.Denerwuja mnie ludzie i wybucham. Jestem chwiejna a i w mezu nie mam zadnego oparcia.Smieje sie ze mnie i oddala od Boga.Dlatego odsunelam sie od Was.Pozdrawiam WAS W BOGU JOLA

    Polubione przez 1 osoba

   2. Jolu nie zniechęcaj się. Pamiętaj, żyjemy w świecie w którym ludzie się pod jakąś formą kontroli umysłów diabła, więc pozostaje wybaczać nam (w ten sposób Bóg nam wybaczy nasze grzechy i iść dalej). Też często upadam ale wstaję staram się iść dalej. Niech Bóg Izraela Ci błogosławi i wspiera Ciebie w wierze i wytrwałości 🙂

    Polubienie

  2. Jacek Glapa

   Cyrylu, czy chcesz zeby ZLB sie podzielilo? Czy uwazasz , ze twoja inteligencja i Henryka przewyzsza wszystko? Czy chcesz utworzyc grupe , ktora sklada sie z ciebie , Lusi , Henryka a reszta odwroci sie od ciebie. Zastanow sie nad tym co robisz?JOLA

   Polubienie

   1. Jacek Glapa

    Cyrylu , to jest nieporozumienie, zle odebralam sygnaly. Jestem goraczka , czyli szybciej powiem , niz przemysle. Ale zawsze w dobrej wierze.Kamil mi to uzmyslowil , choc nie wiem czy bym zdzierzyla jego obnazanie. Ja juz jestem w tym wieku , ze mnie to nie rusza.Pozdrawiam Cie w Bogu Izraela
    Jola

    Polubione przez 1 osoba

  1. Zapewne chodzi Ci, o moje artykuły o Sławku i „jego wesołej kompanii”. Otóż ja Sławkowi nie złorzeczyłem tylko na podstawie jego własnych opinii, pokazałem rażące błędy w jego teoriach. A potem zresztą te artykuły o osobie Sławka przestałem upubliczniać. Niech sobie Sławek pisze co chce i wierzy w co chce ma do tego prawo, Co do złorzeczeń, to twoja nazwa „Jebiecieto” to jest właśnie złorzeczenie w stosunku do mnie. Wykazujesz się brakiem równowagi psychicznej, skoro pisemnie tak się do mnie odnosisz.

   Polubienie

 1. Jebiecieto

  To jest tylko Twoja hipoteza, że żyjemy pod jakąś kontrolą. Masz jakiś dowód na tą hipoteze? Człowiek podejmuje decyzje, złe albo dobre. Nieważne jak oszukany, może albo zrobić coś dobrego, albo coś złego, gdzie tu kontrola? Oszukanie kogoś w kwestii ceny albo historii, to niczego nie zmienia. Złe decyzje są złe, a dobre decyzje dobre.

  Polubienie

  1. Oczywiście, że żyjemy pod kontrolą. Tylko masz wybór czy chcesz żyć pod kontrolą Boga czyli przestrzegać jego praw czy też pod kontrolą diabła i żyć w niewoli grzechów swych. Sam nazywając siebie „Jebiecieto” – jako złorzeczenie wobec mnie – , pokazujesz poziom demoralizacji i kontroli szatańskich mediów jakie mają nad tobą. Sam podajesz mi twardy materialny dowód. Pozdrawiam Ciebie i życzę Ci większej samokontroli i opanowania.

   Polubienie

 2. Pingback: Arka Przymierza czyli największa zagadka…. – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s