Arka Przymierza czyli największa zagadka….

Oto co powiedział Isus o uczonych w piśmie, czyli także o badaczach i interpretatorach Biblii:

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. (24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Mat 23

Zobaczmy jedno, wielu badaczy Biblii i proroków, często odrzuca Isusa, jako Mesjasza,  ponieważ nie pasuje im to do reszty pism proroków. Tymczasem jak pokazałem w swoich wcześniejszych artykułach, kanony i księgi wszelkich tłumaczeń Starego Testamentu są w większym lub mniejszym stopniu skażone, nawet najwierniejszy przekład Biblii Septuaginta LXX. Ilość fałszerstw poraża i tylko jak np. w ostatnim artykule o zakazie złorzeczenia, że nawet fałszowano zapisy prawa Boga. Tych ksiąg, których nie można było sfałszować to po prostu usuwano z kanonów Biblii czy pisano setki fałszywych ksiąg (np. księgę Estery). A szczytem fałszerstwa jest tekst masoretów, na który powołują się wrogowie Mesjasza. No właśnie wrogowie Mesjasza sugerują, że Mesjaszem nie był Isus ale Cyrus. Podają nawet dowody w postaci tych fragmentów proroka Izajasza:

(28) Który mówię o Cyrusie: On moim pasterzem, wykona całkowicie moją wolę, i który mówię o Jeruzalemie: Będziesz odbudowane – a o świątyni: Będziesz na nowo założona. Iz 44

(1) Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte: Iz 45

Wszystko niby ładnie, tylko zapominamy o jednym, księgi Biblijne a w szczególności proroków były fałszowane a najbardziej były one fałszowane po pojawieniu się Isusa Mesjasza, właśnie przez żydów aby ukryć fakt pojawienia się Pomazańca Boga. Zacytuje fragment, jednego z moich ostatnich artykułów:

„Henryk słusznie zauważył, że u Ezechiele także sfałszowano adresata:


Wiem bardzo niedokładnie o tym, że pewne proroctwa Ezechiela są także sfałszowane.
Proroctwa ujawniające Lucyfera mieszają się z królem Tyru. (O ile dobrze pamiętam). – thewordwatcher

Dokładnie u Ezechiela gdy chodzi o Lucyfera, to adresata zamieniono na jakiegoś króla Tyru.”

Zobaczmy jak poznać fałszywych proroków oraz ich fałszerstwa proroków Boga??? Po owocach czyli ich uczynkach lub raczej metodach. A ulubioną metodą fałszerzy proroctw czyli fałszywych proroków są metody jakimi się posługują. A ulubioną metodą fałszerzy jest zmiana adresata. I tak proroka Izajasza fałszowano. Okazuje się, że tutaj mamy przykład tego fałszerstwa:

(4) Że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie! (5) Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów. (6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie. (7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem. (8) Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie; mówią: Odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas. (9) Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów, (10) Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś! (11) Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. (12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. (15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. (16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami? (17) Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność? Iz 14

Zobaczmy to proroctwo nie ma sensu gdyż z diabła przywódcę buntu aniołów uczyniono jakiegoś człowieka, króla Babilonu. Czy człowiek nawet król, w czasach antyku, gdzie technologia nawet wojenna nie znała latawca, śmiałby marzyć aby wznieść swój tron ponad gwiazdy Boga???? No i czy imię Babilonu zostało wygubione???

(22) Powstanę przeciwko nim – mówi Pan Zastępów – wygubię imię Babilonu i resztkę, i dziecię, i wnuka – mówi Pan. Iz 14

Skoro ta nazwa jest dalej powszechna w stosowaniu do dziś??

https://www.centrumbabylon.cz/music-club-babylon-2.html

Oczywiście, że nie.

Czy antyczny Babilon władał całym światem??? Oczywiście, że nie. Większość terenu ziemi czy ludzi nie słyszała o Babilonie.

Oczywiście, że nie. Widać tutaj, że fałszerstwa tego proroctwa polegały na tym aby ludzie myśleli, że chodzi tu o człowieka, króla Babilonu a nie diabła. A teraz zobaczmy, te proroctwo które u Izajasza podaje jako Mesjasza czy Pomazańca Cyrusa, to piękny przykład fałszywki. Dlaczego tak sądzę???

Ponieważ, no właśnie Bóg nie podawałby imienia swego pomazańca. Tylko raczej opisuje on w proroctwach cechy tego Mesjasza. Zobaczmy rozdziały 44 i 45, które wspominają o Cyrusie także mówią, że ten Mesjasz ma zgromadzić cały Izrael. Tymczasem co uczynił Cyrus??? Zobaczmy te wersy i je porównajmy:

(1) Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody i odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte: Iz 45

(13) Ja wzbudziłem go w sprawiedliwości i prostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści na wolność moich pojmanych za darmo, bez okupu – mówi Pan Zastępów. (14) Tak mówi Pan: Robotnicy Egiptu i kupcy Etiopii, i Sabejczycy, mężczyźni rośli, przejdą do ciebie i będą twoi, pójdą za tobą w pętach i będą się tobie kłaniać, i będą się do ciebie modlić, że tylko u ciebie jest Bóg, i nigdzie indziej nie ma żadnych innych bogów. Iz 45

Czy Cyrus odbudował Jerozolimę i świątynie??? Otóż nie. Cyrus zezwolił jedynie dwóm pokoleniom Izraela czy Judzie i Beniamitom powrócić do ich królestwa i odbudować owe miasto i świątynie. Oto co podaje nam Wikipedia o Cyrusie:

539 p.n.e. ruszył przeciwko imperium nowobabilońskiemu. W bitwie pod Opis pokonał Belszarusura, syna Nabonida (biblijnego Baltazara) i zajął Babilon, tworząc największą monarchię ówczesnego świata. Po zdobyciu Babilonu w 538 p.n.e. zezwolił Żydom na powrót z „niewoli babilońskiej” i odbudowę Jerozolimy, której potrzebował jako bazy do planowanego podboju Egiptu (dzieło to dokończył jego syn Kambyzes lub Kambudżija). Pozwolił też na odbudowę Świątyni Jerozolimskiej.Przybrał tytuł „wielkiego króla, króla Babilonu, króla Sumeru i Akadu, króla całego świata”, a także „Króla Królów”.

Zobaczmy Cyrus nie podbił Egiptu ale uczynił to jego syn Kambyzes, który był królem Persji od 529 roku :

525 p.n.e. rozpoczął wyprawę przeciw Egiptowi. Pokonał faraona Psametycha III (z dynastii saickiej) w bitwie pod Peluzjum, zdobył główne miasta Memfis i Teby i ogłosił się faraonem, zaś swego brata imieniem Bardija czym prędzej odesłał do Persji. Był zazdrosny, że cała chwała z powodu zwycięstw spłynie na Bardiję, i dlatego rozkazał swemu zaufanemu doradcy Preksaspesowizamordować go. Zapoczątkował pierwsze panowanie perskie w Egipcie (XXVII dynastię). Nie zdołał jednak zdobyć oazy Siwa na Pustyni Libijskiej, gdzie mieściła się wyrocznia Amona-Re. Wysłana na jej podbój armia (około 50 tys. ludzi) zaginęła w piaskach pustyni zasypana prawdopodobnie w czasie burzy piaskowej.

Zobaczmy zatem. Jakim cudem zniewoleni robotnicy z Egiptu mieli by przyjść do Jerozolimy aby ją odbudować za czasów panowania Cyrusa, skoro ten nie podbił jeszcze Egiptu a uczynił to dopiero jego syn????

Widać tutaj ewidentną fałszywkę. Pomyślmy, interes w tym aby z Mesjasza uczynić Cyrusa mieli przecież Machabeusze, których wysoka pozycja była możliwa dzięki decyzji o zezwoleniu Cyrusa na powrót z niewoli Babilonu dwóch pokoleń Izraela. Dla Machabeuszy Cyrus to był Mesjasz. Oczywiście, Cyrus działał zgodnie z wyrokami Boga, ale czy to oznacza, że z tego powodu Bóg by dał Cyrusowi tytuł Mesjasza???? Oczywiście, że nie. Zezwolenie przez Cyrusa aby powrócili Judejczycy i Beniamici na tereny Judy i odbudowali miasto i świątynie nic tego króla nie kosztowało a jeszcze umożliwiało mu podbój Egiptu. Wszak wdzięczne pokolenia temu władcy były na pograniczu jego państwa najbardziej lojalne Persom w przeciwieństwie do np. Edomitów, którzy mieli dobre układy z Egiptem. Zresztą Cyrus dumnie nosił tytuł uwaga: ” Króla Babilonu”, a przecież u Izajasza, Bóg wypowiada proroctwo w rozdziale 14 przeciwko królowi Babilonu. Czyli kim był Cyrus??? Wychodzi na to, że król Babilonu miałby być Mesjaszem Izraela… dobre.

Jednak ponownie, sprawa Mesjasza jest ciekawa, ponieważ jest ona powiązana nie tyle z samą drugą świątynią ale z najcenniejszą rzeczą w królestwie Izraela czyli Arką przymierza. „Z początku przechowywana była w Namiocie Spotkania w Miejscu Najświętszym (Wyjścia 26:33), później – po wybudowaniu przez Salomona – w świątyni w Jerozolimie (2 Księga Kronik 5:1-7).” Zobaczmy zatem Arka Przymierza, była najważniejszą i najświętszą rzeczą jaka istniała w Królestwie Izraela a potem w Królestwie Judy. Otóż zobaczmy te słowa Isusa:

(16) Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie: Kto by przysiągł na świątynię, to nic; ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. (17) Głupi i ślepi! Cóż bowiem jest większe? Złoto czy świątynia, która uświęca złoto? Mat 23

Otóż co uświęcało świątynie i powodowało, że świątynia w Jerozolimie była miejscem świętym??? No właśnie Arka Przymierza, to ona uświęcała świątynie. Otóż zanim była świątynia była Arka Przymierza i co ciekawe świątynia nie była niezbędnym elementem kultu Boga tylko Arka. Czyli Arka Przymierza mogła istnieć bez świątyni ale świątynia nie mogła istnieć bez Arki. Czym była Arka???

„W Biblii opisana jest jako skrzynia z drewna akacjowego o wymiarach ok. 140×80×80 cm obita obustronnie złotą blachą. Zamknięcie Arki Przymierza stanowiła płyta ze złota (hebr. kaporet).Natomiast zgodnie z 1 Księgą Królewską 8,9 w czasach Salomona znajdowały się tam jedynie tablice Przymierza” w Arce znajdowały się dwie kamienne tablice na których były spisane przykazania czyli dekalog. No właśnie Arka Przymierza była skrzynią i sama tą skrzynie uświęcały właśnie te tablice z przykazaniami Boga, czyli najważniejszym prawem Boga dla Izraela. Czyli to co uświęcało Arkę oraz świątynie a wcześniej namiot spotkań było to właśnie prawo Boga, dekalog. Teraz pomyślmy wcześniej istniała Arka Noego, czyli duża łódź w której schronienie znaleźli Noe jego trzech synów, żona i synowe oraz zwierzęta czyste (po siedem par) i nieczyste ( po jednej parze). Tak naprawdę Arka Noego i Arka Przymierza chowały tą samą rzecz czyli prawo Boga. Przecież w Arce Noego był schowany Noe i jego rodzina, którzy jako jedyni z ludzkości przed potopem wypełniali prawo Boga oraz zostały zachowane zwierzęta które żyły jako nieliczne wg praw Boga. Czyli w Arce Noego było także prawo w postaci istot które jako jedyne te prawa zachowały i wg nich żyły. Istoty żywe to bowiem taki sam zbiór informacji o prawie Boga jak kamienne tablice tylko, że o wiele doskonalszy zbiór informacji.

Tak więc Arka Przymierza była symbolem tego, że prawo Boga i wypełnianie tego prawa zbawia ludzi. Arka Przymierza była symbolem arki Noego. Celem Boga, który uczynił z Arki Przymierza najświętszą rzecz dla Izraelitów w ich Królestwie jest oczywista. Izraelici mieli być nauczeni bycia tak sprawiedliwymi jak Noe, dlatego w tej Arce Przymierza były dekalog czyli prawa które wypełniał Noe przez cały czas i dzięki którym ocalał on i jego rodzina. A zatem pomyślmy, czy rzeczywiście druga świątynia była całkowicie odbudowana skoro nie było w niej Arki Przymierza??? Czy Cyrus zatem mógł być Mesjaszem skoro jak wiadomo:

„Arka zaginęła w trakcie najazdu armii Babilonu pod wodzą Nabuchodonozora II na Palestynę w 586 p.n.e. i zburzenia Pierwszej Świątyni.”

Zauważmy Arka Przymierza zaginęła a zatem Cyrus nie był w posiadaniu jej. Powstała zatem druga świątynia nie posiadała Arki, która by tą świątynie uświęcała. Jest to moim zdaniem wymowna rzecz. Cyrus nie mógł być Mesjaszem ponieważ celem Mesjasza było:

(1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Iz 42

(5) Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, imię jego: Posłaniec Wielkiej Rady, Sprowadzę bowiem na książąt pokój i zdrowie dla niego. (6) Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów. Iz 9

Czy Cyrus nadał prawo w postaci Arki powracającym Judejczykom i Beniamitom aby druga świątynia była ponownie tak świętym miejscem jak pierwsza świątynia??? Nie.Widać tutaj ewidentnie, że teks u Izajasza o Cyrusie został sfałszowany. A te fałszerstwo było w interesie Machabeuszy oraz Edomitów. Dlaczego???

Ponieważ Judejczycy i Beniamici oraz część Lewitów po odbudowie drugie świątyni czekali na Mesjasza, który by dał tej świątyni prawo czy Arkę Przymierza. Dla Machebeuszy a potem Edomitów taki Mesjasz który by te prawo dał był zagrożeniem ich władzy królewskiej w Judei. Dlatego uczynili oni z Cyrusa Mesjaszem. Co ciekawsze, księgi Machabejskie powstałe na zamówienie dynastii Machabeuszy wspomina, „do poglądów o losach zaginionej arki dołącza opis zawarty w 2 Księdze Machabejskiej, wedle którego prorok Jeremiasz ukrył ją w grocie na górze Nebo, po wschodniej stronie Jordanu. „

W dokumentach można znaleźć [wzmiankę], że prorok Jeremiasz rozkazał, aby ci, którzy byli uprowadzeni do niewoli, wzięli ze sobą ogień. Tak było powiedziane i tak prorok przykazał tym, których uprowadzono do niewoli. Dał im Prawo, aby nie zapomnieli przykazań Pana i aby nie zamąciły się ich myśli, kiedy będą widzieli wizerunki [bóstw] złote i srebrne, a wokoło nich ozdoby1Tymi i podobnymi słowami upomniał ich, aby nie dali usunąć Prawa ze swego serca. Było w tym piśmie [napisane], jak z Bożego polecenia prorok kazał nieść za sobą namiot2 i arkę, gdy wyszedł. Kiedy zaś wszedł na górę2, na którą Mojżesz wstąpił i [z której] przyglądał się dziedzictwu Bożemu, przyszedłszy tam znalazł Jeremiasz pomieszczenie w postaci pieczary. Umieścił tam namiot, arkę i ołtarz kadzenia, a wejście zarzucił kamieniami. Kilku z tych, którzy mu towarzyszyli, wróciło, aby zaznaczyć drogę, ale już nie mogli jej odnaleźć. 7Kiedy zaś Jeremiasz dowiedział się o tym, czyniąc im wymówki powiedział: „Miejsce to pozostanie nieznane, aż Bóg na powrót zgromadzi swój lud i okaże mu miłosierdzie. Wtedy to Pan ponownie pokaże to [wszystko] i będzie można widzieć chwałę Pańską i obłok, podobnie jak za Mojżesza można ją było widzieć i jak wtedy, gdy Salomon modlił się, aby miejsce zostało w uroczysty sposób poświęcone”3Wyjaśniono również, jak on pełen mądrości złożył ofiarę przy poświęceniu i zakończeniu budowy świątyni. 10 Podobnie jak Mojżesz modlił się do Pana, a spadł ogień z nieba i pochłonął to, co złożono w ofierze, tak również Salomon modlił się, a ogień, który spadł, strawił całopalne żertwy411 Mojżesz powiedział: „Zostało spalone, aby nikt nie jadł tego, co jest ofiarowane za grzech”512 Podobnie również Salomon przez osiem dni świętował.  2 ks. Machabejska

Pomyślmy, widać, że ta historia o Jeremiaszu jest raczej wymyślona, dlaczego??? Ponieważ w księdze Jeremiasza nie ma ani słowa o tak poważnym czynie proroka Jeremiasza. Otóż prawda jest taka, że Arka Przymierza byłą drewnianą skrzynią i została ona po prostu spalona i zniszczona przez plądrujących Jerozolimę i świątynie Babilończyków. Kto niezauważenie by potrafił uciec z Arką gdy świątynie plądrowało setki lub tysiące wojowników Babilońskich. Zresztą oto co powiedział Isus:

(13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Mat 5

Po co Bóg miałby ratować Arkę skoro ta, nie spełniła swojej roli. Izraelici czcili Arkę ale nie wypełniali ale łamali schowane w niej przykazania, które to były największą świętością w Izraelu. Po co Bóg, miałby ratować Arkę??? Przecież, taka uratowana Arka po odnalezieniu stała by się po prostu kolejnym przedmiotem bałwochwalstwa. Przecież Izraelici czcili bałwochwalczo Arkę o czym wspomina prorok Izajajasz:

(10) Słuchajcie Słowa Pana, książęta sodomscy, przysłuchuj się uważnie wskazaniu naszego Boga, ludu Gomory! (11) Co mi po mnóstwie waszych krwawych ofiar – mówi Pan. Jestem syty całopaleń baranów i tłuszczu karmnych cieląt, a krwi byków i jagniąt, i kozłów nie pragnę. (12) Gdy przychodzicie, aby zjawić się przed moim obliczem, któż tego żądał od was, abyście wydeptali moje dziedzińce? (13) Nie składajcie już ofiary daremnej, kadzenie, nowie i sabaty mi obrzydły, zwoływanie uroczystych zebrań – nie mogę ścierpieć świąt i uroczystości. (14) Waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza, stały mi się ciężarem, zmęczyłem się znosząc je. (15) A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami, choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. (16) Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić! (17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową! Iz 1

Zobaczmy Izraelici otaczali czcią Arkę ale co z tego, skoro łamali na potęgą przykazania w niej schowane. W taki sposób Arka stała się przedmiotem bałwochwalczej czci. Rozumiecie zatem, że Isus mówiąc o tym, że „jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. ”  wspomniał o tym co się stało z Arką Przymierza. Arka została najprawdopodobniej zniszczona. Nie spełniała ona roli dla jakiej została stworzona, była solą która zwietrzała, podobnie jak pierwsza świątynia nie spełniła swej roli więc dla Boga te narzędzia były zbędne. Oczywiście powstało wiele wersji gdzie została schowana Arka Przymierza, ale te wersje stworzył diabeł aby podsycić ludzką ciekawość i aby odwieść ludzi od prawdziwej Arki Przymierza, taka jaka przyszła w czasach drugiej świątyni. A tą Arką był Isus oraz jego ewangelia (Mateusza i Jana). Isus jako Mesjasz, dał nam nowe przymierze, które to przymierze okupił swoją krwią oto co jest napisane:

(26) A gdy oni jedli, wziął Isus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom, i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. (27) Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy; (28) Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów.  (29) Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego. Mat 26

Zobaczmy, śmierć Isusa, zmartwywstanie oraz ewangelia (w której są owe prawa Boga) to jest przymierze, czyli nowa Arka Przymierza dla drugiej świątyni. W skutek tego, że Edomici, odrzucili Isusa czyli Arkę w której było owe prawo Boga owa świątynia została zniszczona. Zobaczmy co powiedział Isus:

(20) Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć; wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. (21) Rzekł jej Isus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. (22) Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. (23) Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. (24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. (25) Rzekła mu niewiasta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz (to znaczy Chrystus); gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. (26) Rzekł jej Isus: Ja, który mówię z tobą, jestem nim. Jana 4

Zobaczmy kontekst tej rozmowy jest jasny. Arka Przymierza to był symbol Arki Neogo czyli ludzi którzy wypełniają prawa Boga. Izraelici łamiąc prawa jakie były schowane w tej Arce tak naprawdę bezcześcili Arkę. Natomiast dla Boga czy kamienne tablice w Arce lub sama Arka była taką świętości czy raczej świętością powinna być treść kamiennych tablic i wypełnianie tej treści przez Izraelitów. Zobaczmy te słowa Isusa:

(19) Isus, odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję. (20) na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? (21) Ale On mówił o świątyni ciała swego. Jana 2

Zobaczmy. Isus tak naprawdę był ową Arką Przymierza, gdyż głosił owe prawa Boga, które dają życie wieczne czyli zbawienie. Noego od potopu zbawiło wypełnianie tych praw i tak samo nas zbawić może wypełniania praw Boga jakie głosił Isus w ewangeliach Mateusza i Jana. Dlatego przeciwko Isusowi nowej Arce Przymierza, swoje nauki głosił Paweł i to jego listy oraz pisma jego uczniów przeważają nad ewangeliami Baranka, Apokalipsą i listami uczniów Isusa. Zobaczmy te słowa Apokalipsy:

(19) I otworzyła się świątynia Boża, która jest w niebie, i ukazała się Skrzynia Przymierza jego w świątyni jego; i zaczęło się błyskać i głośno grzmieć, i przyszło trzęsienie ziemi, i spadł wielki grad. Ap 11

Skrzynia Przemierza, a przecież Isus dał nam nowe przymierze, które okupił swoją krwią. Pomyślmy szatan wymyśla bajeczki, różne miejsca w których ponoć jest schowana Arka aby nam przesłonić fakt, że to Isus dał nam Arkę Przymierza w postaci ewangelii. Istotą Arki Przymierza była treść przykazań Boga, dzięki którym ludzie posiadali wiedzę co mają czynić aby uzyskać zbawienie. I to samo w ewangelii głosił Isus. Taka jest prosta prawda, prosta aż do bólu. Zobaczmy:

(25) W tym momenci odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je niemowlętom.(26) Zaprawdę, Ojcze, bo to było dobre w twoich oczach. Mat 11

Zobaczmy prawda o arce i Mesjaszu jest tak prosta. Ludzie szukają Arki Przymierza, w nadziei, że ten artefakt ma jakąś super moc. Tymczasem to słowa Isusa miały władzę, jak słowa w Arce czyli dekalog miały władzę:

(28) A gdy Isus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego. (29) Ponieważ uczył je jako mający władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie. Mat 7

Pamiętajmy naszą Arką są ewangelie czyli słowa Isusa oraz prawa Boga. To wg tych słów powinniśmy żyć i je wypełniać. Zobaczmy:

(24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Mat 7

Zobaczmy Izraelici byli głupcami, ponieważ czcili Arkę Przymierza ale nie wypełniali w schowanych w niej praw Boga. A zatem my musimy być mądrzy i wypełniać słowa Isusa zawartych w ewangeliach czyli nowej arce.

P.S. 1. Henryk napisał ciekawą rzecz:

„Zwróćmy ponownie uwagę na pewne detale. Już kilka razy napisałem, że proroctwa Boże są tak dokładne, jak matematyczne wzory. I w przypadku Arki, jednej i drugiej mamy kolejny dowód na to.

Dlaczego Bóg nie nazwał arki Noego skrzynią czy statkiem? Dlaczego użył nazwy Arki do tej skrzyni lub statku oraz do skrzyni Przymierza?”

Otóż moim zdaniem Arka to jest po prostu zamknięte miejsce przed skażonym złem i bezprawiem światem, w którym ukryte jest zapisane prawo Boga. I tak Noe, jego rodzina i zwierzęta w Arce byli cielesnym zapisaniem prawa Boga, gdyż żyli wg tego prawa. Arka ich ocaliła z powodu wypełniania prawa. W Arce Przymierza były zapisane prawa na tablicach i to one miały zbawić Izrael. Zobaczmy te słowa Isusa:

(37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. (45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Mat 24

Otóż Isus o czym tutaj mówi??? Otóż za czasów Noego ludzie grzeszyli czyli łamali prawa Boga, dlatego nie zostali oni podczas czasu Sadu Boga, wzięci do Arki i potop ich zabił za ich grzechy. Tak samo Isus tutaj mówi nam wyraźnie abyśmy do końca wytrwali w wypełnianiu nauk Isusa, które są właśnie nowym prawem w nowej Arce Przymierza. Isus ocali podczas powrotu tych którzy wypełniają jego nauki czyli prawo Boga. Gdyż Isus przez swoją śmierć uczynił nowe Przymierze, Nową Arkę Przymierza, w której są prawa któe dać nam mają ocelalenie podczas ponownego Sądu Boga nad grzeszna ziemią.

 

 

11 uwag do wpisu “Arka Przymierza czyli największa zagadka….

 1. Bartek Bartosz

  Trafna ocena Cyrylu .
  Co do fałszowania nazw to w księdze Ezechiela rozdział 27 użyto nazwy Tyru a tak naprawdę chodzi o Babilon Wielki czyli USA które królują w handlu morskim na całej ziemi :
  http://www.bibliamesjanska.com/Ez/27.html
  Pomimo fałszowania A nawet dodawania calych rozdziałów jak było Ci dane bracie odkryć w przypadku księgi Daniela to ST dalej jest kopalnìą wiedzy o Bogu i jego planach zawartych w proroctwach i wierzę w to że Bóg nie da nam błądzić w porę zsyłając zrozumienie.
  Chwała Świętemu Izraela Naszemu Bogu !

  Polubione przez 1 osoba

 2. NathanieLysandeR

  Księgę Ezechiela próbował już zwalczać ś.p. Radtrap, nie wiem czy mam ten materiał.
  https://web.archive.org/web/20170712180554/https://radtrap.wordpress.com/2015/11/25/bestia-i-iii-wojna-swiatowa-tylko-dla-orlow-czesc-2/#content
  Większość nieporozumień wynika z Syjonistycznej propagandy, wyjaśnień rozdziałów 38/39.
  Słowianie czy Gog i Magog + Arabowie mają zaatakować Izrael i to bedzie zwycięstwo Edomu, odwrócili role.
  Owszem nie ma jawnych cytatów Ks Ezechiela w NT ale są za to cytaty z Ks Mądrości czy Ks Syracha oraz 1 Barucha i 2 Ezdrasza….
  Tel Aviv to dopiska z Tanachu a sami rabini jak widać z początku nie chcieli tego dzieła z wiadomych względów.
  Największym nieporozumieniem jest ostatni rozdział gdzie nagle Danici cudownie powracają do Izraela, odbudowana świątynia jeszcze ma sens ale 13 narodów Izraela ?
  Jezekiel nie był szowinistą, te dwie kobiety to symbol Judy i Efrema/Izraela.
  Kiedyś próbowałem przywrócić do porządku ze dwa rozdziały – 27. Tam było dużo przekłamań

  LXX:
  (1) I doszło mnie słowo Pana tej treści:
  (2) A ty, synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad Sorem,
  (8) Sydonici I Aradyjczycy byli twoimi żeglarzami; Twoi najprzebieglejsi mężowie u ciebie byli twoimi sternikami.
  (9) Starszyzna Byblijczycków i jego mistrzowie naprawiali u ciebie twoje uszkodzenia; wszystkie okręty morskie i ich żeglarze bywali u ciebie, aby z tobą prowadzić handel zamienny.
  (10) Persowie i Lidowie, i Libijczyków służyli w twoim wojsku jako wojownicy; tarczę i hełm zawieszali u ciebie, przydawali ci blasku.
  (11) Synowie Aradyjczyków w twoim wojsku stali na twoich murach wokoło i czuwali na twoich wieżach, zawieszali swoje tarcze na twoich murach wokoło; oni to dopełniali twojej piękności.
  (12) Kartagińczycy prowadzili z tobą handel ze względu na obfitość wszelkich twoich dostatków; płacił ci srebrem, żelazem, cyną i ołowiem za twoje towary.
  (13) Hellenowie handlowali z tobą: dostarczali ci niewolników i naczyń miedzianych na zamianę.
  (14) Z domu Togarmy dostarczano ci koni pociągowych, wierzchowców i mułów za twoje towary.
  (15) Mieszkańcy Rodyjczyków prowadzili z tobą handel. Liczne wyspy były twoimi klientami; płaciły ci kością słoniową i drzewem hebanowym.
  (16) Aram prowadził z tobą handel z powodu obfitości twoich wyrobów; za twoje towary dostarczali ci drogich kamieni, czerwonej purpury, wzorzystych tkanin, bisioru, korali i rubinów.

  W LXX Sor to jest Tyr.
  Kartagina według Tanachu to Tarsis a Hellenów oznaczyli jako Jowan, Tobel i Mosoch w ich języku Jawan, TuBal, Meszek.

  I rozdział 19 zmasakrowany
  KJV
  27:19 Dan also and Javan going to and fro occupied in thy fairs: bright iron, cassia, and calamus, were in thy market.
  (19) Wedan i Jawan dostarczali ci z Uzalu na twój rynek żelazo kowane, kasję i trzcinę.

  A LXX nie mówi o Danie i Jawanie (Hellada) ale o hmm Asel.
  27:19 Out of Asel [came] wrought iron, and there is the sound of wheels among thy trading [population].

  Niby drobne zmiany geograficzne, tych ”zmian jest sporo” niektóre niekoniecznie są błędami. Gorzej jeśli ktoś celowo wstawiał imię Jhwh/Baal a także manipulował w proroctwach aby wykazać że Syn Boży jest Bogiem Ojcem – wiem że to głupio brzmi.

  Polubione przez 1 osoba

  1. No właśnie problem z obecnymi księgami proroków, jest taki, że zostały one w mniejszym lub większym stopniu sfałszowane. Zresztą nie tylko księgi proroków, ale także sama Tora (nikt nie pomyśli, że nie ma absolutnie żadnego sensu zakaz złorzeczenia głuchemu, tylko wszyscy to traktują poważnie).
   Dowodem na fałszerstwa proroctw jest fakt, że ewangeliści powołujący się na cytaty proroków, których nie ma obecnie w księgach proroków. I tutaj pole do popisu ma Sławek, który nie pomyśli, że po prostu teksty proroków zostały mocno skażone a ewangelie cytują nieskażone teksty proroków.

   Polubione przez 1 osoba

 3. Bartek Bartosz

  Co do Soru to widzę analogię Ezechiela rozdział 27 z Objawieniem rozdział 18

  Objawienie 18:
  (8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.

  (9) I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru.

  (10) Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd.

  (11) I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru,

  (12) Towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru,

  (13) I cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego.

  Ezechiel 27 LXX
  25 …Byłeś niezwykle bogaty i zajmowałeś znaczącą pozycję w samym sercu morza .
  26.Twoi marynarze wozili cię przez rozległe wody .Nacierały na ciebie w sercu morza poludniowe wiatry .
  27.Ale ta dotychczasowa twoja potęga, te twoje i twoich wspólników zyski , twoi marynarze, sternicy, urzędnicy, przedstawiciele twoich wspólników, twoi mieszkańcy, całe to twoje rojowisko, skupione w tobie , utonie w GŁEBI MORZA W DNIU TWOJEGO UPADKU.

  Sor (Tyr) podobnie jak Babilon Wielki (USA i GB) był potęga morską i handlową.
  Morze w Biblii symbolizuje narody i ludy .
  Jak wiemy z proroctw Babilon ma być dosłownie „zalany” mnogością narodów które go złupią i podbija zgodnie z wolą Bożą. Dlatego myślę że rozdział 27 Ezechiela można odnieść do Babilonu Wielkiego dzisiejszego szczególnie że pokrywa się on z rozdziałem 18 Objawienia.

  Objawienie 18
  (15) Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając

  (16) Tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły;

  (17) W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala,

  (18) I widząc dym pożar u jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego?

  (19) I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele. okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało!

  (20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim.

  (21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie.

  Ezechiel 27 LXX
  28.Na twój przeraźliwy krzyk trwoga opanuje marynarzy na statkach .
  29.Wszyscy twoi żeglarze, kapitanowie, piloci morscy zaskoczą że statków i stojąc na lądzie,
  30.rozpaczliwie lamentować będą nad tobą i przeraźliwie wołać. Muł będą rozmazywać na głowie i sypać popiół.
  31.Rozdrapywać będą skórę na głowie, odzieją się w wory,płakać będą nad tobą z rozpaczą w sercu i wznosić bolesne lamenty.
  32.Ich synowie spazmować będą i biadolić nad tobą i w lamentach cię pytać :
  33.Jakąż to zapłatę otrzymałeś od MORZA!? Sycileś narody swoim dostatkiem i swoim rynkiem bogatymi czynileś wszystkich królów ziemi .
  34.A teraz zgubiony leżysz w morzu , w głębinie wód. Twój bogaty rynek , cała ta zgromadzona różnorodność, wszyscy marynarze razem z tobą zapadli sie .
  35.Wszyscy mieszkańcy wysp osłupieli ze zgrozy z powodu ciebie, ich królowie że strachu oniemieli, a po ich obliczu potoczyły się łzy ( czyżby mowa o wyspach brytyjskich i innych należących do korony jak Australia czy Nowa Zelandia)
  36.Kupcy różnych narodów zagwiżdżą że zdumienia na wieść o twym losie. Stałeś się miejscem zagłady . I NIGDY JUŻ CIEBIE NIE BĘDZIE!

  Objawienie 18
  (21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i JUŻ GO NIE BĘDZIE.

  (22) I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna;

  (23) I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody.

  (24) W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.

  Babilon otrzyma zapłatę swoją od wielu ludów i narodów które go złupią i spladrują o czym dość dokładnie wspominają dwa rozdziały z Jeremiasza 50 oraz 51.
  Wszystko zgodnie z wolą Naszego Boga .
  Chwała Mu za to że dokona sprawiedliwego sądu nad Babilonem i JUŻ GO NIE BĘDZIE!!
  Niech tak się stanie.

  Polubione przez 1 osoba

 4. NathanieLysandeR

  Do tej pory Sor/Tyr utożsamiałem z Watykanem, siedlisko zgorszenia
  I mój ”ulubiony papcio” Benedykt IX
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_IX
  Jakie miał hobby, chodził sobie w nocy na mordy .
  Takiemu można wszystko zarzucić łącznie z molestowaniem dzieci.
  Księga Gomory, to chyba o nim
  https://web.archive.org/web/20110918092633/http://islab.dico.unimi.it/phmae/IZ/traduzioneLG_a.htm
  ”Otwiera piekło i zamyka drzwi Raju. On czyni obywatela niebieskiego Jeruzalem dziedzicem piekielnego Babilonu. Uczyń gwiazdę na niebie ścierwem wiecznego ognia. Rozdziera ciało Kościoła i wrzuca je w ogień wrzącej Gehenny. Wada ta próbuje rozbić mury najwyższej ojczyzny i usiłuje naprawić mury odrodzonej spalonej Sodomy. Ta wada gwałci trzeźwość, dusi skromność, masakruje czystość, morduje nieodwracalne dziewictwo mieczem straszliwej zarazy. Wykrywa wszystko, plami wszystko, wszystko zanieczyszcza. Nic, co go otacza, nie jest czyste, z dala od brudu, czyste. «Wszystko jest czyste dla czystych, dla tych, którzy są skażeni i niewierni, nic nie jest czyste”

  Przerażające, nie tylko jeden papciu był psychopatą wielu jeśli nie większość uwielbiała tortury, przepych, orgie….
  Co gorsza nie tylko oni jedni…. wśród organizacji zwalczających Watykan także kryją się ofici, cwaniaczki

  Polubione przez 1 osoba

 5. Jacek Glapa

  Witaj Cyrylu. Pomoz mi prosze zrozumiec : Kim jest dzisiejszy Gog z Magog? Czytalam , ze Gog to syn Joela z pokolenia Rubena , ktory stracil pierszenstwo , bo skalal loze ojca.W Ezechielu pisze , ze pochodzi z najdalszej polnocy, czy moze tu chodzic o Ukraine?

  Polubione przez 1 osoba

   1. Jacek Glapa

    Witaj Cyrylu. Napisales , ze Gog i Magog pojawi sie po 1000 letnim krolestwie. Na to wskazuje Apokalipsa 20 ale u Ezechiela 38 pisze , ze w dniach ostatecznych 15) I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko.

    (16) Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu. Mamy , wiec atak Goga na lud izraelski mieszkajacy w pokoju w krolestwie Isusa ale przed 1000letnim okresem. Lub mamy do czynienia z dwoma atakami przed i po.Albo proroctwa Ezechiela zostaly sfalszowane , zeby umozliwic zasadnosc wystapienia 3ciej wojny swiatowej, bo wiekszosc chrzescijan ,tak to sobie tlumaczy.Pozdrawiam Jola

    Polubione przez 1 osoba

   2. Należy brać poprawkę na to, że księgi prorockie zostały w sporej części sfałszowane. W jakim zakresie to cięzko powiedzieć. Ponoć w czasach Isusa były dwie księgi Ezechiela. O czym npisał mi Nathaniel a wcześniej sam Radtrap: https://web.archive.org/web/20170712180554/https://radtrap.wordpress.com/2015/11/25/bestia-i-iii-wojna-swiatowa-tylko-dla-orlow-czesc-2/#content. Więc podobnie jak z księgą Daniela możemy mieć nałwet całe rozdziały dopisane.

    Polubienie

 6. NathanieLysandeR

  O tak zwanej 2 Ezechiela wspominał Józef Flawiusz i Klemens z Aleksandrii, on także podawał cytaty z listu Pawła do Macedończyków.
  Kto wie, może zmyślali na poczekaniu nazwy albo cytowali rzeczywiste dzieła…. ludzkie.
  https://basileia785.wordpress.com/2018/06/03/apokalipsa-jezekiela/
  Księga Daniela doskonale opisuje kolejność dominujących Imperiów, Asyria > Chaldea > Media > Persja > Hellada > Rzym > Rzym rozdwojony > Królestwo Boże
  Tak więc nic dziwnego że zaatakowano dzieło, Izajasza zaatakowano fałszerstwami wskazującymi na Boskość Syna Bożego a Jezekiela przedstawiono na odwrót.
  Jest jeden anglojęzyczny artykuł, ładnie wyjaśnia Słowian jak trzeba ale w taki sposób aby wyszło że Słowianie to ci źli a Edom to ci dobrzy. Jak dobrzy skoro Ks Abdiasza przewiduje wyrok rękami Boga i rzeczywistych Izraelitów za przywłaszczenie Syjonu.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s