Czym może być ostateczne zwiedzenie czyli kult Bestii…

Przeczytałem ciekawy artykuł Henryka:

http://www.zbawienie.com/plany-praw-noachidzkich.htm

Napisze, tak moim zdaniem diabeł jest bardziej zwodniczy niż nam się zdaje. Plany praw Noachickich są groźniejsze z innego powodu. Otóż tak naprawdę zapominamy o jednym to nie Chabad Lubawicz rządzi ziemią czy Watykan ale tak naprawdę rządzi diabeł. Zobaczmy te słowa:

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc Ap 13

Tak diabeł swoją władzę na ziemi prawdziwą władzę przekaże tylko Bestii. Tak naprawdę, władza jaką teraz sprawuje czy to Watykan, Chabad Lubawicz na państwami czy grupą państw, to kolejne oszustwo diabła. Gdyż diabeł, rządzi swoimi ludzkimi sługami przez ich okłamywanie:

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12

Watykan, czy Chabad Lubawicz lub inne tajne stowarzyszenia lub żydzi, sprawują władzę ale jako namiestnicy diabła. I tak jak kiedyś w Rzymie wielu namiestników z rozkazu Cesarzy traciło władzę wraz ze swoim  życiem, tak samo diabeł szybko potrafi pokazowo jakąś grupę pozbawić władzy wraz z ich życiem.Wszak:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jana 8

Zobaczmy, celem praw Noachickich, nie jest ich deklarowane zniszczenie chrześcijaństwa czyli zniszczenie nauk Pawła z Tarsu. Wprost przeciwnie, te prawa Noachickie jeszcze bardziej wzmocnią chrześcijaństwo i nauki Pawła z Tarsu. Pamiętajmy diabeł nas zabija przez kłamstwo. Oto co mówi Isus:

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie. Mat 10

Pomyślmy prawa Noachickie wprowadzają karę śmierci za wielbienie Chrytusa w tym Chrystusa Pawła. Tymczasem Isus jasno nam mówi, że mamy nie bać się tych którzy mogą nasze ciało zabić ale duszy nie mogą ale mamy bać się tego który może zabić nam ciało i duszę. A kto to potrafi uczynić???

Diabeł a raczej słowa diabła jeśli ich posłuchamy. A przecież nauki Pawła, jego listy to są właśnie słowa diabła, jest to mowa smoka. Już sam fakt, że do wprowadzenia praw Noachickich stosowana jest prymitywna przemoc w postaci wprowadzania wyroków śmierci, pokazuje, że te prawa to po prostu oszukiwanie  żydów czy członków Chabad Lubawicz przez diabła. Diabeł w każdej chwili może przecież swoje kozły poświęcić i dać ich pozabijać. Bóg w tej kwestii daje diabłu pełne prawo do robienia z satanistami do zabijania ich. Diabeł obecnie dba o swoje kozły niczym rolnik dba o  świnie, czy drób, karmi je dobrze aby potem je po prostu zabić gdy jest to w interesie i jest ku temu najlepszy czas. Pomyślmy po co diabeł dał sekcie Chabad Lubawicz taką ogromną władzę??? Po to aby mogło się wypełnić te „proroctwo Pawła”:

(1) Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Isusa Chrystusa i spotkania naszego z nim, prosimy was, bracia, (2) Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. (3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, (4) Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. (5) Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? (6) A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie. (7) Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. (8) A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Isus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. (9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. 2 Tes.2

Zobaczmy, celem praw Noachickich jest zbudowanie trzeciej świątyni w Jerozolimie. A jak wiadomo, proroctwo Pawła nie może się wypełnić dopóki nie ma  świątyni w Jerozolimie. Ponadto żydzi z Chabad Lubawicz uważają się za bogów, i czekają na swojego mesjasza który wybuduje ową świątynie i zasiądzie w niej podając się oczywiście za boga, jak to czynią sami żydzi. Jak widzimy mesjasz Chabadu Lubawicz to idealny Antychryst Pawła, który będzie terroryzował ludzi przy pomocy kary śmierci, za to, że nie uznają jego i innych żydów za uznanie ich za bogów. Pomyślmy, ulubioną bronią diabła w zabijaniu ludzi czy nawet aniołów z ręki Boga, było i jest zwiedzenie czy nakłonienie stworzeń Boga do buntu przeciwko Stwórcy. Isus jasno, powiedział, że nie mamy się bać tych co mogą zabić tylko nasze ciało, ale tego który ciało i duszę może doprowadzić do zniszczenia. Aby, zrozumieć co będzie ostateczną ideologią Bestii czy jej znakiem, musimy przeanalizować proroctwo Isusa z rozdz. 24 ewangelii Mateusza:

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Mesjasz, i wielu zwiodą. Mat 24

Zobaczmy zwiedzenie diabła będzie koncertowało się na tym, że będą podsyłane kolejne osoby które będą przychodzić w imieniu Isusa. I tutaj, Paweł z Tarsu to najbardziej zwodnicza postać, gdyż w zasadzie całe chrześcijaństwo polega na tym, że Paweł to apostoł Isusa Chrystusa i głosi jego ewangelie i wolę. Tutaj prawa Noachickie mają na celu zwalczyć nie tylko osobę Isusa ale także chrześcijaństwo Pawła z Tarsu. Tutaj zobaczmy tutaj z czym walczą promotorzy praw Noachickich:

Ukazała się w zeszłym roku The Israel Bible, [PL] wydana przez Żydów, która nie posiada Nowego Testamentu. Argumentuje się, że skoro Jezus cytował Stary Testament czyli Prawo, to znaczy, że właśnie ST i Prawo w zupełności wystarczą, a Żydzi zastąpią nam Chrystusa. Prawa w tej nowej Biblii są interpretowane przez podawane cytaty z szatańskiego Talmudu. Po za tym Żydzi tłumaczą teksty wypowiadane przez Jezusa jako teksty antysemickie.

No i zobaczmy coś ciekawego. Noachici walczą nie tylko z osobą Isusa ale także z fałszywym apostołem Pawłem…. jaki to ma sens skoro Isus powiedział:

(25) A Isus, znając ich myśli, powiedział im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie utrzyma się. (26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jak więc utrzyma się królestwo jego? Mat 12

No właśnie jaki jest sens, zwalczania jednej szatańskiej siły przez drugą???? Zwalczania przez syjonistów nauk Pawła z Tarsu???? Otóż sens jest taki, że Noachidzi, wielu członków z sekty Chabad Lubawicz jest kozłami ofiarnymi które zniszczy Bestia. Zobaczmy te proroctwo:

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. Ap 17

Zobaczmy Bestia z wyroku Boga ma zniszczyć Wielką Nierządnicę. A czym jest Wielka Nierządnica??? No właśnie Watykanem a tutaj, znowu Henryk podaje nam w swoim artykule taką ciekawą informacje o Watykanie:

Jak wielu już wie, papież podpisał dokument ustalający jedną światową religię. Jest oczywiste, że papież pracuje z Chabad Lubawicz także, czyli cieszy to jego poparciem. W filmie tym pada informacja, że Watykan jest całkowicie opanowany przez Żydów konwertytów na katolicyzm od kilkuset lat!

(…)

Watykan także w pełni popiera Noachidzkie prawa.

Żydzi uważają że Watykan jest świecką częścią… Judaizmu.

No właśnie Wielka Nierządnica to nie tylko Watykan i Kościół Katolicki ale także cały judaizm. A oto ciekawe info:

Jicchak Kaduri(ur. ok. 1900 w Iraku, zm. 28 stycznia 2006 w Jerozolimie) – rabin ortodoksyjny, kabalista. (…)Napisał przed śmiercią list, w którym ujawnił imię Mesjasza. W 2007 roku, ponad rok po śmierci rabina, otworzono list, w którym rabin zapisał imię Mesjasza. Według niego brzmi ono Jeszua – Jezus

No właśnie kabalista, czyli osoba pod wpływem demonów, zadaje ogromny cios w wiarygodność judaizmu i Talmudu twierdząc, że żydowskim Mesjaszem jest Jezus. To pokazuje jedno, chrześcijaństwo Pawłowe pokonało dawno jako siła zwodnicza nie tylko islam czy inne religie ale także judaizm i syjonizm. Oto co powiedział Isus o faryzeuszach czy żydach (Edomitach):

(14) Zostawcie ich: ślepi prowadzą ślepych, a jeżeli ślepy ślepego poprowadzi, obaj w dół wpadną. Mat 15

Powiedział, oczywistą prawdę, szatan robi z żydów kozły ofiarne. Chabad Lubawicz i jego wpływy są tylko po to aby postawić trzecią świątynie w Jerozolimie przez ich „Mesjasza”, który będzie ogrywał rolę Antychrysta. I tutaj rolę, wybawcy będzie odrywał kto??? Pawłowy Chrytus czyli Bestia. I sam Paweł o tym wyraźnie pisze. Pisze o symbolu Bestii:

(1) O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Isusa Chrystusa ukrzyżowanego? Gal 3

Symbolem Bestii no właśnie jest symbol Kaina czyli krzyż o czym pisze tutaj na forum:

http://zbawienie.forumotion.com/t331-znak-kaina

Zobaczmy te proroctwo o Bestii Drugiej czyli Pawle z Tarsu:

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok. (12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. (13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. (15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. (16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć. Ap 13

Otóż Paweł z Tarsu od zawsze promuje znamię Bestii czyli Chrystusa ukrzyżowanego na krzyżu symbolu Kaina. Heksagram, czyli gwiazda Molocha, jest promowany na znamię Bestii czy są też inne propozycje. Ale Apokalipsa jasno mówi, ze ludzie posiadający mądrość, kierujący się rozumem  mogą tę liczbę odgadnąć. A czy można, uważać za mądrych ludzi, którzy tyle lat studiujących Biblie i historie oraz wiele dziedzin w tym logikę i inne nauki wierzą, że Paweł był Apostołem Isusa?????? To właśnie chrześcijanie wierzący w Pawła, uważają że to heksagram czy imię Apollo to symbol Bestii. I tymczasem Isus tutaj mówi:

(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Pomazaniec albo tam, nie wierzcie. (24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. (25) Oto powiedziałem wam. (26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie. Mat 24

Zobaczmy, szatan będzie próbował zwieść nawet wybranych, czyli ludzi, którzy wierzą w Isusa jako Mesjasza oraz wypełniają jego nauki!!!!! A najlepszym zwodzicielem od zawsze jako pokazała historia i obecne czasy był i jest Paweł z Tarsu. Talmud nigdy nie był w kanonie Biblii nawet tej żydowskiej ale Nowy Testament czyli także nauki Pawła z Tarsu, były. Czyli obok słów Boga i Jego Pomazańca mamy nauki i słowa smoka, w jednej księdze zwanej Biblią. Zobaczmy te proroctwo:

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mat 24

Zobaczmy tutaj widać, że prawa Noachickie ich wprowadzenie doprowadzi do tego, że na jakiś moment te prawa zostaną wprowadzone, jednak znowu owe prawa szybko zostaną pokonane przez właśnie Pawła z Tarsu i jego Chrystusa i dlatego zwiedzie on wielu namawiając ludzi do tego aby sami dali władzę Bestii Pierwszej. Cóż Wielka Nierządnica to królowa, a w szachach dla zwycięstwa czy ocalenie króla można poświęcić każda figurę łącznie z królową.

Zresztą pomyślmy. Skoro Bóg porwie na pustynie i zbierze, fizyczny, cielesny, genetyczny Izrael czyli Słowian to po co diabłu będzie promowanie Edomitów, żydów jako narodu wybranego??? Przecież to także jest cielesny naród wybrany. Tymczasem Paweł z Tarsu głosi skrajność w postaci tego, że nie ma fizycznego Izraela ale jest tylko duchowy tutaj:

(11) W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. Kol 3

Zobaczmy, żydzi (Edomici), promotorzy praw Nachickich głoszą, ze są oni genetycznym cielesnym narodem wybranym. Tymczasem Paweł głosi, że nie ma już żyda (Edomity), ani żadnego innego cielesnego narodu wybranego, ale wszyscy są narodem duchowym, i są poddani całkowicie jego Chrystusowi. Tutaj po porwaniu Słowian, wiele osób innej narodowości będzie miało zwyczajną zawiść, ze Bóg ma swój naród wybrany Izrael. I tutaj, diabeł będzie raczej miał interes podsunąć naukę Izraela duchowego, niż promować jako naród wybrany i bogów innych narodów żydów (Edomitów). Oczywiście, żydzi (Edomici) tego nie widzą. Diabeł ich zwodzi, zapewniając ich, że to oni wprowadzą znamię Bestii czyli heksagram. Tymczasem tak naprawdę to przez setki lat narodom wpajano do głów nauki Pawła z Tarsu i te nauki naprawdę są wśród większości ludzi najbardziej zakorzenione.

Możliwe, że diabeł szykuje inne opcje zwiedzenia (Mesjasz jako UFO, czy prawa Noachickie). Jednak znowu, odkrycie przez Henryka, fałszywego apostoła Pawła, tutaj jest kluczowe aby obliczyć liczbę Bestii. I tutaj właśnie nie bez powodu, Bóg zezwolił aby obok ewangelii i nauk Isusa oraz Apokalipsy (oraz listów apostołów Baranka) umieścił listy Pawła i pisma jego uczniów, czyli w zasadzie nauki diabła. I te nauki w zasadzie największe kłamstwo, że Chrystus przyszedł unieważnić zakon swego Ojca, są promowane od wieków i to otwarcie w Biblii, najpopularniejszej księdze w dziejach świata.

Zresztą zobaczmy te słowa ucznia Pawła:

Wszystko zaczęło się chyba od słów Tertuliana, który powiedział o prześladowaniach Kościoła w II i III wieku, że „krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan”. Teolog zaobserwował, że mężna postawa chrześcijan poddawanych okrutnym represjom przynosi odwrotny skutek – zwolenników Chrystusa przybywa, także spośród prześladowców, zamiast ubywać, jako efekt lęku przed cierpieniem. Potwierdzając w ten sposób tezę o pozytywnym skutku prześladowań na kondycję Kościoła.

No właśnie terror jaki chcą wprowadzić żydzi, przy pomocy praw Noachickich jedynie wzmocni chrześcijaństwo Pawłowe. Tak było w historii od zawsze. W Chinach chrześcijaństwo jest prześladowane i rośnie w siłę. W państwach islamskich chrześcijaństwo jest prześladowane i rośnie w siłę. Dlatego kolejna ideologia zwalczająca chrześcijaństwo Pawłowe po prostu je wzmocni. Tak było zawsze i będzie tym razem. Pamiętajmy diabeł zabija przez kłamstwo i zwodzenie a nie prymitywny terror. W Edenie diabeł zwiódł ludzi a nie ich siłą zmusił do zjedzenia zakazanego owocu.

 

 

 

7 uwag do wpisu “Czym może być ostateczne zwiedzenie czyli kult Bestii…

 1. Bartek Bartosz

  Objawienie 13 :
  (3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

  (4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?

  Tak się zastanawiam o kim mówią Ci którzy oddali pokłon bestii i smokowi w wersie 4?
  Któż może walczyć z bestią i ja zwyciężyć?
  Myślę że mówią oni o Isusie i Bogu , tak się będzie łudzić nasienie węża że jednak bestia i smok będą wstanie ich ochronić przed Siedzacym na tronie i gniewem Baranka .

  Objawienie 6:
  12) I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew,

  (13) I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi swoje, gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie;

  (14) I niebo znikło, jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich.

  (15) I wszyscy królowie ziemi i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy, i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich,

  (16) I mówili do gór i skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie,

  (17) I przed gniewem Baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać?

  Polubione przez 1 osoba

 2. sluga

  Cyrylu napisałeś:
  „Zresztą pomyślmy. Skoro Bóg porwie na pustynie i zbierze, fizyczny, cielesny, genetyczny Izrael czyli Słowian to po co diabłu będzie promowanie Edomitów, żydów jako narodu wybranego??? PRZECIEŻ TO TAKŻE JEST CIELESNY NARÓD WYBRANY.”

  Rdz 36,1 „Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu.”

  Edomici, choć to potomkowie Abrahama i Izaaka nie są jak wiemy narodem wybranym bo Izrael to Jakub a naród Izrael to jego potomstwo I NIKT INNY.

  Oczywiście ta pomyłka to przypadek ale sądzę, że konieczne jest jej sprostowanie.
  Dariusz

  Polubione przez 1 osoba

  1. Bartek Bartosz

   Dość ciekawy artykuł, wiele nie wiedziałem na temat struktur smoczych władz. Dużo ten Todd ujawnił..lecz mnie zastanawia czy aby napewno jego nawrócenie szczere było bo za dużo w jego wypowiedziach pochwał dla Pawła i JEGO ŁASKI. Albo miał ujawnić parę tematów i ludzi pociągnąć do Pabla albo Paweł miał nie zostać jeszcze zdemaskowany …bo czas i miejsce nie nadszedł. My wiemy komu została dana wiedza i zrozumienie by odkryć apostoła diabła 👍😁

   Ciekawy jest wątek rodziny Rotschild jako bezpośrednich słuchaczy slów smoczych stojących na szczycie piramidy zaraz pod piekielnym oczkiem .To by wskazywało na bezpośrednie pochodzenie Rotszyldów od książąt Edomu .
   Mają władzę nad światem bo Big pobłogosławił potomstwo Abrahama …a Ezaw jakim syn Izaaka się łapie .

   (1) Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju!

   (2) Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi.

   (3) Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię?

   (4) Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd – mówi Pan.

   (5) Gdy złodzieje wtargną do ciebie albo nocni rabusie jakże będziesz splądrowany! Czy nie będą kradli do woli? Gdy zbieracze winogron przyjdą do ciebie, czy pozostawią choć jedno grono?

   (6) Jakże ogołocony jest Ezaw; przetrząśnięte są jego skarby ukryte.

   Rotszyldowie są najbogatszą rodziną na świecie, posiadają niemal na własność całą ziemię łącznie z ziemiami na tzw Antarktydzie. Już od paru lat słyszy się o utracie wpływów przez nich ,wyobraźmy sobie jak te bogactwa ich muszą klóć w oczy resztę szatańskiego świata….

   (1) Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju!

   Jak przyjdzie pora myślę że narody o których mówi Bóg się nie zawachają by splądrować, ogołocić i pozbawić bogactwa Edom gdy stracą opiekę swego ojca diabła.
   Zniszczenie Edomu będzie należało do domu Izraela ale to już osobny temat ….(144000 ?)
   Najpierw Edom ma być pozbawiony władzy, bogactwa i wpływów by dom Izraela mógł swobodnie opuścić ziemię wygnania …👍👍👍😁

   Polubione przez 1 osoba

 3. Jacek Glapa

  Bardzo mi sie podobal ten artykul, choc troche zagmatwany, malo zrozumiany dla ogolu.Musialam go przeczytac kilka razy , zebu zrozumiec intencje autora.Jak rozumiem ostrzegasz ludzkosc przed wzieciem znaku bestii , ktorym moze byc znak Kaina , czyli krzyz.I to , ze szatan bedzie chcial reszte niezdycowanego chrzescijanstwa przeciagnac na swoja strone za pomoca Pawlowego krzyzowego Chrystusa.Byc moze tak bedzie.Problemem jest to , ze nie potrafimy do konca rozszyfrowac proroctw biblijnych ani nie potrafimy pokazac ich kolejnosci.Jestem z Wami , choc oddalilam od siebie osobe , ktora jest najbardziej godna. Mam na mysli Bartka , Efraimite. Nie moge , go wiecej krzywdzic , bo to jesy dobry czlowiek a ja jeszcze nie wiem , co ze mna bedzie. Prosze o wybaczenie Bartka. Jola

  Polubione przez 1 osoba

  1. Jacek Glapa

   Nigdy od nikogo nie oczekiwalam zadnego wsparcia , zreszta nigdy od tego zgromadzenia tego nie dostalam. Nikt ze mna nie rozmawial ani nie chcial sie specjalnie sie zaprzyjaznic. Byc moze wynikalo to z mojego charakteru , rzekomo za bardzo wnikalam i osadzalam innych.Slyszalam tylko , ze nie maja czasu albo sa zajeci albo juz dzialaja w innych grupach.To co mozna powiedziec , to to , ze ta grupa zapomniala o swojej powinnosci, czyli dzialania na rzecz blizniego. Zajmowanie sie pieczeniem zdrowotnego chlebka i zycie w zdrowiu nijak sie ma do tego , ze dostaniemy sie na pustynie.Czy tam beda nam potrzebne leki albo ziolka/ Kamil sobie drwi , nie chcac sie obnazajac , bo oczekujecie na co?Nie wiadomo kiedy to , czy tamto sie zdarzy.Wyjdzcie do ludzi i przestancie sie chowac , jak sekta ,

   Polubienie

   1. Jolu wybacz nie znam relacji twoich i członków ZLB, piszesz ogólnie. Jakiej pomocy oczekujesz??? Możliwe, że potrzebujesz modlitwy do Boga od członków ZLB???? Tego potrzebujesz droga Jolu???

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s