Czym mógłby być grzech pierwszych ludzi w Edenie…. czyli dlaczego nie może to być seks Ewy z wężem…

Nowy artykuł Henryka pod tytułem: ” Kain synem Lucypera„, który wg autora ma ujawniać ważną tajemnicę, stawia dwie tezy. Pierwsza teza, bazująca na proroctwie o zwierzętach z 1 księgi Henocha głosi, że po zamordowaniu przez Kaina Abla, Ewa opuściła Adama i była żoną Kaina oraz miała z nim dzieci. Potem Ewa zaczęła szukać zamordowanego Abla i zapewne dowiedziała się, że  to Kain, jej syn oraz obecny mąż to uczynił. Zrozpaczona powróciła do Adama i spłodziła z nim Seta, syna Adama na jego podobieństwo oraz inne dzieci. Napisze tak, ta teza ma mocne dowody i jest wysoce prawdopodobna. Mi się wydawała mniej prawdopodobna od tej tezy, że Ewa miała seks z wężem i wskutek tego urodził jej się Kain syn diabła. Jednak Henryk rzeczywiście przedstawił na nią mocne dowody i wyjaśnienia jego są rozsądne i logiczne. Rzeczywiście proroctwo o zwierzętach z księgi 1 Henocha tak właśnie przedstawia ową sytuacje i tutaj muszę sprawiedliwie ocenić w tym miejscu artykuł Henryka. Dla wielu braci i sióstr nadal ta teza o seksie i płodzeniu dzieci Ewy z Kainem jest nie do przyjęcia, ale ja was nie zmuszam do jej akceptacji, a jak coś to każdy sam może przeczytać artykuł Henryka i moje opinie na jego temat tutaj:Edom czyli „lud na który Pan zawsze się gniewa”.

Jednak ponownie teza, że Ewa miała seks z wężem w Edenie i na skutek tego seksu został poczęty Kain. Teza, ze to właśnie seks Ewy z wężem jest spożyciem owocu z drzewa poznania dobra i zła czy samym drzewem poznania dobra i zła jest słaba, łatwa do obalenia oraz sama upada pod ciężarem dowodów przeciwko niej.


Napisze tak, czy ta teoria o seksie Ewy z wężem i owocu tego seksu czyli Kainie jako synu diabła jest tajemnicą, którą ukrywał szatan aż do teraz??? Otóż, nie ta teoria była wcześniej promowana przez Williama Marrioan (czyli Maria) Branhama. Była to jego główna nauka i najbardziej słynna. A teorie o seksie Ewy z wężem propagował ten człowiek:

wikipedia napisał:William Marrion Branham (ur. 6 kwietnia 1909, zm. 24 grudnia 1965) – chrześcijański pastor, ewangelista i nauczyciel, uznawany za jednego z głównych prekursorów uzdrowieniowego przebudzenia zielonoświątkowego, mającego miejsce po II wojnie światowej.
wikipedia napisał:Największe kontrowersje spośród nauk Branhama wzbudza nauka dotycząca nasienia węża. Według niego wydarzenie w raju dotyczące uległości Ewy w obliczu kuszenia przez węża miało kontekst seksualny, a „spożycie zakazanego owocu” było aktem, który doprowadził do poczęcia Kaina – kiedy potem Ewa skusiła Adama do „spożycia zakazanego owocu” skutkiem tego było poczęcie Abla, w konsekwencji od bliźniaczych braci Kaina i Abla (synów jednej matki, lecz różnych ojców) ród ludzki rozdzielił się na pokolenie Kaina (miłujące cielesność, postrzegające wiarę przez pryzmat formalnego rytualizmu religijnego, pomimo wiary skłonne jednak do zła) i pokolenie Abla, pochodzące od Adama jako bezpośredniego syna Bożego, posiadające znamiona głębokiej jedności duchowej z Bogiem. Branham zwracał uwagę, że odniesienia do tych dwóch linii ludzkości i do ojcostwa Kaina często są przytaczane w Nowym Testamencie (m.in. 1 List Jana 3,10-12)[33][34].

Ten człowiek, który uważał, że był prorokiem bożym a objawienia i te nauki dawał mu anioł którego widział tylko on, umarł w wieku 56 lat. Na skutek:

wikipedia napisał:William Branham poniósł śmierć w konsekwencji urazów poniesionych w wyniku wypadku samochodowego, kiedy to jego samochód zderzył się czołowo z innym samochodem, prowadzonym przez pijanego kierowcę, jadącym „pod prąd” niewłaściwym pasem ruchu. Było to 18 grudnia 1965 roku na autostradzie U.S. Highway 60 w pobliżu Friona w stanie Texas[25]. W wypadku tym poważne urazy odniosła także córka Branhama Sara i jego żona Meda, której serce przez jakiś czas nie wykazywało oznak pracy. Odzyskała tętno i przytomność po modlitwie przytomnego jeszcze męża. Sam Branham z wraku samochodu wydobyty został po około 45 minutach. Zmarł sześć dni później, 24 grudnia 1965 roku o godzinie 17:49 w szpitalu w Amarillo[26].
Jego ciało zostało przewiezione do Jeffersonville, w stanie Indiana, gdzie, po opóźnieniu, odbył się jego pogrzeb. Kamień nagrobny ma kształt piramidy, co odzwierciedla nauczanie Branhama na temat Kościoła, który poprzez wieki został przywrócony do pierwotnego stanu i jest gotów na powrót Kamienia Szczytowego, Pana Jezusa Chrystusa. Na pomniku umieszczono napis, że jest aniołem okresu laodycejskiego i jedyną osobą godną, by otworzyć „siódmą pieczęć” Apokalipsy[27].
Śmierć Branhama była szokiem dla branhamistów[28]. Pogrzeb odbył się dopiero cztery miesiące później 11, kwietnia 1966. Do tego czasu ciało trzymano w lodówce i oczekiwano zmartwychwstania[29]. Według oficjalnej wersji opóźnienie wynikało z potrzeby powrotu pani Branham do pełni zdrowia po zranieniach wywołanych wypadkiem. Branhamowcom trudno było przyjąć do wiadomości śmierć Branhama; jeszcze w latach 80. krążyły pogłoski o jego zmartwychwstaniu. Co roku w Branham Tabernacle odbywa się specjalne nabożeństwo wielkanocne, podczas którego zgromadzeni słuchają kazań Branhama[27].

Czyli żył krótko, i umarł śmiercią gwałtowną. Oto co mówi Isus o fałszywych prorokach:

Mat 24 napisał:(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

Isus ostrzega nas przed fałszywymi prorokami, gdyż oni chcą nas zwieść, przez uwieżenie ich kłamliwym naukom.

Mat 24 napisał:(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

No właśnie, wielu fałszywych proroków – tacy jak William Branham – zwiodło wielu, ponieważ ci ludzie uwierzyli w ich nauki i teorie.

Mat 24 napisał:(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

William Branham – który głosił teorie o seksie Ewy z wężem, jako pierwszy, i pochodził on z Babilonu Wielkiego czyli USA, czynił cuda i jego cel był i jeść aby zwieść nawet wybranych czyli nas. Przypominam teoria o seksie Ewy z wężem, jest to postawienie w stan oskarżenia kobiety Ewy, podważenie jej reputacji jako małżonki Adama i reputacji jako matki wszystkich żyjących. Aby postawić takie oskarżenie to trzeba mieć mocne dowody, bardzo mocne, w postaci zeznań naocznych prawdomównych świadków (zeznania diabla nikt chyba nie będzie brał pod uwagę).

Mat 18 napisał:(16) Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa

No dobra a co mówi Bóg w Torze, o karze dla fałszywego proroka???

Pow Prawa 18 napisał:(20) Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych bogów, taki prorok poniesie śmierć.

No proszę William Branham, głosił naukę o seksie Ewy z wężem czyli oskarżał ją o nierząd i zdradę swego męża Adama. Za taki czyn Tora skazywała kobietę i jej kochanka na śmierć:

Powt. Prawa 22 napisał:
(22) Jeżeli zastanie się mężczyznę złączonego z kobietą zamężną, to śmierć poniosą oboje; zarówno ten mężczyzna, złączony z kobietą zamężną, jak i ta kobieta. Wytępisz to zło z Izraela.

A co się stało??? William Branham, pomimo czynienia cudów, uzdrowień, zginął w wieku 56 lat w wypadku samochodowym, pomimo zdolności czynienia uzdrowień siebie nie mógł uratować zaś przeżyła jego żona. Co to może oznaczać, czy jaka jest symbolika tego wydarzenia??? Otóż symbolika jest taka, oskarżyciel Ewy o nierząd, William Branham (który mienił się prorokiem) poniósł śmierć wg Tory, przewidzianej dla fałszywego proroka. Natomiast przebywająca z nim w aucie jego żona, cudownie przeżyła. Czy jego żona aby nie jest symbolem pomówionej o nierząd Ewy???
A oto pomnik na grobie Williama Banhama:
Edom czyli "lud na który Pan zawsze się gniewa" 800px-Photo_of_the_grave_of_William_M._Branham

Zobaczmy, masońska piramida a na niej orzeł. Orzeł w księdze 2 Ezdrasza to jest Bestia, w księdze Danila Bestia pierwsza czyli Lwe ma skrzydła Orła. Symbol Rzymu to orzeł.

2 Ezdrasza 11 napisał:(1) Podczas drugiej nocy miałem sen. A oto pojawił się z morza orzeł, który miał dwanaście pierzastych skrzydeł i trzy głowy.

Zobaczmy, to nie są przelewki. Isus przestrzega wybranych przed fałszywymi prorokami i wierze w ich nauki, mamy być:

Mat 10 napisał:(16) Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice.

Czyli dokładnie analizować czy danym naukom wierzyć czy też nie. Gdyż nawet z pozoru niewinna teoria o seksie Ewy z wężem to może być tak naprawdę przestępstwo pomówienia danej osoby o nierząd. Wszak owe wilki pośród których jesteśmy to są:

Mat 7 napisał:(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi!

No właśnie owe wilki udają sługi Boga czy proroków lub nauczycieli.


Czyli jest ta teoria jest tak naprawdę stara. Henryk tak napisał o Branhamie:


„Branham… stary szatański trick stosowany także dzisiaj i to masowo. Daje on wielu fałszywym nauczycielom część prawdy, aby owa prawda została przykryta śmieciem. Branham był satanistą, jako zielonoświątkowiec. Postawię hipotezę drugą. Może Branham znalazł ta prawdę i ją zaczął publikować. Jako zielonoświątkowiec naraził się bardzo szatanowi i ten go zamordował. Nie po to dał mu stanowisko religijne, aby ten ukazywał jego zbrodnie i to publicznie.Nie czytałem jego dowodów, ale te które przeczytałem oraz dowody, które znalazłem są praktycznie bezsporne. Ludzie, którzy o tym pisali nigdy do ‚sławy’ religijnej, poza Banhamem nie doszli.” thewordwatcher


No cóż, ja Henrykowi tutaj, na długo przed napisaniem tego artykułu podałem informacje o Williamie Marrionie Branhamie tutaj:


„Hugo ma racje. Teoria o tym, że Ewa miała seks z szatanem wężem w Edenie pochodzi od Wiliama Branhama, który był zielonoświątkowcem a oni są najgrorliwszymi wyznawcami Pawła i och ruch jest opanowany przez demony w stopniu największym (t.z.w. dary ducha, które na ich spotkaniach wyglądają jak opętania)” Cyryl


Napisze tak. Pisząc taki artykuł, najlepiej zapoznać się ze wszystkimi dowodami, jaki towarzyszą tej teorii, oraz z tymi propagatorami tej teorii, którzy ewidentnie pochodzą z religii kontrolowanych przez szatana i są fałszywymi prorokami. Ja sam podałem już w w kwietniu 2018 roku przykład Williama Branhama więc było dość czasu zapoznać się z jego dowodami na tę teorie, jego wizją na ten temat oraz jego osobą, szczególnie, ze materiały są o nim nie tylko w języku angielskim (który Henryk zna doskonale) ale także w języku polskim. Odpowiedź Henryka o tym, że jest to stary szatański trick czy też, że Williama Branhama zamordował szatan za odkrycie prawdy są moim zdaniem też słabe. William Branham do końca swoich dni był kontrolowany przez swego  anioła (demona), którego się bał i którego wszelkie polecenia wykonywał. Także druga teza, że był to trick szatana aby prawdę, czyli teorie o tym, że Kain był owocem seksu Ewy i węża, przykryć innymi kłamliwymi naukami Branhama też nie ma sensu. Właśnie nauka Branhama o tym, że drzewo poznania dobra i zła to był seks Ewy z wężem a owocem tego seksu była Kain, była najbardziej popularną i głośną nauką tego nauczyciela zielonoświątkowców. A zatem jak można było przykryć innymi naukami tę naukę skoro ona była najbardziej popularna, ponieważ jest najbardziej szokująca??? To nie ma sensu. Szczególnie, że Branham zginął podczas wypadku samochodowego i nawet jego moc cudownego uzdrawiania nie pomogła mu się uratować. A tutaj mamy ową teorie przedstawioną przez samego Branhama: „Nasienie węża”. http://obecnaprawda.50webs.com/serpent.htm http://www.swietageometria.darmowefora.pl/index.php?topic=307.0

Oto dowody Branhama na seks Ewy z wężem:


Rozumiecie, geny jakiegoś zwierzęcia nie zmieszają się z kobiecymi. Próbowano tego ciągle i ciągle, ale nie może dojść do zapłodnienia kobiecego jajeczka. A zatem, oni nie mogą znaleźć tego brakującego ogniwa. Weźcie szympansa – on jest najbliższym człowiekowi stworzeniem, jakie mogą znaleźć. Albo weźcie goryla, albo niektóre z tych, co są najbliżej człowieka. Bowiem Bóg w swojej wielkiej ewolucji zaczął tworzyć ryby. A później On stworzył ptaki, a następnie uczynił inne stworzenia – zwierzęta, i one ciągle przychodziły, aż wyszło jedno, podobne do szympansa, do małpy, a następne do goryla, a jeszcze następne w postaci węża. Potem od węża do człowieka.

A ludzie tego szukali. Naukowcy próbowali znaleźć kości i poznać, które zwierzę było najbliższe człowiekowi. A człowiek jest zwierzęciem. Od strony cielesnej człowiek jest zwierzęciem, wiemy o tym. Jesteśmy ssakami, to znaczy ciepłokrwistymi zwierzętami; wiemy o tym! Lecz na czym polega ta różnica? Zwierzę nie ma wewnątrz duszy, lecz człowiek ją ma. On potrafi rozeznawać dobre od złego.

Młoda suka nie rozmyśla o tym, że miałaby nosić odzienie. I ja nie wierzę, że ona by chodziła w szortach, gdyby była… gdyby miała rozum. Ani by ich nie nosiła maciora. Lecz upadła ludzka rasa musi tak czynić. Widzicie?

Otóż, z tego właśnie oni się wywodzą. Stamtąd właśnie pochodzą ci olbrzymi. Oni byli synami węża.

I widzicie, kiedy on ujrzał Ewę w tym stanie, szatan wstąpił do niego i skłonił go do tego… Widzicie, Adam tego jeszcze nie odkrył. Ja nie wiem, jakimi słowami się posłużyć. Byłoby to w porządku dla was wszystkich tutaj, lecz ktoś to tak bardzo krytykuje. Wiecie, oni się zawsze próbują czegoś czepiać. Lecz rozumiecie, Adam jeszcze nie poznał Ewy, swej żony. On jeszcze nie doszedł do tego miejsca, a szatan go w tym wyprzedził. Rozumiecie? A potem, kiedy ona była już brzemienna, dopiero potem on ją poznał.

„Pytania i odpowiedzi”, William Branham


Czyli Branham posługiwał się argumentem z teorii ewolucji. Ponadto Branham twierdził, że potomkowie Synów Boga, czyli aniołów i ludzkich kobiet czyli giganci, nefilimy to byli synowie Kaina a nie aniołowie. Tutaj napisze tak:

Nie twierdzę, że Kain nie był synem, potomkiem, diabła. Ja uważam, że Kain był potomstwem diabła i zapewne razem z Ewą jako swoją żoną spłodził dalsze potomstwo czy linię genealogiczną diabła, zwana potomstwem węża czy plemieniem żmijowym, nasieniem węża. Jednak Kain nie był owocem seksu Ewy z węża, ponieważ takiego seksu nie było. Owoc poznania owoców dobra i zła, czy drzewa poznania dobra i zła to nie był wąż i seks z nim. Kain powstał normalnie na skutek seksu Ewy z Adamem, jednak sposób w jaki był on potomkiem diabła jest czy mechanizm tego jest inny niż seks.

Tutaj znowu, cała teoria Branhama się wali z kilku przyczyn. Przede wszystkim, potop miał charakter globalny a nie lokalny jak chcą zwolennicy teorii, że Kain był synem diabła na skutek seksu Ewy z wężem. Tutaj zacytuje:


Gwałcili córki Adamitów, kradli je mężom i robili z nimi co chcieli. I TO było powodem dlaczego Jahwe musiał tych ludzi zniszczyć, ale niektórzy z nich uciekli, ponieważ potop Noego NIE BYŁ GLOBALNY. To jest bardzo stary mit. Nie mam czasu by omówić ten temat, ale odsyłam czytelnika do mojej strony www.anglo-saxonisrael.com, i artykułu Marka Downeya wyjaśniającego dlaczego ten potop był LOKALNY, A NIE GLOBALNY: anglo-saxonisrael.com/blog/ .
Faktem jest, że wielu olbrzymów mieszkało pośród Kananejczyków, po potopie, i oni byli potomkami przedpotopowych Refaim. „Od Kaina do Chazarii


„Napisze tak czym skutkuje owa teoria seksu Ewy z wężem, jako początku przez Kaina plemienia żmijowego??? Otóż, tutaj to Kain jest pierworodnym synem diabła i to on jest  linii genealogicznej potomstwa węża. Czyli w przypadku globalnego potopu o jakim mówi Biblia i księga Henocha oraz sam Bóg potwierdza globalny potop, całe potomstwo węża, linia rodowa Kaina wyginęła w potopie!!!!! Oto co mówi Bóg:

(7) I rzekł Pan: Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazów i ptactwa niebios, gdyż smutno mi, że je uczyniłem. (13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.Rodz. 6

Bóg zatem sam głosi, że potop był globalny i tylko ludzie oraz zwierzęta lądowe oraz powietrzne w Arce zostały ocalone podczas potopu. To są słowa Boga!!!! Tutaj Henryk nie rozumie zasad funkcjonowania teorii tego, że Kain był owocem seksu Ewy i węża. Skoro Kain był owocem seksu Ewy i węża i drzewo poznania dobra i zła to był seks Ewy z wężem, to Henryk wierząc w księgę Henocha (pierwszą i drugą) oraz globalny potop ma kłopot. Globalny potop zniszczyłby zatem całe potomstwo węże, wszystkich potomków Kaina, oraz skutki grzechu zjedzenia owocu poznania dobra i zła przez Ewę w Edenie. Tutaj Henryk musiałby udowodnić zatem, że albo jeden z synów Noego był jednak owocem seks z żoną Noego, lub że potopie diabeł miał seks z innymi kobietami. O czym pisałem tutaj:


Ponownie. Skoro Byk czarny to potomek węża i Ewy, Byk czerwony to mieszanka genów węża, Adama i Ewy zaś Byk biały to potomek Adama i Ewy to znowu.
W proroctwie o zwierzętach mamy opis synów Noego:

1 Hen 89 napisał:9 Wtedy biały byk, który stał się człowiekiem, wyszedł ze statku, a razem z nim trzy byki. Jeden z trzech byków był biały tak, jak ten byk, drugi z nich [był] czerwony jak krew, a trzeci [był] czarny. Biały byk odszedł od nich.

Czyli znowu mamy trzy byki czarny, czerwony i biały. Czyli wychodzi na to, ze Noe nie zorientował się czy nie poznał ( jak poznał Adam zorientował się Adam), że jego żona miała wpierw seks z wężem podobnie jak Ewa.
Czyli wg logiki w tym artykule potomkiem węża, nie był tylko Kain, ale także jeden z synów Neogo.

Rodz. 3 napisał:
(15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem;  jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

Z tego tekstu wynika, że diabeł dalej płodził dzieci tym razem żonie Noego, gdyż wg księgi Rodzaju wąż miałby więcej niż jednego potomka.
Zresztą potomstwo Kaina zginęło w całości podczas potopu.
Co sugerowałaby rozmowa Isusa w ewangelii Jana:

Jana 8 napisał:(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?
(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.
(35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.
(36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
(37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.
(38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego.
(39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Isus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.
(40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił.
(41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.
(42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.
(43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.
(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Zobaczmy Isus powiedział o Edomitach, że są potomstwem Abrahama a nie Kaina. Czyli potomstwo Kaina całkowicie wyginęło w potopie.
Znowu to by oznaczało, wg logiki tego artykułu, że wąż diabeł miał seks z zonami potomków wybranymi przez Boga. Co sugerowały by słowa Edomitów, że nie są oni z nierządu, ale Isus temu zaprzeczył i stwierdził, że są synami diabła…. to by oznaczało, że znowu Rebeka miałaby seks z wężem i z nim spłodziła by Ezawa.
Znowu bazuje na logice tego artykułu.
Jednak znowu tutaj pisze, że Izaaka biały Byk:

1 Hen 89 napisał:11 Zaczęli się wzajemnie kąsać. Lecz ten biały byk, który urodził się wśród nich, zrodził dzikiego osła oraz razem z nim białego byka i dzikie osły rozmnożyły się.
12 Lecz ten byk, który urodził się z niego, zrodził czarnego dzika i białego baranka. Czarny dzik zrodził wiele dzików, a baranek zrodził dwanaście baranków.

Biały byk zrodził czarnego dzika i białego baranka. Znowu kolor czarny sugeruje, że dzik Ezaw byłby synem węża i Rebeki, zaś sformowanie zrodził, sugeruje, że to Izaak byłby jednak ojcem Ezawa.
Znowu jakby nie patrzeć. Artykuł ma luki. Księga Rodzaju mówi jasno, ze obok Ewy zakazany owoc spożył też Adam, co komplikuje sprawę.
Staram się sprawę oceniać obiektywnie. ” Cyryl


A zatem Henryk ma trudniej udowodnić, niż William Branham i inni zwolennicy tej teorii, że Ewa miała seks z wężem i miała z nim Kaina. Gdyż musi udowodnić, dalej z kim po potopie płodził swoich potomków diabeł. Jednak znowu skoro drzewo poznania dobra i zła to był seks kobiet z wężem to dlaczego księga Rodzaju jasno stwierdza:

(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!(23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.(24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Rodz. 3

Czyli dalszy seks diabła z ziemskimi kobietami byłby niemożliwy. Zerwanie owocu z drzewa poznania dobra i zła miało miejsce tylko raz, potem Ewa oraz żaden człowiek po pierwszych ludziach tego owocu nie zjadł nigdy. Co potwierdza ten fakt, też 1 księga Henocha:

4 Podobne jest ono do drzewa janowca. Owoc jego jest jak kiść winogron na winnym krzewie, bardzo piękny, a zapach tego drzewa rozchodzi się i sięga daleko. 5 I powiedziałem: „To drzewo jest piękne! Jak piękny i przyjemny jest jego widok!” 6 Święty anioł Rafał, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „To jest drzewo mądrości, z którego twój praojciec i twoja pramatka żyjący przed tobą zjedli i nauczyli się mądrości. Ich oczy zostały otwarte, poznali, że byli nadzy i zostali wypędzeni z ogrodu”. 1 Hen 32

Czyli ponownie, wg logiki Henryka jego poglądów na sprawy Biblijne, po Ewie żadna kobieta nie mogła mieć seksu z wężem. Owszem inne kobiety miały seks z upadłymi aniołami ale nie z wężem. Zauważcie ja ciągle opieram się o logikę artykułu Henryka i jego poglądy na sprawy Biblijne. Działam w myśl zasady Isusa:

(1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. (2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Mat 7

Tutaj nie chodzi o zakaz sądów czy wydawania opinii o kimś czy czyiś poglądach. tutaj chodzi o to, aby uważać z wydawaniem opinii na daną kwestie teorie publicznie. Aby tę teorie przebadać czy przypadkiem nie zaprzecza ona naszym wcześniejszym poglądom czy aby nie jest sama sobie zaprzeczająca. Wszak, ja czy Henryk oraz inni badacze słów Boga i prawdy są uczonymi w piśmie a co Isus mówił o nas?? Przed czym nas przestrzegał???

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. (24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Mat 23

A zatem badając daną kwestie trzeba uważać aby nie połknąć przysłowiowego wielbłąda, czyli nie popełnić gigantyczny błąd, który narazi na śmieszność inne prawdy które zostały przez nas odkryte.

Czyli tak. Ewa miała raz jedyny seks z wężem w skutek tego powstał Kain syn diabła. A zatem jak Kain i wszyscy jego potomkowie wyginęli w potopie, to wszelkie potomstwo węża po potopie przestało istnieć. A zatem tylko powtórny seks Ewy z którąś z kobiet by tę linię potomstwa węża mógł odtworzyć. Można jesteś coś wspomnieć, że żona Noego była potomkinią Kaina…. ale Bóg jasno powiedział:

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. (13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią. Rodz. 6

Skoro cała ziemia była skażona, i Bóg chciał położyć kres wszelkiemu skażonemu ciału to nie zabrał by do Arki skażonej żony Noego czy jakiegoś skażonego przez geny Kaina jego syna. Bóg wszystko co głosi wypełnia w 100%.

Zresztą dlaczego wąż, diabeł, nie został za seks z Ewą i spłodzenie z nią Kaina, uwięziony, przez Boga tak jak inni upadli aniołowie (o czym pisze księga Henocha) w otchłani??? Czyli ponownie uwięzienie w otchłani to gwarancji nie tylko braku możliwości seksu diabła z innymi kobietami ale braku możliwości działania na ziemi i w niebie. Dlaczego diabeł po tym mógł podróżować nie tylko po ziemi ale miał dostęp do nieba i Boga??? Sytuacje próbował ratować BartekBartosz tutaj:


„Czywający są niżej w hierahi niż szatan.
Szatan jest archaniołem , podobnie jak Michał arcydzieło Pana czy Rafał, Fanuel czy Gabriel .
Gdy szatan dokonał ingerencji w geny Ewy w Edenie, wtedy nie było jeszcze Prawa dotyczącego które by zabraniało mieszania genów anielskich z ludzkimi .
Myślę że to był pomysł szatana by to uczynić. Gdy to się stało dopiero wtedy Bóg potępił ten proceder .” BartekBartosz


Czyli co Bóg, potępił ten proceder surowo, od tej pory nawet szatan uprawiający seks z ziemskimi kobietami miałby trafić do otchłani. A zatem wg logiki i argumentów Bartka, potop wyniszczył całkowicie potomstwo węża, potomków Kaina. Dowodem jest to, że szatan nie został zamknięty w otchłani, i mógł swobodnie przemieszczać się na ziemi i miał dostęp do nieba do Boga, aby oskarżać ludzi. A zatem szatan nie mógł mieć seksu z kolejnymi kobietami aby odtworzyć swoją linię i swoje plemię wśród ludzi. Ale nawet argument Bartka o nowym prawie Boga jest słaby. Zobaczmy co mówi Kain po mordzie na Ablu:

(13) Wtedy rzekł Kain do Pana Boga: Moja wina jest zbyt wielka, aby mnie ją odpuszczono.(14) Oto dziś wypędzasz mnie z tej ziemi i muszę ukryć się przed obliczem twoim. Będę tułaczem i wędrowcem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, zabije mnie. Rodz. 4

A na czym polegała druga część kary na upadłych aniołach za seks z kobietami i spłodzenie z nimi potomstwa, gigantó, nefilimów??? Ano, na tym, że owo potomstwo zabijało się wzajemnie, gdyż mordując osoby niewinne, potomków Seta, była skazane na karę śmierci, przez możliwość zabicia ich przez człowieka lub innego giganta, gdyż nie ważna była osoba kata ale wykonanie prawa. Zresztą pisze o tym księga Henocha:

9 Pan powiedział do Gabriela: „Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat” 11 A do Michaela (Michała) Pan powiedział: „Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością. 12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność. 1 Hen 10

6 Przedtem ujrzycie zniszczenie waszych umiłowanych synów i nie będziecie mogli nacieszyć się nimi, ale padną oni przed wami od miecza. 1 Hen 14

A zatem te prawo które dał Bóg ludziom po potopie:

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego. (6) Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Ks. Rodz. 9

Kain, nawet jako syn diabła nawet nefilimy czy giganci jako synowie ziemskich kobiet byli ludźmi a zatem podlegali prawu które obowiązywało wcześniej Bartku. A zatem kara dla upadłych czyli uwięzienie ich w otchłani oraz fakt, że wcześniej widzieli jak ich potomstwo wzajemnie się morduje za wcześniejsze mordy na niewinnych potomkach Seta, istniałą od początku stworzenia świata. A zatem diabeł za seks z Ewą i słodzenie Kaina, musiałby pójść do otchłani. Gdyż sam Kain stwierdził, ze od tej pory każdy człowiek, który go zobaczy ma prawo go bezkarnie zabić. I dlatego Bóg stworzył dla Kaina nowe prawo go chroniące przed prawem wcześniejszym. Dlatego diabeł nie miał seksu a Ewą. Gdyż wąż był:

(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Rodz. 3

Diabeł był chytrzejszy, czyli bardziej obeznany z prawem Boga. Zresztą Isus tutaj powiedział ciekawą cechę węża:

(16) Oto Ja posyłam was jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Mat 10

Roztropny czyli wiedzieć jakie czyny skutkują złamaniem prawa niewinnym jak gołąb czyli niczym wąż wiedzieć jakie sytuacje chcą wciągnąć nas wilki w owczych skórach aby nas sprowokować w celu złamania prawa czy postawienia w stan oskarżenie i ich nie czynić niczym gołąb. Tak samo wąż wiedział dokładnie co mu grozi za seks z Ewą

Wiedział dokładnie co grozi mu i jego ewentualnemu potomkowi z Ewą wiedział dokładnie jaka by była dla niego kara. Gdyby Kain był owocem seksu Ewy z wężem czyli nefilimem, to Bóg nie tworzyłby dla niego specjalnego prawa ochronnego. Dlaczego Bóg ochronił Kaina przez znamię na nim aby nikt go nie zamordował??? Ponieważ Kain był jednak owocem seksu Adama i Ewy, a zatem gdyby Adam zabił Kaina to by oznaczało, ze zamordował swego syna, gdyby Kaina zabił męski potomek Adama i Ewy, to oznaczało by, że Kaina zamordował jego własny brat. A Bóg nie chciał aby czyste potomstwo genetycznie, czyli Set, dopuścił się jednak aktu zła. Każde zabójstwo było plamieniem swoich szat i skutkowało zmianą czystego DNA. Zresztą oto powód dlaczego Dawid nie mógł zbudować świątyni Bogu:

(7) I przemówił Dawid do Salomona: Synu mój, ja zamierzałem zbudować świątynię dla imienia Pana, Boga mojego, (8) Lecz doszło mnie słowo Pana tej treści: Wiele krwi przelałeś i wielkie wojny prowadziłeś, nie możesz więc zbudować świątyni dla imienia mego, gdyż wiele krwi wylałeś na ziemię przede mną; (9) Ale oto narodzi ci się syn, on będzie mężem spokoju, i Ja sprawię, że dozna spokoju od wszystkich swoich nieprzyjaciół wokoło; imię jego będzie Salomon i za jego czasów dam pokój i wytchnienie Izraelowi. (10) On zbuduje świątynię dla imienia mojego, on też będzie mi synem, a Ja będę mu ojcem, i utwierdzę tron jego królestwa nad Izraelem na wieki. 1 Kronik 22

Otóż potomkowie Adama w tym Set miał nie przelewać krwi, nawet tej winnej, aby móc zachować czysty genetycznie ród niewiasty.

W dyskusji z Liksarem doszliśmy do ciekawych wniosków, pokazujących kolejne luki tej teorii:


Inne moje wątpliwości. Oto co Biblia pisze o Secie :

Rodz. 4 napisał:(3) Adam żył dwieście trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set.

Ponownie (na ten trop naprowadził mnie Liksar). Adam zrodził Seta, który był synem na jego podobieństwo, czyli to oznaczałby, że:
1. Kain i Abel byli synami Adama ale nie na jego podobieństwo, gdyż byli bykami innego koloru.
2. Kain byłby synem węża, spłodzonym z seksu Ewy z wężem. Jednak jeśli tak, to dlaczego Kain jest w 1 księdze Henocha opisany jako czarny byk a nie wąż???? Przecież byk to symbol Adama.
Ponownie inni aniołowie z seksu z kobietami, które są określane jako krowy czy jałówki mają synów ale zwierzeta innego rodzaju niż byki, dzikie zwierzęta, takie jak słonie, wielbłądy i inne. To świadczy, ze seks kobiety z aniołem istotą duchową powoduje większą zmianę DNA w potomstwie, tak, że przestaje ono być bykiem, krową ale jest innego rodzaju zwierzęciem czyli nie jest człowiekiem.
Znowu Liksar zauważył, że same kobiety podczas seksu aniołami stawały się syrenami, czyli przestawały być kobietami, ludźmi:

1 Hen 19 napisał:l Uriel powiedział do mnie: „Tutaj będą przebywać aniołowie, którzy połączyli się z kobietami, podczas gdy ich duchy przyjmując różnorakie kształty zepsuły ludzi, uwiodły ich doprowadzając ich do składania ofiar demonom jako bogom. Pozostaną tutaj aż do dnia wielkiego sądu, w którym zostaną skazani na całkowite unicestwienie.
2 Ich żony, uwiódłszy aniołów nieba, staną się Syrenami”.

Ponownie, dlaczego Ewa jeśli miałaby mieć seks z wężem nie zmieniła się w syrenę lub innego stwora?
Ponownie znowu synowie Noego są bykami czarnym, czerwonym i białym podobnie jak Kain, Abel i Set.
Znowu, Izaak kogo płodzi???

1 Hen 89 napisał:11 Zaczęli się wzajemnie kąsać. Lecz ten biały byk, który urodził się wśród nich, zrodził dzikiego osła oraz razem z nim białego byka i dzikie osły rozmnożyły się.
12 Lecz ten byk, który urodził się z niego, zrodził czarnego dzika i białego baranka. Czarny dzik zrodził wiele dzików, a baranek zrodził dwanaście baranków.

Ezawa i Jakuba czyli synów którzy są przez niego zrodzeni ale nie na jego obraz i podobieństwo gdyż nie są białymi bykami a nawet nie są bykami. ” Cyryl


Czyli znowu, Set był synem Adama zrodzonym na jego obraz i podobieństwo. Adam miał też wcześniej innych synów z Ewą czyli Kaina i Abla a ci nie byli do niego podobnie. W księdze Henocha Byki to symbol potomków Adama, Ewy oraz ich potomstwa. Kolor biały oznacza czystość w uczynkach i genetyczną, kolor czarny oznacza zepsucie genów przez swoje uczynki zaś kolor czerwony oznacza po prostu kolor jakiegoś zepsucia genetycznego ale jednak wypełniania tych uczynków i przez te uczynki naprawy własnego DNA!!! I o tym w jaki sposób Kain stał się potomkiem diabła pisze Apostoł Jan:

(10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. (11) Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować; (12) Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. 1 Jana 3

A tutaj są kolejne dowody, że jednak to Adam a nie wąż spłodził z Ewą Kaina:


Seks kobiety zamężnej z kimś innym niż jej mąż to jest cudzołóstwo. Upadli aniołowie brali sobie za żony i mieli z nimi seks kobiety niezamężne. Tymczasem wg tej teorii wąż, diabeł uprawiał seks z mężatką Ewą.
Dlaczego zatem upadli aniołowie wg księgi Henocha zostali zamknięci w otchłani i skazani na śmierć a diabeł sobie spaceruje raz w niebie a raz na ziemi i ma prawo nas oskarżać przed Bogiem????
Wszak kara za spłodzenie z kobietą potomka nefilima, czyli w odróżnieniu od hybrydy istoty, która nie ma sumienia ani krzty i zwyczajnie nie jest zdolna do wypełniania prawa Bożego tylko jej DNA jest ukształtowane tylko do tego prawa łamania. Hybryda natomiast posiada jakąś cząstkę sumienia co pozwala jej na opamiętanie się. I tak np Ezaw po ochłonięciu gdy spotkał Jakuba to przywitał go z braterską miłością i szacunkiem. Gdyby Ezaw był nefilimem to by zamordował Jakuba przy każdym spotkaniu nawet po dziesiątkach lat.
Tak samo Kain. Gdyby Kain był nefilimem czyli owocem seksu Ewy z diabłem to by Bóg nie powiedział do niego tych słów po nieprzyjęciu od niego ofiary:

Rodz. 4 napisał:(3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych;
(4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.
(5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.
(6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?
(7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim.

Zobaczmy Bóg daje cenną radę Kainowi aby ten się opanował.
Zobaczmy Bóg poświęcił czas i swoje słowa dla Kaina, czyli uważał, że ma on szansę na zaniechaniu planowanego mordu (o którym to planie morderstwa na Ablu wiedział Bóg już dawno). Wszak słowa Boga to:

Mat 4 napisał:(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Czyli Bóg wypowiedział słowa do Kaina które były cennym darem życia. Bóg nigdy by tych słów nie wypowiedział do nefilima ponieważ, nefilim nigdy nie miał zdolności do opanowania swoich emocji czy czynienia dobra.
Powiedzenie tych słów do nefilima było by radzeniem człowiekowi który nie ma nóg jak zrobić poprawnie przysiad.
Gdyby Bóg powiedział te słowa do Kaina wiedząc, że DNA Kaina nie pozwala mu tych słów wykonać, to znaczyło by że wypowiadane są w stosunku do Kaina kłamstwa.
Oto co mówi Apostoł Jan, w jakim sensie Kain został synem diabła:

1 Jana 3 napisał:(12) Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.

No właśnie Kain stał się synem diabła poprzez uczynki a nie przez swoje pochodzenie czy DNA. Inaczej gdyby Kain był nefilimem to mord byłby w jego naturze podobnie jak w naturze skorpiona jest polowanie. Skorpion zabija bo musi a nie chce, nefilim podobnie.
Dlatego Bóg tak surowo ukarał upadłe anioły ojców nefilimów. Ponieważ spłodzili oni potomstwo w którego naturze było czynienie zła i brak było jakikolwiek zdolności czynienia dobra. Bóg musiał zabić nefilimy ponieważ nie miały one jakikolwiek zdolności do wypełnianie prawa Boga. Jednak całkowitą odpowiedzialność i to gromną ponosili ich ojcowie czyli upadłe anioły. Dlatego nie uzyskały one wybaczenia.
Natomiast diabeł był sprytniejszy i wiedział, że jak spłodziłby nefilima to brałby za niego całkowitą odpowiedzialność. Czyli za mord na Ablu całkowicie odpowiadałby diabeł a nie Kain. Tymczasem diabeł otrzymał karę za zwiedzenie Ewy.
A zatem to przez uczynki można być synem Boga lub diabła. Oto co mówi Isus:

Mat 5 napisał:
(9) Błogosławieni pokój czyniący, ponieważ oni synami Bożymi będą nazwani.

Skoro za czynienie pokoju można być Synem Boga to za czynienie wojny a skutkiem wojny jest mord Kain został synem diabła, potomkiem węża.
Oto co mówi Isus:

Jana 8 napisał:(37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.
(38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego.
(39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Isus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.
(40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił.
(41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.
(42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.
(43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.
(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Isus przyznaje, że ojcem Edomitów był Abraham a potem mówi, ze Ojcem ich jest diabeł…. jakim cudem????
Ponieważ genetycznym ojcem Edomitów był Abraham jednak Edomici przez uczynki stali się dziećmi diabła. Edomici chcieli zabić Isusa, niczym Kain zabił Abla.
Proste wyjaśnienie. A co ciekawsze proroctwo o zwierzętach z 1 ks Henocha daje jeszcze więcej dowodów obalających teorie o tym że Ewa miała seks z wężem wskutek czego powstał Kain.  To, że Kain nie był wymieniony jako syn Adama, to znowu jest to efekt jego mordu na bracie Ablu, jego uczynku. Podobnie jak kiedyś wydziedziczano czy wypisywano z rodu ojca niegodnych nazwiska ojca tak samo Kaina wykreślono z linii Adama. Kain przestał być synem Adama z powodu uczynków.” Cyryl


Zobaczmy uczynki zmieniają nasze DNA, dowodem są różne ćwiczenia fizyczne, stosowane aby zwiększyć możliwości swojego ciała czy rehabilitacji osób z wadami genetycznymi lub po chorobach wypadkach. Drzewo poznania dobra i zła to nie może być seks Ewy z wężem, to było coś gorszego. Wcześniej na forum sugerowałem, że to mogła być maszyna zamiany ludzkiego DNA, które skaziło DNA zarówno Ewy jak i Adama tak, ze oni oraz ich potomstwo zyskało możliwość czynienie nie tylko dobra czyli sprawiedliwości ale także zła. Ponownie ta sprawa, czym mogło być drzewo poznania dobra i zła wyjaśnię szczegółowo dalej. Zobaczmy te słowa:

10 Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem. 11 Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć. 1 Hen 69

Ludzie zatem mieli czynić wg planów Boga podobnie jak aniołowie tylko dobro. Ewa – jak słusznie zauważył Liksar – dlaczego spożyła, czy dała się zwieść diabłu???

(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Rodz. 3

Pomyślmy inteligencja Ewy i Adama wynosiła ponad 5000 punktów IQ jeśli nie więcej. Czy dla tak inteligentnych istot, seks nawet z innym partnerem był godnym pożądania aby zdobyć mądrość???? Umówmy się Ewa od początku uparwiałą seks z Adamem, teoria seksu Ewy z wężem nic nie mówi o rozdziewiczeniu Ewy, a sama księga Rodzju mówi:

(21) Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, tak że zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. (22) A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. (23) Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. (24) Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Rodz. 2

Czyli proszę Adam wiedział od razu co ma uczynić z Ewą. Dziewicą zatem Ewa szybko przestała być z Adamem. Więc seks nie był dla tak rozwiniętych intelektualnie i doskonałych istot owocem godnym pożądania dla zdobycia mądrości. Obecnie ludzie mają inteligencje w okolicach 100 IQ a im niższy poziom inteligencji czy wiedzy to tym większe jest zainteresowanie seksem.

Sam Henryk tak broni swojej teorii, poprzez interpretowanie tłumaczeń dwóch słów. Pierwszy argument:


Poniższy werset mówi w tym tłumaczeniu, że przed narodzinami Adam współżył seksualnie z Ewą i w wyniku seksu Ewa zaszła w ciążę i urodziła Kaina. To mylnie wskazuje, że Kain był synem Adama. Poniżej cytat z Biblii Warszawskiej.
Rodzaju 4:1 Adam obcował z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana. (Biblia Warszawska)
Werset ten mówi, że przed narodzinami Kaina Adam obcował z Ewą. Jest to celowe i kłamliwe tłumaczenie co najmniej jednego słowa.
Ogólnie w języku oryginalnym, czyli greckim słowo γινώσκω znaczy: wiedział, poznał, zorientował się. Takie są znaczenia tego słowa. Niektóre polskie przekłady a także Biblia króla Jakuba KJV tłumaczy to zgodnie z oryginalnym tekstem.
(Wujek 1599 v.1.5)  Adam potym poznał żonę swoję, Hewę, która poczęła i porodziła Kaina, mówiąc: Otrzymałam człowieka przez Boga.
(Polish BG) Potem Adam poznał Ewę, żone swoje, która poczęła i porodziła Kaina, i rzekła: Otrzymałam męża od Pana.
(Brenton ST Septuaginta LXX) And Adam knew Eve his wife, and she conceived and brought forth Cain and said, I have gained a man through God.
W angielskiej wersji mamy także słowo; knew, które oznacza; wiedział, zorientował się, dowiedział się itp.
Najciekawsze jest to, że w obu językach, tzw,. hebrajskim (judeo-aramejskim) oraz w Grece słowa użyte w tym szczególnym wersecie słowa mające podobne znaczenie!
Sprawdźmy nieco fakty.
Oto tłumaczenie w Google znanego Lexiconu Stronga – język grecki.
Mamy tam wyjaśnienia znaczenia tego greckiego słowa.
γινώσκω poznaję, uczę się, realizuję biorę wiedzęuczę się; aor: upewniłem sięuświadomiłem sobie. Strong’s: γινώσκω „wiedzieć” (absolutnie) w wielu różnych zastosowaniach i przy wielu implikacjach (jak następuje, z innymi nie wyrażonymi w ten sposób jasno) Pochodzenie: przedłużona forma czasownika pierwotnego; Użycie KJV: pozwól, bądź świadomy, czuć, (masz) znać (kręcić), postrzegać, być rozwiązanym, mówić, być pewnym, rozumieć.
W dużym skrócie – słowo to oznacza poznanie czy też zorientowanie się.
Ale według innego eksperta mamy taką adnotację.
1) nauczyć się poznawać, poznawać, zdobywać wiedzę na temat postrzegania, odczuwania 1a), aby stać się znanym 2) znać, rozumieć, postrzegać, posiadać wiedzę 2a), aby zrozumieć 2b) wiedzieć 3) Żydowski idiom dla stosunku płciowego między mężczyzną a kobietą 4) zapoznać się, wiedzieć
Język grecki panował w całym arabskim świecie i wydano w nim mnóstwo publikacji – jak dzieła historyczne, czy Iliada Homera czy dzieła Flawiusza i jakimś cudem słowo – poznać – stało się tylko dla Żydów idiomem dla… stosunku płciowego. Z tych przyczyn z Septuaginty mamy właśnie błędne tłumaczenia i mówi się nam, że poznał oznacza także – obcował.
Korygując wielką ilość błędnych wersetów z wersji masoreckiej Biblii Warszawskiej niejako przyzwyczaiłem się do korygowania jawnych oszustw masoretów i zawsze w przypadku braku logiki, okazywało się, że… wersja masorecka zwyczajowo kłamie.
Sprawdźmy znaczenie tego słowa w słowniku biblijnym.
Spróbujmy przetłumaczyć ten werset na bardziej logiczną wersję, zakładając, że nie chodzi o seks ponieważ nic na to nie wskazuje.
Rodzaju 4:1 Adam spostrzegł, że Ewa poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana.
Mamy logiczne aczkolwiek zupełnie inne tłumaczenie i znaczenie tego tekstu. Znaczenie to jest bardzo logiczne, jeżeli zastosujemy ten same metody tłumaczenia a nie stosowania błędnych sugestii, jakich dokonano w naszych skażonych wielokrotnie Bibliach.

Mat 1:25 Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna, i nadał mu imię Jezus.  BW

(Wujek 1599 v.1.5)  I nie uznał jej, aż porodziła syna swego pierworodnego. I nazwał imię jego (ISUS) JEZUS

(Nowa Biblia Gdańska)  ale jej nie uznawał, aż urodziła swego syna pierworodnego; i nazwał Jego Imię (ISUS) JEZUS.

Ale nie wszyscy tłumacze Biblii tłumaczą ją pod wpływem nacisków sił szatana. Szczególnie wymowne jest tłumaczenie Wujka z roku 1599. W tym kontekście tłumaczenie księdza Wujka jest także prawidłowe.
(Wujek 1599 v.1.5)  Adam potym poznał żonę swoję, Hewę, która poczęła i porodziła Kaina, mówiąc: Otrzymałam człowieka przez Boga.
Adam poznał, czy też zorientował się o jej ciąży, czy stanie. Nie ma mowy o seksie!
Widzimy wyraźnie, że często tłumaczono  to samo słowo – γινώσκω, używane w Starym i Nowym Testamencie w sposób uczciwy i zgodny z wolą Autora Biblii.

Henryk tutaj pisze, i tego argumentu nie podważam, że Adam poznał, że Ewa jest w ciąży a nie z nią obcował. Czyli wers rzeczywiście brzmi, tak, że Adam po jakimś czasie poznał, że Ewa była w ciąży. Jednak znowu, chciejstwem jest stwierdzenie, że Adam nie obcował wcześniej ze swoją żoną Ewą i nie miał z nią seksu i to wąż rozdziewiczył Ewę czy miał z nią seks :-)))  Jak wspomniałem wyżej ale sam Adam powiedział, i znowu powtórzę:

(22) A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. (23) Wtedy rzekł człowiek: Ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. (24) Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem.(25) A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Rodz. 2

Czyli co Adam nie miał w Edenie seksu z Ewą tylko wąż miał seks z Ewą??? Ponieważ do tego prowadzi owa argumentacja. Tłumaczenie Henryka, że po Kainie Adam miał seks z Ewą i spłodził Abla moim zdaniem nic nie daje. Pierwsi ludzie mający inteligencje pond 5000 IQ, nie uprawiali seksu, ponieważ nie wiedzieli jak to się czyni czy co??? Wąż dopiero musiał to pokazać Ewie??? Przecież Ewa była żoną Adama od początku, gdyż od początku Adam musiał mieć z nią seks aby ta stała się jego żoną. Sam Henryk taką podał definicje małżeństwa:

W oparciu o Biblię wiedział, że obcowanie z kobietą równa się „związek małżeński” przed Bogiem” Narzeczeństwo – małżeństwo Biblijne

Pamiętajmy, te tłumaczenie w grece to było tłumaczenie języka Izraelitów, a ponadto poziom technologii czy możliwości człowieka w czasach antyku czy po potopie był naprawdę niski. Ponadto Bóg tak mówi:

10 Teraz oznajmiam wam tajemnicę: wielu grzeszników zmieni i wypaczy słowa prawdyi wypowiadać będą słowa złe i kłamliwe i wymyślą wiele fałszu i napiszą księgi w swoim imieniu. 11 Oby tylko spisali wiernie w swoich językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich! 1 Hen 104

Pomyślmy, tłumaczenie z Wujka, które głosi, że Adam przed spłodzeniem Kaina nie uprawiał seksu z Ewą, jest dowodem na to, że kolejne tłumaczenia Biblii, były fałszowane i ubarwiane.

Greckie tłumaczenie głosi tylko, ze Adam został zaskoczony informacją, że Ewa po kolejnym seksie z nim jest w ciąży. Dlaczego został zaskoczony??? Pomyślmy, ludzie w Edenie przez zjedzeniem owocu poznania dobra i zła, kontrolowali w 100% swoje ciało, w tym układ rozrodczy oraz płeć czy inne cechy swojego potomstwa. Pamiętajmy Adam i Ewa byli doskonałymi ludźmi o niewyobrażalnym stopniu inteligencji i poziomu cielesnego, umysłowego i duchowego. Dlatego, słowa:

(25) A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się.Rodz. 2

(7) Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Rodz. 3

Poznali, że są nadzy, czyli stracili kontrolę nad swoim systemem rozrodczym. Adam i Ewa uprawiali dalej seks po zjedzeniu owocu poznania dobra i zła, jednak poczuli, że z kontrolą ich ciał w tym układu rozrodczego jest coś nie tak nie panują nad nim. I tak Kain był niezaplanowanym o nieznanych Adamowi i Ewie ich potomkiem, który po swoich uczynkach okazał się dzieckiem diabła protoplastą rodu węża. Proste wyjaśnienie.

Natomiast dalsze tłumaczenia tekstu Greckiego w tym tekst z Biblii Wujka, to po prostu, łamanie zakazu Boga aby wiernie tłumaczyć Biblie z języków na inne języki. I tak dla tłumaczy Wujka była pisana:

Biblia Jakuba Wujka – przekład Biblii na język polski wykonany przez jezuitę, ks. Jakuba Wujka, wydany w całości po raz pierwszy w roku 1599. Wujek pracował nad nią w latach 1584–1595.

Ano właśnie przez jezuitę w czasach kontrreformacji w Polsce.  A jak wiadomo, w czasie reformacji protestanci chcieli aby kler mógł się żenić i mieć żony, zaś papież i jezuici przeciwnie, chcieli aby kler świecki nie mógł posiadać żon y żył w celibacie. A zatem taki tekst czy tłumaczenie które by sugerowała, że postać ze Starego Testamentu, żyła długo w celibacie, w tym przypadku Adam był potężnym argumentem. Wiadomo ofiarą każdej wojny jest prawda. I tutaj te tłumaczenie szło w drugą stronę i było pisane na zamówienie polityczne papiestwa. Zarówno tłumaczenie Wujka jezuitów („dla których cel uświęca środki), jak i tłumaczenie żydów są fałszywe i naciągane. Prawidłowe tłumaczenie w greckim to Adam zorientował się upewnił, że jego żona jest w ciąży. Jednak znowu greckie tłumaczenie nie neguje faktu, że wcześniej Adam i Ewa od początku nie uprawiali seksu. Uprawiali i to wiele razy ponieważ byli małżeństwem. Zapewne po karze Boga, Adam i Ewa mieli stres i nie chcieli podczas seksu mieć jeszcze potomstwa, szczególnie, że zostali wygnani z Edenu i zamieszkali w nowym miejscu na ziemi. Jednak Adam sądził, że on i jego żona panują jeszcze nad systemem rozrodczym tak jak wcześniej w Edenie. Wcześniej w Edenie przed grzechem panowali nad swoim systemem rozrodczym, ale tak byli zafascynowani sobą, całym stworzeniem Boga, wszystkim, że nie chcieli jeszcze płodzić dziecka, gdyż chcieli nabyć więcej wiedzy i mądrości.

Tutaj błąd Henryka polega na tym, że gani on fałszywe tłumaczenie hebrajskie które sugeruje w tym wersie celowy seks Adama z Ewą aby spłodzić Kaina. Ten tekst miał na celu zakamuflowanie faktu, że Kain to była wpadka w dodatku z cechami diabła. Natomiast Henryk chwali tłumaczenie jezuitów z czasów kontrreformacji w Rzeczpospolitej, ponieważ jeszcze bardziej uprawdopodabnia jego teorie o seksie Ewy z wężem, chociaż te tłumaczenie też jest błędne. Zresztą jest to błąd poważny. Ponieważ skoro dowód w postaci tego greckiego tłumaczenia jest taki mocny, to dlaczego jeszcze przedstawia i chwali tłumaczenie jezuitów z XVI wieku????

Zresztą żobaczmy te słowa Ewy:

(1) Adam obcował (poznał, że jest w ciąży – powinno być)z żoną swoją Ewą, a ta poczęła i urodziła Kaina. Wtedy rzekła: Wydałam na świat mężczyznę z pomocą Pana.

Ponownie te słowa Ewy mogą mieć inny kontekst. Adam i sama Ewa byli zaskoczeni, że pomimo kontrolowania swojego systemu rozrodczego Ewa zaszła w ciąże i urodziła Kaina. Tacy dokonali i inteligentni ludzie, okryli pierwsze efekty, zjedzenia przez nich owocu z drzewa poznania dobra i zła. I tak rozgoryczona, Ewa powiedziała cyniczne słowa Adomowi, które były zarzutem wobec diabła a znaczyły: „przez węża, diabła urodziłam Kaina, gdybyśmy nie zjedli tych owoców to taka by sytuacja nie mogła by zaistnieć”. Znowu tutaj żydzi oraz jezuici zmieniając tłumaczenie na swoje własne mody, nie zauważyli, że te właściwe tłumaczenie miało inny kontekst.

Ale tutaj mamy kolejną ciekawą rzecz:


Szatan posiada olbrzymią ilość imion oraz określeń. Jest także nazywany cherubinem. Opis w Edenie podaje nam jego wielce negatywny oraz szczególnie przebiegły charakter. Jego działalność przypomina działalność węża i dalszy tekst w Rodzaju to potwierdza. Jego zachowanie się po sprowadzeniu grzechu na Adama i Ewę będzie stale przypominało zachowanie się węża, który jest znany jako zwierzę bardzo przebiegłe i zdradzieckie.
Podobnie jest z drzewem wiadomości dobra i zła. Nie było nigdy i nie ma takiego drzewa oraz owocu, które zmienia sposób naszego myślenia.
Drzewo, podobnie jak szatan jest alegorią.
Zwróćmy uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. Bóg zabronił także dotykania owego ‚drzewa’.
Rodzaju 3:(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.
Tutaj mamy słowo – dotyk G680, które i w grece i w hebrajskim oznacza niemal to samo.
680 háptomai (od 681 / háptō , „modyfikować lub zmieniać poprzez dotykanie”) – właściwie „dotykanie, które wpływa ” ( modyfikuje ); dotykanie kogoś ( czegoś ) w sposób, który je zmienia ( zmienia , modyfikuje ), tj. „dotykanie dotykowe”.
Hebrajski H5060 jest tak tłumaczony.
נָגַע nâgaʻ, naw-gah ‚; prymitywny korzeń; właściwie dotykać, tj. położyć rękę (w jakimkolwiek celu; eufemistycznie, aby leżeć z kobietą); przez domniemanie, aby dotrzeć (w przenośni, przybyć, zdobyć); gwałtownie, aby uderzyć (ukarać, pokonać, zniszczyć itp.): – pokonać, ( × być w stanie) sprowadzić (w dół), rzucić, przyjść (prawie), zbliżyć się (blisko), wstać, zdarzyć, dołączyć, blisko , plaga, zasięg (w górę), uderzenie, strajk, dotyk.
Jak widzimy wyraźnie, znaczenie tego wersetu można w różny sposób interpretować. Nie znaczy to, że Bóg dosłownie zabronił pierwszej parze seksu z drzewem, ale w tym wersecie jest coś moim zdaniem niezbyt zrozumiałe w takim tłumaczeniu. Jeżeli drzewo przy dotyku mogło się w jakiś sposób zmieniać eufemistycznie, to ewidentnie sugeruje, że drzewo jest wyłącznie pojęciem metaforycznym.
Jest jeszcze jeden mocny argument w kwestii drzewa wiadomości dobrego i złego.
Mamy także niezwykle ciekawy opis najwspanialszego drzewa w Edenie, który jest zanotowany w Ezechiela 31 rozdziale i w tym rozdziale owo drzewo jest także użyte jako drzewo figuralne.
Kluczowy werset z tego rozdziału.
Ezechiela 31:(9) Uczyniłem go pięknym dzięki jego bujnym gałęziom; zazdrościły mu wszystkie drzewa Edenu, które były w ogrodzie Bożym. (10) Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ był wysokiego wzrostu i wierzchołkiem swym sięgał obłoków, i jego serce wzbiło się w dumę z powodu jego wielkości,
Hmmm… jego serce wbiło się w pychę. Identycznie  Biblia mówi o sercu szatana! Jego koniec opisany poniżej.
Ezechiel 31:(15) Tak mówi Wszechmocny Pan: W dniu, gdy zstąpił do krainy umarłych, okryję otchłań ciężką żałobą po nim, wstrzymam jej strumienie i zatamowane zostaną wielkie wody; Liban przyoblekę w szatę żałobną z powodu niego, i z powodu niego zwiędną wszystkie drzewa polne. (16) Od huku jego upadku wstrząsnę narodami, gdy strącę go do krainy umarłych, do tych, którzy zstąpili do otchłani, i wszystkie drzewa Edenu, wyborowe i wspaniałe drzewa Libanu, wszystkie pojone wodą, będą się pocieszać w podziemiu. (17) Także one zstąpią z nim do krainy umarłych, do tych, którzy zostali pobici mieczem; gdyż mieszkali w jego cieniu wśród narodów.
Nie ma żadnej wątpliwości, o jakim drzewie mówił Bóg i jaka jest tożsamość tego symbolu. Owym symbolicznym drzewem był także szatan, który w swej pysze chciał dorównać Bogu i który po swym buncie sprawuje nadal rządy nad narodami.

Czyli tutaj Henryk, jak jakieś tłumaczenie nawet hebrajskie (czyli z tekstu masoreckiego, które wcześniej w tym samym artykule ganił i uznał za fałszywe) pasuje do poparcia jego teorii o seksie węża w Ewą to uznaje je za dowód. I ponownie te greckie tłumaczenie tego słowa znaczy „dotykać” lub „modyfikować to przez dotyk”. No tak Henryku brawo, te greckie tłumaczenie bez fałszywego masoreckiego czy hebrajskiego tłumaczenia oznacza i jest dowodem, że drzewo poznania dobra i zła w Edenie było po prostu maszyną do zmiany ludzkiego, może i zwierzęcego DNA czy nawet tworzenia nowych zwierząt. Dlatego Bóg zakazał tego urządzenia dotykać lub modyfikować go a tym bardziej spożywać jego owoców czyli dokonywać eksperymentów na samym sobie i zwierzętach lub roślinach na ziemi pierwszym ludziom. Co do Ezechiela 31:9, to znowu diabeł najlepiej znał ze wszystkich stworzeń duchowych i ludzi obsługę i możliwości tego urządzenia wszak, był :

(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. Rodz. 3

Tymczasem tutaj hebrajskie tłumaczenie po prostu po raz kolejny fałszuje nam rzeczywistość. Zresztą, czym był Eden???? Jak nie gigantycznym laboratorium, w których panowania nad ziemią i zwierzętami mieli się uczyć pierwsi ludzie obdarzeni na początek inteligencją 5000IQ, i która w miarę postępu ich nauki szybko wzrastała??? A kim był szatan, jak nie:

(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, (13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Ez 28

Czyli szatan zastępował Boga w roli nauczyciela ludzi. Zobaczmy tutaj:

(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Rodz. 3

Ponownie, tutaj chodziło o zdobycie mądrości, czyli być może poszerzenie obiecanych przez diabla ludzkich możliwości intelektualnych, emocjonalnych, doznań seksualnych. Wszak jeśli owo drzewo był maszyną do zmiany czy modyfikacji ludzkiego czy innego DNA, to dla tak doskonałych i inteligentnych pierwszych ludzi była to pokusa nie do oparcia.

A teraz na koniec zostawiłem ostatni argument który , nawet użyty jako jedyny argument przeciwko teorii Ewy z wężem, obala tę teorie całkowicie. Otóż zobaczmy jeszcze raz kto obok Ewy zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła:

(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Rodz. 3

No tak zjadł ten owoc także Adam. Wszak obydwoje po zjedzeniu tego owocu zobaczyli:

(7) Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Rodz. 3

Czyli co???? Adam miał też seks z wężem. Ale jaki seks heteroseksualny czy homoseksualny??? Do tego faktu jaki podaje księga Rodzaju o grzechu w Edenie, Henryk w swoim artykule się nie odnosi wcale. Chociaż, Henryk podał film, w którym jest informacja o apokryfie ” Księga Edenu”. Oto ten film i tłumaczenie Henryka:


http://www.proroctwa.com/tajemnica-bestii-ujawniona.htm

12:30 Księga Edenu (cytat) – Diabeł przetworzył się w kobietę i powiedział Adamowi, że Bóg uczynił dla niego nową żonę i prosił Adama o seks. Seks z przetworzoną płcią szatana. Inny syn szatana Merkury/Hermes ma także inne imiona. Innym imieniem jest Tiresias. Hermes/Mercury/Tiresias. uderzył dwie kopulujące żmije kijem. Hera (Afrodyta) była wściekła i zamieniła jego w dziewczynę.

Napisałem Henrykowi posta na temat tego filmu, czy tego Apokryfu:


Otrzymałem takiego posta.

Henryku.

Odnośnie twojego artykułu z proroctwa :”Tajemnica Bestii ujawniona”

Zainteresował mnie jeden fragment, a mianowicie ten:
„12:30 Księga Edenu (cytat) – Diabeł przetworzył się w kobietę i powiedział Adamowi, że Bóg uczynił dla niego nową żonę i prosił Adama o seks. Seks z przetworzoną płcią szatana Inny syn szatana Merkury/Hermes ma także inne imiona. Innym imieniem jest Tiresias. Hermes/Mercury/Tiresias. uderzył dwie kopulujące żmije kijem. Hera (Afrodyta) była wściekła i zamieniła jego w dziewczynę.”

Sprawa jest nie tylko ciekawa ale i poważna.

Mianowicie nie neguje teorii i dowodów na obojnactwo nefilimów czy gigantów i promowania tegoż obojnactwa – dwupłciowości – wśród ludzi w postaci ideologii gender czy innych ideologii.

Problem natomiast jest w tym fragmencie:

1. Nie wiadomo co to za „Księga Edenu”, autor tego filmu podał cytat ale nie podał źródła czyli linku do tej księgi czy też zwyczajnie jak ta księga nie jest w internecie, to powinien podać, autora, tłumacza, tytuł, nr strony, wydawnictwo i szereg informacji które by pozwoliły zwyczajnie zweryfikować te źródło.

2. Sam cytat z tej księgi, który opisuje, że diabeł zamienił się w kobietę, potem zwiódł Adama, że jest dla jego drugą żoną stworzoną przez Boga i miał z nim seks, stoi w rażącej sprzeczności z opisem z księgi Rodzaju.

Wg tego cytatu wychodzi na to, że to wąż namówił nie tylko Ewę ale i samego Adama do zjedzenia zakazanego owocu…. problem w tym, że księga Rodzaju jasno mówi, że to Ewa a nie wąż nakłonił Adama do tego aby ten zakazany owoc spożył.

„(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

(….)

(12) Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem.

(13) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

(….)

(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!

(…).”
Bóg jasno, wspomina, że Adam usłuchał głosu swojej żony, czyli wąż nie mówił do Adama tylko do Ewy. Tak samo Adam mówi, że to Ewa a nie wąż dał jemu owoc z drzewa poznania dobra i zła a nie wąż. Tymczasem w tym cytacie z „Księgi Edenu” ewidentnie widać, że wąż rozmawiał, zwiódł i dał owoc nie tylko Ewie ale i Adamowi.

Dziwne jest, że autor tego filmu, podaje cytat z „Księgi Edenu” nie podając źródła tego cytatu, a ponoć autor jest chrześcijaninem i zna doskonale Biblie. Tylko, że widać wyraźnie, że autor tego filmu nie skonfrontował tego cytatu z Biblią. Szczególnie, że księga Rodzaju zawiera słowa Boga, które także przeczą wersji z „Księgi Edenu”.

Sam film zawiera wiele cennych informacji jednak mnie zastanawia jeszcze jedno. Dlaczego autor powołuje się na ewangelie Łukasza cytując te słowa:
(16) Nikt też nie zapala świecy i nie nakrywa jej naczyniem ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
(17) Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw.
(18) Baczcie więc, jak słuchacie; albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane.Łuk 8

przecież te same słowa są w ewangelii Mateusza:

(26) Więc nie bójcie się ich; ponieważ nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani tajnego, o czym dowiedzieć by się nie miano

(27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle; a co na ucho usłyszycie, ujawniajcie z dachów. Mat 10 (Cyryl)


Oto odpowiedź Henryka:


Cytat z apokryfu jest cytatem informacyjnym ukazującym jedną z możliwości wydarzeń w Edenie. Wielu ludzi w tym szuka i nadal nie znamy szczegółów tej histroii, która w narracji wygląda jak bajka.

Szatan przybrał postać gadającego węża i namówił Ewę do zjedzenia owocu. Adam i Ewa po zjedzeniu owocu, nie zakryli sobie ust ale przyrodzenia i Bóg natychmiast wydał wyrok na nasienie węża, czyli szatana, którego według opisu w Rodzaju nie mogło wtedy już być.

Czyli opis tych wydarzeń jest przed nami ukryty za pomocą symboli i wielu szuka tego rozwiązania, zwłaszcza z powodu przekonania, z dalszych części Biblii, że Kain był synem szatana.


Otóż ten cytat nie jest informacją, jest albo kłamstwem albo prawdą. W świetle Biblii ten cytat z „Księgi Edenu” jest kłamstwem i to oczywistym, co udowodniłem powyżej. Jednak zobaczmy sami:
„12:30 Księga Edenu (cytat) – Diabeł przetworzył się w kobietę i powiedział Adamowi, że Bóg uczynił dla niego nową żonę i prosił Adama o seks. Seks z przetworzoną płcią szatana.”
a teraz księga Rodzaju:
(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Rodz. 3
Otóż Adam był jak nie przy rozmowie Ewy z wężem (chociaż Adam co wynika z kontekstu rozmowy Ewy z wężem, najprawdopodobniej był przy tej rozmowie) to był przy tym jak Ewa zjadła owoc z drzewa poznania dobra i zła….. czyli Adam widziałby, jak wg teorii seksu, Ewa uprawiała seks z wężem a potem sam odbyłby ten stosunek z wężem??? A przecież wg księgi Edenu, diabeł zmienił się w kobietę i wmówił mu, że jest dla niego nową żoną. Czyli znowu to wąż zwiódł Adama a nie Ewa, wg tej księgi. Czyli ta księga to kłamstwo tak łatwe do rozpoznania, że mnie aż dziw bierze, że ludzie mogą w nie wierzyć. Jeśli cytat z tej księgi, to informacja…. to jest to informacja o tym, że teoria seksu Ewy z wężem to kolosalne kłamstwo, które obala fakt, że Adam zjadł również ten owoc i to w dodatku widząc jak czyni to wpierw Ewa. Zresztą, kto mógłby stworzyć „Księgę Edenu”???? Oczywiście, żydzi i Edomici u nich teoria o pierwszej żonie Adama i seksie z wężem była popularna:

Tradycja o Lilith jako pierwszej żonie Adama – mimo swojej ogromnej popularności w różnego rodzaju opracowaniach[11][12] – ma bardzo ubogie podstawy w źródłach starożytnych i średniowiecznych. Pierwsza potwierdzona literacko wzmianka o istnieniu hipotetycznej poprzedniczki Ewy znajduje się w midraszu Bereszit rabba 18:4 pochodzącym z późnej starożytności:

Wtedy Adam rzekł: tym razem [jest to kość z mojej kości i ciało z mojego ciała] (Rdz 2:23). Rabbi Jehuda syn Rabbiego powiedział: na początku, gdy [Bóg] mu stworzył [kobietę], [Adam] spojrzał na nią i zobaczył, że jest pełna śluzu i krwi. [Bóg więc] odprowadził ją sprzed niego, po czym stworzył ją drugi raz, dlatego więc jest napisane tym razem[13].

Tekst midraszu bazuje na fakcie istnienia dwóch tradycji antropogenetycznych obecnych w dwóch opisach stworzenia świataznajdujących się na początku Księgi Rodzaju, odpowiednio w Rdz 1:1-2:3 oraz 2:4-2:25. Według pierwszego wariantu pierwszy mężczyzna i pierwsza kobieta zostali stworzeni równocześnie i w ten sam sposób (Rdz 1:26-28), natomiast według drugiego – Adam zostaje stworzony z ziemi (Rdz 2:7) a kobieta – z jego żebra (Rdz 2:20-23). Tradycja przekazana przez rabinów w Bereszit rabba 18:4 pozwoliła na pogodzenie tych dwóch wizji[13]. Rzeczony midrasz jednak nie posługuje się imieniem „Lilith” a pierwszym źródłem, które wprost tak nazywa poprzedniczkę Ewy, jest Alfabet ben Syracha – średniowieczny pseudoepigraf o rubasznym i satyrycznym wydźwięku. Głównym bohaterem kompozycji jest Jezus ben Syrach, domniemany autor Mądrości Syracha, którego dzieje zostają tutaj bezwzględnie wyszydzone, podobnie zresztą innych postaci biblijnych[14]. Sama narracja o Lilith zostaje wpleciona w nieco bardziej rozbudowaną opowieść o losach Jezusa ben Syracha na dworze króla Nabuchodonozora II, gdzie pełni on funkcję lekarza i znachora. Gdy pewnego dnia syn Nabuchodonozora zapada na ciężką chorobę, Jezus ben Syrach sporządza odpowiedni amulet oraz przedstawia jego tzw. historiolę, tj. opowieść mityczną mającą być gwarantem skuteczności amuletu:

Najmłodszy syn króla [Nabuchodonozora] zachorował. Król rzekł więc do [ben Syracha]: [sporządź] lekarstwo dla mojego syna, albo cię zamorduję! [Ben Syrach] natychmiast usiadł i przygotował mu amulet z bożym imieniem. Spisał w nim [również] imiona aniołów odpowiedzialnych za uleczenie [oraz narysował] ich podobizny. Gdy Nabuchodonozor ujrzał ów amulet, zapytał: kim oni są? Ben Syrach odparł: to aniołowie odpowiedzialni za uleczenie: SanojSansanojSamangalf.

Gdy Święty, niech będzie błogosławiony, stworzył pierwszego człowieka, [był on] samotny. Rzekł więc: niedobrze człowiekowi być samemu (Rdz 2:18). Stworzył mu więc kobietę z ziemi, jak jego, i nazwał ją „Lilit”. [Adam i Lilit] od razu [jednak] zaczęli się ze sobą kłócić. [Lilit] powiedziała: nie będę leżeć na dole! Adam zaś odparł: [ani ja] nie będę leżeć na dole, lecz na górze, ponieważ twoje miejsce jest na dole a moje na górze! [Lilit na to] rzekła: oboje jesteśmy równi, ponieważ oboje [zostaliśmy stworzeni] z ziemi! [Kłócili się tak] a jedno nie słuchało drugiego.

Gdy więc Lilit [pojęła, co się dzieje], wypowiedziała [sekretne] imię boskie, [uniosła się] w powietrze i odfrunęła. Adam [tymczasem] stanął do modlitwy przed swoim stwórcą i rzekł: Władco świata! Kobieta, którą mi podarowałeś, uciekła ode mnie! Święty, niech będzie błogosławiony, natychmiast wysłał za nią owych trzech aniołów [których imiona były spisane na amulecie ben Syracha], by sprowadzili ją z powrotem. Dodał też: lepiej, żeby zechciała wrócić. Jeśli nie, będzie musiała wziąć na siebie [jarzmo] śmierci swoich synów – każdego dnia stu z nich [zginie].

[Aniołowie] opuścili go, udali się za nią i dogonili ją na głębokim morzu, [pośród] wzburzonych wód, w których zginą Egipcjanie (Wj 14‒15). Powtórzyli jej [boskie] słowa, ona jednak nie chciała wrócić. Zagrozili jej: utopimy cię w morzu! Odparła im: zostawcie mnie w spokoju! Czyż nie zostałam stworzona właśnie po to, by dręczyć noworodki chorobą i słabością? Od narodzin do ósmego dnia będę mieć nad nim władzę, jeśli to chłopiec i od narodzin do dwudziestego dnia, jeśli to dziewczynka.

[Aniołowie], gdy usłyszeli jej słowa, [wciąż] nalegali, by ją zabrać. Ona [jednak] przysięgła im, w imię boga żywego i prawdziwego: za każdym razem, gdy tylko ujrzę was, wasze imiona lub wasze figury na amulecie, nie zawładnę dzieckiem [chronionym przez ten amulet]! Wzięła też na siebie [jarzmo] śmierci jej synów – stu spośród nich [zginie] każdego dnia. Dlatego też codziennie umiera stu spośród demonów i dlatego też pisze się imiona [aniołów] na amulecie należącym do małych dzieci. [Lilit], gdy tylko je ujrzy, przypomina sobie o swojej przysiędze a dziecko zdrowieje[13].

Istnieją różne interpretacje powyższego mitu. Według niektórych badaczy stanowi on coś w rodzaju manifestu feministycznego czyniącego z Lilith żeńską siłę przeciwstawiającą się męskiej supremacji[15][16]. Inni badacze z kolei zwracają uwagę na z gruntu prześmiewczy charakter całej kompozycji jak i samej opowieści, co czyni ją mało przekonującym „manifestem”[14]. Wreszcie niektórzy zwracają uwagę na liczne podobieństwa między Lilith z Alfabetu ben Syracha a postacią Ewy odmalowaną na gruncie wczesnej literatury rabinicznej, gdzie jawi się ona jako zła i zepsuta kobieta. Ten ostatni wątek znajduje swoje rozwinięcie w alternatywnym zakończeniu opowieści o Lilith w niektórych późniejszych manuskryptach Alfabetu ben Syracha:

[Lilit] odrzekła jednak [aniołom]: nie mogę wrócić, ponieważ napisano w Torze: jej pierwszy mąż, który ją odesłał, nie będzie mógł jej wziąć z powrotem, by była jego żoną po tym, gdy się już zanieczyściła (Pwt 24:4) – to znaczy, po tym, gdy spał z nią [ktoś] inny. A ze mną spał już wielki demon.

[Aniołowie] powiedzieli: nie damy ci spokoju, póki nie przyjmiesz na siebie [jarzma] śmierci twoich synów – stu spośród nich [zginie] każdego dnia. [Lilit] zgodziła się i dlatego też codziennie umiera stu demonów. [Aniołowie] powiedzieli również: przysięgnij nam, że jeśli w którymkolwiek miejscu dostrzeżesz nasze imiona lub nasze podobizny, nie będziesz mieć prawa tam wejść – do domu, w którym znajduje się nowonarodzony[13].

Niektórzy badacze twierdzą, że owym wielkim demonem był Samael znany m.in. jako niebiański oskarżyciel Izraela (midrasz Szemot rabba 18:5; 21:7), podżegacz w reiteracji opowieści o ofierze z Izaaka (midrasz Bereszit rabba 56:4‒5) oraz „zepsuty” odpowiednik Adama w Zoharze (m.in. 1:19b‒20a i 1:148a‒148b)[17].

Znowu jednak wielu żydów uważało postać Lilith jako żart, kabaret.
Zobaczmy sama księga Henocha potwierdza, że owoc zjedli Adam i Ewa:
6 Święty anioł Rafał, który był ze mną, odpowiadając mi rzekł: „To jest drzewo mądrości, z którego twój praojciec i twoja pramatka żyjący przed tobą zjedli i nauczyli się mądrości. Ich oczy zostały otwarte, poznali, że byli nadzy i zostali wypędzeni z ogrodu”. 1 Hen 32
Czyli zjedli oboje. Księga Henocha też potwierdza, że szatan zwiódł tylko Ewę a nie Adama.
6 Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewęi pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi. 1 Hen 69
A zatem zobaczmy. Henryk pisząc ten artykuł dosłownie przecedził komara a połknął wielbłąda i to nie jednego. No właśnie gdyby przyjąć teorie i argumenty Henryka z tego artykułu oraz prawdę Biblijną z księgi Rodzaju i Henocha to co by nam wyszło???? Otóż doskonali i niesamowicie inteligentni ludzie (inteligencja około 5000IQ), którym Bóg nakazał rozmnażanie się nie wiedzieli co to jest seks. Wg tej teorii, Bóg zabronił im uprawiać seks z kimś innym niż tylko pomiędzy sobą i swoim gatunkiem. Ale wąż, widząc, że pomimo tak ogromnej inteligencji ani Adam ani Ewa nie widzą jak czynić seks, chociaż wiedziały o tym uczynione wcześniej przez Boga zwierzęta, namówił ich do zdobycia tej wiedzy i mądrości (wszak motywem zjedzenia zakazanego owocu było posiadanie mądrości), do seksu z sobą. Wpierw uczynił to z Ewą a potem z Adamem, zmieniając się w raz w mężczyznę raz w kobietę. Za to Bóg całą trójkę ukarał a ludzi wygnał z Edenu. Ewa po tym zorientowała się, że jest w ciąży i urodziła Kaina. Jednak pierwsi ludzie wiedzieli już co to jest ten seks i spłodzili Abla…… przecież to jest kabaret czy jakaś ponura komedia. Ale taki sens ma ta teoria. I diabeł doskonale o tym wie. Diabeł traktuje wszystkich ludzi w tym szczególnie iluminatów i innych ludzi mu służących nawet własne potomstwo za idiotów i wymyśla im kłamstwa, które im są bardziej absurdalne i śmieszne to tym zapewne są lepsze. Tak teoria seksu Ewy z wężem, urąga Bogu. Henryk pisze:

I najważniejsze…

Temat rzeczywistych wydarzeń w Edenie jest kluczem do zrozumienia całej Biblii oraz całego szatańskiego systemu światowego i jego tworu, nasienia węża.

Bóg zezwolił na usunięcie ksiąg jak Henocha czy Ezdrasza z jednej przyczyny. 

Genetyka do czasów dzisiejszych była znana tylko Bogu oraz szatanowi i upadłym aniołom.

Ale dzisiaj jest inaczej. Świat wie, czym jest genetyka i pierwsze informacje z Biblii na ten temat pojawiły się w zeszłym stuleciu.

Po za tym… Cyrylu… nie przedstawiłeś dowodów na nic, czyli przedstawiłeś swoją opinię, którą każdy jakąś tam ma na niemal każdy temat. Czy wartość opinii bezdowodowych jest równa zeru…

Nie raz o tym pisaliśmy…  Laughing


No to przedstawiłem na forum a teraz tutaj dowody. I te dowody właśnie pokazały jak komiczna jest teoria Henryka. Henryk pyta:

Z kim więc miał seks szatan? Przecież mamy jego nasienie na ziemi i jest ono bardzo niemiłe!
Otóż z nikim, jak pisałeś obecnie są znanych wiele innych metod zapłodnienia kobiety niż przez seks i to ludziom którzy mają góra 180 IQ. A przecież dla diabła, który był odbiciem doskonałego stwórcy, który zwiódł kobietę mającą 5000 IQ, możliwości bycia ojcem Kaina i innych ludzi innymi metodami, przez po prostu modyfikowanie ludzkiego DNA przez zaawansowane maszyny w Edenie były wielokrotnie wyższe. Sam Henryk pisał, że maszyna Rife przez odpowiednie częstotliwości może wyleczyć raka. A to, że szatan kłamie zawsze każdego człowieka, łącznie z członkami węża mówi sam Isus:
(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Jan 8
Zresztą sam Isus obala w tej rozmowie teorie seksu Ewy z wężem:

(37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. (38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. (39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Isus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. (40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. (41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga. (42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. (43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Jana 8

Zobaczmy kontekst tej rozmowy. Isus przyznaje, że Edomici to potomkowie Abrahama a nie Kaina – gdyż potomstwo Kaina wymarło w potopie. Sami Edomici znali teorie o tym, że Kain to owoc seksu Ewy z diabłem i dumnie przyznają, że skoro Isus im przyznał, ze są potomstwem Abrahama a nie Kaina to nie są zrodzeni z nierządu czyli z seksu Ewy i węża i mają za Ojca nawet Boga. Tak diabeł karmił Edomitów kłamstwem, Kain był jego synem a oni jako potomstwo Abrahama nie mogą być jego potomstwem, gdyż diabeł jest ojcem kłamstwa. Isus stwierdził, ze oni potomkowie Abrahama są potomstwem jednak potomstwem diabła. Ponieważ Kain został potomkiem diabła nie z powodu seksu Ewy z diabłem co było kłamstwem, ale z powodu swoich uczynków i nienawiści do brata swego, która skutkowała mordem na Ablu. Tak samo Edomici byli synami diabła ponieważ chcieli zabić Isusa, który był ich bratem, gdyż Izrael był bratem Ezawa. Dlatego apostoł Isusa, Jan nas informuje na jakiej zasadzie diabeł ma swoje potomstwo:

(7) Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. (8) Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. (9) Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. (10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.(11) Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować; (12) Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.(15) Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. 1 Jana 3

Tutaj znowu, najbliższy uczeń Isusa, Jan, pouczony przez samego Mesjasza, obala teorie Edomitów, że Kain był synem diabła poprzez jego spłodzenie przez węża, ale stwierdza, że Kain był synem diabła przez uczynki, tak jak przez uczynki synami diabła stali się Edomici. Kontekst tej wypowiedzi jest, jasny. Zresztą oto co powiedział Isus:

(3) Odpowiadając Isus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jana 3

Otóż kontekst tej wypowiedzi jest jasny, każdy kto nie zmieni swojej duszy aby jego uczynki były sprawiedliwe, kto nie stanie się synem Boga, poprzez wybaczanie i miłość ten nie wejdzie do Królestwa Bożego, dlaczego??? Ponieważ oznacza, to, że taki ktoś chce pozostać synem diabła. Isus to dalej wyjaśnia:

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Jana 3

Zobaczmy, kontekst tej wypowiedzi jest jasny, Bóg nie chce aby ludzie którzy grzeszą i są synami diabła, zgineli, Bóg nie pragnie ich śmierci, dlatego wysłał syna swego aby ci narodzili się na nowo i zczeli miłować światło czyli sprawiedliwość i wypełniali prawo Boga a nie je łamali. Isus tutaj znowu polemizuje z tezą Edomitów, że synem diabła nie jest się przez uczynki ale przez spłodzenie przez diabła lub bycie z linii rodowej Kaina. Oto co pisze Jan:

(19) My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. 1 Jana 5

Znowu cały świat tkwi w mocy diabła, ponieważ ludzie nie narodzeni na nowo przez swe uczynki karmią diabła i przez to czynią go swoim ojcem. Ten kto obiera za Ojca samego Boga musi zmienić swoje uczynki. Dlatego Isus nakazał nam traktowac i nazywać Boga swoim Ojcem.

No tak oto kara dla węża czyli diabła:

(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego! Rodz. 3

Diabeł będzie się żywił do końca czasów, śmiercią, i grzechem, a żywić go mają jego dzieci, czyli ludzie którzy grzeszą. Gdyż proch to symbol śmierci człowieka:

(19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Rodz. 3

Kain stał się synem diabła, ponieważ mordując swego brata Abla pożywił diabła i tym uczynkiem uznał go w oczach Boga za swego Ojca. Każdy grzesznik a szczególnie morderca czy ten który nienawidzi braci czy bliźnich to syn diabła ponieważ żywi diabła. Dlatego Isus w swojej nauce kładł nacisk na miłowanie nawet nieprzyjaciół. Dlatego w modlitwie Ojcze  nasz jest nakaz aby przebayczć naszym winowajcom. To jest wszystko po to aby przestać karmić diabła. Dlatego:

(9) Błogosławieni pokój czyniący, ponieważ oni synami Bożymi będą nazwani. Mat 5

Ponieważ pokój oznacza brak gniewu na innych ludzi i brak mordów. W ten sposób głodzimy diabła i jego demony czy upadłe anioły. To nie przez seks Kain czy inni ludzie są synami diabła czy potomstwem węża ale przez uczynki. I o tym mówił w ewangeliach Jana czy Mateusza Isus oraz to mówił jasno i prosto Apostoł Jan w swoim pierwszym liście. Kłamstwo zatem o tym, że Kain był owocem seksu Ewy z wężem, miało uspokoić sumienia ludzi w tym Edomitów, aby ci przestali pracować nad sobą i aby nienawidzili i gnębili Izraelitów oraz innych ludzi i w ten sposób przez swoje uczynki stali się dziećmi diabła żywiąc go nieustannie śmiercią. Henryk pisze:


„Poniżej mamy dosadne teksty Isusa, który się nie mylił.

Mat 23:33  Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? 34  Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. 35 Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.

Nie faryzeusze zabili Abla ale zamordował go członek plemienia żmijowego. Dlatego dzisiejsze nasienie węża obciąża także śmierć Abla.

Normalny człowiek nie jest w stanie zamordować drugiej osoby. Wojsko ma z tym OLBRZYMIE problemy.

Zwłaszcza powyższy tekst ujawnia nam całą historię świata, którą spowodował szatan ojcostwem Kaina. Isus nazwał faryzeuszy Edomitów kontynuacją plemienia żmijowego. Werset 35 jest szczególnie ważny, ponieważ ich obciąża nasienie węża niemal całą krwią przelaną na całej ziemi i z pewnością to dotyczy dzisiejszego nasienia węża, które nadal przelewa niewinną krew.

To jest cała kwintesencja Biblii. Szatan spłodziwszy absolutne zło, czyli Kaina jest także ojcem całej reszty nasienia węża.Kain był pierwszym mordercą a potem były masy z tej samej linii rodowej.” thewordwatcher


Otóż krew Abla obciążała faryzeuszy z prostego powodu, ponieważ oni mordując proroków niczym Kain żywili diabła energią śmierci. A teraz zobaczmy jak jest dzisiaj. Diabeł przez mass media zachęca nas do nienawiści innych ludzi, dlaczego??? Aby zwykli ludzie go żywili. Jeszcze raz napisze, jeśli Szatan nie stworzył ale spłodził Kaina, to cała linia jego potomków wyginęła w potopie. Ludzkie DNA nawet czyste mienia się pod wieloma czynnikami, np. z powodu gier czy filmów młodzi ludzie stają się mordercami, z powodu różnych czynników, np ktoś przystępuje do mafii i wpierw kradnie, sprzedaje narkotyki a potem morduje, czyli jego DNA zmienia się pod wpływem środowiska. I diabeł wydaje ogrom środków aby stworzyć środowisko które zmieni zwykłych ludzi w morderców. Oto co mówi Isus:

 

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Mesjasz, i wielu zwiodą. (6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. (7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. (8) Ale to wszystko dopiero początek boleści. (9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. (10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Mat 24

No proszę wielu się zgorszy z powodu bezprawia, które wprowadzi szatan, ich miłość oziębnie i zaczną się sami wzajemnie nienawidzić zamiast dalej miłować i wszystko to przez fałszywych proroków, którzy zwiodą wielu. Dlatego Isus przestrzega nas przed zwodzicielami. A William Branham, najgłośniejszy zwolennik teorii seksu Ewy z wężem, był takim zwodzicielem. Jego teoria jest groźna, ponieważ Edomici ją znali w czasach Isusa i ta teoria uczyniła z Edomitów synów diabła jego nasienie pomimo potopu. Dlaczego??? Ponieważ Kain został synem diabła przez akt mordu, a wcześniej przez gniewanie się na Abla. Szatan w Edenie zmodyfikował układ rozrodczy i DNA pierwszym ludziom, dlatego Kain miał największe tendencje do czynienia zła. Ale nawet czysty genetycznie Dawid dopuścił się mordu na Uriaszu Hetycie co pokazuje, że chęć mordu ma mniejszą lub większą każdy człowiek po grzechu pierwszych ludzi. Dlatego każdy może zostać synem diabła. Dlatego Isus nakazuje nam czuwać do końca, gdyż:

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.Mat 24

Mamy do końca wytrwać i czuwać w miłości do innych oraz przebaczać do końca. Na tym polega czuwanie. Na wypełnianiu do końca prawa Boga i nauk Isusa.

Ponownie Henryk pisze:


„Cytat z apokryfu jest cytatem informacyjnym ukazującym jedną z możliwości wydarzeń w Edenie. Wielu ludzi w tym szuka i nadal nie znamy szczegółów tej histroii, która w narracji wygląda jak bajka.
Szatan przybrał postać gadającego węża i namówił Ewę do zjedzenia owocu. Adam i Ewa po zjedzeniu owocu, nie zakryli sobie ust ale przyrodzenia i Bóg natychmiast wydał wyrok na nasienie węża, czyli szatana, którego według opisu w Rodzaju nie mogło wtedy już być.
Czyli opis tych wydarzeń jest przed nami ukryty za pomocą symboli i wielu szuka tego rozwiązania, zwłaszcza z powodu przekonania, z dalszych części Biblii, że Kain był synem szatana.” thewordwatcher


A teraz sam Henryk popełnia błąd w interpretacji symboli z proroctwa o zwierzętach z księgi Henocha i to poważny. Otóż dla Henryka, jak wspomniałem wyżej, Kain został spłodzony przez węża poprzez seks z Ewą,  tutaj dowodem tego, jest symbol Kaina czyli symbol czarnego byka. Dla Henryka kolor czarny to symbol seksu Ewy z wężem i dowód ojcostwa przez seks węża. Tylko, że symbolika proroctwa o zwierzętach obala taką intepretacje. Zobaczmy:

1 Znowu śpiąc skierowałem moje oczy i ujrzałem niebo. I oto spadła z nieba gwiazda. Urosła, jadła i pasła się wśród cielaków. 2 Potem zobaczyłem duże, czarne byki. Każdy z nich zmienił swe stajnie, swoje pastwiska i swoje jałówki i zaczął użalać się jeden nad drugim. 3 Spojrzałem jeszcze raz na widzenie i spojrzałem na niebo. Zobaczyłem wiele spadających i zrzucanych z nieba gwiazd na tę pierwszą gwiazdę, pomiędzy jałówki i byki. Stały one pośrodku nich pasąc się razem z nimi. 4 Przyjrzałem się im i zobaczyłem, że wszystkie [byki – raczej gwiazdy] wysunęły swe wstydliwe członki, tak jak to robią konie, i zaczęły spółkować z jałowicami. Te zaś zacieliły się i wszystkie stały się cielne. Zrodziły słonie, wielbłądy i osły. 5 Wszystkie byki przestraszyły się ich i bały się ich, a te zaczęły gryźć i kąsać swoimi zębami i bóść swymi rogami. 6 W ten sposób zaczęły pożerać te byki, a wszyscy mieszkańcy ziemi zaczęli drżeć, dygotać i przed nimi uciekać. 1 Hen 86

Zobaczmy tutaj gwiazdy zaczęły wszystkie spółkować, z jałówkami i płodzić z nimi zwierzęta innego rodzaju. Ponownie jeśli wąż miałby seks z Ewą to Kain powinien być przedstawiony nie jako rodzaj byka ale jako wąż lub innego rodzaju zwierzę, gdyż seks z aniołami, skutkował właśnie ogromną zmianą ludzkiego DNA. Dalej sama Ewa powinna mieć podczas seksu z aniołem istotą duchową tak zmienione DNA, że by została zmieniona jak nie w syrenę to inną istotę:

l Uriel powiedział do mnie: „Tutaj będą przebywać aniołowie, którzy połączyli się z kobietami, podczas gdy ich duchy przyjmując różnorakie kształty zepsuły ludzi, uwiodły ich doprowadzając ich do składania ofiar demonom jako bogom. Pozostaną tutaj aż do dnia wielkiego sądu, w którym zostaną skazani na całkowite unicestwienie. 2 Ich żony, uwiódłszy aniołów nieba, staną się Syrenami”.1 Hen 19

Dalej jeden z trzech synów Noego jest przedstawiony jako czarny Byk:

9 Wtedy biały byk, który stał się człowiekiem, wyszedł ze statku, a razem z nim trzy byki. Jeden z trzech byków był biały tak, jak ten byk, drugi z nich [był] czerwony jak krew, a trzeci [był] czarny. Biały byk odszedł od nich. 1 Hen 89

Czyli to by znaczyło, że żona Noego miała także seks z wężem. Czyli co, wąż, diabeł drugi raz by popełnił ten sam czyn i tym razem nie zostałby ukarany przez Boga, tym razem zamknięciem w otchłani???

Ale to jest najgorsze. Wspomniałem już wyżej, jak można satyrycznie zinterpretować teorie o tym, że drzewo poznania dobra i zła to miałby być seks Adama oraz Ewy z wężem. Problem w tym, że również te słowa, samego Boga – przy upieraniu się o teorii seksu Ewy, Adama z wężem – charakter szatańskiej satyry:

(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! Rodz. 3

Czyli co skoro poznanie dobra i zła polegało na odbyciu stosunku seksualnego z wężem, to jak wrogowie Boga mogą te słowa zinterpretować???? Zresztą, sam Henryk na forum zadaje takie pytanie:


„Hmmm… proste pytanie. 
Z kim więc miał seks szatan? Przecież mamy jego nasienie na ziemi i jest ono bardzo niemiłe!”thewordwatcher


I to jest przerażające. Henryk popiera teorie, która w swojej konstrukcji jest diabelskim bluźnierczym żartem wobec Boga. Wiadomo diabeł przedstawia się w sztuce jako obojniak, dlaczego??? Ponieważ jest to symbol jego pogardy dla płci, czyli mężczyzny i kobiety, wyraz pogardy dla seksu, a zatem diabeł gardzi seksem oraz płciami jak gardzi każdym dziełem Boga. Dla diabła pomyłką Boga było stworzenie ludzi, których system rozmnażania był podobny – jego zdaniem do zwierząt, dla diabła ludzie to tak naprawdę zwierzęta. A zatem czy diabeł by się poniżył seksem ze zwierzęciem??? Tymczasem Bóg w Biblii właśnie określa diabła jako zwierzę gdyż Tora tak brzmi:

(12) A więc wszystko, co chcielibyście, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; takie bowiem jest prawo i prorocy Mat 7

Rozumiecie, dlaczego William Marrion Branham, zginął w wypadku samochodowym, nagle w wieku 56 mieniąć się prorokiem Boga i głoszącym teorie seksu z wężem w Edenie??? Rozumiecie dlaczego Tora zapowiadała karę śmierci dla proroka który uważał się za wysłannika Boga a który mówił kłamliwe słowa ??? Teoria seksu Ewy z wężem, była najpopularniejszą nauką Branhama i skoro on umarł w wypadku to jest to moim zdaniem ostrzeżenie od Boga. Szatan raczej nie zamordował Branhama za głoszenie prawdy jak to sugeruje Henryk. Zresztą ten pomnik na grobie Branhama:

Edom czyli "lud na który Pan zawsze się gniewa" 800px-Photo_of_the_grave_of_William_M._Branham

Czyli orzeł (symbol Rzymu, Bestia z drugiej księgi Ezdrasza) na szatańskiej piramidzie. Jest to raczej nagroda diabła, który nie mógł zapobiec karze śmierci przez Boga na jego słudze, ale wystawił mu za to okazały pomnik pełny szatańskiej symboliki. Bóg gdyby Branham za głoszenie prawdy został przez diabła zamordowany nie pozwoliłby na taki pomnik. Zresztą ten pomnik przypomina symbol Edomitów czyli, orła na swoim gnieździe:

(10) Gdyż Ja sam obnażę Ezawa, odsłonię jego kryjówki, tak że nie zdoła się ukryć; potomstwo jego będzie wytępione wraz z jego braćmi i sąsiadami i nie będzie go. (…) (16) Strach przed tobą i zuchwałość twojego serca omamił ciebie, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, zajmujesz szczyty pagórków. Choćbyś założył swoje gniazdo wysoko jak orzeł, jednak i stamtąd cię strącę – mówi Pan. (17) Edom będzie budził grozę; ktokolwiek będzie przechodził koło niego, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami. Jeremiasz 49

Czyli co??? Edomici głosili naukę, że wąż z Ewą przez seks spłodzili w Edenie Kaina i to w czasach Isusa. Ten pomnik to zatem wymowny symbol także Edomu. Nie tylko Jeremiasz wspomina o tym, że Edom zakłada gniazda wysoko na szczycie samych gór:

(1) Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan o Edomie: Słyszeliśmy wieść od Pana i wysłano gońca do narodów: Wstańcie! Ruszmy przeciwko niemu! Do boju! (2) Oto uczyniłem cię małym wśród narodów, wzgardzony jesteś bardzo wśród ludzi. (3) Pycha twojego serca zwiodła cię, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię? (4) Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł, choćbyś założył swoje gniazdo wśród gwiazd, sprowadzę cię stamtąd – mówi Pan. Abdiasza 1

Czyli ten pomnik no proszę to głownie symbol Edomitów orzeł spoczywa w swoim gnieździe na szczycie szatańskiej piramidy czyli szatańskiej góry.

Co do argumentów Henryka odnośnie znaczenia dwóch słów w dwóch wersach. Wyżej się do nich odnosiłem. Otóż Bogusław Wolniewicz słusznie zauważył, że historia:


Jego zdaniem filozofia nie jest nauką, nie jest też jednak jałowa poznawczo i ma charakter wiedzy – nie każda wiedza ma bowiem charakter naukowy, nie jest nauką także np. historia czy postępowanie sądowe. Filozofia jest próbą racjonalnego ujęcia tych zagadnień, w których nie istnieje wiedza o charakterze naukowym. Uzupełnia luki w wiedzy w dziedzinach, których nie objęła nauka w danym momencie historycznym, ale też ze względu na zmiany warunków życia społecznego jej zadania nigdy się nie wyczerpują. Przeciwnie, wraz z zamętem w życiu społecznym współczesności rola filozofii stale wzrasta.


Dlaczego historia nie jest wiedzą o charakterze naukowym??? Z prostej przyczymy my nie żyliśmy w tamtych czasach. A zatem Henryk popełnia znowu błąd. Owe tłumaczenia z języka na język występowały w określonym okresie historii, w określonych warunkach i kulturze. Nawet kultura grecka się zmieniała a zatem my znamy tłumaczenia z Septuaginty z II wieku naszej Ery. Ponownie dane słowo nawet w grece przechodziło zmiany i nabierało nowych znaczeń, także jedno słowo czy zwrot mógł nabierać podtekstów seksualnych szczególnie u greków gdzie ta kultura słynęła z seksualności i promocji różnych zboczeń. Zobaczmy co obecnie a kiedyś w języku Polskim znaczyło i znaczy określenie „zrobić komuś loda”??? Kiedyś po prostu znaczyło to, że ktoś zrobił drugiej osobie zimny deser. Dziś, na skutek seksualizacji kultury Polskiej, te słowo znaczy również, miłość francuską. A zatem zdanie, „Aga zrobiła swojemu chłopakowi loda, w domu”, ma dwie możliwości interpretacji. W przypadku zdarzeń w Edenie ludzkość, upadła także pod względem intelektu i możliwości technologicznych, a zatem te wyrażenia w grece odnoszące się do dotyku czy modyfikacji przez dotyk, na skutek ubogiej technologii w antycznej Grecji, miało podtekst tylko seksualny. Tak samo jakby w Polsce zapomniano jak produkuje się lody i nie było by tego mroźnego desery, to zdanie „zrobić komuś loda” miało by tylko podtekst seksualny. A Henryk po prostu lekkim piórem przechodzi od jednego tłumaczenia do drugiego z różnych okresów historii, różnych języków i kultur i przedstawia je jako „mocny dowód” starej teorii seksu Ewy z wężem.

Henryk swój artykuł zatytułował: „Kain synem Lucypera”. I tutaj tytuł jest niezgodny, moim zdaniem z treścią czy głównym przesłaniem tego artykułu dlaczego??? Ponieważ, ja nie neguję, że Kain – podobnie jak wielu ludzi – był synem diabła, potomkiem węża. Tutaj chodzi o to, że wielu ludzi neguje to, że Kain był synem diabła poprzez spłodzenie go z Ewą, otóż Kain w inny sposób kreacji, modyfikacji genów stał się synem diabła. W tym artykule jedyne co Henryk udowodnił to seks i spłodzenie potomstwa Kaina z Ewą. Jednak ta informacja nie jest zawarta w artykule. Gdyby Henryk zaznaczył, że jego artykuł jest, ” jedną z możliwości wydarzeń w Edenie” –  jak sam wspomniał tutaj, a nie górnolotnie sugerował, że jest to prawda a dowody które na to przedstawił są nie do podważenia, to jeszcze można by było można przejść na tym do porządku dziennego, jako ciekawostkę. Henryk uważa, że jego artykuł sprawił, że:

„Nie ma wątpliwości już co do tożsamości Nasienia Węża i co do ojcostwa Kaina.” thewordwatcher

Takich wątpliwości nigdy nie było, wystarczyło przeczytać 1 list Apostoła Jana czy ewangelie Jana. Ten artykuł, zaś zrobił coś gorszego, zawęził interpretacje o tym w jaki sposób Kain był synem diabła do idiotycznej łatwej do obalenia i wewnętrznie sprzecznej samej z sobą i Biblią teorii o seksie Ewy z wężem.

Mimo wszystko uważam ten artykuł za nieliczną pomyłkę Henryka, która nie powinna przesłaniać nam faktu, że w innych sprawach pokazał nam wiele prawd w kwestii Boga i Biblii.


P.S 1. Napisze raz jeszcze, artykuł Henryka pod tytułem: ” Kain synem Lucypera„ jedyne co najlepiej udowadnia na podstawie 1 księgi Henocha to seks Ewy z Kainem.

Ponownie najlepiej udowodniona teza nie oznacza, ze jest ona pewna. „Ziemianin” zacytował ponownie te słowa:

1 Potem miałem inny sen. Opowiem ci to wszystko, co mi się śniło, mój synu. 2 Henoch zabrał głos i powiedział do swego syna Matuzalema: Do ciebie mówię, mój synu. Posłuchaj moich słów i nakłoń swego ucha na senne widzenia twojego ojca. 3 Zanim poślubiłem twoją matkę Ednę, ujrzałem widzenie na moim łożu, a oto wyszedł z ziemi byk i ten byk był cały biały; a po nim wyszła jałówka, i razem z nim wyszły dwa byki, jeden z nich był czarny, a drugi czerwony. 4 Czarny byk ranił czerwonego i ścigał go na ziemi i odtąd nie mogłem już zobaczyć czerwonego byka. 5 Lecz czarny byk urósł i poszła z nim jałówka, i widziałem, że wyszło z niego wiele byków podobnych do niego i one kroczyły za nim. 6 Pierwsza krowa odeszła od pierwszego byka aby znaleźć tego czerwonego, ale go nie znalazła i gorzko z tego powodu płakała i nadal go szukała. 7 I patrzyłem, aż ten pierwszy byk podszedł do niej i uspokoił ją, tak że od tego czasu już nie płakała. 8 Potem urodziła innego białego byka i jeszcze po nim urodziła wiele byków i czarnych krów. 1 Hen 85

Zatem ten tekst można interpretować tak, że jałówka która wyszła po pierwszym białym bykiem to była Ewa. Za czarnym bykiem, Kainem, poszła inna jałówka czyli córka Adama i Ewy. Co jest dowodem, że jałówką która poszła za Kainem nie była Ewa??? Stwierdzenie, że pierwsza krowa czyli Ewa odeszła od pierwszego Byka czyli Adama, aby odnaleźć czerwona byka. W tym zdaniu gdyby pierwszym bykiem był Kain to powinno być, że „Pierwsza krowa odeszła od czarnego Byka aby znaleźć tego czerwonego”. Jednak znowu ten fragment księgi Henocha można interpretować pod tezę, że jednak żoną Kaina była Ewa. Na dwoje babka wróżyła. Sprawa zresztą jest i tak marginalna, ponieważ wszelkie potomstwo Kaina wyginęło w potopie.


P.S. 2. Ostatni posty Henryka:


Hmmm… oryginalnie w temacie tym – w innym miejscu – napisałem, że owoc ten najprawdopodobniej był czymś w rodzaju afrodyzjaka. Po zjedzeniu miało się nieokiełznany pociąg płciowy, co byłoby bardzo logiczne.
I to chyba było najlepsze ze wszystkich wyjaśnienie. To wyjaśnienie z Ezechiela ze drzewem jest szatan jest sprzeczne z Henocha. Mamy na pewno nieścisłości pewnych opisów ze względu na próby ukrycia Henocha i także wiem że niektóre rozdziały z Ezechiela są najwyraźniej zmienione i do niczego nie pasują. Podobnie jak dwa rozdziały z Daniela.
W przypadku drzewa mądrości to praktycznie wszystko by wyjaśniało.
Najpierw owoc zjadła Ewa. W pobliżu był usłużny i chętny… szatan i w ten sposób zawarł z Ewą małżeństwo poprzez seks. Nawet się mówi o tzw. skonsumowaniu małżeństwa przez współżycie płciowe. Małżeństwo przez stulecia nie było ważne, jeżeli nie było skonsumowane i ‚żona’ była dziewicą.
Kiedy Ewa ‚poczęstowała’ Adama owocem, ten także się podniecił ale Ewa już wtedy należała do szatana. Czyli Adam nie miał już prawa do niej.
Wszyscy więc z szatanem na czele zgrzeszyli.
To jest oczywiście spekulacja, ale warto to także rozważyć.  affraid affraid affraid

Bratku… nie wiedziałem w Henocha jest także opis stworzenia! To wszystko już zaczyna być cudowne.
Mnie Bóg pozwolił zrozumieć wydarzenia w Raju i już je z grubsza przedstawiam.
Drzewo poznania to rzeczywiste drzewo. Ezechiela tekst wprowadza nas nieco w błąd. Drzewo jest oczywiste i cel tego drzewa jest oczywisty. Zrozumienie drzewa pozwoli nam zrozumieć wszystko w Edenie i to wszystko JEST w 3 rozdziale Księgi Rodzaju.
Wszystko, co napisałem tutaj wcześniej jest praktycznie rozwiązaniem, oprócz drzewa.
Gen 3:3  Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.
Tu jest pierwszy problem.
Ten sam fragment z Septuaginty.

but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.

ale z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie będziecie jego jeść, ani nie będziecie go dotykać, abyście nie umarli.

Bog dał oczywisty zakaz jedzenia owocu a nawet jego, czyli OWOCU dotykania.
Te wersety wyjaśniają wszystko!

Gen 3:9  Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie jesteś? 10  A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się.11  Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? 12  Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. 13  Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

Bóg oczywiście wiedział jaki efekt wywoła zjedzenie owocu.
DOSTRZEŻENIE WŁASNEJ NAGOŚCI. 
Co się dzieje z młodymi osobami nagimi płci przeciwnej?
Wiedząc że są nadzy oboje się podniecają.
Szatan namówił samotną Ewę – Adama nie było w pobliżu – do zjedzenia owocu. Być może szatan sam już skosztował owocu i dał go Ewie. Ewa zjadła i spostrzegła, że jest naga w obecności nagiego… szatana. To już domysł, ale bardzo możliwy. Rezultat znamy.
Kiedy przyszedł Adam, ‚szczęśliwa’ Ewa z tego powodu dała mu owoc i z Adamem stało się dokładnie to samo.
Szatan zgrzeszył z Ewą i za to został odpowiednio ukarany.
Adam i Ewa nie zgrzeszyli seksem ale zjedzeniem owocu, którego Bóg kategorycznie zabronił spożywać.
Czy Adam miał w Edenie z Ewą seks o spłodził Abla? To już nie jest takie istotne i niczego nie zmienia Nie wiadomo czy Kain i Abel byli bliźniakami.
Ale powyższe nam wszystko wyjaśnia, a zwłaszcza to, że grzechem było zjedzenie owocu, który spowodował takie a nie inne skutki, o których Bóg oczywiście wiedział znacznie wcześniej. Dlatego w taki sposób zapytał Adama.
Wniosę poprawki do mego artykułu i całą sprawę można będzie uważać za niemal całkowicie wyjaśnioną.
Chwała za to naszemu Wspaniałemu Bogu i Stwórcy wszystkiego.

Ponownie Henryk niewiele rozumie i brnie dalej w obronę tej szatańskiej teorii o seksie Ewy z wężem i spłodzeniu Kaina. Henryk tym razem czyni z owocu poznania dobra i zła rodzaj Viagry, która ma na celu podniecenie ludzi i nawet węża. Naprawdę, czyli wynika z tego, ze Adam i Ewa którym Bóg nakazał:

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę. (28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi! Rodz. 1

Jednak nie potrafili się podniecić i uprawiać seksu?? Aby zacząć uprawiać seks i zacząć się rozmnażać to musieli oni zjeść z zakazanego drzewa poznania dobra i zła aby móc się podniecić??? Czyli co w tej chwili wychodzi??? Ano, że Bóg daje nakaz ludziom rozmnażania się ale jednocześnie zabrania im praktycznie z uprawiania seksu, ponieważ jak można płodzić dzieci przez seks nie mogąc się podniecić??? Naprawdę to już przypomina coraz większy kabaret.

Inna sprawa Henryk zapomina chyba tekstu z księgi Rodzaju a tam jasno jest napisane, że wąż nie zjadł zakazanego owocu przez Boga tylko namówił do tego Ewę:

Rodz. 3 napisał:(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.
(7) Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski.

Zobacz po zjedzeniu owocu komu otworzyły się oczy i poznali, ze są nadzy??? Tylko Adamowi i Ewie, czyli wąż nie zjadł tego owocu.

Rodz. 3 napisał:(12) Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem.
(13) Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.
(14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

Czyli wąż tylko namówił Ewę do zjedzenia tego owocu a nie zjadł go. Ponownie tekst z księgi Rodzaju w którym jest mowa o sytuacji z drzewem poznania dobra i zła zaprzecza kolejnym teoriom Henryka. Ponadto tekst wspomina, że Ewa zjadła owoc w obecności Adama a potem mu sama go dała.


Ps. 3. Jeszcze raz zobaczmy ten dialog:

(37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. (38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. (39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Isus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama. (40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. (41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.(42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. (43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Ew Jana 8

Napisze raz jeszcze ta rozmowa pokazuje nam konkretne tło historyczne. Edomici wierzyli, że Kain był synem węża, spłodzonym przez Ewę i węża. Wierzyli w to aby odsunąć od siebie zarzuty, ze są oni także potomstwem węża. Wszak cała linia Kaina całe potomstwo węża wyginęło w potopie, ponadto Abraham przodek Edomitów pochodził z linii Adama i Seta. Isus potwierdził, że są oni jednocześnie potomkami Abrahama i jednocześnie są potomstwem węża. Dlaczego??? Ponieważ potomkiem diabła czy członkiem plemienia żmijowego wg Isusa zostaje się przez uczynki. Dowodem na to, że Edomici wierzyli, że Kain był synem węża w skutek seksu z Ewą jest podany przez Henryka ich szatański tekst czyli:


Targums znajdujemy również relacje z nasion węża: „Ta sadzonka zacytowała także kilka innych starożytnych dzieł inspirowanych Babilończykami: Ta interpretacja (linii początkowej) znajduje potwierdzenie w starożytnej literaturze Izraela, szczególnie w komentarzach do hebrajskiej Biblii napisanej po aramejsku i powszechnie znanej jako Targums. Komentarze zostały napisane po powrocie (resztki, ludu z plemion Judy, Beniamina i Lewiego) z Babilonu … Jeden tekst podaje taką interpretację Księgi Rodzaju 4: 1: „I Adam znał swoją żonę Ewę, która była w ciąży przez Anioła Sammaela, a ona poczęła i urodziła Kaina, a on był jak istoty niebieskie, a nie ziemskie, a ona powiedziała: „Mam mężczyznę, anioła Pańskiego”. (Targum Jonatana do Księgi Rodzaju 4: 1)


Te źródło pochodzi z :


Targum Jonatana (Targum Jonatana ben Uzziela) – targum aramejski zawierający interpretację ksiąg historycznych i pism prorockich Biblii hebrajskiej, pochodzący z I/II wieku n.e. Najstarsze istniejące spisane wersje pochodzą z około 500 roku n.e.


Czyli ponownie. Sam diabeł głosił Edomitom, że Kain był synem diabła przez seks Ewy z wężem. W ten sposób uspokoił Edomitów ich sumienia, że nie moga być oni potomkami węża. Tymczasem Isus nazwał jak Edomitów???

(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny? (34) Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta. (35) Aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew, przelana na ziemi – od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Barachiaszowego, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem.Mat 23

Skoro Kain był synem diabła w rozumieniu spłodzenia go przez węża i Ewę, to tylko jego linia mogła być plemieniem żmijowym. Edomici nie mogli być plemieniem żmijowym. Więc dlaczego Isus określił Edomitów potomkami węża??? A zatem teoria o tym, że Kain był synem diabla w sensie spłodzenia go przez seks Ewy i węża powstała aby chronić Edomitów, czyli nasienie węża a Isus tę teorie obalał.


P.S.4. Kolejny dowód, że Isus polemizował z Edomitami i ich teorią o tym, że Kain został spłodzony przez węża i Ewę, to są słowa Pawła w Liście do Rzymian:

(1) Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? (2) Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. (3) Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość.(4) A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność; (5) Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość, (6) Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków; (7) Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości I których grzechy są zakryte; (8) Błogosławiony mąż, Któremu Pan grzechu nie poczyta. (9) Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem: Wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość.(10) W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. (11) I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość, (12) I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. (13) Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. (14) Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, tedy wiara jest daremna i obietnica wniwecz się obróciła; (15) Gdyż zakon pociąga za sobą gniew; gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. (16) Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich, (17) Jak napisano: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. (18) Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziano: Takie będzie potomstwo twoje.(19) I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około stu lat, oraz obumarłe łono Sary; (20) I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, (21) Mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. (22) I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. (23) A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, List do Rzym 4

a teraz zobaczmy słowa Isusa raz jeszcze:

(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? (34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. (35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. (36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. (37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu. (38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego. (39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Isus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.(40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił. (41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga. (42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał. (43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego. (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. (45) Ponieważ Ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. (46) Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeśli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? (47) Kto z Boga jest, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. ew. Jana 8

Sprawa moim zdaniem ma u Pawła podwójne dno. Po pierwsze Paweł polemizuje, ze słowami Isusa, że Abraham – wg Pawła – nie został zbawiony na podstawie uczynków (jak twierdzi Isus) ale na podstawie samej wiary. Dlaczego Paweł polemizował z Isusem??? Pamiętajmy Paweł był faryzeuszem i nauczał także Edomitów, a wielu z nich był zaszokowanych tym, że oni jako potomstwo Abrahama a nie Kaina może być potomstwem węża. Wielu Edomitów, faryzeuszy zaczęło badać słowa Isusa o tym, ze można być potomkiem węża nie pochodząc z linii Kaina (np faryzeusz Nikodem który stwierdził:

(1) A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. (2) Ten przyszedł do Isusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu! Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. ew. Jana 3

Czyli faryzeusze jako czołowi przedstawiciele Edomitów, wiedzieli, że Isus przyszedł jako nauczyciel od samego Boga. Dlatego ich te nauki bardzo zaniepokoiły…. czy aby nie zostali oszukani dotychczas, że nie mogą jako potomkowie Abrahama być jednak potomstwem węża??? Wielu z nich zaczęło badać te sprawy się niepokoić. I dlatego Paweł, zaczął nauczać w imieniu właśnie Isusa Chrystusa, że Abraham nie został usprawiedliwiony na podstawie uczynków ale samej wiary. Wszystko to po to aby zatrzeć fakt, że Edomoci…. a nawet Izraelici mogą stać się potomstwem węża przez uczynki. Dlatego Paweł tak usilnie głosił dogmat, że nie przez uczynki oraz wypełnianie zakonu ale przez samą wiarę można zostać zbawionym…. w ten sposób dibeł chciał zminimalizować straty jakie poniósł w skutek nauk  i działań Isusa.


P.S. 5 Ciekawe spostrzeżania Efreimity i Obserwatora:


POSIEW BOŻY, POSIEW DIABŁA
W ostatnim czasie rozgorzała dyskusja na temat wydarzeń w edenie. Nie zamierzam tutaj dochodzić i udowadniać czy Ewa uprawiała seks z szatanem, czy nie. Na marginesie wg mnie jest to niedorzeczne, ale nie o to w tym wszystkim chodzi. Sedno sprawy znowu przysypuje się stertą domysłów i niczego nie wnoszących wynużeń.
Przedstawię oczywiście swój punkt widzenia i myślę że temat można jeszcze ciekawie rozwijać.
W biblii znajdziemy często mowę w prost lub pośrednio o złym posiewie, nasieniu zła, ziarno złego itd itp. Cóż to takiego? Fizycznie o co chodzi? Pierwsze co nam się przedstawia to diabelskie DNA, jakieś zmienione kody genetyczne i takie tam. A sprawa jest zupełnie prosta wg mnie.
Spójrzmy najpierw na fragment 2 księgi Ezdrasza która wydaje się w sposób logiczny opisuje na czym polega zasiane zła w człowieku i pozostawienie w nim części twardego serca.
2Ezd 4
(28) Gdyż zło, o które mnie pytasz zostało zasiane, ale żniwo jeszcze nie nadeszło.
(29) Jeżeli to, co zasiane nie zostanie zżęte, i jeżeli miejsce gdzie zło zostało posiane nie przeminie, pole na którym dobro zostało zasiane nie nadejdzie.
(30) Bo ziarno złego nasienia wsadzono w serce Adama od początku, i jak wiele zła poczęło aż dotąd, i będzie się rodzić aż przyjdzie młocka.
(31) Rozważ to sobie: ile owocu bezbożności ziarno posiane zła narodziło:
(32) Kiedy niezliczone główki ziarna są siane, jaką wielką powierzchnią klepiska one zajmą”
Coś zaczyna się klarować, ale jeszcze nie do końca, zobaczmy dalej:…
2Ezd 3
(6) I wprowadziłeś go do ogrodu, którego zasadziła prawica twoja, zanim pojawiła się ziemia.
(7) I DAŁEŚ MU JEDNO PRZYKAZANIE twoje, ale on je przekroczył i natychmiast wyznaczyłeś śmierć jemu oraz jego potomkom. Z niego rozwinęły się narody i plemiona, ludzie i grupy niezliczone.
(8) I każdy naród chodził z WŁASNEJ WOLI i czynił niegodne rzeczy przed Tobą, gardzili Tobą ale Ty im nie przeszkadzałeś.
I dalej:…
(19) I przeszła chwała twoja przez cztery bramy ognia, trzęsienie ziemi i wiatru i lodu, aby dać Prawo nasieniu Jakuba i twe Przykazania potomkom Izraela.
(20) I nie odjąłeś od nich serca złego, aby twe Prawo mogło uczynić z nich pożytek.
(21) Dlatego pierwszy Adam obciążony złym sercem zgrzeszył i został pokonany, jak wszyscy którzy się z niego zrodzili.
(22) Wtedy choroba okazała się stałą: zakon był w sercach ludzkich razem ze złym korzeniem, ale to co dobre odeszło, a złe pozostaje.

(25) To działo się to przez wiele lat, ale mieszkańcy w mieście grzeszyli,
(26) czyniąc we wszystkim, jak czynił Adam i całe potomstwo jego tak robiło, bo oni także używali złego serca.
Czy już wiemy co jest złym nasieniem?
Z powyższego wychodzi na to że możliwość wyboru. WOLNA WOLA!
Każdy dostał posiew zła czyli wolną wolę dzięki której może sam zdecydować czy chce słuchać Boga, czy nie.
Mając w pamięci księgę Hioba nietrudno nam sobie wyobrazić, że szatan podważył dzieło Boga jakim był człowiek i zarzucił Bogu, że człowiek jest dobry pod przymusem i jeśli tylko dostanie alternatywe, to nie koniecznie wybierze wierność Bogu. Z tego powodu zauważcie że Bóg nie ukrył przed ludźmi drzewa poznania dobra i zła, ale zabronił go dotykać. Pierwsi ludzie mieli możliwość wyboru, posłuchać Boga czy nie. Bóg nie stworzył sytuacji, że ludzie żyli jak niewolnicy, ale dostali wybór.
Czyli wybór zła jest w gruncie rzeczy wymysłem szatana, to on jest ojcem tego stanu rzeczy, gdyż on prawdopodobnie przeforsował możliwość takiego wyboru podważając dzieło Boga, czyli człowieka czystego. Bóg zatem stwierdził że to nie koniec Jego dzieła, ale doprowadzi do sytuacji, gdy człowiek sam wybierze dobro i absolutne oddanie się Bogu. Bóg całkowicie usunie zły posiew. O tym mówi czas żniw czyli o wyrwaniu tego złego posiewu. Ludzie wybiorą wierność Bogu i Bóg będzie mógł usunąć możliwość wyboru zła dla tych którzy się na to zgodzą. O tym mówi sam Bóg, gdy obiecuje nowe serca i zakon wpisany w te serca.
Na dzień dzisiejszy w człowieku są posiane dwa ziarna dobre i złe, aby człowiek sam dokonał wyboru. Czy wybiera ziarno szatana i węża stając się jego potomstwem czy wybiera dobro stając się dzieckiem Bożym.
Jak myślicie które ziarno w nas wykiełkuje? Oczywiście to które będziemy podlewać. Jeśli będziemy dbać o dobre uczynki i pielęgnować w sobie miłość wtedy będzie rosło w nas dobro. Jeśli będziemy się żywić nienawiścią i niesprawiedliwością wtedy plon wyda ziarno zła i staniemy się nasieniem węża.
Świetnie ten mechanizm opisuje Jan w swoim pierwszym liście.
1J 3
(7) Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.
(8) Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
(9) Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
(10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.
(11) Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować;
(12) Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.
(13) Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi.
(14) My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci.
(15) Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego.
(16) Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje; i my winniśmy życie oddawać za braci.
(17) Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża?
(18) Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.
(19) Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca,
1J 4
(19) Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.
(20) Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
(21) A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego
Tak więc Bóg skonstruował tak wydarzenia, aby każdy kto się narodzi aż do czasów końca mógł sam wybierać miłość lub nienawiść każdy może wybrać czy chce mieć za ojca Boga czy diabła.
Więc jedyną rzeczą jaką musimy robić w tym życiu jest dbanie o dobre ziarno i przygotowanie sie pod nowy zasiew:
Oz 10
(12) POSIEJCIE SOBIE SPRAWIEDLIWOŚĆ, A ZBIERZECIE MIŁOŚĆ; wykarczujcie sobie karczowiska. TO CZAS SZUKANIA PANA, aż przyjdzie i ześle wam sprawiedliwość.”
Pwt 30
(19) Niebo i ziemię wzywam dziś na świadków przeciwko wam: Kładę przed wami życie i śmierć oraz błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie tedy życie, abyście mogli żyć wy i wasi potomkowie!”

Zobaczmy drzewo poznania dobra i zła oraz jego owoce to nie mógłby być seks ani możliwość podniecania się, gdyż ten owoc zakorzenił zło w sercu Adama. Tak, że całe potomstwo Adama nawet Set czy Noe mieli w sercu zakorzenioną możliwość obok czynienia zakonu Boga czynienia także zła.


P.s. 6 Henryk pisze tak w swoim artykule:


Rozważmy szczegóły
Rodzaju 3:6 A kobieta widziała, że drzewo było dobre jako pokarm, że było piękne dla oczu, i było piękne kuszące dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i zjadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.
Czy rzeczywiście chodziło o piękny wygląd drzewa i owocu? Jest oczywiste, że drzewo było w Raju od samego początku i ani Ewa ani Adam nie rozważali możliwości złamania zakazu Boga. Tymczasem Ewa była w pobliżu drzewa w towarzystwie szatana, który ją przekonał, że warto zjeść owoc z tego drzewa. Jakiż zysk ofiarował jej szatan, który zadecydował o podjęciu takiej a nie innej decyzji Ewy? 
Owym zyskiem była niezależność od Boga i Jego Prawa. Ewa w ten sposób wypowiedziała posłuszeństwo Bogu i zadecydowała, że Prawo Boga także jej nie obowiązuje. Co jest warte uwagi, szatan nie przekonywał Adama do złamania Prawa i wypowiedzenia Bogu posłuszeństwa. Tego dokonała już Ewa.
Dlaczego Adam posłuchał Ewy?
Trudne pytanie ale są pewne poszlaki. Adam zorientował się, że już utracił Ewę, która otrzyma od Boga karę śmierci. Czy to spowodowało jego decyzję o przyłączeniu się do buntu Ewy? Strach przed jej utratą?
Owoc z tego drzewa posiadał pewną właściwość, której Ewa po zjedzeniu natychmiast doświadczyła. Po jego zjedzeniu zauważyła ona swą nagość w obecności szatana. Ale była ona jeszcze bardziej przekonana, że podjęła właściwą decyzję.
Bóg oczywiście wiedział jaki efekt wywoła zjedzenie owocu. DOSTRZEŻENIE WŁASNEJ NAGOŚCI.
Co się zwykle dzieje z młodymi atrakcyjnymi osobami, nagimi płci przeciwnej? Oboje podniecają się seksualnie. Jest oczywiste, że mieszkańcy nieba nie chodzą nadzy pomimo jedzenia tych owoców. Oni nie mają zakazu jedzenia tego owocu i spożywają go regularnie.
Szatan namówił samotną Ewę – Adama nie było w pobliżu – do zjedzenia owocu. Być może szatan wcześniej lub nawet nie pierwszy raz osobiście skosztował owocu i poznawszy jego działanie przekonał do niego Ewę. Czy szatana także obowiązywał zakaz jedzenia? Nic na to nie wskazuje.
Ona zjadłszy owoc spostrzegła, że jest naga będąc w obecności… szatana.  Rezultat najprawdopodobniej jest oczywisty. Ewa zbuntowawszy się przeciwko Bogu nie miała już żadnych moralnych hamulców i Prawo Boga już jej nie wiązało. Stała się jak Bóg poznawszy dobro i zło i mogła sama decydować o tym, co jest dobre a co złe.
Kiedy przyszedł Adam, ‚szczęśliwa’ najwyraźniej Ewa przekonała go do zjedzenia owocu i Adam doświadczył dokładnie tego samego. Spostrzegł, że jest nagi.
Szatan nie skłamał mówiąc, że będą oboje jak Bóg, znający dobro o zło. Bóg osobiście to potwierdził oraz wydał na oboje polecenia, które z czasem doprowadzą oboje do śmierci.
Rodzaju 3::22 I rzekł Bóg: Oto człowiek stał się jak my: poznał dobro i zło, ale teraz żeby tylko nie wyciągnął ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, nie zjadł, a potem żyłby na wieczność 23 Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. 24 Tak więc Bóg wysłał poza Ogród Rozkoszy człowieka, aby uprawiał ziemię z której był wzięty. I wypędził  Adama i sprawił, że zamieszkał on poza Ogrodem Rozkoszy i umieścił tam cherubinów i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia.
Jak to zrozumieć? W prosty sposób. Bóg zabronił spożycia owocu z drzewa poznania dobra i zła, ponieważ złamanie zakazu miało przynieść Adamowi i Ewie śmierć.
Czy to owoc miał spowodować ich śmierć? Nie!  Przyczyną śmierci było nieposłuszeństwo a narzędziem kary było odseparowanie obojga od drzewa życia.
Owoc nie spowodował śmierci, co stało się oczywiste po jego spożyciu. Szatan nie nie okłamał Ewy. On sprostował jej błędne rozumowanie. 
Nie owoc miał przynieść obojgu śmierć ale złamanie Bożego Prawa!
Wbrew pozorom szatan nie skłamał. Także Bóg powiedział czystą prawdę. Szatan był sprytny jak… syjonistyczny prawnik. To co zrobił szatan nie podlegało karze. Z tej przyczyny mamy ważne pytanie.

Zobaczmy wychodzi zatem na to, że wg Henryka owoc poznania dobra i zła, to była tabletka viagry czy jakiś innego rodzaju afrodyzjak, który spowodował podniecenie do odbycia seksu nie tylko Ewę i Adama ale także węża. Co jest jeszcze zdumiewające, Bóg tak nakazał ludziom:

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę. (28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; Rodz. 1

Zobaczmy Bóg nakazał ludziom rozmnażać się czyli uprawiać seks w celu napełnienia ziemi. A okazuje się, że ludzie – wg teorii Henryka – nie mogli się podniecić, uprawiać seksu a co za tym idzie rozmnażać się. Co jeszcze ciekawsze na drzewie poznania dobra i zła wisiały owoce które dawały możliwość pierwszej ludzkiej parze, możliwość podniecenia się i spłodzenia potomstwa, jednak tych owoców zabronił spożywać Bóg pod karą śmierci. Wąż widząc to, postanowił jednak do tego czynu namówić Ewę (która zapewne chciała jako kobieta, zgodnie z wolą Boga, mieć potomstwo) …. jednak wąż przedtem sam zjadł owoc i się podniecił. Wąż i Ewa nie krępując się zapewne przy Adamie zaczęli uprawiać seks a potem Ewa namówiła do zjedzenia owocu Adama (ponieważ zapewne Adam także chciał posiadać potomstwo) i potem Ewą i Adam zaczęli uprawiać seks. Po grzechu w Edenie – wg teorii Henryka – wężowi i Ewie urodził się Kain zaś Adamowi i Ewie urodził się Abel. Tak oto przedstawia się te „ulepszenie” teorii przez Henryka, w myśl zasady „tonący brzytwy się chwyta”. Oto co pisze w Księdze Syrycha, o którym fragmencie wspomniała Lusia, czym jest pokora:

Pokora

17 Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy,
a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.
18 O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj,
a znajdziesz łaskę u Pana2.
20 Wielka jest bowiem potęga Pana
i przez pokornych bywa chwalony.
21 Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie,
ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.
22 O tym rozmyślaj, co ci nakazane,
bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.
23 Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi –
więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.
24 Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły
i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy. Syrycha 3

No właśnie artykuł Henryka to są tylko domysły, w którym autor potknął się o własne przypuszczenia. Ponownie, moja krytyka nie odnosi się do osoby Henryka, ani nie neguję jego wcześniejszych i obecnych dokonań w sferze odkrywania prawdy. Jednak szczerze, prawda jest bolesna ten artykułu i ta teoria to po prostu farsa lub jakaś satyra.

Zresztą Henryk uważa, że szatan nie skłamał, twierdząc:

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,Rodz. 3

A co Bóg powiedział Adamowi:

(16) I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, (17) Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Rodz. 2

Czyli wąż skłamał. Wąż stwierdził, że Ewa na pewno nie umrze a Bóg stwierdził, że jednak ludzie na pewno umrą. Czym mogło zatem być drzewo poznania dobra i zła??? Skoro ludzie by tak naprawdę umarli??? O tym planuje napisać osobny artykuł. Natomiast jedno jest pewne, owoc poznania dobra i zła powodował niszczenie ludzkiej duszy, gdyż 2 Ezdrasza mówiła, że obok zakonu Boga ten owoc zakorzeniał zło w sercu czyli duszy ludzkiej. A zatem nawet gdyby Adam i Ewia jedli z drzewa życia to by po tysiącach lat zamienili się w bezduszne zombie lub inną ohydę, dlatego Bóg zabronił im jeść z drzewa życia aby nie mogli żyć na wieki:

(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki! Rodz. 3

Zresztą oto co mówi Isus o skutkach zjedzenia przez ludzi owocu poznania dobra i zła w celu pozyskania mądrości i bycia tak jak Bóg, czyli w celu zdobycia świata (ponieważ być jak Bóg oznacza bycie władca świata:

(26) Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiekowi w zamian za duszę swoją? Mat 16

Planuje napisać w tym temacie oraz temacie nasienia węża artykuł. Ale wszystko w swoim czasie.


P.S. 7 Efraimita doszedł do ciekawego wniosku:


„Czy nasienie węża i synowie diabła mają sumienie?
Utarło się mówić o kimś złym że nie ma sumienia. I wydaje się to logiczne. Na zwykły rozum… jak można popełniać zbrodnię i spokojnie żyć bez wyrzutów sumienia?
Chciałbym znowu postawić swój pogląd nieco pod prąd zaznaczając, że będą to moje logiczne wnioski i chętnie poznam wasze zdanie na ten temat.
Otóż wydaje mi się w świetle tego co ostatnio pisałem o złym posiewie i wolnej woli jako możliwości do popełniania zła, że nasienie węża i inne stworzenia żyjące oddające się złu mają sumienie, czyli mają w sobie w jakimś zakresie wpisane prawo Boga. Jest tylko jedno ale…
Człowiek zły do czego innego wykorzystuje sumienie czyli wpisane prawo Boga!!!
Człowiek dobry wykorzystuje sumienie jako strażnika przed popełnianiem zła, oraz jako kompas i wytyczne do poprawy swojego postępowania.
Natomiast człowiek zły wykorzystuje wiedzę o prawie do tego, aby postępować dokładnie odwrotnie.
Zauważcie że gdyby człowiek nie miał sumienia i nie wiedział jak postępować jego czyny byłyby chaotyczne trochę dobre, trochę złe. Natomiast ci których nazywany nasieniem węża nie przejawiają w uczynkach znamion dobra, ale zawsze bezbłędnie wybierają zło. A jeśli robią coś dobrego, to tylko w imię większego zła. Czyli kompas jest ustawiony, tylko idą w przeciwną stronę.
Więc wychodziłoby na to że każdy ma w sercu zapisany zakon, ale jedyne co odróżnia człowieka dzisiejszego od człowieka idealnego jest możliwość wyboru. Człowiek idealny nie zastanawia się nad wyborem innej drogi. Mało tego on nie chce mieć innego wyboru. Ufa Bogu, że zaplanował wszystko tak, że nie potrzeba wyboru ale, że ustalone przez Boga reguły są idealne.
Każdy instnktownie wie kiedy wyrządza krzywdę innym. Każdy potrafi zaobserwować po chociażby informacji zwrotnej czy wyrządza dobro innym czy ich krzywdzi. Ale człowiek często znajduje powód aby wybrać inaczej.
Dostajemy tylko określoną ilość dni na dokonanie wyboru, i w każdy nowy dzień musimy dokonywać dobrego wyboru. Po to w każdym z nas jest zapisany zakon i posiew złego, aby człowiek codziennie wybierał dobro, aż przyjdzie czas że wyboru już nie będzie. Ci którzy wybrali życie będą żyli w dobrym świecie, a ci którzy wybrali zło nie będą żyli.
Zło może istnieć na świecie tylko do czasu usunięcia wolnej woli. Gdy każdy już się „wypowie swoim życiem” za tym co ostatecznie wybrał… nie będzie już wyboru. Nie będzie już możliwości wybrania inaczej niż tak jak postanowił Bóg.
Ps 16
(7) Będę błogosławił PANA, To On udzielił mi rady, W nocy pouczyło mnie moje sumienie.
Prz 17
(11) Zły szuka okazji do buntu, lecz znajdzie go bezlitosny posłaniec.
Syr 39
(24) Jak dla sprawiedliwych drogi Jego są proste, tak dla bezbożnych – sposobnością do upadku.
(25) Jak od początku dobro zostało stworzone dla dobrych, tak zło – dla grzeszników.
(26) Rzeczy pierwszej potrzeby dla życia człowieka to: woda, ogień, żelazo i sól, mąka pszenna, mleko i miód, krew winogron, oliwa i odzienie:
(27) wszystko to służy bogobojnym ku dobremu, grzesznikom zaś obróci się na nieszczęście.”Efraimita

Zgadza się tutaj Liksar zauważył, że skoro brak sumienia oznacza brak posiadania duszy, to dlaczego potomkowie upadłych aniołów, giganci po śmierci jednak mieli dusze:

8 A teraz giganci, którzy zrodzili się Z duchów i ciała, otrzymają na ziemi nazwę złych duchów i ich mieszkanie będzie na ziemi. 9 Złe duchy wyszły z ich ciała, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na górze. Ich pochodzenie i pierwszy fundament wywodzi się od świętych Czuwających. Będą oni na ziemi złymi duchami i nazywać się będą „duchy złe” (szedim). 10 Mieszkaniem duchów niebieskich jest niebo, ale mieszkaniem duchów ziemskich, którzy urodzili się na ziemi, jest ziemia. 11 Duchy gigantów, którzy czynią zło i są zepsuci, atakują, walczą i niszczą [ wszystko] na ziemi oraz powodują smutek. Nie spożywają żadnego pokarmu, nie piją, są niewidoczni. 12 Te duchy powstaną przeciwko synom ludzkim i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszły. 1 Hen 15

Czyli sumienie i dusza jest czymś innym niż sądzimy. Istnienie złych duchów – czyli demonów – ma związek z drzewem poznania dobra i zła. Skoro giganci posiadali dusze to musi duszę posiadać nasienie węża a nawet owo nasienie posiada sumienie. Czyli nasienie węża ma możliwość wyboru dobra i zła. Owszem poprzez złą genetykę (nie posiadają oni czystych genów Izraelitów) ich geny są ukierunkowane bardziej na łamanie zakonu, jednak znowu Izraelici z czystymi genami łamali także zakon Boga i to wielokrotnie.


P.S.8. Odpowiem na post Henryka:

„Upadli aniołowie wpadli na pomysł seksu z kobietami ludzkimi czy ktoś im wcześniej pokazał tę drogę?

Jeżeli oni płodzili potomstwo i płodzą nadal, dlaczego szatan nie może tego robić?”thewordwatcher

To dlaczego szatan ma nadal dostęp do nieba i ziemi a nie siedzi w otchłani jak inni aniołowie???? Wyjaśnienie w tej kwestii BartkaBartosza obaliłem wyżej w tym artykule. Odpowiedź na to dlaczego aniołowie uprawiali seks z ludzkimi kobietami jest banalnie prosta. BartekBartosz, zauważył, że Eden jest w trzecim niebie wg 2 księgi Henocha:

Wstąpiłem na wschód, do raju Eden, gdzie odpoczynek jest przygotowany dla sprawiedliwych. Jest otwarty aż do trzeciego nieba, ale jest zamknięty od tego świata. Strażnicy są wyznaczani przy bardzo wielkiej bramie na wschód od słońca, aniołowie ognia śpiewający pieśni zwycięstwa, nigdy nie milczą, radując się z przybycia sprawiedliwych. 2 ks Hen 42

Czyli Eden umożliwiał kontakt duchów takich jak anioły np wąż z pierwszymi ludźmi bez potrzeby posiadania ciał jakie posiadali ludzie. I tak wąż mógł namówić Ewę do zjedzenie owocu ponieważ oni się widzieli oraz wchodzili w inne akcje i reakcje, ponadto w Edenie były drzewa które miały określone właściwości zapewne mogły to być maszyny, które zmieniały DNA ludzi i stworzeń na ziemi. Jednak po zamknięciu Edenu dla ludzi wąż oraz inne anioły straciły możliwość zmiany ludzkiego DNA tak aby w skutek tych zmian inne anioły mogły mieć potomstwo o cechach jakie chcieli. A zatem aniołowie aby posiadać potomstwo jak posiadał je diabeł co musieli uczynić??? Zejść na ziemię w postaci ciał i uprawiać seks z kobietami. Aniołowie wiedzieli, że za seks z ziemskimi kobietami grozi im otchłań więc związali się przyciąga:

Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”. 4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”. 5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. 6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. 1 Hen 6

A diabeł no właśnie, w Edenie miał potrzebne urządzenia i nie było mu potrzebny seks oraz pewna kara otchłani. Bóg zamknął Eden nie tylko z powodu drzewa życia ale także z powodu tego aby inni aniołowie nie mogli majstrować przy genach ludzi czy innych ziemskich stworzeń.

Jest jeszcze jedna różnica dlaczego seks upadłych aniołów tak nie bulwersuje ludzi co seks Ewy z wężem. Otóż upadli aniołowie brali za żony dziewice, niezamężne kobiety i z nimi płodzili potomstwo. Tymczasem wąż jakby miał seks z Ewą to byłby to seks z zamężną kobietą, żoną Adama!!!! A co za tym idzie dlaczego Bóg potraktował tak surowo upadłe anioły za seks z niezamężnymi kobietami a diabła potraktował tak ulgowo za seks z mężatką??? 

„Edomici… oczywiście pochodzili od Abrahama a nawet od Adama i Ewy. Jak my wszyscy. Ale na pewnym etapie upadli aniołowie wraz z szatanem mieli seks z kobietami ziemskimi. W taki sposób powstało nasienie węża, które pochodziło od Abrahama ale odeszło z powodu innych genów. „thewordwatcher

Na jakim etapie jaki anioł szatan i z jaką kobietą mieli seks??? Czy Ezaw był owocem seksu Rebeki z jakimś upadłym aniołem czy szatanem?? Tego Henryk nie wyjaśnił i nie podał żadnych dowodów, więc ta teza jest bezdowodowa. A przecież Henryk sam powtarzał aby na swoje tezy pokazywać dowody.

„W dalszym ciągu nie wiemy, skąd wzięło się potomstwo węża w Edenie oraz potomstwo Ewy. A może po prostu nie chcemy wiedzieć?thewordwatcher”

Możliwe, że są inne wyjaśnienia tej zagadki i jednocześnie są logiczne i zgodne z tekstem Biblii w przeciwieństwie do „Teorii seksu w Edenie”.

„Dlaczego Isus nazywa i to wielokrotnie Edomitów nasieniem węża a nie nasieniem anielskim czy upadłych aniołów?thewordwatcher

Dlatego warto dokładnie przestudiować ewangelie Jana oraz Mateusza oraz inne księgi Biblijne. Wyjaśnienie tej zagadki tam jest, ono w zasadzie jest proste…. jednak to temat na inny artykuł, w którym podane są dowody.

„A swoim artykule opisałem najbardziej prawdopodobne możliwości wydarzeń w Edenie. 
Z pewnością są pewne pytania z powodu braku pewnych detali, ale czytając pierwszy artykuł Cyryla widzę, że nie ma w nim wyjaśnienia. dlaczego Adam i Ewa po zjedzeniu owocu nagle zauważyli, że są nadzy.”thewordwatcher

Nie ten artykuł nie zawiera najbardziej prawdopodobne możliwości wydarzeń w Edenie. W tym temacie o nazwie: „Hydra o układ limfatyczny” podałem teorie która jest bardziej logiczna i zgodna z symboliką księgi Rodzaju… jednak znowu z braku innych dowodów te wyjaśnienie zarzuciłem.

„Co własnie przyszło mnie do głowy, małżeństwa nie mają takie problemu. Ubierają się z powodu chłodu, możliwości, że ktoś obcy zajrzy przez okno, oraz, siadanie na krzesłach nago nie jest zbyt przyjemne i zadek przykleja się do drewna. I to są przyczyny ubierania się małżeństw, a nagość jest sygnałem na… seks! Ale Adam i Ewa za wszelką cenę zakryli nagość. Przed kim?
Przed Bogiem? Przed sobą? Przed szatanem?”thewordwatcher

Wyjaśnienie jest bardzo proste. Nagość to symbol układu rozrodczego ludzi, wpierw był on doskonały, ale diabeł namieszał w genach ludzi to ci zorientowali się (jako ludzie o wysokiej 5000IQ inteligencji), że ten układ rozrodczy został uszkodzony i potomstwo z ich seksu Adama i Ewy będzie miało jakieś wady genetyczne. A Bóg oczekiwał, że ludzie zaczną płodzić wkrótce potomstwo. Więc Adam schował się przed Bogiem, ponieważ wiedział, że Bóg zobaczy jak on i Ewa przez zjedzenie owocu poznania dobra i zła zniszczyli swój układ rozrodczy, oraz będą płodzić niedoskonałe dzieci. No proszę moje wyjaśnienie jest prostsze i logiczniejsze. Gdyż seks służy głównie do płodzenia potomstwa nagość to symbol układu rozrodczego. Zobaczmy ten tekst:

(25) A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Rodz. 2

Ludzie byli nadzy ale się nie wstydzili. Czyli ludzie mieli doskonały układ rozrodczy i byli z niego dumni. Przeciwieństwem dumy jest wstyd. Jak wąż namówił Ewę a ta Adama do zjedzenia owocu poznania dobra i zła, to ludzie o inteligencji powyżej 5000IQ co poznali???

(7) Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Rodz. 3

Otworzyć oczy, czyli zobaczyli jaką głupotę zrobili nie tylko sobie ale swojemu potomstwu które planowali spłodzić i które nakazał im spłodzić sam Bóg. Uszkodzili na własne życzenie swój układ rozrodczy który był powodem dumy pierwszych ludzi, gdyż dawał im moc tworzenia taką jaką posiadał sam Bóg. Czyli zaczęli się wstydzić. Proste wyjaśnienie.

„Bóg poznał zło buntujących się aniołów oraz zło szatana. Po za tym innego zła nie było. Była w niebie pena mała grupka aniołów, która zaniedbała ruch gwiazd czy coś w tym rodzaju,
Potem szatan grzeszył przeciwko Bogu jeszcze przed wydarzeniami w Edenie. „thewordwatcher

Było. Złem było brak oddzielnia światła od ciemności. Dlatego Bóg co uczynił po stworzeniu światła???

(3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światło. i powstało światło. (4) I widział Bóg światło, że było dobre i oddzielił Bóg światło od ciemności. Rodz. 3

Oddzielił je. Gdyby połączona światłość i ciemność były dobrem to po co było je rozdzielać??? Ponownie Henryka interpretacja symboliki wydarzeń z Edenu jest słaba.

„Wracając do Adama i Ewy, przedstawiłem najbardziej możliwe opcje oraz najbardziej solidne fakty.
Dwa najpoważniejsze to owa nagła nagość po zjedzeniu owocu oraz istnienie już w Edenie nasienia węża, za które wąż otrzymał karę śmierci, której wykonawcą będzie Isus Mesjasz.
Dziwi mnie, ze większość czytelników akceptuje seks aniołów z kobietami ziemskimi ale seks szatana jakimś dziwnym sposobem wydaje się dla wielu… niemożliwy. „thewordwatcher

Nie nagość to nie jest dowód na seks Ewy z wężem. Nagość to symbol zaś seks z Ewy z wężem to jedynie Henryka interpretacja tego symbolu. Skoro dla Henryka jego interpretacja nagości pierwszych ludzi to jest najpoważniejszy fakt, to już to pokazuje jak słaba i bezdowodowa jest ta teoria.

Nie ma co się też dziwić czytelnikom. Gdyż dowody na seks aniołów z ziemskimi kobietami mamy nie tylko w księdze Rodzaju ale szczegółowo opisany jest w 1 księdze Henocha. Zaś o seksie Ewy z wężem nie ma w Biblii ani w księgach ani jednego wersu.Można się dziwić Henrykowi, że nie potrafi udowodnić swojej teorii tylko się potrafi dziwić.

„I nikt jakoś nie może połączyć tych wydarzeń”. thewordwatcher

Tu nie chodzi o łączenie ale o solidne dowody. Mój artykuł obalił wszystkie dowody Henryka. A tych dowodów co najwyżej jest kilka, które zostały obalone lub też pokazane, że są słabe.

„Szatan namówił Ewę do zjedzenia owocu a ta nagle zauważyła że jest naga a potem była już w ciąży mając w łonie… nasienie węża.

To na czerwono to fakty z ogrodu Eden!” thewordwatcher

Oj Henryk sam sobie zaprzecza wpierw sam pisze, że:

„A swoim artykule opisałem najbardziej prawdopodobne możliwości wydarzeń w Edenie.”  thewordwatcher

A teraz, że są to fakty!!! Z całym szacunkiem do Henryka. Jak można się ludziom dziwić skoro Henryk sam sobie zaprzecza w jednym poście???

I nikt nie wie, jak i co się mogło wydarzyć. Ktokolwiek uwierzyłby w coś takiego swojej córce, czy żonie!? 
Ojca nie ma, a dziecko jest? Jakaś maszyna to zrobiła? affraid affraid affraidthewordwatcher

No tak Henryku. Np. obecnie jest metoda płodzenia dzieci przez invitro, czyli maszyna może dawać dzieci. Ponadto jak pisałem wyżej wydarzenia w Edenie przekraczają nasze możliwości intelektualne. Szatan był ojcem Kaina ale na jakiej zasadzie czy w jaki sposób tego nie wiemy do końca.

„Mamy mnóstwo dowodów pozabiblijnych w kwestiach seksu szatana i upadłych aniołów. 
Są dowody, także przed nami ukrywane, ze genetyka nasienia węża nie jest genetyką czysto ludzką i są poważne różnice.
Podobnie jest z grupami krwi, które są inne dla nasienia węża. Budowa mózgów jest inna i jest oczywisty brak duszy ludzkiej który powoduje takie ich zachowanie się.
Jest wiele filmów profesjonalnych psychologów, którzy dokładnie omawiają nasienie węża i analizują ich postępowanie. Większość nich stwierdza, że oni UCZĄ się ludzkiego zachowania ale i tak nie potrafią tak się zachowywać jak rzeczywiści ludzie.
Sataniści wielokrotnie w różnych źródłach opisują seks szatana z kobietami, który według nich dąży do do najlepszego syna, który ma być antychrystem.
Objawienie mówi na o tronie szatana w Pergamonie. Głównym rytuałem szatańskim jest i zawsze był seks. Wszelkie dzikie plemiona w dziwniejszych czasach także stosują seks sakralny jako główne wydarzenie ich świąt religijnych. Podobnie było w Izraelu, za co Bóg Izrael ukarał.
Jest wiele zeznań kobiet mających seks z obcymi (upadłymi) aniołami. Pojawiają się w nocy, niezwykle przystojni, kobiety są najczęściej nimi zachwyceni i odbywa się seks. Czasami to, co się urodzi jest potem zabierane, czasami nie.
Są opinie wielu kobiet, że taki seks zdarza się często i… nikt tym kobietom, zwłaszcza zamężnym nie uwierzy w gościa z kosmosu, że ją zapłodnił.
Dlatego zdecydowana większość z nich milczy o tych sprawach.
Mamy więc olbrzymią ilość bezpośrednich dowodów na tego typu działalność szatana oraz upadłych aniołów.
Po potopie zostali zamknięci aniołowie w otchłani, ale nowa grupa rozpoczęła ten sam proceder pod berłem szatana i to trwa także w naszych czasach.
Dowodów na to wszystko jest ogromna ilość. Nigdy na nich się nie skupiałem, ponieważ są ważniejsze rzeczy, ale wcześniej, zanim zacząłem poważnie studiować Biblię owe informacje były i są nadal dostępne.
Z tych przyczyn napisałem w artykule, że wydarzenia w Edenie wyjaśniają nam dokładnie to, co dzieje się na świecie dzisiaj.
Nie dalej jak wczoraj obejrzałem film jednego bardzo wykształconego człowieka, który wyjaśniał dzisiejszy szatański system. Jest to przerażające. On nie wiedział kto za tym stoi, ale ja zorientowałem się natychmiast.
Opiszę to zjawisko, które niemal wszystko wyjaśni nam i pozwoli zrozumieć to, co widzimy dzisiaj na świecie, nową formę marksizmu, tak doskonałą, że ludzkość sama sobie zakłada pętle na szyje i to z radością. A temat w ogrodzie Eden pozostawiam skoro nikt nie może lub nie chce tego wyjaśnić. Jedynie wyjaśnienie poniższego może zmusić do rewizji mojego zrozumienia tego tematu. thewordwatcher

No tak szatan satanistom mówi prawdę i tylko prawdę, chociaż Apokalipsa mówi, że szatan zwodzi cały świat (nie ziemię ale cały świat czyli inne anioły też). Jeszcze raz, w Biblii i innych księgach szczególnie 1 księdze Henocha, gdzie jest szczegółowo opisany proceder seksu aniołów z kobietami, nie ma ani jednej wzmianki, że Ewa miała seks z wężem. A my mamy wierzyć w informacje jakie daje nam sam szatan, że jednak Ewa miała z nim seks. Brawo, gratuluję wary w słowa diabła i słowa jego sług, satanistów.

To są fakty z opisu w księdze Rodzaju.
Szatan namówił Ewę do zjedzenia owocu a ta nagle zauważyła że jest naga a potem była już w ciąży mając w łonie… nasienie węża.
Właśnie otrzymałem bardzo ciekawego emaila w kwestii szatańskiego ojcostwa Kaina.

Witaj Henryku. przyszło mi do głowy że skoro szatan naśladuje Boga, to mógł Ewę zapłodnić invitro. Tak jak Maryja została zapłodniona bez seksu.

Jak pisałem w obu wersjach swego artykułu, nie napisałem, że szatan miał seks z Ewą. Podałem oczywiste podejrzenie, ale w opisie biblijnym nie ma takiego stwierdzenia. thewordwatcher http://zbawienie.forumotion.com/t361p50-moje-posty-artykuly-i-cenne-materialy

 

A to ciekawe???

Seks weża z Ewą 1

Seks weża z Ewą 2

http://www.zbawienie.com/kain-synem-lucypera.htm

Czyli szatan zjadł owoc który podniecił go seksualnie potem namówił do tego Ewę, która też podnieciła się seksualnie….. no tak, Henryk nic nie pisze o seksie ale po co obydwoje się podniecali seksualnie…. a potem Adam zjadł ten owoc i też podniecił się seksualnie. Ja nie rozumiem jak można zaprzeczać tekstowi z artykuły który sam się napisało???

Henryk napisał jak zawiedzał forum:

Niestety forum w świecie szatana to bardzo kiepski pomysł i dałem się na to nabrać już drugi raz.
Ale to było już po raz ostatni!
Jeżeli ktoś czuje się urażony, nie jest mi przykro – sam jest sobie winien.
Niech sobie ów ktoś wyobrazi, że Bóg z pewnością czuje się urażony.thewordwatcher

http://zbawienie.forumotion.com/t356-forum-zostalo-zawieszone

No właśnie jak Bóg musi teraz się czuć, widząc ostatnie posty Henryka i artykuły???


P.S. 9. Zobaczmy jeszcze raz ten wers:

(3) Adam żył dwieście trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set. Rodz. 5

Naprawa układu rozrodczego Adamowi zajęło 230 lat!!! Co to oznacza??? Otóż Kain był synem Adama przez niego spłodzonym ale na obraz i podobieństwo diabła. A wszystko przez to, że diabeł zniszczył układ rozrodczy pierwszych ludzi. Dopiero po okresie 230 lat Adamowi udało się spłodzić syna na swoje podobieństwo.


P.s.10. Henryk w tym poście, postanowił obronić „teorie seksu Ewy z wężem”.

Detale podam w innych postach, ale teraz skupię się na zupełnie nonsensownym artykule Cyryla, który wcześniej jedynie pobieżnie przeczytałem nie wchodząc w szczegóły, ale ostatnio przeczytałem artykuł dokładnie aby podjąć decyzję, czy warto zabrać głos w tej kwestii, a jeżeli warto, to zrobić to na forum czy na jednej z moich witryn. thewordwatcher

Cieszę się, że wreszcie Henryk przyczytał mój artykuł dokładnie, przykro mi jest jedynie, że nie Henryk nie zrozumiał tematyki wydarzeń w Edenie oraz symboliki tych wydarzeń wcale. Zresztą Henryk co pisze wcześniej:

Okazało się, że najprawdopodobniej cała grupa z Facebooka zadecydowała, że moje artykuły o nasieniu węża, na temat praw noachidzkich czy inne artykuły są zupełnie sprzeczne z ich wierzeniami. thewordwatcher

Nikt na grupie facebooka, która wspierała Henryka, nie uważa, że sprawa praw Noachickich jest sprzeczna z wierzeniami, co więcej Henryka artykuły na temat praw Noachickich były przez tą grupę rozpowszechniane, podobnie jak inne artykuły Henryka, szczególnie o Pawle z Tarsu, Słowian, nasieniu węża i wiele innych a także omawianych. Grupa „ZLB” na facebooku wspierała Henryka, nawet gdy część członków grupy zostali usunięciu w kwietniu czy maju tego roku z forum zbawienie przez Henryka. Dopiero artykuł o seksie Ewy z wężem i spłodzeniu przez nich Kaina, wywołał kontrowersje i opór, z uwagi na brak rzetelnych dowodów i sprzeczność z Biblią. Jest to zrozumiałe. Dla mnie nie stanowi problemu, że ktoś wierzy w teorie seksu Ewy z wężem. Jednak ponownie, ta wiara nie ma żadnych solidnych podstaw dowodowych, tylko poszlaki.

Jednak ich… spisek wskazuje na coś zupełnie innego.
Najwyraźniej historia ze starego forum całkowicie się powtórzyła i osoby uczestniczące w tym forum okazały się agentami sił szatańskich, których celem była dywersja najnowszych informacji, które zbyt jaskrawo i dosadnie ukazywały nam i nadal ukazują nam drogę nasienia węża do szatańskiego NWO. thewordwatcher

Jaki spisek??? Jacy agenci??? Jaka dywersja??? Przecież ja nie mam pretensji do Henryka, że mnie usunął z forum. To jest jego forum, jego własność i może w każdej chwili je zamknąć wywalić kogo chce. Nikt mu też nie broni publikować w internecie treści jakie uważa za stosowne. Co więcej każdemu proponuje wpisać w wyszukiwarkę google takie hasła jak: „zbawienie”, „proroctwa”, „forum naśladowców Chrystusa”. Tak proszę wpisać te hasła w wyszukiwarkę google, którą sam Henryk uważa za:

Jeżeli szukamy cokolwiek po stronie szatana, to Google jest WSPANIAŁY. Ale jeżeli szukamy coś o Bogu, Biblii i Prawdzie, zapomnijmy całkowicie o Google.thewordwatcher

I co nam wyjdzie??? Na pierwszej stronie i pierwszych pozycjach ukarzą wam się strony prowadzone przez Henryka. Ja nie posądzam o to, że strony Henryka są po stronie szatana (oprócz jednego ostatniego Henryka artykułu na temat Edenu, ale zwiedzenie każdemu może się zdarzyć). Jednak ponownie jak można być agentem i dokonywać dywersji na strony Henryka, jeśli szatański google nadal promuje strony Henryka??? I to promował zawsze, ponieważ jak wpisywałem w wyszukiwarkę google strony Henryka to zawsze one były na pierwszych tronach i czołowych miejscach w tej wyszukiwarce.

Głównie wystąpił przeciwko mnie Cyryl, którego darzyłem wysokim zaufaniem, ale otrzymałem sporo sygnałów, że inni całkowicie się z nim zgadzają i go popierają.thewordwatcher

Otóż ja nie wystąpiłem przeciwko Henrykowi, tylko skrytykowałem jego ostatni artykuł na temat Edenu. A tak w innych kluczowych kwestiach nadal zgadzam się z Henrykiem i popieram jego strony. Ponadto ja także darzyłem Henryka wysokim zaufaniem i nie spodziewałem się, że napisze tak słaby artykuł z tak słabymi lub żadnymi dowodami. Jednak ponownie, nie atakuje Henryka ale jedynie jego artykuł.

1. Kain nie był synem szatana i szatan nie miał seksu z Ewą. Nigdy tego nie napisałem ale powtarzałem jedynie biblijne sugestie odnośnie seksu. thewordwatcher

Otóż co to są „biblijne sugestie na temat seksu”???? Czy to znaczy to??

1. «czyjś wpływ na myśli, przekonania, zachowania drugiej osoby lub całej grupy»
2. «czyjeś rady, pomysły lub propozycje»
3. «informacja, która nie wynika wprost z czyjejś wypowiedzi lub jakiegoś tekstu, ale jest w nich zawarta np. w formie aluzji»

Czy to:

Sugestia – rodzaj bezpośredniego przekazu, poprzez który dana osoba wywiera wpływ na decyzje, przekonania, myśli, opinie i zachowanie innej osoby lub grupy osób, nie odwołując się do racjonalnej argumentacji i nie stosując przymusu. Sugestia psychologiczna to proces, w którym idea (myśl) jest indukowana lub przyjęta przez drugiego człowieka, bez argumentów czy polecenia lub przymusu[1]. W komunikacji interpersonalnej to sekwencyjny proces, w którym jedna myśl lub wyobrażenie prowadzi do drugiego.

Zresztą, każdy może przeczytać stosowną treść artykułu Henryka i zobaczyć co tak naprawdę Henryk twierdzi w swoim artykule.

2. Nasienie węża to nie cielesne wyjaśnienie tego wątku, ale duchowe.
 A taka opinia czyni każdą osobę, przynajmniej w moich oczach i w obliczu tak obfitych dowodów… satanistą.
 Ponieważ takie wyjaśnienie czyni Boga wyjątkowym rasistą a Syna Bożego czyni to kłamcą.
Jest to oczywista obrona szatana oraz nasienia węża. Tym samym jest to atak na samego Boga oraz na Syna Bożego. thewordwatcher

No tak jak się nie ma mocnych argumentów, to się swoich oponentów określa satanistami i straszy Bogiem oraz Synem Boga. Zresztą Henryk i tak uważa, że członkowie forum których usunął to są sataniści więc po co pisać o tym drugi raz.

Teraz argumenty Henryka:

Detale podam w innych postach, ale teraz skupię się na zupełnie nonsensownym artykule Cyryla, który wcześniej jedynie pobieżnie przeczytałem nie wchodząc w szczegóły, ale ostatnio przeczytałem artykuł dokładnie aby podjąć decyzję, czy warto zabrać głos w tej kwestii, a jeżeli warto, to zrobić to na forum czy na jednej z moich witryn.
Zadecydowałem że zrobię to tutaj ale nie w całości żeby nie zniechęcać wielu uczciwych czytelników, którzy po wskazani pewnych oczywistych faktów sami wyciągną swoje wnioski.
Zdaję sobie sprawę z wagi mojego oskarżenia ale zacznę od pierwszego krytycznego punktu Cyryla, który licząc na moją nieuwagę czy niedopatrzenia wstawił na blogu taki argument. thewordwatcher

Otóż to sami ludzie niech wyciągną wnioski. I teraz przechodzę do kontrargumentów Henryka:

Jest rzeczą smutną bezpodstawna obrona Cyryla grzesznej kobiety, która sprowadziła na całą ludzkość śmierć, potrzebę śmierci Syna Bożego, rzezie, wojny światowe itp. thewordwatcher

To nie jest obrona Ewy. Mój artykuł, obalił tylko dowody jakie Henryk przedstawił na teorie, ze Ewa miała seks z wężem i to z nim spłodziła Kaina. W Biblii nie ma ani wzmianki na ten temat, księge Henocha także milczy na ten temat a co więcej Biblia i księga Henocha obalają tę teorie. Ponadto, teoria seksu Ewy z weżem i spłodzenia przez nich Kaina pokazuje jedno.

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień (20) Tak więc po owocach poznacie ich. Mat 7

Jakie są owoce, teorii, że Kain został poczęty w skutek seksu Ewy z wężem??? Odpowiedź daje sam Henryk. Otóż oskarża on Ewę o całe zło i w ten sposób zostaje wybielony Adam, jako niewiniątko, które z miłości do Ewy także zjadł owoc.  I poniżej mamy właśnie owoc, nauki Williama Branhama, czyli uniewinnienie Adama.Adam i Ewa 2

Taka nauka powoduje, oczywiście wśród osób ją wyznających automatyczną psychologiczną niechęć mężczyzn do kobiet. Oto dowody i poglądy samego Branhama:

William Branham 1

William Branham 2.png

Czy tutaj:

William Branham 3.png

I teraz zobaczmy dalej Henryk broni człowieka, którego nauki spowodował horror wielu kobietom którym przyszło żyć w tej sekcie Branhama.

Początkowo nie jest trudno się zgodzić z tą opinią Cyryla o Branhamie, ale z czystej ciekawości przeczytałem cały życiorys Branhama w kłamliwej Wikipedii i zupełnie zdębiałem
 Był on zupełnie innych człowiekiem, niż określił i osądził go Cyryl. Więcej… nabrałem dla niego wielkiego szacunku. Zaraz to wyjaśnię.
 Oba artykuły zassałem na swój komputer na wypadek jakiś drastycznych i ‚nagłych zmian’.
 Artykuł w Wikipedi jest zdecydowanie przeciwko Branhamowi. Nie miejmy ku temu złudzeń, ale użycie jego przez Cyryla jest co najmniej wprowadzające nas w błąd.thewordwatcher

To nie tylko artykuł z Wikipedii. Tutaj są inne artykuły:

https://www.chlebznieba.pl/assets/files/pdf/BRANHAM.pdf

http://sn.org.pl/files/ksiazki/Branham.pdf

Oto co ten „prorok” głosił:

William Branham 4.png

A teraz zobaczmy:

William Branham 7

William Branham 6

William Branham 8

porównajmy to z szatańską piramidą NWO, na dolarze USA:

piramida-dolara-rachunku 1.jpg

No proszę symbol Babilonu.

Odnośnie nagrobku masońskiego, nie można Branhama winić za pośmiertny pomnik i nie jest on dowodem zła Branhama.thewordwatcher

Winić nie winić, ale oto co twierdził Branham o piramidach Egipskich:

William Branham 9.png

Czyli wyznawcy Branhama spełnili wolę zmarłego w kwestii jego nagrobku.

Co jest ciekawe, odwiedził go anioł i Branham prowadził kampanię uzdrowieniową.
Nie ma wątpliwości, jaki to był anioł (upadły)!
Branham miał prawo tego nie wiedzieć i został zwiedzony w ten sposób. Dalszy fragment. (…)Cuda musiały być rzeczywiste, ale źródło jest oczywiste także. Branham niestety ufał swemu źródłu.
Ale owo zaufanie się skończyło! Przeczytajmy kolejny fragment Wikipedii!(…)I to nam wyjaśnia praktycznie wszystko. Branham wierzył w boskie cuda, ale zaczął zauważać poważne problemy oraz zaczął krytykować pewne błędne doktryny oraz… ujawniać NASIENIE WĘZA. I popularność jego zaczęła spadać.
Wyjaśnienie jest banalnie proste. Dopóki Branham uczył nauk szatańskich i uzdrawiał mocą upadłych aniołów czy samego szatana, szatan go bardzo wspierał.
Ale kiedy Branham powstał przeciwko szatanowi oskarżając go o seks z Ewą oraz oskarżając nasienie węża według słów Chrystusa, szatan powziął plany usunięcia nieposłusznego sługi.
także atak Branhama na doktrynę Trójcy przysporzył mu także wiele kłopotów. (…)Tutaj Wiki chce nam powiedzieć że Branham był nieco mentalnie nie w porządku, czyli wariatem.
Co jest ciekawe, początkowo Branhama popierał świat… szatana.
W momencie ujawniania szatańskich doktryn szatan zaczął go zniesławiać i odbierać poprzednie przywileje oraz finanse.(…)Odnośnie nagrobku masońskiego, nie można Branhama winić za pośmiertny pomnik i nie jest on dowodem zła Branhama.
Widzę wyraźnie uczciwego człowieka, posłusznego bezwiednie upadłym aniołom oraz szatanowi ale także i Bogu, który na pewnym etapie zorientował się, że błądził. Popełnił on niewielki błąd wierząc siłom ciemności, że są one mocą Bożą. Kiedy zorientował się, kto za tym stoi, został brutalnie zamordowany.
Szatan się na nim straszliwie pomylił! Pomylił się także na… Hiobie!
Ten przykład jest dla mnie potwierdzeniem, że nasienie węża oraz Kain synem szatana to właściwe tropy. thewordwatcher

Dobra. Henryk, niczym „tonący brzytwy się chwyta”:

 1. Branham nigdy nie informował, ze został zwiedziony przez swego „anioła”. Był mu bezwzględnie posłuszny do końca. Człowiek który otwarcie zorientuje się, ze został zwiedziony czy jest manipulowany przez diabła to wpierw wskazuje, że uzdrawiał przez diabła.
 2. Do końca swego życia uzdrawiał ludzi. W czasie swojego wypadku uzdrowił swoją żonę. Czyli Henryk sam przyznaje, ze Branham uzdrawiał, dzięki mocy diabła. Potem Henryk twierdzi, że działał przeciwko diabłu i przez to tracił popularność…. ale jakoś diabeł nie odebrał mu mocy uzdrawiania??? Co ciekawe Branham nie mógł uzdrowić sam siebie. Naprawdę, Henryk tutaj sam siebie obala. Wystarczy po prostu zacytować Henryka w jednym miejscu a potem w drugim i trochę pomyśleć.
 3. Henryk sugeruje, że Branham został brutalnie zamordowany przez diabła. Tylko, że Branham zginął w wypadku samochodowym. Dodatkowo gdyby szatan chciał zamordować Branhama za zdradę to zapewne zabiłby też jego rodzinę, lub też diabeł zabijałby jego bliskich aby go złamać. Ponownie wypadek samochodowy to nie jest brutalny mord szatana ale wypadek. I co ciekawe ten wypadek sugeruje, że Branham otrzymał raczej wyrok od Boga za zwodzenie ludzi. Przypominam Branham uważał, że chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha świętego jest znakiem opętania szatańskiego i cechuje on pokolenie Kainowe. Oto co nakazał Isus w sprawie chrztu:

(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Mat 28

Czy sam Branham odrzucał globalny potop a wierzył w potop lokalny przez co pokolenie Kaina uratowało się od potopu.

Także widać wyraźnie ‚zrozumienie’ Cyryla, który z grupą innych dąży nie tylko do dyskredytacji wiarygodności moje osoby i tym samy dąży ta grupa do odkręcenia moich odkryć. Nie mam ku temu żadnych wątpliwości.
Obawiam się, że okręcenie moich odkryć, które w powyższym świetle nie są dziełem szatana na 100% nie jest już możliwe. W następnym poście przedstawię kilka innych mocnych dowodów. thewordwatcher

Otóż ja nie dążę do dyskredytacji Henryka osoby, ponieważ zgadzam się z większościami jego odkryć a także inne osoby mają podobne zdanie. Moje zrozumienie jest w tym temacie właściwe. Także nie osądzam z jakiego powodu Henryk napisał tak kiepski artykuł i teraz go broni w sposób równie kiepski i dopiero co nonsensowny.


P.S. 11. Ponownie tłumaczenie z Biblii Mesjańskiej dostarcza kolejnego dowodu, że Kain został spłodzony przez Adama:

(6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? (7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim. Rodz. 3

Zobaczmy w tłumaczeniu w Biblii Mesjańskiej, Bóg mówi, że jak Kain będzie spokojny to będzie ona panował nad młodszym od siebie bratem Abel i ten pozie mu uległy czyli podległy mu. Co to oznacza???

Otóż Kain jako pierworodny syn Adama miał prawo do pierworództwa, czyli panowania nad rodem Adama i jego linią po śmierci ojca, w tym panowaniem nad jego młodszymi synami. Zobaczmy Ezaw sprzedał swoje pierworództwo Jakubowi, skutki tego są znane.

Czyli ponownie. Oznacza to, że sam Bóg nam mówi, że Kain został spłodzony przez Adama a nie węża!!! Gdyby było inaczej to Kain nie miałby prawa do pierworództwa nad linią dziedziczną Adama. Oznacza to, ze Kain przestał być synem Adama i stał się synem diabła poprzez swoje uczynki czyli mord na swoim bracie Ablu. Ponownie dzięki, dokładnemu tłumaczeniu Henryka Kubika z Biblii Mesjańskiej, otrzymujemy bezcenny dowód, na to, że Kain był spłodzony przez Adama. Wszak nawet Henryk nie będzie polemizował ze słowami Boga!!!

Ponownie teoria Henryka pada pod ciężarem kolejnych dowodów.


P.S.12 Henryk dodał nowy „dowód”:

Henryk nowy dowód 1

Dobra co oznacza słowo zwodzić??? zwieść — zwodzić

1. «wprowadzić kogoś w błąd»
2. daw. «zawrócić z drogi»
3. daw. «sprowadzić, spuścić na dół»

Czyli zwodzenie to nie tylko mowa ale także czynność. Ponadto Isus w tych słowach:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. ew Jana 8

Kontekst tego zdania jest jasny, diabeł otrzymał od Boga wyrok śmierci za zwiedzenie Ewy, jej okłamanie a nie wyimaginowany seks Henryka. Henryk zmienił swój artykuł, zmieniając jego formę a nie treść czy tezy, gdyż jego treść miała charakter komiczny. Jednak znowu Henryk nie podał ani jednego dowodu, a jego wyjaśnienie dotyczące tego, że wąż nie powiedział ale uczynił tak naprawdę pokazuje ignorancje Henryka w temacie który opisuje i modyfikuje pod wpływem mojego artykułu. Jednak ponownie słowa Isusa ponownie obalają kolejny „dowód” Henryka. No i naprawdę ja nie rozumiem jak można dalej planować mord na człowieku poprzez spłodzenie z płcią niewieścią człowieka potomstwa??? Przecież potomstwo to gwarancja dalszego trwania rodzaju ludzkiego. A Isus jasno mówi, ze diabeł od początku chciał zabić ludzi a nie płodzić z nimi wspólnie potomstwo.

A tutaj jeszcze jeden argument z 2 księgi Henocha obalający tenże, „nowy dowód” Henryka:

Lucyfer stał się demonem ponieważ uciekł z nieba. W ten sposób stał się inny od aniołów. Jego natura się nie zmieniła, ale jego myśli, ponieważ zmieniła się świadomość prawości i grzesznych rzeczy. Lucyfer zdał sobie sprawę ze swego potępienia i grzechu, którym wcześniej zgrzeszył. Oto dlaczego przemyślał spisek przeciwko Adamowi. W takiej formie wszedł do raju i skorumpował Ewę. Ale z Adamem on się nie kontaktował. Z powodu jej ignorancji przekląłem ziemię i węża. NIE PRZEKLĄŁEM LUDZKOŚCI, ani żadnego innego stworzenia, ale tylko złe owoce ludzkości. Dlatego owocem czynienia dobra jest pot i wysiłek. 2 Hen 31

Czyli co uczynił wąż??? Czy skorumpowanie Ewy oznacza uprawianie z nią seksu lub jej zapłodnienie??? Nie.

Korupcja (łac. corruptio – zepsucie) – nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści.

Czyli winą węża, Lucyfera było nadużycie swojego stanowiska jakie piastował w niebie i Edenie aby namówić Ewę do zjedzenia owocu poznania dobra i zła.

 

62 uwagi do wpisu “Czym mógłby być grzech pierwszych ludzi w Edenie…. czyli dlaczego nie może to być seks Ewy z wężem…

 1. florek

  Nie i nie.
  Drzewo w Edenie to poprostu drzewo, nie mieli z niego jeść, to wszystko. Eden to ogród tu na Ziemi, nie żadne laboratorium. Światłość i ciemność to metafora, a nie że światło jest dobre, a ciemność jest zła, toż to paranoja. To wewnątrz np. szafy panuje zło, bo tam jest ciemno, idąc tym tokiem myślenia. Proszę nie popadać w paranoje.

  Polubienie

 2. Darek

  Fakt, Henochowi dane było zobaczyć wspaniałe wonne drzewa w tym drzewo mądrości z którego jedli nasi prarodzice. Jest to argument wykluczający sex jako zakazany owoc.
  Chciałbym natomiast zauważyć pewną możliwość jaką w dziedziczeniu daje zjawisko telegonii.
  Przykład: Dziewicza klacz pokrywana przez samca zebry nie zachodzi w ciąże ale później pokrywana przez ogiera rodzi źrebięta a niektóre z nich są w paski.
  Inny przykład: Biała kobieta rodzi białemu mężczyźnie czarne dziecko, badanie DNA wykluczs zdradę kobiety. Zdrady dokonała jej prababka mając romans z czarnym mężczyzną i choć sama później miała tylko białe dzieci to w jej genotyp „wkradło” się obce DNA.
  Gen recesywny odpowiadający za kolor skóry „uśpiony” w kolejnym pokoleniu stał się dominujący.
  Pamiętamy ze szkoły doświadczenie tzw. mendlowanie. Tulipany czerwone poprzez „zabawę” genetyczną zamienić można niemalże w dowony kolor. Po pewnym czasie w kolejnych pokoleniach powraca on jednak do pierwotnej czerwieni ale po kolejych pokoleniach genetycznej czystości, pojawia się inna barwa.
  Dlatego uważam, że biały byk mógł być ojcem byka zarówno czarnego, czerwonego jak i białego wykluczając zdradę żony Noego, czy później Rebeki. Pan Bóg najwyraźniej pozwolił aby na arce przetrwały nie tylko zwierzęta i ludzie.
  Nie chcę przez to powiedzieć, że Ewa miała sex z diabłem, jest to możliwe zważywszy na poprawnie przetłumaczony werset z Rodzaju 4:1. Wiemy również z 1 Henocha, że Ewa rodziła dzieci Kainowi co pozwala na zrozumienie wzrostu populacji pochodzącej od złego.
  W moim rozumieniu czy przez sex czy w inny sposób co również jest możliwe, Kain urodził się zły bo pochodził od złego a nie dlatego, że zaczoł źle postępować.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Ziemianin

   Panie, masz Pan dowody na to, że Ewa rodziła dzieci Kainowi? (oprócz swojej chorej wyobraźni). Kain został wygnany. Miał dzieci ze swoją ŻONĄ. TO NIE BYŁA EWA.

   Polubienie

 3. Ziemianin

  „Zanim poślubiłem twoją matkę Ednę, ujrzałem widzenie na moim łożu, a oto wyszedł z ziemi byk i ten byk był cały biały; a po nim wyszła jałówka, i razem z nim wyszły dwa byki, jeden z nich był czarny, a drugi czerwony.

  4 Czarny byk ranił czerwonego i ścigał go na ziemi i odtąd nie mogłem już zobaczyć czerwonego byka.

  5 Lecz czarny byk urósł i poszła z nim jałówka, i widziałem, że wyszło z niego wiele byków podobnych do niego i one kroczyły za nim.

  6 Pierwsza krowa odeszła od pierwszego byka aby znaleźć tego czerwonego, ale go nie znalazła i gorzko z tego powodu płakała i nadal go szukała.

  7 I patrzyłem, aż ten pierwszy byk podszedł do niej i uspokoił ją, tak że od tego czasu już nie płakała.

  8 Potem urodziła innego białego byka i jeszcze po nim urodziła wiele byków i czarnych krów.”

  To cytat z Henocha. Ta jałówka to nie mama Ewa.

  A oto dzieje Kaina.
  „17) I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha. Potem zbudował miasto i nazwał je imieniem syna swego: Henoch.

  (18) A Henochowi urodził się Irad. Irad zaś zrodził Mechujaela, a Mechujael zrodził Metuszaela, a Metuszael zrodził Lamecha.

  (19) Lamech pojął sobie dwie żony. Imię jednej było Ada, a imię drugiej Sylla.

  (20) Ada urodziła Jabala, który był praojcem mieszkających w namiotach i przy trzodach.

  (21) A imię brata jego było Jubal, który był praojcem wszystkich grających na cytrze i na flecie.

  (22) Również i Sylla urodziła Tubalkaina, który wykuwał wszelkie narzędzia z miedzi i żelaza. Siostrą Tubalkaina była Naama.”

  Polubienie

 4. florek

  Mówimy o teorii czy o dowodach? Bo to dwie różne rzeczy.
  ” a oto wyszedł z ziemi byk i ten byk był cały biały; a po nim wyszła jałówka, i razem z nim wyszły dwa byki, jeden z nich był czarny, a drugi czerwony.”
  Razem z białym bykiem wyszły dwa byki, czyli nie z Adama a razem z Adamem wyszły dwa byki, niewiadomego pochodzenia.

  Polubienie

  1. Darek

   Panie, postaram się wyłożyć to tak jak mojej 9cio letniej córce. Choć nie pałam do pana sympatią ale będę starał się puścić w niepamięć pański opryskliwy ton.

   Zanim poślubiłem twoją matkę Ednę, ujrzałem widzenie na moim łożu, a oto wyszedł z ziemi byk i ten byk był cały biały; a po nim wyszła jałówka, i razem z nim wyszły dwa byki, jeden z nich był czarny, a drugi czerwony.

   Powyższy fragment opisuje przyjście na Ziemię Adama, pojawienie się Ewy a także ich synów Kaina i Abla.

   4 Czarny byk ranił czerwonego i ścigał go na ziemi i odtąd nie mogłem już zobaczyć czerwonego byka.

   powyżej Kain zabija Abla

   5 Lecz czarny byk urósł i poszła z nim jałówka, i widziałem, że wyszło z niego wiele byków podobnych do niego i one kroczyły za nim.

   Zaś ten fragment mówi o tym czego pan nie dostrzegł, natomiast zdiagnozował pan u mnie chorobę psychiczną, gdyż właśnie na tym wersecie opiera się pogląd, że Ewa (jedyna jałówka, kobieta na Ziemi) poszła z Kainem czarnym bykiem (jedynym czarnym bykiem na Ziemi, bo Adam jak wiemy był białym bykiem). Rodzą się kolejne czarne byki, które są podwiną narodów Kananejskich, nasienie węża mnoży się.

   Dalszy fragment o którym z braku czasu tylko wspomnę opisuje jak Ewa poszukuje Abla ale nie mogąc go znaleźć wraca do białego byka (Adama) w efekcie czego na świat przychodzi Set (kolejny biały byk)
   Pozdrawiam

   Polubienie

   1. Darku jak coś, to w P.S 1 podałem inną interpretacje z księgi Henocha z której wychodzi, że ową żoną Kaina nie była Ewa.
    Natomiast ja planuje napisać kolejny artykuł, w którym pokarze, że potomstwo węża jest w świetle ewangelii i Biblijnych dowodów czymś innym niż nam się wydaje.
    I tutaj sprawa grzechu w Edenie oraz kara dla węża za zwiedzenie Ewy jest fundamentalna.

    Polubienie

   2. Ziemianin

    Niegodziwym jest naginać rzeczywistość aby tworzyć teorie. Wyjaśniam to jak pięcioletniemu dziecku. Jałówka, to takie zwierzątko, które jeszcze nie rodziło innych zwierzątek. Jałówka urodziła czarnego cielaczka i czerwonego cielaczka i została krówką. Potem czarny cielaczek poznał swoją jałówkę i mieli swoje cielaczki i żyli długo i szczęśliwie.

    Polubienie

   3. Tutaj Ziemianinie masz cytat Henryka odnośnie jałówki:”W języku angielskim są inne niuanse niż w polskim i niekoniecznie identyczne. W tym przypadku tłumaczenie polskie nie oddaje faktów w sposób jaki ukazałeś, ponieważ w tym fragmencie jest mowa tylko o jednej krowie i jest ona nazywana także jałówką.
    „http://zbawienie.forumotion.com/t369p25-edom-czyli-lud-na-ktory-pan-zawsze-sie-gniewa a wcześniej napisałem post, że Kain nie mógł mieć seksu z Ewą z powodu terminu jałówka. Nie znam angielskiego, więc się nie sprzeczam w tej kwestii. Natomiast w poście wcześniej zauważyłem, że jałówka jako określenie Ewy może oznaczać symbol wierności Ewy wobec Adama i fakt, że Kain oraz Abel to synowie Adama i Ewy a nie węża.

    Polubienie

 5. Norbert Jóźwiak

  “Czym mógłby być grzech pierwszych ludzi w Edenie” grzechem było złamanie Prawa Bożego, (zakazu).Przed zjedzeniem owoca Adam i Ewa nie mieli w sobie grzechu (własnej woli) wszystko co robili ,robili z Woli Boga .Jedząc owoc odsuneli swojego Stwórcę na bok mimo Zakazu i wiedząc jaka będzie kara , ale nie wiedzieli jeszcze czym jest śmierć.
  Jeżeli będziesz uczył swoje dziecko jak czynić zlo a one swoje będzie też tak uczyć to jaka krew w nich płynie.
  Na szczęście poznaliśmy co to jest dobro , co naucza nas Isus Chrystus
  Z Bogiem bracia i siostry

  Polubione przez 1 osoba

  1. Bartek Bartosz

   Czyli nie wykazali się zaufaniem do Boga tylko uwierzyli diabłu, gdyż jego zapewnienia i obietnice wydały im się bardziej atrakcyjne niż posłuszeństwo wobec Boga .

   Ewa została zwiedziona czyli świadomie wybrała opcję bycia jak Bóg, opcję którą zaproponował jej szatan ,znając wcześniej zakaz Boga.

   Nieposłuszeństwo wobec Boga to zło.
   Dobrem jest miłość do Boga i posłuszeństwo wobec Jego Prawa, tym wzgardzili nasi prarodzice …a mieli tylko jeden zakaz …

   Micheasza 6:

   (8) Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie: tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem.

   Polubione przez 1 osoba

   1. Bartku moim zdaniem to nie ma sensu. Gdyż sam Bóg powiedział, że ludzie teraz: (22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Rodz. 3. Czyli co skoro złem było nieposłuszeństwo to jak Bóg mógłby być nieposłuszny. Sprawa moim zdaniem przekracza granice naszego rozumienia. Jednak moim zdaniem mój artykuł, pokazał coś ciekawego. Skoro nasienie węża przetrwało potop pomimo wyginięcia całego potomstwa Kaina w potopie, to oznacza, że owocem poznania dobra i zła nie mógłby być seks Ewy z wężem i przez to spłodzenie Kaina. Oznacza to, że potomstwo węża jest czymś innym niż się ludziom wydaje. I ty podając ten cytat: 3 Odpowiadając mi rzekł do mnie: „To jest Syn Człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan Duchów; ma on zwyciężać przed Panem Duchów, w sprawiedliwości na wieki. 1 Hen 46 dałeś mi i innym rozwiązanie. Otóż ewangelie Jana i Mateusza podają dokładnie nie tyle kto jest potomstwem węża ale co nim jest. Sprawa zasługuje na osobny artykuł. Okazuje się, że Isus podał nam jak na tacy tożsamość nasienia węża.

    Polubienie

 6. Bartek Bartosz

  Cyrylu jakoś nikt nie wpadł na to , mi to teraz wpadło do głowy gdy czytałem Twą odpowiedź:
  A co jezeli w jednej z żon Noego płynęła krew Kaina , jeśli była z nim spokrewniona, była z jego rodu ?

  Syna Chama, Kaanan był protoplastą wszystkich narodów kaananejskich i ziemię na ktorej się osiedlił ukradł potomstwu Sema.
  Ale to tylko gdybania.
  Wszystkiego dowiemy się w swoim czasie lub jeśli nie znajdziemy się na pustyni od dwóch świadków..

  I co rozumiesz pod zdaniem :

  Bartku moim zdaniem to nie ma sensu. Gdyż sam Bóg powiedział, że ludzie teraz: (22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Rodz. 3. Czyli co skoro złem było nieposłuszeństwo to jak Bóg mógłby być nieposłuszny.

  W jakim sensie Bóg miałby być nieposłuszny ?
  Ewa złamała Prawo Boże czyli zakaz który obejmował ja i Adama .
  Może później Bóg by im zezwolił na zjedzenie owocu ale moim zdaniem mieli oni przejść próbę- test posłuszeństwa i zaufania do Boga .Niestety oblali..
  Z nieposłuszeństwa narodziło się zło , grzech i wkońcu śmierć.
  Wkońcu obaj wiemy że owocem grzechu gdy dojrzeje jest śmierć.
  O to mi chodziło.

  Polubienie

  1. Bartku, zapoznaj się z księgą Rodzaju. Noe miał jedną żonę a nie wiele żon. Noe na Arkę zabrał nie tylko swoich trzech synów ale swoją żonę i trzy synowe. Zarówno Noe jak i jego żona, synowie i synowie musieli być czyści genetycznie. Inaczej potop nie miałby sensu. A zatem linia Kaina cała wymarła. Jak widzisz teoria Henryka upada pod naporem argumentów.

   Polubione przez 1 osoba

   1. Bartek Bartosz

    Cyrylu, faktem jest że Cham był czarnym bykiem, więc musiał mieć w sobie krew Kaina .
    Żona Noego mogła mieć w sobie nawet procent jego krwi , Rebeka też urodziła czarnego dzika czyli Ezawa który połączył się z nasieniem Chama czarnego byka i mamy Edomitów.

    Potop miał na celu głównie zniszczenie cywilizacji gigantów i ratunek dla ludzkości A także odnowienie ziemi która została zrujnowana naukami Azazela..
    Masowa eksploatacja złota i innych pierwiastków, ziemia była w ruinie A ludzie ginęli pozerani przez gigantów. Gdyby Bóg nie zesłał potopu to nastapila by zaglada czlowieka i ziemi..

    Biblia nie mówi że w potopie zginęło nasienie węża tylko synowie nieprawości czyli Czuwajacych Nieba.

    Jakoś Cham urodził się czarnym bykiem A czarny byk symbolizuje nasienie węża.

    Edomitów Isus Syn Boży nazywał nasieniem węża, dlaczego?

    Wzorujmy się tylko na Słowie Bożym A ono mówi że po potopie był czarny byk , którego potomstwo związało się z czarnym dzikiem i powstał w ten sposób Edom który obserwujemy dzisiaj jako zwierzchnika całego nasienia węża zaraz po szatanie .

    Proroctwo z Rodzaju mówi że „nasienie węża ” będzie do końca i wojna genetyczna przeciw nam także będzie do końca.

    2 Ezdrasza mówi że końcem tego wieku jest Ezaw .

    Nie wiemy jak doszło do skrzyżowania DNA szatana z ludzkim wiemy że nasienie węża powstało i jest obecne do dzisiaj i ja myślę że w czarnym byku który przeżył potop A którym był Cham trwa ono do dziś we krwi jego potomstwa Kaanana i Ezawa które stworzyło Edom .

    Polubienie

   2. Bartku żona Noego była czysta w takim samym stopni jak Noe. Napisze Ci raz jeszcze. Pokaż mi dowody i to mocne a nie swoje i Henryka domysły, w postaci badań żony Noego czy miała ona skażone DNA i w jaki stopniu czy też nie.
    Napisze Ci raz jeszcze, popełniasz błąd, że piszesz na forum zbawienie swoje domysły czy piszesz w tym temacie i tylko nakręcasz Henryka i siebie samego.
    Ten temat jest na rękę diabłu aby wzbudzić zainteresowanie wśród ludzi podzielić ich oraz zgorszyć.
    Tutaj masz cytat z księgi Syrycha rozdz. 3:”Pokora

    17 Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy,
    a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował.
    18 O ile wielki jesteś, o tyle się uniżaj,
    a znajdziesz łaskę u Pana2.
    20 Wielka jest bowiem potęga Pana
    i przez pokornych bywa chwalony.
    21 Nie szukaj tego, co jest zbyt ciężkie,
    ani nie badaj tego, co jest zbyt trudne dla ciebie.
    22 O tym rozmyślaj, co ci nakazane,
    bo rzeczy zakryte nie są ci potrzebne.
    23 Nie trudź się niepotrzebnie nad tym, co siły twoje przechodzi –
    więcej, niż zniesie rozum ludzki, zostało ci objawione.
    24 Wielu bowiem domysły ich w błąd wprowadziły
    i o złe przypuszczenia potknęły się ich rozumy3.

    Pycha

    26 Serce twarde4 na końcu dozna klęski,
    a miłujący niebezpieczeństwo w nim zginie.
    27 Serce twarde obciąży się utrapieniami,
    a zuchwalec będzie dodawał grzech do grzechu.
    28 Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa,
    albowiem nasienie zła w nim zapuściło korzenie.
    29 Serce rozumnego rozważa przypowieści,
    a ucho słuchacza jest pragnieniem mędrca.”
    Bartku zatem zacznij się w ćwiczyć w pokorze i odpuść ten niezdrowy temat, na który ty oraz nie Henryk nie macie wiarygodnych dowodów.

    Polubienie

   3. Zyta Boratyńska

    Czyści genetycznie to my nie jesteśmy,dziedziczymy geny po nieposłusznej Ewie i Adamie. A dlaczego Cyrylu nie rozważasz opcji że Ewa zapłodniona została przez szatana nie przez sex ale jak to dzisiaj nazywamy ivitro, dlatego dalej była jałówką, bo szatan nie był jej mężem,ale ojcem Kaina.Maria również poczęła z Ducha Świętego i była dziewicą nadal,czyli można rzec jałówką.Dziś kobiety rodzą dzieci invitro.Uważasz że szatan nie znał tej sztuczki.On nie chciał mieć żony ,ale potomstwo.Bóg ma swoje dzieci synów anielskich i dzieci ludzkie,oraz jedynego syna Jezusa.Szatan naśladuje Boga. Nie chcial kalać się sexsem.Czy to takie trudne do zrozumienia.

    Polubienie

   4. Droga Zyto. Możliwy jest taki scenariusz, ale mało prawdopodobny gdyż symbolika wydarzeń w Edenie wskazuje na to, że układ rozrodczy został skażony przez owoc zarówno u Ewy jak i u Adama. Przy intepretacji, że Ewa została zapłodniona przez węża invitro jest problem w tym w jaki sposób Adam zjadł ten owoc??? Logika twojej interpretacji by wskazywała, że Adam również został zapłodniony invitro ale tym razem przez Ewę. Ponownie sprawa zapłodnienia węża Ewy i spłodzenia z nią Kaina ma wiele luk i błędów. No cóż, Henryk przywiązał się do swojej teorii niczym do prawdy objawionej i teraz atakuje wszystkich którzy ją podważają.
    Co gorsza teraz ciężko będzie przekonać ludzi do fałszywego Apostoła Pawła. Henryk nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji upierania się przy swojej błędnej teorii.

    Polubione przez 1 osoba

  2. Bartku, na siłę szukasz ty i Henryk sensacji i podtrzymujecie trupa o nazwie seks w Edenie pomiędzy Ewą a wężem. Tymczasem artykuł Henryka upada pod naporem argumentów nie tylko moich ale innych ludzi.
   Naprawdę ta teoria jest tak słaba, że nie warto sobie już głowy zawracać.

   Polubienie

   1. Bartek Bartosz

    Naiwnie węża jest faktem.
    Jak wytłumaczysz czym jest w oparciu o Słowo Boże.

    Cham był czarnym bykiem.

    Ja nie bronię czy obalam żadna teorię bo teorią to teoria i dopóki nie ma potwierdzenia w Bibli jest kłamstwem.

    Prawda istnieje ,kłamstwo się wymyśla.

    Liczy się tylko dobre imię Boga Izraela A nie Twoje czy Henryka teorie.

    Spójrz ponad uprzedzenia i swoje ego.

    Nasienie węża istnieje , prawdopodobnie nasienie Kaina przeżyło potop .
    Cham-czarny byk .
    Kain -czarny byk .
    Jak to wytłumaczysz w oparciu o Biblię.

    Isus nazwał Edom nasieniem węża, plemieniem żmijowym.
    Jak to wytłumaczysz bez teori skoro uważasz że nasienie węża zginęło w potopie ?

    Sex w tym nie jest najważniejszy najważniejsze jest Słowo Boże które mówi o nasieniu węża i nasieniu niewiasty.

    Jak rozumieć to proroctwo w oparciu o Słowo Boże a nie teorię .

    Zastanówmy się nad słowem teoria.
    Czy Bóg wymyślił teorię?
    Nie, podal tylko Prawdę a szatan zsnegowal ja teorzsc klamstwa i teorie nie oparte na Slowie Bozym .

    Zresztą jak powróci Isus Chrystus to objawił nam wszytko .
    Przykazania i to się liczy .
    Braterstwo to się liczy .

    Liczy się to by podobać się Bogu i okazać się sprawiedliwym w Jego oczach.

    Niech każdy myśli i uważa za Prawdę co chce , ja będę polegał tylko na Słowie Bożym czekając na powrót Króla i koniec Ery Rządów Nasienia Weża !

    Z Bogiem bracie !
    Niech Bóg Izraela czuwa nad Tobą, nad nami wszystkimi!

    Polubienie

   2. Nie Bartku żaden z potomków Kaina nie mógł przeżyć potop. Potop zniszczył całe ciało skażone na ziemi, więc do Arki nie dostał się żaden potomek czy potomkini Kaina.
    Sprawa z potomstwem węża nie sprowadza się do ciała…. to Ci napisze. Sam Isus i księga Rodzaju podają nam informacje czym jest potomstwo węża.
    I tu nie chodzi tak geny ale o ducha.
    Planuje na ten temat napisać artykuł. Proponuje Ci bracie cierpliwość i po prostu czekanie. Czekanie czasami jest najlepsze gdyż uspokaja emocje i rozjaśnia umysł.

    Polubienie

   3. Bartek Bartosz

    I jeszcze jedno bracie ,zastanów się dobrze nim zarzucisz komuś pychę.

    Tylko Bóg zna serca ludzi i nie ma przed Nim nic ukrytego .

    Wydaje mi się że ta cała rozmowa zmierza w kierunku zwykłej kłótni..

    Używasz wersetów Biblijnych by mi dopiec?

    Na mnie to nie działa, ja swoje ego już dawno pochowałem .

    W jednym masz rację szatańska metoda- dziel i rządź.

    Ja mówię łacz zamiast dzielić.

    Jak nie zauważyłeś że od początku staram się godzić was to przykro mi .

    Wiesz co tylko Bóg i Syn mają prawo osądzać .

    Z Bogiem

    Polubienie

   4. Bartku nie dopiec. Zauważ, ciągniesz temat który tak naprawdę nic dobrego nie przynosi.
    Ja nie gniewam się na Henryka, po prostu milczę aby uspokoić atmosferę. Zauważ, Henryk się wygłupił z tym artykułem i nie widzi swej pomyłki tylko ciągnie ten temat jak tylko ty bracie mu coś napiszesz.
    Zobacz ja w tym temacie: http://zbawienie.forumotion.com/t326-hydra-a-uklad-limfatyczny miałem lepszą teorie o tym czym mógł być owoc poznania dobra i zła niż Henryk. Jednak na tę teorie – pomimo, że była ona zgodna z księgą Rodzaju – nie miałem za dużo dowodów więc ją za radą Henryka zostawiłem.
    Radzę Ci Bartku (zrobisz jak uważasz), nie pisz nic więcej o Edenie czy nasieniu węża tak z tydzień, aby emocje opadły.
    Z Bogiem Izraela.

    Polubienie

 7. Bartek Bartosz

  Cyrylu , zrozumiałem Twoja teorię o ciemności i światłości.
  Rozwala ona w pył całą „naukę” tego świata..

  „Bóg rozdzielił światło od ciemności ….”

  Nic więcej nie napiszę .

  Studiowałem dziś Henocha …muszę jeszcze więcej zrozumieć.

  Widać w tym wszystkim zmagania dwóch sił…i myślę że diabeł sam osobiście interesuje się tym co ostatnio się dzieje w jego temacie …

  Niech nasz Bóg Święty Izraela ma nas wszystkich w swojej opiece !

  Polubienie

  1. Ziemianin

   „Huragan Dorian w wolnym tempie przesuwa się wzdłuż wybrzeża Babilonu…
   Musimy bacznie obserwować bo w każdej chwili może ruszyć w głąb lądu, na jego trasie jest plugawy Nowy Jork .

   Może nadejdzie wkońcu czas gdy Bóg rozprawi się z bożkami Babilonu i zniszczy to plugawe miasto do którego dostępu strzeże Statua Wolności czyli ohyda Nowego Jorku !” To cytat z BartkaBartosza. Tylko Bóg ma prawo osądzać. I BartekBartosz.

   Polubienie

 8. NathanieLysandeR

  Teza jakoby Ewa miała dzieci z Kainem jest tak głupia że nie wiem czy się śmiać czy płakać,
  To że ateiści i księżą mają problem z wyjaśnieniem skąd wzięło się więcej osób….
  Bardzo proste, wystarczy przeczytać np. Księgę Jubileuszów a także katolickie Księgi Adama,
  Piersza para miała więcej dzieci, Abel i Kain mieli siostro-żony, nie było innego wyboru.
  Według tych dzieł:

  Jub 4:
  (30) Pod koniec tego jubileuszu Kain został zabity, po nim, w tym samym roku; I spadł na niego dom jego, i umarł w pośrodku domu, i pobity został kamieniem swoim, bo z kamienia, którego zabił Abla, kamieniem zabił sąd sprawiedliwości.

  Księga Jaszera z XVI wieku nie wchodzi w grę, katolickie dzieła także wystarczy imię Isus aby negatywnie podejść do intencji autora.

  Potop miał charakter ”globalny”, przeżyło tylko 8 osób tak wynika z 2 Listu Piotra.
  Ci po potopie Giganci, to są nowe twory ich tatusiów anielskich.
  Cham był synem Noego, Kanaan został przeklęty najwidoczniej na pierwszy ogień poszli Chamici a konkretnie Kananejczycy (większość plemion była ostro skażona ”obcymi genami”) i Mesraimici (Egipcjani, Filistyni)

  Judaizm z tego co pamiętam naucza że żeński demon przespał się z Adamem i Ewą…. mnie to nie dziwi przecież Judaizm jako religia ma wprowadzać w błąd i ośmieszać Biblię jako ”produkt rabinów”

  Tak naprawdę jedyny ”dowód” na niewierność Ewy jest nadinterpretacją, sugestią nie ma powiedziane wprost
  1 Hen 69:
  (6) Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi.

  Tylko

  1 Hen 19:
  (2) Ich żony, uwiódłszy aniołów nieba, staną się Syrenami”.

  Nie wierzę jednak że chodzi jak to sie wyjaśnia w kościele o zwykłe zerwanie owocu, utożsamiałbym ”owoc” z samowolką byciem bogiem itd.
  Uważam że opis stworzenia oraz wydarzeń w Edenie został mocno okrojony wyjaśniony bardzo ogólnikowo a wielu przedstawia Boga jako tego złego mówiąc że Gadrael, Azazel ”Lucyfer” mówił prawdę czyli człowiek jest bogiem.

  Polubione przez 2 ludzi

  1. No cóż, ja sam się dziwie, że Henryk napisał artykuł w obronie tej teorii, która nawet nie jest jego tylko była znana wcześniej i nie jest ona i nie była żadną tajemnicą.
   Zresztą Henryk moim zdaniem popełnia też błąd w odkrywaniu tożsamości potomstwa węża, czym ono jest idąc tylko tropem genetyki. Ewangelia Isusa oraz sporo fragmentów Biblii zaprzecza poglądom genetycznej interpretacji nasienia węża Henryka w wielu miejscach.
   Sprawę trzeba zbadać w oparciu nie tylko o księgi ST ale głównie w oparciu o ewangelii Jana i Mateusza. Tu jest moim zdaniem odpowiedź czym jest nasienie węża.

   Polubienie

  2. Bartek Bartosz

   Księga Jubileuszów dużo wyjaśnia.
   Warto przeczytać o okolicznościach śmierci Ezawa , czy historie o demonach które pojawiły się po potopie ..I jaka była decyzja Boga co do ich dalszego losu .

   Bardzo ciekawa pozycja wśród tzw Apokryfów.

   Polubione przez 1 osoba

 9. NathanieLysandeR

  Polska wersja 1 Ks Henocha jest mocno skrócona, i pomija ten fragment:
  1 Hen 6:6
  And they were in all two hundred; who descended in the days of Jared on the summit of Mount Hermon, and they called it Mount Hermon, because they had sworn

  Że 200 wstąpiło na ziemię za dni Jareda
  Autor widocznie uznał że nie ma sensu powtarzać co jest irytujące

  1 Hen 106:
  (13) I ja Henoch odpowiadając powiedziałem do niego: „Pan dokona nowych rzeczy na ziemi. Widziałem to już w widzeniu i powiadamiam cię o tym. Oto za pokolenia mojego ojca Jareda niektórzy z wysokiego nieba przekroczyli słowo Pan.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Norbert Jóźwiak

   Nie bądźcie studiujący , ale bądźcie jak dzieci !,,,
   Czego wam życzę i Proście oto
   Mamy dawać Przykład a nie rozkminiać co i jak
   Mamy Chwalić Imię BOGA NAJWYŻSZEGO I NASZEGO KRÓLA IZUSA CHRYSTUSA
   PRZENAJŚWIĘTRZY WYSŁUCHAJ NAS OBY CAŁA ZIEMIA CHWAŁĘ ODDAWAŁA TOBIE
   NIECH SIĘ STANIE

   Polubione przez 4 ludzi

  2. Bartek Bartosz

   Księga Jubileuszów też mówi o tym że w czasach Jareda, aniołowie zstąpilii z nieba aby nauczyć synów ludzkich sprawiedliwości….jak to się skończyło wszyscy wiemy ..

   4:
   (15) A w drugim tygodniu dziesiątego jubileuszu [449-455] Mahalalel wziął sobie za żonę Dinę, córkę Barakiela, córkę siostry swego ojca, i urodziła mu syna w trzecim tygodniu, w szóstym roku [461 Roku Pańskiego], i nazwał go Jared; bowiem za dni jego aniołowie Pańscy zstąpili na ziemię, ci, którzy zostali nazwani Obserwatorami, i mieli nauczać synów ludzkich, aby dokonywali uczciwości i sądu i nad ziemią.

   Polubione przez 1 osoba

   1. Ziemianin

    Oto cytata pana Kubika „Jest rzeczą smutną bezpodstawna obrona Cyryla grzesznej kobiety, która sprowadziła na całą ludzkość śmierć, potrzebę śmierci Syna Bożego, rzezie, wojny światowe itp.” To ja się pytam, to Ewa? Ściągnęła na ziemię te upadłe anioły? A one opierały się rękoma i nogami? Wstyd i hańba panie Kubik. Wg teorii Kubika szatanowi można duszę sprzedać, a potem ją odzyskać. Więc w ideale wygląda to tak, sprzedaje duszę, trzaska kasiorę na maxa, potem odzyskuje duszę i ma i duszę i kasiorę. Adwokatem diabła został pan Kubik.

    Polubione przez 1 osoba

   2. Bartek Bartosz

    Winę za namowę Ewy do pierwszego grzechu odpowiada szatan.
    To z powodu nieposłuszeństwa Ewy wobec Słowa Bożego, które stanowi Prawo mamy cała obecną sytuację.
    Ciąg przyczynowo-skutkowy.

    Ewa została zwiedziona przez węża czyli smoka zwanego też diabłem i szatanem.
    Ewa znała zakaz Boga co do drzewa madrości lecz wskutek krążącej obietnicy szatana że stanie się ona taka jak Bóg i zdobobędze wielką mądrość zlekcewazyła to Prawo i wybrała nieposłuszeństwo do którego później przyłaczył się Adam .

    Rodzaju 3:

    (1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

    (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

    (3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

    (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

    (5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

    (6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

    Skutek -wygnanie z Edenu , śmiertelność człowieka, bóle porodowe kobiet i ciężka praca mężczyzn by zdobyć „przysłowiowy ” chleb codzienny.
    Efekt świadomego nieposłuszeństwa względem Boga zapoczątkował świat, którego końcówkę oglądamy obecnie .
    Jedna świadoma decyzja naszej pramatki Ewy zapoczątkowała cały ciąg zdarzeń w którym nasz wspaniały i potężny Bóg nigdy nie zaniechał człowieka i walczy On w naszej obronie od zarania dziejów pomimo ciągłych ataków diabła i jego sztabu zła.

    Podobnie jak Ezaw który świadomie wzgardził Prawem Najwyższego idąc za bożkami i biorąc sobie żony z Kaananu zapoczątkował najbardziej wrogi nam naród Edom ,który prześladuje nas niemiłosiernie dążąc do całkowitej zagłady białej rasy a w szczególności potomków Jakuba-Słowian .

    Cała nasza nadzieja w Naszym B9gu Świętym Izraela, który przyrzekł ma Swoje Święte Imię że i stanowi Królestwo Boże w którym sprawiedliwość i Prawo wkońcu zapanują na Ziemi.

    Izajasza 10 :
    (12) I stanie się, że gdy Pan dokona całego swojego dzieła na górze Syjon i w Jeruzalemie, wtedy ukarze owoc pychy serce króla asyryjskiego i chełpliwą wyniosłość jego oczu.

    (13) Rzekł bowiem: Uczyniłem to mocą swojej ręki i dzięki swojej mądrości, gdyż jestem rozumny; zniosłem granice ludów i zrabowałem ich skarby, i jak mocarz strąciłem siedzących na tronie.

    (14) I sięgnęła moja ręka po bogactwo ludów jakby po gniazdo, a jak zagarniają opuszczone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię, a nie było takiego, kto by poruszył skrzydłem albo otworzył dziób i pisnął.

    (15) Czy siekiera puszy się przed tym, który nią rąbie? Czy piła wynosi się nad tego, który nią trze? Jak gdyby laska wywijała tym, który ją podnosi, jak gdyby kij podnosił tego, który nie jest z drewna.

    (16) Dlatego Pan, Pan Zastępów, ześle na jego tuszę suchoty, a pod jego potęgą zapłonie ogień jak pożar.

    (17) I światłość Izraela stanie się ogniem, a jego święty płomieniem, który w jednym dniu spali i pochłonie jego ciernie i oset.

    (18) Zniszczy doszczętnie wspaniały jego las i sad, i będzie tak, jak gdyby umierał śmiertelnie chory.

    (19) A pozostałych drzew lasu będzie tak niewiele, że chłopiec będzie mógł je spisać.

    (20) I stanie się w owym dniu: Reszta Izraela i uratowani z domu Jakuba już nie będą opierać się na tym, który ich bije, lecz wiernie opierać się będą na Panu, Świętym Izraelskim.

    (21) Resztka nawróci się, resztka Jakuba, do Boga Mocarza.

    (22) Bo, choćby twój lud, Izraelu, był tak liczny jak piasek morski, tylko resztka z niego się nawróci. Zagłada jest postanowiona zgodnie z pełnią sprawiedliwości.

    (23) Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan Zastępów dokona zagłady na całej ziemi.

    Kto zniósł granicę narodów?
    To NWO szatańskie ale już niedługo i Bóg odpłaci diabłu według tego na co zasługuje!

    Niech tak się stanie w imię Króla Naszego Isuza Chrystusa!

    Polubienie

 10. NathanieLysandeR

  Jakby co wczoraj przerobiłem dłuższą wersję ”Apokalipsy Abrahama”

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa_Abrahama
  Tak, mówi się o interpolacjach Chrześcijańskich zazwyczaj dotyczą one Chrystusa jako Boga i tak dalej, w dziełach ST nie powinno paść imię Isus.
  Chrześcijanie i Żydzi są świetnymi fałszerzami, rzekome dzieje apostołów są tego dowodem, propagadowe dzieła nic więcej aby tylko usprawiedliwić Pawła i postraszyć piekłem, śmiercią z powodu bycia oszukanym a wybawia jedynie ”nasza sekta”

  Polubione przez 1 osoba

 11. zyta

  Cyrylu używasz za dużo filozofii. Zjedzenie owocu oznaczało wypowiedzenie posłuszeństwa i zaufania do Boga. Poznali dobro i zło,mądrość.A co ma z tym wspólnego zapłodnienie Ewy bez seksu przez węża. To są dwie różne sprawy.Nie odrzucaj takiej możliwości Upierasz się tak jakbyś był w Edenie naocznym świadkiem.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Bartek Bartosz

   Zgadzam się poznanie mądrości z zakazanego drzewa nijak ma się do tezy sexu z wężem i okoliczności powstania nasienia węża. Zresztą do zbawienia nijak się to ma .

   Zjedzenie owocu otworzyło Ewie oczy ..I wybrała ona zło, przez ten wybór powstało nasienie węża, jak?,można się domyślać.

   Biblia jasno mówi że powstanie nieprzyjaźń między obydwoma nasieniam która będzie trwała do końca tego wieku i to jest Prawda Boża z Bibli.

   Na tym kończę ten spór (z mojej przynajmniej strony…puszczam w niepamięć),który przysłania naprawdę ważne rzeczy które już niebawem staną się faktem a o których mówi nasz Bóg w proroctwach.

   Z Bogiem

   Polubienie

  2. Bartek Bartosz

   Dodam dla ścisłości iż zjedzenie owocu dało możliwość wyboru dla Ewy.Pamietajmy że Święci którzy są w Edenie także spożywają z tego drzewa i poznają wielką mądrość.
   1) Ewa zjadła owoc i wybrała zło
   2)Ewa uległa szatanowi
   3)powstalo nasienie węża.
   4)nasienie węża istnieje do dziś.
   Bez filoZOFII

   Takie me zdanie .

   Polubienie

 12. norbert

  Zyta wiem pytanie nie było do mnie , ale idąc twoim rozumowaniem wytłumacz mi z kim miał lub nie miał sex lucek że stał się złym czy tylko złym można się stać
  po przez sex .
  Pamiętaj kto jest ojcem i lucka jak i Adama oraz Ewki.

  Polubione przez 1 osoba

 13. Colargol

  Szatan namówił Ewę do zjedzenia owocu, którego Bóg zabronił jeść. Za to dostał wyrok śmierci.
  Jak widać słowa również potrafią być bardzo ważne, i za te słowa szatan słusznie został ukarany. Przez te słowa wszyscy cierpimy aż do dzisiaj. Seks szatana z Ewą był tylko formalnością, szatan już wiedział, że otrzyma surowy wyrok, więc swobodnie mógł uprawiać seks z Ewą, bo nic gorszego itak już go nie spotka, niż śmierć. Jednak wyrok śmierci tak jak mówi Biblia, szatan otrzymał z powodu słów wypowiedzianych do Ewy, zachęcających do zjedzenia owocu.

  Polubienie

   1. Bartku jak coś to zacząłem pisać duży artykuł, na temat wydarzeń w Edenie i nasienia węża. Odrzucam, teorie, ze Kain został w ten czy inny sposób przez węża. Kain był synem diabła ale poprzez uczynki o czym informuje jasno Isus w ewangelii Jana oraz sam Apostoł Jan w swoim liście. Pozdrawiam.

    Polubienie

 14. Colargol

  Najpierw Bóg przeklnął szatana, a dopiero potem Ewa urodziła Kaina. Szatan zatem mając wyrok śmierci od Boga, postanowił uprawiać seks z Ewą, czyli zrobił Bogu na złość z powodu tego wyroku, ze wściekłości często robi się coś komuś na złość, zresztą, i tak dla szatana nie miało już znaczenia, jakie zło popełni, ponieważ wyrok już na nim ciążył.

  Polubienie

  1. Bartek Bartosz

   Właśnie szatan wie że nie ma nic do stracenia w walce z Bogiem , może łudzić się że jakimś cudem wygra lecz wiemy że to tylko mżonki jego chorych ambicji.

   Jak czytamy w Apokalipsie 12

   (12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie: Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele.

   Diabeł, szatan wąż starodawny gdy go wyrzucą z nieba będzie wiedział że MA MAŁO CZASU…

   Słuszne są wyroki Boga .

   Polubienie

 15. Bartek Bartosz

  Cofam moje posty o powstaniu nasienia węża już po wygnaniu z Edenu ,gdyż:

  Rodzaju 3:

  (14) Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego!

  (15) I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; jeden z potomków kobiety, ten ukręci ci głowę a ty ukąsisz Go w piętę.

  Gdyby tak było to by oznaczało że Bóg kłamał i …jest to najzwyczajniej w świecie obrona węża który w Edenie zgrzeszył nie samym słowem ale czymś znacznie gorszym zanieczyszczając ludzkie DNA…

  Niech to będzie przykład jak można ulec szybko sprytnej manipulacji …

  Plany w planach wewnątrz planów czyli wiele warstw zwiedzenia szatanskiego .

  Polubienie

  1. zyta

   Bartku tak właśnie to rozumiem.To było w Edenie.Według mojego zrozumienia bez filozofii,najpierw szatan okłamał Ewę.Gdy zjadła owoc nabyła wiedzę (mądrość),wtedy namówiła Adama… Nie wiemy ile czasu ubyło,,,,,,,,, od zjedzenia owocu,do zapłodnienia Ewy przez szatana. ….Bóg zapewne czekał aż Ewa (jałówka) urodzi Kaina,czarnego byka.Jałówka rodzi… przecież nie przez sex fizyczny….. Ale zauważmy kiedy Ewa została KROWĄ ? po stosunku z Adamem i urodzeniu ich wspólnego potomka.Koniec kropka Cyrylu.Kiedy poznacie prawdę prawda was wyzwoli.A ty mieszasz ,mieszasz i filozofujesz,jak nasi księża z KRK.

   Polubienie

 16. Colargol

  Bóg zapowiedział wyrok śmierci wobec szatana, ale czy zapowiedział również seks szatana z Ewą? Tego nie wiem. Mowa o potomstwie węża w sumie jakby potwierdza już jego istnienie, czyli że seks już był. Możliwe więc, że zanim Bóg wypowiedział wyrok, szatan już był po seksie z Ewą. Nie zmienia to jednak faktu, że szatan otrzymał wyrok śmierci za słowa wypowiedziane do Ewy, o seksie nie ma mowy. To słowa szatana sprawiły, że umarła Ewa, że umarł Adam, że my dzisiaj umieramy, a seks spowodował narodziny potomstwa szatanowi, ale za ten grzech nie wiem jaki jest wyrok. Za zwiedzenie szatan Ewy dostał wyrok śmierci, czy gdyby szatan nie uprawiał z nią seksu, wyrok byłby inny? Moim zdaniem, nawet bez tego seksu szatan dostałby wyrok śmierci.

  Polubienie

 17. Pingback: Kain synem Lucypera czy Adama ? Moje przemyślenia. – Liksar-naśladowca Chrystusa.

   1. zyta

    Liksar odpowiedz na jedno pytanie…. dlaczego Ks. Henocha zostala wywalona z Biblii? Odpowiem ci…….ponieważ zawierała prawdę o fizycznym ojcostwie szatana.Czyli ostatnie ogniwo tajemnicy szatana runęło.A dlaczego Kain nie był gigantem? Pytanie do ciebie a dlaczego Jezus nie był gigantem,też był poczęty przez Ducha Świętego. Kain zaś przez złego…. Obydwoje mieli misję do spełnienia. Jaki był wzrost Kaina niestety Henoch nam nie przekazał.

    Polubienie

 18. NathanieLysandeR

  Dopiero teraz zauważyłem , ja nie wiem skąd te informacje o dzieciach Ewy i Kaina, nawet mistrzowie fałszerstw nie wymyślili by takich głupot do ośmieszania aż człowiek chce wierzyć w teorie Podleckiego o przejęciach technologicznych/demonicznych.

  Większość dzieł mówi wyraźnie że pierwsza para miała więcej dzieci a Kain, Abel, Set musieli ożenić się z siostrami, wtedy jeszcze nie doszło do zanieczyszczenia genami anielskimi.
  Pierwsze dzieci aniołów, to byli super-giganci a tak więc albo Kain był pierwszym małym gigantem albo Abel był również ”wysoki”

  Hmm, to że rodowód Kaina nie został wymieniony w Ks Kronik a został wymieniony rodowód Ezawa… bardzo proste potop/reset przeżyło 8 osób czyli Noe+żon + trzej synowie+trzy żony, reszta poszła na dno a linia Kaina zaginęła nie można zapomnieć o Nefilimach i ich manipulacjach ziemią którą wyeksploatowali do maksimum. Atlantyda, Lemuria czy też mity Sumeryjskie przedstawiają częściowo przeszłość

  Polubione przez 1 osoba

  1. Bajka o spłodzeniu Kaina przez węża i Ewie była znana dawno już w czasach Isusa Edomitom. Henryk pod wpływem mojego artykułu (w zasadzie dwóch tego i następnego) zmienił swój artykuł, ale w zasadzie zatuszował przez sofistyczne sztuczki jego formę aby nie była ona powodem kpin. Niestety dowodów Henryk nie przedstawił żadnych. Jego nowy dowód to te zdanie:”W tym wersecie mamy precyzyjny opis grzechu szatana. Bóg nie powiedział mu – za to, co powiedziałeś Ewie – ale powiedział – za to co uczyniłeś. Szatan otrzymał wyrok za swój zbrodniczy czyn, który był także atakiem na Boga.” Ponownie, co znaczy słowo zwieść — zwodzić
   1. «wprowadzić kogoś w błąd»
   2. daw. «zawrócić z drogi»
   3. daw. «sprowadzić, spuścić na dół». Czyli wąż co uczynił??? Wprowadził kogoś błąd. Henryk się pogrąża. Zresztą te zdanie Isusa: (44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.”ew Jana. Czyli Isus tutaj jasno mówi, ze czynem za który Bóg ukarał diabła było zwiedzenie czyli kłamstwo a nie seks z Ewą.

   Polubienie

   1. zyta

    Cyrylu jeżeli piszesz co Bóg wypowiedział do szatana i Ewy w Edenie…. to nie pisz co ci pasuje ,ale byłoby sprawiedliwie dodać również to…… USTANOWIĘ nieprzyjaźnń miedzy TWOIM POTOMSTWEMA JEJ POTOMSTWEM. To nie jest bajka ANDERSENA to słowa…. samego BOGA.To widocznie jest ci nie po drodze.Dochodzę do wniosku,że lubisz pierwsze miejsca w synagogach i pycha cię zżera.A osoby które cię popierają poklepujesz po ramieniu oni się cieszą a ty rośniesz.

    Polubienie

   2. Droga Zyto, jak wierzysz w teorie Henryka to w nie sobie wierz. Henryk obecnie żyje niestety w świecie swoich własnych wierzeń. Ponadto dlaczego Henryk 2 razy zmienił swój artykuł??? Z powodu mojej krytyki. Gdyby to co pisze Henryk było od Boga to by nie zmieniał swojego artykułu ani razu.
    Jednak jak napisałem w to co wierzysz to twoja sprawa i wybór.
    Pozdrawiam Ciebie 🙂

    Polubienie

 19. Pingback: Drzewo poznania dobra i zła oraz czym jest nasienie węża. Rozdział I – Blog Cyryla

 20. Odrodzony

  W 2 Hen mamy taki ciekawy opis na temat szatana:

  2 Hen 31

  „Adam – Matka, ziemskie i żyjące. Stworzyłem ogród w Edenie na wschodzie, aby mógł stosować porozumienie i zachować przykazanie. I stworzyłem dla niego otwarte niebo, aby mógł patrzeć na anioły śpiewające triumfalną pieśń. Światło, które nigdy nie jest zaciemnione było wiecznie w raju.

  Diabeł rozumiał jak pragnąłem stworzyć inny świat, aby wszystko mogło być poddane Adamowi na ziemi, aby panował i rządził nad nią. Diabeł jest z najniższych miejsc.

  Lucyfer stał się demonem ponieważ uciekł z nieba. W ten sposób stał się inny od aniołów. Jego natura się nie zmieniła, ale jego myśli, ponieważ zmieniła się świadomość prawości i grzesznych rzeczy.

  Lucyfer zdał sobie sprawę ze swego potępienia i grzechu, którym wcześniej zgrzeszył.
  Oto dlaczego przemyślał spisek przeciwko Adamowi. W takiej formie wszedł do raju i skorumpował Ewę. Ale z Adamem on się nie kontaktował.”

  Czyli Lucyfer, po jego wyrzuceniu z nieba wraz z jego oddziałem w drugim dniu stwarzania ziemi za swój pierwszy grzech, o czym jest mowa w 2 Hen 29, stał się pierwszym demonem na ziemi i w takiej właśnie formie – jako demon – wszedł do raju i tam zwiódł Ewę.

  Przez to zaś, że szatan stał się demonem, to tym samym „stał się inny od aniołów”.

  A kim są demony?

  To złe duchy, o których tak pisze Henoch:

  1 Hen 15:
  „(1) Odpowiadając mi rzekł do mnie swoim głosem: „Słuchaj! Nie lękaj się, Henochu, sprawiedliwy mężu i pisarzu sprawiedliwości. Podejdź tutaj i posłuchaj mego głosu.
  (2) Idź! Powiedz Czuwającym nieba, którzy przysłali cię tutaj, abyś wstawił się za nimi: ‚To wy powinniście wstawiać się za ludźmi, nie ludzie za wami.
  (3) Dlaczego opuściliście wysokie, święte i wieczne niebo i złączyliście się z kobietami i staliście się nieczyści z córkami ludzkimi, wzięliście sobie żony i postąpiliście tak, jak synowie ziemscy i zrodziliście synów gigantów?
  (4) Byliście duchowymi, świętymi, żyjącymi Życiem wiecznym, a staliście się nieczyści z powodu kobiet. Zrodziliście [dzieci] poprzez krew ciała. Zapałaliście ludzkim pożądaniem i stworzyliście ciało i krew tak, jak czynią to ludzie, którzy umierają i ulegają zniszczeniu.
  (5) Dlatego dałem im żony, żeby siali w nich nasienie i żeby dzięki nim mogły się rodzić dzieci, tak, aby niczego nie brakowało na ziemi. (aniołowie – w przeciwieństwie do ludzi – żyją życiem wiecznym, więc oni nie muszą się rozmnażać, aby przetrwało ich DNA i ich imię w przyszłości, dlatego oni nie potrzebują mieć żon, ani dzieci)
  (6) Ale wy pierwotnie byliście duchowymi, żyjącymi wiecznym, nieśmiertelnym życiem po wszystkie pokolenia świata.
  (7) Z tej racji nie przewidziałem dla was żon, albowiem mieszkanie [bytów] duchowych jest w niebie.
  (8) A teraz giganci, którzy zrodzili się Z duchów i ciała, otrzymają na ziemi nazwę złych duchów i ich mieszkanie będzie na ziemi.
  (9) Złe duchy wyszły z ich ciała, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na górze. Ich pochodzenie i pierwszy fundament wywodzi się od świętych Czuwających. Będą oni na ziemi złymi duchami i nazywać się będą „duchy złe” (szedim).
  (10) Mieszkaniem duchów niebieskich jest niebo, ale mieszkaniem duchów ziemskich, którzy urodzili się na ziemi, jest ziemia.
  (11) Duchy gigantów, którzy czynią zło i są zepsuci, atakują, walczą i niszczą [wszystko] na ziemi oraz powodują smutek. Nie spożywają żadnego pokarmu, nie piją, są niewidoczni.
  (12) Te duchy powstaną przeciwko synom ludzkim i przeciwko kobietom, albowiem z nich one wyszły.”

  Demony jako złe duchy żyjące na ziemi nie mogą sobie stworzyć własnego ciała fizycznego.
  I dlatego właśnie są one inne od aniołów, także tych upadłych, którzy schodząc na ziemię tworzyli sobie ciała fizyczne i przez nie zapładniali kobiety, a te rodziły im gigantów. A wiemy, że tak też było i po potopie.

  I Biblia, a głównie 1 Hen mówią o tym niejednokrotnie.

  Nigdzie zaś w Biblii nie ma mowy o tym, że demony płodziły albo że mogą one płodzić dzieci z kobietami.

  Zaś to ciało ma przecież DNA, a nie duch.

  Zatem skoro Lucyfer, inaczej wąż starodawny, smok, szatan i diabeł od początku przebywa na ziemi jako demon, czyli należy do złych duchów, to tym samym nie może on mieć swojego genetycznego potomstwa, któremu przekazałby swoje DNA, bo demony jako złe duchy, są odmienne od aniołów i nie mają możliwości stworzenia sobie swoich własnych fizycznych ciał.

  Na ziemi istnieją zatem jedynie genetyczni potomkowie upadłych aniołów, którzy schodzili na ziemię i w swoich fizycznych ciałach posiadających DNA płodzili tutaj swoje ziemskie potomstwo zarówno przed, jak i po potopie. I to te hybrydy i ich potomkowie wchodzą do dzień dzisiejszy w skład potomstwa węża, ale nie tylko one.

  Zaś o potomkach demonów nie ma ani słowa.

  Dlatego moim zdaniem, skoro Bóg już w Edenie powiedział prawdę o powstaniu na ziemi potomstwa (nasienia) węża, czyli szatana, który stał się demonem, czyli złym duchem (który – w przeciwieństwie do aniołów – stał się istotą bezcielesną, a więc nie mógł on przekazać swojego DNA żadnej kobiecie, w tym Ewie i mieć z nią dzieci), które będzie istniało aż czasów końca, to znaczy, że Bóg wiedząc o tym, kim stanie się szatan, nie mógł zapowiedzieć powstania na ziemi jego genetycznego potomstwa, a jedynie przepowiedział w ten sposób powstanie na ziemi takich ludzi, jak Kain oraz ludzko – anielskich hybryd, gdzie DNA jedynych i drugich sprawia, że są oni bardziej podatni na wpływ szatana i innych demonów, a przez to są bardziej skorzy do łamania prawa Bożego.

  Ale to nie znaczy, że są oni niewolnikami swoich genów i że nie mogą się nawrócić ze swego złego postępowania.

  Zatem ich złe uczynki mogą wiele mówić o ich genach, które jednak nie są genami szatana, a jedynie są albo ludzkimi genami, które – czego nie można wykluczyć – nadal noszą w sobie uszkodzenia powstałe jeszcze w Edenie wskutek zjedzenia owocu z drzewa mądrości przez Adama i Ewę (symbolizowane w 1 Hen przez czarne i czerwone byki, gdzie byki to ludzie) albo są genami ludzkimi wymieszanymi z genami upadłych aniołów (symbolizowane w 1 Hen przez inne zwierzęta, niż białe byki oraz białe owce i barany).

  Demony zaś, jak szatan, nie mają genów, bo nie mają możliwości stworzenia sobie swoich własnych fizycznych ciał (co najwyżej mogą one opanować ciało innej, materialnej istoty).

  Z tego też powodu szatan, ani inny demon, nie może mieć fizycznego potomstwa na ziemi, które posiadałoby jego własne, diabelskie geny.

  To jest myślę kolejny argument przemawiający za tym, ze to uczynki przesądzają o przynależności do nasienia węża, a nie geny, które u niektórych osób mogą czynić je bardziej podatnymi na wpływy szatana.

  Polubione przez 3 ludzi

 21. Pingback: Moje (nie)krótkie przemyślenia cz. 2… rzecz o teorii „Orgii w Edenie” – Blog Cyryla

Odpowiedz na cyryl27 Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s