Drzewo poznania dobra i zła oraz czym jest nasienie węża. Rozdział I

ROZDZIAŁ I

Drzewo poznania dobra i zła – moja interpretacja 

W moim ostatnim artykule, podważyłem u udowodniłem fałsz teorii jakby drzewo poznania dobra i zła oraz jego owoc miał być albo seksem Ewy z wężem albo jakimś afrodyzjakiem który podniecił węża, Ewę i Adama do seksu. Sprawa jest oczywista, w świetle dowodów moich oraz innych braci i sióstr ta teoria jest wysoce nieprawdopodobna i nie ma co się nią głowy zawracać. Jednak plusem tego artykułu, jest fakt, że sam zacząłem szukać odpowiedzi na pytanie które zadawałem w swoim artykule obalającymi ową teorie. Tutaj Henryk napisał rzecz ciekawą i zastanawiającą:

Z tych przyczyn nie wszyscy ludzie miłujący Boga owe wydarzenia w Edenie rozumieją. Ale wydarzenia te są powodem wszelkiego zła, jakie widzimy na ziemi. Opis sytuacji z Edenu jest opisem symbolicznym w celu ukrycia rzeczywistych wydarzeń na pewien okres czasu.

Otóż moim zdaniem Henryk nie rozumie owych wydarzeń w Edenie, chociaż sam podaje metodę jak owe wydarzenia rozumieć. Zrozumienie wydarzeń w Edenie jest możliwe jeśli rozszyfrujemy symbolikę ukrytą w opisie wydarzeń w Edenie. A aby tę symbolikę rozszyfrować to trzeba tutaj odnieś się jak nie do wszystkich to do większości stwierdzeń i słów jakie padły z ust Boga, węża, Ewy i Adama. A zatem ja postaram się przedstawić moją interpretacje tej ukrytej symboliki wydarzeń w Edenie i pokazać wam czym może być drzewo poznania dobra i zła.

Zobaczmy rzecz interesującą. Otóż zauważmy jedno, w kwestii właściwości drzewa poznania dobra i zła i skutków zjedzenia jego owocu, zarówno Bóg jak i wąż mówili prawdę. Zobaczmy:

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Rodz. 3 – wąż

(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło.  Rodz. 3 – Bóg

Zobaczmy drzewo poznania dobra i zła zjedzenie jego owocu skutkowało tym, że ludzie mieli być tak jak Bóg i z perspektywy Boga poznać dobro i zło. Wielu uważa, że poznanie dobra i zła jest to posłuszeństwo wobec prawa Boga czyli dobra oraz nieposłuszeństwo wobec prawa Boga czyli zło. Jednak jest to moim zdaniem błąd. Tutaj chodzi o to, ze tylko Bóg znał pewien rodzaj dobra i zła który to rodzaj nie znali ludzie. Zapewne także aniołowie znają ten rodzaj dobra i zła. Gdyż w wersie 22 pada stwierdzenie, że ludzie stali się jak my, czyli Bóg obok siebie miał na myśli anioły. Gdyż anioły to duchy które żyją w niebiosach, zaś Bóg jest w księdze Henocha nazwany „Panem Duchów” i sam Isus mówi że sam Bóg jest:

(24) Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Ew Jana 4

A zatem ludzie stali się jak Bóg i aniołowie gdyż poznali poprzez zjedzenie owocu dobra i zła ten rodzaj dobra i zła dostępny tylko mieszkańcom nieba w tym samemu Bogu. A jaki to był rodzaj dobra i zła??? Odpowiedź daje nam księga Rodzaju jej rozdział 1:

(1) Na początku Bóg uczynił  niebo i ziemię. (2) Ale ziemia była niewidoczna i nie zabudowana i ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży poruszał się nad wodą. (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światło. i powstało światło. (4) I widział Bóg światło, że było dobre i oddzielił Bóg światło od ciemności. (5) I nazwał Bóg światło dniem, a ciemność nazwał nocą. I przyszedł wieczór i poranek pierwszy dzień. Rodz. 1

Zobaczmy tutaj jest pokazane co było dobrem i złem które na początku poznał sam Bóg a potem poznały je anioły. Otóż dobrem było stworzenie światła i dobrem było oddzielenie światła od ciemności. A Bóg poznał dobro poprzez oddzielenie światła od ciemności, poprzez podział czasu na dzień w którym panuje światło i noc w którym panuje ciemność. Ludzie, dusze ludzki oraz ciała oraz ciała zwierząt ich dusze czy rośliny oraz cała ziemia czerpało sprzed grzechu w Edenie na początku energie z dnia czyli światła. Ciemność czyli noc była odpoczynkiem dla wszystkich istot i stworzeń żyjących na ziemi.

A zatem czym dla Boga oraz zapewne aniołów było poznanie dobra i zła??? Dla Boga poznaniem zła było to, że po stworzeniu dobrej światłości była ona połączona z ciemnością, dlatego Bóg poznał dobro czyli oddzielił światło od ciemności. A zatem drzewo poznania dobra i zła było tym, że ludzie jedzący te owoce skazili swoje DNA poprzez ponownie połączenie w nich energii czy cząstek światła i ciemności. 

Tutaj aniołowie – jak zauwazył Bushi – nie byli tak wyrafinowanie stworzeni jak ludzie, czy nawet zwierzęta. Aniołowie byli potężniejsi czy inteligentniejsi od nas z prostej przyczyny. Aniołowie czyli duchy, mieszkając w niebie pilnowali odwiecznego dobra jakim był podział czy oddzielenie światła od ciemności. Zobaczmy przecież aniołowie to gwiazdy i planety na niebie. Aniołowie czyli gwiazdy w nocy są obok księżyca, jedynymi żródłami światła, czyli ich praca jako istot światła to oddzielanie ciemności od światła aby mogło istnieć życie na ziemi stworzone tylko do życia w świetle. Aniołwie to gwiazdy o czym informuje Apokalipsa oraz inne księgi Biblii:

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; (4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12

(16) W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku.(20) Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów a siedem świeczników, to siedem zborów. Ap 1

A zatem wąż czyli diabeł jako wysokiej rangi anioł podobnie jak inne anioły jako istoty światła znały dobro czyli światło (z którego zostały stworzone, lub też anielski DNA było mieszaniną światła i ciemności aby aniołowie mogli pilnować nadzorować oddzielenie światła i ciemności jakie uczynił Bóg) ale znały też ciemność (którą musiały pilnować i oddzielać ją od światła), znały też dobro czyli oddzielenie światła od ciemności dzięki temu dobremu podziałowi Bóg mógł stworzyć resztę życia na ziemi. Anioły podobnie jak Bóg znały też zło czyli skutki gdyby z jakiś przyczyn na ziemi ponownie nagle czy stopniowo doszło do połączenia się światła i ciemności. A zatem czym było drzewo poznania dobra i zła???

Drzewo poznania dobra i zła oraz jego owoce było to spowodowanie, ze w ludzkich, zwierzęcym oraz roślinnym DNA na ziemi które było stworzone ze światła pojawiło się ponownie połączenie światła i ciemności właśnie w ludzkim a potem w zwierzęcym i roślinnym DNA.

Wiem sprawa jest trudna do pojęcia i poznanie mechaniki tego procesu czy mechanizmów – jak zauważył Bushi jest niemożliwe – z uwagi na naszą niedoskonałość. Ponownie BartekBartosz słusznie zauważył, że ciemność też jest dobra wg 1 księgi Henocha tutaj. Moim zdaniem sprawa wygląda tak:

Dobro to światłość i ciemność od siebie oddzielone. Ciemność to zapewne energia eteru lub coś innego. Aniołowie mieli DNA jako istoty niebieskie i duchowe zrobione z energii światła i ciemności. Natomiast ludzkie DNA oraz DNA istot i roślin na ziemi miało być zrobione z energii światła i przeznaczone do życia i tworzenia w świetle. Dlatego w nocy wszystkie istoty na ziemi odpoczywały czyli spały. Rośliny zaś potrzebują słońca czyli światła do wzrostu. A zatem  poprzez zjedzenie owocu poznania dobra i zła przez pierwszych ludzi nastąpiło połączenie w DNA istot ziemskich, ludzi światła z ciemnością.

Tutaj mechanika tego procesu oraz tym czym dokładnie było drzewo poznania dobra i zła jego owoce nie jest na naszym poziomie intelektualnych, cielesnym i duchowym możliwa do poznania. Jednak zobaczmy w ewangelii Mateusza co pisze???

(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień (20) Tak więc po owocach poznacie ich. Mat 7

Tutaj Isus użył symboliki owocu do uczynków. A zatem w Edenie owoc i drzewo może oznaczać pewien symbol, jakiejś maszyny, technologii czy cokolwiek innego co przekracza nasze możliwości poznawcze. Jak słusznie zauważyła Marysia:

Nie można na siłę doszukiwać się sensacji w Biblii, bo jej przekaz jest często niezwykle prosty. Pamiętam jeszcze, jak mówiąc o Wyjściu i „skrzydłach wielkiego orła”, na forum doszukiwano się transportu statkami kosmicznymi 🙉 a wystarczyło zajrzeć do ST i było wiadomo, że skrzydła obrazują niezłomną siłę i brak zmęczenia

No własnie przekaz Biblijny i symbolika jest czasami prosta i to bardzo. Gdzie owoc poznania dobra i zła najbardziej zmienił DNA czy właściwości ludzi??? W ich duszach oraz sercach. Oto dowód:

2Ezd 4
(28) Gdyż zło, o które mnie pytasz zostało zasiane, ale żniwo jeszcze nie nadeszło. (29) Jeżeli to, co zasiane nie zostanie zżęte, i jeżeli miejsce gdzie zło zostało posiane nie przeminie, pole na którym dobro zostało zasiane nie nadejdzie. (30) Bo ziarno złego nasienia wsadzono w serce Adama od początku, i jak wiele zła poczęło aż dotąd, i będzie się rodzić aż przyjdzie młocka. (31) Rozważ to sobie: ile owocu bezbożności ziarno posiane zła narodziło: (32) Kiedy niezliczone główki ziarna są siane, jaką wielką powierzchnią klepiska one zajmą” Coś zaczyna się klarować, ale jeszcze nie do końca, zobaczmy dalej:…

2Ezd 3
(6) I wprowadziłeś go do ogrodu, którego zasadziła prawica twoja, zanim pojawiła się ziemia. (7) I DAŁEŚ MU JEDNO PRZYKAZANIE twoje, ale on je przekroczył i natychmiast wyznaczyłeś śmierć jemu oraz jego potomkom. Z niego rozwinęły się narody i plemiona, ludzie i grupy niezliczone. (8) I każdy naród chodził z WŁASNEJ WOLI i czynił niegodne rzeczy przed Tobą, gardzili Tobą ale Ty im nie przeszkadzałeś.

I dalej:…
(19) I przeszła chwała twoja przez cztery bramy ognia, trzęsienie ziemi i wiatru i lodu, aby dać Prawo nasieniu Jakuba i twe Przykazania potomkom Izraela. (20) I nie odjąłeś od nich serca złego, aby twe Prawo mogło uczynić z nich pożytek.(21) Dlatego pierwszy Adam obciążony złym sercem zgrzeszył i został pokonany, jak wszyscy którzy się z niego zrodzili. (22) Wtedy choroba okazała się stałą: zakon był w sercach ludzkich razem ze złym korzeniem, ale to co dobre odeszło, a złe pozostaje.
… (25) To działo się to przez wiele lat, ale mieszkańcy w mieście grzeszyli, (26) czyniąc we wszystkim, jak czynił Adam i całe potomstwo jego tak robiło, bo oni także używali złego serca.

A zatem owoc poznania dobra i zła zmienił całkowicie pierwotny zakon Boga względem ludzi ale także względem zwierząt i roślin. Zobaczmy skutki zjedzenia tego owocu:

(7) Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Rodz. 3

Zobaczmy czym jest nagość??? Nagość to nie tylko symbol seksu, nagość to zatem symbol układu rozrodczego ludzi, wpierw był on doskonały, ale diabeł namieszał w genach ludzi to ci zorientowali się (jako ludzie o wysokiej 5000IQ inteligencji), że ten układ rozrodczy został uszkodzony i potomstwo z ich seksu Adama i Ewy będzie miało jakieś wady genetyczne. Nagość to zatem układ rozrodczy czyli zdolność do płodzenia dzieci. A Bóg oczekiwał, że ludzie zaczną płodzić wkrótce potomstwo. Więc Adam schował się przed Bogiem, ponieważ wiedział, że Bóg zobaczy jak on i Ewa przez zjedzenie owocu poznania dobra i zła zniszczyli swój układ rozrodczy, oraz będą płodzić niedoskonałe dzieci. No proszę moje wyjaśnienie jest prostsze i logiczniejsze. Gdyż seks służy głównie do płodzenia potomstwa nagość to symbol układu rozrodczego. Zobaczmy ten tekst:

(25) A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Rodz. 2

Ludzie byli nadzy ale się nie wstydzili. Czyli ludzie mieli doskonały układ rozrodczy i byli z niego dumni. Przeciwieństwem dumy jest wstyd. Jak wąż namówił Ewę a ta Adama do zjedzenia owocu poznania dobra i zła, to ludzie o inteligencji powyżej 5000IQ co poznali???

(7) Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Rodz. 3

Otworzyć oczy, czyli zobaczyli jaką głupotę zrobili nie tylko sobie ale swojemu potomstwu które planowali spłodzić i które nakazał im spłodzić sam Bóg. Uszkodzili na własne życzenie swój układ rozrodczy który był powodem dumy pierwszych ludzi, gdyż dawał im moc tworzenia taką jaką posiadał sam Bóg. Czyli zaczęli się wstydzić. Proste wyjaśnienie. Zobaczmy jeszcze raz ten wers:

(3) Adam żył dwieście trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set. Rodz. 5

Naprawa układu rozrodczego Adamowi zajęło 230 lat!!! Co to oznacza??? Otóż Kain był synem Adama przez niego spłodzonym ale na obraz i podobieństwo diabła. A wszystko przez to, że diabeł zniszczył układ rozrodczy pierwszych ludzi. Dopiero po okresie 230 lat Adamowi udało się spłodzić syna na swoje podobieństwo. Zobaczmy zatem owoc poznania dobra i zła zniszczył czy uszkodził układ rozrodczy ludzi oraz zdolność do tego aby dalsze potomstwo Adama i Ewy było tak doskonałe jak oni. Ale tych skutków było więcej.

(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. Rodz. 3

Tu sprawa jest prosta. Kobiety dotąd będzie miała dolegliwości w ciąży i będzie rodziła w bólach ponadto organizm kobiety będzie przez tą ciąże solidnie wyniszczony i będzie z trudem dochodził do siebie. Ponadto kobiety będą pod panowaniem mężczyzn. Takie skutki zjedzenia owocu poznania dobra i zła mają kobiety.

(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego! (18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. (19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Rodz. 3

Tu sprawa jest ciekawa.

Mnie natomiast interesuje co na ten temat mówi Biblia. Zobaczmy:

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg człowieka,  zgodnie z obrazem Boga go uczynił, stworzył mężczyznę i kobietę.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!

(29) I rzekł Bóg: Oto daję wam wszelkie siewne zioła wydające nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewo, które ma owoc nasienia, które się sieje: będzie to dla was pokarmem!

(30) Dla wszystkich dzikich zwierząt ziemi i dla wszystkich latających stworzeń niebios, i wszelkim gadom pełzającym po ziemi, w których jest tchnienie życia, daję na pokarm wszystkie zielone rośliny. I tak się stało. Rodz. 1

Na początku ludzie i zwierzęta byli uwaga roślinożerni. Ludzie mieli jeść owoce oraz zioła czy nasiona, zaś dla zwierząt były to rośliny zielone. To dlatego ludzie tak uwielbiają owoce i szybko uzależniają się od cukru. Gdzieś w naszej pamięci genetycznej pamiętamy co było pierwotnie pokarmem dla nas. Jednak to się zmieniło, ale kiedy????

(17) A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego!

(18) Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym.

(19) W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Rodz. 3

Zobaczmy. Po grzechu pierwszych ludzi, rośliny przeznaczone dla człowieka stały się jak niejadalne to ludzie stopniowo tracili zdolności do przetwarzania z nich wartości odżywczych. Ziemia stała się przeklęta, i tak ziela przeznaczone do jedzenia rodziły ciernie czy osty, czyli zaczęły wytwarzać naturalne pestycydy a człowiek z trudem się z nich żywił, zapewne z pokolenia na pokolenia lub z czasem tracąc zdolność do pozyskiwania z nich wartości odżywczych. A teraz zobaczmy te słowa:

(21) I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór, i przyodział ich. Rodz. 3

Po co Bóg dał Adamowi i Ewie odzienie ze skór zwierzęcych??? Przecież Stwórca równie dobrze, mógł dać odzienie z roślin np. bawełny??? Co to znaczyło??? Otóż Bóg pokazał ludziom skutki ich grzechu i nakazał zabić zwierzęta aby ich nakarmić i pokazać im nowe źródło pożywienia. Zresztą ta teza, o tym, że Adam i Ewa poprzez grzech w Edenie stali się mięsożerni i uzależnienie jak cała ludzkość od mięsa i produktów zwierząt ma sens. Zobaczmy dalej:

(2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.

(3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych;

(4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.

(5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.

(6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?

(7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim.

(8) Potem rzekł Kain do brata swego Abla: Wyjdźmy na pole! A gdy byli na polu, rzucił się Kain na brata swego Abla i zabił go. Rodz. 4

Zobaczmy Abel nie tylko był pasterzem ale także żywił się mięsem i nabiałem. Czyli produktem, który Bóg nakazał żywic się ludziom. Kain zaś nie tylko uprawiał rolę, ale uwaga najprawdopodobniej był weganinem. Bóg przyjął ofiarę Abla ze zwierząt a odrzucając ofiarę Kaina z roślin, pokazał, jakim pokarmem muszą się żywic ludzie aż do końca tego świata. Gdyż, Bóg przyjął ofiarę pokarmu najlepszą w danym momencie dla człowieka. Bóg wspomniał, że Kain zgrzeszył gdyż nie oddał Bogu najlepszej ofiary ze zwierząt… jednak Kain wg Boga nie rozumiał swego błędu. Nie chodziło Bogu tylko o ofiarę Kaina ale także o sposób jego żywienia. Rośliny nie były już wtedy dla Kaina pokarmem który by mu dostarczał wszystkich składników odżywczych tak jak mięso i nabiał jakie jadł Abel .Bóg nakazał być Kainowi spokojny…. jednak Kain nie mógł być spokojny ponieważ, nie jedząc wcale mięsa czy nawet nabiału jego ciało było niedożywione i z tego powodu był agresywny. Bóg zalecił Kainowi naśladowanie brata zarówno w składaniu ofiar jak i w naśladowaniu diety Abla, tylko w ten sposób można osiągnąć spokój. Tutaj zatem chodziło o dietę, dlatego apostoł Jan pisze:

(12) Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. 1 Jana 3

Jakie uczynki Kaina były złe???? Czy chodziło tylko o samą ofiarę??? Nie chodziło też o dietę wegańską Kaina. zrozummy jedno, grzech w Edenie zmienił w radykalny sposób DNA całej ludzkości, i tylko jedzenie mięsa i produktów zwierzęcych oraz ich składanie w ofierze Bogu jako najlepszego pokarmu dla ludzi, zmniejszało lub minimalizowało skutki tegoż grzechu. Ludzie jedząc owoc poznania dobra i zła zrezygnowali z możliwości bycia roślinożercami czy też weganami. Czyli Adam także mógł poprzez owoc poznania dobra i zła skazić DNA zwierząt i roślin ciemną energią.

Ponadto Adam musiał w pocie czoła zdobywać chleb, czyli ludzie szczególnie mężczyźni aby móc spożywać owe tłuste pożywienie muszą być aktywni fizycznie. Wiecie, ze bez ćwiczeń fizycznych siłowych testosteron mężczyzny spada gwałtownie. Bez silnych mięśni szkieletowych układ limfatyczny nie jest wstanie odpowiednio transportować tłuszczy zwierzęcych.

Teraz zobaczmy.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12

Wąż zwodzi cały świat w kwestii tego czym może być owoc poznania dobra i zła. Ale ten symbol jest interesujący. Ten symbol pochodzi z Chin państwa które czci smoka.

Symbol kung fu.jpg


Koncepcja yin i yang pochodzi z antycznej filozofii chińskiej i metafizyki. Opisuje ona dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie.
 • Yang (dosłownie rozumiane jako „nasłonecznione miejsce, południowe zbocze (wzgórza), północny brzeg (rzeki), światło słoneczne”) reprezentowana przez biel i Słońce oznacza siłę, aktywność, radość, ciepło i lato, symbolizuje męski aspekt natury, ekstrawersję oraz liczby nieparzyste; odpowiada jej dzień, niebo oraz dusza hun. Yang symbolizuje ogień lub wiatr. Wszyscy urodzeni w parzystych latach.
 • Yin (dosłownie rozumiane jako „zacienione miejsce, północne zbocze (wzgórza), południowy brzeg (rzeki), zachmurzenie, zaciemnienie”) reprezentowana przez czerń i Księżyc oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury, introwersję oraz liczby parzyste; odpowiada jej noc oraz dusza po. Yin symbolizuje woda lub ziemia. Wszyscy urodzeni w nieparzystych latach.
Wzajemne oddziaływanie yin i yang jest przyczyną powstawania i zmiany wszystkich rzeczy. Z nich powstaje pięć pierwiastków (ogieńwoda, ziemia, metal i drewno), a z nich wszystkie inne rzeczy. Wśród sił natury da się zauważyć stany yin i yang będące w ciągłym ruchu. Kolorem najbardziej Yang jest czerwień. Kolorem najbardziej Yin jest fiolet.
Najważniejszym wykładem nauki o yin i yang jest Księga przemian Yijing. Nauka o yin i yang jest ważną częścią spekulacji kosmologicznych i przyrodniczych taoizmu i neokonfucjanizmu.

Tak ten symbol oznacza zmianę zakonu dla istot na ziemi po zjedzeniu przez pierwszych ludzi owocu poznania dobra i zła. Zobaczmy Biel i czerń symbolizują pierwotny zakon Boga, który oddzielił światłość od ciemności. Ponadto czerń i biel oddzielone od siebie symbolizują poznanie dobra przez ludzi. Tymczasem czarna kropka w bieli i biała kropka w czerni co symbolizują???? Poznanie przez ludzi właśnie zła, poprzez ponowne niezauważalne dla świata u początku swego istnienia, ponownie połączenie cząstek energii ciemności w jasności i jasności w ciemności, wpierw w DNA pierwszych ludzi i zwierząt. Ten symbol to zatem symbol owocu poznania dobra i zła, zjedzony przez pierwszych ludzi.

Wygląda na to, że w sercach ludzi zostało zasiane obok ziarna dobra ziarno zła, czyli w sercach ludzi obok cząstek energii światła zalęgły się cząstki energii ciemności. Serce to połączenie duszy i ciała. Owoc poznania dobra i zła zatem skaził dusze i ciała ludzkie w sposób takie, że obok energii światła dostały się cząstki energii ciemności. Tutaj zobaczmy te słowa:

3 Odpowiadając mi rzekł do mnie: „To jest Syn Człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał Pan Duchów; ma on zwyciężać przed Panem Duchów, w sprawiedliwości na wieki. 1 Hen 46

Czyli Syn człowieczy wyjaśni nam czy mam racje czy nie, poprzez objawieni skarbca tajemnic czyli ewangelii Jana i Mateusza. Ja zaś jestem niczym:

(52) A On powiedział do nich: Dlatego każdy wyuczony w Piśmie, nauczony o Królestwie Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swego skarbca nowe i stare rzeczy. Mat 13

Zobaczmy teraz ewangelie Jana:

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. ew. Jana 3

Zobaczmy tutaj są słowa Isusa mówiące o tym, że drzewo poznania dobra i zła, zjedzenie owocu przez pierwszych ludzi sprawiło, że ludzkość zamiast czynić uczynki wynikające z energii światłości czyli zakonu Boga, zaczęli czynić uczynki ciemności. Dlaczego??? Ponieważ owoc poznania dobra i zła zmieniał ludzkie DNA ciała i duszy. Wszak tutaj:

11 Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Hen 69

Ludzie na początku zatem mieli czynić tylko dobro czyli uczynki światłości. Zobaczmy te słowa:

(1) Na początku była myśl, a myśl była u Boga, a myśl była Boża. (1) (2) Ona była na początku u Boga. (3) Wszystko przez nią powstało, a bez niej nic nie powstało, co powstało. (4) W niej było życie, a życie było światłością ludzi. (5) A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. (6) Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. (7) Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. (8) Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. (9) Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. (12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, ew Jana 1

Zobaczmy, światłość musiała przyjść na świat w postaci Isusa, gdyż coraz to późniejsze pokolenia wybierały uczynki ciemności i świat pogrążał się w ciemności. Dopiero Isus dał światło przez które ludzie mogli stać się dziećmi Boga, bez Isusa ludzie stawali się dziećmi diabła, tak przez uczynki się oni stawali (w dalszych rozdziałach będzie tego wyjaśnienie).

(12) A Isus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. ew Jana 8

Ponownie tutaj Isus nawiązuje do tego czym było drzewo i owoce poznania dobra i zła. Te drzewo to było sprowadzenie na ziemię i jej stworzenia oraz ludzi energii ciemności i połączenie jej z energią światła.

Tutaj widać, ze ewangelia Jana wyjaśnia nam prawdy dotyczące tego czym jest obecny świat i czym było drzewo poznania dobra i zła. To ewangelia Jana nam pokazuje czym owe drzewo było.Ewangelia Mateusza to instrukcja jak zostać dzieckiem Boga i przestać być dzieckiem diabła.

Ponownie e ewangelii Mateusza także znajdziemy coś ciekawego:

(33) Uprawiajcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły; ponieważ drzewo zostaje poznane po owocu. (34) Nasienie węża! Czyż możecie mówić dobre rzeczy sami będąc złymi, skoro z obfitości serc usta mówią. (35) Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. Mat 12

Tutaj Isus mówi rzecz zdumiewającą. Otóż to w sercu są ziarna dobra i zła, ziarna energii światła i ciemności. Nasienie węża zatem staje się nim przez uczynki, tak samo jak przez uczynki stał się dzieckiem diabła Kain.

2Ezd 4
(28) Gdyż zło, o które mnie pytasz zostało zasiane, ale żniwo jeszcze nie nadeszło. (29) Jeżeli to, co zasiane nie zostanie zżęte, i jeżeli miejsce gdzie zło zostało posiane nie przeminie, pole na którym dobro zostało zasiane nie nadejdzie. (30) Bo ziarno złego nasienia wsadzono w serce Adama od początku, i jak wiele zła poczęło aż dotąd, i będzie się rodzić aż przyjdzie młocka. (31) Rozważ to sobie: ile owocu bezbożności ziarno posiane zła narodziło: (32) Kiedy niezliczone główki ziarna są siane, jaką wielką powierzchnią klepiska one zajmą”

Coś zaczyna się klarować, ale jeszcze nie do końca, zobaczmy dalej:…

2Ezd 3
(6) I wprowadziłeś go do ogrodu, którego zasadziła prawica twoja, zanim pojawiła się ziemia. (7) I DAŁEŚ MU JEDNO PRZYKAZANIE twoje, ale on je przekroczył i natychmiast wyznaczyłeś śmierć jemu oraz jego potomkom. Z niego rozwinęły się narody i plemiona, ludzie i grupy niezliczone. (8) I każdy naród chodził z WŁASNEJ WOLI i czynił niegodne rzeczy przed Tobą, gardzili Tobą ale Ty im nie przeszkadzałeś.

I dalej:…
(19) I przeszła chwała twoja przez cztery bramy ognia, trzęsienie ziemi i wiatru i lodu, aby dać Prawo nasieniu Jakuba i twe Przykazania potomkom Izraela. (20) I nie odjąłeś od nich serca złego, aby twe Prawo mogło uczynić z nich pożytek. (21) Dlatego pierwszy Adam obciążony złym sercem zgrzeszył i został pokonany, jak wszyscy którzy się z niego zrodzili. (22) Wtedy choroba okazała się stałą: zakon był w sercach ludzkich razem ze złym korzeniem, ale to co dobre odeszło, a złe pozostaje.

(25) To działo się to przez wiele lat, ale mieszkańcy w mieście grzeszyli, (26) czyniąc we wszystkim, jak czynił Adam i całe potomstwo jego tak robiło, bo oni także używali złego serca.

Zobaczmy Adam także został skażony energią ciemności jak Ewa i podobnie jak ona miał uszkodzony układ rozrodczy co spowodowało, dalsze pokolenia miały w sercu ziarna dobra i zła.

Ponownie te słowa:

(11) Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co z ust wychodzi, to czyni człowieka nieczystym.(…) (18) Ale co z ust wychodzi, wychodzi z serca, i to czyni człowieka nieczystym. (19) Ponieważ z serca wychodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa.(20) To właśnie czyni człowieka nieczystym; ale jedzenie nie umytymi rękoma nie czyni człowieka nieczystym. Mat 15

Zobaczmy, tutaj ponownie kolory byków czarny, czerwony i biały oznaczają po prostu uczynki byków czy też ile było w sercach Kaina, Abla czy Seta ziaren dobra i zła, światła i ciemności.

Zauważmy coś ciekawego. Oto co podaje księga Rodzaju:

(2) Ale ziemia była niewidoczna i nie zabudowana i ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży poruszał się nad wodą. Rodz. 1

Źródłem stałej ciemności jest otchłań. To tam zostały uwięzione zbuntowane anioły w tym te które płodziły nefilimów. W otchłani nie ma ani grama światła. Dlatego Apokalipsa podaje:

(14) I śmierć, i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. Ap 20

Czyli otchłań jako główne źródło ciemności zostanie zniszczona. Zobaczmy ten film:

 

Na dnie oceanów nie ma światła, więc nie ma tam roślin i wszystkie zwierzęta żywią się tam mięsem. Czyli ponownie energia ciemności która przez ludzi przyszła na świat spowodowało mięsożerność u ludzi i wielu zwierząt. A co podaje Apokalipsa:

(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. Ap 21

Czyli na nowej ziemi, gdzie będzie panowała tylko światłość nie będzie morza, czyli obok zniszczonej otchłani drugiego źródła energii ciemności.

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Ap 13

(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie. Ap 17

Ponownie dna morza o otchłań to dwa główne na ziemi źródła energii ciemności gdzie nie ma światła. Ponownie zatem ogrom dowodów na moją teorie czy hipotezę jest w Biblii ogrom. Zobaczmy te słowa:

(12) Lecz gdzie można znaleźć mądrość? A gdzie jest siedziba rozumu? (13) Człowiek nie zna drogi do niej; nie można jej znaleźć w krainie żyjących. (14) Otchłań mówi: Nie ma jej we mnie, a morze powiada: U mnie też nie. Hioba 28

Czyli mądrość, zdolność do tworzenia nowych rzeczy, stworzeń, dzieł nie posiada energia ciemności ale energia światłości.

Jednak ponownie kara węża oraz to czym jest nasienie węża to temat na następny rozdział.

 

4 uwagi do wpisu “Drzewo poznania dobra i zła oraz czym jest nasienie węża. Rozdział I

  1. Nie sama ciemność nie jest złem ale jej pojawienie się na ziemi w ludzkim DNA a potem zwierzęcym i roślinnym jest złem, gdyż ziemia i jej mieszkańcy zostali stworzeni do życia w energii jasności. Bóg oddzielając światło od ciemności uczynił dobro czyli złem było połączenie światła i ciemności.

   Polubienie

 1. Elwira C.

  Potwierdzeniem słuszności twojego rozumowania jest jest to iż w Królestwie Bożym lew ponownie będzie jadł „słomę”. Grzech pierwszych ludzi wpłynął na sposób odżywiania się ludzi i zwierząt.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s