Intepretacja proroctwa o zwierzętach z 1 Ks. Henocha, moja hipoteza odnośnie roli Izraela w genetycznej wojnie z nasieniem węża.

Obserwatorze.... moim zdaniem kluczową do zrozumienia tematu jest 1 księga Henocha i proroctwo odnośnie zwierząt. Zaznaczam wg mojej hipotezy (która nie jest mocna jak zauważył słusznie Henryk) drzewo poznania dobra i zła to maszyna. Zresztą każde drzewo to maszyna. By może drzewo poznania dobra i zła służyło jako instrument szkoleniowy dla aniołów, którzy szkolili się …

Czytaj dalej Intepretacja proroctwa o zwierzętach z 1 Ks. Henocha, moja hipoteza odnośnie roli Izraela w genetycznej wojnie z nasieniem węża.