Intepretacja proroctwa o zwierzętach z 1 Ks. Henocha, moja hipoteza odnośnie roli Izraela w genetycznej wojnie z nasieniem węża.

Obserwatorze…. moim zdaniem kluczową do zrozumienia tematu jest 1 księga Henocha i proroctwo odnośnie zwierząt.

Zaznaczam wg mojej hipotezy (która nie jest mocna jak zauważył słusznie Henryk) drzewo poznania dobra i zła to maszyna. Zresztą każde drzewo to maszyna. By może drzewo poznania dobra i zła służyło jako instrument szkoleniowy dla aniołów, którzy szkolili się w pracy twórczej i popełniali błędy. Tłumaczyło by to dlaczego Bóg zabronił pierwszym ludziom jedzenia owoców z tego drzewa. Zapewne diabeł przy pomocy tego drzewa stworzył owoce które w jakiś sposób niszczył i degenerowały układ rozrodczy ludzi ale jako zachęta do zjedzenia tych owoców diabeł wymyślił doznania seksualne. Jednak to moja hipoteza i nie mam na nią wielu dowodów, tylko pewne poszlaki.

Adam i Ewa to były białe byki czyli czysta genetycznie ludzkość. Kain to był czarny byk czyli nie tylko nieczysty genetycznie człowiek, ale także jego kolor sugeruje, że jest to potomek diabła. Czerwony kolor byka czyli Abla sugeruje, że miał pomieszane cechy dobre i złe.

Jednak znowu gatunek byka którymi byli Adam, Kain, Abel i Set sugeruje, że Kain nie powstał w skutek seksu węża i Ewy ale raczej, że szatan majstrował coś przy drzewie poznania dobra i zła. Zobaczmy zresztą nazwa „drzewo poznania dobra i zła” sugeruje na, że to drzewo mogło być maszyną uczącą anioły i być może pierwszych ludzi tworzenia owoców które potrafiły modyfikować DNA  zwierząt i ludzi. Jak dziecko uczy się??? Poprzez błędy, dziecko na początku chodzi niepewnie dopiero z czasem uczy się dobrze chodzić.  Tak samo na początku aniołom wychodziły z drzewa poznania dobra i zła kiepskie owoce. Dlatego Bóg zabraniał jeść te owoce ludziom.

Natomiast diabeł celowo stworzył takie owoce które degenerowały ludzkość, w celu zadania śmierci pierwszym ludziom. Potem diabeł namówił do spożycia tych owoców z premedytacją Ewę i Adama. Stąd tak surowa kara dla całej trójki.

Znowu skoro Adam, Kain Abel i Set to są jednak byki to sugeruje mi to, że Kain był potomkiem diabła ale w skutek seksu ale w skutek wprowadzenia zmian w genotypie ludzkości poprzez zjedzenie owocu, które zawierały informacje o zmianach w genotypie ludzi wymyślonych przez diabła.

Zauważmy jedno 1 księga Henocha co mówi w jaki sposób pojawiły się innego rodzaje zwierząt obok byków???

1 Hen 86 napisał:1 Znowu śpiąc skierowałem moje oczy i ujrzałem niebo. I oto spadła z nieba gwiazda. Urosła, jadła i pasła się wśród cielaków.
2 Potem zobaczyłem duże, czarne byki. Każdy z nich zmienił swe stajnie, swoje pastwiska i swoje jałówki i zaczął użalać się jeden nad drugim.
3 Spojrzałem jeszcze raz na widzenie i spojrzałem na niebo. Zobaczyłem wiele spadających i zrzucanych z nieba gwiazd na tę pierwszą gwiazdę, pomiędzy jałówki i byki. Stały one pośrodku nich pasąc się razem z nimi.
4 Przyjrzałem się im i zobaczyłem, że wszystkie(…) wysunęły swe wstydliwe członki, tak jak to robią konie, i zaczęły spółkować z jałowicami. Te zaś zacieliły się i wszystkie stały się cielne. Zrodziły słonie, wielbłądy i osły.
5 Wszystkie byki przestraszyły się ich i bali się ich, a te zaczęły gryźć i kąsać swoimi zębami i bóść swymi rogami.
6 W ten sposób zaczęły pożerać te byki, a wszyscy mieszkańcy ziemi zaczęli drżeć, dygotać i przed nimi uciekać.

Zobacz z nieba spadły gwiazdy czyli aniołowie i zaczęli uprawiać seks z krowami i one zrodziły inne rodzaje zwierząt czyli słonie, wielbłądy i osły…. czyli jest to potomstwo diabła powstałe na skutek seksu z aniołami a kobietami. Byli to giganci.

Zobaczmy ten fragment:

1 Hen napisał:4 Powiedziano mi: „Pozostań tutaj, aż zobaczysz wszystko, co ma się stać ze słoniami, wielbłądami, osłami, gwiazdami i wszystkimi bytami”.

88.
1 Ujrzałem jednego z tych czterech, którzy wyszli pierwsi, jak wziął pierwszą gwiazdę, która spadła z nieba, i związał ją za ręce i nogi i wrzucił do przepaści, a przepaść ta była wąska, głęboka, straszna i ciemna.
Jeden z nich wyjął swój miecz i dał [go ] słoniom, wielbłądom i osłom. Zaczęli ze sobą walczyć, a cała ziemia z ich powodu zadrżała.
3 I gdy tak się przyglądałem memu widzeniu, oto jeden z tych czterech, którzy zstąpili z nieba, rzucił kamienie z wysokości nieba, zebrał i pochwycił wszystkie wielkie gwiazdy, których wstydliwe członki [były] jak wstydliwe członki koni, związał ich wszystkich za ręce i nogi i wrzucił do czeluści ziemi.

Słonie, wielbłądy i owce zaczęły walczyć między sobą, a to łączy się z tym fragmentem:

1 Hen 10 napisał:9 Pan powiedział do Gabriela: „Wystąp przeciwko bękartom i rozpustnikom i przeciwko synom nierządu i zgładź synów nierządu i synów Czuwających z pośrodku ludzi. Odeślij ich, poślij ich jednego przeciwko drugiemu, niech się wygubią w bitwie, bo długość dni nie będzie im dana.
10 Będą cię oni wszyscy prosić, bo spodziewają się życia wiecznego i że każdy z nich będzie żył pięćset lat”.
11 A do Michaela (Michała) Pan powiedział: „Idź, powiadom Semiazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością.
12 Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na siedemdziesiąt pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność.
13 W owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność.

Czyli moim zdaniem inne rodzaje zwierząt powstały na skutek seksu upadłych z kobietami. Natomiast byki nie powstały na skutek seksu ale innego rodzaju manipulacji ludzkim DNA.

Seks ma to do siebie, że jest ruletką i nie wiadomo jaki plemnik zapłodni komórkę kobiety. Natomiast diabeł mógł zastosować bardziej wyrafinowaną metody degradacji ludzkiego DNA.

Skąd się wzięli Obserwatorze potomkowie Kaina po potopie???

Znowu odpowiedź jest w 1 księdze Henocha:

1 Hen 89 napisał:8 Woda zaczęła do nich spływać, aż ukazała się ziemia i statek osiadł na ziemi. Ciemność odeszła i pokazało się światło.
9 Wtedy biały byk, który stał się człowiekiem, wyszedł ze statku, a razem z nim trzy byki. Jeden z trzech byków był biały tak, jak ten byk, drugi z nich [był] czerwony jak krew, a trzeci [był] czarny. Biały byk odszedł od nich.
10 Zaczęli płodzić dzikie zwierzęta i ptaki, tak że wyrosły z nich różnego rodzaju lwy, tygrysy, wilki, psy, hieny, dziki, lisy, borsuki, świnie, sokoły, sępy, kanie, orły i kruki. Lecz wśród nich narodził się biały byk.
11 Zaczęli się wzajemnie kąsać. Lecz ten biały byk, który urodził się wśród nich, zrodził dzikiego osła oraz razem z nim białego byka i dzikie osły rozmnożyły się.
12 Lecz ten byk, który urodził się z niego, zrodził czarnego dzika i białego baranka. Czarny dzik zrodził wiele dzików, a baranek zrodził dwanaście baranków.

Znowu biały byk to Noe jego trzy byki kolorów czarnego, czerwonego i białego to Cham (czarny), Jefet (czerwony) i Set (biały).

Zauważ czarnym bykiem był Kain, i czarnym bykiem był Cham ojciec Kanaana, czerwonym bykiem był Abel i Jefet białym bykiem był Set i Sem.

A zatem potomkowie Kaina to jest linia rodowa czarnych byków!!!!

Co jeszcze interesujące to fakt, że widać, że rodzaj byków jest podatny na dalsze manipulacje ludzkim DNA.
Zauważmy jedno byki po potopie płodziły inne rodzaje zwierząt. Pokazuje to, że ludzie typu byków mają DNA bardziej podatne na zanieczyszczenia i sam seks z kobietą hybrydą wystarczy aby powstało dzikie zwierzę.

Zobaczmy innym białym bykiem był Abraham. Zrodził on ze związku z Hagar (która była hybrydą) Ismaela czyli dzikiego osła tylko Izaak czyli syn Abrahama i czystej genetycznie Saraj był białym bykiem.

Ale znowu Izaaka ze związku z jedną kobietą Rebeką (która miała zapewne niewielką domieszkę genów hybrydzich) powstało bliźniacze potomstwo ale różnego rodzaju zwierząt.

Czyli mamy czarnego Dzika czyli Ezawa oraz białego baranka czyli Jakuba.

Ale zauważmy jedno…. w momencie urodzenia Jakuba linia rodowa byków przestała istnieć i jedynymi czystymi rodzajami zwierząt są już baranki i owce.

Zauważmy jedno, cechą baranków jest to, że w przeciwieństwie do byków nie są oni nie tylko podatni na manipulacje i zmiany genów…. ale taki baranek nawet jeśli zwiąże się z hybrydką to jego potomstwo będzie czystymi genetycznie barankami… dowód???

Ile żon miał Jakub i co z tego jak wszyscy jego synowie czyli 12 stu, to byli i tak baranki koloru białego!!!!

Teraz rozumiecie dlaczego Izrael został narodem wybranym przez Boga??? Ponieważ był to naród baranków który miał oczyszcza rodzaj ludzki z genów upadłych. Dlatego Tora pozwala na ożenek z dziewicą z innych narodów, po zwycięskiej wojnie.

Zobaczmy Izaak powstał na skutek cudownej interwencji Boga, gdyż Sara go urodziła gdy już nie mogła mieć dzieci. Dlaczego Bóg tak nalegał, że to z Izaakiem a nie Ismaelem ustanowi specjalne przymierze???

Rodz. 17 napisał:(15) Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.
(16) Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodów, od niej pochodzić będą królowie narodów.
(17) Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim: Czyż stuletniemu może się urodzić dziecko? I czyż Sara, dziewięćdziesięcioletnia, może rodzić?
(18) I rzekł Abraham do Boga: Oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed twoim obliczem!
(19) Na to rzekł Bóg: Nie! Ale żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a Ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim.
(20) Co do Ismaela, wysłuchałem cię: Oto pobłogosławię mu i rozplenię go, i rozmnożę go nad miarę. Zrodzi on dwunastu książąt, i uczynię z niego naród wielki.
(21) Ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym.

Ponieważ Bóg w Izaaku zawarł zmiany które stworzyły nowy rodzaj czystych genetycznie ludzi czyli baranków, którzy nie są tak podatni na zmiany genetycznie i nawet potrafią oczyszczać genetycznie ludzkość.

Zauważmy jedno Jakub baranek walczył jak równy równy z aniołem…. czy nie jest to pewien symbol tego, że Izraelici to specjalna armia Boga której celem było przeciwstawienie się genetycznej ekspansji genów upadłych wśród ludzkości ????

Dlaczego głównym celem Sanhedrynu, czyli organu władzy nasienia węża jest zniszczenie Słowian??? Ponieważ upadli nie mogą pokona Słowian Izraelitów na polu walki jakim jest przekazywanie swoich genów dalszym pokoleniom. Znowu Bóg, pokonał diabła jego własną bronią i jedyną odpowiedzią diabła jest wściekły prymitywny atak mający wymordować Słowian.

Byc, może potomstwo niewiasty to potomkowie Słowian, których geny są w pewnym stopniu naprawione i posiadają oni na tyle sumienia, że mogą oni wypełniać prawo Boga.

Zobaczmy mądrość Boga. Szatan zaślepił Izraelitów tak, że zaczęli oni grzeszyć i Bóg był zmuszony ich ukarać.  Jednak w jaki sposób Bóg ukarał Izraelitów???
Wygnał ich pomiędzy inne narody, czyli Izraelici dalej wypełniali swój cel jakim było genetyczne oczyszczanie ludzkości. Stąd zapewne jest potomstwo niewiasty. Są to dzikie zwierzęta, ale posiadające dość sumienia aby chcieć wypełniać prawo Boga.

1 Hen 90 napisał:37 Widziałem, jak narodził się biały byk. J ego rogi były wielkie i wszystkie dzikie zwierzęta, wszystkie ptaki niebieskie bały się go i nieustannie zanosiły do niego prośby.
38 Zobaczyłem, że wszystkie ich rodzaje odmieniły się i stały się białymi bykami. Pierwszy z nich był Słowem i to Słowo stało się wielkim zwierzęciem o wielkich, czarnych rogach. Pan owiec ucieszył się z jego powodu i z powodu wszystkich byków.

Czyli potomstwo niewiasty zostanie już kompletnie oczyszczone ze skażonych genów.

Wojna pomiędzy Bogiem a diabłem o ludzkość, toczy się na wielu polach.

Dlatego moim zdaniem Henryk poruszył ciekawy temat, który należy spokojnie przedyskutować.

W sumie Obserwatorze ty też swoimi uwagami zmusiłeś mnie do wysiłku i wielu przemyśleń.

Może, się dziwisz, że potrafię zmienić swoje poglądy o 180 stopni. Ale ja trenuje siłowo kilka lat i cały czas zmieniam swoje poglądy na temat diety czy treningu co mi przynosi efekty, ci którzy są uparci w treningu siłowym łapią kontuzje i niszczą sobie zdrowie. I taką metodę dyskusji przenoszę na forum bracie 😉

Pozdrawiam Ciebie 😉


Chciałbym teraz coś zauważyć. Abraham i Izaak byli ostatnimi białymi bykami. Jak wiadomo z księgi Henocha białe byki przegrywały wojnę genetyczną z nasieniem węża. Wystarczyła niewielka domieszka krwi hybrydziej aby biały byk miał potomka czyli zwierzę innego rodzaju.

I tak Abraham z Hagar miał dzikiego osła Ismaela, Izaak z Rebeką miał dzika czyli Ezawa.

Jednak zauważmy Bóg obiecał Abrahamowi po tym jak ten chciał ofiarować swojego jedynego syna Izaaka coś ciekawego:

Rodz. 22 napisał:(15) Potem zawołał anioł Pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc:

(16) Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego,

(17) Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich,

(18) I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.

Zobaczmy Bóg użył sformułowania „potomstwo twoje”.

Otóż pomyślmy skoro Abraham był białym bykiem to kto był tak naprawdę potomkiem Abrahama???

Tylko Izaak również biały byk, Ismael zaś był dzikim osłem.

W potomstwie Abrahama mają być błogosławione wszystkie narody ziemi, co to oznacza???

Mianowicie, że potomstwo Abrahama ma oczyszcza genetycznie, owe skażone nasieniem węża narody.

Zauważymy coś ciekawego białe byki przegrywały wojnę genetyczną czyli geny ojców biały byków nie potrafiły zdominować genów hybrydzich w swoich potomkach. Jednak Bóg powiedział jasno, ze potomstwo Abrahama czyli czyste genetycznie zwierzęta będą liczne jak piasek morski:

Czyli potomstwo czyste genetycznie zacznie dokonywać genetycznej inwazji na nasienie węża i zacznie oczyszcza rodzaj ludzki.

I tutaj widać ewidentnie, że Bóg zapowiedział Abrahamowi, że stworzy nowy rodzaj czystych ludzi, białe baranki, które wygrają wojnę genetyczną z nasieniem węza.

Dlatego Biblia opowiada i skupia się głownie na narodzie wybranym Izraelu i do tego narodu odnosi się większość proroctw.

Zauważmy jedno białe byki jak i białe baranki to czysta genetycznie ludzkośc… a dowodem jest księga Henocha. Zauważmy wszystkie dzikie zwierzęta zostają zamienione w białe byki oprócz owiec.

1 Hen 90 napisał:31 Następnie ci trzej ubrani na biało – ci, którzy przedtem unieśli mnie – ujęli mnie za rękę i podczas gdy ręka tego anioła mnie trzymała, unieśli mnie i zanim rozpoczął się sąd, postawili pośrodku tych owiec.

32 Owce te były całe białe, ich wełna gęsta i czysta.

33 Ci wszyscy, którzy zginęli i rozproszyli się, wszystkie dzikie zwierzęta i wszystkie ptaki niebieskie zebrały się razem w tym domu i Pan owiec radował się bardzo, ponieważ wszyscy byli dobrzy i powrócili do jego domu.

34 Zobaczyłem, że złożono miecz dany baranom. Zaniesiono go do domu i opieczętowano w obecności Pan. Zwołano do tego domu wszystkie owce, tak że dom ten nie mógł ich pomieścić.

35 Wszystkim otwarły się oczy, tak że widzieli dobrze i nie było wśród nich ślepych.

36 Widziałem, że dom ten był wielki, szeroki i wypełniony po brzegi.

37 Widziałem, jak narodził się biały byk. J ego rogi były wielkie i wszystkie dzikie zwierzęta, wszystkie ptaki niebieskie bały się go i nieustannie zanosiły do niego prośby.

38 Zobaczyłem, że wszystkie ich rodzaje odmieniły się i stały się białymi bykami. Pierwszy z nich był Słowem i to Słowo stało się wielkim zwierzęciem o wielkich, czarnych rogach. Pan owiec ucieszył się z jego powodu i z powodu wszystkich byków.

Zobaczmy inny dowód na to, ze białe owce podobnie jak białe byki i krowy to czysta genetycznie ludzkość to nazwa Boga który obok tytułu „Pan Duchów” ma nazwę „Pan owiec”.

Inny dowód to składanie w ofierze Bogu baranka bez skazy. Inny dowód to nazwanie Isusa barankiem np. a Apokalipsie.

Pokazuje to, że głównym celem Izraelitów obok wypełniania prawa Bożego i uczenie tego prawa innych narodów było oczyszczanie genetycznie ludzkości z genów diabła.

A teraz zobaczmy ciekawy dialog Isusa:

Ew Jana 8 napisał:(33) Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie?

(34) Isus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu.

(35) A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze.

(36) Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

(37) Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu.

(38) Mówię to, co widziałem u Ojca, a wy także czynicie, co słyszeliście u ojca waszego.

(39) Odpowiadając, rzekli mu: Ojcem naszym jest Abraham. Isus im rzecze: Jeżeli jesteście dziećmi Abrahama, spełniajcie uczynki Abrahama.

(40) Lecz teraz chcecie zabić mnie, człowieka, który wam mówił prawdę, którą usłyszałem od Boga: Abraham tego nie czynił.

(41) Wy spełniacie uczynki swojego ojca. Na to mu rzekli: My nie jesteśmy zrodzeni z nierządu; mamy jednego Ojca, Boga.

(42) Rzekł im Isus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, miłowalibyście mnie, Ja bowiem wyszedłem od Boga i oto jestem. Albowiem nie sam od siebie przyszedłem, lecz On mnie posłał.

(43) Dlaczego mowy mojej nie pojmujecie? Dlatego, że nie potraficie słuchać słowa mojego.

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

Zobaczmy Isus przyznaje Edomitom racje, że są potomstwem Abrahama. Gdy ci mówią, że Ojcem ich jest Abraham, to Isus pyta się dlaczego nie wypełniają uczynków Abrahama tylko chcą zabić Isusa. Gdy wreszcie Edomici odrzekli, że ich Ojcem jest Bóg to Isus stwierdził, że ich Ojcem jest diabeł.

Czyli bycie nawet potomkiem Abrahama nie oznacza, że Bóg jest takiego człowiek Ojcem należy także wypełnia prawo Boga.


huberkinky napisał:Sprawdźmy niezwykły postępek błądzących Izraelitów tuż po wyjściu z niewoli Babilonu.

Henryku, w niewoli Babilońskiej była tylko niewielka cześć pokoleń Izrael czyli pokolenie Judy i Beniamina oraz cząstka Lewitów.

Reszta pokoleń Izraelitów o wiele dłużej jest na wygnaniu czyli o wiele dłużej jest narażona na mieszanie się genów. Jednak proroctwa mówią jasno, że te wszystkie pokolenia Izraela zbierze ponownie Bóg.

Co do zakazu brania żon z innych ludów wobec Judejczyków, to powód tego zakazu jest inny. Otóż kobiety generalnie wychowują kolejne pokolenia dzieci i mają ogromny wpływ na mężów. Dlatego żony hybrydki mogły szybko zdemoralizować kolejne pokolenie.

Zauważmy, Bóg Judejczyków wyzwolił z niewoli Babilonu aby oni odbudowali mu drugą świątynie która miała oczekiwać na przyjście Syna Bożego.
Zobaczmy Salomona – czystego genetycznie Izraelitę – odwiodły od Boga jego żony hybrydki.Dlatego Bóg wymagał aby Judejczycy trzymali się czystych związków aby ich potomstwo było prawidłowo wychowane. Gdyż Bóg widział na przykładzie Salomona, że hybrydki mogą odwieś swoich meżów od Boga i ponownie wprowadzić ich na drogę bałwochwalstwa i to w jednym pokoleniu. Tymczasem druga świątynie miała dotrwa do przyjścia na świat Isusa.

Znowu gdyby geny Izraelitów nie były odporne na geny hybrydzie i nie dominowały to w zasadzie te zaginione 10 pokoleń Izraelitów już dawno stało by się hybrydami. Gdyż od czasów Asyrii do dziś owe pokolenia są zaginione czyli narażone w większym stopniu na związki z hybrydami niż za czasów królestwa Izraela.


Henryku zgadzam się z tobą w wielu punktach.

Temat jest moim zdaniem ciekawy i rozwojowy. Generalnie zauważyłem coś ciekawego.

Celem diabła było i jest nadal wymordowanie ludzkości rękoma Boga. A ten efekt diabeł może uzyskać tylko poprzez sprawienie aby ludzie zaczęli łamać prawo Boga.

I tutaj zmiana ludzkiego DNA poprzez maksymalne skażenie ludzkiego DNA bądź przy pomocy drzewa poznania dobra i zła lub poprzez nakłonienie aniołów do seksu z kobietami to jedno z potężniejszych narzędzi diabła, które sprawia, że ludzie łamią prawo Boga.

Jednak nie jest to jedyne narzędzie diabła.

Inne narzędzia to demoralizacja młodych ludzi szczególnie najmłodszych. Inne to nauki Pawła z Tarsu o tym, że prawo Boga nie jest ważne i potrzebne do zbawienia a nawet jest powodem do grzechu.

A zatem diabeł stara się nakłonić ludzi do łamania Tory na różne sposoby. Kto wie może żywność GMO i inne modyfikacje żywności uszkadza nasze DNA nie tylko wywołując raka ale także sprawia, że jesteśmy bardziej podatni na łamanie prawa Bożego???

Dlatego sprawa ta jest naprawdę trudna i im więcej o tym myślę to tym więcej widzę opcji.


Wracając do naszej dyskusji. Zauważyłem coś ciekawego. Wpływ na budowę naszego ludzkiego DNA czy jego zmianę mają takie czynniki jak:

1. Nasze pochodzenie, czyli geny naszych rodziców.
2. Środowisko w jakim żyjemy a szczególnie pożywnie.

…. ale jest jeszcze jeden czynnik który, w zasadzie jest głównym motywem w Biblii…

3. Uczynki.

No właśnie to nasze uczynki powodują zmianę naszego DNA, w jakim stopniu nie wiadomo.
Jednak moim zdaniem zauważmy coś ciekawego. Bóg chce abyśmy wypełniali jego prawo, czyli pragnie on posłuszeństwa a nie ofiary. Od tego zależy nasze zbawienie.

Jak mocno uczynki zmieniają nasze DNA???

Pierwszy przykład trening siłowy. Tutaj mamy przykład:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Eugen_Sandow

Człowiek który poprzez trening siłowy zmienił swoje ciało czyli DNA.

I tak najprawdopodobniej wypełnianie prawo Bożego u hybrydy powoduje odbudowę jego sumienia.

Dlatego głównym celem Pawła z Tarsu w jego naukach było to, aby ludzie uznali, że uczynki nie są ważne dla naszego zbawienia.

Moim zdaniem Bóg stworzył naród wybrany Izrael czyli zwierzętach w postaci białych baranków, w dwóch celach:

Cel nr. 1. Izrael miał poprzez swoje geny zaszczepić w skażonych narodach geny które wytwarzały sumienie. Zauważmy Izrael na wyginaniu pomiędzy narody ten cel i tak realizował. Zaszczepił on w hybrydach sumienie.

Cel nr 2. Izraelici poprzez wypełnianie prawa Bożego mieli dać przykład innym narodom do wypełniania tegoż prawa i w ten sposób hybrydy same zaczęły wypełniać Torę.   Ten cel pomimo wygnania Izraela wypełnił Isus.

Dlaczego Bóg tak uczynił???

Ponieważ, Bóg jest świadomy, że dalsze pokolenia skażone genetycznie przez upadłe anioły w sumie są ofiarami diabła. Człowiek nie ma wpływu na to jakich ma rodziców. Dlatego Bóg chciał da maksymalnej ilości ludzi szanse na zbawienie.

Przez Izrael zatrzymał genetyczną ekspansje genów upadłych aniołów. Zapewne też, po potopie upadłe anioły za płodzenie potomstwa od razu były skazywane na więzienie w otchłani, aby ich potomstwo czyli nefilimy nie mogło się namnożyć.

Zauważmy jedno, diabeł podczas potopu był bardzo blisko wymordowania ludzkości rękoma Boga. Ocalała tylko jedna rodzina ludzka.

Bóg zatem nie chce dać podobnego sukcesu szatanowi, stworzył Izrael wysłał swojego syna aby tym razem ogromna rzesza ludzi ocalała.

U bezpośredniego potomstwa upadłych aniołów nefilimów nie ma sumienia. Dlatego oni nie wypełniają prawa Boga. Jednak jeśli nefilim by się połączył z kobietą Izraelitką lub  hybrydką posiadającą cząstkowe Izraelskie geny to ich potomstwo uzyska jakieś szczątki ludzkiego sumienia. I teraz przy wypełnianiu prawa Bożego te sumienie wzrasta.

Dlatego rodziny nefilimów tak dbają aby nie wchodzić w małżeństwa z osobami z innej krwi. Wszystko po to aby nie nabyć szczątkowego sumienia.
Dlatego też nefilimy tak nienawidzą rasy białej a szczególnie Słowian czy też Polaków. Ponieważ znają oni możliwości genów Izraelitów.

Zobaczmy te słowa:

1 Jana 3 napisał:(4) Każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu.
(5) A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma.
(6) Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy; każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
(7) Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy.
(Cool Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
(9) Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził.
(10) Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego.
(11) Albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku, że mamy się nawzajem miłować;
(12) Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe.

Otóż Jan nam wyjaśnia, w zasadzie sprawę prostą, nasze uczynki decydują czy nasze sumienie będzie rosło poprzez wypełnianie prawa Bożego czy też ginęło w skutek łamania tegoż prawa. Zauważmy Izraelici łamiąc prawo Boga niszczyli swoje sumienia czyli ich serca stały się kamieniste.

Zauważmy też rzecz ciekawą. W Biblii ani Kain ani Abel nie są określani jako synowie Adama. Kain był czarnym bykiem Abel zaś Czerwonym. Dopiero Set był jak Adam białym bykiem, dlatego został on wymieniony jako syn Adama.

Jednak to co uczyniło Kaina synem diabła to były jego uczynki. Dlatego Apostoł Jan tutaj mówi jasno, ze wypełnianie zakonu czyni nas synami Boga zaś łamanie tegoż zakonu czyni nas synami diabła.

O tym jak ogromną rolę odgrywają uczynki wspomina sam Isus:

Mat 5 napisał:
(9) Błogosławieni pokój czyniący, ponieważ oni synami Bożymi będą nazwani.

Czyli ludzie pokojowo usposobieni, którzy miłują bliźnich i są pomocni wobec innych osób uczynni będą nazwani synami Bożymi.

Czyli uczynki powodują, że ktoś stanie albo synem (córką) Boga albo synem (córką) diabła.

Dlatego świat szatana ma na celu demoralizować nas od najmłodszych pokoleń, abyśmy łamali prawo Boga. I czyni to poprzez zmasowany atak mass mediów z różnych stron. Mass media nie bez powodu nas kuszą.

Nie bez powodu przewodnicy chrześcijaństwa cytują Pawła i forsują jego nauki o nieważności zakonu.

Uczynki mają ogromny wpływ na nasze DNA. Zobaczmy co powiedział Isus:

Mat 8 napisał:(5) A gdy Isus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego setnik, prosząc go
(6) I mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi.
(7) Odrzekł mu Isus: Przyjdę i uzdrowię go.
(Cool A setnik odpowiedział mu: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony.
(9) Ja także jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: zrób to, a robi.
(10) Gdy Isus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem.
(11) Ale mówię wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios.
(12) Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Zobaczmy wielu Izraelitów mających geny ale łamiących Tory nie zostanie wpuszczonych do Królestwa Boga ale z niego wyrzuconych ale wielu ludzi nie mających czystych genów ale wypełniających zakon zostanie do tego Królestwa wpuszczonych.

Dlatego moim zdaniem demaskowanie Pawła ma wieli sens. Paweł bowiem i jego nauki są bardzo groźne gdyż atakują fundament naszego zbawienia jakim są uczynki.


W tym temacie przedstawiłem hipotezę, że Izraelici to genetyczna armia Boga mająca na celu oczyszczać geny rodzaju ludzkiego aby nie dopuścić do tego aby ludzkość została tak zanieczyszczona genetycznie jak to miało miejsce przed potopem.

Jakie są dowody aby uprawdopodobnić moją hipotezę????

Zauważmy jedno Izaak był ostatnim z ludzi z rodzaju białych byków. W czasach przedpotopowych aż do czasów Izaaka Biblia przedstawia linie genealogiczną białych byków. Co można zauważyć białe byki są bardzo podatne na wpływ genów upadłych aniołów dlatego czysty rodzaj ludzki był tak mocno narażony na szybkie wyniszczenie genetyczne.

Co jeszcze ciekawsze Jakub był pierwszym białym barankiem czyli innym rodzajem ludzi czystych genetycznie.

Zauważmy coś ciekawego księgo Henocha i proroctwo o zwierzętach powstało w czasach Henocha. Czyli Bóg znał na wskroś strategie diabła która polegała na tym aby skazić genetycznie linie białych byków.

Zobaczmy Abraham i Sara. Sara nie mogła mieć dzieci i dała Abrahamowi swoją niewolnicę Hagar aby ta urodziła mu dziedzica. Problem w tym, że Abraham nie spłodził białego Byka z Hagar ale dzikiego osła, czyli w tym momencie gdyby Saraj przy pomocy Boga nie urodziła Abrahamowi Izaaka szatan by triumfował. Dlatego Bóg uczynił nowy rodzaj czystych genetycznie ludzi czyli baranki. Ten rodzaj był odporny na zanieczyszczenia genetyczne i co ciekawe jego geny nawet oczyszczały skażony genetycznie rodzaj ludzki. Co jest tego dowodem???
Pojedynek Jakuba z aniołem po którym Jakub dostał nowe imię Izrael. Co Bóg nam chciał przekazać przez ten pojedynek??? Pomyślmy …

Rodz. 32 napisał:
(28) Wtedy rzekł: Nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo przeważyłeś z Bogiem  i będziesz potężny pomiędzy ludźmi.

Moim zdaniem tutaj mogły paś słowa :”przeważyłeś z aniołem” ponieważ Jakub walczył z aniołem i ten fragment może być skażony przez masoretów.

Ten pojedynek pokazał ciekawą rzecz. Aniołowie walczyli z rodzajem ludzkim przez skażenie go swoimi genami. Jakub nie ustępując aniołowi w walce pokazał, że nowy rodzaj ludzki będzie odporny na to skażenie i nawet będzie oczyszczał skażony genetycznie rodzaj ludzki.

Bóg w księdze Henocha był świadomy, że diabeł będzie chciał Izraelitów zniszczyć przez skażenie ich genów. Dlatego Bóg w księdze Henocha określił Izraelitów jako ślepe owce na jego prawo. Jednakże Bóg zastawił na diabła pułapkę. Diabeł doprowadził do tego, że Izraelici zostali ukarani przez Boga poprzez wygnanie ich i rozproszenie wśród narodów świata….. co oznaczało jedno, Izraelici zaczęli oczyszczać skażony rodzaj ludzki a diabeł sam doprowadził do tego swoimi działaniami.

Dlatego diabeł nienawidzi Izraela i w Apokalipsie będzie prowadził walkę przeciwko potomstwu niewiasty czyli komu????

Ludzkości która została dostatecznie oczyszczona przez geny Izraelitów aby móc wypełniać zakon Boga!!!!

Zobaczmy inną rzecz. Diabeł w islamie czyli religii którą założą zaczął promować chów wtórny czyli małżeństwa pomiędzy bliskimi krewnymi.

1400 LAT KAZIRODZTWA W ISLAMIE

Tak samo rodzony nefilimów dbają o to aby ich małżeństwa byli tylko pomiędzy nimi dlaczego????

Zauważmy jedno białe byki bez problemów i z korzyścią potrafiły przekazywać swoje geny poprzez małżeństwa nawet pomiędzy rodzeństwem (Abraham i Sara to byli brat i siostra), jednak Bóg w Torze jaką dał Izraelitom zakazał małżeństw pomiędzy kuzynami dlaczego???

Ponieważ księga Henocha jasno nam podaje, że Izraelici należeli do innego rodzaju czystych genetycznie ludzi i dlatego dotyczyły ich inne prawa reprodukcji. Izraelici mogli brać za żony branki wojenne z innych narodów które im się podobały(oprócz narodów skazanych przez Boga na zagładę).

Jak zauważymy Biblia opisuje wojnę genetyczną. Dlatego diabeł mordując tak wielu Słowian (szczególnie w dwóch wojnach światowych) pokazał, że tę wojnę na polu genetycznym upadli przegrali.

Zauważmy jedno, dlaczego w islamie promowane są małżeństwa pomiędzy kuzynami???

Ponieważ to pokazuje, że od czasu powstania Izraelitów diabeł został zmuszony w tej genetycznie wojnie do defensywy – gdyż w przypadku ofensywy ten nakaz nie ma sensu.

Obecnie diabeł drastycznie przez aborcje, promocje zboczeń, zatruwanie ludzkich ciał powoduje, gigantycznych podatków, ze rasa biała jest na skraju wyginięcia. Dlaczego te metody stosuje i dodatkowo zalewa nas islamistami????

Ponieważ diabeł chce przykryć fakt, że Biblia ma na 100% racje.

Otóż wg Biblii zbawienie ludzkości może odbyć się tylko przez naród wybrany przez Boga Izrael. Kłamstwa Pawła na temat duchowego Izraela mają nas zwieść abyśmy nie zauważyli, że Biblia to historia wojny genetycznej pomiędzy nasieniem węza a niewiasty.

Zmiażdżenie głowy węza może także oznaczać jedno. Izrael jako nowy typ ludzi czysty zniszczył zamysł diabła (czyli jego głowę, pomysł) aby wyniszczyć ludzi przy pomocy skażenia ich genów. Cały plan diabła spalił na panewce w momencie narodzin Jakuba.

Zobaczmy z kim Jakub miał 12 synów czyli białych baranków??? Z kilkoma kobietami w tym z niewolnicami czyli hybrydami. O ile w przypadku Abrahama jego związek z hybrydą Hagar spowodował, że zamiast białego byka miał on dzikiego osła… to Jakub miał z hybrydkami białe baranki czyli synów zawierających jego cechy.

Nie dziwię się, że księga Henocha tak szybko została skasowana z wielu przekładów Biblii.


Napisze teraz tak. Ta moja teoria czy hipoteza ma wielki sens.

Zobaczmy, powstanie z woli Boga Izraela czyli nowej linii narodu ludzi czystych genów nie z rodzaju byków ale z rodzaju baranków miało ogromny sens w wojnie o wyzwolenie ludzkości spod władzy diabła pomiędzy Bogiem a szatanem.

Genetyka innych narodów do czasu zaistnienia Izraela posiadała cechy hybryd ale z niewielkimi możliwościami do wypełniania zakonu (czyli uczynków światłości) zaś ogromne możliwości do łamania zakonu (czyli uczynków zła). Tymczasem Izraelici podczas swego istnienia posiadali ogromne możliwości naprawy genów innych narodów poprzez nawet zawieranie z nimi małżeństw. Tak, że ich potomstwo było już lepsze i miało więcej cech światłości i mniej cech ciemności.

Oto dowody:

(12) Lecz jeżeli nie zawrze z tobą pokoju i rozpocznie z tobą wojnę, to je oblegniesz, (13) I gdy Pan, Bóg twój, wyda je w twoje ręce, wybijesz wszystkich jego mężczyzn mieczem. (14) Tylko kobiety i dzieci oraz bydło i wszystko, co będzie w tym mieście, cały łup z niego weźmiesz sobie jako zdobycz i będziesz korzystał z łupu twoich nieprzyjaciół, których dał ci Pan, Bóg twój.(15) Tak postąpisz ze wszystkimi miastami, bardzo oddalonymi od ciebie, które nie należą do miast tych narodów. Pow. Prawa 20

Zobaczmy Izraelici mogli brać nawet za żony kobiety z innych narodów które nie były dziewicami. Oto inny dowód:

(10) Jeżeli wyruszysz na wojnę przeciwko swoim nieprzyjaciołom i Pan, Bóg twój, wyda ich w twoje ręce, i weźmiesz z nich jeńców, (11) I ujrzysz wśród jeńców kobietę pięknej postaci, i zakochasz się w niej, i chciałbyś ją pojąć za żonę,(12) To wprowadzisz ją do swego domu, a ona ostrzyże swoją głowę i obetnie sobie paznokcie (13) Oraz zdejmie z siebie szatę branki. Niech zamieszka w twoim domu, opłakując swego ojca i matkę przez cały miesiąc. Potem możesz zbliżyć się do niej i pojąć ją, i będzie twoją żoną. (14) Lecz gdyby przestała ci się podobać, pozwolisz jej odejść, dokąd zechce. Ale nie sprzedasz jej za pieniądze i nie będziesz odnosił się do niej jak do niewolnicy, gdyż ją poniżyłeś. Powt. Prawa 21

Ponownie jest tutaj mowa nie o dziewicy ale o kobiecie która się podobała Izraelicie.

Tym bardziej kara dla Izraelitów czyli ich wygnanie i rozproszenie wśród narodów świata, była błogosławieństwem dla tych narodów. Gdyż Izraelici mieszali się z nimi przez małżeństwa i naprawiali geny następnych pokoleń. Oto kolejny ciekawy dowód w postaci tego proroctwa Daniela o posągu:

(31) Ty, królu, miałeś widzenie: Oto olbrzymi posąg stał przed tobą; wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. (32) Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, (33) Jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. (34) Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny, i skruszył je. (35) Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto, i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie; i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. (36) Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi: (37) Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę, i chwałę, (38) W którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo spod nieba, którego uczynił władcą tego wszystkiego, ty jesteś głową ze złota, (39) Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje, a potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. (40) Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie; i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. (41) A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z gliną. (42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. (43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną. (44) Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud; zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki, (45) Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Dan 2

Zobaczmy, głowa posągu była złota, gdyż królestwo Babilonu pokonało dwa pokolenia Izraela, Judy i Beniamina. Potem dalsze części były z coraz gorszego materiału, czyli srebrne, miedziane, żelazna a na końcu glina pomieszana z żelazem. Otóż zobaczmy jedno, Izrael za czasów Babilonu dopiero co został niedawno wygnany przez Asyrię na północ i zaczął się mieszać z narodami. Jednak ponownie w miarę czasu geny Izraelitów osłabiały cechy diabła u Persów (którzy oddali Judzie i Beniaminowi tereny Judy i zezwolili na odbudowę świątyni w Jerozolimie) , potem o Greków ( zamiłowanie do prawdy), czy Rzymian (umiłowanie do praworządności i karności). Czyli cechy Izraelitów geny światłości umożliwiające wypełnianie coraz więcej prawd Boga, przechodziły niezauważalnie na inne narody. Zobaczmy setnik został pochwalony przez Isusa za wiarę zaś Piłat starał się uwolnić Isusa gdyż sądził go sprawiedliwie i nie widział w nim winy. Przecież setnik i Piłat to byli czołowi przedstawiciele władz Rzymu a zatem to były hybrydy. Potem po misji Isusa, posąg stał się gliną pomieszaną z żelazem dlaczego???

Ponieważ jak zauważyliście w ewangelii Mateusza te słowa Isusa jakie dał swoim Apostołom po zmartwychwstaniu:

(18) A Isus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,(20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.Mat 28

Sprawiły, że ewangelia Isusa dotarła do wszystkich narodów. Narodów których uleczone geny przez rozproszony Izrael pozwalały na wysłuchanie owej ewangelii i wybór czy chcą czynić zakon czy też pozostać w ciemności. Gdyż sąd na czym ma polegać???

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. ew Jana 3

No właśnie czyli ludzie czy hybrydy które wybrały światłość – po usłyszeniu ewangelii Isusa –  są gliną (gdyż czynili prawo Boga), zaś ludzie którzy wybrali ciemność są żelazem. Gdyż czego symbolem jest glina??? Glina jest symbolem posłuszeństwa wobec Boga, wypełnianie jego prawa i poddanie się woli Boga:

(1) Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści: (2) Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię ci moje słowa! (3) I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. (4) A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się – wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. (5) I doszło mnie słowo Pana tej treści: (6) Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz? – mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela! (7) Raz grożę narodowi i królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę, (8) Lecz jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuję tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Jer 18

Czyli glina umożliwia wysłuchanie słów Boga i wybór.

(8) Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem, my jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą i wszyscyśmy dziełem twoich rąk! Iz 64

Czyli glina to Izraelici oraz ich geny które dali oni podczas wyganiani innym narodom i przez to oczyści ich DNA do tego stopnia, że członkowie tych narodów mieli szanse na wybór czy chcą czynić zakon, światłość czy ciemność czyli zakon nadal łamać.

Ponownie oto czym jest glina, jak nie człowiekiem zdolnym do wysłuchania słów Boga i wypełniania ich:

(9) Biada temu, kto się spiera ze swoim stwórcą, skorupka wśród glinianych skorupek! Czy glina może powiedzieć do tego, kto ją formuje: Co robisz? albo dzieło do swojego mistrza: On nie ma rąk? Iz 29

Czyli zobaczmy przez Izrael będą błogosławione inne narody a nie przeklinane, gdyż ich DNA zostało uleczone do tego stopnia, że mogą one wysłuchać ewangelie Isusa i zdecydować się na wypełnianie zakonu Boga lub jego odrzucenie.

Jednak ponownie, są wśród ludzi psychopaci, czyli osoby pozbawione w swoich genach cech światła czyli sumienia lub zdolności do czynienia dobra i są oni zdolni do czynienia zła. Kim oni są???

(15) Tak postąpisz ze wszystkimi miastami, bardzo oddalonymi od ciebie, które nie należą do miast tych narodów. (16) Jednakże z miast tych ludów, które daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, nie zachowasz przy życiu żadnej żywej istoty, (17) Gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie: Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan, Bóg twój, (18) Aby nie uczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim bogom, i byście nie zgrzeszyli wobec Pana, Boga waszego. Pow Prawa 20

Są to potomkowie ocalałych z pogromów dokonanych przez Izraelitów członkowie tych narodów. Pamiętajmy Izrael niekiedy oszczędzał mieszkańców tych narodów wbrew nakazowi Boga. Narody obłożone klątwą miały geny odporne na naprawę przez geny Izraelitów. Dlatego ci członkowie tych narodów Bóg polecił zabić wraz z całym ich dobytkiem. Zauważmy Izraelici jednak te narody oszczędzali a potem czynili pod ich wpływem czyny jeszcze gorsze niż one.

Zapewne członkowie tych narodów przetrwały do dziś jako psychopaci czy też ludzie których imiona nie zostały zapisane w księdze żywota Baranka. Gdyż ich cechy sprawiają, że są oni odporni na ewangelie Isusa.

Zobaczmy jedno, Bóg dał jako karę dla Izraelitów za łamanie zakonu wygnanie a nie całkowite wyniszczenie dlaczego??? Ponieważ ta kara była pułapką dla szatana, który skoncentrował się na skuszeniu Izraela do łamania tego prawa. Bóg to przewidział i rzekł:

(24) Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym; zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem. Jer 50

Ta kara dla Izraela była pułapką dla szatana. Zobaczmy Bóg już Henochowi przepowiedział, że Izraelici będą ślepi i nie będą wypełniać jego prawa:

74 W owym czasie oczy tych owiec były ślepe, tak że nie mogły widzieć, podobnie jak i ich pasterze. Nie widziały. Zostały one przeznaczone pasterzom na zagładę. Ci zaczęli deptać owce swoimi stopami i je pożerać. 75 Jednak Pan owiec milczał, aż wszystkie owce rozproszyły się poza granice i połączyły się z dziką zwierzyną, a (pasterze) nie wyrwali ich ze szponów dzikich zwierząt. 1 Hen 89

26 Jednocześnie zobaczyłem, jak otwarto pośrodku ziemi podobną (do tamtej), otchłań również pełną ognia. Doprowadzono tam ślepe owce. Wszystkie zostały osądzone, uznane za winne i również wrzucone na spalenie do otchłani ognia. Ta otchłań była od południowej strony domu.1 Hen 90

Czyli co Bóg, wiedział na długo przed Izraelem, że ten będzie się buntował i będzie łamał przymierze za co musi zostać ukarany. A zatem Bóg wykorzystał nawet ślepe owce które łamały jego zakon do przekazania jego genów aby inne narody mogły mieć uleczone te geny:

34 Zobaczyłem, że złożono miecz dany baranom. Zaniesiono go do domu i opieczętowano w obecności Pana. Zwołano do tego domu wszystkie owce, tak że dom ten nie mógł ich pomieścić. 35 Wszystkim otwarły się oczy, tak że widzieli dobrze i nie było wśród nich ślepych. 36 Widziałem, że dom ten był wielki, szeroki i wypełniony po brzegi. 37 Widziałem, jak narodził się biały byk. Jego rogi były wielkie i wszystkie dzikie zwierzęta, wszystkie ptaki niebieskie bały się go i nieustannie zanosiły do niego prośby.38 Zobaczyłem, że wszystkie ich rodzaje odmieniły się i stały się białymi bykami.Pierwszy z nich był Słowem i to Słowo stało się wielkim zwierzęciem o wielkich, czarnych rogach. Pan owiec ucieszył się z jego powodu i z powodu wszystkich byków. 1 Hen 90

Czyli część dzikich zwierząt dziki genom i ewangelii Isusa zmieni swoje uczynki i zostanie zbawiona. W ten sposób Bóg wykorzysta sidła jakie zastawił diabeł przeciwko szatanowi.Moja hipoteza tłumaczy cel powstania Izraela oraz wielką mądrość Boga, który sprawił, że diabeł sam wpadł w sidła które zastawił.
Diabeł myślał, że jak zwiedzie Izrael to genetycznie go zniszczy mieszając jego geny z hybrydami. Tymczasem Izrael w rozproszeniu nie dość, że stał się jeszcze liczniejszy to jeszcze swoimi genami naprawiał geny hybryd. Dlatego ta porażka szatana o której informuje 1 księga Henocha, była jednym z powodów usunięcia tej księgi z kanonów wielu Biblii.Dlatego też Paweł stworzył duchowy Izrael oraz głosił swoje ewangelie i nauki do pogan (czyli hybryd), czyli, że Isus nie chciał uczynków ale samą wiarę i uczynki nie są potrzebne do zbawienia aby zminimalizować straty jakie Isus zadał wężowi. Gdyż hybrydy mając geny Izraelczyków były zdolne do wysłuchania Isusa i zmianę swoich uczynków, zobaczmy Piłata i setnika.

Zobaczmy Isus zmiażdżył głowę wężowi, poprzez fakt, że jego ewangelia powodowała zmianę uczynków nawet u hybryd (których geny zostały naprawione przez geny rozproszonych Izraelitów). Zmiażdżenie głowy to zlikwidowanie źródła głównej siły węża, jego pomysłu na to, że przez uczynki czy potem przez zanieczyszczone geny, ludzie popełniali uczynki które czyniło ich potomstwem węża. Geny Izraelitów i ewangelia Isusa spowodowały, że hybrydy zaczęły wypełniać prawo Boga, mniej lub bardziej i przez to posąg Babilonu wszedł w erę gliny pomieszanej z żelazem. Dlatego szatan wysłał Pawła, który ewangelie swoją kierował do hybryd czyli pogan, aby zminimalizować swoje straty. I od tej pory od czasów Isusa szatan jest w ostrej defensywie genetycznej i propagandowej. Szatan zatem jest zmuszony do używania nie zwiedzenia ale prymitywnych narzędzi takich jak przemoc fizyczna czy duchowa (ogrom informacji jaką teraz mamy). Paweł głosił, że Izrael duchowy nie potrzebuje do zbawienia uczynków ale samą wiarę i że zakon Boga jest powodem grzechu co pokazuje, że szatan jest w ostrej desperacji, skoro musi apelować do hybryd skażonych genetycznie, że uczynki nie są potrzebne do zbawienia. To pokazuje, że na polu genetycznym oraz duchowym szatan zwyczajnie już poegł i oczekuje na zasłużony wyrok z rak Boga.

A sam Bóg poprzez Izrael i Isusa pokazał swoją miłość do rodzaju ludzkiego i sprawiedliwość. Gdyż każdy człowiek potrzebuje szansy na zbawienie i wybór, gdyż nie jest jego winą, że ma mniej lub bardziej skażone geny. Dlatego Bóg poprzez swoją mądrość stworzył Izrael i posłał nam Mesjasza.

 


Ps. 1 Zobaczmy te słowa Boga:

(8) Nie gardź Edomitą, gdyż jest twoim bratem, i nie gardź Egipcjaninem, gdyż byłeś w jego ziemi obcym przybyszem.

(9) Ich potomkowie, którzy im się urodzą w trzecim pokoleniu, mogą wejść do zgromadzenia Pańskiego. Powt. Prawa 23

To jest kolejny dowód na to, że geny Izraelitów oczyszczały geny hybryd, tak, że w kolejnych pokoleniach owe potomkowie hybryd stawać się mogły już w trzecim pokoleniu czystymi genetycznie Izraelitami. Przecież Edomici i Egipcjanie to były hybrydy. A zatem to jest potężny dowód dla mojej hipotezy w postaci słów samego Boga i jego prawa dla Izraela!!!!!

 

 

18 uwag do wpisu “Intepretacja proroctwa o zwierzętach z 1 Ks. Henocha, moja hipoteza odnośnie roli Izraela w genetycznej wojnie z nasieniem węża.

 1. Kala

  Czegoś nie rozumiem, więc proszę o wyjaśnienie.

  Na początku Adam i Ewa byli czyści genetycznie – biały byk i jałówka.
  Po ingerencji szatana (według twojej teorii) zjedli jabłka, które były
  zmienione tak, że wpłynęło to na DNA tej pary. Czy Adam nadal był białym bykiem
  a Ewa białą jałówką? Chodzi mi tutaj o kolor, że ich DNA zostało zmienione i nie wpłynęło
  to na zmianę tego symbolicznego koloru?

  Po tych wydarzeniach Ewa urodziła czarnego byka – Kaina,
  czerwonego – Abla i białego – Seta. Noe był czysty genetycznie jak i jego żona tak?
  Potop miał wytępić gigantów i całą resztę.
  To w jaki sposób jego synowie nie byli biali, a znowu było tak jak w Edenie? Ktoś dał
  im te same jabłko? Bo tego nie rozumiem.
  Czy jednak Noe i jego żona mieli w sobie cząstkę nieczystości? To jak to się stało, że był czerwony i czarny byk?

  Napisałeś:

  ”Co jeszcze interesujące to fakt, że widać, że rodzaj byków jest podatny na dalsze manipulacje
  ludzkim DNA. Zauważmy jedno byki po potopie płodziły inne rodzaje zwierząt. Pokazuje to, że
  ludzie typu byków mają DNA bardziej podatne na zanieczyszczenia i sam seks z kobietą
  hybrydą wystarczy aby powstało dzikie zwierzę.”

  Czytając to nadal nie rozumiem, dlaczego Noe i jego Żona (jeżeli byli czyści genetycznie) to nie mieli samych białych byków.

  Pozdrawiam

  Polubione przez 1 osoba

  1. To są moje stare posty z forum zbawienie . Napisałem Rodział I tego zagadnienia: https://cyryl27.wordpress.com/2019/09/21/drzewo-poznania-dobra-i-zla-oraz-czym-jest-nasienie-weza-rozdzial-i/ w drugim postaram wyjaśnić zagadnienie białych byków. Stare posty pokazują mój mały stan wiedzy i nawet wahanie się moje w kwestii seksu Ewy z wężem. Ale ich nie zmieniałem aby być uczciwy i pokazać, że do prawdy dochodzi się w drodze dyskusji (dzięki Obserwatorowi odrzuciłem teorie o seksie Ewy z wężem)

   Polubienie

 2. NathanieLysandeR

  1. Tanach, Talmud, teksty łojców kościoła, jezuitów, rabinów i tak dalej to przede szystkim źródła dezinformacji, mydlenia oczu.
  2. Wyrażenie poznać żonę jest idiomem, poznał żonę fizycznie, wiadomo o co chodzi nie ma sensu szukać innego sensu na siłę. Tylko Septuaginta i NT Interlinearny który także używa terminu ”poznał”’
  Dowody od rabinów i watykańców zwykle mają na celu wprowadzenie w błąd. Na podstawie ich manipulacji wpiera się naukę o dwóch bogach – Lucyfer/Enki/Bóg i Jahwe/Enlil/Pan, Prometeusz i Zeus i tak dalej
  http://biblia.oblubienica.eu/wystepowanie/word/id/%CE%B5%CE%B3%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%BD
  3. Wszystkie religie głoszą fałszywą Apokalipsę, Ewangelię jako zabicie ludzkości przez Boga oraz wędrówkę do piekła/nieba/czyśca. Przeżyją tylko ci którzy chodzą do kościoła albo roznoszą Strażnicę i tak dalej przeżyje tylko symboliczne 144tys reszta zginie.
  4. Generalnie, religijnie zrzuca się całą winę na ”gadające zwierzę” oraz na Ewę w Edenie. Adam i aniołowie są wybielani albo nie wspominani, jeden diabeł jedyny winny i te złe kobity…
  Przecież każdy miał swój rozum dokonał ”właściwy’ wybór
  1 Hen 69:
  (4) Imię pierwszego jest Jekon. To jest ten, który zwiódł wszystkie byty anielskie. Sprowadził ich na ziemię i uwiódł ich przy pomocy córek ludzkich.
  (5) Imię drugiego jest Asbeel. Ten podsunął zły plan świętym bytom anielskim i zwiódł je tak, że zanieczyścili swe ciała z córkami ludzkimi.
  (6) Imię trzeciego jest Gadrael. Ten pokazał wszelkie śmiertelne ciosy synom ludzkim. On zwiódł Ewę i pokazał ludziom oręż śmierci: tarcze, pancerze i miecz do zabijania i wszelki śmiertelny oręż ludzi.
  (7) To z jego poduszczenia to wszystko przyszło na mieszkańców ziemi od owego czasu aż na wieki wieków.

  Oczywiście religijne dzieje przed-potopowe sprowadzają do mitu, bajki o gadających wężach, owocach.
  Dzieci aniołów nagle stają się dziećmi Kaina czychające na dzieci Seta, tu raczej chodzi o walkę dzieci Boga z dziećmi aniołów.
  Wiadomo kościół zawsze będzie zrzucał winę na ”bezimiennego” oraz na Ewę aby dopiec kobietom, Paweł był przeciwko kobietom niby obalał Prawo chociaż sam wydawał rozkazy.

  5. Prawdopodobnie oryginalnie Kananejczycy byli po prostu synami Kanaana, nie ma innej możliwości jak to że aniołowie prężnie i dzielnie walczyli przeciwko Bogu na tych ziemiach, a po drugie Kanaan był przeklęty więc program ochronny nie działał tam gdzie mieszano geny tam dziwnym trafem liczba gigantów i zwykłych łotrów wzrastała a malała liczba tych normalnych.
  Fizyczne dzieci anielskie jak i ”duchowe” na podstawie czynów cechuje zamiłowanie do kłamstwa, przekrętów, mitomanii, obłudy, braku skruchy,

  6. Dziwne że wiele informacji tak zwanych ”wiedza tajemna” nie jest przed nami ukrywana
  Nie można wierzyć kabalistom i innym czarownikom na słowo, zwłaszcza jeśli sami podają pewne informacje chcąc abyśmy je poznali.

  7. Kościół mocno uprościł rodowody Biblijne chociaż mamy wymienionych następców Ezawa, Ismaela i trzech synów Noego.
  Kościół uznał pod wpływem listów Pawła że Nowe Przymierze przeszło na nowy naród wybrany – gojów, narody, Jafetytów bo żydzi zabili ”boga w hostii ukrytego”.
  Moim zdaniem Chamici to przede wszystkim ludy południa – Murzyni (Kuszyci, zresztą nazwy wymienne), ludy Afryki, | Kananejczycy, Egipcjanie a większośc z nich miała więcej genów anielskich.
  Jafetyci to ludy północy – Indianie, Azjaci, pierwsi Europejczycy,
  Semici to najbardziej uprzywilejowana grupa – Arabowie, Edomici, Izraelici, Aramejczycy, Asyryjczycy i moim zdaniem Persowie to tak na prawdę Elamici.

  8. Kain jak wiadomo został obłożony klątwą, kto zabije zostanie pomszczony siedmiokrotnie. Jeśli został zabity przez Tobela (Tanach Tubalkain, niepewne informacje) to ma nawet sens dlaczego linia rodowa Kaina wygasła, nie licząc skażenia genetycznego ponad 90% to byli Nefilimowie. Księga Kronik podaje wybiórczo rodowody nie umieszczono imion żon jak i rodu Kaina czy pozostałych bezpośrednich synów i córki pierwszej pary bo nie było czym się chwalić, utopili się….

  Polubione przez 2 ludzi

  1. Zgadzam się wiele informacji zostało przed nami ukrytych. Jednak ponownie, moja hipoteza tłumaczy cel powstania Izraela oraz wielką mądrość Boga, który sprawił, że diabeł sam wpadł w sidła które zastawił.
   Diabeł myślał, że jak zwiedzie Izrael to genetycznie go zniszczy mieszając jego geny z hybrydami. Tymczasem Izrael w rozproszeniu nie dość, że stał się jeszcze liczniejszy to jeszcze swoimi genami naprawiał geny hybryd.

   Dlatego ta porażka szatana o której informuje 1 księga Henocha, była jednym z powodów usunięcia tej księgi z kanonów wielu Biblii.

   Dlatego też Paweł stworzył duchowy Izrael oraz głosił swoje ewangelie i nauki do pogan (czyli hybryd), czyli, że Isus nie chciał uczynków ale samą wiarę i uczynki nie są potrzebne do zbawienia aby zminimalizować straty jakie Isus zadał wężowi. Gdyż hybrydy mając geny Izraelczyków były zdolne do wysłuchania Isusa i zmianę swoich uczynków, zobaczmy Piłata i setnika.

   Polubione przez 1 osoba

 3. Odrodzony

  Myślę, że kolor biały w proroctwie o zwierzętach z 1 Hen mówi nie tylko o czystości genetycznej, ale także i o rasie tj. że białe byki oraz białe owce i barany to symbol ludzi rasy białej.

  Np. Noe:

  w 1 Hen jest określony jako biały byk, który stał się człowiekiem:

  1 Hen 89:
  „(1) I jeden z tych czterech podszedł do białych byków i [jednemu z nich] wyjawił tajemnicę: urodził się bykiem, ale stał się człowiekiem. Razem z nim zamieszkały w tej łodzi trzy krowy. Łódź ta została za nimi zamknięta.
  (…)
  (9) Wtedy biały byk, który stał się człowiekiem, wyszedł ze statku, a razem z nim trzy byki. Jeden z trzech byków był biały tak, jak ten byk, drugi z nich [był] czerwony jak krew, a trzeci [był] czarny. Biały byk odszedł od nich.”

  Potem zaś mamy taki opis narodzin Noego:

  1 Hen 106:
  „(1) Po [paru] dniach syn mój Matuzalem wziął dla swojego syna Lamecha żonę, która zaszła od niego w ciążę i urodziła syna.
  (2) Ciało jego było białe jak śnieg i czerwone jak kwiat róży, a włosy na jego głowie [były] białe jak wełna(…) miał piękne oczy. Kiedy otworzył swe oczy, napełnił cały dom jasnością jak słońce, tak że cały dom był nad wyraz jasny.
  (3) Kiedy zabrano go z rąk akuszerki, otworzył swoje usta i mówił o Panu Sprawiedliwości.
  (4) A jego ojciec Lamech zląkł się z tego powodu, uciekł i udał się do swego ojca Matuzalema.
  (5) Powiedział do niego: „Urodziłem dziwnego syna. Podobny jest nie do człowieka, ale do dzieci aniołów nieba, jest innego rodzaju, nie jest taki jak my. Jego oczy są jak promienie słońca, a oblicze jego chwalebne.
  (6) Wydaje mi się, że nie wyszedł on ode mnie, ale od aniołów. Boję się, żeby coś nadzwyczajnego nie stało się na ziemi za jego życia.
  (7) A teraz, ojcze mój, błagam cię i proszę, abyś poszedł do naszego ojca Henocha i dowiedział się od niego prawdy, albowiem mieszka on z aniołami”.
  (8) I kiedy Matuzalem usłyszał słowa swego syna, przyszedł do mnie na krańce ziemi, bo usłyszał, że tam się znajduję. Zawołał i usłyszałem jego głos i podszedłem do niego. Powiedziałem mu: „Tu jestem, synu mój, po co przyszedłeś do mnie?”
  (9) A on odpowiadając mi powiedział: „Z bardzo ważnego powodu do ciebie przyszedłem, z powodu niepokojącej wizji zbliżyłem się do ciebie.
  (10) A teraz posłuchaj mnie, ojcze mój, albowiem urodziło się memu synowi Lamechowi dziecko, którego kształt i wygląd nie są takie, jak wygląd człowieka. Jego kolor jest bielszy od śniegu i czerwieńszy od kwiatu róży, włosy na jego głowie są bielsze od białej wełny, a oczy jego jak promienie słońca. otworzył swoje oczy i napełnił cały dom jasnością.
  (11) Wzięto go z rąk akuszerki, a on otworzył swe usta i błogosławił Panu Niebios.
  (12) Jego ojciec Lamech przestraszył się i uciekł do mnie. On nie wierzy, że on pochodzi od niego, ale sądzi, że [pochodzi on] od aniołów nieba. I oto przyszedłem do ciebie, abyś mi powiedział prawdę”.
  (13) I ja Henoch odpowiadając powiedziałem do niego: „Pan dokona nowych rzeczy na ziemi. Widziałem to już w widzeniu i powiadamiam cię o tym. Oto za pokolenia mojego ojca Jareda niektórzy z wysokiego nieba przekroczyli słowo Pana.
  (14) Popełnili grzech, przekroczyli prawo, zmieszali się z kobietami i z nimi zgrzeszyli. Poślubili niektóre z nich i zrodzili z nimi dzieci.
  (15) Nastanie wielkie zniszczenie na całej ziemi, nastanie potop, przez cały rok będzie wielkie zniszczenie na ziemi.
  (16) Ale to dziecko, które ci się urodziło, zostanie ocalone na ziemi i jego trzej synowie zostaną zbawieni razem z nim. Kiedy wszyscy ludzie, którzy są na ziemi, umrą, on i jego synowie uratują się.
  (17) Zrodzą na ziemi gigantów, ale nie z ducha, lecz z ciała i będzie wielki gniew na ziemi, a ziemia zostanie oczyszczona z wszelkiego zepsucia.
  (18) A teraz powiadom swego syna Lamecha, że ten, który mu się urodził, jest naprawdę jego synem. Nazwij jego imię Noe, bo on będzie dla ciebie resztą i on i jego synowie zostaną ocaleni ze zniszczenia, które przychodzi na ziemię z powodu grzechu i wszelkiej nieprawości, która zostanie popełniona na ziemi za jego dni.
  (19) Lecz potem nastanie jeszcze większa niegodziwość od tej, którą popełniono na ziemi przedtem. Albowiem znam tajemnice świętych. Pan bowiem pokazał mi [je] i dał mi [je] poznać i przeczytałem [je] na tabliczkach niebieskich.”

  Z tego wynika, że Noe – symbolizowany tutaj przez białego byka – był ewidentnie człowiekiem rasy białej.

  Pomyślałem więc, że skoro Noe był potomkiem białych byków począwszy od Adama, poprzez Seta, o którym Henoch napisał tak:

  1 Hen 85:
  „(8) Potem urodziła innego białego cielaka i jeszcze potem urodziła wiele czarnych cielaków i krów.
  (9) W moim śnie ujrzałem, jak biały cielec rósł i stawał się dużym białym bykiem. Pochodziło od niego wiele białych cielaków, które były takie jak on.
  (10) One zaczęły rodzić wiele białych cielaków, które były podobne jeden do drugiego.”

  to może i Adam, i Set, i jego potomkowie (czyli „wiele białych cielaków, podobnych jeden do drugiego”), z których wywodzi się Noe, też byli rasy białej.

  A skoro i Sem, syn Noego, także był białym bykiem, jak jego tata, czyli był rasy białej, a z jego potomków narodził się Abram (także biały byk), a potem Izaak (także biały byk), a następnie Jakub (pierwszy biały baranek), z którego narodziło się 12 baranków, które stały się wielkim stadem owiec (Izraelici), i z których po wielu latach narodziły się białe jagnięta, zgodnie z 1 Hen 89 i 90, to być może i wszyscy potomkowie Noego w postaci genetycznych Izraelitów też byli i są nadal ludźmi rasy białej…

  Polubione przez 1 osoba

 4. NathanieLysandeR

  Nowy Henryk nie przestaje mnie zadziwiać – w negatywnym sensie.
  Po co dyskutować – ten nowy Henryk godnie naśladuje i kopiuje tricki wszelkiej maści oszustów, ściemniaczy, agentów
  Punkt pierwszy oczerniaj oponenta, nie odnoś się do treści tylko pierdziel nie na temat i strasz czy co oponenten czy to końcem świata czy to szeroko rozumianym żydostwem nie przekazuj wiedzy które przydaje się w życiu codziennym.
  Najwidoczniejsze przykłady manipulacji nowego Henryka to życiorys Branhama, datowanie 1 Barucha, 2 Barucha oraz 1 Henocha (ten chciał wmówić że są to księgi sfałszowane bo specjaliści tak twierdzą Stary Henryk wiedział że NT powstał przed rokiem 70 r. n.e.
  Generalnie z tego co zauważyłem grupy alternatywne nie licząc podłości, atencji, kłamstw to produkują albo łykają ogrom negatywnych informacji bądź informacje celowo produkowane by ośmieszyć idee. Było znane oszustwo kobity która wykorzystała ze swoim nowym facetem poruszanego w mediach tematu handlu dziećmi/adopcji zagranicznej by dopiec mężowi. Ludzie się wściekli wyszli na ulice a kiedy okazało się że cała sprawa to oszustwo – nie trzeba być lekarzem aby wiedzieć jak zachowują się ofiary przemocy fizycznej jak i psychicznej. Tłum wyszedł na bandę bezmyślnych głupków ponieważ walczą mając w ręku złamany kij – fałszywe dowody.
  Ten Henryk lubuje się w unikaniu dyskusji i powielaniu niesprawdzonych materiałów a na każdą polemikę odpowiada regularnym atakiem szału.
  Na prawdę nie wiem co się dzieje z Henrykiem czy rzeczywiście tak można się zmienić i cofnąć w poznaniu o kilka poziomów czy wynika to z czegoś innego. Gorliwych wyznawców nie brakuje, widziałem sporo fanów Sanji czy Stonogi który produkuje kolejne paszkwile i nawet jeśli miałby racje to jego reputacja nie pozwala mu na zatrząśnięcie sceną polityczną – kłamczuch, mitoman i taki status sobie wypracował.
  Ten nowy Henryk gorliwie pracuje nad tym aby dokonania starego Henryka poszły w niepamięć – tamtem Henryk badał każdy temat z wielu stron a ten forsuje dogmaty sprzeczne z Biblią i Septuagintą naginając dowody a nawet tworząc fałszywe byle tylko dowieść wcześniej ustalonej tezie.
  Nie ma człowieka, jest tylko zombie. Zyskują na tym siły skutecznie rozbrajane przez starego Henryka bo nowy podaje amunicje przedstawiając łatwe do obalenia hipotezy. Rozumiem gdyby robił to ktoś inny ale nie osoba od której oczekuje się wyższych standardów oraz konsekwencji w działaniu, nie wspominając o szczerym poszukiwaniu wiedzy

  Polubione przez 1 osoba

  1. Nathanielu masz tutaj 100% racji. Henryk, nie potrafi nawet rozsądnie ocenić materiału dowodowego który sam przedstawia, zobaczmy jego ustani post:
   Ciekawy aczkolwiek ohydny epizod papieża Franciszka.

   „We Włoszech w Watykanie podczas zwyczajowego spotkania papieża z wiernymi pewna kobieta za wszelką cenę chciała coś powiedzieć, być może ważnego papieżowi. Nieco przesadziła i pociągnęła go ku sobie coś mówiąc do niego, nie z nienawiści ale z uwielbienia ‚świętego ojca’.
   Najwyraźniej była bardzo przejęta. Ale nie to jest ważne.
   Reakcja papieża, jego otwarta nienawiść, brak jakiegokolwiek taktu czy kultury rzucił się wszystkim widzom w oczy.
   Oryginalnie film był ukazany przez Reutera.
   https://www.disclose.tv/pope-francis-pulls-himself-free-from-a-womans-clutch-in-vatican-city-386166
   Film jest na dole strony i można go obejrzeć na pełnym ekranie, aby dokładnie widzieć intencje tej kobiety oraz ohydną postawę papieża.”
   http://zbawienie.forumotion.com/t364p50-zacznijmy-nieco-informowac-polakow-slowian

   No i co mamy na tym filmie??? Otóż kobieta łapie zostawioną rękę Franciszka, gdy ten jest odwrócony do niej plecami… kobieta chwyta ową rękę papieża, potem ją nachalnie trzyma jak najdłużej a zdenerwowany Franciszek tym chamskim i nachalnym zachowanie klepię kobietę po jej dłoni aby wreszcie puściła jego rękę.

   Dla Henryka te zachowanie papieża jest dowodem na brak taktu czy kultury oraz jest „ohydną postawą papieża”…. tymczasem jest to normalna reakcja człowieka, który sam został potraktowany po chamsku bez żadnego taktu i kultury przez ową kobietę, której fanatyzm zaślepił widzenie tak, że ona zwyczajnie przesadziła z tym trzymaniem ręki papieża. Na ulicy gdyby tak kobieta tak chwyciła za dłoń i trzymała na siłę jak się da rękę jakieś mężczyzny to by została w najlepszym razie spoliczkowana jak nie znokautowana. Tymczasem papież po prostu uderza w jej dłoń aby ta ją po prostu puściła. Zresztą te uderzenie w dłoń kobiety było dopiero po dłuższym trzymaniu ręki papieża, po kilku sekundach, gdy Franciszek nie mógł oswobodzić swojej dłoni. Normalnie jak ktoś się wita z drugą osobą do trzyma jej dłoń krótko i puszcza ją gdy ta osoba chce swoją dłoń oswobodzić. Co najwyżej Franciszkowi można zarzucić brak cierpliwości dla tej fanatyczki… no cóż każdemu się taki brak cierpliwości zdarza.

   Tutaj ja nie bronię osoby papieża…. ale bądźmy poważni. W ocenach danego zachowania trzeba być sprawiedliwym. I tutaj ocena Henryka owego zachowania papieża i tej kobiety jest stronnicza i dodatkowo Henryk używa ponownie najgorszych porównań zachowania papieża, niczym lewacy, którzy za jakieś drobne potknięcie swoich przeciwników wszczynają histerie i te zachowanie określają najgorszymi słowami.

   I właśnie takie posty Henryka czy inne są na rękę Watykanowi i kościołowi katolickiemu. Katolik widząc ten film i opis zachowania papieża przez Henryka, który jest histeryczny, niesprawiedliwy i pełen obelg uzna wszystkie argumenty Henryka, dotyczące np bałwochwalstwa Watykanu za brednie szalonego świadka Jehowy. Mając takich wrogów to Watykan pewnie zapewnia cichą ochronę Henrykowi aby ten dalej pisał swoje posty.

   Polubienie

 5. NathanieLysandeR

  No faktycznie:

  Kobieta nachalnie wytrąciła France z rytmu nie chcąc potem puścić ręki. W zasadzie Francy można zarzucić brak taktu, ogładu, kultury itd a z drugiej jak inni zachowaliby się w takiej sytuacji….. wina leży po obu stronach.
  Sam od początku nie lubię tego papieża ale ta sytuacja jest zbyt drobna aby dopiec Watykanowi.

  Watykanowi na przykład nie przeszkadzało nauczanie Zielonoświątkowców nt. charyzmatów lecz stała krytyka KRK jako wielkiej nierządnicy. Nie przeszkadzało ponieważ nauki o charyzmatach są jedną z najniebezpieczniejszych nauk w Chrześcijaństwie.
  Do tej pory trwa dyskusja czy wszelkie uzdrowienia po śmierci apostołów można uznać za działalność Ducha Bożego.
  https://biblereasons.com/cessationism-vs-continuationism/
  Jestem za tą pierwszą opcją – po apostołach nie ma jawnych proroków Bożych reszta to samozwańcy, czarownicy, pożyteczne narzędzia.
  Co ciekawe jak wiadomo jedynie grupa Pawła wspomina o supermocach dla jego naśladowców.
  KRK tego otwarcie nie potępiał (rzeczywistych czarowników), ponieważ ten cały ruch ekumeniczny ma na celu podbić wszystkie religie pod sztandarem Watykanu kosztem rodzimego katolicyzmu – my odbieramy mam podległość wy przekazujecie nam nasze herezje.

  Polubione przez 1 osoba

  1. W tym filmie widać profesjonalnie zachowanie Franciszka, jego niebywałe opanowanie. Wina jest ewidentnie po stronie tej kobiety. Co uczynił Franciszek??? Po tym jak nie mógł wyrwać bez użycia całej siły ręki uderzył z gniewną miną trzy razy dłoń tej kobiety. Owa kobieta była za brarierką, gdyby w tej sytuacji papież z całej siły wyszarpnął swoją dłoń to tak kobieta miałaby niemal na pewno kontuzję ramienia czy braku, np naderwane ścięgna czy więzadła. Gdyż kobiety w tym stare nie mają silnych mięśni i ścięgien a ponadto bark, plecy i ramię jest trzymane luźno przy witaniu się. Każdy w takie sytuacji byłby wściekły. Inna możliwość to interwencja ochrony papieża, czyli jakaś dźwignia na nadgarstek lub ramię tej kobiety lub wyłamanie jej palca. A tak by zareagowała ochrona gdyby tylko Franciszek dał sygnał.
   Uderzenie w dłoń to nie jest żadna forma walki wręcz ale sygnał do puszczenia ręki. Papież mógł przecież założyć kobiecie dźwignie na nadgarstek lub wyłamać palec.
   Zresztą papież po tym incydencie przeprosił kobietę, aby przymulić się do ludzi.
   Ten film pokazuje, że ludźmi łatwo jest manipulować i nie mają własnego zdanie.
   Natomiast dziwi mnie idiotyczna opinia Henryka, którego opinia jest taka sama jak tych ludzi, którzy godzinami oglądają TV.

   Polubione przez 1 osoba

 6. NathanieLysandeR

  W mediach zdecydowanie potępiają Francę a nie fanatyczkę – zero empatii ze strony społeczeństwa.
  Wiadomo to nie pierwszy raz taka sytuacja + papciowe herezje ale mając wybór wyrwać jej albo sobie rękę robiąc przy tym awanturę wybrał sygnał by puścić grabie.
  Jeszcze niedługo powiedzą że ją pobił. Podobnie ”widzieli” pejsorowie opowiadający się sojuszem Polska-Izrael-USA.
  Rzeczywiście większość powtarza za mediami choć ciężko stwierdzić jak sami by się zachowali na widok fanatyczki – winę ponosi ochrona a po drugie ta sytuacja pokazuje co wyczynia z ludźmi fanatyzm – ubóstwiają ludzi, także tych niegodziwych.
  Rozumiem krytykę KRK i papci ale ta sytuacja oraz interpretacja jest mocna naciągana, zasłona medialna przed czymś większym. Przecież media czy inne sekty nie powiedzą jak Watykan oraz ich nauczanie uzależnia od siebie człowieka, zniewala a następnie niszczy na wszystkich płaszczyznach. Wysysa z pieniędzy, czasu i emocji.
  Gorsze rzeczy popełnione przez papcię czy przez innych księży nie były tak mocno napiętnowane jak ta sytuacja która pokazuje jak można ludzi zaprogramować by bezkrytycznie wierzyli w to co jest im podawane.

  Afera z zestrzeleniem Irańskiego generała jest także realizowaniem planu 3 Wojen, wszystko sprowadza się do kataklizmu a na ile Bóg pozwoli……
  Z jednej strony ataki na Chrześcijaństwo, Islam czy ogólnikowo na Żydów są realizacją planu 3 wojen i te religie mają zostać zamienione w ”nieskażony satanizm” a z drugiej strony Bogu na rękę bo to fałszywe twory a Królestwo Boże musi usunąć wszystkie inne kłamliwe twory.

  Polubione przez 1 osoba

 7. Colargol

  „W mediach zdecydowanie potępiają Francę a nie fanatyczkę – zero empatii ze strony społeczeństwa.”
  Oglądałem wiadomości w TV, czytałem komentarze ludzi na youtube.
  I jedni i drudzy potępiają tą kobiete. Trudno znaleźć osobę, która broni tej kobiety.

  Polubienie

  1. NathanieLysandeR

   Co znajdywałem to większość traktuje to jako możliwość słusznej krytyki Francy, impuls by powiedzieć co myśli tylko powód jest nieadekwatny. Podobnie było z filmem ”Polityka” zamiast powiedzieć że film był przereklamowanym gniotem to bronili PiSuarów ostatecznie okazało się że film zwiększył poparcie dla PiSu i wykrył kilku naganiaczy którzy sprzedają książki mówią cały czas to samo nic więcej.
   Papcię krytykują raczej Protestanci, Syjoniści ponieważ mają do sprzedania swoją religię opartą na zbawieniu z kaprysu albo z fałszywej pobożności – KRK chociaż dopuszcza okrojony dekalog.
   Katolicy także niespecjalnie lubią Francę za sprowadzenie nachodźców, promowanie kulturowego marksizmu, lewizny i komunizmu aczkolwiek sam nazywa to wszystko ”cywilizacją śmieci”’ i przez wielu jest postrzegany jako ten biedny ganiający Polskich księży łowców kopert – taki antysystemowiec na czele systemu jak Trampek zbok.

   Polubione przez 1 osoba

 8. NathanieLysandeR

  Taka ciekawostka nasz kolega poszedł za tłumem i tak bredzi jak potłuczony a właściwie (co było do przewidzenia) podobnie wykorzystuje nieporozumienie do tworzenia ”swoich” ideologii jak np. z Serii Assassin’s Creed dorabiał historie

  Cóż, nie mam nic do dodania Sandacz wiadomo że jest bezduszny i cały czas ubliża ludziom chce wybić się na kontrowersjach i nawet gdybym wyrecytował wszystkie formułki to by mnie nie wzięli bo polują na takich którzy z miejsca są wstanie porzucić rodzinę a nawet rzucić się na nich z rękami.
  Ale skoro udający oszołoma robi taki cyrk to musi być troszkę na rzeczy, czytałem opinię ludzi którzy zwątpili w ”zamach w Gdańsku” ze względu na Sandacza który ośmiesza konkretnie idee albo pod ich płaszczem bawi się w despotę.

  Mam wrażenie że wojna z Iranem jest zasłoną dymną i celem jest dalsza realizacja planów trzech wojen ponieważ wiele osób nie poprze niszczycieli cywilizacji
  http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,25568566,trump-nie-wykluczyl-ataku-na-iranskie-obiekty-kultury-cnn.html
  Taką mam hipotezę że Trumpek może zostać przez to zastrzelony ale na jak daleko posunięte plany pozwoli im Bóg zrealizować, tego nie wiem. Wiem jedynie że plan Pike’a umożliwia Stwórcy oczyścić Palestynę z Islamu i Talmudyzmu.
  Niby powinniśmy wpierać Iran ze względu na Słowiańską historię, literaturę, Awestę, Manicheizm itd a z drugiej strony wątpię by do Iranu nie dotarli niszczyciele cywilizacji, czarownicy, wykolejeńcy.

  Polubione przez 1 osoba

 9. Pingback: Prawda o naturze Boga…. – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: