Prawda o naturze Boga….

Rozdział I

Bóg jest miłością!

Efraimita napisał coś interesującego:


„Mam kolejne przemyślenie na temat naszego podejścia do dzieł, a właściwie do wyroków Boga.
Otóż uważam że popełniamy pewien błąd myślowy i nie świadomie trochę uwłaczamy Bogu. Często spotkałem się ze zdaniem że Bóg musi coś zrobić w odpowiedni sposób, aby nikt mu nie zarzucił niesprawiedliwości czy braku logiki itp. Przypomnijmy sobie ile razy używamy takiego argumentu. Sam wiele razy używałem takiego argumentu i przyznaje się do błędu.

Otóż Bóg nie jest człowiekiem, aby musiał cokolwiek udowadniać i się przed kimś tłumaczyć, lub powstrzymywać się przed czymś, aby go nie krytykowano.
Bóg robi dobre rzeczy poprostu ze swojej natury, bo jest nieskończenie dobry i sprawiedliwy. Wszystko co robi lub czego nie robi nie wynika z tego, że szatan lub ktoś inny mógłby go o coś winić. Bóg nie przestrzega swojego prawa dlatego, że je ustalił i się go trzyma pokazując, że nawet On jest mu poddany.
On kieruje się dobrem i ustanowił takie prawo nie po to aby się nim ograniczać, ale właśnie dlatego, że jest dobry i Jego wszystkie dzieła i wyroki wynikają z Jego dobrej i miłosiernej natury.
Nic nie robi, aby się wytłumaczyć, ale dlatego że to co robi jest dobre poprostu.
Nie wiem czy rozumiecie? Ale wydaje mi się że używanie argumentu że Bóg musiał zrobić tak czy tak, aby go nie osądzono o niesprawiedliwość jest conajmniej lekkim rodzajem bluźnierstwa. Bo żadne dzieła Boga nie wynikają z tego że obawia się on pomówień ludzi czy innych bytów, ale wyłącznie z Bożej natury, która chce zawsze dobrze dla ludzkości.”


Ten tekst mnie mocno zastanowił…. szczególnie ostatnio, gdy Henryk, po raz kolejny niestety, mnie (i innych członków forum) zakwalifikował do kategorii nasienia węża (więcej tutaj).  Napisze, tak sprawę przemyślałem i doszedłem do ciekawego wniosku.

Efraimita w powyższym tekście opisuje oczywiście nasze rozterki, które skłoniły gnostyków, do tego, że uznali oni Boga z ksiąg Starego Testamentu za złego, ślepego Demiurga, zaś Isusa i cały Nowy Testament uznali oni za dzieło dobrego Boga, który chce nas wyzwolić z rąk Demiurga. Tutaj żydzi, na podstawie Talmudu uczynili coś odwrotnego uznali oczywiście Boga Starego Testamentu za dobrego a samego Isusa i Ojca za tego złego. Tutaj po prostu diabeł – poprzez filozofie i nieustanne opieranie się na ludzkim ułomnym rozumie – zastosował metodę „dziel i rządź”… czyli podzielił on Biblie na Stary Testament i Nowy Testament (chociaż apostołowie Isusa tego nie czynili) przy pomocy swego apostoła Pawła. Tak apostoł Paweł, poprzez stwierdzenie, że zakon stał się powodem do grzechu i Isus przez swą ofiarę go unieważnił był pierwszym nie tylko gnostykiem… Paweł w ten sposób postarał się aby w podświadomości ludzi, uczynić wrażenie, że Bóg Izraela ze Starego Testamentu nie jest Ojcem Isusa i są to dwaj antagoniści.

Nie zapominajmy jednak, że kłamstwa Pawła z Tarsu zwalczali przez polemikę z listami Pawła apostołowie Baranka, czyli  Jan, Juda i Jakub. Zobaczmy te słowa Isusa, jakie skierował do Apostołów:

(16) Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki  (17) Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. (18) Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Ew. Jana 14

Co oznaczają te słowa???

Otóż te słowa oznaczają, że listy Jana, Jakuba i Judy zostały napisane pod wpływem tego, Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który został dany Apostołom po śmierci i zmartwychwstaniu Isusa aby ci mieli siłę do walki z diabłem i jego wysłannikami (czyli Pawłem z Tarsu). Oznacza to, że te listy są obok ewangelii Isusa także prawdą daną nam od Boga. To nie są tylko prywatne opinie samych apostołów, ale są to słowa takiej samej rangi co wypowiadali prorocy Boga.

Tutaj jest ciekawa rzecz. Apostoł Jan ujawnia nam całkowicie charakter Boga, jego prawdziwą naturę czy też imię lub jedno z imion Boga czyli:


(1) Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat.

(2) Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Isus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.

(3) Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Isus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść, i teraz już jest na świecie.

(4) Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.

(5) Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha.

(6) My jesteśmy z Boga ; kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu.

(7) Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.

(8) Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

(9) W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli.

(10) Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.

(11) Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.

(12) Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.

(13) Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.

(14) A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata.

(15) Kto tedy wyzna, iż Isus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu.

(16) A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim.

(17) W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie.

(18) W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.

(19) Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.

(20) Jeśli kto mówi: Miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest; albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.

(21) A to przykazanie mamy od niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. 1 Jana 4


Zobaczmy apostoł Jan dwa razy (wers 11 i 16) mówi, że Bóg jest miłością. W tym liście kawa na ławę Apostoł Jan mówi jasno, powinniśmy miłować naszych braci oraz innych ludzi w tym nieprzyjaciół (co nakazuje nam Isus i co deklarujemy w modlitwie Ojcze nasz). Oznacza to, że powinniśmy cały czas postrzegać Boga jako miłość, jako Tego który miłuje nas i czyni wszystko dla naszego zbawienia. Boga charakter to dobroć i miłosierdzie, kary jakie nakładał na Izrael i nadal na nas nakłady czy różne próby jakie Bóg nas poddaje są podyktowane jego miłością do nas. Przez te próby Bóg chce zmienić nas, spowodować abyśmy wyszli z grzechu i zaczęli wypełniać jego prawo i przykazania. Oto co napisał Eframita:


Isus zwraca się tutaj:

Mt 5 napisał:
Mt 5
(48) Bądźcie tedy doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec Niebieski.

Czyli jacy? Czy ktoś się nad tym zastanawiał?

spróbujmy się dowiedzieć.

Ps 145 napisał:
Ps 145
(8 ) Pan jest łaskawy i miłosierny, do gniewu nieskory, w dobroć przebogaty!
(9) Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie – we wszystkich Jego dziełach.

 

Ps 86 napisał:
Ps 86
(5) O Panie, jesteś miłosierny i do przebaczenia skory, a w łaskę bogaty dla tych, którzy Cię wzywają.

 

Jr 3 napisał:
Jr 3
(12) Udaj się więc na północ i tak oto wołaj tam na cały głos: Wróć do Mnie, Izraelu zbuntowany – mówi Pan. – Nie będę ci już więcej okazywał gniewnego oblicza, bo ja jestem miłosierny, mówi Pan, i nie gniewam się na nikogo na wieki.

 

Ps 103 napisał:
Ps 103
(8 ) Pan jest miłosierny i łaskawy, do gniewu nieskory i w dobroć przebogaty.
(9) Nie będzie się na was wiecznie srożył, nie będzie trwał zawsze w zapalczywości swojej.
(10) Nie postępuje z nami według naszych grzechów i nie będzie nam odpłacał według winy naszej.
(11) Bo jak wysoko jest niebo ponad ziemią, tak wielka jest Jego dobroć wobec bogobojnych.

 

Wj 34 napisał:
Wj 34
(6) Wtedy Pan przeszedł obok niego, a on zawołał: Panie, Panie, Boże miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność,

Takich fragmentów znajdziemy dużo więcej ale te kilka podają nam kluczowe cechy aby naśladować ideał.
Bycie miłosiernym, pełnym łaski, opanowanym w gniewie i sprawiedliwym. A kluczowym jest tu miłosierdzie, MIŁOSIERDZIE WE WSZYTSKICH DZIEŁACH


Zobaczmy Bóg jest miłością. Diabeł chce ten fakt zataić przed nami i ten fakt starał się zatajać cały czas. Zobaczmy kontekst w jakim Isus głosił swoją ewangelie. Judejczycy i Beniamici od czasu niewoli Babilońskiej żyli pod mniejszą lub większą niewolą. Państwo ich Judea była wpierw pod wpływem imperiów Persji Grecji a potem pod rzadami Machabeuszy przeszła pod kontrolę i władzę wpierw Edomitów a potem na spółkę z nimi Rzymian. W czasach Isusa Judea zatem miała dwóch okupantów Edomitów i Rzymian. Taka mocna kara, która była nałożona przez Boga, powodował, że wielu Judejczyków zaczęło uważać, że Bóg nie jest miłosierny czy nawet nienawidzi Judejczyków i cały rozproszony Izrael. Taka sytuacja była idealna dla diabła, wielu Judejczyków, Beniamitów a szczególnie Lewitów (zobaczmy cała dynastia Machabeuszy stała się 10 rogami czwartek Bestii o czym pisałem w swoich artykułach)  traciło ducha i przechodziło na stonę diabła i jego sług. Zobaczmy zdrada Isusa przez jednego z Judejczyków, jest tego wymownym przykładem. Judasz po prostu postrzegał Boga jako nie miłosiernego ale jako pełnego gniewu, który teraz powinien nie tylko wyzwolić Judejczyków ale dokonać krwawej pomsty na Edomitach i Rzymianach. Tymczasem Isus głosił miłosierną naturę Boga, który jest Miłością. Isusa głosił przebaczenie nawet wrogom. To był szok dla Judasza, który miał inne wyobrażenie Boga.

Tymczasem prawda o Bogu jako o absolutnej miłości jest prosta i ujawnia ją Jan. Zresztą zobaczmy te słowa Boga:

(32) Otóż teraz słuchajcie mnie, synowie: Błogosławieni ci, którzy się trzymają moich dróg!
(33) Słuchajcie przestrogi, abyście byli mądrzy, a nie odrzucajcie jej!
(34) Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram!
(35) Bo kto mnie znalazł, znalazł życie i zyskał łaskę u Pana.
(36) Lecz kto mnie pomija, zadaje gwałt własnej duszy: Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Ks.Przysłów 8
Zobaczmy te słowa. Judasz miłował śmierć, ponieważ odrzucił fakt, ze Bóg kieruje się miłością. Dla Judasza Bóg powinien nie tylko wyzwolić Judejczyków i zjednoczyć Izraela ale przede wszystkim dokonać krwawej pomsty na wrogach. Tymczasem Isus głosił no właśnie przebaczenie nawet winowajcom i nawet miłość do nich. Dlaczego Isus tak głosił??? Ponieważ nienawiść do nieprzyjaciół powoduje, że zaczynamy miłować śmierć czyli zaczynami nienawidzić Boga który jest miłością.
Tutaj ktoś powie, że przecież jest nasienie węża, które powinniśmy nienawidzić, wg wersów z księgi Rodzaju. Otóż w kwestie wyjaśniłem w tym moim artykule.
Czyli, w skrócie, wers 15 z 3 księgi Rodzaju jest najprawdopodobniej sfałszowany, zresztą jak wiele wersów z ksiąg Starego Testamentu. Ponadto zobaczy tą sytuacje z ewangelii Mateusza:

(22) I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała doń, mówiąc: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Córka moja jest ciężko dręczona przez demona.
(23) On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami.
(24) A On odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela.
(25) Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi!
(26) A On, odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać go szczeniętom.
(27) Ona zaś rzekła: Tak jest, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów.
(28) Wtedy Isus, odpowiadając jej, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja; niech ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Mat 15

Zobaczmy tutaj przecież owa kananejka i jej córka pochodziły z narodu hybryd czyli wg norm Henryka, z nasienia węża. A co uczynił Isus??? Dał się przekonać owej kobiecie dlaczego???
Ponieważ owa kobieta dała przykład niebywałej pokory. Isus porównał Izraelitów do dzieci czyli ludzi zaś kananejczyków do psów. Jednak ta kobieta zamiast się obrazić to uczyniła coś więcej uznała Izraelitów za panów Kananejczyków czyli za psy aby tylko wyratować swoją córkę. Ten przykład bezpardonowej pokory owej kobiety spowodował, że Isus i sam Bóg uzdrowił jej córkę i wygnał demona. W ten sposób Bóg pokazał, że jest Miłością i jego działania mają na celu uratowanie każdego człowieka. Bartek Bartosz sam przyznaje:
Bartek Bartosz o zbawieniu dla nasienia węża 1
Bartek Bartosz o zbawieniu dla nasienia węża 3.png
Tutaj BartekBartek sam słusznie zauważa, że nawet hybrydy mają szanse na zbawienie, mniejsze z powodów swoich zanieczyszczonych genów, ale mają. Podobnie jak Izraelici tak samo hybrydy z tej szansy korzystają lub ją tracą. Tak samo przykład innej hybrydy setnika (wysokiej rangi oficer armii Rzymskiej):

(5) A gdy Isus wszedł do Kafarnaum, przyszedł do niego setnik, prosząc go

(6) I mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. (7) Odrzekł mu Isus: Przyjdę i uzdrowię go. (8) A setnik odpowiedział mu: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. (9) Ja także jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy; i mówię temu: Idź, a idzie; innemu: Przyjdź, a przychodzi; i słudze swemu: zrób to, a robi. (10) Gdy Isus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. (11) Ale mówię wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios. (12) Synowie Królestwa zaś będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.(13) I rzekł Isus do setnika: Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie! I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. Mat 8

Zobaczmy Bóg jest miłością i każdemu daje szanse na zbawienie, gdyż, sam Bóg to powiedział Ezechielowi:

(19) Lecz wy mówicie: Dlaczego syn nie ponosi kary za winę ojca? Wszak syn wypełniał prawo i czynił sprawiedliwość, przestrzegał wszystkich moich przykazań i wypełniał je, więc na pewno będzie żył. (20) Człowiek, który grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za winę ojca ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczona sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego. (21) Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. (22) Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. (23) Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? (24) A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze! (25) A wy mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski! Alboż moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne? (26) Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze; z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze. (27) A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę. Ez 18

Ponownie Bóg jest miłością. Z tej miłości Bóg dał swojego syna aby ten nauczał jego prawa wszystkie narody a nie tylko Izrael:

(19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Mat 28

Oto jaki był cel Isusa:

(1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. (2) Nie będzie krzyczał ani wołał ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. (3) Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. (4) Będzie On światłością i się nie zniechęci, zanim nie wyda wyroku dla ziemi,  a w Jego imieniu narody będą pokładać nadzieję, (5) Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. (6) Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, (7) Abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Izajasza 42

Ponownie Isus jest światłością ponieważ dał najważniejsze prawa Boga w swojej ewangelii (Jana i Mateusza) a te prawa pokazują, że Bóg jest miłością i dlatego trzeba na innych ludzi w tym na skażone genetycznie hybrydy patrzeć z miłością i pokładać nadzieje, ze się one pod wpływem naszych uczynków wynikających z miłości i przebaczenia zmienią.

Cechą Boga jest miłość do rodzaju ludzkiego (gdyż człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga). Zatem Isus jasno mówi, że Bóg tak umiłował świat i człowieka że:

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. (17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. (19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.(20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. ew Jana 3

Ponownie miłość Boga jest do ludzi wielka. Każdy ma szansę na zbawienie. A sąd tak naprawdę odbywa się teraz za naszego życia, z tego czy po uczynkach widać czy miłujemy drugiego człowieka i kierujemy się jego dobrem czy też zaczynamy się kierować nienawiścią do niego. Księga 1 Henocha jest tutaj wymowna. Nawet czysty Izraelita jeśli będzie miłował ciemność to zostanie zaliczony do nasienia węża i potępiony:

26 Jednocześnie zobaczyłem, jak otwarto pośrodku ziemi podobną (do tamtej), otchłań również pełną ognia. Doprowadzono tam ślepe owce. Wszystkie zostały osądzone, uznane za winne i również wrzucone na spalenie do otchłani ognia. Ta otchłań była od południowej strony domu. 27 Widziałem palące się barany, nawet ich kości się paliły. 1 Hen 90

Zaś hybrydy które wybrały światłość zostaną odmienione i zbawione:

37 Widziałem, jak narodził się biały byk. Jego rogi były wielkie i wszystkie dzikie zwierzęta, wszystkie ptaki niebieskie bały się go i nieustannie zanosiły do niego prośby. 38 Zobaczyłem, że wszystkie ich rodzaje odmieniły się i stały się białymi bykami. Pierwszy z nich był Słowem i to Słowo stało się wielkim zwierzęciem o wielkich, czarnych rogach. Pan owiec ucieszył się z jego powodu i z powodu wszystkich byków. 1 Hen 90

Ponownie warunkiem zbawienia jest wiara w Isusa i wypełnianie jego słów, które są prawem samym nam od Boga. A te prawa jakie dał Isus i nauki koncentrują się na relacjach z innymi ludźmi. A te nauki są proste, miłość do Boga polega na miłości do innych ludzi i im przebaczaniu gdyż Bóg kieruje się miłością do rodzaju ludzkiego.

Zresztą oto co powiedział Isus o Bogu:

(43) Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego.

(44) Ale Ja wam mówię: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

(45) Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

(46) Bo gdybyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią?

(47) A gdybyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

(48) Bądźcie więc doskonali, jak Ojciec wasz, który jest w niebie doskonały.Mat 5

Sprawa jest prosta. Isus określa Boga Ojcem i chce abyśmy zwracali się do Boga Ojcze Nasz, w modlitwie jaką nam daje dlaczego??? Ponieważ każdy ojciec kocha swoje dzieci, i nawet ja je karci czy karze to czyni to z troski o ich dobro i o to aby one zauważyły swój błąd i go dalej nie czyniły. Isus także nam mówi, że miłość do nieprzyjaciół jest warunkiem abyśmy stali się synami Boga, który jest miłością i który daje czas na nawrócenie każdemu nawet hybrydom, dopóki ktoś żyje to zawsze ma szanse – mniejsze lub większe na nawrócenie się.

I w ewangeliach Jana i Mateusza właśnie Isus także ostrzega nas przed diabłem, który ten fakt o miłości Boga chce nam zaciemnić…

Rozdział II

Cele diabła i jego metody w zwalczaniu ewangelii Isusa

Isus ostrzega nas przed diabłem, który może nas zwieść i zaprowadzić na potępienie czyli na śmierć druga:

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie. Mat 10

Te słowa Mesjasza, powinny dać nam do myślenia. Diabeł chce nas zabić, ale nie poprzez zadanie nam prymitywnej śmierci pierwszej, która i tak nie ma sensu, gdyż jeśli nasza miłość będzie trwała to nasze uczynki sprawią, że zmartwychwstaniemy do zbawienia. Dla diabła, po tym jak Isus zmartwychwstał wymordowanie nawet rozproszonego Izraela, Słowian nie ma sensu. Diabeł chce nas – jak to zauważył słusznie kiedyś Henryk – zamordować rękami Boga czyli sprawić, że spotka nas taka sama śmierć co jego i zbuntowanych aniołów:

(41) Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. ew Mat 25

I tutaj zobaczmy jak diabeł nas chce doprowadzić do owej śmierci:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. ew Jana 8

Przez swoje kłamstwa czyli przez zwiedzenie chce nas diabeł zabić tak samo jak zabił Adama i Ewę oraz wielu innych ludzi. Tutaj Isus jasno opisuje strategię diabła:

(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Mesjasz, i wielu zwiodą.

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(8) Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mat 24

(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.Mat 24

Zobaczmy Isus tutaj szczegółowo opisał czasy końca. Te czasy końca to tak naprawdę realizacja planu trzeciej wojny światowej wg Alberta Pike:

„Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszością rewolucjonistów, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucypera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmuobydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie.” (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Przecież dzisiaj poprzez mass media i internet jesteśmy bombardowani codziennie setkami informacji o wojnach i innych zbrodniach. Szatańskie rządy ponadto przez swoje prawa powodują nasze ubóstwo, a co ciekawe przez internet są ujawniane prawdziwe lub fałszywe zbrodnie owych rządów dlaczego???

Abyśmy widzieli owe bezprawie i się zgorszyli. Ponieważ przez zgorszenie zaczniemy nienawidzić innych ludzi i nasza miłość oziębnie. Co głosi plan Alberta Pike??? Ano tyle, że wycieńczeni obywatele zaczną w końcu eksterminować innych ludzi czyli zaczną być pełni nienawiści ponieważ złe negatywne informacje spowodują u nich utratę miłości. Henryk Kubik – o czym piszę tutaj – oburzył się, że mu zasugerowałem, że owe przesyłanie przez niego złych informacji sprawia, że on sam (jak wielu nieświadomych innych blogerów w tym chrześcijańskich) jest jednym z wielu nieświadomych realizatorów tego planu Alberta Pike. Tylko Isus jasno ostrzega nas przed zwiedzeniem. Na czym to zwiedzenie polega???

A no na fakcie, że diabeł może sprawić, że sami poprzez internet zaczniemy owe negatywne i w wielu przypadkach fałszywe informacje rozpowszechniać (ja przecież tak samo czyniłem ta przez wiele lat) i sami staniemy się fałszywymi prorokami. W jaki sposób przez największą pułapkę szatana czyli internet:

Max Kolonko tak przedstawił nam szatański system władzy nad człowiekiem:


Max kolonko.png

W tym filmie od 5: 42 sekundy Max pokazuje nam szatański system władzy nad narodami, w formie pentagramu. Pięć rogów pentagramu oznacza kolejny rodzaj władzy czyli:

 1. Władza wykonawcza (rząd, Prezydent)
 2. Władzy ustawodawcza (Parlament)
 3. Sądy
 4. Mass Media oraz oficjalna nauka (czyli obok mediów są to uniwersytety i inne szkoły które głoszę szatańskie nauki typu ewolucja, heliocentryzm i inne)
 5. Internet, czyli kontrolowana opozycja.

Internet to największa pułapka, gdyż daje nam możliwość bezkarnego – z pozoru – rozpowszechniania złych informacji które zabijają miłość do drugiego człowieka w innych ludziach i nas samych. Zobaczmy jak Henryk zareagował na moją uwagę, że on sam jest jednym z realizatorów owej trzeciej wojny światowej tutaj. W zasadzie Henryk atakuje mnie i innych byłych członków jego forum, uważa nas za nasienie węża i żydów oraz nam grozi:

Henryk o 5G i Cyrylu 4.png

Henryk niestety nie zauważa, że te jego wpisy o nas, pasują do tych słów:

(33) Uprawiajcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły; ponieważ drzewo zostaje poznane po owocu.(34) Nasienie węża! Czyż możecie mówić dobre rzeczy sami będąc złymi, skoro z obfitości serc usta mówią. (35) Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. (36) A mówię wam, że z każdego próżnego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dzień sądu. (37) Ponieważ na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz osądzony. Mat 12

W tych słowach jest cała tajemnica kto jest nasieniem węża. Otóż diabeł zwodzi nas, że nasieniem węża są tylko hybrydy a nie czyści genetycznie Izraelici. Tymczasem prawda jest prosta i brutalna. Nasieniem węża jest każdy który zaczyna nienawidzić innych ludzi i mówi o nich złe kłamliwe słowa. Isus jasno mówi do Edomitów aby w swoim sercu zasadzili dobry owoc czyli co??? Miłość nie tylko do Boga ale do innych ludzi. Henryk nie zauważa, że internet to idealne narzędzie do łamania tego przykazania:

(16) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Wyjść 20

Tak ja sam przez internet tak samo czyniłem i nie jest to powód do chluby. Zobaczmy dalej, otóż internet może z nas uczynił fałszywych proroków wilków w owczych skórach:

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień (20) Tak więc po owocach poznacie ich. (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Mat 7

Zobaczmy czy wilki w owczych skórach zdają sobie sprawę z tego kim są naprawdę??? Otóż z kontekstu słów Isusa wynika, że nie. Zauważcie, Isus jasno powiedział, ze owe wilki w dniu ostatecznym będą chełpić się przed Isusem, że tak wiele dobra czynili w jego imieniu i tak mocno głosili ewangelie…. tymczasem Isus stwierdza, że oni czynili tak naprawdę bezprawie dlaczego??? Ponieważ no właśnie internet pozwala nam wielokrotnie łamać prawa Boga w tym przykazanie o tym aby nie składać fałszywego świadectwa przeciwko innym ludziom. A co czyni Henryk??? Czy Henryk zastanowił sie, czy aby nie miałem racji o tym, ze on przez te negatywne informacje nie jest nieświadomym realizatorem tego szatańskiego planu, który polega ni zniszczeniu miłości u swoich czytelników??? Przecież Obserwator sam stwierdził, ze jak przestał pisać i czytać forum i stron Henryka to się uspokoił i zaczął wypełniać prawo Boga oraz zapanowała z nim miłość do ludzi.  W tym artykule, pokazałem jasno, czym się różni prawdziwe czuwanie od fałszywego. Henryk niestety odrzuca wszystkie moje argumenty i uwagi…. dlaczego???

Dlatego, że Henryk pisze piękne rzeczy i artykuły ale sam ich nie wypełnia:

Uciszamy naszą dumę i pychę, nie odpłacamy pięknym za nadobne, ale w najbardziej kulturalny sposób pomijajmy ich wady – rzeczywiste lub urojone – darząc ich nadal pełnym szacunkiem i miłością.

Nadal obdarzajmy ich uśmiechem, pozdrowieniem, dobrym słowem i czyńmy wszystko, aby ich nadal akceptować i stać się przez nich zaakceptowanym. Nie jest to łatwe!

Wyobraźmy sobie najbardziej znienawidzoną przez nas osobę, która zamordowała najbliższą nam osobę. Definitywnie wróg. Czy można znaleźć nieco miłości dla takiej osoby? Jest to możliwe, ponieważ Chrystusa tak czynił, chociażby w stosunku do Judasza, o którym z góry wiedział, że ten Go wyda na śmierć!

Czy powinniśmy takiej osobie przebaczyć i darzyć ją… miłością?

Przede wszystkim, wierząc Chrystusowi wiemy, że nasza utrata osoby nam najbliższej jest tymczasowa. Podobnie inni zmarli, zobaczymy ich niedługo ponownie, całych i zdrowych.

Uczynimy tak, ponieważ On tak czynił i nauczał. Miłość jest podstawą we wszystkim co Ojciec i Syn czynią. On poniósł śmierć za swoich naśladowców oraz… za swoich wrogów.

Miłość do innych, nawet naszych nieprzyjaciół jest zjawiskiem bardzo pożądanym przez innych ludzi. Obdarzanie ich miłością i chętnym wybaczeniem przynosi nam wielkie zadowolenie duchowe. Robiąc coś tak wspaniałego, jak wybaczenie naszemu nieprzyjacielowi odczujemy niezwykłe zadowolenie z właściwego postępowania oraz czynnego naśladowania naszego Zbawiciela.

Henryk radzi od czytelnikom aby wybaczyli nawet mordercom swoich bliskim a sam nie potrafi  przebaczyć mi czy innym byłym członkom forum za krytykę jaką w kierunku jego poglądów a nie osoby prowadzimy. Dlaczego?? Ponieważ Henryk nie potrafi uciszyć swojej dumy i pychy. Tymczasem ja po „owocach” czyli słowach Henryka widzę, jak on jest zwiedziony przez diabła i pragnę aby on wreszcie sam zaczął wypełniać słowa jakie pisze w pięknym artykule o wybaczaniu, jaki sam napisał. Niestety Henryk wygląda na:

(3) Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie, ale według uczynków ich nie postępujcie; mówią bowiem, ale nie czynią. (4) Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą ich ruszyć. Mat 23

Czyli pisze mądre rzeczy które warto wypełniać a sam nawet nie kiwnie palcem aby swoje własne nauki wypełnić. Dlaczego piszę tak dużo o Henryku???

Ponieważ mam gdzieś dumę i pychę Henryka liczę na to, że pójdzie po rozum do głowy i zauważy, jak go diabeł zwodzi. Niestety Henryk przez owe podawanie negatywnych informacji ze świata diabła i owe niemal codzienne spędzanie czasu na sprawdzaniu tych informacji z internetu nie tylko jest nieświadomym jednym z wielu realizatorów trzeciej wojny światowej – który to cel polega na osłabieniu miłości u innych -…. Henryk także stał się jedną z wielu ofiar toczącej się obecnie trzeciej wojny światowej. Tutaj należy Henrykowi współczuć i troszczyć się o jego stan duchowy. Henryk w tym poście niestety pokazuje jak postrzega Boga Izraela, naszego Ojca, który powinien być dla nas miłością:

Henryk o mordowaniu przez Boga.png

Zobaczmy w temacie „Zacznijmy nieco informować Polaków – Słowian„, co pisze Henryk??? Pisze, że Bóg ma zamiar zniszczyć ponad 7 miliardów ludzi!!!! A poniżej wyraża radość nie wiadomo z czego??? Czy z tego, że Bóg porwie Słowian czy też z tego, że Bóg zniszczy te ponad 7 miliardów ludzi??? Owe informacje, czyli także to, że Bóg wymorduje ponad 7 miliardów ludzi, Henryk określa budującymi. Tymczasem jeszcze w tym artykule o nazwie „Rzeczywisty cel szatana” z 4 lipca 2015 roku Henryk pisze tak:

Cel szatana.png

I co teraz wychodzi na to??? Otóż podsumowując słowa Henryka z roku 2015 i obecne z roku 2019, Bóg obecnie chce zrealizować cel szatana….. czyli szatan wygrał!!! Zobaczmy co Isus radzi Henrykowi:

(1) Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. (2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim będziecie osądzeni, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. (3) Dlaczego widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? (4) Jakże więc powiesz bratu swemu: Pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, skoro belka jest w oku twoim? (5) Hipokryto, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Mat 7

Otóż mój osad jest na podstawie tego co pisze teraz i co pisał kiedyś Henryk. Mnie dziwi, że Henryk nie dostrzega tego jak mocno odszedł od Boga i jak mocno zmieniło go zło które niemal codziennie przegląda w internecie. Przecież oglądanie zła nie ważne czy to w tv radiu czy w internecie na różnych stronach, sieje zgorszenie i niszczy naszą miłość. Pisałem o tym ten artykuł o Rzeczywistym czuwaniu. A oto co Isus radzi Henrykowi:

(29) Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do Gehenny. (30) A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie lepiej dla ciebie, jeżeli zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w Gehennie. Mat 5

czy tutaj ponownie Isus ostrzega przed szerzeniem zgorszenia (czyli pokazywaniem a także oglądanniem ogromu bezprawia, które niszczy ducha i osłabia miłość):

(7) Biada światu z powodu zgorszeń! Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. (8) Jeżeli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. (9) A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie; lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do ognia Gehenny. Mat 18

Jakie jest narzędzie zgorszenia jak nie ów szatański pentagram władzy szatana o którym mówi Max Kolonko, i jeden z jego elementów czyli internet??? Co oznacza aby wyłupać owe oko które nas gorszy??? Oznacza to po prostu przestać oglądać zło w mass mediach i w internecie na różnych stronach (w tym na stronach Henryka) jeśli owe zło nas gorszy czyli osłabia naszą miłość. Co oznacza odcięcie ręki??? Jak po prostu przestanie rozpowszechniania owych złych informacji w internecie!!!!

To, że Henryk jest przede wszystkim także ofiarą diabła i jego planu trzeciej wojny światowej niech świadczą te jego wpisy o zachowaniu papieża Franciszka:

Henryk o zachowaniu papieża

Oto jest ten film:

Napisze tak, słowa Henryka na temat zachowania Franciszka są nie tylko błędne ale i histeryczne. Henryk opisuje tutaj tak naprawdę drobny incydent i określa go słowami na wyrost, przesadnymi. Franciszek ma zapewne inne rzeczywiste ohydne czyny. A tutaj, napisze tak, w stosunku do tej kobiety papież Franciszek zachował się prawidłowo. Ta kobieta, w akcie swojego bałwochwalstwa do człowieka Franciszka, którego jak inni wielbi jako bóstwo, wyciągnięta z tyłu rękę zamiast lekko przytrzymać to go na siłę pociągnęła, że Franciszek stojący z tyłu omal się nie wywrócił. Każdy w takiej sytuacji byłby zły. A co uczynił Franciszek uderzył w dłoń kobiety, gdy ta nie chciał go puścić aby wyswobodzić rękę i był zły z powodu braku jakiejkolwiek kultury tej bałwochwalczyni. Ta kobieta stała przyciśnięta do barierki i gdyby Franciszek np na siłę jej rękę pociągnął aby się wyswobodzić, to owa kobieta mogła by po prostu mieć uszkodzone ramię lub staw barkowy. Otóż Henryk nie zauważa coś innego. Otóż wcześniejsze zachowanie papieża czyli witanie się z innymi ludźmi, czyli dawanie się dotykać jest właśnie z punktu widzenia Boga czynem ohydnym. Dlaczego. Ponieważ witając się z ludźmi papież w tej sposób promuje bałwochwalstwo i je umacnia. Ludzie chcą dotknąć papieża, wierząc, że jego dotknięcie spowoduje jakiś cud w ich życiu, ludzie wierzą zatem, że papież jest jakimś bogiem który czyni cuda poprzez dotyk. Papież zatem daje się ludziom dotykać świadomie aby te bałwochwalstwo w postaci kultu papieża jako bóstwo podtrzymać. I tutaj owe uderzenie w rękę kobiety, która po prostu w kacie bałwochwalstwa chciała mieć na dłużej rękę bóstwa papieża jest w gruncie rzeczy czym??? Te uderzenie w rękę kobiety przez papieża i jego wściekłość jest potępieniem owego bałwochwalstwa. Zapewne Bóg wystawił na taką próbę papieża, i ten nieświadomie potępieł bałwochwalstwo które wcześniej promował dając się dotykać. Dlatego papież przeprosił ową kobietę. Papież przerosił bowiem nie kobietę ale Lucyfera, za to, że nieświadomie potępił odruchowo bałwochwalstwo, które miał przecież promować. Oczywiście tego nie dostrzegł ani Henryk ani BartekBartosz:

Henryk o zachowaniu papieża 2.png

No cóż inni blogerzy także nie dostrzegli tego. Napisze raz jeszcze papież ma inne czyny czy poglądy, które są dopiero ohydne takie jak te:

Papież Franciszek znowu szokuje – porównał ISIS do apostołów i wezwał Europejki do rozmnażania się z islamistami

Przez te poglądy wielu katolików czy nawet większość z nich negatywnie postrzega Franciszka, a zatem ów atak na Franciszka, agresywny z powodu sytuacji w której winna jest kobieta jest na rękę papieżowi, gdyż w oczach katolików staje się on ofiarą pomówień i nienawiści.

Wiem odbiegłem od tematu, ale to pokazuje, że diabeł uwielbia jak chrześcijanie w swoich poglądach dają wyraz nienawiści do swoich wrogów. Tymczasem gdyby Henryk nie był zaślepiony gniewem i nienawiścią to by zapewne doszedł do tego samego wniosku co ja. Za co bowiem ma papież przepraszać kobietę??? Papież przecież potępił na ten moment bałwochwalstwo tej kobiety i w ten sposób przyznał rację Bogu Izraela. Ta sytuacja z papieżem zatem jest komiczna, czołowy promotor bałwochwalstwa potępia bałwochwalstwo a potem gdy ochłonął to przeprasza, za to, że owo bałwochwalstwo potępił 🙂

Jednak ponownie tematem tego artykułu jest to, że podstawowym atrybutem i cechą Boga jest miłość.

Rozdział III

Przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych, prawidłowa interpretacja 

 

Zobaczmy tę przypowieść:

(1) Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do dziesięciu panien, które, wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. (2) A pięć z nich było głupich, pięć zaś mądrych. (3) Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. (4) Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. (5) A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. (6) Wtem o północy powstał krzyk: Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. (7) Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. (8) Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. (9) Na to odpowiedziały mądre: O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam i wam; idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. (10) A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. (11) A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc: Panie! Panie! Otwórz nam. (12) On zaś, odpowiadając, rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. (13) Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Mat 25

Otóż kwestie tej przypowieści poruszałem w tym artykule. Napisałem tam, że:

Tak ewangelia, czyli nauki i życiorys Isusa które są skierowane wprost do dusz i sumień ludzkich to owa lampa która daje możliwość światła. Ale sama lampa bez oliwy, nie może dać światła. A czym jest oliwa, jak nie paliwem dla Lampy która daje światło. Otóż oliwa to uczynki które powodują, ze wzrastamy w miłości. Czyli przebaczanie wrogim nam osobom, uczynki miłosierdzia powodują, że nasza miłość wzrasta. – Cyryl

Otóż teraz zrozumiałem dokładniejsze zrozumienie tej przypowieści. Kim są panny??? Otóż są to ludzie, którzy oczekują na ponowne przyjście Isusa Chrystusa, są to chrześcijanie w różnych kościołach, zborach czy organizacjach. W tej przypowieści jest mowa, ze owe panny wyszyły na spotkanie oblubieńca czyli Isusa. Czyli jest to aluzja do chrześcijan którzy w różnych kościołach czy zborach oczekują na ponowne przyjście Isusa. Czym są lampy które wzięły owe panny??? Otóż te lampy to Biblia, lub też wiedza Biblijna, czy też studiowanie Biblii i obserwowanie czasów otoczenia aby być przygotowanym na powtórne przyjście Isusa. Otóż takimi pannami było trzech mędrców ze wschodu, którzy obserwując gwiazdy i studiując Septuagintę, dostrzegli znak czyli gwiazdę która zwiastowała narodziny Mesjasza, czym jest napisane w ewangelii Mateusza rozdział 2. Zobaczmy mamy dwie grupy panien roztropne które wzieły zo sobą oliwę do tych lamp i nieroztropne które tej oliwy nie wzieły. Zatem czym jest owa oliwa??? Owa oliwa jest to, miłość, która powstała na skutek prawdziwego czuwania, czyli tego aby pilnować samego siebie i strzec swojej własnej miłości aby ona nie oziębła. Tutaj Lampy czyli Biblia, ewangelie Mateusza i Jana mają oliwę czyli naszą miłość która wzrosła na skutek właściwego zrozumienia i wypełnienia słów Pomazańca. Brak oliwy w lampach u panien głupich, to to, że te czuwały ale nie nad samym sobą ale obserwowały całe zło, wieści wojenne  czy też informacje ze świata szatana i pomimo studiowana Biblii czy też ewangelii nie wypełniały one słów Pomazańca dlatego ich miłość oziębła. Brak miłości spowodował, że pomimo że wszystkie panny się zdrezmneły to powstał okrzyk, że Isus nadchodzi, czyli nadejście drugie Isusa było widoczne. Zatem wszystkie panny się obudziły. Jednak te roztropne miały miłość dzięki której Isus je przyjął do siebie a te głupie nie miały tej miłości i zostały one precz wyrzucone. Zobaczmy tutaj:

(42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. (45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. (48) Jeśliby zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, (49) I zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, (50) Przyjdzie pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. (51) I usunie go, i wyznaczy mu los z obłudnikami; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mat 24

Zobaczmy tutaj Isus mówi ponownie o pannach roztropnych i nieroztropnych. Co czynią panny głupie??? Nie czuwają, czyli utraciły one miłość czy pozwoliły aby na skutek oglądania zła i zgorszenia miłość w nich oziębła i zaczęły one czynić zło. Tutaj niestety, Henryk głoszący, że byli członkowie forum są nasieniem węża, może okazać się owym sługą który bije nas czyli innych współsugi  swoje…. wszak ja czy inni byliśmy członkami jego forum przez wiele lat. Te słowa Isusa wyjaśniają ponownie istotę panien roztropnych i nieroztropnych z innej perspektywy. Czy te słowa:

(15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, a wewnątrz są wilkami drapieżnymi! (16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? (17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. (18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. (19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień (20) Tak więc po owocach poznacie ich. (21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na skale. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. Mat 7

Fałszywi prorocy czyli wilki w owczych skórach to są panny nieroztropne, które głosząc nadejście Isusa, czyniły bezprawie nie zauważając tego, gdyż nie czuwały nad stanem swoich dusz czy nie wygasza w nich miłość. Tutaj napisze jeszcze raz Isus nie bez powodu ostrzega nas przed diabłem:

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie. Mat 10

Diabeł działa podstępnie, powoli systematycznie przez swoje mass media, internet i szatańskie władze wtłacza w nasze dusze jad nienawiści. Człowiek może uzależnić się do wszystkiego w tym od internetu. Henryk zasłynął tym, że odkrył fałszywego Apostoła Pawła i jego ucznia Łukasza. Rafał Kurdański zaś obok uznania fałszywego Pawła i Łukasza, odkrył inne fałszywego Apostoła czyli Marka. Wcześniej jednak Rafał (któremu na całe szczęście przeszła już chęć atakowania Henryka i nas) dał a teraz Henryk daje pokaz nienawiści do nas. Oto co Isus do nich mówi:

(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników: (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. (3) Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. (4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. (5) Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. (6) Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. Ap 2

Zobaczmy obydwaj wytrwali i wiele wycierpieli dla imienia Isusa. Obydwaj nie mogli ścierpieć fałszywych złych apostołów Pawła, Łukasza i Marka i obydwaj porzucili pierwszą miłość czyli przestali czynić uczynki miłości do innych z powodu tego, ze pozwolili aby wygasła w nich miłość do drugiego człowieka. Tutaj Isus mówi do Henryka i Rafała o opamiętanie, aby zaczęli oni odbudowywać swoją miłość do innych ludzi i zaczęli wypełniać uczynki miłości. Jeśli tego nie uczynią to Isus im grozi, że przyjdzie do nich i weźmie ich  świecznik… a czym jest świecznik??? Jak nie lampą panny głupiej bez oliwy jaką jest miłość!!!!!

Ponownie mam nadzieję, że Henryk jak i Rafał moi bracia się opamiętają i zaczną poznawać i doświadczać ponownie Boga który jest miłości, poprzez ponowne wypełnianie uczynków miłości.

Zresztą proponowałem Henrykowi aby ten na kilka miesięcy porzucił przeglądanie internetu i wrócił do tworzenia muzyki np do psalmów. Przecież zobaczmy skoro szatan zalewa świat swoją muzyką która niszczy dusze i podburza ludzi przeciwko Bogu to tym, bardziej Henryk powinien tworzyć muzykę ku czci Boga, aby sławić imię Boga skoro ma tak wielki talent. Grożenie mi i innym byłym członkom forum zbawienie, że „mamy mało czasu”, sugerując, że zapewne Bóg chce nas zabić, czym jest??? Czym jest też pisanie postów sugerujących, że Bóg chce zamordować ponad 7 miliardów ludzi i wyrażanie z tego powodu radości??? Oto co mówi Hiob:

(29) Jeżeli cieszyłem się z upadku mojego wroga i triumfowałem, że spotkało go coś złego,(30) Nigdy nie dopuściłem, aby moje usta zgrzeszyły, przeklinając go na śmierć.Hioba 31

No właśnie, Abraham wyrażał smutek z powodu faktu, że nastąpi zniszczenie Sodomy i Gomory pomimo tego, że żyło tam wielu grzeszników i dlatego pytał się Boga czy istnieje jakaś szansa na uniknięcie zasłużonej kary. Ezdrasz także nie cieszył się z powodu informacji, że wielu grzeszników umrze w skutek zasłużonych kar. A co czyni Henryk??? Publicznie w swoich postach wyraża jawne oznaki radości, z powodu kar. Przecież Bóg jasno powiedział Ezechielowi, że nie ma upodobania i nie cieszy go śmierć grzesznika.

Zresztą nie tylko ja widzę jak zwiedziony został Henryk:

Nowy Henryk nie przestaje mnie zadziwiać – w negatywnym sensie.
Po co dyskutować – ten nowy Henryk godnie naśladuje i kopiuje tricki wszelkiej maści oszustów, ściemniaczy, agentów
Punkt pierwszy oczerniaj oponenta, nie odnoś się do treści tylko pierdziel nie na temat i strasz czy co oponenten czy to końcem świata czy to szeroko rozumianym żydostwem nie przekazuj wiedzy które przydaje się w życiu codziennym.
Najwidoczniejsze przykłady manipulacji nowego Henryka to życiorys Branhama, datowanie 1 Barucha, 2 Barucha oraz 1 Henocha (ten chciał wmówić że są to księgi sfałszowane bo specjaliści tak twierdzą Stary Henryk wiedział że NT powstał przed rokiem 70 r. n.e.
Generalnie z tego co zauważyłem grupy alternatywne nie licząc podłości, atencji, kłamstw to produkują albo łykają ogrom negatywnych informacji bądź informacje celowo produkowane by ośmieszyć idee. Było znane oszustwo kobity która wykorzystała ze swoim nowym facetem poruszanego w mediach tematu handlu dziećmi/adopcji zagranicznej by dopiec mężowi. Ludzie się wściekli wyszli na ulice a kiedy okazało się że cała sprawa to oszustwo – nie trzeba być lekarzem aby wiedzieć jak zachowują się ofiary przemocy fizycznej jak i psychicznej. Tłum wyszedł na bandę bezmyślnych głupków ponieważ walczą mając w ręku złamany kij – fałszywe dowody.
Ten Henryk lubuje się w unikaniu dyskusji i powielaniu niesprawdzonych materiałów a na każdą polemikę odpowiada regularnym atakiem szału.
Na prawdę nie wiem co się dzieje z Henrykiem czy rzeczywiście tak można się zmienić i cofnąć w poznaniu o kilka poziomów czy wynika to z czegoś innego. Gorliwych wyznawców nie brakuje, widziałem sporo fanów Sanji czy Stonogi który produkuje kolejne paszkwile i nawet jeśli miałby racje to jego reputacja nie pozwala mu na zatrząśnięcie sceną polityczną – kłamczuch, mitoman i taki status sobie wypracował.
Ten nowy Henryk gorliwie pracuje nad tym aby dokonania starego Henryka poszły w niepamięć – tamtem Henryk badał każdy temat z wielu stron a ten forsuje dogmaty sprzeczne z Biblią i Septuagintą naginając dowody a nawet tworząc fałszywe byle tylko dowieść wcześniej ustalonej tezie.
Nie ma człowieka, jest tylko zombie. Zyskują na tym siły skutecznie rozbrajane przez starego Henryka bo nowy podaje amunicje przedstawiając łatwe do obalenia hipotezy. Rozumiem gdyby robił to ktoś inny ale nie osoba od której oczekuje się wyższych standardów oraz konsekwencji w działaniu, nie wspominając o szczerym poszukiwaniu wiedzy – NathanieLysandeR

No właśnie, nie tylko Nathaniel tak widzi Henryka ale tutajzaniepokojenie wyrażają Obserwator i Liksar.

Sam na starym forum, napisałem ponad 1 400 postów, więc sporo się angażowałem, i też uważałem, że informowanie o tym co dzieje się na świecie, każdy chory nowy wymysł tego świata, to rzecz którą trzeba na forum zamieścić, każde zboczenie, okropną informacje etc.
Ale gdy zrobiłem od tego detoks … po części przez to właśnie, że zostałem z tego forum wyrzucony, zrozumiałem, jak bardzo to zatruwa umysł i serce.
Sam zrozumiałem, że przez to, że trakowałem forum po części jako ” serwis informacyjny” co się na świecie złego dzieje, byłem niczym dziennikarz planu IIIWS, i nieświadomie pomagałem szerzyć oziębłość miłości do ludzi, przez to pomagałem w tym planie.
I oto Henryku chodzi dla Cyrla, czasem myślimy, że robimy coś dobrego, ale okazuje się, że kogoś nieświadomie krzywdzimy. i warto wtedy się z tego otrząsnąć !!!To naprawdę nie tędy droga, by czekać na wybawienie.
Warto co jakiś czas zobaczyć, co tam kombinują, ale nie warto poświęcać na to swój czas. Liksar

No właśnie, tak naprawdę po czasie ja, Liksar, Obserwator i inni byli członkowie forum zbawienie jesteśmy wdzięczni Henrykowi za to, że zostaliśmy z jego forum usunięci. Zaczęliśmy koncertować się, nad wypełnianiem uczynków miłości i dzięki wyrzuceniu po prostu kolejne posty czy artykuły Henryka które zawierały kolejną dawkę informacji i dziełach szatana o tym zgorszeniu przestały mieć na nas gorsząca moc. Ja sam odkryłem dzięki temu fakt na czym polega prawdziwe czuwanie i o znaczeniu miłości u Boga. Tutaj także pozytywny i dobry wpływ na nas miał i ma Efraimita, którego rady i posty na grupie Zjednoczony Lud Boga czy nowym naszym forum zaczeły mnie i wielu budować, tak samo wiele braci i sióstr w swoich postach i komentarzach na grupie Zjednoczony Lud Boży i nowym forum (siostra Tessa naprawdę ma wiele ciekawych postów) dało kolejne budujące nas słowa. Tak oto zrozumiałem kolejną przypowieść Isusa:

(1) Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy. (2) Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. (3) I wyszedłszy około godziny trzeciej ujrzał innych, stojących na rynku bezczynnie. (4) Więc rzekł do nich: Idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. (5) I oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo. (6) A wyszedłszy około jedenastej znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? (7) Oni na to: Nikt nas nie najął. Mówi do nich: Idźcie i wy do winnicy. (8) A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: Zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. (9) Podeszli tedy najęci o godzinie jedenastej i otrzymali po denarze. (10) A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze. (11) Wziąwszy tyle szemrali przeciwko gospodarzowi, (12) Mówiąc: Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. (13) A on odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? (14) Bierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. (15) Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry? (16) Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Mat 20

Zobaczmy Henryk był pierwszym który odkrył wiele prawd Biblijnych ale tutaj na skutek jego odkrywania za przykładem Henryka dołączyło do odkrywania wielu innych prawd Biblijnych inni ludzie jedno byli pierwsi inni dalsi. Jednak ci ostatni (np Efraimita, czy Tessa )odkryli tak wiele prawd i nadal je odkrywają. Tutaj ja naprawdę podziwiam ich i dostrzegam fakt, że dzięki nim można zobaczyć kolejne mądrości ukryte w Biblii i w naukach Isusa. Ci ostatni zatem dostali tyle samo co ci pierwsi i nie można tutaj być zawistnym ale trzeba raczej się cieszyć, że dzięki ich pracy możemy lepiej zrozumieć słowa Boga i Pomazańca.

Henryk napisał ciekawe powody zamknięcia swego forum:

Powody zamknięcia forum 1.png

Powody zamknięcia forum 2.png

Powody zamknięcia forum 3.png

Powody zamknięcia forum 4.png

Napisze tutaj tak. Henryk może mieć racje, że Bóg poczuł się i czuje urażony z powodu forum Henryka. Jednak to nie my i nasza mała aktywność jest powodem tego, ze to forum od pewnego czasu obrażało i nadal obraża Boga, ale raczej nad aktywność w pisaniu Henryka. A szczególnie pisanie tylu informacji ze świata szatana które wiele czytelników Henryka i wielu członków forum po prostu gorszyły i powodowały u nich oziębienie miłości. Lotion już chyba w roku 2017 z powodu tego zgorszenia zaprzestał swojej aktywności wiele sióstr piszących na forum tak uczyniło wcześniej lub później, ponieważ te informacje po prostu je gorszyły a kobiety są wrażliwsze na zło. Te forum Henryka realizowało i nadal realizuje po prostu plan trzeciej wojny światowej które celem jest po prostu sianie zgorszenia wśród chrześcijan aby w nich oziębła miłość przez oni sami w finalnym punkcie mają odrzucić chrześcijaństwo na rzecz doktryny Lucyfera jaką jest nienawiść do Boga i rodzaju ludzkiego.

Moja czy innych wina polega na tym, że powinniśmy wcześniej powinniśmy otwarcie – nawet za cenę wcześniejszego wyrzucenia nas z forum – mówić, że to co głosił Henryk nikogo nie buduje ale przeciwnie gorszy. Komentująca swego czasu Jola (pod pseudonimem Jacek Glapa) czy na grupie Zjednoczony Lud Boży, jest (czy była tego nie wiem) gorliwą czytelniczką i obrończynią Henryka. I niestety sama się przyznała, że musi się napić alkoholu czy wręcz upić oraz ma lęki…. ciekawego od czego ona tego dostała???? Próbowałem ją pocieszać, ale niestety u niej kult Henryka przybrał postać bałwochwalczą. To chyba Jola informowała Henryka o naszych obiekcjach wobec Henryka na facebokowej grupie Zjednoczony Lud Boży. Na tej grupie wszyscy wyrażaliśmy zaniepokojenie, szczególnie ja, gdy Henryk po wywaleniu większości członków forum wziął się za temat „Teorii Orgii w Edenie”. Ta teoria u mnie przelała czarę goryczy. Ta teoria którą Henryk promował, gorszyła wiele osób szczególnie kobiet (w tym Lusie). I ja się temu nie dziwie, ta teoria jest tak głupia, że obalenie jej zajęło mi a potem innym niewiele czasu. Natomiast obrona tej teorii przez Henryka to była niestety czysta kompromitacja, na którą stary Henryk by sobie nie pozwolił.

Tak pisze o tych sprawach, ponieważ Isus nakazał nam mówić o tym głośno co mówimy prywatnie aby było uczciwie. Piszę tak aby Henryk się opamiętał i zrozumiał, że został po prostu zwiedziony, nie on pierwszy… apostoł Piotr został zwiedziony dwa razu. Raz został przez Isusa określony szatanem, a drugi raz zaparł się Isusa. Przykład Piotra apostoła baranka pokazuje, ze każdy z nas może zostać zwiedziony jeśli nie będzie czuwał nad samym sobą.

Henryk musi wybaczyć ale nie nam ale samemu sobie. Ja czy inni nie mamy już żalu do Henryka za te niesprawiedliwe słowa, gdyż rozumiemy jego tragiczną sytuacje. Henryk musi wybaczyć sobie, że dał się zwieść…. tak samo jak Piotr który, gożko zapłakał kiedy wyparł się Isusa pomimo wcześniejszych deklaracji, że tego nie uczyni. Isus Piotrowi wybaczył, ponieważ Piotr zrozumiał swój błąd i w porę się opamiętał.

Ja zaś dzięki temu atakowi Henryka. Zrozumiałem prostą prawdę o naturze Boga o tym, że:

Bóg jest miłością

To taki paradoks i wielka mądrość nauki Isusa o przebaczaniu i kierowaniu się miłością do drugiego nawet wrogiego nam człowieka. Musimy kierować się miłości. A miłość do innych ludzi w tym do Henryka nie pozwala mi milczeć i nie pokazywać innym w tym szczególnie samemu Henrykowi jego błędu, który polega na:

(23) Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności; te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. (24) Ślepi przewodnicy! Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Mat 23

No właśnie Henryk niestety w tym pogoni za wiedzą ze strony świata szatana połknął wielbłąda. Co z tego, ze czas przyjścia Isusa jest bliski skoro nasze uczynki w tym nasze słowa napisane w internecie sieją zgorszenie i są dowodem oziębnięcia naszej miłości??? Bez miłości nie dostrzeżemy powracającego Mesjasza.

Rozdział IV

Szatański pentagram władzy nad człowiekiem, jako najważniejsze narzędzie w oziębianiu miłości

Max Kolonko tak przedstawił nam szatański system władzy nad człowiekiem:


Max kolonko.png

W tym filmie od 5: 42 sekundy Max pokazuje nam szatański system władzy nad narodami, w formie pentagramu. Pięć rogów pentagramu oznacza kolejny rodzaj władzy czyli:

 1. Władza wykonawcza (rząd, Prezydent)
 2. Władzy ustawodawcza (Parlament)
 3. Sądy
 4. Mass Media
 5. Internet.

Otóż w jaki sposób ten szatański pentagram oziębia naszą miłość??? W jaki sposób ten szatański pentagram realizuje cele trzeciej wojny światowej wg Alberta Pike??? Odpowiedź jest prosta.

Parlament (władza ustawodawcza) uchwala niesprawiedliwe i szkodliwe dla ludzi prawo, m.in. podwyższa nieustannie podatki (co ma także spowodować socjalny kataklizm). Rząd czy prezydent te niesprawiedliwe prawa wykonują i wprowadzają w życie. Sądy skazują ludzi gdy tym niesprawiedliwym prawom się nie podporządkowują. Mass Media o tych niesprawiedliwych prawach informują, je komentują jedne media chwalą inne krytykują w ten sposób podżegają ludzi i wywołują u ludzi stres i inne negatywne emocje. Ludzie w internecie okazują swoje niezadowolenie i przekazują nieświadomie dalej swoje negatywne emocje związane z niesprawiedliwością systemu. W ten sposób u ludzi następuje oziębienie miłości. Ja także nieświadomie w ten sposób działałem, tak działa także facebook.

A teraz pomyślmy, że dawanie dobrych krzepiących serce informacji jest dla nas o wiele bardziej potrzebne niż bombardowanie siebie i innych negatywnymi informacjami.

Ja sam po uszy siedziałem w szambie o nazwie „informowanie ludzi o każdej zbrodni, spiskach i całym szambie jakie serwuje nam szatan lub zamierza serwować”. Ja sam tak czyniłem i ja sam także byłem ofiarą tego, jak te informacje które sam musiałem codziennie czytać niszczyły mi duszę.
Tymczasem sprawa jest prosta:

(7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. (8) Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. (9) Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. (10) Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. (11) Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon ; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią.(12) Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego?  list Jakuba 4

Na czym polega przeciwstawienie się diabłu??? Na to abyśmy przestali oglądać uczynki ciemności a zaczęli oglądać uczynki światłości. W ten sposób poprzez oglądanie zaczniemy te uczynki wypełniać. Tak samo zacznijmy myśleć jak wypełniać dobro a przestańmy rozmyślać głównie nad złem tego świata czyli uczynkami ciemności bracie.
Dopiero teraz od niedawna zaczynam to rozumieć bracie i się w tym ćwiczyć (co na początku jest trudne gdyż nawyki z wielu lat oglądania i rozmyślaniu o uczynkach ciemności, odcisnęło na mnie swoje piętno).
I Henryk to samo musi zrozumieć. Henryk musi zrozumieć swoje zwiedzenie, przebaczyć samemu sobie i po prostu zacząć pisać czy tworzyć rzeczy dobre, uczynki światłości. I o tym jest mój artykuł.
Informowanie o uczynkach ciemności nawet potępiając je, przybliża nas do wypełniania uczynków ciemności. Tak samo jest z dziećmi. Rodzice często popełniają ten błąd, ze co prawda nakazują dzieciom robić rzeczy dobre ale sami często dają zły przykład i czynią źle (np kłócą się czy przeklinają przy dzieciach), zaś dzieci powtarzają po prostu uczynki rodziców czy innych ludzi. Tak samo oglądanie w internecie uczynków ciemności powoduje, nawet przy ich potępianiu przez ludzi o tych uczynkach informujących, powoduje, że zaczynami powoli te uczynki ciemności wypełniać.
Ja to rozumiem ponieważ jestem rodzicem, Henryk ma z tym gorzej ponieważ nie ma dzieci.
Jednak tak to działa bracie. Zobacz te słowa:

„(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.(21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.” ew Jana 3

Umiłować bardziej uczynki ciemności oznacza nie tylko ich wypełnianie ale także ich pokazywanie czy ich przekazywanie dalej. My jako dzieci Boga powinniśmy informować bardziej o uczynkach światłości czyli o przykładach wypełniania zakonu, aby inni widzieli dobro i zaczęli je miłować i wypełniać niczym dzieci obserwujące dobrze czyniących rodziców.

Rozdział V

Podsumowanie

No cóż, w tym moim ostatnim poście na forum „Naśladowców Chrystusa”, niestety to pokazuje, że Henryk nie czytał ani tego artykułu ani innych moich artykułów i postów na nowym forum. Niestety okazuje się, że dla Henryka źródłem prawdy nie są ewangelie Jana i Mateusza Isusa czy wiele ksiąg Biblijnych ale internet i informacje z niego wychodzące. Henryk oczywiście nie widzi jak mocno został zwiedziony i jest zwyczajnie ślepy.

Henryk oczywiście po przeczytaniu mojego postu na temat tego, że jest on jednym z wielu nieświadomych realizatorów planu trzeciej wojny światowej Alberta Pike, zadeklarował, że nie będzie już czytał ani naszego forum…. ani w domyślam się , że także mojego bloga. No cóż, ponownie szkoda, ten blog wszak założyłem z powodu pomysłu Henryka, aby samemu zakładać blogi i strony informujące o Bogu i Zbawieniu. Henryk tym samym pokazał niestety, brak jakiekolwiek zdolności do przebaczania czy też wykonania w praktyce swoich własnych słów:Henryk o przebaczeniu

Artykuł Henryka o „miłości do nieprzyjaciół” jest czym??? Ten artykuł oczywiście jest ofiarą Henryka dla Boga. Jednak ponownie, brak jakiegokolwiek odzewu czy próba czytania moich artykułów czy postów a na dodatek fałszywe pomawianie mnie i innych byłych członków forum o przynależność do nasienia węża czy wyznawanie judaizmu jest wyrazem nienawiści do swoich braci i sióstr oraz wyrazem braku chęci jakiegokolwiek pojednania. Oto co Isus mówi o takiej „ofierze dla Boga”:

(21) Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. (22) Ale ja wam mówię, że każdy, kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, pójdzie pod sąd, a kto powiedziałby bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień Gehenny. (23) Gdybyś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, (24) Zostaw dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem wróć, złóż dar swój. (25) Pojednaj się szybko z przeciwnikiem swoim, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia słudze, i abyś nie został wtrącony do więzienia. (26) Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż oddasz ostatni grosz. Mat 5

No cóż, ja wybaczam Henrykowi zaślepienie, jednak ponownie nie mogę udawać, że nie ma problemu. Henryk wielokrotnie pomawiał mnie i innych byłych członków forum o przynależność do nasienia węża. Z jakiego powodu??? Z prostego. Henryk nie potrafił w uczciwej dyskusji udowodnić mi czy innym, że się mylimy krytykując go w kwestiach z którymi się nie zgadzamy z nim. Henryk nie posiadając przeciwko nam siły w postaci mocnych argumentów i kontrargumentów zastosował argument siły w postaci pomówień. A zatem ten jego dobry artykuł o „miłości do nieprzyjaciół„czym jest ??? Komedią. Henryk nakazuje innym przebaczać nawet tym którzy zamordowali ich bliskich a sam ma problemy z czytaniem krytycznych wpisów na temat swoich ostatnich poglądów, które zresztą zaprzeczają już wcześniejszym jego poglądom. Dodatkowo Henryk ma tak wielki z tym problem, że musi mnie czy innych swoich krytyków określić mianem nasienia węża. Zresztą Isus mówi o konieczności przebaczania z głębi serca (czyli zapominania nie tylko prawdziwych ale i wyimaginowanych krzywd) innym tutaj:

(21) Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? (22) Mówi mu Isus: Nie powiadam ci: Do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. (23) Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. (24) A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. (25) A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. (26) Tedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: „Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam”. (27) Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. (28) A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien sto denarów; i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien. (29) Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. (30) On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. (31) A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. (32) Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. (33) Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? (34) I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. (35) Tak i Ojciec mój który jest w niebie uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Mat 18

Czy modlitwa Ojcze Nasz:

(12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom;(13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie. (14) Bo jeśli wybaczycie ludziom ich winy, wybaczy wam także Ojciec wasz, który jest w niebie. (15) A jeśli nie wybaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie wybaczy wam przestępstw waszych. Mat 6

Naprawdę podstawowa nauka Isusa o przebaczeniu której Henryk nie może wypełnić. Dlaczego tak się dzieje??? Odpowiedź daje nam 1 księga Henocha:

8 Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy. 9 Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i [wyrobu] papieru. Przez to wielu poszło na manowce od dawien dawna aż po dziś dzień. 10 Ludzie bowiem nie zostali stworzeni po to, aby wzmacniali swoją wiarę piórem i atramentem. 11 Ludzie bowiem zostali stworzeni po to, aby stali się jak aniołowie, czyli sprawiedliwi i czyści, i aby ich nie dotknęła wszystko niszcząca śmierć. Jednakże z powodu owej nauki idą ku zagładzie i z powodu owej mocy niszczy ich śmierć. 1 Hen 69

Henryk wzmacniał swoją wiarę przez lata nie przez uczynki ale przez pióro i atrament, czyli pisanie i pouczanie innych w internecie. I taki jest tego efekt. Otóż już wcześniej wystarczyło z Henrykiem na jego forum wymienić kilka krytycznych uwag aby z tego forum wylecieć. Henryk jednak nie dawał się ponieść takiej nienawiści wcześniej ale dopiero do mnie czy innych byłych członków jego forum masowo wyrzuconych dlaczego??? Ponieważ wcześniej miał nasze wsparcie przed np. krytyką Rafała Kurdańskiego a inni wyrzuceni nie pisali swoich blogów czy stron, a jak pisali (np Miecz Ducha) to Henryka nie krytykowali. Dopiero w moim i innych byłych członków przypadku gdy po prostu po wyrzuceniu zaczęliśmy krytykować otwarcie nowe poglądy Henryka i te jego poglądy które są sprzeczne z ewangeliami czy zdrowym rozsądkiem czy Biblią to zaczął się spektakl nienawiści ze strony Henryka. Dlaczego?? Odpowiedź jest prosta. Henryk wywalił w zasadzie większość osób więc poczuł się osamotniony gdyż nikt nie mógł go bronić przed krytyką. Dlatego Henryk np przywrócił prawo do pisania Damianowi (który i tak rzadko pisze) i dał prawo do pisania na forum BartkowiBartoszowi (który Henrykowi schlebia w każdym jego poglądzie, w ten sposób budując ego i pychę ). Gdyby Henryk jak sam zadeklarował miał gdzieś opinie ludzi a liczył się z opinią Boga to, oczywiste jest, że albo by zamknął forum albo by tylko sam miał prawo na nim pisać a nie dawałby nowego człowieka. Ponadto oczywiste jest, że Henryk by nie czytał po naszym wyrzuceniu naszych opinii na innych stronach.

Napisze tak wiele nauczyłem się dzięki Henrykowi i uczestnictwu na jego dwóch forach. Jestem za to wdzięczny Henrykowi. Jednak naprawdę, nie będę milczeć gdy Henryk daje kolejny pokaz obłudy i hipokryzji. Naprawdę przypinanie mi i innym krytykom łatki „członka nasienia węża”, straszenie nas Bogiem, nie zmieni tej smutnej rzeczywistości w jakiej jest Henryk, czyli, ze został on zwiedziony przez diabła, na gruncie psychiki i wykorzystaniu słabości jego charakteru. Jeszcze raz mam nadzieję, że Henryk się opamięta i zrozumie swój błąd. Obrażanie się na mnie czy innych tutaj nic Henrykowi nie pomoże. Niech Henryk zrozumie, że internet to kolejny instrument upadłego anioła Penemue, czyli jest to nowoczesna forma wzmacniania wiary piórem i atramentem.

 

 

46 uwag do wpisu “Prawda o naturze Boga….

 1. Gość

  Ja myślę że oceniać nas może Tylko Bóg bo to ON zna nasze serca … Nie wiemy co kieruje danym człowiekiem . Co jest ważne nie oszukujemy się nie róbmy ułudy że świat jest dobry …. Nie jest . świat to fałsz i kłamstwo by trzymać w ryzach ludzi .dlatego ludzie nie idą z kompasem w ręku. Kompas to Bóg i jego przykazania dane ludziom … Kto szuka znajduje , ale jeśli ludzie nie chcą szukać Boga to nie poznają prawdy … Nie można też mówić że dobro jest zle a zło jest dobre to obłuda w wykonaniu księży którzy znają pisma, proroctwa . .. trzeba widzieć i jedno i drugie . Ale wybór jakim jesteś człowiekiem zależy od naszej wolnej woli q tak naprawdę od naszego serca . Myślę że to chce przekazać w swoich postach Henryk .

  Polubienie

  1. Otóż jest takie powiedzenie: „dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane”. Henryk w swoich postach czy wielu artykułach od pewnego czasu sieje zgorszenie, gdyż pokazuje na okrągło gorszące i nie budujące na duchu rzeczy ze świata szatana. Tak jest ponieważ, świadectwa wielu czytelników i byłych forumowiczów pokazują nam to jasno. Jak ludzie przestali czytać czy pisać na forum Henryka to nagle odzyskali spokój i wiarę do Boga.
   To co piszesz to niestety utrwalanie dalej Henryka w błędzie i umacnianie go w zwiedzeniu jakim obecnie się znajduje.

   Polubione przez 2 ludzi

 2. Gość

  Wiem znam te powiedzenie 😉 ale to ludzkie powiedzenie nie kieruje się mądrością ludowa w swoim życiu😉 ona pomogą ale w tym świecie …… Niekoniecznie dla pana Boga ma ona sens nie raz sie o tym przekonałam np kiedyś ktoś mi powiedział że lepiej dać wędkę niż rybę (przysłowie chińskie)na co odp tej osobie ,że nie raz ludzie nie potrafią skorzystać z wędki dlatego warto pomagac ludziom w dobroci serca . Chodzi o to by WIDZIEĆ osobę potrzebująca . To o to chodzi Naszemu Bogu Jeśli masz więcej rozumu, więcej pieniędzy podziel się tym co masz ale ….to nie jest takie łatwe w tym świecie szatan zna naturę ludzką i wprowadza chaos ,wojny , cierpienie … żeby znieczulić ludzi to nie Henryk to wprowadza 😉Jeśli żyjesz spokojnie masz wygody tego świata a ktoś nie ma co jeść a mimo to ufa Bogu jest dla niego Skarbem i Jego dumą . życie wieczne jest nagroda dla prawdziwe wytrwałych ludzi .Jesli chcesz widzieć tylko ułudę tego świata i mówisz TERAZ wierzę bo mam miłe i spokojne życie czy ma to w oczach Boga wartość ??? Należy widzieć i dobro i zło tego świata i nie dać się zwieść . Widzieć ludzi którzy potrzebują pomocy jakiejkolwiek…. Nie mowie ze Henryk robi coś dobrze lub źle bo ja nie oceniam . Myślę że nie warto zasłaniać oczu że czegoś nie ma i udawać że świat jest taki piękny … Piękny był i może kiedyś będzie 😉

  Polubienie

  1. Piszesz, że Henryk nie znieczula ludzi. Przecież Henryk codziennie podając informacje o zbrodniczych planach i różnych zbrodniach szatana, właśnie znieczula ludzi. Wiesz, po kilku miesiącach żołnierze w okopach spali pomimo ostrzału z armat, ponieważ codzienne przebywanie pod obstrzałem ich znieczuliło.
   Tak samo alkoholicy muszą wypić więcej alkoholu aby wprowadzić się w stan upojenia alkoholowego, ponieważ są znieczuleni na alkohol.
   Tak samo na wojnie ludzie stają się mniej wrażliwi na cierpienie ponieważ je codziennie obserwują.
   Więc nie obraź się ale nie pomagasz Henrykowi ale mu szkodzisz. Ponieważ ja opisałem dokładnie mechanizm zwiedzenia w jaki nie tylko wpadł i nadal w nim siedzi Henryk ale ja także w ten sposób byłem zwiedziony. I to jeszcze do niedawna.

   Polubione przez 2 ludzi

   1. nieważne

    Takie sprostowanie. Przykład z alkoholikami nietrafiony, bo alkoholik ma mniejszą tolerancje na alkohol niż zwykły człowiek. Musi wypić mniej aby się odurzyć.

    Polubione przez 1 osoba

 3. Colargol

  To powiedzenie jest nonsensem. Jeżeli ktoś chce dobrze, to jest dobry. A że nie jesteśmy wszechwiedzący, to często popełniamy błędy. Te powiedzenie to chyba szatan wymyślił. To złymi chęciami co jest wybrukowane? Podwójne piekło? Nonsens.

  Polubienie

   1. Gość

    I nie bronie Henryka tylko nie lubię hipokryzji w ludziach . Jeśli uważasz że coś Ciebie razi a sam ziejesz ogniem to trochę dziwne . I trudno się polapac jaki masz w tym wszystkim cel ?…. Ale nie mój problem .

    Polubienie

   2. Bronisz błędu w jakim tkwi Henryk… czy zieję ogniem??? wiesz trochę to irytujące gdy pokazuje jedną z metod w jaki sposób szatan nas zwodzi a ty piszesz:”to nie jest takie łatwe w tym świecie szatan zna naturę ludzką i wprowadza chaos ,wojny , cierpienie … żeby znieczulić ludzi to nie Henryk to wprowadza „… owszem Henryk i każdy kto pokazuje ogrom zła (w tym ja do niedawna), wprowadza zgorszenie czy też znieczulenie.
    Wiesz tutaj: http://nasladowcy.forumpolish.com/t42-plan-3-wojen-swiatowych pokazałem przykład jak Ella Draper -najprawdopodobniej – niesłusznie oskarżyła swojego byłego męża i inne osoby o porywanie dzieci, pedofilie, mordy i ich zjadanie w rytuałach satanistycznych, zmuszając do zeznań swoje dzieci. Henryk czy szereg innych osób twierdzą, że Ella Draper mówiła prawdę, chociaż dowody wskazują, że ona zwyczajnie kłamała.
    Czyli jest wysoce prawdopodobne, że wielu ludzi w tym Henryk, składał „fałszywe świadectwo przeciwko panu Draper i innym ludziom”. Normalny człowiek w przypadku gdy w danej sprawie dowody są słabe, wątpliwe lub żadne a sprawa jest niejasna to zwyczajnie milczy.
    Henryk zaś mnie zaatakował, że ja śmiałem poddać w wątpliwość prawdziwość tego oskarżenia. Ja tymczasem stwierdziłem, że dowody w tej sprawie są słabe a dowody pokazujące, że Ella Draper kłamała są mocne, więc dla mnie te oskarżenia są za słabe aby kogoś o te czyny satanistyczne na dzieciach oskarżać.
    Dla mnie to oczywiste, podobnie jak Henryk ja mamy tylko przez internet wiadomości o tej sprawie a zatem bazujemy na materiałach z internetu. Więc skoro materiały z internetu pokazują, że ta sprawa Ellen Draper jest najprawdopodobniej fałszywym oskarżeniem to lepiej milczeć w tej sprawie niż ryzykować łamaniem jednego z przykazań Boga.
    A przy okazji ta sprawa dotyczyła organizacji czy kościoła chrześcijańskiego oskarżonego o zbrodnie na dzieciach, a celem trzeciej wojny jest to aby ludzie odrzucili chrześcijaństwo i aby w nich miłość oziębła.
    A Henryk tę sprawę podawał jako prawdę objawioną i ją promował, czyli obok „fałszywego oskarżenia bliźniego” także zgorszenie…. ponieważ co może być gorszącego jak chrześcijanie dokonujących najgorszych zbrodniach na dzieciach ku czci szatana???
    Jak zatem widzisz promowanie w internecie tego przypadku, jest w interesie iluminatów aby realizować plan trzeciej wojny światowej.
    A przecież Henryk podawał wiele takich niepewnych informacji z internetu, czyli wiele plotek, jako prawdy objawione.
    Ja sam także tak czyniłem.
    Sprawa tego, że ponoć w Izraelu za stawianie sieci 5G grozi 12 lat więzienia, ponownie pokazałem dowody przeciwko. A zresztą, można napisać list do ambasady Izraela aby ci pokazali akty prawne z tego państwa czy w tym państwie każe się za budowę tej sieci czy też się ją buduje.
    Henryk niestety tego nie robił, tylko szukał coraz więcej stron od teorii spiskowych, które w wielu przypadkach są tworzone zapewne przez agenty iluminatów czy przez sztuczną demoniczną inteligencje, aby jeszcze bardziej siać zgorszenie.
    Jak widzisz Henryk siedzi po uszy w zwiedzeniu, i atakuje każdego który ma wątpliwości do informacji jakie on podał. Na moje argumenty i dowody reaguje on niestety atakami personalnymi i podaje jakieś kolejne strony od teorii spiskowych. Na moje wątpliwości w sprawie Ellen Draper Henryk po prostu powtórzył, że skoro facet z filmu, przedstawiający się jako „detektyw z 20 letnim doświadczeniem twierdzi, że na 110% te dzieci mówią prawdę” to tak jest, ponieważ tacy policjanci w ciągu kilku minut mogą stwierdzić czy ktoś kłamie czy mówi prawdę.
    To jest poziom rozumowania i argumentacji Henryka.
    Dawny Henryk by sobie na takie rzeczy nie pozwolił. Obecny już tylko nam serwuje kolejne sensacyjne niusy ze świata szatana.

    Polubienie

 4. Gość

  Cyryl jak to mówią uderz w stół a nożyce same się otworzą skoro tak lubisz przysłowia ludowe 😉 dałeś popis łagodności i widać detoks od nienawiści na plus …….Oczywiście nie obrażam się ale również nie przyjmujesz konstruktywnej krytyki a chyba o to jest problem do Henryka punkt widzenia zależy od punktu siedzenia . Bzdury może dla kogoś kto nie rozumie innego punktu widzenia . Dla mnie to jest codziennosx chyba że żyjemy w jakiejś alienacji od świata . No chyba na bezludnej nikt nie żyje ??i nie da się oszukiwać że nie ma cieroienia na tym padole….. a wojna mój drogi bracie to skrajność
  skrajne cierpienie bo niestety ale jest coś takiego jak syndrom po wojenny i do końca Życia jesteś na wojnie w swojej głowie . Poczytaj sobie i tym . Nigdy się od tego nie uwolnisz . Więc to dwie różne rzeczy .

  Polubione przez 1 osoba

  1. Rozumiem co do mnie piszesz. Jednak, ponownie zrozum, ja sam po uszy siedziałem w szambie o nazwie „informowanie ludzi o każdej zbrodni, spiskach i całym szambie jakie serwuje nam szatan lub zamierza serwować”. Ja sam tak czyniłem i ja sam także byłem ofiarą tego, jak te informacje które sam musiałem codziennie czytać niszczyły mi duszę.
   Tymczasem sprawa jest prosta:
   (7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. (8) Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. (9) Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. (10) Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. (11) Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon ; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią.(12) Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? list Jakuba 4
   Na czym polega przeciwstawienie się diabłu??? Na to abyśmy przestali oglądać uczynki ciemności a zaczęli oglądać uczynki światłości. W ten sposób poprzez oglądanie zaczniemy te uczynki wypełniać. Tak samo zacznijmy myśleć jak wypełniać dobro a przestańmy rozmyślać głównie nad złem tego świata czyli uczynkami ciemności bracie.
   Dopiero teraz od niedawna zaczynam to rozumieć bracie i się w tym ćwiczyć (co na początku jest trudne gdyż nawyki z wielu lat oglądania i rozmyślaniu o uczynkach ciemności, odcisnęło na mnie swoje piętno).
   I Henryk to samo musi zrozumieć. Henryk musi zrozumieć swoje zwiedzenie, przebaczyć samemu sobie i po prostu zacząć pisać czy tworzyć rzeczy dobre, uczynki światłości. I o tym jest mój artykuł.
   Informowanie o uczynkach ciemności nawet potępiając je, przybliża nas do wypełniania uczynków ciemności. Tak samo jest z dziećmi. Rodzice często popełniają ten błąd, ze co prawda nakazują dzieciom robić rzeczy dobre ale sami często dają zły przykład i czynią źle (np kłócą się czy przeklinają przy dzieciach), zaś dzieci powtarzają po prostu uczynki rodziców czy innych ludzi. Tak samo oglądanie w internecie uczynków ciemności powoduje, nawet przy ich potępianiu przez ludzi o tych uczynkach informujących, powoduje, że zaczynami powoli te uczynki ciemności wypełniać.
   Ja to rozumiem ponieważ jestem rodzicem, Henryk ma z tym gorzej ponieważ nie ma dzieci.
   Jednak tak to działa bracie. Zobacz te słowa:
   „(19) A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe.

   (20) Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków.

   (21) Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu.” ew Jana 3

   Umiłować bardziej uczynki ciemności oznacza nie tylko ich wypełnianie ale także ich pokazywanie czy ich przekazywanie dalej. My jako dzieci Boga powinniśmy informować bardziej o uczynkach światłości czyli o przykładach wypełniania zakonu, aby inni widzieli dobro i zaczęli je miłować i wypełniać niczym dzieci obserwujące dobrze czyniących rodziców.

   Polubione przez 2 ludzi

 5. Gość

  Rozumiem, że jest to potrzeba oczyszczenia umysłu od zła, złych myśli itd ok rozumiem dlatego warto zacząć od siebie 😉 dostrzec ludzi wokół siebie którzy potrzebują wsparcia ,pomocy zobaczyć na własne oczy ile jest na codzien cierpienia w ludzkim życiu wyjść z swojej strefy komfortu…to miałam do przekazania od siebie . Myślę że patrzysz na to z punktu widzenia osoby świadomej tego czym jest prawda o Bogu…. ale nie każdy jest tego świadomym . Ludzie którzy trafiają na te witrynę ,forum są pewnie w tzw niewiedzy… szukają Boga … Szukają prawdy , sprawiedliwości . Nie wiem czy to co robi teraz Henryk jest dobre czy złe dla mnie nie ma na to odpowiedzi . Według mnie pozostaje nam żyć w zgodzie z Bogiem z przykazaniami i ufać że nasze życie jest w rękach Boga .

  Polubione przez 1 osoba

  1. Siostro. Patrzę przez pryzmat swojego doświadczenia, czyli obecności przez kilka dobrych lat na forum Henryka. I opisuje swoje spostrzeżenia oraz innych czytelników i uczestników tego forum. Henryk jest w takiej samej sytuacji co ja byłem do niedawna.
   Więc piszę mu o podstawowym błędzie jaki on popełnia ponieważ ja taki sam błąd popełniałem.
   Henryk obecnie jest w duchowym szambie, które powoli zaczyna dusić jego duszę. Ale w takim samym szambie przez internet jest wielu innych ludzi, w tym chrześcijan.
   Natomiast ja nie wiem co robi Henryk prywatnie…. jednak jego reakcja na moją krytykę, pokazuje, że łamie przynajmniej jedno przykazanie czy prawo Boga jak nie więcej.
   To co piszesz siostro jest mądre i dobre.
   Jednak prawda jest taka, że trzeba pokazać Henrykowi, nawet czasami w ostrych słowach prawdę na temat rodzaju zwiedzenia w jakim tkwi.
   Wierzę, że ta prawda prędzej czy później Henryka siostro wyzwoli 🙂
   Henryk najwyżej w pierwszej reakcji się na mnie zezłości trochę może poobrażać, ale później dojdzie do prawdy.

   Polubienie

  1. Gość

   Jest trochę tak a może i bardzo ,że ludzie ogólnie nie potrafią być dla siebie życzliwi . Każdy patrzy by w tym wyścigu szczurów zająć pierwsze miejsce . Media każdego rodzaju sa po to bo” szczują ‚ludzi na siebie.. . Czasem nie potrzeba wojny …. Ja mam wręcz wrażenie że dla nasienia węża to by było nie na rękę . Dlaczego ? Bo ludzie nagle się zaczną otrząsać z tego marazmu w jakim tkwią . Praca … Praca …pieniądze …opłaty …wyścig szczurów żeby czasem nie być „gorszym ” gdzie tutaj jest Bóg ?gdzie miłość ?nie ma i o to chodzi szatańskiemu światu . Masz wegetować tu i teraz . A gdy przyjdą wieści wojenne tak naprawdę to ludzie zaczynają się otrząsać. Na ten moment dla mnie ludzie są ślepi z jednej strony nie ma się co dziwić ale z drugiej to przykre że nie ma żadnej refleksji w ludziach.Trochę nie na temat przepraszam ☺️

   Polubione przez 1 osoba

 6. NathanieLysandeR

  Teoria anielskiego pochodzenia Kaina i nie tylko jest dobrze znana i akceptowana w Chrześcijaństwie
  https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_Identity
  Generalnie uważa się że Adamitami/Izraelitami są wyłącznie biali, żydzi to potomkowie Kaina a niższe rasy (Chamici, Jafetyci) nie są Adamitami i zostaną skazane na śmierć lub zniewolona.
  To samo mniej więcej nauczają inne religie – tylko my jesteśmy wybrani reszta pod miecz.
  Te teorie poważnie rozmydlają sens zbawienia – skoro zbawienie zależy od pochodzenia a nie od uczynków to można być białym, róbta co chceta a zbawienie i tak dostanieta.

  Ale ktoś tam nieźle się namęczył – wychodzi na to że 12 Plemion Izraela, poszukiwania a także negowanie roszczeń uzupartorów jest przejawem antysemityzmu, rasizmu i terroryzmu

  ”Niektórzy rabinowie kabaliści uważają również, że Kain i Abel mieli inne podłoże genetyczne niż Seth . Nauka ta opiera się na teorii, że Bóg stworzył dwa „Adamsa” ( w języku hebrajskim „ Adam ” oznacza „człowiek” ). Jednej dał duszę, a drugiej nie duszy. Ten bez duszy jest stworzeniem znanym w chrześcijaństwie jako Wąż. Kabaliści nazywają węża Nahash (co po hebrajsku oznacza węża ).

  Jest to zapisane w Zohar :
  Dwie istoty [Adam i Nachash] odbyły stosunek z Ewą, która poczęła od obojga i urodziła dwoje dzieci. Każdy podążał za jednym z męskich rodziców, a ich duchy rozstąpiły się, jedna po drugiej stronie i jedna na drugiej, podobnie ich charaktery. Po stronie Kaina są wszystkie miejsca nawiedzające złe gatunki; ze strony Abla pochodzi bardziej miłosierna klasa, ale nie do końca pożyteczna – dobre wino zmieszane ze złym.
  -  Zohar 136
  Znaczący wpływ na poglądy ruchu chrześcijańskiej tożsamości na przedadamizmem miała książka Charlesa Carrolla z 1900 r. „Murzyn bestią czy na obraz Boga”? W książce Carroll doszedł do wniosku, że Adam urodził tylko białą rasę, a biała rasa została stworzona na obraz i podobieństwo Boga, podczas gdy Murzyni są przedadamickimi zwierzętami, które nie mogły zostać stworzone na obraz i podobieństwo Boże, ponieważ są zwierzęcy, niemoralny i brzydki . [49] Carroll twierdził, że rasy przedadamańskie, takie jak czarne, nie miały dusz. Carroll uważał, że rasy się mieszają było obrazą dla Boga, ponieważ zepsuło Jego rasowy plan stworzenia. Według Carrolla mieszanie ras doprowadziło również do błędów ateizmu i ewolucjonizmu . [50]”

  —–

  Co do kanonu ST:
  Okazuje się że kanon ST został ustalony przez Sanhedryn:
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Jawne

  ”Po zniszczeniu w 70 roku Świątyni Jerozolimskiej, rabin Jochanan Ben Zakkaj przeniósł do Jawne siedzibę Sanhedrynu. W 80 Sanhedryn przeniósł się do miasta Usha w Galilei, lecz w 116 powrócił do Jawne
  To właśnie tutaj zaczęto tworzenie podstaw współczesnego judaizmu rabinicznego. Około 90–95 roku w Jawne miał mieć miejsce domniemany synod rabinów, podczas którego miano ustalić kanon Tanach. Główną decyzją o kanoniczności ksiąg, które zaliczono do Tanach, zostało przyjęte określenie przez rabinów zakończenia się objawiania proroctw i proroków na około rok 400 p.n.e., w związku z czym powstałe w późniejszym czasie księgi nie mogły zostać włączone w skład tego kanonu ksiąg świętych.”

  Ci sami ludzie lub ich następcy zadecydowali która księga jest kanoniczna a która nie. Odrzucili NT więc odrzucili Septuagintę a przy tym mieli problem z Ks Jezekiela.
  Większość ”błędów”’ pochodzi z ”żydowskiej tradycji” nie dość że promują kłamstwa (np. liczenie rodowodu od matki) to jeszcze kojarzą ST z Kabałą oskarżając swoich oponentów o promowanie kabały.

  Pojawiają się opinie jakoby synodu w Jawne/Jamni nie było – możliwe. W każdym razie Chrześcijanie a zwłaszcza nowonarodzeni i Protestanci polegający na kanonie 66 ksiąg zakładają okulary Sanhedrynu dlatego mają poważne problemy ze zrozumieniem podstawowych tematów

  ”Akiba ben Josef, hebr. ‏עקיבא בן יוסף‬‎‎ (ur. ok. 50, zm. 135) – żydowski rabin, tannanita. Przyczynił się do ustalenia ostatecznego kanonu Biblii hebrajskiej. Opowiadał się za wliczaniem Księgi Estery oraz Pieśni nad pieśniami do ksiąg biblinych. Zebrał prawo ustne, co dało podwaliny Miszny.”

  Księga Estery jedną z największych pomyłek, nawet nie wiemy kto napisał kiedy gdzie i dlaczego.

  Polubione przez 1 osoba

  1. Ziemianin

   Heniek ogłosił na swoim forum że: za 5 dni w USA dojdzie do wojny domowej, że Rosjanie byli w kosmosie, że karabin AK jest cudem myśli technicznej Rosjan, czyli słowian wybranych przez Boga. Tyle. Co do wojny domowej przekonacie się sami. Czyli Heniek zełgał. Co do Rosjan w kosmosie, słynny Heniek-płaskoziemca zmienił front. Zostawiam to każdemu do oceny we własnym zakresie, powiem tylko, że nie ma nagrań lotu Gagarina, są tylko rekonstrukcje, do czego obecnie Rosjanie przyznają się otwarcie, do tego ani Gagarin, ani Korolow nie zmarli śmiercią naturalną. Karabin AK zaprojektował Hugo Shmeisser. Chociaż ani Rosjanie, ani Kałasznikow do tego się nie przyznają, więc formalnie to są jedynie spekulację. I nie ma jak Henia upomnieć, bo odciął się. A wie, że zanim to napiszę, powinienem go upomnieć. Proszę Panią Gość, chyba ma z nim kontakt, żeby mu to przekazała, bo martwimy się o niego.

   Polubione przez 1 osoba

   1. W tych słowach o byciu Rosjan w kosmosie, Henryk dał znak w postaci puszczonego oczka…. czyli może to być jakaś satyra czy kpina odnośnie tego bycia kogokolwiek w kosmosie.

    Jednak masz racje, Henryk zachwyca się osiągnięciami w dziedzinie technologii wojskowej Rosji jako dowodu na „potęgę Słowian”. Tymczasem ową technologie rozdają upadli aniołowie komu chcą.

    Co do faktów czym jest Rosja. Rosja to podobnie jak USA czy Niemcy federacja państw, w których każdy naród czy grupa narodów ma swój kraj „państwo” związkowe w tej federacji…. jedyną nacją która w Federacji Rosyjskiej nie ma swoje państwa związkowego są Rosjanie czyli Słowianie, chociaż są najliczniejsi.

    I to pokazuje, naprawdę, że Henryk nie ogarnia podstaw polityki, a bawi się w analizy polityczne i proroctw.

    Polubienie

  1. Gdzie ja piszę o motylkach i stokrotkach???
   W przeciwieństwie do Henryka ja poważnie analizuje temat trzech wojen światowych wg Alberta Pike, ten temat który Henryk sam kiedyś ujawnił.
   I z tej analizy jasno wynika, że internet to jedno z doskonałych narzędzi do osiągnięcia strategicznych celów trzeciej wojny światowej.
   Ponadto ewangelie Mateusza i Jana to myślenie pozytywne.
   Ostatnie posty Henryka i jego ostatnie artykuły to pokaz negatywnego myślenia i przedstawienia Boga jako Jehowę.
   Napisze raz jeszcze skoro Jan napisał, że Bóg jest miłością to tak jest.
   Ta myśl oraz właśnie nie patrzenie się na zło w szatańskim internecie i mass mediach sprawia, że nasza miłość wzrośnie na przekór zła tego świata.
   Jak myślisz jago czy diabeł jest idiotą???
   Czy myślisz, że diabeł w internecie pokazując np akty pedofilii, mordów na dzieciach i innych wskazuje rzeczywistych sprawców tego procederu???
   Nie rzeczywiści sprawcy tych czynów się śmieją za kurtyny a za winnych wskazuje się co najwyżej płotki czyli polityków którzy co najwyżej kradną pieniądze i uprawiają seks z prostytutkami za państwowe pieniądze, zdradzając swoje żony. Czy też, przez internet oskarża się niewinne osoby o pedofilie, mordy czy satanizm.
   Dlaczego tak diabeł czyni???
   1. Aby oziębić naszą miłość.
   2. Abyśmy łamali przykazanie Boga, o zakazie składania fałszywego świadectwa o bliźnich.
   Tak naprawdę te „dowody Henryka” to są po prostu informacje z internetu których nie możemy zweryfikować.

   Polubienie

 7. NathanieLysandeR

  Wychodzi na to że rzeczywiście nowym bogiem Henryka stał się Jehowa. Tymczasem Bóg nie ma umiłowania w zniszczeniu świata lecz jego uratowania:

  Jezekiela 33:(11) Powiedz im: Jakom żyw – mówi Wszechmocny Pan – nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi, a żył. Zawróćcie, zawróćcie ze swoich złych dróg! Dlaczego macie umrzeć, domu izraelski?
  (12) A ty, synu człowieczy, mów do swoich rodaków: Sprawiedliwość nie uratuje sprawiedliwego, gdy popełnia występek, a bezbożność nie doprowadzi bezbożnego do upadku, gdy się odwróci od swojej bezbożności. Lecz i sprawiedliwy nie może żyć, gdy grzeszy.
  (13) Gdy mówię do sprawiedliwego: Na pewno będziesz żył, a on, polegając na swojej sprawiedliwości, popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił.
  (14) Lecz gdy mówię do bezbożnego: Na pewno umrzesz, a on odwróci się od swojego grzechu, będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość,
  (15) Będzie oddawał zastaw, zwracał to, co zagrabił, postępował zgodnie z zasadami życia, nie popełniając występku, na pewno będzie żył, nie umrze.
  (16) Nie będzie się pamiętało żadnych jego grzechów, które popełnił; będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość; na pewno będzie żył.
  (17) Lecz twoi rodacy mówią: Postępowanie Pana nie jest słuszne – tymczasem właśnie ich postępowanie nie jest słuszne.
  (18) Jeżeli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni występek, umrze z powodu niego.
  (19) A jeżeli bezbożny odwróci się od swojej bezbożności i będzie wypełniał prawo i sprawiedliwość, dzięki nim będzie żył.
  (20) A wy mówicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne. Każdego z was będę sądził według jego postępowania – domu izraelski.

  W teorii nawet największy zbrodniarz może się nawrócić i wielu się nawróci:
  Ap 7:
  (9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.
  (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka.
  (11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu,
  (12) Mówiąc: Niech się stanie! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Niech się stanie.
  (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli?
  (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

  Ale nie wszyscy wykorzystają swoją szansę:
  Ap 22:
  Przekład dosłowny: Na zewnątrz są psy, czarownicy, ludzie dopuszczający się nierządu, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i popełnia je.

  Jest wiele przykładów nawrócenia się grzeszników i na odwrót
  Tak wiem że to legenda Chrześcijańska, nie mówi nam się jednak był Kananejczykiem.
  https://kbroszko.dominikanie.pl/k.htm

  Szkoda, gdyby Henryk chciał to załatwić uczciwie bez spiny to nie wyrzucałby nikogo a tak sam wyprosił i narzeka na ”mowę nienawiści”. Gorzej że
  https://www.proroctwa.com/przyjazne-forum.htm
  A wczoraj sądziłem że Henryk wraca do normy tymczasem zachowuje się bardzo podle i kłamliwie. Nie nawidzę kiedy ktoś przekręca czyjeś słowa, dlatego momentami używałem mocniejszej formy obrony.

  Zobacz Cyrylu jak Henryk kłamie, nikt tutaj nie bronił Franka czy pedofilów, wręcz przeciwnie.
  W zasadzie nie ma tam niczego oprócz odrzucenia piłeczki w stylu ”to nie ja to ty” Wielka szkoda ponieważ Henryk podobnie jak inni sekciarze mieli to w zwyczaju nie odniósł się do niczego tylko obrócił sytuację na swoją korzyść niestety niszcząc sobie opinie poszukiwacza prawdy. Niestety manipulacje Henryka (trzymanie w presji, przekręcanie słów, wymuszanie poczucia winy i strachu) uwiarygadniają prawicowych oszustów, Pawła, syjonistów a nawet pedofilów.
  Najgorsze jest to że Henryk upodobnił się do takiego Sanjayi, ten to samo nie miał sobie nic do zarzucenia tylko groził śmiercią itd. Każda krytyka oznaczała ostrą cenzurę i atak ciemnych sił, ci ludzie nie potrafią rozróżnić bluzgów/jadu od konstruktywnej krytyki.

  Mnie osobiście najbardziej zabolało przekręcenie słów (jedyny plus że wszystko widać kto podchodzi na serio a kto pobieżnie) oraz negacja ksiąg Barucha w bardzo płytki i nieuczciwy sposób.
  Nie zastanowił się Henryk że przypisywanie kobietom angielskich genów jest przywoleniem na dyskryminację kobiet a także innych ras które z racji bycia nie-Izraelitami zostaną albo zniewolone albo wyrżnięte w pień. Podobnie duchowe potomstwa Kaina i Abla obniża wartość obietnic Bożych względem narodów, proroctwa mówią o Ewie matce wszystkich żyjących a także o trzech synach Noego.
  Niedawno pisałem o kabalistach którzy oskarżają innych o kabalizm, tak samo Henryk cytując aramejskie Targumy czy promując zbawienie ze względu na geny (na które nie mamy wpływu) sam bezpodstawnie oskarża o cytowanie Talmudu czy promowanie Pawła. Czemu Henryk nigdy nie podał rzeczywistych cytatów z Talmudu Babilońskiego (na własną rękę co jest możliwe sam podawałem cytaty).
  O Franku także było, gdyby miał czyste intencje to potępiłby kobietę (generalnie katolików) za to że traktują ludzi z boską czcią a to jest idolatria.
  Pedofilii nikt nie bronił co jest kłamstwem ze strony Henryka, sam pisałem ostatnio o tym.
  W kwestii praw 3WŚ także był temat i znowu Henryk zniekształcił, była mowa na czym polega plan 3WŚ

  Powtarzanie kłamliwych informacji jak 3/11 paradoksalnie powoduje ośmieszenie pozostałych tematów. Jeśli Henryk wybiela kobietę która została skazana na kłamstwo, za namową partnera wykorzystała bardzo poważny temat by dopiec swojemu męzowi
  https://rationalwiki.org/wiki/Ella_Draper
  Została za to skazana, tymczasem pan Bednarz przedstawiając wiele spraw (realnych) nigdy nie został jednoznacznie skazany przez sąd oznaczony łatką wariata, oszusta czy mitomana. Gdyby nim był to sąd skazałby go za pomówienia.
  Chodzi o to że taki Henryk przedstawiając fałszywe dowody na bardzo poważne przestępstwa na skalę światową więcej szkodzi niż pomaga.

  W psychologii jest coś takiego jak efekt lustra polegający na przypisywaniu innym cech które sami posiadamy. Ładnie to widać w przypadku Sandała czy wegan.
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Projekcja_(psychologia)

  Polubione przez 1 osoba

  1. No cóż ja kończę temat Henryka. Tu w zasadzie nie ma co komentować.
   Dla Henryka mój artykuł o hipotezie że wersy 14 i 15 z 3 rozdz. Ks Rodzaju są najprawdopodobniej sfałszowane to herezja… jednak sam Henryk zamiata ten problem pod dywan. Gdyż właśnie Estera w swoim artykule na blogu Mariusza Szczytyńskiego, słusznie zauważyła, że ten problem jest i podała te wersy – słusznie – jako dowód obalający naukę Isusa o miłości do nieprzyjaciół i przebaczenia winowajcom.
   Sama sprawa tych wersów, jest tak naprawdę ciekawa. Gdyż tutaj Henryk zakłada, że:
   1. Te wersy 14 i 15 Ks. Rodz. rozdz. 3 są prawdziwe.
   2. Nasienie węża to inni ludzie spłodzeni przez Ewę i węża lub z genami aniołów i diabła przez seks z kobietami.
   Więc tak naprawdę, artykuł Henryka „Miłość do nieprzyjaciół” zostaje obalony przez te wersy. I tak naprawdę zachowanie Henryka pełne nienawiści do mnie i innych byłych członków forum zbawienie mnie nie dziwi. Psychologicznie nasz mózg czy nasza podświadomość czy nawet sama dusza tak naprawdę jest do bólu logiczna i podświadomie musi wybrać czy ma nienawidzić innych ludzi czy też im wybaczyć i ich miłować. A zatem po pismach Henryka widać, że wybrał on nienawiść do nieprzyjaciół i brak przebaczenia a raczej jego dusza wybrała gdyż była karmiona przez lata oglądaniem i czytaniem zła.
   Naszej duszy nie oszukamy.
   Co ciekawe sam Mariusz pod wpływem swojej żony, Wioli, odcinając się od złych informacji wybrał ostatecznie miłość nawet do nieprzyjaciół i przebaczenie (czyli zapomnienie). Gdyż sama Wiola stwierdziła, że złe emocje, są energią wykorzystywaną jako energia na pałac Boga w niebocentryźmie przez diabła i jego demony. Więc obydwoje przestali karmić się złem. Na poziomie duszy obydwoje przyjęli ponownie nauki z ewangelii Mateusza, choć ich poglądy nadal są tej ewangelii oficjalnie przeciwne. Jednak to pokazuje, że nienawiść do nieprzyjaciół czy do innych ludzi, po prostu nas wykańcza.
   I ten kto ma rozum zacznie wypełniać czy chce czy nie ewangelie Mateusza.

   Polubione przez 1 osoba

   1. NathanieLysandeR

    Prawdopodobnie tak, dyskusja mija się z sensem ponieważ Heniu ma swoje dogmaty odpowiada automatycznie, emocjonalnie i pobieżnie. Karmiąc się negatywnymi informacjami często niesprawdzonymi a nawet fałszywymi straszakami nie specjalnie buduje duchowo. Wręcz dobija bezsilnością w ten sam sposób podawane są informacje o starożytnych kosmitach (czyli o bogach/aniołach).
    Najbardziej razi nagminne przekręcanie słów, pogróżki, wmawianie rzekomego wyznawania żydaizmu czy obrony Syjonizmu oraz Franka nie zważając na plan 3WŚ.
    Ostatnio Heniu popisał się przyrównując Gretę chorą na aspergera, ADHD, OCD i kto wie co jeszcze do największych oprawców z niskim ilorazem inteligencji. Jak wiadomo OCD, Asperger, ADHD nie koreluje z niskim ilorazem inteligencji czy z psychopatią tak więc jest to policzek w stronę biednych dzieci i ich rodziców. Ale media nie są lepsze promując takie autorytety, najwyraźniej ci promotorzy nie mają poczucia wstydu….
    https://parenting.pl/greta-thunberg-ma-aspergera-sprawdzamy-czy-dziewczynka-moze-nauczyc-sie-emocji

    Dalsze drążenie tematu nie ma sensu, niestety jest już po ptakach. Można jednak modlić się o dar poznania i możliwość nawrócenia. Lepiej jest modlić się o zrozumienie, ocalenie i sprawiedliwy wyrok niż o masowe mordy wrogów. Wyrok należy do jedynej odpowiedniej istoty przygotowanej do tej roli, i nie tylko. Człowieka opinia kto powinien iść do piekła, kto został zbawiony a kto nie jest typową cecha obłudnych religii.

    Polubione przez 1 osoba

   2. Zgadzam się. Dałem sobie spokój z Henrykiem. Zajmowanie się Henrykiem i dalsze analizowanie jego poczynań jest niepotrzebną stratą czasu i emocji.
    Henryk w swoim artykule o mnie i nowym forum, pokazał brak jakiekolwiek zdolności do samokrytycyzmu i pokory.

    Polubione przez 1 osoba

 8. CiapatyWójo

  No i po co Ty się zmagasz z Heńkiem nie mogłem tego bełkotu doczytać to jest jednocześnie śmieszne i żałosne tyle słów i o co i po co ? człowieku idz weś szpadel przekop ogródek posprzataj dom ale nie oceniaj Boga a skad ty wiesz co on miał na mysli ? czy znajomość pisma nie udeżyła tobie do głowy ? napewno nie zatwierdzisz mojego komenta bo Ciebie na to nie stać! Z Bogiem.

  Polubienie

  1. Twój komentarz zatwierdzam, oczywiście, ponieważ pokazuje on na jakim poziomie intelektualnym, moralnym się znajdujesz…. ten poziom to poziom piwnicy w wysokim bloku mieszkalnym.
   Napisze ci raz a dosadnie.
   Piszę na swoim blogu to co uważam za stosowne. Jak ci się to nie podoba a brakuje ci rozumu (co widać po twoim komentarzu) do merytorycznej oceny mojego artykułu, to nikt ciebie nie zmusza do czytania moich wpisów.

   Polubienie

 9. Robert Majda

  Witam…śledzę was od początku działalności Henryka…naprawdę wasze wpisy są ogromną kopalnią wiedzy i prawdy o Bogu,Chrystusie i Biblii…Jesteście bardzo nieliczni ale nie jedyni o takich poglądach w internecie jakich udało mi sie spotkac od około 15 tu lat bycia sługą Chrystusa…uwiarygadnia was fakt że potraficie zmieniać zdanie,przyznawać się do błędu co w tych czasach czyni z was innych od większości pseudo kaznodziei ale też i prawdziwych…wasza wiedza ewoluuje,zmienia sie,ukierunkowuje itd. to świadczy po pierwsze o tym że jesteście kierowani przez Ducha bo Bóg daje pokarm stopniowo i w dogodnym czasie…szczerze mogę powiedzieć ze czytajac was buduje się duchowo i pomaga mi to co robicie… Ja ufam tylko Bogu i Jego Synowi ale jednak tworzymy i będziemy w przyszłości jednym ciałem więc chociaż nie szukam autorytetów wśród ludzi to na pewno znalazłem współbraci w wierze…nie zabiegam o uczestnictwo w waszych grupach bo łącze sie z wami duchowo i pewnie pozostało by tak gdyby nie fakt ze poruszyła mnie pewna sprawa…Oddzieliliście sie od Henryka i tworzycie swoje fora…rozumie to ponieważ równiez uważam ze Henryka zniosło na dzień dzisiejszy dosyć poważnie z kursu nazwijmy to w ten sposób…jego sprawa…trzeba sie za niego modlić i dziękować za jego wkład w odkrywanie i głoszenie prawdy…jedyny zły aspekt który się pojawia to fakt że zbyt czesto i zbyt nachalnie komentujecie wasze dzisiejsze relacje,oskarżenia czy różnice w temacie…nieświadomie przez to tworzycie z Henryka wszystkowiedzącą ważna personę w internecie…Jakiegoś guru i prekursora prawdy…bardzo to wyniosłe pozbawione skromności i pokory ale i nieprawdziwe bo nie jest on jedyny …po prostu proponuję zająć się tym w czym już pokazaliście że jesteście dobrzy…a Henryka zostawcie już w spokoju i nie budujcie siebie poprzez wasz konflikt z kimś pseudo ważnym…to troche zalatuje szatańskim Hollywood…tam też kreuje się różne złe lub dobre eventy aby o tym mówiono analizowano i przez to zainteresowanie powiększało popularność zaangażowanych w to ludzi…Z całym szacunkiem do Henryka i do was ludzie nie sa warci tego by o nich mówic lub pisać…To Bóg i Chrystus zasługują na to aby poświęcać Im wszystko co robicie i co piszecie…nie chciałem nikogo urazić…tak to widzę…pokój z wami…Robert

  Polubione przez 1 osoba

 10. Colargol

  Zabawna sytuacja.
  Jedni mówią, że wirus w Chinach to celowo ktoś opracował i rozprowadził, jednocześnie ci sami mówią, że tak się dzieje, gdy ludzie jedzą nieczyste mięso, a wiadomo że w Chinach jedzą.
  To ja już nie wiem? Ktoś wirusa zaprojektował? Czy to skutek jedzenia nieczystego mięsa?

  Polubienie

  1. NathanieLysandeR

   Mówi się już półoficjalnie że Corona podobnie jak Ebola powstał w laboratorium. Firmy farmaceutyczne zacierają rączki bo mogą wcisnąć lekarstwa na chorobę na którą szukają lekarstwo (oksymoron). Inni ”wariaci” wierzą że Gates albo Trump kazał wywołać te wirus żeby rozwalić Chiny co nie jest do końca sensowne. Europejska gospodarska się zwija ponieważ zamiast produkować własne towary woli sprowadzać je z Dalekiego Wschodu.
   Poza tym o tym wirusie raportowano podobno od lat 60, ludzie giną chorują a społeczeństwo straszą bo strach i bezradność = kontrola.

   Polubione przez 1 osoba

   1. A ja sądzę, że Corona to zwykły wirus grypy, który powstał w mass mediach. W ten sposób władze przez mass media nas kontrolują i ogłupiają. Czy naprawdę pond 350 osób w Chinach w ciągu ponad miesiąca w rejonie gęsto zaludnionym w najliczniejszym państwie świata to dowód epidemii??? Nie, nie wiadomo czy te zmarłe osoby to nie staruszkowie czy osoby po chemioterapii chore na raka, gdzie byle grypa może być śmiertelna. Jest tylko histeria medialna i brak jakikolwiek szczegółów.

    Polubione przez 1 osoba

 11. Colargol

  Henryk napisał:
  „Jeżeli będą protesty, będzie i Boża pomoc.”

  Przecież Bóg nie zapowiadał żadnych protestów, a jedynie błaganie Boga o pomoc gdy już na nic nie będzie nadziei. Kto normalny wyjdzie protestować? My którzy znamy prawdę mamy protestować wobec edomitów? I co ten protest ma przynieść? Bo nie rozumiem. To jakoś nie pasuje do obrazu czasów ostatecznych opisanych w Biblii. Naród Wybrany jest opisany raczej jako ludzie cisi, przygnębieni, bez nadziei na cokolwiek. Protest oznaczałby, że naród ma się dobrze, że ma siłe i ma nadzieję, a to przeczy proroctwom, bo naród ma być niemal martwy duchowo. Ja w żadnym proteście nie wezme udziału, żadnym.

  Polubione przez 1 osoba

 12. Colargol

  I powiem szczerze, że też jestem martwy duchowo, bo mam wrażenie, że za mojego życia nie będzie tego wybawienia, ludzie mają się dobrze, lubią swoje życie, nie narzekają tak jak to opisuje Biblia w czasach ostatecznych ;/

  Polubione przez 1 osoba

  1. luq0078

   4 Księga Ezdrasza 16:74-76

   (74) „Słuchajcie moi wybrani,” mówi Pan. „Oto dni ucisku z zasięgu ręki, a ja was uwolnię od nich.
   (75) Nie bójcie się i nie wątpijcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem.
   (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów” mówi Pan Bóg, ” nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami.”

   Polubione przez 2 ludzi

 13. Ziemianin

  Przyjacielu, prawdziwy post wygląda tak:

  Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:
  rozerwać kajdany zła,
  rozwiązać więzy niewoli,
  wypuścić wolno uciśnionych
  i wszelkie jarzmo połamać;
  7 dzielić swój chleb z głodnym,
  wprowadzić w dom biednych tułaczy,
  nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
  i nie odwrócić się od współziomków.
  8 Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
  i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
  Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,
  chwała Pańska iść będzie za tobą.
  9 Wtedy zawołasz, a Pan odpowie,
  wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: „Oto jestem!”
  Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,
  przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
  10 jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu
  i nakarmisz duszę przygnębioną,
  wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,
  a twoja ciemność stanie się południem.
  11 Pan cię zawsze prowadzić będzie,
  nasyci duszę twoją na pustkowiach.
  Odmłodzi twoje kości,
  tak że będziesz jak zroszony ogród
  i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
  12 Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska,
  wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów.
  I będą cię nazywać naprawcą wyłomów,
  odnowicielem rumowisk – na zamieszkanie.

  Polubione przez 1 osoba

 14. Pingback: Próba Hioba a Korono wirus…. – Blog Cyryla

 15. Pingback: Analiza wersów nr 5 i 6 z księgi Wyjścia rozdział 20 – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s