Próba Hioba a Korono wirus….

Przeczytałem dwa ciekawe artykuły dr Jerzego Jaśkowskiego:

http://biotalerz.pl/dr-jerzy-jaskowski-chinski-wirus-wuhan-uzyteczni-idioci-akcji/?fbclid=IwAR3fkQ0wborwo7xD4eF363Frop_2tGsGQsKvOnmTCQx3t017s_BNQG72WKk

http://biotalerz.pl/dr-jerzy-jaskowski-chinski-wirus-ciag-dalszy-uderz-stol-a-nozyce-sie-odezwa/

Napisze tak. Zgadzam się dr Jaśkowskim, że Koronowirus to kolejne kłamstwo władz, i tak jak w przypadku wcześniejszych epidemii, obecnego wirusa zwyczajnie nie ma.

Jakby ten “wirus” był prawdą, to Chiny i świat miałby ogromny problem. Większość państw by zablokowało przepływ ludzi i towarów do i z Chin. A ludzie władzy by zaszyli się w bezpiecznych bezludnych miejscach czy schronach otoczonych uzbrojonymi najemnikami aby przeczekać epidemie.

Tymczasem politycy, bankierzy nie panikują.

Co by oznaczała blokada towarów i przepływ ludzi z i do Chin??? Ogromny kryzys gospodarczy w Chinach i na świecie. W Chinach by doszło do ogromnych zamieszek i władze Chin by musiały uczynić jakąś porządną wojnę aby rozładować niepokoje społeczne. Tak samo by uczyniło większość państw mających podobny problem.

Tymczasem co czynią władze Pis??? Ogłaszają utworzenie jakiejś policji sanitarnej, mającej zmuszać ludzi do szczepień :-))) Co to da jak nie zablokuje się przepływu towarów i ludzi z i do Chin??? Nic w przypadku epidemii. Dosłownie nic.

Zresztą, dr Jaśkowski podał szereg powodów dlaczego wymyślono tego wirusa, dlatego polecam przeczytać jego dwa artykuły, nie chce mi się pisać o tym samym. Jednak mnie interesuje jedno. Otóż właściwie cyklicznie media co jakiś czas straszą nas epidemiami spowodowanymi przez wirusy, ebola, świńska czy ptasia grypa to tylko kilka przykładów z wielu. Obecnie histerię na Koronowirusa, rozpętują nie oficjalne media ale internet czyli władze plus podpuszczeni przez nich internauci, blogerzy, komentujący czy YouTuberzy.  Świadczy to kilku rzeczach:

I

Ludzie w toczącej się obecnie trzeciej wojnie światowej,  wg Alberta Pika są:

„W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.”

Tak internauci wykazali się tutaj przez panikę i szerzenie paniki i histerii o epidemii (histerii o epidemii cyklicznej) nie dość, że wyczerpanymi duchowo panikarzami, to jeszcze sami realizują ów plan trzeciej wojny wyczerpując duchowo, moralnie i fizycznie ludzi. Tutaj internauci wykazali się ogromnym naiwniactwem gdyż przyjeli, ze skoro media kłamią to internet głosi prawdę i łyknęli wiele filmików nieznanego pochodzenia (gdzie nie podaje się dat i miejsc, które są co najwyżej kilkunastosekundowe) oraz informacji (np., że raz agencja podaje wysoką liczbę ofiar i zakażonych a potem ją zaniża). Po prostu internauci zaczeli wierzyć w internet choć sam Max Kolonkopokazał szatański pentagram władzy nad człowiekiem do którego obok mediów, władz mamy właśnie internet.

Max kolonko.png

Zobaczmy jak ludzie są głupi, mamy tutaj pokazany symbol magiczny, okultystyczny czy też szatański oraz obok nazwy internet, jednego z rogów tego pentagramu napisane największe kłamstwo :” Free… Wolne od ingerencji rządu”…. naprawdę, a co robi hasbary czyli internetowych agencji i agentów rządowych i przekonanych przez nich „pożytecznych idiotów”.

II

Cykliczne histerie mają nas nie tylko wyczerpać ale także nauczyć nas strachu przed kim??? Diabłem??? Otóż nie. Oto co mówi Isus:

(28) Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie. ew Mat 10

No właśnie, te cykliczne histerie mają nas nauczyć strachu przez ludźmi oraz chorobami czyli tym wszystkim co może zabić ciało. W ten sposób zaczynamy przestawać bać się diabła który zabija ludzi przez zwodzenie i kłamstwo:

(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. ew Jana 8

Pomyślmy zaczynamy bać się chorób, epidemii i tych ludzi którzy mogą nas zabić a przestajemy bać się diabła. A właściwie przez cyklicznie straszenie nas epidemiami czy terrorystami czy innymi ludźmi jesteśmy uczeni strachu przed śmiercią naszego ciała a zapominamy, że mamy też duszę, której nie mogą zabić choroby, ludzie czy diabeł oraz jego chordy upadłych aniołów czy demonów ale my sami przez nasze uczynki wydając na siebie wyrok śmierci z rąk Boga. I tutaj w czasach ostatecznych diabeł, jak da poprzez Bestie ludziom, którzy zostali nauczeni strachu przed śmiercią ciała nowe leki czy jak Bestia z łatwością zlikwiduje groźnych ludzi, czy ludzi władzy którzy nas zabijali (czyli Bestia i 10 króli spali ową Wielką Nierządnicą pijaną krwią sprawiedliwych jak podaje Apokalipsa) to wtedy wielu ludzi będzie gotowych na przyjęcie znamienia Bestii i wielu ludzi będzie obrażonych na Boga.

III

Otóż wbrew pozorom szatan uwielbia stosować metodę cyklicznych epidemii i chorób oraz innych nieszczęść. Tę metodę zastosował na Hiobie wpierw pozbawiając go majątku oraz synów i córki a potem pozbawiając go zdrowia i sprowadzając na niego chorobę. W ten sposób szatan chciał sprawić aby Hiob odwrócił się od Boga ale mu się nie udało…. myli się jednak ten, kto myśli, że diabeł nie wyciągnął lekcji ze swojej porażki. Diabeł zaatakował Hioba, który był silny duchowo, moralnie. Hiob pomimo bogactwa i zdrowia (a te miał spore skoro potrafił nokautować i łamać szczęki bandytom jednym ciosem), trwał mocno przy Bogu. Utrata tego przez Hioba nie sprawiło aby ten odszedł od Boga ponieważ był silny duchowo i moralnie. Dlatego diabeł chce nas wpierw osłabić duchowo, moralnie i fizycznie, przez swoje mass media i internet. Hiob żywił się słowem Boga co czynił Hiob???

(16) Ilekroć pojawiały się twoje słowa, pochłaniałem je; twoje słowo było mi rozkoszą i radością mojego serca, gdyż twoim imieniem jestem nazwany, Panie, Boże Zastępów. Jer 15

Chłonął słowa Boga. Co czynił:

(2) Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. Ps 1

(8) Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Joz 1

ponieważ czym żyje człowiek???

(4) On odpowiedział: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Mat 4

Tymczasem mass media i internet zawierają informacje ze świata diabła o czym pisałem tutaj, a zatem, jesteśmy osłabiani przez zło które widzimy. A niestety oglądanie codziennie ogromu zła nas osłabia duchowo. Zobaczmy na czym dalej polega plan trzeciej wojny:

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie. Albert Pike

W mass mediach i internecie czytamy i widzimy oraz słyszymy o ogromie zła czyli widzimy cały czas ogromny horror. Czy owe filmy w internecie na temat Koronowirusa nie są horrorem??? Kto ten horror pokazuje i komentuje jak nie nihiliści!!!

Nihilizm (od łac.nihil – nic) – pogląd filozoficzny całkowicie lub częściowo negujący istnienie pewnych bytów. Rozróżnia się kilka kategorii tego pojęcia:
filozofii społecznej nihilizm jest czasami wykorzystywany do określenia takiego stanu społecznego, w którym jednostki są przeświadczone o braku celowości wraz z doświadczeniem pustoty znaczeniowej wszelkich regulacji i unormowań prawnych, zwyczajowych, czy kulturowych.
Gwałtowny rozkwit różnych form nihilizmu przypadł na epokę modernizmu, jednakże nieprzerwanie rozwija się on w czasach obecnych. Pogłębianie się tendencji nihilistycznych w społeczeństwie przewidział Fryderyk Nietzsche[[3][4].

Zobaczmy internet to źródło nihilizmu. Tutaj ludzie są zagubieni i pokazują jak tracą siłę ducha i moralność przez widok ogromu zła. Zobaczmy te słowa:

(1) Skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? (2) Pożądacie, a nie macie; zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć; walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. (3) Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. (4) Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. (5) Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi: Zazdrośnie chce On mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? (6) Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi: Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. (7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.(8) Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie o rozdwojonej duszy. (9) Biadajcie i smućcie się, i płaczcie; śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. (10) Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. (11) Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon ; jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. (12) Jeden jest zakonodawca i sędzia, Ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? List Jakuba 4

Ten list mówi jasno…. internet służy do tego abyśmy my uczniowie Isusa obmawiali jednych swoich braci, co jest celem diabła. Sam czyniłem tak, obmawiałem braci moich, co niszczyło siłę mojego ducha i moje morale. A to wszystko poprzez szatański internet.

Spójrzmy prawdzie w oczy, apostoł Jakub natchniony duchem prawdy, napisał jasno o jednym z celów powstania internetu czyli, zwodzenia nas i osłabiania nas duchowo. Szczególnie narażeni na pomawianie innych braci i sióstr jesteśmy my, którzy odrzuciliśmy fałszywego apostoła Pawła i jego uczniów Łukasza i Marka o czym ostrzega nas Isus:

(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników: (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. (3) Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. (4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. (5) Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. (6) Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. Ap 2

No cóż łatwo jest oskarżać innych o agenturalność a już oglądanie nałogowo zła czy to w mass mediach czy internecie osłabia nas tak samo jak nie bardziej niż słuchanie tej debilnej, kiepskiej satanistycznej muzyki, oglądanie tych kiepskich, satanistycznych filmów czy branie udział w tych rozrywkach. Jest gorsze ponieważ zaczynami widzieć innych ludzi nie jako ofiary diabła ale jako świadomych agentów diabła i przez to obmawiany braci i siostry swoje.

Dodajmy jeszcze owa cykliczne straszenie nas epidemiami powoduje, że zaczynami nienawidzić innych ogłupionych ludzi, którzy chcą siebie i nas szczepić, którzy popierają przez swoje ogłupienie propozycje rządów. Internet daje nam ową świadomość jak inni ludzie są ogłupiani tak, ze zaczynamy ich po prostu zwyczajnie nienawidzić. Samemu mi czasami puszczają nerwy gdy widzę komentarze owych ogłupionych ludzi…. jednak ja sam wielokrotnie byłem i nadal bywam zwiedziony przez diabła wielokrotnie w wielu aspektach. Dlatego staram się obserwować samego siebie i zwalczać w sobie ową czasami narastającą we mnie frustracje i nienawiść ową bezsilność. Nie mam też już za złe gdy ktoś mnie pomówi czy o coś oskarży, rozumiem to, ja sam tak miałem. Takie są uroki oglądania owego horroru który widzimy się w toczącej się obecnie trzeciej wojnie światowej.

Niech Bóg zachowa siłę naszej duszy bracie i siostry aby w nas miłość nie zgasła ale na przekór diabłu wzrosła.

 

33 uwagi do wpisu “Próba Hioba a Korono wirus….

 1. Colargol

  Czy wy też jesteście tak martwi duchowo jak ja? Nie chce mi sie żyć, życie mi zbrzydło. Zero radości z życia, tylko strach, nieustanny strach, nigdzie nie widze żadnej choćby iskierki nadziei. Jakby wszystko zamarło wokół i zostałem sam jak palec na tym padole i żyje nie wiem po co…

  Polubienie

  1. luq0078

   Nic na tym świecie nie dzieje się bez przyczyny. Bóg oddalił się nieznacznie od ciebie aby poddać cię próbie…tak to widzę.

   (1) Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań,

   (2) Bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój.

   (3) Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca!

   (4) Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi.

   (5) Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!

   (6) Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!

   (7) Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego!

   (8) To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości.

   (9) Czcij Pana darami swoją uczciwą pracą i daj mu pierwociny swej sprawiedliwości!

   (10) I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.

   (11) Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie!

   (12) Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.

   (13) Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu;

   (14) Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto.

   (15) Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości.

   (16) W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.

   (17) Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju.

   (18) Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych.

   (19) Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa.

   (20) Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami.

   (21) Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu,

   (22) A będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi.

   (23) Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się.

   (24) Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen.

   (25) Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych,

   (26) Gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.

   (27) Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy.

   (28) Nie mów do swego bliźniego: Idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro – jeżeli możesz to teraz uczynić.

   (29) Nie knuj złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy ci ufa mieszkając z tobą!

   (30) Nie spieraj się z nikim bez powodu, gdy ci nic złego nie wyrządził!

   (31) Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi,

   (32) Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego przyjaciółmi.

   (33) Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych.

   (34) Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.

   (35) Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą.

   Polubienie

 2. Colargol

  (35) Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą.

  Ja jestem okryty hańbą, czyli jestem głupcem. A jestem okryty hańbą dlatego, bo wybrałem 10 przykazań.

  Polubienie

  1. Krowiasty

   Cześć Coralgolu: Hańba haniebne zachowanie: „coś, co przynosi wstyd, stanowi ujmę dla honoru” to coś człowieku uczynił ? A jeśli nawet 10 przykazań stanowią aż tak wieki ciężar dla Ciebie to może wstąp do szatanistów albo tych nihilistów:), tam zaznasz spokoju ducha :))) Dla tego wybierz to co miłe twemu sercu ale pamiętaj że scieżka którą pragniemy chodzić jest wyjątkowo ciężka zwłaszcza teraz pod koniec czasów. Zobacz Ile wysiłku musi włożyć Stwórca by doprowadzić ludzi do doskonałości skoro sami mamy ciężko pouczyć(sprowadzić na dobrą drogę) choćby jednego człowieka, ja wiele razy próbowałem i zawsze odniosłem porażkę. Nie udało mi się nikogo nakłonić choćby do czytania Pisma Świętego. Tak wielki jest opór człowieka przed prawdą. Zobaczcie teraz w jakże ciężkich czasach przyszło nam zyć!

   Pozdrawiam serdecznie Cyryla i Czytelników z Bogiem!

   Polubienie

 3. NathanieLysandeR

  Koronawirusem straszą głównie alternatywni oraz reprezentanci firm farmaceutycznych, jedni chcą zarobić i nastraszyć drudzy w zasadzie też zarobić i nastraszyć bo strach = kontrola
  Gat, ale Gat ma usprawiedliwienie w tych samych klimatach gustuje Sandał ale on jest bez kręgosłupa moralnego

  Jakoś nie przekonują mnie wszystkie obietnice końca świata, zagłady ludzkości, resetu itp.

  Polubione przez 1 osoba

 4. NathanieLysandeR

  Coś złego dzieje się z Konfederacją która najwyraźniej zwalcza się od środka i głosuje już tak jak Chasydzki PIS.
  Plują na Mariana Kowalskiego który zmienia poglądy w zależności od tego kto da więcej a sami popierają dalsze rozkradanie kraju czy niszczenie ludzi którzy mogą coś zmienić. Jeśli wielka piątka milczy i pozwala Patlewiczowi na pokazywanie zmanipulowanych dowodów (ostatnio pierze stare brudy przypisując Caleibowi życiorys osoby nieżyjącej od ponad 10 lat) to oznacza że Konfederacja jest jedną wielką wydmuszką.


  Ci dziennikarze niezależni są nawet w gorszej sytuacji niż działający w sferze publicznej ponieważ taki może zmienić mocodawcę a superpatriota w chamski i prymitywny sposób pcha się do żydowskich mediów i domaga się wolności słowa na temat żydów u tych właśnie żydów olewając ich regulamin jednocześnie samemu cenzurując choćby najmniejszą krytyką.
  Obawiam się że będzie tak jak dawno temu przewidywałem że sami zwolennicy Konfederacji symbolicznie powieszą Patlewicza za utratę zaufania.
  Mnie najbardziej zszokowało nieprofesjonalne podejście tegoż człowieka do prawdy:
  https://www.cda.pl/video/285065813/vfilm
  A wystarczyło się oczyścić przeprosinami w stylu ”oszukano mnie” i poparcie rośnie. Doprawdy, ludzie którzy przyznają się do błędów zyskują najwięcej na dłuższą metę no ale ego na to nie pozwala.
  Nie można plagiatować i przedstawiać fake newsów bez weryfikacji. Jeśli odkryjemy fałszywą informację to należy o tym poinformować aby odzyskać zaufanie, to takie proste.
  Potem trzeba bronić przed fałszywymi oskarżeniami, to samo było z Henrykiem zamiast sprawdzić kontekst to wolał oskarżać o najgorsze rzeczy… no trudno dlatego większość nie traktuje tę grupę poważnie nazywając ich ”foliarzami, szurami” czy wprost wariatami”
  Tylko dlatego że uważają że krzykiem załatwią sprawę. Po prostu brakuje wiarygodnego przekazu.

  Polubienie

  1. Szczerze jak na politykę spojrzeć z perspektywy ewangelii Isusa, to ta sprzedaż kopalń i cała ta pogoń za władzą totalną przez koncerny i mocarstwa zarządzane przez satanistów, żydów i innych to jakaś kpina.
   Ci ludzie i tak umrą i do grobu nie wezmą tego bogactwa.
   Socjalizm czy komunizm do jakiego oni dążą, tak naprawdę nie jest żadnym systemem twórczym więc upadnie on niszcząc cały gatunek ludzki. I dlatego jest on przez szatan czy Bestie wprowadzany, aby ludzki gatunek (łącznie z hybrydami i nefilimami zniszczyć). Nie tylko gatunek ludzki ale wszelkie żyjące istoty łącznie ze zwierzętami.

   Tak naprawdę my płacąc obecnie około 85% różnych podatków mamy komunizm czy socjalizm tylko w innej formie. Ten rodzaj komunizmu jest najbardziej efektywny ponieważ ludzie nie zdają sobie sprawy, że żyją w komunizmie i pracują (przynajmniej część ludzi) w tym systemie mając nadzieję, że czegoś się dorobią. Szczerze, ten system upadnie gdy komunizm stanie się oficjalny i ludzie stracą złudzenia…. już wielu traci złudzenia, widząc jak cała Polska to w zasadzie własność zachodnich koncernów – czyli nowoczesnej formy kołchozów.

   Pisałem kilka artykułów na temat znaczenia wąskości podatków i, że im wyższe podatki to tym jest to bardziej szkodliwe nie tylko dla ludzkości ale dla całego życia na ziemi. Chyba muszę napisać prawdę (nowy artykuł) na temat socjalizmu i komunizmu, ponieważ poglądy Henryka w kwestii socjalizmu są naiwne a sam Henryk pokazuje, że nie rozumie znaczenia wysokości podatków i na czym polega w zasadzie socjalizm i komunizm. Dla Henryka socjalizm jest dobry ponieważ sprawdził się w Jugosławii…. czyli Henryk – nieświadomie, przez brak zrozumienia tematu i udawanie w tej kwestii, że rozumie ten temat – popiera łamanie prawa Bożego w tej kwestii (gdyż socjalizm nie może istnieć bez wysokich podatków a te podatki zakazuje prawo Boga).

   Wbrew pozorom sprawa z socjalizmem i komunizmem jest prosta.

   Polubione przez 1 osoba

 5. NathanieLysandeR

  Paweł i Łukasz sprytnie zniekształcili sens nauk Isusa – zachęcali do oddawania swojej własności co zostało wykorzystane przez Chrześcijańskich duchownych – oddaj na kościół aby uzyskać rozgrzeszenie i zbawienie.
  Komunizm był świetnym systemem teroru lecz nie dawał możliwości wyzysku ze strony lichwiarskich banków.
  Komunizm musiał dać przynętę, kiełbasę wyborczą a tak na prawdę byli równi i równiejsi.
  Czym jest socjalizm dobrze widać na przykładzie 500+. Państwo nie jest od hodowania pasożytów społecznych a od zapewnienia możliwości zarabiania pieniędzy. PIS dając ryby zamiast wędki zyskuje sobie w tani sposób wyborców którzy wydają cudze pieniądze na alkohol, sprzęt elektroniczny i inne przyjemności kosztem klasy średniej która zarabia tyle samo a musi wydawać więcej pieniędzy z powodu podwyżek cen. Inaczej mówiąc ten który nie pracuje żyje na lepszym poziomie niż ten który ciężko pracuje.
  System kastowy czy ”równość” jest nietrafionym pomysłem ponieważ każdy posiada inne talenty – jedni mogą pracować fizycznie, drudzy zarządzać państwem, trzeci wykonywać usługi itd.

  Jedną ze strategii diabła jest/było podzielenie Biblii na Stary Testament i Dobry Testament gdzie odrzucany jest albo ”zły Jahwe” albo ”czarownik Jeszu” Jak wiadomo żydzi odrzucają NT tak jak wiele grup Chrześcijańskich odrzucało ST jako dzieło żydowskie. Watykan oficjalnie nie odrzuca ani ST ani NT więc uchodził za ostoję normalności ponadto Watyka na przestrzeni dziejów zwalczał ”inne mniejsze watykany” konkurencje dążąć do monopolu.
  Zreszta do tej pory wielu znawców przedstawia Watykan jako ostatnią linię obrony przed Islamem, Judaizmem, Masonerią i ogólnie szeroko rozumianą herezją.

  Znawcy Illuminatów często łykają groźby depopulacji ludności, fałszywe zapowiedzi końca świata itp. Ostatnio koronawirus (nie neguję tego że Chińczycy umierają czy to że istnieją różne choroby) jest przedstawiany jako broń doskonała która wybije 2/3 ludzkości, zemsta na Chińczykach i najlepiej już powinniśmy budować bunkry bo za 4 lata nadejdzie reset cywilizacji.
  Jak dla mnie planem diabelskim nie jest wymordowanie ludzkości a zmanipulowanie jej w taki sposób by sama (ludzkość) utraciła życie wieczne, zdeprawować ludzkość, odebrać smak życia i nastawić przeciwko sobie

  Co do źródeł wiele osób powołuje się na teorię cywilizacji F. Konecznego https://pl.wikipedia.org/wiki/Feliks_Koneczny#Charakterystyka_poszczeg%C3%B3lnych_cywilizacji
  Oczywiście cywilizacja żydowska ma niewiele współnego z Izraelitami, co najwyżej nieudolnie kopiowali inne zwyczaje a sercu pokrętna argumentacja. Zresztą te kraje które wyrzucały żydów wkrótce potem przeżywały rozkwit kulturalny i ekonomiczny – przykład Hiszpania 1492 i Anglia 1290.
  Antysyjonizm jest odpowiedzią na skrytość tejże nacji, ich manipulacje, lichwę itd. A po drugie KRK zawsze zwalczał konkurencję więc nastroje antyżydowskie były na rękę Rothszyldom czy Watykanowi – plany w planach.
  Żydzi jak to mają w zwyczaju pożyczali rycerzom na wysoki procent przez co przejmowali ich majątki. Król nie mógł na to pozwolić, poza tym monarchowie Brytyjscy np. Henryk VIII czy Edward I próbowali przejąć majątki Watykańskie u siebie (sprywatyzować). Czemu w Rzeczpospolitej tego nie zrobiono i pozwolono na wydrenowanie kraju z zasobów naturalnych oraz z pieniędzy. Mądry władca dąży do niezależności religijnej i politycznej. Skoro ”patrioci” nalegają na to by Polska była rycerzem papieża albo chłopcem do bicia USA……. to jacy to patrioci?

  Polubione przez 1 osoba

 6. NathanieLysandeR

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Genderyzm
  Genderyzm (od ang. gender – rodzaj, płeć społeczno-kulturowa) – przekonanie, że istnieją (lub powinny istnieć) tylko dwie płcie kulturowe, męska i żeńska, i że są one nierozerwalnie związane (lub tożsame) z płcią biologiczną, a więc z anatomicznymi cechami płciowymi[1].
  Charakterystyka
  Zwolennicy genderyzmu wyznają przekonanie, że osoba urodzona z żeńskimi lub męskimi cechami płciowymi automatycznie uzyskuje także przynależne swojej płci kulturowe wzorce zachowań i inne przypisywane kobietom i mężczyznom cechy nieanatomiczne. Zwolennicy tego poglądu uznają też, że osoby odbiegające swoim wyglądem i zachowaniem od stereotypowego wyobrażenia o kobietach i mężczyznach wykazują cechy patologiczne[2][3]. Genderyzm uznawany jest przez badaczy za przekonanie dyskryminujące osoby transseksualne i transpłciowe, gdyż neguje on możliwość posiadania psychologicznych cech płci odmiennych niż cechy fizyczne lub posiadania innej niż wynikająca z budowy ciała tożsamości płciowej[4]. W tym sensie genderyzm opisywany jest jako zjawisko analogiczne do heteroseksizmu, w podobny sposób jak transfobia jest uprzedzeniem analogicznym do homofobii[1].
  Błędne użycie terminu
  W polskim dyskursie politycznym oraz w wypowiedziach działaczy polskiego Kościoła katolickiego zdarzają się przypadki użycia terminu genderyzm w odwrotnym znaczeniu – do nazwania poglądu o płynności i nieistotności podziału płci na męską i żeńską[5]. Takie użycie tego terminu jest błędne. Właściwą nazwą poglądów i zjawisk kulturowych, którym sprzeciwiają się wspomniani politycy i działacze, może być transgenderyzm, będący zespołem tożsamości płciowych odbiegających od stereotypu kobiety i mężczyzny i od przypisywanych płciom tradycyjnych ról społecznych, lub też postgenderyzm, czyli ruch społeczny postulujący zupełną eliminację płci kulturowej. Paradoksalnie jednak genderyzm – czyli dyskryminujące przekonanie o nieodwołalnej integralności płci biologicznej danej osoby z przypisaną jej płcią społeczno-kulturową – jest poglądem podzielanym przez wiele osób wypowiadających się na temat zagrożenia błędnie definiowanym „genderyzmem”[6].

  Jest coś takiego jak płeć biologiczna czy kulturowa o której można również sporo mówić, to w jaki sposób zostaliśmy wychowani przez społeczeństwo i jakie wzorce sobie przyswoiliśmy. Homoseksualizm czy Transseksualizm nie uznawałbym za chorobę o naturze genetycznej chociaż takie przypadki się zdarzają a psychicznej w sensie że ktoś ma problemy emocjonalne. Jeden wierzy że jest tranwajem a drugi że jest wielbłądem, trzeci chce zwrócić na siebie uwagę, czwarty ma problemy z gospodarką hormonalną itd. Tak więc czynników może być naprawdę dużo i należy traktować każdy przypadek indywidualnie nie koniecznie potępiając kogoś kto już czuje się potępiony przez społeczeństwo. Należy potępiać tych co mieszają w głowach a nie tych co mają pomieszane w głowach.
  Warte uwagi, KRK słynie z siania zamętu, dezinformacji i skłócania. Ta instytucja zresztą słynie z obłudy, z Bogiem na wierzch a z diabłem w sercu.


  Wiele rzeczy się zmieniło, był ”Hrabia” który miał rozwalić środowisko od środka obiecywał reparacje wojenne w zamian za prowadzenie Praw Noahickich do Polski czyli takie Prawa Szarii w wykonaniu Chasydów. Jest jeden problem im bardziej Chasydzi bądź Syjoniści straszą terrorem albo Islamiści czy Banderowcy straszą tym bardziej zrażają do siebie ludzi a plan 3WŚ zakłada równoczesne zniszczenie Islamu jak i Syjonizmu. Chasydyzm to taka prawicowa wersja Syjonizmu.
  * Niejeden namawiał do rozrób ulicznych, rewolucji i do fizycznego likwidowania wrogów ojczyzny uderzając w emocje.
  Heniu nie za bardzo nadążą za resztą i praktycznie cofnął się w poznaniu prawdy kupując cudze teorie na siłę dopasowując je do niewiadomo czego bo na pewno nie proroctw Biblijnych choć czasami miewa przebłyski nie licząc tego jak ohydnie kłamie w kwestii genderyzmu. Dobrze wie że gender znaczy płeć a jeśli zwalcza rozróżnienie płciowe pomiędzy mężczyzną a kobietą to nie różni się od aktywistów LGBT+ mieszającym ludziom z kryzysem tożsamości w głowach. Tak samo było z medytacją która z definicji oznacza myślenie lecz wielu uznaje medytację jako praktykę nie myślenia i przyjmowania na siebie niewidzialnych duchowych pomocników.

  Heńkowy pogląd w kwestii idolatrii jest promowany również przez satanistów którzy oskarżają Boga o bycie niszczycielem cywilizacji (znaczy się prymitywem który chce mordować artystów, rzeźbiarzy, rysowników)
  Idolatria z definicji polega na kulcie/wielbieniu idolii, także ludzi grzesznych. Nie chodzi o potępienie sztuki lecz o oddawanie boskiej czci ludziom i przyrodzie.
  Kluczowy fragment:
  (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,

  Polubione przez 1 osoba

  1. Henryk generalnie ma poważne braki w elementarnej wiedzy, które tuszuje znajomością angielskiego i stron anglojęzycznych. Henryk nie przyznaje się, że czegoś nie rozumie czy nie wie, tylko w dyskusji „zgrywa mądrego”.
   Tak było jak na forum dyskutowałem z Henrykiem na temat socjalizmu i wysokości podatków. Henryk pisał o tym, ze w sumie socjalizm to cudowna idea ponieważ sprawdził się w Jugosławii. Jak pisałem o wysokości obciążeń podatkowych jak to jest szkodliwe dla człowieka oraz ziemi, to Henryk nie zrozumiał tego, tylko mi pisał o tym, że całe zło wynika z wysokich cen ziemi.
   Owszem ale czym są owe sztucznie zawyżane wysokie ceny ziemi jak nie jedną z form obciążeń podatkowych. Czym są lichwiarskie kredyty jak nie „prywatnymi podatkami”???
   Podsumowując Henryk nie zgłębia danego tematu tylko idzie po łebkach i produkuje coraz to nowe, sensacyjne teorie opisane w histerycznym stylu.
   Takie pisanie zwyczajnie męczy psychicznie i uwstecznia intelektualnie ludzi, upośledza takie pisanie aparat poznawczy człowieka jakim jest mózg.
   Niestety, ale wielu ludziom Henryk nadal imponuje i go zwyczajnie nie sprawdzają oraz nie weryfikują sami co on pisze i co on napisał.
   Ja zaś już do jego teorii, hipotez, postów i artykułów nie odnoszę się i nie chce się odnosić, ponieważ reakcja Henryka jest naprawdę żenująca (naprawdę ten jego artykuł https://www.proroctwa.com/przyjazne-forum.htm w odpowiedzi na mój pojednawczy artykuł o Bogu jako miłości jest tego dowodem). Dalsze personalne odnoszenie się do Henryka i polemizowanie z nim nie ma żadnego sensu, ponieważ moje pisanie będzie odebrane jako atak…. tymczasem ja konstruktywnie krytykowałem poglądy Henryka.
   Ci którzy czytają Henryka zwyczajnie albo w końcu odejdą wypaleni emocjonalnie, duchowo albo będą dalej za Henrykiem histeryzować i poczuwać innych, ponieważ tak jest wygodnie.
   Tak naprawdę Henryk zawsze miał owe braki w wiedzy, ale wcześniej je uzupełniał i nie zgrywał tak „wszystkowiedzącego”, jednak kilka lat temu powoli puściły mu hamulce pokory i teraz na ostrym gazie pychy.
   No cóż nie traćmy czasu na Henryka 🙂

   Polubione przez 1 osoba

 7. NathanieLysandeR

  Zapomniałem wkleić,
  Henryk niby wraca do siebie chociaż dalej rażą mnie te kłamstwa czy raczej powielanie niesprawdzonych fałszywych źródeł które bardzo szkodzą na wiarygodności bo jeśli nie ma genderyzmu, nie ma genderyzacji to oznacza że musimy zgadzać się z tezą zapisaną w liście Szaula:
  Galacjan 3:(28) Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Isusie Chrystusie.

  Nie ma już podziału na grupy społeczne, nie ma podziału na płeć.
  Owszem obrońcy Pawła mogą wskazać na: ”albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Isusie Chrystusie.”
  Ale niesmak pozostaje.

  Hmm, uważam że wielu alternatywnych zajmuje się powielaniem wielu mitów które nawet nie są przez nich weryfikowane.

  Polubione przez 1 osoba

 8. Gość

  500plus to nie dawanie ryby a jak to mają w zwyczaju żydzi dawanie na wysoki procent …….. Przecież ceny są tak wysokie w porównaniu z zarobkami ,że to żadna powtarzam żadna łaska dla ludzi . Rośnie inflancja a pieniądz traci na wartości . By the way przysłowie o rybie i wędce to przysłowie chińskie /komunistyczne . Czyli zamysł również, bo mimo że korzystają z 500plus rodzice dzieci to niestety ale płacą za to wszyscy na wysoki procent w podwyżkach , podatku… Komunizm w białych rękawiczkach …Prawda jest taka że dla nich liczy się tylko ich kabsa i nie mam złudzeń że wielu tego nie widzi . Jest wiele ludzi którzy są starsi i są już wyniszczeni tym system tymi zmianami myślę że jesteś dość młoda osoba tak jak ja ale postaw się w sytuacji ludzi po 50roku życia którzy całe życie mają jakieś zawirowania polityczne zmiany niestabilność życiową a pracować muszą do starości …. Nikt tego nie widzi ale my będziemy jeszcze bardziej wyeksploatowani niż te pokolenia . Dlatego warto się zwracać do Naszego Boga w modlitwie i ufności …

  Polubione przez 1 osoba

 9. NathanieLysandeR

  Straszą ostro media alternatywne koronawirusem chociaż jest to wzmocniona grypa.
  Chiny słyną z cenzury internetu oraz z maksymalnej kontroli obywateli. Sami Chińczycy słyną z niskiej jakośni higieny oraz ze wszystkożerstwa (dosłownie). Chińczycy słyną także z cenzury Chrześcijaństwa czy Islamu co paradoksalnie powoduje wzrost liczby Chrześcijan czy Muzułmanów, także tych radykalnych – Islamistów, Już Zbawionych Chrześcijan cytujących listy Pawła .
  https://businessinsider.com.pl/technologie/nowe-technologie/twitter-na-cenzurowanym-w-chinach-policja-przesluchuje-za-wpisy/t3hfy21
  Media alternatywe straszą jak to Amerykanie strzelają w sobie stopę tworząc wirusy. Moim zdaniem ten wirus mogli wymyślić sami Chińczycy a następnie puścić w eter.
  Korzystają na tym także firmy farmaceutyczne sprzedające ”lekarstwa” a partie traktują ludzi jak idiotów ucząc ich mycia rąk.
  Jak na razie umierają głównie Chińczycy zaś Europejczycy w liczbach nie przekraczających poziomu epidemii czy pandemii.
  Najgorzej mają te kraje które sprowadzały tysiące imigrantów którzy przynoszą ze sobą przeróżne choróbska. Polską ma nieszczęście w postaci Ukraińców czy Neobanderowców którzy pełnią rolę takich Islamistów.
  Straszy się ludzi nadchodzącą epidemią, końcem świata ponieważ najlepiej rządzi się motłochem, społeczeństwem które ze strachu zgodzi się na przenajróżniejsze wredne zagrywki nawet nie polityków bo ci nie reprezentują swoich jawnych pracodawców (lud) a ukrytych czyli mafie, służby, korporacje i loże.
  Obawiam się że koronawirus będzie kolejnym pretekstem żeby wyśmiać ”spiskowców” jako frustratów którzy czekają na koniec świata i wierzą w magiczne talizmany, magiczne kosmiczne energie, analizatory kwantowe, Narine, zappery nunczako i inne metody wyciągania pieniędzy bo ktoś taki może być poważnie chory i zamiast się leczy posłucha jakiegoś szarlatana co usuwa guzy magicznym sprzętem. Tego nie lubię, wykorzystywania trudnej sytuacji dla własnych korzyści czy wręcz żerowania na ludzkiej naiwności i niewiedzy.
  2/3 Ludzkości nie zginie i znowu będzie płacz. W 2024 także nie dojdzie do końca świata, już szybciej do nastania Królestwa Bożego dojdzie niż do zagłady ludzkości.

  W USA robią wszystko żeby Trumpek wygrał 2 kadencję a przy tym utrzymał łatkę antysystemowca w oczach Hamerykanów do których jest adresowany styl ”ja wszystko załatwię, posiadam teczki na wszystkich, jestem prześladowany” tzw. populizm czyli mówienie tego co ludzie wiedzą i chcą usłyszeć. Oczywiste że wygra i będzie promowany ów niszczyciel cywilizacji ponieważ zwalcza Muzułmanów, Islam, Słowian, Persów promując przy tym Syjonizm, Chasydyzm generalnie nie widzi niczego złego w szeroko rozumianym Judaizmie.
  Odgrywają teatrzyk udają że go zwalczają a faktycznie dąży się do realizacji planu IIIWŚ

  Polubione przez 1 osoba

  1. Ziemianin

   W Polsce jest multum Niemców, Anglików, Hiszpanów, Włochów, Rosjan a ty się czepiasz Ukraińców, podaj konkretny przykład rozprzestrzeniania Koronowirusa przez Ukraińców, a jeśli nie masz, to zamknij usta i przeproś, podaj konkretny przykład, jak Trump zwalcza Słowian, przypominam Ci, że Rosjanie nie są Słowianami, tylko Ugro-Finami. Słowianie to: Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Czesi, Słowacy, Serbowie, Macedończycy, Bułgarzy, Słoweńcy, Czanogórzanie, Bośniacy i Hercegowinianie, Chorwaci. 12 pokoleń.

   Polubienie

   1. Ziemianin, w Polsce największa grupa obcokrajowców to Ukraińcy, którzy po prostu pracują w miejsce Polaków wyjeżdżających za granicę. Nikt jakoś nie zauważa w Polsce multum innych nacji, owszem oni są ale nią tak licznie jak Ukraińcy.
    Ponadto Nathaniel zgadza się, ze mną, że nie ma żadnego koronowirusa co pokazuje mój artykuł. Nathaniel pisze, jasno, że nas się straszy Ukraińcami aby nas na siebie napuścić.
    Trump zwalcza Słowian ponieważ realizuje politykę Izraela i wspiera żydowskie roszczenia majątkowe wobec Polski. I tak jak te roszczenia Polacy będą spełniać to będą wyniszczani ekonomicznie, gdyż będziemy niewolnikami żydów i USA. Zobacz ustawę 447 którą podpisał Trump.
    Co do Słowian i Ugrofinów to tutaj masz listę ugrofinów:
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludy_ugrofińskie
    i nie ma na tej liście Rosjan natomiast na tej liście Słowian masz Rosjan:
    Wśród Słowian wyróżnia się ponad 140 grup etnicznych o bardzo zróżnicowanej liczebności. Wszystkie te grupy według kryterium geograficznego dzieli się na trzy główne odłamy[15]:

    Słowian zachodnich – Serbołużyczan, Polaków, Czechów i Słowaków[15],
    Słowian wschodnich – Białorusinów, Rosjan, Ukraińców i Rusinów[15],
    Słowian południowych – Boszniaków, Bułgarów, Chorwatów, Czarnogórców, Macedończyków, Serbów i Słoweńców[15].
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Słowianie
    Więc proszę podaj nam jakieś żródła w których się twierdzi, że Rosjanie to ugrofinowie.

    Polubienie

   2. NathanieLysandeR

    Otóż największą ilość imigrantów stanowią Ukraińcy oraz o dziwo Rosjanie. O tym mówi się nawet w mainstreamie:
    https://tvn24bis.pl/ze-swiata,75/imigranci-w-polsce-polska-liderem-ue-wydano-najwiecej-pierwszych-pozwolen-na-pobyt-dane-eurostatu,980992.html
    Z czego pewien procent Ukraińcow stanowią Neobanderowcy (tacy Islamiści czy wręcz Naziści)
    Do tego sprowadzono do Polski Azjatów (głównie Chińczyków oraz Wietnamczyków)
    A nie wiemy czy nie przynoszą ze sobą chorób na które Polacy nie są odporni tak jak kiedyś Indianie umierali na choroby niegroźne dla Europejczyków. Wirusa rozprzestrzeniają głównie Chińczycy i prawdopodobnie jak gwałtownie choroba się pojawiła tak błyskawicznie zaniknie, może jest to temat zastępczy a przynajmniej dla białej populacji. Po prostu nie kupuję kolejnej obietnicy zagłady ludzkości.
    Nie zaprzeczam że ludzie nie umierają, tylko nie pasuje mi to jako punkt zapalny choć nie wiem jak się sprawa potoczy.

    Heh, kiedyś wszyscy się z tego śmiali chociaż mieszkańcy trzeciego świata pełnią rolę królików doświadczalnych – testowanie szczepionek i tym podobne
    https://wpolityce.pl/polityka/268356-kto-przesadzil-kaczynski-imigranci-moga-przyniesc-nieznane-choroby-celinski-to-jezyk-nazizmu-mowilo-sie-ze-zydki-maja-tyfus

    Chociaż podejrzewam że takie wirusy jak koronawirus powstają w laboratoriach i ktoś je przypadkowo bądź celowo wypuszcza na wolność. Na początku tak mówiono a teraz zrzuca się winę na łuskowce.

    Trump zwalcza kulturę Perską/Irańską nawet groził zniszczeniem zabytków a skoro język Perski jest spokrewniony ze Słowiańskim….
    Zresztą USA tysiące raz wyzyskiwało Polaków.
    Wiadomo że otwarcie nie wyzywają Słowian (nie licząc Ruskich). Czy kraj w którym stacjonują obce wojska znane z rozwalania wielu państw może się uważać za niepodległy.

    * O Rosjanach często się mówiło że mają w sobie geny Mongolskie a także że Ruś reprezentowała cywilizację Turańską.

    Polubienie

 10. Kuba

  Socjalny kataklizm wywołany fałszywą pandemią właśnie się zaczyna. Ceny mięsa poszybowały z dnia na dzień 50-100 % w górę. Ceny innych towarów to pewnie tylko kwestia czasu. Ludzie skaczą sobie do gardeł, wielu boi się podać ręki na powitanie. Jak coś napomkniesz, że żadnego wirusa nie ma to cię zlinczują. To walka z wiatrakami.

  Polubione przez 1 osoba

 11. NathanieLysandeR

  Generalnie zauważyć można dwie sfery dezinformacji –
  A) nadciąga zagłada, reset, 666, wszyscy umrą
  B) Nie ma wirusa, nie ma zagrożenia, nikt nie umiera
  + Odkryłem lekarstwo ale najpierw wpłacajcie darowizny  Przez tego pokroju karierowiczów odszedł Marek Podlecki, oni go doprowadzili do jego upadku i nie tylko jego.
  Czuć chęć zysku na kilometr.

  Ja nie wiem czy są ludzie opłacani żeby ośmieszać pewne tematy w sensie udają wariatów czy co

  No i straciłem kompletnie zaufanie do Zięby czy Etera.
  Już chyba rozumiem dlaczego tak ostro jadą po ”szarlatanie” który propaguje metody znane za granicą wtrącając do tego swoje trzy grosze żeby skojarzyć poważne tematy z oszołomstwem. Mistrzem w tej branży jest chyba duet Sandał & Kaloszka którzy również wzięli się za sianie paniki, razem z Eterem.

  Już w poniedziałek mieli nas wszystkich zamordować Polscy żołnierze i nie wyszło… albo znowu łykają dezinformacje celowo albo nie sprawdzają źródeł a wygodnie jest im straszyć w stylu ”nadchodzi zagłada ale ja mam lekarstwo”
  Jedyny plus MSM że chociaż nagłaśniają takie przypadki ale znając życie po to tacy ludziowie jak Sandał są żeby ośmieszać i siać panikę.
  Ludzie są nie poważni i egoistyczni, wykupują wszystko ze sklepów jakby nie było jutra. Mnie bardziej wstrąsają ci którzy w tym czasie wyjechali na wycieczkę ale kiedy zaczęły ich kukle piec to wrócili do Polski i mają pretensje że muszą się poddać kwarantannie – co jest oczywistością jeśli można się zarazić. No ale ci ”znafcy” już widzą ich jako trupy….
  Mądre kraje zamknęły granice już od kiedy zaczęło się coś dziać, zwlekały kraje ”opóźnione w rozwoju” jak Polska czy Anglia…. w dodatku Polacy są narażeni na zarażenie ze strony el presidente de Polin.
  Nas mogą zarazić jak już to albo lekkomyślni pacjenci albo Ukraińcy albo Chińczycy czy generalnie Azjaci. Większość kręci do końca i nie przyznaje się do bycia zarażonym albo celowo udają zarażonych. Ja to tak odbieram jako miernik, odsiewacz tych co myślą samodzielnie od tych co idą za grupą – w jedną stronę albo w drugą.

  Bym zapomniał, Koronawirusy to nic innego jak nanomaszyny generowane przez generatory zainstalowane najczęściej w kończynach dolnych 🙂
  Znając życie MP miał więcej racji i/bądź humoru niż cała reszta znawców razem wzięta ale pewnie dlatego że był chory.

  Polubione przez 1 osoba

 12. NathanieLysandeR

  Sars 2.0 zabija głównie ludzi z obniżoną odpornością, podwyższonym nadciśnieniem, chorobami metabolicznymi – dobiera się do płuc i wyniszcza organizm ale jak do tej pory w największym zagrożeniu jest o dziwo Europa Środkowa i Zachodnia.
  Ludzie mówią że Sars 2.0 jest skorelowany z 5G ale znów to także nie ma sensu skoro w Iranie ludzie umierają a 5G nie ma.

  I chyba to może rozjaśnić dlaczego nie można się z Henrykiem dogadać – kwestia Honoru
  http://zbawienie.forumotion.com/t384p25-czasy-konca-wiadomosci-zwiazane-z-czasami-konca#17926
  Chenju najwyraźniej chce wejść do żyda na chatę i jak to robią inni, rządzić się w jego domu.
  Dlaczego żaden z tych patriotów nie pomyśli – skoro YT i FB jest żydowski, prosyjonistyczny gdzie Politykowanie jest celem witryny oraz atak na właściciela to co ci ludzie tam robią.
  Który by wpóścił podejrzanego gościa, dał mu pełnie praw a później dziwił się że ten się zaczyna awanturował. Normalny człowiek wyrzuca takiego typa natychmiast oraz dzwoni po odpowiednie organy ”ściągania” 🙂
  Po prostu skoro YT czy FB jest żydowski to nie możemy oczekiwać od właściela że będzie właściciel będzie działał po naszej myśli przeciwko sobie – trzeba być albo wysoce naiwnym albo nie mieć honoru i być uzależnionym finansowo od tegoż żyda.
  Zatem nie ma kanałów niezależnych na YT czy FB – z małymi wyjątkami ale ci ludzie są w stanie w każdej chwili rzucić to wszystko i przejśc na niezależny serwer – mniej wyświetleń ale więcej wolności.
  Tu nie chodzi o nie korzystanie z YT czy FB – bądźmy kulturalni i nie gwałćmy czyjegoś regulaminy jeżeli sami tego oczekujemy a niestety te gwiazdy często banują za brak zrozumienia czy wręcz odmienną opinię.
  Dlaczego mam mieć żal do żyda że założył sobie media – czemu Polacy nie mogą zrobić tego samego wspólnymi siłami….

  A przypadkiem rzekomy konflikt nie zaczął się od tego czy wyłącznie dekalog wystarczy do wyzwolenia ?
  http://zbawienie.forumotion.com/t171p225-prawo-boze-co-nas-obowiazuje-a-co-nie
  I okazało się że NT ani razu nie stosuje terminu Dekalog/10 przykazań a Prawo i Prorocy.
  Poza tym dekalog nie wspomina o zoofilii, pedofilii itp a mówi ogólnikowo podając najważniejsze nakazy i zakazy.

  Bo jakoś nie kupuje popularnych w świecie alternatywnym wymówek w stylu ”wszyscy się na mnie uwzięli”

  Polubione przez 1 osoba

 13. Gość

  Wiecie co myślę że to wszystko to fałszywa flaga …. Jest zapisane że w czasach końca ludzie będą się żenili kupowali życie będzie się toczyć swoom torem nie to co teraz i ogólnie będzie to raczej sytuacja z zaskoczenia a teraz jest sztuczna dramaturgia moim zdaniem naprawdę jest coś na rzeczy żeby wprowadzić NWO ale to nie jest jednocześnie koniec świata niestety ….ale wszyscy będą musieli się jeszcze pomęczyć na tym padole . To moje przeczucia . Oni mają swój plan który realizują ale Nasz Bóg ma swój . Bądźmy gotowi ale naprawdę nie mamy na to wszystko wpływu tak czuję .

  Polubione przez 1 osoba

 14. NathanieLysandeR

  Oczywiście że wszystko prowadzi do oczyszczenia i wyzwolenia.
  I nawet ludzie którzy bagatelizują albo karmią ludzi strachem muszą istnieć ponieważ potwierdzają, podkreślają wartość Dobrych Wieści.
  NWO już jest od dawien dawna, tym razem MSM przekazują o dziwo więcej prawdy niż fake news alternative media podpierające się fałszywymi i niesprawdzonymi dowodami.
  Chrabja czy Patatajcio już wynaleźli lek na wirusa tylko trzeba bulić, gardzę czymś takim.
  Albo Eter czy Sandał logiczne i możliwe do wyjaśnienia sytuacje w przypadku epidemii obracają w panikę a tylko dlatego że za 4 lata dojdzie do cyklicznego końca świata ale jest ratunek w postaci ich ”nauk” Znaczy się Sanja jest wybawcą a Eter bredzi jak potłuczony bo wojsko Polskie nie ma nic innego do roboty jak mordować ludzi stojących w korkach czy wręcz przypadkowych ludzi w swoim kraju….. straszą, nic więcej.

  Przez pierwszy tydzień byłem zadowolony z całej sytuacji gdyby nie to w jaki sposób funkcjonują Polskie uczelnie i szkoły czy w ogóle społeczeństwo. Granice powinny być zamknięte na stałe a społeczeństwo edukowane…. tylko nie ma przez kogo skoro ”Prawica” sama nie wie co chce a Homodyktatura PiSu czerpie zyski z niewiedzy a ”Niemcy” mówią to co wiemy. W zasadzie nie ma na kogo głosować i kogo popierać poza Stwórcą.
  Chodzi o to by masowo straszyć społeczeństwo obietnicami końca świata albo wręcz ich znieczulać. Serio, są ludzie którzy celowo zarażają albo nie przejmują się niczym.
  A Sars 2.0… większość która umarła miała problemy z nadciśnieniem, odpornością dlatego większość z ofiar to osoby dające negatywny przykład – starsi. Nie chodzi już tylko o chodzenie do kościoła ale o agresję osóbs starszych – zwłaszcza wyborców PIS…
  Jeśli teraz ludzie imprezują jeszcze głośniej i jeszcze częściej.

  Wczoraj ponownie znalazłem informacje krytykujące K. Anneta i wygląda to tak jaby te osoby zraziły się do Kevina. Nie znam szczegółów ale pytanie jeśli jest agentem jezuitów to jaki ma w tym cel ?
  https://omnithought.org/why-i-stopped-publishing-kevin-annetts-work/1352
  http://stopkevinannett.weebly.com/

  Czy może być to so samo z Ziębą który stał się ikoną medycyny alternatywnej jednocześnie zrażając resztę do ziołolecznictwa i nie tylko.
  Możliwe że w grę wchodzi pogarda, bo skoro nie jest lekarzem to nie może doradzać i nie odpowie za zgony pacjentów.
  Kolejny który odkrył lekarstwo na Sars 2.0. tylko trzeba sporo wybulić. Nie ma to jak zarabiać na ludzkiej naiwności, wrażliwości, cierpieniu. Jest jeden plus że o dziwo YT oraz MSM wykonują dobrą robotę uderzając sekciarzy i pijawki po sakiewce – tylko czemu akurat tylko w tutaj. W KRK nie uderzą niestety wiadomo dlaczego ale chociaż mniejszych graczy uderzą, niech karma do nic wróci za to co zrobili Podleckiemu i nie tylko.

  Tak dokładnie to coronavirus ich dobił ponieważ mieli obniżoną odporność. Na przykład miał nadciśnienie i stanowił łatwy cel. Dlatego Polska nie powinna przyjmować już więcej Chińczyków czy Ukraińców ale znając życie ludzie znowu będą zwiedzać ”egzotyczne kraje” jak nie koronawirus to inne choroby przyniosą jak zwykle.

  Polubione przez 1 osoba

 15. Kuba

  Sorry. Dlaczego wolny człowiek nie powinien wg Ciebie mieć możliwości wyboru , gdzie chce się przemieścić na ziemi stworzonej przez Boga ? Koronawirus jest wg mnie brednią, nagle w Chinach totalnie nieproporcjonalny spadek rzekomych zakażeń zapala mi czerwoną lampkę w głowie.

  Polubione przez 1 osoba

  1. NathanieLysandeR

   Tylko ci ludzie obecnie stwarzają najwięcej problemów, mają pretensje w kwestii kwarantanny co jest oczywiste.
   Czemu nie mogli jechać wcześniej tylko właśnie teraz kiedy mówi się o wirusie Sars 2.
   Generalnie najwięcej zła wyrządzają ci którzy obecnie straszą nas końcem świata albo uspokajają nas – nie robi się testów mimo to ludzie boją się pacjentów bo ci są nieodpowiedzialni.
   Wirus rzeczywiście istnieje skoro ludzie umierają, w zasadzie w wyniku chorób współistniejących a chińska grypa ich tylko dobija. Brakuje podstawowego sprzętu oraz uczciwości ze strony ludzi, wiedzą że są zarażeni a mimo to ukrywają.
   Chinom i chińczykom nie ufam, kraj rządzony przez Komunę, Jezuitów i nie wiadomo co jeszcze.
   Ale oni mają zorganizowane społeczeństwo – siedzieli u siebie.mieli zabetonowane domy i budowane prowizoryczne szpitale które padały w tydzień – małe chińskie rączki.
   Zresztą w Wuhan znajdowało się laboratorium, nie wnikam już czy zmutowali powszechny wirus czy wypuścili znany wirus na powierzchnie – Chińczycy oczywiście.
   Na panice która jest wywoływana przez media alternatywne diabelskie siły korzystają najbardziej. Zło karmi się strachem, bezsilnością i agresją.
   A tak tacy oświeceni wyczuli zysk – jest zakaz zgromadzeń a oni straszą że w domu 5G nas rozwali kiedy cała telekomunikacja leży; w Iranie nie ma 5G a ludzie umierają.
   Generalnie ich retoryka jest bardzo przewidywalna – nie ma Boga, jest cykliczny koniec świata, chcą nas zniszczyć, wymordować, nadchodzi zagłada, wszędzie żydzi, masoni, nie ma ratunku.
   Natomiast retoryka drugich jest mniej przewidywalna bo niby się ze wszystkiego śmieją ale nie wiadomo kiedy żartują a kiedy mówią na serio; w każdy razie jest świetnie.

   Przez pierwszy tydzień byłem zadowolony z epidemii ale na dłuższą metę praca zdalna nie jest najlepszym wyjściem – trzeba nadrabiać a się nie chce.
   Dziwna sprawa że pierwszy raz od dawna media głównego nurtu (nie licząc TVP) mówią więcej prawdy od alternatywnych. To w MSM usłyszałem o Nefilmach (bez szydery) w przeciwieństwie do alternatywnych którzy straszą nas wojną, głodem, śmiercią, innymi ludźmi.
   I to może być również powód szaleństwa Henryka oraz ignorowanie wypowiedzi.
   Brak balansu pomiędzy światem realnym a fantastycznym prędzej czy później prowadzi do schizy.
   Zresztą większość ekspertów od Illuminatów po czasie okazuje się że ma żółte papiery albo nie do końca rozumie i powtarza fałsz co głosi albo wszędzie widzi infiltratorów albo grozi wszystkim wokół albo popełnia klasyczne przestępstwa.
   Nie licząc dezinformatorów normalni ludzie nie próbują przetrawiać informacji w taki sposób aby mogli je przekazywać w normalnym świecie przez co wychodzą na fanatyków.
   Smutne ale nie można stać w miejscu.

   Polubione przez 1 osoba

 16. NathanieLysandeR

  Co nie znaczy że ufam MSM, po prostu nie zajmują się sianiem paniki ale i tak kłamią jeśli chodzi o przygotowanie na cokolwiek.
  Poza tym nie wiemy co dzieje się za kurtyną skoro jedne media mają Trumpa za kretyna a drugie ubóstwiają jego chamski i zboczony (nie moja sprawa niech sypia z kim chce) sposób bycia uznając jego a także Putina i Chiny za sojusz który zniszczy Illuminatów.
  Częściowo prawda, że istnieją dwie grupy diablistów ale obie te grupy są siebie warte.

  Chińczykom nie można ufać, tam często giną miliony a rządzi wprost partia komunistyczna a nie ludzie. Ludzie mieszkają a darmowych lepiankach i zalewają Europę tanim badziewiem.
  Te kraje które na samym początku zamknęły granicę mają 0 ofiar. Najwięcej ofiar mają narody imprezy – Hiszpanie, Włosi, Amerykanie.
  Imprezują, nie myją się, lekceważą zagrożenia.
  A prawda jest taka że te wszystkie wirusy są cykliczne, powszechne i mogą stanowić poważne zagrożenie ale nie muszą.
  Mnie przeraża psychopatia ludzi którzy całkowicie nie przejmują się ofiarami, a wystarczy choćby moment refleksji. Nie trzeba wpadać w panikę, jakoś prorocy nie wpadali w panikę i mieli choćby odrobinę ludzkich cech. ale to wymaga dłuższej dyskusji bo tego nie da się zrozumieć tak na szybko.

  Polubione przez 1 osoba

 17. Kuba

  Tak. Masz rację, wirusy są cykliczne. Zwróćmy uwagę na to jaka ciepła była zima w Europie. Dlatego wg mnie jest oczywiste, że może być w tym roku większy odsetek infekcji i zgonów z tym związanych. I niestety uważam, że ktoś to bezczelnie wykorzystał celem siania nadmiernej paniki. Nikt tak naprawdę nie śledzi co roku statystyk co do zgonów z powodu różnych wirusów a tu nagle bam. A liczby zakażeń wg mnie wcale nie są tak wielkie by stosować tak drakońskie ograniczenia.

  Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s