Socjalizm, komunizm wyjaśnienie tematyki…

Zauważyłem jedno, szatan to ojciec kłamstwa, który swoje kłamstwa, czyli trucizny zawsze ładnie opakuje i zamieni w pyszne cukierki aby każdy je kupował. Jednym z podstawowych kłamstw diabła i zarazem jedna z podstawowych doktryn Lucyfera to socjalizm oraz jego skrajna odmiana czyli komunizm.

Czym jest socjalizm a czym komunizm??? No właśnie w tym temacie panuje zamieszanie. Jednak ten film to doskonale wyjaśnia:

Czyli socjalizm jest przeciwieństwem kapitalizmu. Socjalizm odrzuca kapitalizm, gospodarkę rynkową oraz prywatną własność środków produkcji, zaś chce on redystrybucji dóbr, gospodarki planowanej i społecznej własności środków produkcji. Komunizm zaś jak podano w tym filmie:

Komunizm więc zakłada stworzenie utopi, czyli ustroju państwowego w którym wprowadzona jest równość i t.z.w. sprawiedliwość społeczna a zniesiona ma być własność prywatna i podziały klasowe.

W zasadzie socjalizm i komunizm to to samo. Gdyż obydwie ideologie zakładają zniesienie własności prywatnej, zaś własność prywatna to podstawa zakonu Boga dotyczącego praw rządzących ludzkością zobaczmy:

(26) Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka zgodnie z naszym obrazem i podobieństwem, i niech panuje nad rybami morskimi i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad trzodami, i nad całą ziemią, i ponad wszelkimi gadami które pełzają po ziemi.

(27) I uczynił Bóg mężczyznę, zgodnie z obrazem Boga go uczynił, mężczyznę i kobietę On ich uczynił.

(28) I błogosławił im Bóg, mówiąc  Bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełnijcie ziemię i poddajcie ją; panujcie nad rybami mórz i nad latającymi stworzeniami niebios, i nad wszelkimi trzodami, i nad wszystkimi gadami pełzającymi po ziemi!Rodz. 1

(1) I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię czyniąc ją sobie poddaną.

(2) A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.Rodz. 9

Jak widzimy własność prywatna człowieka to fundament prawa Bożego, nikt nie może tego prawa nam odebrać ponieważ jest to prawo dane człowiekowi przez Boga. Aby został wprowadzony socjalizm a potem komunizm to muszą być spełniony podstawowy warunek. Otóż w danym państwie muszą panować jak najwyższe podatki. I tak, w tych moich artykułach:

https://cyryl27.wordpress.com/2019/06/07/dlaczego-wysokosc-podatkow-jest-taka-wazna/

https://cyryl27.wordpress.com/2017/06/04/prawo-boga-cz-1-podatki-i-lichwa/

Napisałem jasno, w czasach sędziów kiedy w Izraelu królował sam Bóg, wysokość podatków dochodowych wynosiła 0% . Dlaczego??? Powodów podałem w powyższych artykułach, jednak jest jeszcze jeden podstawowy powód.

Bóg w czasach sędziów (oprócz daniny na ofiary czy na wyżywienie Lewitów) nie dawał żadnych podatków, ponieważ w ten sposób wypełniał swoje prawo odnoszące się do człowieka, który miał być panem ziemi i wszystkich zwierząt i roślin na tej ziemi oraz samej ziemi. Każdy jeden podatek powyżej 0%, byłby zatem odebraniem władzy człowiekowi nad ziemią i jej zasobami. 

A zatem gdy Izraelici woleli zamiast króla ludzi a nie Boga, to podatek jaki musieli oddawać ludzkim władzom wzrósł do 10%. W ten sposób Izraelici sami oddali 10% swojego panowania nad ziemią i jej zasobami innym ludziom. Te 10% podatków to była kara dla Izraelitów za to, że woleli za króli ludzi zamiast Boga. W ten sposób Izraelici uszczuplili swoje panowanie nad swoimi dobrami o te 10% corocznego podatku królowi. Logiczne jest, że im wyższy podatek to tym mniejszy udział jest człowieka w panowaniu nad ziemią i jej zasobami (czyli zwierzętami, roślinami, zasobami i powierzchnią). Socjalizm i komunizm dążą do tego, aby człowiek oddał 100% swoich dochodów (gdyż oddanie na rzecz „wspólnoty” wszystkich środków produkcji to jest właśnie 100% podatek dochodowy, gdyż oddajemy wszelkie swoje źródła dochodu), czyli co??? Socjalizm i komunizm dążą do tego aby zostało złamane podstawowe prawo Boga jakim jest prawo do panowania człowieka nad ziemią jej zasobami. Obecnie płacimy różnych podatków jakieś 85% dochodów (czyli mamy blisko do socjalizmu i komunizmu) i mamy mnóstwo przepisów ograniczających nasze prawo do dysponowania ziemią i jej zasobami. Tak naprawdę te 15% środków jakie mamy oraz coraz liczniejsze prawa ograniczające nasze prawa do ziemi oraz nasze wolności osobiste pokazują, że jesteśmy blisko czasów ostatecznych i blisko panowania Bestii. Zobaczmy co to oznacza???

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znaku, to jest imienia Bestii lub liczby jej imienia. Ap 13

Oznacza to wprowadzenie w 100% komunizmu i socjalizmu, gdyż wszelka własność człowieka zostanie zniesiona i człowiek przestanie już całkowicie panować nad ziemią i jej zasobami oraz nad swoim losem.

Socjalizm zatem jest złem, i nie jest ważne, że np w byłej Jugosławii „świetnie się sprawdzał”…. dlaczego??? Ponieważ Bóg nakazał człowiekowi panować nad ziemią i jej zasobami, czyli je posiadać i nimi dysponować. Ziemia i jej zasoby (zwierzęta, rośliny i powierzchnia) to właśnie zwalczane przez socjalizm „prywatna własność środków produkcji”. W Jugosławii cały szwindel polegał właśnie na sprzedaniu trucizny jaką jest socjalizm, w opakowaniu słodkiego cukierka. Przecież w tym państwie, socjalizm się „sprawdził” ponieważ, dano tam rozdawano w sposób efektywny dobra jakie robotnicy sami wyprodukowali i zysk szedł wpierw do kasy państwa, czy dyrekcji która ten zysk rozdawała. Dla ludzi było to wygodne, gdyż nie musieli się głowić nad ryzykiem jakie niesie za sobą własność prywatna. Jednak nie bądźmy naiwni, socjalizm w Jugosławii się sprawdził ponieważ poziom technologii produkcji wzrósł znacznie. Bez tego poziomu technologii, taka fabryka nie wytrzymała by za długo. Ponadto właśnie kilka pozytywnych przykładów udanego socjalizmu np. w Jugosławii czy Libii – przez samego szatana – wpłynęło na podświadomość wielu ludzi, że socjalizm jest dobrem. Tymczasem socjalizm jest łamaniem prawa Boga i to podstawowego czy to komuś się podoba czy nie.

Zresztą socjalizm promował Paweł na spółkę z Łukaszem oto dowód:

„(34) Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży
(35) I kładli u stóp apostołów; i wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba.
(36) I tak Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru,
(37) Sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów”.

http://www.bibliamesjanska.com/Dz/4.html

„(1) A pewien mąż, imieniem Ananiasz, ze swoją żoną Safirą, sprzedał posiadłość
(2) I za wiedzą żony, zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów.
(3) I rzekł Piotr: Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę?
(4) Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.
(5) Ananiasz zaś, słysząc te słowa, upadł i wyzionął ducha. I wielki strach ogarnął wszystkich, którzy to słyszeli.
(6) Młodsi zaś wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
(7) A po upływie około trzech godzin nadeszła i żona jego, nie wiedząc, co się stało.
(8) I odezwał się do niej Piotr: Powiedz mi, czy za taką cenę sprzedaliście rolę? Ona zaś rzekła: Tak jest, za taką.
(9) A Piotr do niej: Dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Oto nogi tych, którzy pogrzebali męża twego, są u drzwi i ciebie wyniosą.
(10) I upadła zaraz u nóg jego, i wyzionęła ducha. A gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą, wynieśli i pogrzebali obok jej męża.
(11) I wielki strach ogarnął cały zbór i wszystkich, którzy to słyszeli”.

http://www.bibliamesjanska.com/Dz/5.html

Ja słusznie zauważył kiedyś Wróg Kozłów, to Paweł z Łukaszem promowali socjalizm i komunizm. W chrześcijaństwie i wspólnotach Pawła powstały pierwsze komuny czyli przekazywanie 100% swoich dochodów na rzecz danego Pawłow ego zboru, czyli likwidacja w rezultacie „prywatnych środków produkcji” gdyż każdy kto przekazuje 100% swoich dochodów pozbawia się w istocie prawa do dysponowania swoimi środkami produkcji. Gdyż skoro oddajesz i tak 100% swoich dochodów z produkcji to  nie panujesz nad swoimi środkami produkcji tylko panuje nad nimi ten któremu te środki oddajesz czyli wspólnota.

Tutaj mamy pewne wyjaśnienie problemu. Zwolennicy Pawła będą powoływać się na przykład bogatego młodzieńca:


(16) I oto ktoś przystąpił do niego, i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny?

(17) A On mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.

(18) Mówi mu: Których?

(19) Czcij ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego.

(20) Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej; czegoż mi jeszcze nie dostaje?

(21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie.

(22) A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności

(23) Isus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios.

(24) A nadto powiadam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego.

(25) A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż tedy może być zbawiony?

(26) A Isus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Mat 19


Jednak zauważmy jedno, Isus zapytany o to co trzeba zrobić aby wejść do Królestwa Bożego, odpowiedział, że należy przestrzegać przykazań Boga. Bogaty młodzieniec te prawa przestrzegał, jednak chciał on być doskonały w przestrzeganiu prawa Bożego niczym Abraham (który był skłonny złożyć w ofierze Bogu swojego syna Izaaka), dlatego Isus powiedział mu o tym aby oddał cały swój majątek ubogim i poszedł za nim aby go naśladować. Isus zatem zaproponował owemu młodzieńcowi bycie swoim uczniem. Czyli wyjątkowy przywilej. Jednak to, ze młodzieniec nie oddał swojego majątku nie oznacza, że nie osiągnął zbawienia. Przecież te wszystkie prawa które wymienił mu Isus wypełnił. Po prostu ów bogaty młodzieniec chciał osiągnąć w Królestwie Bożym wysokie stanowisko a to wymaga głębszych poświęceń. Isus potem stwierdził, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Bożego…. jednak nie odnosił się on do tego bogatego młodzieńca, ale do innych bogaczy którzy dla swojego majątku łamią wiele przykazań Boga.

W powyższym przykładzie mamy także inną myśl te słowa Isusa:

(21) Rzekł mu Isus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Mat 19

Nie oznaczają popieranie socjalizmu, gdyż ten przykład dotyczył raz, że jednostkowego przypadku młodzieńca, który chciał dołączyć do grona apotołów o czym świadczą te słowa:

(27) Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą; cóż za to mieć będziemy?

(28) A Isus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście plemion izraelskich.

(29) I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny.

(30) A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Mat 19

Piotr i apostołowie opuścili wszystko i poszli za Isusem, taki był warunek zostanie apostołami i tego warunku nie mógł spełnić ów młodzieniec. Ponadto Isus nakazał młodzieńcowi majątek swój rozdać ubogim a nie jak chce socjalizm oddać do wspólnoty.

Tymczasem u Pawła był nakaz wprowadzenia komuny i socjalizmu. W zborach apostołów baranka takiego czegoś nie mogło być z prostej przyczyny. Taki nakaz by niszczył całkowitą chęć człowieka do produkowania i wypełniania podstawowego prawa Boga jakim było panowanie nad ziemią i jej zasobami.

Tutaj właśnie Paweł swoimi szatańskimi naukami wypaczył nasze pojmowanie ewangelii Mateusza. Tymczasem Isus w ewangelii Mateusza zwalcza równo socjalizm zobaczmy:

(14) Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, który odjeżdżając, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek,

(15) I dał jednemu pięć talentów, a drugiemu dwa, a trzeciemu jeden, każdemu według zdolności i odjechał.

(16) A ten, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze pięć.

(17) Podobnie i ten, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa.

(18) A ten, który wziął jeden, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego.

(19) A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi.

(20) I przystąpiwszy ten, który wziął pięć talentów, przyniósł dalsze pięć talentów i rzekł: Panie! Pięć talentów mi powierzyłeś. Oto dalsze pięć talentów zyskałem.

(21) Rzekł mu Pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.

(22) Potem przystąpił ten, który wziął dwa talenty, i rzekł: Panie! Dwa talenty mi powierzyłeś, oto dalsze dwa talenty zyskałem.

(23) Rzekł mu pan jego: Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; wejdź do radości pana swego.

(24) Wreszcie przystąpił i ten, który wziął jeden talent, i rzekł: Panie! Wiedziałem o tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz, gdzieś nie siał, i zbierasz, gdzieś nie rozsypywał.

(25) Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi; oto masz, co twoje.

(26) A odpowiadając, rzekł mu pan jego: Sługo zły i leniwy! Wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem, i zbieram, gdzie nie rozsypywałem.

(27) Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem.

(28) Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów.

(29) Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma.

(30) A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Mat 25

Socjalizm i komunizm głoszą równą redystrybucje dóbr, czy też zniesienie podziałów klasowych czyli każdy dostaje równo wg swoich potrzeb a nie zasług. Tymczasem przypowieść o talentach pokazuje, ze Isus oraz Bóg promują nierówną redystrybucje dóbr odnośnie tego kto i jak jest produktywny oraz promują nierówności klasowe, gdyż ten kto więcej produkuje jest wyżej w hierarchii i dostaje jeszcze więcej a nierób nie dość, że nie dostaje nic to jeszcze odebrane jest to co ma.

Czy wreszcie ta przypowieść:

(1) Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swej winnicy.

(2) Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy.

(3) I wyszedłszy około godziny trzeciej ujrzał innych, stojących na rynku bezczynnie.

(4) Więc rzekł do nich: Idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę.

(5) I oni poszli. Znowu o szóstej i o dziewiątej godzinie wyszedł i uczynił tak samo.

(6) A wyszedłszy około jedenastej znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie?

(7) Oni na to: Nikt nas nie najął. Mówi do nich: Idźcie i wy do winnicy.

(8) A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego: Zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych.

(9) Podeszli tedy najęci o godzinie jedenastej i otrzymali po denarze.

(10) A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Lecz i oni otrzymali po denarze.

(11) Wziąwszy tyle szemrali przeciwko gospodarzowi,

(12) Mówiąc: Ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał.

(13) A on odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara?

(14) Bierz, co twoje, i idź! Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie.

(15) Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawistne dlatego, iż ja jestem dobry?

(16) Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Mat 20

Otóż tutaj jasno jest pokazane, że prawo własności to rzecz święta i właściciel może czynić ze swoją własnością to co chce. Ponownie jest to zaprzeczenie socjalizmu oraz komunizmu.

Nie oszukujmy się bracie i siostry socjalizm i komunizm to są doktryny samego Lucyfera czyli odwrotność Prawa Bożego.

2 uwagi do wpisu “Socjalizm, komunizm wyjaśnienie tematyki…

 1. Michauek

  Cyrylu, chcę, żebyś skomentował ten film, który opisuje epidemię chorób psychicznych w USA.

  Odkąd w latach 50-tych na rynku pojawiły się leki psychiatryczne, liczba chorób psychicznych w USA i w Europie zaczęła wyraźnie wzrastać. Trend ten gwałtownie przyśpieszył z chwilą, gdy w 1987 roku na amerykański rynek wprowadzono Prozak – pierwszy antydepresant z grupy SSRI, a następnie, w latach 90-tych pojawiły się kolejne „inhibitory” SSRI oraz leki przeciwpsychotyczne drugiej generacji, reklamowane jako doskonałe rozwiązanie dla schizofreników. Tymczasem u progu XXI wieku choroby psychiczne osiągnęły w krajach rozwiniętych – gdzie sprzedaje się najwięcej leków psychiatrycznych – rozmiar epidemii. Obecnie uprawnione staje się nawet słowo „pandemia”…

  Robert Whitaker przekonuje, że problem chorób psychicznych to jedna z najistotniejszych kwestii społecznych, która może przesądzić o przyszłości społeczeństw, coraz agresywniej faszerowanych przez psychiatrów lekami zmieniającymi mózg i system nerwowy. Ta prosta droga do psychiatrycznej apokalipsy nie wydaje się już być żadną enigmą.

  ——

  Robert Whitaker jest amerykańskim dziennikarzem medycznym. Pierwszą jego pracą na temat psychiatrii była „Mad in America” (2001), która przyniosła mu duży rozgłos. W 2010 roku opublikował książkę pt. „Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America”. Książka zdobyła wiele nagród i szybko zyskała status kultowej, stając się swoistą „biblią” reformatorskiego i antypsychiatrycznego ruchu w USA i poza ich granicami. Od tej pory Whitaker całkowicie poświęcił się walce o prawdę w psychiatrii, prowadząc portal internetowy Mad in America, skupiający osoby zaangażowane w zmianę obecnego paradygmatu opieki psychiatrycznej oraz wydając w 2015 roku kolejną pracę: „Psychiatry Under The Influence: Institutional Corruption, Social Injury, and Prescriptions for the Reform”.

  Polubienie

  1. W tym może coś być…. jednak podstawą chorób psychicznych jest wiele. Jedną z nich jest tv i potem internet, gdy ludzie zaczęli widzieć ogrom zła i jego oglądać. Drugą z przyczyn jest dieta wysoce węglowodanowa, t.z.w. dieta zbilansowana opracowana i zalecana przez Departament Rolnictwa USA, to ona powoduje depresje gdyż organizm szczególnie mózg i układ nerwowy składający się z tłuszczy ma niedobór tłuszczy w diecie i nadmiar węglowodanów. Zobacz:
   https://pl.wikipedia.org/wiki/Dieta_optyma
   Na dietach wysokotłuszczowych ludzie leczą się z chorób psychicznych.
   A zatem nagły wzrost chorób psychicznych to kilka czynników, natomiast leki jedynie te choroby pogłębiają.

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s