Kłamstwo Pawła nr 6… czyli Bóg nakazuje nam posłuszeństwo wobec władz??

Bardzo ciekawy jest rozdz. 13 Listu do Rzymian Pawła z Tarsu. To jest ulubiony tekst religijny każdej władzy, dlaczego??? To wpierw go zacytuje a potem omówię: (1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. (2) Przeto kto się przeciwstawia …

Czytaj dalej Kłamstwo Pawła nr 6… czyli Bóg nakazuje nam posłuszeństwo wobec władz??

Reklamy