Jak szatan Bogu…. tak Bóg szatanowi!!!!

Pamiętacie te przysłowie:

jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie

te mądre polskie przysłowie opisuje tak naprawdę podstawową zasadę prawa Bożego. Otóż te przysłowie odnosi się do wcześniejszych słów Isusa, o tym jak funkcjonuje prawo Boga:


(2) Albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Mat 12

(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy Mat 12


Zobaczmy prawo Boga opiera się na zasadzie wzajemności stosunków pomiędzy nie tylko ludźmi, ale także wszelkimi istotami –  które stworzył Bóg- oraz samym Bogiem. Na forum zbawienie napisałem taki ciekawy post:


Re: Wiadomości w świetle proroctw.

Pisanie by Cyryl on 16th Październik 2016, 15:28
 
 
Napisze tak, Trump mówi wiele prawdy, ponieważ stoi za nim potężny patron czyli Apollo!!!!
Moim zdaniem Bóg przez proroków a także przez swoje syna Isusa, obiecał szatanowi, że ten zostanie zdradzony przez inne upadłe anioły – które są jego podwładnymi – a w szczególności przez upadłe anioły z otchłani na których czele stoi Apollo.
Dlaczego???
Ponieważ szatan jako podwładny Boga, zdradził Stworzyciela!!!
Bóg obiecuje, szatanowi, że ten zostanie zdradzony w ten sam sposób!!!!
 Co ciekawe Isus powiedział te ciekawe słowa:
Mat 12 napisał:(25) A Isus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.
(26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?
Otóż najprawdopodobniej mamy potężny konflikt o władze pomiędzy Lucyferem a Apollem. 
Pokonanie smoka w niebie sprawi, że ten będzie musiał oddać władzę Apollowi. Dlaczego???
Ponieważ Apollo, zniszczy królestwo na ziemi smoka czyli Wielką Nierządnicę: Babilon Wielki.
Zobaczmy na obecną sytuację, która opisałem z Damianem tutaj:
http://zbawienie.forumotion.com/t136-czy-habakuk-prorokuje-o-najezdzie-wyznawcow-islamu
Zarówno Rosja, oraz narody Europy czy też naród USA są narodami północy które coraz potężniej buntują się przeciwko najazdowi islamistów czyli Chaldejczyków. 
Kto stanie na czele tego buntu jak nie potężny król Północy???
A kto jest owym królem Północy???
Istota która panuje na najdalszej północy.
Najdalej na północy jest Arktyka i otchłań.
A królem otchłani jest Apollo.
Otóż Bóg się śmieje z szatana i jego planów:
Psalm 2 napisał:(1) Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach?
(2) Powstają królowie ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego:
(3) Zerwijmy ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta!
(4) Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan im urąga.
(5) Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi ich:
(6) Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej.
(7) Ogłoszę zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem.
(Cool Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie.
(9) Będziesz rządził nad nimi berłem żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane.
(10) Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi!
(11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd,
(12) Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają!
Ponieważ Bóg widzi jak upadli aniołowie z otchłani przez drugie zwierzę tak naprawdę mogą spiskować nie tylko przeciwko Bogu ale także przeciwko smokowi!!!
Upadli aniołowie są w otchłani z powodu okłamania ich przez szatana o czym informuje nas księga Henocha:
Hen 54 napisał:5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.
6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi.
Tak naprawdę Bóg w maksymalny sposób upokorzy szatana!!! Moim zdaniem smok zostanie zdradzony przez swoich kolegów upadłych aniołów, tak jak sam kiedyś zdradził Boga!!!!
Cyryl
Liczba postów : 551
Join date : 21/03/2015
https://cyryl27.wordpress.com/
 Powrót do góry

Wnioski z mojego postu, postanowiłem rozszerzyć, aby pokazać wam co uczynił szatan Bogu. Otóż co uczynił szatan Stworzycielowi??

Szatan zdradził samego Boga!!!! Zdradził pomimo tego, że sam Bóg dał mu jedną z najwyższych pozycji w niebie i dał mu wiele zaszczytnych funkcji i zadań. Szatan zdradził Boga pomimo tego, że sam Stworzyciel włożył wiele pracy aby stworzyć istotę która była, no właśnie jaką istotą był szatan??? O tym mówi Bóg Ezechielowi:


(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,

(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.

(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.

(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Ez 28


Zobaczmy Bóg opisuje jaką wysoką pozycje dał szatanowi, jak wiele wysiłku włożył w jego stworzenie. Czym szatan się Bogu odwdzięczył???

Zdradą wobec Boga!!!!

Bóg mówi Ezechielowi jaki to był rodzaj zdrady:


(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.

(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.

(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.

(19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. Ez 28


Zauważmy jedno, Bóg używa dwa razy ciekawego terminu na określenie tego co uczynił szatan. Otóż ten termin to: „swój handel”. Co ten termin oznacza. Handlować oznacza zajmować się kupnem, sprzedażą lub wymianą towarów i usług. Czym handlować mógł szatan z innymi istotami???

Kłamstwem polegającym nakłonieniem (oszukaniem, skuszeniem, zwiedzeniem) innych istot (aniołów i ludzi)  do zdradzenia samego Boga!!! Na tym polegał i polega handel jaki dokonuje szatan!!!!

Zobaczmy to co Bóg powiedział Ezechielowi, to widział Jan w Apokalipsie:


(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12


Jan widział jak smok, przehandlował (w zasadzie przekabacił jedną trzecią aniołów) i namówił ich do zdrady wobec Boga i wystąpieniu przeciw Stworzycielowi zbrojnie. Wers 9 Apokalipsy, mówi o tym, że szatan zwodzi cały świat czyli nie tylko mieszkańców ziemi (ludzi) ale także mieszkańców nieba!!!!

O tym jak bardzo skuteczny jest w namawianiu do zdrady szatan widać w księdze rodzaju. W tej ksiedze widać jak szatan zwodzi doskonałych i inteligentnych pierwszych ludzi:


(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł.

(7) Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Rodz. 3


Otóż w zasadzie Biblia co rusz mówi jak szatan nakłania do zdrady wobec Boga  – poprzez namawianiu ich do łamania praw Boga. Szatan nakłonił inne anioły aby te zeszły na ziemię w celu spłodzenia z kobietami potomstwa i skażenia genetycznego ludzkości:


(1) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły im się córki,

(2) Ujrzeli synowie boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.

(3) I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.

(4) A w owych czasach, również i potem, gdy synowie boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni.

(5) A gdy Pan Bóg widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, Rodz. 6


Księga Henocha jasno ten proceder opisuje. W księdze Henocha jest jasno napisane, że owi aniołowie mieli świadomość, że zostali zwiedzeni przez szatana!!! Sami zaczeli prosić Henocha o stawiennictwo u Boga w celu przebaczenia:


3 Wówczas poszedłem i im wszystkim powiedziałem to. Bardzo się zmartwili. Ogarnął ich strach i drżenie.

4 Poprosili mnie, abym wystosował za nich pisemną prośbę, aby mogli otrzymać przebaczenie i żebym zabrał ich pisemną prośbę do Pan w niebie.

5 Albowiem odtąd oni sami nie byli zdolni mówić i nie podnosili swoich oczu do nieba z powodu wstydu za grzechy, za które zostali skazani.

6 I wówczas napisałem ich pisemną prośbę i ich błagania odnośnie ich duchów i czynów każdego z nich, i odnośnie tego, o co prosili, [mianowicie] żeby otrzymali odpuszczenie i przebaczenie. Hen 13


Oczywiście Bóg im nie przebaczył, ponieważ jako istoty doskonałe mieli pełną świadomość co czynią!!! A wiedzieli oni, że zdradzają oni Boga. Jednak jak podaje księga Henocha do zdrady przekonał ich szatan:


5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.

6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi. Hen 54


Biblia mówi w zasadzie cały czas o tym jak szatan nakłaniał ludzkość do buntu wobec Boga. Przykład wieży Babel, Sodomy i Gomory, aż w końcu szatan nakłonił do zdrady naród wybrany przez Boga Izrael!!!! Bóg określił ową zdradę Izraela jako nierząd, gdyż Izraelici zachowali się jak nierządnica zdradzająca swojego męża z innymi mężczyznami!!!

Szatan nakłaniał i nakłania do zdrady inne istoty które stworzył Bóg, w ten sposób atakuje Boga!!! Gdyż tylko w ten sposób może szatan w jakiś sposób zaszkodzić Stworzycielowi, poprzez sprawienie ogromnej przykrości Bogu!!!

Zauważmy jedną rzecz. Jak ogromną radość sprawił Bogu Hiob (księga Hioba), który wytrwał próby i oskarżenia jakim poddał go szatan!!! Jak ogromną radość sprawił Bogu jego Syn Isus, który aż do swojej śmierci został wierny Bogu!!! Jak ogromną radość sprawia Bogu nawet niesprawiedliwy człowiek – który odwróci się od swojej niesprawiedliwości – i zacznie wypełniać prawo Boga!!!


(21) Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze.

(22) Nie będzie mu się przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił, będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował.

(23) Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?

(24) A gdy sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, i czyni wszystkie te ohydne rzeczy, których dopuszcza się bezbożny, czy ma żyć? Nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił; z powodu niewierności, której się dopuścił, i z powodu swojego grzechu, który popełnił, umrze!

(25) A wy mówicie: Nie jest słuszne postępowanie Pana. Słuchajcie więc, domu izraelski! Alboż moje postępowanie nie jest słuszne? Czy nie raczej wasze postępowanie jest niesłuszne?

(26) Gdy sprawiedliwy odwraca się od swojej sprawiedliwości i popełnia bezprawie, umrze; z powodu swojego bezprawia, które popełnił, umrze.

(27) A gdy bezbożny odwróci się od swojej bezbożności, której się dopuszczał, spełnia prawo i czyni sprawiedliwość, zachowa przy życiu swoją duszę.

(28) Spostrzegł się i odwrócił od wszystkich swoich przestępstw, które popełnił; na pewno więc będzie żył, nie umrze.Ez 18


Otóż Bóg wybaczy każdemu człowiekowi, który zacznie przestrzegać jego przykazań.

Zobaczmy jeszcze raz pewne słowa opisujące szatana w księdze Rodzaju:


(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Rodz. 3


Otóż czy te słowa o wężu odnoszą się do zwykłych zwierząt??? Przecież ten wers nie ma sensu, jak zwykłe zwierzęta mogły oszukać pierwszych ludzi, których inteligencja była niesamowicie wysoka, ponieważ byli stworzeni przez samego Boga??? Otóż ten wers nie odnosi się do zwykłych zwierząt ale do aniołów które odeszły i zdradziły Boga!!! Owi aniołowie to tak naprawdę w oczach Boga istoty które stoczyły się do poziomu zwierząt!!! W zasadzie w Biblii, zwierzęta, to upadłe anioły, które schodzą na ziemię płodzą potomstwo, tworzą królestwa, dzięki którym sprawują władzę nad narodami!!! Zobaczmy księga Daniela:


(2) Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebiańskie wzburzyły Wielkie Morze,

(3) I cztery wielkie zwierzęta wychodził z morza, każde inne.

(4) Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem, wyrwano jego skrzydła; wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak człowiek i dano mu ludzkie serce.

(5) Potem pojawiło się inne, drugie zwierzę, podobne do niedźwiedzia; było ono podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra, i powiedziano mu: Wstań, jedz dużo mięsa!

(6) Potem spojrzałem, a oto pojawiło się inne, podobne do pantery; miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła, i cztery głowy miało to zwierzę, i dano mu władzę.

(7) Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne, i nadzwyczaj silne; miało ono potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło, a co pozostało, deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało dziesięć rogów.

(8) Gdy uważnie przypatrywałem się rogom, zaczął wyrastać między nimi inny, mały róg, i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane. Na tym rogu były oczy jakby oczy ludzkie i usta, które mówiły zuchwałe słowa.

(…)

(17) Owe wielkie cztery zwierzęta, to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi.

(18) Lecz potem Święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki, na wieki wieczne.

(19) Wtedy zapragnąłem dowiedzieć się prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nad miarę, z żelaznymi zębami i miedzianymi pazurami, pożerało i miażdżyło, a to co pozostało, deptało nogami,

(20) I o dziesięciu rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne.

(21) A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich,

(22) Aż przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego, i nadszedł czas, że Święci otrzymali królestwo.

(23) I tak rzekł: Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa; ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją.

(24) A dziesięć rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie dziesięciu królów, a po nich powstanie inny; też będzie inny niż poprzedni i obali trzech królów.

(25) I będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon; i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu.

(26) Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić.

Dan 7


Oto w księdze Daniela jest opisane jasno, że niektórzy aniołowie w randze książęcej posłuchali szatana i zaczeli tworzyć swoje królestwa na ziemi. np królestwo Persji:


(13) Lecz książę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim królestwa perskiego, Dan 10 


Zobaczmy w Apokalipsie Jan widzi całą potęgę węża w postaci szczególnego zwierzęcia smoka:


(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię.

(…)

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12


Rozumiecie teraz. Smok czyli Lucyfer najprzedniejszy anioł stworzony przez Boga, przez swoją chytrość – czyli podstawową zaletę u handlowca, przebiegłość – nakłonił inne anioły do zdrady Boga i stania się podobnym do szatana czyli zwierzęciem. Dla Boga szatan i każdy zbuntowany anioł to nic innego jak istota która z własnej woli stoczyła się do poziomu zwierzęcia.

Szatan to najgroźniejszy ze zbuntowanych aniołów gdyż nakłania wiele istot rozumnych do zdradzenia Boga. W Biblii opisana jest historia grzechów wielu ludzi. Każdy przypadek grzechu ludzi to  zdrada wobec Boga. Szatan nakłonił do zdrady nawet najwierniejszego króla Izraela Dawida (przez nakłonienie go do cudzołóstwa a potem morderstwa). Szatan nakłonił Judasza do zdrady Isusa.

Tak szatan przez nakłanianie innych istot do zdrady Boga w ten sposób mści się na Stwórcy!!! Szatan sprawia w ten sposób ogromny smutek Stworzycielowi. Zauważmy jak Bogu ogromną radość sprawił swoją wiernością pomimo trudnej sytuacji Hiob. Jak Bogu ogromną radość sprawił jego syn Isus, pozostając wiernym aż do śmierci. Jak Bogu ogromną radość sprawiają niesprawiedliwi, którzy powracają do wypełniania prawa Boga. Na takiej samej zasadzie Bogu sprawiają ogromy smutek istoty które go zdradzają.

Otóż dla Boga zniszczenie szatana nie stanowi żadnego problemu. Jednak Bóg działa w ramach prawa, które sam ustanowił. To prawo stanowi jasno:


(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy Mat 7

To prawo to zatem zasada wzajemności stosunków pomiędzy istotami które Bóg stworzył oraz stosunków wzajemności pomiędzy Bogiem a jego Stworzeniem!!!


Dlatego Bóg przed wykonaniem wyroku śmierci na szatanie, zapowiedział przez swoich proroków, Isusa i jego Apostołów, że szatan zostanie zdradzony przez inne upadłe anioły i przez nie upokorzony!!!

Musimy zrozumieć jedno, obecnie na świecie od czasu upadku Królestwa Izraela a potem Królestwa Judy i zniszczenia pierwszej świątyni Boga panuje królestwo Babilonu – którego to królem jest szatan czyli Lucyfer!!! Owo królestwo wysługuje się innymi upadłymi aniołami (w randze książąt), aby kontynuowały władzę nad światem Lucyfera i jego Babilonu. Księga Daniela, opisuje ową historie władzy szatana nad światem w postaci snu o posągu o złotej głowie króla Nebukadnesara. Funkcjonowanie tego królestwa moim zdaniem wygląda tak:

Szatan przez swoją chytrość i zdolności handlowe – czyli zdolności do kuszenia nawet aniołów_ nakłania książąt anielskich wraz z innymi aniołami do zdrady Boga i zejścia na ziemie. Zejścia na ziemię ma na celu utworzenie przez upadłego anioła jakiegoś mocarstwa królestwa, spłodzenia potomstwa – które jako namiestnik owego anioła rządzi tym królestwem. Potomkowie owego upadłego anioła tworzą religie, w których nakazują mieszkańcom tego królestwa oddawania czci swoim ojcom oraz szatanowi. W ten sposób funkcjonuje ów posag ze snu króla Nebukadnesara. Głowa ze złota reprezentuje pierwszą Bestie – czyli lwa z orlimi skrzydłami – czyli królestwo Babilonu. Czyli szatan nakłonił księcia anielskiego do utworzenia światowego mocarstwa, dzięki któremu szatan sprawował kontrolę nad ludzkością podzieloną na narody. Zauważmy Babilon niewolił wiele narodów. Było to pierwsze królestwo wielonarodowe. Potem pierś ze srebra reprezentuje – niedźwiedź – czyli królestwo Medów i Persów.  Znowu, co się stało. Książe Babilonu zapewne został posłany do otchłani z wyroku Boga. Dlatego szatan został zmuszony do nakłania innego księcia anielskiego aby ten utworzył nowe mocarstwo wielonarodowe po Babilonie czyli królestwo Persji i Medów. Oczywiście ów upadły anioł zmienia religie aby narody czciły jego a nie jego kolegę który siedzi w otchłani. Potem mamy biodra miedziane – czyli panterę o czterech głowach – znowu królestwo wielonarodowe, Grecja, Hellada. Znowu zapewne do otchłani trafił książę Persji więc szatan nakłonił innego księcia anielskiego i posłuszne mu anioły do zdrady. Zapewne tutaj ów książę Grecji to Apollo czyli – Aleksander Wielki. Historia się powtarza, Apollo trafia do otchłani i szatan nakłania innego księcia czyli nogi z żelaza, czyli ostatnie królestwo wielonarodowe Rzym. Owe wszystkie królestwa są zarazem narzędziem kary na Izraelu oraz Judei. Dlatego książę Persji wypuszcza Judejczyków. Ponieważ ów anioł wie, że musi spełnić wolę Boga.

Zapewne po śmierci i zmartwychwstaniu Isusa, książę Rzymu zostaje skazany przez Boga na otchłań. Zapewne ów książę Rzymu został namówiony przez smoka aby zgładził Isusa. W ten sposób Rzym nagle traci swoją spójność i ów posag wygląda jako mieszanina gliny i żelaza:


(42) A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche.

(43) A że widziałeś żelazo zmieszane z gliną, znaczy: będą się mieszać z nasieniem mężczyzn, ale nie będą się trzymać razem, tak jak żelazo nie miesza się samo z gliną. Dan 2


Co to oznacza?? Ano to, że Babilon już nie funkcjonuje jako kooperacja jakiegoś książęta anielskiego pracującego na rzecz szatana. Ponieważ, w niebie szatan nie jest wstanie nakłonić jakiegoś księcia do utworzenia królestwa. Otóż zauważmy jedno, dlaczego upadły Rzym??? Ponieważ potomkowie upadłego anioła, księcia Rzymu, nie mieli kontaktu bezpośredniego z owym aniołem zamkniętym w otchłani, dlatego coraz gorzej zarządzali tym królestwem. Tak samo jak Izraelici zamienili Boga jako swego króla na ludzi. Dlatego Izrael był coraz gorzej rządzony!!! Podobnie zamykanie upadłych książąt, którzy w historii tworzyli owe mocarstwa powodował upadek tych mocarstw.

Jak zatem ów Babilon funkcjonuje??? Zapewne szatan nakłania zwykłych aniołów do schodzenie na ziemię i tworzenia większego lub mniejszego mocarstwa i kontrolowania narodów. Za kontrolę wierzeń i tworzenie religii szatan uczynił z jednego ze zborów Isusa zbór w Tiatyrze, Wielką Nierządnicę. Zobaczmy jednak coś ciekawego:


(1) I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami,

(2) Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi.

(3) I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem. kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym siedem głów i dziesięć rogów.

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

(6) I widziałem tę kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Isusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo.

(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Ap 17


Kto uprawiał nierząd z wielką nierządnicą??? Królowie ziemi!!! Tak mówi anioł. Siedem głów to siedem królestw które powstawały i upadały w całej historii Wielkiego Babilonu!!! Owa Wielka Nierządnica nowi tajemnicze imię, Wielki Babilon. Oznacza to, że owa Wielka Nierządnica jest owym posągiem ze snu  króla Nebukadnesara, w jej końcowej formie czyli po części ze złota i gliny!!! Owa niewiasta to nierządnica, to także królestwo Babilon Wielki, matka wszelkich wszetecznic (czyli wszelkich religii) i obrzydliwości ziemi!!! Moje pytania:

Kto jest królem Wielkiego Babilonu???

Szatan!!!

Kto jest największym zdrajcą Boga??? 

Także szatan, wąż, Lucyfer, smok!!!

Kim zatem jest owa Wielka Nierządnica???

Systemem władzy szatana, jaki ten przez całą historię sprawował nad ludzkością przez nakłanianie wpierw upadłych książąt anielskich a potem zwykłe anioły do zdrady Boga i tworzenie swoich królestw na ziemi i płodzenia potomstwa w ten sposób także skażając genetycznie rodzaj ludzki!!! Szatan to zdrajca wobec Boga a nierzadnicą oznacza kobietę która zdradziła swego męża z innymi. 

O czym zatem mówi nam rozdział 17 Apokalipsy??? O zniszczeniu królestwa szatana, powstałe na zdradzie Boga, przez innych upadłych książąt anielskich, które to Bóg wypuści z otchłani!!!W jaki sposób Bóg nakłoni serca upadłych książąt anielskich do zniszczenia wielkiej nierządnicy??? Ponieważ upadli książęta i inne upadłe anioły siedzące w otchłani już dawno mają świadomość, że winnym ich uwięzienia jest zdradziecki szatan!!! Oni tylko czekają na okazję do wyjścia z otchłani!!! Wtedy zniszczą królestwo szatana, Wielki Babilon czyli Wielką Nierządnicę!!! Pozbawią w ten sposób szatana władzy na ziemi!!! Owi zamknięci w otchłani aniołowie, przecież prosili Boga o przebaczenia, wstydzili się swoich uczynków. Mieli oni świadomość, że szatan ich oszukał!!! Dlatego pała w nich chęć odwetu na szatanie!!! A w jaki sposób??

Przez zdradzenie szatana w momencie kiedy on straci miejsce w niebie i kiedy zostaną oni uwolnieni przez Boga z otchłani!!!

W tym temacie:

Czy Habakuk prorokuje o najeździe wyznawców islamu?

Zauważyłem wraz z Damianem ciekawą sprawę. Jaką???


(24) Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym; zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem. Jer 50


Otóż Babilon upadnie na skutek własnej zdrady!!! Przez kogo???


(3) Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy, i ten obróci jego ziemię w pustynię, tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek jak i bydło ucieknie w popłochu.

(9) Bo oto Ja pobudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej; i staną do walki przeciwko niemu, stamtąd będzie zdobyty. Ich strzały są jak u wprawnego rycerza, żadna nie wraca bez skutku.

(10) Chaldea stanie się łupem, wszyscy, którzy ją złupią, nasycą się – mówi Pan. Jer 50


Narody Północy. Otóż kogo Bóg wygnał na Północ a potem rozpuścił wśród innych narodów Północy?? Zaginiony Izrael, czyli Słowian!!! A kto ma rządzić owymi narodami jak nie 10 króli, którzy zbuntują się przeciwko Watykanowi, islamowi i syjonistom:


(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Ap 17


Otóż zauważmy te słowa:


(2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.

(3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

(5) Gdyż aż do nieba dosięgły grzechy jego i wspomniał Bóg na jego nieprawości.

(6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę.

(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.

(8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził. Ap 18


Otóż oprócz nakazu opuszczenia Babilonu, anioł nakazuje rozproszonym Izraelitom co czynić?? Brać udział w zbrojnej inwazji narodów Północy na Wielką Nierządnicę.


(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Ap 17


Zobaczmy z wyroku Boga zostanie zniszczona Wielka Nierządnica i upadnie Babilon Wielki!!! W udział w zniszczeniu tego królestwa szatana, brać będą nie tylko 10 króli, Zwierzę ale narody Północy a wśród nich część rozproszonego wśród narodów Północy, Izrael – Słowianie. Inne część zaginionego Izraela rozproszonego wśród narodów południa czyli Babilonu zostanie nakaz opuszczenia Wielkiego Babilonu!!!

Ponieważ zniszczenie Wielkiego Babilonu to jest wielki strategiczny plan Boga aby odpłacić szatanowi zdradą za jego wielokrotne akty zdrady wobec Boga!!!

Bóg powiedział jasno przez swoich proroków jakie ma plany wobec szatana:


(4) Że zanucisz tę szyderczą pieśń o królu babilońskim i powiesz tak: Wykończył się ciemięzca, skończyło się panoszenie!

(5) Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów.

(6) Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie.

(7) Cały świat odpoczął, odetchnął i wybuchnął radosnym okrzykiem.

(8) Nawet cyprysy mają z ciebie ucieszną zabawę i cedry libańskie; mówią: Odkąd ty ległeś, żaden drwal nie wychodzi do nas.

(9) Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów,

(10) Ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś!

(11) Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem.

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów!

(13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy.

(14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

(15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

(16) Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?

(17) Ziemię obracał w pustynię, grody jej burzył, swoich jeńców nie wypuszczał na wolność?

(18) Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu,

(19) A ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo. Izajasz 14


Zobaczmy, szatan jest pełen pychy i chce się zrównać z Bogiem!!! Bóg zapowiada jednak, że szatan utraci całą władzę nie tylko w niebie ale na ziemi. W jaki sposób na skutek zdrady innych upadłych aniołów!!! Jak myślicie???


(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona.

(2) A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój, i wielką moc.

(3) A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona, lecz śmiertelna rana jego była wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem.

(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? Ap 13


Czy myślicie, że szatan – który w swoich planach chciał się zrównać z Bogiem – oddaje władzę Bestii dobrowolnie??? Raczej nie. Ale są jeszcze inne ciekawsze sprawy w rozdziale 13 Apokalipsy:


(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Ap 13


Co oznacza fraza: „i mówiło jak smok”??? Otóż Drugie zwierzę z ziemi, posiada taką samą chytrość jak smok, wąż w Edenie. Dzięki czemu owo zwierzę posiada zdolność do namawiania do zdrady Boga ludzi. Jednak owo drugie zwierzę wykonuje władzę pierwszego zwierzęcia – czyli działa w interesie pierwszego zwierzęcia!!! A interes pierwszego zwierzęcia to uwolnienie z otchłani oraz zemsta na szatanie za jego zdradę!!! A zatem drugie zwierzę – które posiada zdolność zwodzenia na takim samym poziomie jak smok – najprawdopodobniej namówi upadłe anioły, które w niebie wraz ze smokiem walczyły z Michałem, do zdrady smoka i przekazania władzy Bestii!!! Szczególnie gdy smok zostanie strącony z nieba i nie powiedzie mu się próba zaatakowania niewiasty!!! Porównajmy te dwa wersy:


(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów; Ap 12

(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. Ap 13


Otóż te siedem głów smoka to dokładnie te same głowy jakie ma Bestia!!!

Jak to możliwe??? Otóż zrozummy jedno, kluczem do zrozumienia czy jest Bestia o siedmiu głowach jest rozdział 17 Apokalipsy Jana. Zobaczmy co nam anioł w nim mówi:


(7) I rzekł do mnie anioł: Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów.

(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

(10) Pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, będzie mógł krótko tylko pozostać.

(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych siedmiu, idzie na zatracenie.

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.

(13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu.

(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

(15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.

(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Ap 17


Zobaczmy anioł powiedział Janowi jasno, że wyjaśni nam tajemnicę nierządnicy i zwierzęcia. Ale do zrozumienia tej interpretacji anioła potrzebna jest mądrość.

Siedem głów Bestii Pierwszej to siedmiu potężnych królów (siedmiu potężnych upadłych książąt anielskich), którzy to tworzyli na ziemi królestwa kolejno po sobie. Każda z tych głów tworzyła królestwo, które upadało ponieważ jej anielski władca został z rozkazu Boga wtrącany do otchłani. Dodatkowo każda z tych głów jako królestwo miała za zadanie postawione jej od szatana, gnębić maksymalnie naród wybrany przez Boga.

W czasach apostoła Jana upadło pięć głów Bestii. Oto one:

1. Egipt – Egipcjanie zaczęli gnębić od samego początku Izrael. To na terenie Egiptu schronił się Jakub i jego 12 synów. Potem w tym państwie Izraelici stali się niewolnikami Egipcjan. Doszło do tego, że owo Królestwo zabijało pierworodnych synów Izraela. To właśnie w Egipcie, Bóg zapowiedział, że oprócz uwolnienia Izraela, osądzi On i wsadzi do otchłani bogów Egiptu, czyli upadłych aniołów (i księcia anielskiego Egiptu)którzy stworzyli Egipt:


(12) Tej nocy przejdę przez ziemię egipską i zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka do bydła, i dokonam sądów nad wszystkimi bogami Egiptu: Ja, Pan. Wyjść 12


2. Asyria. To te imperium zniewoliło 10 pokoleń Izraela. To te imperium rzuciło wyzwanie królestwu Judy. To armie Asyrii oblegającą Jerozolimę zabił anioł – od tej pory Asyria upadła. Dodatkowo zapewne ów anioł schwytał i uwięził w otchłani upadłego księcia anielskiego Asyrii.

3. Babilon. To te imperium uprowadziło w niewolę Judejczyków, zniszczyło pierwszą świątynie. Zapewne aby uwolnić Judejczyków Bóg uwięził w otchłani księcia anielskiego Babilonu.

4. Persja. To Persowie uwolnili Judejczyków i pozwolili im powrócić do Judy i dobudować świątynie. To oni wygnali 10 pokoleń Izraela na Północ – rasa Kaukaska, Słowianie. Zapewne upadły książę Persji został został zamknięty w otchłani, dlatego to imperium upada.

5. Grecja. To to imperium gnębi Judejczyków przez pewien okres. Antioch IV Epifanes, zbezcześcił świątynie w Jerozolimie, świńską krwią i karał Judejczyków za przestrzeganie Tory. Zapewne czynił to z rozkazu księcia anielskiego Grecji. Dlatego ów książę Grecji został uwięziony w otchłani.

Mamy pięć głów które gnębiły Izrael. W czasach Jana było szósta głowa, czyli.

6. Rzym. To Rzym zniszczył 2 świątynie w Jerozolimie. To Rzym okupował Judeę i walczył na swoich zachodnich granicach ze Słowiańszczyzną.

Potem miała nastąpić siódma głowa która miała panować na krótko. Tą głową jest:

7. Imperium 3 Rzeszy. To imperium wymordowało najwięcej Słowian, Izraelitów – 100 milionów (na spółkę z ZSRR). Ponadto to imperium wymordowało wielu Judejczyków – kilka milionów – żydów ortodoksyjnych. Władający 3 Rzeszą upadły książę anielski został zapewne wtrącony do otchłani.

Anioł mówi rzecz ciekawą. Otóż jest ósma głowa, która jest tym zwierzęciem – czyli prawdziwym przywódcą siedmiogłowej Bestii. Kim jest owa ósma głowa??? Otóż ta głowa czyli zwierzę była w historii ale w czasach Jana jej nie było, ale ma w czasach ostatnich wyjść na krótki czas czyli jedną godzinę. Ma ona znienawidzić niewiastę i spustoszyć jej ciało czyli jej Królestwo: Babilon Wielki. Kim jest owa ósma głowa???


1 Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki.

2 Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie, i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: „Chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci”.

3 Szemihaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: „Obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech”.

4 Wszyscy odpowiadając mu rzekli: „Przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku”.

5 Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami.

6 Był o ich wszystkich dwustu. Zstąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami.

7 Te są imiona ich przywódców: Szemihaza, ich dowódca, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Sartael (…), Turiel, Jomiel, Araziel.

8 Są to dowódcy dwustu aniołów i wszystkich innych z nimi. Hen 6


Tak ową ósmą głową i zarazem zwierzęciem, jest Szemihaz i jego 200 upadłych aniołów. Zostali oni zwiedzeni wpierw w niebie przez szatana, aby skazić za jego namową genetycznie rodzaj ludzki. Potem zostali uwięzieni w otchłani i poinformowani, że na koniec świata czeka ich śmierć w jeziorze ognia i siarki za to:


5 Odpowiedział mi: „Są one przygotowane dla zastępów Azazela, aby je wziąć i wrzucić do głębin piekła. Zgodnie z poleceniem Pana Duchów czeluść ich zostanie przykryta chropowatymi kamieniami.

6 W owym wielkim dniu Michał, Gabriel, Rafał i Panuel (Fanuel) pochwycą ich i wrzucą do płonącego pieca, aby Pan Duchów mógł wziąć pomstę na nich za ich niegodziwość, za to, że ulegli Szatanowi i sprowadzili na manowce mieszkańców ziemi. Hen 54


Zobaczmy jest to poważna siła wśród aniołów jeśli zostaną uwolnieni to na pewno mogą zmusić smoka do oddania władzy. Dodatkowo zauważmy jedno jeśli za Szemihazem poszło 200 aniołów, to za każdą głową Bestii poszło też setki jeśli nie tysiące niższej rangi upadłych aniołów na ziemię a potem do otchłani. Co ciekawe owe głowy wiedzą, że jak przed potopem winę za ich uwięzienie i śmierć z ręki Boga ponosi szatan!!!

A teraz równie ciekawa rzecz, kim jest zatem smok???


(1) I ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z dwunastu gwiazd;

(2) A była brzemienna, i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała.

(3) I ukazał się drugi znak na niebie: Oto ogromny rudy smok, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na jego głowach siedem diademów;

(4) A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd z nieba i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Ap 12


Otóż zauważmy jedno, smok jest to nie tylko sam szatan!!! Siedem głów to kolejni dowódcy, książęta anielscy aby zstąpili na ziemię, spłodzili potomstwo i stali się kolejnymi Bestiami, które miały głownie na celu co??? Obserwowanie i prześladowanie Izraela od chwili jego powstania aż do czasu kiedy powstanie z 12 pokoleń 144 tysięcy współkróli pod dowództwem Isusa.  Owe siedem głów smoka to historia jak pokolenia zwodzeni przez węża, książęta anielscy schodzili na ziemię. Do czasu kiedy panowali na ziemi byli oni głowami smoka. Jednak gdy każda głowa smoka (książę anielski i jego zastępy) byli uwięzieni w otchłani to stawali się oni głowami Bestii. Zobaczmy ten wers:


(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Ap 12


Otóż smokiem jako organizacją szatana rządzi diabeł, szatan który jest wężem. Wężem który zwodzi mieszkańców nie tylko ziemi ale i nieba – czyli cały świat. Tak jak głową ósmą Bestii jest Szemihaz tak ósmą głową smoka jest wąż – czyli sam diabeł, szatan. Dlaczego?? Ponieważ wąż jest i był:


(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Rodz. 3


Zobaczmy Bestia ma powody aby zdradzić smoka, czyli węża. Zauważy też rzecz ciekawą. Smok zrzuca swoim ogonem jedną trzecią gwiazd czyli aniołów!!! Oznacza to, że w całej historii wąż zwiódł jedną trzecią aniołów.

Bóg jednak przez swoich proroków, Isusa i Apostołów zapowiada, że upokorzy smoka i sprawi, ze zostanie on zdradzone przez tych których zdradził:


(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna,

(13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony.

(14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych.

(15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość.

(16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych.

(17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali.

(18) Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli.

(19) Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. Ez 28


Czym jest rozległy handel jaki prowadził i prowadzi szatan jak nie nakłanianiem do zdrady coraz to nowych aniołów??? Jak szatan w końcu zwiedzie dostateczną ilość aniołów i zacznie atakować chłopczyka to Bóg go wypędzi z nieba!!!  Kim są owi królowie którzy się będą nabijali z szatana, jak nie głowami Bestii!!!

A teraz będzie jeszcze ciekawiej:


(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.

(16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu.

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. Ap 12


Zobaczmy jedno, otóż zniszczenie nierządnicy i upadek Wielkiego Babilonu oznacza jedno, król Babilonu zostanie zdradzony przez upadłych aniołów – Bestie – którą wcześniej zdradził. Porównajmy te wersy:


(41) Oto lud nadciąga z północy i naród potężny z wieloma królami rusza z krańców ziemi. Jer 50

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Ap 17

(6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę.

(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam. Ap 18


10 króli to przecież może być wielu królów z północy. Naród potężny to Słowianie zaginiony Izrael któremu anioł nakazuje branie udział w niszczeniu królestwa Wielkiego Babilonu!!!


(42) Trzymają łuk i włócznię, są srodzy i nie znają litości. Ich wrzawa szumi jak morze, cwałują na rumakach: Każdy gotowy do boju przeciwko tobie, córko babilońska.

(43) Gdy król babiloński usłyszy wieść o nich, opadną mu ręce; ogarnie go trwoga, bóle jak kobietę rodzącą. Jer 50

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.Ap 17


Król Babilonu – smok – ma córkę czyli Królestwo Babilonu. Tutaj pokazałem, że szatan to król Babilonu,  jeśli tak jest to jak to możliwe, że tak potężny anioł – wąż, smok, szatan – boi się tylko ludzi??? Otóż wąż będzie bał się nie tyle narodów północy co stojącej za nimi Bestii i 10 króli. Szatan będzie bezradny gdy na jego oczach Bestia i narody pod jej przywództwem będą niszczyły jego córkę córę Babilońską o imieniu Wielki Babilon. Zobaczmy:


(8) Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków, wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą.Jer 50

Porównaj z:

(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,Ap 18


(9) Bo oto Ja pobudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej; i staną do walki przeciwko niemu, stamtąd będzie zdobyty. Ich strzały są jak u wprawnego rycerza, żadna nie wraca bez skutku.Jer 50

Porównaj z:

(12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem.Ap 17


Porównaj z:

(10) Chaldea stanie się łupem, wszyscy, którzy ją złupią, nasycą się – mówi Pan.Jer 50

(2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego.Ap 18


Porównaj z:

(11) Tak, weselcie się! Tak, wykrzykujcie radośnie, wy, łupieżcy mojego dziedzictwa, tak, podskakujcie jak cielęta na łące i rżyjcie jak ogiery!

(15) Wznieście wokoło przeciwko niemu okrzyk bojowy! Poddał się, runęły jego narożniki, jego mury rozwalone! Gdyż taka jest zemsta Pana, Mścijcie się nad nim! Jak on czynił, tak wy czyńcie jemu!Jer 50

(6) Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę.

(7) Ile sam siebie uwielbiał i rozkoszy zażywał, tyle udręki i boleści mu zadajcie; gdyż mówi w sercu swoim: Siedzę jak królowa, wdową nie jestem, a żałoby nie zaznam.Ap 18


(12) Zhańbiona będzie bardzo wasza matka, wstydem okryta wasza rodzicielka; oto jako ostatnia wśród narodów stanie się pustynią, ziemią suchą, stepem.Jer 50

Porównaj z:

(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu.

(5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi.Ap 17


(31) Oto Ja jestem przeciwko tobie, zuchwalcze – mówi Wszechmocny, Pan Zastępów, gdyż nadszedł twój dzień, czas, kiedy cię ukarzę.

(32) I potknie się zuchwały, i padnie, i nikt go nie podniesie; i rozniecę ogień w jego miastach, i pochłonie wszystko, co jest dokoła niego.Jer 50

Porównaj z:

(8) Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził.Ap 18

(17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże.Ap 17


(33) Tak mówi Pan Zastępów: Gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy; wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić.

(34) Lecz potężny jest ich wybawca, jego imię Pan Zastępów; poprowadzi On gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a niepokój mieszkańcom Babilonu.

(35) Miecz niech się zwróci przeciwko Chaldejczykom – mówi Pan – i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom, i przeciwko jego mędrcom.

(36) Miecz przeciwko wróżbitom, aby zgłupieli, miecz przeciwko jego rycerzom, aby upadli na duchu.

(37) Miecz przeciwko jego rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli; miecz przeciwko jego skarbcom, aby były zrabowane.

(38) Posucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów i przez owe straszydła zgłupieli.

(39) Dlatego osiądą tam dzikie zwierzęta z szakalami i zamieszkają w nim strusie; i już nigdy nie będzie zamieszkany ani zaludniony po wszystkie pokolenia.

(40) Jak Bóg zburzył Sodomę i Gomorę, i sąsiednie miasta – mówi Pan – tak nikt tam nie osiądzie i żaden człowiek nie będzie tam przebywał.Jer 50

Porównaj z:

(4) I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające,

(9) I zapłaczą nad nim, i smucić się będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo uprawiali i rozkoszy zażywali, gdy ujrzą dym jego pożaru.

(10) Z dala stać będą ze strachu przed jego męką, mówiąc: Biada, biada tobie, miasto wielkie, Babilonie, miasto potężne, gdyż w jednej godzinie nastał twój sąd.

(11) I kupcy ziemi płakać będą i smucić się nad nim, bo już nikt nie kupuje od nich towaru,

(12) Towaru ze złota i srebra, i drogich kamieni, i pereł, i bisioru, i purpury, i jedwabiu, i szkarłatu, i żadnego drzewa tujowego, i żadnego przedmiotu z kości słoniowej, i żadnego sprzętu z najkosztowniejszego drzewa, i z miedzi, i z żelaza, i z marmuru,

(13) I cynamonu, i korzeni, i wonności, i mirry, i kadzidła, i wina, i oliwy, i najprzedniejszej mąki, i pszenicy, i bydła, i owiec, i koni, i wozów, i niewolników, i życia ludzkiego.

(14) I owoce, których pożądała dusza twoja przepadły dla ciebie, i wszystko, co się lśni i błyszczy, zginęło dla ciebie, i nigdy już ich nie będzie.

(15) Kupcy handlujący nimi, wzbogaciwszy się na nim, z dala stać będą ze strachu przed jego męką, płacząc i narzekając

(16) Tymi słowy: Biada, biada, miasto wielkie, przyodziane w bisior i w purpurę, i w szkarłat, przyozdobione w złoto i drogie kamienie, i perły;

(17) W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo! I wszyscy sternicy, i wszyscy przewoźnicy, i żeglarze, i wszyscy, którzy prowadzą handel morski, przystanęli z dala,

(18) I widząc dym pożar u jego, krzyczeli, mówiąc: Któreż miasto podobne jest do tego miasta wielkiego?

(19) I sypali proch na głowy swoje, a płacząc i narzekając, krzyczeli: Biada, biada, miasto wielkie, na którego skarbach wzbogacili się wszyscy właściciele. okrętów morskich! W jednej godzinie spustoszone zostało!

(20) Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim.

(21) I podniósł jeden potężny anioł kamień, duży jak kamień młyński, i wrzucił go do morza, mówiąc: Tak jednym rzutem zostanie strącone wielkie miasto Babilon, i już go nie będzie.

(22) I już nie rozbrzmi w tobie gra harfiarzy ani muzyków, ani flecistów ani trębaczy, już też nie będzie u ciebie mistrza jakiegokolwiek rzemiosła, ani już nie usłyszy się u ciebie huku młyna;

(23) I nie zabłyśnie już w tobie blask świecy, i nie usłyszy się w tobie głosu oblubieńca ani oblubienicy; gdyż kupcy twoi byli wielmożami ziemi, gdyż czarami twymi dały się zwieść wszystkie narody.

(24) W nim też znaleziono krew proroków i świętych, i wszystkich, którzy zostali pomordowani na ziemi.Ap 18


(9) Bo oto Ja pobudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej; i staną do walki przeciwko niemu, stamtąd będzie zdobyty. Ich strzały są jak u wprawnego rycerza, żadna nie wraca bez skutku.Jer 50

Bestia pochodzi z Północy, gdyż otchłań jest na Arktyce najdalszym punkcie na płaskiej ziemi na północy.


Zobaczmy jedno, Bóg otwarcie mówi szatanowi przez Jeremiesza, że zostanie zdradzony przez tych których sam zdradził:


(24) Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym; zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem.Jer 50


Szatan w zasadzie sam zniszczy swoje królestwo – Babilon Wielki – przez swoje własne sidła, czyli zwiedzione i zamknięte z winy węża upadłe anioły. Upadek Babilonu poprzez niszczenie jego przez Bestie i narody Pólnocy wraz z częścią zaginionego Izraela – Słowian, spowoduje, co??


(20) W owych dniach i w owym czasie – mówi Pan – będzie się szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie, oraz grzechów Judy, ale się ich nie znajdzie, gdyż odpuszczę tym, których pozostawię.Jer 50


Ano to, że Bóg porwie niewiastę na pustynie, a wcześniej zostanie wybranych 144 tysięcy współkróli dla Isusa. Po tym jak Wielka Nierządnica zostanie zniszczona to najprawdopodobniej  nastąpi porwanie niewiasty na pustynie.

Co ciekawe sam Isus w ewangelii Mateusza, zapowiedział nam i szatanowi w jaki sposób nastąpi upadek jego Królestwa:


(25) A Isus, znając ich myśli, rzekł im: Każde królestwo, rozdwojone samo w sobie, pustoszeje, i żadne miasto czy dom, rozdwojony sam w sobie, nie ostoi się.

(26) A jeśli szatan szatana wygania, sam z sobą jest rozdwojony; jakże więc ostoi się królestwo jego?

(27) A jeśli Ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi.

(28) A jeśli Ja wyganiam demony Duchem Bożym, tedy nadeszło do was Królestwo Boże.

(29) Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza; wtedy dopiero dom jego ograbi? Mat 12


Zobaczmy Bestia pozbawi smoka władzy, czyli będzie wyganiała – niszczyła Wielką Nierządnice jego królestwo!!! W ten sposób nastąpi upadek królestwa nie tylko smoka ale i Bestii!!! W ten sposób zostanie wyzwolony Izrael!!!

 

Niech tak się stanie!!!

4 uwagi do wpisu “Jak szatan Bogu…. tak Bóg szatanowi!!!!

  1. Pingback: Metody jakie nasienia węża stosuje na nas…. – Blog Cyryla

  2. Pingback: JAK SZATAN BOGU…. TAK BÓG SZATANOWI!!!! – Kompendium Prawdy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s