Góra Synaj…

Henryk na forum zbawienie, opisał powstający projekt rządu Arabii Saudyjskiej zwany NEOM. Oto czym on jest??? Jest to :


„Miasto przyszłości ma korzystać jedynie z odnawialnych źródeł energii. Transport mają ułatwiać autonomiczne samochody i drony. Mieszkańcy będą mieli bezpłatny dostęp do internetu.
Wszystkie procesy i usługi w NEOM będą w pełni zautomatyzowane tak, aby miasto stało się najbardziej efektywnym miejscem na świecie.
Zaletą miasta ma być położenie w pobliżu Jordanii, Izraela i Egiptu.
Jego powierzchnia ma wynosić 26,5 tys. km. kw. Dla porównania, powierzchnia Nowego Jorku wynosi 790 km kw., Londynu – 1,5 tys. km kw., a Warszawy – 517 km kw. Sama linia brzegowa ma wynosić 468 km.
Koszt wybudowania metropolii szacuje się na 500 mld dolarów, czyli więcej niż wynosi wartość całej polskiej gospodarki. Środki mają pochodzić od rządu Arabii Saudyjskiej, jej funduszu inwestycyjnego i międzynarodowych inwestorów.” TVN

Dobrze ale jest jedna ciekawosta, to miasto które będzie zbudowane wokół świętej Góry Synaj. Henryk zauważył coś ciekawego:


Spróbujmy nieco pomyśleć o tym. Jeżeli jest to góra Synaj, należy ona ściśle do Boga. Wstępnym planem jest całkowite wyrównanie tego terenu, który musi być płaski.

Jest to oczywiście pustynia, która ma wodę ale niczego po za tym. Ale to miejsce posiada dowody na Exodus i na cuda Boże.

Przecież Arabia Saudyjska jest to wielkie państwo, które posiada wiele plaż i pięknych widoków.

Wybór Góry Synaj jest z pewnością aktem prowokacyjnym wobec Boga!

Być może jest to także oszustwo a rzeczywistym celem jest postawienie obrzydliwości czyniącej spustoszenie, zgodnie z proroctwami.

Ja to widzę jako niezwykle ważny element przygotowań do Czasów Końca.

Władza Arabii Saudyjskiej to władza… NASIENIA WĘŻA.

Czy świętym miejscem jest góra Synaj czy też Góra Syjon? Oba miejsca są święte, ale Biblia wskazuje wyraźnie na Synaj jako górę świętą, uświęconą przez samego Boga. thewordwatcher


No dobrze. I tutaj zobaczmy te proroctwo Isusa:

(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel – kto czyta, niech uważa -ew Mat 24

A zatem Mesjasz mówił nie o górze Syjon, mówił o świętym miejscu. A takich świętych miejsc czy gór są dwa czyli Syjon i Synaj. Co ciekawsze, chrześcijanie uważają, że ohyda czyniąca spustoszenie będzie umieszczona w Jerozolimie na górze Syjon, dlaczego??? Ponieważ fałszywa ewangelia Łukasza, ucznia Pawła, po prostu wprost mówi, że owa ohyda będzie w Jerozolimie na górze Syjon:

(20) Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. ew Łuk 21

Zobaczmy zatem. Wielu ludzi badających proroctwa Biblijne łączy Apokalipsę, proroctwo u Mateusza oraz fałszywe proroctwo u Łukasza przez co wychodzi na to, że owa ohyda siejąca spustoszenie, obraz Bestii będzie w Jerozolimie czy na górze Syjon. Tak się dzieje, ponieważ podświadomie Łukasz, uczeń Pawła, nakierował nas tym proroctwem o Jerozolimie na to, że obraz Bestii powstanie tylko na Syjonie. Tymczasem pamiętajmy, za Łukaszem czy Pawłem stoją upadli aniołowie, których inteligencja przekracza nasze ludzkie możliwości wielokrotnie i tworzą oni wielopoziomowe zwiedzenie. I tak, całe chrześcijaństwo kieruje swoje oczy na Jerozolimę i górę Syjon oczekując tam powstania obrazu Bestii czyli ohydy czyniącej spustoszenie. To pokazuje, że upadli aniołowie potrafią zwodzić nas wszystkich.

Zobaczmy zatem, na dowody wskazujące, że owa ohyda siejąca spustoszenie, czyli obraz Bestii może powstań na górze Synaj.

Góra Synaj jest świętym miejscem Boga. Zobaczmy ta góra w Arabii Saudyjskiej nie była zamieszkana i jest ona dziś izolowana i strzeżona.


W pobliżu góry nazywanej w Starym Testamencie Synaj Mojżeszowi ukazał się anioł Boga w płonącym krzewie i polecił mu wyprowadzić Izraelitów zniewolonych w Egipcie (Wj 3:1-10; Dz 7:30). Rok po tym zdarzeniu Mojżesz otrzymał Dziesięć Słów i zawarł z Bogiem przymierze. Po stuleciach do góry miał przybyć prorok Eliasz, uciekając przed królową Izebel (1Krl 19:8). Eliasz mieszkał w jednej z jaskiń. Pisarze biblijni na określenie tej góry posługiwali się zamiennie także nazwą Horeb, czasami też używali terminu góra Jahwe lub góra prawdziwego Boga, by podkreślić, że Jahwe objawił tu swą obecność (Wj 3:1; Lb 10:33). Mojżesz w rejonie tej góry miał poznać swoją żonę Seforę (Wj 2,15-22)

Zobaczmy  te słowa:

(1) Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Horebu.

(2) Wtem ukazał mu się anioł Pański w płomieniu ognia że środka krzewu; i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął.

(3) Wtedy rzekł Mojżesz: Podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala.

(4) Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł: Mojżeszu! Mojżeszu! A on odpowiedział: Oto jestem!

(5) Wtedy rzekł: Nie zbliżaj się tu! Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Ks. Wyjścia 3

Zobaczmy góra Syjon została określona przez Boga ziemią świętą….. a co Isus powiedział, ze gdzie powstanie ohyda??? Na miejscu świętym. Czyli jest jasne, że skoro Syn świadczy to co karze mówić mu Ojciec to oznacza to jedno. Miejscem świętym jest góra Synaj ponieważ tak powiedział o tym miejscu Mojżeszowi sam Bóg!!!! Tak samo dla Izraelitów pierwszym miejscem świętym była góra Synaj:

(33) Potem wyruszyli od góry Pańskiej na odległość trzech dni drogi. A Skrzynia Przymierza Pańskiego w ciągu tych trzech dni szła przed nimi, aby upatrzyć dla nich miejsce odpoczynku. Ks. Liczb 10

Ale sprawa jest jeszcze ciekawsza. Otóż na górze Synaj przebywało dwóch ludzi, Mojżesz oraz Eliasz. A z kim rozmawiał Isus???

(1) A po sześciu dniach bierze z sobą Isus Piotra i Jakuba, i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność.

(2) I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło.

(3) I oto ukazali się im: Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali.

(4) Na to odezwał się Piotr i rzekł do Isusa: Panie! Dobrze nam tu być i jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty: dla ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden.Mat 17

A zatem zobaczmy, z Isusem rozmawiało dwóch ludzi którzy jako jedyni byli na górze Synaj!!!! Zobaczmy te słowa Apokalipsy:

(3) I dam dwom moim świadkom moc, i będą, odziani w wory, prorokowali przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.

(4) Oni to są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, które stoją przed Panem ziemi.

(5) A jeżeli ktoś chce im wyrządzić szkodę, ogień bucha z ich ust i pożera ich wrogów; tak musi zginąć każdy, kto by chciał im wyrządzić szkodę.

(6) Oni mają moc zamknąć niebiosa, aby nie padał deszcz za dni ich prorokowania; mają też moc nad wodami, by je zamieniać w krew i dotknąć ziemię wszelką plagą, ilekroć zechcą.

(7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich.

(8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. Ap 11

Otóż Isus rozmawiał z kim?? Mojżeszem i Eliaszem czyli dwoma świadkami. Obydwaj oni byli na górze Synaj. Mojżesz i Eliasz rozmawiali z Isusem czyli ich Panem. A zatem Mojżesz i Eliasz będą tymi świadkami. Dlaczego??? Ponieważ, najprawdopodobniej ludzie myślą, że ohyda siejąca spustoszenie będzie w Jerozolimie na górze Syjon. Upadli jak pokazałem wyżej, zwiedli w tej materii wielu badaczy proroctw i całe chrześcijaństwo. A tylko Mojżesz i Eliasz wiedzą, że to góra Syjon jest miejscem świętym i znają doskonale Isusa, któremu podczas rozmowy się podporządkowali zapewne jako ich Panu. A zatem Mojżesz i Eliasz będą świadczyć o Isusie z którym rozmawiali osobiście. Zauważmy Mojżesz nigdy nie był na Syjonie ale był na Synaju, Eliasz natomiast głosił proroctwa dla 10 pokoleń Izraela czyli w królestwie Izraela a nie Judy a zatem jego działalność nie dotyczyła góry Syjon w Jerozolimie. Co jeszcze ciekawe proroctwo odnośnie powrotu Eliasza jest ciekawe:

(16) Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą jego imię.

(17) Będą moją własnością – mówi Pan Zastępów – w dniu, który Ja przygotowuję, i oszczędzę ich, jak ktoś oszczędza swojego syna, który mu służy.

(18) Wtedy znowu dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym a bezbożnym, między tym, kto Bogu służy, a tym, kto mu nie służy.

(19) Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, – mówi Pan Zastępów – tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki.

(20) Ale dla was, którzy boicie się mojego imienia, wzejdzie słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na swoich skrzydłach. I będziecie wychodzić z podskakiwaniem, jak cielęta wychodzące z obory.

(21) I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję – mówi Pan Zastępów.

(22) Pamiętajcie o zakonie Mojżesza, mojego sługi, któremu przekazałem na Horebie ustawy i prawa dla całego Izraela!

(23) Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana,

(24) I zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Malachiasza 3

Zobaczmy wspomniany jest tu Mojżesz i Eliasz, któzy nadejdą w straszny dzień sądu Boga nad ziemią i jej mieszkańcami oraz w dniu kiedy Izrael zostanie wyzwolony. A zatem powtórny powrót Isusa na ziemię to dzień sądu Boga nad ziemią, straszny dzień. Dwóch świadków to najprawdopodobniej Eliasz i Mojżesz, gdyż Bóg w proroctwie Malachiasza o nich wspomniał. No i wspomniany jest nie Syjon ale Synaj, czyli znowu jest to wskazówka gdzie może Bestia stawić swój posąg.

 

Zobaczmy, upadli stworzyli ruch Syjonistyczny aby realizował wiele ich celów. Jednak jaki jest jeden z celów Syjonizmu, który ma zostać także zniszczony przez upadłych???


Nazwa Syjonizm ma na celu zwieść chrześcijan ukierunkowując ich uwagę na Jerozolimę i górę Syjon, miejscu gdzie ma ponoć powstać obraz Bestii, ohyda siejąca spustoszenie!!!! Tak samo islam powstał po to aby wyznawcy islamu, syjonizmu i chrześcijaństwa walcząc i kierując swoją uwagę na Jerozolimę i wzgórze Syjon nie zauważyli jak upadli budują ich rękoma obraz Bestii na Syjonie w Arabii Saudyjskiej!!!


A teraz zobaczmy na to proroctwo:

(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. Ap 13

Pomyślmy pokazałem, że Paweł z Tarsu to Bestii Druga  . Co owa Bestia czyni??? Poprzez swoje znaki zwodzi ludzi, że ci nieświadomi budują obraz Bestii, która ich zniewoli. A teraz pomyślmy, czy nie jest mistrzowskim zwiedzeniem aby w ewangelii Łukasza, zawierając proroctwo o Jerozolimie, nakierować tak interpretatorów proroctw Biblijnych aby ci swoją uwagę o miejscu owego posagu Bestii nakierowali na Syjon i Jerozolimę??? Zobaczmy upadli stworzyli syjonizm i islam które obok chrześcijaństwa i swoje roszczenia ukierunkowują na Jerozolimę i Syjon. I w ten sposób Paweł i jego uczeń Łukasz odwrócili uwagę od miejsca gdzie Bestia może postawic swój posąg czyli Syjon. Zobaczmy Paweł co pisze w liście to Tesalowiczan:

(3) Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi; bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia,

(4) Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga.

(5) Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem?

(6) A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie.

(7) Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóty, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola.

(8) A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Isus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego.

(9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów,

(10) I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. 2 list do Tesalowiczan 2

Zobaczmy Isus u Mateusza mówi jedynie o tym, ze owa ohyda ma powstać w miejscu świętym, jednak nie wspomina nazwy tego miejsca. Łukasz potem ukierunkowuje nas w swoim proroctwie na Jerozolimę. A Paweł pomaga swojemu uczniowi i mówi jasno, że Antychryst czyli posąg Bestii ma powstać w świątyni w Jerozolimie czyli na górze Syjon!!!! Czyli Paweł zwodzi jako Bestia Druga ludzi co do miejsca powstania posągu owej ohydy dlaczego???

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. Ap 13

Ponieważ w ten sposób Paweł namawia ludzi aby ci przez wieki postawili ów posąg. A ludzie myśląc, ze ów posąg musi powstać na Syjonie w Jerozolimie nie szukają gdzie jest prawdziwa góra Synaj i nie obserwują owego miejsca co się w nim dzieje. Chrześcijanie, żydzi (syjoniści) i islamiści patrzą tylko na Jerozolimę i górę Syjon. A jak ludzie nie zdają sobie sprawy, ze posąg Bestii może powstać na Synaju to łatwo jest ich namówić aby taki posąg postawili. Paweł działa na ludzkość jak mistrz boksu sugeruje, że uderzy rywala prawym prostym a nokautuje lewym sierpowym!!!!

I tutaj zobaczmy ten cytat Isusa:

(22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

(23) Gdyby wam wtedy kto powiedział: Oto tu jest Pomazaniec albo tam, nie wierzcie.

(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

(25) Oto powiedziałem wam.

(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni – nie wychodźcie; oto jest w kryjówce – nie wierzcie. Mat 24

Ponownie. Posąg Bestii na górze Syjon leży na pustyni, a Bestia druga czyli fałszywy prorok będzie namawiał ludzi aby ci sami przyszli do tego posągu ze swoich ukryć. Czyli fałszywi prorocy będą zwabiali ludzi swoimi fałszywymi cudami do tego aby wyszli z ukrycia i udali się na pustynie do posągu Bestii.


Ps. Henryk napisał:

„Nieco się pospieszyłeś Cyrylu! Po za tym mówiłem o rozważeniu OBU miejsc, ale nie mówiłem (nie pisałem) że jedno lub drugie jest pewne”

Zgadzam się. Obydwa miejsca są możliwe i żadne z nich nie jest pewne. Jednak znowu, ja pisałem artykuł aby pokazać dowody Biblijne wskazujące, ze owa ohyda może powstać na Synaju. Dlatego pewne dowody czy przypuszczenia w tym artykule dyskredytują Syjon a premiują Synaj. Dlatego proponuje traktować mój artykuł jako hipotezę miejsca postawienia posągu Bestii jedną z dwóch. Słuszna uwaga i proponuje dalej czuwać i obserwować.

3 uwagi do wpisu “Góra Synaj…

 1. Bartek Bartosz

  Bardzo ciekawa hipoteza . Podczas gdy oczy całego świata są skierowane na Syjon i Święte Miasto Jeruzalem na pustyni może powstać ta obrzydliwość czyniąca spustoszenie .
  Projekt tego nowego Babilonu ze swoimi demonicznymi cudami i być może. ..technologią upadłych która dali ludzią przed potopem może okazać się dla ludzkości niezwykle kuszący .Przypomina mi się film Elizjum. .. Tylko dla wybranych .To może być szczyt drabiny hierarchi dla nasienia węża .
  Nowy Babilon … teraz jest to Nowy Jork a tu takie plany szatańskie . Horeb to święta góra Boża drugą jest Syjon a trzecią góra Hermon i wszystkie trzy leżą w linii prostej według księgi Jubileuszów .
  Takie ohydne plany NA PEWNO nie pozostaną bez reakcji Boga , chociaż proroctwa mówią ze ta Ohyda powstanie .Cierpliwość Naszego Boga ma granice , gdy ta banda je przekroczy to zastanie ona unicestwiona z Jego wyroku .I słusznie 🙂
  Niech się tak stanie

  Polubione przez 1 osoba

 2. NathanieLysandeR

  Jak dla mnie to może być kolejne odwrócenie uwagi ale nie musi nie można niczego odrzucać
  Arabia Saudyjska w zasadzie to jest Arabia Idumejska, miejsce gdzie pan Edomita trzyma pod butem Arabaów zresztą Islam jako religia nie sprzyja rozwojowi państwa
  Syjonizm jako religia nie popularny dla ”normalnych ludzi” w mediach czy u protestantów Syjonizm łączy się z Chrześcijaństwem czyli z Listami Pawła który dla jednych był przyjacielem i dla drugich.
  Hmm, najpierw trzeba wiedzieć kim jest Behemoth vel Therion
  Wiadomo że ma zniszczyć Babilon (oś Rzym-Londyn-Waszyngton czy ogólnie EU)
  Sami Syjoniści mają zostać poświęceni według planów Pike’a a przynajmniej część z nich.
  Bestia zatrzyma plan 3 wojen zgładzi kilku bandytów i będzie pozować na naszych wybawców ukarzą się także hmm ja bym stawiał albo na przybyszów z wnętrza ziemi (Agartha czyli wklęsła ziemia, swoją drogą Mariusz to też kłamczuszek skoro łączy wklęsłą ziemię z Teocentryzmem) albo starożytnych bogów z wyższych wymiarów. Koncepcja zielonych kosmitów jest tak absurdalna że mało kto zaufa stworkom.
  Jak na razie oś zła Rzym-Londyn-Waszyngton-Berlin jeszcze się trzyma jeszcze z 10 lat może więcej i nie zatrzymuje trwającej od 15 lat III Wojny Światowej możliwe że Therion zatrzyma na chwilę 3WŚ i zacznie realizować po swojemu (socjalny kataklizm, oni to zatrzymają, nastąpi złoty wiek, następnie pieczęć Boża albo Charagma ale nawet tu nie ma mowy o dokonaniu nieświadomego wyboru)
  Hmm, to że druga fala pozuje na naszych przyjaciół i paradoksalnie wykonuje wyroki Boga nie oznacza to że chce dla ludzi dobrze, druga strona monety.

  Niestety dużo koncepcji jakie znany pochodzi z listów Pawła – to on zaszczepil w pokrętny sposób legalizację bezprawia, Antychrysta, wykopanie do nieba, człowieka duchowego, dwulicowośc,
  Co gorsza, Łukasz najwyraźniej miał na celu poprawić Ewangelię Marka o dodatkowe wpisy od Mateusza a to oznacza że większość dzieł powstała przed rokiem 70 a więc najpierw było proroctwo Łukasza o zniszczeniu Jerozolimy na bazie Mt 24 a następnie realizacja planu.
  Sam Łukasz skompromitował się interpretacją proroctw Joela tak jak Saul znajomością Prawa, obaj powiedzieli za dużo a że mało kto sprawdzał ich wiarygodność jak dla mnie mógł być taki wymóg ze strony Boga aby ludzi przesiać. Podobnie większość planów wyszło na wierzch – Błękitny Strumień, Plany Pike’a, Protokoły, Tajemne Przymierze czyli ludzie zostali oswojeni z planami upadłych.
  Bestia, mamy Trumpa który dąży do wojny domowej załatwiając przy tym Polaków na dobre
  https://www.polishexpress.co.uk/donald-trump-podpisal-ustawe-wspierajaca-roszczenia-organizacji-zydowskich-wobec-polski

  Generalnie, nie warto zajmować się tą fałszywą flagą strata czasu jak dla mnie istnieją dwie możliwości:
  – Poświęcenie w pewnych celu, ten tak zwany zamachowiec nie musiał być niepoczytalny wystarczy trudne dzieciństwo, opętanie, problemy psychiczne, wegetarianizm zresztą takich najlepiej – szukamy gościa zdolnego do wszystkiego, odstawiamy leki, następnie psycholog tak jak się resocjalizuje ten sugeruje że wszyscy z konkretnej kategorii to bydło trzeba ich zgładzić. Wystarczy naprowadzenie i przeszkolenie. Nie musiał być to wariat aczkolwiek, cóż śmierdząca sprawa jak dla mnie resocjalizacja w drugą stronę są ludzie których można skłonić do wszystkiego choć pytanie czy rzeczywiście zabił….
  – Upozorowanie a następnie zmiana tożsamości i wyjazd na Karaiby

  Polubione przez 1 osoba

 3. Pingback: Księga Daniela…. czyli pomieszanie prawdziwych proroctw z fałszywymi w jednej księdze Daniela…. – Blog Cyryla

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: